Hungarian-English Dictionary Free dictionaries at TranslationDirectory.com. translation job
Home Free Glossaries Free Dictionaries Post Your Translation Job! Free Articles Jobs for Translators

Hungarian-English Dictionary
(Starting with "Z")By Peter Vereszki,
Hungary
Become a member of TranslationDirectory.com at just $12 per month (paid per year)
Advertisements:Use the search bar to look for terms in all glossaries, dictionaries, articles and other resources simultaneously

A | B | C | D | E1 | E2 | F1 | F2 | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

 

zab - oats, corn, oat, haver

zabagép - chow hound

zabál - to scarf out, to gobble, to stuff, to gobble up

zabál mint egy disznó - to be hogging it

zabálás - feeding, stuffing, gluttony, gorge, blow-out

zabálda - chow hall

zabáló - gross feeder

zabálós ember - gobbler

zabáltat - to stuff

zabáltat vkit - to stuff sy

zabdara - oatmeal

zabkása - flummery, gruel, porridge, stir-about

zabkásaleves - gruel

zabla - curb, bit

zablarúd - bar

zablepény - cake

zabliszt - oatmeal

zabnyákleves - stir-about

zabolátlan - impetuous, rampageous, unmanageable, bull-headed

zabolátlanság - impetuosity, rampageousness, intemperance

zabolátlanul - rampageously

zabolátlanul viselkedik - to run riot

zaboláz - to chasten, to chastise

zabos - stuffy, to be hacked off

zabpehely - cereal

zabrál - to maraud, to loot

zacc - grounds

zaciba bevág vmit - to put sg in soak

zaciba csap - to pop, to hock, to spout

zaciba csap vmit - to put sg in soak

zaciba csapja az óráját - to pop one's watch

zaciban van - to be in pop

zacskó - bag, pouch, cod, sac

zafír - sapphire

zafírkék - sapphire

zagyva - diffuse, medley, motley, muddy

zagyva beszéd - balderdash

zagyva beszédmód - lingo

zagyvalék - jumble, hash, medley

zagyvaság - havers, hodgepodge, hotchpotch, motley

zaj - mush, sound, bluster, clamor, clamour, jangle, din

zajártalom - noise injury, noise pollution

zajcsökkentõ kapcsolás - static eliminator

zajgó hullámok - tumbling billows

zajlani kezd - to break up

zajlik - to welter

zajló jég - drifts of ice

zajló jégtábla - drifts of ice

zajmentes - sound-proof

zajong - to din, to make noise, to wake snakes, to jangle

zajongás - uproar, turbulence

zajongó - robustious, rambunctious, clamorous, turbulent

zajongó jelleg - tumultuousness

zajongó természet - tumultuousness

zajos - boisterous, noisy, vociferous, vocal, clamorous

zajos dáridó - blow-out

zajos életet él - to lead a rollicking life

zajos életet folytat - to lead a rollicking life

zajos éljenzések - vociferous cheers

zajos kicsapongás - bash

zajos rágcsálás - champ

zajos reakció - tumultuous reaction

zajos tetszésnyilvánítás - plaudits

zajos vita - hoopla, hoo-ha

zajos zenebona - jazz

zajosan - noisily, tumultuously, blatantly

zajosan él - to racket

zajosan megy - to clomp

zajosan mulat - to make whoopee

zajosan rágcsál - to champ, to chomp

zajosan rendetlen - rambunctious

zajosság - noisiness

zajszint - noise level

zajt csinál - to make noise

zajt üt - to caterwaul

zajtalan - soundless, noiseless, silent

zajtalan kamera - silenced camera

zajtalanítja a kamerát - to silence the camera

zaklat - to bother, to needle, to bug, to obsess, to vex

zaklat vkit - to intrude upon sy, to push sy for payment

zaklatás - harassment, bother, annoyance, vexation

zaklatással kifáraszt - to wear down

zaklató - vexatious, upsetting, worrier

zaklatott - hardpressed, hard-pressed, troubled, harassed

zaklatottság - trepidation, trepidity, obsession, trepidancy

zakó - jacket, coat

zakókabát - roundabout

zálog - forfeit, token, pop, earnest, escrow, pawn, pledge

zálog a továbbiakra - earnest of more to come

zálog az eljövendõre - earnest of more to come

zálogba ad - to pledge, to pawn

zálogba csap vmit - to put sg in soak

zálogba csapja az óráját - to pop one's watch

zálogba tesz - to hypothecate

zálogba tesz vmit - to put sg in pawn, to put sg in soak

zálogban - in pawn, at pawn

zálogból kivesz vmit - to take sg out of pawn

zálogház - pawnshop, hock-shop

zálogházban - in hock

zálogjog - hypothec

zálogkölcsönzõ - broker

záloglekötés - deed of hypothecation

záloglevél - letter of hypothecation

záloglevél-tartozás - debenture-capital

záloglevél-tartozás összege - debenture-capital

záloglevél-tulajdonos - debenture-holder

zálogolás - levy, distress

zálogosdi - game of forfeits

zálogosdi játék - family coach

zamat - nose, savour, smack, gust, flavour, savor, flavor

zamata vminek - juice of sg

zamatát érzi - to savour, to savor

zamatos - succulent, relishable, luscious, spicy

zamatos angolsággal beszél - to speak idiomatic English

zamatos bor - smooth wine

zamatosság - succulence

zanót aranyesõ - laburnum

záp - addle

zápfog - grinder

zápor - gust of rain, drencher, driving rain, rain

zápor (ütéseké) - volley

záporfelhõ - squall-cloud

záporfelhõk - showery scuds

záporfront - black squall

záporoz - to rain

záporozó - pelting

záptojás - addled egg, bad egg

záptojásokkal megdobál - to egg

zár - fastening, snap, latch, occlusion, to fasten, lock

zár (fényképezõgépen) - shutter

zár alá vesz - to sequestrate, to seize, to impound

zár alá vétel - arrest

zár alá vételi parancs - writ of attachment

zár alatt levõ - sequestered

zár felnyitója - picker of locks

zár feltörõje - picker of locks

zár ütközõjének nyílása - mortise, mortice

záradék - rider, clause

záralkotás - implosion

záralkotással artikulál - to implode

zarándok - pilgrim

zarándoklat - pilgrimage

zárás és nyitás - making and breaking

zárás után - after hours

zárat feltör - to pick a lock

zárba illõ kulcs - key that fits the lock

zárba való kulcs - key that fits the lock

zárda - convent, nunnery

zárdai - claustral

zárgondnok - sequestrator

zárható láda - locker

zárható szekrény - locker

zárja az áramkört - to complete the circuit, to make the circuit

zárka - slot

zárkózott - reserved, remote, incommunicable, stand-off, close

zárkózott életet él - to lead a cloistered life

zárkózott ember - clam, loner

zárkózott magatartású - as stiff as a poker, to be as stiff as a poker

zárkózottság - closeness, aloofness, withdrawnness

zárkózz! - close up!, close up ranks!

