Az élet értelmét: Ingyenes cikkek
Welcome to the world of language jobs!
 
Portal for Language Professionals and their Clients.  39,000+ Freelance Translators.  7,000+ Translation Agencies.
Keresztény cikkek
Home Database of Translation Agencies Database of Translators Become a Member! Submit Your Article Hire Translators!

Menu

  Upload Your Resume
  Add Your Translation Agency
  Become a Member
  Edit Your Profile
  Find Translation Jobs
  Find Rare Translation Jobs
  Find Very Rare Language Jobs
  Find Jobs in Rarest Pairs
  Receive All Jobs by RSS
  Work for Translation Agencies
  Post Your Translation Job
  Hire Translators-Members
  Hire All Translators
  Easily Contact Translators
  Hire Translation Agencies Members
  Contact All Translation Agencies
  Obtain Blacklisted Employers
  Apply to Collection Agencies
  Read Articles (By Category)
  Read Articles (By Index)
  Read Sense-of-Life Articles
  Read Work-at-Home Articles
  Use Free Dictionaries
  Use Free Glossaries
  Use Free Translators
  Use Free Software
  Vote in Polls for Translators
  Subscribe to Free Newsletter
  Advertise Here
  Buy Database of Translators
  Buy Translation Agencies List
  Buy Membership
  Watch Out for Scam E-mails
  Read Testimonials
  Read More Testimonials
  Read Even More Testimonials
  Read Yet More Testimonials
  Read Still More Testimonials
  Become our Customer
  Use Resources for Translators
  Use Online Directory
  Read our FAQ
  Ask Questions in Forum
  Use Sitemap
  Admire God's Creations

Az élet értelmét: Ingyenes cikkek

Read sense of life articles in the following languages:
English Deutsch Polski Český Magyar Slovenský Română Български Українською Русский

Szeretet
Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengô ércz vagy pengô czimbalom...
Olvassa el a teljes cikket…

Van már az áldás?
Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az ùrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ô parancsolatát, a melyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az ùr, a te Istened...
Olvassa el a teljes cikket…

Tartalomjegyzek 3. szam
Tartalomjegyzek 3. szam Szeressétek Egymást!...
Olvassa el a teljes cikket…

Megváltoztatta a történelmet
II. János Pál pápasága megváltoztatta emberek millióinak öntudatát és szívét, ezzel pedig a világ történelmének folyását. Ezért lett a kereszténység kétezer évének egyik legfontosabb pápasága az övé...
Olvassa el a teljes cikket…

II. János Pál pápa közbenjáró imádságának ereje
A hívek körében már több II. János Pál közbenjárására bekövetkezett csodás gyógyulás emléke él. Szeretnénk ezekből kettőt bemutatni...
Olvassa el a teljes cikket…

II. János Pál életszentségre vezető útja
 János Pál életszentségének alapja a mindennapi imádság és kereszthordozás, a mélyen átélt hit: így járt a parancsolatok és az Evangélium útján. Ahhoz, hogy megértsük II. János Pál belső világát, nyomon kell követnünk életének történetét, meg kell ismernünk azt a környezetet, amelyben jelleme és hitélete fejlődött...
Olvassa el a teljes cikket…

Egy kéz a pisztolyt fogta, a másik kéz a golyót vezette
„1981. május 13-án a pápa ellen elkövetett merényletkor a gondviselő Isten csodálatos módon megmentett a haláltól. Az, aki az élet és a halál Ura, meghosszabbította az életemet, mondhatni, újból odaajándékozta nek-em.” (II. János Pál végrendelete)...
Olvassa el a teljes cikket…

Szabad-e önkielégítést végezni
Hát hogyne szabadna, hiszen ezt állítja a „Bravo” és más erkölcsromboló újságok. Véleményük szerint az önkielégítés éppen olyan természetes, mint a könny vagy nyálelválasztás, azzal a különbséggel, hogy az önkielégítés még testi gyönyörrel is jár...
Olvassa el a teljes cikket…

