Hungarian-English Dictionary Free dictionaries at TranslationDirectory.com. translation job
Home Free Glossaries Free Dictionaries Post Your Translation Job! Free Articles Jobs for Translators

Hungarian-English Dictionary
(Starting with "I")By Peter Vereszki,
Hungary
Become a member of TranslationDirectory.com at just $12 per month (paid per year)
Advertisements:Use the search bar to look for terms in all glossaries, dictionaries, articles and other resources simultaneously

A | B | C | D | E1 | E2 | F1 | F2 | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

 

I-vas - double iron

ibolya - violet

ibolyakék - hyacinth

ibolyakék szín - hyacinth

ibolyakék színû - hyacinthine, hyacinth

ibolyántúli - ultraviolet

ichthyosaurus - ichthyosaurus

ichtiol - ichthyol

ichtiózis - ichthyosis

ici-pici - tiny bit

icipici - teeny, weeny, teeny-weeny

icipicit - a wee bit

idáig - thus far, so far

iddogál - to bib

ide - here, hither

ide-oda - hither and thither, backwards and forwards

ide-oda bukdácsol - to wabble, to wobble

ide-oda csoszog - to lop about

ide-oda dob - to shuttlecock

ide-oda dobálja magát - to flounce

ide-oda futkározik - to run hither and thither

ide-oda gurít - to roll about

ide-oda gurul - to roll about

ide-oda hajt - to shuttlecock

ide-oda hempereg - to roll about

ide-oda hintáztat - to wobble, to wabble

ide-oda jár - to shuttle, to diddle

ide-oda járás - jig

ide-oda küld - to shuttlecock

ide-oda küldözget - to order about

ide-oda leng - to reciprocate

ide-oda lenget - to reciprocate

ide-oda lökdösi a tömeg - to be buffeted by the crowd

ide-oda lökdösõdik a tömegben - to be buffeted by the crowd

ide-oda mozgat - to reciprocate, to wag, to wiggle, to wriggle

ide-oda mozog - to diddle, to blow to and fro, to wag

ide-oda ráncigál - to pull about

ide-oda rángat - to order about

ide-oda rángat vkit - to maul sy about

ide-oda rendel - to order about

ide-oda rohangál - to rush about

ide-oda rohangászik - to run hither and thither, to rush about

ide-oda röpködés - flutter

ide-oda sétál - to roam about

ide-oda siet - to diddle

ide-oda szaladgál - to diddle, to rush about

ide-oda támolyog - to wabble, to wobble

ide-oda tipeg a házban - to paddle about the house

ide-oda ugrál - to flounce about

ide figyelj öregem - I say old egg

ide figyelj! - look here!, look!

ide figyeljen! - look!, look here!

