Hungarian-English Dictionary Free dictionaries at TranslationDirectory.com. translation job
Home Free Glossaries Free Dictionaries Post Your Translation Job! Free Articles Jobs for Translators

Hungarian-English Dictionary
(Starting with "N")By Peter Vereszki,
Hungary
Become a member of TranslationDirectory.com at just $12 per month (paid per year)
Advertisements:Use the search bar to look for terms in all glossaries, dictionaries, articles and other resources simultaneously

A | B | C | D | E1 | E2 | F1 | F2 | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

 

na-na! - now, now!

na de ilyet! - my eye!

na és aztán? - so what?

na és most mi lesz? - where do we go from here?

na és? - so what?

na ezt jól megcsináltad! - well, you are a beauty!

na gyerünk! - there now!, here goes!, off we go!

na jól nézünk ki! - we're in a fine predicament!

na már most! - now then!

na mi az? - what's up?

na most megkapod! - won't you catch it just!, won't you just catch it!

na most pihenünk egyet! - barley!

na most rajta! - now then!

na ugye! - there you are!, there now!

na végre hogy itt vagy! - here you are!

na! - now then!

nacionalizmus - nationalism

nád - reed

nádas - reed, reedy

nádcukor - cane sugar

náddal benõtt - reedy

nádfedél - thatched roof

nádfonat - matting

nádi - reedy

nádi varangy - natterjack, natterjack toad

nadír - nadir

nádméznyaló - silverfish

nádnyelv - reed

nádpálca - ratan, rattan, rattan walking-stick

nádpálma - rattan cane, rattan, ratan

nadrág - trousers, pair of trousers, nether garments, pants

nadrág feneke - seat

nadrágba beszarik - to crap in the pants

nadrágba szarik - to crap in the pants

nadrágfelhajtás - cuffs of trousers

nadrághajtóka - cuffs of trousers

nadrágjába székel - to shit one's trousers, to shit one's pants

nadrágkosztüm - pantsuit, trouser suit

nadrágot húz (gyermekre) - to breech

nadrágszár - leg

nadrágszíj - belt

nadrágszíjjal elver - to belt

nadrágtartó - gallowses, suspenders, braces

nadragulya - nightshade, deadly nightshade

nádsíp - reed

nádszék - cane-chair

nádszelet - chip

nádtetõ - thatched roof, thatch

nádvágó - canecutter

naftalin - white tar, mothball

naftamaradék - refuse oil

nagy - big, grand, burly, power, massive, great, roomy

nagy-belt - great belt

Nagy-Britanniában - within the four seas

nagy a kelete - to be at premium

nagy a kereslet gumiban - there is a run on rubber

nagy a mellénye - too big for his boots, to put on dog

nagy adag - thwack, whack

nagy agyarú elefánt - tusker

nagy agyarú vaddisznó - tusker

nagy alapossággal - in depth

nagy általánosságban - broadly

nagy alvó - lie-in-bed

nagy ambíciói vannak - to hitch one's wagon to a star

nagy ár - fat price

nagy arányokban - on a large scale

nagy árat fizet - to cost sy dearly

nagy az olvasottsága - to be widely read

nagy baj - bad break

nagy baj lesz - the shit hits the fan

nagy balhé lesz - the shit hits the fan

nagy balhét csap - to raise the devil

nagy bánat - deep sorrow

nagy barom - ape

nagy befogadóképességû - capacious

nagy behemót alak - big hulking creature

nagy beszéd - tirade

nagy beszédképességû - glib

nagy betûkkel olvasható rajta - writ large on it

nagy bosszúságára vkinek - to the great chagrin of sy

nagy botrányt csap - to kick up a racket

nagy botrányt csinál - to raise Cain

nagy bölcs - oracle

nagy bölcsesség - oracle

nagy bõség - redundancy, redundance

nagy bõség vmibõl - lashing of sg

nagy büdöske - African marigold

nagy cirkuszt csap - to ballyho

nagy család - long family

nagy családja van - have a large family

nagy csalán - great nettle, annual nettle

nagy csapás vki számára - to be hard hit

nagy csatahajó - dreadnought

nagy csibész - wide boy

nagy csinnadrattával - with a flourish of trumpets

nagy csomó - slathers, mass

nagy csónak - longboat, cutter

nagy csontú - bony

nagy darab - gobbet, hunch, hunk, chunk

nagy darab ember - hulk

nagy darabokra vág - to junk

nagy dáridót csap - to make whoopee

nagy dérrel-dúrral - with a flourish of trumpets

nagy dísz - pomp and panoply

nagy dolgot csinál vmibõl - to make much of sg, to make much account of sg

nagy dumájú - glib

nagy dumájú ember - to be a great talker

nagy dumás - bilge artist, yakky

nagy ebédlõ - dining hall, hall

nagy ég! - sakes!, sakes alive!

nagy egyházi ünnep - high festival

nagy elme - luminary

nagy elõnyt jelent vkinek - to give sy a flying start

nagy elõrehaladást ér el - to make great strides

nagy ember - big-timer

nagy embertömeg - large body of people

nagy épület - pile

nagy erejû robbanószer - high explosive

nagy érme - cart-wheel

nagy erõfeszítést tesz - to be on the job

nagy erõvel megy neki - to go at it hard

nagy értékû - blue-chip, of great value

nagy és hatalmas - high and mighty

nagy események - great doings

nagy események alkalmával - on great occasions, on state occasions

nagy esés - mucker

nagy esküdtszék - grand jury

nagy esõcsepp - spat

nagy evészet - gorge, spread

nagy evészet és muri - binge

nagy evezõ bárkához - sweep

nagy faág - demesne, bough

nagy fájdalmai vannak - to be in great pain

nagy fájdalmára vkinek - to the great chagrin of sy

nagy fájdalom - agony

nagy falat - gobbet

nagy fecsegõ - to be a great talker

nagy fejlemények - great doings

nagy fejû - bull-headed

nagy felhajtás volt - there was quite a good turnout

nagy felhajtást csinál - to kick up a riot, to raise Cain

nagy felhajtást csinál vmibõl - to dramatize

nagy felvonulás - pageant

nagy fenekû - rump-fed

nagy fény - pomp and panoply

nagy feszítõerejû robbanószer - high explosive

nagy figyelemmel voltak iránta - he was given much attendance

nagy finomságú aprítás - comminution

nagy fontosságú - high of priority, of capital importance

nagy forgalmú fõútvonal - boulevard

nagy forgalom - heavy traffic

nagy garral vitázik - to go at it hammer a tongs

nagy gazdagság - redundancy, redundance

nagy gerenda - balk

nagy gesztus - sweeping gesture

nagy gondot csinál vmibõl - to make much account of sg

nagy grimbuszt csinál - to kick up a riot

nagy gyász érte - have a great bereavement

nagy hajós volt - he had been a great seafaring

nagy hajrát vág ki - to spurt

nagy hajtásban vagyok ma - I'm rather pushed today

nagy hal - lunker

nagy halom - mountain

nagy hangon beszél - to bluster, to rant

nagy hasonlatosság - near resemblance

nagy hasú - gross-bellied

nagy hasznot csinál - to scoop a large profit

nagy hasznot seper be - to scoop a large profit

nagy hasznot söpör be - to scoop

nagy hasznot zsebel be - to scoop a large profit

nagy haszon - clean-up, cleanup

nagy hatás - telling affect

nagy hatással van rá vmi - to be impressed by sg

nagy hatótávolságú bombázógép - intercontinental bomber

nagy hepaj - shindig, shindy

nagy hévvel lát neki - to go at it hard

nagy hiba - bad break

nagy hirtelenséggel - head over heels

nagy hírû - celebrated

nagy hordó - butt

nagy hõség - dog-days

nagy hullám - surge, roller, billow, breaker

nagy hullámok - sea

nagy húzás - swig

nagy hûhó - great setout

nagy hûhót csap - to make a fuss, to set up a clamour, to ballyho

nagy hûhót csap vki miatt - to make much of sy

nagy hûhót csap vmi körül - to make a great to-do about sg

nagy hûhót csinál - to kick up a riot

nagy igényû - exacting

nagy iram - clip

nagy iramban megy - to force the pace

nagy ív - sweep

nagy ívben elkerül vkit - to give sy a wide berth

nagy ívben halad - to crab

nagy ívben mellé áll - to sheer up alongside

nagy ivó - heavy drinker, hard drinker

nagy jelenetet csinál - to raise Cain

nagy jelenetet rendez - to kick up a rumpus, to row, to make a rumpus

nagy jelentõségû - momentous

nagy jelentõségû esemény - event of great significance

nagy jó uram - my good sir

nagy jószág - neat

nagy kamasz - boob, booby

nagy kan - wolf, wolves

nagy kanál - jet

nagy kanállal eszik - to make a great spread

nagy kanyar - sweep

nagy kár! - that's too bad!

nagy karéj - hunch

nagy káromkodás - round oath

nagy kavarodást idéz elõ - to stir up a storm

nagy kavics - cobble

nagy kedve volna vmihez - have a good mind to sg, have a great mind to

nagy kelendõség - quick sale

nagy képzelõtehetségû - imaginative

nagy kereslet - run

nagy kereslet gumiban - run on rubber

nagy keretes állótükör - psyche

nagy kerülõ - long way about, it's a long way around

nagy készlettel rendelkezõ - well stocked

nagy kéz - large hands

nagy kezdõbetûvel ír - to capitalize

nagy kezek - large hands

nagy kézifúró - auger

nagy kézifûrész - whip-saw

nagy kihagyásokkal olvas - to skip

nagy kínban van - to be on the rack

nagy kiterjedésû - wide, far-flung

nagy kiterjedésû préri - wide spread of prairie

nagy kiterjedésû síkság - sweeping plain

nagy kiterjedésû terület - spread

nagy kiterjedésû vízréteg - sheet

nagy kivonulás volt - there was quite a good turnout

nagy kockázat - long chance

nagy korhely - soak

nagy kort ért meg - he lived to a fine old age

nagy korty - swig

nagy kortyokban iszik - to swig

nagy korvett - frigate

nagy körvonalakban vázolt - sketchy

nagy követelmény - large order

nagy közönségsiker - to be a draw

nagy kudarc - bad break

nagy kujon - gay dog

nagy kutya - greater dog, big pot

nagy különbség - far cry

nagy lábon él - to live high

nagy lábujj - big toe

nagy lakomát csap - to kill the fatted calf, to make a great spread

nagy láncos kikötõúszók - moorings

nagy lánggal ég - to flame out

nagy lármát csap - to kick up a racket, to racket, to racket about

nagy lármát üt - to racket about

nagy látószögû fényképezõgép - panoramic camera

nagy leesés - mucker

nagy lendületû - sweeping

nagy lépés - stride

nagy léptekkel halad elõre - to make great strides

nagy léptekkel ró vmit - to pace

nagy London - metropolitan area

nagy löket - burn

nagy lõtávolság - high range

nagy lõtávolságban - at long range

nagy madárkalitka - aviary

nagy meglepetésemre - to my great surprise, much to my surprise

nagy mellû - stacked

nagy menõ - crackajack

nagy mennyiség - many, stack, muchness, quantity, volume, lot, bulk

nagy mennyiségben - in large quantities, in quantities

nagy mennyiségû - large, might, gob

nagy mennyiségû áru - a great number of wares

nagy mennyiségû vmi - quantity of sg, large quantity of sg

nagy méretekben - on a large scale

nagy méretû - large

nagy mérgére vkinek - to the great chagrin of sy

nagy mosakodó ércedény - brazen sea, molten sea

nagy mufti - big-timer

nagy muri - blow-out

nagy murit csap - to kick up a riot

nagy mû - monument

nagy nedvességtartalom - high percentage of moisture

nagy nehezen - by the skin of one's teeth

nagy nehezen átvergõdik vmin - to plough one's way through sg

nagy nehezen összekapar (pénz) - to scrape the barrel

nagy nehezen összekuporgat - to skimp and scrape

nagy név - name

nagy novella - long short story

nagy nyomor - abject poverty

nagy nyomorban él - to be reduced to exigence

nagy nyomorban van - to be in severe distress

nagy olvasóközönsége van - he is widely read

nagy olvasottsága van - to be well read, he is widely read

nagy olvasottságú ember - man of wide reading

nagy orrú - nosy

nagy orrvitorla - outer jib, main jib

nagy örömmel tölt el - to overjoy

nagy örömmel tölti el vmi - to be overjoyed at sg

nagy összeget fizet vmiért - to buy at high rate

nagy összeggel tartozik - to be indebted to a large sum

nagy papírformátum - atlas

nagy parádé - great setout

nagy pech - bad break

nagy pénzérme - cart-wheel

nagy piás - boozy

nagy pofájú ember - blusterer

nagy pofon - kick in the eye, kick in the teeth

nagy pompa - pomp and panoply

nagy pompával - in state

nagy port ver fel - to raise dust, to kick up dust

nagy pozõr - showman, showmen

nagy ragadozók - big game

nagy rakás - mountain

nagy raktárral rendelkezõ - well stocked

nagy reményeket fûz vmihez - to pin one's hopes on sg

nagy remeterák - edible crab

nagy részben - in a large measure

nagy részletesség - circumstantiality

nagy ritkán - once in a blue moon

nagy robajjal - bang

nagy robajjal átesik vmin - to crash through sg

nagy robajjal átmegy vmin - to crash through sg

nagy robajjal leesik - to crash down

nagy sajnálatomra - to my sorrow

nagy sebesség - high speed, clip

nagy sebességgel - at a quick pace, at a good pace, to a smart pace

nagy sebességgel halad - to go the pace

nagy sebességgel megy - to go the pace

nagy sebességû gép - high machine

nagy senki - pip-squeak, nobody, pipsqueak

nagy sietve - at a rare bat, hotfoot

nagy sietve teljesít - to rush

nagy siker - riot, winner, wow

nagy sikere van - to carry all before one

nagy sikert arat - to bring down the house

nagy simlis - wide boy

nagy skót vadászkutya - deerhound

nagy spekuláns - big timer

nagy sumák - wide boy

nagy szám - lulu, cat's meow, cat's whiskers, winner

nagy szamár - perfect ass

nagy számban jelennek meg - to turn out in force

nagy számlát csinál - to run up a bill

nagy szar - shitty junk

nagy szemeket mereszt - to stare round-eyed, to stare round-eye

nagy személygépkocsi - saloon

nagy szemû - round-eyed

nagy szenvedéllyel ûz vmit - to run riot upon sg

nagy szenzáció - headliner

nagy szenzációt kelt - to make a splash

nagy szikladarab - boulder

nagy szomorúság - heart-break

nagy szög (hajóépítéshez) - dump

nagy szükségben él - to be reduced to exigency

nagy szüksége van vmire - to be in want of sg

nagy taps - loud cheers

nagy tarisznyarák - edible crab

nagy tartozást csinál - to run up an account

nagy távolság - far cry

nagy távolságban - far

nagy távolságokra hajt - to overland

nagy távolságra utazik - to overland

nagy teherbírású - heavy-duty

nagy teljesítmény - marathon

nagy teljesítményû - heavy-duty

nagy teljesítményû motor - robust engine

nagy tempóban halad - to go the pace

nagy tempóban megy - to go the pace

nagy terem - hall

nagy terjedelem - muchness

nagy terjedelmû - large

nagy terület - expanse

nagy testû - gross

nagy tétben játszik - to play high

nagy tétekben játszó - high roller

nagy tétekben megy a játék - the play runs high

nagy tételben - by the gross

nagy tett - prang

nagy tiszteletben tart vkit - to hold sy in reverence

nagy többség - generality

nagy tömeg - mountain, much, quantity

nagy tömegben - in quantities, in large quantities

nagy történések - great doings

nagy tudásra valló - erudite

nagy tudásról tanúskodó - erudite

nagy tudású - erudite

nagy tudású ember - man of great learning

nagy tudományú ember - man of great learning

nagy tudós - fine scholar

nagy út - trek

nagy utat tesz - to trek

nagy ügyet csinál vmibõl - to play up sg

nagy üggyel-bajjal - by the skin of one's teeth

nagy ünnep - high festival

nagy vadász - hunting man

nagy vagyon - pile

nagy vagyont gyûjt - to mint money

nagy vagyont hagy hátra - to cut up well

nagy véleménnyel van vmirõl - to think much of sg

nagy vitorla - genoa

nagy víztömeg - large body of water

nagy volt az érdeklõdés - there was quite a good turnout

nagy volt az izgalom - feelings ran high

nagy vonalakban ecsetelt - sketchy

nagy vonalakban felvázol - to rough out, to rough in

nagy vonalakban vázol - to block in

nagy vonásokban ecsetelt - sketchy

nagy zajjal átesik vmin - to crash through sg

nagy zajjal átmegy vmin - to crash through sg

nagy zajjal keresztülmegy vmin - to crash through sg

nagy zajjal küzd - to go at it hammer a tongs

nagy zajt csap - to make a rumpus, to kick up a rumpus

nagy zenebonát csap - to kick up a riot

nagy zrít csap - to kick up a shindy, to make a rumpus

nagy zsivaj - uproar

nagyagy - cerebrum, cerebra

nagyágyú - ace, hotshot, great gun, big gun, hot shot

nagyanya - grandmother

nagyapa - grandfather

nagyapai - grandfatherly

nagyarányú - huge, no end of

nagyasszony - dowager

nagybácsi - uncle

nagyban - in the large, in large, by the gross, in a big way

nagyban dívik - to be on the rampage

nagyban játszik - to play high, to play for high stakes, to plunge

nagyban költekezõ - high roller

nagyban megy - to be on the rampage

nagyban termelõ - large producer

nagybani - wholesale

nagybani eladás - wholesale

nagybani vásárló - wholesaler

nagybecskerek - cart-wheel

nagybélû - gluttonous

nagybélû ember - glutton

nagybérlõ - squatter

nagybeszédû - gassy

nagybetû - capital, capital letter

nagybetûs írás - capitalization

nagybirtokos - squatter

nagybõgõ - doublebass

nagydarab - beefy

nagydíj - blue ribbon

nagydobra verve - with a flourish of trumpets

nagydolgozik - to do number two

nagydolog - number two

nagyétkû - greedy

nagyétkû ember - valiant trencherman, to play a good knife and fork

nagyevõ - large eater, big eater, guzzle-guts, chow hound

nagyevõ ember - greedy-gut, glutton

nagyfejû - panjandrum, big-timer, crackerjack, big shot

nagyfejû szög - stud

nagyfokú - intense, high

nagyfokú aggodalom - dismay

nagyfokú gyengeség - debility

nagyfokú hasonlatosság - near resemblance

nagyfokú szõrösség - hirsutism

nagyfrekvencia - high frequency

nagyfrekvenciás zavarok - mush

nagygazda - large farmer

nagygyûlés - congress, rally

nagyhangú - claptrap, blatant, pretentious, rotund, clamorous

nagyhangú ember - blusterer

nagyhangú stílus - big bow-wow style, bow-wow style

nagyhangú szónoklat - harangue

nagyhangú szónoklatot tart - to harangue

nagyhangú viselkedés és beszéd - heroics

nagyhangúan - blatantly

nagyhangúan szónokias - declamatory

nagyhangúság - side, rotundity

nagyharang - great bell

nagyhasú - tubby

nagyhét - passion week

nagyhüvelyû holdbab - lima bean

nagyi - granny, grannie

nagyigényû - to be hard to please

nagyiparos - large producer

nagyít - to draw the long bow, to enlarge, to cut it fat

nagyítás - enlarging, power, exaggeration, hyperbole

nagyító - magnifying glass

nagyivó - soak

nagyjában - broadly speaking, broadly, at large

nagyjából - by and large, broadly, taking it by and large

nagyjából egyidõsek - they are much the same age

nagyjából igaza van - to be about right

nagyjából ugyanaz - pretty much the same

nagyjavítás - overhaul

nagyjavítást végez - to overhaul

nagyjutalom - first prize

nagykabát - overcoat, topcoat

nagykalapács - sledgehammer

nagykapu - carriage gateway

nagykendõ - plaid

nagyképû - bumptious, sententious, pompous, large, stuck-up

nagyképû alak - show-off, stuffed shirt

nagyképû ember - panjandrum, turkey-cock

nagyképû fráter - fly on the wheel

nagyképû halandzsa - gobbledygook

nagyképûen - large

nagyképûen bölcs - sententious

nagyképûség - self-consciousness, pomposity, bumptiousness

nagyképûsködik - to give oneself airs, to get on one's high horse

nagykerekû taliga - spider

nagykereskedelmi - wholesale

nagykereskedelmi vállalat - wholesaler

nagykereskedõ - wholesale dealer, dealer in gross, wholesaler

nagykereszt - grand cross

nagykés - carving knife

nagykeservesen - with the skin of one's teeth

nagykorú - major

nagykorúság - majority, years of discretion, age of discretion

nagykövet - ambassador

nagykövetség - embassy, ambassadress

nagyközönség - people at large, public at large

nagykutya - big shot, big noise, top dog

nagylábon él - to go the pace

nagylátószögû fényképezõgép - panoramic camera

nagylelkû - bountiful, broad, generous, large, bounteous

nagylelkû ajándék - liberality

nagylelkû gesztus - beau geste

nagylelkû tett - beau geste

nagylelkûen - nobly, magnanimously

nagylelkûség - bounty, liberality, generosity, magnanimity

nagylelkûségi roham - beau geste, fit of generosity

nagylemez - album

nagylevelû juhar - white maple

nagymama - grannie, granny

nagymellû - busty

nagymenõ - fat cat, hot shot

nagyméretû élelmiszerüzlet - food mart

nagyméretû lakókocsi - house trailer

nagyméretû tetõfedõ pala - queen

nagymértékben - to a great extent, largely, in a large measure

nagymérvû - high

nagymise - high mass

nagynak tûnik fel - to bulk large

nagynehezen - with the skin of one's teeth

nagynéni - aunt

nagynyomású fecskendõ - monitor

nagynyomású leeresztõcsap - relief cock

nagyobb - major, more, superior

nagyobb befolyás - preponderance

nagyobb biztonság kedvéért - to make assurance doubly sure

nagyobb érem - medallion

nagyobb erõvel evez - to pull on harder

nagyobb erõvel húz - to pull on harder

nagyobb hadmûvelet napja - zero day

nagyobb hadmûvelet órája - zero hour

nagyobb kavics - rock

nagyobb kedvvel! - put some vim into it!