Ne féljetek a szentség útjára lépni!
Azt az általános meggyőződést, hogy II. János Pál pápa szentként élt, a hívek már temetése alatt „Santo subito!” („Legyen szent azonnal!”) feliratokkal és közfelkiáltással kifejezték...
Olvassa el a teljes cikket…

A merénylet és a Fatimai Szűzanya jelenései
A merényletet 1981. május 13-án követték el, a Szűzanya első jelenésének 64. évfordulóján. A történészek, és a jelenéseket vizsgáló szakemberek szerint még az óra és a perc is megegyezik. 2000. május 13-án, ami-kor II...
Olvassa el a teljes cikket…

A fatimai jelenés legfontosabb üzenete
A 2000-es jubileumi év egyik legnagyobb eseménye a harmadik fatimai titok II. János Pál pápa általi kihirdetése volt. Megtudhattuk, hogy a látomás harmadik része nagyrészt az 1981. május 13-án, a szentatya ellen elkövetett merényletre vonatkozott...
Olvassa el a teljes cikket…

Bernard Nathanson megtérése
Bernard Nathanson, a Cornell University professzora, 1926-ban született, ateistaként az abortusz egyik leglelkesebb harcosa volt az egész világon. Makacsul törekedett arra, hogy az Egyesült Államokban az abortusz olcsó, legális és hozzáférhető művelet legyen...
Olvassa el a teljes cikket…

Ez valakinek sokat hoz a konyhára!
Ezért ebből logikusan következik, hogy a pénz egy részét a „reklámra” költi, hogy a zűrzavar még nagyobb legyen – ez valakinek nagyon megéri. Egy erkölcsös törvény bevezetése esetén az ebből most jól kereső emberek tönkremennének...
Olvassa el a teljes cikket…

A természetes módszert választottuk
Negyed éves orvostanhallgató vagyok, harmadik éve élek házasságban. Az egyetemre való tekintettel még nem tervezünk gyermeket. Úgy döntöttünk, megvárjuk, míg befejezem az egyetemet. Már régóta természetes módon védekezünk, és az eredménnyel mindketten 100 %-ig meg vagyunk elégedve. Mint orvostanhallgatók, ismerjük az összes elérhető fogamzásgátló módszert, és eleget tudunk a természetes módszerekről is...
Olvassa el a teljes cikket…

Néhány szóban a fogamzásgátlásról
25 éve nőgyógyász vagyok így van már némi tapasztalatom a fogamzásgátlás terén, most ezzel kapcsolatban szeretnék megosztani veletek néhány gondolatot...
Olvassa el a teljes cikket…

Sose mondj le a megtérésről
Szeretnék tanúságot tenni a hatodik parancsolattal kapcsolatban. Ha azt nézem, hogy az újságban mennyi cikket olvashatunk ebben a témában, látnom kell, hogy az önkielégítés problémája nagyon sokakat érint. Nem könnyű nyíltan bevallani a bűnömet...
Olvassa el a teljes cikket…

Sosem adom fel a harcot, küzdeni fogok a tisztaságomért
Minden a Bravo, a Százszorszép és más hasonló újságokkal kezdődött. Leginkább a szexuális témájú cikkek érdekeltek. Bármilyen lap is került a kezembe, mindig a szexuális tanácsokat vagy az ehhez hasonlókat kerestem...
Olvassa el a teljes cikket…

Kiszabadultam a szex függőségéből
A szexuális örömöktől való függőség nagyon hasonlít a kábítószer- vagy az alkohol függőséghez. Különféle formákban jelentkezik, de van egy közös tulajdonságuk, ez pedig az önuralom hiánya és az, hogy a szexuális örömöt helyezi az ember mindenek fölé...
Olvassa el a teljes cikket…

Teljesen megváltoztattam az életemet
30 éves vagyok és Németországban élek. Katolikus családban nevelkedtem. Már kiskoromban megtanítottak imádkozni, szüleimmel jártam vasárnapi misére...
Olvassa el a teljes cikket…