zárlat - cadence, closure

zárnyelv - bolt, latch

záró - terminal

záró csavar - cap screw

záró lépcsõfok - head of the stairs

záró rész - cadence

zárócsavar - screw stopper

záródik - to close, to shut, shut, to fasten, to lock

záródísz - terminal, terminal ornament, vignette

záródíszrajzoló - vignette-engraver, vignettist, vignetter

záróharang - bell

záróizom - sphincter, constrictor

záróizom- - sphincteral, sphincterial

zárójel - round brackets, brackets, bracket, parentheses

zárójelbe tesz - to bracket

zárójelenet - grand finale

zárókapcsoló - contactor

zárókilincs - ratchet

zárókõ - keystone

zárol - to block, to embargo

zárólemez - nab

zárópecek - ratchet, pawl

zárópecekkel biztosít - to pawl

zárópecekkel megakaszt - to pawl

záróponton - pontoon

záróretesz - cut-off

zárószelep - ventil

zárószerkezet - interlock

zárótûz - curtain of fire, standing barrage, barrage

záróvezeték - jumper

záróvizsga - great go, terminal

záróvonal - double white line, solid white line, dividing line

zárszó - afterword

zárt - unopened, close, fast, serried, shut, included

zárt ajtók mögött - with closed doors, within closed doors

zárt ajtóra talál - to be denied the doors

zárt állományú erdõ - forest with closed canopy

zárt anya - cap screw

zárt belsõ udvar - quad, quadrangle

zárt erkély - bay window

zárt földszinti terasz - patio

zárt görbe vonal - circuit

zárt hadrendbe felállít - to deploy

zárt hintó - limousine-brougham

zárt karosszériájú autó - limousine

zárt kör - club

zárt levegõréteg - dead air

zárt lombozatú erdõ - forest with closed canopy

zárt nyelv (cipõben) - watertight tongue

zárt peron - vestibule

zárt porzószálak - included stamens

zárt tanácskozás - private sitting

zárt teherszállító kocsi - van

zárt tehervagon - boxcar

zárt tömegben jönnek - to come in a body

zárthely-iszony - claustrophobia

zárthelyi dolgozat - written examination, written examination paper

zártkörû - private, exclusive

zártkörû összejövetel - hand-picked gathering

zártkörû táncmulatság - private dance

zárul - to close, to lock

zárva tartás - seclusion

zárvány - bubble, inclusion, band, plum

zárvatartás - shutdown

zászló - banner, bunting, ensign, flag, pennant, standard

zászló alá áll - to enlist

zászlóalj - battalion

zászlóaljparancsnok - battalion commander

zászlóba állít - to feather

zászlócska - streamer

zászlódísz - bunting

zászlódíszbe öltöztet - to put out bunting, to deck with flags

zászlógomb - pillow

zászlójeleket ad - to flag

zászlójelzés - waft

zászlók - bunting

zászlóõr - colour guard

zászlórúd - flagpole, pole, flagstaff

zászlós - ensign

zászlós díszszemle - trooping the colour

zászlós díszszemlét tart - to troop the colours

zászlóshajó - flagship

zászlósi rang - ensigncy

zászlósi rendfokozat - ensigncy

zászlótartó tiszt - ensign

zászlóval jelez - to waft

zászlóval jelt ad az indulásra - to drop the flag

zászlóval üdvözöl - to dip one's flag

zászlóvivõ - ensign

zátony - bank, shelf, shelves, reef, rock, bar, spit, shoal

zátonyon - aground

zátonyon van - to be on the rocks

zátonyra fut - to pile up, to strand, to wreck, to run aground

zátonyra futás - grounding, wrecking

zátonyra futott - stranded, to be on the rocks, high and dry

zátonyra futtatás - wrecking

zátonyra juttató - wrecker

zátonyról elszabadít - to set afloat

zátonyról lesegít - to get off

zavar - bewilderment, shuffling, self-consciousness, snarl

závár - slide

zavara miatt nem beszélõ - tongued-tied

zavarás - disturbance, distraction, blanketing, disorder

zavarba ejt - to disorientate, to disorient, to mystify

zavarba ejtés - discomfiture

zavarba ejtõ - bewildering, confusing, baffling

zavarba ejtõen - bewilderingly

zavarba hoz - to confound, to abash, to discomfit, to hobble

zavarba hoz vkit - to throw sy off sy's balance