ideál - beau ideal, ideal

ideális - ideal

ideális esetben - ideally

ideális gõznyomás - fugacity

idealista - idealist, idealistic, starry-eyed

idealizál - to idealize

idealizált - idealized

idealizmus - spiritualism, idealism

idecsatolva - attached hereto

ideg - nerve

ideg- - neural, nervous

ideg nélküli - nerveless

idegbajos - neurotic, stroppy

idegbajos személy - neurotic

idegbeteg - nerve-patient

idegbeteg személy - neurotic

idegbetegség - neurosis, neuroses

idegdúc - ganglion, ganglia

idegeire megy - to hack

idegeire megy az a kölyök - he can't endure that brat

idegeire megy vkinek - to set sy's nerves on edge, to be trying

idegek - thews

idegek felõrlõdése - jarring of the nerves

idegek harca - war of nerves

idegek ingerlése - jarring of the nerves

idegekre megy - to jar on the nerves

idegekre menõ - nagging

idegekre menõ gyermek - aggravating child

idegen - outlander, outlandish, extraneous, stranger, alien

idegen állampolgár - alien

idegen eredetû - of foreign growth, of foreign extraction

idegen hangzású - outlandish

idegen nép - gentile

idegen nyelv - lingo, foreign language

idegen segédcsapatok - auxiliaries

idegen származású - of foreign growth, of foreign extraction

idegen test - foreign matter, foreign body

idegen tollak - borrowed plumes

idegenforgalom - tourism

idegengyûlölet - xenophobia

idegengyûlölõ - xenophobe

idegenkedés - disinclination, reluctance, dislike, repugnance

idegenkedik - to dislike

idegenkedik vmitõl - to be averse to sg, have an indisposition for sg

idegenként bánik vkivel - to treat sy as a stranger

idegenként kezel vkit - to treat sy as a stranger

idegenszerû - alien, strange, outlandish

idegenszerûség - strangeness

idegenül érzi magát - to be ill at ease

idegenvezetõ - guide, courier

ideges - to be on edge, vexed, to feel rum, fazed, het up

ideges fejfájás - migraine

ideges fejgörcs - migraine

idegesen - restlessly, on tiptoe, jumpily, edgily

idegesen mocorog - have the jumps

idegesít - to flutter, to flurry, to rattle, to fluster

idegesít vkit - to stroke sy the wrong way, to fray sy's nerves

idegesítés - aggravation

idegesítõ - tiresome, aggravating, exasperating, nerve-racking

idegesítõ dolog - sucker

idegesítõ ember - wart

idegesítõen - aggravatingly

idegeskedésre hajlamos - nettlesome

idegeskedik - to fluster, to fret oneself, to fret, to jitter

idegesség - jangled nerves, nerves, jumpiness, flutter, needle

idegfájás - neuralgia

idegfájdalom - neuralgia

ideggáz - nerve gas

idegháború - war of nerves

idegi - neural

idegkezelés - cure for nerves

idegkimerítõ - nervy

idegkimerültség - brain-fag

idegnyugtató - depressant

idegnyugtató szer - depressant

idegösszeomlás - crackup, exhaustion psychosis

idegösszeroppanás - nervous break-down

idegpálya - nervous path

idegrendszer - nervous system

idegroham - brainstorm, fit of nerves

idegrohamot kap - to fall into hysterics, to throw a fit

idegroncs - stroppy, a nervous wreck, nervous wreck, wired

idegrost - fibre, fiber

idegsejt - nerve-cell

idegsokkos - shell-shocked

idegtépõ - nerve-racking

idegtörzs - trunk

idegvégzõdés - terminal filament

idegzsába - neuralgia

idegzsábás - neuralgic

ideggyök - root

idei vadkacsa - flapper

ideiglenes - make-do, jury, temporary, transient, extemporal

ideiglenes árboc - jury-mast

ideiglenes felfüggesztés - intermittence

ideiglenes megoldás - transient arrangements

ideiglenes papírpénz - scrip

ideiglenes részvény - scrip

ideiglenes szállás - bunk

ideiglenes tákolmány - makeshift

ideiglenes vágány - auxiliary track

ideiglenesen - temporarily, pro tempore, pro tem

ideiglenesen nem foglalkoztat - to stand off

ideiglenesen szünetel - to intermit

ideiglenesség - temporariness

ideje - we must now be getting on

ideje hazamenni - time to push off

ideje már - it is high time

ideje menni - time to push off

ideje volna már - it is about time

idejében - temp, in time

idejében kiszáll a buliból - to cut one's losses

idején - in

idejét eltölti - to beguile the time

idejét méri - to time

idejétmúlt - obsolete, fusty, outworn, musty, played out

idejétmúlt dolog - dead as the dodo, back number

ideküld - to bung sy sg

idelök - to bung sy sg

identitászavar - mid-life crisis

idény - season

ideológia - ideology

ideológiai - ideological

ideológiai átnevelés - brainwashing

ideológiailag átnevel - to brainwash

ideológus - ideologist

idepasszol - to bung sy sg

idétlen - fumbling, unsightly, ungainly

idétlenkedik - to arse about, to arse around

idéz - to cite, to conjure up, to quote

idézés - citation, blue, conjuration, warrant to appear

idézésre nem jelenik meg - to make default, to default

idézést bocsát ki vkinek - to serve a writ on sy, to issue a writ against sy

idézést kézbesít vkinek - to serve a summons on sy

idézet - citation

idézet forrásmegjelölés nélkül - unacknowledged quotation

idézhetõ - quotable

idézõjel - speech marks, quotation marks, inverted commas

idézõjel (idézet elején) - turned comma

idézõjelek - inverted commas

idill - idyl, idyll, romance

idillikus - idyllic

idiomatizmus - idiomatic phrase, idiomatic turn

idioszinkrázia - idiosyncrasy

idióta - moron, idiot

idom - profile

idomít - to supple

idomít vmit vmihez - to frame sg into sg

idomítani kezd - to enter

idomítás - training

idomítatlan - untrained

idomító - trainer

idomított - made

idommaró - profile cutter

idommaró gép - profile machine

idomok - shape

idomokat kidomborító - slinky

idomszer - gage, gauge

idomszerkörzõ - leg caliper, leg calliper

idomtalan - lumpish, unshapely, unshapen, malformed, lopsided

idomtalanság - malformation, deformity, shapelessness

idomvas - iron section, profile iron, shape

idõ - period, weather, time, spell

idõ elõrehaladottsága - lateness of the hour

idõ elõtt - precociously, untimely, prematurely

idõ elõtt jelentkezõ - precocious

idõ elõtt jön - to be before one's time

idõ elõtt jöttünk - we are before our time

idõ elõtt megtesz - to anticipate

idõ elõtti - premised, anticipated, untimely, premature

idõ elõtti végleges elbocsátás - terminal leave

idõ gyûrûskála - time-scale

idõ szûkében vagyok - I am pushed for time

idõbeli - temporal

idõbeli pontig elbeszél - to bring down

idõbeli pontig levezet - to bring down

idõben - on time, in time

idõben egybeesõ - coincidental

idõben elnyúlik - to linger

idõben történõ - timely

idõérzék - sense of time

idõfecsérlés - fiddling about

idõfüggõ - time-dependent

idõhaladék - respite

idõhúzás - temporization

idõhúzó játék - stonewalling

idõjárás - weather

idõjárás-változás - break in the weather

idõjárás hatása - weathering

idõjárás megváltozása - break in the weather

idõjárási - weather

idõjárási front - front

idõjárási viszonyok - weather conditions

idõjárásjelentés - weather report

idõjárásnak kitesz - to weather

idõjárástani intézet - weather bureau

idõjelzõ - timepiece

idõk végezetéig - till the end of time

idõk végeztével - in the fullness of time, in the fulness of time

idõk végtelenségéig - through all ages

idõköz - interim, period, space, lapse, space of time

idõközben - meanwhile, in the meantime, meantime

idõközönként - from time to time, now and then

idõleges - temporal

idõlegesen megkímél - to reprieve

idõmarta - time-worn

idõmegállapítás - timing

idõmérés - horology, time, timing

idõmérõ - time-keeper

idõmérték - quantity

idõmértékes - metrical, metric

idõmértékhiba - false quantity

idõnként - off and on, once in a while, on and off, at times

idõnként ismétlõdõ - periodic

idõnként változó - subject to alteration

idõnkénti - periodical

idõpazarlás - waste of time

idõpocsékolás - waste of time

idõpont - time, moment, date

idõre dolgozó - timer

idõrelé - timer

idõrend - chronology

idõrendi - chronological, chronologic

idõrendi sor - chronology

idõrendi tábla - chronology

idõréscsatoló - processor

idõrõl-idõre - from time to time, time and again

idõs - old

idõsebb - senior, major

idõsebb asszony - matron

idõsebb asszonyhoz illõ - matronly, matronal

idõsebb asszonyhoz méltó - matronly, matronal

idõsebb hölgy - dowager

idõsebb rang - seniority

idõsebb rangú volta vkinek - seniority

idõsebb vkinél - to be senior to sy

idõszak - term, spell, season, tract, time, tract of time

idõszaki - terminal, periodical, periodic

idõszakiság - periodicity

idõszakos - intermittent, periodic

idõszakos jelleg - intermittence

idõszakosan - intermittently

idõszakosság - periodicity, intermittence

idõszámítás - time

idõszámításunk elõtt - before our era

idõszerû - topical, acute, opportune, timely, current

idõszerû kérdések elõadása - topical talk

idõszerû kérdések tárgyalása - topical talk

idõszerûen - acutely, topically

idõszerûség - topicalness, actuality

idõszerûtlen - unseasonable, inopportune, untimely, unlucky

idõszûkében van - to be pushed for time

idõt elfecsérel - to dally

idõt eltölt - to stay

idõt fecsérel - to diddle

idõt húzó - dilatory

idõt kiszámít - to time

idõt megállapít - to time

idõt nyer - to save time

idõt semmiséggel eltölt - to moon away one's time

idõtartam - time, term, tract, period, span, duration, spell

idõtartam-kapcsoló - timer

idõtlen - timeless, dateless, ageless

idõtöltés - pastime, time, amusement, ploy, diversion, sport

idõváltozás - break in the weather, let-up

idõvel - in time, in continuance of time, by-and-by

idõveszteség nélkül - without loss of time

idõz - to sit, sat, to loiter, to while

idõzés - sojourn

idõzik - to sojourn, to stay, to while, to linger, to pause

idõzít - to time

idõzítés - timing

idõzítõ - timer

idus - ides

idült - chronic

ifjabb - junior

ifjabb volta vkinek - juniority

ifjító - young-making

ifjonc - youngster, stripling

ifjonti - youthful

ifjonti becsvágyak - youthful ambitions

ifjonti hév - youthful enthusiasm

ifjú - youngster, juvenile, stripling, lad, youthful

ifjú hölgy - miss

ifjú pár - newly weds

ifjúi - youthful

ifjúi hévvel - in the flush of youth

ifjúkor - youth

ifjúkori - youthful

ifjúkoromtól kezdve - from my youth up

ifjúság - young people, youth

ifjúság telje - prime of youth

ifjúság virágja - prime of youth

ifjúsága virágjában van - to be in the heyday of youth

ifjúsági - junior, juvenile

ifjúsági mérkõzés - junior event

ifjúsági versenyszám - junior event

iga - yoke

igába hajt - to yoke

igabélés - collar pad

igásló - carthorse, shire horse, roadster, workhorse

igavánkos - collar pad

IGAZ - sincere, true, just, sound, plumb, proper, fast

igaz is - by the way

igaz szívvel - wholeheartedly

igaz történet - true story

igaz valójában mutat be vmit - to debunk

igaz volta vminek - veraciousness, veracity, justness

igaz! - quite true!, true enough!

igaza van - to be in right, to be dead on, to be in the right

igazad van - you are right

igazad van! - right you are!

igazak álmát alussza - to sleep the sleep of the just

igazán - in earnest, forsooth, true, right, in truth, truly

igazán! - as true as true!, no kid!

igazat ad vkinek - to take sy's side

igazat mond - to speak true

igazgat - to manage, to superintend, to order, to administer

igazgat vmit - to run the show

igazgatás - leading, administration, conduct, direction

igazgató - director, head, boss, warden, principal, provost

igazgató tanács - governing body

igazgató titkára - secretary to the manager

igazgatói - directorial

igazgatói bizottság - directory, directorate

igazgatói mûködés - directorship, directorate

igazgatói tanács - directory, directorate

igazgatói tisztség - directorate, directorship

igazgatóság - board of trustees, directorate, board of directors

igazgatóság tagja - to be on the board

igazgatósági rendelet - bye-law, by-law

igazgatósági szabályzat - bye-law, by-law

igazgatósági tag - to be on the board, trustee

igazgatósági ülés - board meeting

igazhitûség - orthodoxy

igazi - proper, veritable, some, very, real, right, pukka

igazi angol - pukka Englishman

igazi angyal ez a nõ - she is an angel of a woman

igazi áprilisi idõjárás - weather proper to April

igazi fickó - some guy

igazi hazafi - true blue

igazi jó haver - he's a real sport

igazi jó pajtás - he's a real sport

igazi méreg - rank poison

igazi természete - his true nature

igazi története vminek - inside

igazít - to set, set, to regulate

igazít vmihez - to gear to sg

igazítás - fix, setting

igazmondás - truthfulness, veraciousness, veracity

igazmondó - true, soothsayer, truthful

igazmondóan - true

igaznak bizonyul - to prove true, to hold, held

igaznak bizonyulás - verification

igaznak hangzik - to ring true

igazodás vmihez - alignment with sg

igazodik - to orient, to toe the mark, to orientate, to go by

igazodik vkihez - to take one's cue from sy

igazodik vkinek a lépéséhez - to fall into step with sy

igazodik vmihez - to act upon, to act on

igazol - to vindicate, to bear out, to support, to confirm

igazol vmit - to account for sg, to bear testimony to sg

igazolás - making of an excuse, acknowledgement, excuse

igazolás (fasisztáé) - clearing, denazification, screening

igazolás (okmányokkal) - certification, documentary legitimation

igazolásra szorul - to require identification

igazolást ad vmirõl - to certify to sg

igazolható - justifiable, capable of proof, supportable

igazolja magát - to prove one's identity

igazoló - justificatory, corroborative, corroboratory

igazoló irat - document in proof

igazoló iratok - credentials

igazoló személy - corroborator

igazoló tény - corroborator

igazolt átutalások - certified transfers

igazolt csekk - certified cheque

igazoltatás - identity check

igazolvány - warrant, ticket, pass, clearance

igazul - true

igazultságban való kitartás - perseverance

igazság - truth, veracity, true, justice, right, verity

igazság szerint - as was only just, as is only just

igazságnak megfelelõ - true

igazságnak megfelelõen - truthfully

igazságos - evenhanded, even-handed, equitable, right, just

igazságos bíró - upright judge

igazságos és pártatlan ítélet - just and lawful decision

igazságos volta vminek - justness

igazságosan - rightfully, justly, as is only just

igazságosan bíráskodik - to hold the scales even

igazságosan ítél - to hold the scales even

igazságosan megindokol - to show just cause for

igazságosan osztoznak - to share and share alike

igazságosság - right, justice

igazságot szolgáltat - to do sy justice, to mete out justice, to dispense

igazságot szolgáltató - dispenser of law

igazságszolgáltatás - jurisdiction

igazságtalan - one-sided, unjust, wrongful, wrongous, unfair

igazságtalan kritikus - censor

igazságtalan vagy vele - you do him wrong if you say so

igazságtalan vkivel szemben - to be unjust to sy, to be hard on sy

igazságtalanság - unfairness, injustice, wrong, wrongdoing

igazságtalanságot követ - to wrong

igazságtalanul - undeservedly, unfairly, wrong

igazságtalanul bánik - to wrong

igazságtalanul bánik vkivel - to do sy wrong, to do wrong to sy

igazságtól eltérõ - wrong

ige - verb, word

ige averbója - principal parts of a verb

ige törzsalakjai - principal parts of a verb

igealak - voice

igehirdetõ - preacher

igei - verbal

igeidõ - tense

igemód - mode, mood

igen - mightily, passing, high, very, mighty, yes, yea

igen alkalmas vmire - to be competent in sg

igen beijedve - in a blue funk

igen bizalmas barátok - they are very thick

igen boldog - to be overjoyed

igen csinos személy - looker

igen derék ember - he's a real good sort

igen egyszerû - fool-proof

igen elégedett - pleased as punch

igen erõs fejfájás - blinding headache

igen értékes - prize

igen gyakran - as often as not, more often than not

igen hamar - in no time

igen határozottan akar vmit - to set one's mind on sg

igen heves bombatámadás - blitz, blitzkrieg

igen heves bombázás - blitzkrieg

igen izgatott - overwrought

igen izgatott volt - she was very much upset

igen jártas vmiben - to be well up in sg

igen jó - very good

igen jóképû személy - looker

igen jól él - he does himself well

igen jól ért vmihez - to be a whale on sg, to be a whale of sg

igen kedves öntõl - very kind of you

igen kedves tõle hogy - it is damned white of him to

igen kedves tõled - very kind of you

igen kívánatos - much to be desired

igen klassz vmi - scorcher

igen lecsúszott - he has came down in the world

igen magasra felszökik - to sky-rocket

igen megalázó helyzetben - in the doghouse

igen megörvendezteti vmi - to be overjoyed at sg

igen nagy - huge, mammoth, mortal, extreme

igen nagy magasság - towering height

igen nagy szüksége van rá - he wants it badly

igen nagy vmi - scorcher

igen nagyon - in the extreme

igen óvatos - to play dead, to play possum

igen régen - it's many a day

igen régi - time-honored, time-honoured

igen rendes ember - he's a real good sort

igen rendes öreg ember - very decent old body

igen rendes öreg személy - very decent old body

igen sok - too much, very much

igen soká várakozik - to cool one's heels

igen sokáig - till all is blue

igen sokat - very much

igen sokszor - numbers of times, times without number

igen sürgõs - of great urgency

igen szavazat - content

igen szép - passing fair

igen szép tõle hogy - it is damned white of him to

igen szeretett - much-loved, dearly loved

igen szigorúan bánik vkivel - to crack down on sy

igen tisztel vkit - to hold sy in veneration

igen tisztelt kollégám - my learned friend

igen ügyes vmiben - to be a great hands at sg

igen valószínû - the chances are that, like enough

igen valószínûen - like enough

igen! - certainly!