A szexmániáról és a testi–lelki tisztaság előnyeiről
A szexualitás jelentős mértékben befolyásolja az ember életét. Mindannyiunkét. Egyesek számára jótékony dolog, a férjet a feleségéhez köti rendkívül erős kötelékkel. A házasságban két ember valóban oda tudja adni magát a másiknak, ez a teljes szeretet és bizalom kifejezése...
Olvassa el a teljes cikket…

Tiszta Szívek Mozgalma – egy olyan esély, amit Jézus ad neked
Miután elolvastam a Tiszta Szívek Mozgalmáról szóló cikket, sokat gondolkodtam rajta, majd úgy döntöttem, hogy nem akarok többé önző lenni, és Istenbe helyezem a bizalmamat, az ő gyógyító útjára akarok lépni, a „tiszta szívek klinikáján”...
Olvassa el a teljes cikket…

A feltámadás néma tanúja
Senki sem látta a feltámadás pillanatában Krisztus testét, melyet a sírba tétel előtt egy 4,36 méter hosszú és 1,10 méter hosszú vászonba tekertek. Ez a halotti lepel egyszerre volt lepedő, lepel és szemfedő, mely alulról és fölülről is beborította a halott testet...
Olvassa el a teljes cikket…

Vállára vette a mi szenvedésünket...
Sokakban nem is tudatosul, hogy a keresztény hit középpontja nem valamilyen magasztos idea, kultúra vagy az erkölcsi értékek, hanem a keresztre feszített és feltámadt Krisztus. Az Isteni Gondviselés segít nekünk személyes kapcsolatot teremteni a Megváltóval...
Olvassa el a teljes cikket…

Látott és hitt
Arimateai Józsefnek rövid ideje volt arra, hogy Pilátustól, aki az Antonia várban székelt, elkérje Jézus testét, majd egy római centurióval visszatérjen a Golgotára, hogy az hivatalosan megállapítsa az elítélt halálát...
Olvassa el a teljes cikket…

Imádság kegyelmek elnyeréséért Isten szolgája, II. János Pál pápa közbenjárására
Imádság kegyelmek elnyeréséért Isten szolgája, II. János Pál pápa közbenjárására...
Olvassa el a teljes cikket…

Ahol Péter, ott az Egyház
„Ahol Péter, ott az Egyház... aki nincs a pápával, nincsen Istennel, aki Istennel kíván lenni, az a pápával kell, hogy legyen”. Ezeket a szavakat Lucia nővér mondta a Fatimai jelenéseket értelmezve...
Olvassa el a teljes cikket…

Szt. Péter és utódainak elsősége
Jézus Krisztus minden embert megváltott, ezáltal a bűnösökkel egyesülve életüket megmenteni és megszentelni vágyik. Ezért alapította a Szentlélek erejével az Egyház közösségét, melyben és mely által folytatja a megváltás művét (Kol 1,24-27)...
Olvassa el a teljes cikket…

Az örök élet jele
Soubirous Bernadett, akinek a Szűzanya 1858-ban megjelent, 1866-ban felvételt nyert a nevers-i Iskola- és Szeretet-Nővérek közé ahol haláláig, 1879. április 16-ig élt. Azóta Szt. Bernadett teste a természet törvényeinek ellentmondva egészben maradt és máig megtartotta frissességét és szépségét...
Olvassa el a teljes cikket…

A test és lélek isteni klinikája
A Lourdes-i jelenések 1858-ban történtek, vagyis mindössze négy évvel azután, hogy IX. Piusz pápa kihirdette a Szűzanya Szeplőtlen Fogantatásának dogmáját...
Olvassa el a teljes cikket…

„Jézus győzött, beteljesedett...”
Különleges volt az a lelkigyakorlat, sosem fogom elfelejteni. Épp az egyhetes lelkigyakorlat végén jártunk, amikor szerettem volna, hogy az utolsó elmélkedés segítsen a fiúknak egy bűnüktől megszabadulni...
Olvassa el a teljes cikket…

Kétféle magatartás Emil Zola és Alexis Carrel
Egy évszázadon át próbálták a Lourdes-i jelenések ellenségei elhitetni az emberekkel, hogy a jelenések nem léteznek, Lourdes vallási fanatizmus helye, a katolikus papság által szervezett csalás és illúzió...
Olvassa el a teljes cikket…