nagyobb mértékben - more

nagyobb nyomáson fõz - to autoklave

nagyobb sebességre kapcsol - to change up

nagyobb számban vannak - to exceed in number

nagyobb szövési hiba - skip

nagyobbacska - largish

nagyobbik fele vminek - best part of sg

nagyobbik része vminek - best part of sg

nagyobbít - to augment

nagyobbítás - augmentation

nagyobbodás - increment, augmentation, gain, rise

nagyobbodik - to grow large, to get large, to get larger

nagyobbra nõ - to outgrow, outgrew, outgrown

nagyok és kicsinyek - high and low

nagyokat füllent - to draw the long bow

nagyokat hazudik - to take in, to draw the long bow

nagyokat húz - to heave a long pull

nagyokat kortyint - to swig

nagyokat kortyol - to swig

nagyokat lép - to make great strides

nagyokat mondó - hyperbolist

nagyokos - smart ass, smartarse, smart guy, smart arse

nagyol - to rough

nagyolló - shears

nagyológyalu - rough plane

nagyolva farag - to hack

nagyolvasztó - blast-furnace

nagyolvasztó-torokgáz - waste gas

nagyolvasztó járata - run of a blast furnace

nagyolvasztó kifúvása - blow-out

nagyon - wondrous, very, thundering, right, pretty, passing

nagyon a begyemben van - it sticks in my gullet

nagyon a szívén visel vmit - to be solicitous about sg

nagyon alacsony hõmérsékletû - cryogenic

nagyon beteg - desperately ill

nagyon bír vkit - to take a shine to sy

nagyon csendes - mousy

nagyon éhes - have a twist

nagyon éhezik vmire - to be broke for sg

nagyon él - to be hyped

nagyon el van foglalva - have one's hands full

nagyon el van foglalva vmivel - to be bound up in sg

nagyon el van merülve vmiben - to be bound up in sg

nagyon elégedett vmivel - to be mighty pleased with sg

nagyon elformátlanodik - to get to look very slack

nagyon elmerült a munkába - to be hard at work

nagyon elterül - to get to look very slack

nagyon érdekes - fascinating, very interesting

nagyon érdekli vmi - to be bound up in sg

nagyon értékes ékszer - jewel of great worth

nagyon értékesnek tart vmit - to set great value by sg

nagyon felizgatta a dolog - she was very much upset

nagyon fontosnak tart vmit - to put a premium on sg

nagyon forró - to be very hot

nagyon furcsán érzi magát - to feel very queer

nagyon gazdag - to be worth a mint of money

nagyon gyorsan vág - to hog out

nagyon határozott - authoritative

nagyon helyénvaló megjegyzés - very apropos remark

nagyon helyes! - very well!, quite right!

nagyon ideges - one's nerves are on edge

nagyon igyekszik vmit megtenni - to be bent on doing sg

nagyon ingerült - have one's nerves on edge

nagyon is - overly, only too, dearly, too, to a fault

nagyon is eleven - alive and kicking

nagyon is jókor - none too soon

nagyon is jól - all too well

nagyon is jól tudom - I know it right well

nagyon is kicsi - much too small

nagyon is lehetséges - I dare say

nagyon is ravasz - too clever by half

nagyon is sok - much too much

nagyon is sokan - far too many

nagyon is sokat - overmuch

nagyon is valószínû - I dare say

nagyon is! - not half!

nagyon jár vki körül - to curry favour with sy, to rush sy

nagyon jó - rattling good, rattling

nagyon jó barát - alter ego

nagyon jól - nicely

nagyon jól megcsináltad - you've done tiptop

nagyon jól tudom - I know it right well

nagyon kedvemre való - much to my mind

nagyon kedves öntõl - it is very good of you

nagyon kedvesen bánik vkivel - to be gracious to sy

nagyon kelendõ volt a regény - there was a run on the novel

nagyon kellemetlen hely - hellhole

nagyon kér - to beg hard

nagyon kívánatos - much to be desired

nagyon kívánatosnak tart vmit - to put a premium on sg

nagyon korrekt - very just so

nagyon könnyû - as easy as anything

nagyon köszönöm - thank you very much

nagyon köszönöm! - thanks awfully!

nagyon közel esik vmihez - to border on sg

nagyon közel jár a hatvanhoz - to be hard upon sixty

nagyon közel jár vmihez - to border on sg

nagyon közel van vmihez - to border on sg

nagyon lassan halad - to go at a crawl

nagyon lassan megy - to go at a crawl

nagyon magabízó - to be full of confidence

nagyon magabiztos - to be full of confidence

nagyon magas - towering

nagyon megizzadt - to be in a muck of a sweat

nagyon megy neki - to be hot

nagyon meleg - to be very hot

nagyon meleg idõ van - to be very hot

nagyon melege van - to be very hot, to sizzle, to broil

nagyon mély hangol beszél - to talk in one's boots

nagyon messzi - far off

nagyon náthás - have a bad cold

nagyon nyomorult - miserable as a shag

nagyon pipa - to cut up ugly

nagyon rászorul vmire - to be broke for sg

nagyon rossz levélíró vagyok - I'm very bad about writing

nagyon sajnálom - I much regret it

nagyon sárga - yellow as a guinea

nagyon siet - to go full bat, to force the pace

nagyon sok - beaucoup, beau coup, beau-coup

nagyon sok pénze van - to be worth a mint of money

nagyon soká elég - to go far

nagyon soká tart - to go far

nagyon sokan - ever so many

nagyon sokszor - full many time

nagyon száraz - as dry as a chip, as dry as a bone

nagyon szegény - he hasn't a sou

nagyon szenved - to be in great pain

nagyon szépen köszönöm - thank you very much

nagyon szerencsétlen - miserable as a shag

nagyon szeretett - dearly loved

nagyon szereti az italt - given to drink

nagyon szeretne megtenni vmit - to be anxious to do sg, to be dying to do sg

nagyon szeretne vmit megtenni - to be desirous of doing sg

nagyon szétmegy - to get to look very slack

nagyon szívós - as hard as nails, to be as hard as nails

nagyon szükségesnek tart vmit - to put a premium on sg

nagyon találó megjegyzés - very apropos remark

nagyon termékeny - rank

nagyon unalmas alak - crashing bore

nagyon vacak dolog - shocker

nagyon vágyik vmire - to be broke for sg

nagyon vágyó - covetous

nagyon zabos volt! - he was in a fine old temper!

nagyopera - grand opera

nagyorrú - nosey

nagyot esik vki szemében - to sink in sy's estimation

nagyot hall - to be hard of hearing

nagyot hörpent vmibõl - to take a swig at sg

nagyot húz vmibõl - to take a swig at sg

nagyot képzel magáról - to get ideas into one's head

nagyot kiált - to set up a shout

nagyot kortyol vmibõl - to take a swig at sg

nagyot mond - to cut it fat

nagyot sóhajt - to sigh deeply, to heave a deep sigh

nagyot üt - to hit hard

nagyothalló - dull of hearing, hard of hearing

nagypapi - granddad

nagypéntek - good Friday

nagyra becsül - to rank high, to revere, to prize, to treasure

nagyra becsül vkit - to hold sy in high esteem

nagyra becsül vmit - to think much of sg

nagyra becsülik - to be held in account

nagyra becsült - treasured, esteemed, revered

nagyra értékel vmit - to set a high value on sg, to lay store by sg

nagyra értékelés - appreciation

nagyra tart - to prize, to rank high, to esteem, to prise

nagyra tart vkit - have a high opinion of sy

nagyra tart vmit - to make much of sg, to lay store by sg

nagyra tartják - to be held in account

nagyra tör - to aim high, to hitch one's wagon to a star

nagyra törõ - starry-eyed, ambitious

nagyra törõ vágy - vaulting ambition

nagyra vágyik - to aim high

nagyra van azzal hogy - it is his boast that

nagyra van vkivel - to make much of sy

nagyra van vmivel - to plume oneself of sg, to pique oneself on sg

nagyrabecsülés - dread, reverence

nagyravágyás - ambition, pretence

nagyravágyó - ambitious

nagyrészt - in a large measure

nagyság - bigness, bulk, tallness, extent, grandeur, size

nagyság szerint osztályoz - to size

nagyságingadozási határ - range

nagyságingadozási tartomány - range

nagyságok - talent

nagyságrend - order of magnitude

nagyszabású - palatial, monumental, on the large side, large

nagyszabású harc - battle royal

nagyszabású ötlet - brainstorm

nagyszabású vállalkozás - large order

nagyszabásúan - in a large way, on a large scale

nagyszájúВ  fráter - blustering fellow

nagyszájúság - blat

nagyszámú - rife, multitudinous, numerous, large

nagyszámú társaság - large body of people

nagyszemû kavics - shingle

nagyszerû - ace, splendid, hunky-dory, sublime, admirable

nagyszerû dolog - stunner, clinker

nagyszerû elgondolás - big idea

nagyszerû ember - clinker

nagyszerû játékos - crack player

nagyszerû látvány - awe-inspiring sight

nagyszerû teljesítmény - singular performance

nagyszerû terv - big idea

nagyszerû vétel volt - it was a gift

nagyszerû! - capital!, and a good job too!, that's fine!

nagyszerûen - superbly, magnificently, sublimely, beautifully

nagyszerûen éreztük magunkat - we had a really fine time, we had a fine time

nagyszerûen ért hozzá - to be at one's finger's end

nagyszerûen ért vmihez - to be a whale of sg, to be a whale on sg

nagyszerûen játssza szerepét - to top one's part

nagyszerûen mulat - to enjoy oneself immensely

nagyszerûség - sublimeness, splendour, nobleness, splendor

nagyszótár - comprehensive dictionary, thesaurus, thesauri

nagyszülõk - grandparents

nagytehetségû - inspired

nagytehetségû ember - man of great talent

nagyterem - saloon

nagytiszteletû - venerable, reverend

nagytörvényû - hell-raiser

nagytucat - gross, gross

nagyúr - potentate

nagyúri - lordly

nagyvad - big game

nagyváros - large town

nagyvárosi piperkõc - dude

nagyvilági ember - high-stepper

nagyvilági társaság - smart society, smart set

nagyvitorlát behúzni! - main sheet in!

nagyvonalú - liberal, far-flung, large

nagyvonalúan - in a big way, handsomely, liberally

nagyvonalúság - breadth of view, eminence, liberality

nagyzási mánia - paranoia

nagyzol - to put it on, to ride the high horse, to gob

nagyzolás - magniloquence, bung, roistering, cracker, bluster

nagyzoló - roistering, roister-doister, gassy, humbug

nagyzolóan - hyperbolically

nagyzolóan beképzelt - high and mighty

nahát ez igazán furcsa! - well that's peculiar!

nahát! - now then!, I say!, wow!, my word!, sakes!

naiv - blithe, untutored, green, gullible, ingenuous

naiv kisstílû emberbarát - do-gooder

naiva - ingenue

naivan - fondly, blithely

naivitás - naivety, naiveté

naivság - gullibility

nálam fiatalabbak - my juniors

nálam otthon - at my house, in my house, to my house

nálunk - in our midst

nálunk Angliában - within these shores

nálunk otthon - to my house, at my house, in my house

naná! - rather!

nap - day, sun, term

nap- - solar

nap (kártyajáték) - nap

nap felé esõ oldal - fair weather quarter

nap felé esõ rész - fair weather quarter

nap fõ eseménye - headliner

nap hõse - man of the day, lion of the day

nap irányába esõ oldal - fair weather quarter

nap irányába esõ rész - fair weather quarter

nap minden órájában - at all hours

nap nap után - day in day out

napalm - napalm

napbarnított - sun-tanned, tanned, tan

napbarnított bõr - bronzed skin

napellenzõ - awning, canvas awning

napellenzõ ponyva - canopy

napernyõ - beach umbrella, parasol

napfáklya - streamers

napfelkelte - sunup

napfelkeltétõl naplementéig - from sun to sun

napfény - sun, light of day, the light of day

napfénybesugárzás - insolation

napfényelõhívás - tank developing

napfényes hely - sunspot

napfényre hoz - to delve up, to delve out

napfényre kerül - to outcrop

napfénytelen - sunless

napfénytetõ - sunroof

napfogyatkozás - solar eclipse

napfolt - sunspot

napfürdõzõ - sunbather

napgyûrû - halo

napi - daily, diurnal, quotidian, circadian

napi adag - ration

napi ár - common rate, common price

napi árfolyam - current rate

napi élelem - day's rations

napi hírek rovata - par

napi hírek rovatvezetõje - par writer, writer of pars

napi munkaterv - detail

napi pénz - money on call

napi szolgálatból elbocsát - to pipe down

napi zsolozsma zsoltárai - proper psalms

napimádó - sun-worshipper

napiparancs - dispatch

napiparancsban megdicsérve - mentioned in dispatches

napiparancsban megemlít vkit - to mention sy in dispatches

napirányba fordít - to veer

napirend - calendar, order of the day, agenda

napirendi kérdések - items on the agenda

napirendi tárgypontok - items on the agenda

napjai meg vannak számlálva - to be breaking up, his number is up

napjainkban - in these days, in our days

napkelet - orient

napkelte - sunrise, sunup

napkeltekor - at peep of day, at peep of dawn

napkitörés - solar flare

napkorona - corona

napkorongnyúlvány - plume

napközben - in the daytime

napközi - day care, day care center

napközi otthon - day care center

napköziotthonos - day care

napköziotthonos felügyelet - day care

napköziotthonos gondoskodás - day care

napközis - day care

napkúrázik - to take the sun

naplemente - sunset, sundown

napló - blotter, log

naplóíró - diarist

naplopással tölti az idejét - to idle one's time away

naplopó - lounger, skiver, slug, idler, gadabout

napmagasságot mér - to shoot the sun, to take the sun

napnál is világosabb - to be clear as noonday

napnyugta - set, sundown

napokban - the other day

napolaj - suntan oil

napóleon-arany - nap

napóleon (kártyajáték) - nap

napon megbarnul - to bronze

naponkénti - diurnal, circadian, quotidian

naponta - each day

napóra - dial

napos - sunny, fatigue man, unfledged

napos hely - sunspot

napos tiszt - orderly officer, officer of the day

naposcsibe - chick

napozik - to sun oneself, to sunbathe

napozik sütkérezik - to sun

napozó - sunbather

napozóruha - sunsuit

nappal - day, daytime, by day, in the daytime

nappal csakúgy - by day as well as by night

nappali - diurnal, living room, sitting room, parlor

nappali arckrém - vanishing cream

nappali és hálószoba - bedsitting room, bedsit, bedsitter

nappali mûszak - day shift

nappali szoba - morning-room, parlour, parlor

nappali világosság - daylight, light of day, the light of day

napraforgó - sunflower, heliotrope

naprakész - timely

naprakész állapotba hoz - to write up

napról napra - from day to day

napspektrum - prism

napsugár - sunbeam, beam, sun

napsütötte - sunlit

napszálltakor - at the darkening

napszám - char

napszámba jár - to char, to go out charring, to go out charring

napszámos - hand, dataller, roustabout

napsztratoszféra - solar stratosphere

napszúrást kap - to get a touch of the sun

naptájolás - insolation

naptár - calendar, almanac

naptár-karóra - calendar watch

naptári hónap - calendar month

naptej hatóanyaga - sunscreen

napudvar kilövellései - streamers

napvédõ üveg - tinted glass

napvilág - daylight

napvilágra hoz - to unearth

napvilágra jut - to slip out, to ooze out

napvilágra kerül - to come to light

narancs - orange

narancs illatú parfüm - orangery

narancsgerezd - section of an orange

narancshéj - orange skin

narancslé - orange juice

narancslégy - Mediterranean fruit fly

narancslekvár - squish

narancsvirág illatú parfüm - orangery

nárcisz - narcissus, narcissi, daffodil

narcisszizmus - autism

nárcizmus - narcissism

narkó - candy, shit

narkomániás - narcotic

narkós - junky, junkie, narcotic

narkotikum - opiate

narkotikumot kever vmibe - to dope

narkotizál - to narcotize

narkózik - to turn on

narkózis - narcosis

narrátor - narrator

narvál - narwhal

naspolya - medlar

nász - nuptials

nász- - nuptial, bridal

naszád - sloop

nászágy - nuptial bed, wedding bed

nászajándék - wedding-present

nászdal - wedlock hymn

násznép - bridal party, wedding guests

nászruha - nuptial plumage

nászút - honeymoon, honeymoon trip

nászutasok - just married, honeymooners

nátha - head cold, rheum, snuffles, cold in the head, cold

nátha elleni szer - amphetamine

náthaláz - grip

náthás - have a cold

náthásan lélegzik - to snuffle

náthásan szuszog - to snuffle

nátriumklorid - salt

nátriumszulfát - hypo

nátronpapír - kraft

naturalista - naturalist, naturalistic

naturalisztikus - naturalistic

naturalizmus - naturalism

natúrkürt - French horn

natúrszelet - collop of veal

navigál - to sail, to navigate

navigátor - navigator, navigating officer

nazalizál - to nasalize

ne add az ostobát! - chase yourself!

ne aggódj miatta! - don't trouble about it!

ne aggódj! - don't worry!

ne aggódjál! - never fear!

ne akadékoskodj! - be a sport!

ne akard ezt nekem bemesélni! - tell that to the marines!

ne álld el a fényt! - is your father a glazier?

ne baszogass! - do not fuck me about!

ne beszélj így! - don't talk like that!

ne beszélj ostobaságot! - don't talk rot!

ne beszélj többet - say no more

ne beszélj! - tut!

ne bízzál a hercegekben - put not your trust in princes

ne bízzál a szerencsében - don't trust to luck

ne bízzál a szerencsében! - don't trust to luck!

ne bolondozz - ask me another

ne bolygassuk ezt a kérdést - better give it a wide berth

ne csinálj ebbõl gondot! - set your mind at ease!

ne csinálj gondot belõle! - make yourself easy about it!

ne csüggedj! - keep up your courage!, be of good comfort!

ne ellenkezzél vele! - don't contradict him!, let him have his way!

ne felejts el írni! - be sure to write!

ne felejtsen el írni! - be sure to write!

ne feleselj! - none of your sauce!

ne félj - we'll get them yet

ne félj! - be brave!, have no fear!, no fear!

ne fontoskodj! - don't make a fuss!

ne gondolj rá! - put it out of your mind!

ne hagyd el magad! - take a pull on yourself!

ne hagyd ott a kenyered! - eat up your bread!

ne haragudj rám - don't be cross with me

ne haragudjék meg - don't take it amiss

ne haragudjék! - no hard feelings!

ne harapd le a fejemet! - don't bite my head off!

ne használja ezt a hangot! - don't take that line with me!

ne hencegj! - draw it mild!

ne hozd fel folyton! - don't rub it in!

ne hülyéskedj! - chuck it!

ne igyál elõre a medve bõrére - first catch your hare

ne izgasd magad! - set your mind at ease!, don't upset yourself!

ne izgulj! - don't make a fuss!, take it easy!

ne karattyolj! - stop your gob!

ne légy kíváncsi - curiosity killed the cat

ne légy túl biztos a dolgodban - don't be too sure!

ne lógasd az orrod! - keep your pecker up!

ne lökdöss! - don't push me!, don't push!

ne maradj sokáig! - don't be long!

ne moccanj - stir and you are a dead man

ne moccanj! - don't move!

ne mondj hülyeséget! - don't talk rot!

ne mondj marhaságot! - don't talk rot!

ne mondj többet - say no more

ne mozdulj! - freeze!

ne nevess korán - trouble

ne nyugtalankodj miatta! - don't trouble about it!

ne nyúlj hozzá! - hands off!

ne olyan messzire - not so far

ne olyan sokat! - take it easy!

ne siesd el a dolgot! - take your time!

ne siess! - take it easy!

ne sürgess! - don't rush me!

ne szemtelenkedj! - none of your impudence!

ne szívd mellre! - keep your chin up!

ne taszigálj! - don't push!, don't push me!

ne tedd! - don't do it!

ne tessék megállni! - pass along!

ne tettesd magad bolondnak! - don't play the goat!, don't act the goat!

ne tettesd magad hülyének! - don't be a goat!, don't act the goat!

ne törõdj vele! - never mind!, put it out of your mind!

ne törõdjünk vele! - let George do it!

ne ugorj a vaksötétbe - look before you leap

ne vacakolj! - don't make a fuss!

ne vedd a szívedre - don't let it get you

ne vegye rossz néven - don't take it unkindly if, don't take it amiss

ne vegye rossz néven ha - don't take it unkindly if

ne zaklass! - don't rush me!

ne zavartasd magad! - make yourself at home!

