Az élet értelmét: Ingyenes cikkek
Welcome to the world of language jobs!
 
Portal for Language Professionals and their Clients.  39,000+ Freelance Translators.  7,000+ Translation Agencies.
Keresztény cikkek
Home Database of Translation Agencies Database of Translators Become a Member! Submit Your Article Hire Translators!

Menu

  Upload Your Resume
  Add Your Translation Agency
  Become a Member
  Edit Your Profile
  Find Translation Jobs
  Find Rare Translation Jobs
  Find Very Rare Language Jobs
  Find Jobs in Rarest Pairs
  Receive All Jobs by RSS
  Work for Translation Agencies
  Post Your Translation Job
  Hire Translators-Members
  Hire All Translators
  Easily Contact Translators
  Hire Translation Agencies Members
  Contact All Translation Agencies
  Obtain Blacklisted Employers
  Apply to Collection Agencies
  Read Articles (By Category)
  Read Articles (By Index)
  Read Sense-of-Life Articles
  Read Work-at-Home Articles
  Use Free Dictionaries
  Use Free Glossaries
  Use Free Translators
  Use Free Software
  Vote in Polls for Translators
  Subscribe to Free Newsletter
  Advertise Here
  Buy Database of Translators
  Buy Translation Agencies List
  Buy Membership
  Watch Out for Scam E-mails
  Read Testimonials
  Read More Testimonials
  Read Even More Testimonials
  Read Yet More Testimonials
  Read Still More Testimonials
  Become our Customer
  Use Resources for Translators
  Use Online Directory
  Read our FAQ
  Ask Questions in Forum
  Use Sitemap
  Admire God's Creations

Az élet értelmét: Ingyenes cikkek

Read sense of life articles in the following languages:
English Deutsch Polski Český Magyar Slovenský Română Български Українською Русский

A kis arab — a keresztre feszített Jézusról nevezett Szent Mirjam
A muzulmán férfi feldühödve kardot rántott, és egyetlen vágással felmetszette Mirjam torkát. Azután a felesége és az anyja segítségével lepedőbe csavarta a testet, majd kidobták egy elhagyatott helyen...
Olvassa el a teljes cikket…

Tökéletes boldogság
Fiatalkoromban a pornográfiában, a lopásokban, a verekedésekben, az alkoholban és a kábítószerekben kerestem a boldogságot. Egy nap azonban kártyavárként omlott össze mindaz, amit építettem...
Olvassa el a teljes cikket…

Ne legyenek más isteneid!
A szívünkben mindennap drámai élet-halál harc folyik. A végkimenetele kizárólag a mi döntésünktől függ: vagy határozottan elutasítjuk a bűnt és Istent választjuk, vagy megmaradunk a bűnben és a kárhozatot választjuk...
Olvassa el a teljes cikket…

Egy nagy erejű imádság: kilenced a Pompeji Rózsafüzér Királynőjéhez
Olvasóink tanúságot tesznek a csodálatos kegyelmekről, melyeket a Pompeji Rózsafüzér Királynőjéhez imádkozott kilenceddel esdettek ki. Ezekből közlünk részleteket...
Olvassa el a teljes cikket…

A banneux-i jelenések titka
A Maastricht közelében, a német határnál fekvő kis belga faluban, Banneux-ben történt Mária-jelenések Isten csodálatos pedagógiájába illeszkednek bele, mely arra akarja indítani az emberek lelkiismeretét...
Olvassa el a teljes cikket…

Szeressétek ellenségeiteket
Vannak helyzetek, amikor Jézus megbocsátásra és ellenségszeretetre vonatkozó parancsa emberi erőn felülinek tűnik. Jézus azonban nem ismer megalkuvást e téren...
Olvassa el a teljes cikket…

Irán foglyai
Minden évben mintegy 170 ezer keresztény hal meg a hitéért, több mint 200 millió pedig kegyetlen üldöztetést és diszkriminációt szenved, de az üldözés különféle formái félmilliárd embert fenyegetnek...
Olvassa el a teljes cikket…

Egyházellenes propaganda (3. rész) A nagy összeesküvés-elmélet
A 19. században nagy népszerűségnek örvendett a nagy jezsuita összeesküvés-elmélet, szó szerint a reneszánszát élte. Nem sokkal a volt jezsuita Hieronim Zahorowski Monita secreta (1612) című írásának első kiadása után újabb „hírek” láttak napvilágot a jezsuiták (főleg a vezetőség) állítólagos hataloméhségéről és kapzsiságáról...
Olvassa el a teljes cikket…

