Zmysel života: Voľné články
Welcome to the world of language jobs!
 
Portal for Language Professionals and their Clients.  39,000+ Freelance Translators.  7,000+ Translation Agencies.
Články Kresťanské
Home Database of Translation Agencies Database of Translators Become a Member! Submit Your Article Hire Translators!

Menu

  Upload Your Resume
  Add Your Translation Agency
  Become a Member
  Edit Your Profile
  Find Translation Jobs
  Find Rare Translation Jobs
  Find Very Rare Language Jobs
  Find Jobs in Rarest Pairs
  Receive All Jobs by RSS
  Work for Translation Agencies
  Post Your Translation Job
  Hire Translators-Members
  Hire All Translators
  Easily Contact Translators
  Hire Translation Agencies Members
  Contact All Translation Agencies
  Obtain Blacklisted Employers
  Apply to Collection Agencies
  Read Articles (By Category)
  Read Articles (By Index)
  Read Sense-of-Life Articles
  Read Work-at-Home Articles
  Use Free Dictionaries
  Use Free Glossaries
  Use Free Translators
  Use Free Software
  Vote in Polls for Translators
  Subscribe to Free Newsletter
  Advertise Here
  Buy Database of Translators
  Buy Translation Agencies List
  Buy Membership
  Watch Out for Scam E-mails
  Read Testimonials
  Read More Testimonials
  Read Even More Testimonials
  Read Yet More Testimonials
  Read Still More Testimonials
  Become our Customer
  Use Resources for Translators
  Use Online Directory
  Read our FAQ
  Ask Questions in Forum
  Use Sitemap
  Admire God's Creations

Zmysel života: Voľné články

Read sense of life articles in the following languages:
English Deutsch Polski Český Magyar Slovenský Română Български Українською Русский

Svätí v ambulancii
Úpenlivo som prosila Pannu Máriu, aby všetko bolo v poriadku, aby – ak Boh chce – dieťa prežilo. Keď sa pacientka vrátila do ambulancie, kde bolo USB, uvidela som bijúce srdce dieťaťa, ktoré mi kývalo rukou...
Prečítajte si celý článok…

Majú ateisti pravdu?
Vznikol zázrak života, makro- a mikrokozmos ako dôsledok slepej evolúcie, alebo ako dôsledok Božieho stvoriteľského pôsobenia? Je ľudská duša len výsledkom činnosti materiálneho mozgu, alebo je to nemateriálne súcno...
Prečítajte si celý článok…

Skúsenosť z hranice medzi životom a smrťou
Existujú dôkazy o tom, že zážitky ľudí počas klinickej smrti nie sú iba halucinácie, ale autentický zážitok Božej prítomnosti a posmrtného života?..
Prečítajte si celý článok…

Znamenie večného života
Už počas pozemského života nám Boh dáva zakúsiť predchuť večnosti, aby sme zatúžili dozrievať do večného života a nebáli sa radikálne bojovať proti svojmu egoizmu...
Prečítajte si celý článok…

Nesmrteľná duša
Každý človek má nesmrteľnú dušu, vďaka ktorej je rozumnou a slobodnou bytosťou, otvorenou pravde, láske, dobru a kráse, ako aj svedomie a morálny zmysel, ktorý mu umožňuje odlíšiť dobro od zla...
Prečítajte si celý článok…

Heroickí kňazi
V čase, keď zažívame hromadný a intenzívny útok na Cirkev, je dobré pripomenúť si jej jedinečnú úlohu, ako aj hrdinstvo mnohých svätých kňazov...
Prečítajte si celý článok…

Štyri podmienky ľútosti
Svätý Páter Pio a svätý Leopold Mandić použili občas šokovú terapiu, aby u penitentov vzbudili ľútosť. Obaja veľkí spovedníci 20. storočia totiž vedeli, aká je ľútosť dôležitá...
Prečítajte si celý článok…

Uzdravenie na príhovor svätého Charbela
Lekár nám povedal, že pacient je v kritickom stave. V prípade, že prežije, môže byť postihnutý telesne alebo mentálne, neschopný poznať nás, pričom jeho život sa môže zmeniť na vegetovanie...
Prečítajte si celý článok…

Zázračný pôvod Koránu
V súčasnosti žije na svete viac ako 1,6 miliardy moslimov. Mnohí z nich poznajú deformovaný obraz kresťanstva, ktorý predstavuje Korán, ktorý je pre nich Božím slovom. A keď Božím – tak dokonalým a neomylným. Je to však naozaj tak?..
Prečítajte si celý článok…

Učíme sa od svätého Jána Pavla II. (1. časť)
Učenie, ktoré Cirkvi zanechal svätý Ján Pavol II., predstavuje mimoriadne bohaté duchovné a teologické dedičstvo. Cieľom tohto cyklu článkov, ktorý začíname na stránkach Milujte sa!, je pripomenúť tú časť...
Prečítajte si celý článok…

Sila modlitby a dôvery
Dlho som sa pozerala na Najsvätejšiu sviatosť, keď som zrazu začula vnútorný hlas, ktorý ma uisťoval, že mám byť pokojná, pretože moja nevesta je v požehnanom stave...
Prečítajte si celý článok…

Pozeraj sa na moju eucharistickú tvár
V roku 2007 sa Ježiš a Panna Mária začali prihovárať istému kňazovi, benediktínskemu oblátovi. Tieto posolstvá majú cirkevné schválenie Mons. Michaela Smitha, biskupa írskej diecézy Meath Mullingar...
Prečítajte si celý článok…

Najdôležitejší deň v mojom živote
Vošiel som do spovednice a dostal som milosť úprimného pokánia a dokonalej ľútosti. Počas spovede som mal ťažkosti a pre plač som nebol schopný hovoriť...
Prečítajte si celý článok…

Láska je trpezlivá
„Láska“ je prvé a najdôležitejšie slovo manželskej prísahy. Pre manželov je manželstvo cestou k svätosti, ktorá im poskytuje najlepšie podmienky na rast v láske k Bohu a blížnym, až po úplné zjednotenie s Bohom...
Prečítajte si celý článok…

Boh sa o nás postará
Lekárka určila diagnózu v priebehu 15 minút. Diagnózu, ktorú sme čakali a ktorá nám podlomila kolená: spinálna svalová atrofia (SMA)...
Prečítajte si celý článok…

Rady svätého Jána Pavla II. manželom
Jediným prameňom manželskej lásky je Ježiš Kristus trvalo prítomný vo sviatosti manželstva. Pripomeňme si slová svätého Jána Pavla II. adresované rodinám: „Sviatosť manželstva je veľmi vznešená...
Prečítajte si celý článok…

Hriech pornografie
Pornografia je nástroj zlého ducha, pretože robí človeka neschopným poznať a žiť lásku, ktorá je základným povolaním, ktoré dostal od Stvoriteľa...
Prečítajte si celý článok…

Od snov k ich naplneniu
Manžel a manželka, dlhé zimné večery, šťastný život, požehnaná staroba s pocitom naplnenia… Koľko ľudí sníva o takomto živote! Aj ja som o ňom sníval a naďalej snívam. S tým rozdielom, že ešte pred tromi rokmi som nemal nádej, že sa mi to splní...
Prečítajte si celý článok…

Nezosmilníš
Nezosmilníš Najtragickejším dôsledkom notorického porušovania Božieho prikázania „nezosmilníš“ je zničenie vzťahu s Bohom, odovzdanie sa do diablovej moci a erotománia...
Prečítajte si celý článok…

Obsah 30-2012
Obsah 30-2012...
Prečítajte si celý článok…

Akí sme šťastní!
Ako kresťania sa môžeme veľmi radovať, že dni Adventu a Vianoc pre nás nie sú dňami bezduchého nakupovania...
Prečítajte si celý článok…

Tajomstvo Viano
Na rozdiel od iných náboženstiev kresťanstvo nie je ideológiou, systémom morálnych pravidiel alebo kultových predpisov...
Prečítajte si celý článok…

Katolícka cirkev má pravdu
Na rozdiel od väčšiny Poliakov som nemal možnosť spoznať učenie Katolíckej cirkvi v detstve, pretože moji rodičia boli presvedčení...
Prečítajte si celý článok…

Sokółka – poľské Lanciano
V októbri roku 2008 sa vo farskom Kostole sv. Antona Paduánskeho v Sokółke odohrala mimoriadna udalosť...
Prečítajte si celý článok…

Fakty nemožno vyvrátiť
Skutočný vedec skúma fakty a robí závery. Keby sme svoje závery prispôsobovali vnucovanej ideológii, veda by stála na mieste...
Prečítajte si celý článok…

Kristova uzdravujúca moc
Ježiš Kristus, stále prítomný v Eucharistii, pozýva každého z nás, aby sme k nemu prišli so všetkými svojimi problémami: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Matúša 11, 28)...
Prečítajte si celý článok…

Liek nesmrteľnosti
Eucharistický zázrak v Sokółke, podobne ako ďalšie eucharistické zázraky v dejinách Cirkvi, je osobitným znamením Božej všemohúcnosti, ktorá nás vychováva a zároveň...
Prečítajte si celý článok…

Sen o láske
Veď aj môj otec mal partnerku, s ktorou žil. Prečo by som to teda nemal robiť aj ja?..
Prečítajte si celý článok…

Vzácny poklad
Manželia majú vzácny poklad – Ježiša Krista vo sviatosti manželstva. Preto by mali všetky svoje problémy odovzdať Ježišovi...
Prečítajte si celý článok…

Láska a plodnosť
Blahoslavený Ján Pavol II. nás učí: „Hlavnou úlohou rodiny je služba životu, splnenie pôvodného požehnania Stvoriteľa v priebehu dejín tým...
Prečítajte si celý článok…

Darované dieťa
Celá naša rodina túžila ešte po jednom dieťati, ale Pán Boh si ho vzal k sebe ešte skôr, než sa narodilo. Bolo to v roku 2007...
Prečítajte si celý článok…

Interrupcia ako liek?
Volám sa Paulína, mám 31 rokov a už 12 rokov som vydatá. Môj manžel Marek má 36 rokov. Máme dve dcéry...
Prečítajte si celý článok…

„Bez nedeľnej Eucharistie nemôžeme žiť“
Už takmer dvetisíc rokov Cirkev slávi Eucharistiu, ktorá dáva kresťanom silu prekonávať najrôznejšie ťažkosti...
Prečítajte si celý článok…

Prečo Jehova stále mení názor?
Svedkovia Jehovovi sú presvedčení, že iba oni poznajú pravdu a vedia, čo Jehova chce. Sú presvedčení, že len oni plnia jeho vôľu dôsledne a bez kompromisov...
Prečítajte si celý článok…

Od východných bojových umení k diabolskému zotročeniu
V decembri 2010 Pán Boh zasiahol do môjho života a obrátil som sa. Vďaka tomu žijem a môžem svedčiť o jeho spásonosnej láske...
Prečítajte si celý článok…

Pasca okultizmu
Zradné pokušenie. Veľa ľudí podlieha zradnému pokušeniu a hľadá šťastie v okultizme, a nie v Bohu. Namiesto toho, aby svoje problémy prinášali Ježišovi...
Prečítajte si celý článok…

Pomýlila som si spiritualitu s mágiou
Narodila som sa a vyrastala som v katolíckej rodine. Prijala som všetky sviatosti, pravidelne som sa zúčastňovala na svätej omši, každý deň som...
Prečítajte si celý článok…

Hnutia šíriace bezbožnosť – krátke dejiny (4. časť)
Môžeme povedať, že národný socializmus, ktorý sa netajil svojím nepriateľským postojom voči kresťanstvu, mal všetky charakteristické vlastnosti ľavice 20. storočia, ako aj postmodernej ľavice...
Prečítajte si celý článok…

Božie milosrdenstvo nás zázračnezachránilo
Už roky cítim vnútornú potrebu verejne sa poďakovať Bohu za jeho milosrdenstvo, ochranu a zázračné zachránenie našej rodiny počas druhej svetovej vojny...
Prečítajte si celý článok…

„Najslávnostnejšia chvíľa v mojom živote“ (Denníček 1804)
Najslávnostnejšia chvíľa v mojom živote je chvíľa, v ktorej prijímam sväté prijímanie. Po každom svätom prijímaní túžim a za každé sväté prijímanie ďakujem...
Prečítajte si celý článok…

„V nej je tvoja sila, ona ťa bude chrániť“
Pán mi povedal: „Ach, ako ma bolí, že duše sa vo svätom prijímaní tak málo spájajú so mnou. Čakám na ne, a ony sú voči mne ľahostajné...
Prečítajte si celý článok…

Bezhranične dôverujte!
Bol to nádherný čas, keď som sa dozvedela, že som tehotná. S manželom sme túžili po dcérke, pretože už máme dvoch synov...
Prečítajte si celý článok…

Úžasný pocit slobody...
Hriech nečistoty (masturbácie) sa u mňa objavil ešte v detstve. Vtedy som netušila, že je to hriech, ba ani že je to zlé a nesprávne...
Prečítajte si celý článok…

Mŕtvy kresťan
Mám 18 rokov a chodím na strednú školu. Pochádzam z katolíckej rodiny, v ktorej nebolo ani násilie, ani alkohol...
Prečítajte si celý článok…

Našli sme Lásku
Čistá láska je to, po čom každý túži. Neprichádza však len tak. Treba sa učiť milovať čistou láskou a rozvíjať ju...
Prečítajte si celý článok…

Dve cesty
Môžeme si vybrať z dvoch ciest: jedna cesta vedie k plnosti života v nebi, druhá k večnej smrti v pekle. Od každého z nás záleží, ktorú...
Prečítajte si celý článok…

Obsah 29-2012
Obsah 29-2012...
Prečítajte si celý článok…

Rok viery
12. októbra sa začína Rok viery. Svätý Otec nás vyzýva, aby sme opäť s odvahou prechádzali „dverami viery“ – aby sme svoju vieru...
Prečítajte si celý článok…

Kto uverí, bude spasený (Mk 16, 16)
Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je objektívna historická udalosť, ktorá sa udiala v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste. Všetky pokusy spochybniť ju...
Prečítajte si celý článok…

Jonášovo znamenie – výzva k obráteniu
Turínske plátno a šatka z Manoppella sú čitateľné znamenia, ktoré poukazujú na Kristovo zmŕtvychvstanie...
Prečítajte si celý článok…

Nájsť Pravdu
Michael Coren, Brit židovského pôvodu, sa dobrovoľne rozhodol vstúpiť do Katolíckej cirkvi. Neskôr ho však oslovili protestantské...
Prečítajte si celý článok…

Slzy Panny Márie z Civitavecchia
Krvavé slzy a zjavenie Panny Márie v Civitavecchia sú ďalšou výzvou k obráteniu, aké nám adresuje milujúci Boh...
Prečítajte si celý článok…

Prečo Panna Mária plače?
Panna Mária roní krvavé slzy, pretože ľudstvo sa nachádza v tragickej duchovnej situácii. Ľudia odmietajú Boha a jeho prikázania a idú po ceste, ktorá vedie k večnému zatrateniu...
Prečítajte si celý článok…

Postačí len Eucharistia (2. časť)
Alexandrína vedela, akú silu má Eucharistia. Ježiš jej povedal: „Žiješ len z Eucharistie, pretože takto chcem svetu ukázať silu Eucharistie...
Prečítajte si celý článok…

Eucharistický zázrak v Alcalá de Henares
Je rok 1597. Za mriežky spovednice jezuitského kostola v meste Alcalá de Henares, neďaleko Madridu, si kľaká muž...
Prečítajte si celý článok…

Nevyhnutnosť modlitby
Potrebujeme každodennú, pravidelnú modlitbu? Zdá sa, že mnohí si myslia, že nie. Dokonca sa o nej pohrdlivo vyjadrujú ako o „verklíkovaní“...
Prečítajte si celý článok…

Hnutia šíriace bezbožnosť – krátke dejiny (3. časť)
Profesor Marian Zdziechowski, poľský filozof, ktorý zomrel pred začiatkom druhej svetovej vojny, nazýval komunizmus „prešpekulovaným zverstvom“...
Prečítajte si celý článok…

„Ver vo mňa. Nikdy sa odo mňa neodlúč“
„Ktože by vedel vyjadriť silu jeho mohutnosti? Alebo kto sa podujme vyrozprávať jeho milosrdenstvo?“ (Kniha Sirachovcova 18, 4)...
Prečítajte si celý článok…

„Ako veľmi milujem svätú Cirkev...“ (svätá Faustína)
„Ó, Božia Cirkev, ty si najlepšou matkou, len ty dokážeš vychovávať a umožňuješ duši rásť. Ó, akú veľkú lásku a úctu mám voči Cirkvi – najlepšej matke“ (Denníček 197)...
Prečítajte si celý článok…

„Dôveruj môjmu Synovi“
Keď sme sa s manželom pred dva a pol rokmi vzali, nič nenasvedčovalo tomu, že by naše spoločné šťastie a radosť mohlo čokoľvek narušiť...
Prečítajte si celý článok…

Za čo obetujú život svedkovia Jehovovi?
Zdá sa, že svedkovia Jehovovi obetujú svoj život za vernosť Bohu a jeho slovám. Určite mnohí z nich úprimne veria, že je to pravda...
Prečítajte si celý článok…

Zdravie za každú cenu?
Každý by chcel byť zdravý, bohatý a mladý. Boh stvoril človeka ako zdravú a šťastnú bytosť – až keď chcel človek poznať okrem dobra aj zlo, vtiahol do tohto sveta hriech...
Prečítajte si celý článok…

Dobré rozhodnutia
V jedno veľmi chladné zimné ráno sme sa spolu s deťmi zúčastnili na svätej omši v starobylom kostole. Po prijatí Eucharistie sme svoj spoločný...
Prečítajte si celý článok…

„... aj Kristus miluje Cirkev“ (Ef 5, 25)
Mierou manželskej lásky je láska, akou Ježiš Kristus miluje Cirkev – on „seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil“ (Efezským 5, 25 – 26). Toto je miera!..
Prečítajte si celý článok…

Ako sa dá prekonať homosexualita (3. časť)
V dvoch predchádzajúcich číslach Milujte sa! sme vyvrátili veľmi rozšírené mýty o homosexualite. Vysvetlili sme, čo homosexualita nie je a čo je...
Prečítajte si celý článok…

Božia pracovitosť
Hlboko ma oslovil článok Intelektuálna čestnosť, ktorý som si prečítal v 28. čísle Milujte sa!, a preto sa chcem s vami podeliť so svojou skúsenosťou z roku 2003. Počas štvrtého týždňa ignaciánskych duchovných cvičení som rozjímal o téme Božia...
Prečítajte si celý článok…