zavarba hozó - confusing, perplexing

zavarba hozott - discomfited

zavarba hozza vmi - to be abashed at sg

zavarba jön - to get flurried, to get balled up

zavarba nem jövõ - unabashed

zavarbaejtõ - baffling

zavarban - shamefacedly, up in the air

zavarban levõ - self-conscious

zavarban levõnek látszik - to look blank

zavarban van - to be abashed, to be at sea, to be ill at ease

zavarban volt - he was completely floored

zavargás - rioting, riotousness, disturbance, turbulence

zavargó - tumultuous, riotous

zavargó jelleg - tumultuousness

zavargó természet - tumultuousness

zavarja a kilátást - to obstruct the view

zavarkeltés - perturbation

zavarmentes - staticless

zavaró - embarrassing, violator, unsettling, interfering

zavaró adás - blanketing

zavaró áthallás - interference, interfering

zavaró búgás - ciphering

zavaró hatás - interfering effect, interfering, interference

zavaró járõr - nuisance patrol

zavaró repülés - nuisance flight

zavaró támadás - nuisance raid

zavaró tömeg - rabble

zavaró zúgás - ciphering

zavaróan - unsettlingly

zavarodott - to be ill at ease, woolly-minded, disconcerted

zavarodottság - turbidity, turbidness, bewilderment, bafflement

zavarólag búg - to cipher

zavarólag zúg - to cipher

zavaros - incoherent, intricate, hugger-mugger, obscure

zavaros beszéd - maunderings

zavaros elgondolás - dim idea

zavaros elméjû - addlepated, addle-brained

zavaros fejû - addlepated

zavaros lesz - to swim, swam, swum

zavarosan - intricately, incoherently, hugger-mugger

zavarosan összekuszált - haywire

zavarosban halászik - to fish in troubled waters

zavarossá tesz - to roil, to muddle

zavarossá válik - to muddle

zavarosság - obscureness, turbidness, incoherency, incoherence

zavarszûrõ - clarifier

zavart - nonplussed, flustered, perplexed, self-conscious

zavartalan - unperturbed, smooth, uncluttered, tranquil

zavartalan kilátás - panorama

zavartalan öröm - unadulterated joy

zavartan - perplexedly

zavartan eldadog - to mumble-jumble

zavartan elmotyog - to mumble-jumble

zavartatja magát - to trouble

závárzat - breech, bolt, lock

zebra - zebra

zebu - humped ox

zecchino - sequin

zeg-zug - nooks and corners

zegzug - zigzag

zegzugos vonalú ostromárok - zigzag trench

zegzugosan eloszt - to stagger

zegzugosan elrendez - to stagger

zegzugosan halad - to zigzag

zeke - doublet

zeller - celery

zellerszár - stick of celery

zen - Zen

zendül - to riot, to mutiny, to revolt

zendülés - mutiny, insurrection, rebellion, affray, outbreak

zendülést szít - to set the heather on fire

zendülõ - mutinous, insurrectionist, rebel, mutineer

zene - music

zenebona - rumpus, row, Dutch concert, riot, ruckus, racket

zenebonát csináló - mock serenader

zenedarab - piece

zenedélután - musical afternoon

zenedráma - opera

zenegép - juke-box, radiogram

zenei - musical

zenei aláfestés (dzsesszben) - riff

zenei aláfestést ad - to dub

zenei átirat - musical setting

zenei egész hang - tone

zenei egyveleg - pot-pourri

zenei feldolgozás - musical setting

zenei hallása van - have an ear for music

zenei hallással nem rendelkezõ - unmusical

zenei ismétlõjel - repeat

zenei kísérõ - accompanist

zenei mû - tune

zenei összhang - unison

zenei tagoltság - phrasing

zenei változat - musical setting

zeneietlen - unmusical

zenekar - orchestra, menagerie, band

zenekar helye - orchestra pit

zenekari árok - pit, orchestra pit

zenekari tag - instrumentalist

zenekarra feldolgoz - to orchestrate

zenekioszk - bandstand

zenélni kezd - to tune up

zenélõ óra - chiming clock

zenélõdoboz - musical box

zenemû - composition

zenepavilon - bandstand

zenés - musical

zenés éjszakai katonai parádé - torchlight tattoo

zenés film - musical

zenés istentisztelet - choral service

zenés játék - musical comedy, musical

zenés kávéház - hall

