Hungarian-English Dictionary Free dictionaries at TranslationDirectory.com. translation job
Home Free Glossaries Free Dictionaries Post Your Translation Job! Free Articles Jobs for Translators

Hungarian-English Dictionary
(Starting with "P")By Peter Vereszki,
Hungary
Become a member of TranslationDirectory.com at just $12 per month (paid per year)
Advertisements:Use the search bar to look for terms in all glossaries, dictionaries, articles and other resources simultaneously

A | B | C | D | E1 | E2 | F1 | F2 | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

 

pác - mordant, soak, pickle

paca - splotch, splodge, spot, blob, smudge, blot

pacák - cod, cuss, chappy, feller, skin, fella, jock, guy

pacal - tripe, crow

pacás - blobby, splodgy, smudgy

pacát ejt - to splodge, to splotch

pácba kerül - to get into hot water

pácban - in a spot, in a fix

pácban hagy vkit - to leave sy in the soup

pácban van - to be in the soup, to be on the rocks

pácfesték - mordant dye

pácfolyadék - dipping liquid

paci - gee-gee

páciens - patient

pacientúra - practice

pacifista - pacifist

pacifizmus - pacifism

packázik vkivel - to set sy at defiance

páclé - pickle liquor

páclébe berak vmit - to put sg in soak

pácol - to fume, to pickle, to marinate, to mordant

pácolás - curing

pácolatlan - unstained

pácolószer - mordant

pácolt - pickled, marinate

pácolt hal - marinade

pácolt hús - marinade

pacsirta - lark, skylark

pacsirtacsattogás - carol

pacsirtadal - carol

pacsirtatrillázás - carol

pacsit! - give us your fin!, tip us your fin!

pacskol - to paddle

pacskolás - paddle

pacsuliszagú piperkõc - musk-deer

pad - band, pew, bench

paddy-asztal - paddy eliminator

paddy-gép - paddy eliminator

padka - hard shoulder, berm, shoulder, roadside

padlás - loft, attic

padlásmûhely - loft

padlástér - loft

padlásteret beépít - to add a story to a house

padlásszoba - garrett, loft, garret

padlizsán - aubergine, eggplant

padló - floor, boarding, bridging, flooring

padló védõkezelése - sealing

padlóbevonat - seal

padlóburkolat - flooring

padlóburkoló lap - floor-tile

padlóburkoló mozaiklap - floor-tile

padlócsempe - floor tile

padlódeszka - floorboard, batten, floor-board

padlódeszkák - bearers

padlóemelvény - platform

padlófénymáz - floor-polish

padlóhasíték mentén végigmegy - to walk the crack

padlón álló ingaóra - grandfather's clock, grandfather-clock

padlóruha - house flannel, flannel

padlószõnyeg - fitted carpet, wall-to-wall carpet

padlót megy - to floor

padlót rak - to batten

padlótartó gerendaszerkezet - joist

padlóterület - floorspace

padlóval lát el - to deck

padlóz - to batten, to floor

padlózás - planking, flooring

padlózat - flooring

padozat - platform, bridging

padozattartó gerenda - joist

padsorok közötti folyosó - aisle

padszolga - dog

paff voltam - I was nonplussed

páfrány - fern

páfránylevél - frond

paginál - to page

pagoda - pagoda

páholy - box

páholyból nézi a dolgokat - to be above the melee, have a ringside seat

páholyülés - box seat

pajesz - ringlet

pajkos - shrewd, elfish, elfin, arch, mischievous, playful

pajkos gyerek - elfin, elf, elves

pajkos kedvben - on the high jinks, at high jinks

pajkos tündér - elf, elves, elfin

pajkosan - at high jinks, archly, on the high jinks

pajkoskodás - frolic, devilry, deviltry

pajkoskodik - to romp

pajkosság - archness

pajta - shed

pajtás - chum, pal, mate, feller, bud, fellow, sidekick

pajtáskodik - to fraternize

pajtáskodó - chummy

pajtikám! - buddy!

