Hungarian-English Dictionary Free dictionaries at TranslationDirectory.com. translation job
Home Free Glossaries Free Dictionaries Post Your Translation Job! Free Articles Jobs for Translators

Hungarian-English Dictionary
(Starting with "H")By Peter Vereszki,
Hungary
Become a member of TranslationDirectory.com at just $12 per month (paid per year)
Advertisements:Use the search bar to look for terms in all glossaries, dictionaries, articles and other resources simultaneously

A | B | C | D | E1 | E2 | F1 | F2 | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

 

h-hang - aspirate

ha - I'll be blowed if, what boots it to, except, gin

ha a helyzet úgy adódnék - should the occasion arise, if there is occasion

ha a szél nem fúj - there is no smoke without fire

ha a szükség úgy adja - on occasion

ha a szükség úgy adódnék - should the necessity arise

ha a szükség úgy hozná magával - should the occasion arise, if there is occasion

ha a szükség úgy hozza magával - on occasion

ha a vége jó - all's well that ends well, all well that ends well

ha akarja - if you like

ha alkalom adódik - if an opportunity arises

ha arra kerül a sor - if it comes to that

ha az idõjárás engedi - weather permitting

ha az idõjárás lehetõvé teszi - weather permitting

ha az idõjárás megengedi - weather permitting

ha baj van - in the dry tree

ha csak egyet is moccansz - stir and you are a dead man

ha egyáltalán bármi - if any

ha egyáltalán vmi - if any

ha én volnék a helyedben - if I were you

ha esetleg bemész - if you happen to go in

ha esik - in fair weather or in foul

ha ez így megy tovább - this rate, that rate, if things go on like this

ha ez megtörténnék - if it comes to that

ha ez nem lett volna - but for that

ha ezt kimondjuk - there's no harm in saying so

ha ezt mondod - you do him wrong if you say so

ha fej - heads I win tails you lose

ha figyelmen kívül hagyjuk - except for

ha hajlandó vagy - if you feel inclined

ha hinni lehet neki - by one's own account

ha hozzád szólnak! - listen when a body speaks!

ha igaz az - if it be true that

ha így áll a dolog - if such is the case, if so, if it is so

ha írás - heads I win tails you lose

ha isten is úgy akarja - god willing

ha jól emlékszem - if I right remember

ha kedve van - at one's leisure

ha kedve van hozzá - if you feel so disposed

ha kedved van hozzá - if you feel inclined

ha kedves az életed - stir and you are a dead man

ha kell - if necessary, in case of necessity

ha keservesen is - it will go hard but

ha legalább tudtam volna - had I but known

ha lesz rá idõm - if I get the time

ha már másért nem is - of for none other

ha megengedik - pace

ha megérjük - if we are spared

ha megmondjuk - there's no harm in saying so

ha mennél - you should rather go, you should rather go

ha mennie kell - let her go and need be

ha minden kötél szakad - in the last resort, at a pinch, in a pinch

ha nagy nehezen is - it will go hard but

ha nem - I would rather not, except, unless, willing or not

ha nem esett volna - but for the rain

ha nem jön válasz - failing an answer

ha nem tévedek - unless I am mistaken

ha nincs kifogása ellene - if you don't mind

ha olyan hangulata van - if you feel so disposed

ha õ ezt megtudja - if it should come to his ears

ha õ nem lett volna - but for him

ha ráhágnak - even a worm will turn

ha süt - in fair weather or in foul

ha szabad így kifejeznem magam - if I may put it that way

ha szakad - blow high, blow low

ha szükséges - if necessary, if necessary

ha tetszik - willing or not

ha tetszik ha nem - willy-nilly

ha törik - blow high, blow low

ha törik ha szakad - by fair means or foul, by any means

ha tudok rá idõt szakítani - if I get the time

ha tudtam volna - had I known

ha úgy adódnék - if by any chance, should it so happen

ha úgy óhajtja - if you are so minded

ha úgy tetszik - if you like

ha úgy veszzük - come to that

ha ugyan - if indeed

ha vmi nem volna - were if not for sg

ha... - I'll be damned if...

hab - yeast, skimmings, froth, scum, surf, spume, foam

hab (étel) - mousse

habár - although, albeit

habarcs - mortar

habarcsba ágyaz - to bed

habarcsba fektet - to bed

habarcsba rak - to bed

habarccsal kiken - to grout

habarccsal megköt - to mortar

habarcshordó - hod

habarcslövellés - guniting

habarcsot lövell - to gunite

habarcsréteg - bed of mortar

habarcssimító deszka - hawk

habarcsterítõ szerkezet - spreader

habcsók - kiss, meringue

habfürdõ - bubble bath

habgumi - foam rubber

habitus - habit

habját leszedi - to scum

habkiszedõ-kanál - skimmer

habkõ - pounce, pumice

habkönnyû - gauzy

hableány - siren, mermaid, mermaiden

habok - waves

haboltó - foam extinguisher

haboltó készülék - foam extinguisher

háborgás - welter, churning

háborgat - to incommode, to queer, to perturb, to pester

háborgatás - violation, nuisance, molestation, disturbance

háborgó - tempestuous, distracted, disgruntled, surging

háborítatlan - unperturbed, untroubled, unmolested

háborodott - demented

háborog - to run high, to churn, to heave, to seethe

háborog a gyomra - to feel queasy

háború - war, warfare

háború borzalmai - horrors of war

háború elkerülhetetlen mivolta - inevitability of wars

háború elkerülhetetlensége - inevitability of wars

háború elõtti - ante-bellum

háború elõtti évek - pre-war years

háború következménye - aftermath of war

háború pusztításai - dogs of war

háború rablásai - dogs of war

háború rombolásai - dogs of war

háború utáni - post-war

háború utóhatása - aftermath of war

háború veszélyei - hazards of war

háborúba sodor - to plunge into war

háborúban - in the field

háborúellenes - antiwar

háborús - wartime, warlike

háborús bûn - war crime

háborús bûnös - war criminal

háborús cselekmények - hostilities

háborús emlékmû - war memorial

háborús hisztéria - war psychosis

háborús hõsök emléknapja - memorial day

háborús kinövés - growth attribute to the war

háborús vagyonváltság - conscription of wealth

háborús veszteséglista - casualty list

háborúskodik vkivel - to wage war on sy

háborút indít - to levy war on

háborút indít vki ellen - to go to war against sy, to make war on sy

háborút kezd - to unsheathe the sword

háborúzik - to war

habos - intershot, frothy, scummy

habos lesz - to lather

habos minta - wave

habosítás - expansion

habosra felkavar - to churn

habosra ver - to mill

habot ver - to churn up the foam, to churn

habozás - hesitancy, wobble, irresolution, indecision, demur

habozás nélkül - nothing loath

habozás nélkül megtesz vmit - to make no bones about sg

habozás nélküli - unfaltering

habozásra kényszerít vkit - to give pause to sy

habozik - to linger, to waver, to stagger, to vacillate

habozik kiadásba verni magát - to balk at an expense

habozik vmit megtenni - to be chary in doing sg, to be chary of doing sg

habozó - uncertain, to blow hot a cold, indecisive, infirm

habozva - hesitantly, doubtfully

Habsburg-dinasztia - house of Habsburg

Habsburgok - house of Habsburg

habsütemény - meringue

habsütemény módra készített - meringued

habszedõ - skimmer

habszedõ kanál - skimmer

habszerû - scummy

habverõ - egg whisk, beater, eggbeater, whisk

habvetõ - bends

habzás - churning

habzik - to feather, to cream, to foam, to mantle, to scum

habzik a szája - to foam at the mouth

habzó - lathery, churning, scummy, gassy, frothy, frothing

habzó serleg - sparkling cup

habzsol - to bolt down, to wolf one's food

hacsak - but that, unless

hacsak nem - except, unless

hacsak nem tévedek - unless I am mistaken

had sereg bal szárnya - left wing of the army

hadakozik - to battle, to combat

hadakozik vki ellen - to do battle against sy

hadakozik vkiért - to do battle for sy

hadapród - cadet

hadar - to gabble, to sputter, to splutter, to jabber

hadarás - jabber, slur, sputter

hadaró beszéd - sputter

hadarva beszél - to slur, to sputter

hadat üzen - to unsheathe the sword, to proclaim war

hadat üzen vkinek - to declare war on sy

hadat visel - to war, to wage war on

hadat visel vki ellen - to wage war against, to wage war on

hadat visel vmi ellen - to wage war on, to wage war on sg

hadba száll vki ellen - to go to war against sy, to make war on sy

hadbíróság - court-martial, courtmartial

hadbíróság elé állít - to court-martial

hadbíróság elé állítják - to be court-martialled, to be court-martialed

hadbiztos - quartermaster officer, paymaster

hadbiztosság - quartermaster corps

hadd lássam! - let me see!

haddal megtámad vkit - to wage war on sy

haderõ tagja - serviceman, servicemen

hadfelszerelési minisztérium - ministry of munition

hadgyakorlat - mimic warfare, manoeuvre

hadi - warlike, wartime, martial, military

hadi felszerelés - armament

hadi kereszt - military cross

hadi készenlét - military preparedness

hadi lobogó - white ensign

hadi ösvény - warpath

hadiadó - conscription

hadiállapotban van vkivel - to be at war with sy

hadianyag - war material, munitions of war, munition of war

hadianyag-utánpótlás - ordnance supplies

hadianyaggal ellát - to munition

hadianyaggal való ellátás - munitionment

hadianyagraktár - ordnance stores

hadianyagügyi osztály - ordnance department

hadianyaggyár - munition-factory, ordnance factory

hadianyaggyárban dolgozik - to munition

hadianyaggyári munkás - munitioner

hadicsel - stratagem

hadiékítmény - bar of a medal

hadifogoly - prisoner of war

hadifogolycsere - exchange of war prisoners

hadifogolytábor - lager, laager, cage

hadigépezet - war machine

hadihajó - man-of-war, men-of-war, warship, naval vessel

hadihajó ágyúi - metal

hadihajó megfigyelõ tornya - conning tower

hadihajó parancsnoki tornya - conning tower

hadiipar - armaments industry

hadijelentésben kiemelve - mentioned in dispatches

hadijog - martial law

hadikölcsön - war loan

hadilábon áll vkivel - to at odds with sy

hadilétszámon - on a war footing

hadirokkant - man crippled in the war

hadirokkantak - war cripples

hadisarc - indemnity

hadiszállás - command post

hadiszolgálatban - in the field

haditanács - courtmartial, council of war, court-martial

haditengerész - handyman, handymen

haditengerészet - navy, senior service, sea forces

haditengerészeti miniszter - first lord of the admiralty

haditengerészeti repülésügy - naval air service

haditörvényszék elé állít - to court-martial

haditörvényszék elé állítják - to be court-martialled, to be court-martialed

haditudósító - war correspondent

hadiüzem - defense plant

hadizsákmány - loot, prize, trophy

hadjárat - campaign, drive, expedition

hadjáratban részt vesz - to campaign

hadjáratban részt vett katona - campaigner

hadjáratban résztvevõ katona - campaigner

hadkiegészítõ parancsnokság - cadre, draft agency

hadköteles korú - of military age

hadmérnök - artificer officer

hadmérnökség - engineering

hadmozdulat - manoeuvre

hadmûvelet - action

hadmûveleti - operational

hadmûveleti térkép - ordnance survey map, ordnance map

hadmûveleti tiszt - action officer

hadnagy - lieutenant, shavetail, second lieutenant

hadnagyi rang - lieutenancy

hadnagyi rangjelzés - silver bar

hadnagyi rendfokozat - lieutenancy

hadonászás - flourish

hadonászik - to flourish, to flail, to fling, flung

hadosztály - divvy, division

hadosztályjelvény - flash

hadosztályparancsnok - divisional commander

hadova - crap

hadra kelve - on a war footing

hadsereg - military, junior service, army, cohort

hadsereg-ellenesség - antimilitarism

hadsereg derékrésze - gross of an army

hadsereg szárnya - flank

hadsereg zöme - gross of an army, main body of the army

hadseregparancsnok - constable

hadszíntér - seat of war

hadszíntér központi repülõtere - airhead

hadszíntér repülõtere - airhead

hadtáp - logistics

hadtáp- - logistical

hadtápos õrmester - mess sergeant

hadtáposzlop - supply column

hadtápszolgálat - logistics

hadtápterület - line of communications zone

hadtest - legion

hadtest parancsnok - commanding officer

hadügyminiszter - secretary of war

hadügyminisztérium - ministry of war, war office, war department

hadüzenet - proclamation of war

hadvezér - captain

hadvezéri rátermettség - captainship

hadvezetõség - higher command, high command

hadviselõ - belligerent

hadviselõ felek - powers at war

hágcsó - round

hágó - ghaut, pass, ghat

hagy - to let, let, to leave, left, to allow of

hagy vmit beleivódni vmibe - to let sg sink into sg, to let sg sink in sg

hagy vmit tönkremenni - to waste

hagyaték - legacy, bequest

hagyatéki vagyon - assets

hagyatkozik vkire - to recline upon sy

hagyd a fenébe! - hang it all!

hagyd abba! - chuck it!, cut it out!, come off it!, come off!

hagyd már abba! - be done!, cheese it!, have done!, get off it!

hagyd! - avast!, tush!

hagyj békén! - get out of my hair!, be quiet!

hagyja - to wind, to let the horses blow

hagyja elmenni a füle mellett - to pass unmarked

hagyjuk a szakmát! - let's sink shop!

hagyjuk ezt! - let it pass!

hagymaágy - strip of onions

hagymahéj - onion-skin

hagymatetõ - bell

hagymáz - delirium, deliria

hagyományok akadályai - shackles of the convention

hagyományok béklyói - shackles of the convention

hagyományos - traditional, conventional, time-honored, academic

hagyományos tréfa - standing joke

hagyományos vietnami nõi ruha - ao dai

hagyományosan - according to precedent

hagyományoz - to bequeath, to demise

hahota - laughter

hahotázás - rollicking laughter, guffaw, screams of laughter

hahotázik - to scream, to scream like a jackass, to howl

haj - hair, head of hair

háj - fat

haj- - hairy

haja ziláltan lógott - her hair was at a loose end

hajadon - to lead a single life, maid, spinster, fille

hajadonfõtt - with bared head

hajadonfõvel - with bared head

hajápolás - grooming of hair

hajas - hairy

hájas - obese, gross, fat, fatty

hajas fejbõr - scalp

hájasság - obesity

haját kibontja - to take one's hair down

hajat mos - to shampoo one's hair

haját rendbe hozza - to do one's hair

haját tépi - to tear one's hair

hajba kap - to row

hajbalzsam - balsam

hajbetét - cushion

hajbóbitával rendelkezõ - topped

hajbókol - to make a leg

hajbókoló - slimy

hajcsár - overlander, whacker

hajcsavaró - roller, curler

hajcsavaró papír - crackers

hajcsipesz - hairgrip, hairclip

hajcsomó - plume, tussock, toupee, mop of hair, tuft

hajdan - in the days of long-ago, of old, erstwhile

hajdanában - in the days of long-ago, in former times

hajdanán - in days of old

hajdani - pristine, long-ago, quondam, of old, sometime

hájfej - lardass, meatball

hajfesték - hair dye, hair colour, haircolor

hajfodor - ripple

hajfonat - cue, rope of hair, tress, plait, braid

hajformáló hab - mousse

hajfürt - lock, tress, wisp of hair

hajgumi - rubber ring

hajhász vmit - to seek after sg

hajhullámosítás - wave

hajít - to pitch, to dart, to sling, slung, to cast, cast

hajítás - pitch, throw, cast, jet, fling, shy, projection

hajító - projectile

hajítódárda - shaft, spear

hajítórúd - caber

hajított - cast

hajkefe - hair brush

hajkondicionáló - hair conditioner

hajkoszorú - rope of hair

hajladozik - to feather

hajladozó - feathery

hajlakk - hair spray

hajlam - proneness, leaning, propensity, predisposition

hajlam betegségre - taint

hajlam ízületi bajokra - arthritism

hajlam rosszra - taint

hajlam vmihez - flair for sg

hajlam vminek a megtételére - tendency to do sg

hajlama van - to lean, to lean, leant

hajlama van vmire - have a taste for sg, have an inclination for sg

hajlamos - susceptible, disposed, liable, given

hajlamos a hízásra - he is disposed to obesity

hajlamos az elhízásra - he is disposed to obesity

hajlamos megtenni valamit - to tend to do sg

hajlamos megtenni vmit - to tend to do sg, have a tendency to do sg

hajlamos valamire - to tend to do sg

hajlamos vmi megtételére - to tend to do sg

hajlamos vmire - to prone to, liable to sg, to tend to be sg, like

hajlamos vmit megtenni - to be apt to do sg

hajlamosság - proneness, inclination

hajlamú - minded

hajlandó - to be game, content, disposed, willing, ready

hajlandó megtenni valamit - to be willing to do sg

hajlandó megtenni vmit - to be content to do sg, to be prepared to do sg

hajlandó vagyok azt hinni hogy - I am disposed to believe that

hajlandó vagyok megpróbálni - I'm willing to give it a whirl

hajlandó vmi megtételére - to tend to do sg

hajlandó vmire - to be willing to do sg, to be disposed to sg, like

hajlandó vmit megtenni - to care, to feel inclined to do sg

hajlandó volna vmire - have half a mind to

hajlandóság - propensity, stomach, willingness, notion, tendency

hajlandóvá tesz vmire - to predispose

hajlás - bend, hang, rise, lean, tilt, ply, splay

hajlásszög - angle of weather, pitch

hajlat - run, bend, shoulder, sinus, sinus, curve, elbow

hajlék - house, housing, bivvy

hajlékony - tractable, supple, yielding, pliable, nimble, limp

hajlékony ág - switch

hajlékony burkolat - flexible housing

hajlékony kötés - limp boards

hajlékony tengelytömlõ - sleeve of flexible shaft

hajlékonyan - pliantly, supply

hajlékonnyá tesz - to supple, to limber

hajlékonnyá teszi izmait - to make one's muscles lithe

hajlékonnyá válik - to supple

hajlékonyság - suppleness, pliableness, tractableness, pliancy

hajlekötõ - slide

hajlekötõ pánt - fillet

hajlekötõ szalag - fillet

hajléktalan - unhoused, homeless, dosser

hajléktalan ember - waif

hajléktalanok menhelye - casual ward

hajléktalanság - homelessness

hajlik - to rake, to tend, to bend, bent, to curve, to cant

hajlik az okos szóra - to yield to reason

hajlik vmit megtenni - to feel inclined to do sg, to be apt to do sg

hajlít - to bend, bent, to spring, sprang, sprung, to crook

hajlítás - chasing, inflection

hajlíthatatlan - cast-iron, unbendable, unbending, relentless

hajlíthatatlanság - relentlessness

hajlítható - elastic, pliable, flexible

hajlíthatóság - flexibility

hajlító kifáradási határ - fatigue limit

hajlító munkás - bender

hajlító nyomaték - bending moment

hajlítóberendezés - bender

hajlítógép - bender

hajlítóprés - bender

hajlított - curved, cambered

hajlított kartámla - elbow

hajlított szárú - goosenecked

hajlított tengely - cambered axle

hajlított tengelyû kulcs - offset key

hajlítottfa- - bentwood

hajlítottság - thwarting

hajló - bent, leaning

hajlong - to bow

hajlongás - bowing and scraping, cringe

hajlongó - obsequious

hajlongva bevezet vkit - to bow sy in

hajlott - curved, bent, crooked, hooked

hajlott háta van - have round shoulders

hajmeresztõ - hair-raising, gruesome

hajmeresztõ butaság - crass stupidity

hajmeresztõ ostobaság - crass stupidity

hajmeresztõ öltözet - startling get-up

hajmeresztõ sebességgel hajt - to drive at a dangerous rate

hajmeresztõ tudatlanság - monumental ignorance

hajnal - orient, dawning, day-break, dawn, prime, daybreak

hajnal elõtti - pre-dawn

hajnal elsõ sugara - first streak of dawn

hajnalban - at dawn, at peep of day, at peep of dawn

hajnalcsillag - morning star

hajnalhasadás - prime, break of day, day-break, daybreak

hajnalka - morning-glory, convolvulus

hajnalodik - to dawn

hajnalpír - blush

hajnyíró gép - clips

hajó - ship, man, men, water house, craft, vessel

hajó (templomé) - body

hajó (varrógépen) - shuttle

hajó által vert hullám - backwash

hajó bal oldala - port

hajó baloldali elõrészén - on the port bow

hajó bejáratása - shakedown cruise

hajó biztosítási kategóriája - class of a ship

hajó biztosítási osztálya - class of a ship

hajó dõlése - heel

hajó eleje - bow

hajó elején - on the bow

hajó elõrésze - head, bow

hajó elsüllyedése - loss of a ship

hajó eltérése irányától - sheer

hajó fara felé - abaft

hajó fara víz alá kerül - to be pooped

hajó farán - astern, astern of a ship

hajó farán átcsap a hullám - to be pooped

hajó fedélzetén - on shipboard

hajó felelõse - ship's husband

hajó haladása - seaway

hajó haladását ellenõrzi - to deaden a ship's way

hajó hátsó részén - astern of a ship

hajó hátulsó részén - astern of a ship

hajó helye a tengeren - seaway

hajó helye a tengeri úton - seaway

hajó helyének megállapítása - reckoning

hajó hosszában - fore and aft

hajó jobb oldala - starboard

hajó körmozgása horgony körül - swing

hajó közepe - mid-ship

hajó közepén - midships, amidships

hajó labilis egyensúlya - heel

hajó legnagyobb szélessége - breadth of beam of a ship, breadth of beam

hajó legszélesebb része - bilge

hajó léket üt - to hole a ship

hajó nyoma - furrow

hajó oldala - broadside

hajó oldalán át - overboard

hajó oldalánál - on the broadside

hajó oldalára merõlegesen - abeam

hajó orra - head, fore, bow

hajó orrán - on the bow

hajó orrától faráig - from stem to stern

hajó szélbe fordulása - luffing

hajó tatja víz alá kerül - to be pooped

hajó tatján átcsap a hullám - to be pooped

hajó útját ellenõrzi - to deaden a ship's way

hajó vége felé - aft

hajóablak - scuttle, porthole, port

hajóablak felcsapható táblája - porthole flap

hajóágyú - chaser

hajóágyú (hajó közepén) - long tom

hajóalj - bilge

hajóállás - quay berth

hajóba rak - to ship

hajóba rakás - shipment

hajóbérlet - charter

hajóbérleti szerzõdés - affreightment

hajóbiztosítás - marine insurance

hajóbiztosítást vállal - to underwrite

hajóbiztosító - underwriter

hajóból hajóba átrakás - overside delivery

hajóból ki - overboard

hajóból kirak - to land

hajóbordák felsõ része - head

hajóbörtön - hulk

hajócsavar - screw

hajócsavartengely - screw shaft

hajóderék - hull

hajóépítõ állvány - stocks

hajóépítõ mûhely - ship-building yard

hajóépítõ telep - ship-building yard, boatyard

hajófar - poop, stern

hajófaron átcsap - to poop a ship, to poop

hajófedélzet - deck, shipboard, board

hajófelszerelési cikkek - marine stores

hajófenék - bottom, floor, bilge

hajófenékrész - bilge

hajógazda - ship's husband

hajógépész - engine-room artificer

hajógerendázat - timber

hajógerinc - keel

hajógyár - dockyard, shipyard

hajóhad - fleet, armada

hajóhely-meghatározás - fix

hajóhíd - pontoon-bridge, gangway, floating pier, gang-plank

hajóhidat ver - to pontoon

hajóhídon átmegy - to pontoon

hajóhoz kötve húz - to trawl

hajójárat - run

hajójavító mûhely - dockyard, shipyard

hajók rendes útvonala - fairway

hajók sora - tier

hajókár - average

hajókár-biztosítás - marine insurance

hajókerék - paddle-wheel, paddle

hajókirándulás - pleasure trip

hajókirándulást tesz - to go on the water

hajókonyha - galley

hajókórház - sick-bay

hajókötél - junk, hawser, rope

hajókötél kikötéshez - moorings

hajókötélzet - rope, tackle

hajókötélzettel szorgoskodik - to tally on a rope

hajóközép - waist

hajóközép bordája - mid-ship frame

hajókukta - cook's-mate

hajol - to lean, to bend, bent, to lean, leant

hajol vmire - to lean on sg

hajólánc kikötéshez - moorings

hajólegénység - company

hajólépcsõ - gangway ladder

hajólocsolófej - jet

hajómûhely - yard

hajón - by sea, aboard, afloat, on shipboard

hajón küld - to ship

hajón megy - to sail

hajón szállít - to ship

hajón szállítás - shipping

hajón szállított posta - surface mail

hajón szolgál - to ship

hajón utazik - to sail

hajón van - to be on board

hajónak jól kitér - to give a ship a wide berth

hajónapló - log book, log

hajónaplóba beír - to log

hajóoldal - board

hajóoldal-magasság - freeboard

hajóoldal víz fölötti része - topsides, topside

hajóoldalfal - board

hajóóra - deck-hack watch, job watch

hajóorr - prow, bows, stem, rostrum, rostra

hajóorvos - surgeon

hajópadló - strip floor

hajópalánk - hawse-piece, strake

hajópalánkolás - battening

hajópalánkot meglazít - to spring a butt

hajópalló - gangway

hajóparancsnok - captain

hajóperem - bends

hajóra kap beosztást - to be posted to a ship

hajóra rak - to take on board

hajóra száll - to embark, to go on deck, to go on board, to board

hajóra szállás - embarkation

hajórács - grating

hajóraj - squadron, fleet

hajórakomány - affreightment, shipment

hajóraszállás - boarding

hajórészvényes - joint proprietor, joint owner

hajóról a vízbe dob - to heave sg overboard

hajóról kidob - to throw overboard

hajóroncs-fosztogató - hoveller

hajóroncs úszó darabjai - jetsam, jettison

hajóroncsok fosztogatója - beach-comber

hajóroncsrabló - wrecker

hajós - seafaring, boatman, boatmen, seaman, seamen

hajósfütyülõ - boatswain's call

hajósinas - grummet, cabin boy

hajósíppal összehív - to pipe

hajóskapitány - skip, skipper

hajóslegény - hand

hajósmadár - frigate, frigate petrel, frigate bird

hajósnemzet - seafaring nation

hajósodor - wash, furrow, wake

hajósodor okozta áramlat - wake current

hajóstárs - shipmate

hajósúly mértékegysége - last

hajószakács - cook, slushy

hajót elfog - to make a prize of a ship, to make prize of a ship

hajót elfoglal - to make a prize of a ship, to make prize of a ship

hajót ellenkezõ irányba fordít - to wind the ship

hajót építeni kezd - to lay down a ship

hajót farával hátra húz - to heave a ship astern

hajót farával hátra vontat - to heave a ship astern

hajót kezd építeni - to lay down a keel

hajót kiköt - to berth a ship

hajót lehorgonyoz - to berth a ship

hajót nagy ívben elkerül - to sheer off from a ship

hajót oldalára fordít - to careen

hajót oldalról megközelít - to come up to broadside

hajót orrával felvontat - to heave the ship ahead

hajót orrával húz - to heave the ship ahead

hajót part felé hajt - to blow a ship ashore

hajót sólyagerendára fektet - to put a ship on the stocks

hajót sólyára rak - to lay down a ship

hajót sorsára bíz - to turn a vessel adrift

hajót szélnek ereszt - to broach a ship to

hajót ütközetre elõkészít - to clear the decks for sg

hajót viharra elõkészít - to snug a ship down

hajót zsákmányul ejt - to make a prize of a ship, to make prize of a ship

hajótárs - shipmate

hajótársaság - shipping office

hajótat - poop

hajótaton átcsap - to poop a ship

hajótér - hold, cargo hold

hajótest - body of a ship, hull, hulk

hajótest vonala - sheer

hajótõkét kefével tisztogat - to scrub

hajótörés - wreck, shipwreck

hajótörést szenved - to wreck, to be wrecked, to be shipwrecked

hajótörött - castaway, stranded, wrecked

hajótüzér - gunner

hajóút - sailing, voyaging, voyage

hajóutas - voyager

hajóüdvözlés zászlóval - dip

hajóval - by sea

hajóvezetõ - captain

hajóvontatás - towage

hajóvontatás (partról) - trackage

hajóvontató - tracker

hajózár - embargo

hajózás - sailing, shipping

hajózási - nautical

hajózási hírek - shipping intelligence

hajózási iroda - shipping office

hajózási jelzésekért járó díj - beaconage

hajózási kartell - conference

hajózási táblázatok - nautical tables

hajózási tilalom - embargo

hajózásra alkalmas - seaworthy

hajózásra alkalmas szél - commanding breeze

hajózásra alkalmas szellõ - commanding breeze

hajózható - navigable

hajózható átjáró - fairway

hajózható csatorna - fairway

hajózható tengerszoros - cove

hajózható vízi út - seaway

hajózik - to boat, to voyage, to sail, to navigate

hajózó állomány jelvénye - pilot's wings

hajózó csatorna - fairway

hajózó tiszt - navigating officer

hajózsilip - lock

hajpánt - slide

hajrá - spurt, finish

hajrázik - to spurt

hajsütés - wave

hajsütõvas - curling-irons, curling tongs, curler

hajsza - press, shag

hajszál - hair

hajszál- - capillary

hajszalag - band

hajszálat hasogat - to split hairs

hajszálcsík - pin-stripe, pinstripe

hajszálcsõ - capillary

hajszálcsöves - capillary

hajszálcsövesség - capillarity

hajszáldrót - hair

hajszálér - capillary vessel, capillary

hajszálfinom - capillary

hajszálkereszt - reticule, reticle

hajszálnyi - subtle

hajszálnyi vmi - shade

hajszálnyira - to the turn of a hair, at an inch, to a hair

hajszálnyira pontos - to be exact to a hair

hajszálon múlik - to be within an ace of sg

hajszálon múló - near

hajszálon múlt - it was a near escape, it was a near thing

hajszálon múlt találat - near miss

hajszálpontos - pinpoint, to be exact to a hair

hajszálpontosan - on the tick, on the dot

hajszálpontosan eltalál - to pinpoint

hajszálpontosan megállapít - to pinpoint

hajszálpontosan rögzít - to pinpoint

hajszálpontosság - exactitude

hajszálra - to the turn of a hair, to a hair

hajszálra kiszámítva tesz meg - to cut it fine, to run it fine

hajszálra pontos - to be exact to a hair

hajszálrepedés - check, craze

hajszálrugó - hair

hajszálvékony - capillary

hajszálvonal - hairline

hajszálvonal-hálózatos lemez - reticle

hajszárító - hair dryer, blow dryer, hair drier

hajszol - to shag, to gun for, to rush, to chase, to lash

hajszolás - chase

hajszolja a lovát - to ride hard

hajt - to gun for, to actuate, to chase, to tear ass

hajt (bimbót) - to shoot, shot

hajt (kocsit) - to hold the ribbons, to handle the ribbons

hajt (levelet) - to send forth

hajtás - sprig, sprout, sucker, ply, propulsion, drift work

hajtás (növényen) - shoot

hajtás vadászkutyával - quartering

hajtást hoz - to give off shoots

hajtat - to forward

hajtatás - forwarding

hajtépázás - set-to

hajthatatlan - steely, unrelenting, indomitable, relentless, grim

hajthatatlan személy - stuffed shirt

hajthatatlanná tesz - to harden

hajthatatlanság - rigidness, relentlessness, rigor, rigidity, rigour

hajthatatlanul - rigidly, intractably, adamantly, inexorably

hajtincs - mop of hair

hajtincs (indián harcosé) - scalplock

hajtja a tempót - to press the pace

hajtó - driving, beater, propulsive, actuating, hunting

hajtó- - propellant

hajtóanyag - propellant

hajtóerõ - impulsive force, motive power, propellant power

hajtófa - shooting-stick

hajtogat - to iterate, to reiterate, to pucker, to fold

hajtogatás - iteration

hajtóka - flap, cuff, lapel, turn-up

hajtókar - winch

hajtóló - hackney

hajtómû - engines, drive

hajtómûleállás - flameout

hajtómûvel ellát - to gear

hajtószíj - belt, band

hajtószíjak - strapping

hajtott - driven

hajtóvadászat - chase, manhunt

hajtóvadászati terep - beat

hajvágás - hair-do, crop

hajvágó gép - clips

hajviselet - hair-do, headdress

hajvíz - wash

hajzat - head of hair, hair, tresses

hal - fish

hál - to bed

hal- - fishy

hal-tartály - crawl

hal krumplival - fish and chips

hála - thanks, gratitude, indebtedness, thankfulness

hála isten! - thank goodness!