Zvíťazila láska
Všetko sa začalo už na základnej škole; už si nespomínam, v ktorom ročníku. Ako mladý chlapec som pod vplyvom kamarátov a z vlastnej zvedavosti začal...
Prečítajte si celý článok…

Premôcť slabosť a strach
Blahoslavený Ján Pavol II. hovoril: „Možno nikto nebude od vás žiadať, aby ste preliali svoju krv, ale určite sa od vás vyžaduje vernosť Kristovi! Vernosť, ktorú treba prežívať každý deň.“...
Prečítajte si celý článok…

Ak nechceš prehrať lásku...
Človek je krásny. Boh ho stvoril na svoj obraz a podobu. Stvoril ho ako muža a ženu, aby boli jedným telom. Z tejto jednoty muža a ženy Boh urobil sviatosť...
Prečítajte si celý článok…

Obsah 28-2012
Obsah 28-2012...
Prečítajte si celý článok…

Obrátenie Malcolma Muggeridgea
Vstup Malcolma Muggeridgea do Katolíckej cirkvi v roku 1982 vyvolal silnú ozvenu v spoločenských komunikačných prostriedkoch...
Prečítajte si celý článok…

Milovať, ale ako?
Noc Poslednej večere. Citeľné, najdokonalejšie spoločenstvo. Ježiš uprostred... Vie, čo sa stane; vie, že odchádza...
Prečítajte si celý článok…

Najkrajší Boží dar
Čo môže byť ten najkrajší dar, spomínaný v nadpise, pre teba, pre mňa, pre ľudí vôbec? Aké dary sú pre teba dôležitejšie: materiálne alebo nemateriálne?..
Prečítajte si celý článok…

Intelektualna Čestnosť
Christian Boehmer Anfinsen (1916 – 1995), biochemik, nositeľ Nobelovej ceny (1972), čestne vyznal, že na základe vedeckých faktov...
Prečítajte si celý článok…

Hnutia šíriace bezbožnosť – krátke dejiny (2. časť)
Erupcia agresívnej bezbožnosti, ba až satanizmu sprevádzala zosvetšťujúce kampane, ktoré sa v 19. storočí prehnali cez jednotlivé európske krajiny...
Prečítajte si celý článok…

Výzva pre svedomie svedkov Jehovových
Čo sa stane, ak člen Svedkov Jehovových spozná pravdu? Musí sa rozhodnúť medzi ňou a medzi učením, ktoré predkladá...
Prečítajte si celý článok…

Povolanie Colma Cahilla
Kňaz Peter vytiahol malú fotografiu chlapca a vrúcne prosil Pannu Máriu: „Ja som urobil už všetko, nemôžem urobiť nič viac, teraz urob niečo ty!“...
Prečítajte si celý článok…

Postačí len Eucharistia (1. časť)
Cesta do neba blahoslavenej Alexandríny Márie da Costy sa vyznačovala podobne ako u jej súčasníčok (Marty Robinovej vo Francúzsku a svätej Faustíny v Poľsku)...
Prečítajte si celý článok…

Nad nami je nebo
Bol obyčajným devätnásťročným chlapcom, ktorý vyrastal v nábožnej rodine zo strednej spoločenskej vrstvy...
Prečítajte si celý článok…

Verím v život večný
Pilot Dale Black, ktorý je hlavným hrdinom predchádzajúceho článku Nad nami je nebo, prežil klinickú smrť, počas ktorej pôsobením mimoriadnej...
Prečítajte si celý článok…

Čo je homosexualita (2. časť)
Neexistujú nijaké dôvody na to, aby sme mohli tvrdiť, že muži a ženy s homosexuálnym prežívaním sa biologicky alebo fyzicky líšia od ostatných mužov a žien...
Prečítajte si celý článok…

Korunka v hodine smrti
Keď sa modlíme korunku pri zomierajúcom, uzmierujeme Boží hnev a vďaka bolestnému umučeniu Božieho Syna...
Prečítajte si celý článok…

„Aká milá mi je živá viera“ (Denníček 1420)
Bez viery nie je možné nadviazať osobný vzťah s Bohom. List Hebrejom nás učí: „Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť...
Prečítajte si celý článok…

Bolestné tajomstvo
Pán mi ukázal všetky moje zranenia, aby som ich videla, a teraz ich uzdravuje. Len on prináša uzdravenie a slobodu...
Prečítajte si celý článok…

„Ostaňte v mojej láske (Jn 15, 9)
Bola som mladá, mala som dobrú prácu, ktorá ma napĺňala, a nechcela som žiť sama. Rôzni známi mi hovorili: „Dievča, čo robíš, mrháš svoj život, nájdi si niekoho...“
Prečítajte si celý článok…

Hnutie verných sŕdc
„Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží“ (Marka 10, 11 – 12)...
Prečítajte si celý článok…

Pri prażeni Pravdy
Zábava mi neprinášala očakávané potešenie a život bol pre mňa čoraz väčšou ťarchou...
Prečítajte si celý článok…

Zaslepený rozkošou
Bolo to moje najväčšie tajomstvo a nechcel som, aby to ktokoľvek vedel...
Prečítajte si celý článok…

Nový život
Keď prichádzame k Ježišovi takí, akí sme, keď mu odovzdáme všetko, on nás prijme a – ak mu to dovolíme – zmení náš život...
Prečítajte si celý článok…

„Varujte sa smilstva!“ (1 Kor 6, 18)
Malcolm Muggeridge, anglický spisovateľ a jeden z najslávnejších novinárov 20. storočia, v období svojho vysokoškolského štúdia...
Prečítajte si celý článok…

Eucharistia – definitívne víťazstvo
V srdci každého človeka sa odohráva boj medzi dobrom a zlom, svetlom a tmou, životom a smrťou. Na jednej strane túžime po večnom šťastí...
Prečítajte si celý článok…

Svetlo a svedok pre svet
Pre drvivú väčšinu Kolumbijčanov je viera v Boha a členstvo v Katolíckej cirkvi najväčším národným pokladom...
Prečítajte si celý článok…

V slnku Eucharistie
Aby sme sa opálili, stačí byť na slnku. Zvyšok je už len otázkou času, ktorý potrebujú slnečné lúče na uskutočnenie svojho diela...
Prečítajte si celý článok…

„Proroctvami nepohŕdajte“ (1 Sol 5, 20)
Dar proroctva neslúži na predpovedanie budúcnosti. Prorok napomína ľudí v Božom mene, aby žili podľa Božej vôle...
Prečítajte si celý článok…

Hnutia šíriace bezbožnosť – krátke dejiny
Cirkevní otcovia nazvali diabla „Božou opicou“. Teda nielen „otcom lži“, ale tým, kto sa snaží privlastniť si úctu, aká patrí Bohu. Treba si všimnúť aj tento priam...
Prečítajte si celý článok…

Vystiera ruku
Volám sa Hedviga a som 49-ročná úradníčka. Po 25 rokoch života, prežitého pod závojom hriechu interrupcie a jej dôsledkov...
Prečítajte si celý článok…

„Každá milosť prichádza cez modlitbu“ (Denníček 146)
Duša sa do každého boja vyzbrojuje modlitbou. Nech sa nachádza v akomkoľvek stave, má sa modliť. Musí sa modliť duša čistá a pekná, lebo inak by stratila svoju krásu...
Prečítajte si celý článok…

Znovuzrodení z vody a z Ducha
Príklad státisícov kresťanov, ktorí v tejto chvíli trpia pre svoju vieru, by nás mal prinútiť zamyslieť sa nad tým, ako prežívame svoje záväzky vyplývajúce zo sviatosti krstu...
Prečítajte si celý článok…

Korene nevery a okultizmu
Praktizovanie rôznych foriem okultizmu je jedným z najťažších hriechov proti prvému Božiemu prikázaniu. Aké sú najhlbšie korene tohto hriechu a nevery v Boha?..
Prečítajte si celý článok…

Čo homosexualita nie je
V troch krátkych článkoch urobím prehľad najdôležitejších otázok, ktoré sa týkajú problematiky homosexuality...
Prečítajte si celý článok…

„Chcem, aby si ma prijímala“
Keď moja dcéra študovala na strednej škole, začala nosiť piercingy, čudné účesy, holiť si hlavu dohola a chodiť na Stanicu Woodstock...
Prečítajte si celý článok…

Prinášať jeho oheň
„Ak prežijem, budem bojovať za život...“ – takýto sľub skladá v koncentračnom tábore Osvienčim-Birkenau. Po dvoch rokoch sa dostáva na slobodu, študuje medicínu a začína svoj boj, ktorý pohltí všetky jeho sily...
Prečítajte si celý článok…

Budú to trojičky
Dnes sú Andrej, Aurora a Adriana päťročné, veľmi živé trojičky, ktoré si vyžadujú všetku našu pozornosť. Ale ich príchod na svet nebol ľahký...
Prečítajte si celý článok…

„Nie je dobre, že je človek sám“
Boh stvoril človeka z lásky a pre lásku – stvoril ho ako muža a ženu, schopných odovzdávať život a dávať svojim deťom lásku...
Prečítajte si celý článok…

Interrupčný kompromis
Dňa 7. januára 1993 poľský parlament anuloval zločinný interrupčný zákon z roku 1956 a schválil nový zákon na ochranu života nenarodených detí...
Prečítajte si celý článok…

Všetko náhodou?
Všetci už vedia, že v oplodnenom ľudskom vajíčku je obsiahnutá úplná informácia o novom, jedinečnom, neopakovateľnom človeku, ktorý sa rozvíja a ktorý nikdy...
Prečítajte si celý článok…

Čistota je základ
Pornografia na internete je veľmi príťažlivá a návyková ako kokaín. Existujú vyše 4 milióny internetových pornografických stránok...
Prečítajte si celý článok…

Dvanásť krokov poslednej šance
Niekedy, keď som prosil o tieto tri veci, sám sebe som v myšlienkach vyčítal: „Ty, prach pozliepaný z vlastnej pýchy, pokúšaš svojho Stvoriteľa a správaš sa k nemu ako k zlatej rybke. Tri priania! Si ale hlupák.“...
Prečítajte si celý článok…

Chcem byť darom
Som priemerné, mladé, normálne dievča. Kto sa na mňa pozrie, určite si nevšimne nič znepokojivé. Mohlo by sa zdať, že všetko je v najlepšom poriadku. Študujem, mám veľa známych, priateľov, široké záujmy...
Prečítajte si celý článok…

Milosť spoločenstva
V našej Knihe čistých sŕdc je zapísaných už vyše 8000 ľudí, ktorí sa pri svojom vstupe do Hnutia čistých sŕdc úplne zasvätili Ježišovi...
Prečítajte si celý článok…

Svetové dni mládeže, Madrid 2011
Svetové dni mládeže v Madride, na ktorých sa zišli vyše dva milióny mladých katolíkov zo všetkých kútov sveta, boli jedinečným svedectvom viery pre Španielsko aj pre celý svet...
Prečítajte si celý článok…

Nezlomný svedok viery
„Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás“ (Jána 15, 20). Tieto Kristove slová sú veľmi pravdivé...
Prečítajte si celý článok…

„Modlitba, ktorú som si veľmi obľúbil“ (bl. Ján Pavol II.)
„Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia.“ Začiatok 127. žalmu môže byť...
Prečítajte si celý článok…

Bez ohľadu na cenu
Mal všetko: moc, peniaze, ľudskú úctu. Čakala ho pokojná, nádejná budúcnosť. Otec ho určil za svojho následníka, za ďalšieho vodcu veľkej irackej šiítskej rodiny...
Prečítajte si celý článok…

Údel tých, čo veria v reinkarnáciu
Slovom „reinkarnácia“ (metempsychóza) sa označuje názor, že duša sa po smrti svojho tela vteľuje do iného tela: rastlinného, zvieracieho alebo ľudského...
Prečítajte si celý článok…

Pomáhať dušiam v očistci
Jeden diel hovoril o príbehu, ktorý sa stal v zámožnej škótskej rodine. Počas vojny majiteľ domu narukoval a poslali ho na francúzsky front...
Prečítajte si celý článok…

Sen mojej mamy
Matúš T. bol roľník. Zomrel v roku 1904, keď jeho dcéra Agnesa, moja mama, mala 17 rokov. Každý rok dali za zosnulého odslúžiť svätú omšu...
Prečítajte si celý článok…

Eucharistia ako sviatosť víťazstva nad diablom
Ježiš prítomný v Eucharistii, súc najväčším prameňom Božej sily na zemi, je zároveň aj predmetom ustavičných útokov zo strany zlého ducha...
Prečítajte si celý článok…

Zákon nad láskou
Nemecký básnik z 18. storočia Friedrich Hölderlin napísal, že „pokus stvoriť raj na zemi sa vždy končí peklom“. 20. storočie a vtedy pôsobiace zločinné...
Prečítajte si celý článok…

Pochopiť korunku
Keď zomrela moja mama, mala som dvadsať rokov. Z detstva si pamätám, ako sme spolu chodievali do kostola, ako ma mama učila slušne žiť a pomáhať iným...
Prečítajte si celý článok…

„Láska siaha až za hranice tohto sveta“
Svätá sestra Faustína, apoštolka Božieho milosrdenstva, sa zvlášť modlila za duše, ktoré zdokonaľovali svoju lásku v očistci, ako aj za zomierajúcich...
Prečítajte si celý článok…

S Ježišom v strede
Mária Terézia a Ruggero sú manželia už vyše päťdesiat rokov. Plodom ich vzájomnej lásky a spolupráce s Božou milosťou je skvost svätosti, ktorý darovali Cirkvi...
Prečítajte si celý článok…

Malý svedok Boha Stvoriteľa
„Napriek tomu, že som biológ, musím uznať, že neviem, ako vznikol život... Možnosť, že existuje Stvoriteľ, Boh, je pre mňa uspokojivým riešením.“ Tieto slová povedal...
Prečítajte si celý článok…

Príčiny ateizmu
Ateisti, agnostici a skeptici sa dožadujú racionálnych argumentov, ktoré by potvrdzovali existenciu Boha...
Prečítajte si celý článok…

„Rodina, buď tým, čím si!“
Kristus vo sviatosti manželstva robí ženu a muža svojimi vyvolenými spolupracovníkmi. Vkladá do nich veľkú dôveru a povoláva ich k úžasným úlohám...
Prečítajte si celý článok…

Antikoncepcia vedie k interrupcii
Antikoncepcia je sama osebe veľké morálne zlo. Jej používanie ničí vzájomnú manželskú lásku, pretože prekrúca pravdu o manželskom pohlavnom úkone...
Prečítajte si celý článok…

Klamná argumentácia
Možno, že veľa ľudí naozaj používa antikoncepčné prostriedky, aby sa neskôr vyhli pokušeniu potratu. Avšak antihodnoty, vlastné „antikoncepčnej mentalite“...
Prečítajte si celý článok…

Preskakujem múry
Mám 24 rokov a študujem. Môj problém s nečistotou sa začal, keď som mal 12 rokov. Začalo sa to vulgárnymi rečami s kamarátmi a potom...
Prečítajte si celý článok…

Povedala som si: „Dosť!“
Hnutie čistých sŕdc je mojou cestou do neba. Ešte pred rokom by mi ani len nenapadlo, že dnes budem taká šťastná!..
Prečítajte si celý článok…

Hnutie čistých sŕdc - 26/2012
Na SDM v Madride si získala veľkú popularitu výstava o teológii tela blahoslaveného Jána Pavla II. Tento pápež vo svojich...
Prečítajte si celý článok…

Ukazuje nám cestu do neba
V Nedeľu Božieho milosrdenstva, 1. mája 2011, sa na beatifikačnej svätej omši pápeža Jána Pavla II. zúčastnilo 1,5 milióna pútnikov...
Prečítajte si celý článok…

Dal by si sa zabiť za to, v čo veríš
Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi“ (Hebrejom 1, 1 – 2)...
Prečítajte si celý článok…

Viera a rozum
Blahoslavený Ján Pavol II. v encyklike Fides et ratio (Viera a rozum), ako aj vo svojich katechézach odhaľuje falošnú propagandu...
Prečítajte si celý článok…

Slobodomurárstvo a boj za „nového človeka“ (2. časť)
V období osvietenstva nastal veľký rozmach slobodomurárskych lóží v britských kolóniách Severnej Ameriky. Spolu s britskou administratívou...
Prečítajte si celý článok…

Rozhovor milosrdného Boha s hriešnou dušou
Ježiš: „Neboj sa, hriešna duša, svojho Spasiteľa. Prvý sa približujem k tebe, lebo viem, že sama od seba nie si schopná pozdvihnúť sa ku mne. Neutekaj, dieťa, od svojho Otca...
Prečítajte si celý článok…

Čas je krátky (1 Kor 7, 29)
Natuzza Evolo, známa talianska mystička a stigmatička (o ktorej sme písali v číslach 23 a 24), mala výnimočnú charizmu kontaktovať sa so zosnulými...
Prečítajte si celý článok…

Anti koncepcia v tvojej mysli
Existuje množstvo viac či menej škodlivých antikoncepčných prostriedkov. Najnebezpečnejšia je však antikoncepcia, ktorá zapustila korene v mysli človeka...
Prečítajte si celý článok…

Pán, tvoj Boh, je verný Boh
„Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží“ (Marka 10, 11 – 12)...
Prečítajte si celý článok…

Manželská láska
Vo Svätom písme Boh pomocou rôznych slov a obrazov dáva návod na úspešný život, vrátane manželského života. Je to bezpečný návod, pretože pochádza...
Prečítajte si celý článok…

Nádej na slobodu
„Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva“ (Galatským 5, 1)...
Prečítajte si celý článok…

Čistota hodná života
Blahoslavený Ján Pavol II. vyzýval mladých celého sveta: „Utrpenie by nemalo zatemniť váš pohľad na Boha, ba práve naopak, môže...
Prečítajte si celý článok…

Boží dar
„Láska medzi mužom a ženou je nádherný Boží dar, a preto musíme k nemu pristupovať s náležitou zodpovednosťou.“ (bl. Ján Pavol II.)...
Prečítajte si celý článok…

Milosť každodennej Eucharistie
Spomínam si na obdobie svojho života, kedy som celkom nechápala, čo je Eucharistia, spoveď, milosť patriť Ježišovi...
Prečítajte si celý článok…

Dotkol som sa ho
Krátko pred tohtoročnými duchovnými cvičeniami HČS, ktoré sa konali v Krynicy-Zdroj, som sa zrútil. Veľmi na mňa doľahla moja bezmocnosť, egoizmus...
Prečítajte si celý článok…

Stlačiť kľučku
Som z normálnej rodiny, kde vládne láskyplná atmosféra. Doma sme nikdy nemali pornografické časopisy ani filmy...
Prečítajte si celý článok…