Jézus legnagyobb vágya
Mindazt, amit másoknak teszünk, Jézus úgy fogadja, mintha neki tennénk. Egyik este Jézus ezt különleges módon tárta fel Fausztina előtt. Miután egész nap a feladatait teljesítette, Fausztina teljesen kimerülten tért vissza a cellájába...
Olvassa el a teljes cikket…

Uram, Jézus, bízom benned!
A kórházi személyzet látta, hogy közeleg a vég, így elhívták a papot, hogy adja fel nekem a betegek kenetét. A pap francia volt, latinul imádkozott, és kiszolgáltatta nekem a betegek szentségét...
Olvassa el a teljes cikket…

A megtérés ajándéka
Tanúságtételemet négy évvel a megtérésem után írom, Isten iránti hálám jeléül mindazért, amivel megajándékozott, mert tanúságot akarok tenni irgalmasságának nagyságáról...
Olvassa el a teljes cikket…

Örüljetek az Úrban szüntelenül!
Édesanyám szülei neveltek, mert a szüleim a viharos válásuk után csak saját magukkal és az új családjaikkal törődtek, én meg egyedül maradtam...
Olvassa el a teljes cikket…

Jézus mindig meg tud lepni
Soha nem gondoltam volna, hogy az életem ilyen irányt vesz. Ha valaki 12 évvel ezelőtt azt mondta volna nekem, hogy pap leszek, kinevettem volna. Nem gondoltam volna, hogy Jézus így meg tud lepni engem...
Olvassa el a teljes cikket…

Isten receptje
Biztosan szoktál néha a jövődre gondolni. Bizonyára szeretnéd befejezni az iskolát, talán az egyetemet is, találni egy jó állást, megnősülni, családot alapítani, sikereket elérni. Mindezek hozzájárulnak a boldogságodhoz, hiszen szeretnél boldog lenni. Mindenki boldog akar lenni. De nem mindenki az...
Olvassa el a teljes cikket…

Erősen kapaszkodni Istenbe
Kiszabadított a sírgödörből, ki az iszapból és mocsárból. Sziklára állította lábamat” — ezeket a szavakat egy lelkigyakorlaton hallottam, már a megtérésem után. Egy olyan ember mondta, aki szintén megtért. Azt hiszem, ezek a szavak fejezik ki a legjobban azt, amit az Úr az életemben tett...
Olvassa el a teljes cikket…

Ne tékozoljátok el az életeteket!
Nyolc évvel ezelőtt reménytelen volt a helyzetem, de sikerült elrugaszkodnom a mélypontról. Megtértem, és az életem 180 fokos fordulatot vett. Ma főleg a fiataloknak szeretnék erről tanúságot tenni, és figyelmeztetni őket, hogy óvakodjanak minden függőségtől...
Olvassa el a teljes cikket…

Eléd tárom az életet és a halált
A tudományos tényekkel, a természet törvényével és a Krisztus által kinyilatkoztatott igazsággal, de még az egészséges logikával és gondolkozással is szembehelyezkedve azt állítja a genderideológia, hogy az ember nemének kulturális jellege van, ezért az élete folyamán megváltozhat...
Olvassa el a teljes cikket…

Jézusban felismerte a Messiást
A lengyel zsidó sarutlan karmelita, Daniel Oswald Rufeisen (1922–1998) megtérésének megrendítő története arról tanúskodik, hogy az igazság őszinte keresése mindig elvezet a Katolikus Egyházban élő, tanító, bűnbocsánatot és üdvösséget adó Jézus Krisztussal való személyes találkozáshoz...
Olvassa el a teljes cikket…

Mindig szeress és bocsáss meg
Ha azt akarjuk, hogy Isten végtelen irgalmasságában megbocsássa a bűneinket, lehetővé kell ezt tennünk számára azzal, hogy mi is mindenkinek mindent megbocsátunk, és nincs sértődöttség a szívünkben...
Olvassa el a teljes cikket…

A Szív, mely annyira szeret (2. rész)
Jézus Krisztus bőséges misztikus kegyelmekkel ajándékozta meg Alacoque Margit Mária nővért, hogy bizalmas kapcsolatban legyen az ő Szívével, átélje élő jelenlétét az Oltáriszentségben, és magasztalja a Szentháromságot — mindezzel fel akarta őt készíteni fő küldetésére...
Olvassa el a teljes cikket…

Az igaz Isten keresése
Az Istenem vagy. Gondoskodnod kell rólam. Hogyan hagyhatsz engem ezekben a gonosz kezekben? Nem tudom, mit akarnak tenni velem ezek az emberek, de tudom, hogy te velem leszel, s egy napon meglátlak és találkozom veled...
Olvassa el a teljes cikket…