pajzán - blithe

pajzán estély - high jinks

pajzán szórakozás - high jinks

pajzánság - archness

pajzs - shield

pajzsdudor - boss

pajzsfej - chief

pajzshordó - squire

pajzsmirigy - thyroid gland

Pakisztán - Pakistan

pakisztáni - Pakistani

pakli - deck, pack

paklikocsi - luggage van

paksi mogyoró - clinkers

paktum - covenant, pact

pakura - mazut, crude oil, fuel oil, mazout

pakuratüzelésû hajó - oil fuelled ship, ship burning oil

pala - slate

palack - bottle

palackdugó - bung

palacknyak - bottleneck

palackoz - to bottle

palackozó - bottler

palackozott ásványvíz - table waters, mineral waters

palackzöld - bottle-green

palacsinta - griddlecake, hotcake, pancake

palaelógus - palaeologist

palahordó saroglya - slater's horse

palánk - palisade, pale, planking, backboard, plank

palánkkerítés - pale

palánkolás - battening

palánksor - strake, streak

palánksoros csónak - strake boat

palánta - set

palántákat átültet - to bed plants, to bed out plants

palántákat kiültet - to bed out plants

palántát duggat - to set out seedlings

palántát kiültet - to set out seedlings

palás szén - bony coal

palást - cope, cloak, robe, mantle

palástba burkolt - cloaked

palástba burkoltan - cloaked

palástban és süveggel - coped and mitred

palástol - to disguise, to wrap, to cover, to extenuate

palástolja vki hibáit - to glaze over sy's faults

palástolt - veiled

palástot ráad - to cope

palatábla - slate

palatetõ - slate roof

palával fed - to slate

palaválogató - caster

palazöld - slate green

pálca - wand, staff, rod, stick

pálcával fenyít - to flog

pálcával megfenyít - to flog

pálcavivõ - verger

paleo- - palaeo-

paleoantropológia - palaeoanthropology

paleobotanika - palaeobotany

paleocén - Palaeocene

paleogeográfia - palaeogeography

paleográfia - palaeography

paleográfiai - palaeographical, palaeographic

paleográfus - palaeographer

paleolit - Palaeolithic

paleontológia - palaeontology

paleontológiai - palaeonthological

paleontológus - palaeontologist

paleozoikum - Palaeozoic era

paleozoikus - Palaezoic

paletta - palette

pálfordulás - turnaround, about-face

pálha - stipule

pálhalevél - stipule

pali - cod, jock, muff, gull, mug, cove, sucker, gent

palimadár - easy mark

pálinka - snifter, water of life, bingo, hard drink, hootch

pálinkafélék - ardent spirits

pálinkafõzõ - still-room, distiller

pálinkamérés - juice joint

palira vesz - to dupe

palládium - palladium

pallér - clerk of works, foreman

palléroz - to refine

pallérozatlan - untutored

palló - plank, footbridge, batten

pallóhíd - gangway, gang-plank

pallóz - to plank

pálma - palm

pálmaház - orangery

pálmalevél - frond

palota - hall, mansion

palotagrófi tartomány - palatinate

palotaszerû - palatial

palozsna - nest-egg

pálya - track, metals, orbit, field, bed, line, path, run

pálya- - orbital

pálya hajlása - inclination

pálya! - gangway!