Vzala som na seba riziko
Od chvíle, kedy som sa rozhodla vstúpiť do Hnutia čistých sŕdc a žiť v čistote, uplynuli už štyri mesiace. Dlho som váhala, či to mám urobiť, pretože...
Prečítajte si celý článok…

Z teológie tela blahoslaveného Jána Pavla II.
Blahoslavený Ján Pavol II. vo svojom učení o teológii ľudského tela zdôraznil veľmi dôležitú skutočnosť, že človek nenájde úplný zmysel života...
Prečítajte si celý článok…

Vyžarovanie svätosti Jána Pavla II.
Blahorečenie Jána Pavla II. je osobitnou výzvou pre každého z nás, aby sme znovu zasvätili svoj život Kristovi a vykročili na cestu svätosti s pohľadom upretým na príklad...
Prečítajte si celý článok…

Duchovné dedičstvo blahoslaveného Jána Pavla II.
Blahorečenie Jána Pavla II. je príležitosťou, aby sme znovu nahliadli do bohatého duchovného dedičstva, ktoré nám zanechal...
Prečítajte si celý článok…

Svetlo z Východu
V roku 1982 bolo mesto Damask, svedok zázraku Šavlovho obrátenia, opäť svedkom zázraku, ktorý trvá až do dnešného dňa. Začalo sa to 23. novembra, keď sa mladá vydatá žena Myrna...
Prečítajte si celý článok…

Božie slovo je živé a účinné
Skutočnosť, že texty staré dvetisíc rokov môžu mať taký veľký vplyv na ľudí 21. storočia, je udivujúca. „Lebo živé je Božie slovo a účinné“ (Hebrejom 4, 12) aj navzdory času...
Prečítajte si celý článok…

O švajčiarskych hodinkách, hviezdach a Bohu
Ahojte! Na začiatku vás chcem upozorniť, že môj dnešný list je len pre silné povahy. Nie preto, že by som chcel písať o nejakom krviprelievaní...
Prečítajte si celý článok…

„Ste nádejou Cirkvi!“
Ján Pavol II. nás vyzýval: „Budujte nový svet; pripravte kresťanskú budúcnosť.“ Dúfal, že budeme vytvárať civilizáciu lásky...
Prečítajte si celý článok…

Jedinečný dar
Na Veľký piatok roku 2005 Svätý Otec Ján Pavol II. nevládal viesť krížovú cestu v rímskom Koloseu, a preto zostal v pápežskej kaplnke...
Prečítajte si celý článok…

Začal som odznova
Volám sa Adam a pochádzam z Białegostoku. V súčasnosti sa nachádzam vo výkone väzby. Mám 25 rokov a milujem život, ktorý som si ešte prednedávnom chcel vziať...
Prečítajte si celý článok…

Bol som ateista
Bol večer pred Štedrým večerom roku 2005. Počas dňa som stratil množstvo krvi. Vedel som, že zomieram...
Prečítajte si celý článok…

Slobodomurárstvo a boj za „nového človeka“ (1. časť)
Francúzsky liberálny týždenník Le Point uverejnil v januári 2011 článok s veľavravným názvom Slobodomurári, neviditeľná ruka, ktorý...
Prečítajte si celý článok…

„V Božom milosrdenstve svet nájde pokoj a človek šťastie!“
Boh je milosrdný Otec. Túto pravdu, ktorú Cirkev vyznávala od počiatku, nám Ježiš Kristus pripomenul osobitným spôsobom skrze zjavenia...
Prečítajte si celý článok…

Stretol som Milosrdného
Pred mnohými rokmi mi dievča, s ktorým som sa priatelil, dalo na pamiatku obrázok milosrdného Ježiša. Vtedy som nevedel nič o úcte k Božiemu milosrdenstvu ani o sestre Faustíne...
Prečítajte si celý článok…

Buď živým svätostánkom!
Uverejňujeme pokračovanie posolstiev Ježiša Krista rumunskej rehoľníčke z Diela eucharistickej poklony, ktorá žila v období komunizmu...
Prečítajte si celý článok…

Strata zmyslu viery
Dnes sa málo hovorí o dôležitosti prvého Božieho prikázania. Očarenie Orientom, okultizmus, mágia a čary viedli k rozvoju náboženského relativizmu...
Prečítajte si celý článok…

„Pracujte na svojej spáse“ (Flp 2,12) (2. časť)
Natuzza Evolo z Kalábrie v Taliansku, jedna z najväčších mystičiek a stigmatičiek Katolíckej cirkvi, bola osobitným znamením Kristovej prítomnosti a jeho túžby spasiť každého človeka...
Prečítajte si celý článok…

Najväčší dar
Režisér filmu Umučenie Krista v scéne o ustanovení Eucharistie zdôraznil mimoriadne dôležitú pravdu, že prv než Ježiš obetoval svoj život na Golgote...
Prečítajte si celý článok…

Hnutie čistých sŕdc manželov
„Lebo ak dobrovoľne hrešíme po prijatí poznania pravdy, potom už niet obety za hriechy, ale iba hrozné očakávanie súdu a žiara ohňa, ktorý strávi protivníkov“ (Hebrejom 10, 26 – 27)...
Prečítajte si celý článok…

Túžili sme po dare potomstva
Po mnohých vyšetreniach sa zistilo, že mám chorú hypofýzu, čo je príčinou mojej neplodnosti. Neplodnosť je pre ženu veľkým problémom...
Prečítajte si celý článok…

Poďte ku mne a ja vás posilním...
Podobne ako mnohí autori svedectiev aj ja bojujem s hriechmi proti čistote. Spočiatku som sa snažila oklamať svoje svedomie a navrávala som si...
Prečítajte si celý článok…

Cesta k láske
Tvrdil, že sme boli šťastní... Ale ja som nemohla skryť, že už dlhšiu dobu mi niečo chýbalo. Cítila som, že náš život ovláda žiadostivosť...
Prečítajte si celý článok…

Otvorte dvere Kristovi
Blahoslavený Ján Pavol II. nás dnes povzbudzuje ešte silnejšie než počas svojho pozemského života: „Nebojte sa, otvorte, dokorán otvorte dvere Kristovi...
Prečítajte si celý článok…

"Pracujte na svojej spáse"
Náš život na zemi je krátky. Avšak tu sa rozhoduje o našej večnosti: buď si vyberieme nekonečné šťastie vo večnej láske v Kristovi, alebo nekonečné, hrozné...
Prečítajte si celý článok…

Nepohŕdajte mojím milosrdenstvom
Natuzza Evolo nikdy nenadväzovala kontakt so zomrelými z vlastnej iniciatívy. Sám Pán Boh rozhodoval, kedy a ktorí zomrelí sa mohli s ňou stretnúť a odovzdať jej prostredníctvom posolstvo...
Prečítajte si celý článok…

Eucharistický zázrak vo Finca Betania
8. decembra 1991 sa na vigíliu slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Kostole Panny Márie vo Finca Betania vo Venezuele udial eucharistický zázrak...
Prečítajte si celý článok…

Kvantová fyzika a viera
Základným princípom metódy výskumu, ktorá sa využíva v prírodných vedách, je predpoklad, že všetko sa dá vysvetliť prirodzeným spôsobom...
Prečítajte si celý článok…

Radosť z viery (2. časť)
Iba viera dáva životu človeku najhlbší zmysel. Mária Okońska z nej čerpala veľa radosti a sily pre apoštolskú činnosť. S mladíckym zápalom hovorila...
Prečítajte si celý článok…

Kde je Peter, tam je aj Cirkev
Paul Thigpen a Marcus Grodi, protestantskí duchovní, po dlhom duchovnom hľadaní objavili, že jedine v Katolíckej cirkvi je plnosť zjavenej pravdy...
Prečítajte si celý článok…

Dlhé dejiny kultúrnych vojen (2. časť)
Liberáli hlásali „oddelenie Cirkvi od štátu“, ale v podstate ich politika vôbec nesmerovala k oddeleniu, ale k podriadeniu Cirkvi „modernému“ , teda sekularizovanému štátu...
Prečítajte si celý článok…

Myslela som si, že som „superkatolíčka“
Som vydatá, mám 36 rokov a 3 deti (14, 15 a 16 rokov), vlastný dom, peknú záhradu a auto. Dalo by sa povedať, že mi ku šťastiu už nič nechýba...
Prečítajte si celý článok…

Dnes mi priveď duše, ktoré sú vo väzení očistca (Denníček 1226)
Cirkev od samého začiatku hlásala potrebu modliť sa za zomrelých (porov. Druhá kniha Machabejcov 12, 45). Náuka o očistci, teda o stave, v ktorom si duše, vo chvíli smrti spoznávajúce svätosť Boha...
Prečítajte si celý článok…

Potrzeba adorujúcich duší
Prinášame ďalšiu časť posolstiev Pána Ježiša, ktoré odovzdal za čias komunizmu rumunskej rehoľnej sestre z Diela eucharistickej adorácie. Celé posolstvo vydalo naše vydavateľstvo Agape...
Prečítajte si celý článok…

Verný voľbe
Pribehla na faru takmer bez dychu a so slzami v očiach zvolala: „Otče, prosím, pomôžte!“... V momente zobral bieločervený pás a ihneď sa rozbehol smerom k domu...
Prečítajte si celý článok…

„A nič vám nebude nemožné“ (Mt 17, 20)
Často počujeme, že svätá Rita je „svätou pre bezvýchodiskové situácie“. Ak sa však pozrieme na jej život zameraný na zomrelého a zmŕtvychvstalého Krista, ihneď zbadáme...
Prečítajte si celý článok…

Rozsieval som skazu, plač a hrôzu...
„Spoveď? Prečo nie, veď je to len spoveď, čo sa mi môže stať? Bol som už na toľkých miestach a videl toľko rôznych vecí, že spoveď nie je pre mňa ani problém...
Prečítajte si celý článok…

Pornografizácia spoločnosti
Je isté, že pornografický priemysel by skrachoval, keby po jeho produktoch nebol dopyt. A tento dopyt by zrejme neexistoval, keby sa ľudia nestávali závislí na pornografii...
Prečítajte si celý článok…

Svätá Rita – patrónka manželov v ťažkých a bezvýchodiskových situáciách
Chcem vám povedať o svätici, ktorú možno nepoznáte – Rite z Cascia, Talianke. Práve jej orodovaniu vďačím za záchranu môjho manželstva, mojej manželskej lásky...
Prečítajte si celý článok…

Očisťuje, oslobodzuje, uzdravuje
Túžila som umrieť, nenávidela som seba aj ľudí. Nakoniec som sa rozhodla so sebou skoncovať...
Prečítajte si celý článok…

Ako získame to, čo sme stratili?
Hnutie čistých sŕdc mi dalo nádej, že nadobudnutím Božej rovnováhy, neustálym ponáraním sa do neho – Prameňa Lásky – budem vedieť milovať...
Prečítajte si celý článok…

Záchranné lano
Cítil som v sebe akoby dve osoby – jedna chcela ísť k Bohu a byť blízko neho, druhá chcela zostať pri bezcenných hriešnych radovánkach...
Prečítajte si celý článok…

V škole lásky
„Zdá sa mi, akoby Kristus každej, každému z vás šepkal: ‚Daj mi svoje srdce!... Očistím ho, posilním, nasmerujem ho na tých, ktorí ho potrebujú.‘“ (Ján Pavol II.)...
Prečítajte si celý článok…

Kto nemiluje, nepozná Boha
Ak prijmeš od Boha pravdu o ľudskej sexualite, ak sa rozhodneš každý deň bojovať a podriaďovať jej svoje myslenie a konanie, začneš kráčať cestou dozrievania k láske, ktorej zdrojom je Boh (porov. Prvý Jánov list 4, 7)...
Prečítajte si celý článok…

Hnutie čistých sŕdc
Boh nás učí, že najdôležitejšia je vždy láska, že sexuálna rozkoš a city musia byť podriadené zákonu lásky – teda úplnému, nezištnému darovaniu seba navždy...
Prečítajte si celý článok…

Verbum Domini
Mám pred sebou čerstvý výtlačok najnovšej exhortácie Benedikta XVI. Verbum Domini...
Prečítajte si celý článok…

„Bohu nič nie je nemožné” (3. časť)
Poslaním Márie Terézie Carloniovej, talianskej mystičky a stigmatičky, bolo pomáhať prenasledovanej Cirkvi na Východe. Ponúkame tretie pokračovanie príbehu, ako skrze Máriu Teréziu Boh pôsobil v živote Cirkvi...
Prečítajte si celý článok…

Radosť z viery
Boh je radosťou. Niet kresťanstva bez radosti. Čím sa môžeme väčšmi odvďačiť Bohu za jeho lásku, ak nie radosťou?..
Prečítajte si celý článok…

Ja som vzkriesenie a život
Najskôr videli strašnú drámu Ježišovho umučenia a smrti na kríži, čo bolo pre nich bezpochyby skutočný emocionálny i duchovný šok a príčina straty nádeje...
Prečítajte si celý článok…

Najväčší dar a tajomstvo
Pravde o skutočnej prítomnosti zmŕtvychvstalého Krista pod spôsobmi chleba a vína v Eucharistii mnohí od počiatku neverili, ba dokonca sa na nej pohoršovali...
Prečítajte si celý článok…

Poklad viery
Alexis Carrel, nositeľ Nobelovej ceny za medicínu, odmietol ateizmus, keď v Lurdoch na vlastné oči videl zázrak uzdravenia svojej pacientky, ktorá zomierala na gastrointestinálnu tuberkulózu...
Prečítajte si celý článok…

„Pán môj a Boh môj!“ (Jn 20, 28)
Dogma o Najsvätejšej Trojici sa vymyká racionálnym vysvetleniam, a preto budí prirodzený odpor všetkých logicky zmýšľajúcich ľudí...
Prečítajte si celý článok…

Dlhé dejiny kultúrnych vojen (1. časť)
Diktátorský režim relativizmu, ktorý ovláda súčasnú európsku politiku a kultúru, je fenomén, pred ktorým nás systematicky varuje pápež Benedikt XVI...
Prečítajte si celý článok…

Rozhovor milosrdného Boha s dušou v zúfalstve
„Dovoľ môjmu milosrdenstvu pôsobiť v tebe, v tvojej biednej duši. Dovoľ, aby vstúpili do tvojej duše lúče milosti. Ony vovedú do nej svetlo, teplo a život.“ (Denníček 1486)...
Prečítajte si celý článok…

Ježišova prednáška o milosrdenstve
Vedz, dcéra moja, že moje srdce je milosrdenstvo samo. Z tohto mora milosrdenstva sa rozlievajú milosti na celý svet. Žiadna duša, ktorá sa ku mne priblížila, neodišla bez potechy. Všetka bieda tonie v mojom milosrdenstve a všetky milosti vytryskujú z tohto prameňa...
Prečítajte si celý článok…

Čím viac budeš dôverovať, tým viac dostaneš
Ježiš nám chce pomôcť, aby sme sa mu úplne odovzdali a dôverovali mu, a preto nám prostredníctvom svätej Faustíny podaroval Denníček a obraz svojho Milosrdenstva...
Prečítajte si celý článok…

Mnohodetná rodina – správna voľba!
Niet väčšej radosti než prijať v rodine ďalšie dieťa. Ani hmotný blahobyt, ani profesionálna kariéra neprinesú toľko šťastia ako úsmev dieťaťa, ktoré hľadí do maminých očí...
Prečítajte si celý článok…

„A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma.“
Uplynul prvý rok života nášho milovaného synčeka. Narodil sa v nedeľu o 12:35 hodine a vážil 4750g!..
Prečítajte si celý článok…

Víťazstvo vďaka modlitbe
Dvanásteho októbra 2010 uplynulo v Poľsku 30 rokov od začiatku modlitbovej akcie za ochranu počatých detí, ktorá viedla k civilizačnému prelomu – v demokratických podmienkach sa podarilo prejsť...
Prečítajte si celý článok…

Temné žriedla New Age
Je zaujímavé, že v dobe rozvinutého egoizmu môže prekvitať idea, ktorá pochlebuje ľudskej márnivosti: „Budete ako Boh,“ a pritom zároveň povzbudzuje človeka k tomu, aby sa rozplynul v ničote, ktorú predstavuje ako cieľ...
Prečítajte si celý článok…

Ničil som svoj život
Pochopil som, že na to, aby sme žili v čistote, nestačí len úprimná túžba. Každý deň je nevyhnutné pracovať na sebe...
Prečítajte si celý článok…

„Prvý sa približujem k tebe!“
Ráno, keď som vytriezvel, som povedal, že chcem ísť domov - ale zažil som prekvapenie. Pochopil som, že to všetko nebol zlý sen, ale skutočnosť...
Prečítajte si celý článok…

Pornografia – najväčšie ohrozenie
V súčasnosti sa veľa hovorí o závislostiach. O niektorých viac, o iných menej. Ako sa zdá, je ich veľa: od drog cez alkohol, cigarety, lieky, počítače, nakupovanie, pornografiu, sex, televíziu...
Prečítajte si celý článok…

Nebojte sa lásky, ktorá je náročná!
Neprestávam prosiť Krista a Matku krásnej lásky za lásku, ktorá sa rodí v srdciach mladých ľudí. Mnoho ráz v živote som mal príležitosť sprevádzať ich a byť pri zrode a vzraste ich lásky. Vďaka tejto skúsenosti som pochopil...
Prečítajte si celý článok…

Klinika čistých sŕdc
Boha, ktorý je láska, môžeme zakúsiť (uvidieť) skrze čistú lásku, ktorá sa rodí v srdci muža a ženy a je Božím darom...
Prečítajte si celý článok…

Od tieňov a obrazov. Obrátenie blahoslaveného J. H. Newmana
18. septembra 2010 Svätý Otec Benedikt XVI. blahorečil kardinála J. H. Newmana, jedného z najznámejších konvertitov...
Prečítajte si celý článok…

„Bohu nič nie je nemožné“ (2. časť)
Máriu Teréziu Carloniovú, taliansku mystičku – stigmatičku, si Boh vyvolil, aby pomáhala prenasledovanej Cirkvi...
Prečítajte si celý článok…

Zasväť sa Panne Márii!
Tieto slová napísal Bartolo Longo vo svojej knihe o zázrakoch vyprosených na príhovor Panny Márie Ružencovej v Pompejach...
Prečítajte si celý článok…

Diktatúra demokracie
Bojovná laicizácia sa neuspokojí s vytlačením Cirkvi a kresťanstva z najdôležitejších oblastí verejného života, ale nárokuje...
Prečítajte si celý článok…