Neander-völgy - Neanderthal

neander-völgyi õsember - Neanthertal man, Neanderthal man

nebáncsvirág - touch-me-not, balsam, sensitive plant

nedv - juice, sap, moisture

nedv-elvágó - ringing knife, ringing shears

nedvbõség - succulence

nedvdús - succulent, sappy

nedvek elakadása - stasis

nedves - steamy, sloppy, soggy, sammy, lush, moist, oozing

nedves darakeverék - mash

nedves kéz - clammy hand

nedves korhadás - wet rot

nedves próba - wet test

nedves szivar - green cigar

nedvesedik - to water

nedvesen - soggily

nedvesen elõkészít - to jig

nedvesít - to water

nedvesítés - wetting

nedvesség - humidity, wetness, moistness, moisture, wet

nedvességálló - proof against damp

nedvességálló enyv - hydraulic glue

nedvességfok - water of condition

nedvességtartalom - water of condition

nedvességtõl csöpögõ - oozing

nedvességtõl óvandó - to be kept dry

nedvezõ - running

nedvszívó - hygroscopic

nefelejcs - forget-me-not, forget me not

negatív - negative

negatív bírálat - negative criticism

negatív csoport - negative group

negatív elektród - negative electrode

negatív elõjel - negative sign

negatív film - negative

negatív katalizátor - stabilizer

negatív lenyomat - negative

negatív másolat - negative proof

negatív mennyiség - negative quantity, negative

negatív öntõminta - cast

negatív pólus - negative pole

negatív sarok - negative pole

negatív szám - negative

negatív szárnyelcsavarodás - wash-out

negatív töltés - negative charge

negatív tulajdonság - negative

negatív tulajdonságok - negative qualities

negatív válasz - negative answer, negative reply

negatív visszacsatolás - degradation, negative feedback

negatívum - negative

negédes - namby-pamby

negédes ember - namby-pamby

negédesen finomkodó - demure

néger - nig, African, black, buffalo, blacky, negroe, coon

néger boszorkányság - voodoo

néger csapatok - black troops

néger dalok - coon songs

néger férfi - buck nigger, buck

néger mágia - voodoo

néger mágia alkalmazása - voodooism

néger mágia alkalmazója - voodooist

néger mágia híve - voodooist

néger mágiában való hit - voodooism

néger övezet - black belt

néger prostituált - gin

néger rabszolgaság - peculiar institution

néger varázslat - voodoo

néger varázslat alkalmazása - voodooism

néger varázslat alkalmazója - voodooist

néger varázslat híve - voodooist

néger varázslatban való hit - voodooism

négerdob - gumby

négerek - black races

négerez - to ghost

négerez vkinek - to hack for sy

négerkedik vkinek - to hack for sy

négerkérdés - Negro question

négerlakta terület - black belt

négerprobléma - Negro question

négerzóna - black belt

neglizsé - negligee

negrilisztika - black studies

negrológia - black studies

négy - four

négy evõkanálnyi - wine-glassful

négy fal közé zárva - confined within four walls

négy hüvelyk széles gerenda - quartering

négy óra hosszat egyfolytában - four hours at a spell

négy óra hosszat egyhuzamban - four hours at a spell

négy példányban - in quadruplicate

négy példányban készült - quadruplicate

négy részre oszt - to quarter

négy részre osztás - quartering

négy részre szeletelés - quartering

négy részre vágás - quartering

négy végtag bénulása - quadriplegia

négy világtáj - four quarters of the globe

négyajtós autó - sedan, saloon car

negyed - section, quarter

negyed dollár - quarter

negyed gallon - quart

negyed hangjegy - quarter note, crotchet

negyed hat - quarter past five

negyed liter - cup

negyed marha - quarter of beef

negyedannyiért - for a quarter of the price, for quarter the price

negyedáron - for a quarter the price, for quarter the price

negyeddolláros - quarter

negyedelés - quartering, quartation

negyedes - boatswain's mate second class, boatswain's mate

negyedév - quarter

negyedévenként - terminally

negyedéves hallgató - senior

negyedévi - terminal

negyedévi bér - quarter

negyedévi lakbér - quarter, terminal rent

negyedévi tandíj - terminal fees

negyedévi vizsgák - terminal examinations

negyedhang - quarter

negyediknek végez - to finish fourth

negyedkor - at a quarter past

negyedlõ - quadrant

negyedmérföldes síkfutás - quarter

negyedóra - quarter

negyedrész - quarter

négyelés - quartering

négyélû simítókés - burr, burr cutter

négyes - quadrille

négyes ikrek - quads, quadruplets

négyes kártyajáték - quadrille

négyes sorokban - four deep

négyesben játszható játék - square game

négyfelé oszt - to quarter

négyfelé osztás - quartering

négyfelé vág - to quarter

négyig dolgozunk - we knock off at four

négyjegyû szám - four-digit number

négykezes darab - piece for four hands

négykezes zongoradarab - piece for four hands

négykézláb - on the double, on all fours

négykézláb keres - to scrabble

négykézláb mászik - to crawl

négykézláb mászkál - to crawl

négykézláb megy - to go on one's hands and knees

négykézláb való keresés - scrabble

négykézlábra ereszkedik - to go on one's hands and knees

négylábú - quadruped

négylábúak és madarak - fur and feather

négylapú - tetrahedral

négylevelû lóhere - four-leaved clover, four-leaf clover

négyoldalúra kifarag - to square off

négyórás fordulóban - four hours at a spell

négyórás idõszak - watch

négyórás váltással - four hours at a spell

négyszemû hal - star-gazer

négyszeres - quadruplicate, quadruple

négyszög - quad, quadrangle

négyszöges ágy - rectangular bed

négyszöges veteményes ágy - rectangular bed

négyszögesíti a kört - to square the circle

négyszögletes - square

négyszögletes csatorna - trough-gutter

négyszögletes fali pillér - pier, pilaster

négyszögletes fejû facsavar - lag screw

négyszögletesre alakít - to square

négyszögletûség - squareness

négyszögû vitorla felsõ része - head of a sail

negyven - forty

negyvenöt fokos kúpfogaskerék - mitre

negyvenöt fokos kúpkerék - mitre

negyvenöt fokos szög - mitre

negyvenöt fokos szögmérõ - mitre

négyzet - square

négyzet alakú hall - atrium, atria

négyzetes - square

négyzetgyök - square root

négyzetkeresztmetszet gerenda - quartering

négyzetmérföld - square mile

négyzetméter - square meter

négyzetre emel - to square, to bring to a square

négyzetyard - super yard

néha - every now and then, once in a while, now and then

néha és is szoktam hazudni - I'm a bit of a liar myself

néhai - late, deceased

néhanapján - now and then, now and again

néhány - some, several, one or two, two or three

néhány ember - some people

néhány éve - some years back

néhány perccel ezelõtt - a few minutes ago

néhány perce - a few minutes ago

néhány sor - note

néhány szó az olvasóhoz - a word to the reader

néhány szóban - in a few words

néhány szóval - in a few words

néhány szóval elintéz - to make few words of it

néhány további példa - a few other examples

néhányan - a number of persons

néhányszor - time and again

nehéz - stiff, grave, tough, hard, thorny, burdensome

nehéz (ügy) - ticklish

nehéz a kedvében járni - hard to please

nehéz a kedvére tenni - ill to please, hard to please

nehéz agyag - heavy clay

nehéz dolgokon megy át - have a hard time of it

nehéz dologba fog - to bell the cat

nehéz dologra vállalkozik - to bell the cat

nehéz dragonyosok - heavies

nehéz egy ember - difficult person

nehéz élete van - have a hard time of it

nehéz eset - tough going, he is a tough proposition

nehéz étel - damper, heavy food, stodge

nehéz fakalapács - maul

nehéz fegyverzetû - heavy-armed

nehéz feje van - have a thick skull

nehéz feladat - sod, tough job, job, hard row to hoe, soak

nehéz felfogású - blockish, blunt-witted, dull-witted, thick, poky

nehéz felfogású emberek - crass minds

nehéz felfogású gyerek - slow child

nehéz fickó - awkward customer

nehéz harckocsi - infantry tank

nehéz helyzet - need, predicament, fix, toughy, strait, sod

nehéz helyzetbe hoz - to tree

nehéz helyzetbe kerül - to tie oneself up into knots

nehéz helyzetbe került - to be bunkered, to be treed

nehéz helyzetben - between hell and high water, in a fix

nehéz helyzetben hagyott - stranded

nehéz helyzetben van - he is in low water, to be hard hit

nehéz hozzáférni - difficult to come at

nehéz hozzájutni - to be hard to come, hard to come at

nehéz idõk - hard times

nehéz idõk járnak - times are hard

nehéz idõkben - in times of need

nehéz járás - clamp

nehéz kérdés - teaser, tickler, staggerer

nehéz kielégíteni - to be hard to please

nehéz megérteni - hard to understand

nehéz meghúzni a harangkötelet - the bell-rope pulls hard

nehéz megtalálni - difficult to come at

nehéz megtenni - it is difficult to do

nehéz mozgás - body founder

nehéz munka - stoop work, sod, job, toil, hard row to hoe, grind

nehéz munka volt - I had a job to do it

nehéz nap - heavy day

nehéz napokra virrad - to fall on evil days

nehéz olaj - heavy oil, dead oil

nehéz pasas - tough customer, he is a tough proposition

nehéz probléma - toughy, toughie, stickler

nehéz sorban van - to be hard hit

nehéz sors - hard lines

nehéz strici - goon

nehéz szesz - hard stuff

nehéz terep - rough road

nehéz természet - ill temper

nehéz természetû - bilious

nehéz tüzérség - heavies

nehéz ügy - tough going

nehéz ügy! - it's a bad job!

nehéz ügyek megoldója - trouble-shooter

nehéz vele kijönni - to be not easy to deal with

nehézbenzin - white spirit

neheze vminek - brunt

nehezebb - more difficult

nehezebbé tesz - to load

nehezebbé tesz vmit - to make sg more difficult

nehezedik - to weigh

nehezék - counterweight, bob, ballast, balance

nehezék (horgászzsinóron) - plummet

nehezékkel megrak - to ballast

nehezemre esik - it irks me to

nehezemre esik... - it irks me to...

nehezen - hard, with difficulty

nehezen besorolható - nondescript

nehezen beszerezhetõ - in short supply

nehezen beszerezhetõ árucikkek - articles hard to come by

nehezen boldogul - to plod one's way

nehezen él - to shuffle

nehezen él meg - to live from hand to mouth

nehezen eladható - to be difficult to place

nehezen elérhetõ - difficult to get at

nehezen elfogadható - unconvincing

nehezen elhelyezhetõ - to be difficult to place

nehezen elhihetõ történet - stretcher

nehezen emészthetõ - hard of digestion, stodgy

nehezen érthetõ - abstruse, unclear, transcendental

nehezen észrevehetõ - inconspicuous

nehezen fegyelmezhetõ - handful

nehezen fegyelmezhetõ gyerek - that child is a handful

nehezen fõ meg - to take a lot of cooking

nehezen gyorsuló motor - unresponsive engine

nehezen hal meg - to die hard

nehezen halad - to trail along

nehezen halad vmivel - to find sg heavy going

nehezen hihetõ - hard-to-believe

nehezen hozzáférhetõ - difficult to get at, to be hard to come

nehezen kezelhetõ - ticklish, unmanageable, ornery, handful, unwieldy

nehezen kezelhetõ gyerek - that child is a handful

nehezen kiejthetõ - unutterable

nehezen kormányozható - soggy

nehezen küzd a hullámokkal - to make heavy weather

nehezen látható - inconspicuous

nehezen lehet vele kijönni - to be trying

nehezen leírható - nondescript

nehezen lerázható személy - bur, burr

nehezen mássza meg a hegyet - to pull slowly up the hill

nehezen megfogható - elusive

nehezen meghatározható - nondescript

nehezen megkeresett - hard earned

nehezen megmunkálható - pinny

nehezen megrág vmit - have a chew at sg

nehezen megy - to jolt along

nehezen mozog - to labor, to labour

nehezen múlik ki - to die hard

nehezen mûködik - to labour, to labor

nehezen olvadó - stubborn

nehezen olvasható kézírás - cramp hand

nehezen olvasható könyv - book that is hard reading

nehezen pótolható - in short supply

nehezen rágó személy - mumbler

nehezen reagáló - unresponsive

nehezen szánja rá magát vmire - to be slow to do sg

nehezen szántható - to plough hard

nehezen tûnik el - to die hard

nehezen tûr vmit - to squirm

nehezen vész ki - to die hard

nehezet kérdez vkitõl - to stump

nehézfegyverzetû helikopter - gunship

nehézfejû - lumpish, dim-witted, doltish, pokey, opaque, poky

nehézfejû személy - dunce

nehézhidrogén - deuterium

nehézipar - heavy industry

nehezít (játékkockát) - to cog

nehezítõ - aggravating

nehézkes - sullen, blunt, difficult, uneasy, pokey, hulking

nehézkes ember - galoot, lumpkin

nehézkes észjárás - doltishness

nehézkes észjárású - doltish

nehézkes észjárású fickó - bumpkin

nehézkes mozgás - slouch

nehézkesen - sullenly, haltingly, uneasily, laboriously

nehézkesen baktat - to lump along

nehézkesen csoszog - to lumber

nehézkesen halad - to barge along

nehézkesen jár - to trail, to stump

nehézkesen lépked - to stump

nehézkesen megy - to trollop along, to jolt along, to clump

nehézkesen mozog - to barge about, to trollop along

nehézkesség - crassness, ponderousness, sullenness, crassitude

nehézlövedék emelõkészüléke - clip

nehezményez - to resent

nehéznek talál vmit - to make heavy weather

neheztel - to tiff, to resent

neheztel vkire - to owe sy a grudge, to be sore at sy

neheztel vmi miatt - to be piqued at sg, to take umbrage at sg

neheztelés - displease, grudge, ill feeling, pique, dudgeon

neheztelõ - resentful

neheztelve - resentfully

nehéztüzérség - heavy artillery

nehézvíz - deuterium oxide

nehézzé teszi vki helyzetét - to make it hot for sy

nehézség - difficulty, balk, hardness, ponderousness, knot

nehézség elõtt megtorpan - to balk at a difficulty

nehézség nélkül - without a hitch

nehézségei támadnak vmi miatt - to run afoul of sg

nehézségei vannak - to get knocked

nehézségek közepette - in deep water

nehézségeket elsimít - to iron out difficulties

nehézségeket támaszt - to crab, to make difficulties

nehézségekkel küzd - to be hard up, have a hard time of it

nehézségekkel szembekerülõ - hardpressed

nehézségekkel teli - beset with difficulties

nehézséget okoz - to present difficulty

nehézségi erõ - force of gravity, pull of gravity, gravity

nehézségi erõ hatására mozog - to gravitate

nehézségi gyorsulás - gravitational acceleration

nehézségtõl visszahõköl - to balk at a difficulty

nehézségtõl visszariad - to balk at a difficulty

nehézsúly - heavyweight

nehézsúlyú - heavyweight

nehézszagú gólyaorr - herb robert

nehogy - lest, for fear of

nehogy elfelejtsük - for fear we should forget

nehogy megtedd! - don't do it!

nekem - to me, for me, me

nekem elhiheted - you may take it from me

nekem ez a dolog nem fekszik - that's not in my line

nekem ez magas! - it passes my comprehension!

nekem is! - same here!

nekem mindegy - I don't mind

nekem mindegy! - I don't care a hang!

nekem rengeteg van belõle - I have any quantity of them

nekem senki se mondjon ilyent! - don't try to fool me!

nekem tulajdonítja a hibát - he puts the blame on me

nekem úgy tûnik - it seems to me

neki - it

neki befellegzett - it's all over with him

neki igaza van de neked nincs - he is right but you are wrong

neki már befellegzett - his number is up

neki már lealkonyult - his sun is set

neki már vége - it's all up with him

nekibátorodik - to pluck up courage, to man oneself

nekicsap - to smash

nekicsapódik - to smash

nekicsapódik vminek - to hurtle into sg

nekidob - to throw at

nekidõl vminek - to lean against sg

nekidurálja magát vkinek - to get to do sg

nekiereszt - to lay on

nekiesik - to set upon, to fall on, to come at, to fall to

nekiesik az ételnek - to fall on one's food

nekiesik vkinek - to lay into sy

nekiestek - he has been set upon

nekifog - to set on, to set to, to set forth, to tackle

nekifog vminek - to buckle down to sg

nekifogott - to be out to

nekifut - to run up, to make the run

nekifut vkinek - to make a run at sy

nekifutás - run

nekigyürkõzik - to brace oneself, to turn up one's sleeves

nekigyürkõzik vminek - to brace oneself up, to knuckle to sg

nekihevül - to warm, to run high

nekihevültek - feeling began to run high

nekiiramodás - dash, run

nekiiramodik - to break into a run

nekiiramodik vmi felé - to make a rush toward sg

nekikészül vminek - to clear the decks for sg

nekikezd - to come into action, to set about, to wade in

nekikezd vminek - to start in on doing sg, to start in to do sg

nekikoccan - to knock into

nekilát - to spring to, to undertake, -took, -taken

nekilát a feladatnak - to bend to the task

nekilát a munkának - to put one's best leg foremost

nekilát vminek - to go about, have a go at sg, to get around to sg

nekilelkesedik - to warm

nekilendül - to pick up, to dart

nekilendülés - dash, upsurge

nekilódul - to surge, to hurtle

nekimegy - to go at it baldheaded, to make at, to run at

nekimegy vkinek - to set about

nekimegy vminek - have a dash at sg

nekirohan - to run at

nekiront - to rush at, to make for, to hurtle, to come at

nekiront vkinek - to rush at sy, to rush on sy

nekiront vminek - to dash against

nekirontás - dash

nekiszalad - to run against, to run at

nekiszegez - to brace

nekiszegeztem a kérdést - I asked him point-blank

nekiszorít vminek - to corner

nekitámad - to go for, to turn upon, to close with, to fall on

nekitámad vkinek - to fall afoul of sy, to let out at sy

nekitámaszkodik - to recline against, to abut, to press against

nekitámaszkodik vminek - to lean against sg

nekitámaszt - to lean, leant, to lean, to recline

nekitámaszt vminek - to lean against sg

nekiugrik - to spring to

nekiugrik vkinek - to lay into sy, to spring at sy

nekiüt - to knock against, to ram

nekiüt vminek - to hit against sg

nekiütközik - to barge into, to knock up against, to impinge on

nekiütközik vminek - to hurtle into sg, to be brought up short by sg

nekiütõdés - impact, dash

nekiütõdik - to hit, hit, to knock into, to jar, to hit

nekiütõdik vminek - to barge into sg, to barge against sg

nekivadul - to let oneself go

nekivág - to ram

nekivág vminek - to drop the flag

nekivág vmit vminek - to dash against

nekivágódik - to lash, to hurtle

nekiverõdik - to beat against

nekrofília - necrophilia, necrophily, necromania

nekrológ - obituary

nélkül - sine, wanting, sans, without

nélkülöz - to want, to miss, to spare, to be in necessity

nélkülöz vmit - to dispense with sg

nélkülözés - hardship, wantingness, want, necessity

nélkülözhetetlen - necessary, indispensable, integral

nélkülözhetetlen része vminek - to be an integral part of sg

nélkülözhetetlenség - indispensability

nélkülözhetõ - redundant, superfluous

nélkülözni tud - to spare

nélkülözõ - wanting, barren

nem - nay, breed, I tried and tried but, I think not, no

nem- - generic

nem (nyelvtanban) - gender

nem a helyes irányban - off the beam

nem a tárgyhoz tartozó - impertinent, irrelevant, off the point

nem a tárgyhoz tartozóság - irrelevancy, irrelevance

nem a te dolgod - it is none of your business

nem a termetére szabott - sloppy

nem ad életjelt - to play possum, to play dead

nem ad hitelt vminek - to disbelieve

nem ad meg - to withhold, withheld

nem adja bele teljes erejét - to pull one's punches

nem adott feleletet - she offered no answer

nem adott választ - she offered no answer

nem affektáló - unaffected

nem aggasztja a jövõ - to feel easy about the future

nem aggódó - untroubled

nem akad újra a kezembe - I can't put my hand on it

nem akadály - no object

nem akadályozott - unhampered

nem akadékoskodó - easy

nem akar ráfizetni - to want one's money's worth

nem akar rosszat - to mean no harm

nem akar rosszul járni - to want one's money's worth

nem akar vmit észrevenni - to turn a blind eye to sg

nem akaratlagos - vegetative

nem akarja hogy - to be unwilling to

nem akarlak feltartani - don't let me keep you

nem akarlak hajszolni - I don't want to rush you

nem akarlak siettetni - I don't want to rush you

nem akarlak sürgetni - I don't want to rush you

nem akaródzik megtennem - I cannot bring myself to do it

nem akaródzva - unwillingly

nem akarok túlozni - to say the least of it

nem akartam otthagyni - I couldn't tear myself away

nem akarva - unwillingly

nem alapos - sloppy

nem alkalmas - incongruent, wrong, unfit

nem alkalmas jelzõ - misnomer

nem alkalmazkodás - nonconformity

nem alkalmazkodik - to nonconform

nem alkalmazkodó - nonconformist

nem áll - it won't hold water

nem áll az alku! - no go!

nem áll az üzlet! - no go!

nem áll jól nekem - it does not suit me

nem áll készen - to nap

nem áll kötélnek - to turn rusty, to cut up rusty

nem áll módjában - to be beyond one's power

nem állandó - deciduous, impermanent, caducous

nem állhatja azt a kölyköt - he can't endure that brat

nem állja ki a próbát - to be found wanting

nem állta ki a próbát - he was tried and found wanting

nem álmos - wakeful

nem álruhás - undisguised

nem alszik otthon - to stay out all night

nem anglikán protestáns - dissenter

nem annyira - less, not so... as

nem apád! - up and at them!