hála istennek! - praise be to god!, thank goodness!

hála vminek - thanks to sg, thanks to

hálaadás - thanksgiving

hálaadó istentisztelet - praise

hálából - in gratitude

halad - to come along, to come on, to make an advance

halad a korral - to get with it

halad a munkájával - to get on with one's work

halad az útján - to stand on

halad vmerre - to keep, kept

halad vmi felé - to march on swhere

halad vmi mentén - to run along, to edge along

halad vmilyen sebességgel - to log

halad vmilyen úton - to steer a course

halad vmivel - to push on with sg, to get on with sg

haladás - head, advancement, progress, advance, getting on

haladás élharcosa - to be in the van of progress

haladás elõharcosa - to be in the van of progress

haladás gondolatának élharcosa - to be in the van of progress

haladás teljes sebességgel - dash

haladásellenes - retrograde

haladási irány - heading

háládatlan munka - work against the collar

haladék - reprieve, respite, moratorium, moratoria

haladék nélküli - respiteless

haladékot ad - to give grace, to respite

haladékot nyújt - to give grace

haladéktalan - prompt, direct

haladéktalanul - forthwith, without fail, speedily

haladéktalanul megtesz vmit - to lose no time in doing sg

haladó - progressive, advanced, farout

haladó párt - advance party

haladó szellemû - forward

hálaének - paean

halak - fish

halak természetrajza - ichthyology

halál - ending, death, fate, decease, debt of nature

halál- - mortal

halál árnyéka - shadow of death

halál igaza van - to be dead on

halál küszöbén - at death's door

halál órája - inevitable hour

halál utáni - post-mortem, posthumous

halálát leli - to come by one's death

halálát leli vhol - to meet one's doom at

halálbüntetés - capital punishment, extreme penalty, death penalty

halálbüntetés felfüggesztése - reprieve

halálbüntetés terhe alatt - on pain of death

halálbüntetését felfüggeszti - to reprieve

haláleset - casualty, death, bereavement, demise, fatality

halálesetek - deaths

halálfej - skull and cross-bones

halálfélelem - mortal fear

haláli - shit hot, way-out, wayout, spanking

halálkomolyan - dead soberly

halállal kapcsolatos - mortal

halálnál is rosszabb élet - living death

halálos - deadly, lethal, mortal, killing, fatalities, fatal

halálos ágy - deathbed

halálos ájulás - dead faint

halálos áldozatok - casualties

halálos áramütés - electrocution

halálos áramütést szenved - to be electrocuted

halálos baleset - casualty

halálos ellenség - mortal enemy

halálos ellenségeskedés - death feud, deadly feud, blood feud

halálos fáradtság - dead-beatness

halálos ítélet - capital sentence

halálos komolyan - in all sincerity

halálos mivolta vminek - mortality

halálos seb - desperate wound

halálos sebet ejt - to wing

halálos sebet kap - to catch a packet, to fall mortally wounded

halálos végû szerencsétlenség - fatality

halálos veszélyben - within an ace of death

halálosan - to death, mortally, deathly, deadly, fatally

halálosan kimerült - to be worn out

halálosan komoly - in dead earnest

halálosan komolyan gondolja - in dead earnest

halálosan megsebesül - to fall mortally wounded

halálosan mulatságos - killing

halálosan nevetséges - killing

halálosan pontos - dead true

halálosan szerelmes - to be desperately in love

halálosan szerelmes vkibe - to be desperate fond of sy

halálosan unalmas - mortal

halálosan unalmas alak - dreadful bore

halálosan unalmas dolog - dreadful bore

halálosan unatkozik - to be bored to death

halálozás - mortality

halálozási arány - mortality rate

halálpontosan - dead on

halálra bosszant vkit - to drive sy round the bend

halálra fáradt - to look washed out, to feel washed out, deadbeat

halálra fáraszt vkit - to take it out on sy, to take it out of sy

halálra fárasztja magát - to flog oneself

halálra fázol - you'll catch your death

halálra gyötör - to martyr

halálra hajszol - to emboss

halálra ítél - to sentence to death, to doom

halálra ítél vkit - to sentence sy to death

halálra ítélt - doomed

halálra ítélték - to be condemned to death, to be sentenced to death

halálra kínoz - to martyr

halálra kövez vkit - to stone sy to death

halálra neveti magát - to laugh one's head off, to shake one's side

halálra rémít vkit - to terrify sy out of his wits

halálra rémül - to jump out of the skin

halálra szán - to doom

halálra szánt - fey

halálra untat - to bore stiff

halálra vált - petrified

halálra vált a félelemtõl - white with fear

halálra váltan a félelemtõl - white with fear

halálraítélt - condemned

halálsápadt - ghastly pale, cadaverous, as pale as death

halálsápadtan - cadaverously

halált okozó - fatal

halált váró - fey

haláltábor - extermination camp

haláltusa - mortal agony, agony

halálugrás - somersault

halálugrást végez - to somersault, to throw a somersault

halandó - mortal

halandóság - mortality

halandzsa - pitch, claptrap, beans, double Dutch, gas, lingo

halandzsázik - to talk through one's hat, to fudge on sg, to gas

halandzsázó - claptrap, opiate-monger

halánték - temporal, temple

halántékcsont - temporal

halántékfürt - meat-hook

hálás - thankful, grateful, indebted

hálás köszönet - warm thanks

hálás közönség - appreciative audience

hálásan - gratefully

hálásan köszönöm - thank you very much

halaskofa - fishwife

halaskosár - kit

halász - fisher, fisherman, fishermen

halászat - fishery, fishing

halászati jog - fishery

halászbárka - cog, smack

halászhajó - fishing boat

halászháló - fishnet

halászhálókat összekötõ kötél - balk

halászhorog és vesszõ - rod and line

halászik - to fish, to net

halászkampó - gaff

halászkosár - coop

halászsas - osprey

halászszigony - fish-fork

halaszt - to hold over, to protract, to intermit, to adjourn

halasztás - suspense, postponement, deferment, respite

halasztási indítvány - previous question

halasztást ad - to refer

halasztást nem tûrõ - pressing

halászterület - fishery

hálát ad - to thank

halat kifáraszt - to play a fish

halat kifog - to land a fish

hálátlan - irksome, ungrateful, barren, ingrate, thankless

hálátlan feladat - hard work

hálátlan föld - ungrateful soil

hálátlan módon - ungratefully

hálátlan munka - hard work

hálátlan talaj - ungrateful soil

hálátlanság - ingratitude, ungratefulness

hálátlansággal fizet vissza - to requite with ingratitude

hálátlansággal viszonoz - to requite with ingratitude

hálátlanul - ungratefully

hálátlanul viselkedõ - unfilial

hálával tartozik vkinek - to be in hock to sy

halcsont - bone

haldoklik - to be on one's last legs, to near one's end

haldokló - fey, moribund

halevõk - ichthyophagi

halfajták - fishes

halfarkas - dirty Allan

halfarok - fish-tail

halfogás (kézzel) - tickling

halfüstölõ hely - bucan, buccan

halgazdaság - water farm

halhatatlan - belong to the ages, undying, immortal

halhatatlanná tesz - to immortalize

halhatatlanság - immortality

halikra - roe, hard roe

halivadék - young fish, fry

halk - inaudible, still, soft, subdued, faint, low, quiet

halk beszéd - whisper

halk hang - whisper, dim sound, undertone

halk hangon - in undertones

halk lépés - pat

halk léptekkel halad - to pad, to pad along

halk moraj - ripple, whisper

halkan - soft, low, stilly, inaudibly, piano, sotto-voce

halkan beszél - to speak in a whisper, to whisper

halkan dúdol - to croon

halkan éneklõ sanzonénekes - crooner

halkan mond - to whisper

halkeltetõ - hatchery

halkeltetõ hely - hatchery

halkít - to soften

halkonzerv - canned fish

halkra fogott - low-key

hall - hallway, main lounge, to hear, heard, lounge, hall

hallal táplálkozók - ichthyophagi

hallal való táplálkozás - ichthyophagy

hallani sem akar róla - he won't hear of it

hallás - hearing, audition

hallás- - auditory

hallás után - by ear

hallás után eljátszik - to pick out

hallás után játszik - to play by ear

hallás utáni vétel - reading by sound

hallás útján - aurally

hallási - auditory, to refit, aural, auditive, acoustical

hallásjavító szer - acoustic

hallásterjedelem - range of audibility

hallat - to give forth

hallatlan - egregious

hallatlan! - the idea!

hallatszik - to sound

hallatszik vmilyennek - to sound

hallgasd csak miket mond! - hark at him!, hark to him!

hallgasd csak! - just listen!

hallgass - mum's the word!

hallgass már! - just you shut up!

hallgass! - keep quiet!, pipe down!

hallgassanak meg! - please attend!

hallgasson meg! - give me a hearing!

hallgat - to shut the mouth, to observe silence, to clam up

hallgat (vallatásnál) - to ace

hallgat a nevére - to answer to the name of

hallgat az okos szóra - to yield to reason

hallgat vkit - to attend to sy

hallgat vmirõl - to keep sg quiet, to pass over sg in silence

hallgatag - taciturn, dry, incommunicable, tight-lipped, dumb

hallgatag ember - clam, man of silence

hallgatagság - taciturnity, reticence

hallgatás - silence, hush

hallgatásba merül - to subside into silence

hallgatásra kényszerít - to silence

hallgatni arany - silence is golden

hallgató - attendee, hearer, student, listener

hallgatódzik - to hark, to eavesdrop, to hearken

hallgatódzó - eavesdropper

hallgatólagos - tacit, implicit

hallgatólagos beleegyezés - connivance, acquiescence

hallgatólagos hozzájárulás - connivance

hallgatólagos támogatás - connivance

hallgatólagosan - by implication, tacitly

hallgatólagosan elnéz vmit - to connive at sg

hallgatólagosan eltûr vmit - to connive at sg

hallgatólagosan támogat vmit - to connive at sg

hallgatónõ - girl student, woman student

hallgatóság - audience, university population, fellowship, house

hallgatózás - sounding, eavesdropping

hallgatózással meghall - to overhear, overheard

hallgatózik - to hearken, to eavesdrop

hallgatózó - eavesdropper, listener

hallható - acoustic, acoustical, audible

hallhatóan - audibly

hallhatóság alatti - subaudible

halljuk! halljuk! - hear! hear!

halló - aural

halló- - acoustic, auditory, acoustical

halló! - hey!

hallócsõ - acoustic instrument, acoustic, trumpet

hallóideg - auditory nerve, acoustic nerve

hallójárat - auditory duct

hallóképesség - audition

hallókészülék - acoustic, hearing aid, acoustic instrument

hallomás - hearsay

hallomásból tud vmit - to know sg from hearsay, have sg from hearsay

hallótávolság - range, earshot, hearing, range of audibility

hallótávolságon belül - within range, within hearing

hallott - heard

hallottam - I have heard tell, I have heard it said

hallottam mikor elhaladt - I heard him come by

hallottam viselt dolgaidról - I heard of your goings-on

hallucináció - fantasy, hallucination

hallucinációs - hallucinatory

hallucinációs mámort élvez - to trip out

hallucinál - to hallucinate

hallucinogén - hallucinogenic

halmaz - set, agglomeration, aggregation

halmazállapot - aggregate

halmocska - hillock

halmoz - to mass, to pile up, to pile, to stack, to hive

halmozás - stack

halmozó - grabber

halmozódás - aggregation

halmozódó - cumulative

halmozott - agglomerate

halmozza a fájó részleteket - to pile on the agony

halnemû - ichthyoid

háló - snare, netting, reticule, mesh, springe, tunnel

háló elhelyezése - netting

háló felállítása - netting

háló felinja - balk

háló kifeszítése - netting

hálóba dob - to net

hálóba kerít - to net

hálóba küld - to net

hálóba rúg - to net

hálóba üt - to net

hálóból készít - to net

hálócsomózás - netting

hálófülke - cubicle

halogat - to procrastinate, to stall, to defer, to put off

halogatás - procrastination, delay

halogató - holding, procrastionator, dilatory

halogén - halogen

halogénezett szénhidrogének - halo-hydrocarbons

halogenid - halide

hálóhely - roost, sack, bunk, berth

hálóhelyet biztosít - to berth

hálóhelyet készít - to berth

hálóhelyiségek - sleeping-quarters

hálóholmi - slumber wear

hálóing - nightdress, nightgown, sark, nightie, nightshift

hálóing alsó része - shirttail

hálókészítés - netting

hálókocsi - sleeping car, sleeper, sleeping-car

hálókocsi-fülke - section

hálókocsi-kalauz - porter

hálókocsifülke - section

hálókocsijegyet elõjegyeztet - to book a berth

hálókocsijegyet rendel - to book a berth

hálókocsijegyet vált - to book a sleeper

hálóköntös - negligee, banian

hálókötõ tû - netting-needle

halom - clamp, cop, dump, stack, clump, heap, mound, peck

halomba hány vmit - to huddle together sg, to huddle sg up

halomba hord - to heap up, to heap

halomba rak - to stack, to heap, to heap up, to stack up

halomra dönt - to thwart

halomra dönt (érveket) - to knock into a cocked hat

halomra öl - to massacre

hálóöltöny - slumber wear

hálópizsama - night-clothes

hálóruha - slumber wear

hálós - reticulated

hálósapka - slumber cap

hálószatyor - string-bag

hálószem - mesh

hálószerû - reticulated

hálószerûen bevon - to reticulate

hálószoba - bedchamber, bedroom

hálószobában történõ dolgok - privacies of the bedchamber

hálószövet - reticulation, tulle

hálót csomóz - to net

hálót feszít ki - to net

hálót készít - to net

hálót köt - to nett, to net

hálóterem - dormitory, dorm

halotrichit - iron alum, alum feather, feather alum

halott - gone, goner, dead, dead woman, casualty, dead man

halott dolog ez - it's a dud

halott ember - goner

halott mellett virraszt - to wake, to wake, woke, woken

halottaiból feltámad - to rise from the dead

halottaiból feltámaszt - to raise from the dead

halottak névsora - dead list

halottas - funereal

halottasház - mortuary

halottaskocsi - hearse

halottégetõ - crematory

halottgyalázás - necrophilia, necrophily, necromania

halotthalovány - as white as a sheet, as white as a ghost

halotthalvány - pale as death, deadly pale, ghastly pale

halotthamvasztás - cremation

halotthamvasztás híve - cremationist

halotthamvasztási - crematory

halotthamvasztó - crematorium, crematoria, cremator, crematory

halotthamvasztó kemence - cremator, crematory, crematorium, crematoria

halotti csend - dead unbroken silence, dead silence

halotti lepel - shroud

halotti máglya - pyre

halotti takaró - shroud

halottkém - coroner

halottkémlés - post-mortem

halottkémlés nyomozással - coroner's quest, crowner's quest

halottnak tetteti magát - to play dead, to play possum, to feign death

halottsápadt - as white as a ghost, as white as a sheet, lurid

halottsápadt arc - ashen face

halottsápadttá válik - to go ashy pale

halottszemle - post-mortem, coroner's inquest

halottszemlét tart - to hold an inquest on a body

halottvirrasztás - wake

halottvivõk - bearers

hálóval befed - to net

hálóval borít - to net

hálóval fog - to net, to springe, to tunnel

hálóval fog (halat) - to mesh

hálóval való halászás - netting

halovány - faint, pale, wan

hálózat - reticulation, grid, meshes, criss-cross, netting

hálózati feszültség - line power, household power

hálózatot képez - to reticulate

hálózatot készít - to reticulate

hálózsák - sleeping-suit, sleeping-bag, sleeping bag

halpénz - scale

halpénzbetegség - ichthyosis

halraj - shoal, school

halszerû - fishy, ichthyoid

haltartó medence - stew

haltenyészet - water farm

halva szülés - still-birth

halva születés - still-birth

halva született - still-born

halva született magzat - still-birth

halvány - white, dim, light, distant, pale, vague, wan

halvány (mosoly) - bleak

halvány árnyalat - tinge

halvány esélye sincs - not to have an earthly chance

halvány eshetõség - slim chance

halvány fogalma van vmirõl - have a smattering of sg

halvány fogalmak - sketchy notions

halvány fogalmam sincs - I haven't the faintest idea

halvány fogalmam sincs róla - I haven't the faintest idea

halvány gõzöd sincs róla - you're all in the blue

halvány ismeret - smattering

halvány mosoly - bleak smile

halvány remény - white hope

halvány reménysugár - glimmer of hope

halvány rózsaszín - delicate pink

halvány sejtelmem sincs - I haven't the remotest idea

halvány tudás - smattering

halványan - wanly, palely

halványan fénylik - to glimmer

halványít - to pale

halványkék - pale blue

halványkék velinpapír - yellow wove

halványság - paleness

halványsárga - pale yellow

halvaszületett állat bõre - slink, slink skin

halvilla - fish-fork

hályog - cataract, scale

hályoggal borított - filmy

hályogos - filmy, scaly

hám - halter, sling, harness, trace

hamar - soon

hamar alkalmazkodó - elastic

hamar belejön a nyelvbe - to pick up a language easily

hamar belejössz - you soon get into it

hamar feledésbe merülõ - written on water, written in water

hamar feledésbe merült - written on water, written in water

hamar végezz! - don't be long!