Technický problem evolučnej teórie
V našich učebniciach, v televízii, encyklopédiách a bežnom uvažovaní je stále prítomný názor o biologickej evolúcii...
Prečítajte si celý článok…

Spoločenstvo svätých
Ľudská duša bude žiť naveky od chvíle, keď ju Boh stvoril v matkinom lone. Boh stvoril každú dušu z lásky a pre lásku...
Prečítajte si celý článok…

Prichádzaj ku mne čo najčastejšie
894. ...Vtom som zrazu uzrela Pána, ktorý mi povedal: „Dcéra moja, vedz, že väčšiu chválu mi vzdávaš jedným úkonom poslušnosti než dlhými...
Prečítajte si celý článok…

Zachránil im život
Chcem v mene svojej starej mamy a nedávno zosnulého starého otca napísať svedectvo o pôsobení Božieho milosrdenstva, ktoré im zachránilo život...
Prečítajte si celý článok…

Hriechy pohanského sveta
Nečistota je zrejme najtypickejším hriechom pohanského sveta. Svätý Pavol napísal novoobráteným kresťanom...
Prečítajte si celý článok…

In vitro – život za cenu smrti
Nevyvrátiteľným vedeckým faktom je, že ľudský život sa začína vo chvíli počatia. Nezabúdajme, že na to, aby sa metódou in vitro...
Prečítajte si celý článok…

Masmédiá o tom mlčia
V prípadoch, o ktorých existujú dôveryhodné štatistiky, sa sotva 4,2% embryí, vytvorených pomocou techniky umelého oplodnenia (ART), narodí živých...
Prečítajte si celý článok…

Len verte, že dostanete!
Píšem svoje svedectvo, aby som povzbudila tých, ktorí chcú byť rodičmi, a majú problémy. Prežila som to a svedčím, že v Bohu je...
Prečítajte si celý článok…

Vernosť napriek nevernosti
Na niektoré nenormálne veci sme si natoľko zvykli, že prestávame vnímať nemennú Božiu vôľu, ktorá sa týka našich manželstiev...
Prečítajte si celý článok…

Láska môjho žvota
S manželom sme žili oddelene. Bývala som s dvoma dcérkami v novom byte. Nebolo pre mňa ľahké sama vychovávať deti...
Prečítajte si celý článok…

Dostal som druhú šancu
Milujte sa! sa mi dostalo do rúk náhodou, pretože ho číta moja dcéra. Prečítal som si niekoľko článkov, ktoré na mňa urobili...
Prečítajte si celý článok…

Plniť Božiu vôľu
Je len jedna cesta k skutočnému šťastiu – odovzdať sa Ježišovi... Toto sa učíme v Hnutí čistých sŕdc, keď sa každý deň...
Prečítajte si celý článok…

Šieste!
Vyrastal som vo veľmi nábožnej rodine, v ktorej bol Boh vždy na prvom mieste. Neskôr, keď som išiel študovať, nastal v mojom...
Prečítajte si celý článok…

Darček od svätého Jozefa
Presne pred rokom som vstúpila so svojím chlapcom, Konrádom, do Hnutia čistých sŕdc. Vybrali sme si tento deň, pretože...
Prečítajte si celý článok…

Láske sa treba učiť
„Učiť sa milovať je zázračná cesta, ktorá si však vyžaduje úsilie a cvičenie,“ napísal mladým celého sveta pápež Benedikt XVI...
Prečítajte si celý článok…

Ježiš mi daroval Slobodu
Veľmi veľa ľudí v mojom okolí má veľký problém so šiestym prikázaním. Práve preto chcem napísať svoj príbeh, ako Ježiš...
Prečítajte si celý článok…

Dvojnásobné zlo
Ježiš Kristus chce, aby sme boli šťastní a spasení, a preto nás prosí: „Už nežite, ako žijú pohania, v márnosti svojho zmýšľania...
Prečítajte si celý článok…

Citovo rozbitý
Celý život som bol neveriaci a útočil som na kňazov. Veril som len v nejakú silu, ktorá riadi svet, ale v takého Boha, v akého...
Prečítajte si celý článok…

Neviditeľný kláštor Jána Pavla II. – prameň sily pre Cirkev a ľudstvo
Boh pozýva každého, kto trpí, aby spojil svoje utrpenie s Kristovým utrpením. Ak človek odpovie na túto mimoriadnu výzvu...
Prečítajte si celý článok…

Božie Slovo sa stáva telom
Pri každoročnom slávení narodenia Ježiša Krista je potrebné vždy nanovo si uvedomovať, že táto udalosť nesmierne...
Prečítajte si celý článok…

Hľadajte a nájdete
Ježiš Kristus nás uistil, že každý, kto hľadá pravdu, ju určite nájde (porov. Lukáša 11, 9) a spolu s ňou pochopí aj zmysel...
Prečítajte si celý článok…

Čo som objavil pri svojej prvej omši
Stál som tam inkognito, ja, protestantský pastor v civile. Nenápadne som sa všupol do zadnej lavice katolíckej kaplnky v Milwaukee a prvý...
Prečítajte si celý článok…

„Bohu nič nie je nemožné“ (Lk 1, 37)
Mária Terézia Carloniová bola jednou z najväčších mystičiek-stigmatičiek, ktorú Ježiš postupne pripravoval na veľké poslanie v Cirkvi...
Prečítajte si celý článok…

Zjavenia v Amsterdame
Toto je úryvok z posolstva Panny Márie z Amsterdamu, mesta, v ktorom sa zhromažďujú desiatky kňazov a tisíce veriacich, aby sa spoločne...
Prečítajte si celý článok…

Svätý od svätého Jozefa – brat André Bessette (1845 – 1937)
17. októbra 2010 sa vo Vatikáne uskutočnilo svätorečenie brata Andrého (Alfréda Bessetta). Tento Kanaďan inicioval výstavbu...
Prečítajte si celý článok…

Racionalita Boha v troch osobách
Ako študent pedagogického odboru som chcel napísať diplomovku o vplyve obrátenia na študijné výsledky študenta...
Prečítajte si celý článok…

Hriech a pokánie
„Je len jedno nešťastie – hriech. Všetko iné je len dym a prach...“ Tieto slová, ktoré v 4. storočí vyslovil sv. Ján Zlatoústy...
Prečítajte si celý článok…

„Modli sa korunku...“
„Píš a hovor o mojom milosrdenstve...“ To je presne to, čo vám chcem na základe vašej výzvy opísať...
Prečítajte si celý článok…

Apoštol moslimov
Evanjelium je vždy aktuálne posolstvo adresované všetkým národom. Sú však oblasti, v ktorých sa Kristovo učenie...
Prečítajte si celý článok…

Ježiš uzdravuje v Eucharistii
Ak sa na svätej omši zúčastníme s vierou a čistým srdcom, máme najdokonalejší prístup k tajomstvu našej spásy...
Prečítajte si celý článok…

Už sa nemusím báť
Som alkoholička, ktorá sa uzdravuje. Moji rodičia patrili k inteligencii. Doma vládla vojenská disciplína a režim...
Prečítajte si celý článok…

Neboj sa utrpenia, ja som s tebou
Ježiš povoláva niektorých ľudí k veľkému poslaniu trpieť s ním pre spásu sveta...
Prečítajte si celý článok…

Cirkev bojuje za pravdu
Neprekvapuje nás, že na Katolícku cirkev neprestajne útočia, pretože neprijíma antikoncepčné prostriedky...
Prečítajte si celý článok…

Ty vieš, čo je pre nás najlepšie
Už 4 roky sme manželmi. Nemáme deti na zemi, ale u Boha máme už dve dcérky: Marienku a Magdalénku...
Prečítajte si celý článok…

HČSM – posvätenie spojené s materstvom
Židovská tradícia dáva Bohu meno chafec chaim – ten, ktorý miluje život. Boh je žriedlom života, darcom života, a preto miluje život...
Prečítajte si celý článok…

Ako žiť v slobode
Počujeme názory, že človek musí byť sexuálne aktívny. Vraj nemôžeme očakávať od mladých, že to nebudú robiť takým...
Prečítajte si celý článok…

Internetové zoznamky – nevinná hra?
Keď som sa v roku 2000 dostal na vysokú školu do Krakova, bol som veľmi šťastným, naplneným človekom...
Prečítajte si celý článok…

Nikdy nebojuj sám (sama)!
Mnohí ľudia by moju rodinu nazvali dobrou. Iste, ani mne ani mojim mladším súrodencom nikdy nič nechýbalo...
Prečítajte si celý článok…

Iné násilie
Ján Pavol II. varoval, že odvrhnutie morálnych noriem vždy vedie k skrytej totalite. Pripomínal, že pod vplyvom morálneho...
Prečítajte si celý článok…

Turínske plátno
Podobizeň na Turínskom plátne (látka, do ktorej bolo zavinuté Ježišovo mŕtve telo) je neopakovateľným druhom „fotografie“ na smrť...
Prečítajte si celý článok…

Kompromitujúci omyl pri určovaní veku Turínskeho plátna uhlíkovou metódou C14
V súvislosti s vystavením Turínskeho plátna v dňoch od 10. 4. do 23. 5. 2010 treba zdôrazniť, že dnes máme už vedeckú istotu...
Prečítajte si celý článok…

Miloval ich do krajnosti (Jn 13,1)
Ježiš Kristus nám zanechal otriasajúci obraz svojho utrpenia a smrti na podobizni svojho strýzneného tela, ktorá je...
Prečítajte si celý článok…

Turínske plátno je znamením umučenia, ktoré zjavuje Spasiteľovu lásku
Svätý Otec Ján Pavol II. sa v máji 1998 počas vystavenia Turínskeho plátna vybral spolu s pútnikmi z celého sveta...
Prečítajte si celý článok…

Stretla som Človeka z Turínskeho plátna
Hovorí sa, že alkoholizmus a narkománia sú najväčšími závislosťami a chorobami 21. storočia. Často však zabúdame na to...
Prečítajte si celý článok…

Daj mi svoju biedu
„Dávam ľuďom nádobu, s ktorou majú prichádzať k prameňu milosrdenstva po milosti. Tou nádobou je tento obraz s nápisom: Ježišu, dôverujem ti“ (Denníček 327)...
Prečítajte si celý článok…

Proroctvami nepohŕdajte... (1 Sol 5, 20)
Prekvapuje nás, ako často v súčasnosti zasahuje Panna Mária. V priebehu 20. storočia bolo takýchto – významnejších a zdokumentovaných...
Prečítajte si celý článok…

Mýty o stredoveku (2. časť)
Okrem križiackych výprav a inkvizičných súdov je stálym motívom „čiernej legendy“ – ktorú o Cirkvi hlása protikatolícka propaganda...
Prečítajte si celý článok…

Ako sa zúčastňovať na Eucharistii
Slávny americký herec a režisér Mel Gibson dosiahol vo veku 35 rokov vrchol svojej hereckej kariéry. Získal Oscara, stal sa slávnym a bol...
Prečítajte si celý článok…

Manželská čistota (1. časť)
Jedna z našich čitateliek nám do redakcie napísala: „Som vydatá už osem rokov, ale počas týchto rokov som ani raz nepočula, žeby sa...
Prečítajte si celý článok…

Antikoncepcia – podceňované zlo
Ján Pavol II. učí, že Cirkev uznala za „mravne neprípustné používanie antikoncepcie, priamu sterilizáciu, sebaukájanie...
Prečítajte si celý článok…

Zachráňme manželstvá! Modlitba za manželstvá, ktorým hrozí rozpad
Je teda nevyhnutné a naliehavé, aby sa každý človek dobrej vôle usiloval uchovávať a povznášať hodnoty a požiadavky...
Prečítajte si celý článok…

Život dáva Boh
Máme päť detí. Štvrté dieťa sa narodilo s Downovým syndrómom. Keď som sa v nemocnici po pôrode dozvedela, že moja...
Prečítajte si celý článok…

Od vegetácie k životu, čiže ako sa dostať zo šialenstva závislosti na sexe
Nevypínaj sa mysľou svojej duše ako býk, aby ti tvoja nerozumnosť azda neporazila silu, nezožrala lístie a nezničila plody a bol by si ako suchý...
Prečítajte si celý článok…

„Božia“ koruna vo vrecku
Všetko sa začalo, keď som mal 13, možno 14 rokov. Vtedy sa mi po prvý raz dostalo do rúk Bravo, ktoré pravidelne kupovala...
Prečítajte si celý článok…

Dôverujem ti!
S pornografiou som sa stretla, keď som bola ešte malá. Celkom prevrátila môj pohľad na sexualitu, priviedla ma k závislosti...
Prečítajte si celý článok…

Cigareta – posledná záchrana?
Fajčila som niekoľko rokov. Dokonca aj vtedy, keď som sa stala členkou kostolného spevokolu. Časť mojich priateľov sú...
Prečítajte si celý článok…

Vykroč!
„Vykročte, vojdite do Ježišovho milujúceho náručia! ...Nikto nesmie zostať vonku!“ (Benedikt XVI.)...
Prečítajte si celý článok…

Myšlienky z teológie tela Jána Pavla II
Lebo to je Božia vôľa, vaše posvätenie: aby ste sa zdržiavali smilstva a aby každý z vás vedel mať svoju nádobu vo svätosti a v úcte, nie v náruživej...
Prečítajte si celý článok…

Úžasný pocit slobody...
Pred pár týždňami sa mi dostal do rúk časopis Milujte sa! Prelistovala som si zopár čísel a veľmi ma to zaujalo. Tiež ma zaujali...
Prečítajte si celý článok…

„Si pravý muž?“
Bol to obyčajný život, veľa ľudí by povedalo, že normálny. Bol som „normálny“ kresťan. Plnil si povinnosti, chodil do kostola každú...
Prečítajte si celý článok…

Laska
Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal...
Prečítajte si celý článok…

Máme požehnanie?
Keď však budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, keď budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ti ja dnes nariaďujem, Pán, tvoj Boh, ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi...
Prečítajte si celý článok…

Christos vstal z mŕtvych!
Christos vstal z mŕtvych! - Frázy v rôznych jazykoch...
Prečítajte si celý článok…

Obsah 18-2010
Obsah Milujte sa! čislo 18 (3-2010)...
Prečítajte si celý článok…

Obsah 17-2010
Obsah "Milujte sa!" 17-2010...
Prečítajte si celý článok…

Obsah 16-2010
Obsah Milujte sa! čislo 16 (1-2010)...
Prečítajte si celý článok…

Obsah 15-2009
Obsah "Milujte sa!" 15-2009...
Prečítajte si celý článok…

Čo hovorí pápež
V septembri tohto roku bol na návšteve v Českej republike Svätý Otec Benedikt XVI. Keď som si prečítal jeho príhovor k mladým ľuďom po svätej omši v Starej Boleslavi, bolo mi jasné, že úvod tohto čísla Milujte sa! bude od neho...
Prečítajte si celý článok…

Obsah 14-2009
Obsah "Milujte sa!" 14-2009...
Prečítajte si celý článok…

Rozumové základy viery
Niekedy môžete počuť tvrdenie, že rozum je v protiklade s vierou. Neveriaci ľudia často predstierajú, že dôvodom pre odmietnutie Boha je racionálne myslenie...
Prečítajte si celý článok…

Laureát Nobelovej ceny o existencii nesmrteľnej duše
Jednou z najväčších svetových autorít v oblasti výskumu ľudského mozgu, laureát Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu (1963) austrálsky neurológ John Carew Eccles (1903 – 1997), na základe výsledkov svojich vedeckých výskumov dospel k záveru, že každý človek má nesmrteľnú dušu...
Prečítajte si celý článok…

Materstvo a kariéra
„Čo si to myslia? Čo by to bol za život, keby naša mama chodila do práce a nemala na nás čas!?“. Jedného dňa sa môj syn vrátil zo školy a podelil sa so mnou o to, čo si prečítal v bezplatných novinách, ktoré mu niekto dal na zastávke električky. Bol to článok, ktorého autor radostne konštatoval, že v poľskej spoločnosti zaniká „stereotyp poľskej matky“, ktorá sa stará výlučne o domácnosť a deti...
Prečítajte si celý článok…

Miloval ma napriek všetkému...
Keď som začala chodiť na gymnázium, bola som nesmelá a plná komplexov, bála som sa kritiky iných ako ohňa. Možno to bol dôvod, prečo som sa spriatelila s dievčaťom, ktoré bolo vždy sebaisté, výrečné – jednoducho duša spoločnosti. Chcela som byť ako ona, tak som ju začala napodobňovať. Používala som vulgárne slová, fajčila som cigarety a marihuanu...
Prečítajte si celý článok…

Obsah 13-2009
Obsah "Milujte sa!" 13-2009...
Prečítajte si celý článok…

Svätý Páter Pio
Argumenty ateistov o nejestvovaní Boha sa rúcajú ako domček z kariet v strete s Božou skutočnosťou, ktorú nám odhaľujú životy svätcov Katolíckej cirkvi. Napríklad život Pátra Pia, jedného z najväčších mystikov a stigmatikov v celých dejinách Cirkvi, bol obzvlášť výrazným znamením existencie Boha...
Prečítajte si celý článok…

K čomu ma priviedla biotronika
Mám 46 rokov, som šťastným manželom a otcom troch dospelých detí. Pochádzam z rodiny, v ktorej otec bol takmer neveriaci a matka sa mi snažila odovzdať základy náboženskej výchovy...
Prečítajte si celý článok…

Prenasledovanie kresťanov v Ázii
Kresťanku Kamalinu Naik, ktorá bola v siedmom mesiaci tehotenstva, obkľúčil fanatický zástup hinduistov a žiadal od nej, aby sa zriekla viery v Krista. Keď odmietla, ona aj jej ročný synček boli – podľa výpovedí očitých svedkov – „posekaní na kúsky“...
Prečítajte si celý článok…

Predzvesť pekla a neba
Howard Storm sa narodil roku 1946 v štáte Massachusetts. Vyše dvadsať rokov bol profesorom umenia na Northern University Kentucky...
Prečítajte si celý článok…

Boh jej znovu daroval život (2.časť)
„Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo“ (2 Kor 6, 1). Keď nám Boh zjavuje svoju milosť a robí zázraky, túži výlučne a len po našej spáse. Niektorí z nás sú k tomu ľahostajní, ale niektorí z toho vyvodia pre seba spásonosné rozhodnutia...
Prečítajte si celý článok…

Ježiš uzdravil moju mamu z rakoviny
Moja mama má ešte len 67 rokov. Minulý rok na začiatku mojej dovolenky, ktorú mávam každý druhý rok, nakoľko pracujem v Austrálii, sme mali spolu ísť na púť do Svätej zeme...
Prečítajte si celý článok…