zenés mûsoros mulató - cabaret

zenés mûsoros vendéglõ - cabaret

zenés táncos elõadás - revue

zenés tea - musical afternoon

zenész - instrumentalist, bandsman, bandsmen, minstrel

zenészek kocsija - bandwagon

zeneszerzés - composition

zeneszerzõ - composer

zeneszóval búcsúztat - to play out

zenével kifejez - to tune

zenével ünnepel - to tune

zeng - to clang, to peal, to resound, to crash

zengés - clang, resonance, ringing, peal, ring

zengett a mennydörgés - the thunder crashed

zengõ - clanging, clangorous, ringing, rich, resounding

zengõ hang - rich voice

zengzetes - rotund, sonorous, melodious

zengzetesség - sonority, euphony

zenit - vertex, vertices, zenith

zenit- - zenithal

zeniten levõ - vertical

zeniti - zenithal

zeolit - zeolite

zeppelin - zeppelin

zerge - chamois, chamois

zergebõr - chamois-leather, chamois, chamois

zergebõrszín - chamois, chamois

zéró - zero, naught, nothing, duck, cipher

zéróra visszaállítás - setting to zero

zérus - zero

zérusfok - zero

zéruspont - zero

ziccer - fat

zigomorf - zygomorphic

zihál - to pant, to heave, to heave, hove, to gasp

zihálás - wheezing, gasp, wheeze

ziháló - wheezy

ziháló légzés - body founder

ziháló mellkas - heaving bosom

ziháló test (állaté) - heaving flanks

zihálva elmond - to gasp out

zihálva mond - to pant forth, to pant out

zilált - tousled, deranged, rooky, inordinate, blowzy

zimankós - wintry

zipzár - pull fastener, zip fastening, zip fastener

zipzáras nadrág - quickies

zipzárat kinyit - to unzip

zivatar - rainstorm, rain storm, storm of rain

zizeg - to crackle

zizegés - whisper, swish

zodiákus - zodiac

zokni - sock, socks

zoknitartó - sock suspender

zokog - to blub, to weep, wept, to sob

zokogás - sob, sobbing

zokogó - sobbing

zokon vesz - to resent

zokon vesz vmit - to take sg amiss, to take umbrage at sg

zokszó nélkül eltûr - to take sg lying down

zománc - glaze, enamel, lacquering, lacquer

zománc arcfesték - enamel

zománc festésû - enamelled

zománcáru - enamel, enamel-ware

zománcedény - pot, enamelled saucepan, enamel, enamel-ware

zománcfesték - enamel-paint, enamel paint

zománcfestékkel bevon - to enamel

zománcfestékkel való bevonás - enamelling

zománcfestés - enamelling, enameling

zománcfestmény - enamelling, enamel-painting, enamel-work

zománcfestõ - enamel-painter

zománclábas - enamelled saucepan

zománclakkozás - lacquer enamelling

zománcmáz - enamel

zománcmázas tégla - glazed brick

zománcmunka - enamel-work, enamel-painting, enamelling

zománcmûvész - enamelist, enameller

zománcmûvészet - enamel-work

zománcos csillogás - lustre, luster

zománcoz - to enamel, to lacquer, to glaze

zománcozás - enamelling, lacquering, enamel-work, enameling

zománcozó - enameller, enamelist

zománcozó mûvészet - enamelling

zománcozott - enamelled

zóna - zone, band, belt, precinct

zongora - piano

zongora fedele - keyboard lid

zongoraátirat - piano score, setting for piano

zongorabillentés - touch

zongoradarabok - piano pieces

zongorahúr - piano wire

zongorakísérõ - accompanist

zongorakivonat - piano score

zongoramûvész - pianist

zongorán kalimpál - to finger the piano, to thrum on the piano

zongoraverseny - piano concerto

zongorázik - to play the piano

zongorista - piano player

zoológia - zoology

zoológiai - zoological

zoológus - zoologist

zord - raw, inclement, stern, rigorous, mirthless, rough

zord éghajlat - robustious climate

zord idõ - rough weather

zord idõjárás - intemperance of weather, intemperate weather

zord képet vág - to look black as thunder, to look black

zord mosoly - grim smile

zord pillantás - grim look

zord tél - hard winter

zordon - grim

zordság - rigor, rigour

zordul - bleakly, austerely

zökken - to jolt

zökkenés - jar, jerk, jolt, bump

zökkenésszerû megállás - check, jolt

zökkenõ - balk