hamari munkát végez - to slubber over a job

hamarjában bekapja az ételt - to snatch a meal

hamarosan - ere long, shortly, before long, in the short run

hamarosan elérkezõ - upcoming

hamarosan esedékes - to be at hand

hamburger - burger, hamburger

hámiga - line leather

HAMIS - untrue, mock, mendacious, hollow, counterfeit, dud

hamis bankjegy - dud note

hamis beállítás - misrepresentation

hamis benyomást kelt - to give a false impression

hamis beszéd - blarney

hamis betû - wrong letter, wrong font

hamis érték - tinhorn

hamis érveléssel félrevezet - to sophisticate

hamis eskü - forswearing, perjury, false swearing

hamis esküvel halálba juttat - to swear away sy's life, to swear out sy's life

hamis gyémánt - rhinestone

hamis hang - wrong note, false note, goose-note

hamis hír - false news

hamis kocka - gourd

hamis kockák - dispatches

hamis látszat - mockery

hamis nyomot jelez - to bark at fault

hamis okirat - forgery

hamis pénz - bad money, base money, queer, counterfeit money

hamis pénzt továbbad - to shove the queer

hamis ráncot ad - to pucker

hamis reklám - hype

hamis súly - false weight

hamis színebn tüntet fel - to misrepresent

hamis színképvonal - ghost

hamis tanítás - false doctrine

hamis tanú - false witness

hamis tanúvallomásra bír - to suborn

hamis tanúvallomásra bírás - subornation

hamis teknõsbékaleves - mock-turtle soup

hamis vád - false accusation

hamis váddal bebörtönöztet - to railroad

hamis vallomást tesz - to bear false witness

hamisan - off key, sharp

hamisan énekel - to be out of tune, to turn the milk

hamisan érvel - to sophisticate

hamisan érvelõ - sophistical, sophistic

hamisan esküszik - to forswear oneself, to perjure oneself

hamisan esküvõ - forswearer, perjurer, forsworn

hamisan hangzó - jarring, unmusical

hamisan ír le - to misrepresent

hamisan játszik - to nap, to sharp, to be out of tune

hamisan megvádol - to frame, to frame up

hamisan meggyanúsít - to frame, to frame up

hamisan tanúskodik - to bear false witness

hamisgyöngy - simulated pearl

hamisít - to cog, to adulterate, to fake, to doctor, to cook

hamisítás - sophistication, adulteration, forgery, counterfeit

hamisítatlan - proper, sheer, of the first water, unmitigated

hamisító - counterfeiter, faker

hamisított - sophisticated, base, counterfeit, loaded, false

hamisítvány - fake, imitation, counterfeit, bastard, forgery

hamisjátékos - skin

hamiskártyás - sharper

hamisság - mendacity, insincerity, falsity

hámlás - pitting

Hamletet alakítja - to play hamlet

Hamletet játssza - to play hamlet

hámlik - to flake, to peel, to slough, to flake off

hámló bõr - slough

hámló bõrfelület - exfoliation

hámló felület - exfoliation

hámoz - to peel, to hull

hámozás - paring

hámozott - peeled

hámtalanított - boiled-off

hamu - ash, cinder

hamu- - ashy, ashen

hamuból valló - ashy

hamukivonás - de-ashing

hamulúg - lye-ashes

hamulúg-oldat - lye-water

hamuszerû - cindrous, cindery, ashen

hamuszínû - livid

hamuszürke - ashy, pale as ashes, ashen grey, ashen

hamuszürke arc - ashen face

hamuszürkévé válik - to go ashy pale

hamutálca - spitkid

hamutartó - spitkid, ashtray

hamutlanítás - de-ashing

hamuval borított - ashy

hamuval fedett - ashy

hamuzik - to knock the ash off the cigar

hamuzsír - potash

hamvad - to smolder, to smoulder

hamvadozó - smouldering

hamvas - cindrous, peachy, cindery

hamvas égerfa - white alder

hamvas varjú - hooded crow, Royston crow, greyback crow

hamvasság - bloom

hamvát levágja (gyertyának) - to snuff

hancúrozás - romp

hancúrozik - to wanton

háncs - shuck, bass

háncsfonat - bass-mat, bass

háncskosár - bass

háncsrost - bass

háncsszõnyeg - bass-mat, bass

handabandázás - blustering, bravado, claptrap

handzsár - scimitar

hanem - but

hang - speech, note, strain, tune, sound, tenor, voice

hang- - sonic, vocal, acoustical, acoustic

hang elcsuklása - break in the voice, break of the voice

hang elváltozása - break of the voice, break in the voice

hang leengedése - cadence of voice

hang leeresztése - cadence of voice

hanga - briar, heather, heath, brier

hangadó - opinion leader

hangafa - brier

hangafüves puszta - moorland

hangagyökér - briar, brier

hangapipa - brier, briar

hangár - hangar

hangás vidék - heather country

hangbarázda - soundtrack, track

hangbicsaklás - goose-note

hangcsúsztatás - slide

hangeffektusokkal kísér - to dub

hangelnyelõ - sound-proof

hangeltolódás - consonant shift

hangerõ - volume

hangfal - loudspeaker

hangfelvétel - transcription

hangfelvételt készít - to record

hangfelvevõ - sound pick-up

hangfogó - mute, damper

hangfogó edény - muffler

hangfogós - muted

hangfogót tesz vmire - to mute

hanggal bíró - vocal

hanggátlás - sound-proofing

hanggátló - sound-proof

hanghatár - sonic barrier

hanghatáson alapuló - sonic

hanghatásra robbanó akna - acoustic mine

hanghordozás - tone, inflexion, cadence

hanghullám - sound beam, sonic wave

hanghûség - fidelity

hangja magasan szárnyalt - his voice rose high

hangjegy - note, musical note

hangjel - sound signal

hangjelzés - sound signal

hangképzés - utterance

hangköz - interval

hanglejátszó - sound pick-up

hanglejtés - intonation, cadence, tone

hanglemez - platter, record

hanglemez lejátszása - acoustic reproduction

hanglemezborító - sleeve

hanglemeztányér - platter

hangleszedõ - sound pick-up

hanglokátor - sonar

hangmagasság - pitch

hangmennyiség - quantity

hangmérés - sounding

hangnem - mood, mode, key, strain, tone, note, tune, keynote

hangnem nélküli - atonal

hangnemnélküliség - atonality

hangnemváltozás - modulation

hangnyaláb - sound beam

hangocskáját hallatja - to chirp up

hangol - to tune up, to tune, to key up, to key, to attune

hangoló - tuner

hangolókulcs - wrest

hangolvasás - reading by sound

hangos - robustic, noisy, vociferous, clamorous, robustious

hangos éljenzések - vociferous cheers

hangos helyeslés - loud cheers

hangos jelenetet rendez - to make a row, to kick up a row

hangos nevetés - rollicking laughter

hangos ostoba beszéd - bray

hangos reklám - ballyho

hangos reklámozás - pushing

hangos súgás - stage-whisper

hangos suttogás - stage-whisper

hangos tiltakozás - bray

hangosan - aloud, loud, loudly

hangosan beszél - to talk up, to yawp, to mouth

hangosan énekel - to troll

hangosan helyesel - to acclaim

hangosan jókedvû - hilarious

hangosan kiabál - to crow, to crow, crew

hangosan panaszkodik - to squawk

hangosan röhög - to scream like a jackass

hangosan sír - to blub, to sob, to blubber

hangosan szidalmaz - to row

hangosan üdvözöl - to acclaim

hangosfilm - talkies

hangoskocsi - talkie van

hangoskodás - rowdiness, bluster, blat

hangoskodó - clamorous, bumptious, loud-mouth, blustering

hangoskodó alak - roister-doister, roisterer

hangosság - loudness

hangot ad - to toot, to sound, to set up

hangot ad vminek - to give voice to sg, to give utterance to sg

hangot emel - to set up

hangot vmihez mér - to pitch

hangoztat - to stress, to sound

hangradar - asdic

hangregiszter - range of the voice

hangrendi illeszkedés - vowel harmony

hangrés - glottis, hiatus

hangrés- - glottal

hangrezegtetés - wabble, wobble

hangrezgés - quaver

hangrobbanás - sonic bang, sonic boom

hangsáv - sound track, soundtrack

hangsebesség - sonic speed

hangsebességi - sonic

hangsiklás - scoop

hangsor - scale

hangsúly - accent, tone, emphasis, stress

hangsúlyjel - accent

hangsúlyos - stressful, emphatic

hangsúlyos szótag - accentuated syllable

hangsúlyos ütem - strong beat

hangsúlyoz - to emphasize, to angle, to emphasise, to accent

hangsúlyozás - accentuation

hangsúlyozott - pronounced

hangsúlyozottan - studiously

hangsúlyt ad vminek - to tone

hangsúlyt kap - to tone

hangsúlytalan ritmusrész - upbeat

hangsúlytalan szótag - slack

hangsúlytalan ütem - weak beat

hangszál - chord

hangszalag - tape

hangszalag-zárhang - glottal stop

hangszálak - vocal cords

hangszedõ - pickup

hangszer - musical instrument, instrument

hangszer újra belépése - re-entry of an instrument

hangszerel - to orchestrate, to score, to harmonize

hangszerelés - instrumentation, scoring, orchestration

hangszerelõ - orchestrator

hangszeren játszik - to play

hangszeren kalimpál - to thrum

hangszeren pöcögtet - to thrum

hangszeres - instrumental

hangszerhangoló - tuner

hangszerre szerelt kottatartó - lire

hangszerszekrény - body

hangszigetelés - sound-proofing

hangszigetelõ - sound-proof

hangszigetelõ anyag - plugging

hangszigetelõ habarcs - pug

hangszigetelt - sound-proof

hangszín - tone, timbre

hangszínezet - tone

hangszínt ad vminek - to tone

hangszínt kap - to tone

hangszóró - speaker, horn, loud-speaker

hangszóró hatósugara - beam

hangszórómembrán - diaphragm

hangszórós gépkocsi - propaganda unit

hangtalan - soundless, silent, toneless, speechless, voiceless

hangtalanul - voicelessly

hangtan - acoustics

hangtani - acoustical, acoustic

hangtartomány - range of the voice, range of voice

hangterjedelem - register, range of the voice, range of voice

hangtompító - muffler, damper, silencer

hangtompító boltozat - acoustic vault

hangtompító nemezlap - silence cloth

hangtompítós - silenced

hangtompítós pisztoly - silenced pistol

hangtompítót levesz - to unmuffle

hangtölcsér - acoustic funnel

hangtörés - diffraction

hangú - voiced

hangugratás - syncope, syncopation

hangulat - way you feel, moral, tone, mood, humour, feel, cue

hangulat embere - man of moods

hangulata van vmihez - like

hangulathullámzás - mood swing

hangulatvilágítás - moodlighting, subdued light

hangutánzó szó - imitative word

hangûr - hiatus

hangváltás - consonant shift

hangváltozás - break in the voice, inflexion

hangverseny - concert

hangversenymester - leading violin

hangversenyterem - concert hall

hangversenyzongora - grand

hangvétel - placement, intonation

hangzás - sounding, sonority

hangzatos - sounding, sonorous, rotund

hangzatosság - rotundity, sonority

hangzavar - babel, discordance, discord, cacophony, jangle

hangzik - to ring, rang, rung, to sound, to read, read

hangzik vmilyennek - to sound

hangzó - acoustical, acoustic, vocal, sounding

hangzókihagyás - elision

hangya - ant

hangyaboly - hive, anthill

hangyás - dorky, bonkers

hangyás alak - weirdo

hangyás fazon - weirdo

hangyás hapsi - dork

hangyasav - formic acid

hangyasavamid - formamide

hangyasavas - formic

hangyász - anteater, lion ant

hant - mound

hánt - to peel, to hull

hanta - rant, crap, rigmarole, spiel, balderdash

hantázik - to talk through one's hat, to talk at large

hántol - to shave, to scour, to pare, to hull, to shave off

hántolás - shelling, shaving, stripping

hántolatlan rizs - paddy

hántolókés - raker, shave

hántolt rizs - husked rice, shelling

hántolt zab - shelling

hány - to throw, threw, thrown, to vomit, to puke, to cat

hány-vet - to buffet

hány az undortól - to cast the gorge, to cast up the gorge

hány éves vagy? - how old are you?

hány óra van? - what is the time?, how goes the time?

hány? - how many?

hányad - quota, proportion, fraction

hányadék - glop, barf-out, icky, barf city

hányadika van? - what day of the month is it?

hányados - quotient

hanyag - insouciant, negligent, slow, neglectful, oblivious

hanyag lesz - to slack, to slacken

hanyag tartású ember - man of loose build

hanyagság - indolence, laxaty, dereliction, inattention

hanyagságból - out of neglect

hanyagul - perfunctorily, sloppily, insouciantly

hanyagul csinál - to slubber

hanyagul mozog - to lollop

hanyagul végez - to slubber

hanyagul végzi a dolgát - to be slack at one's work

hanyagul végzi a munkáját - to be slack at one's work

hanyagul végzi munkáját - to be negligent in one's work

hányás - puke, pitching

hanyatlás - drop, set-back, fall-off, decadence, declension

hanyatlik - to wane, to sink, sank, sunk, to decline, to slip

hanyatló - failing, decadent, retrogressive, decaying

hanyatló hatalom - waning power

hanyatlóban van - to be at a low ebb, to be on the wane

hányatott - rugged

hanyatt - over

hanyatt-homlok - head over heels, headlong

hanyatt-homlok menekül - to fly in a panic

hanyatt-homlok menekülve - on the lam

hanyatt esik - to bump down, to fall back, to fall over

hanyatt vágódik - to turn head over heels, to go head over heels

hányattatás - adversity

hanyattfekvés - lying on one's back

hányaveti - stuck-up

hányavetin viselkedik - to chuck one's weight about

hányinger - retching, feeling of sickness, nausea, retch

hányingere van - to nauseate, to turn sick, to heave one's gorge

hányingerrel küzdõ - queasy

hányja-veti a sors - to be thrown about

hánykolódás - flounce

hánykolódik - to tumble, to flounce, to toss

hánykolódik az ágyban - to toss about in bed

hánykolódó - tumbling

hányó - vomiting, stockpile, dump

hányódás - pitch, pitching, tossing

hányódik - to go adrift, to toss, to be adrift

hányódik-vetõdik - to be adrift

hányódni kezd - to go adrift

hányódva - adrift

hányóeke - spreader

hányófelújítás - reclamation

hányózacskó - sick bag, sanitary bag, waste bag

hányszor de hányszor - often and often

hányszor megmondtam már neked! - how often have I told you!

hányszor? - how often?

hánytató - puke, emetic

hánytató borkõ - tartrated antimony, tartar emetic

hánytatószer - emetic, puke

hapci! - tish-ho!

hápog - to quack, to gaggle

hápogás - quack

happol - to scrounge

hapsi - chappie, chappy, sod, cove, bloke, bastard, jock

hapsija vkinek - jock

hapták! - tenshun!, shun!

harácsol - to scrounge

harácsoló - scrounging, scrounger, scrounge

harag - resentment, anger, spite, grudge, dudgeon, stomach

harag van vkik között - to be ill blood between, to be bad blood between

haragban van - to tiff

haragban van vkivel - to be cross with sy

haragos - testy, nettled, irate, rough, indignant, cross

haragos beszéd - high words, hard words

haragos tekintet - scowl

haragos viszonyban álló - hostile

haragosan - testily, displeasedly

haragosan kijelent - to snort

haragosan néz - to glower, to look black, to look black as thunder

haragot keltõ - displeasing

haragot táplál vkivel szemben - to bear sy a grudge, to owe sy a grudge

haragra gerjed vmi ellen - to miff at sg

haragra lobban - to see red, to give vent to one's anger

haragszik - to be in passion, to be miffed

haragszik rá vki - to be in sy's black book

haragszik vkire - to be cross with sy

haragszik vmi miatt - to feel indignant at sg, to be indignant at sg

haragszik vmire - to feel indignant at sg, to be displeased at

haragtartó - vindictive, resentful

haragtól fûtve - actuated by anger

haragtól hajtva - actuated by anger

haragtól lángolva - in a blaze of anger

haragvó - furious, ratty

harakiri - harakiri, happy dispatch

haramia - toughy, ruffian, toughie

haramiafészek - gangland

háramlás alá esõ - reversionary

háramlik - to devolve

harang - bell, clapper bell

harang alakot vesz fel - to bell

harang alakú virág - bell

harang alakú virágokat hoz - to bell

harang alakú virágokat terem - to bell

harang alakúvá válik - to bell

haranggal ellát - to bell

harangjáték - chiming, chime, carillon, chime of bells

harangjáték kezelõje - carillon-player, carillonneur

harangjátékkal ellátott - chiming

harangjátékmû billentyûsorral - carillon

harangláb - belfry

harangnyelv - clapper

harangot húz - to ring, rang, rung

harangot meghúz - to peal

harangoz - to toll, to ring, rang, rung, to chime the bells

harangozás - chime of bells, bell, tolling

harangozik - to ring the bell

harangozó - chiming, ringer

harangozódik - to bell

harangöntõ - bell founder

harangrugó - gong

harangszék helye - belfry

harangszék tere - belfry

harangszigetelõ - cup

harangszó - ding-dong, tolling, peal, toll, chiming, chime

harangtartó állvány - belfry

harangtartó gerenda - belfry

harangtorony - belfry

harangvirág - blue-bell, bluebell, hareball

harangzúgás - peal

harangzúgással búcsúztat - to ring out

haránt - thwart-ship, thwart, athwart, cross

haránt fûrész - cross-cut saw

haránt irányú - thwart

harántcsapású redõ - transverse fault

harántcsíkolt izom - striated muscle, muscle of animal life

harántcsíkos izom - voluntary muscles

harántdomborulat - camber

harántgát - traverse

harántmerevítõ - thwart-carling

harántos fûrész - cross-cut saw

harántpólya - bend

harántterhelés - lateral load

harap - to bite, bit, bitten, to snap

harap a hal - the fish bites

harap vmi kis ennivalót - have a bit of sg

harapás - snack, nibble, bite

harapásnyi étel - morsel

harapdál - to nibble

harapdál vmit - to nibble at sg

harapdálja az ajkát - to bite one's lips

harapdálja zabláját - to champ

harapófogó - pincers, pliers, pinchers

harapós - snappy, snappish, cantankerous, vicious, snapping

harapós ember - snappy person, snapper

harapós kedvében van - to be as cross as two sticks

harapós kutya - snapper

harapós nõ - catamaran

harapós természetû - ornery

harasztos - moorland

harasztos vidék - heather country

harc - set-to, struggle, contention, combat, fray, fight

harc-elõõrs - combat outpost

harc figyelése - battle rading

harc sûrûjében - in the thick of the fray

harcállás - battle position

harcálláspont - command post, action station

harcász - tactician

harcászat - tactics

harcászati - tactical

harcba hív - to offer battle

harcba száll - to go on the warpath, to be on the warpath

harcban álló - engaged

harcban vkivel - at feud with sy

harcérintkezés vonala - line of battle

harcfeladat - battle task

harcfelderítés - battle reconnaissance

harci - martial

harci játékok - combats

harci kedvet mutat - to be at bay, to show fight

harci készültség - military preparedness

harci kiáltás - whoop

harci kiáltást hallat - to whoop

harci mezben - accoutred

harci riadó - general quarters

harci szekér - chariot

harcias - pugnacious, manful, combative, to be game, martial

harcias nõ - brimstone

harciasan - pugnaciously

harciasan közeledik vkihez - to shape up to sy

harciasság - pugnacity, combativeness, pugnaciousness

harciasságból - out of bravado

harcképes - operational

harcképesség - fight

harcképtelen - out of action

harcképtelenné tesz - to lay out

harckiképzés - battle drill

harckocsi - cruiser-tank, tank, combat car

harckocsiárok - antitank ditch

harckocsivezetõ figyelõnyílása - driving loophole

harclépcsõ - echelon

harcol - to dispute, to struggle, to fight, fought, to fray

harcol a döntésig - to fight it to a finish

harcol egy betegség ellen - to combat a disease

harcol vkivel - to battle

harcoló - militant

harcos - militant, combatant, fighter, warrior

harcos utász ezred - pioneer infantry regiment

harcra kel - to offer battle

harcra kényszerít - to bring to bay

harcra készen - in arms, at bay, ready for action, on the warpath

harcra készülve - on the warpath

harcra kifestés - warpaint

harcra kihív vkit - to take on sy

harcrend - formation

harcrendet kialakít - to draw up in battle array

harctéren - in the field

harctéri idegsokk - shell-shock, shell shock

harctéri neurózis - combat fatigue

harctevékenység - action

harcvonal - front, fighting line

harcsa - great cat-fish, catfish, sheatfish

hárem - harem, purdah

háremrendszer - purdah

hárfa - harp

hárfajátékos - harpist

hárfás - harpist

hárfázik - to harp, to touch the strings

hárijánoskodik - to draw the long bow

haris - corncrake

harisnya - stockings, moggan

harisnya-kötöttáru - hosiery

harisnya fejét stoppolja - to toe a sock

harisnyában - in one's stocking feet

harisnyakötõ - garter, sock suspender

harisnyakötõ gép - stocking loom, stocking frame

harisnyán leszaladó szem - runner

harisnyanadrág - panty hose, tights, nylons

harisnyaszár - leg

harisnyaszegély - flare

harisnyát megfejel - to toe a sock

harisnyatartó - corset belt, garter belt, suspender belt

hárít - to counter, to shuffle off

hárítás - parry, counter

harkály - woodpecker, pecker

harlekin - harlequin

Harlekin fakardja - harlequin's bat

harmadéves középiskolai tanuló - junior

harmadfokú - tertiary

harmadfokú egyenlet - cubic equation, cubic

harmadfokú görbe - cubic curve

harmadik hatvány - cube

harmadik rend - commons

harmadik sebesség - high

harmadik sebességre kapcsol - to go up on high

harmadkézbõl - at third hand

harmadnap - next day but one

harmadpéldány - triplet, triplicate

harmadrangú - dinkey

hármas - triple, triplet, troika, trio

hármas ablak - triplet

hármas bridzs - cutthroat bridge

hármas iker - triplet

hármas kormány tagja - triumvir, triumviri

hármas lencse - triplet lens, triplet

hármas rétegezésû - three-ply

hármas ütem - triple time

hármashangzat - common chord

hármasugrás - hop step and jump, hop skip and jump

hármasszabály - rule of three

harmat - dew, dewfall

harmathullás - dewfall

harmatos - dewy

harmatossá tesz - to dew

harmatozik - to dew

harmatpont - dew point

harmatsúly - bantamweight

harminc - thirty

harmónia - concord, chime, consonancy, consonance, synch

harmónia hiánya - disharmony

harmonika - concertina, accordion

harmonika berakás - accordion pleats

harmonikamûvész - accordion-player, accordionist

harmonikás - accordion-player, accordionist

harmonikaszerûen csukódik - to concertina

harmonikus - harmonious

harmonikus felhangot fúj - to overblow, -blew,- blown

harmonikus felsõhang - overtone

harmónium - harmonium

harmonizál - to tone in with, to match, to tone, to harmonize

harmonizáló - consonant

harmonizáló színek - colours to match

három - three, three groups of ten men each

három-null - three goals to nil

három ajtóval odébb - three doors off, three doors away

három dimenziós - stereo

három dolog - triplet

három egységbõl álló együttes - triplet

három évvel fiatalabb nálam - he is three years my junior

három fontom bánja - I'm shy three quid

három galvánelemes battéria - three-cell battery

három grácia - three graces

három házzal odébb - three doors away, three doors off

három hüvelykkel hosszabb - longer by three inches

három mérföldes körzeten belül - within a radius of three miles

három napon belül - inside of three days

három óra alatt - in three hours

három óra múlva - in three hours

három órán belül - in three hours

három példányban - in triplicate

három példányban készült - triplicate

három pont - three dots

három részbõl álló - tripartite

három számjegyû - triple-digit

három személy - triplet, trinity

három tárgy - trinity

háromágú láncos billentõ - triplet

háromágú láncos buktató - triplet

háromágú láncos kirakodó - triplet

háromágú szigony - trident

háromajtós kiskocsi - hatchback

hárombázisú - trihydric

háromcolos szeg - tenpenny nail

háromdimenziójú - solid

háromélû vésõ - scooper

háromfejû izom - triceps, triceps muscle

háromfokozatú rakéta - three-stage rocket

háromhónapi haladék - three months' respite

háromkirályok napja - epiphany

háromköves gyûrû - ring set with three stones

háromláb - spider

háromlábú - tripod

háromlábú állvány - trivet, spider

háromlábú serpenyõ - spider

háromlépcsõs rakéta - three-stage rocket

háromnapos szakáll - stubble, stubbly beard

háromnegyed szél - quartering wind, broad reach

háromnegyed van - it's a quarter to

háromoldalú - tripartite

háromosztású ablak - venetian window

hárompárevezõs csónak - boat that rows six oars

hárompontos gól (rögbiben) - try

háromrészes teleszkópos bot - three-joint fishing rod

háromrétegû - three-ply

háromrétegû furnérlemez - three-ply wood

háromrétû - three-ply

háromság - trinity

háromsoros rím - triplet

háromsoros versszak - triplet

háromszálú - three-ply

háromszázöt - three hundred and five

háromszor - three times

háromszor két láb - three feet by two

háromszoros - triple, triplicate, triplex, treble

háromszoros éljen a királyért - three hurrahs for the king

háromszoros éljen! - give three cheers!

háromszoros hurrá! - give three cheers!

háromszoros rím - triplet

háromszorosa vminek - treble

háromszorosan - triply

háromszoroz - to triplicate, to triple, to treble

háromszorozódik - to triple, to treble

háromszög - triangle

háromszögelés - triangulation

háromszögletû kalap - cocked hat

háromszögletû vitorlavászon - shoulder of mutton sail

háromszögnadrág - slips

háromszögtan - trigonometry

háromszögû - triangular

háromszögû oromfal - tympan, tympanum, tympana

háromszögû orommezõ - tympan, tympanum, tympana

háromszögû oromzat - tympanum, tympana

háromszögû orrvitorla - jib

háromszögû vonalzó - triangle, setsquare

háromüléses autó - cloverleaf car

háromüléses kanapé - sofa, couch

háromüléses kocsi - cloverleaf car

háromvegyértékû - trivalent

hárpia - shrew, brimstone, catamaran

hárs - lime, linden

harsány - ringing, uproarious, rousing

harsány hang - toot

harsány nevetés - screams of laughter

harsányan nevet - to scream with laughter, to scream

hársfa - lime tree, lime

hársfaháncs - bass

hársfatea - infusion of lime-blossoms

harsog - to bray, to blast, to flourish, to crash, to blare

harsogás - ringing, toot, blare

harsogó - clangorous, clashing, ringing, resounding

harsogó hangú - stentorian

harsogó nevetés - roar of laughter

harsogó nevetésben tör ki - to burst into laughter

harsogott a mennydörgés - the thunder crashed

harsogva nevet - to howl

harsona - trump, trombone

harsonamûvész - trombonist

harsonás - trombone player

harsonaszó - fanfare, flourish of trumpets, flourish

harsonaszóval - with a flourish of trumpets

hártya - scale, tarnish, membrane, film, skin

hártyapapír - onion-skin

hártyás - membranous, membranaceous, skinny, filmy

hártyásodik - to film

hártyásszárnyú rovar - digger

hártyával borított - filmy

hárul vkire - to be incumbent on sy

háruló - incumbent

háryjános - hyperbolist

háryjánoskodás - braggadocio, bluster

háryjánoskodó történet - sailor's yarn

has - insides, riff, stomach, abdomen, guts, belly

has- - ventral

has irányába - ventrally

has irányában - ventrally

hasáb - prism

hasáb alakú - prismatic

hasábburgonya - crisps, chipped potatoes, French fries, chips

hasábfa - log

hasábkorrektúra - slip proof

hasáblevonat - slip, slip proof

hasábos kén - prismatic sulphur

hasad - to flaw, to split, split, to slit, to spal, to rip

hasadás - fissure, break, chink, breach, rive, tear, crack

hasadásos - cracked

hasadék - breach, fissure, rive, gorge, hiatus, rip, flaw

hasadótárcsa - blowout panel

hasadozik - to spal

hasadt körmû - cloven-hoofed, cloven-footed

hasadt lábú - cloven-hoofed, cloven-footed

hasadt patájú - cloven-footed, cloven-hoofed

hasal - to extemporize, to talk through one's hat

hasalás - extemporization

hasalj - underbelly

hasas - bellyflop, tubby, pregnant

hasasodik - to belly out

hasát fogja nevettében - to split one's side, to shake one's side

hasbeszéd - ventriloquism

hasbeszélés - ventriloquism

hasbeszélõ - ventriloquist

hasbeszélõ hangon - ventriloquially

hascsikarás - griping pains, gripes

hascsikarása van - have a pain in one's inside

hasé - hash, mince

hasejtõernyõ - auxiliary parachute

hasfájás - pain in the stomach

hashajtó - purge, laxative, cathartic, black draught, physic

hashajtó sók - salts

hashajtót ad - to scour

hashártyagyulladás - peritonitis

hasi - abdominal, ventral

hasi állat bõre - slink skin, slink

hasi sérv - ventral hernia

hasis - hash, hashish

hasít - to slice, to split, split, to split, to rip

hasítás - ripping, rip, cleavage, spalling, slash

hasíték - slit, crack, vent, slot, cut, fly, cut, slash

hasító - ripping, rending

hasító fájdalom - twinge

hasító munkás - river

hasító vésõ - ripping chisel

hasítókés - skiver

hasított - split, riven

hasított tûzifa - billet

hasított vesszõ - splint

haskó - tummy

haskötõ - corset belt

haslábú - gastropod, gastropoda

hasló - belly-band, sling

hasmánt - ventrally

hasmenés - diarrhea, runs, diarrhoea

hasmenéses - diarrheic, diarrhoeal, diarrheal, diarrhoeic

hasmenést csinál - to relax the bowels

hasnyálmirigy - pancreas

hasogat - to spal, to split, to split, split, to pierce

hasogat a fejem - my head is splitting

hasogatás - smart, spalling

hasogatja a fület - to jar the ear

hasogatja a fülét - to grate on the ear

hasogató - smart

hasogató fájdalom - shooting

hasogató munkás - river

hasogató oldalfájás - smart pain in the side

hasogatott - riven

hason - arse upwards

hason csúszik - to grovel

hason csúszó - prostrate

hason fekszik - to lie prone

hason fekve - arse upwards

hasonélû táncfordulat - mohawk

hasonfekvés - prone position

hasonfekvõ - prone

hasonlat - semblance, metaphor, image, simile

hasonlatok - imagery

hasonlatosság - resemblance

hasonlít - to come near, to bear a resemblance, to be near

hasonlít vkihez - to bear a likeness to sy

hasonlít vkinek a stílusára - to flavor of sg

hasonlít vkire - to favor, to favour

hasonlít vmire - to suggest

hasonlít vmit vmihez - to liken sg unto sg

hasonlíthatatlan - unequaled, matchless, unequalled

hasonlíthatatlanul - beyond compare

hasonlíthatatlanul legjobb - beyond compare

hasonlító - corresponding, resembling

hasonló - cousin, like, akin, analogous, parallel, alike

hasonló beállítottságú - congenial

hasonló dolog - analogue, analog, ditto, dittoes, ditto

hasonló értelmû távirat - wire to the same effect

hasonló eset - analogue, analog

hasonló körülmények között - other things being equal

hasonló módon - along the same lines with, on the same lines with

hasonló szövegû távirat - wire to the same effect

hasonló tartalmú távirat - wire to the same effect

hasonlóan - correspondingly, similarly, likewise, alike

hasonlóan cselekszik - to follow suit

hasonlóan vmihez - like

hasonlóképpen - in the same way, equally, similarly, item

hasonlóképpen! - the same to you!

hasonlóság - conformity, analogy, resemblance, parallelism

hasonlóság alapján - analogously

hasonlóvá lesz - to conform

hasonlóvá tesz - to assimilate

hasonlóvá tevés - assimilation

hasonlóvá válás - assimilation, convergence

hasonlóvá válik - to assimilate

hasonlóval fizet - to requite

hasonlóval kiegészít - to match

hasonmás - like, image, alter ego, double, facsimile

hasonszenvi - homeopathic

hasonszenvi gyógymód - homeopathy

hasonszõrû - of that ilk

hasonul - to assimilate

hasonulás - assimilation

haspárti - guzzle-guts, guzzler

haspók - chow hound

haspuffadás - tympany, tympanitis, tympanites

hasra esik - to fall on one's face

hasraesés - pratfall, bellyflop

hastáj - underbelly

hastífusz - typhus, typhoid, typhoid fever

hasuszony - abdominal fin, belly fin, ventral

hasüregi - abdominal

haszna van - to profit

haszna vminek - utility

használ - to apply, to ply, to exert, to avail, to use

használ (gyógyszer) - to take effect

használás - use

használat - usage, wear, use, common right, tenure

használat idõtartama - tenure

használat joga - use

használatba vesz - to put in practice

használatban van - to be in use

használati jog - right of common, common right

használati utasítás - directions for use

használatlan - unused, waste

használatlanul hever - to lie by

használaton kívüli - disused

használatos - in use, to be in use

használhatatlan - useless, unavailable, out of action, inefficient

használhatatlan hapsi - drip

használhatatlanná tesz vmit - to put sg out of action

használható - subservient, usable, practicable, serviceable

használható állapotba tesz - to refit

használhatóság - fitness, practicability, serviceableness, utility

használni fog neked - it will do you good

használt - hand-me-down, used

használt autó - clinker

használt ruha - hand-me-down

használt sav - spent acid, waste acid

használt tárgyak boltja - jumble-sale

használt tárgyak vására - jumble-sale

hasznára fordít - to turn to profit

hasznára válik - to profit

hasznára válik vkinek - to stand one in good stead

hasznára van - to make for, to gain, to profit, to avail

hasznát látja vminek - to turn sg to good account, to put sg to account

hasznát veszi vminek - to make sg of use, to put sg to use

hasznavehetetlen - no good, it's no use, unavailable, of no utility

hasznavehetetlen alak - wash-out

hasznavehetetlen ember - he is a wash-out, crock, piker

hasznavehetõ - any use, any good

hasznavehetõség - usefulness

hasznos - remunerative, useful, salutary, conducive, helpful

hasznos élettartam - useful life

hasznos melléktermék - spin-off

hasznos súly - payload

hasznos teher - payload

hasznos vki számára - to be of service to sy

hasznos vmire - to be of use for sg

hasznos watt-áram - watt current

hasznosít - to capitalize, to utilize, to develop, to harness

hasznosítás - utilization, exploitation

hasznosítható hulladékanyag - utility waste

hasznosíthatóság - expedience, expediency

hasznosított hulladék - salvage

hasznosság - avail, use, subservience, usefulness, utility

hasznossági gráf - utility tree

hasznot hajhászó - eager for gain

hasznot hajt - to fructify, to yield profit

hasznot hajtó - lucrative

hasznot hoz - to return profit

hasznot húz - to profit, to turn to profit

hasznot húz vmibõl - to benefit from sg, to gain, to benefit by sg

hasznot visszaforgat - to plough back

haszon - gain, use, profit, gains, utility, earnings, spoil

haszonállatok - livestock

haszonbérbe ad - to lease out, to let by lease

haszonbérbe adás - lease

haszonbérbe adott földek - lands out on lease

haszonbérbe vesz - to take on lease, to take in lease, to lease

haszonbérbe vétel - lease

haszonbérlet - lease

haszonbérleti díj - lease

haszonbérleti szerzõdés - lease, contract of lease

haszonélvezet - use

haszonélvezet idõtartama - tenure

haszonélvezõ - beneficiary, lessee

haszonelvû - utilitarian

haszonelvûség - utility, utilitarianism

haszonfa - rig timber

haszonlesés - profiteering, self-interest

haszonlesõ - eager for gain, venal, utilitarian

haszonlesõ ember - grabber

haszontalan - helpless, otiose, idle, unavailable, unhelpful

haszontalan beszéd - idle words

haszontalan ember - ullage

haszontalan fickó - wrong'un

haszontalan fráter - son-of-a-gun, son of a gun, bad egg

haszontalan kölyök - little scallywag

haszontalan munkát végez - to plough the sands

haszontalan volta vminek - frivolity, impertinence

haszontalanság - idleness, inanity, tosh

haszontalanságokat mûvel - to frivol

haszontalanságokkal bíbelõdik - to piffle

haszontalanul - helplessly

hasztalan - of no avail, unavailable, useless, frustrate

hasztalanul - uselessly

hat - to take, took, taken, to strike home, to operate

hát - now, why, back

hát- - dorsal

hat a becsületérzetére - to nettle

hát aztán? - so what?