Szent Fausztina nővér az Isteni Irgalmasság Apostola
A harmadik évezred első szentjének, Szt. Fausztina nővérnek mondta Jézus: “Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám”. Fausztina Naplójában Jézus mindannyiunkat hív, hogy merítkezzünk meg irgalmában, bízzunk megbocsátó szeretetében. Bőséges kegyelmet ígér azoknak, akik irgalmára hivatkozva folyamodnak hozzá...
Olvassa el a teljes cikket…

Fausztina nővér közbenjárására történt csodák
Fausztina nővér boldoggá avatására csak azután kerülhetett sor, hogy 1981-ben csodálatosan meggyógyult a Massachusetts állambeli Mureen Digan. Csaknem 21 évvel később, 1999. december 20-án pedig már Boldog Fausztina nővér közbenjárására történt újabb csodát is kihirdették: 1995-ben csodálatosan meggyógyult a Baltymore-ban élő Ronald Pytel atya...
Olvassa el a teljes cikket…

XXI. századi barbárok
Az erkölcsi normákat elutasító ember olyan mélységre lealacsonyodhat, hogy még az állati világban is elképzelhetetlen, szélsőséges szokásai alakulnak ki...
Olvassa el a teljes cikket…

A homoszexuális cselekedetek erkölcstelensége
Jézus azt mondja, hogy a házasság előtti vagy házasságon kívüli szexuális élet a tisztaság elleni bűn, de vonatkozik ez a homoszexuális fajtalankodásra is...
Olvassa el a teljes cikket…

Ne utasítsátok el a Szeretetet!
Franck, egy amerikai fiatalember, 22 évesen halt meg AIDS-ben. Istennel egyesülve, egyik utolsó levelében drámai hangon szólt kortársaihoz, hogy azok ne helyezzék előbbre a szexuális élvezetet az igaz és tiszta szeretetnél. Földi élete vége előtt megtért és megtapasztalta Krisztus szeretetét...
Olvassa el a teljes cikket…

Milyennek látja a Sátán az embert
Az lábbi idézeteket a híres jezsuita egzorcista Domenico Mondrone gyűjtötte össze, aki személyesen folytatott párbeszédet a Gonosz lélekkel ördögűző szertartásai során...
Olvassa el a teljes cikket…

Jézus mindig győzedelmeskedik
Az ördögűzés Jani szemével. A lelkigyakorlat utolsó napján az egyik fiút megszállta az Ördög...
Olvassa el a teljes cikket…

Jézus lassan meggyógyított
Azért írom le ezt a vallomást, mert abban bízom, hogy segít valakinek, aki önkielégítés-függő. Nem emlékszem pontosan, hogy mikor kezdtem magamnak ilyen fajta örömöket okozni, de emlékszem, hogy már kislányként nagyon érdekelt a saját testem...
Olvassa el a teljes cikket…

Kegyelmét és irgalmasságát szüntelenül árasztja
Tacomában élünk, az Egyesült Államok nyugati partjainál. 1989 telén fiunk, Don, aki akkor 29 éves volt, egyik hétvégén elment barátaival síelni, ahol hirtelen elájult és összeesett. Állapota olyan súlyosnak tűnt, hogy barátai azonnal kórházba szállították...
Olvassa el a teljes cikket…

Köszönöm Jézusom, a fiam újra lát!
Szeretném elmesélni a fiam csodálatos gyógyulását. Biztos vagyok abban, hogy a gyógyulást annak köszönhetjük, hogy naponta imádkozzuk az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét és tiszteljük az Irgalmas Jézus képet...
Olvassa el a teljes cikket…

Humanae Vitae a családunkban
1972-ben, néhány héttel második lányunk megszületése után feleségemmel úgy döntöttünk, hogy fogamzásgátlás céljából műtéti úton sterilizáltatom magam...
Olvassa el a teljes cikket…

Meggyógyultam
Tizennégy éves koromban kezdtem önkielégítést végezni. Utoljára pedig két hónapja csináltam. Így tehát ez a szokás 6 évig tartott...
Olvassa el a teljes cikket…