nem arcátlan - unimportant

nem ártalmas - unhurting

nem árthat - to be out of harm's way

nem árulja el a titkot - to ace

nem átgondolt - half-baked

nem az a fajta ember - he is not the man to

nem az alakjára való - sloppy

nem az emberi nemhez tartozó - inhuman

nem az én esetem - not my cup of tea

nem az én hibámból - through no fault of mine

nem az idõszakhoz illõ - unseasonable

nem az összes vitorlákkal - under easy sail

nem azonosítom magam vele - I don't subscribe to it

nem baj - there's no harm in saying so

nem bálványimádó - non-idolatrous

nem bánja meg - it will pay you to

nem bánom - I don't mind, I don't mind if I do, I'm easy

nem bánt - to leave alone, to let alone

nem bántó - inoffensive

nem barátkozó - uncompanionable

nem becsületes - dishonest

nem becsvágyó - unambitious

nem befagyott folyó - open river

nem befolyásolt vmitõl - unaffected by sg

nem bennfentes - outsider

nem bentlakó - to live out

nem bérmált - unconfirmed

nem beszédes - incommunicable

nem beszél hivatalos dolgokról - to sink the shop

nem beszél komolyan - he's only stuffing

nem beszél szakmai dolgokról - to sink the shop

nem beszél terveirõl - to keep one's own counsel

nem beszélve arról - except that

nem beszélve arról hogy - except that

nem beszerezhetõ - unavailable

nem betervezett - unscheduled

nem bevett - unconventional

nem bír magával jókedvében - to be above oneself

nem bír vmivel - to be unequal to sg

nem bírja a bort a gyomra - wine upsets him

nem bírja a tengeri utazást - to be a bad sailor

nem bírom õt - I cannot bear him

nem bírom õt látni - I cannot bear the sight of him

nem bírta szusszal a mászást - the climb winded him

nem bírtam vele - he was one too many for me

nem bizalomgerjesztõ - uninviting

nem bízik vmiben - to be wary of sg, to mistrust

nem bizonyító erejû - indecisive

nem bizonyított - unproven

nem biztonságos - unsafe

nem biztos - insecure

nem biztosított - uninsured

nem boldogul - to get nowhere

nem boldogultam vele - I couldn't make a go of it

nem bújhat ki a bõrébõl - he cannot change his skin

nem búr - outlander

nem célra vezetõen - impoliticly, wrong

nem célravezetõ - impolitic, impractical

nem csalhatatlan - fallible

nem csekélyebb mint - nothing less than

nem csinál gondot semmibõl - to take things easy

nem csinál nagy dolgot vmibõl - to make little account of sg, to make light on sg

nem csinál tovább vmit - to quit doing sg

nem csoda - no wonder

nem csoportosított - ungrouped

nem csökkenõ - unabating

nem csökkent - unabated

nem csökkenthetõ - irreducible

nem csúnya nõ - she is not amiss

nem csügged - to keep one's end up, to hold up

nem csügged el - to keep one's pecker up

nem dallamos - unmusical

nem diplomás - unprofessional

nem diplomatikus - undiplomatic

nem dolgozik - to lay off, to swing the lead

nem dolgozó tõke - dead money

nem dönt - to be on the hedge

nem döntõ - inconclusive, indecisive

nem ebben állapodtam meg - I didn't bargain for that

nem egészen egy óra alatt - in less than an hour

nem egészen értem - I don't quite get the idea

nem egészen értem amit mond - I don't quite follow you

nem egészen friss - to be a bit off

nem egészen tiszta ügy - it's muddy in that quarter

nem egészen világos elõttem - I don't quite get the idea

nem egészséges - unsound, unwholesome, insalubrious

nem egyéb mint - nothing less than

nem egyenes - crooked, out of true, roundabout, tortuous

nem egyenes út - oblique ways

nem egyenesen - disingenuously

nem egyenlõ - unequal

nem egyetértõ - jarring

nem egyezik - to disagree

nem egyezõ - discordant

nem egyeztetett - unchecked

nem egyházi ember - layman, laymen

nem egyszer - often

nem egyszerûsíthetõ - irreducible

nem elég értelmes - have not the wits enough

nem elég értelmez - have not the wits

nem elegáns - tacky, inelegant

nem elegendõ - short

nem eléggé - insufficiently

nem elégít ki - to discontent

nem elegyedõ - immiscible

nem elegyített - unadulterated

nem elegyíthetõ - immiscible

nem elfogadható - below the line

nem elfoglalt - off, free, disengaged

nem elfogódott - unabashed

nem elhatározó - indecisive

nem ellenõrzött - unchecked

nem ellenséges - non-hostile

nem ellenzett - unopposed

nem elõírásos - nonregulation, informal

nem elõrelátó - improvident

nem elõzékeny - inattentive

nem elsietett - unhurried, deliberate

nem elsietve - deliberately

nem emberhez hasonló - inhuman

nem emberi - inhuman

nem emlékeztet ez semmire? - doesn't it ring a bell?

nem enged - to keep one's ground, to hold one's ground

nem enged a kötél - the cord won't pull

nem enged a negyvennyolcból - to stand pat, to stick to one's guns

nem enged be - to keep out

nem enged be vkit - to refuse sy's admittance

nem enged el vmit - to keep hold of sg

nem engedelmeskedik - to disobey

nem enyhített - unmitigated

nem ér a célig - to fall short of the mark

nem ér egy fabatkát sem - it isn't worth a cuss

nem ér egy vasat sem - it isn't worth a bean

nem ér el hatást - to misfire

nem ér fel vmihez - to come short of sg

nem ér rá vmire - have no time for sg

nem ér semmit - it has no guts in it

nem ér semmit! - no go!

nem érdekel! - I don't care!

nem érdekelt - uninterested, disinterested

nem érdekes - uninteresting

nem érdekli a dicsõség - dead to honour

nem érdekli a megbecsülés - dead to honour

nem érdeklõdik - to keep aloof

nem érdeklõdõ - incurious, insensible

nem érdemes - it doesn't pay, it does no good to

nem eredeti - unoriginal

nem érem el - it is beyond my reach, it is out of my reach

nem eresztik be - to be denied the doors

nem érheti semmi baj - to be out of harm's way

nem éri fel ésszel - it is beyond him

nem éri meg a fáradságot - not worth the candle, it isn't worth the trouble

nem éri meg a költséget - not worth the candle

nem érintett - untouched, untouched upon

nem érinti a lényeget - beside the question, beside the point

nem érintkezik emberekkel - to keep oneself to oneself

nem érintkezik senkivel - to keep to oneself

nem érintkezik vkivel - to be out of touch with sy

nem erõltetett - spontaneous, natural, easy

nem erõlteti meg magát - to take it easy, to sugar

nem erõlteti meg magát vmivel - to be slack in doing sg

nem erõszakos - non-violent

nem ért egyet - to jar

nem ért vmit - to make nothing of sg

nem értelek - I don't get your meaning, I don't get you

nem értelmes - wanting in intelligence, unintelligent

nem értem - I don't get your meaning, I don't get your meaning

nem értette meg a viccet - the joke was lost upon him

nem érti - it is beyond him

nem érti a célzást - he hadn't caught on

nem érti a tréfát - he cannot see a joke

nem érti a viccet - he hadn't caught on

nem érti meg a lényeget - to miss the point

nem érvényes - no longer available

nem érzékelhetõ - intangible

nem érzékelhetõen - imperceptibly

nem érzelgõs - hardheaded

nem érzem magam egészen jól - I don't feel up to it

nem érzem magam képesnek rá - I don't feel up to it

nem érzi jól magát - to feel unfit, to be unwell, to feel out of sorts

nem érzi magát elemében - not to feel up to the knocker

nem esedékes - undue

nem esélyes - outsider

nem esett a feje lágyára - there are no flies on him, he's a smart one

nem eszes - wanting in intelligence

nem ésszerû - illogical

nem étvágygerjesztõ - unappetizing, uninviting

nem ezt akartam mondani! - as you were!

nem falsos - unbiased, unbiassed

nem fáradságos - easy

nem fárasztó - easy

nem fárasztó munka - non-exacting work

nem fekszik le - to be up, to keep up

nem fél a fenyegetéstõl - to despise a threat

nem fél a veszélytõl - to despise a threat

nem fél vmitõl - to be unafraid of sg

nem feledkezik meg vmirõl - to keep sg in mind, to bear sg in mind

nem felejt el - to remember

nem felel meg - to disagree

nem felel meg a várakozásnak - to fall short of expectations

nem felel meg nekem - it does not suit me

nem feltûnõ - unobtrusive, quiet, inconspicuous

nem fenékig tejföl - not all beer and skittles

nem férek hozzá - it is beyond my reach, it is out of my reach

nem feszül meg - to hang slack

nem figyel - to be not all there

nem figyel oda - to tune out

nem figyelemre méltó - incoherency, unimpressive

nem finom - broad

nem fizet vkinek - to keep sy out of his money

nem fizetõdik ki - to eat its head off, it doesn't pay

nem fog a fék - the brake doesn't grip

nem fog el - to muff

nem fog megártani - it will do you good

nem fog mûködni - it will no pan out

nem fog sikerülni - it will no pan out

nem fog többé talpraállni - it's all over with him

nem fogad el - to except against, to reject

nem fogad el (váltót) - to dishonor, to dishonour

nem fogad senkit - not to be at home to anyone

nem fogad szót - to disobey

nem fogat senkit - to be not at home

nem fogékony - unresponsive, immune

nem fogja a fegyver - he has a charmed life

nem foglal véglegesen állást - to keep an open mind

nem foglalkozom fizikával - physics is out of my range

nem foglalkoztat - to lay off

nem foglalt - free

nem fognak a kerekek - the wheels do not bite

nem fogsz becsapni - I am a wake-up to you

nem fogsz elolvadni az esõben - you are not made of salt

nem fogyasztásra szánt - inconsumable

nem folytatódik - to discontinue

nem fontos - inconsequential, that's neither here nor there

nem fontos! - never mind!

nem forgalomképes - not negotiable

nem földi - unearthly

nem friss - stale

nem futja a pénzembõl - beyond me, beyond my means

nem futja ki magát - to stop in mid career

nem függõleges - out of plumb

nem fûlik a foga semmihez - to feel slack

nem fülik a foga vmihez - have no stomach for sg

nem gazdasági - uneconomic

nem gazdaságos - uneconomical, uneconomic, unprofitable

nem gondol tovább vmire - to put sg out of one's head

nem gondolt - unthought

nem görbíthetõ - unbendable

nem gyakori - infrequent

nem gyakorlati - academic, platonic

nem gyakorlatias - impractical

nem gyerekjáték - no picnic

nem gyöngyözõ borok - still vines

nem gyújt - to misfire

nem gyullad be - to misfire

nem háborgatott - unmolested

nem habozik - to make no scruples

nem habzó borok - still vines

nem hagy abba - to keep at it

nem hagy cserben - to stick by

nem hagy jóvá - to disapprove

nem hagy lefeküdni - to keep up

nem hagy vmit figyelmen kívül - to take sg into account, to take account of sg

nem hagyhatja el a házat - to be confined to the house

nem hagyhatja el a szobát - to be confined to one's room

nem hagyja - he refuses to be rushed

nem hagyja a dolgot elaludni - to keep the log rolling

nem hagyja kialudni a tüzet - to keep the fire in

nem hagyja magát - to keep one's end up

nem hagyja magát becsapni - he is not to be taken in

nem hagyja magát hajtani - he refuses to be rushed

nem hajlamos - disinclined

nem hajlandó - disinclined

nem hajlandó vmin túl menni - to draw the line at sg

nem hajlandó vmit megtenni - to be unwilling to do sg

nem hajlékony - inflexible, eager

nem hajlítható - unbendable, stubborn

nem halad - to stand still

nem hallgat a józan észre - dead to reason

nem hallgat az okos szóra - dead to reason, there is no reasoning with him

nem hallható - subaudible, inaudible

nem hallható volta vminek - inaudibility

nem hallhatóan - inaudibly

nem hallott - unheard

nem hangsúlyos - light

nem hangzik õszintén - it lacks an honest ring

nem harci cselekmény - non-hostile action

nem harcoló - non-combatant

nem használ - to sink, sank, sunk

nem használ semmit - it does no good to

nem használatos - not in use

nem használható - unfit

nem haszonra dolgozó - non-profit

nem hatályos - extinct

nem hatékony cselekvés - wasteland

nem hatja meg vmi - to be untouched by sg, to remain unmoved

nem hatódik meg vmin - to be untouched by sg

nem hátrál - to hold one's own, to stand fast

nem házasodik meg - to remain single

nem helyén levõ - misplaced

nem helyén való megjegyzés - crack

nem helyénvaló - unseemly, wrong, alien, impertinent, unhappy

nem helyénvaló volta vminek - unseemliness, impertinence

nem helytálló - it won't hold water, irrelevant

nem hihetõ - it won't hold water

nem hisz el vmit - to disbelieve

nem hisz vkinek - to disbelieve

nem hithû - unorthodox

nem hivatalos - off the record, unofficial, informal

nem hivatalosan - off the record

nem hivatásos - lay, unprofessional

nem hízelgõ - unflattering

nem homályos - unobscured

nem hord többet - to leave off

nem hozzáértõ - inexpert, incompetent

nem hõsies - unheroic

nem hülyéskedj! - not so much of it!

nem hüvelyben tartott - unsheathed

nem idetartozó - alien

nem idõszerû - wrong, ill-timed, inopportune

nem igaz - false, what you say is not true, untrue, truthless

nem igazi emberbarát - kid-glove philanthropist

nem igazodik el - to be at fault

nem igazolható - unwarrantable

nem igazolt - unjustified, unacknowledged

nem igényelt - unclaimed

nem illenek össze - they jar

nem illett a társaságba - he didn't fit in, he didn't fit in well

nem illik - it isn't done

nem illik hozzád - it ill becomes you, it ill becomes you to

nem illõ - unseemly, incongruent

nem illõ vkihez - unbecoming to sy, unbecoming for sy

nem illõ vkire - unbecoming for sy, unbecoming to sy

nem illõ volta vminek - unseemliness

nem indítja meg vmi - to be untouched by sg

nem indul meg vmin - to be untouched by sg

nem intelligens - lowbrow, wanting in intelligence, unintelligent

nem invenciózus - uninventive

nem irányítható - beyond control

nem irányítható rakéta - ordnance rocket

nem is gyanított - unguessed

nem is olyan nagy dolog - it's not much cop, it's no cop

nem is olyan régen - some time ago

nem is olyan rossz - it isn't half so bad, not so bad, not bad

nem is sejtett - unguessed, unthought of

nem is szólva arról - over and above, let alone

nem is tudom - I'm almost speechless, I hardly know what to say

nem is vagy olyan beteg - you are not as ill as all that

nem ismer el - to disavow, to disown, to disclaim

nem ismer határt - to know no bounds

nem ismer meg vkit - to give sy the cut direct

nem ismer vmit - to be a stranger to sg

nem ismerem ki magam - I have lost my bearings

nem istenhez hasonló - ungodlike

nem istenhez illõ - ungodlike

nem isteni - ungodlike

nem ivóvíz - water unfit to drink

nem izgalmas - unexciting

nem jár rosszul - have one's money's worth

nem játszható - unplayable

nem jelentek neked semmit? - don't I mean anything to you?

nem jelentõs - small-time

nem jellemzõ - uncharacteristic

nem jellemzõ módon - uncharacteristically

nem jó - wrong, not good

nem jó ember - bad sort

nem jó megfigyelõ - unobservant

nem jó megjelenésû - inelegant

nem jó! - no go!

nem jók a kilátások - to look black

nem jól - ill

nem jól álló - unbecoming

nem jól érzem magam - I feel funny

nem jól érzi magát - to feel low, to feel ill, to be ill

nem jósol semmi jót - it augurs no good

nem jön be - to stay out

nem jön ki a sodrából - to keep one's hair on

nem jön ki szó a száján - to lose the faculty of speech

nem jön ki szó a torkán - to lose the power of speech

nem jön számba - to be out of the running

nem jön szóba - to be out of the running

nem jövedelmezõ - uneconomic

nem jut mindenkinek - not enough to go round

nem jutott eszembe a neve - his name escaped me

nem juttat ez eszedbe valamit? - doesn't it ring a bell?

nem kamatozó tõke - idle capital

nem kapcsol - to miss the point

nem kapcsolódnak a kerekek - the wheels do not bite

nem kapcsolták - I could not get through to him

nem kapható - in short supply, not to be got, unavailable

nem kapja be a horgot - he is not to be taken in

nem kár érte - it is no loss

nem karácsony elõtt - not before Christmas

nem katonás - unsoldierly

nem kátrányos vékony kötél - white rope, untarred rope

nem kedvel vmit - have no palate for sg

nem kedvelt - unbeloved, unloved

nem kel félteni - to know the ropes

nem keletel - to disorientate

nem kell esõtõl tartani - there's no fear of rain

nem kell mást tenned - all you have to do is

nem kell megijedni! - do not alarm yourself!

nem kell mellre szívni - don't let it get you

nem kell sietni! - take it easy!

nem kell sokáig várnod - you need not wait long, you needn't wait long

nem kell többet mondanom - I needn't say more

nem kell vmi - there is no need for sg

nem kellemetlen - inoffensive

nem kellett volna eljönnöd - you didn't ought to have come

nem kelt figyelmet - to pass unmarked

nem kényszerített - voluntary

nem képesített révkalauz - hoveller

nem kér lapot - to stand pat

nem kérek belõle! - I will have none of it!

nem kérek vissza! - keep the change!

nem keresek valami sokat - I don't earn pots of money

nem kereskedelmi - non-commercial

nem keresztezett - uncrossed

nem keserû sör - mild ale

nem késik a felelettel - to be smart at repartee

nem késik a válasszal - to be quick to answer back

nem késik a visszavágással - to be quick to answer back

nem kesztyûs kézzel tesz vmit - to lay it on

nem kevert - unadulterated, neat

nem kézbesített levél - undelivered letter

nem kielégítõ - inadequate, unsatisfactory

nem kielégítõ módon - inadequately

nem kielégítõen - ill

nem kifinomult ízlésû - lowbrow

nem kifizetõdõ - unprofitable

nem kiforrott - half-baked

nem kifulladó - long-winded

nem kímél vmit - to be prodigal of sg

nem kisebb személy - no less person than

nem kisebbíthetõ - irreducible

nem kívánatos - objectionable

nem kívánt - unwanted

nem kivehetõ - indistinct

nem kivehetõen - indistinctly

nem kockáztat - to play safe, to sit on the splice

nem kockáztat semmit - to play safe

nem kollektív hajlamú - withdrawn

nem kombattáns - non-combatant

nem kommunista - white

nem komplett - to be nuts

nem konfirmált - unconfirmed

nem konvencionális - unconventional

nem konvertibilis valuta - soft currency

nem korlátozott - unhampered

nem korrekt - unfair

nem kóser dolgot tervel ki - to be up to some hanky-panky

nem ködösített - unobscured

nem könnyû vele kijönni - to be not easy to deal with

nem körben forog - to run out of true

nem köt ki - to lay off

nem kötelezõ - optional

nem kötött - unbound, unattached

nem követelt - unclaimed

nem következetes - inconsistent

nem közgazdasági - uneconomic

nem közlékeny - uncommunicating, uncommunicative

nem közölhetõ - incommunicable, unfit for publication

nem közölt - uncommunicated

nem közösködik senkivel - to paddle one's own canoe

nem közösségi ember - odd man out

nem küldendõ utána - to await arrival

nem különösen gazdag - not particularly rich

nem lakik bent - to live out

nem lát az orráig se - blind as a bat

nem lát semmi rosszat vmiben - to see no harm in sg

nem látható - it is not to be seen

nem látja más hibáit - to be blind to sy's faults

nem látogatható - off-limits

nem látom az értelmét - I don't see the point

nem látszik - to be out of sight

nem látszik ki a munkából - to be up to one's ears in work

nem lehet agyonütni - have nine lives

nem lehet becsapni - he is not to be taken in

nem lehet benne megbízni - he is not to be trusted

nem lehet eléggé dicsérni - beyond all praise

nem lehet lépre csalni - he is not to be taken in

nem lehet lerázni - he sticks like a limpet, to stick like a leech

nem lehet megmondani - there is no telling

nem lehet megszabadulni tõle - to be an old man of the sea

nem lehet neki nemet mondani - he will take no denial

nem lehet õt visszautasítani - he will take no denial

nem lehet rajta segíteni - to be past help

nem lehet tõle megszabadulni - there's no getting rid of him

nem lehet tudni - there is no telling

nem lehet vele együtt élni - there is no living with him

nem lehetett visszatartani - there was no holding him

nem lehetséges - beyond possibility

nem leleményes - uninventive

nem leli a helyét - to jitter

nem lelkesedik vmiért - to be languid about sg

nem lényeges - it has little effect, accidental, indifferent

nem lépi át vki küszöbét - not darken sy's door

nem lepne meg - I should not be surprised if

nem lesz ennek jó vége - it will come to no good

nem lesz tartós - it will not last

nem létezés - nullity, non-existence, nothingness

nem létezik - it cannot be

nem létezik a világ számára - dead to the world

nem létezik többé - to be no more

nem létezõ - non-existent

nem lett belõle semmi - it didn't come to anything

nem lett semmi a tervbõl - the scheme fell through

nem lobbanékony gáz - inert gas

nem magtermõ - seedless

nem marad adós a válasszal - to be quick to answer back

nem megbérmált - unconfirmed

nem megbízható - mercurial

nem megbízható ember - he is not a man to be trusted

nem megerõltetõ - easy

nem megerõltetõ munka - non-exacting work

nem megfelelõ - incongruent, wrong, undue, unfit, inconvenient

nem megfelelõ beosztású ember - a square peg in a round hole

nem megfelelõ ismeretség - not a proper person to know

nem megfelelõ módon - inadequately

nem megfelelõ munkakörû ember - a square peg in a round hole

nem megfelelõ táplálkozás - malnutrition

nem megfelelõ társaság - not a proper person to know

nem megfelelõen - ill

nem meghatározása - sex determination

nem meghatározott - undefined

nem meghatározott számú - uncounted

nem meghatott - unimpressed

nem meglepett - unsurprised

nem megmondtam! - there you are!