igenév - verbal

igenis - very good, yes

igenis megmondom neked - I don't mind telling you

igenis! - yes indeed!

igenlés - affirmation

igenlõ - affirmative, positive

igenlõ válasz - answer in the positive, positive answer

igenlõen - positively

igenlõen válaszol - to answer in the affirmative

igent bólint - to nod assent

igény - pretense, demand, pretension, want, pretence

igénybe vehetõ - available

igénybe vesz - to requisition, to draw on, to resort, to tax

igénybe vesz vmit - to avail oneself of sg, have resort to sg

igénybejelentés - statement of claim

igénybevétel - requisition, stress, drain, tax, strain

igénybevétele vminek - recourse

igények - needs

igényeknek megfelelõ - hunky-dory

igényel - to want, to call for, to need, to claim, to demand

igényelhetõ - demandable

igényes - nice, to be hard to please, critical, selective

igényes ízlésû ember - highbrow

igényjogosult - claimant

igénylõ - claimant, pretender

igénnyel lép fel - to claim

igényt emel - to claim

igényt támaszt - to claim

igényt támaszt valamire - to establish a claim to sg

igényt támaszt vmire - to put up for sg, to set up a claim for sg

igényt tart - to challenge, to claim

igényt tart vmire - to vindicate

igényt tartó - pretender

igénytelen - unpretending, modest, devoid of all pretence

igénytelen ember - man of no pretension

igénytelenség - frugality, modesty

igénytelenül - austerely, frugally

ígér - to promise, to covenant, to bid, bid

igeragozás - conjugation

igeragozási gyakorlat - verb drill

ígéret - resolution, assurance, faith, pledge, engagement

ígéret földje - land of the covenant

ígéretekbõl nem lehet megélni - soft words butter no parsnips

ígéretekkel áltat vkit - to beguile sy with promises

ígéretekkel hiteget vkit - to beguile sy with promises

ígéretes - of great promise, promising, hopeful

ígéretet megszeg - to break a resolution, to break an engagement

ígéretszegés - breach of promise

igét hirdet - to preach

igézet - witchcraft, hex, charm

igézõ nõ - enchantress

iguána - iguana

így - this rate, accordingly, as follows, so, so thus

így áll a dolog - this is how matters stand, things are like this

így helyes - it is the correct thing

így illik - it is the correct thing

így is úgy is - anyhow, either way, anyway

így jó lesz - that ought to do, that ought to do

így jó lesz! - just so!

így jól van! - just so!

így legyen! - so be it!

így lesz! - it's a go!

így megy ez - that's the way it goes, so it goes

így nem fogunk megegyezni! - no go!

így szól a történet - so the story runs

így szólva - with these words, at these words

így vagy úgy - in some way or other, in some form or other

így van! - true enough!, quite true!, that's it!

igyék ebbõl egy keveset - drink some of that stuff

igyekezet - endeavor, struggle, diligence, push, endeavour

igyekezzünk! - quick!

igyekszik - to mosey, to strive, strove, striven, to aim

igyekszik elérni vmit - to try for, to try after

igyekszik elnyerni vmit - to try after, to try for

igyekszik idõt nyerni - to temporize

igyekszik kitalálni vmit - to guess at sg

igyekszik megszerezni vmit - to make a bid for sg

igyekszik megtenni vmit - to tend to do sg, to shit oneself to do sg

igyekszik rávenni vkit vmire - to plead with sy to do sg

igyekszik vhova - to make for, to make towards a place

igyekszik vmire - to endeavour to do sg, to endeavor to do sg

igyekszik vmit megtenni - to aim to do sg, to aim at doing sg

igyekszik vmivel - to be quick over sg, to be quick about sg

igyekvés - moseying

igyekvõ - studious, diligent, striving

igyon még egyet a költségemre - have another one on me

ihaj-csuhaj! - whoopee!

ihatatlan - unfit to drink

iható - drinkable

ihlet - inspiration, impulse

ihletett - inspired, visioned

ihlettelen - uninspired

íj - bow

íjász - archer

íjászat - archery

íjat felajz - to draw a bow

íjat kifeszít - to draw a bow

íjazás - archery

ijedelem - scare, fright

ijedelmet kelt - to scare

ijedezõ - scary

ijedõs - weak-kneed, shy, scary, jittery, fractious

ijedõsség - timorousness, skittishness

ijedség - fright

ijedt - scary, scared, startled

ijedt mosoly - wintry smile

ijedtség - turn, shock, dread, fright, alarm

ijeszt - to alarm

ijesztõ - scary, gruesome, unearthly, grim, dreadful, awful

ijesztõ dolog - dread

ijesztõ ember - dread

ijesztõen - startlingly, dauntingly, atrociously, dreadfully

ijesztõen ronda kalapja volt - her hat was a shocker

iker - double

iker- - twin

ikerágy - double bed

ikerágyak - twin beds

ikerágyas hálószoba - double bedroom

ikercsatorna - by-pass

ikerelágazású csövek - siamesed pipes

ikergõzgép - duplex steam

ikergyermek - twin

ikerkeverõ - tandem mixer

ikerpár - set of twins

ikertestvér - twin

ikervilla - duplex house

ikervillás - siamesed

iklandó evezõ - scull

ikon - icon

ikra - eggs, spawn

ikráit lerakott (hal) - spent

ikrát lerak (osztriga) - to spat

ikrek - twins

ikszedik - umpteenth

iktat - to register, to file, to docket

iktatás - registry, docketing, registration

iktató - registry

iktatóhivatal - registry

iktusz - beat

ildomos - proper

illanó - evanescent

illanó olaj - essential oil

illat - aroma, nose, flavor, perfume, odor, flavour, gust

illatfoszlány - waft

illatos - nosy, fragrant, sweet, redolent, balmy, odorous

illatos csipkerózsa - sweet briar

illatos kenetekkel bedörzsöl - to embalm

illatos kenetekkel beken - to embalm

illatos macskamenta - catnip, catmint

illatos menta - mint

illatos vadrózsa - sweet briar

illatosít - to perfume, to embalm, to scent

illatosító anyag - flavor

illatosított - scented, odorous

illatossá tesz - to embalm

illatot árasztó - odorous

illatszer - perfume, essence

illedelmes - decent, proper, mannered, comely, decorous, demure

illedelmesen - demurely, decorously

illegális - illegal

illegális áru átvétele - pickup

illegális határátlépõ - wetback

illegális repülést végez - to barnstorm

illegálisan repül - to barnstorm

illegeti magát - to preen oneself

illékony - volatile

illékonyság - fugacity, volatility

illem - propriety, decorum, decency

illemhely - privy, latrine, washroom, toilet, convenience

illemszabályok - common decencies, proprieties, common courtesy

illemszabályok megsértése - breach of decorum

illemtan - common courtesies

illemtudó - well-mannered

illendõ - fit, proper, seemly

illendõen - justly

illendõség - seemliness, propriety, decorum, decency

illendõség szabályai - decorum

illene - ought

illeszkedés - insertion, nesting

illeszkedik - to fit, to suit, to fit together

illeszkedõ - joint

illeszt - to join, to fit, to suit, to join up

illeszt vmit vmihez - to frame sg into sg

illesztés - join, joint, fitting, setting

illesztési hely - joint

illesztési hézag - joint gap

illesztési pont - join

illesztett - joint

illesztett sínheveder - fish

illesztõegység - interface

illesztõfûrész - tenon saw

illet - to concern

illeték - duty, dues, fee

illetékes - competent, privy, assign

illetékes bíróság - venue

illetékes helyen - in responsible quarters

illetékes helyhez folyamodik - to apply to the proper quarter

illetékes helyhez fordul - to apply to the proper quarter

illetékes körökben - in responsible quarters

illetékes személy - assign, privy

illetékes személyhez fordul - to apply to the proper quarter

illetékes szervhez fordul - to apply to the proper quarter

illetékes vmire - to be authorized to sg

illetékesség - jurisdiction, competency, competence, right

illetéket kiró - to tariff

illetéket kiszab - to tariff

illetéket megállapít - to tariff

illetéktelen - unauthorized, unwarranted, undue, incompetent

illetéktelen beavatkozás - unwarrantable interference

illetéktelen haszon - perquisite, perks

illetéktelen jövedelem - rake-off

illetéktelen jutalék - rake-off

illetéktelen lehallgatás - wire-tapping

illetéktelen lehallgató - wire-tapper

illetéktelenség - incompetency, incompetence

illetéktelenül sokat követel - to assert one's rights

illetlen - rank, unseemly, unbecoming, indecent, improper

illetlen szájú - foulmouthed

illetlen viselkedés - misbehaviour

illetlenség - impropriety, incongruence, obscenity, incongruity

illetlenül viselkedik - to misbehave oneself, to act up

illetmény - fee, stipend, pay

illetõ - respective

illetõleg - or rather, as regards sy, as regards sg, regarding

illetõségi kikötõ - port of registry

illetve - respectively, or rather

illik - to match, to behove, to hitch

illik vkihez - to befit, to become, became, become

illik vmihez - to befit

illik vmire - to fit

illó alkatrészek kiûzése - stripping

illogikus - illogical

illósítás - volatilization

illõ - felicitous, fit, seemly, right, decent, pertinent

illõ vkihez - becoming

illõen - duly, fitly, properly

illuminátusok - illuminati

illusztráció - figure, artwork, graphic, illustration

illusztrációs anyag - art work

illusztrált térkép - cartograph

illusztrátor - limner

illúzió - unreality, phantasm

ilvait - lievrite

ily módon - in this wise, this rate, that rate

ilyen - such an, of the kind, of this sort, such a, such

ilyen a természete - he is given that way

ilyen az élet - such is the world, such is life

ilyen és ilyen számú - of such and such a number

ilyen esetekben - in cases of the kind, in such cases

ilyen hideg idõben - in this cold weather

ilyen hidegben - in this cold weather

ilyen is - mixed fat and lean

ilyen körülmények közt - that rate, this rate

ilyen magas - that high

ilyen magas? - is he as tall as that?