zökkenõk - road shocks

zökkenõkkel megy - to jar

zökkenõmentes - smooth

zökkenõmentes mûködés - smooth working

zökkenõmentesen - smooth

zökkent - to jolt

zöld - verdant, green

zöld- - green

zöld (kártyában) - spade, leaves

zöld bõr - green hide

zöld fiatalember - sucker

zöld házikó - chalet

zöld héj - shuck

zöld különbözõ árnyalatai - different shades of green

zöld menta - garden mint

zöld mustár - black mustard

zöld nefrit - jade

zöld szín - verdancy

zöld szivar - green cigar

zöld út - road clear, clear road, clear signal, green light

zöld utat jelez - to give the green light

zöldbab - French beans, string-bean, string beans

zöldbe hajló kék - blue tending to green

zöldbe játszó kék - blue tending to green

zöldellõ - verdant, green

zöldes - green

zöldesszürke - rifle-green

zöldfõzelék - greens

zöldfülû - verdant, greenhorn, fledgling, raw, green, colt

zöldfülûség - verdancy

zöldhasú - green stuff, green folding, green

zöldövezet - green belt

zöldpaprika - green pepper

zöldre fest - to green

zöldség - greens, green stuff, garden stuff, veg, vegetable

zöldség- és gyümölcsáruk - green goods

zöldséges - fruiterer, greengrocer

zöldséges borsos ragu - pepperpot

zöldséges borsos tokány - pepperpot

zöldséges húsleves - broth

zöldségféle - vegetable

zöldségfélék - rabbit food, culinary plants

zöldségkertész - trucker

zöldségszeletelõ - shredder

zöldtakarmány - green food, green meat

zöldtakarmányfélék - green feed, green crop

zöldtrágya - green manure

zöldül - to green out

zöm - great mass, gross, gross, body

zömít - to upset, upset

zömítés - upsetting

zömített - upset

zömök - stocky, podgy, stumpy, stubby, squattish, dumpy

zönge - voice

zöngés - voiced

zöngésen ejt - to voice

zöngésít - to voice

zöngétlen - voiceless, unvoiced

zöngétlen (hangzó) - breathed

zörej - thrill, burr

zörejmentes - sound-proof

zörejmentes kamera - silenced camera

zörejmentesítés - sound-proofing

zörejmentesíti a kamerát - to silence the camera

zörejvágó kapcsolás - static eliminator

zörgés - rattle, clack, rustle, clatter, rustling, burr

zörget - to clatter, to clank, to rattle, to jangle

zörgõ - rattling, rustling

zörög - to chatter, to clack, to clatter, to jangle

zörögnek a csontjai - to be mere skin and bone

zörögve halad - to lumber

zörögve tovaszáguld - to hurtle along

zörömböl - to clatter

zörömbölés - rumble, rumbling

zörren - to crackle

zötykölõdés - jolt

zötykölõdik - to jolt

zötykölõdtet - to jolt

zötyög - to jolt, to wobble, to rattle, to jolt along

zötyögtet - to jolt

zötyögve halad - to jolt along

zöttyen - to plump, to thud

zrí - ruckus, rumpus, hoo-ha, hoopla

zubog - to seethe

zubogás - seethe

zuboly - beam

zúdít - to hail, to stream

zúdít (ütéseket vkire) - to volley

zug - nook, corner, recess

zúg - to bluster, to sough, to bur, to wuther, to buzz

zúg a füle - his ears are buzzing

zugárus - black marketeer, interloper

zúgás - boom, tinkle, whiz, whizz, hum, buzz, rut, zoom

zugíró - hack

zúgó - rapid, ringing, shooting, tingling, rapids

zúgolódás - griping, grouse, repining, discontent, grumbling

zúgolódik - to gripe, to repine, to murmur, to grouse

zúgolódó - repining

zúgolódó ember - kicker

zúgolódó személy - discontent

zúgolódva morog - to bitch

zugoly - beam

zugprókátor - shyster

zugtõzsde - curb market

zúgva halad - to lumber

zúgva megtörõ hullám - beach-comber

zúgva repül - to whizz, to whiz

zuhan - to plummet, to dive, to dive, dove, dived

zuhanás - dive, crash, diving, falling

zuhanás tompa hangja - thud

zuhanóbombázás - dive-bombing

zuhanóbombázást hajt végre - to dive-bomb

zuhanóbombázó - dive-bomber

zuhanórepülés - nose dive, diving, dive

zuhanórepüléssel bombáz - to dive-bomb

zuhanórepüléssel lecsap vmire - to pique

zuhanórepülést hajt végre - to nose down