nem megoldás - far from a solution

nem megszabott hosszúság - random lengths

nem megszokott - off the beaten track, unconventional

nem megvetendõ - that's not to be sneezed at, not to be sniffed at

nem megy - nothing doing

nem megy el - to remain behind

nem megy el hazulról - to keep the house, to keep to the house

nem megy férjhez - to remain single

nem megy semmire - he is getting nowhere, he is not getting anywhere

nem megy vele semmire - to get no change out of sy

nem megy! - no go!

nem megyek - I don't go, I do not go

nem meggyõzõ - inconclusive, indecisive, unconvincing

nem meggyõzõen - unconvincingly

nem mehetsz - you mustn't go

nem méltányol eléggé - to underrate

nem mérgezõ - non-toxic

nem mérsékelt - unmitigated, unchecked

nem merül el - to keep afloat

nem mész innen! - skedaddle!

nem mész le a fûrõl! - get off the grass!

nem messze - a short way off, about

nem messzire - a short way off

nem mind arany - all that glitters is not gold

nem mindegy? - what's the odds?

nem minden habozás nélkül - not without misgivings

nem mindennapi - funny, quite out of the common

nem mintha - not but that, not that

nem mintha nem sajnálnálak - not but that I pity you

nem mond nekem semmit - it does not register with me

nem mond se igent - to give an evasive answer

nem mondasz igazat - what you say is not true

nem mozdul - to stand fast, to stand pat

nem mozgó - sedentary

nem mozog - to stand still

nem mulatságos - unamusive, unamusing

nem mutat - to pocket

nem mûködik - to be out of order, to balk, to be out of action

nem mûködõ - idle, extinct, out of action, on the fritz

nem mûködõ gép - standing engine

nem nagy - snug

nem nagy boszorkányság - a short horse is soon curried

nem nagy dolog - it's not up to much

nem nagy szenzáció - nothing to write home about

nem nagy ügy - nothing to make a song about

nem nagy veszteség - it is no loss

nem nagyon - not very, none too

nem nagyon erõlteti meg magát - he doesn't overwork himself

nem nagyon hálás - ungrateful

nem nagyon strapálja magát - he doesn't overwork himself

nem nagyra törõ - unambitious

nem nagyravágyó - unambitious

nem nehéz - easy

nem nehéz munka - non-exacting work

nem neheztel vkire - to bear sy no malice, to bear sy no grudge

nem nélküli - sexless, neutral, neuter

nem nélküliség - sexlessness

nem nemes - commoner

nem nemes fém - base metal

nem néz el vmit - to draw the line at sg

nem normális ember - moron

nem nõies - unfeminine

nem nyereséges - non-profit

nem nyerõ sorsjegy - blank

nem nyerõ szám - blank

nem nyerõ számot húz - to draw a blank

nem nyilvános - private

nem nyúl hozzá vmihez - to leave sg untouched

nem odaillõ - out of place

nem odaillõség - irrelevancy, irrelevance

nem odavaló - improper

nem ok nélkül van az úgy - it is not for nothing that

nem okos - unwise

nem okos dolog vmit megtenni - it doesn't do to do sg

nem okosan - impoliticly

nem okozhat bajt - to be out of harm's way

nem olvasandó betû - null

nem olyan - not so... as

nem olyan ember - he is not a man to be trusted

nem otthon alszik - to sleep out

nem otthon étkezik - to board out

nem óvatos - unwary

nem õrizném meg - I wouldn't give it houseroom

nem örömest - begrudgingly

nem õszinte - disingenuous, insincere

nem õszinte tiszteletadás - lip-service

nem õszintén - disingenuously

nem õszintén ható - stagey, stagy

nem összefüggõ - inconsequential, inconsequent, loose

nem összeillõ - inconsistent, unmatched, unequal

nem panaszkodó - uncomplaining

nem páros - odd

nem pezsgõ borok - still vines

nem piszkolódó - unstainable

nem politikus - impolitic

nem politikusan - impoliticly

nem pontos - untrue, loose

nem pózol - there is no pretence about him

nem ragozott - uninflected

nem raknám el - I wouldn't give it houseroom

nem reagáló - unresponsive

nem régebben - no later than yesterday, as late as yesterday

nem régen - just

nem régi - recent

nem remegõ hang - unfaltering voice

nem remélt - unhoped-for

nem remélt lelet - prize

nem rendes - cockeyed, bung

nem rendes ember - bad sort

nem rendíti meg vmi - to be untouched by sg

nem rendül meg vmin - to be untouched by sg

nem restelli a fáradságot - to go out of one's way to

nem részes - uninterested

nem részletezett - unspecified

nem részrehajló - unbiased, unbiassed

nem riad vissza semmitõl - he shrinks from nothing

nem robbant lövés - misfire, misfiring

nem rokon - unrelated

nem rokonszenves - unlovable

nem romlandó dolog - keeper

nem romlik meg - to keep, kept

nem rossz! - that's a good one!

nem rosszindulatú - non-hostile

nem rosszindulatú ember - there's no harm in him

nem sajnálja a fáradságot - to spare no pains, to spare no effort

nem sejtett - unthought

nem siet - to take it easy

nem sikeres - unprosperous

nem sikerül - to come to naught, to get nowhere, to fold

nem sikerül vmit megszerezni - to lose out on sg

nem sóderel - up front

nem sok hiányzik az öt órából - near upon five o'clock

nem sok jót ígérõ - unlikely

nem sok jóval biztat - it augurs ill

nem sok jóval kecsegtet - it augurs ill

nem sok szót veszteget rá - to make few words of it

nem sokáig bírja már - he won't last out long, he won't last long

nem sokáig él már - he won't last long, he won't last out long

nem sokat ér - to be not up to much, it's no cop

nem sokat haladtunk - we made poor going

nem sokat remél vmitõl - to take a dim view of sg

nem sokat teketóriázik - to make no bones about sg

nem sokat törõdik vele - to take no stock in sy

nem sokat törõdik vmivel - to make little account of sg, to make orts of sg

nem sokat vár vmitõl - to take a dim view of sg

nem sokra becsül vmit - to hold sg cheap

nem sokra megy - to be of little avail to sy

nem sötétített - unobscured

nem spekkes - lean

nem sül el - to misfire

nem szabad - unavailable

nem szabad elmenned - you mustn't go

nem szabad így viselkedned! - you must not go on like this!

nem szabad rossznéven venni - no hard feelings!

nem szabadna megengedni - it ought not to be allowed

nem szabályos - bung, nonregulation

nem szabályozott - unregulated

nem szabványos - nonregulation

nem szakember - layman, laymen

nem szakértõ - unskilled

nem szakmabeli - outsider

nem szakszerû - unprofessional

nem szállítható - undeliverable

nem szállított áru - undelivered goods

nem számít - no object

nem számít! - never mind!

nem számítva - not counting

nem számol vmivel - to leave sg out of account

nem számottevõ - of small account, of little account

nem szándékolt - unintended

nem szándékos - inadvertent, unintended

nem szándékosan - inadvertently

nem származik baja senkinek - there's no harm in saying so

nem szelektív - non-selective

nem szellõztetett - unvented, inventilated

nem szembeszökõ - inconspicuous

nem szembetûnõ - inconspicuous

nem szenvedhetem - I cannot stomach him

nem szép - unattractive, unlovely, homely

nem szerencsés - unhappy, ill

nem szeret - to dislike

nem szeret vmit - have no palate for sg

nem szeretetreméltó - unlovable

nem szeretett - unbeloved, unloved

nem szeretné hogy - to be unwilling to

nem szerzõdtetett - unattached

nem szigorú fõnök - easy master

nem szívbõl jövõen - from one's teeth

nem szívelhetem - I cannot stomach him

nem szíves - unkind

nem szívesen - against the grain, reluctantly

nem szívesen ad - to begrudge

nem szívesen látott - unwelcome

nem szívesen mondja - to stick in one's throat

nem szívesen mondom - it costs me to tell you

nem szívesen nyel le vmit - to squirm

nem szívesen tesz meg vmit - to be loath to do sg, to dislike doing sg

nem szívesen tesz vmit - to do sg with a bad grace, to dislike doing sg

nem szívesen teszi - to stick in one's throat

nem szokásos - not in use

nem szokott hozzá vmihez - to be unaccustomed to sg

nem szól - to observe silence, to shut the mouth

nem szórakoztató - unamusive, unamusing

nem szövegel mellé - up front

nem tágít - to stand pat, to stand one's ground, to persist in

nem takarékos - uneconomic, uneconomical

nem talál (lövedék) - to miss

nem talál el - to muff

nem talál semmilyen megoldást - to be at one's wits end

nem talál szavakat vmire - have no words for sg

nem találékony - uninventive

nem találja el - to guess wrong

nem találja el a célt - to miss the cushion

nem találja ki - to guess wrong

nem találok rá szavakat - words fail me to express

nem találok szavakat! - words fail me!

nem tapintható - intangible

nem tart lépést - to be out of step

nem tartja magát nagyra - have no side

nem tartja magát okosnak - he makes no pretence to wit

nem tartja magát szellemesnek - he makes no pretence to wit

nem tartja meg - to eat one's word, to eat one's word

nem tartják be - to become a dead letter

nem tartós - impermanent

nem tartozik a dologra - that's neither here nor there

nem tartozik a tárgyhoz - not to the point, to be not in order

nem tartozik a tárgyra - beside the question, beside the mark

nem tartozik vki hatáskörébe - to go beyond sy's cognizance

nem tartozik vkinek - to be quits with sy

nem tartozó - unattached

nem tehetek mást - I cannot but

nem tehette azt - his hands were forced

nem tehettem egyebet - I could not do other than

nem tehettem egyebet mint - I could do no other than

nem tekintve - except that

nem tekintve hogy - except that

nem telivér versenyló - cocktail

nem teljes - incomplete, short

nem teljes munkaidõ - short time

nem teljesen megrakott hombár - ullage

nem teljesen megrakott raktár - ullage

nem teljesít - to default

nem teljesítés - default, non-compliance

nem teljesíti a kötelességét - to cop out, to fail in one's duty

nem tellett egyéb tõlem - I could not do other than

nem tellett egyéb tõlem mint - I could not do other than

nem tér el vmitõl - to keep to

nem tér haza - to stay out

nem tér vissza - to stay out

nem természetes - unnatural, sophisticated

nem tervezett akaratlan - unintended

nem tesz eleget - to default

nem tesz meg vmit - to fail to do sg

nem teszi be a lábát vhova - not darken sy's door

nem tétovázik - he hesitates at nothing

nem tetszés - displease

nem tetszetõs - unpleasing

nem tetszik - to displease

nem tetszõ - displeasing

nem tetszõen - displeasingly

nem tévedhetetlen - fallible

nem tiszta - impure

nem tiszta kiejtés - slur

nem tisztán futó horgonykötél - foul hawse

nem tisztán futó horgonylánc - foul hawse

nem tisztelik - to be held in irreverence

nem tisztelt - ungraced

nem tisztességes - bung

nem tisztességes! - no go!

nem titkolt - unconcealed

nem tolakodó - unobtrusive

nem toxikus - non-toxic

nem több - no more, not any more

nem többet - not any more, no more

nem törlendõ - stet

nem törlesztett - unredeemed

nem törleszthetõ - unredeemable

nem törõdik - to pay no attention to

nem törõdik a dolgokkal - to let things go hang

nem törõdik az egészségével - to abuse one's health

nem törõdik magával - to forget oneself

nem törõdik vmivel - to flout, to let slide, to be mindless of sg

nem törõdnek vele - to be left out in the cold

nem történt semmi baj - I hope there is nothing wrong

nem törtetõ - unambitious

nem tud a levegõbõl megélni - he can't live on air

nem tud a semmibõl megélni - he can't live on air

nem tud dönteni vmi felõl - to be in two minds about sg

nem tud eltelni vmivel - to drink in

nem tud elviselni vmit - have a strong dislike for sg

nem tud hova lenni örömében - to walk on air

nem tud hová lenni örömében - to tread on air

nem tud kényelmesen mozogni - to be cramped for room, to feel cramped for room

nem tud kivetkõzni a bõrébõl - he cannot change his skin

nem tud megbirkózni vmivel - to be unequal to sg

nem tud megfelelni vminek - to be unequal to sg

nem tud mirõl beszélni - to be at a loss for a topic

nem tud úszni - he can't swim a stroke

nem tud vmirõl - to be unwitting of sg, to be unaware of sg

nem tudja - to be at a loss what to do, to be unwitting that

nem tudja a szemét levenni - he cannot take his eyes off sg

nem tudja befogni a pofáját - he has a loose tongue

nem tudja befogni a száját - he has a loose tongue

nem tudja kiheverni - he can't get over it

nem tudja kímélni a ruháját - to be hard on one's clothes

nem tudja magát túltenni rajta - he can't get over it

nem tudnak neki újat mondani - he takes spades from no one

nem tudnak neki újat mutatni - he takes spades from no one

nem tudok eligazodni - I have lost my bearings

nem tudok ennyit költeni - I cannot go to that expense

nem tudok ennyit rákölteni - I cannot go to that expense

nem tudok többet adni - I cannot give more

nem tudom - I don't know how to put it

nem tudom felérni ésszel - it gets past me

nem tudom felfogni - I am at a loss to understand

nem tudom hányadik - umpteen

nem tudom hogy közöljem - I don't know how to put it

nem tudom követni amit mond - I don't quite follow you

nem tudom pontosan megmondani - I cannot rightly say

nem tudom szóra bírni - I can't get a word out of him

nem tudom újra megtalálni - I can't put my hand on it

nem tudott lekötni a darab - the play didn't really get me

nem tudtam eljönni - I couldn't tear myself away

nem tudtam elszakadni - I couldn't tear myself away

nem tudtam megkapni - I could not get through to him

nem tudtam sikerre vinni - I couldn't make a go of it

nem tudtam szóra bírni - I couldn't get him to speak

nem tudva - unwittingly

nem túl - none too

nem túl világos - none too clear

nem tûr halasztást - it brooks no delay

nem tûr meg kivételt - it allows of no exception

nem tûr vmit - to draw the line at sg

nem tûröm az ilyen beszédet! - I can't go such talk!

nem tûröm! - I will have none of it!

nem udvarias - inattentive

nem utánzott - unimitative

nem ügyel - to pay no attention to

nem üti meg a mértéket - to fail, to fall short of sg

nem üti meg vminek a mértékét - to come short of sg, to fall short of sg

nem vagy cukorból - you are not made of salt

nem vagyok idevalósi - I am stranger here

nem vagyok képes arra hogy - I haven't got it in me to

nem vagyok képes megérteni - it is beyond my comprehension

nem vagyok messze a céltól - the goal is within my reach

nem vagyok nevetõ kedvemben - I'm in no laughing mood

nem vagyok valami jó táncos - I am not much of a dancer

nem vagyok valami nagy tudós - I am no great clerk

nem vak - unblind

nem valami elõkelõ - dim

nem valami hálás - ungrateful

nem valami jó - to be not up to much

nem valami nagy dolog - to be not up to much, to be not worth much

nem valami nagy tudós - to be not much of a scholar

nem válaszolt - she offered no answer

nem választékos - inelegant

nem vall színt - to hedge, to play fast and loose

nem való - incongruent

nem valódi - false, sham, bastard, bogus, unreal

nem vált be - he hadn't caught on, to belie

nem vált be (csekket) - to dishonor, to dishonour

nem vált be katonai repülõnek - he is a wash-out

nem vált valóra - to belie

nem vándorló - sedentary

nem vár vmit - to nap

nem várt - unhoped-for, unthought

nem védett kikötõ - open berth

nem végez el - to leave undone

nem vegyített - unadulterated

nem vegyíthetõ - immiscible, incompatible

nem vendégszeretõ - inhospitable

nem versenyezhet vkivel - to be no match for sy

nem vesz észre - to ice, to pass, to pass unmarked

nem vesz figyelembe - to discount, to neglect, to disregard

nem vesz figyelembe vmit - to take no notice of sg

nem vesz igénybe segítséget - to paddle one's own canoe, to play a lone hand

nem vesz igénybe vmit - to forbear, forbore, forborne

nem vesz tudomást vmirõl - to let sg go by

nem vesz tudomásul - to ignore, to pass unmarked

nem veszi be a gyomrom - I can't stomach it, I cannot stomach it

nem veszi le a kalapját - to keep one's hat on

nem veszik észre - to pass undetected, to pass unmarked

nem veszít szem elõl vkit - to keep track of sy

nem veszti el a bátorságát - to keep one's pecker up, to keep one's tail up

nem veszti el a fejét - to keep one's head

nem veszti el az eszét - to keep one's wits about one

nem vet le - to keep on

nem vetélõ ujj - insistent hind toe

nem viccelek! - no kidding!