hat darab szarvasmarha - six head of cattle

hát érdemes? - is it worth while?, is it worth it?

hát ez a helyzet! - so there!

hát ezek után! - now then!

hát ezt meg honnét veszed? - what put that into your head?

hat harangütés - six strikes

hat hónapnál rövidebb ideig - less than six months

hát idáig jutottak a dolgok? - have things come to that?

hát így vagyunk! - so that's your little game!

hát innen fúj a szél? - lies the wind in that quarter?

hát jó - I don't mind if I do

hat láb magas fal - wall six feet high

hat lábnál vmivel magasabb - he is six foot and a bit over

hát legyen! - so be it!

hát még mit nem! - go and stuff it!, shucks!

hát még mit? - what again?

hát nem egészen! - not much!

hát nem éppen! - not much!

hát nincs lelked? - have you no feelings?

hát onnan fúj a szél? - lies the wind in that quarter?

hat palackos tartó - six-pack

hat szarvasmarha - six head of cattle

hat százalékos kamatra - at the rate of six per cent

hát te mi járatban vagy itt? - what wind blows you here?

hát te? - and you?, and what about you?

hát téged mi lelt? - what has come over you?

hát téged mi szél hozott ide? - what wind blows you here?

hat vkire - to exert an influence on sy

hat vmire - to act upon, to act on, to work upon, to work on

háta mögött vkinek - over sy's head

hatágú csillag - hexagram

hatalma teljében - at the zenith of one's power

hatalma van felette - have control over

hatalma van vki felett - have a hold over sy, have a hold on sy

hatalmába ejt - to seize

hatalmába kerít - to transport, to possess, to seize on, to seize

hatalmába kerít vmit - to corral, to lay hands on sg

hatalmába keríti vmi - to be overcome by sg

hatalmában áll megtenni vmit - to lie in one's power to do sg

hatalmában tart - to keep down

hatalmában tart vkit - have power over sy, have a hold over sy

hatalmában tartja vmi - to be possessed by sg

hatalmas - smashing, powerful, gigantesque, grandiose, huge

hatalmas étvágy - robust appetite

hatalmas gyõzelem - smashing victory

hatalmas hadiflotta híve - blue-water school

hatalmas kiterjedésû síkság - sweeping plain

hatalmas összeget költ vmire - to spend a mint on sg

hatalmas tölgy - mighty oak

hatalmas tölgyfa - mighty oak

hatalmas tudományos értékû mû - monument of scholarship

hatalmas uralkodó - potentate

hatalmas volta vminek - hugeness

hatalmaskodás - masterfulness

hatalmaskodik - to tyrannize

hatalmaskodik vkivel - to lord it over sy

hatalmaskodó - masterful, bossy, overbearing

hatalmasság - potentate, mightiness

hatalmat gyakorol - to wield power

hatalmat nyer vmi felett - to get a grip on sg

hatalmát vesztett politikus - lame duck

hatalmi egyensúly - balance of power

hatalmi rendszer - power structure

hatalmon van - to be in power

hatalom - leverage, might, power, lever, authority, sway

hatalomittas - giddy with power

hatalomra jut - to come in, to come into power, to get power

hatalomra kerülés - rise to power

hatalomra tesz szert - to gain a firm hold over sy

hatalomvágy - greed for power, lust for power

hatály - effect, scope

hatályba lép - to take effect, to come into effect

hatályba léptet - to put into force

hatályba léptet vmit - to give effect to sg

hatályba léptetés - enforcement

hatálybalépés - coming into effect

hatályban - in effect

hatályban levõ - effective

hatályban van - to be in force

hatályon kívül helyez - to overrule

hatályon kívül helyezés - repeal

hatályon kívül helyezhetõ - repealable

hatályon kívül helyezik - to fall into abeyance

hatályon kívül helyezve - in abeyance

hatályos - of legal force, to operate, operative

hatálytalan - of no effect, null, unavailable

hatálytalanít - to nullify, to null, to revoke, to frustrate

hatálytalanítás - recission, cancellation, invalidation, repeal

hatálytalanító jeladás - negative signal

hatálytalanított - of no effect

hátán lovagoltat - to horse

hátán visz vkit - to horse

határ - scope, verge, termination, end, line, frontier

határ- - terminal, boundary

hátára fordul - to turn over

hátára vesz vkit - to horse

hátára vesz vmit - to take sg on one's back

határait kijelöli vminek - to stake out, to stake off

határállomás - border station

határán fekszik vminek - to fringe upon

határán jár vminek - to fringe upon

határán vminek - on the brink of sg

határátkelõhely - crossing point, border crossing point

határellenállás - critical resistance

határérték - limit value, limiting value, threshold limit

határértékek - end values

határeset - border-line case, extreme case

határfelület - interface

határfelületi - interfacial

határfelületi feszültség - interfacial tension

határhaszon - margin of profitableness

határhelyzet - cut-off

határidõ - deadline, tickler, dead-line, term

határidõ- - terminal

határidõ meghosszabbítás - respite

határidõnapló - tickler, desk calendar, desk diary

határidõs életbiztosítás - endowment policy, endowment insurance

határidõügylet - futures

határidõüzlet - futures

határjelek - metes and bounds

határkõ - monument, landmark

határkövek - metes and bounds

határmegállapítás - demarcation

határmérték-idomszer - end gauge

határmezsgye - confine

határnap - term

határok - confines, metes and bounds

határok közé szorít - to confine

határol - to border, to limit, to fringe upon, to terminate

határolás - limitation

határoló - terminal

határon át - transborder

határon keresztül - transborder

határon túl - over the border, beyond this country

határon túli - transborder

határos - to abut, bordering, adjacent

határos vmivel - to neighbor, to verge upon sg, to border on sg

határosság - juxtaposition

határoszlop - boundary pole

határoz - to decide, to decree, to destine, to determine

határozat - deliverance, regulation, order, resolve

határozatba megy - to pass

határozati javaslat - draft resolution

határozatképesség - quorum

határozatlan - equivocal, undecided, undetermined, unsettled

határozatlan ember - wobbler

határozatlan névelõ - indefinite article

határozatlanság - wobbliness, indecision, debility of purpose

határozatlanul - doubtfully, vaguely, unsteadily

határozatot hoz - to adjudicate

határozni nem tudó - indecisive

határozói - adverbial

határozott - determinate, definite, game, unmoved, emphatic

határozott fellépés - decided manner

határozott hang - unfaltering voice

határozott integrál - definite integral

határozott javulás - distinct improvement

határozott modor - decided manner

határozott névelõ - definite article

határozott stílus - robustious style

határozott szellemû ember - esprit-fort

határozott tollvonás - flourish

határozott válasz - definite answer

határozott vélemény - decided opinion

határozott visszautasítás - decided refusal

határozottan - emphatically, deliberately, resolutely, firmly

határozottan állít vmit - to assert sg boldly

határozottan ellenez vmit - to sit down hard on sg

határozottan ezért - for this express purpose

határozottan õ a legjobb - he is decidedly the best

határozottan ugyanezért - for this express purpose

határozottság - spiritedness, positiveness, steadiness, firmness

határozottságot mutat - to take a strong line, to put on a bold front

határõr - immigration officer

határpillér - limit

határsáv - border-land

határsávot újra betelepít - to relocate

határszél - periphery

határszéleket újra betelepít - to relocate

határt szab - to delimit, to limit, to define

határt szab vminek - to set a limit to sg

határt von vmi elõtt - to draw the line at sg

határtalan - limitless, extreme, unbounded, excessive, huge

határtalan nagysága vminek - depths

határtalanul - hugely, ad infinitum

határtalanul lelkesedik vmiért - to rave about sg

határtalanul nagyra tart vkit - to think no end of sy

határterület - frontier

határtól távol esõ - upcountry

határvidék - march, border-land, confine

határvidéki lakos - marcher, borderer

határvonal - periphery, terminator, boundary, border-line, line

határvonal (krikettpályán) - crease

hatás - action, impression, influence, effect, impact

hatás és ellenhatás - action and reaction

hatás nélkül maradt - unimpressed

hatása van - to tell, told, to take effect, to pull

hatása van (megjegyzésnek) - to make a dent

hatása van vmire - to work on

hatását elrontja vminek - to take the shine out of sg

hatásfok - efficiency, efficacy

hatáskeresztmetszet - cross section

hatáskör - competence, jurisdiction, ambit, purview, pale

hatáskörébe tartozik - to come under

hatáskörébe tartozik vkinek - to fall within sy's cognizance

hatáskörén kívül - beyond one's range

hatáskörzet - sphere of action

hátasló - mount, hackney

hatásos - effective, telling, potent, impressive, imposing

hatásos politikai húzás - blitz

hatásos politikai lépés - blitz

hatásos sorok - fat

hatásos szerep - fat

hatásosan - efficiently, effectively

hatásosság - effectiveness

hatásra vadászik - to attitudinize, to strain after effect

hatással van - to actuate, to react, to press

hatással van rá - to prepossess

hatással van vkire - to bear on sy

hatással van vmire - to act on, to affect, have an effect on sg

hatást gyakorol - to impinge on, to take effect

hatást gyakorol vkire - to exert an influence on sy, to appeal to sy

hatást gyakorol vmire - have an effect on sg

hatást kelt - to cut a dash

hatástalan - inefficient, weak, of no effect, inconclusive

hatástalan marad - to be of no effect, have no effect

hatástalanít - to kill, to defuse, to neutralize, to deactivate

hatástalanság - inefficiency

hatástalanul - futilely, ineffectually, to no effect

hatásterület - range

hatásvadászat - claptrap

hatásvadászó - claptrap, meant for effect, barnstorming

hatásvadászó beszéd - claptrap

hatásvadászó szavak - words meant for effect

hatásvadászóan beszél - to talk claptrap

hatásvilágító fényszóró - effects projector

hátat ecettel dörgöl be - to pickle

hátat fordít vkinek - to turn one's back on sy

hátat sóval dörgöl be - to pickle

hátba döf vkit - to stab sy in the back

hátba kapja a szelet - to bring the wind aft

hátba szúr vkit - to stab sy in the back

hátba támad vkit - to stab sy in the back

hátba ütöget vkit - to slap sy on the back

hátba ütögetés - pat on the back

hátba vág vkit - to slap sy on the back

hátba ver vkit - to slap sy on the back

hátba vereget vkit - to slap sy on the back

hátbatámadás - stab in the back

hátbaveregetõ - back-slapping

hátborzongató - uncanny, creepy, weird, morbid, grisly, grim, eery

hátborzongatóan - eerily, creepily, uncannily, gruesomely, weirdly

hátborzongatóság - eeriness

hátcsigolya - vertebra

hátegyenesítõ - shoulder brace

hatékony - effective, wholesome, have a lot on the ball

hatékony lõtávon - at effective range

hatékony lõtávon belül - at effective range

hatékonyan - efficiently

hatékonnyá tesz - to activate

hatékonyság - effectiveness, effect, efficacy, efficiency

hátfélszél - quartering wind

hátgerinc - spine

hátgerinc kezelése - chiropractic

hátgerincmasszázs - chiropractic

hátgerincmasszázzsal gyógyító - chiropractor, chiropractic

hátgerincmasszõr - osteopath

hátgörbesztõ munka - stoop work

hathatós - smart, efficient, efficacious, potent, effective

hathatós büntetés - smart punishment

hathatóság - efficacy, potency

hathatósan - ably, effectively

hathatósan megindokol - to show just cause for

hathatósság - efficiency, cogency

háti - dorsal

hátirat - indorsement, endorsement

hátirattal ellát - to endorse, to indorse, to back

hátitáska - satchel, backpack, book bag

hátizsák - knapsack, backpack, rucksack

hatlap - cube

hátlap - reverse, back, left-hand page, backing

hatlapfejû - hex head

hátlapon - on the back, overleaf

hátlapra ír - to endorse

hatlapú anya - hex nut

ható - influential, acting, active

hatóanyag - agent

hatodfél - five and half

hatóerõ - effectiveness, agency, efficacy, efficiency

hatóerõhatár - end point of effectiveness

hatókörzet - reach

hatol - to push

hátoldal - left-hand page, inside

hatoldalú - hexagonal

háton levõ - dorsal

háton úszó vízipoloska - boat-fly, boatman, boatmen

hátország - hinterland

hatos - sextet, sextette

hatos ütés (krikettben) - over

hatóság - authorities, authority

hatósághoz fordul - to refer to an authority

hatósági - of the authorities, magisterial, official

hatósági ár - price fixed by the authorities, established price

hatósági áron történõ eladás - sale at an official price

hatósági bizonyítvány - warrant, official certificate

hatósági eljárás - public proceedings

hatósági ellenõr - inspector

hatósági engedély - licence

hatósági engedéllyel - by leave of the authority

hatósági értesítés - writ, summons, notice

hatósági felszólítás - notice, summons, writ

hatosági igénybevétel - indent

hatósági igénybevétel - indent, official requisition

hatósági könyvtár - government library

hatósági közeg - officer of the law, official, public servant

hatósági közeg elleni erõszak - assault on officers of the law

hatósági közeg megsértése - defiance of lawful authority

hatósági orvos - medical officer

hatósági személy - officer of the law

hatósági szervek - public agencies

hatósági ténymegállapítás - official statement of facts

hatósugár - radius of operation, radius, radii, reach

hatótávolság - reach, range, effective range, radius of action

hatökör - unmitigated ass

hatpennys - bender

hátra - backwards, astern, over, aback

hátra-turbina - astern turbine

hátra arc - about-face

hátra arc! - about turn!, about face!

hátra arcot csinál - to about-face

hátra esik - to fall over

hátra jön - to come astern

hátra megy - to go astern

hátraarc - right-about face, right-about turn

hátraarcot csinál - to change about

hátrább áll - to stand back

hátrább az agarakkal! - pipe down!

hátrább levõ fokozat - lower echelon

hátradõl - to sit back, to lie back, to fall back

hátradõlõ - reclined

hátradõlt - reclined

hátradönthetõ ülés - tip-back seat

hátraesett - he fell smack on to his back

hátraesik - to fall back

hátraesztergálás - relief

hátrafelé - run of the, astern, to get sy', aft, back door

hátrafelé evez - to back water

hátrafelé hajlik (homlok) - to recede

hátrafelé haladó - retrograde

hátrafelé irányuló - backward, retrograde

hátrafelé irányuló mozgás - astern running

hátrafelé jön - to come astern

hátrafelé kirúg - to fling out its heels

hátrafelé megy - to go astern, to retrograde, to back

hátrafelé mozgás - astern motion, motion astern

hátrafelé vált át - to draw aft

hátrafésült haj - swept-back hair

hátrafordul - to round on one's heels

hátrafut - to recoil

hátrafutás - recoil

hátragurul - to roll back

hátrahagy - to leave behind, to leave, left

hátrahagyott - posthumous

hátrahajítás - back cast

hátrahajlított - retroflexed

hátrahajlott - retroflexed

hátrahanyatlik - to fall back

hátraható - regressive

hátrahõköl - to recoil

hátrahõkölés - recoil

hátrahúz - to set back

hátrahúzás - pulling back

hátrál - to retreat, to give ground, to flinch, to give way

hátrálás - recoiling, recess, shrink

hátralék - remainder, arrears

hátralékba jut - to fall into arrears, to get into arrears

hátralékba kerül - to get into arrears, to fall into arrears

hátralékban van - to be behind-hand, to be behind, to be behindhand

hátralékban van vmivel - to be behind with sg

hátralékos - residuary, outstanding

hátralékos kamatok - arrears of interest

hátralékos tartozás - arrears

hátralékot behoz - to catch up arrears

hátralevõ rész - balance

hátráló - goer back

hátráltat - to set back, to baulk, to balk

hátráltatás - encumbrance, retardation, setback

hátramarad - to hang back, to drop astern, to lag behind

hátramaradott - relict, survivor

hátramaradottak - bereaved

hátramaradozik - to hang the arse, to drag behind

hátramaradt elektromosság - electric residuum

hátramozdító - clog

hátramunkálás - relief

hátranéz - to look round, have a look round

hátrány - penalty, handicap, disadvantage, inconvenience

hátrányos - derogatory, hurtful, detrimental, prejudicial

hátrányos helyzet - wrong

hátrányos helyzetbe hoz - to up-stage, to handicap

hátrányos helyzetbe hoz vkit - to put sy at a disadvantage

hátrányos helyzetben - at a disadvantage

hátrányos helyzetben lévõ - underprivileged, underdog

hátrányos megkülönböztetés - bias

hátrányt behoz - to make up leeway

hátrasiklás - recoil

hátrasiklás-csökkentõ - recoil reducer

hátrasiklás nélküli - recoilless

hátrasiklik - to recoil

hátratámaszt - to recline

hátratesz - to set back

hátratûz - to pin back

hátraugrik - to spring back

hátravetés - throwback

hátravonul - to stand back, to recoil

hátravonulás - recoiling

hátrész - panel, saddle, butt

hátság - table-land, ridge

hátsó - back, hind, posterior, after, rear, thither

hátsó-felsõsudárvitorla - mizen royal

hátsó ajtó - tail-gate, back door

hátsó bejárat - back-stair entrance

hátsó emeletfedélzet - poop

hátsó fedélzet - quarter-deck, after deck, aft deck

hátsó fertály - hindquarters, quarter

hátsó fertály (állaté) - hind quarters

hátsó földszinti ülések - pit

hátsó gondolat - back-door intent, lurking thought, ulterior motive

hátsó helyzetlámpa - taillight

hátsó inasülés - dickey, dicky

hátsó jelzõlámpa - taillight

hátsó kapu - tail-gate

hátsó kis kitámasztó rúd - bumpkin, bumkin

hátsó lábain álló - rampant

hátsó lábára áll - to sit up

hátsó lámpa - taillight, rear light, rear lamps, tail light

hátsó lépcsõ - back stairs

hátsó lökhárító - rearguard

hátsó nadrágzseb - hip-pocket

hátsó perem - posterior end

hátsó pótülés és csomagtartó - rumble-seat

hátsó rész - rear-end, rump, haunch, hind quarters, aft end

hátsó szoba - backroom

hátsó támasztóbak - back-rest

hátsó tartó - back-rest

hátsó ülés - backseat

hátsó ülést foglal el - to ride back

hátsó vég - rear-end

hátsó vonalak - back lines

hátsóárboc-felsõsudárvitorla - mizen royal

hátsóárboc-sudárvitorla - mizzen topgallant, mizen topgallant

hátsófogás - grip round the waist

hátsókert - back garden, back yard

hátsórész - behind, rear end, tail

hatsoros árpa - winter barley

hátszalonna - fat-back

hátszél - back-wind, leading wind, downwind

hátszéllel - before the wind

hátszéllel fut - to run before the sea

hátszéllel vitorlázik - to sail before the wind, to sail large

hátszín - sirloin

hátszínszelet - rump-steak, wing-rib

hatszor egymás után - six times over

hatszoros - sextuple

hatszoroz - to sextuple

hátszög - relief angle, angle of relief, relief

hatszög alakú kúp - hexagonal pyramid

hatszögekkel mintáz - to honeycomb

hatszögletû - hexagonal

hatszögû - hexagonal

háttámasz - back-rest

háttér - field, background

háttérbe beolvadó arckép - vignette

háttérbe szorít - to up-stage, to play down, to efface, to adumbrate

háttérben - up-stage

háttérben marad - to efface oneself, to keep back

háttérbõl irányít - to mastermind

háttérbõl irányító személy - backseat driver

háttérfüggöny - backdrop

hátul - astern, back, up-stage, aft

hátul képzett magánhangzó - back vowel

hátulja - hind quarters, quarter, back

hátuljával egymásnak - end to end

hátuljával vmi felé - end on

hátulról - posteriorly

hátulról felszáll - to poop

hátulról kap - to poop

hátulról ledöf vkit - to stab sy in the back

hátulról lök - to poop

hátulsó - posterior, back, hind, after

hátulsó fedélzet - after-deck

hátulütõ - kickback

hátúszás - backstroke, the backstroke

hatvan - sixty

hatvan éves - sexagenary

hatvan részbõl álló - sexagenary

hatvanas - sexagenary, sexagenarian

hatvanas számrendszer - sexagenary arithmetic

hatvanéves - sexagenarian

hatvanéves személy - sexagenarian

hatvány - power

hatványkitevõ - index, exhibitor

hatványoz - to involve

hatványozás - raising to a power

hatványsor - power series

hátvéd - rearguard, quarterback, rear, back

hátvédek - defenders

hátvédet alkot - to bring up the rear

hátvédsor - backs

hattyú - swan

hattyúnyak - gooseneck

hattyúnyak alakú - goosenecked

hattyúnyak alakú szellõzõcsõ - gooseneck

hattyúraj - game

havária - average, damage to ship, injury to ship

havas - snowy

havas esõ - sleet

havas esõ esik - it sleets

havas esõs - sleety

havas esõt hozó - sleety

havas latyaktól felázott - slushy

havas patájú ló - horse balled up

havasi - alpine

havasi csóka - red-legged crow

havasi gyopár - edelweiss

havazik - it is snowing, to snow

haver - pal, crony, chum, bucko, dude

haverkodik vkivel - to be chummy with sy

haverkodó - matey, pally

havi mérleg - monthly statement

havibaj - turns, term, courses

havibaj megszûnése - menopause

hawaii - Hawaiian

Hawaii - Hawaii

Hawaii-szigetek - Hawaiian islands

hawaii ünnepség - luau

ház - home, place, house, housing

ház barátja - friend of the family

ház befogadóképessége - houseful

ház északi oldala - north side of the house

ház hozzáépített garázzsal - house with garage attached

ház hozzátartozó garázzsal - house with garage attached

ház hozzátartozó telekkel - premises

haza - home, mother country

haza- - home

haza kell mennem - I must be home

hazaárulás - capital treason, high treason

hazaáruló - treasonable, treasonous

házadó - habitation tax

hazaér - to get home

hazaérkezett - to be home

hazaérkezik - to come home

hazafelé - homewards

hazafelé igyekvõ - homeward bent

hazafelé indul - to set one's face for home

hazafelé menet - on one's way home

hazafelé menõ - homeward

hazafelé tart - to set one's face for home

hazafelé veszi az útját - to bend one's steps homeward

hazafelé veszi útját - to set one's face for home, to backtrack home

hazafelé vezetõ - homeward

hazafi - patriot

hazafias - patriotic

hazafiasság - patriotism

hazafiúi - patriotic

hazafutás (baseballban) - home run

hazai - home, domestic, home-made, inland

hazai csapat - local side, home team, home side

hazai gyártmány - home product

hazai hajóhad - home fleet

hazai ipar - home industry

hazai pálya - home ground

hazai pályán - at home

hazai termék - home product, inland produce

házaik - their houses

hazairányít - to home

hazait kap - to get a hamper from home

hazájából kiûz - to expatriate

hazájából számûz - to expatriate

hazajár (kísértet) - to walk

hazajáró lélek - spook, ghost

hazajön - to come home

hazakísér - to take home, to beau

hazakísér vkit - to take sy home, to see sy home

hazaküld - to home, to lay off

hazaküldés után fizet vmiért - to pay for sg at the door

házal - to canvass, to peddle, to hawk

házalás tilos - no hawkers

házaló - peddler, pedlar

házaló ügynök - canvasser

házamban - to my house, at my house, in my house

hazamegy - to go home, to backtrack home

hazamenet - on one's way home

hazardíroz - to plunge, to gamble

hazardírozó - plunging

hazárdjáték - gamble, gambling

hazárdjátékos - plunger

hazárdjátékot játszik - to gamble

hazardõr - punter, leg, plunger

hazárdul játszik - to play high, to play for high stakes

hazarepül - to home

házas - married, wedlock-bound

házas- - wedded

házasélet - wedded life, wedlock

házasélet titkai - privacies of the bedchamber

házasodik - to wed, to marry

házaspár - pair

házasság - matrimony, marriage, married life, union, wedlock

házasság elõtti - premarital, prenuptial

házasság igája - matrimonial tether

házasságban egyesülnek - to become one flesh, to be made one flesh

házasságban él - to run in double harness

házasságból született gyermek - legitimate, born in wedlock

házassági - marital, matrimonial, conjugal

házassági ajánlatot tesz - to offer one's hand

házassági anyakönyvvezetés - registration of marriage

házassági bontóítélet - divorce

házassági ígéret megszegése - breach of promise

házassági kötöttség - matrimonial tether

házassági perek - matrimonial causes

házassági tanácsadó - marriage guidance counsellor

házasságképes - nubile

házasságkötés - marriage

házasságkötési szertartás - nuptial ceremony

házasságközvetítõ iroda - matrimonial agency, matrimonial bureau

házasságlevél - marriage lines

házasságon kívül született - bastard, born out of wedlock, misbegotten

házasságon kívüli gyerek - natural child

házasságot köt - to make a match

házasságra érett - nubile

házasságra lép - to nuptialize, to wed

házasságtörés - adultery, criminal conversation

házasságtörõ - adulterous

házasságtörõ férfi - adulterer

házasságtörõ nõ - adulteress

házastárs - spouse, yoke-fellow, consort

házastársi - conjugal, matrimonial, marital

házastársi kötelékek - bounds of wedlock

házasulandó - nubile

házasulási arányszám - marriage rate

hazaszalad - to run home

hazaszeretet - patriotism

házat fellobogóz - to deck a house with flags

házat gyorsan felhúz - to rush up a house

házat hirtelen felhúz - to rush up a house

hazatelepít - to repatriate

hazatelepítés - repatriation

hazatelepített személy - repatriate

hazatér - to go home

hazatérés - homecoming, getting back

hazatérõ - homecoming

házatlan csiga - slug

hazaút - homeward journey

hazautazás - homeward journey, home journey

hazavág - to top

hazavág vkit - to take sy out

hazavág vmit - to shit sg up

hazavágyódó - homesick

hazavezet - to home

hazavisz vkit - to get sy home

házbérleti szerzõdést megújít - to take a new lease of a house

házfelügyelõ - hall porter, caretaker, janitor, superintendent

házfõnök - prior

házhely - site, building site, building plot

házhoz közel esõ cserjés - home coverts

házhoz közel esõ erdõ - home coverts

házhoz szállító mészáros - family butcher

házi - family, in-house, home, home-made, tame

házi dolgozat - written homework

házi feladat - home lessons, homework, home lesson, prep

házi gyártmány - to make, made, our own make

házi korrektúra - foul proof

házi koszt - plain cooking

házi légy - housefly

házi lisztbogár - miller

házi õrizet - house arrest

házi szennyvíz - waste water

házi szerzõ - house dramatist

házi szolga - skip

házi szövésû - homespun

házi telefon - intercom

házi titokba beavat vkit - to give sy the low-down

házi verseny - intramural competition

háziállat - domestic animal

háziállati életmód - domesticity

házias - domesticated

házias életmód - domesticity

háziasít - to domesticate

háziasított - domesticated

háziasság - domesticity

háziasszony - hostess, mistress, housewife

házibál - hop

házicipõ - lounger

házigalamb fajta - baldhead

házigazda - master of the house, entertainer, amphitryon, host

házigazda szerepét tölti be - to do the honours of the house

háziipar - home industry

házikabát - dressing gown

házikó - pillbox, box, lodge

házikó felhõkarcoló tetején - penthouse

házilag font - homespun

házilag font fonalból készült - homespun

házilag készített likõr - sweet

házilag készült - home-made

házilag szõtt - homespun

házilégy - house-fly

házimunka - fancy work, housework

házinéni - landlady

házinyúl - rabbit

háziorvos - family doctor

házipatika - medicine cabinet, medicine chest

háziruha - undress, banian, housedress

házisapka - skullcap

háziszolga - boots

háziszõttes - homespun

háziszõttesbõl készült - homespun

háziúr - landlord, host

házivászon - crash

házkutatási engedély - search warrant

házmester - janitor

házmesternõ - janitress

háznép - houseful

házon belül - in doors, within doors

házon belül marad - to keep within doors

házon belül tartózkodik - to keep within doors

házon kívül - outdoors, out of doors, without doors

házon kívül alszik - to stay out all night

házon kívül étkezik - to eat out

házon kívül van - to be out

házon kívüli - outdoor

házõrzõ kutya - watchdog, house dog

házról házra - from door to door, from house to house

háztáji - market garden

háztáji telek - croft

háztartás - house, household, establishment

háztartásban használt víz - water

háztartási - home

háztartási alkalmazott - help

háztartási dolgok - domesticities

háztartási kiadások - household expenses

háztartási robotgép - food mixer

háztartási szén - household coal, house coal

háztartási ügyek - domesticities

háztartást vezet - to keep house

háztartástan - home economics

háztól házig - from house to house, from door to door

háztömb - square, block

háztulajdonos - householder

hazudik - to lie, lied, to tell a lie

hazudik vkinek - to dump a lie on sy, to shit, shat

hazudni bûn - it is wrong to tell lies

hazudozás - mendacity

hazudozásra való hajlam - mendacity

hazudozásra való hajlamosság - mendacity

hazudozik - to blow smoke

hazudozó - mendacious, opiate-monger, liar, storyteller

hazug - mendacious, untrue

hazug állítás - mendacity

hazug ember - liar

hazugság - crack, cracker, story, untruth, mendacity, crap

hazugságot rábizonyít vkire - to bring a lie home to sy

hazugságra való hajlam - mendacity

hazugságra való hajlamosság - mendacity

hazugságvizsgáló készülék - lie-detector

házuk - their house

házunkba - to our house

házunkhoz - to our house

házvezetõnõi - matronly

házvezetõnõi tisztség - matronage

házsártos - rambunctious, frumpish, shrewd, scold, pugnacious

házsártos asszony - shrew

házsártosság - pugnacity, pugnaciousness

házsor - range of buildings, row of houses, line of houses

házszabályok - standing orders

házszám - numero, number

hé! - whoa!, hey!, whoop!