ilyen még nem volt - it is unprecedented

ilyen mértékben - this rate, that rate

ilyen módon - that rate, this rate

ilyenfajta - in this nature

ilyenképpen - in this wise

ilyesmi - something of the kind, sg of the kind

ima - orison, petition, prayer

imád - to worship, to bless, blest, to bless, to adore

imád vmit - to be fond of sg, to be hooked on sg

imádás - worship, adoration

imádat - adoration

imádattal - adoringly

imádkozik - to pray, to worship

imádkozik vmiért - to pray for sg

imádkozó sáska - praying mantis

imádni való - adorable

imádó - idolater, admirer, worshipper

imádóan - adoringly

imadoboz - frontlet

imádott - adored

imádság - orison, prayer

imádságos - devotional

imádságos könyv - primer

imaginárius mennyiség - imaginary quantity

imaginárius szám - imaginary number

imagista - imagist

imagizmus - imagism

imaház - house of prayer, house of worship, tabernacle

imakönyv - primer

imaszíj - frontlet

imbecilis - imbecile

imbisz - cold buffet

imbolygás - wabble, swag, wobble, pitching

imbolygó - wobbling

imbolyog - to wabble, to wobble, to swag

íme - lo

íme! - there you are!

imént - just now

imitátor - imitator

ímmel-ámmal eszeget - to piddle

ímmel-ámmal tesz vmit - to do sg with a bad grace

ímmel-ámmal való beleegyezés - tepid assent

imminens - toward

immisszió - immission

immúnis - immune

immunitáskutatás - immunology

immunitástudomány - immunology

immunizál - to immunize

immunizálás - immunization

immunizáló - immunizing

immunizáló képesség - immunizing power, immunological power

immunizáló szer - immunizer

immunizáló szérum - protective serum

impassz - finesse

impasszol - to finesse

impasszt ad a dámának - to finesse the queen

imperativus - imperative

imperátor - imperator

imperátori - imperatorial

imponáló fellépés - commanding presence

imponderábiliák - imponderables

import - import, importation

import áruk - imports

importál - to import

importálás - importation

importõr - importer

impotencia - impotence

impotens - impotent, fumbler

impotens férfi - mule

impozáns - redoubtable, commanding, stately, compelling

impregnál - to proof, to impregnate, to rubberize

impregnálás - proofing

impregnáló szer - proofing

impregnált - impregnate

impregnált ruhadarab - oilskin

impresszárió - entrepreneur

impresszionista - impressionist

impresszionizmus - impressionism

impresszum - imprint

imprimál - to pass the proof

imprimatúra - imprimatur

improduktív költségek - overhead costs, overhead expenses

improvizáció - improvisation, impromptu

improvizál - to improvise

improvizál az orgonán - to extemporize on the organ

improvizátor - extemporizer, ad-libber

impulzív - impulsive

impulzív ember - man of impulse

impulzus - impulse, momentum

impulzusadó - emitter

impulzussorozat - train

ín - tendon, sinew, nerve

inába szállt a bátorsága - his spirits sank

inadekvát - inadequate

inak - thews

inaktív - inactive, inert

inaktivál - to incapacitate

inas - man-servant, men-servants, stringy, sinewy, scout

inasság - stringiness

incidens - incident

incselkedés - banter, joshing, josh

incselkedik - to josh, to chaff

incselkedõ - elfin, joshing, quizzical, elfish, josher

incselkedõen - quizzically

inda - tendril, offset, runner, trailer, stalk, spindle

indadísz - scroll

indás ínfû - bugle

indát ereszt - to offset

index - index librorum prohibitorum, registration book

indexlámpa - turn signal, indicator light

indexre tesz - to index, to ban, to put on the index

indexszám - index number, index-number, index, indices

indexszel jelzett mennyiség - quantity bearing an index

indiai - Hindoo, Hindu

indiai durva vászon - tat

indiai fügefa - banyan

indiai léggyökerû fa - banyan

indiai menyét - mongoose

indiai tölgyfa - teak

indián - redskin

indián asszony - squaw

indián csecsemõ - papoose

indián férfi - buck

indián harcos - brave

indián õzbõr saru - moccasin

indián sátor - tepee

indifferens - inert

indigó - carbon, carbon paper

indigómásolat - carbon

indikáció - indication

indikátor - indicator

indirekt - oblique

indirekt célzások - oblique words

indiszkréció - breach of secrecy

indiszkrét - nosy

indít - to launch, to start, to actuate, to crank up

indít vkit - to play sy

indítás - inducement, getting away, impulse

indíték - motion, impulse, motivation, reason, inducement

indító - starter, actuating, motive, starter motor

indító fokozat - booster stage

indító fúrólyuk - snubber

indító iroda (légitársaságé) - air terminal

indító nyomógombja - starter-button

indító rakéta - booster rocket

indító segédrakéta - booster rocket

indító szerkezet - actuator

indítógomb - starter-button

indítókar - actuator, starting-lever, crank

indítókatód - starter cathode

indítókészülék - starter

indítókorlát - starting-gate

indítómotor - starting-engine

indítópedál - starter pedal

indítórakéta - auxiliary rocket

indítótárcsa - signal

indíts! - get moving!

indítvány - proposition, motion, proposal

indítvány tesz - to move for

indítványoz - to propose, to motion, to suggest

indítványoz vmit - to make a motion

indítványozás - proposal

indítványozó - mover

indítványt elgáncsol - to sandbag a proposal

indítványt tesz - to motion, to move a resolution

individuális - personal

indoeurópai - Aryan

indok - motivation

indoklás - justification

indokol - to motivate, to explain, to justify, to warrant

indokol vmit - to account for sg

indokolás - preamble, motivation

indokolatlan - unmotivated, gratuitous, undue, wanton, causeless

indokolatlan derûlátás - complacent optimism

indokolatlanul - unduly, gratuitously, wantonly

indokolható - explainable, justifiable

indokolt - valid, reasonable

indokolt kifogást hoz fel - to offer a reasonable excuse

indokolt vélemény - considered opinion

indokoltság - reasonableness

indolencia - sloth

indolens - languid, slothful

indonéz - Indonesian

Indonézia - Indonesia

indonéziai - Indonesian

indukál - to induce

indukció - induction

indukciós - inductive

indukciós csatolás - induction coupling

indukciós ernyõ - induction sheath

indukciós tekercs - induction coil, inductance coil, choking-coil

indukciótényezõ - inductance

induktancia - inductance

induktív - inductive

induktív csatolás - inductance coupling

induktív ellenállás - inductance

induktivitás - inductance

induktor - inductor

indul - to commence, to start

indul (hajó) - to sail

indul (versenyen) - to enter for

indul vhova - to take to

indulás - setout, offset, starting, sailing, start

indulás a vurstliba! - hey for the amusement park!

indulás pont - start

indulás! - hey!

indulási hely - start

indulási oldal peronja - departure platform

indulási pont - start

indulási vágány peronja - departure platform

indulási vonal - line of departure

indulat - passion, pathos, emotion, anger

indulatba hoz vkit - to put sy into a passion

indulatba jön - to fly into a passion, to get hot, to fire up

indulatba jöttek - feeling began to run high

indulatban van - to be in passion

indulati foltfestészet - action painting

indulatkitörés - fit of passion

indulatos - nettled, hot, impetuous, peppery, hot-tempered

indulatos ember - berserker, berserk

indulatos szavak - high words

indulatosan - in warm blood, hotly, vehemently

indulatosság - impetuosity

indulatú - #NÉV?