pályadíj - award

pályadíjat nyert regény - prize novel

pályaelõnybe van - to be on the inside track

pályafelügyelõ - groundskeeper

pályafenntartó szolgálat - line service

pályafutás - career

pályagörbe - trajectory

pályája lefelé ível - to be on the wane

pályakarbantartási személyzet - maintenance staff

pályakezdés - entrance into a profession

pályakezdõ - entrant

pályamenti - orbital

pályamenti sebesség - orbital speed

pályamunkás - platelayer

pályán kívül - out of one's crease

pályára állít - to put into orbit

pályát tévesztett emberek - duds

pályatest - road, track

pályatest elhasználódása - fatigue of the track

pályatévesztett ember - failure

pályaudvar - station, railway station, railroad station

pályaudvari istállótelep - stock-yard

pályaválasztási tanácsadó - careers master

pályaváz-szerkezet - floorspace

pályázati kiírás - calling for tender, inviting applications

pályázatot meghirdet - to invite applications, to invite tenders

pályázik - to make a bid for, to put in, to compete

pályázik egy állásra - to put in for a post

pályázik vkire - to be after sy

pályázik vmire - to run for, to run for sg, to compete for sg

pályázó - aspirant, candidate

pamacs - mop, bunch

pamaccsal tisztogat - to mop

pamflet - pamphlet

pamlag - sofa

pampa - pampas

pamut - cotton

pamutáru - cotton goods

pamutbársony - velveteen

pamutflanell - cotton flannel, canton flannel

pamutfonal - cotton yarn

pamutkártoló tisztítása - stripping

pamutpaszomány - tape

pamutszalag - cotton tape, linen tape

pamutszegõszalag - cotton tape, linen tape

pamutszövet - cotton cloth, cotton

pamutvelúrszövet - velours, velour

pamutzsávoly-szövet - drill

pamutzsinór - tape, band

panama - racket, ramp, job, bubble scheme, bubble

panamázás - racketeering

panasz - grievance, complaint, discontent, lament, flak

panaszelhárító tisztviselõ - flak

panaszkodás - squawk

panaszkodik - to harrumph, to natter, to make moan, to complain

panaszkodó - querulous, repining

panaszkodó ember - crab, kicker

panaszkodva - querulously

panaszos - lugubrious, demander, plaintive, orator, plangent

panaszos sivítás - whining

panaszosan - plaintively

panaszosan mélázó - lackadaisical

panaszt emel - to lodge a complaint

panaszt tesz - to remonstrate

panaszt visszavon - to lay down on a charge

panasztétel - plaint

panasztevõ - demander, demandant

páncél - armor, mail, armour, shell

páncélautó - armored car, armoured car

páncélba öltöztet - to accoutre

páncéling - coat of mail, mail

páncélkesztyû - gauntlet

páncélkocsi - combat car

páncéllemez - armour-plate

páncéllemezes - armour-plated

páncélos - iron-clad

páncélos ék - tank drive, tank point

páncélos erõ - armour, armor

páncélos hajó - iron-clad

páncéloz - to armour, to mail, to armor

páncélozott - shell-proof, armour-plated, iron-clad

páncélököl - bazooka

páncélöv mögötti folyosó - wing

páncélruha - suit of armour

páncélszekrény - safe, safe-deposit

páncélterem - safety vault, vault

páncéltörõ ágyú - tank destroyer

páncéltörõ lövedék - armor-piercing shell

páncéltörõs részleg - antitank section

páncélzat - suit of armour, armour, steel plating, armor

páncélzattal ellát - to armour, to armor

pancser - lunkhead, gimp, mug, lunk

pancser játék - mug's game

pancsol - to dope, to dabble

pancsolt vörös bor - red biddy

pandant - tally

pandit - swami

panegirikus - encomiast

panel - panel

pang - to slacken, to slack

pang az üzlet - business is slack

pangás - slump, stasis, depression, stagnancy, slack time

pangást idéz elõ - to depress

pangó - slack, stagnant, depressed

pangó víz - slack water

páni - panicky, panic

páni félelem - panic terror

páni félelembe ejt - to panic

páni félelembe esett - panic-stricken, panic-struck

páni félelembe esik - to panic

páni rémület - abject terror

pánik - panic, stampede, scare, abject terror

pánikba ejt - to panic

pánikba esett - panic-struck, panic-stricken

pánikba esik - to panic

pánikkeltõ - panicky

pánikot keltõ sajtó - panic press

pánikra hajlamos - panicky

pánikszerû - panicky

pánikszerûen menekül - to stampede

paníroz - to crumb, to fry in bread crumbs, to egg and crumb

pankráció - all-in wrestling

panoráma - panorama

panoráma- - panoramic

panorámafelvétel - panning

panorámafelvételt készít - to pan

panorámaszerû - panoramic

pánsíp - pan's pipes

pánt - bar, strap, batten, band, brace

pantaleone - pantaloon

pantalló - pantaloon, slacks, bags, pair of trousers

