Smysl života: Volné články
Welcome to the world of language jobs!
 
Portal for Language Professionals and their Clients.  39,000+ Freelance Translators.  7,000+ Translation Agencies.
Křesťanské články
Home Database of Translation Agencies Database of Translators Become a Member! Submit Your Article Hire Translators!

Menu

  Upload Your Resume
  Add Your Translation Agency
  Become a Member
  Edit Your Profile
  Find Translation Jobs
  Find Rare Translation Jobs
  Find Very Rare Language Jobs
  Find Jobs in Rarest Pairs
  Receive All Jobs by RSS
  Work for Translation Agencies
  Post Your Translation Job
  Hire Translators-Members
  Hire All Translators
  Easily Contact Translators
  Hire Translation Agencies Members
  Contact All Translation Agencies
  Obtain Blacklisted Employers
  Apply to Collection Agencies
  Read Articles (By Category)
  Read Articles (By Index)
  Read Sense-of-Life Articles
  Read Work-at-Home Articles
  Use Free Dictionaries
  Use Free Glossaries
  Use Free Translators
  Use Free Software
  Vote in Polls for Translators
  Subscribe to Free Newsletter
  Advertise Here
  Buy Database of Translators
  Buy Translation Agencies List
  Buy Membership
  Watch Out for Scam E-mails
  Read Testimonials
  Read More Testimonials
  Read Even More Testimonials
  Read Yet More Testimonials
  Read Still More Testimonials
  Become our Customer
  Use Resources for Translators
  Use Online Directory
  Read our FAQ
  Ask Questions in Forum
  Use Sitemap
  Admire God's Creations

Smysl života: Volné články

Read sense of life articles in the following languages:
English Deutsch Polski Český Magyar Slovenský Română Български Українською Русский

Láska
Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon...
Přečtěte si celý článek…

Máme požehnání?
Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší tě Hospodin, tvůj Bůh, nad všechny pronárody země...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2014-30
- Sultánův amulet pro štěstí
- ŽAS – žádný ateistický strach
- Řekli ti, kteří překonali strach...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2014-29
- Příběh o mně i o tobě
- Alespoň otevřít Bibli
- Psal i pro tebe!...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2014-28
- Modlitba na povrchu Měsíce
- Tisíc bodů
- Řekli svatí...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2013-27
- Modlitba pro každý prst
- Převtělování, esoterika, gnóze a křesťanství
- Moje zkušenosti s reiki...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2013-26
- Skvělá volba!
- Není třeba se bát!
- Hostie přeměněná na srdeční tkáň...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2013-25
- Hloupý Honza, batoh a svatá hodinka
- Řekli o modlitbě
- Obětoval život za odpadlého kněze ze Strahova (Jakub Kern)...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2013-24
- Za to za všechno můžeš ty, babko…
- Raději smrt než hřích (Anna Kolesárová)
- Radost pramení v srdci...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2012-23
- Přidaná hodnota času
- Kde je střed světa
- Muž, který miloval druhé jako sám sebe...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2012-22
- I am there – Jsem tady
- Zázrak před objektivem kamery a komisí odborníků
- Maminčin pláč...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2012-21
- Kdo je připraven, není ohrožen!
- Dvouřádková moudrost k zapamatování
- Povzbuzení pro ty, kdo nežijí pro sebe...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2012-20
- Kdo ví?
- Přes Pardubice, Brno a Prahu do nebe (bl. Zdenka Schelingová)
- „On, Ježíš, vždy stál při mně“...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2011-19
- Moudrý vidí za horizont
- Kněz mučedník 21. století
- Lékař, vězeň, kněz...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2011-18
- Když šikovně ukrást krávu
- Svatá Bernadetta Soubirous a výzva k obrácení
- Příslib zmrtvýchvstání...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2011-17
- Bezejmenný chlapec
- Buďte apoštoly mladých...
- Antiochia – letní misie v naší zemi...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2011-16
- Jaro jednou i pro tebe
- Znamení v Bra
- Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, Spasitel...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2010-15
- Moudrý žebrák
- Provazolezci lásky
- Druhý farář arský – z moravských Mašovic...
Přečtěte si celý článek…