indulni készül - to make to move off

induló - march, starter

indus - Hindoo, Hindu

inerciás ütõszeg - plunger

inert - inert

inert gáz - inert gas, inert gas

infantilis - infantile

infiltrációs érzéstelenítés - infiltration anaesthesia

infláció - inflation

inflációt okoz - to inflate the currency

inflexiós pont - inflexion point

influenza - grip, flu

influenzával ágynak esett - he came down with the flu

információ - information, oil

információt szerez - to pick up information

informál - to inform sy about sg, to inform

informál (rendszeresen) - to keep sy posted up in sg

informatív - informative

informatív kontra - informatory double

infrastruktúra - infrastructure

infúzió - infusion

ing - sark, shirt, chemise

ing alsó része - shirttail

ing nélküli - shiftless, sarkless

inga - pendulum

inga lengése - swing of the pendulum

ingadozás - wobbling, wabble, variation, fluctuation, range

ingadozik - to oscillate, to waver, to teeter, to vacillate

ingadozó - wobbling, choppy, wavering, infirm, wobbly

ingadozó ember - wobbler

ingaforgalom - shuttle

ingafûrész - reciprocating saw, alternating saw

ingajárat - shuttle-service, shuttle-train, shuttle

ingajáratban közlekedik - to shuttle

inganyag - sarking

ingás - sway, wobble, wave, oscillation, wabble, swag

ingat - to teeter, to swing, swung, to sway

ingatag - sandy, precarious, mercurial, fugacious, flighty

ingatag egyéniség - rovingness

ingatag járású - groggy

ingatag volta vminek - precariousness

ingatagság - instability, shakiness, precariousness, grogginess

ingatest - rocker

ingatlan - immovable estate, tenement, realty, immovable

ingatlan birtok - immovable estate

ingatlan tényleges birtoka - actual possession of realty

ingatlan vagyon - real assets, realty

ingatlanárverés - foreclosure

ingatlanper - action real

ingatlanügynök - realtor, estate agent

ingatlanvagyon - immovable

ingavonat - shuttle-train

ingázás - commute

ingázik - to commute, to shuttle

ingázó - commuter

ingbe öltözött - sarkit

ingblúz - shirtwaist

inger - stimulus, stimuli, inducement

ingerel - to nettle, to vex, to tease, to provoke

ingerel vkit - to set sy on edge, to get sy's goat

ingerkedik - to chaff

ingerlékeny - bilious, nettlesome, petulant, irritable, peppery

ingerlékeny személy - wasp

ingerlékenyen - fretfully, grumpily, petulantly, testily

ingerlékenység - irritableness, quick temper, fractiousness

ingerlés - irritation, aggravation, chaff, provocation

ingerlõ - incentive

ingerült - nettled, rubbed, snappish, snappy, indignant, edgy

ingerült ember - snappy person

ingerült hangulat - fit of pique

ingerült idegállapot - jangled nerves

ingerülten - hotly, pettishly, irritably, edgily, crossly

ingerülten megjegyez - to snap

ingerültség - petulance, irritation, fit of pique, chafing, fret

ingerültté válik - to lose one's goat

inges - sarkit

inget adjusztál - to get up a shirt

inggallér - shirt collar

inggomb - cuff-links, shirt stud, stud

inggombok - cuff-links

ingmell - shirtfront, shirt front, dicky

ingnyak - neck, collar

ingó - wobbling, loose, wobbly

ingó (vagyon) - moveable, movable

ingó hagyomány - legacy

ingó vagyon - personal estate, personalty, personal effects

ingola - lamprey

ingóság - personalty

ingóságok - personalty, effects, goods, household stuff

ingovány - morass, moorland, moor, swamp, quagmire, tarn

ingoványos - swampy

ingoványos talaj - moorland

ingoványos terep - moorland

ingruha - shirtwaist dress

ingujj - sleeve, shirt-sleeve

ingujjas - shirt-sleeved

ingujjban - in one's shirt-sleeves, in one's shirtsleeves

ingujjra vetkõzött - shirt-sleeved

ingváll - waist

ingyen - gratis, for nothing, free of charge

ingyen ebédjegy - relief ticket

ingyen hajóba rakva - free on board

ingyen hajóhoz szállítva - free alongside ship

ingyen jut vmihez - to acquire sg by free gift

ingyen kap - have all expenses paid

ingyen kap vmit - to get sg for free

ingyen sem kellene - I wouldn't have it at gift

ingyen tejosztó intézmény - milk dispensary

ingyen utalvány - relief ticket

ingyen utazást biztosít - to frank

ingyen vagonba rakva - free on rail

ingyenélõ - heel, sponge

ingyenes - free, free of charge, toll-free, voluntary, gratis

ingyenes beteggondozó - public dispensary

ingyenes étkezés - run of one's teeth

ingyenes házhoz szállítás - delivery free

ingyenesen - free of charge, by courtesy

ingyenpublikum - stuffing

inhalálásra használt szer - amphetamine

inhibitor - inhibitor

inhomogén - inhomogeneous

iniciálékkal díszít - to limn

injekció - injection, jab, shot

injekciós fecskendõ - hypo

injekciót ad be - to shoot, shot

injektál - to grout

injektálás - grout

inkább - rather, soon, first, more

inkább a halál - death before dishonour

inkább így csináld! - do it more like this!

inkább ilyenformán csináld! - do it more like this!

inkább kárhozzon el - I'll see him damned first

inkább meghalok - I will die before I yield

inkább minthogy - before

inkább nem - I would rather not, I had rather not

inkább pusztuljon el - I'll see him damned first

inkább semhogy - before

inklináció - dip, inclination

inkognitóban - incognito

inkompatibilis - incompatible

inkorrektül jár el - to play foul

inkorrektül viselkedik - to play foul

inkubáció - incubation

inkubációs idõszak - latent period

inkubátor - incubator

inkvizíció - inquisition

inkvizítor - inquisitor

innen vmin - short

innivaló - something to drink, damper

innovatív - innovative

inog - to waggle, to wobble, to tilt, to teeter, to sway

ínség - pauperization, dearth, penury, distress, esurience

ínséges - pauper, distressed

ínséges esztendõk - hungry forties, lean years

ínséget szenvedõ - distressed

ínségre juttat - to pauperize

inspiráció - inspiration

inspirál - to inspire

instabilitás - instability

ínszalag - ligament

ínszalagszerû - ligamental, ligamentary, ligamentous

inszoláció - insolation

inszurgens - insurrectionary, insurrectionist

int - to exhort, to waft, to wave one's hand, to motion

int vkinek - to motion sy to a chair, to beckon to sy

intarzia - inlay, marquetery, marquetry inlay, marquetry

intarziás - inlaid

intarziát készít - to inlay

integet - to wave

integetõ - beckoning

integráció - integration

integrál - integral, to integrate

integrálás - integration

integrálszámítás - integral calculus

integrált - integrated

intelem - remonstrance

intellektuális - highbrow, intellectual

intellektualizál - to intellectualize

intellektus - intellect

intelligencia - wit, savvy, intelligence

intelligenciateszt - intelligence test

intelligenciavizsgálat - intelligence test

intelligens - smart

intelligens ember - he is a man of brains, he has brains

intenzitás - intensity, strength, zing, depth

intenzív - keen, zappy, zippy

intenzív nyelvi kurzus - total immersion programme

intenzíven - keenly, absorbedly, acutely

interdiktum - interdict

interferáló - interfering

interferencia - mush, interfering, interference

interferenciacsíkok - interference bands, interference fringes

interferenciás - interferential

interferenciasávok - interference bands, interference fringes

interjú - interview

interjúvoló - interviewer

interkontinentális - intercontinental

intermittens - intermittent

internacionálé - internationale

internál - to intern, to relocate

internálás - internment, relocation

internált - intern

internátus - boarding-school, hall, boarding school, house

internátusi növendék - boarder

internódium - joint

interparlamentáris bizottság - joint committee

interpoláció - interpolation

interpoláció (szövegbe) - insertion in a text, interpolation in a text

interpolál - to interpolate

interpolál (szövegbe) - to interpolate in a text, to insert in a text

interpretáció - rendition

interpretál - to interpret

interpretálás - rendition, rendering, reading

interpunkció - pointing

interurbán - trunks

interurbán távbeszélõközpont - trunk exchange

intervallum - interval

intervenció - interposure, interposal, interposition

intés - caution, admonition, cue, carpeting, wafture, wave

intéz - to manage, to administer

intézd el végre! - have done with it!