Najúčinnejšia zbraň proti silám zla
Podľa údajov WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) bola v priebehu posledných tridsiatich rokov na svete vykonaná asi miliarda interrupcií. Znamená to, že každý siedmy človek bol zabitý v lone svojej matky...
Prečítajte si celý článok…

Obsah 11-2009
Obsah "Milujte sa!" 11-2009...
Prečítajte si celý článok…

Boh jej znovu daroval život
Kolumbijská zubná lekárka – Dr. Gloria Polo bola po zasiahnutí bleskom tak hrozne spálená, že lekári jej nedávali nijakú šancu na prežitie. Niekoľko dní bola v bezvedomí a pri živote ju udržiavali prístroje. Počas kómy zakúsila existenciu života po smrti...
Prečítajte si celý článok…

Sydney 2008 – 23. Svetové dni mládeže
Austráliu od čias objavenia Portugalcami nazývali Veľká južná zem Ducha Svätého. Práve na tejto zemi, v Sydaney, boli v dňoch 15. – 20. júla ústredné oslavy Svetových dní mládeže...
Prečítajte si celý článok…

Existuje iný svet
Vo chvíli, keď prišiel pred Oltárnu sviatosť a dotklo sa ho žiarivé svetlo radosti života a lásky tajomstva trojjediného Boha, pochopil, že iba v Katolíckej cirkvi je plnosť pravdy, ktorú Boh zjavil ľudstvu...
Prečítajte si celý článok…

Prečo sa stal katolíkom?
„Po mojom obrátení bolo všetko radostné a jednoduché: Boh jestvuje, obrovská radosť, oceán svetla a sladkosti,“ vyznáva André Frossard. „Bol som viac ako očarovaný, plný nesmiernej vďačnosti za množstvo milosrdnej krásy. Boh je láska a tá láska ma učila, že je príčinou a cieľom všetkého, čo existuje...
Prečítajte si celý článok…

„V Eucharistii som stále s vami“ (2. časť)
Počas jednej z návštev Anny Jasielskej v Rumunsku jej dali adresu domu v Bukurešti, aby sa v každom prípade skontaktovala s jeho obyvateľkami. Bol to dom sestier Diela eucharistickej adorácie, žijúcich v konšpirácii...
Prečítajte si celý článok…

Životné poslanie
„Je potrebné čo najrýchlejšie podstúpiť operáciu a chemoterapiu a potom uvidíme. Každá hodina je teraz dôležitá. Túto chorobu sa podarí prekonať iba v 20 % prípadov“. To bola pre Mariusza veľmi bolestná správa...
Prečítajte si celý článok…

Vytrhnutá z predsiene pekla
Mám už 87 rokov. Pochádzam z mnohodetnej, veľmi chudobnej rodiny. Celý môj život bola viera v Boha pre mňa veľmi dôležitá, stále som cítila, že bol so mnou. A hoci niekedy dopúšťal na mňa rôzne skúšky, vždy ma z nich aj vyslobodzoval...
Prečítajte si celý článok…

Írsko – ostrov svätých a znamenie odporu
Írsko bolo pokresťančené v 5. storočí svätým Patrikom. Zelený ostrov si získal pomenovanie „ostrov svätých“. Lebo práve z neho pochádzali zástupy misionárov, ktoré evanjelizovali susednú Britániu i ďalšie oblasti bývalej Západnej rímskej ríše: dnešné Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko a Taliansk...
Prečítajte si celý článok…

Sila zasvätenia
Túžim sa podeliť so skúsenosťou úžasnej Božej lásky a s láskou Panny Márie čenstochovskej, Kráľovnej Poľska, s tými, ktorí sa s dôverou zasvätili jej Nepoškvrnenému Srdcu. Už niekoľko rokov sa zúčastňujem každú prvú sobotu v mesiaci na takomto zasvätení, ktoré sa koná pri svätej omši o pol siedmej večer v kaplnke Zázračného obrazu na Jasnej Hore...
Prečítajte si celý článok…

Šport, zábava a ruvačka
Narodil som sa a vyrastal v baníckom meste v južnom Poľsku. Vždy som rád trávil čas vonku okolo bytovky, nechcel som sa učiť. Rodičia pre mňa neboli autoritou, lebo sa často hádali. Zvolil som si iný životný štýl. Začal som počúvať ťažkú metalovú hudbu...
Prečítajte si celý článok…

Trpím a dúfam
Keď som mala 34 rokov, mala som tri deti, zaujímavú prácu, ktorá ma napĺňala, a pracovitého manžela, ktorý popri zamestnaní diaľkovo študoval. Žila som vo veľkom zhone, zamestnaná od rána do večera. Na jednej strane zamestnanie, ktoré mi prinášalo radosť a postup v kariére, a na druhej strane starostlivosť o deti (ktoré boli často choré), varenie, upratovanie atď. mi zaberali všetok čas...
Prečítajte si celý článok…

Civilizácia života proti civilizácii smrti
Žiaľ, aj v našich časoch pokojného rozvoja Poľska a Európy prebieha vojna o smrť a život. Ide o smrť a život ľudí, ktorá sa nemôžu sami brániť, ktorí sú najbezbrannejší a od ktorých závisí budúcnosť nášho štátu, nášho národa a nášho postavenia vo svete...
Prečítajte si celý článok…

„Pán je verný“ (2 Sol 3, 3)
„A Pán mi ešte povedal: ,Choď znova, miluj ženu, milenku iného, cudzoložnicu, ako Pán miluje synov Izraela, a oni sa obzerajú za cudzími bohmi“ (Oz 3, 1)...
Prečítajte si celý článok…

Hriech antikoncepcie
Hneď po stvorení prvého človeka, muža a ženy, Boh ustanovil manželstvo: títo dvaja budú jedným telom (Gn 2, 24). Prečo teda oddeľujeme svoje telá prezervatívmi, prečo svojím antikoncepčným postojom ničíme manželskú lásku a putá, ktorá nás spájajú s Bohom?...
Prečítajte si celý článok…

Predmanželská čistota, čiže kráčanie proti prúdu (1. časť)
Mladí ľudia sa dnes viac ako kedykoľvek predtým rozhodujú začať sexuálne spolužitie pred uzavretím sobáša. Sami seba sa pýtajú: „Aký zmysel má zachovanie si čistoty? Je potrebné čakať?“...
Prečítajte si celý článok…

Ježiš ošetril moje zranenia, vylieči aj tvoje!
Som slobodná, nie však osamotená. Toho roku budem mať 39 rokov. Vyrastala som v rodine poznačenej alkoholom (ak sa to dá tak jemne povedať). Za týmto pojmom sa ukrýva mnoho problémov, ako sú neprijímanie seba, komplexy, strach, neschopnosť robiť dôležité rozhodnutia a pod...
Prečítajte si celý článok…

Plačúca tvár Krista
Staršia pani, ktorú poznám pre jej obetavú pomoc trpiacim a strateným ľuďom v Paríži, mi darovala niekoľko fotografií urobených jej známym fotografom M. Vaissierom, obyvateľom Toulouse. Sú to reprodukcie maľby o rozmeroch 14,5 x 20,5 cm, zobrazujúcej tvár ukrižovaného Krista...
Prečítajte si celý článok…

Vyprosil mi triezvosť
Mnohí naši čitatelia nám posielajú svedectvá o milostiach, ktoré dostali na príhovor Jána Pavla II. Tu je jedno z nich, ktoré nám poslali z USA...
Prečítajte si celý článok…

„Všetko bude v poriadku“
Píšeme Ti, Svätý Otče, tento list, lebo nás napĺňa veľké šťastie, o ktoré sa chceme deliť. Už vyše desať rokov sme manželmi a dlhý čas sme snívali o dieťati...
Prečítajte si celý článok…

Tajomstvo Jána Pavla II.
Väčšina z nás určite nemala šťastie byť v kaplnke vo Vatikáne, keď sa Ján Pavol II. modlil. Možno by sme sa ho chceli opýtať, čím bola pre neho adorácia, či naozaj prináša ovocie v živote človeka...
Prečítajte si celý článok…

Príbeh rytiera Tonka
Nemalo sa to stať, ale stalo sa. Počas prázdnin Tonka rozbolelo brucho. Nechcel sa hrať ani so staršou sestrou Marienkou, ani s mladšou Ruženkou. Ani na obľúbených rytierov, ani na cestovateľov...
Prečítajte si celý článok…

Utrpenie a láska
Medzi utrpením a láskou existuje veľmi úzka súvislosť. Človek nemôže milovať, ak nechápe tajomstvo kríža...
Prečítajte si celý článok…

Tajomstvo utrpenia
Nikto z ľudí sa počas pozemského života nevyhne nutnosti trpieť a zomrieť. Ba čo viac, utrpenie, ktoré prežívame – alebo budeme prežívať –, sa dotýka nielen nášho tela, ale predovšetkým duchovnej oblasti...
Prečítajte si celý článok…

V Eucharistii som stále s vami
Roku 1972 dr. Anna Jasielská, riaditeľka Ústavu fyziky Polytechnickej školy v Kielcach, odborníčka na atómovú fyziku, dostala pozvánku na Medzinárodnú konferenciu fyzikov do Predealu v Rumunsku. Nemala potuchy, že Boh si ju vybral za nástroj, aby nám odovzdal správu o svojej obdivuhodnej prítomnosti v prenasledovanej Uniatskej cirkvi v Rumunsku...
Prečítajte si celý článok…

Homeopatia
V reklame na homeopatiu sa zdôrazňuje, že homeopatické prípravky nemajú vedľajšie účinky. Nie je to však celkom pravda – majú, ale sú inej podstaty. U ľudí, ktorí dlhší čas brali homeopatické prípravky, sa objavujú ťažkosti v duchovnej oblasti...
Prečítajte si celý článok…

Diabol v hudbe?
Profesor Simone Morabito patrí medzi najlepších talianskych psychiatrov. Vedecký ústav v Paríži ho nominoval na Nobelovu cenu za medicínu...
Prečítajte si celý článok…

Kým začneš počúvať black metal
Ako chlapec som bol veľmi nábožný – celé detstvo som miništroval, často som sa modlil k Márii. Žiaľ, jej obraz v mojej izbe nahradili plagáty trash a black metalových skupín...
Prečítajte si celý článok…

Ťažké dejiny katolicizmu v Anglicku (3. časť)
Roku 1581 Alžbeta I. vydala Akt o udržaní poslušnosti poddaných Jej kráľovskej Výsosti, ktorý predpokladal trest smrti pre tých, ktorí sa chcú obrátiť alebo ktorí sa obrátili na katolícku vieru. Vysoké pokuty a dlhé väzenie hrozilo aj za slúženie katolíckej svätej omše a za účasť na nej...
Prečítajte si celý článok…

Ježiš mi zobral môj strach
Prežívala som psychické zrútenie sa, citovú krízu. Pohlcoval ma vtedy pocit vyobcovania a hrozný strach – chvíľami som sa bála aj toho, že si sama ublížim...
Prečítajte si celý článok…

Dôvera – prostriedok s okamžitým účinkom
Keď vydeľujem Ježišovi omrvinku času na rutinnú rannú či večernú modlitbu, keď mu venujem sotva pár myšlienok, ale zároveň dávam pozor, aby „neuškodili dôležitejším“ veciam v mojom živote, zadržiavam ho spolu s mojou spásou pri dverách svojho srdca...
Prečítajte si celý článok…

Náš najväčší poklad
Bol júl, horúčavy vládli v celom Anglicku. Práve sme sa sťahovali do nášho prvého spoločného bytu. Nášho...! Konečne budeme spolu po takom dlhom odlúčení, ku ktorému nás donútila situácia vo vlasti...
Prečítajte si celý článok…

Ľudský život – posvätný alebo len hračka?
Keď sa zapájame do diskusií o eutanázii, potrate alebo umelom oplodnení, často zabúdame, že sme len ľudia. Nie sme stvoriteľmi ani tvorcami života, nie sme objektívnym prameňom poznania o ľudskom živote a nie sme objektívni sudcovia...
Prečítajte si celý článok…

Hnutie čistých sŕdc manželstiev - 9/2008
„Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh“ (Hebr 13, 4)...
Prečítajte si celý článok…

Moje zmŕtvychvstanie
Prežil som peklo na zemi, ale Pán Boh sa ma dotkol a práve vďaka nemu som vstal z mŕtvych. Začnem však od začiatku...
Prečítajte si celý článok…

O módach
Ahojte! Dnešný list bude o módach. Použil som množné číslo, lebo módy sú všelijaké. Hovoríme, že niekto sa moderne oblieka, ale aj to, že dnes je módne čítať napríklad Harryho Pottera, používať vulgarizmy, bývať spolu bez sobáša, chodiť s chlapcom a pod...
Prečítajte si celý článok…

Zverila som sa Márii
Viem, že len trpezlivým dozrievaním v láske a zjednocovaním sa s Božou vôľou budem môcť vytvoriť úspešný, pravdivý, trvalý a úprimný zväzok založený na vzájomnej dôvere, službe a oddanosti...
Prečítajte si celý článok…

Treba kráčať proti prúdu!
Mám dvadsaťštyri rokov a spolu so svojím chlapcom Bartolomejom sme v deň jeho menín vstúpili do Hnutia čistých sŕdc. Chodíme spolu štyri roky...
Prečítajte si celý článok…

To je hriech!
Keď som mala dvanásť rokov, zamilovala som sa do chlapca o dva roky staršieho. Myslela som si, že je to vážne. Chodila som s ním šesť mesiacov...
Prečítajte si celý článok…

Hnutie čistých sŕdc - 9/2008
Prečo nemôžeme žiť spolu pred sobášom, ak sa milujeme? Prečo Katolícka cirkev učí, že sebaukájanie, petting, orálny sex, homosexuálne správanie sa, používanie antikoncepcie sú ťažké hriechy?...
Prečítajte si celý článok…

Radšej smrť ako hriech
Tieto slová z náhrobného kameňa Božej služobnice Anny Kolesárovej sú stručnou charakteristikou udalosti, ktorá sa udiala koncom Druhej svetovej vojny vo Vysokej nad Uhom. Ankin príklad priťahuje tisícky pútnikov. Mladí a rodiny tu čerpajú z prameňa čistej lásky, aby osviežení a posilnení slobodnejšie a radostnejšie kráčali životom...
Prečítajte si celý článok…

Radosť pramení v srdci
Od roku 1999 sa vo Vysokej nad Uhom konajú stretnutia mládeže s názvom Púť radosti. Mnohí mladí tam zažívajú obrátenie a prijímajú svetlo a silu do života, ale tiež túžbu prežívať opravdivé hodnoty, ktoré robia človeka šťastným...
Prečítajte si celý článok…

Výzva na obrátenie – Lurdy
Zjavenia Panny Márie v Lurdoch v roku 1858 sú neobyčajne závažnou historickou udalosťou a veľkým darom pre Cirkev i pre celé ľudstvo...
Prečítajte si celý článok…

Predzvesť zmŕtvychvstania
V sobotu 19. apríla Bernadetino telo uzavreli do cínovej rakvy a následne uložili do dubovej rakvy, ktorú potom zapečatili a pochovali v kláštornej záhrade. Odvtedy telo napriek všetkým prírodným zákonom vôbec nepodlieha rozkladnému procesu a dodnes si zachováva prekvapivú sviežosť a krásu...
Prečítajte si celý článok…

Znamenie odporu
Zázračné uzdravenia tela i duše, ktoré sa dejú v Lurdoch, sú „znamením, ktorému budú odporovať“ pre ľudí, ktorí žijú tak, akoby Boh neexistoval. Je to neustála Ježišova výzva, ktorá nás nabáda k obráteniu, pretože on nás naozaj „miloval do krajnosti“ (Jn 13, 1)...
Prečítajte si celý článok…

Znamenie pre neveriacich
Vittorio Messori, spisovateľ a novinár, autor veľkého množstva kníh, ktoré sa prekladajú na celom svete, ktorý vždy skúmal argumenty hovoriace za vieru v Ježiša Krista, uskutočnil fascinujúce pátranie vo veci úžasného mariánskeho zázraku, ktorý sa stal 29. marca 1640 v Calande, v malej dedinke v španielskej provincii Aragónia...
Prečítajte si celý článok…

Božia reimplantácia
Prinášame vám rozhovor, ktorý urobil Vittorio Messori s profesorom Landinom Cùgolom, známym talianskym traumatológom, špecialistom v oblasti reimplantácie končatín, ktorý sa obrátil po prečítaní knihy Il Miracolo (Zázrak)...
Prečítajte si celý článok…

Brala
Som šesťdesiatročný muž, otec dvoch dospelých dcér. Udalosti, ktoré opisujem, sa týkajú mladšej z nich. Do hĺbky poznamenali môj život...
Prečítajte si celý článok…

Hnutie čistých sŕdc manželstiev - 8/2008
„Nejestvuje ,veľké tajomstvo‘, ktorým je Cirkev a ľudstvo v Kristovi, bez ,veľkého tajomstva‘, vyjadreného v bytí ,jedného tela‘..., totiž v realite manželstva a rodiny“ (Ján Pavol II., List rodinám 19)...
Prečítajte si celý článok…

Skôr ako sa zamiluješ o moslima
Na tom, že sa dievča zamiluje do chlapca, nie je nič zlé. Nemám nič proti tomu, že tým mužom je moslim – príťažlivý, úprimný, milý a nádherný človek. Znepokojuje ma však to, že také zamilovanie sa takmer vždy končí trpkým sklamaním ženy...
Prečítajte si celý článok…

Ťažké dejiny katolicizmu v Anglicku (2. časť)
Mučenícka smrť Tomáša Morusa, biskupa Jána Fišera a viacerých kartuziánov bola veľkým osobným svedectvom viery. Avšak ani v 16. storočí v Anglicku nechýbali vynikajúce svedectvá vernosti viere otcov, ktoré mali spoločenský rozmer...
Prečítajte si celý článok…

Ako sa stať úspešným človekom: Tom Monaghan
Tom Monaghan je jedným z najbohatších ľudí v USA. Je majiteľom najväčšej sietí reštaurácií Domino’s Pizza...
Prečítajte si celý článok…

Tajomstvo večného života
Pozemský život, ktorý je neopakovateľný, má nesmiernu hodnotu, má hlboký zmysel – je časom prípravy na stretnutie sa s Ježišom z tváre do tváre vtedy, keď príde, aby nás cez prah smrti previedol do nového, nikdy sa nekončiaceho, večného života...
Prečítajte si celý článok…

Eucharistia v živote Marty Robinovej
Marta Robinová (1902 – 1981) je jednou z najväčších mystičiek a stigmatičiek 20. storočia. Každý piatok prežívala drámu Kristovho utrpenia a smrti – na jej tele sa pritom objavovali krvácajúce stigmy Vykupiteľových rán...
Prečítajte si celý článok…