Kristus vstal z mrtvých!
Věty v různých jazycích...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2010-14
- Skrčenec
- Z temnoty ke světlu
- Zjevení a Církev...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2010-13
- Pan farář mi dal přes...
- Naše radost: adoptivní farnost Jeníkov
- Nezapomenutelná léta...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2010-12
- Perla za zvláštní cenu
- Svatý Jan Maria Vianney
- Kázání sv. Jana M. Vianneye o spáse...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2009-11
- Aby to nebyl hřích
- A je zač děkovat...
- Od ateismu ke svatosti (sv. Edita Steinová)...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2009-10
- Oheň, nebo popel
- Slunce, moře, Milujte se!
- Pán Bůh nás ve zkouškách nesl...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2009-9
- Politruk, topič a největší zázrak
- Znamení nevěřícím
- Bazilika del Pilar...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2009-8
- Zamilovaný Bůh
- Matka Tereza z Kalkaty, velká světice naší doby
- Cesta k plnosti štěstí...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2008-7
- Umění čekat
- Mlčení Boha?
- Událost, která dala všemu smysl...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2008-6
- Milujte se navzájem…
- Buďme svědky
- Dobro a zlo...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2008-5
- Žebrák a rýže
- Kdo se nestane svatým…
- Svatý poustevník z Libanonu...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2008-4
- Být zaneprázdněn...
- Obraceli se i zatvrzelí ateisté
- Znamení největší lásky...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2007-3
- Těsná brána a úzká cesta
- Milujte se! a městská policie
- Největší zázrak, jaký máme...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2007-2
- Změnil běh světových dějin
- Nebojte se jít cestou svatosti
- Cesta Jana Pavla II. ke svatosti...
Přečtěte si celý článek…

Milujte se! #2007-1
- Modlitba za vyslyšení na přímluvu Božího služebníka Jana Pavla II
- Němý svědek zmrtvýchvstání
- Nesl naše bolesti...
Přečtěte si celý článek…


Read sense of life articles in the following languages:
English Deutsch Polski Český Magyar Slovenský Română Български Українською Русский
Submit your article!

Read more articles - Free!

Need translation jobs? Click here!

Translation agencies are welcome to register here - Free!

Freelance translators are welcome to register here - Free!

Subscribe to TranslationDirectory.com newsletter - Free!

Take part in TranslationDirectory.com poll - your voice counts!

Please see some ads as well as other content from TranslationDirectory.com:


 

Free Newsletter

Subscribe to our free newsletter to receive updates from us:

 

New at the Forum

Read Articles

# 2488
Rosetta Stone and Translation Rates

# 2467
Translation - an Ageless Profession

# 2466
Have Language, Will Travel

# 2486
Почему так мало хороших переводов и хороших переводчиков?

# 2479
Average monthly wage in different European countries

# 2487
Two New Chinese Translations of Hamlet Introduced and Compared

# 2475
Linguistic history of the Indian subcontinent

# 2474
Languages with official status in India

# 2251
The Database: Your Most Valuable Asset!

More articles
More articles for translators

Vote in Polls

All Polls:
Polls on all topics

Christian Polls:
Polls on Christian topics

Financial Polls:
Polls on Financial topics

Polls for Freelancers:

Poll # 104
Have you obtained at least one new client through your facebook account?

Poll # 100
What is the worst time-waster?

Poll # 099
If you work at a laptop, do you usually use touchpad or mouse?

Poll # 094
If you run a translation agency, do you ever outsource / subcontract your projects to other translation agencies?

Poll # 090
What do you like the most about TranslationDirectory.com?

Poll # 088
Which translation portal emails you the largest number of job notifications?

Poll # 087
Which one of the following sites has the most appealing color scheme?

Poll # 085
Do you charge a fine (interest) fee for every day of payment delay?

Poll # 083
Do you have licensed SDL Trados software installed at your computer?

Poll # 079
Have you always dreamt to become a translator?

Poll # 078
Do you plan to be a freelance translator for the rest of your life?

Poll # 077
Is it necessary to learn translation theory in order to become a good translator?

Poll # 076
Will human translation be entirely replaced by machine translation in the future?

Poll # 074
Do you have savings?

Poll # 065
Do you know that the Bible is the most popular book in the world?

Poll # 063
What is the purpose of your life?

Poll # 059
How many hours per night do you sleep (in average)?

More polls
More polls for freelancers


translation jobs
christianity portal


 

 
Copyright © 2003-2021 by TranslationDirectory.com
Legal Disclaimer
Site Map