Egyházellenes propaganda a francia forradalom idején (2. rész)
Alexis de Tocqueville, jelentős 19. századi francia politikai gondolkodó, eltöprengett azon, hogy a 18. században Franciaországban vajon miért vált az istentelenség általános szenvedéllyé...
Olvassa el a teljes cikket…

Isten engem is szeret
Clayton Fountain öt előre megtervezett gyilkosságot követett el. Ebből négyet az USA legszigorúbban őrzött börtönében. A reszocializációs dolgozók tanácstalanul széttárták a karjukat...
Olvassa el a teljes cikket…

Isten ígéreteinek bizalmasa – Norwichi Julianna
Abban az időben az Úr megadta, hogy lelkileg lássam a szeretetét, mely nagyon közel van hozzánk. Láttam, hogy ő számunkra minden, ami jó és vigaszt hozó. Ő a mi köntösünk, mely betakar minket; gyengéd szeretetével ölébe vesz és önmagába burkol bennünket...
Olvassa el a teljes cikket…

Egyedül Isten az élet ajándékozója
Minél hamarabb teherbe akartam esni, és mindent megtettem érte. Annyira vágytam rá, hogy nem tudtam semmi másra gondolni, a teherbe esésről szólt minden...
Olvassa el a teljes cikket…

Lombikbébi?
A mesterséges megtermékenyítés, mely az élet továbbadását hivatott biztosítani, szétválaszthatatlanul össze van kapcsolva az emberi élet magzatkori elpusztításával, ezért végtelenül etikátlan dolog, és jogilag tiltani kellene az alkalmazását...
Olvassa el a teljes cikket…

Életet adó fény
Igazából sohasem szerettem a szeretőmet. Azt hittem, hogy szeretem, és azt hittem, hogy a feleségemet már nem szeretem. Ma már tudom, hogy nem szerettem a nőket eléggé, mivel egyszerűen nem tudtam valóban szeretni az embereket, és magamat sem...
Olvassa el a teljes cikket…

Merj hűséges lenni!
A házasság legnagyobb válságának idején is hűségesnek kell maradnunk és meg kell bocsátanunk. Az emberi válás semmit sem jelent Isten előtt, hiszen Isten a férjet és a feleséget életre szóló szent, szentségi házassággal köti össze...
Olvassa el a teljes cikket…

Óvjuk gyermekeink ártatlanságát!
A genderideológiával áthatott modern kultúra gátlástalanul teszi tönkre a gyermekek világát. A legkisebbeknek olyan játékokat kínálnak, melyek nemcsak a pszichéjüket rombolják, hanem az ártatlanságukat és ezáltal a lelküket is...
Olvassa el a teljes cikket…

Élet-halál harc
A legnagyobb mélységből kiáltottam hozzá, és kértem, hogy segítsen rajtam, mert már nem volt erőm harcolni saját magamért...
Olvassa el a teljes cikket…

A szeretetről és az érzékiségről
A „szeretet” kifejezés olyan, mint egy zsák, amelybe mindent belehajigálnak: az igazi szeretetet és az illúziókat: az érzékiséget, a felszínes szerelmet, a kéjvágyat, a magány előli menekülést stb...
Olvassa el a teljes cikket…

Adj hozzá hitet, reményt és szeretetet!
„Ha azt akarjuk, hogy az életnek értelme legyen, és teljes legyen, mint amire vágytok és amit meg is érdemeltek, akkor ezt mondom mindnyájatoknak: adj hozzá hitet, és az életed új ízt kap” (Ferenc pápa)...
Olvassa el a teljes cikket…

Önfegyelemmel a szabadság felé
Ha a szexualitást elválasztják a szülőségtől, és egyéni élvezetet hozó eszköznek tartják, az az emberiség teljes degenerációjához és egész civilizációk bukásához vezet...
Olvassa el a teljes cikket…

Mértéket nem ismerő szeretet
Isten kitartóan keresi az ember szívét, ezért nemegyszer rendkívüli jelekben mutatkozik meg nekünk. Egy ilyen jel, mely arra mutat rá, hogy Jézus valóságosan jelen van az Oltáriszentségben, nyilvánult meg Boldog Alexandrina Maria da Costa életében is, aki 13 éven keresztül csak az Eucharisztiával táplálkozott...
Olvassa el a teljes cikket…

Az örökkévalóság felé vezető úton
Alexander Eben a Harvard Egyetem előadója, kiváló idegsebész, több mint húsz éve dolgozik egyetemi kórházakban. Számos agyműtétet végzett már. A betegsége alatt átélte a klinikai halál állapotát...
Olvassa el a teljes cikket…

Élet és halál határán
Bizonyítékok vannak arra, hogy amikor az agy megszűnik működni, az elme tovább működik, és az ember tudata és személyisége is fennmarad...
Olvassa el a teljes cikket…