zuhanórepülést végez - to pique

zuhany - shower-bath, dousing, douche

zuhanyátkapcsoló - diverter

zuhanyfürdõ - shower-bath

zuhanyoz - to douche

zuhanyozás - dousing

zuhanyozik - to take a shower

zuhanyozó - shower-bath

zuhanyrózsa - shower head

zuhanyzófüggöny - shower curtain

zuhatag - rapids, cascade, chute, cataract, rapid, race

zuhé - soak

zuhog - to cascade, to pelt, to pour, to lash, to stream

zuhog az esõ - it is raining fast, it is pouring with rain

zuhogó - beating, pelting, shoot, torrential

zuhogott - it was raining heavily

zulu - Zulu

Zuluföld - Zululand

zuppan - to plump, to plunk, to plonk

zúz - to buck, to jam, to mash, to spal, to mill

zúzalék - broken stone, metal

zúzás - milling, comminution, stamping, grinding

zúzda - beating-machine

zúzmara - hoarfrost, frost, hoar-frost, rime

zúzmaraképzõdés - icing

zúzmarás - frosty, rimy

zuzmó - lichen

zúzó - cracker, pounder

zúzódás - contusion, bruise

zúzódást okoz - to contuse

zúzódik - to bruise

zúzógép - shredder, crusher, disintegrator, cracker mill

zúzómalom - grinding mill, bruiser, breaker

zúzómû - battery

zúzott kõ - metal

zúzott seb - laceration

züllés - debauch, bend, debauchery

zülleszthetõ - debauchable

züllesztõ - corruptive

züllik - to go on the bust, to be on the spree, to spree

züllött - lecherous, raffish, debauched, lewd, perverse

züllött alak - low fellow, debauchee

züllött életet él - to lead a loose life

züllött életmódot folytat - to lead a loose life, to live evilly

züllött ember - loose fish

züllött fráter - libertine

züllötten él - to go the pace

züllöttség - corruption, depravity, filth, lewdness

zümmög - to whirr, to croon, to hum, to drone, to buzz

zümmögés - humming, hum, singing, buzz, drone

zümmögõ csendes forrás - simmer, simmering

zûr - ruckus, pucker, criss-cross, rumpus, ruction

zûrzavar - fuckup, upturn, disarray, panic, derangement, stew

zûrzavaros - mazy, deranged, anarchic, anarchical, chaotic

zûrzavart növel - to darken counsel

zûrzavart okoz - to panic

zûrzavart teremt - to clutter

zsák - bag, poke, sac, sack, cod

zsákba rak - to sack, to bag

zsákbamacska - surprise packet

zsakett - morning coat

zsakettkabát - cutaway coat, cutaway

zsákháló - trawl

zsákhordó lepke - psyche

zsákmány - heist, catch, booty, chase, spoil, takings, loot

zsákmány után jár - to prowl

zsákmányává lesz vkinek - to become the prize of sy, to become prize of sy

zsákmánybíróság - prize court

zsákmányol - to loot, to sack, to capture, to prize

zsákmányolás - predation, capture

zsákmányoló - predatory, predacious

zsákmányolt hajó legénysége - prize crew

zsákmányra vadászó - predatory, predacious

zsákmányul ejt - to prize

zsákmányul ejt vmit - to prey on sg, to prey upon sg

zsákol - to sack

zsákos ember - boogey man, boogey

zsákruha - sheath gown

zsákutca - cul-de-sac, stand-off, no through road, blind gut

zsákutcába szorít vkit - to put sy to a stand, to bring sy to a stand

zsákvászon - drill, hessian, burlap

zsalu - Persian blinds, louvre, louver, louver-boards

zsalugáterlap - slat

zsalugáterléc - slat

zsalus palánkolást lebont - to unclinch

zsaluzás - siding

zsaluzóléc - bridging

zsálya - sage

zsámoly - cutty-stool, footstool, stool, foot-stool

zsámoly (tornaszer) - small box

zsanér - hinge

zsáner - genre

zsánerkép - genre-painting

zsanérokat tesz vmire - to hinge

zsaponlakk - japanning

zsarátnok - embers, cinder, ember

zsargon - lingo, jargon

zsargon-kifejezés - cant phrase

zsarnok - tyrant, despot, bully, oppressor

zsarnoki - masterful, heavy-handed, despotic, imperious

zsarnokian jár el - to act with a high hand

zsarnokoskodás - masterfulness

zsarnokoskodik - to bully, to tyrannize, to play the tyrant

zsarnokság - tyranny, despotism, absolutism, oppression

zsarol - to blackmail