hébe-hóba - here and there, once in a blue moon, on and off

hebeg - to stammer, to stutter

hebegés - stutter, stammer

hebehurgya - giddy-pated, giddy, flighty, inconsiderate

hebehurgyán csinál - to slubber

hebehurgyán végez - to slubber

hebehurgyaság - giddiness

héber - Hebrew

hébér - plunging siphon

héber nyelv - Hebrew

hecc - bang, jape

hecc kedvéért - for the humour of it

heccbõl tesz vmit - to do sg for kicks

heccel - to kid, to rib, to rally, to banter, to josh

heccel vkit - to pull sy's leg

heccelés - josh, joshing

heccelõ - josher, heckler, joshing

heccelõdõ - josher

hedonista - hedonistic

hefti - horn, hooter

heg - callus, cicatrix, cicatrices, crust, scab, scar

heg- - cicatricial

hegedû - fiddle, violin

hegedû nyekergetés - fiddling

hegedûfejet díszítõ csiga - scroll

hegedûiskola - violin school

hegedül - to play the violin, to fiddle

hegedûláb - bridge

hegedülgetõ - fiddling

hegedülõ - fiddling

hegedûmûvész - violinist

hegedûn játszó - fiddling

hegedûs - fiddle, fiddler, violin player

hegedût nyekergetõ - fiddling

heges - cicatricose, scabby, crusted, callused

hegesedés - scar

hegeszt - to weld

hegesztés - weld, joint

hegesztés helye - weld

hegesztési varrat - joint

hegeszthetõ - weldable

hegeszthetõség - weldability

hegesztõ - welder

hegesztõpisztoly - burner, torch

hegszövet - cicatricial tissue, callus

hegy - mountain, toe, hill, mount, height

hegycsúcs - mountain peak, piton, brow, eminence, hilltop

hegydomborulat - nipple

hegye vminek - tip, peak

hegyes - tapering, peaky, fine, sharp, acute, keen, pointed

hegyes-völgyes - rangy

hegyes áll - slipper chin

hegyes csúcsban végzõdõ - tapering

hegyes hûtõ - tapered bonnet

hegyes impulzuscsúcs - spike

hegyes léc - pale

hegyes szerszám - prod

hegyes tetejû szalmakalap - Zulu

hegyes toll - fine pen, fine nib

hegyes vakolókanál - pointing-trowel

hegyes végû - picked, tapering

hegyes vésõ - head punch

hegyesszög - acute angle

hegyesszöget alkotó - acute-angled

hegyesszögû - acute-angled

hegyetlen - blunt-pointed

hegyez - to point, to sharpen

hegyezés - setting, pointing

hegyezi a fülét - to perk up the ears, to pin one's ears back

hegyezõ - sharpener

hegyezõgép - pointing-machine

hegyfok - brow, headland, ness, head, bluff, reach, bill

hegygerinc - apex, apices, ridge

hegyhát - ridge

hegyi juhar - sycamore

hegyi kecske - mountain goat

hegyi kristály - rhinestone

hegyi lakó - hillbilly

hegyi patak - torrent, gill

hegyi vízmosás száraz medre - dry wash

hegyibetegség - altitude sickness

hegyikék - Armenian stone

hegyikristály - Bristol stone, pebble, crystal

hegykoszorú - belt of hills

hegylakó - mountaineer, hillbilly, mountainer

hegylakó paraszt - hillbilly

hegylánc - ghaut, mountain range, range, mountain chain, ghat

hegymagasságú - mountainous

hegymászás - mountaineering, climbing

hegymászó - mountainer, mountaineer, alpine

hegymenet - ascent

hegynek felfelé - uphill

hegynyereg - saddle

hegynyúlvány - shoulder

hegyoldal - side, flank, hillside

hegyorom - brow

hegyszakadék - gorge, defile

hegyszoros - cove, glen, gorge, gullet, narrows, defile, pass

hegyszoros vízfolyással - flume

hegytetõ - mountaintop, hilltop

hegytorok - cove, gorge

hegyvidék - highland

hegyvidéki - highland

hegyvonulatos - rangy

hehezet - aspirate

hehezetes ejtés - aspiration

hehezetesen ejt - to aspirate

héj - shuck, rind, skin, scale, peel, cod, husk, shell

héja - hawk, buzzard

héjában fõtt burgonya - potatoes boiled in their skin

héjas - husky, crusty

héjas állat - crustacean

héjától megtisztít - to hull

héjazat - shell, skin

héjlemezelés - skin

héjszerkezet - shell

hektár - hectare

hektográfiai levonat - manifold

hekus - copper, cop, busy, tail, gumshoe, flatfoot

helikopter - windmill, chopper, windmill-plane, helicopter

helikopter-leszállóhely - heliport

helikopter-repülõtér - heliport

helikopter felszállás - jump-off

heliogravure - photogravure

hellén - Grecian

hellénista - Grecian

hellénista tudós - Grecian

Helsingör - Elsinore

hely - place, stead, room, space, location, berth, site

helybeli - home, resident, local

helybeli csapat - home side

helybeli lakos - residenter, resident

helybeli lakosság - resident population

helyben vagyunk - we are there

helybenhagy - to approve, to O.K., to belabor, to belabour

helybenjárás - goose-step

helybõl ugrás - standing jump

helycsere - changeover

helycsere baseballban - inning

helycsere! - over!

helycserés társasjáték - general post

helyébe lép - to supplant

helyében - in the room of

helyén - in the right place

helyén álló - unmoved

helyén levõ - ship-shape, unmoved

helyén marad - to stick around

helyén van - to be at the bat

helyén van a nyelve - have a glib tongue

helyén van a szíve - to be game

helyén van az esze - to keep one's wits about one

helyenkénti - partial

helyénvaló - pertinent, proper, appropriate, right, legitimate

helyénvaló megjegyzés - just remark

helyénvaló szó - proper word

helyénvaló tanács - word in season

helyére - home

helyére csavar vmit - to screw a piece home

helyére csavaroz vmit - to screw a piece home

helyére rak - to tidy, tidied, to tidy, to tidy up

helyére tolja a reteszt - to shoot the bolt home

helyes - right, nice, okay, legitimate, proper, true, compt

helyes angolság - queen's English

helyes értesülés - pukka gen

helyes és pártatlan ítélet - just and lawful decision

helyes hangot üt meg - to touch the right key

helyes irány - beam

helyes irányban - on the beam

helyes kiejtés - received pronunciation

helyes kiejtésre tanítás - speech correction

helyes kifejezés - right word, proper expression

helyes kis nõ - she is not amiss

helyes megítélés - appreciation

helyes nyomra vezet vkit - to put sy on the right track

helyes szó - right word

helyes úton halad - to work on the right lines

helyes útra vezet - to put right, to set right

helyes! - that's the staff!, all right!, that's the ticket!

helyesbít - to correct, to rectify, to amend

helyesbítés - correction, rectification, amendment, rectifying

helyesbített gõznyomás - fugacity

helyesebben - more truly

helyesebben szólva - or rather

helyesel - to approve of, to indorse, to endorse, to approve

helyeselhetõ - advised

helyesen - properly, well, on the beam, duly, fair, true

helyesen alkalmazott - felicitous

helyesen alkalmazott szó - proper word

helyesen fogalmazott - well worded

helyesen gondolkozik - to think along the right lines

helyesen gondozott - well-kept

helyesen ítél meg - to appreciate

helyesen jár el - to do the right thing

helyesen leír - to spell, to spell, spelt

helyesen megfejt - to nick

helyesen választott - felicitous

helyesírás - spelling

helyesírási hibák - faults of spelling

helyeslés - approval, acclamation, applause

helyeslõ - positive

helyeslõen - approvingly

helyeslõleg bólint - to nod assent

helyesség - justness, soundness, seemliness, propriety

helyet ad - to permit of

helyet átad vkinek - to yield the place to sy

helyet átenged vkinek - to yield the place to sy

helyet cserél vkivel - to swap places with sy

helyet cserélnek - to switch places

helyet csinál - to make room for, to move to one side

helyet foglal - to take place, to take a seat, to seat oneself

helyet kér - to call for water

helyet lefoglal - to take a seat

helyet megállapít - to locate

helyet változtat - to shift round

helyet vesz igénybe - to take up space

helyet! - give place!, make place!, gangway!

helyett - in place of, in the room of

helyettem - in my stead

helyettes - proxy, lieutenant, stand-in, vicar, acting, supply

helyettes- - assistant

helyettes igazgató - acting manager

helyettes miniszterelnök - acting prime minister

helyettes parancsnok - second in command

helyettes színész - stand-in

helyettes útján - by deputy

helyettesi állás - lieutenancy

helyettesi méltóság - lieutenancy

helyettesít - to replace, to supersede, to substitute

helyettesít vkit - to substitute for sy, to supply for sy

helyettesítés - replacement

helyettesítõ - substitute, vicarious

helyettesítõ személy - expletive

helyettesítõ színész - understudy

helyettesítõ tárgy - expletive

helyettesítteti magát - to find a deputy

helyettesként - vicariously

helyettest állít - to arrange for a supply

helyez - to repose, to place, to set, set, to put, put

helyezd magad kényelembe! - make yourself at home!

helyezés - setting, putting, place

helyezetlenek - also run, also-run

helyezkedik - to jockey oneself, to jockey

helyezkedõ - situated

helyezkedve csinál - to jockey

helyfenntartás - booking of seats

helyfoglalás - booking of seats, advance booking

helyhatósági rendelet - bye-law, by-law

helyhatósági szabályrendelet - by-law, bye-law

helyhez köt - to localize

helyhez kötés - localization

helyhez kötött - immovable

helyhez nem kötött - unbound

helyi - home, regional, local, topical

helyi adó - rate

helyi csapat - home side

helyi érzéstelenítõ - local anaesthetic

helyi fiók - local

helyi hír - local

helyi járvány - endemic

helyi jelleg - localism

helyi jellegû - endemic, communalistic

helyi kiadványok gyûjteménye - local collection

helyi megbetegedési arányszám - morbidity

helyi szélváltozás - slant of wind

helyi szokás - localism

helyi zéró vízszint - datum water level

helyiérdekû vasút - local railway

helyiérdekû vonat - local train, local railway, short train

helyileg - locally

helyiség - joint, accommodation, premises, chamber

helyiségeket kiürít - to vacate the premises

helyjegy váltása - booking of seats

helyjegyet vált - to make a reservation, to book a seat

helyjegyváltás - reservation

helykén - pertly

helyleírás - topography

helyleíró - topographer, topographic, topographical

helylemondás - cancellation

hellyel-közzel - sporadically

helymeghatározás - localization, location

helyõrség - garrison

helyõrség kiürítése - depletion

helyõrséget helyez el - to garrison

helyõrségi klub - service club

helyõrségi üzlet - post exchange, PX

helyrajz - topography

helyrajzi - topographic, topographical

helyrajzi térkép - profile map

helyre állítja egészségét - to reinstate

helyre juttat - to get, got

helyre nem igazítható - irreducible

helyre nem tett - unset

helyre tesz - to reinstate

helyreállít - to renovate, to recruit, to accommodate, to right

helyreállítás - reconstruction, reparation, recovery, doing-up

helyrehoz - to recondition, to set up, to remedy, to true up

helyrehoz vmit - to make amends for sg

helyrehozás - redress, redemption

helyrehozhatatlan - irreparable, beyond repair, unredeemable

helyrehozhatatlanul - beyond repair

helyrehozható - redeemable

helyrehozó - redeeming, rectifier

helyreigazít - to set to rights, to set right, to put right

helyrejön - to get well

helyrepofoz - to plaster up, to tinker

helyrerakás - setting

helyretesz - to reset, reset

helység - locality, place

helyszín - locality, locale, spot, location

helyszínen - on the premise, in the field, on the spot

helyszíni bírságolási cédula - tag

helyszíni közvetítés - running commentary, remote pick-up

helyszíni rádióközvetítés - remote pick-up

helyszíni szemlét tart - to case the joint

helyszíni vétel és eladás - spot purchase and sale

helyszínrajz-készítés - plotting

helyszûke - lack of space, lack of floorspace

helyszûkében van - to be confined for space, to be cramped for rooms

helyt ad - to make place, to give place

helytáll - to hold on

helytálló - sound, watertight

helytállóság - watertightness

helytartó - resident, lieutenant

helytartói állás - lieutenancy

helytartói méltóság - lieutenancy

helytartóság - lieutenancy

helytelen - unwarrantable, unfair, incorrect, improper, wrong

helytelen alkalmazás - abuse

helytelen bemutatás - misrepresentation

helytelen cselekedet - ill-advised action

helytelen elnevezés - misnomer

helytelen elosztás - maldistribution

helytelen elõadás - misrepresentation

helytelen használat - abuse

helytelen kezelés - malpractice

helytelen kiejtés - mispronunciation

helytelen módszert alkalmaz - to go on wrong lines

helytelen nézetek - wrong ideas

helytelen nyelvhasználat - barbarism

helytelenít - to disapprove of, to frown, to deprecate, to bar

helytelenítés - disfavour, disfavor, disapproval, discouragement

helytelenítõ - disapprobative, disapproving, deprecating

helytelenítõen vitatkozik - to expostulate

helytelenség - impropriety

helytelenül - wrongly, off the beam, amiss, unduly, mistakenly

helytelenül alkalmaz - to abuse

helytelenül cselekedtél - you have done it wrong

helytelenül cselekszik - to go on wrong lines

helytelenül cselekvõ - wrong

helytelenül használ - to misuse

helytelenül használ fel - to abuse

helytelenül ítél meg - to judge amiss

helytelenül megállapító - wrong

helytelenül mondó - wrong

helytelenül mutat be - to misrepresent

helytelenül válaszol - to answer wrong

helyválasztás - tossing for sides

helyváltoztatás - locomotion, motion

helyzet - stance, bearing, juncture, lie, state, status, lay

helyzet-megállapítás - pointing

helyzet közlése - showdown

helyzet magaslatára emelkedik - to rise to the occasion

helyzetbeállító rakéta - thruster

helyzetértékelés - reading

helyzethez illõ - suitable to the occasion

helyzeti - potential

helyzeti elõny - point of vantage, coign of vantage, vantage-point

helyzetjelentést ad - to report progress

helyzetmegítélés - estimate of situation

helyzetpont - fix

helyzetpont-bemérés - fix

helyzetpont-meghatározás - fix

helyzetvígjáték - slapstick comedy

hematit - hematite

hempereg - to roll

hemzseg - to mill, to swarm, to teem

hemzseg a férgektõl - to crawl with vermin

hemzseg vmitõl - to abound with sg, to bristle, abound with sg

hemzsegnek benne a férgek - to crawl with vermin

hemzsegõ - teeming

henceg - to show off, to talk big, to hector, to put it on

hencegés - cracker, braggart, show-off, bluster, brag, boast

hencegõ - braggart, hectoring, bravado, flaunting, gassy

hencegõ alak - braggadocio

hencegõ ember - bilge artist

hencegõ természet - vaingloriousness

hendikep verseny - give-and-take race

henger - roller, roll, cylinder, barrel, reel

henger alakú puskagolyó - slug

henger alakú revolvergolyó - slug

hengerbetét - sleeve of the cylinder

hengercsaprózsa - wobbler

hengerel - to sheet, to draw, drew, drawn, to roll, to mill

hengerelt félkész áru - billet

hengeres - cylindrical

hengeres futómû - roller gear

hengeres kártoló - roller card

hengeres magtalanító-gép - roller gin

hengeres saru - rocker bearing

hengerész - roller

hengerfej - cylinder head

hengerfejüreg - dome

hengerfurat - piston area

hengerít - to roll

hengerjárat - horizontal engine

hengerkerék - crab

hengerlés - rolling

hengerléssel tömörít - to cog down

hengerlõgép - roller

hengerlõmunkás - roller

hengermalom - roller mill

hengermû - rolls, train of rolls

hengernyomás - roller print

hengerpersely - sleeve of the cylinder

hengersor - rolls, train, train of rolls

hengersoron nagyol - to cog down

hengerüreg - pass

hengerûrtartalom - capacity, cubic content, cubic capacity

hentereg - to roll about, to wallow, to welter

hentes - butcher, sticker

hentes-szakma - butchery

hentes módra operál - to hack

henteskés - sticker, butcherknife

hentesüzlet - butcher's

henye - sedent, expletive, idle, slothful

henye ember - bum

henye szó - padding, expletive, tag

henyél - to bum, to lounge, to laze, to drone, to slug

henyélés - sloth

henyélõ - lazy, leisured, lounger

henyeség - slothfulness, sloth

hepaj - toot, blast

hepciás - blustering, presumptuous

hepciás ember - rooster

hepciáskodás - roistering

hepciáskodik - to swagger, to roister

hepciáskodó - roistering, roister-doister

hepehupa - bump

hepehupák - ups and downs, bumps in a road

hepehupás - bumpy

hepehupás terep - rough

hepehupás út - rough road

hepehupaság - check

hepp - bug

heppes - lopsided

herbatea - herb beer, infusion

herceg - duke, prince

hercegecske - princeling

hercegi - princely

hercegi cím - dukedom, serenity

hercegi megszólítás - serenity

hercegi rang - dukedom

hercegné - duchess, princess

hercegné õfõméltósága - her grace

hercegné õkegyelmessége - her grace

hercegnõ - duchess, princess

hercegség - duchy, princedom, dukedom

here - lounger, stone, testicle

here (méh) - drone

herék - knockers

herél mén - horse

herélt - emasculated, neuter, emasculate, cut

herélt állat - neuter, spade

herélt ló - cut horse

heresó - salt of lemon, salts of lemon

herezacskó - scrotum, scrota, cod

hering - herring

heringfüstölõ - kipperer

hermafrodita - hermaphroditical, hermaphrodite, hermaphroditic

hermafroditaság - hermaphrodism, hermaphroditism

hermelin - ermine, stoat

hermetikusan - hermetically

hernyó - grub, caterpillar, worm

hernyóbél - silkworm gut, silk gut

hernyóselyem - floss

hernyótalp - track

heroin - heroin, junk

heroinos cigaretta - hit

hervad - to wilt

hervadás - wilt, withering, droop

hervadási együttható - wilting coefficient

hervadhatatlan - undying, imperishable

hervadó - wilting, withering, mouldering

hervadozik - to wilt, to languish

hervadozó szépség - beauty on the wane

hervadt - wilted, blighted, sere, sear, withered

hervadt vicc - blue joke

hervasztó - withering, wilting

hervasztó dolog - drag, blighter

hess! - shoo!

hesseni - hessian

hesszeni - hessian

hesszeni légy - hessian fly

hét - seven, week

hét dereka - inside of a week

hét közepe - midweek, inside of a week

hét szûk esztendõ - time of the lean kine

hét utolsó napja - last of the week

hétalvó - lie-in-bed, sleepy-head

heted - seventh

hetedhét országon túl - behind the beyond

hetedik - seventh

heterodox - unorthodox

hetes - seven

hetet-havat összehord - to talk through one's hat, to talk nonsense

hétfõ - Monday

hétfõtõl csütörtökig bezárólag - Monday through Thursday

hétfõtõl péntekig bezárólag - Monday through Friday

heti - weekly

heti ajánlat - this week's draw

hétköznap - weekday

hétköznapi - casual, ordinary, informal, everyday

hétköznapi nyelven - in common parlance

hétköznapi stílus - bathos

hétköznapian - prosaically

hétköznapias - trivial

hétköznapiság - prose, ordinariness

hétköznapivá tesz - to trivialise

hétmérföldes csizmák - seven league boots

hétpecsétes titok - dead secret, top secret

hétpróbás - out-and-out

hétpróbás gazember - unmitigated blackguard, unmitigated rascal

hetven - seventy

hetvenes - septuagenarian

hetvenéves - septuagenarian

hetvenkedés - swashbuckling, roistering, bounce, bluster

hetvenkedik - to bounce, to roister, to put on side, to ruffle

hetvenkedõ - roistering, braggart, roister-doister, brag

hetvenkedve beszél vkivel - to crow over sy

hetyke - pert, jaunty, perky, brash, assured of the future

hetyke kis kalap - saucy little hat

hetykén - jauntily, brashly

hetykén csinál - to brazen out

hetykén szembeszáll - to outface

hetykeség - perkiness, brashness, pertness

hév - verve, heat, zeal, vehemence, warmth, fire, ardour

heveder - belt, strap, sling, girth, band, chafing-mat

hevederes kötés - strutting

hevederes lánc - sprocket-chain

hevederes töltés - belt feed

hevedergerenda - lintel, architrave

hevederpánt - hasp

heveny - sore, eager, acute, virulent

hevenyében készít - to extemporize

hevenyében végez el munkát - to huddle over a piece of work

hevenyész - to knock together

hevenyészett - extemporaneous, makeshift, sketchy, rough, quicky

hevenyészett ágy - shakedown

hevenyészett alvóhely - shakedown

hevenyészett építkezés - jerry-building

hevenyészett fekvõhely - shake-down

hevenyészett felszállóhely - airstrip

hevenyészett hálóhely - shakedown

hevenyészett vázlat - rough sketch

hevenyészve - extemporarily

hevenyészve ír vmit - to crank sg out

hevenyészve összeüt - to huddle over a piece of work, to improvise

hever - to lie, lay, lain

hevertetés - ageing

heves - hot-tempered, boisterous, keen, warm, vehement

heves ágyútûz - galling fire

heves ágyútûz alá vesz - to strafe

heves harc - battle royal

heves indulat - dash

heves kifakadás - fulmination

heves küzdelem - ding-dong fight, warm contest

heves lázroham - bad go of fever

heves léglökés - squall

heves mozdulat - sweeping gesture, animated gesture

heves összeütközés - smash

heves szél - high wind

heves szélroham - snifter

heves szóváltásba keveredik - to come to high words

heves szóváltásra került sor - words ran high

heves természet - warm temper

heves vágy - keenness

heves vér - hot blood

heves vérmérséklet - temperament

heves vita - animated discussion, heated debate

hevesen - acutely, feverishly, fervently, heatedly, keenly

hevesen bírál - to flay

hevesen dobog - to pant

hevesen ellenez vmit - to be dead set against sg

hevesen fúj - to blow high

hevesen gesztikulál - to fling one's arms about

hevesen kifakad - to get at

hevesen kikel - to fulminate

hevesen kritizál - to flay

hevesen megtámad - to lash

hevesen ver - to pant

hevesség - acuity, rampancy, rampageousness, bluster, warmth

hevít - to warm up, to heat, to flush, to fire

hevít (érzés) - to imbue

hevítés - ignition

hévíz - thermal waters, thermal spring

hevül - to flush, to fire

hévvel - animatedly

hévvel dolgozik - to be on the job

hexensussz - lumbago

hézag - slack, leak, airspace, clearance, interstice, gap

hézagkikenés - pointing

hézagkiöntés - grout

hézagkiöntõ anyag - filler

hézagmentes - tight

hézagmérés - probing

hézagmérõ - probe

hézagol - to joint, to slush

hézagolás - pointing

hézagoló - pointing-trowel

hézagoló szerszám - pointer

hézagolóhabarcs - pointing

hézagos - gappy, imperfect

hézagos ismeret - sketchy knowledge

hézagtakaró deszka - batten

hézagtakaró léc - batten

hézagzáróléc - weather-strip

hezitál - to hesitate

hiába - to no avail, vainly, to no effect, for nothing

hiába beszél - to waste one's breath, to waste one's words

hiába dolgozik - to waste one's labour

hiába fáradozik - to waste one's labour

hiába fenyegetõzik - to bay at the moon

hiába kiabál - to bay at the moon

hiába minden! - no go!