Tudósok az emberi lélekről, elméről és tudatról
A Nobel-díjas John Carew Eccles és más tudósok, mint Bruce Greyson, Pim van Lommel, Peter Fenwick és Sam Parnia kutatásai bebizonyítják az emberi lélekkel, elmével és tudattal kapcsolatos materialista elméletek alaptalanságát...
Olvassa el a teljes cikket…

A Szív, mely annyira szeret
Közép-Franciaországban, Saône-et-Loire megyében, egy ódon kis faluban, Paray-le-Monialban egy csodaszép, tökéletes állapotban fennmaradt román kori bazilika emelkedik...
Olvassa el a teljes cikket…

Egyházellenes propaganda a felvilágosodás idején (2. rész)
A katolikusellenes propaganda egyidős az Egyházzal. Valahányszor kiéleződtek az egyházellenes harcok a történelem folyamán, azokat az időszakokat mindig végigkísérte — vagy meg is előzte — a katolikusok ellen irányuló propaganda...
Olvassa el a teljes cikket…

„A remény pedig nem csal meg” (Róm 5,5)
A remény ad erőt az embernek az élethez. A kereszténység egyik feladata reményt hozni a világnak. Természetesen ahhoz, hogy reményt adhassunk, először nekünk magunknak kell a birtokában lennünk...
Olvassa el a teljes cikket…

Áldás forrása
A spanyolországi Cancelada plébániatemplomában 2004. január 27-e óta szüntelen szentségimádás folyik. Ez valódi csoda! Eucharisztikus csoda a földközi-tengeri kisváros életében, Costa del Sol legkisebb egyházközségében...
Olvassa el a teljes cikket…

Genderforradalom
Akik az irányadó médiában és a politikusok által propagált modern genderideológiában hisznek, nem ismerik annak valós arcát...
Olvassa el a teljes cikket…

Nem félek a haláltól
Az orvosok hat hetet, legfeljebb hat hónapot adnak nekem, még akkor is, ha kezeltetem magam. A kezelést viszont elutasítottuk, mivel az árthatna a kis Andráskának...
Olvassa el a teljes cikket…

A termékenység normális
Az ismert nőgyógyász, Dr. Tomasz Dmochowski az Egészségügyi Világszervezet definíciójára hivatkozva hangsúlyozza, hogy az egészség nem pusztán a betegség hiánya, hanem a teljes testi és lelki jólét állapota...
Olvassa el a teljes cikket…

Jézus a középpontban
Maria Teresa és Ruggero már több mint ötven éve házasok. Kölcsönös szerelmük és az Isten kegyelmével való együttműködésük gyümölcse az életszentség gyöngyszeme, akit az Egyháznak ajándékoztak...
Olvassa el a teljes cikket…

A szabadulás reménye
„A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak benneteket” (Gal 5,1)...
Olvassa el a teljes cikket…

Ajándék akarok lenni
Egy átlagos, normális, fiatal lány vagyok. Aki rám néz, bizonyára semmi nyugtalanítót sem lát. Úgy tűnhet, hogy minden a legnagyobb rendben van. Tanulok, sok ismerősöm, barátom van, széles az érdeklődési köröm...
Olvassa el a teljes cikket…

A szabadság csodálatos érzése
Néhány héttel ezelőtt kezembe került a Szeressétek Egymást! magazin. Átlapoztam néhány számot, és nagyon megtetszett. Tetszettek a fiatalok tanúságtételei is, tetszett, hogy nem félnek beszélni arról, hogyan tisztította meg őket Jézus a bűntől, és hogyan segít nekik tiszta életet élni. Ezért én is szeretném megosztani a történetemet...
Olvassa el a teljes cikket…

A szeretet iskolájában
Szeretni annyit jelent, mint az embereknek ajándékozni magunkat. A szeretet az akarat tudatos elhatározása, hogy elindul a másik ember felé; messze van tehát az ösztöntől. Sok dologról le kell mondanunk ahhoz, hogy szeretni tudjunk, legfőképpen önmagunkról; ingyen kell adnunk, és szeretni a végsőkig...
Olvassa el a teljes cikket…

Tiszta Szívek Mozgalma (26/2018)
A Rio de Janeiró-i Ifjúsági Világtalálkozón Ferenc pápa ezt mondta a három és fél millió fiatalnak: „Tudom, hogy magasra tettétek a lécet, hogy végleges döntéseket szeretnétek hozni, melyek teljes értelmet adnak az életeteknek...
Olvassa el a teljes cikket…