zsarolás - black rents, extortion, racket, racketeering

zsaroló - racketeer, extortionist, extortionate

zsaru - cop, copper, flatfoot, dick, mug john, mug copper

zsaruk - fuzz

zseb - pocket

zsebébe süllyeszt - to pocket

zsebébe tesz - to pocket

zsebében keres - to feel in one's pocket

zsebében keresgél - to feel in one's pocket

zsebfedõ - flap

zsebhegedû - kit

zsebkendõ - handkerchief, hanky

zsebkés - penknife, pocketknife

zsebkönyv - pocketbook

zseblámpa - electric torch, torch, flash, flashlight

zsebmetszõ - pickpocket

zsebóra - ticker, watch

zsebpartitúra - miniature score

zsebpénz - pocket money

zsebre rak - to pocket

zsebre tesz - to pocket, to bag

zsebre vág - to pocket, to pouch, to take sg lying down

zsebszámológép - calculator

zsebtolvaj - pickpocket

zsebtolvaj falazó társa - stall

zsebtolvajnak falazó személy - reefer

zsebtolvajok - light-fingered gentry

zselatin - gelatin, gelatine

zselatinszerû - collagenous

zselatinszerû állati fehérje - collagen

zselé - jelly

zsellér - cotter, cottar

zsémbel - to natter, to grumble, to grouch, to moan

zsémbelés - nagging, moan, grumbling

zsémbes - vixenly, grumbling, crusty, shrewd, crabby, testy

zsémbes ember - john blunt, snapper

zsémbes nõ - catamaran

zsémbesen - grumpily, surlily

zsémbeskedik - to nag

zsémbesség - surliness, testiness

zsemle - Vienna bread, bun

zsemlemorzsa - bread crumbs

zsemlye - roll

zsendül - to burgeon

zsenge - smooth, tender

zsenge kor - early age

zsenge korú - to be of tender age

zseni - genious, whiz

zsenilia - chenille

zseton - check, dump, counter, chip, marker, token money

zsett - jet

zsettfekete - jet, jet-black

zsibáru - bric-a-brac

zsibárus - broker

zsibbadás - torpidness, tingle, torpidity

zsibbadó - tingling, tingly

zsibbadt - numb, numbed, torpid

zsibbadtan - numbly

zsibbadtság - numbness, torpor

zsibbasztó - numbing

zsibbasztó rája - torpedo

zsibbasztóan - numbingly

zsibongás - clatter

zsibvásár - muck

zsidó - Hebrew, Israelitic, Israelitish, Israelite, Jew

zsidó ember - Hebrew

zsidócsillag - hexagram

zsidógyûlölet - anti-Semitism

zsidógyûlölõ - anti-Semite

zsidók - chosen people

zsidómészárlás - pogrom

zsidónegyed - ghetto

zsidóverés - pogrom

zsigerek - guts, pluck, inwards, innards, viscera

zsigeri - visceral

zsigerizom - visceral muscle

zsigerlõ - gutter

zsilip - sluice, sluice gate, flood gate, sluice valve

zsilipel - to lock

zsilipen áthalad - to lock

zsilipköz - reservoir

zsilippel elzár - to lock, to sluice

zsiliptábla - shuttle

zsiliptartó - chamber

zsindely - billet, shingle, slat

zsindelyez - to shingle

zsineg - tie, cord, twine, line, string

zsinór - line, gimp, flex, cordon, braid, lace, string

zsinóregyenes - laid out by the line, laid out by rule and line

zsinórkerék - whirl

zsinóron rángatott bábu - marionette, marionett

zsinóroz - to braid, to lace

zsinórpadlás - flies

zsinórral beszeg - to pipe

zsinórral díszít - to gimp

zsinórral nem befoglalt - unbound

zsinórról lefejt - to unstring, unstrung

zsír - dripping, fats, fat, grease, lard

zsiradék - slush, fat, grease, fats

zsiráf - giraffe

zsirardi - sailor hat, boater

zsirardi kalap - sailor hat

zsirardikalap - boater

zsírdaganat - wen

zsírfény - unctuous lustre

zsírfolt - smear

zsírkõ - talc

zsírkõ tartalmú - talcose, talcous

zsírkõszerû - talcose, talcous

zsírkréta - crayon

zsírlerakódás - cellulite

zsíros - unctuous, blubbery, gross, fatty, greasy, fat

zsíros állás - plum

zsíros állás munka nélkül - sinecure

zsíros beszûrõdés - fatty infiltration

zsíros étel - rich food

zsíros hang - slushy voice

zsíros kenyér - bread and dripping

zsíros szén - fat coal

zsírosodik vmin - to fatten on sg

zsírosság - unctuousity, unctuosity, fatness

zsírosszén - bituminous coal

zsíroz - to stuff, to grease, to slush, to oil

zsírozó - lubricant