hiába pazarolja az erejét - to waste one's shot

hiábavaló - fiddling, useless, unavailing, vain, of no avail

hiábavaló beszéd - piffle

hiábavaló erõfeszítés - rope of sand

hiábavaló erõfeszítést tesz - to flog a dead horse

hiábavaló erõlködés - rope of sand

hiábavaló munkát végez - to plough the sands

hiábavaló út - fool's errand

hiábavaló volta vminek - impertinence

hiábavalóan - uselessly, vainly, unavailingly, futilely

hiábavalóan dolgozik - to waste one's labour

hiábavalóan fáradozik - to waste one's labour

hiábavalóan feláldoz vmit - to make a waste of sg

hiábavalóság - idleness, vainness, fillip, vanity, futility

hiány - scarcity, lack, blank, deficiency, absence, want

hiány és többlet - shorts and overs

hiányában - failing, wanting, in absence of

hiánycikk - in short supply

hiányjel - blank

hiányjelzõ kartonnyelv - flag

hiányol - to miss

hiányos - deficient, scrimp, wanting, scant, scrimpy, scanty

hiányos fejlettség - moderate development

hiányos ívek - waste sheets

hiányos jelleg - wantingness

hiányos lapok - waste sheets

hiányos szállítás - short delivery

hiányos személyzetû - under-staffed

hiányos táplálkozás - malnutrition

hiányos volta vminek - incompleteness, incompletion

hiányosan - barely, scantly, scantily

hiányosan bútorozott szoba - room bare of furniture

hiányosan címzett levél - blind letter

hiányosan öltözve - thinly clad

hiányosan táplál - to underfeed, underfed

hiányosan táplált - undernourished, underfed

hiányosnak minõsít - to fault

hiányosnak talál - to fault

hiányosság - incompleteness, flaw, fault, incompletion, defect

hiányt kiszámít - to ullage

hiányt megállapít - to ullage

hiánytalan - full, full-blood, unfailing

hiányzik - to be wanting, to want, to be absent, to lack

hiányzik egy kereke - have a screw loose

hiányzik egy lap - there is one sheet wanting, one sheet is wanting

hiányzik neki a verés - to ask for a thrashing

hiányzik vmije - to be out of sg

hiányzó - wanting, absent, unaccounted

hiányzó jelleg - wantingness

hiátus - hiatus

hiba - demerit, failure, shortcoming, trouble, flaw, blue

hiba csúszott a számításba - the figures don't add up

hibahatár - margin of error

hibájául ró fel vkinek vmit - to lay sg to sy's charge

hibajavító festék - correcting fluid, correction fluid

hibajegyzék - errata

hibák ellenére - warts and hell

hibakeresõ - trouble-shooter, fault-finder

hibákkal együtt - warts and hell

hibamentes - fail-safe

hibán ér vkit - to put sy in the wrong

hibán kap vkit - to put sy in the wrong

hibapont - penalty

hibás - bad, erroneous, wrong, malfunctioning, peccant

hibás beállítás - maladjustment

hibás bemutatás - misrepresentation

hibás címzés - misdirection

hibás darab - waster

hibás egyeztetés - false concord

hibás együtthangzó orgonasíp - cipher

hibás elõadás - misrepresentation

hibás gyújtás - misfiring, misfire

hibás gyümölcs - bruised fruit

hibás hang - wrong note

hibás ismétlés - double

hibás ívek - waste sheets

hibás módszert alkalmaz - to go on wrong lines

hibás nézetek - wrong ideas

hibás rajt - false start

hibásan - impoliticly, erroneously

hibásan alkalmaz - to misapply

hibásan beállított - maladjusted

hibásan beszél - to slur, to slur one's words

hibásan idéz - to misquote

hibásan poroszkál - to rack

hibásan számít - to miscalculate

hibásan számol - to miscount

hibásan számol meg - to miscount

hibásan teljesít - to default

hibásan válaszol - to answer wrong

hibásnak talál - to find fault with

hibásnak tart vkit - to hold sy culpable

hibássá válni hagy - to fault

hibát ejt - to make a slip

hibát elkövetõ - wrong

hibát keres vmiben - to pick holes in sg

hibát követ el - to trip, to make a mistake, to commit an error

hibát talál vmiben - to pick holes in sg

hibátlan - entire, flawless, clear, perfect, immaculate

hibátlan fa - clear timber

hibátlanul - immaculately, flawlessly

hibázik - to commit an error, to crap out, to err, to fault

hibáztat - to fault, to incriminate, to blame

hibáztat vkit - to lay the blame on sy

hibáztat vkit vmiért - to blame sy for sg, to lay sg at sy's door

hibáztatható - culpable

hibbant - queer in the head, crazed, queer

hibiszkusz - hibiscus

hibrid - mule, hybrid

hibrid alakot hoz létre - to hybridize

hibridizál - to hybridize

híd - brig, bridge

híd alatt - below the bridge

híd útteste - road of a bridge

hidászalakulat - pontoon-corps

hidászosztag - pontoon train

hidat épít - to bridge

hidat ver - to bridge

hidd el nekem - you may take my word for it

híddaru - overhead crane

hideg - stony, frigid, bleak, chilly, chill, metallic, icy

hideg- - cryo-

hideg alakíthatóság - ductility

hideg borogatás - cold pack

hideg edzés - chilling

hideg és nedves idõ - raw weather

hideg felvágott - cold buffet

hideg is meleg is - it's like curate's egg

hideg izzadsággal lepett - clammy

hideg levegõ - eager air

hideg spanyol zöldségleves - gazpacho

hideg személy - cold turkey

hideg vacsora - buffet supper

hideg van? nincs. - is it cold? no it isn't.

hideg víz - cold water

hidegen - stonily, frigidly, coolly, icily, coldly

hidegen hagyja vmi - to be untouched by sg

hidegérzet - feeling of cold

hidegháború - cold war

hidegrázás - shake, shivering-fit, creeps, cold shivers, horror

hidegre tesz - to deep-six, to ice

hidegre tesz vkit - to make meat of sy, to make cold meat of sy

hidegség - stoniness, chill, frigidity, coldness

hidegtál - cold cuts

hidegtõl elzsibbadt végtagok - limbs cramped by the cold

hidegtõl megdermedt végtagok - limbs cramped by the cold

hidegtõl meggémberedett - benumbed with cold

hidegtõl meggémberedett kezek - hands numb with cold

hidegtõl meggémberedett kezet - hands insensible from cold

hidegtõl meggémberedve - stiff with cold

hidegtõl megmeredve - stiff with cold

hidegtõl való elhomályosodás - chill

hidegtõl való fakulás - chill

hidegvacsora - cold collation

hidegvágó - flat jumper

hidegvér - sang-froid, imperturbability, phlegm, aplomb

hidegvér! - keep cool!, come! come!, keep your hair on!

hidegvérét megõrzi - to keep one's wits about one

hidegvérrel - in cold blood, imperturbably

hidegvérû - nonchalant, ectothermal, unemotional, calm

hidegvérû állat - ectotherm

hidegvérûen - coolly

hídív - bay

hídív magassága - depth of a bridge arch

hídképzõdés - bridging

hídlábköz - bay

hídlás - beams and joints

hídmérleg - platform balance, platform scale, weight-bridge

hídnyílás - bay, break

hídon alul - below the bridge

hídoszlop - pier

hídpadlózat - platform

hídpálya - deck

hídpillér - pier

hidra - hydra

hidra-féle - hydra

hidrál - to hydrate

hidrálás - hydration

hidráns - hydrant

hidrargillit - hydrargilite

hidrát - hydrate

hidratáció - hydration

hidratál - to hydrate

hidratálás - hydration

hidratáló krém - moisturising cream, moisturizing cream

hidraulika - hydraulics

hidraulikus - hydraulician, hydraulic

hidraulikus cement - hydraulic cement

hidraulikus fék - hydraulic brake

hidraulikus felvonó - hydraulic elevator, hydraulic lift

hidraulikus kos - hydraulic ram

hidraulikus mérnök - hydraulic engineer, hydraulician

hidraulikus osztályozó - siphon separator

hidraulikus regulátor szelep - regulation siphon

hidraulikus sajtó - hydraulic press

hidraulikus szabályozó szelep - regulation siphon

hidraulikusan - hydraulically

hidrodinamikai - hydrodynamic

hidrofon - hydrophone

hidrogénbomba - fusion bomb

hidrogénez - to hydrate

hidrogénezés - hydration

hidrogénion - proton

hidrogénszulfát - bisulfate

hidrometrálás - elutriation

hídvám - toll

hídverés - bridging

hiéna - hyena

hierarchia - hierarchy

hierarchikus - hierarchic, hierarchical, hierarchal

hieratikus - hieratic

hifi torony - hi-fi equipment

híg - tenuous, liquid, dilute, weak, extenuate, thin

híg cementhabarcs - neat cement

híg habarccsal kiönt - to grout

híg mészhabarcs - grout

híg sár - sludge, paddle

híg sav - sour

higany - quicksilver, mercury

higany- - mercurial

higany tartalmú - mercurial

higanyos - mercurial

hígfolyósság - castability, fluidity

higgadt - collected, level-headed, sober, composed, sedate

higgadt ember - man of poise

higgadt kedély - even temper

higgadtan - demurely, placidly, moderately, serenely, sedately

higgadtság - sang-froid, stoicism, serenity, poise, staidness

higiénia - sanitation, hygiene

higiénikus - sanitary, hygienic

higiénikussá tesz - to sanitize, sanitize

hígít - to water, to thin, to weaken, to slack, to dilute

hígít (meszet) - to slacken

hígítás - extenuation

higító - attenuative

hígító - diluent, paint thinner

higított - attenuated

higított sósav - spirits of salts, spirit of salts

hígját leönti - to decant

higroszkópos - hygroscopic

hígság - tenuousness, tenuity

hígtrágya - liquid manure

hígul - to attenuate

hígulás - attenuation

hígvelejû - hare-brained

hihetetlen - inconceivable, marvellous, unbelievable, wondrous

hihetetlen magyarázat - cock and bull story

hihetetlen módon - unbelievably

hihetetlen történet - cock and bull story, cock-and-bull story

hihetetlen! - that beats the Dutch!

hihetetlenkedve - incredulously

hihetetlenül - incredibly, unbelievably

hihetetlenül ritka - blue dahila

hihetõ - credible, easy of belief, believable

hihetõség - credence, credibility

híján - wanting

híján van vminek - to lack, to be short of sg, to be hard up for sg

hím - dog, buck, male

hím állat - jack, tom

hím bálna - bull whale

hím madár - cock

hím szamár - jackass

himalájai fácán - cheer

himalájai majomember - abominable snowman

himalájai óriás majomember - abominable snowman

himba - fly, beam, rocker

himbacsapágy - rocker bearing

himbál - to sway, to slew, to rock, to slue

himbálás - slew, slue

himbálódzás - slew, slue, roll, swing

himbálódzik - to blow to and fro, to roll, to swag, to slew

himbálódzó - rolling

himbálózás - swag, sway

himbálózik - to rock

hímez - to work, to embroider

hímez-hámoz - to tergiversate, to wiggle, to wriggle

hímezés-hámozás - tergiversation, shuffle

himlõ - pox, pock, smallpox

himlõhely - pit, pitting, pock-mark

himlõhelyes - pitted, pock-marked, pockmarked, pocked

himlõhelyessé tesz - to pit

himlõhólyag - pock

hímnemû (névszó) - masculine

hímnõs - hermaphrodite

himnusz - anthem

himpellér - bad egg, scallywag, rotter

hímpor - pollen

hímrím - masculine rhyme

hímvesszõ - thingy, weenie, shaft, dong, dicky, yard, dork

hímzés - fancy work, embroidery

hímzõcérna - silk thread

hínár - tang, tangle, seaweed

hindu - Hindoo, Hindu

hindu dada - ayah

hindu dajka - ayah

hindu himnusz - mantra

hindu isten Visnu egyik alakja - juggernaut

hindu komorna - ayah

hindu nõi tóga - sari, saree

hindu szöveg - mantra

hindu tudós - pundit

hindu úr - swami, baboo

hindu vallásoktató - swami

hindu zenei motívum - raga

hinni nem tudás - disbelief

hint - to strew, to strew, strewed, strewn, to scatter

hinta - swing

hintaló - hobbyhorse, rocking horse

hintapolitika - shuttlecock policy

hintaszék - rocking chair, rocker

hintázás - sway, swing

hintázik - to swing, swung

hintázó járás - lilting gait, lilt

hintázó járásmód - lilting gait

hintáztat - to rock, to swing, swung

hintáztatás - sway

hintó - rig, chaise

hintó felfüggesztõ szíjazata - brace

hintó párnázott könyöklõje - side quarter

hintón jár - to coach

hintón megy - to coach

hintón való utazás - coaching

hintõpor - talc-powder, talcum powder

hiperbola - hyperbola, hyperbolic curve

hiperbolaszerûen - hyperbolically

hiperbolikus - hyperbolic

hiperbolikusan - hyperbolically

hiperboloid - hyperboloid

hipermodern - new-fangled, newfangled

hipertrófia - hypertrophy

hipnotikus - mesmeric, hypnotic

hipnotikus állapot - hypnosis

hipnotizál - to magnetize, to hypnotize, to mesmerize

hipnotizálás - hypnotism

hipnotizáló - mesmeric

hipnotizmus - hypnotism

hipnotizõr - hypnotist

hipnózis - hypnosis

hipoallergén - hypoallergenic

hipochondria - hypo

hipofízis - pituitary gland

hipokrita - hypocritical, hypocrite

hipokrízis - hypocrisy

hipotetikus - hypothetical

hippi - hippy

hír - tidings, distinction, rumour, oil, word, buzz

híradás - message

híradó - topical, topicalities

híradó csapatok - signal troops

híradó harcászat - signal tactics

híradó tiszt - wireless officer

híradós - signalman, signalmen

híradós alakulat - signal corps, corps of signals, signal unit

híradós fegyvernem - corps of signals, signal corps

híradósok - corps of signals, signal corps

híranyag - dispatch

híranyagközlés - dispatch

hírcsatorna - signal channel

hirdet - to plug, to sound, to propagate, to advertise

hirdetés - advertising, ad, insertion, advert, publicity

hirdetés útján - through an advertisement

hirdetésekkel teleaggat - to plaster with advertisements

hirdetésekkel teleragaszt - to plaster with advertisements

hirdetési díj - advertising rate

hirdetési eszköz - advertising medium

hirdetési iroda tulajdonosa - advertising agent

hirdetési iroda vezetõje - advertising agent

hirdetési rovat - advertising space

hirdetési ügynök - adman, admen, advertising agent

hirdetési ügynökség - advertising agency

hirdetést tesz közzé - to advertise

hirdetést tesz közzé vmiben - to put an advertisement in sg

hirdetésszöveg - plug

hirdeti az evangéliumot - to evangelize

hirdeti az igét - to evangelize

hirdetmény - public summons, announcement, proclamation, bill

hirdetõ - propagator, advertising, advertiser

hirdetõoszlop - advertising pillar

hirdetõtábla - hoarding, notice board, billboard, bulletin board

hirdopulper - hydropulper

hirdopulperezés - hydropulping

híre jár - to get around, to get round

híre jött - word came that

híre örökké élni fog - his fame will endure for ever

hírek - news, news bulletin, advices

hírek szerint - according to the scuttlebutt, from what I hear

hírértékû - newsworthy

híres - reputed, famous, famed, renowned, memorable, hot

híres ember - name, notability, celebrity

híres személy - notoriety

híres szépség - toast

híres vmirõl - to be noted for sg, have a name for sg

híressé lesz - to win fame

híressé tesz - to put on the map

híressé válik - to get a name, to get fame, to get oneself a name

híresség - notoriety, celebrity, lion

hírességek - talent

híresztel - to rumor, to rumour, to trumpet, to set afloat

híresztelés - rumor, rumour

hírhedt - flagrant, notorious

hírhedtség - evil repute

hirig - scuffle, mill, punch-up, roughhouse

hírig - beating

hírközlemény - news bulletin

hírközlési statisztika - telecommunication statistics

hírközlõ szerv - organ

hírközpont - signal office, message centre

hírlap - sheet

hírlapi beszámolót ír - to cover

hírlapi kacsa - mare's nest

hírlik - to be in the air, it's in the air

hírmagyarázó - commentator

hírnév - luster, name, kudos, repute, lustre, renown, fame

hírneves - reputed

hírnévre tesz szert - to get a name, to get fame, to get oneself a name

hírnök - postilion, messenger, herald, postillion, guard

hírolvasó - newsreader

hírszerzõ - secret agent

hírszerzõket szállító pilóta - pick-up pilot

hírszolgálati iroda - syndicate

hírt ad - to report

hírt ad vkinek vmirõl - to send sy word of sg

hírt elmond - to retail

hírt hoz vkinek vmirõl - to bring word of sg to sy

hírt kap vkirõl - have news from sy

hírt kap vkitõl - to hear from sy

hírt kíméletlenül közöl - to announce news bluntly

hírt tapintatosan közöl - to break the news gently

hirtelen - hasty, speedily, spasmodic, plump, abrupt, pop

hirtelen alámerít - to crash-dive

hirtelen alámerül - to crash-dive

hirtelen alámerülés - crash-dive

hirtelen befékez - to jam on the brakes

hirtelen befordul - to whip round

hirtelen behabzsol - to wolf down one's food

hirtelen behatolás - incursion

hirtelen beindítás - lightning pick-up

hirtelen bekacsol - to snap on

hirtelen bekap - to wolf down one's food

hirtelen búcsút mond - to skip

hirtelen elfordít - to yaw

hirtelen elfordul - to yaw, to flounce

hirtelen elindul - to strike out

hirtelen elkap - to snatch

hirtelen elmezavar - brain-storm

hirtelen elragad - to snatch

hirtelen eltér - to yaw

hirtelen eltérít - to yaw

hirtelen eltörés - snapping

hirtelen elvetõdik - to yaw

hirtelen ember - hothead

hirtelen érkezik - to nick in

hirtelen esésû - precipitous

hirtelen fékezés - snub

hirtelen felemeli az árakat - to rush up the prices

hirtelen felkap - to snatch up

hirtelen fellépõ elmezavar - brainstorm

hirtelen felszöktet - to sky-rocket

hirtelen felugrat - to sky-rocket

hirtelen felveri az árakat - to rush up the prices

hirtelen fordulat - quirk, revulsion

hirtelen gondolata támadt - an idea rushed into his mind

hirtelen gyors mozdulat - flounce

hirtelen harag - pet, huff

hirtelen haragú - sudden, quick-tempered, quick to anger

hirtelen haragú ember - scot

hirtelen hátrafordul - to wheel round, to wheel about

hirtelen hátszélbõl felfut - to broach to

hirtelen hátszélbõl felluvol - to broach to

hirtelen heves mozdulat - fling

hirtelen hóvihar - scurry

hirtelen hûtés - quenching

hirtelen idõváltozás - snap

hirtelen irányváltoztatás - yawing, yaw

hirtelen jó ötlet - brain-storm, brain-wave

hirtelen kérdést tesz fel - to fire a question at sy

hirtelen kezd vmibe - to break into

hirtelen kisüt - to sauté

hirtelen kiszalad - to pop out

hirtelen kitár - to fling open

hirtelen kitérít - to yaw

hirtelen kitérõ testfordulat - volt

hirtelen kitörés - gust, spurt

hirtelen leereszt - to dip

hirtelen lefékez - to snub, to pull up, to pull up short

hirtelen lejt (út) - to plunge

hirtelen lejtõ - plunging

hirtelen lelassulás - fall-off

hirtelen lelök - to plonk, to plunk

hirtelen létrejön - to spring into existence

hirtelen más tárgyra tér - to go off at a tangent, to fly off at a tangent

hirtelen megakaszt - to check

hirtelen megáll - to stop short, to pull up short, to stop dead

hirtelen megállás - hitch, check, dead stop

hirtelen megállít - to bring up short, to bring up

hirtelen megállítás - check

hirtelen megemel - to sky-rocket

hirtelen megfordul - to turn short, to flounce, to whip round

hirtelen megfordul (szél) - to chop round, to chop about

hirtelen megkap - to snatch

hirtelen megkötött házasság - speedily concluded marriage

hirtelen meglógás - skedaddle

hirtelen meglök - to jolt

hirtelen megrohan vmit - to make a swoop upon sg, to swoop down upon sg

hirtelen megrohanás - swoop

hirtelen megtorpanás - check

hirtelen megy - to pop

hirtelen mozdulat - animated gesture, flounce

hirtelen nõtt - overgrown

hirtelen növekedés - quick growth

hirtelen otthagy - to skip

hirtelen ömlés - onrush

hirtelen összeállított csapat - scratch team

hirtelen összeomlik - to crash down

hirtelen összezavar - to throw, threw, thrown

hirtelen ötlete támadt - an idea rushed into his mind

hirtelen rántás - twitch

hirtelen sült - sautée, sauté

hirtelen széllökés - sudden squall

hirtelen szélroham - sudden squall

hirtelen szert tesz vmire - to strike, struck

hirtelen szétszóródás - skedaddle

hirtelen színvonalsüllyedés - bathos

hirtelen szúr - to lunge

hirtelen szúrás - lunge

hirtelen támad - to spring, sprang, sprung

hirtelen támadás - coup de main, raid, dash

hirtelen természet - quick temper, warm temper

hirtelen tesz - to pop

hirtelen tevékenységre serkent - to galvanize into action

hirtelen utánakap vminek - to snatch at sg

hirtelen utánanyúl vminek - to snatch at sg

hirtelen ütés - sucker punch

hirtelen válasz - pat answer

hirtelen változás - revulsion, break

hirtelen változások - chops and charges

hirtelenkedés - impetuosity

hirtelenkedõ - impetuous

hirtelenség - suddenness, dispatch

hirtelenszõke - tow-headed

hirtelenszõke hajú - tow-headed

hírügynökség - syndicate

hírül ad - to report

hírül ad vkinek vmit - to send sy word of sg

hírül hoz vkinek vmit - to bring word of sg to sy

hírverés - propaganda, promotion, publicity

hírverõ - booster

hírzárlat - news black-out, black-out

Hispánia - Hispania

Hispániai - Hispanic

hispanicismus - hispanicism

história - story

hisz - to believe, to guess, to calculate, to fancy

hisz vminek - to take for

hiszekegy - credo, creed

hiszékeny - gullible, quick of belief, credulous, green

hiszékeny ember - bumpkin, sucker, sap, angel

hiszékenyen - fondly

hiszékenység - gullibility, credulity

hiszi a piszi! - get on with you!

hiszterézis - hysteresis

hiszterézishurok - hysteresis loop

hisztéria - hysteria

hisztériás kitörés - hysterics

hisztériás roham - hysterics

hisztérikus - hysterical, hysteric

hisztérikus roham - conniption fit

hiszti - fireworks

hisztizés - fireworks

hisztizik - to create, to be in a tantrum

hit - faith, conviction, belief, persuasion

hitbizomány - entail

hitbizományt létesít - to found an entail

hitbizományul hagy vkire - to entail an estate on sy

hitbuzgalmi - devotional

hitehagyás - apostasy

hitehagyott - apostate, renegade, pervert

hitel - tick, credit, trust, supplies, credence

hitelbe adott - on trust

hitelbe kap pénzt - to get money on the cuffs

hitelbe vesz - to buy on tick

hitelben szállít vmit - to supply sg on trust

hiteles - pukka, true, genuine, trustworthy, authentic

hiteles értesülés - pukka gen

hiteles feljegyzések - records

hiteles forrásból - from a trustworthy source

hiteles irat - legal document

hiteles kiadmány - estreat

hiteles másolat - certified copy, estreat, true copy

hiteles mérték - standard

hiteles okmány - legal document

hiteles tanú - trustworthy witness

hitelesen - genuinely

hitelesít - to test, to certify, to corroborate, to true up

hitelesítés - sizing, standardization, authentication, sealing

hitelesített - normalized

hitelesített másolat - exemplified copy

hitelesítõ - corroborant

hitelesség - authenticity, trustworthiness, genuineness

hitelességét megállapítja - to authenticate

hitelét veszti - to fall into discredit

hitelétõl megfoszt - to discredit

hitelezõ - demander, obligee, creditor

hitelezõk - holders of debt of claims

hitelkártya - credit card

hitelképes - creditable, solvent, of good standing

hitelképesség - rating, credit standing, financial standing

hitelkeret - appropriation

hitellevelünk bemutatója - holder of our letter of credit

hitellevelünk birtokosa - holder of our letter of credit

hitelre talál - to gain credence

hitelszámla - charge account

hitelszövetkezet - credit union

hitelt ad - to credit, to trust

hitelt ad vminek - to give credence to sg, to give credit to sg

hitelt érdemlõ - credible, authentic, trustworthy

hitelt érdemlõen - dependably

hitelt nyit - to lodge credit

hitelt nyújt - to credit, to accord credit, to grant credit

hiteltelen - disbelieving

hiteltúllépést követ el - to overdraw one's account

hitemre - as I am an honest man

hitemre! - by my troth!

hites feleségem - my wedded wife

hites könyvvizsgáló - certified public accountant

hitet tesz vmi mellett - to confess to a thing

hitetlen - miscreant, irreligious, incredulous, unbelieving

hitetlen tamás - doubting Thomas

hitetlenkedik - to miscredit

hitetlenség - incredulity, unbelief, infidelity, disbelief

hitoktatás - catechism, cateshesis, catecheses, divinity

hitrege - myth

hitsorsos - to be of the same communion

hitszakadás - schism

hitszegés - breach of trust, treason, perfidy

hitszegõ - traitorous, treasonous, truce-breaker, treasonable

hitszónok - preacher

hitszónoklat - pulpit

hitszónokok - pulpit

hittan - divinity

hittanóra - bible class

hittérítõ - missionary

hittestvér - to be of the same communion

hittestvérek - brethren

hittétel - dogma

hittitok - mystery

hittudomány - divinity, theology

hittudományi - theological

hittudományok doktora - doctor of divinity

hittudós - theologian, divine

hitújítás - neology, reformation

hitújító - neologist

hitvallás - profession of faith, credo, creed, faith

hitvalló - professor, confessor

hitvány - raffish, vile, shoddy, scummy, scurvied, rascally

hitvány alak - low fellow

hitvány ember - rascal, hound, polecat

hitvány féreg - worm of a man, worm

hitvány fickó - bugger

hitvány fráter - twerp, cuss, skunk, rotter

hitvány módra - vilely

hitványság - meanness, perfidy, despicability, vileness

hitványul - meanly

hitvédelem - apologetics

hitvédõ - apologist

hitves - wife, wives, consort

hitvesi - matrimonial

hitvesi- - wedded

hitvesi ágy - marriage bed

hitvestárs - helpmate, helpmeet

hiú - illusory, frustrate, vain

hiú ábránd - unreality

hiú ábrándokkal áltatja magát - to indulge in chimera

hiú majom - dandified young man

hiú reményekbe ringatja magát - to kid oneself

hiú személy - prima donna

hiún - vainly

hiúság - pretence, vainness, self-respect, vanity

hiúz - lynx

hiúz szemek - ferret eyes

hív - to get in, to clepe, yclept, to clepe, to call

hív (kártyában) - to lead, led

hivalkodás - pretence, ostentation

hivalkodik - to show off, to flaunt

hivalkodik vmivel - to make a parade of sg

hivalkodó - ostentatious

hivalkodóan - ostentatiously

hivalkodóan nagylábon él - to be hogging it

hívás - calling, call

hívás joga (kártyában) - lead

hívat - to send for, have up

hívat vkit - have sy in

hivatal - shop, bureau, bureaux, office, station, charge

hivatal betöltõje - office-bearer, office-holder, incumbent

hivatal idõtartama - innings

hivataláról leköszön - to quit office

hivatalba lépés - accession to office

hivatalból portómentes - on his majesty's service, on her majesty's service

hivatali - hierarchic, hierarchical, clerkly, magisterial

hivatali állásba beiktat vkit - to invest sy with an office

hivatali díszruha - robes of state

hivatali dolgokról beszél - to talk shop

hivatali engedély - chop

hivatali helyiség - bureau, bureaux

hivatali ideje alatt - during his tenure of office

hivatali kötelességszegés - breach of duty

hivatali pecsét - chop

hivatali utasítás - precept

hivatali úton - hierarchically

hivatalnok - clerk, official, desk, civil servant

hivatalnoknõ - clerkess

hivatalnokoskodik - to clerk

hivatalnokoskodik vkinél - to clerk for sy

hivatalnokszellem - red tape

hivatalos - official, hierarchic, academic, hierarchical

hivatalos eskü - iron-clad oath

hivatalos felszólítás - blue

hivatalos hatalmát érvényesíti - to pull one's rank

hivatalos hatalom átruházása - acting-order

hivatalos helyrõl sugalmazott - inspired

hivatalos jelentés - bulletin

hivatalos kormánykiadvány - white paper

hivatalos kötelességét végzi - to discharge one's functions

hivatalos közlemény - communiqué, bulletin, official statement

hivatalos megállapítás - official statement

hivatalos miniszteri táska - red box

hivatalos munkaszüneti nap - legal holiday

hivatalos nyelvezet - gobbledygook

hivatalos nyilatkozat - official statement

hivatalos okirat - writ

hivatalos órák - hours of attendance

hivatalos pártprogram - straight ticket

hivatalos személy - functionary

hivatalos vizsgálat - quest

hivatalosan - formally

hivatalosan elfogadott - academic

hivatalt cserél vkivel - to exchange posts with sy

hivatás - métier, calling, profession, function, vocation

hivatásérzet - call

hivatásos - common, professional, pro, professed

hivatásos állami alkalmazott - career man

hivatásos diplomata - career diplomat

hivatásos katona - regular, lifer

hivatásos kéjnõ - common woman, common prostitute

hivatásos ökölvívó - bruiser

hivatásos tiszt - regular officer, commissioned officer

hivatásszerûen foglalkozik - to take up

hivatkozás - allusion, reference

hivatkozási szám - reference number, requisition number

hivatkozással levelére - with reference to your letter

hivatkozással levelükre - referring to your letter

hivatkozással vmire - referring to sg

hivatkozhatsz rám - you may use my name

hivatkozik - to adduce, to instance, to refer, to advert

hivatkozik egy könyvre - to make reference to a book

hivatkozik vmire - to allude to sg

hívatlan - unasked, unbidden, uninvited

hívatlan vendég - unasked guest

hivatott - inspired

hivatottság - calling

hívd az orvost! - go and get the doctor!