nem vigyáz - to be off one's guard

nem világos - indistinct

nem viszonozza a közeledést - she won't click

nem viszonozza az érzelmeket - she won't click

nem viszonzott - unacknowledged

nem visszaütõ fogantyú - non-return handle

nem vitás - uncontroverted, undisputed, and no mistake

nem vitatható - indisputable

nem vitatja - to let pass unchallenged, to let go unchallenged

nem vitatott - undisputed, unquestioned, uncontroverted

nem vízálló - it won't hold water

nem vmi jó - to be not up to much

nem vmi jól viselkedett - he didn't behave any too well

nem vmi nagy dolog - nothing much

nem vmi nagy ügy - no great shakes

nem volt gól - there was no score

nem volt gyerekszobája - he was dragged up anyhow

nem volt más - was none other than

nem volt más választásom - I could not do other than

nem volt más választásom mint - I could not do other than

nem volt mindig ilyen szegény - she has seen better days

nem volt pénzem - money I had none

nem volt semmi pénzem - money I had none

nem vonzó - uninviting, unattractive

nem zavaros - unclouded, untroubled

nem zeneértõ - unmusical

nem zenekedvelõ - unmusical

nem zörög a haraszt - there is no smoke without fire

nem zsidó - gentile

néma - mute, as still as death, speechless, dumb

néma ember - mute

néma hangzó - mute

néma szereplõ - mute

néma szereplõk - crowd

néma vájat - unmodulated groove

néma zóna - skip

némajáték - mime, dumb show

némajáték bohóc fõszereplõvel - harlequinade

némajátékkal ábrázol - to mime

némajátékos - dummy

némán - dumbly

némaság - silence

némaszerep - walk-on

nembánom - slothful

nembánomság - sloth

nemek szerinti diszkrimináció - sexism

némely - some

némely ember - some people

némelyikük - some of them

nemes - grand, fine, esquire, noble, patrician, large

nemes bronz - fine bronze

nemes család sarja - offset of a noble house

nemes érzelmek - fine sentiments

nemes gondolkodású - noble, magnanimous

nemes kócsag - egret

nemes lélek - high mind

nemes lelkû - noble-minded

nemes szín - major suit

nemes úr - gentleman, gentlemen

nemes valuta - hard currency

nemesember - esquire, noble, nobleman, noblemen

nemesen - nobly

nemesfajta tenyészállatok - pedigree sires

nemesfém - precious metal, noble metal

nemesfémmel befuttat - to plate

nemesfémmel bevon - to plate

nemesi - patrician

nemesi almanach - peerage, peerage-book

nemesi birtok - demesne

nemesi évkönyv - peerage, peerage-book

nemesi földbirtok - manor

nemesi kúria - mansion

nemesi rangra emel - to ennoble

nemesi származás - family, gentility

nemesi származású - noble

nemesít - to sublimate, to gentle, to ennoble

nemesítés - sublimation, ageing

nemesítõ - ennobling

nemessé tesz - to gentle

nemesség - nobleness, nobility, peerage

nemesség tesz - to ennoble

nemeszisz - nemesis

német - Fritz, Dutch, German, jerry

német ember - kraut

német juhász - alsatian, German shepherd

német katona - Fritz, jerry

Németalföld - low countries

németalföld - the low countries

németalföldi - Belgic, Dutch

németalföldi nyelv - Dutch

nemez - felt

nemezel - to felt

nemezelés - planking

nemezelõ - fuller

nemezelõdik - to felt

nemezelt nyúlszõr - hair felt

nemezis - nemesis

nemezkalap - felt hat

nemezzel bevon - to felt

nemi - carnal, generic, sexual, copulatory, venereal

némi - some, a measure of, something of

nemi aktus - sex act

nemi baj - winchester goose, venereal disease

nemi betegség - venereal disease

nemi élet - sex

nemi élet tudománya - sexology

nemi elõjáték - foreplay

némi emlékeztetõ - smack

nemi érintkezés - coitus, coition

nemi erõszak - violation, abuse, rape

nemi erõszakot elkövetõ - rapist

nemi felvilágosítás - sex instruction, sex education

nemi hormon - sex hormone

nemi hovatartozást megállapít - to sex

nemi hovatartozást tisztáz - to sex

nemi kapcsolat - intimacy

nemi kéjérzést okozó - erotogenic

nemi közösülés - sexual intercourse, carnal knowledge

némi nehézséget okoz - it presents some difficulty

nemi önkielégítés - masturbation

nemi önkielégítést végez - to masturbate

nemi ösztön - sex instinct, sex urge

némi sikere van - have something of a success

nemi szerv - organ of copulation

nemi szervek - private parts, privy parts

nemi vágy - lust, libido, sex urge

nemi vágyat növelõ - aphrodisiac, aphrodisiacal

nemi vágyat növelõ szer - aphrodisiac

nemi varázs - sex appeal

nemi vonzerõ - sex appeal

némiképp - somewhat

nemileg - sexually

némileg - some, something, somewhat

nemileg felizgat - to turn sy on

nemileg túlfûtött - oversexed

nemiség - sexuality, sex

nemiséget megállapít - to sex

nemiséggel bíró - sexed

nemkívánatos - unwanted, undesirable

nemkívánatos eredményre vezetõ - counterproductive

nemkívánatos idegenek - undesirable aliens

nemkívánatos személy - persona non grata

nemleges - negative

nemleges válasz - negative reply, negative answer

nemlét - nothingness, nonentity, non-existence

nemlétezés - nonentity

nemmel szavazó - non-content

nemmel szavazók - noes

nemrég - a short time ago, just now, lately, newly

nemrég múlt ötven éves - newly turned fifty

nemrégiben - recently

nemsokára - in a little while, before long, by and by, now

nemsokára azután - now

nemtelen - ignoble

nemtörõdöm - insouciant, negligent, inattentive, happy-go-lucky

nemtörõdöm módon - insouciantly

nemtörõdömség - recklessness, nonchalance, sloth, insouciance

nemtörõdömséggel kezel - to flout

nemz - to get, got, to breed, bred, to gender, interface

nemzedék - generation

nemzedékrend - genealogy

nemzedékrendi - genealogical

nemzés - prolification, procreation, breeding, progeniture

nemzési - reproductive

nemzet - nation

nemzetárulás - high treason

nemzetgazdaságtan - social economy

nemzeti - national, vernacular

nemzeti haderõ - home defence force

nemzeti himnusz - national anthem

nemzeti lobogó - national flag, ensign

nemzeti nyelv - vernacular

nemzetiségi - gentilitial

nemzetközi - international

nemzetközi ellenõrzés - trusteeship

nemzetközi gépkocsi-igazolvány - international custom pass

nemzetközi megbízás - international mandate

nemzetközi segédnyelv - auxiliary language

nemzetközi vásár - exposition

nemzetközi védnökség - trusteeship

nemzetközösség - commonwealth

nemzetõr - militiaman, militiamen

nemzetõrség - home guard

nemzetség - stem, genus, genera

nemzõ - procreative, reproductive, generative, sire

nemzõszervek - reproductive organs, privy parts

néni - dame

nénike - aunty, auntie

neologizmus - neology, neologism

neon - neon

neoncsõ - neon gas lighting tube, neon tube

neoncsõvilágítás - neon-tube lighting

neonfény - neon lamp, neon light

neongáz - neon

neonreklám - neon sign

neoplazma - new growth

neoprén - neoprene

nép - folk, commons, people

nép- - popular

nép széles tömegei - gross of the people

Nepál - Nepal

nepáli hegylakó - sherpa

népámítás - demagoguery

népámító - demagogue, demagog

népbetegség - endemic

népbõl ered - to be sprung from the people

népbõl származik - to be sprung from the people

népbõl való ember - man of the people

népes - populous

népes család - long family

népes családja van - have one's quiver full

népesség - population, people

népességi statisztika - population statistics

népfelkelõ - train, territorial

népfelkelõ hadsereg - territorial army

népfront - popular front

népi - folk, vernacular, popular

népi felkelés - ebullition of the people

népies - folksy, popular

népieskedõ - folksy

népiesség - popularity

népirtás - holocaust

népítélet - mob law

népközösség - body politic

népköztársaság - people's republic

népmese - folk-tale

népmozgalmi statisztika - vital statistics

népnyelvi - vernacular

nepotizmus - nepotism

néprajzi - ethnic, ethnical

népség-katonaság - ranks, rank and file

népszámlálás - census

népszavazás - referendum, popular vote

népszerû - folksy, pop, popular

népszerû nevén - popularly called

népszerûség - popularity

népszerûséget hajhászó beszéd - claptrap

népszerûsít - to popularize, to vulgarize, to propagate

népszerûsítés - publicity, propagation

népszerûtlen - unpopular

népszónok - soap-box orator

néptelen - unpeopled

néptömeg - populace

néptömegek - hoi polloi

néptörzs - tribe

néptribün - tribune

népvagyon - collective property

népvezér - tribune

népzene - folk music

nercprém - mink

nercszõrme - mink

nesze neked! - so there!

nesze semmi fogd meg jól! - bunkum!

nesze! - take that!

neszez - to clatter

nesztelen - noiseless

nesztelen léptekkel halad - to pad along, to pad

netalán - by chance, by any chance

netán - by chance, by any chance

netovábbja vminek - quintessence

nettó - net, clear, neat

nettó ezret keres évente - to net a thousand a year

nettó jövedelem - black

netz - netting

neuralgia - neuralgia

neuralgiás - neuralgic

neurotikus - neurotic

neurotikus személy - neurotic

neurózis - neurosis, neuroses

neutrínó - neutrino

neutron - neutron

neutronbomba - neutron bomb

név - name, moniker, designation, denomination

név- - nominal

név egybekapcsolt kezdõbetûi - cipher

név szerint - by name, namely

név szerinti - nominal

nevada - battle horn state

névcédula - tally

névcédulával ellát - to tally

nevel - to raise, to breed, bred, to school, to discipline

nevelés - breeding, nurture, training, nursing

nevelési irányzat - direction in education

neveletlen - troublesome, unmannerly, ineducable, dragged up

neveletlen ember - boor

neveletlen fickó - cur

neveletlenség - breach of decorum, indiscretion, incongruity

neveletlenül viselkedik - to misbehave oneself, to act up

neveletlenül viselkedõ - ill-bred

nevelhetõ - manageable

nevelõ - nurturer, educator, preceptor

nevelõanya - foster-mother

nevelõapa - foster-father

nevelõintézet - boarding school, boarding-school

nevelõnõ - nursery governess, governess

nevelõotthon - foster home, foster-home

nevelõszülõ - fosterer

nevelõszülõkhöz adás - fosterage

nevelt gyermek - nurseling, nursling

nevén nevezi a dolgot - to call a spade a spade

nevén nevezi a gyermeket - to call a spade a spade

névérték - par, denomination, nominal value

névérték alatt - below par

neves - to be renowned, renowned, celebrated, noted

neves ember - man of note

neves író - writer of distinction

nevet - to laugh, to crack up, to pooh-pooh

nevet ad - to name

nevét adja vmihez - to lend one's name to sg

nevét bemondja - to give in one's name

nevet felvesz - to assume a name

nevet jogtalanul felvesz - to assume a name

nevét kiáltva keres vkit - to page

nevet kibök - to heave a name

nevet listára felvesz - to enter on a name on the list

nevét odaadja vmihez - to lend one's name to sg

nevet vmin - to laugh at

nevetés - laugh, laughing, laughter

nevetés fogja el - to be seized with laughter

nevetéssel elintéz - to laugh away

nevetéssel elûz - to laugh away

nevetni való dolog - stuff to laugh

nevetni való volt - it was all fun and pretence

nevetõ - laughing

nevetõorkánt támaszt - to raise a storm of laughter

nevetõs - laughing

nevetség - ridicule

nevetség tárgya - jest, flouting-stock, laughing-stock, scoff

nevetséges - ridiculous, laughable, foolish, undignified

nevetséges ajánlat - derisory offer

nevetséges baklövés - howler

nevetséges dolog - object

nevetséges ember - object

nevetséges kiöltözködés - rig

nevetséges komédia - pantaloonery

nevetséges öltözék - setout

nevetséges utánzat - mockery

nevetségesen - laughably, foolishly, ludicrously, preposterously

nevetségesen kiöltöztet - to accoutre

nevetségessé tesz - to travesty, to flout, to stultify, to laugh down

nevetségessé tesz vkit - have the laugh of sy, to get the laugh of sy

nevetségessé teszi magát - to make an ass of oneself

nevetségessé teszi önmagát - to stultify oneself

nevetségesség - ridiculousness, preposterousness

nevettet - to tickle

nevettetõ - side-splitting

nevettetõ dolog - scream

nevetve mond - to laugh

nevetve tesz - to laugh

nevez - to designate, to term, to clepe, clept, to clepe

nevezetes - notable, remarkable, celebrated, significant

nevezetes cselekmények - memorabilia

nevezetes események - memorabilia

nevezetesen - namely

nevezetesség - show-place, sight

nevezett - ycleped, yclept, -named

nevezi magát vminek - to dub oneself sg

nevezik vhogy - to be referred to as

nevezõ (törté) - denominator

nevezve - ycleped, yclept

névhez tartozó - nominal

névjegy - card

névjegykártya - calling card

névjegyzék - roll, register

névjel - monogram

névjelre vonatkozó - monographic

névkártya - trade card

névleg - in name

névleges - nominal

névleges bérösszeg - peppercorn rent

névleges érték csökkentése - derating

névleges jellemzõket csökkent - to derate

névleges teljesítmény - capacity, rating

névleges vezetõ - figurehead

névlegesen - nominally

névmás - pronoun

névmutató - index

névmutatóval ellát - to index

névnap - name-day

névre szóló részvény - registered share

névre vonatkozó - nominal

névrokon - namesake

névrõl - by name

névsor - nominal roll, list, roster

névsor élén áll - to top a list

névsor legelején áll - to top a list

névsorolvasás - calling-over

névsorolvasást tart - to call the roll

névsort olvas - to call the roll

névszói - nominal

névtábla - shingle, name-plate, nameplate, plate, nametag

névtáblával ellát - to tally

névtelen - faceless, unnamed, nameless, anon, anonymous

névtelen levélíró - poison pen

névtelen szerzõ - anon, anonym

névtelenség - anonymity

névtelenül - anonymously

névutó - postpositive, postposition

névutói - postpositive, postpositional

nevû - #NÉV?

néz - to look, to screw, to watch, to eyeball, to regard

néz vmerre (ablak) - to look on to, to look to, to look out on

néz vmi felé - to look towards

néz vminek - to take for

néz vmire - to overlook, to front upon sg, to give upon sg

nézd - see what a prize I have found!

nézd csak - why

nézd csak! - just look!

nézd meg - mind your step!, watch your step!

nézd meg magad! - see for yourself!

nézés - gaze

nézet - sentiment, view, eye, sight, judgement, theory

nézeteltérés - clash, clash of views, jarring

nézeteltérése van vkivel - to be at variance with sy

nézeteltérést elsimít - to fix up a quarrel

nézetem szerint - in my eye

nézetletérés - disagreement

nézetletérést tisztáz - to settle a difference

nézõ - spectator, bystander, looker-on, lookers-on

nézõke - eyepiece

nézõpont - aspect, viewpoint

nézõtér - house, auditorium, auditoria

nézõtér elsõ sora - ringside

nézõvonal - line of sight

nézzen be holnap! - will you call around tomorrow?

nézzenek csak! - behold me!

ni csak! - my hat!

nigger - nigger

nihilista - nihilistic, nihilist

nihilizmus - nihilism

nikkel - nickel

nikotin - nicotine

Nílus - Nile

nimbusz - halo

nimbuszt leront - to debunk

nimbuszt megsemmisít - to debunk

nimfa - nymph

nimfácska - nymphet

nimfománia - nymphomania

nimfomániás - nymphomaniac

nincs - to want

nincs állása - to be out of job

nincs bátorsága megtenni vmit - not find it in one's heart to

nincs beleszólása vmibe - have no voice in sg

nincs benne semmi különös - there is not much in him

nincs benne sok fantázia - to be not much in it, to be nothing much in it

nincs benne sok lehetõség - to be not much in it, to be nothing much in it

nincs bezárva - to be on the latch

nincs dereka - have no waist

nincs egészen rendjén - it does not go on all fours

nincs egy fityingje sem - he hasn't a bean

nincs egy perc maradása - to be always on the go

nincs egy perc nyugta - to be always on the go

nincs egy vasa sem - to be dead broke, to be stony broke, to be broke

nincs egy vasam se - I'm broke, I haven't got a red cent

nincs egyetlen érve sem - he hasn't a leg to stand on

nincs elég belõle - to be in short supply

nincs elegendõ alkalmazottja - to be under-stuffed

nincs elferdülve - in true

nincs érdekelve vmiben - to stand on the side line

nincs értelme - it does not construe, nothing doing

nincs esélye - to be out of the running

nincs esze - dead above the ears

nincs étvágyam - I'm off my feed

nincs felkészülve - to nap

nincs felkészülve vmire - to be in no trim for sg

nincs folyóvíz - there is no water supply

nincs formában - to be out of practice, to feel below par

nincs hallása - have no ear

nincs harag! - no hard feelings!

nincs határ - the sky is the limit

nincs hatással vkire - to be lost upon sy

nincs helye kétségnek - no room for doubt

nincs hír róla - to be unaccounted for

nincs hova lehajtania a fejét - have neither house nor home

nincs hozzászokva vmihez - to be unused to sg

nincs humorérzéke - he cannot see a joke

nincs ideje - have no time to spare, to be pushed for time

nincs igaza - to be wrong, to be in the wrong

nincs ínyemre - it does not suit me, it is not to my taste

nincs ínyemre hogy - it is distasteful to me to

nincs ínyemre megtenni - I cannot bring myself to do it

nincs ínyére vmi - have no palate for sg

nincs irgalom - no quarter given

nincs itt semmi keresnivalód - this is no place for you

nincs itthon - to be out

nincs jelen - to be absent

nincs jó bõrben - to be unfit

nincs jó egészségben - to be unfit

nincs jó emlékezõtehetsége - she hasn't a good memory

nincs jó formában - to be unfit

nincs jó memóriája - she hasn't a good memory

nincs jó színben - to be off colour

nincs jól ellátva vmivel - to be ill provided with sg

nincs kapcsolatban vkivel - to be out of touch with sy

nincs kapcsolatban vmivel - have nothing to do with sg

nincs kedve megtenni vmit - not find it in one's heart to

nincs kedve rágyújtani? - will you have a smoke?

nincs kedve vmihez - to be not in tune for sg

nincs kedvem - I don't feel like

nincs kedvemre - it does not suit me

nincs kezdeményezõ ereje - to lack initiative

nincs kezdeményezõ képessége - to lack initiative

nincs ki a négy kereke - off one's crumpet

nincs ki mind a négy kereke - have a screw loose

nincs kifogása ellene - have no objection to

nincs kifogásom ellene - I'm easy

nincs korlátozás - the sky is the limit

nincs könnyebb a szónál - easier said than done

nincs lemaradva - to be with it

nincs lesen - to be on side

nincs magánál - to be zipped

nincs már az egyetemen - to be down

nincs más gondja mint - have no concern but

nincs máshová fordulnom - I have no other place to go to

nincs máshová mennem - I have no other place to go to

nincs meg - to be wanting

nincs még egy ilyen hõs - you are no end of a hero

nincs megfeszítve - to hang slack

nincs meghúzva - to hang slack

nincs megvetemedve - in true

nincs messze - it is no distance

nincs messze a hatvantól - he is not far off sixty

nincs messze a nap - the day isn't very far

nincs mit csinálni! - no go!

nincs mit tenni - the game's up, nothing doing

nincs mit! - you have no occasion!

nincs munkája - to be out of job

nincs nálam pénz - I have no money with me

nincs ok a panaszkodásra - no occasion for complaint

nincs ott az esze - he is not at all there

nincs otthon - to be gone, to be out, to be away from home

nincs önbizalma - can't say bo to a goose

nincs öröm üröm nélkül - the sweet and sour go together

nincs összhangban vmivel - out of key with sg

nincs párja - there is nothing like sg, has no match

nincs pénze - to be skint, to be hard up for money

nincs plafon - the sky is the limit

nincs rá bizonyítéka - he hasn't a leg to stand on

nincs rá mentség - it admits of no excuse

nincs rá szó - to be too silly for words

nincs rendben - to be out of kilter

nincs róla tudomása - to be unwitting that

nincs semmi akadály - it's all clear sailing

nincs semmi baj! - all serene!

nincs semmi kifogásuk ellene - they got nothing on him

nincs semmi pénze - have no money

nincs semmije - he has nothing to his name

nincs sikere - to fall flat

nincs sima út ahhoz - there's no royal road to it

nincs sima út vmihez - there is no royal road to sg

nincs sok esélyem - the chances are against me

nincs szabad ideje - have no time to spare

nincs szerencséje - have hard luck

nincs szinkronban - to be out of mesh

nincs szíve megtenni - have not the heart to do sg

nincs szolgálatban - to be off duty

nincs szükség vmire - there is no need for sg

nincs tájékozódása - to be adrift

nincs távol a nap - the day isn't very far

nincs tekintettel másokra - to be thoughtless of others

nincs tovább - it's all over

nincs tovább! - and there's an end of it!

nincs több - there is no more of it

nincs több pénze - have no more money

nincs többé - dead and gone

nincs többem - I have no more

nincs tudatában vminek - to be unaware of sg, to be unwitting of sg

nincs tudomása vmirõl - to be unaware of sg, to be unwitting of sg

nincs türelme - he wants patience

nincs veszély - the coast is clear

nincs visszaút - you are in for it, you are for it

nincs vízvezeték - there is no water supply

nincsen ember hiba nélkül - every bean has its black

nincsen füst tûz nélkül - there is no smoke without fire

nincsen párja a munkában - to be a beggar for work

nincsen rózsa tövis nélkül - no gains without pain, every bean has its black

nincsen tûz füst nélkül - there is no fire without smoke

nincsenek aggályai - to make no scruples

nincstelen - pauper, wanting, penniless

nindzsa - ninja

nini - why

nipp - nick-nack, nick-nackery, bric-a-brac

nippek - china ornaments, knick-knacks

nippli - grease nipple

nirvána - nirvana

nitrát - nitrate

nitrit - nitrite

nitrogén - nitrogenous, nitrogen

nitroglicerin - blasting oil, nitro-glycerine, nitroglycerine

nívó - bench, standard, plane

nívón alul - below par

nívótlan - to be below par, below par

nívótlan játék - mug's game

no - I dare say!

no-no! - fie!

no csak! - so!

no de - why

no de egykutya - which is just as well

no de ilyet! - well I'm blowed!, the idea!, my hat!, dear me!

no de mindegy - which is just as well

no lássam - I dare you to jump

no még ilyet! - the idea!

no nézd! - my hat!

no no! - tut tut!

no végre hogy itt vagy! - you are here!

Nobel-díj - Nobel prize

nocsak - why

nógat - to prod, to drive on, to goad

nógat vkit - to jog sy on

nógat vkit vmire - to egg sy to do sg, to egg sy on to do sg

nógatás - pressing

noha - while, albeit

nohát! - upon my word!

nomád - nomadic, nomad

nomen actionis - noun of action, action noun

nominálbérek - nominal wages

nominális - nominal

nominatívusz - nominative

nomogram - alignment chart

nóna - none

nonkomformista egyház - free church

nonkomformista kápolna - zion

nonkonformista - nonconformist

nonkonformizmus - nonconformity, nonconformism

nono - la-la

noppos gyapjúszövet - frieze

noppos posztó - frieze

norma - norm

normáktól eltérõ - deviant

normál - normal

normál bután - n-butane

normális - run, ornery, normal

normális állapot - normalcy

normális ellen játszik - to play against bogey

normális eloszlás - normal distribution

normális idõk - normalcy

normális keretek közé kerül - to settle down

normális testi kipárolgás - insensible perspiration

normális vágányokra tér - to settle down

normálishoz visszatérõ - anticlimatic

normálisnál kisebb méret - undersize

normalizál - to normalize

normalizálás - normalization, rapprochement

normalizáló izzítás - normalization

normalizálódik a helyzet - to get back to normal

normalizált - normalized

normálméreten aluli - undersize

normált - normalized

normatív - normative

normatíva - norm

norvég - Norse, Norwegian

norvég ember - Norwegian

norvég fenyõ - Norway spruce

norvég nyelv - Norse, Norwegian

Norvégia - Norway

norvégiai - Norse, Norwegian

nos - why, well

nos hát! - so!, let me see!, here goes!

nos öregem - I say old egg

nosza! - whoop!