Két út
Két út közül választhatunk: az egyik az élet teljességéhez vezet a mennyországban, a másik az örök halálhoz a pokolban. Rajtunk áll, melyiket választjuk. „Az ember előtt ott az élet és a halál, megadatik neki, amit választ magának” (Sir 15,17)...
Olvassa el a teljes cikket…

Szeretet
Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengô ércz vagy pengô czimbalom...
Olvassa el a teljes cikket…

Van már az áldás?
Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az ùrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ô parancsolatát, a melyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az ùr, a te Istened...
Olvassa el a teljes cikket…

Tartalomjegyzek 3. szam
Tartalomjegyzek 3. szam Szeressétek Egymást!...
Olvassa el a teljes cikket…

Megváltoztatta a történelmet
II. János Pál pápasága megváltoztatta emberek millióinak öntudatát és szívét, ezzel pedig a világ történelmének folyását. Ezért lett a kereszténység kétezer évének egyik legfontosabb pápasága az övé...
Olvassa el a teljes cikket…

II. János Pál pápa közbenjáró imádságának ereje
A hívek körében már több II. János Pál közbenjárására bekövetkezett csodás gyógyulás emléke él. Szeretnénk ezekből kettőt bemutatni...
Olvassa el a teljes cikket…

II. János Pál életszentségre vezető útja
 János Pál életszentségének alapja a mindennapi imádság és kereszthordozás, a mélyen átélt hit: így járt a parancsolatok és az Evangélium útján. Ahhoz, hogy megértsük II. János Pál belső világát, nyomon kell követnünk életének történetét, meg kell ismernünk azt a környezetet, amelyben jelleme és hitélete fejlődött...
Olvassa el a teljes cikket…

Egy kéz a pisztolyt fogta, a másik kéz a golyót vezette
„1981. május 13-án a pápa ellen elkövetett merényletkor a gondviselő Isten csodálatos módon megmentett a haláltól. Az, aki az élet és a halál Ura, meghosszabbította az életemet, mondhatni, újból odaajándékozta nek-em.” (II. János Pál végrendelete)...
Olvassa el a teljes cikket…

Szabad-e önkielégítést végezni
Hát hogyne szabadna, hiszen ezt állítja a „Bravo” és más erkölcsromboló újságok. Véleményük szerint az önkielégítés éppen olyan természetes, mint a könny vagy nyálelválasztás, azzal a különbséggel, hogy az önkielégítés még testi gyönyörrel is jár...
Olvassa el a teljes cikket…

Ne féljetek a szentség útjára lépni!
Azt az általános meggyőződést, hogy II. János Pál pápa szentként élt, a hívek már temetése alatt „Santo subito!” („Legyen szent azonnal!”) feliratokkal és közfelkiáltással kifejezték...
Olvassa el a teljes cikket…

A merénylet és a Fatimai Szűzanya jelenései
A merényletet 1981. május 13-án követték el, a Szűzanya első jelenésének 64. évfordulóján. A történészek, és a jelenéseket vizsgáló szakemberek szerint még az óra és a perc is megegyezik. 2000. május 13-án, ami-kor II...
Olvassa el a teljes cikket…

A fatimai jelenés legfontosabb üzenete
A 2000-es jubileumi év egyik legnagyobb eseménye a harmadik fatimai titok II. János Pál pápa általi kihirdetése volt. Megtudhattuk, hogy a látomás harmadik része nagyrészt az 1981. május 13-án, a szentatya ellen elkövetett merényletre vonatkozott...
Olvassa el a teljes cikket…

Bernard Nathanson megtérése
Bernard Nathanson, a Cornell University professzora, 1926-ban született, ateistaként az abortusz egyik leglelkesebb harcosa volt az egész világon. Makacsul törekedett arra, hogy az Egyesült Államokban az abortusz olcsó, legális és hozzáférhető művelet legyen...
Olvassa el a teljes cikket…

Ez valakinek sokat hoz a konyhára!
Ezért ebből logikusan következik, hogy a pénz egy részét a „reklámra” költi, hogy a zűrzavar még nagyobb legyen – ez valakinek nagyon megéri. Egy erkölcsös törvény bevezetése esetén az ebből most jól kereső emberek tönkremennének...
Olvassa el a teljes cikket…

A természetes módszert választottuk
Negyed éves orvostanhallgató vagyok, harmadik éve élek házasságban. Az egyetemre való tekintettel még nem tervezünk gyermeket. Úgy döntöttünk, megvárjuk, míg befejezem az egyetemet. Már régóta természetes módon védekezünk, és az eredménnyel mindketten 100 %-ig meg vagyunk elégedve. Mint orvostanhallgatók, ismerjük az összes elérhető fogamzásgátló módszert, és eleget tudunk a természetes módszerekről is...
Olvassa el a teljes cikket…