intézés - management

intézet - institution

intézetbeadás - boarding out

intézetben lakás - boarding in

intézetben való elhelyezés - boarding out

intézeti növendék - boarder

intézeti ruházat - outfit

intézkedés - disposition, provision, dispatch, measure, action

intézkedéseket foganatosít - to take action

intézkedéseket tesz - to make arrangements

intézkedik - to act, to provide, to take action, to see about

intézmény - shebang, establishment, institution, institute

intézményes - institutional

intézményesített - institutionalized

intézményezõ - drawer

intézményi - institutional

intézõ - dispenser

intézõbizottság - syndicate

intézõség - syndicate, stewardship

intézvény - draft

intézvényes - purchaser

intézvényez - to draw, drew, drawn

intézvényez (váltót) - to draw on

intim - familiar, near

intim nõi szalon - boudoir

intim sarok - unmentionables

intonáció - intonation

intõ - exhortative, admonitory, expostulatory

intõ példa - object-lesson

intõ szó - writing on the wall

intranzigens nacionalista - out-and-out nationalist

intravénás - intravenous

intrika - scheming, machination, intrigue

intrikákon töri a fejét - to play politics

intrikál - to play politics, to intrigue, to scheme

intrikus - scheming

intuíció - intuition, insight

intuitív - intuitive

invalidus - physical

invariáns - invariant

invázió - invasion

invenciózus - inventive

inverter - inverter

inverz - reciprocal

invesztál - to invest

invesztál vmibe - to invest in sg

invitál - to invite

íny - gum, palate

ínycsap - pendulous palate

ínyenc - gourmand, have a delicate palate, toothsome

ínyencfalat - savory, tidbit, titbit, savoury, delicacy

ínyére - to one's liking

ínyére van - to relish

ínyére van vmi - have a relish for sg, have a liking for sg

ínnyújtó fû - herb twopence

ínyvitorla - veil of the palate

ion - ion

ion- - ionic

ionizációs kamra - ionization chamber

ionizációs kezelés - ionization

ionizál - to ionize

ionizálás - ionization

ionizálható - ionizable

ionizáló készülék - ionizer

ionokkal telít - to ionize

ionokkal telítõdik - to ionize

ionos - ionic

ionoszféra - ionosphere

iota - jot

ióta - iota

ipar - craft, industry, trade

iparág - industry

iparbáró - magnate of industry

iparengedélyes - licensee, licesee

iparengedéllyel bíró kereskedõ - recognized merchant

ipari - technical, industrial

ipari felemelkedés - industrial recovery

ipari fellendülés - industrial recovery

ipari karbid - calcium carbide

ipari növények - technical crops

ipari szennyvíz - waste water

ipari vegyészet - technical chemistry

ipariskola - trade school, technical institute

iparkodás - diligence

iparkodó - diligent, industrious

iparkodva - industriously

iparmágnás - tycoon, captain of industry

iparmûtani - technical

iparmûvészet - handicrafts, arts and crafts

iparos - tradesman, tradesmen, artificer

iparvágány - side track, side-track

ipse - blighter

ír - paddy, to keep the score, ointment, to trace

ír ember - paddy, Grecian

ír kiejtés - brogue

ír kisebb fajta vitorlás hajó - hooker

ír óriáskutya - wolf-hound

iram - pace

iramlik - to sweep, to sail

iramodás - scamper

iramodik - to scamper

iramot diktál - to pace, to make the pace, to set the pace

iránta - on

irány - direction, trend, tenor, course, running, bearing

irány (szemé) - cast

irányában - towards, down, to, toward

irányadó - received, standard, normative, exemplary

irányadó eset - precedent

irányától elfordul - to sheer away, to sheer off

irányától eltér - to sheer off, to sheer away

irányelv - governing principle, guideline

irányelvek - guide-lines

irányfény - beacon-light, beacon

irányhelyzet - tack

irányhiba - bearing error

irányít - to oversee, oversaw, overseen, to govern, to rule

irányít (fegyvert) - to train

irányítás - command, helm, control, leading, running, guidance

irányítás nélkül - undirected

irányítás nélküli - unpiloted

irányítása alatt - under the direction of

irányítása mellett - under the direction of

irányításával - under the direction of

irányítást kér - to consult

irányítható - amenable, governable, dirigible, manageable

irányíthatóság - manageableness, manageability, manoeuvrability

irányítja az egészet - to boss the show

irányító - directory, head, governing, operator

irányító-vonal - zero alignment

irányító kérdés - leading question

irányítófej - check

irányítója vminek - arbiter, artificer of sg

irányítólap - deflector

irányítószám - postcode, post code, postal code, zip code

irányítóterem - control room

irányítótorony - control tower

irányított hangnyaláb - sound beam

irányított lövedék - bat

irányított rádió rövidhullám - beam system

irányított rakéta - guided missile

irányjel - datum, data

irányjelzõ - index, trafficator, traffic indicator

irányjelzõ tábla - signpost

iránykeresõ - direction finder

iránylat - bearing from the ship, bearing

iránymagasság - quadrantal altitude

iránymeghatározás - bearing

iránymutató irányvevõ - finder

irányoz - to aim

iránypont - landmark

iránysáv - sector

iránysugár - radio beam

irányt tart - to hold, held, to hold to

irányt vált - to reverse

irányt változtat - to tack, to come about, to veer about, to veer

irányt változtat (hajó) - to put about

irányt változtató szél - fish-tail wind

iránytartó - pivot

iránytû - compass, needle

iránytûház - chamber

iránytûtartó - binnacle

irányul - to drift, to run, ran, run, to tend

irányul vmi felé - to trend to sg, to trend towards sg

irányul vmire - to purport to be sg

irányváltozás - veer

irányváltoztatás - changeover

irányvonal - zero alignment, line of sight, line of conduct

irányzat - set, tenor, stream, school, drift, trend, tendency

irányzatot indít - to set a trend

irányzék - tangent-sight, tangent scale

irányzék kurzora - tangent-slide

irányzék vonalzótolókája - tangent-slide

irányzéklemez - flap of the back-sight

irányzékskála (fegyveren) - tangent scale

irányzó - cannoneer who aims the piece, pointer

irányzó személy - pointer

irányzó vonalzó - radius-bar

irányzóhelyettes - gunner's mate

irányzótárcsa - range-dial

írás - script, writing, pen

írás (érmén) - tail

írásba - in black and white

írásba foglal - to set down, to pen, to commit to writing

írásba foglal vmit - to commit sg to writing, to commit sg to paper

írásba foglalás - phrasing

írásba foglalja a tényeket - to commit the facts to writing

írásban - in black and white, in writing

írásban kifejez - to utter

írásban lefektetett dolog - writ

írásban lefekteti a tényeket - to commit the facts to writing

írásban lemond vmirõl - to sign away

írásbeli bizonyíték - written proof, evidence in writing

írásbeli büntetés - lines

írásbeli dolgozat - script, composition, school exercise, essay

írásbeli kitüntetés - lines

írásbeli szerzõdés - specialty

írásbeli vizsga - written examination

íráshiba - lapse of the pan

írásjelekkel ellát - to punctuate, to point

írásmód - writing, style

írásmû - writing

írásmûvészet - penmanship, writing

írásos bizonyíték - written proof

írással foglalkozik - to trail a pen

írástudatlan - illiterate

írástudatlan ember - illiterate

írástudó - clerkly, clerk, scripturist

írástudói - scribal

írásváltozat - variant spelling

irat - writing

iratcsomó - file

iratcsomó darabjainak jegyzéke - docket

iratgyûjtõ - binder, file

iratjegyzék - docket

iratkapocs - paperclip

íratlan - unwritten

íratlan törvény - unwritten law

iratrendezõ - file

iratszekrény - filing cabinet, file cabinet

irattálca - in-tray, in-box

irattárba helyez - to file

irattárba tesz - to pigeonhole

irattáros - registrar

irattároz - to file

irattartó - folder, holder, file folder, paper-rack

irattáska - portfolio, attaché-case

irdaló - tracer

íres ember - celebrity

írezés - sizing

írezõmunkás - dresser

irgalmas - gracious, clement, merciful

irgalmas szívû - charitable

irgalmasan - graciously

irgalmasság - clemency

irgalmatlan - merciless, unpitying, pitiless, relentless

irgalmatlan üldözés - relentless persecution

irgalmatlanul - pitilessly, mercilessly

irgalom - quarter, clemency, mercy, pity

irha - pelt, true skin, hide

irhás cserzésû bõr - chamois, chamois, chamois-leather

irhazsírral kikészít - to dub

irídium - iridium

irigy - yellow, grudging, jaundiced, envious

irigy kritikus - censor

irigy kutya - dog in the manger

irigy pillantás - green eye

irigyel - to envy

irigyel vkitõl - to begrudge

irigyel vkitõl vmit - to grudge

irigyel vmit vkitõl - to begrudge sy sg

irigykedõ - envious

irigykedve - grudgingly, enviously, begrudgingly

irigylésre méltó - enviable

irigység - yellows, jaundice, envy, grudge

írisz - flag, iris

irizálás - iridescence

irizáló - iridescent

írj pár sort - drop me a line

irka - exercise book

irkafirka - scribbling

irkafirkál - to doddle

irkál - to scribble

írmagostól kipusztít - to extirpate

írni-olvasni nem tudó - illiterate

írni kezd - to take pen in hand, to put one's pen to paper

írnok - junior clerk, writer, penman, penmen, clerk

írnok altiszt - yeoman, yeomen

írnok õrmester - staff sergeant

írnok tiszthelyettes - staff sergeant

írnoki - scribal, clerical

író - penman, penmen, writer, pen, author

író (tejtermék) - buttermilk

íróasztal - desk, bureau, bureaux, writing-table

íróasztalsor - desk unit

iroda - office, agency, shop, bureau, bureaux

irodaépület - office building, office block

irodafõnök - senior clerk, chief clerk, head clerk

irodaház - office block, office building

irodai - clerkly

irodai alkalmazott - clerk

irodai helyiség - bureau, bureaux

irodai munka - swivel chair job, paperwork

irodalmár - literateur, literary man

irodalmi - literary

irodalmi alkotás - writing

irodalmi dolgozat - theme

irodalmi emlék - monument

irodalmi értékû dráma - legitimate, legitimate drama

irodalmi munka - literary work

irodalmi mû - literary work

irodalmi mûvek - writings

irodalmi néger - ghost

irodalmi nyelv - literary dialect, literary language

irodalmi szabályoktól eltérõ - unconventional

irodalmi ügynökség - literary agency

irodalmi világ - republic of letters

irodalmilag mûvelt - to be well read

irodalom - literature, letters, classics

irodalomtörténet - literary history

irodaszerek - stationery

irodavezetõ - senior clerk, chief clerk

íródeák - penman, penmen

irodista altiszt - yeoman, yeomen

íróember - penman, penmen

íróeszközök - pen and ink

írogat - to scribble

írógép - typewriter

írógéphenger - platen

írógépkocsi - carriage

írógépszalag - typewriter ribbon

írógörcs - writer's cramp

írói álnév - pen name

írói hivatás - writing profession

írói mesterség - authorship

írói pálya - authorship

írói pályára lép - to take to authorship

írómappa - desk, pad

irónia - irony

ironikus - ironic, satirical, ironical

ironikus megjegyzések - remarks fraught with malice

ironikusan - ironically

írópapír tömb - pad

írópolc - desk

Írország - Green Island

írország - Erin

írószer és papíráru - stationery

írószerek - writing materials, pen and ink

írószertartó - standish

írótoll - pen

írótömb - note-pad

írott malaszt - dead letter

írott utasítás - procedures manual

irradiáció - irradiation

írral kezel - to salve

irreális - fantastic, fanciful, unreal

irrealitás - unreality

irreguláris csapatok - irregulars

irreleváns - irrelevant

irrigál - to take a douche, to douche

irrigálás - vaginal douche

irrigátor - douche

irritál - to irritate, to get under one's skin

irritálás - irritation

írta - written by

irtás - cutting

irtó - smashing, dreadful

irtó klassz - ripping, perfect scream

irtó nagy - whacking

irtó nagy dolog - whaler, whopper, whacker

irtó nagy ember - whacker, whaler

irtó nagy hazugság - whopper

irtó zabos - to be in an awful bate

irtóeke - extirpator

irtóra hasonlít - mighty like

irtószer - exterminator

irtózás - distaste, averseness, aversion, shudder, loathing

irtózatos - direful, hideous, monstrous, dreadful, desperate

irtózatos fájdalom - dreadful pain

irtózatosan - monstrously, awfully, awful, dreadfully

irtózik - to abhor

irtózik vmitõl - to be averse to sg, to hold sg in abomination

irtózó - shuddering

írva vagyon hogy - it is written that