híve vkinek - henchman, henchmen

híve vminek - to stand for, devotee, upholder

hívek - sequelae, following

hívek kis csoportja - little body of disciples

hívéül szegõdik - to enlist

hívják vhogy - to be referred to as

hívják vminek - to be called

hívó - calling

hívó fél - caller

hívó lap - leading card

hívó szó - call

hívócsengõ - electric bell

hívogató - inviting, beckoning

hívogatóan - invitingly

hívójel - calling signal, call signal, call, line signal

hívójelzés - calling signal

hívótávolságon belül - within call

hívott - yclept, ycleped

hívõ - believer, trusting

hívságos - carnal

hívságos hírnév - bubble reputation

hízás - fattening

hízeleg - to flatter, to wheedle, to cozy up to sy, to sugar

hízeleg vkinek - to play up to sy, to make up to sy, to fawn on sy

hízelegve - fawningly, coaxingly

hízelegve beszél - to oil one's tongue

hízelgés - blarney, butter, flattery, soft solder, sycophancy

hízelgéssel kicsal - to coax sg out of sy

hízelgéssel kicsikar - to coax sg out of sy

hízelgéssel megközelíthetetlen - proof against flattery

hízelgéssel rábír vmire - to wheedle into sg

hízelgéssel szórakoztat vkit - to jolly sy along

hízelgéssel vidít vkit - to jolly sy along

hízelgõ - flattering, complimentary, sycophant, flatterer

hízelgõ beszéd - blarney

hízelgõ ember - cocksucker

hízelgõen - coaxingly

hízelkedés - coaxing, blarney

hízelkedik - to coax

hízelkedõ - coaxing

hízelkedõn farkát csóválja - to fawn on sy, to fawn upon sy

hízik - to fat, to gather flesh, to flesh, to put on flesh

hízik a mája - pleased as punch

hizlal - to feed up, to fatten up, to fatten, to fat

hízlal - to fat, to fatten, to fatten up, to plump

hízlalás - fattening

hízlalja a halakat - to feed the fishes

hizlaló - fattening

hízlaló - fattening

hizlalóketrec-sorozat - battery

hizlalt - fatted

hízlalt - fat, fatted

hízó - porker

hízott - fatted, fat

hízott disznó - porker

hízott marha - fats

hm! - hem!

hó - snow

hó-rukk! - heave!

hó végi elszámolás - account

hó! - whoa!, whoop!

hobbi - hobby

hobó - bum

hóborította - snow-capped

hóbort - fad, whimsy, whim, craze, vagary

hóbortos - whimsical, whacky, eccentric, fantastic, pixilated

hoci-nesze - case of give and take

hócipõ - overshoe

hócsizma - gums, gum-boots

hód - beaver, castor

hódbõr - castor

hódítás - conquest

hódító - conquistador, vanquisher, conqueror

hódol a divatnak - to follow the fashion

hódol az új zseninek - to worship the rising sun

hódol vki elõtt - to venerate

hódolás - obeisance

hódolat - obeisance, homage, reverence, veneration

hódolattal - adoringly

hódolatteljes - deferential

hódolatteljesen - deferentially

hódoló - admirer

hódoltság - subjection, thraldom

hódpézsma - castorin

hódprém - castor, beaver

hódprém kesztyû - castor gloves

hódprém sapka - castor

hódszõr - castor

hódzsír - castoreum, castor

hóeke - gouger

hóember - snowman

hóesés - snowfall

hófajd - ptarmigan

hófehér - white as driven snow, snowy

hófúvás - drift of snow, snowdrift

hófuvat - snowdrift

hógolyó - snowball

hogy - to the end that, it never entered my head that, as

hogy a fehér fekete - to talk black into white

hogy a lovak kifújják magukat - to let the horses blow

hogy a sodrából kijönne - imperturbably

hogy áll a dolog? - how blows the wind?, what's the score?

hogy áll a játék? - what's the score?

hogy állnak a dolgaid? - how do things stand with you?

hogy állnak a dolgok - let's see how the land lies

hogy csak egyszer látott - true he only saw me once

hogy el ne felejtsem - by the by

hogy el se lehet hinni - too good to be true

hogy eljön - he is coming right enough

hogy eljöttél - I am awful glad you came

hogy eljövök - I was to have come

hogy éljünk - we must eat to live, we must eat in order to live

hogy ezt megtedd - I defy you to do so

hogy fizessen - to push sy for payment, to push sy for payment

hogy függ ez össze azzal? - what's that got to do with it?

hogy gyermeket szülhetne - past bearing

hogy hazudik - this is proof that he is lying

hogy hol él - no one knows his whereabouts

hogy hol kell leszállnia - to tell sy where to get off

hogy hol lakik - no one knows his whereabouts

hogy hol található - no one knows his whereabouts

hogy hol van - no one knows his whereabouts

hogy igazságosak legyünk - in justice to sy

hogy igen - I fear so

hogy így legyen - I wish it to be done, I wish for it to be done

hogy is hívják? - what is his name again?

hogy ismered õt - I rather think you know him

hogy kerülsz ide? - where did you spring from?

hogy kibe köthessen bele - he is trailing his coat

hogy kifújja magát - to wind

hogy körülötte forog a világ - to be all over oneself

hogy közöljem - I don't know how to put it

hogy lehet az hogy - how is it that

hogy lehetséges az hogy - how is it that

hogy lehetséges? - how come!

hogy leültem - I had just sat down when, I had just sat down when

hogy maradjunk - I am all for staying here

hogy meg kell mondanom - it costs me to tell you

hogy megbetegszik - to dread falling ill, to dread to fall ill

hogy megcsinál vmit - have the grace to do sg, have the grace to do sg

hogy megcsinálhasson vmit - to be psyched, to be psyched up

hogy megihassuk - too hot to drink

hogy megmenekült - it was a near escape, it was a near thing

hogy megmondja az igazságot - to come across

hogy megszerezzen vmit - to be eager for sg, to be eager about sg

hogy megtegyen vmit - to be on the point of doing sg, to tend to do sg

hogy megtehetem - I am happy to do it

hogy megtesz vmit - to make a vow to do sg, to take a vow to do sg

hogy megy a dolgod? - how goes the world with you?, how goes it?

hogy megy a sorod? - how are you getting on?

hogy megy? - how goes it?

hogy méltányosak legyünk vele - in all fairness to him

hogy menjek - I ought to be going

hogy mennek a dolgok? - how are things making out?

hogy mennyire hasznodra válik - it'll do you no end of good

hogy merészel? - how dare you?

hogy merészeled? - how dare you?

hogy mi minden nem történik! - how things happen!

hogy milyen ostoba - to be too silly for words

hogy mit tesz - man slow to action

hogy nagyfejû - the pot calls the kettle black

hogy ne - and not

hogy nem - and not

hogy nem is lehet igaz - too good to be true, too good to be true

hogy nem voltál ott - you ought to have been there

hogy nem! - rather not!

hogy néz ki? - what is he like?, what is it like?

hogy növelje kétségbeesésemet - to add to my distress

hogy õ a világ közepe - to think no end of oneself

hogy összejönnek a dolgok! - how things happen!

hogy rövid legyek - to cut a long story short

hogy siettessék - he refuses to be rushed

hogy szavamat rövidre fogjam - to make a long story short

hogy tegyen vmit - to be eager to do sg

hogy tehessen vmit - to be eager to do sg, to be eager to do sg

hogy tele legyen - anywhere near full, anywhere near full

hogy télen fûts - waste not want not

hogy tesz vmit - in dread of doing sg, in dread of doing sg

hogy tetszik? - how do you like it?

hogy továbbálljunk - we must now be getting on

hogy továbbmenjünk - we must now be getting on

hogy többet nem jön vissza - he vowed he would never return

hogy történt ez? - how did it come about?

hogy történt? - how did it come about?

hogy úgy legyen! - god send it may be so!

hogy úgy mondjam - as it were

hogy üljön le - to motion sy to a chair

hogy vagy? - how are you?, how are you getting on?

hogy válaszoljon - it would below him to answer

hogy van az a híres lábad? - how is that leg of yours?

hogy van az hogy - how is it that

hogy van õ? - how is it with him?

hogy van? - what cheer?, howdy!, how are you?

hogy vedd tudomásul - I would have you know

hogy viselkedsz? - where is your manners?

hogy vmit megtesz - to resolve on doing sg, to resolve to do sg

hogy volt! - encore!

hogy...? - am I to understand that...?

hogyan jutok oda? - how am I to get there?, how can I get there?

hogyan juttassam el hozzád? - how am I to got it to you?

hogyan lehetséges hogy - how does it happen that

hogyan történhet hogy - how does it happen that

hogyan? - whereby?

hogyishívják - what-d'ya-call-it, whatsit, whoosis

hogyne - definitely, certainly

hogyne! - certainly!, sure enough!, sure thing!, yes indeed!

hóhér - executioner, hangman, axeman, garrotter, butcher

hóhérkötél - halter

hóka ló - bald horse

hokedli - stool

hokiütõ - bandy, stick

hókuszpókusz - hocus pocus, hanky-panky

hókuszpókusz megvan! - hey presto!

hol - whereabouts, where

hol áll a feje - to get into a flap

hol hideg - now hot now cold

hol jártál iskolába? - what school were you at?

hol meleg - now hot now cold

hol nem volt - once upon a time

hol szívélyes hol hûvös - sometimes coming sometimes coy

hol szívélyes hol tartózkodó - sometimes coming sometimes coy

hol tartasz? - where have you got up to?

hol van a folyószámlád? - where do you bank?

hol van a szûkebb hazája? - what is your line of country?

hol van a szûkebb pátriája? - what is your line of country?

hol van ennek a párja? - where is the pair of this?

hol? - whereabout?, whereabouts?

hólapát - snow shovel

hold - moon, satellite, parish lantern

hold- - lunar

hold elsõ negyede - prime of the moon

hold föld - acre

holdas táj - moonscape

holdas tájkép - moonscape

holdciklus - lunar cycle

holdfény - moonlight, moonbeam

holdfényes - moonlit

holdfényhatás - moonlight effect

holdfogyatkozás - lunar eclipse

holdfölkelte - rise of the moon

holdhal - kingfish

holdhónap - lunar month

holding-társaság - holding company

holdjármû - mooncraft

holdkocsi - mooncraft

holdkóros - to walk in one's sleep, somnambulist, sleep-walker

holdkóros járás - moonwalking

holdkõ - moonstone

holdnap - lunar day

holdnegyed - quarter

holdraszállás - moon-landing

holdrepülés - lunar flight

holdsarló - crescent, meniscus, crescent moon

holdséta - moonwalk

holdsugár - moonbeam

holdsütötte - moonlit

holdtalan - moonless

holdtölte - full moon

holdudvar - burr, halo, bur

holdutazás - moon flight

holdvilág - moonlight

holdvilágos - moonlit

hólé - slush

hólétõl latyakos - slushy

holi (bridzsben) - goulash

holisztikus - holistic

holland - Dutch

holland forint - guilder

holland nyelv - Dutch

hollandi - Dutch, nipple

hollandusok - Dutch

hollét - whereabouts

holló - raven

hollófekete - black as a crow, raven black

hollófélék - crows

holmi - gear, personal effects, paraphernalia, effects

holmijait elárverezik - to sell up

holmik - household stuff

holnap - morrow, tomorrow

holnap kopp - wilful waste makes woeful want

holnapután - the day after tomorrow, day after tomorrow

holt - dead, breathless

holt-tenger - dead sea

holt (tér) - idle

holt ág - backwater

holt anyag - dead matter

holt biztos - sure as eggs is eggs

holt felület - dead square

holt idény - dead slack, dead season

holt labda - dead ball

holt nyelv - dead language

holt szög - dead angle

holt tõke - dead money

holta után vkinek - posthumously

holtág - dead channel, billabong

holtan - dead

holtan elterül - to drop down dead

holtan esik össze - to fall dead in one's tracks

holtan összeesik - to drop down dead

holtan összerogy - to drop down dead

holtbiztos - cock-sure, sure-fire, as sure as rates

holtbiztos dolog - dead cert

holtbiztos vmi felõl - to be cock-sure about sg, to be cock-sure of sg

holtbiztos! - sure thing!

holtcsalán - dead nettle, blind nettle

holtfáradt - dead beat, dead-beat, deadbeat, jaded, dead tired

holtfáradtan - dead tired

holtfej - jet, head

holtfuvar - dead freight

holtjáték - give, backlash, slack

holtjátékot kiküszöböl - to take up the slack

holtjátékot megszüntet - to take up the slack

holtkéz - dead hand

holtpont - stand-off, logjam, deadlock, impasse, dead point

holtpontra jut - to be dead-locked, to dead-lock

holtpontra juttat - to dead-lock

holtra fáraszt - to haze

holtrészeg - speechless

holtrészegen - dead drunk

holtsápadt - as white as a ghost, as white as a sheet

holtsúly - dead load, ballast

holtsúlytartály - tank

holtszámla - dead account

holtszezon - slack season, dead season, dull season

holttá nyilvánították - legally dead

holtteher - dead load

holttengely - dead axle

holttér - dead ground, dead angle, dead space

holttest - body, dead body

holttestet szemfedõvel letakar - to wrap a corpse in a shroud

holtvágány - stand-off, dead ended siding

holtverseny - it is pull devil pull baker, draw, tie, dead heat

holtversenyben harmadik - to tie for the third place

holtversenyt fut - to run a dead heat

holtvíz - slack water

holtzóna - skip zone

hólyag - nitwit, bubble, goop, meatball, bladder, bell

hólyagossá tesz - to blister

hólyagot húz - to blister

holyva - cocktail

homály - obscurity, obscureness, twilight, shade, dimwit

homályba borít - to efface

homályos - dusky, recondite, murky, foggy, equivocal, twilit

homályos alak - shape

homályos célzások - oblique words

homályos látású - blear-eyed

homályos másolat - muddy print

homályos üveg - ground glass

homályosan - mistily, dimly, indistinctly, darkly

homályosan láthatóvá válik - to loom

homályosít - to adumbrate, to dim

homályosító - adumbrative

homályosság - murkiness, obscurity, haziness, nebulosity, blur

homályosság s - fuzziness

homályosul - to dim

homár - lobster, sea crayfish

hombár - garner, granary

hombár hosszpántok - cargo battens

hombár oldalsó része - wing

hombre (kártyajáték) - hombre, ombre

hómentes - green

homeopata - homeopathist, homeopath

homéroszi - Homeric

homéroszi dalnok - homerid

homéroszi kacaj - Homeric laughter

homlok - forehead, brows, brow, front

homlok- és orr-melléküregek - frontal sinuses

homlokára csap - to slap one's forehead

homlokát ráncolja - to bend one's brows, to pucker one's brows

homlokba fésült haj - Greacian fringe, Grecian fringe

homlokegyenest ellenkezõ - polar

homlokfal - spandrel

homlokív feletti felfalazás - spandrel

homlokív feletti kitöltés - spandrel

homlokkötõ - frontlet

homloklebeny-metszés - lobotomy

homlokmoréna - terminal moraine

homlokrajz - elevation

homlokszalag - frontlet

homlokszíj - frontlet

homloküreg - frontal sinus

homlokzat - facade, front, face

homlokzatot kiképez - to front

homlokzatrészlet - partial elevation

homogén - solid, homogeneous

homogenitás - homogeneity

homogenizálás - homogenization

homok - sand

homokbucka - dune

homokdomb - dune

homokfogó - sand trap, sand catcher, button table, sand box

homokfutó - buggy

homokfúvó - sand-blast

homokgödör (golfpályán) - sandtrap

homokkal beszór - to grit

homokkõ - grit

homokóra - hour-glass

homokos - poofter, faggot, poovy, poof, gay, poofdah, flit

homokos mészkõ - arenaceous limestone

homokos út - topsoil road

homokot szór a padlóra - to strew sand over the floor

homokozik - to play in the sand

homokozó - sand pit, sand box

homokpad - bar, shoal, shelf, shelves, bank

homokréteggel való elborítás - blinding

homoksütemény - mud-pie

homokszínû - tawny

homokszóró láda - sandbox

homoktorta - mud-pie

homokvár - sandcastle

homokverés - sand-blast

homokzátony - flat, bank

homokzsák - punching-bag, punchbag, sandbag

homokzsákkal eltorlaszol - to sandbag

homokzsákkal körülvesz - to sandbag

homokzsákkal leüt - to sandbag

homokzsákkal tömít - to sandbag

homokzsákokból emelt barikád - revetment

homorít - to chase, to gouge

homorítás - chasing

homorító fûrész - jigsaw

homorító vésõ - gouge

homorú - hollow, convexo-concave, concave

homorú csontvésõ - gouge

homorú hajlattal kapcsolódó - coved

homorú vésõ - gouge, scooper

homorú vésõvel megmunkál - to gouge, to scoop

homorulat - gouge

homoszexuális - campy, poovy, pederast, camp, poovey, invert, gay

homoszexuális ember - poove, queer

homoszexuális férfi - fag, creampuff, cream-puff, poof, flit, pederast

homoszexuális módon viselkedik - to camp it up

homoszexuális nõ - lesbian

homoszexualitás - pederasty, homosexuality

hon - home

hóna alá nyúl vkinek - to give sy a leg up

hóna alatt visz vmit - to carry sg under one's arms

hónalj - armpit

hónaljban bõ - ease in the arm-holes

hónaljszárny - breast fin

honállomás - home station, home terminal

hónap - moon, month

hónap utolsó napja - last of the month

hónapokon keresztül - for months together

Honduras - Honduras

hondurasi - Honduran, Honduranean

honfitárs - compatriot, fellow countryman

honi flotta - home fleet

honi légierõ - home airforces

honnan cseppentél ide? - where did you spring from?

honnan fúj a szél? - which way is the wind?, how sits the wind?

honnan jössz? - where do you come from?

honnan pottyantál ide? - where did you spring from?

honorál - to remunerate

honorárium - fee, royalty

honosít - to naturalize, to nationalize

honosítás - naturalization

honosított külföldi - denizen

hontalan - homeless, fugitive

honvágy - homesickness

honvágya van - to long for home, to be homesick

honvédelem - national defence, national defense

honvédelmi minisztérium - war office, war department

honvédõ - patriotic

honvédõ háború - defensive war

hópárduc - ounce

hópehely - flake, snowflake

hópelyhekkel beborít - to flake

hópihe - flake, snowflake

hoppá! - zap!

hord - to carry, to tote, to convey, to bear, bore, borne

hord vmit - have sg on

horda - horde

hordágy - litter, stretcher

hordágyvivõ - stretcher-bearer

hordágyvivõ párok - bearer parties

hordalék - alluvion, wash, silt, drift

hordalékföld - alluvium, alluvia

hordalékot hozó víz - drift water

hordalékpad - bar

hordalékterület - warp

hordár - redcap, porter

hordd el magad! - be gone!, get thee gone!

horderõ - purport, pregnancy, effective range, import

hordfelület - bearing surface, deck, wing, working surface

hordható - wearable

hordképesség - carrying capacity, bearing capacity, capacity

hordó - keg, barrel, butt, cask

hordó-dugasz - bung

hordó legszélesebb része - bilge

hordó szádja - bung

hordóakasztó - sling

hordóakona - bung

hordóállvány - gantry

hordóba önt - to barrel

hordóba tölt - to barrel

hordóban maradó ital - wet ullage, ullage

hordóban ványol - to paddle

hordócsap - spigot, spile, bib cock

hordócska - keg

hordódonga - stave

hordók sora - tier of casks

hordónyi - barrelful

hordós áru - goods in barrels

hordószónok - stump orator

hordót csapra ver - to broach the admiral, to tap the admiral

hordót felállít - to set a barrel on end

hordót felbont - to give vent to a cask

hordoz - to bear, to carry

hordóz - to barrel

hordozható - moving

hordozható lyukasztógép - bear punch

hordozható mennyezet - canopy

hordozó - bearing, carrier, bearer

hordozó közeg - vehicle

hordozórakéta - booster rocket

hordozza vminek a súlyát - to bear the weight of sg

hordszék - litter

hordtávolság - carry, rifle-shot, sweep, reach, rifle-range

hordtengely - bearing axle

horgany - zinc

horganycink - zinc oxide, flowers of zinc

horganyfehér - white zinc

horganylemezzel fed - to zinc, zincked, to zinc

horganyoz - to zinc, to zinc, zincked

horganyozás - coating with zinc, corsing with zinc

horgas - crooked

horgas vég - barb

horgász - angler

horgászbot - pole, rod, trolling-rod

horgászik - to angle, to fish

horgászik vmire - to angle for sg

horgászzsinór - fishline, fishing-line

horgol - to crochet

horgolás - crochet

horgolótû - needle, barbed needle, crochet hook

horgony - grapple, grab, grappling-iron, anchor, grapnel

horgony és hajó közötti tér - hawse

horgony körül mozog - to cant

horgony tartását figyeli - to tend the ship, to tend the ship at anchor

horgonybója - moorings

horgonyemelõ-gerenda fékkötele - cat-head stopper

horgonyfedélzet - anchor deck, monkey forecastle

horgonyhegy - fluke

horgonyköröm - palm

horgonykötél - warp, hawser

horgonylánc - hawser

horgonyláncnyílás - hawse-hole, hawse

horgonyláncnyílás fedõlapja - hawse-block, hawse-plug

horgonyláncnyílás záró táblája - hawse-flap

horgonyláncnyílás zárólapja - hawse-plug, hawse-block

horgonyláncvezetõ csõ - hawse-pipe

horgonyoz - to lie, lay, lain

horgonyt vet - to anchor, to bring up

horgonyzás - mooring, anchorage

horgonyzási díj - anchorage

horgonyzó hajó - ship at the moorings

horgonyzó hely - roads

horgonyzóbér - anchorage

horgonyzóhely - berth, anchoring berth, anchorage, lay-by

horgonyzóhely-változtatás - shifting

horgonyzóhely rakpart mellett - quay berth

horgonyzóhelyet jelöl ki - to berth a ship

horgos - hooked

hórihorgas - lanky

horizont - horizon

horizontális - horizontal

horizontális fúrógép - horizontal drill

horkan - to snort

horkant - to snort

horkantás - snort

horkol - to rout, to snore, to saw gourds, to saw wood

horkolás - snore, snoring

horkoló - snoring, grampus

Horn-fok - Horn, the horn

hornblende - hornblende

hornyol - to rout out, to mortice, to furrow, to gutter

hornyolás - furrow, scallop

hornyolat - gorge, gouge, score, chase

hornyoló vésõ - ripping chisel

hornyológyalu - tongue plane, grooving plane

hornyolt - notched, striate, scalloped, striated

hornyolt kötés - notched joint

hornyos - notched, groovy

hornyosan egymásba illeszt - to match

hornyosan illeszt - to feather

hornyozás zsilip fenekén - riffle

horog - clench, hook, crotchet, grapple, hitch

horog alakú - hooked

horoggal ellátott - hooked

horoggal megfog - to hook

horogkarom - fluke

horogkereszt - fylfot, swastika

horognyelv-terelõ - deflector

horognyelv terelõ - deflector

horogról levesz - to unhook

horogzsinór toldaléka - cast

horony - chase, mortice, cut, slot, notch, sector, nick

horonyba illeszt - to splice

horonyba illesztés - housing

horonygyalu - rabbet plane, rabbeting plane

horonyvágó fûrész - grooving saw

horonyvágó gép - mortising machine

horonyvágó körfûrész - grooving saw

horoszkóp - horoscope

horoszkópkészítõ - caster of horoscopes

horoszkópot készít - to cast the horoscope

horpadás - dent, buckle, bruise, pan, indenture, bash, dint

horpadást kiegyenget - to remove a dent

horpadást kisimít - to remove a dent

horpasz - flank

horpaszt - to bruise, to dent

hortyog - to saw gourds, to snore, to saw wood

hortyogás - snoring

hortyogó - snoring

hórukk! - heave-ho!

horvát - Croat

horzsol - to chafe, to bruise, to fray, to graze

horzsolás - bruise, frayed skin, chafing, scratch, lesion

horzsolódás - excoriation

horzsolt seb - excoriation

hósapkás - snow-capped

hószállingózás - spit

hossz - long, length

hossz-szelvény - section

hossza vminek - long

hosszában - alongside, all along, along

hosszabb idõre számítva - over the long pull

hosszabb távra számítva - over the long pull

hosszabbít - to elongate, to lengthen

hosszabbítás - elongation, augmentation

hosszabbító zsinór - extension cord, extension lead

hosszabbodás - elongation

hosszabbodik - to lengthen

hosszadalmas - wearisome, circumstantial, roundabout, long-winded

hosszadalmas érvelés - roundabout reasoning

hosszadalmas jelleg - wearisomeness

hosszadalmas utazás - trying journey

hosszadalmas vita - roundabout reasoning

hosszadalmasan - circuitously, at large

hosszadalmasság - wearisomeness

hosszaljzat - stringer

hosszan fejteget vmit - to dwell long upon sg

hosszan idõzik vminél - to dwell long upon sg

hosszan játszó hangszalag - long tape, long playing tape

hosszan tartó - long, extended

hosszan tartó hideg idõ - long spell of cold weather

hosszant - lengthwise

hosszanti - fore-and-aft

hosszanti feszítõ szerkezet - spreader

hosszanti gleccserszakadék - crack

hosszanti irányban - lengthwise

hosszanti kiterjedés - linear dimension

hosszas betegeskedés - invalidism

hosszas megfontolás után - after much thought

hosszasan - long, at large

hosszasan csinál vmit - to loiter over sg

hosszasan elbeszélget - to chew the rag, to chew the fat

hosszasan elidõzik vmivel - to idle over sg

hosszasan eltársalog - to chew the fat, to chew the rag

hosszasan kezet ráz - to pump hands

hosszasan néz - to gaze

hosszesztergályozás - traversing

hosszgerenda - longitudinal beam

hosszhajó - nave

hosszirányban - lengthwise

hosszirányban dolgozik - to traverse

hosszirányban mozog - to traverse

hosszirányra merõlegesen - on the beam

hosszirányú - linear, fore-and-aft, lengthwise

hosszirányú dõlés - pitching

hosszirányú holtjáték - end play

hosszirányú kés - traversing tool

hosszirányú mozgást végez - to traverse

hosszított derekú ruha - dress with a long waist

hosszméret - linear dimension

hosszmérték - long measure

hosszmértékek - linear measures

hosszmetszet - longitudinal section

hosszmetszet-szelvény - body plan

hosszra játszik - to speculate on the rise

hosszra spekulál - to speculate on the rise

hossztartó - longitudinal beam

hosszú - long, lank, prolonged

hosszú csónak - longboat

hosszú csõrû fogó - long nose pliers

hosszú darab - strip

hosszú ebédlõasztal - refectory table

hosszú egyenes és szûk ruha - sheath gown

hosszú élet - longevity

hosszú elõke - slide

hosszú és fárasztó gyaloglás - trudge

hosszú eszkimó csónak - umiak

hosszú fehéres durva szõrszál - kemp

hosszú fehéres kemény szõrszál - kemp

hosszú gatya - longjohn

hosszú haj rövid ész - long on hair short on brain

hosszú harisnya - stocking, hose

hosszú háromszögvitorla - spinnaker

hosszú hivatalviselés - long run of office

hosszú hullám - roller

hosszú ideig - for long, for a long time, long

hosszú ideig adják - have a long run

hosszú ideig fut - have a long run

hosszú ideig tart - have a long run, have a long run

hosszú ideig van hatalmon - have a long run

hosszú ideje - long

hosszú ideje fut - have a long run

hosszú ideje játsszák - have a long run

hosszú ideje megy - ordinary rg run, have a long run

hosszú ideje tart - have a long run

hosszú idõ - long

hosszú idõköz - long

hosszú idõn át - long

hosszú karú majom - gibbon

hosszú képet vág - to wear a long face, to pull a long face

hosszú lábú - leggy

hosszú lapos tészta - linguine

hosszú lejáratú - long-term

hosszú lépés - stride

hosszú léptekkel halad - to take long strides

hosszú lére ereszt - to spin out

hosszú lére ereszt vmit - to dilate upon sg

hosszú lére eresztés - padding

hosszú lére eresztett beszéd - speech on the long side

hosszú lövés - over

hosszú nadrág - pantaloon

hosszú nyelû lovagi lándzsa - bourdonasee

hosszú nyelû merítõkanál - scoop

hosszú nyelû nyesõkés - scimitar

hosszú orrot mutat - to thumb one's fingers at, to thumb one's nose at

hosszú orrot mutat vkinek - to pull bacon at sy, to make a long nose at sy

hosszú sora van annak - it's a long story

hosszú szálú fésûsgyapjúfonál - worsted

hosszú szárú kesztyû - gauntlet

hosszú szín - long suit

hosszú szolgálat - long run of office

hosszú szõrû kutya - shaggy dog

hosszú szõrû skót juhászkutya - collie-dog, collie

hosszú távon - in the long run

hosszú távra - in the long run

hosszú tonna - gross ton

hosszú ujj - moggan

hosszú utat tesz meg - to come a long way

hosszú vonalban elszórt lõpor - train

hosszúhullám - long wave

hosszúkás - lengthwise, longish, oblong

hosszúkás ruta - fusil

hosszúlángú szén - bituminous coal

hosszúlélegzetû - monumental

hosszúnadrág - slacks, bags

hosszúnyelû serpenyõ - spider

hosszúra nyúlik - to trail

hosszúság - footage, length

hosszúsági kör - line of longitude

hosszúsági méret - linear dimension

hosszúszálú jutafonal - jute-line

hosszúszõrû angol vizsla farka - flag

hosszúszõrû vizsla - setter

hosszútávú - long-term

hótakaró - shroud of snow, sheet

hótalp - snowshoe

hótaposó - snow boots

hotel - hotel

hótiszta - spotless

hótorlasz - bank of snow, snowdrift

hova - whither

hova akar kilyukadni - I see his drift

hova akar kilyukadni? - what's his game?