Az igazi szeretetet várva
Ágival nagyon szeretjük egymást. Szerelmünk nem jogosít föl arra, hogy egymáséi legyünk? Miért kell az esküvőig várnunk?...
Olvassa el a teljes cikket…

Levél a fiúkhoz
Szia! A minap beleolvastam egy katolikus napilapba, amelyben fiatalok írtak a tisztaságról...
Olvassa el a teljes cikket…

Tiszta Szívek Orvosa
Kedves Olvasó! A Tiszta Szívek Mozgalom (TSZM) a szeretet forradalma. Jézus alapította abban a pillanatban, amikor megszületett Betlehemben...
Olvassa el a teljes cikket…

A házasság Isten ajándéka
Amikor hetekig kórházban feküdtem egy gerincműtét miatt, rájöttem, hogy azok alapján amik velem történtek, tulajdonképpen minden okom meg van rá, hogy megosszam gondolataimat a házasságról...
Olvassa el a teljes cikket…

Fogamzásgátlás és a természetes családter vezés
A nemiségre és a szaporodásra vonatkozó biológiai szabályokat az ember vagy elfogadja, vagy nem. Ha nem fogadja el, és megpróbál beleszólni, akkor beleavatkozik Isten teremtő alkotásába...
Olvassa el a teljes cikket…

Krisztus feltámadt!
A kifejezés különböző nyelveken...
Olvassa el a teljes cikket…


Read sense of life articles in the following languages:
English Deutsch Polski Český Magyar Slovenský Română Български Українською Русский
Submit your article!

Read more articles - Free!

Need translation jobs? Click here!

Translation agencies are welcome to register here - Free!

Freelance translators are welcome to register here - Free!

Subscribe to TranslationDirectory.com newsletter - Free!

Take part in TranslationDirectory.com poll - your voice counts!

Please see some ads as well as other content from TranslationDirectory.com:


 

Free Newsletter

Subscribe to our free newsletter to receive updates from us:

 

New at the Forum

Read Articles

# 2488
Rosetta Stone and Translation Rates

# 2467
Translation - an Ageless Profession

# 2466
Have Language, Will Travel

# 2486
Почему так мало хороших переводов и хороших переводчиков?

# 2479
Average monthly wage in different European countries

# 2487
Two New Chinese Translations of Hamlet Introduced and Compared

# 2475
Linguistic history of the Indian subcontinent

# 2474
Languages with official status in India

# 2251
The Database: Your Most Valuable Asset!

More articles
More articles for translators

Vote in Polls

All Polls:
Polls on all topics

Christian Polls:
Polls on Christian topics

Financial Polls:
Polls on Financial topics

Polls for Freelancers:

Poll # 104
Have you obtained at least one new client through your facebook account?

Poll # 100
What is the worst time-waster?

Poll # 099
If you work at a laptop, do you usually use touchpad or mouse?

Poll # 094
If you run a translation agency, do you ever outsource / subcontract your projects to other translation agencies?

Poll # 090
What do you like the most about TranslationDirectory.com?

Poll # 088
Which translation portal emails you the largest number of job notifications?

Poll # 087
Which one of the following sites has the most appealing color scheme?

Poll # 085
Do you charge a fine (interest) fee for every day of payment delay?

Poll # 083
Do you have licensed SDL Trados software installed at your computer?

Poll # 079
Have you always dreamt to become a translator?

Poll # 078
Do you plan to be a freelance translator for the rest of your life?

Poll # 077
Is it necessary to learn translation theory in order to become a good translator?

Poll # 076
Will human translation be entirely replaced by machine translation in the future?

Poll # 074
Do you have savings?

Poll # 065
Do you know that the Bible is the most popular book in the world?

Poll # 063
What is the purpose of your life?

Poll # 059
How many hours per night do you sleep (in average)?

More polls
More polls for freelancers


translation jobs
christianity portal


 

 
Copyright © 2003-2020 by TranslationDirectory.com
Legal Disclaimer
Site Map