zsírozó munkás - greaser

zsírozószer - stuffing

zsírpacni - lardass

zsírpapír - grease-proof paper

zsírpárna - cushion of fat, roll of fat

zsírpecsétes - greasy

zsírral locsol - to baste

zsírréteget lehánt - to flense, to flench

zsírtalan - spare

zsírtalanít - to degrease, to scour

zsírtalanítás - crabbing, degreasing

zsírtalanító - degreaser

zsírtól duzzadó - blubbery

zsírzófej - grease nipple

zsivaj - racket, hullabaloo, to-do, cry, fuss, riot

zsivajgó - rambunctious

zsivajgó alak - roisterer, roister-doister

zsivány - goon

zsizsik - weevil

zsizsikes - weeviled, weevily, weevilly, weevilled

zsizsikes gabona - weevil-eaten grain

zsoké - jock, jockey

zsoldjegyzék - acquittance roll

zsoldos - mercenary

zsoldos katona - mercenary, hessian

zsolozsma - chant, hymn

zsolozsmák - lauds

zsolozsmáz - to intone

zsoltár - psalm

zsoltáréneklés - psalm-singing, psalmody

zsoltáréneklõ - psalmodist, psalm-singer

zsoltárénekszerû - psalmodic

zsoltáríró - psalmist, psalmodist

zsoltárköltõ - psalmist, psalmodist

zsoltárkönyv - psalmody

zsoltárok könyve - book of psalms

zsoltáros - psalmist

zsoltáros könyv - psalm book

zsoltároz - to psalmodize

zsoltárt énekel - to psalmodize

zsombékos - tussocky

zsomp - accumulator, header

zsongás - buzz

zsonglõr - juggler

zsozsó - green folding, green stuff, green

zsöllye - orchestra, stalls

zsörtölõdik - to natter

zsörtölõdõ - crabby, nagging, gruff, bad-tempered, grouchy

zsúfol - to cram, to stuff, to pack, to huddle together

zsúfolódik - to huddle together

zsúfolt - crowded, congested, packed, cluttered

zsúfolt házaknak játszik - to play to packed houses

zsúfolt hely - hell-hole, beehive

zsúfolt nap - heavy day

zsúfoltság - congestion

zsuga - green stuff, green folding, green

zsugori - niggardly, mingy, sordid, niggard, screw, screwy

zsugori alak - mean skunk

zsugori ember - coveter

zsugori módon él - to live near

zsugorian - meanly

zsugoriság - parsimony, miserliness

zsugorít - to constrict, to sinter, to shrink, shrank, shrunk

zsugorítás - constriction, sintering

zsugorított érc - sinter

zsugorított fém - sinter

zsugorított salak - clinker

zsugorodás - constriction, shrinkage

zsúpfedél - thatched roof

zsúpol - to thatch

zsúppal fed - to thatch

zsupsz - smack, he fell smack on to his back, plop

zsúptetõ - thatch

zsúrkocsi - tea-trolley, teacart

zsúrszendvics - canapé

zsúrt ad - to throw a shebang

zsúrterítõ - doily

zsuzsu - bauble, charm

zsüri - jury

zsûri-emelvény - jury-box

zsüri visszavonulása - recess of the jury

zsüritag - jurywoman, jurywomen, adjudicator
A | B | C | D | E1 | E2 | F1 | F2 | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Find free glossaries at TranslationDirectory.com

Find free dictionaries at TranslationDirectory.com

Subscribe to free TranslationDirectory.com newsletter

Need more translation jobs from translation agencies? Click here!

Translation agencies are welcome to register here - Free!

Freelance translators are welcome to register here - Free!

Submit your glossary or dictionary for publishing at TranslationDirectory.comFree Newsletter

Subscribe to our free newsletter to receive news from us:

 

Menu

Use More Dictionaries
Use Free Glossaries
Use Free Translators
Use Free Software
Submit Your Dictionary
Post Translation Job
Find Freelance Translators
Read Translation Articles
Register Translation Agency
Submit Your Resume
Obtain Translation Jobs
Visit Language Job Board
Subscribe to Free Newsletter
Buy Database of Translators
Obtain Blacklisted Agencies
Vote in Polls for Translators
Advertise Here
Read our FAQ
Read Testimonials
Admire God's Creations
Use Site Map

Advertisements

translation directory

christianity portal
translation jobs


 

 
Copyright © 2003-2024 by TranslationDirectory.com
Legal Disclaimer
Site Map