is - too, eke, also

is emberke - elfin

isiász - sciatica

iskola - school

iskolába jár - to attend school, to go to school, to be at school

iskolába mennek - they go to school

iskolaépület - school

iskolaépületek - school

iskolai altiszt - janitor

iskolai atlétika - school sports

iskolai börtön - black hole

iskolai dolgozat - school exercise

iskolai egyenruha - school uniform

iskolai elõadás szülõk részére - exhibition

iskolai eredmények - schoolwork

iskolai gyakorlat - field-work

iskolai heti dolgozat - weekly test

iskolai munka - schoolwork

iskolai oktatás - school

iskolai szünet - recess

iskolakerülõ - wag

iskolaköpeny - overall, school uniform

iskolaköteles kor - school age

iskolalátogatás - school attendance

iskolán kívüli - extracurricular

iskolán kívüli elfoglaltság - extra-curricular activity

iskolaorvos - school doctor

iskolapad - desk

iskolásfiú - schoolboy

iskoláskor - school-age

iskoláskoromban - in my schooldays

iskolások - school-children, school children, schoolchildren

iskolát kerül - to play the wags

iskolatáska - satchel, duffel bag, book bag

iskolaudvar - school yard

iskolazászlóalj - cadet corps

iskolázott ló - trained horse

iskolázottaknak való - upscale

iskoláztat - to school

iskoláztat vkit - to put sy through college

ismer - to ken

ismer vmit - to be acquainted with sg, to be up in sg

ismerem azt az írást - I know that writing

ismeret - idea, knowledge, learning, cognition

ismeretei szerint - according to one's lights

ismeretek - learning

ismeretét fitogtatja - to smatter

ismeretkör - ken

ismeretlen - nameless, anon, faceless, obscure, unidentified

ismeretlen ember - stranger

ismeretlen katona - unknown warrior

ismeretlen mennyiség - unknown quantity

ismeretlen tényezõ - unknown quantity

ismeretlenség - anonymity, obscurity

ismeretség - acquaintance

ismeretség felelevenítése - renewal of acquaintance

ismeretség felújítása - renewal of acquaintance

ismeretségbe kerül vkivel - to pick up with sy

ismeretségben állunk - we are acquainted

ismeretséget köt vkivel - to pick up with sy, to make sy's acquaintance

ismerettár - cyclopaedia

ismeri a dörgést - to be in the swim, to know what's what

ismeri a kulisszatitkokat - have inside information

ismeri minden csínját-bínját - to know the ropes

ismeri vminek minden zegzugát - to know sg through and through

ismerjük egymást - we are acquainted

ismerõs - familiar, acquaintance

ismerõs a viszonyokkal - to know the ropes

ismert - familiar, known

ismertet - to delineate, to review

ismertetés - prospectus, review, exposé, exposition

ismertetést ír - to review

ismertetõ - guide, reviewer, discriminating

ismertetõjel - impress, insignia, criterion, criteria, shibboleth

ismertté tesz - to put on the map, to bring into notoriety

ismérv - criterion, criteria, test

ismét - gin, again

ismét bejegyez - to re-enter

ismét belélegez - to re-breathe

ismét belélegzik - to re-breathe

ismét divatba jön - to come back

ismét elkezd - to reopen

ismét eszébe jut - to recur

ismét felemelkedik - to restart

ismét felnyit - to reopen

ismét fontolóra vesz - to reconsider

ismét jelentkezik - to return

ismét keresztez - to recross

ismét kezd - to reopen

ismét kinyit - to reopen

ismét lecsillapul - to resettle

ismét letesz - to relay, relaid

ismét megkezd - to reopen

ismét megnyílik - to reopen

ismét megnyit - to reopen

ismét megrendel - to reorder

ismét odarak - to relay, relaid

ismét odatesz - to relay, relaid

ismét rátalál - to pick up

ismét rendel - to reorder

ismét tüzet nyit - to reopen fire

ismét vonalba állít - to realign

ismétel - to recap, to iterate, to reiterate, to repeat

ismételget - to iterate

ismételgetés - iteration

ismételt - repeated, iterative, reiterated, renewed

ismételt állítás - reassertation

ismételt belépés - re-entry

ismételt bemenetel - re-entry

ismételt elbírálás - reconsideration

ismételt felfedezés - rediscovery

ismételt feltalálás - rediscovery

ismételt fontolóra vétel - reconsideration

ismételt jelentkezés - reassertation

ismételt megerõsítés - reassertation

ismételt megfontolás - reconsideration

ismételt meggondolás - reconsideration

ismételt megtalálás - rediscovery

ismételt megvizsgálás - reconsideration

ismételt mérlegelés - reconsideration

ismételt rendelést ad - to reorder

ismételten - time and again, over, over and over again

ismételten átdesztillált olaj - rerun oil

ismételten elbírál - to reconsider

ismételten elõfordul - to happen again

ismételten keresztez - to recross

ismételten latolgat - to reconsider

ismételten megfontol - to reconsider

ismételten meggondol - to reconsider

ismételten megvizsgál - to reconsider

ismételten mérlegel - to reconsider

ismétlés - rehearsal, replay, revision, repeat, rote

ismétlésre utasít - to refer

ismétlõ - student re-attending a course

ismétlõ összefoglalás - recapitulation

ismétlõdés - repeat, recurrence, repetition

ismétlõdik - to repeat, to happen again, to recur, to return

ismétlõdõ - persistent, recurring, frequent, repetitive

ismétlõdõ idõköz - period

ismétlõjel - ditto marks

istálló - equerry

istállóban elhelyezett - stalled

istállóban hízlal - to stall

istállóban hizlalt - stalled

istállóban hízlalt - stall-fed

istállóban tart - to stall

istállóban tartott - stalled

istállófiú - stable-boy, groom, stableboy

istállók - stock-yard

istállómester - equerry

istállósor - mews

istállószolga - liveryman

istállózás - livery, housing

istápol - to foster

isten - divinity

isten adja - god send it may be so!, I wish to god that

isten békéje - truce of god

isten csapása - visitation of god

isten éltessen sokáig! - many happy returns!

isten és ember elõtt - before god and man

isten háta mögött - behind the beyond, off the map, outback

isten háta mögött lakó ember - bushman, bushmen

isten háta mögötti - outback, outlandish, off the map, devious

isten háta mögötti hely - boondocks, outback, hick, jumping-off place

isten háta mögötti terület - backwoods, outback, overland

isten háza - house of god

isten hozott! - welcome!

isten hozta! - welcome!

isten kegye - grace of god

isten kegyelme - grace of god

isten kegyelmébõl - by god's grace, by the grace of god

isten kegyelmére bízzák - to be left to sink or swim

isten ments! - good gracious no!

isten nevében - for god's sake

isten oltalmába ajánl - to dedicate

isten országlása - zion, Zion

isten parancsai - god's commands

isten parancsolatai - god's commands

isten tudja hogyan - somehow or other

isten ujja - hand of god

isten vele! - fare thee well!

isten veled! - vale!, goodby!, fare thee well!, cheerio!

isten veletek! - cheerio!, goodbye!, goodby!

isten vezéreljen! - god speed you!

istencsapása - pest, scourge

istenek eledele - ambrosia

istenem! - bless me!, bless my soul!

istenes - godly

istenfélelem - fear of god

istenfélõ - god-fearing, religious, pious, godly

istenfélõen - religiously

istenfélõen él - to walk with god

istenhez hasonlatos - godlike

istenhez hasonló - godlike

istenhozzád - goodbye, goodby, farewell

isteni - godlike, to be all aces, aces, divvy, divine

isteni illatú - ambrosial

isteni kegyelem - grace of god

isteni malaszt - grace of god

isteni természet - divinity

istenít - to deify

istenítélet - ordeal

istenítélet jellegû párviadal - trial by battle

istenkáromlás - profanities, blasphemy

istenkáromló - blasphemous

istenként imád - to deify

istenné tesz - to deify

istennek ajánl - to dedicate

istennek ajánlja lelkét - to commit one's soul to god

istennek felajánl - to dedicate

istennek tekint - to deify

istennõ - goddess

istenség - deity, divinity

istenségi jelképtõl megfoszt - to ungod

istenségi rangtól megfoszt - to ungod

istent káromol - take god's name in vain, to blaspheme

istent kísért - to tempt god

istentelen - pagan, ungodly, paganish, miscreant, unholy

istentelen beszéd - profane words

istentelenség - depravity, ungodliness

istentisztelet - service, worship

istentiszteleti békecsók - kiss of peace

istenverte - damned, doggone, dashed, goddamn, blankety-blank

istráng - trace, tug

iszákos - inebriate, hoocher, guzzler, hooch head, sot

iszákos ember - tippler, bat, drinker, trough, drunkard, soak

iszákosság - St. Martin's evil, intemperance

iszákosságtól elbutul - to sot

iszalag - white vine

iszap - sludge, paddle, slurry, slob, slime, posh, silt

iszapágy - sludge bed

iszapcsatorna - flume

iszapfürdõ - mudbath

iszapkanál - bailer

iszapkanális - flume

iszapkotró - clarifier

iszaplerakódás - warp

iszapol - to elutriate, to decant, to wash

iszapolás - elutriation, decantation, decanting

iszapomlás - debacle

iszapos - turbid, slobby, sludgy, oozy, muddy, dirty, sloppy

iszapos árterület - slob

iszapos fenék - muddy bottom

iszaposság - sliminess

iszappehely - floc

iszapszínû - drab

iszapteknõ - trunk

iszapvályú - trunk

iszik - to drink, drank, drunk, to cup, to carouse

iszik egy kortyot - to tiff, to pull

iszik egyet - have a drink, to splice the main-brace

iszik mint a kefekötõ - to drink like a fish

iszik vki egészségére - to drink a toast of sy, to toast sy

iszik vkinek az egészségére - to propose a toast, to pledge, to give a toast

iszik vmit - have a drink

iszkol - to scoot

iszlám - Islamic, Islamitic

iszlám nép - Islam

iszlám vallás - Islam

iszlámhívõ - Islamite, Islamitic

iszlamizmus - Islamism

iszlámtudós - Islamist

iszogat - to bib

iszol valamit? - will you take something?

iszom az egészségedre - I toast your health

iszonyat - loathing

iszonyat tölti el - to be filled with loathing

iszonyatos - abhorrent, terrific

iszonyatosság - horror, monstrosity

iszonyodás - shudder, horror, repulsion, shuddering

iszonyodik - to shudder, to abhor

iszonyodó - shuddering

iszonyodom tõle - it gives me the shudders

iszonyú - horrible, terrific, horrendous

iszonyúan - desperate, horrendously, horribly, desperately

iszonyúság - enormity

issza vki szavait - to drink in

ital - quencher, potion, beverage, snifter, drink, booze

italáru - grocery

italbolt - bar, pub, saloon

italféle - drinkables

italianizmus - italianism

itallal felköszönt vkit - to drink to sy

itallal telt serleg - bumper

itallap - wine list

italmaradék - ullage

italmérés - bar, saloon

italmérési törvények - licensing acts

italok - beverages

italos - tapster, have been in the sun, top-heavy

italos ember - drinker

italos pincér - sommelier

italoslány - barmaid, cocktail waitress

italozás - drinking

italozik - to drink, drank, drunk

italt készít vkinek - to fix sy a drink

italt kever vkinek - to fix sy a drink

italtól elázott - besotted

italtól felhevülve - flushed with wine

italtól kipirulva - flushed with wine

itat - to water, to prime

itatásra hívó kürtjel - water call

itatja az egereket - to pipe one's eyes, to turn on the waterworks

itatóhoz vezeti a lovakat - to take the horses to water

itatóhoz viszi a lovakat - to take the horses to water

itatós - blotter

itatós blokk - blotter

itatós mappa - blotter

itatóvályú - drinking-trough, drinking trough

ítél - to judge, to go by, to adjudge, to doom, to award

ítél vminek - to deem

ítél vmire - to doom to sg

ítélet - verdict, visitation, adjudication, deliverance

ítélet kihirdetés - deliverance

ítélet napja - last day

ítéletet hoz - to adjudicate, to return a verdict

ítéletet mond - to pass judgement

ítéletet mond vki felett - to pass a sentence upon sy

ítéletnap - judgement day, day of doom

ítéletnapig - until the crack of doom, till doomsday

ítéletvégrehajtó - executioner

ítélkezik - to adjudicate, to go upon, to judge

ítélkezik vki fölött - to sit in judgement on sy

ítélkezõ esküdtszék - petty jury, common jury, trial jury

ítélõképesség - discernment, discrimination, sense, judgment

ítéltet mond - to give judgement

itt - down here, here, over here, herein

itt-ott - here and there, around

itt a baj! - that's the crab!

itt a bibi! - that's the crab!

itt a bökkenõ! - there's the rub!

itt a kezem! - it's a whiz!, here's my hand on it!, it's a whizz!

itt a közelben - a short way off

itt a vége! - and there's an end of it!