hova akarsz kilyukadni? - what are you getting at?, what are you aiming at?

hová akarsz kilyukadni? - what are you driving at?

hova legyen - to jump out of one's skin

hova lépsz! - watch your step!, mind your step!

hová lett az a könyv? - where has that book got to?

hova valósi vagy? - where do you hail from?

hová valósi vagy? - where do you come from?

hova valósi? - what is your line of country?

hóvihar - snowstorm, blizzard

hóvirág - snowdrop

hoz - to bear, bore, borne, to bear, bore, born, to land

hoz (ítéletet) - to deliver

hoz (kamatot) - to produce

hoz (tanút) - to put in

hozadék - get, proceeds, increment

hozam - yield, purchase, output

hozat - to get in, to send for

hozat vmit - to call for

hozó - bearing, bearer

hozomány - settlement, dot, dowry

hozománnyal gazdagon ellátott - well-endowed

hozz egy csésze teát! - get me a cup of tea!

hozzá alkalmaz - to adapt

hozzá illeszt - to adapt

hozzá nem értés - incompetence, incompetency

hozzá nem értõ módon - inexpertly

hozzá van szokva vmihez - to be accustomed to sg, to be hooked on sg

hozzáad - to add, to wed, to put on, to add up

hozzáadás - admixture

hozzáadott érték adó - value added tax

hozzáadva - added to, plus

hozzáakaszt - to tag

hozzáalkalmaz - to suit, to square, to accommodate

hozzáalkalmazás - accommodation, adaptation

hozzáállás - stance, approach

hozzábújik - to nestle to

hozzácsatol - to affix, to annex, to hitch, to attach

hozzácsatol a végén - to tail on

hozzácsatolás - annexation, coupling

hozzádörgölõdzik vkihez - to rub shoulders with sy

hozzádörgölõzik vkihez - to nuzzle close to sy, to nuzzle up to sy

hozzáedz - to season, to inure

hozzáedzõdik - to season

hozzáedzõdött - inured

hozzáépít - to annex, to add to a building

hozzáépítés - extension

hozzáerõsít - to attach, to stick, stuck, to pin on, to affix

hozzáerõsít a végén - to tail on

hozzáerõsítés - attachment

hozzáért - to understand, understood

hozzáértés - savvy

hozzáértéssel - workmanlike

hozzáértéssel csinált - workmanlike

hozzáértéssel végzett - workmanlike

hozzáértõ - have a lot on the ball, dab, capable, businesslike

hozzáértõen - adeptly

hozzáfér - to get at

hozzáfér vmihez - to come at

hozzáférés - admittance

hozzáférhetetlen - beyond one's reach, inaccessible, unavailable

hozzáférhetõ - accessible, come-at-table, ready, approachable

hozzáférhetõ vki számára - within sy's reach

hozzáférhetõen vki számára - near at hand

hozzáférhetõség - availability, access, accessibility

hozzáférhetõvé tesz - to open up

hozzáférhetõvé válik - to open up

hozzáfog - to start on, to set upon, to make a dent

hozzáfog vmihez - to get around to sg, to get, got, to go about

hozzáfog vminek - to knuckle to sg, to knuckle down to sg

hozzáfüggeszt - to append

hozzáfûz - to affix, to tag, to annex, to append

hozzáfûz vmit vmihez - to tag sg onto sg

hozzáfûzés - affixture, affixing

hozzágondol - to understand, understood

hozzáidomít - to modulate, to fit

hozzáidomulni nem hajlandó - nonconformist

hozzáigazít - to true, to adjust, to true up, to modulate

hozzáilleszt - to accommodate, to dub, to true up, to true

hozzáillesztés - adaptation

hozzáilleszthetõ - adaptable

hozzáillik - to fit together, to fit

hozzáillõ - conformable, corresponsive, suitable

hozzáír - to add sg in

hozzájárul - to endorse, to indorse, to co-operate, to assist

hozzájárul vmihez - to make for, conducive to sg, to consent to sg

hozzájárul vminek a romlásához - to conspire

hozzájárul vmivel - to chip in with

hozzájárulás - endorsement, imprimatur, consent, admittance

hozzájárulását adja - to indorse

hozzájáruló - instrumental, contributory

hozzájön - to add

hozzájut - to obtain, to take out, to come by

hozzájutás - admittance, getting

hozzájuttat vmihez - to help to sg

hozzákapcsol - to attach, to hitch

hozzákapcsolás - attachment

hozzákapcsolt - subjunctive

hozzákever - to dash, to admix

hozzákeverés - admixture

hozzákezd - to wade in, to take in hand

hozzáköt - to attach

hozzákötött - subjunctive

hozzálát - to set to, to pitch in, to set on, to get busy

hozzálát a munkához - to get busy

hozzálát vmihez - to start in to do sg, to start in on doing sg

hozzálát vminek - to buckle down to sg

hozzámegy - to wed

hozzámér - to fit

hozzánk - to our house

hozzányúl - to finger, to touch, to handle

hozzányúl (pénzhez) - to draw on

hozzányúl a tartalék pénzhez - to draw on one's savings

hozzányúl bankbetétjéhez - to draw on one's savings

hozzáragad - to stick to

hozzáragadó - adhesive

hozzáragaszt - to stick to

hozzárendezés - adaptation

hozzásimul - to nestle to

hozzásimul vkihez - to nuzzle with sy, to nuzzle up to sy

hozzászámít - to reckon in

hozzászokik - to season, to harden

hozzászokik vmihez - to get used to sg, to accustom oneself to sg

hozzászokott - used

hozzászokott vmihez - to be used to sg, to be accustomed to sg

hozzászoktat - to harden, to accustom, to season

hozzászoktatás - familiarization

hozzászól - to take the floor, have the floor

hozzátapad - to stick on, to stick to

hozzátartozik vmihez - to belong to sg

hozzátartozó - one's own flesh and blood

hozzátartozóim - my people

hozzátartozók - folks

hozzátesz - to add, to put on, to affix

hozzátette - he added that

hozzátold - to piece, to add, to annex, to append

hozzátold vmit vmihez - to tag sg onto sg, to tag sg on to sg

hozzávág - to fling at

hozzávaló - accessories, appurtenance, tackle, fixture

hozzávalók - fixings, materials, findings

hozzávetõleg - approximately

hozzávetõleges - rough, approximate

hozzávetõleges becslés - rough estimate

hozzávetõleges becslés szerint - on a rough estimate, at a rough estimate

hozzávetõleges becsléssel - at a rough guess, on a rough estimate

hozzávetõleges költségvetés - rough estimate, preliminary estimate

hozzávetõleges számítás - rule of thumb

hozzávetõlegesen - approximately

hõ - pectoral, flagrant, heat, warmth, earnest

hõ- - thermo-, calorofic, thermic

hõ (vágy) - devout

hõ! - whoa!

hõálló - refractory

hõáram - heat flux

hõátadás - heat transfer

hõátszármaztatás - transmission of heat

hõbörödött - potty

hõcserementes - adiabatic

hõelnyelõ - endothermic, endothermal

hõemelkedés - low fever, fever

hõerõmû - thermal power station

hõfejlesztéssel kísért - exothermal, exothermic

hõfokszabályzó - thermostat

hõguta - heat stroke

hõhatásfok - thermal efficiency

hõkapacitás - water equivalent

hõközpont - caloric centre

hõleadó - exothermal, exothermic

hõlégsugár - jet

hölgy - lady, dame

hölgyeké az elsõbbség - ladies take precedence, ladies first

hölgyeké az elsõség - ladies before gentlemen

hölgymenyét - stoat

hölgyválasz - bingo

hõmennyiség-mérés - calorimetry

hõmennyiség-mérõ - calorimeter

hõmennyiségmérõ - calorimeter

hõmérõ - thermometer

hõmérséklet - temperature

hõmérsékletugrás - thermocline

hömpölygés - welter, swell

hömpölyget - to roll along

hömpölygõ - rolling

hömpölyög - to flow, to roll, to roll on

hõn szeretett - much-loved, dearly loved

hõn szeretett hittestvéreim - dearly loved brethren

hõn szeretett testvéreim - dearly loved brethren

hõnfut - to run hot, to overheat

hõnfutás - overheating

hõnfutás (szíjé) - chafing

hõnfuttatott - overheated

hõpalack - vacuum flask, vacuum bottle

hõpalack betétje - refill

hõpalack üvegbetétje - refill

hörcsög - hamster

hörg- - bronchial

hörgés - rattle

hörghurut - bronchitis, whoop

hörghurutos - bronchitic

hörgõ- - bronchial

hörgõk - bronchia

hörög - to rattle

hörpent - to tiff

hörpint - to nip, to sip, to swig, to tiff

hörpintés - sip

hõs - hero

hõség - fealty

hõsi - heroic, heroical

hõsi eposz - heroic poem

hõsi halált hal - to be killed in action

hõsi halált halt - killed in action

hõsi halottak névsora - roll of honour

hõsi versek - heroics

hõsies - heroic, epic, heroical, gallant

hõsiesen - gallantly, heroically

hõsiesen kiáll - to outbrave

hõsiesség - valor, valour, gallantry

hõsködés - bravado

hõsködõ viselkedés és beszéd - heroics

hõsnõ - leading lady, heroine

hõstett - feat, deed of valour, exploit

hõstettek - deeds of derring-do

hõsugárzás - heat radiation, thermal radiation, heat emission

hõsugárzó - reverberator, radiator

hõszabályozó - damper

hõszabályzó - thermostatic, thermostat

hõszállítás - convection

hõsszerelmes - leading man

hõtágulás - expansion

hõteljesítmény - heat output

hõtermelõ - calorofic

hõvel kapcsolatos - thermo-

hõvezetés - heat conduction, thermal conduction

hõvezetési tényezõ - thermal conductivity

hõvezetõ - heat conductor, heat carrier

hõvisszanyerés - heat recovery

huanakó-kéreg - lima bark

húg - sister

húgy - stale, urine, piss

húgyagyú - lamebrain, shit-brained

húgycsõ - urethra

húgycsõ- - urethral

húgyhólyag - bladder

hugyozás - micturation

hugyozik - to piss, to micturate

huhog - to hoot, to ululate, to croak

huhogás - hoot, ululation

huj-hujozással biztat - to whoop

huj! - whoop!

hujjogatás - whoop

huligán - rough, tough, yobbo, yob, hooligan, rowdy

huligánság - rowdyism

hull - to stream

hulla - carcass, cadaver, carcase, dead body, body, corpse

hulla (boncoláson) - stiff

hullaboncolás - autopsy

hullaboncolást végez - to autopsy

hulladék - debris, pickings, refuse, cut-offs, garbage, end

hulladék- - refuse

hulladék anyag - dead, waste material

hulladék eltávolítása - refuse disposal

hulladék fa - waste wood

hulladék hasznosítása - salvage

hulladék hõ - waste heat

hulladék vas - waste iron

hulladékanyag - the dead

hulladékégetõ kazán - refuse burner

hulladékok - garblings

hulladékos - rubbishy

hulladékpapír - spoilage

hulladéksav - spent acid

hulladékszén - small coal, slack, shorts

hulladékudvar - junkyard

hullafáradt - to be dead on one's feet, dog-tired

hullaház - morgue

hullakamra - mortuary

hullám - wave

hullám- - undulatory

hullám tetejére emelkedik - to top the sea

hullámbádog barakk - nissen hut

hullámbádog épület - nissen hut

hullámcsat - bobby pin, hairgrip

hullámcsúcs - ventral segment

hullámelmélet - wave theory

hullamerevség - rigor mortis, moor, cadaveric rigidness

hullámjel - swung dash

hullámkrepp - seersucker

hullámléc - washboard

hullámlemez - corrugated cardboard

hullámlovagol - to surf

hullámmechanika - wave mechanics

hullámminta - wave

hullámmozgás - undulation

hullámmozgások összetevõdése - interference, interfering

hullámocska - wavelet

hullámok - sea

hullámok játékának kitéve - adrift

hullámokat ver - to ripple

hullámokkal szembe hajózik - to be head to the sea

hullámokkal szembe vitorlázik - to be head to the sea

hullámoktól nyaldosott - awash

hullámos - lumpy, undulate, crispy, crisp, wavy, undulatory

hullámos minta - vandykes

hullámos mosólap - washboard

hullámos papírszalag - streamer

hullámos pengéjû maláji tõr - crease, creese

hullámosít - to corrugate, to crimp

hullámosítás - wave

hullámosító elem - sinker

hullámosító platina - sinker

hullamosó kád - lavatory

hullámossá tesz - to undulate

hullámosság - undulation, crimp, wave

hullámpapír - corrugated cardboard

hullámrajzoló - oscillograph

hullámsáv - wave zone, band, waveband

hullámsávot felvesz - to pick up a wave

hullámsor - train of waves

hullámszám - wave number

hullámszûrõ - by-pass

hullámtaréj - yeast

hullámtér - floodplain

hullámtörés - breach

hullámtörés parton - breaker

hullámtörõ - mole

hullámtörõ gát - breakwater

hullámtörõgát - pier

hullámváltó - waveband switch

hullámvaslemez - corrugated iron

hullámvasút - roller coaster

hullámverés - wash, swell, heaving billows

hullámvölgy - trough of the sea, trough of a wave

hullámzás - fluctuation, wash, sea, chop, undulation

hullámzik - to feather, to wave, to chop, to fluctuate

hullámzó - surging, undulatory, wavering, undulating

hullanak mint a legyek - to drop off like flies

hullarabló szellem - ghoul

hullarészeg - to be stoned, to be way-out, to be stoned out

hullás - fall, coming out

hullaszemle - autopsy

hullaszerû - cadaverous

hullaszerûen - cadaverously

hullat - to shed, shed, to throw, threw, thrown, to shed

hullát boncol - to autopsy

hullát kidob (hajóból) - to deep-six

hullatolvaj - body snatcher

hulló - cadent, falling

hulló csillag - shooting star

hullócsillag - falling star

hullórostély - portcullis

hullott gyümölcs - windfall

humán - humane

humán tárgyak - humanities

humanizálás - humanization

humanizálódás - humanization

humanizált tej - humanized milk

humanizmus - new learning

humánus - humane

humánusan - humanely

humbug - humbug

humor - humour, humor

humorista - humorist

humoros - facetious, humorous

humoros rajz - cartoon

humortalan - humourless

humortalanság - humourlessness, humorlessness

humusz - mould, mold, black mould

humuszos - humic, humous, mouldy

humuszréteg - topsoil

huncut - waggish, elfin, elfish, roguish, perky, impish

huncut aki rosszra gondol - evil be to him who evil thinks

huncut arccal - impishly

huncut fickó - rogue

huncut gyerek - elf, elves, elfin

huncut hangon - impishly

huncut kölyök - imp

huncutka - lovelock, ringlet, meat-hook

huncutkodás - deviltry, devilry

huncutkodó - impish

huncutság - jig, archness, ploy

huncutul - roguishly, archly

hungarocell - polystyrene

hunyni megy - to sack out

hunyó - it, to be it, to be `it`

hunyorgás - twinkle

hunyorít - to wink one's eye, to wink, to blink

hunyorítás - wink, cock of the eye

hunyorítással jelez vkinek - to tip sy the wink

hunyorog - to twinkle

huppan - to plop, to thud

huppanás - dump, plump

huppanók - road shocks

huppanva - plop

húr - chord, string

hurcol - to haul, to lug

hurcolkodik - to move house

húrfeszítõ csavar - peg

hurkabél - skin

hurkagyuri - lardass

hurkol - to loop

hurkolás - netting

hurkolt - terry, knitted

hurkolt anyag - knitted fabric

hurkolt áru - knitted goods, knitted wear

hurkolt bársony - terry, terry velvet

hurkolt csipke - knitted lace

hurkolt szövetek - looped fabrics

hurkos - loopy

hurkot készít - to noose

hurok - bow, loop, knot, sling, springe, halter, snare

hurokcsomó - bow knot

hurokkal fog - to springe, to lasso, to noose

húros hangszer - stringed instrument

húros hangszeren játszik - to finger

húroz - to string, strung

húrozó - stringer

hurrá - cheer

hurrá! - hooray!, hurrah!, zap!

hurrát kiáltoz - to hurrah

hurráz - to hurrah, to give a cheer

hurrázás - cheer

hurrikán - hurricane

húrt levesz - to unstring, unstrung

hurukkol - to gobble

hurukkolás - gobble

hurut - catarrh, rheum

hús - meat, flesh

hús a húsából - one's own flesh and blood

hús bûnei - sins of the flesh

hús soványa - lean

husáng - spear

húsáru - butcher's meat

húsbárd - meat cleaver, chopper

húsból és vérbõl való - of the flesh

húsbolt - butcher's

húsburjánzás - proud flesh

húsdaráló - meat grinder, mincer

húsdarálógép - masticator

húsétel - flesh

húsevõ - carnivorous, carnivore

húsfeldolgozó - meat-packing

húsgombóc - meatball

húshagyó kedd - pancake day

húshorog - meat-hook

húsklopfoló - tenderizing mallet, meat tenderizer, steak hammer

húskonzerv - canned meat

húslé - gravy

húslégy - blow-fly

húsleves - bouillon, clear soup, consommé

húslevesfazék - stock-pot

húsleveskocka - bouillon cube

húsliszt fajta - tankage

húsol - to scour

húsoldal - flesh of hide, flesh

húsoldali hasíték - junior split

húson élõ - carnal

húsos - meaty, fleshy, beefy

húsos étrend - flesh diet

húsos fogás - entree

húsos levél - succulent leaf

húsos pite - pâté

húsos pofa - chuff

húsosodik - to flesh

húspástétom - pâté, patty

húspogácsa - cake, steak

húst apróra vág - to chop meat fine

húst apróra vagdal - to chop meat fine

húst sütésre elõkészít - to trim meat

hústalan nap - banian-day

hústalanít - to scour

húsvágó bárd - chopper

húsvágó deszka - chopping board

húsvágó tõke - chopping block

húsvásár - pickup joint, pickup place

húsverõ - steak hammer

húsvét - feast of unleavened bread

húsvét utáni elsõ vasárnap - renewal Sunday

húsvéthétfõ - Heaving Monday

húsvéthétfõ utáni kedd - Heaving Tuesday

húsvéthétfõt követõ hétfõ - hock Monday

húsz - twenty, score

húsz darab - score

húsz forintom hiányzik - I am twenty forints short

húsz vitorlásból álló flotta - fleet of twenty sail

huszadik - twentieth

húszan voltunk - our company numbered twenty

huszár - cavalryman

huszita - bohemian

huszonegyedik - twenty-first

huszonegyes - pontoon

huszonegyezik - to play pontoon

huszonnégy - four and twenty

hússzelet - chop, steak

húz - to hitch, to pluck, to pull, to censor, to josh

húz (barázdát) - to plough

húz (idõt) - to spin out

húz (lemezt) - to sheet

húz (szamárköhögõs) - to hoop, to whoop

húz vkit - to pull sy's leg

huzag - chase

huzagol - to rifle

huzagolás - rifling, chase, twist, score, furrow

huzagolt - rifled

huzagolt csövû kézi lõfegyver - riffle

huzagolt fegyvercsõ - riffle barrel

huzakodás - tug of war

huzal - wire

huzalcsíptetõ - toggle

huzalkapocs - terminal

huzalszorító - terminal

huzalszövet - wire gauze

huzalvég - tag

huzalvég-szigetelõ - terminal insulator

huzalvégzõdés - terminal

húzás - haul, pulling, pull, obliteration, draught, cut

húzás-halasztás - protraction

húzás (szamárköhögésben) - whoop, hoop

huzat - cover, air, draught

huzata van - to draw, drew, drawn

huzatfogó vászonajtó - inner door

huzatos - draughty, blowy, drafty

huzatszabályozó - baffle

húzgál - to tug

húzható - tensile, to pull

húzó - drawer, pulling

húzócsont (szárnyasé) - merrythought

húzódás - strain

húzódást csinál a nyújtón - to pull up to the bars

húzódik - to draw, drew, drawn, to run, ran, run

húzódik vmi mentén - to run along

húzódozik - to squib

húzódozik kiadásba verni magát - to balk at an expense

húzódozik vmit megtenni - to make two bites at a cherry

húzódozik vmitõl - to fight shy of sg, to boggle at sg, to sugar

húzódozó - unwilling

húzódozó ember - quitter

húzódozva - begrudgingly, unwillingly

húzóerõ - pulling power, pull, tension

húzóeszköz - drawer

húzófeszültség - tensile stress

húzófogantyú - pull handle, pull

húzógyalu - tooking plane, took plane

húzóháló - dragnet, trawl-net, trawl

húzóhorog - radius-arm

húzókút - draw well

húzólánc - pull chain, pulling chain

húzómágnes - pulling magnet

húzópad - bench

húzós kézi mérleg - spring balance

húzós kézimérleg - tangent balance

húzószilárdság - tensile strength

húzóteljesítmény - pulling power

húzott - drawn, shirred, puckered, puckery

húzózár - zip fastener, pull fastener, zip fastening

húzz a francba! - bug off!

húzz a picsába! - fuck off!

húzz el a francba! - bug off!

húzz el mint a vadludak! - buzz off!

húzz el! - buzz off!

húzza a lóbõrt - to saw gourds, to be sacked out

húzza az idõt - to stall for time, to temporize, to play for time

hû - loyal, faithful, true, close, committed, devoted

hû az elveihez - true to one's principles

hû barát - true friend

hû embere vkinek - follower

hû fordítás - near translation

hû ígéretéhez - true to one's promise

hû kép - just picture, express image

hû képmás - express image

hûbelebalázs - giddy pate, giddy-head

hûbér - tribute, feudal tenure, fee

hûbéradó alól mentes - freehold

hûbérbirtok - fief, fee, fiefdom, feud

hûbéres - tributary, sergeant, man, men

hûbéreskü - fealty

hûbéri - feudal

hûbéri birtok - tenure, feudal tenure

hûbéri eskü - homage

hûbéri szolgálat - tenure

hûbérúr - liege lord, overlord

hûbérúrnak fizetendõ kárpótlás - fine

hûdés - paralysis

hûen - trustworthily

hûhó - shindy, splash, shindig, fuss, ado, shine, ruckus

hûl - to cool

hüledezés - abashment

hüledezõ - dumbfounded

hüllõ - reptilian, ectotherm, reptile

hülye - moronic, vacuous, wacko, blithering, moron, wart

hülye alak - soft, dumbbell, dope

hülye duma - bilge, hoo-ha, shit for the birds

hülye fráter - coot

hülye hapsi - get, git

hülye majom - bimbo

hülye pacák - dope

hülye pali - goop

hülyegyerek - jerk

hülyéknek való játék - mug's game

hülyéknek való szórakozás - mug's game

hülyén - idiotically

hülyén néz - to gawk

hülyének áll a szerencse - fortune favours fools

hülyének nézel? - is there any green in my eye?

hülyének teteti magát - to play the ape

hülyeség - idiocy, crap, stupidity, imbecility, bullshit, rot

hülyeség! - stuff!

hülyeségek - havers

hülyeségeket beszél - to haver

hülyeséget csinál - to flub up, to flub

hülyeséget mond - to flub, to flub up

hülyéskedés - tomfoolery

hülyéskedik - to ass about, to screw around, to fool about

hülyéskedik vkivel - to screw around with sy

hülyít - have sy on

hülyít vkit - to bugger sy about, to bugger sy around

hülyül - to horse around, to bugger about, to bugger around

hülyül vkivel - to screw around with sy

hümmög - to hem, to ham and haw

hümmögés - hemming

hûség - faith, fidelity, adherence, loyalty

hûség (leírásban) - exactitude

hûséges - true, sincere, unfailing, faithful, blue, yeomanly

hûséges barát - true friend

hûséges ember - white man

hûséges támasz - standby

hûségesen - faithfully, truly

hûségesen kitartó vmi mellett - wedded to sg

hûsít - to cool

hût - to refrigerate, to cool, to chill

hûtés - chilling, refrigeration

hûtésre szoruló - cryogenic

hûtlen - disaffected, disloyal, faithless, treacherous

hûtlen az urához - to be false to one's husband

hûtlen elhagyás - wilful desertion

hûtlen kezelés - malpractice, misappropriation

hûtlen sáfár - unjust steward

hûtlenség - faithlessness, perfidy, breach of faith, treachery

hûtlenül elhagy - to betray, to scuttle away, to scuttle off

hûtlenül kezel - to misapply, to misappropriate

hûtõ - cryogenic, fridge, refrigerant

hûtõ- - cryo-

hûtõ (autóban) - radiator

hûtõanyag - cryogen

hûtõborda - gill

hûtõgép - refrigerator

hûtõhajó - reefer

hûtõház - cold store

hûtõházi raktározás - cold storage

hûtõkészülék - refrigerator

hûtõkeverék - freezing mixture, cryogen

hûtõkocsi - refrigerator waggon, insulated waggon, reefer

hûtõközeg - refrigerant

hûtõrács (autón) - grill, radiator

hûtõraktár-helyiség - holding room

hûtõszekrény - fridge, refrigerator, icebox

hûtõszer - refrigerant

hûtõtáska - cooler box, cooler

hûtõtorony - cooling tower

hûtött - cryogenic

hûtõvíz - cooling water

hüvely - barrel, pod, cod, scabbard, sheath, sleeve, husk

hüvely (nõi) - fanny

hüvely (növényi termés) - kid

hüvely alakú - vaginal

hüvely nélküli - unsheathed

hüvelyébe tesz - to sheathe

hüvelyébe visszatesz - to sheathe

hüvelyébõl kihúzott - terry, strip, to sheathe, unsheathed

hüvelyes - husky

hüvelyes (növény) - leguminous

hüvelyes növény - dal, legume

hüvelyesek - pulse, pulses

hüvelyez - to husk, to hull, to shuck

hüvelyi - vaginal

hüvelyk - inch

hüvelyként környezõ - vaginal

hüvelykszorító - thumbscrew

hüvelykujj - thumb

hüvelykujj körme - thumbnail, thumb-nail

hüvelykujjpárna - thenar eminence

hüvelylabdacs - vaginal capsule

hüvelyöblítés - vaginal douche

hüvelytelen - unsheathed

hüvelytõl megtisztít - to hull

hüvelytükör - vaginal speculum

hûvös - chill, cold, nick, chilly, cool, unresponsive

hûvösen - startling, coolly, stiffly, coldly

hûvösen kezel vkit - to give sy the cold shoulder

hûvösön - inside

hûvösön van - to be inside

hûvösre tesz - to shop, to quad

hûvösség - cool, chill
A | B | C | D | E1 | E2 | F1 | F2 | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Find free glossaries at TranslationDirectory.com

Find free dictionaries at TranslationDirectory.com

Subscribe to free TranslationDirectory.com newsletter

Need more translation jobs from translation agencies? Click here!

Translation agencies are welcome to register here - Free!

Freelance translators are welcome to register here - Free!

Submit your glossary or dictionary for publishing at TranslationDirectory.comFree Newsletter

Subscribe to our free newsletter to receive news from us:

 

Menu

Use More Dictionaries
Use Free Glossaries
Use Free Translators
Use Free Software
Submit Your Dictionary
Post Translation Job
Find Freelance Translators
Read Translation Articles
Register Translation Agency
Submit Your Resume
Obtain Translation Jobs
Visit Language Job Board
Subscribe to Free Newsletter
Buy Database of Translators
Obtain Blacklisted Agencies
Vote in Polls for Translators
Advertise Here
Read our FAQ
Read Testimonials
Admire God's Creations
Use Site Map

Advertisements

translation directory

christianity portal
translation jobs


 

 
Copyright © 2003-2024 by TranslationDirectory.com
Legal Disclaimer
Site Map