Néhány szóban a fogamzásgátlásról
25 éve nőgyógyász vagyok így van már némi tapasztalatom a fogamzásgátlás terén, most ezzel kapcsolatban szeretnék megosztani veletek néhány gondolatot...
Olvassa el a teljes cikket…

Sose mondj le a megtérésről
Szeretnék tanúságot tenni a hatodik parancsolattal kapcsolatban. Ha azt nézem, hogy az újságban mennyi cikket olvashatunk ebben a témában, látnom kell, hogy az önkielégítés problémája nagyon sokakat érint. Nem könnyű nyíltan bevallani a bűnömet...
Olvassa el a teljes cikket…

Sosem adom fel a harcot, küzdeni fogok a tisztaságomért
Minden a Bravo, a Százszorszép és más hasonló újságokkal kezdődött. Leginkább a szexuális témájú cikkek érdekeltek. Bármilyen lap is került a kezembe, mindig a szexuális tanácsokat vagy az ehhez hasonlókat kerestem...
Olvassa el a teljes cikket…

Kiszabadultam a szex függőségéből
A szexuális örömöktől való függőség nagyon hasonlít a kábítószer- vagy az alkohol függőséghez. Különféle formákban jelentkezik, de van egy közös tulajdonságuk, ez pedig az önuralom hiánya és az, hogy a szexuális örömöt helyezi az ember mindenek fölé...
Olvassa el a teljes cikket…

Teljesen megváltoztattam az életemet
30 éves vagyok és Németországban élek. Katolikus családban nevelkedtem. Már kiskoromban megtanítottak imádkozni, szüleimmel jártam vasárnapi misére...
Olvassa el a teljes cikket…

A szexmániáról és a testi–lelki tisztaság előnyeiről
A szexualitás jelentős mértékben befolyásolja az ember életét. Mindannyiunkét. Egyesek számára jótékony dolog, a férjet a feleségéhez köti rendkívül erős kötelékkel. A házasságban két ember valóban oda tudja adni magát a másiknak, ez a teljes szeretet és bizalom kifejezése...
Olvassa el a teljes cikket…

Tiszta Szívek Mozgalma – egy olyan esély, amit Jézus ad neked
Miután elolvastam a Tiszta Szívek Mozgalmáról szóló cikket, sokat gondolkodtam rajta, majd úgy döntöttem, hogy nem akarok többé önző lenni, és Istenbe helyezem a bizalmamat, az ő gyógyító útjára akarok lépni, a „tiszta szívek klinikáján”...
Olvassa el a teljes cikket…

A feltámadás néma tanúja
Senki sem látta a feltámadás pillanatában Krisztus testét, melyet a sírba tétel előtt egy 4,36 méter hosszú és 1,10 méter hosszú vászonba tekertek. Ez a halotti lepel egyszerre volt lepedő, lepel és szemfedő, mely alulról és fölülről is beborította a halott testet...
Olvassa el a teljes cikket…

Vállára vette a mi szenvedésünket...
Sokakban nem is tudatosul, hogy a keresztény hit középpontja nem valamilyen magasztos idea, kultúra vagy az erkölcsi értékek, hanem a keresztre feszített és feltámadt Krisztus. Az Isteni Gondviselés segít nekünk személyes kapcsolatot teremteni a Megváltóval...
Olvassa el a teljes cikket…

Látott és hitt
Arimateai Józsefnek rövid ideje volt arra, hogy Pilátustól, aki az Antonia várban székelt, elkérje Jézus testét, majd egy római centurióval visszatérjen a Golgotára, hogy az hivatalosan megállapítsa az elítélt halálát...
Olvassa el a teljes cikket…

Imádság kegyelmek elnyeréséért Isten szolgája, II. János Pál pápa közbenjárására
Imádság kegyelmek elnyeréséért Isten szolgája, II. János Pál pápa közbenjárására...
Olvassa el a teljes cikket…

Ahol Péter, ott az Egyház
„Ahol Péter, ott az Egyház... aki nincs a pápával, nincsen Istennel, aki Istennel kíván lenni, az a pápával kell, hogy legyen”. Ezeket a szavakat Lucia nővér mondta a Fatimai jelenéseket értelmezve...
Olvassa el a teljes cikket…

Szt. Péter és utódainak elsősége
Jézus Krisztus minden embert megváltott, ezáltal a bűnösökkel egyesülve életüket megmenteni és megszentelni vágyik. Ezért alapította a Szentlélek erejével az Egyház közösségét, melyben és mely által folytatja a megváltás művét (Kol 1,24-27)...
Olvassa el a teljes cikket…