Neodmietajte život!
Som tá, ktorá odmietla život. Je to strašné... Vtedy som si neuvedomovala hrôzu zla, ktoré som spáchala. Bola som ďaleko od Boha, od Cirkvi...
Prečítajte si celý článok…

Našiel som základ
Som jedináčik a vždy som dostal to, čo som chcel. Keď som mal jedenásť rokov, rodičia mi kúpili a dali do mojej izby televízor. Odvtedy som mal prístup ku všetkým programom, ktoré boli v našej sídliskovej káblovej televízii – vrátane pornografických filmov...
Prečítajte si celý článok…

Z tmy do svetla
Uverejňujeme druhú časť svedectva sexholika Pavla. Prvá časť (pozri Milujte sa! č. 7) obsahovala opis vývoja jeho závislosti až do chvíle, keď sa rozhodol podstúpiť terapiu podľa metódy spoločenstva Anonymných sexholikov (skratka SA z anglického Sexaholics Anonymous)...
Prečítajte si celý článok…

O tom, či je možné zachovať si predmanželskú čistotu
Ahoj! Ako vnímaš titulok dnešného listu? Dá sa zachovať čistota? Nijaké nečisté skutky, nijaké pozeranie pornografie, žiadna pornografia ani v myšlienkach, ani žiadostivé pozeranie sa na dievčatá, dokonca ani na tie, čo chodia po ulici polonahé, lebo móda je taká...
Prečítajte si celý článok…

Čo je najdôležitejšie
Svojho manžela som spoznala, keď som mala 16 rokov. Vtedy som si ani nepomyslela, že o osem rokov budeme stáť pred Bohom a prosiť ho, aby požehnal náš zväzok...
Prečítajte si celý článok…

Náš spôsob na zachovanie čistoty
„Určite si spomínaš na časopis, ktorý čítam – Milujte sa!... Minule sa dostal Jackovi do rúk. Začali sme ho čítať spolu, upozorňovali sme sa navzájom na najlepšie úryvky, rozprávali sme sa o nich a rozprávali, pozerali sa seba, na časopis a na kríž nad mojimi dverami a neuveríš, nastal prelom...
Prečítajte si celý článok…

„Túžim!“
Ježiš dnes klope na dvere tvojho srdca a túži po tvojej láske. Ako mu odpovieš?...
Prečítajte si celý článok…

Hnutie čistých sŕdc - 8/2008
Ježiš Kristus dáva každému človeku dar svojej lásky a večného života, čiže dáva nám zadarmo všetko, čo potrebujeme k plnému šťastiu. Avšak na strane človeka sa objavujú prekážky a problémy...
Prečítajte si celý článok…

Čakal na príchod Pána - Kardinál Jean-Marie Lustiger
Cirkev hovorí k svetu skrze svojich ľudí. V každom období dejín Duch Svätý, ktorý Cirkev riadi, povolával jednotlivcov k rôznym úlohám, dielam a poslaniam...
Prečítajte si celý článok…

Najväčší poklad ľudstva
Prostredníctvom eucharistickej adorácie sa Ježiš dotýka duše každého človeka a pôsobí v samom srdci sveta. Adorácia ako univerzálny prostriedok proti zlu, ktoré sužuje ľudstvo, je čerpaním Božej milosti priamo z jej prameňa...
Prečítajte si celý článok…

Obetovala život za Eucharistiu
Príbeh, ktorý tu uverejňujeme, napísal jeho očitý svedok a priamy účastník, katolícky kňaz – misionár v Číne. Je otriasajúci. Opisuje mimoriadnu krutosť...
Prečítajte si celý článok…

Viera ateistov a viera kresťanov
Francúzsky spisovateľ Emil Zola sa vybral do Lúrd, aby napísal, že všetko, čo sa tam deje, je výplodom fanatizmu, ilúzií, halucinácií, alebo že je to podvod. Keď uvidel početné poďakovania uzdravených ľudí zavesené pred jaskyňou, kde sa zjavovala Panna Mária, vraj ironicky poznamenal: „Vidím veľa palíc a bariel, ale nevidím ani jednu drevenú nohu.“...
Prečítajte si celý článok…

Znamenie pre neveriacich (1)
V španielskom mestečku Calanda, vzdialenom 118 km od Zaragozy, sa stal „el milagro de los milagros“, čiže zázrak zázrakov. Dvadsaťtri ročnému Miguelovi Juanovi Pellicerovi zázračným spôsobom narástla amputovaná pravá noha...
Prečítajte si celý článok…

Ľudia vedy o existencii Boha
1. Existuje dosť rozšírený názor, že ľudia vedy sú obvykle agnostici a že veda odďaľuje od Boha. Do akej miery je to v súlade s pravdou?...
Prečítajte si celý článok…

Znamenia od Boha v TV FOX Network
Jedna z najväčších amerických televíznych informačných sietí TV FOX Network vysielala dvojhodinový program naživo pod názvom Znamenia od Boha – veda skúma vieru...
Prečítajte si celý článok…

Ťažké dejiny katolicizmu v Anglicku (1. časť)
Anglicko bolo jednou z prvých západných krajín, ktoré zasiahla evanjelizačná činnosť Cirkvi. V 6. storočí vyslal pápež Gregor Veľký ku germánskym kmeňom Anglov a Sasov, ktoré ostrov obývali, prvých misionárov...
Prečítajte si celý článok…

Božie milosrdenstvo mi zachránilo synčeka
Keď naše dcérky trochu podrástli (Anka mala 9, Monika 8 a Magda 5 rokov), začali sme prosiť Pána Boha, aby nás obdaroval ešte jedným dieťaťom...
Prečítajte si celý článok…

Boh prebýva v čistom a pokornom srdci
„Tento advent budem prežívať podľa pokynov Panny Márie, v tichosti a pokore... Túžobne očakávam príchod Pána...
Prečítajte si celý článok…

Juraj Ciesielski, čiže ako byť pravým, zrelým a svätým mužom
„Budúcnosť je neznáma. Veď neviem nič o tom, čo bude so mnou zajtra, o mesiac...
Prečítajte si celý článok…

O rodičovstve
Všetci vieme, že Kristus obetoval svoj život za nás, za naše hriechy. Zabúdame však na to, že len vďaka súhlasu svojej Matky a vďaka jej otvorenosti na plodnosť sa Ježiš mohol stať skutočným človekom, aby nás tak vykúpil...
Prečítajte si celý článok…

„Láska je možná!“
Čistota dáva nášmu životu hĺbku. Prvú augustovú sobotu uplynul rok, čo som vstúpila do sviatostného manželského zväzku...
Prečítajte si celý článok…

O tom, akú by som chcel mať rodinu
Dnes by som sa chcel s vami podeliť o pár myšlienok na tému mojej vysnívanej rodiny. To, čo napíšem, nemusí byť do podrobností vašimi snami...
Prečítajte si celý článok…

O novom človeku a novej sexualite
So ženou sa muž môže stretnúť len preto, aby sa sexuálne vzrušil a potom s pomocou jej tela toto vzrušenie uspokojil. Nič viac. Pre niektorých je to len čisto fyziologická záležitosť: uspokojenie pudu, uvoľnenie telesného napätia alebo dokonca závislosti...
Prečítajte si celý článok…

Čistota je možná
Som šťastne vydatá a viem, že Boh je tak so zamilovanými, ako aj s manželmi. Vždy s nami bol a je. S mojím chlapcom sme chodili takmer päť rokov a viem, že vytrvať v čistote sa dá...
Prečítajte si celý článok…

Z priepasti hriechu do svetla
Ako dieťa som často prežíval strach. Už v ranom detstve som si našiel „potechu“ v predstavách spojených s nahotou a v pozeraní sa cez kľúčovú dierku...
Prečítajte si celý článok…

Našiel som recept
Sebaukájanie som začal praktizovať v 2. triede strednej školy, posledný raz som to robil pred dvoma mesiacmi. Trvalo to (lebo verím, že sa to už nevráti) asi šesť rokov...
Prečítajte si celý článok…

V tebe slabý silu má!
Prvýkrát v živote som časopis Milujte sa! držal vo svojich rukách 29. 12. 2005 v Nezbudskej Lúčke blízko Strečna...
Prečítajte si celý článok…

Škola lásky
Mám 22 rokov a už štyri a pol roka mám vynikajúceho chlapca. A on má mňa. Naša cesta sa začala už v nemocnici, kde naše mamy spolu ležali v pôrodnici...
Prečítajte si celý článok…

Boh nás nepovolal k nečistote, ale k svätosti
V Rímskom impériu v Kristových časoch vládla úplná voľnosť v sexuálnej oblasti. Homosexualita, prostitúcia, manželská nevera, antikoncepcia a potraty boli Rimanmi všeobecne akceptované a praktizované...
Prečítajte si celý článok…

Nenamaľovaný ľudskou rukou
Tak ako obraz Ježiša na turínskom plátne aj zázračný obraz Panny Márie z Guadalupe je podľa súčasnej vedy nevysvetliteľnou záhadou...
Prečítajte si celý článok…

Zjavenia na vrchu Tepeyac
Svätý Otec Ján Pavol II. kanonizoval v Guadalupe v júli roku 2002 Indiána Juana Diega, ktorému sa Panna Mária zjavila 9. decembra 1531 na vrchu Tepeyac. Svätý Juan Diego sa narodil roku 1474 a dostal meno, ktoré v aztéckom jazyku znamená „spievajúci orol“...
Prečítajte si celý článok…

Úpadok barbarského náboženstva Aztékov
Svätyňa Panny Márie Guadalupskej sa nachádza v Mexiko City. Je to mohutná metropola, ktorá má vyše 20 miliónov obyvateľov. Obrovské mesto bolo postavené v oblasti náhornej plošiny v nadmorskej výške 2240 m, je obklopené štítmi hôr s výškou asi 6000 m...
Prečítajte si celý článok…

Cirkev a kolonizátori
Katolícka Cirkev nikdy neospravedlňovala ukrutnosti a nespravodlivosť, ktorú páchali Španieli a Portugalci v Novom Svete, a bolo ich nemálo. Všímala si ich a rázne ich pranierovala...
Prečítajte si celý článok…

Červená hviezda vo vojne s krížom (3. časť)
Svätý Otec vyhlásil celosvetové modlitbové ťaženie za Rusko ako zadosťučinenie za hrozné pošliapavanie Božích zákonov v tomto štáte. Táto pápežská iniciatíva vzbudila veľký ohlas na celom svete. Pripojili sa k nej aj niektoré protestantské spoločenstvá...
Prečítajte si celý článok…

Žiť život hodný človeka
Nemôžeme žiť život hodný človeka, ak zabúdame na neodvratne sa blížiaci koniec nášho života na zemi a ak nehľadáme odpoveď na otázku jeho konečného zmyslu...
Prečítajte si celý článok…

Silnejší ako nenávisť
Príbeh Tima Guénarda je ohromujúci. Najprv nesmiernym utrpením, ktoré zažil v detstve, a potom úžasnou milosťou, vďaka ktorej bol schopný svedčiť o Božej dobrote. Tim Guénard, dnes 40-ročný otec štyroch detí vo svojej autobiografii, vydanej vo Francúzsku pod názvom Plus fort que la haine, píše, že Boh má liek na všetky, aj tie najväčšie rany ľudskej biedy...
Prečítajte si celý článok…

Spoveď – sviatosť uzdravenia
Istá žena sa vyjadrila v televízii: „Nepokladám za potrebné, aby som inému človeku hovorila o svojich slabostiach, ja sa spovedám samotnému Bohu“ a hľadela pri tom dohora...
Prečítajte si celý článok…

Potreboval som úprimnú spoveď
Niekedy sa pozastavujem nad tým, ako ľahko som sa dokázal sám pred sebou očistiť z hriechu pornografie. Pamätám sa, ako som ešte pred pár rokmi vchádzal do spovednice so slovami: „Zhrešil som myšlienkami a skutkami.“...
Prečítajte si celý článok…

Chcela som zabiť vlastné dieťa
Začiatok tohto príbehu sa datuje na máj 2000, kedy mi lekár potvrdil, že som v požehnanom stave. Bolo to ako blesk z jasného neba, pre mňa aj pre lekára...
Prečítajte si celý článok…

Skôr, ako ti dospievajúca dcéra povie: „Som tehotná.“
Ako má reagovať otec, ktorému dospievajúca dcéra oznámi, že je tehotná? Podľa mňa sa má udrieť do pŕs a povedať: „Milá dcéra! Odpusť mi, že som ťa nedokázal milovať! Odpusť mi, že som ti nedokázal prejaviť svoju lásku! Odpusť mi, že aj z mojej viny si hľadala lásku v posteli toho muža.“...
Prečítajte si celý článok…

Hnutie čistých sŕdc manželstiev - 6/2008
Milujúci Boh túži prostredníctvom sviatosti manželstva posväcovať manželov a viesť ich do neba po ceste viery, ktorá sa prejavuje v láske. Plodom ich lásky sú aj deti...
Prečítajte si celý článok…

Božie milosrdenstvo je najlepším lekárom
Všetko sa začalo pred tromi rokmi. Pri futbale som si poranil koleno. Zbožňoval som tento šport, nuž sa mi s ním ťažko lúčilo na čas potrebný na liečenie...
Prečítajte si celý článok…

Bol to zázrak...
Bola som chorá na nedostatočnú činnosť obličiek. Vzhľadom na to, že dvakrát týždenne som chodila na dialýzu, nemohla som nikde cestovať...
Prečítajte si celý článok…

Prejavil nám svoje milosrdenstvo
Hľa, čo urobil Ježiš... Bol ponurý jesenný večer. Netrpezlivo som čakala na návrat zaťa z nemocnice...
Prečítajte si celý článok…

Od hriechu k slobode
Náhodou sa mi u známych dostalo do rúk váš časopis. Pri čítaní úprimných a bolestných vyznaní iných ľudí som prežila skutočný šok...
Prečítajte si celý článok…

Tajomstvo šťastnej budúcnosti
Chcem sa s vami podeliť o príbeh svojho života. Mám 29 rokov a som šťastne vydatá...
Prečítajte si celý článok…

O tom, prečo chcú chlapci čakať so sexom do sobáša
Ahoj! Vari všetci chlapci myslia len „na to jedno“ a pokúšajú sa to dosiahnuť? Taký názor možno počuť či čítať kdekade...
Prečítajte si celý článok…

Uverila som
Tanec je mojou vášňou. Chcela som mu podriadiť veľkú časť svojho života, kvôli čomu som zo svojho vedomia vytisla dokonca aj materstvo...
Prečítajte si celý článok…

Ježiš môže všetko
V ranej mladosti som podľahol zlo­zvyku masturbácie. Ešte som nemal pätnásť, keď sme si so spolužiakmi prezerali prvé erotické časopisy zo Západu...
Prečítajte si celý článok…

„Poďte ku mne všetci!“ (Mt 11, 23)
Uverejňujeme úryvky z niekoľkých listov, ktoré sme dostali do redakcie. „Chcem sa s vami podeliť o veľkú radosť – vstúpil som do HČS a som veľmi šťastný, lebo vidím, že môj život sa odvtedy mení...
Prečítajte si celý článok…

Najdôležitejšia je láska
Zamilovanosť je šancou na ceste dozrievania k láske, no sú s ňou spojené aj veľké nebezpečenstvá. Osobitným ohrozením je súhlas, aby city prevládli nad vôľou a rozumom...
Prečítajte si celý článok…

Svätý pustovník z Libanonu
Pán Boh si vyberá niektorých ľudí, aby svetu neobyčajným spôsobom pripomínali jeho jestvovanie, jeho nesmiernu lásku a nekonečné milosrdenstvo. Jedným z nich je aj svätý Charbel Makhlouf (Šarbel Makhluf), najznámejší svätec na Blízkom Východe...
Prečítajte si celý článok…

Najdôležitejšie je očami neviditeľné
V chráme svätého Charbela v meste Annaya sa nachádza bohatá dokumentácia o vyše šesťtisíc zázračných uzdraveniach. Iste je to však len malá časť zázračných znamení , ktoré sa stali na príhovor svätého pustov-níka z Libanonu...
Prečítajte si celý článok…

Znak ohňa
Raymond Nader, riaditeľ libanonskej katolíckej televízie. Tele–Lumière bol už od detstva fascinovaný tajomstvom Boha...
Prečítajte si celý článok…

Posolstvá svätého Charbela
V okamihu smrti bude najdôležitejšia láska. Hriešnik sa vo chvíli smrti bude najväčšmi obávať toho, že nebude mať odpoveď na nekonečnú Božiu lásku, a bude to oplakávať...
Prečítajte si celý článok…

„Ak nevidíte znamenia a divy, neveríte“ (Jn 4,48)
Svätí sú zreteľnými znakmi prítomnosti a pôsobenia neviditeľného Boha. Ich prostredníctvom Ježiš Kristus neustále koná rôzne znamenia a zázraky, ktorými nás vyzýva k obráteniu...
Prečítajte si celý článok…

Fatima – slnečný zázrak
Roku 1910, teda sedem rokov pred zjaveniami Panny Márie vo Fatime, moc v Portugalsku prevzali slobo-domurári. Ich predstavitelia sa rozhodli zničiť Katolícku cirkev v priebehu dvoch pokolení. Nová, s Bohom bojujúca vláda vyhlásila, že katolicizmus je najväčším nepriateľom ľudstva, ópium pre národ, preto ho treba čo najskôr zničiť...
Prečítajte si celý článok…

Fatimské posolstvá v dejinách
Fatimské posolstvo je jasné a jednoznačné: k záchrane človeka a ľudstva pred sebazničením je nevyhnutné obrátenie, odvrátenie sa od hriechu a návrat k Bohu. Z perspektívy deväťdesiatich rokov, ktoré uplynuli od fatimských zjavení, vidíme, ako dejinné udalosti potvrdzujú autentickosť tohto posolstva...
Prečítajte si celý článok…

Existuje peklo?
Úpadok morálky a zánik vedomia hriechu vedie k odmietaniu radostnej pravdy o vykúpení, vrátane zjavenej pravdy o existencii pekla. Už sama myšlienka na večný trest pekla vzbudzuje v ľuďoch slabej viery a u neveriacich silný odpor...
Prečítajte si celý článok…

Červená hviezda vo vojne s krížom (2. časť)
Rozdeľuj a panuj? . Veľký ruský filozof Nikolaj Berďajev, ktorý po boľševickej revolúcii žil v emigrácii, vo svojom diele Problém komunizmu napísal, že komunizmus (zvlášť v ruskom vydaní) je duchovným a náboženským javom...
Prečítajte si celý článok…