pántlika - ribbon

pántlikaféreg - tapeworm

pántokból álló szandál - strip shoe

pantomim - mime, pantomime

pantomimszínész - mime

panzió - pension

pányva - tether, lariat, lasso

pap - clerk, minister, clerk in holy orders, parson

papa - daddy, dad, pop, papa, pater

papagáj - parrot

pápai - pontifical, apostolic

pápai fejdísz - tiara

pápai hatalom - tiara

pápai méltóság - tiara

pápai tiara - tiara

pápaszemes kígyó - cobra de capello, cobra

pápaszemes maki - tarsier

papaya - papaya

papi - clerkly, clerical, ecclesiastical, ghostly

papi gallér - bands

papi hagyományok szerint - hieratically

papi kormányszervezet - hierarchy

papi nyakszalag - clerical scarf

papi rend - holy orders

papír - paper

papír-törlõrongy - Kleenex

papíralak - cartridge

papírból hajtogatott figura - origami

papírcsákó - paper hat

papírdarab - slip of paper

papírfecni - a strip of paper, a scrap of paper

papírforgó - windmill

papírgyûrû - paper band

papírhulladék - refuse paper, hash, waste paper

papírkárpit - paperhangings

papírkárpitozás - paperhanging

papírkereskedõ - stationer

papírkosár - wastepaper basket, wastebasket

papírkúp (tárolásra) - spill

papírlap - sheet

papírlemez - board, paperboard

papírmalom - pulping machine

papírmunka - paperwork

papírpecsét - wafer, seal

papírpelenka - disposable nappy, pamper

papírpénz - paper money, folding money, soft money, money

papírra vet - to get sg down

papírra vet vmit - to commit sg to writing, to commit sg to paper

papírsárkány - kite

papírszalag - paper band

papírszelvény - check

papírtáblába beköt - to put in boards

papírtapéta - paperhangings

papírtekercs - scroll

papírtekercs (tárolásra) - spill

papírtölcsér - twist

papírtörölközõ - kitchen towel, kitchen roll, paper towel

papírvágó gép - guillotine

papírválogató és simító munkás - shredder

papírzacskó - paper bag, grocery bag

papírzúzda - pulping machine

papírzsebkendõ - tissue, Kleenex, paper handkerchief

papírzsepi - paper hanky

pápista - papistic, papistical

pápista varjú - red-legged crow

pápistaság - papistry, papism

paplak - parsonage, presbytery, vicarage

paplan - quilt, duvet

papnevelde - seminary

papol vmirõl - to cant about sg

papoló - preachy

pappá szentel - to order, to ordain

paprika - pepper, red pepper, green pepper, paprika

paprikajancsi - punch, harlequin

papság - clerical order, clergy

papucs - scuff, slippers

papucscipõ - pump, loafer, lounger

papucsférj - hen-pecked husband

papundeklidoboz - cardboard box

pár - pair, couple

pár (madaraké) - mate

pár perce - just now

pár sort ír vkinek - to drop sy a line

pár szóban - in a few words, in a nutshell

pár szót közbevet - to get in a word edgeways

pár szóval - in a few words

pára - fume, steam, critter, vapour, vapor, smoke, haze

parabola - parabola

parabolikus - parabolical, parabolic

parádé - show, parade

parádés ágy - bed of state

parádézik - to parade, to swagger

paradicsom - tomato, love-apple, heaven, paradise

paradicsomi állapot - pie in the sky

paradicsomkonzerv - tin of tomatoes

paradox - paradoxical

paradox módon - paradoxically

paradoxon - paradox

parafa - cork

parafa- - cork

parafa-mentõmellény - cork jacket

parafa tábla - corkboard

parafa talp - cork sole

parafa talpbetét - sock

parafából készült - cork

parafadugó - cork, bung

parafadugókkal felszerel - to cork

parafakéreg - cork

parafalemez - bonded cork sheet

parafás - corky

parafaszerû - corky

parafaúszó - cork

paraffin - paraffine, paraffin

paraffin-sor - paraffine series

paraffinbázisú nyersolaj - paraffine oil

paraffingyertya - paraffine candle

paraffinmentes - wax-free

paraffinmentesített - dewaxed

paraffinnal bevon - to paraffine

paraffinolaj - paraffine oil

paraffinos természet - paraffinicity

paraffinosság - paraffinicity

parafin - paraffin, paraffine

parafinbázisú nyersolaj - paraffine oil

parafingyertya - paraffine candle

parafinolaj - liquid paraffine, paraffine oil

parafinsor - paraffine series

parafrázis - paraphrase

paragrafus - par., section, item, par

paragrafusjel - section mark

paragrafusrágás - red tape

paragrafusrágó - martinet

paralelepipedon - parallelepiped

paralelogramma - parallelogram

paralelogramma-tétel - parallelogram law

paralitikus - paralytic

paralízis - paralysis

paralízises - paralytic

parallelszféra - parallel sphere

paramágneses - paramagnetic

paramágnesesség - paramagnetism

páramentesítõ - sleet chaser, dehumidifier

paraméter - parameter