Az örök élet jele
Soubirous Bernadett, akinek a Szűzanya 1858-ban megjelent, 1866-ban felvételt nyert a nevers-i Iskola- és Szeretet-Nővérek közé ahol haláláig, 1879. április 16-ig élt. Azóta Szt. Bernadett teste a természet törvényeinek ellentmondva egészben maradt és máig megtartotta frissességét és szépségét...
Olvassa el a teljes cikket…

A test és lélek isteni klinikája
A Lourdes-i jelenések 1858-ban történtek, vagyis mindössze négy évvel azután, hogy IX. Piusz pápa kihirdette a Szűzanya Szeplőtlen Fogantatásának dogmáját...
Olvassa el a teljes cikket…

„Jézus győzött, beteljesedett...”
Különleges volt az a lelkigyakorlat, sosem fogom elfelejteni. Épp az egyhetes lelkigyakorlat végén jártunk, amikor szerettem volna, hogy az utolsó elmélkedés segítsen a fiúknak egy bűnüktől megszabadulni...
Olvassa el a teljes cikket…

Kétféle magatartás Emil Zola és Alexis Carrel
Egy évszázadon át próbálták a Lourdes-i jelenések ellenségei elhitetni az emberekkel, hogy a jelenések nem léteznek, Lourdes vallási fanatizmus helye, a katolikus papság által szervezett csalás és illúzió...
Olvassa el a teljes cikket…

Szent Fausztina nővér az Isteni Irgalmasság Apostola
A harmadik évezred első szentjének, Szt. Fausztina nővérnek mondta Jézus: “Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám”. Fausztina Naplójában Jézus mindannyiunkat hív, hogy merítkezzünk meg irgalmában, bízzunk megbocsátó szeretetében. Bőséges kegyelmet ígér azoknak, akik irgalmára hivatkozva folyamodnak hozzá...
Olvassa el a teljes cikket…

Fausztina nővér közbenjárására történt csodák
Fausztina nővér boldoggá avatására csak azután kerülhetett sor, hogy 1981-ben csodálatosan meggyógyult a Massachusetts állambeli Mureen Digan. Csaknem 21 évvel később, 1999. december 20-án pedig már Boldog Fausztina nővér közbenjárására történt újabb csodát is kihirdették: 1995-ben csodálatosan meggyógyult a Baltymore-ban élő Ronald Pytel atya...
Olvassa el a teljes cikket…

XXI. századi barbárok
Az erkölcsi normákat elutasító ember olyan mélységre lealacsonyodhat, hogy még az állati világban is elképzelhetetlen, szélsőséges szokásai alakulnak ki...
Olvassa el a teljes cikket…

A homoszexuális cselekedetek erkölcstelensége
Jézus azt mondja, hogy a házasság előtti vagy házasságon kívüli szexuális élet a tisztaság elleni bűn, de vonatkozik ez a homoszexuális fajtalankodásra is...
Olvassa el a teljes cikket…

Ne utasítsátok el a Szeretetet!
Franck, egy amerikai fiatalember, 22 évesen halt meg AIDS-ben. Istennel egyesülve, egyik utolsó levelében drámai hangon szólt kortársaihoz, hogy azok ne helyezzék előbbre a szexuális élvezetet az igaz és tiszta szeretetnél. Földi élete vége előtt megtért és megtapasztalta Krisztus szeretetét...
Olvassa el a teljes cikket…

Milyennek látja a Sátán az embert
Az lábbi idézeteket a híres jezsuita egzorcista Domenico Mondrone gyűjtötte össze, aki személyesen folytatott párbeszédet a Gonosz lélekkel ördögűző szertartásai során...
Olvassa el a teljes cikket…

Jézus mindig győzedelmeskedik
Az ördögűzés Jani szemével. A lelkigyakorlat utolsó napján az egyik fiút megszállta az Ördög...
Olvassa el a teljes cikket…

Jézus lassan meggyógyított
Azért írom le ezt a vallomást, mert abban bízom, hogy segít valakinek, aki önkielégítés-függő. Nem emlékszem pontosan, hogy mikor kezdtem magamnak ilyen fajta örömöket okozni, de emlékszem, hogy már kislányként nagyon érdekelt a saját testem...
Olvassa el a teljes cikket…

Kegyelmét és irgalmasságát szüntelenül árasztja
Tacomában élünk, az Egyesült Államok nyugati partjainál. 1989 telén fiunk, Don, aki akkor 29 éves volt, egyik hétvégén elment barátaival síelni, ahol hirtelen elájult és összeesett. Állapota olyan súlyosnak tűnt, hogy barátai azonnal kórházba szállították...
Olvassa el a teljes cikket…