O dnešných poverách (Rozhovor so svätým Augustínom)
Otec Augustín, čítam tvoje dielo O kresťanskom učení a od údivu neverím vlastným očiam. To, čo si pred poldruha tisícročím napísal o poverách, je také aktuálne, akoby si to napísal dnes...
Prečítajte si celý článok…

Neodkladaj sviatosť zmierenia, lebo času je málo
Pán hovorí: „Deti moje, všetkých vás milujem a chcem vás pripraviť na to, čo sa blíži. Diabol pripravil plán na zničenie ľudstva, dokonca celej zemegule...
Prečítajte si celý článok…

Ruženec k Božiemu milosrdenstvu
Ruženec k Božiemu milosrdenstvu...
Prečítajte si celý článok…

Dotyk Božieho milosrdenstva
Veľká dôvera v Božie milosrdenstvo sa u mňa objavila hneď po prečítaní Denníčka sestry Faustíny...
Prečítajte si celý článok…

Ako som sa v ťažkej chorobe zverila do rúk Božieho milosrdenstva
V októbri roku 2005 mi lekári povedali, že mám rakovinu lymfatických uzlín. Mala som guličky v krku, jednu v pľúcach...
Prečítajte si celý článok…

Najväčšia hrozba
Poznať dobro a zlo znamená vlastniť Božiu všemohúcnosť a proti jeho vôli rozhodovať o tom, čo je dobré a čo zlé. Úskočné a nesmierne inteligentné diabolské pokušenie načrtáva pred ľuďmi nekonečné perspektívy šťastia, na ktorom môžu mať podiel len vtedy, ak prejavia neposlušnosť voči Bohu a budú konať proti jeho prikázaniam...
Prečítajte si celý článok…

Hnutie čistých sŕdc manželstiev - 5/2007
Milovaní! V súčasnosti možno väčšmi ako inokedy je veľmi potrebné, aby manželia intenzívne spolupracovali s Ježišom...
Prečítajte si celý článok…

Čo by mali ženy vedieť o svojom zdraví
Hormonálna antikoncepcia sa dnes ponúka ako niečo samozrejmé, neškodné alebo dokonca prospešné pre zdravie modernej ženy či dospievajúceho dievčaťa. Skúsenosti z minulých rokov, ako aj nové vedecké poznatky však poukazujú na výskyt závažných zdravotných problémov u užívateliek tohto druhu antikoncepcie...
Prečítajte si celý článok…

Nešpiň sa drogami!
Aj Magik tvrdil, že tráva neškodí, že ju treba legalizovať – šíril také názory na platniach, všade. No a čo? Išli sviatky, malo byť fajn, všetci kupovali darčeky, no Magik sa vystrelil cez okno...
Prečítajte si celý článok…

O tom, prečo dievčatá chcú čakať so sexom do sobáša
Ahoj! Chcel by som sa dnes s vami podeliť o výsledky ankety, ktorú som robil medzi svojimi priateľmi, dievčatami aj chlapcami. Sú vo veku od 15 do 23 rokov...
Prečítajte si celý článok…

„Ježiš mi vrátil moju čistotu“
Čistotu som stratila veľmi skoro. Svoj vzťah s chlapcom som od začiatku stavala na telesnosti. Nevidela som v tom nič zlé...
Prečítajte si celý článok…

Povolaní k láske
„Žite... slobodne, bez zvyčajného predsudku, že kresťanstvo so svojimi príkazmi a zákazmi kladie prekážky radosti z lásky a najmä bráni naplno si vychutnať šťastie, ktoré muž a žena hľadajú vo svojej vzájomnej láske“ (Benedikt XVI.)...
Prečítajte si celý článok…

Hnutie čistých sŕdc - 5/2007
Ak sa chceš zapojiť do Ježišovej revolúcie čistej lásky vstupom do Hnutia čistých sŕdc, najprv choď na spoveď a úprimne vyznaj Ježišovi všetky svoje hriechy. Po prijatí Ježiša v Eucharistii sa pomodli túto modlitbu:...
Prečítajte si celý článok…

Recept na večný život
Je chvíľa smrti úplným zničením ľudskej osoby, alebo je prechodom do nového nekonečného rozmeru existencie? Vyhýbanie sa priamej odpovedi na otázku zmyslu nevyhnutnosti smrti spôsobuje, že život stráca svoju autentickosť a prikrýva sa plášťom pokrytectva...
Prečítajte si celý článok…

Zázrak v Lanciane
Lanciano ako takmer všetky talianske mestá už svojou architektúrou hovorí o svojich starobylých dejinách. Kamenné románske aj gotické stavby, zvyšky hradieb, most z rímskych čias – všetko to pripomína, koľko storočí prešlo dejinami mestami, pričom na ňom zanechali pevné, zdanlivo nezničiteľné stopy svojej moci...
Prečítajte si celý článok…

Matka Terézia z Kalkaty, veľká svätica našich čias
V nedeľu 19. októbra 2003 Svätý Otec blahorečil Matku Teréziu z Kalkaty. Výzva, ktorú Ježiš roku 1946 adresoval Matke Terézii: „Poď a buď mojím svetlom,“ znova zaznela na Námestí svätého Petra ako výzva všetkým kresťanom, aby Kristovým svetlom premieňali svet v temnosti civilizácie smrti...
Prečítajte si celý článok…

Cesta k plnosti šťastia
Každý človek potrebuje k plnosti šťastia len tú jedinú Lásku, ktorá sa volá Ježiš Kristus. Plnosť šťastia dosiahnu len tí, ktorí dychtia po svätosti a učia sa milovať od Ježiša...
Prečítajte si celý článok…

Rozhodol som sa byť svätým
Pochádzam z hlboko veriacej rodiny. Sedem rokov som bol miništrantom, tri roky som bol členom neokatechumenátneho spoločenstva. No neuspokojovalo ma to...
Prečítajte si celý článok…

Vyznania lekára, ktorý robil potraty
Stojan Adaševič si ten deň zapamätal na celý život. Bol študentom lekárskej fakulty a v lekárskej izbe usporadúval kartotéku...
Prečítajte si celý článok…

Pocit viny ako tie?
Mám 49 rokov. Som vydatá, matka štyroch dcér. Môj manžel je veľmi dobrý človek, praktizujúci katolík. Aj svoje deti sme vychovali v duchu katolíckej viery...
Prečítajte si celý článok…

Ako naozaj účinkuje RU-486s
Každý druh antikoncepcie je smrteľným hriechom, lebo človek sa stavia proti Bohu a uzurpuje si moc rozhodovať o tom, čo je dobré a čo zlé. Preto je dobré oboznámiť sa aj s niekoľkými základnými faktami týkajúcimi sa účinku potratovej tabletky RU-486...
Prečítajte si celý článok…

Potrat – najväčšia hrozba pre mier
Potrat je najväčšou hrozbou pre mier vo svete. Každý život je životom Boha v nás. Nenarodené dieťa má v sebe Boží život. Nemáme nijaké právo zničiť ho, nech by sme na to použili akékoľvek metódy...
Prečítajte si celý článok…

Ako prekonať popotratový syndróm
Po spovedi a svätom prijímaní si predstav svoje zabité dieťa, ktoré Ježiš s láskou objíma. Potom sa pozri, ako si ťa Ježiš privinie k sebe. Teraz ho popros, aby ti povedal, akého pohlavia je tvoje dieťa...
Prečítajte si celý článok…

Zachraňujme manželstvá!
Pri pohľade na veľké množstvo manželstiev, ktoré sa rozvádzajú, ktoré sú v hlbokej kríze a ohrozené rozpadom nerozlučiteľného manželského puta, začali sme iniciatívu zosilneného volania o pomoc k Bohu...
Prečítajte si celý článok…

Rozhovor milosrdného Boha so zúfalou dušou
Ježiš: „Duša ponorená v temnotách, nezúfaj, nie je všetko stratené. Porozprávaj sa so svojím Bohom, ktorý je Láska a Milosrdenstvo samo.“ Ale žiaľ, duša nepočúva Božie volanie a ponára sa do ešte väčších temnôt...
Prečítajte si celý článok…

Všetko som stavila na Boha
Pochádzam z obyčajnej kresťanskej rodiny. Po skončení gymnázia som nastúpila do zamestnania a tam som spoznala svojho chlapca...
Prečítajte si celý článok…

Sila Božieho milosrdenstva
Na vrátnicu nášho kláštora v Krakove prišla žena. Bola v strednom veku, no veľmi zničená životom. Chcela sa rozprávať s istým kňazom, ktorý mal na starosti duchovnú správu na neurochirurgickej klinike...
Prečítajte si celý článok…

Červená hviezda vo vojne s krížom (1. časť)
Prevzatie moci v Rusku boľševikmi cestou ozbrojeného prevratu v októbri 1917 neznamenalo len krvavé skončenie pokusu zaviesť v Rusku demokraciu po zrušení cárstva vo februári 1917...
Prečítajte si celý článok…

Milujem Krista
„Milujem Krista,“ volal, zatiaľ čo sovietski vojaci ho bili kolbami a kričali: „Zriekni sa viery!“ „Nie, ja milujem Krista!“ Rehotajúci sa vojaci ho zaživa zakopali. Umierajúc stále držal v ruke ruženec. Tak zahynul môj dedo. „Bože, ako je dobre zomierať v tvojej Katolíckej cirkvi,“ kričal kňaz Ján Lukáč, farár v našej farnosti v Bare na juhu strednej Ukrajiny...
Prečítajte si celý článok…

Sexuálne spolužitie ako sviatok
Istý, podľa všetkého významný vedecký inštitút z New Yorku robil nedávno prieskum ohľadom sexuálneho života občanov 19 štátov, vrátane Poľska...
Prečítajte si celý článok…

Naša láska je čistá
Volám sa Kasia a chcem vstúpiť do Hnutia čistých sŕdc. Je to veľmi dôležité pre nás oboch – pre mňa aj pre môjho chlapca Dávida...
Prečítajte si celý článok…

Moje tri rady
Do pätnástich rokov, to jest celé tri roky som bez akýchkoľvek škrupúľ praktizoval sebaukájanie. Každý mesiac som chodil na spoveď, no sebaukájanie som nepokladal za hriech. Do chvíle, keď som sa začal pripravovať na prijatie sviatosti birmovania...
Prečítajte si celý článok…

310 : 0 pre Ježiša
Sebaukájanie sa v mojom živote objavilo postupne, takže ani neviem, kedy. Neviem, čo spôsobilo, že som po tomto diablovom nástroji siahala sedem rokov...
Prečítajte si celý článok…

HČS – rozhodli ste sa kráčať proti prúdu
Po približne šiestich mesiacoch naplnených polovičatosťou a nedodržanými sľubmi som pristúpil ku sviatosti zmierenia a úprimne som sa pomodlil modlitbu zasvätenia. Moje srdce teraz napĺňa radosť, ale aj pocit zodpovednosti. Perspektíva nesenia tohto bremena nie je hrozivá...
Prečítajte si celý článok…

Blahoslavení čistého srdca
„Diabol je ako pes na reťazi; mimo dosahu reťaze nemôže nikoho uhryznúť. Preto je lepšie zachovať si odstup. Ak sa príliš priblížiš, dolapí ťa. Nezabúdaj, že diabol pozná len jedny dvere do tvojej duše: tvoju vôľu. Neexistuje iný, tajný vchod.“...
Prečítajte si celý článok…

Najväčší zázrak, aký máme
23. septembra 2004 nemecký denník Die Welt uverejnil reportáž s názvom Skutočná Kristova tvár – objavenie neobyčajnej relikvie zmŕtvychvstania? Napísal ho známy nemecký novinár Paul Badde...
Prečítajte si celý článok…

Dejiny šatky z Manoppella
Vedecké výskumy jasne dokazujú, že šatka z Manoppella pochádza z Jeruzalema. Obraz tváre sa zachoval v Ježišovom hrobe vo chvíli jeho zmŕtvychvstania...
Prečítajte si celý článok…

Neobyčajná relikvia zmŕtvychvstania
Obyvatelia Manoppella sa vždy domnievali, že obraz Kristovej tváre v ich farskom kostole sa zázračne uchoval na šatke, ktorú mal Ježiš v hrobe položenú na hlave a bola svedkom zmŕtvychvstania...
Prečítajte si celý článok…

Vytrvajte pevní vo viere
„Veľmi som túžil navštíviť túto zem, byť uprostred ľudu, z ktorého vyšiel môj milovaný predchodca, Boží sluha Ján Pavol II...
Prečítajte si celý článok…

Svätá omša svätého Pátra Pia
Svätý páter Pio prijal kňazskú vysviacku v katedrále v Benevente 10. augusta 1910...
Prečítajte si celý článok…

Znovuobjavená Eucharistia
„Keď Cirkev slávi Eucharistiu, pamiatku smrti a zmŕtvychvstania svojho Pána, táto ústredná udalosť spásy sa stáva reálne prítomná a ,uskutočňuje sa dielo nášho vykúpenia‘...
Prečítajte si celý článok…

Ježišu, dôverujem ti
Koncom februára roku 2003 sa naša mama ocitla v nemocnici so silnými bolesťami v brušnej dutine. Po špeciálnych vyšetreniach (aj na tomografii) sa ukázalo, že nastali zmeny na pankrease a je na ňom viditeľný nádor...
Prečítajte si celý článok…

Stretnutie s Ježišom
Chcem vám vydať svedectvo o svojom osobnom stretnutí s Ježišom...
Prečítajte si celý článok…

Vždy s nádejou
Slová lekára: „Čakáte dieťa“ by mali tešiť každú ženu. Aj mne prinášali radosť, aj keď cez slzy obáv a nepokoja, keď som začula, že toto tehotenstvo môže skončiť potratom – na pravom vaječníku som mala cystu...
Prečítajte si celý článok…

Mučeníctvo kresťanov v Pakistane
Dvanásťročný Šazad neprežil týranie moslimským vlastníkom tkáčskej dielne, v ktorej pracoval. Pretože bol kresťanom, majiteľ podniku ho bíjal kovovým hrebeňom, aký sa používa pri tkaní kobercov...
Prečítajte si celý článok…

Skôr, ako povieš áno moslimovi
Katolíčky, ktoré uvažujú o možnosti vydaja za moslima (zriedkakedy sa vyskytuje opačná situácia), musia brať do úvahy nasledujúce usmernenie, ktoré napísal Zakaria Butros, kňaz Koptskej cirkvi v Egypte, s veľkými skúsenosťami z pastorácie a evanjelizácie. Otec Butros má často do činenia so zmiešanými manželstvami tak v Egypte, ako aj v Európe a v Amerike...
Prečítajte si celý článok…

Okultizmus náboženstvo diabla
Zavinená neznalosť základných kresťanských právd, náboženský analfabetizmus je vážnym previnením a zdrojom mnohých životných tragédií...
Prečítajte si celý článok…

Podoby šťastia
Byť šťastný a veselý je najväčšou túžbou každého človeka. Nik z nás nechce byť ukrivdeným, závislým či zúfalým človekom, no napriek tomu toľko ľudí prežíva svoj život ako neznesiteľné bremeno...
Prečítajte si celý článok…

Bojujme o svoje rodiny
Pochádzam z hlboko veriacej rodiny. Doma nikdy nechýbala vľúdnosť, láska a modlitba...
Prečítajte si celý článok…

Trpké ovocie nečistoty
V mladosti som mala podobný názor na spolužitie pred sobášom ako ty. Zdalo sa mi, že spolužitie s mojím chlapcom, ktorého som brala vážne, nie je nič zlé...
Prečítajte si celý článok…

Základ manželstva
Na vybudovanie vydareného, šťastného a predovšetkým trvalého manželstva, ktoré by dávalo možnosť intenzívneho rozvoja vzťahu a ľudí v ňom žijúcich, vplývajú viaceré zásadné postoje...
Prečítajte si celý článok…

Hnutie čistých sŕdc manželstiev - 3/2007
Vstúpením do HČSM sa rozhodujete každý deň sa otvárať na obrovský poklad, ktorým je sám Ježiš vo sviatosti manželstva...
Prečítajte si celý článok…

Žiť v čistote sa oplatí
Som zrelý muž, mám za sebou 25 rokov života v manželstve. Spolu s manželkou vychovávame tri deti...
Prečítajte si celý článok…

O láske a ziadostivosti
Čítal som nedávno o prieskumoch sexuality obyvateľov 19 štátov. Ich výsledkom bolo aj zistenie, že len 12% Poliakov je spokojných so svojím sexuálnym životom...
Prečítajte si celý článok…

Boh ma našiel
Hnutie čistých sŕdc, svedectva...
Prečítajte si celý článok…

Šanca, ktorú ti dáva Ježiš
27. mája pápež Benedikt XVI. na krakovských Bloniach počas stretnutia s viac ako šesťstotisícovým zástupom mládeže apeloval, aby sme sa nebáli túžiť po plnom, šťastnom, vydarenom živote...
Prečítajte si celý článok…

Ježiš ma uzdravil z homosexuality
Volám sa Przemek, mám devätnásť rokov a túžim vám vydať svedectvo o svojom uzdravení. Ide o taký vážny problém, akým je homosexualita. Chcel by som svedčiť o tom, ako Boh lieči zranenia a náchylnosti, z ktorých sa zdanlivo nedá vyliečiť...
Prečítajte si celý článok…

Zmenil beh dejín sveta
Pontifikát Jána Pavla II. zmenil beh dejín sveta a premieňal vedomie i srdcia stoviek miliónov ľudí. Z tohto dôvodu je jedným z najvýznamnejších ľudí v celej dvetisícročnej histórii kresťanstva...
Prečítajte si celý článok…

Nebojte sa ísť cestou svätosti
Všeobecné presvedčenie, že Ján Pavol II. je svätý, veriaci vyjadrovali už počas jeho pohrebu transparentmi a zvolaniami: „Santo subito!“ (Ihneď svätý)...
Prečítajte si celý článok…

Zázračné uzdravenia prostredníctvom Jána Pavla II
Vo Vatikáne je už značné množstvo dokumentov o početných zázračných uzdraveniach, ktoré sa stali prostredníctvom Svätého Otca Jána Pavla II. Dve z nich vám chceme predstaviť...
Prečítajte si celý článok…

Cesta Jána Pavla II. k svätosti
Veľkosť Jána Pavla II. bola formovaná vierou, prežívanou v každodennej modlitbe a v neustálom kráčaní po ceste prikázaní a evanjelia. Aby sme ho pochopili „zvnútra“, musíme preskúmať dejiny jeho života, oboznámiť sa s prostredím a podmienkami, v ktorých sa formovala jeho osobnosť a život viery...
Prečítajte si celý článok…