noszogat - to prod, to goad, to prime the pump, to edge on

noszogat vkit vmire - to egg sy on to do sg, to egg sy to do sg

noszogat vmire - to goad on sg

nosztalgia - nostalgia

nosztalgiázó - nostalgic

nosztalgiázva - nostalgically

nosztalgikus - nostalgic

nosztalgikusan régimódi - camp

notabilitás - notability

nótázó - singing

notesz - pocketbook, pocket-book, note-book

notórius hazudozó - liar of the first water

notórius szédelgõ - swindler of the first water

novella - story, novel, short story

novokain - procaine, novocaine

nõ - candy, tail, to wax, to extend, woman, women, ass

nõ a foga - to cut one's tooth

nõbolondító - philanderer

nõcsábász - sheikh, sheik, gay dog, punter, lovelace

nõgyógyász - gynaecologist, gynecologist

nõgyógyászati - gynecological

nõi - women's, woman's, female, womanly

nõi csapos - tapstress

nõi délutáni kalap - cocktail hat

nõi fanszõrzet - wool

nõi fehérnemû - undies, lingerie

nõi fodrász - hair stylist, hairdresser

nõi fõszereplõ - leading lady

nõi fürdõruha - swimsuit, bathing suit

nõi fûzõ - stays

nõi ing - chemise, slip, shimmy

nõi italmérõ - tapstress

nõi kézitáska - reticule

nõi kötött blúz - jumper

nõi mell - knockers

nõi mellek - apples

nõi páros - women's double

nõi pulóver - jersey

nõi ruha - frock, drag

nõi ruhaderék - corset

nõi sárkány - vixen

nõi statiszta - showgirl

nõi szoba - bower

nõi sztár - leading lady

nõi társaság - bevy

nõi táska - reticule

nõi választójogért harcoló - suffragist

nõi vécé - rest room

nõies - womanly, emasculated, poncy, effeminate, feminine

nõies férfi - milksop, creampuff, pansy boy, cream-puff, pansy

nõies fiú - sissy

nõiessé tesz - to womanize

nõiesség - effeminacy

nõietlen - unfeminine

nõiruha tervezés - couture

nõiruha tervezõ - couturier

nõk - sex, womanhood

nõk bálványa - matinée idol

nõk körül legyeskedik - to horse around with women

nõk után járás - wenching

nõk után szaladgál - to be on the loose

nõnek öltözik - to get oneself up as a woman

nõnemû - feminine

nõni kezd - to spring up, to begin to spring

nõni látszott - it seemed to grow

nõrablás - abduction of women

nõs - wedded

nõstény - female, queen, bitch, gin

nõstény állat - cow

nõstény bálna - cow whale

nõstény hattyú - pen

nõstény macska - tabby, she-cat, tabby cat

nõstény róka - vixen

nõstény tigris - tigress

nõsténybárány - ewe lamb

nõsténykecske - she goat

nõszirom - flag, iris

nõt teherbe ejt - to get a woman with child

nõtlen - to lead a single life, single, celibate

nõtlen ember - bachelor

nõtlen nagybácsi - bachelor uncle

nõtlenség - celibacy

nõtlenségi fogadalom - vow of celibacy

nõtlenül él - to keep bachelor's hall

nõtõl kegyeit kéri - to put the hard word on

nõuralom - petticoat government

nõül vesz - to espouse

növedék - accretion, accession, increment

növekedés - heightening, gain, accretion, rise, increment

növekedési hiba - stunted growth

növekedési hormon - growth hormone

növekedési ráta - growth rate

növekmény - growth

növekszik - to get large, to gather, to gather head, to wax

növekszik a tekintélye - to gain in prestige

növekvés - increment

növekvõ - thriving, ascendant, incremental, crescent

növekvõ befolyást gyakorol - to win upon

növekvõ hold - quarter moon, new moon, moon in increment

növekvõ mértékben - increasingly

növel - to redouble, to extend, to send up, to aggravate

nõvel kikezd - to pick up with a woman

növelés - augmentation, expansion, rise

növeli a fogyasztást - to increase consumption

növeli sebességét - to gather pace

növeli vki nehézségeit - to add to sy's difficulties

növendék - pup

növény - plant

növényállomány - stand

növényevõ - herbivorous

növényevõ állat - herbivore

növénygyûjtemény - herbarium

növénygyûjtõ - herbalist

növényi - vegetal, vegetable

növényi anyag - vegetable matter

növényi eredetû - vegetable

növényi héj - cod

növényi kivonat - infusion

növényi olaj - vegetable oil

növényi rozsda - brand

növényi szén - charcoal

növényi zsiradék - vegetable fat, vegetable butter

növényszegély - herbaceous border

növényt elföldel - to lay in a plant by the heels

növényt gyûjt - to botanize

növényt takar - to lay in a plant by the heels

növénytan - botany

növénytani - botanic, botanical

növénytannal foglalkozik - to botanize

növényvédelem - pest control

növényvilág - flora, vegetable kingdom

növényvilág osztálya - classes of a kingdom

növényvõ - vegetarian

növényzet - greenery

nõvér - sister, nurse, fille

nõvérke - titty

növés - increment, growth

növést akadályoz - to stunt

nõzés - wenching

nõzik - to womanize, to be on the loose

nudizmus - naturism

nudli - noodle

nukleáció - nucleation

nukleáris - nuclear

nukleáris fegyver - nuclear weapon, nuke

nukleáris fegyverkísérlet - nuclear test

nukleáris háború - nuclear war, nuclear warfare

nukleáris hadviselés - nuclear warfare, nuclear war

nukleonika - nucleonics

null-null - goalless draw

nulla - nil, nought, nothing, null, naught, zero, duck

nulla- - null

nulla-leolvasás - zero reading

nullafok - zero

nullapont - zero, zero point

nullára állít - to zero

nullára állítás - setting to zero

nullára beállítás - index correction

nullára redukálás módszere - zero method

nullás búzaliszt - patent

nullásliszt - whites

nullázó - setback device, null

nullázó módszer - zero method

nullfok - zero

nullkörzõ - bow pen

nullpont - zero point, zero

nullpontra állít - to zero

nullszéria - pilot lot

numera - go

numerikus - numerical, numeral

numerus - number

nutria - nutria

nüansz - nuance

nüánsz - nuance

nyafka ember - chuff

nyafka gyerek - cry-baby, crybaby

nyafka személy - cry-baby

nyafkán ábrándos - lackadaisical

nyafog - to mewl, to whine, to blat, to grizzle, to yammer

nyafogás - whining, yammering, whine, snivel, bitching

nyafogó - sniveler, whiny, querulous, whining, squealer

nyafogó ember - kicker

nyafogva - querulously

nyaggat - to vex, to bother, to be on to sy

nyaggat vkit vmiért - to keep after sy for sg

nyáj - flock, bunch, herd, fold, drove

nyájas - endearing, comely, meek, sweet, gentle, friendly

nyájas olvasó - gentle reader

nyájasan - gently, affably, endearingly

nyájasan megvereget - to chuck

nyájaskodik - to preen oneself

nyájaskodik vkivel - to be gracious to sy

nyájasság - loving-kindness, suavity, gentry, friendliness

nyájasságtól csepegõ - honeyed

nyájban élõ - gregarious

nyak - crag, stud, neck, barrel, collar, scrag, tang, nab

nyak felsõ csigolyája - atlas

nyaka közé kapja a lábát - to skedaddle

nyaka közé szedi a lábát - to skedaddle

nyakába borul vkinek - to fall on sy's neck

nyakába ugrik vkinek - to fall upon sy's neck

nyakába varr - to impose

nyakába varrja magát vkinek - to pin oneself on sy

nyakába veszi a lábát - to show a clean pair of heels, to take one's heels

nyakadra viszem a rendõrséget - I'll put the police on to you

nyakal - to swill, to swig, to guzzle

nyakalja - dewlap

nyakán él vkinek - to scrounge on sy

nyakánál fogva elkap - to scrag

nyakára hág - to run through

nyakára hág a pénznek - to blow the expense

nyakára hág minden pénzének - to go through all one's money

nyakára hág vminek - to play ducks and drakes of sg

nyakára jár - to importune

nyakára ül vkinek - to inflict one's company on sy

nyakas - contrary, cussed, headstrong, unruly, stubborn

nyakasság - stubbornness, obstinacy

nyakát szegi - to break one's neck

nyakát töri - to break one's neck

nyakát válla közé húzva - hunched-up shoulders

nyakba vetett késtartó zsinór - lanyard

nyakban viselt gyöngysor - collar of pearls

nyakbõség - size in collar

nyakfájás - stiff neck

nyakferdülés - wryneck

nyakhám vánkosa - collar pad

nyaki - jugular

nyakig - over head and ears, head over ears, over head

nyakig benne van - to be in for it

nyakig sáros - plastered with mud, to be all in a muck

nyakig ül vmiben - to be up to the eyes in sg

nyakig van a bajban - he is in deep waters, he is in deep water

nyakig van vmiben - to be swamped

nyakig vmiben - head over ears in sg, over head and ears in sg

nyakigláb - gangling, spindly

nyakigláb ember - spindle

nyakívelés - bend of the neck

nyakkendõ - scarf, scarves, scarf, necktie, cravat, tie

nyakkendõjét megigazítja - to straighten one's tie

nyakkendõs - cravatted

nyakkendõt hordó - cravatted

nyakkendõt viselõ - cravatted

nyakkivágás - neck-line

nyaklánc - collar, necklace

nyaklánc hajlított fémbõl - torque, torques

nyakleves - clip, flap, cuff

nyakló és szügyelõ - collar

nyakon csíp - to collar, to pull, to nick, to cop

nyakon csíp vkit - to seize sy by the collar, to clap sy by the heels

nyakon csípés - pulling

nyakon ragad - to collar

nyakon teremt vkit - to give sy a thick ear

nyakoncsíp - to pinch

nyakörv - dog's collar, collar

nyakpánt - halter neckline

nyakpántos ruhaderék - halter

nyakra-fõre - indiscriminately

nyakravaló - cravat, scarf, scarves

nyakrész - collar

nyaksál - scarf, scarves

nyakszirt - nape

nyakszõrzet - collar

nyaktekercs - wryneck

nyaktiló - guillotine

nyaktilóz - to guillotine

nyaktilózás - guillotining

nyaktoll - hackle

nyaktollazat - collar

nyal - to stroke, to lap, to lick, to toady

nyál - saliva, gob, spit, spittle, drool, drivel

nyál- - salivary

nyal-fal - to snog, to slobber

nyal-fal vkit - to slobber over sy

nyal vkinek - to slaver, to smarm, to butter sy up

nyal vmit - have a suck at sg, to take a suck at sg

nyála csorog - to slubber

nyála folyik - to slubber

nyaláb - bar, truss, cluster, bundle, bunch, band, pile

nyalábba köt - to bundle

nyalábnyi - armful, armload

nyáladzás - dribble, salivation, slobber

nyáladzik - to dribble, to drool, to slaver, to salivate

nyáladzva - slaveringly

nyalakodás - snog

nyalakodik - to snog

nyalánkság - goodies, sweet morsel, goody

nyalás - lick, butter, toadyism, apple souce

nyálas - sloppy

nyalás-falás - osculation

nyalás az elõkelõnek - tuft-hunting

nyalató - lick

nyaldos - to lick, to lap

nyálfolyás - salivation, slobber

nyalintás - lick

nyalizik - to suck up to sy

nyálka - phlegm, mucilage, mucus, slime, rheum, slaver

nyálkás - mucilaginous, glutinous, slimy

nyálkássá tesz - to glutinize

nyálkásság - sliminess, glutinosity

nyálképzõdés - salivation

nyálmirigyek - salivary glands

nyaló - smarmy

nyalóhenger - vibrating roller

nyalóka - sucker, lollipop

nyalókapénz - peanuts

nyáltermelõ - salivary

nyám-nyám alak - milksop, namby-pamby

nyamvadék - cream-puff, creampuff

nyamvadt - wretched, ruddy, cheesy, ratty

nyamvadt alak - dirty dog

nyápic - cream-puff, creampuff

nyápic ember - weakling

nyápic gyermek - delicate child

nyár - poplar, summertime, summer

nyaral - to summer

nyaraló - vacation house, holiday house, vacationer

nyaralóház - bungalow, chalet

nyárfa - aspen, poplar

nyargaló - dog

nyári - summer

nyári fúvóka - jet for summer use

nyári idõszámítás - summer school, summer time

nyári lak - chalet

nyári lúd - elk

nyári szünidõ - summer holidays

nyári vakáció - summer holidays

nyári zápor - summer plump

nyárias - summery, summerly

nyáridõ - summertime

nyárközép - midsummer

nyáron - in summer

nyáron át legeltet - to summer

nyáron gyûjts - waste not want not

nyárs - prod, broach, spit

nyársat nyelve - bolt upright

nyársat nyelve ül - to sit bolt upright

nyárspolgár - petty bourgeois, philistine

nyárspolgári - philistine

nyárspolgári gondolkodás - philistinism

nyárspolgárság - philistinism

nyársra húz - to skewer, to broach, to spit

nyársra szúr - to spit

nyársra tûz - to skewer

nyavalyás - bum, ratty, damn, damned, bally, flaming, potty

nyavalyásan érzi magát - to feel very queer

nyavalyásnak érzi magát - to feel very queer

nyavalygás - snivel

nyavalygó - sniveling, sniveller, sniveler

nyavalyog - to rabbit on, to rabbit, to snivel

nyávog - to yowl, to wow, to mew, to waul, to miaow

nyávogás - wow, mew, miaow, caterwaul, yowl, caterwauls

nyegle - flippant

nyeglén - flippantly

nyegleség - flippancy

nyekergés - scrape

nyekerget - to fiddle

nyekergetés - scrape, fiddling

nyekergõ hangot hallató húr - jarring string

nyel - to stomach, to swallow, to gorge, to gulp

nyél - pole, handle, stem, stock, grip, mounting, shaft

nyél pereme - shoulder

nyélbe beilleszt - to haft

nyélbeillesztés - coupling

nyélcsap - tang

nyelés - swallow, gulp

nyeles felmosó - mop

nyéllel ellát - to haft

nyelõcsõ - esophagus, red lane, throttle, oesophagus, gullet

nyelv - index, lingo, terms, speech, tongue, trip

nyelvbotlás - trip, blooper, bloomer, lapse of the tongue, break

nyelvbotlást követ el - to trip

nyelvcsalád - phylum, family of languages

nyelvcsoport - phylum

nyelvemlék - monument

nyelves - coming

nyelvész - linguist

nyelvészeti - linguistic

nyelvet gyorsan elsajátít - to pick up a language

nyelvet gyorsan megtanul - to pick up a language

nyelvével csettint - to click one's tongue, to tut, to chirrup

nyelvhibák leküzdésére tanítás - speech correction

nyelvhibás - tongued-tied

nyelvi - idiomatical, idiomatic, linguistic

nyelvi fordulat - phrase

nyelvi réteg - speech level

nyelvi újítás - neologism

nyelvismeret - command of a language

nyelvjárás - lingo, speech, dialect

nyelvjárási - idiomatic, idiomatical, dialectical

nyelvjárási sziget - speech island

nyelvjárási terület - speech area

nyelvjárásra jellemzõ - idiomatical, idiomatic

nyelvközösség - speech community

nyelvre jellemzõ - idiomatic, idiomatical

nyelvrontás - barbarism

nyelvsziget - speech island

nyelvtan - grammar

nyelvtani bõvítmény - adjunct

nyelvtani esetet vonz - to govern

nyelvtanilag elemezhetõ - to construe

nyelvtehetség - gift of tongues

nyelvterület - speech area

nyelvtörõ - jawbreaker, jaw-breaker

nyelvtörõ szó - jaw-breaker

nyelvtudás - command of a language

nyelvtudományi - linguistic

nyelvújítás - neology

nyelvújító - neologist

nyer - have the best of it, to gain, to get, got

nyérc - mink

nyereg - pigskin, saddle

nyereg (kerékpáron) - seat

nyeregállvány - bow

nyeregállvány nélküli nyereg - pad

nyeregbe pattan - to spring into the saddle

nyeregbe segít vkit - to give sy a leg up

nyeregbe száll - to get on a horse, to take horse, to mount a horse

nyeregbõl kivet - to buck sy off

nyeregfa - bolster

nyeregfára kifeszít - to tree

nyeregheveder - cinch

nyeregkápagomb - pommel

nyeregpárna - pad

nyeregszeg - back-rest

nyeregtakaró - housing

nyeregtáska - saddlebag

nyeregtetejû - gabled

nyeregtetõ - pitched roof

nyeregváz - bow

nyeregváz nélküli nyereg - pad

nyerek - heads I win tails you lose

nyeremény - prize, win

nyeremény jutalom - loaves and fishes

nyereménybetétkönyv - premium bond

nyereményhúzás - prize drawing

nyereménykölcsön - lottery loan

nyereménykötvény - premium bond

nyereménytárgy - draw

nyerés - winning

nyereség - gain, increment, return, balance in hand, takings

nyereség-veszteség számla - profit and loss account

nyereséget visszaforgat - to plough back

nyereségrészesedés - bonus

nyereségvágy - greed of gain

nyereségvágyó - eager for gain

nyerészkedés - profiteering

nyerészkedik - to profiteer

nyerészkedõ - profiteer, rigger

nyeretlen - maiden

nyergelésre trombitajelt ad - to sound the boot and saddle

nyergelõ - paddock

nyerges (gb) - near horse

nyerges pótkocsi - semitrailer

nyergesbõr - line leather

nyergesen ülõ hajtó - postillion, postilion

nyerít - to whinny, to neigh

nyerítés - neighing, whinnying, neigh, whinny

nyerítve - whinnyingly

nyerõ - top notch, winner, gainer, winning

nyerõ dolog - lulu

nyerõ számot húz - to draw a lottery

nyerõdobás - nick

nyers - surly, raw, rugged, gruff, rude, blunt, undressed

nyers állapot - rough

nyers bányakõ - rubble

nyers bõr - skin

nyers cink - crude zinc

nyers ember - bushwhacker

nyers erõ - brute force

nyers erõszakkal - by sheer force

nyers gubószál - single silk

nyers horgany - crude zinc

nyers hús - green meet

nyers kéneskõ - coarse metal

nyers modor - gruffness

nyers modorú - bluff

nyers selyemgubószál - single silk

nyers színû - ecru

nyers szivar - green cigar

nyers tények - low-down, dry facts

nyers tõzeg - muskeg

nyersanyag - stuff, raw material, stock, staple

nyersbevétel - gross profit, gross earnings

nyersbõr - hide in the hair, pelt, fell

nyersbõr-konzerválás - curing

nyersbõrt lefejt - to strip

nyersen - rough, brusquely, in the rough, bluntly, surlily

nyersen energikus - abrasive

nyerseség - crudity, coarseness, bluntness, unkindness

nyersfordítás - rough translation

nyersgyapjú színû - beige

nyershozam - gross produce

nyersméret - ripping size

nyersolaj - fuel oil, crude oil

nyersselyem-szövet - ecru

nyersvas öntõforma - chill-mould, chill

nyert ügyed van - you are in for it, you are for it

nyertes - winner, winning

nyertesek - all the winners

nyes - to trim, to shear, sheared, shorn, to screw

nyesés - paring, chop, trimming, cut, shearing

nyesett labda - chop

nyesi a labdát - to pull the ball, to pull

nyesõ olló - trimmer

nyesõolló - shears, trimmer

nyest - mart

nyihog - to whicker, to snicker

nyihogás - snicker

nyikkan - to squeak

nyikkanás - squeak

nyikorgás - rasping, jar, squeak, grating, jarring, creak

nyikorgó - squeaky, jarring, grating, rasping, creaking

nyikorgós - creaky

nyikorgósan - raspingly

nyikorog - to squeak, to jar, to rasp, to grate, to creak

nyikorogva - creakingly

nyíl - arrow, reed, finger, shaft, bow

nyíl alakú jel - arrowhead

nyiladék - trench

nyilallás - stitch, twitch, shoot, shooting

nyílás - mouth, muzzle, port, spread, recess, hatchway, gap

nyílás a hajófalon - gangway

nyíláshidalás - lintel

nyílást vág - to slot

nyilat lõ vkire - to wing an arrow at sy

nyilatkozat - dictum, dictumta, statement, pronouncement

nyilatkozatot tesz - to make a statement

nyilatkozik - to declare, to commit oneself to sg

nyílegyenes - unswerving

nyílegyenesen tart vmi felé - to come barrelling down, to come barrelling along

nyílfû - arrowhead

nyílhegy - arrowhead

nyílik - to open

nyílik (virág) - to blow, blew, blown

nyílik vhova - to issue

nyílik vmire - to overlook

nyílkilövõ csõ - blowgun

nyíllal lõ - to draw a bow

nyíllal lõ vkire - to wing an arrow at sy

nyílt - round, frank, up front, outright, outspoken, flat

nyílt csonttörés - compound fracture

nyílt ember - plain dealer

nyílt gyûrõdés - open fault

nyílt házat visz - to keep open house

nyílt kérdés - toss-up

nyílt kikötõ - open berth

nyílt lelátó - bleachers

nyílt pályán - on the open track

nyílt rakodó - loading platform

nyílt seb - running sore

nyílt szív - single heart

nyílt tekintet - straight look

nyílt tenger - blue water, high seas, blue sea, open sea

nyílt tengeren - offshore, in the open sea

nyílt tengeren fekszik - to lay off

nyílt tengeren marad - to lay off

nyílt tengeri - pelagic

nyílt tengerre - offshore

nyílt tengerre kifut - to stand off

nyílt természet - expansiveness

nyílt terület - spread

nyílt tetõn utazik - to ride outside

nyílt titok - open secret

nyílt törés - open fault

nyílt tribün - bleachers

nyílt vízelvezetõ útiárok - water furrow

nyíltan - outright, plump, sincerely, genuinely, professedly

nyíltan beszél - to let one's hair down, to speak boldly

nyíltan beszél vkivel - to talk with sy heart to heart

nyíltan rámutat - to lay bare

nyíltság - openness, sincerity, candour, candor, frankness

nyíltszívû - demonstrative, simple-hearted, effusive

nyílttengeri kormányos - deep-sea pilot

nyilvánít - to give forth

nyilvánít vminek - to pronounce

nyilvánítás - demonstration

nyilvános - public

nyilvános beszéd - oration

nyilvános beteggondozó - public dispensary

nyilvános gyûjtési nap - tag day

nyilvános hangszóró-berendezés - public address system

nyilvános illemhely - comfort station, public lavatory, convenience

nyilvános illemhely mosdóval - rest room

nyilvános kiátkozás - fulmination

nyilvános kikiáltó - common crier

nyilvános szerv - public body

nyilvános vécé - public toilet, washroom, bathroom

nyilvánosan - publicly, in public