Köszönöm Jézusom, a fiam újra lát!
Szeretném elmesélni a fiam csodálatos gyógyulását. Biztos vagyok abban, hogy a gyógyulást annak köszönhetjük, hogy naponta imádkozzuk az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét és tiszteljük az Irgalmas Jézus képet...
Olvassa el a teljes cikket…

Humanae Vitae a családunkban
1972-ben, néhány héttel második lányunk megszületése után feleségemmel úgy döntöttünk, hogy fogamzásgátlás céljából műtéti úton sterilizáltatom magam...
Olvassa el a teljes cikket…

Meggyógyultam
Tizennégy éves koromban kezdtem önkielégítést végezni. Utoljára pedig két hónapja csináltam. Így tehát ez a szokás 6 évig tartott...
Olvassa el a teljes cikket…

Az igazi szeretetet várva
Ágival nagyon szeretjük egymást. Szerelmünk nem jogosít föl arra, hogy egymáséi legyünk? Miért kell az esküvőig várnunk?...
Olvassa el a teljes cikket…

Levél a fiúkhoz
Szia! A minap beleolvastam egy katolikus napilapba, amelyben fiatalok írtak a tisztaságról...
Olvassa el a teljes cikket…

Tiszta Szívek Orvosa
Kedves Olvasó! A Tiszta Szívek Mozgalom (TSZM) a szeretet forradalma. Jézus alapította abban a pillanatban, amikor megszületett Betlehemben...
Olvassa el a teljes cikket…

A házasság Isten ajándéka
Amikor hetekig kórházban feküdtem egy gerincműtét miatt, rájöttem, hogy azok alapján amik velem történtek, tulajdonképpen minden okom meg van rá, hogy megosszam gondolataimat a házasságról...
Olvassa el a teljes cikket…

Fogamzásgátlás és a természetes családter vezés
A nemiségre és a szaporodásra vonatkozó biológiai szabályokat az ember vagy elfogadja, vagy nem. Ha nem fogadja el, és megpróbál beleszólni, akkor beleavatkozik Isten teremtő alkotásába...
Olvassa el a teljes cikket…

Krisztus feltámadt!
A kifejezés különböző nyelveken...
Olvassa el a teljes cikket…


Read sense of life articles in the following languages:
English Deutsch Polski Český Magyar Slovenský Română Български Українською Русский
Submit your article!

Read more articles - Free!

Need translation jobs? Click here!

Translation agencies are welcome to register here - Free!

Freelance translators are welcome to register here - Free!

Subscribe to TranslationDirectory.com newsletter - Free!

Take part in TranslationDirectory.com poll - your voice counts!


 

Free Newsletter

Subscribe to our free newsletter to receive updates from us:

 

New at the Forum

Read Articles

# 2488
Rosetta Stone and Translation Rates

# 2467
Translation - an Ageless Profession

# 2466
Have Language, Will Travel

# 2486
Почему так мало хороших переводов и хороших переводчиков?

# 2479
Average monthly wage in different European countries

# 2487
Two New Chinese Translations of Hamlet Introduced and Compared

# 2475
Linguistic history of the Indian subcontinent

# 2474
Languages with official status in India

# 2251
The Database: Your Most Valuable Asset!

More articles
More articles for translators

Vote in Polls

All Polls:
Polls on all topics

Christian Polls:
Polls on Christian topics

Financial Polls:
Polls on Financial topics

Polls for Freelancers:

Poll # 104
Have you obtained at least one new client through your facebook account?

Poll # 100
What is the worst time-waster?

Poll # 099
If you work at a laptop, do you usually use touchpad or mouse?

Poll # 094
If you run a translation agency, do you ever outsource / subcontract your projects to other translation agencies?

Poll # 090
What do you like the most about TranslationDirectory.com?

Poll # 088
Which translation portal emails you the largest number of job notifications?

Poll # 087
Which one of the following sites has the most appealing color scheme?

Poll # 085
Do you charge a fine (interest) fee for every day of payment delay?

Poll # 083
Do you have licensed SDL Trados software installed at your computer?

Poll # 079
Have you always dreamt to become a translator?

Poll # 078
Do you plan to be a freelance translator for the rest of your life?

Poll # 077
Is it necessary to learn translation theory in order to become a good translator?

Poll # 076
Will human translation be entirely replaced by machine translation in the future?

Poll # 074
Do you have savings?

Poll # 065
Do you know that the Bible is the most popular book in the world?

Poll # 063
What is the purpose of your life?

Poll # 059
How many hours per night do you sleep (in average)?

More polls
More polls for freelancers


translation jobs
christianity portal


 

 
Copyright © 2003-2023 by TranslationDirectory.com
Legal Disclaimer
Site Map