itt az erõsebb az úr - clubs are trump

itt félreértesz - you took me up wrong there, you get me wrong there

itt is ott is és mindenütt - here there and everywhere

itt lenn a földön - here below, here below on earth

itt megfogtál! - there you have me!

itt megnevezett - within named

itt mifelénk - down here

itt nálunk - over here

itt nem szabad vizelni! - commit no nuisance!

itt süllyedjek el - I'll be damned if..., I'll be blowed if

itt tudsz maradni vasárnap? - can you stay over Sunday?

itt vagyunk ismét! - here we are again!

itt valaha egy ház állt - there used to be a house here

itt valami készül - there is something up

itt vmi készül - there is sg up

ittas - in one's cups, pickled, tipsy, vinous, boiled

ittas vezetés - drunk driving, drunken driving

ittas vezetõ - drunken driver, drunk driver

ittasan - flushed with wine

itthon - at home

itthon van - to be in

ív - arc of a circle, span, arc, arch, bend, bow, sheet

ív alakban emel - to hog

ív nyúlmagassága - rise of vault, rise of arch

ivadék - get, issue, descendant, brood, offspring, spawn

ivadékok - progeniture

ivartalanít (nõstényállatot) - to spay

ivás - soak, drink, drinking, bowl, wet

ívás - run

ivás vkinek az egészségére - toast

ívásra vonuló lazac - run salmon

ivástól elbutult - sodden, sodden with drink

ivászat - bend, toot, carousal, bender, soak

ívátmenet - transition

ívben görbül - to camber

ívben meghajlik - to camber

ívben meghajlít - to camber

ívbolt - spandrel

ívcsõ - elbow

ível - to camber, to spring, sprang, sprung

ívelés - camber

ívelõ fûrész - scroll-saw

ívelt - cambered

ívelt fedélzetû hajó - cambered ship

ívelt kifolyócsõ - bib

íveltség - camber

íves gerenda - camber, camber-beam

íves gyorssajtó - flatbed printing machine, flatbed machine

íves körzõ - bows

íves nyomógép - flatbed printing machine, flatbed machine

íves süvegfa - camber-beam, camber

ívet alkot - to camber

ívet képez - to arc, to arc over, to arc, arked

ívfény - voltaic arc, electric arc, flaming arc

ívhosszmérés - rectification

ívhúr - chord

ívik - to spawn

ívmagasság - camber of arch, rise

ívnagyság - format

ívnyílás - span

ivó - jerry-shop, jerry

ivó-kantin - wet canteen

ivócimbora - convive

ivókúrát tart - to drink the waters, to take the waters

ivókút - drinking-fountain, fountain

ivókürt - drinking horn

ívoltás - blow-out

ivópalack - gourd

ivópohár - tumbler

ivótárs - convive

ivótök - gourd

ivóvíz - water, drinking-water, drinking water

ivóvíz-tartály - scuttlebutt

ivóvizes hordó - keg

ivóvizet szállít - to take in a supply of water

ivóvizet vesz fel - to make water, to take in water

ivóvíztároló - water tank

ívösszeütõ gép - nipping-press

ívperc - minute

ívpillér - pier

ívszélesítõ csõ - expansion bend

ívterelõ lap - deflector

ívterelõ segédelektród - deflector

ívváll - haunch

ívvonalzó - bow

ixedik - umpteen

íz - flavour, gust, smack, flavor, savor, taste, salt

izé - whatyamacallit, doodad, thingummy, number, jig

izeg-mozog - to wiggle, to squirm, to wriggle, to fidget

izeg-mozog türelmetlenségében - to jitter

ízekre bont - to joint

ízekre szed - to pull to pieces, to disjoint, to anatomize

izél - to crank

ízel - to joint

ízelítõ - foretaste

ízelítõ vmibõl - a taste of sg

ízelt (állat) - articulated

ízeltlábúak - arthropoda, arthropod

ízeltlábúakra jellemzõ - arthropodal, arthropodous

ízenként összeilleszt - to articulate

ízes - snappy, toothsome, relishable, spicy, luscious

ízes lédússág - succulence

ízesít - to lace, to gust, to sauce, to savour, to flavor

ízesítés - flavouring, flavoring

ízesített - flavored, flavoured

ízesítõ - sauce

ízesítõ anyag - flavor, flavour, flavoring

ízesség - lusciousness

ízét érzi - to savor, to savour

ízetlen - tame, watery, vapid, insipid, tasteless

ízetlen lesz - to stale

ízetlenség - staleness

izgága - stroppy, itchy, rambunctious, cantankerous

izgága ember - fire-eater, rooster

izgalmas - stirring, hairy-assed, gripping, thrilling

izgalmas olvasmány - thriller

izgalmas történet - gripping story

izgalmat érez - to thrill

izgalmi állapot - excitement, over-excitement, irritation

izgalmi állapotba kerül - to turn on

izgalom - agitation, shake-up, flurry, turmoil, fluster

izgalomba hoz vkit - to put sy in a flutter

izgalomba jön - to inflame, to get excited

izgalomban - tippytoe, up in the air, tiptoe

izgat - to fillip, to worry, to flurry, to stir, to excite

izgat vkit - to stroke sy the wrong way, to appeal to sy

izgatás - irritation, stimulation, incitement, fermentation

izgatja vmi - have sy on the brain, have a subject on the brain

izgató - upsetting, agitator, stirrer, disturbing, stirring

izgató dolog - turn-on

izgatószer - dope, stimulus, stimuli, stimulant

izgatott - to be keyed up, tumultuous, jumpy, hectic, ablaze

izgatott várakozás - heebie-jeebies, heebi-jeebies, suspense

izgatott várakozással teli - suspenseful

izgatottan - on tiptoe, tumultuously, hectically, agitatedly

izgatottan várja - to be all agog to

izgatottság - fret, jumpiness, chafing, perturbation, ruffle

izgékony - antsy

izgés-mozgás - wriggle, squirm

izgi - hairy-assed, hairy

izgõ-mozgó - tumbling

izgul - to be in a fever, to jitter, to sweat

izgulékony - nervy, jumpy, fluttery, combustible

izgulékony személy - tinder-box

izgulékonyan - jumpily

izgulós - jittery

íziben - anon

ízig-vérig - to the core

ízköz - joint

ízlel - to taste, to savour

ízlelés - taste, sense of taste

ízlelõ - gustatory

ízlelõszemölcs - taste-bud, taste bud

ízlés - palate, taste, gusto, tooth, teeth, style

ízlés dolga - matter of taste

ízlés kérdése - matter of taste

ízlésem szerint - to my taste

ízlésemnek megfelelõen - to my taste

ízléses - smart, stylish, tasteful, tasty, neat, classy

ízléses kiállítású könyv - nicely got up book

ízléses összeállítás - matched set

ízléses ruha - neat dress, neat costume

ízléses volta vminek - neatness

ízlésesen - stylishly

ízlésesség - stylishness

ízléstelen - tasteless, tawdry, improper, naff

ízléstelen dolog vmit tenni - it is bad taste to

ízléstelen kalap - rampageous hat

ízléstelenül felcicomázott - frumpish

ízletes - savory, delicate, tasteful, palatable, savoury

ízletesség - savouriness, relish

izmok - thews

izmos - robustic, chunky, robustious, robustful, sturdy

izmosság - muscularity, robustness

izobár - isobar

izobután - isobutane

izoentalpiás görbék - isoenthalpic curves

izoklin - isocline, isoclinic

izoklin vonal - isoclinic, isocline

izoklina - isoclinic, isocline

izoklinális - isoclinal

izoklinális redõ - isocline

izoklinavonal - isocline, isoclinic

izom - brawn, muscle, muscular

izom-összehúzódás - traction

izomelõrevarrás - advancement

izomer - isomeric, isomer

izomerõ - brawn, sinews, beef, muscle

izomfeszültség - muscle tone

izomláz - fatigue-fever

izomláza van - to feel stiff

izomrost - fibre, fiber

izomzat - beef, sinews, musculature

izopropilalkohol - isopropyl alcohol

izotermikus - isothermal

izotóp - isotope

Izrael - Israel

Izraelbõl való - Israeli

izraeli - Israeli

izraelita - Israelitish, Israelitic, Hebrew, Israelite

ízt ad a mártásnak - to give body to a sauce

ízület - articulation, link, joint

ízületi bütyök - articular eminence

ízületi csúz - rheumatoid arthritis

ízületi fájdalom - joint gout

ízületi gyulladás - arthritis

ízületi gyulladásos - arthritic

izzad - to perspire, to sweat, to swelter, to ooze

izzadás - perspiration

izzadás nélküli hõleadás - insensible perspiration

izzadás nélküli párolgás - insensible perspiration

izzadó - perspiring, sweaty, oozy

izzadság - perspiration

izzadsággátló - antiperspirant

izzadságszag - body odour

izzadságszaga van - smell of oil

izzadt - sweltering, perspiring, sweaty

izzás - glow, flagrancy, ignition

izzasztó - sweaty, sweat band

izzik - to smolder, to smoulder, to glow

izzít - to anneal

izzítás - ignition

izzítócsésze - pot

izzó - incandescent, flagrant, smouldering

izzó fadarab - ember

izzó fény - glow

izzó szén - live coals

izzó széndarab - ember

izzóan - aglow

izzófejes gyújtás - hot-bulb ignition

izzólámpa - filament lamp, incandescent lamp

izzószál - filament
A | B | C | D | E1 | E2 | F1 | F2 | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Find free glossaries at TranslationDirectory.com

Find free dictionaries at TranslationDirectory.com

Subscribe to free TranslationDirectory.com newsletter

Need more translation jobs from translation agencies? Click here!

Translation agencies are welcome to register here - Free!

Freelance translators are welcome to register here - Free!

Submit your glossary or dictionary for publishing at TranslationDirectory.comFree Newsletter

Subscribe to our free newsletter to receive news from us:

 

Menu

Use More Dictionaries
Use Free Glossaries
Use Free Translators
Use Free Software
Submit Your Dictionary
Post Translation Job
Find Freelance Translators
Read Translation Articles
Register Translation Agency
Submit Your Resume
Obtain Translation Jobs
Visit Language Job Board
Subscribe to Free Newsletter
Buy Database of Translators
Obtain Blacklisted Agencies
Vote in Polls for Translators
Advertise Here
Read our FAQ
Read Testimonials
Admire God's Creations
Use Site Map

Advertisements

translation directory

christianity portal
translation jobs


 

 
Copyright © 2003-2024 by TranslationDirectory.com
Legal Disclaimer
Site Map