nyilvánossá válik - to become public

nyilvánosság - public, publicity

nyilvánosság elõtt - in public

nyilvánosság elõtti tárgyalás - ventilation

nyilvánosság kizárásával - with closed doors, within closed doors

nyilvánosságot ad vminek - to publicize

nyilvánosságot kap - to get publicity

nyilvánosságra hoz - to make public

nyilvánosságra hoz vmit - to publicize

nyilvánosságra kerül - to take air

nyilvánosságra nem hozott - unrevealed, inventilated

nyilvántart - to calendar

nyilvántartás - register, score, record, card file, registration

nyilvántartásba vesz - to register, to docket

nyilvántartásba vétel - booking, registry, registration

nyilvántartási jegyzék - muster roll, muster

nyilvántartást vezet vmirõl - to keep a record of sg

nyilvántartó - registry

nyilvántartó hivatal - registry

nyilvántartó jegyzékbe vesz - to register

nyilvántartó könyv - register

nyilvántartó napló - register

nyilvántartó személyzet - overhead personnel

nyilvántartott - registered

nyilvánul - to manifest

nyilvánvaló - self-evident, conspicuous, clear, evident, overt

nyilvánvaló bizonyíték - positive proof, proof positive

nyilvánvaló jel - clear indication

nyilvánvalóan - obviously, professedly, apparently, manifestly

nyilvánvalóan mutat vmit - to add up to sg

nyilvánvalóság - palpability, conspicuousness, perspicuity

nyilvánvalóvá tesz - to evidence

nyilvánvalóvá tesz vmit - to make sg clear

nyilvánvalóvá válik - to emerge, to become clear

nyílvesszõ - arrow, shaft, bolt

nyílzápor - storm of arrows

nyír - to hedge, birch, to clip, to shear, sheared, shorn

nyiradék - clipping, shearings

nyírás - clip, paring, shear, trimming, shearing, clipping

nyiratkozik - have one's hair cut

nyíratlan - unmown

nyírfa - birch tree, white birch, birch

nyírfajd - grouse

nyírfakéreg - birchbark

nyírfavesszõ - birch

nyirkos - clammy, damp, moist, oozy, humid, dank, soggy, raw

nyirkos bõr - clammy skin

nyirkos hideg - rawness

nyirkosan - soggily

nyirkosan hideg - clam

nyirkosság - ooze, dampness, moisture, damp, moistness

nyíró igénybevétel - shear

nyírófelület - shear plane

nyírófeszültség - shearing stress

nyirok - lymph

nyirokcsomó-daganat - lymphadenoma, lymphoma

nyirokcsomó-duzzanat - lymphadenoma, lymphoma

nyíróolló - shears

nyírott - shorn

nyírrothadás (lópatán) - thrush

nyírt - shorn

nyiszál - to hack

nyiszlett - scruffy

nyisszant - to snick, to snip

nyisszantás - snip, snick

nyit - to open

nyitány - overture

nyitási idõ - dwell

nyitható tetejû kocsi - convertible

nyitja vminek - key to sg, clew, clue

nyitó berendezés - trip

nyitott - open-air, open

nyitott csûr - hovel

nyitott hosszúkás autó - torpedo-body

nyitott kétüléses gépkocsi - roadster

nyitott legyezõ - spread fan

nyitott pajta - hovel

nyitott sportautó - roadster

nyitott szemmel jár - to keep the eyes peeled

nyitott vasúti teherkocsi - wagon

nyitva áll elõtte a ház - have the free run of the house

nyitva áll számára a ház - have the free run of the house

nyitva tartja a fülét - to keep one's ears open

nyitva tartja a szemét - to keep one's wits about one

nyitva van a csap - the tap is on

nyitvatartás - opening hours

nyivákol - to caterwaul, to yowl, to mewl

nyivákolás - yowl, caterwauls, caterwauling, caterwaul

nylon - nylon

nylonharisnya - nylons

nyolc - eight

nyolc lábnál rövidebb gerenda - end

nyolcad - eighth

nyolcad hangjegy - quaver

nyolcadik - eighth

nyolcadik oldal - page eight

nyolcas - eight, octet, octette

nyolcéves fiú - boy of eight

nyolcevezõs csónak - boat that pulls eight oars

nyolckor - at eight

nyolcórás - eight-hour

nyolcvan - eighty, fourscore

nyolcvan éves - he numbers fourscore years

nyolcvanadik - eightieth

nyolcvanas évek - the eighties, eighties

nyolcvanas évek vége felé - in the late eighties

nyolcvanéves - octogenarian

nyolcsoros versszak - octette, octet

nyolcszoros - eightfold

nyolcszorosan - eightfold

nyolcszög - octagon

nyolcszögû - octagonal

nyom - to stress, trace, trail, spoor, clue, mark, slot

nyom vmennyit - to scale, to weigh

nyom vmit vmibe - to imprint sg on sg

nyoma sincs - there's no trace of it

nyoma vminek - streak

nyomába iramodik vkinek - to hotfoot after sy, to hotfoot it after sy

nyomába sem léphet - cannot hold a candle to him

nyomába sem léphet vkinek - not a patch on sy

nyomába szegõdik - to fall behind

nyomában - in the wake of

nyomában jár vkinek - to follow in the wake of sy

nyomában van - to dog

nyomában van a rendõrség - the police are on his track

nyomában van vki - have sy at one's heels

nyomában van vkinek - to be on sy's track, to run sy hard

nyomában vminek - in the train of sg

nyomára jön - to run sg to earth

nyomára jön a turpisságnak - to spill the beans

nyomára jön vminek - to get the clue to sg, to find the clue to sg

nyomás - cramp, stress, impression, pressing, load, press

nyomás alatt - in the press

nyomás ideje - dwell

nyomás okozta elektromosság - crystal-electricity

nyomás! - make it snappy!

nyomáscsökkenés - recess, relief

nyomáscsökkentés - relief of pressure, relief

nyomáscsökkentõ készülék - relief cock

nyomásérzés (mellben) - tightness

nyomásesés - pressure drop

nyomási engedély - imprimatur

nyomáskorlátozó túlfolyócsõ - standpipe

nyomásmérés - piezometry

nyomásmérõ - piezometric

nyomást gyakorol - to pressurize, to push, to lobby

nyomást gyakorol vkire - to exert an influence on sy, to make it hot for sy

nyomást gyakorol vmire - to prize against sg

nyomasztó - gloomy, depressing, grinding, grim, sweltering

nyomasztó emlékû - traumatic

nyomasztó forróság - swelter

nyomasztó hõség - swelter

nyomasztó közérzet - downer

nyomasztó látvány - grim sight

nyomasztó légkör - faint atmosphere

nyomasztóan - depressingly, overwhelmingly

nyomasztólag hat - to weigh down

nyomasztólag hat rám - it gives me the blues

nyomasztólag hat vkire - to weigh on sy's mind, to weigh upon sy's mind

nyomat - pulling

nyomát eltünteti - to cover one's tracks

nyomát veszti vkinek - to lose track of sy

nyomaték - emphasis, stress, moment, vigor, momentum, vigour

nyomatéki metszék - intercept

nyomatékkal - pointedly

nyomatékos - weighty, earnest, emphatic, vigorous, stressful

nyomatékosan - emphatically, vigorously, urgently

nyomatékosan kér - to solicit

nyomatékváltó - torque converter

nyomatszél sérülése - bleed

nyomban - forthright, straightaway, instanter

nyomban visszavág - to be smart at repartee

nyombél - duodenum

nyombélfekély - duodenal ulcer

nyomcsatorna - flare

nyomda - press

nyomdába kerül - to go to press

nyomdafestékkel beken - to ink

nyomdahiba - wrong letter, wrong font

nyomdai - typographic, typographical

nyomdai betûkészlet - fount

nyomdai korrektor - proof-reader, corrector, reader

nyomdai levonat - impression

nyomdai sorjázó - setting stick

nyomdai sorkizárás - justification

nyomdai szempontból nézve - typographically

nyomdailag - typographically

nyomdász - typographer, typo, printer

nyomdászat - typography

nyomdászati - typographic, typographical

nyomdászati szempontból nézve - typographically

nyomdászatilag - typographically

nyomdok - trace, track, vestige, step, wake

nyomdokaiba lép vkinek - to follow in sy's track

nyomdokait követi vkinek - to follow in the wake of sy

nyomdokol - to set out

nyomdokvíz - wake

nyomdokvonal - wake

nyomelem - trace element

nyomja a gázt - to hit the gas

nyomja a nagy szöveget - to rabbit

nyomja a rizsát - to yak it up

nyomja a sódert - to yak it up

nyomja a szívét vmi - to rankle

nyomja a szöveget - to rabbit, to yak it up, to yack, to yack on

nyomja az ágyat - to be confined to bed, to be in bed

nyomjelzõ gránát - tracer shell

nyomjelzõ izotóp - tracer

nyomjelzõ lövedék - tracer, tracer bullet, tracer shell

nyomkövetés - following tracks

nyomköz tágító szerkezet - spreader

nyomköztágító szerkezet - spreader

nyomó szellõztetés - plenum

nyomócsapágy - thrust bearing

nyomócsatorna - head-race

nyomódúc - stereotype, cut, plate

nyomófelület - face

nyomófogó - pliers

nyomóforma-fedél - tympan, tympan-sheet

nyomóforma fedél - tympana-sheet, tympana

nyomóformát oldalakra szétszed - to pull the form in pieces

nyomogat - to dab

nyomóhenger - print beam, printing beam, impression roller

nyomóhengerre ívet felhúz - to deck

nyomókar - swipe

nyomokat hagy - to track

nyomólap - tympan-sheet, bed, tympan

nyomólemez - plate, platen

nyomólemez-készítés - plating

nyomómagasság - hydraulic head

nyomómagasság-veszteség - loss of head

nyomon követ - to heel, to follow up, to come on the heels

nyomon követ vkit - to keep track of sy, to hound sy down

nyomon követés - dogging

nyomon követhetõ - traceable

nyomon követve - in the wake of

nyomon van - to quest

nyomópapír szabványméret - foolscap

nyomor - squalor, misery, penury, want, destitution

nyomor vasmarka - grip of poverty

nyomorba jut - to fall on evil days

nyomorban született - born in the gutter

nyomorban van - to be down at heels

nyomorból kiemel vkit - to raise sy from the gutter

nyomorék - gammy, disabled, game, lame, handicapped, cripple

nyomorék a fél lába - have a crippled foot

nyomorékká tesz - to lame, to cripple

nyomorenyhítés - relief

nyomorenyhítõ bizottság - distress committee

nyomorgat - to oppress

nyomorgatott - ridden

nyomorgó - destitute, pauper, wanting, distressed

nyomorgók - hungry

nyomornegyed - slums, slum

nyomornegyedeket látogat - to slum

nyomorog - to rough it, to shuffle

nyomortanya - rookery, hovel

nyomórúd - pull

nyomorult - blankety-blank, wretch, bally, abject, bum, damned

nyomorultan - wretchedly

nyomorultan hal meg - to die a dog's death, to die like a dog

nyomorultul érzem magam - I am a worm today

nyomorúság - distress, penury, affliction, misery, grief

nyomorúságba dönt vkit - to beggar sy

nyomorúságos - squalid, abject, dingy, pokey, tin-pot, miserable

nyomorúságos alamizsna - pittance

nyomorúságos életet él - to lead a dog's life

nyomorúságos kis fészek - poky hole of a place

nyomorúságos kis lyuk - poky hole of a place

nyomorúságosan - abjectly

nyomós - weighty, cogent, powerful

nyomós érv - telling argument

nyomós érvvel hozakodik elõ - to weigh in with an argument

nyomot ad a kutyának - to hound a dog on sy

nyomot ad kutyának - to hound a god at sy

nyomot hagy - to rut

nyomot hagy maga után - to trail

nyomot keres - to feather

nyomot követ - to run riot, to slot

nyomot nem hagyó - trackless

nyomot vág - to rut

nyomótégelyre ívet felhúz - to deck

nyomott - dim-witted, depressed, to feel slack, muggy

nyomott hangulat - dump, dumps

nyomott hangulatban van - have a fit of blues, to be in low spirits

nyomott idõjárás - slack weather

nyomott levegõ - faint atmosphere

nyomott pamutszövet - chintz

nyomóvezeték - standpipe

nyomoz - to investigate, to inquire, to enquire, to gumshoe

nyomoz vmi után - to nose for, to nose after

nyomozás - inquest, investigation, enquiry, search, detection

nyomozó - investigator, investigatory, plainclothes man

nyomozó osztály - investigation department

nyomozó személy - tracker

nyomra ver - to make a cast

nyomra verõdik - to make a cast

nyomra vezet - to feather

nyomravezetõ jel - clew, clue

nyomtatás - impression

nyomtatás tömöntvényrõl - stereotypography

nyomtatásban - in black and white

nyomtatásban elkopott betû - worn-out type

nyomtató - printer

nyomtatott áramkör - printed-circuit

nyomtatott betû - block letter, printed letter

nyomtatott eredmény - printout

nyomtatott füzet - pamphlet

nyomtatott kisbetû - lower case, lowercase

nyomtatott kotta - sheet music

nyomtatott nagybetû - upper case

nyomtatvány - blank, printed matter

nyomtáv - gage, track, gauge, width of the track

nyomul - to press

nyomul vmi felé - to march on swhere

nyomvonal - trace

nyoszolya - bed

nyoszolyólány - maid of honour, bridesmaid, maid of honor

nyög - to moan, to groan

nyögd ki! - spit it out!

nyögd már ki! - out with it!, spit it out!

nyögdécselés - moan

nyögés - moan, groan

nyögést hallat - to moan

nyögve elmond - to moan

nyöszörgés - moan, whimper

nyöszörög - to groan, to whimper, to moan

nyugágy - deckchair

nyugalmas - pacific, quiescent, restful, easeful

nyugalmat engedélyez - to respite

nyugalmat erõltet magára - to save face, to save one's face

nyugalmazott - superannuated

nyugalmi állapot - poise

nyugalmi helyzet - repose, home position

nyugalmi helyzetben levõ - sedent

nyugalmi helyzetben van - to be at a stand

nyugalmi idõszak - dwell

nyugalmi súrlódás szöge - angle of repose

nyugalmi tömeg - rest mass

nyugalom - complacence, serenity, calmness, stillness, whist

nyugat - west, sundown, occident

nyugat-afrikai kölesfajta - hungry rice

nyugat-ázsiai vadszamár - wild ass

nyugat-római birodalom - western empire

nyugat afrikai értékpapírok - jungles

nyugat felé - west, westerly

nyugat felé induló - west-bound

nyugat felé irányított - west-bound

nyugat felé irányuló - west-bound

nyugat felé menõ - west-bound

nyugat indiai hajszesz - bay rum

nyugat királynõje - queen of the west

nyugati - western, westerly, occidental, west, westering

nyugati ember - westerner

nyugati irányt követõ - west-bound

nyugati jelleg - occidentality

nyugati jellegûvé tesz - to occidentalize

nyugati kultúrával átitat - to westernize

nyugati terület - west

nyugati területek - west

nyugatimádat - occidentalism

nyugatimádó - occidentalist

nyugatmánia - occidentalism

nyugatra - west, westerly

nyugatra irányuló - westering

nyugatra megy - to go west

nyugatra tartó - west-bound

nyugatra utazó - west-bound

nyugdíj - pension

nyugdíjas - pensioner, pensionary

nyugdíjas állampolgár - senior citizen

nyugdíjas katonatiszt - half-pay officer

nyugdíjaz - to superannuate

nyugdíjaz vkit - to pension sy off

nyugdíjazás - superannuation

nyugdíjazható - pensionable

nyugdíjba küld - to superannuate, to bowler-hat

nyugdíjba megy - to retire on a pension, to superannuate

nyugdíjban részesít vkit - to pension

nyugdíjjogosult - pensionable

nyughatatlan - itchy

nyughatatlan ember - stir-about

nyughely - bed

nyugi! - take it easy!, hold your horses!, relax!

nyugis - easy-going, easygoing

nyugodalmas - easy

nyugodj meg! - set your mind at ease!

nyugodjék békében - requiescat in pace

nyugodjék békében! - rest in peace!

nyugodt - quiet, untroubled, to be at ease, calm, quiescent

nyugodt a lelkiismerete - to be easy in one's mind

nyugodt átkelés - smooth crossing, smooth passing

nyugodt ember - man of poise

nyugodt folyású folyó - easy stream

nyugodt járás - smooth working

nyugodt lehetsz afelõl - you may rest assured that

nyugodt lelkiismerettel - with an easy conscience

nyugodt piac - easy market

nyugodt üzemelés - smooth working

nyugodtan - imperturbably, serenely, on an even keel, quietly

nyugodtan ír - to write at ease

nyugodtan ki lehet csúfolni - he is a fair game

nyugodtan marad - to keep still, to stand still

nyugodtság - imperturbability, tranquillity, tranquilness

nyugszik - to repose, to pillow, to lie by

nyugta - receipt, voucher, acquittance

nyugtabélyeg - receipt-stamp

nyugtakönyv - receipt book

nyugtalan - disconcerted, fidgety, hectic, uneasy, antsy

nyugtalan ember - fidget

nyugtalan érverés - flurried pulse

nyugtalanít - to flutter, to fidget, to flurry, to trouble

nyugtalanítás - vexation

nyugtalanító - vexing, disturbing, disconcerting, unnerving

nyugtalanítóan - disconcertingly

nyugtalankodás - worry

nyugtalankodik - to worry, to be worried, to bother, to jib

nyugtalankodik vmi miatt - to worry about sg, to worry over sg

nyugtalankodó ember - worrier

nyugtalanság - commotion, restlessness, uneasiness, fluster, fret

nyugtalanságot szít - to agitate

nyugtalanuk - apprehensively

nyugtalanul - hectically, uneasily, apprehensively, restlessly

nyugtat - to repose, to soothe

nyugtatás - sedation

nyugtató - soothing, balmy, tranquillizer, bland

nyugtatószer - downer, tranquillizer

nyugtatvány - acquittance

nyugtáz - to acquit, to receipt, to acknowledge

nyugton marad - to keep quiet

nyugvó - sitting, inert, static

nyugvóhely - bed

nyugvójárat - deadbeat escapement

nyújt - to offer, to present, to dilate, to elongate

nyújtás - rendering, administration, draw, racking

nyújtható - tensile

nyújthatóság - ductility, elasticity

nyújtó - horizontal bar, tensile, high bar

nyújtó-munkás - roller

nyújtóállvány - gallows

nyújtófa - rolling-pin

nyújtogat (nyakat) - to crane

nyújtógép - stretcher

nyújtott - drawn

nyújtott szalag - sliver

nyújtott ülés - L seat, long seat

nyújtózik - to stretch

nyújtózkodás - stretch

nyúl - wat, wimpy, to finger, bun, rabbit, candyass

nyúl vmi után - to reach

nyúl vmiért - to reach for sg

nyúl vmihez - to resort to

nyúlánk - slender, rangy, fine

nyúlás - yield, elongation, stretch

nyúlás mértéke - ductility

nyúlásmérõ - tensiometer

nyulászni megy - to go rabbitting

nyúlbéla - candyass, wimp

nyúlékony - elastic

nyúlékonyság - elasticity

nyúlfarknyi szerep - bit

nyúlhús - white meat

nyúlik - to elongate, to stretch, to give, gave, given

nyúlik vmi fölé - to project over sg

nyúlós - clammy, sticky, stiff, viscous, runny, viscid

nyúlós folyadék - dope

nyúlós lesz - to rope

nyúlós sár - sludge

nyúlóssá tesz - to glutinize

nyúlóssá válik - to string, strung

nyúlósság - glutinosity, rope, viscidity, viscosity

nyúlpörkölt - stewed rabbit

nyúlra vadászik - to rabbit

nyúlragu - jugged hare

nyúlszáj - hare-lip

nyúlszívû - chicken-hearted, unheroic

nyúlszívû ember - rabbit

nyúltagy - cerebellum, cerebella

nyúlvány - spur, projection, offshoot

nyurga - spindly, slab-muscled, overgrown, lanky

nyurga ember - spindle

nyurgul - to elongate

nyuszi - candyassed, bunny, honeybunch

nyuszikám - honeybunch

nyúz - to flay

nyúzó - flayer

nyúzza a ruháját - to be hard on one's clothes

nyû - maggot, worm

nyûg - botheration, nuisance, bother, annoyance, pest

nyûg vki számára - clog upon sy

nyûgös - grouchy, fussy, fretful, peevish

nyûgös ember - chuff

nyûgösen - fretfully

nyûgösködik - to grizzle

nyûgösködõ - crabby

nyüst - warp, shaft

nyüstbojt - mop

nyüstbojttal tisztogat - to mop

nyüstfonál - warp

nyüstgép - milling

nyüstszem - warp eye

nyüstszerelés - mounting

nyüszít - to yowl, to whine

nyüszítés - yowl

nyüszítõ - squeaky

nyüszítõ hangon - squeakily

nyüves - maggoty

nyüvi a ruháját - to be hard on one's clothes

nyüzsgés - bustle, moseying, hive

nyüzsgõ - teeming, bustling

nyüzsgõ embertömeg - milling crowds

nyüzsgölõdik - to mill

nyüzsög - to crawl, to teem, to mosey, to swarm, to bustle

nyüzsög a férgektõl - to crawl with vermin

nyüzsög vki körül - to curry favour with sy, to be all over sy

nyüzsög vmitõl - to be alive with sg

nyüzsögnek benne a férgek - to crawl with vermin
A | B | C | D | E1 | E2 | F1 | F2 | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Find free glossaries at TranslationDirectory.com

Find free dictionaries at TranslationDirectory.com

Subscribe to free TranslationDirectory.com newsletter

Need more translation jobs from translation agencies? Click here!

Translation agencies are welcome to register here - Free!

Freelance translators are welcome to register here - Free!

Submit your glossary or dictionary for publishing at TranslationDirectory.comFree Newsletter

Subscribe to our free newsletter to receive news from us:

 

Menu

Use More Dictionaries
Use Free Glossaries
Use Free Translators
Use Free Software
Submit Your Dictionary
Post Translation Job
Find Freelance Translators
Read Translation Articles
Register Translation Agency
Submit Your Resume
Obtain Translation Jobs
Visit Language Job Board
Subscribe to Free Newsletter
Buy Database of Translators
Obtain Blacklisted Agencies
Vote in Polls for Translators
Advertise Here
Read our FAQ
Read Testimonials
Admire God's Creations
Use Site Map

Advertisements

translation directory

christianity portal
translation jobs


 

 
Copyright © 2003-2024 by TranslationDirectory.com
Legal Disclaimer
Site Map