Jedna ruka držala pištoľ, druhá viedla guľku
„Dňa 13. mája 1981, v deň atentátu na pápeža počas audiencie na námestí svätého Petra ma Božia prozreteľnosť zázračným spôsobom uchránila od smrti. Ten, ktorý jediný je Pánom života a smrti, mi sám môj život predĺžil, istým spôsobom mi ho znova darova.“ (Ján Pavol II., Testament)...
Prečítajte si celý článok…

Atentát a zjavenia Panny Márie vo Fatime
Atentát sa stal 13.mája 1981 v deň 64. výročia prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime. Historici a odborníci na fatimské zjavenia tvrdia, že hodina i minúta boli rovnaké. Svätý Otec počas vyhlásenia Hyacinty a Františka za blahoslavených vo Fatime uverejnil hlavný obsah tretieho Fatimského zjavenia...
Prečítajte si celý článok…

Najdôležitejší odkaz fatimského zjavenia
Oznámenie obsahu tretieho fatimského tajomstva Jánom Pavlom II. sa zaraďuje medzi najväčšie udalosti Veľkého jubilea roku 2000...
Prečítajte si celý článok…

Zvolili sme si prirodzené metódy
Som študentkou štvrtého ročníka lekárskej fakulty a už tretí rok vydatá. Vzhľadom na to, že študujeme, zatiaľ neplánujeme mať dieťa. Rozhodli sme sa počkať na skončenie štúdia...
Prečítajte si celý článok…

Komusi sa to vypláca!
Celý sexuálny „cirkus“ počnúc pornografiou cez antikoncepciu až po umelé potraty je zdrojom veľkým ziskov pre určité kruhy...
Prečítajte si celý článok…

Obrátenie Bernarda Nathansona
Bernard Nathanson, narodený roku 1926, profesor Cornell University, bol ateistom a jedným z najväčších zástancov potratov na svete. Úporne bojoval o legalizáciu potratov v USA, lacných a všeobecne prístupných...
Prečítajte si celý článok…

Niekoľko slov o antikoncepcii
Som lekárka, gynekologička s dvadsaťpäťročnou praxou. Chcem sa s vami podeliť o niektoré svoje postrehy, vychádzajúce z mojej nemalej skúsenosti...
Prečítajte si celý článok…

Nikdy sa nevzdávaj!
Chcem vydať svedectvo o šiestom prikázaní. Podľa počtu svedectiev uverejňovaných vo vašom časopise usudzujem, že problém sebaukájania sa týka veľmi mnohých ľudí. Nie je ľahké verejne sa priznať k svojim hriechom...
Prečítajte si celý článok…

Vyslobodenie zo sexuálnej závislosti
Zotročenie sexuálnou rozkošou sa veľmi podobá závislosti od drog alebo alkoholu a prejavuje sa rôznymi formami, no ich spoločnou vlastnosťou je neovládanie sexuálnej oblasti a vnímanie rozkoše ako najväčšej hodnoty. Ľudia závislí na sexe tvrdia, že žiadostivosť je silnejšia ako ich vôľa, že vždy, keď sa im „zachce“, musia svoju túžbu uspokojiť...
Prečítajte si celý článok…

Nikdy neprestanem bojovať o čistotu
Najväčšmi ma v nich zaujímali rubriky Môj prvý raz, Intímne alebo iné nadpisy, ktoré hovorili o sexe. Vždy, keď sa mi taký časopis dostal do rúk, hneď som v nich hľadal nejaké rady ohľadom sexu alebo niečo v tom štýle...
Prečítajte si celý článok…

Radikálne som zmenil svoj život
Bol som vychovaný a vyrastal som v katolíckej rodine. Už v ranom detstve ma naučili modliť sa a spolu s rodinou som chodil na nedeľné sväté omše. Pristúpil som k prvému svätému prijímaniu a bol som na birmovke...
Prečítajte si celý článok…

Možno praktizovať sebaukájanie?
Samozrejme, že áno – tvrdí Bravo a iné demoralizujúce časopisy. Podľa ich názoru sebaukájanie je niečo také prirodzené ako stolica alebo sliny s tým rozdielom, že je to spojené s telesnou rozkošou...
Prečítajte si celý článok…

O „sexholizme“ a dobrodeniach života v celibáte
Sexualita vo veľkej miere formuje životné osudy každého človeka. Pre jedných je dobrodením. Neobyčajne pevným putom spája s druhým človekom, muža so ženou...
Prečítajte si celý článok…

Šanca, ktorú ti dáva Ježiš
Po prečítaní článku o Hnutí čistých sŕdc som veľa rozmýšľala a po niekoľkých dňoch uvažovania som sa rozhodla vyjsť zo svojho egoizmu a uveriť Bohu. Sľúbila som, že sa budem liečiť na jeho „klinike čistých sŕdc“...
Prečítajte si celý článok…

Drahí čitatelia!
Do vašich rúk vkladáme prvé číslo katolíckeho časopisu Milujte sa!, ktoré v Poľsku od roku 1975 vydáva rehoľné spoločenstvo Spoločnosť Kristova. Časopis je v Poľsku veľmi populárny. Vychádza každé dva me-siace v neustále stúpajúcom náklade, teraz 220 000 výtlačkov...
Prečítajte si celý článok…

Modlitba za vyslysanie na príhovor Bozieho sluzobníka Jána Pavla II
Jediný Bože v Najsvätejšej Trojici, vo svojej nevýslovnej dobrote si stále povolávaš nových apoštolov, aby svetu sprítomňovali tvoju lásku. Chválime ťa, že si nám vo svojej prozreteľnosti dal pastiera – Svätého Otca Jána Pavla II...
Prečítajte si celý článok…

Kde je Peter, tam je Cirkev
„Kde je Peter, tam je Cirkev… kto nie je s pápežom, nie je s Bohom, a ten, kto túži byť s Bohom, musí byť s pápežom.“ Tieto slová, ktoré súvisia s fatimskými zjaveniami, vyslovila sestra Lucia, ktorá zomrela vo februári tohto roku...
Prečítajte si celý článok…

Primát svätého Petra a jeho nástupcov
Ježiš Kristus túži zachrániť každého a zjednotiť všetkých hriešnikov so sebou, oslobodiť ich od hriechu a urobiť z nich spravodlivých a čestných ľudí. Preto mocou Ducha Svätého vytvára jednotu Cirkvi, v ktorej a cez ktorú neustále pokračuje v diele vykúpenia...
Prečítajte si celý článok…

Nemý svedok zmŕtvychvstania
Nijaký človek nebol očitým svedkom zmŕtvychvstania Ježišovho tela, ktoré pred pochovaním zavinuli do ľanového plátna dlhého 4 metre a 36 centimetrov, širokého meter a 10 centimetrov. Tento pohrebný rubáš plnil úlohu prestieradla, prikrývky aj šatky (sodara). Ovíjal hlavu aj celé telo, polovicu zospodu a polovicu zvrchu...
Prečítajte si celý článok…

Niesol naše bolesti
Veľa ľudí si neuvedomuje, že centrom kresťanskej viery je osoba ukrižovaného a vzkrieseného Krista. Kresťanstvo nie je vo svojej podstate súborom ideí, kultúrou, radom zvykov alebo morálnych postojov, ale je to osobný vzťah s Ježišom Kristom. Božia Prozreteľnosť ako pomôcku k priamemu a osobnému spojeniu so Spasiteľom zachovala pre nás desivý obraz jeho utrpenia a smrti...
Prečítajte si celý článok…

Videl a uveril
Ježiš zomrel na kríži v piatok o tretej popoludní. O tri hodiny sa mal začať židovský sviatočný deň sabat. Židovský zákon zakazoval umyť mŕtve telo počas sabatu. Navyše telá tých, ktorí boli popravení ukrižovaním, museli byť pochované v ten istý deň...
Prečítajte si celý článok…

Znak večného života
Bernadetta Soubirousová, ktorej sa v Lurdoch roku 1858 zjavila Panna Mária, vstúpila do noviciátu rehoľných sestier v Nevers a tam ostala až do svojej smrti 18. mája 1879. Odvtedy sme svedkami očividného, stále trvajúceho zázraku...
Prečítajte si celý článok…

Božská klinika duší i tiel
Zjavenia v Lurdoch prebiehali roku 1858, teda štyri roky po vyhlásení dogmy o nepoškvrnenom počatí Panny Márie pápežom Piom IX. Potvrdzujú túto pravdu viery. Od času zjavení sa v Lurdoch neustále dejú evanjeliové zázraky, duchovné uzdravenia z hriechu a z nedostatku viery v Boha, ale aj telesné uzdravenia z najrôznejších chorôb...
Prečítajte si celý článok…

Ježiš zvíťazil
Boli to výnimočné duchovné cvičenia. Nezabudnem na ne do konca života.Práve sme končili týždňové stretnutie s chlapcami. Chcel som, aby naše záverečné rozjímania každému z nich pomohli zbaviť sa nejakého hriechu, preto som im predtým počas túry po horách povedal: „Zoberte si, chlapci, každý jeden kameň. Bude symbolom toho, čo vás od Ježiša vzďaľuje, toho, čo vám prekáža lepšie ho poznať...
Prečítajte si celý článok…

Ako Satan vidí človeka
Nasledovné úryvky pochádzajú z výpovede známeho jezuitu, Domenica Mondrome, ktorý počas exorcizmu zažil osobné stretnutie so zlým duchom...
Prečítajte si celý článok…

Dva postoje: Emil Zola a Alexis Carrel
Od doby zjavení v Lurdoch celé storočie existovala silná opozícia, ktorá sa usilovala presvedčiť verejnú mienku, že zjavenia vo všeobecnosti nie sú možné a že Lurdy sú len miestom náboženského fanatizmu, obyčajnej ilúzie a podvodu, inšpirovaného katolíckym klérom...
Prečítajte si celý článok…

Ježiš vždy zvíťazí
V posledný deň duchovných cvičení sa ukázalo, že jeden z nás je posadnutý zlým duchom. Zrazu sa postavil a hodil kameň do monštrancie, v ktorej bola Oltárna sviatosť. Netrafil, ale kameň poškodil rezbárske dielo za oltárom. Skríkol niečo ako: „Netrafil! Nikdy ho netrafím!“ Nebudem opisovať celú udalosť...
Prečítajte si celý článok…

Barbari 21. storočia
Odmietanie nemenných morálnych zásad spôsobuje úpadok človeka a vznik desivých praktík, ktoré nenájdeme ani u zvierat...
Prečítajte si celý článok…

Nemorálnosť homosexuálnych skutkov
Ježiš nám hovorí, že každé nemanželské a predmanželské sexuálne spolužitie je vážnym narušením čnosti čistoty. Týka sa to aj homosexuálnej neviazanosti...
Prečítajte si celý článok…

Liečenie homosexuality
„Nemalý počet mužov a žien má hlboko zakorenené homosexuálne sklony. Táto objektívne nezriadená náklonnosť je pre väčšinu z nich skúškou. Treba ich prijímať s úctou, súcitom a jemnocitom a vyhýbať sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim...
Prečítajte si celý článok…

Svätá Mária Faustína Kowalská apoštolka Božieho milosrdenstva
Ježiš povedal svätej Faustíne: „Nech sa žiaden hriešnik nebojí priblížiť sa ku mne.“ V denníku sestry Faustíny nás Ježiš pozýva čerpať z jeho nekonečného milosrdenstva a dôverovať jeho súcitu a odpusteniu. Sľubuje veľkú milosť tým, ktorí budú ohlasovať jeho veľké milosrdenstvo...
Prečítajte si celý článok…

Zázračné uzdravenie na príhovor sestry Faustíny
Vyhlásenie sestry Faustíny za blahoslavenú sa uskutočnilo po potvrdení zázračného uzdravenia Mu­re­en Diganovej z USA roku 1981. A potom 20. decembra 1999 bol vo Vatikáne podpísaný dekrét, podľa ktorého roku 1995 sa na príhovor blahoslavenej sestry Faustíny zázračne uzdravil kňaz Ronald Pytel z Baltimore...
Prečítajte si celý článok…

Neprestajne prejavuje svoju milosť a milosrdenstvo
Bývame v Tacome na západnom pobreží Spojených štátov amerických. V zime roku 1989 sa náš vtedy dvadsaťdeväťročný syn Don vybral s kamarátmi na lyžovačku do Národného olympijského parku. Tam pri lyžovaní omdlel a spadol...
Prečítajte si celý článok…

Vďaka ti, Ježišu, môj syn opäť vidí!
Píšem tento list, aby som vám porozprávala o zázračnom uzdravení môjho syna. Som presvedčená, že tento zázrak je odpoveďou na naše neprestajné modlenie sa korunky k Božiemu milosrdenstvu a uctievanie obrazu milosrdného Ježiša. Píšem tento list, aby som vám porozprávala o zázračnom uzdravení môjho syna...
Prečítajte si celý článok…

Na správnej ceste s Humanae Vitae
„(Otvorenosť životu) prináša totiž rodinnému životu ovocie mieru a pokoja a prispieva k rozriešeniu iných problémov. Podporuje starostlivosť o partnera a úctu k nemu, pomáha manželom ovládať sebectvo, ktoré je nepriateľom pravej lásky a prehlbuje ich zmysel pre zodpovednosť. A napokon rodičom dáva schopnosť hlbšie a účinnejšie vplývať na výchovu detí; a deti a mládež, ako rastú vekom, správne zmýšľajú o ľudských hodnotách a pokojne i harmonicky rozvíjajú duchovné a telesné schopnosti“ (Humanae Vitae, encyklika o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti, 21)...
Prečítajte si celý článok…

Manželstvo je Boží dar
Ležal som v nemocnici po operácii chrbtice a uvedomil som si, že udalosti posledných týždňov ma primäli podeliť sa o moje myšlienky na manželský život...
Prečítajte si celý článok…

Antikoncepcia a prirodzené metódy
K svojej sexualite a plodnosti možno mať dva postoje: buď sa prijať, prijať svoju biológiu, prirodzenosť (ekológiu) Božieho stvorenia, alebo sa neprijať – pokúšať sa opravovať prírodu a tým opravovať aj Boha v jeho stvoriteľskom diele...
Prečítajte si celý článok…

Čakanie na pravú lásku
„S Agátou sa skutočne ľúbime. Nedáva nám samotná láska právo na sex? Prečo máme čakať, kým sa zoberieme?“ (Peter, 19 rokov)...
Prečítajte si celý článok…

Prestaňte haniť lásku!
Keď dvadsaťdvaročný Američan Frank zomieral na AIDS, vo svojom poslednom liste sa burcujúcou výzvou obrátil na svojich rovesníkov, aby neničili a neznevažovali čistú lásku sexuálnou neviazanosťou. Na konci svojho pozemského života sa obrátil a zakúsil Kristovu lásku...
Prečítajte si celý článok…

Našiel som cestu
Masturbovať som začal v druhom ročníku na strednej. Naposledy som to robil pred dvoma mesiacmi. Trvalo to – a verím, že sa to nezopakuje – šesť rokov. Chcem sa podeliť o svoju skúsenosť, lebo som presvedčený, že som našiel spôsob, ako vyliečiť túto či inú závislosť: BOH A LEN BOH...
Prečítajte si celý článok…

Ježiš ma pomaly uzdravil
Píšem toto svedectvo v nádeji, že pomôže tým, ktorí prepadli hriechu masturbácie. Nepamätám si presne, kedy som sa začala zneužívať, no viem, že už ako malé dievča som sa nadmerne zaujímala o svoje telo...
Prečítajte si celý článok…

List chlapcom: Čo prináša zachovanie predmanželskej čistoty
Ahoj! K napísaniu listu na uvedenú tému ma inšpiroval istý katolícky týždenník, ktorý nedávno uverejnil svedectvá mladých ľudí na tému čistoty. Otázka znela: „Prečo zachovávaš predmanželskú čistotuň&ldquo...
Prečítajte si celý článok…

Ježiš je neustále v pohotovosti na klinike čistých sŕdc
Hnutie čistých sŕdc (HČS) je skutočnou revolúciou lásky. Začal ju sám Ježiš vo chvíli, keď sa narodil v Betleheme. Boh sa stal človekom a zjednotil sa s každým z nás, uzdravuje a očisťuje naše srdce od zla a pomáha nám milovať blížnych a spoznať radosť čistej lásky...
Prečítajte si celý článok…


Read sense of life articles in the following languages:
English Deutsch Polski Český Magyar Slovenský Română Български Українською Русский
Submit your article!

Read more articles - Free!

Need translation jobs? Click here!

Translation agencies are welcome to register here - Free!

Freelance translators are welcome to register here - Free!

Subscribe to TranslationDirectory.com newsletter - Free!

Take part in TranslationDirectory.com poll - your voice counts!


 

Free Newsletter

Subscribe to our free newsletter to receive updates from us:

 

New at the Forum

Read Articles

# 2488
Rosetta Stone and Translation Rates

# 2467
Translation - an Ageless Profession

# 2466
Have Language, Will Travel

# 2486
Почему так мало хороших переводов и хороших переводчиков?

# 2479
Average monthly wage in different European countries

# 2487
Two New Chinese Translations of Hamlet Introduced and Compared

# 2475
Linguistic history of the Indian subcontinent

# 2474
Languages with official status in India

# 2251
The Database: Your Most Valuable Asset!

More articles
More articles for translators

Vote in Polls

All Polls:
Polls on all topics

Christian Polls:
Polls on Christian topics

Financial Polls:
Polls on Financial topics

Polls for Freelancers:

Poll # 104
Have you obtained at least one new client through your facebook account?

Poll # 100
What is the worst time-waster?

Poll # 099
If you work at a laptop, do you usually use touchpad or mouse?

Poll # 094
If you run a translation agency, do you ever outsource / subcontract your projects to other translation agencies?

Poll # 090
What do you like the most about TranslationDirectory.com?

Poll # 088
Which translation portal emails you the largest number of job notifications?

Poll # 087
Which one of the following sites has the most appealing color scheme?

Poll # 085
Do you charge a fine (interest) fee for every day of payment delay?

Poll # 083
Do you have licensed SDL Trados software installed at your computer?

Poll # 079
Have you always dreamt to become a translator?

Poll # 078
Do you plan to be a freelance translator for the rest of your life?

Poll # 077
Is it necessary to learn translation theory in order to become a good translator?

Poll # 076
Will human translation be entirely replaced by machine translation in the future?

Poll # 074
Do you have savings?

Poll # 065
Do you know that the Bible is the most popular book in the world?

Poll # 063
What is the purpose of your life?

Poll # 059
How many hours per night do you sleep (in average)?

More polls
More polls for freelancers


translation jobs
christianity portal


 

 
Copyright © 2003-2023 by TranslationDirectory.com
Legal Disclaimer
Site Map