paraméteres - parametric

parametrikus - parametric

parancs - behest, mandate, say-so, bidding, warrant, order

parancskiosztás - evening quarters

parancskönyv - orderly book

parancsmegszegés - breach of orders

parancsmegtagadás - non-compliance with orders

parancsnok - commander, captain, commandant

parancsnok-helyettes - the second in command

parancsnoka vkinek - to captain

parancsnokhelyettes - exchange officer, second in command

parancsnoki fülke - house

parancsnoki gépkocsi - command car

parancsnoki hajó - flagship

parancsnoki vezérlés - command guidance

parancsnoki zászló - distinguishing flag

parancsnokká nevez ki vkit - to place sy in command

parancsnokká nevezik ki - to get a command

parancsnoklás - leading

parancsnokló - chief, in chief

parancsnokol - to captain, to be in command, to command

parancsnokoló - commanding

parancsnokság - captaincy, command, leading

parancsol - to dictate, to will, to commandeer, to command

parancsol egy cigarettát? - will you have a smoke?

parancsol egy szivart? - will you have a smoke?

parancsol még teát? - will you have any more tea?

parancsolás - dictation

parancsolat - behest, commandment

parancsolatára - anon

parancsolgat - to regiment

parancsolgat vkinek - to lord it over sy, to order about

parancsolgatás - regimentation

parancsolgató - bossy

parancsolj velem! - I am at you command!

parancsoló - imperative, authoritative, compelling, dictatorial

parancsoló mód - imperative mood

parancsõrtiszt - orderly officer

parancsszó - word of command, dictate, word

parancsuralmi - dictatorial, totalitarian

parancsvivõ hajó - dispatch

paranoia - paranoea, paranoid psychosis, paranoiac psychosis

paranoiás - paranoiac, paranoid

parány - tittle, pinhead

parányi - teeny-weeny, atomic, wee, minute, microscopic

parányi alakban készít el - to miniaturize

parányi dolog - mite

parányi esély - ghost of a chance

parányi nyoma vminek - suspicion

parányi rész - atom

parányi változatban készít el - to miniaturize

párás - steamy, smoky, hazy

paraszt - wooly-back, rustic, shit-kicker, farmer, goop

paraszt (sakkban) - pawn

parasztfelkelés - agrarian riot

parasztház - farmhouse

paraszti ész - horse sense

paraszti módon - boorishly

parasztlázadás - agrarian riot

parasztlegény - swain

parasztos - rustic

parasztos beszéd - broad accent

parasztosan - boorishly

parasztosság - rusticity

parasztság - peasantry

páratartalom - humidity, moisture

paratífusz - paratyphoid

páratlan - unmatched, supreme, unique, superlative, singular

páratlan (szám) - uneven

páratlan a maga nemében - out-and-outer

páratlan játékállás - odd game

páratlan szám - odd number

párátlanít - to demist

párátlanító - demister

páratlanság - singularity

páratlanul - uniquely

páratlanul álló - one and only

paratölgy - cork

parazita - infestant, parasite

parazita- - parasitic

parazitaelem - parasite

paráználkodás - fornication

paráználkodik - to fornicate

parázs - embers, live coals, brand, cinder

parázs vitája támad vkivel - have a flaming row with sy

parázslás - smouldering, glow

parázslik - to smoulder, to glow, to smolder, to smother

parázsló - smouldering, smoldering

parázstartó fémüst - chafing-pan, chafing-dish, brazier

parázstartó vaskosár - brazier

parázstartó vasüst - brazier

párba van befogva - to run in double harness

párba van fogva - to run in double harness

párbaj - duel, encounter, fray, single combat

párbajban segédkezik - to second

párbajozik - to fight a dual, to duel

párbajozó - duelist, duellist

párbajozó fél - principal

párbajra hív ki vkit - to bid defiance to sy, to hurl defiance at sy

párbajsegéd - second

párban jár - to walk two and two

párban megy - to walk two and two

párban sétál - to walk two and two

párbeszéd - dialogue

parcella - plot, parcel, subdivision, patch, lot

parcellák - cut-off lands, small holdings

parcelláz - to develop, to parcel out, to morsel, to parcel

parcellázás - subdivision

parciális - partial

parciális derivált - partial derivative

parciális differenciálhányados - partial derivative

parciális integrálás - partial integration

parciális térfogat - partial volume

parciális törtekre bontás - partial fraction expansion

párduc - panther

párducmacska - ocelot

párevezõ - scull

párevezõvel evez - to scull, to scull a boat

parfüm - perfume

parfüm keverék - pot-pourri

parfüm koktél - pot-pourri

párhuzam - parallelism, parallel

párhuzamba állít - to draw a parallel, to parallel

párhuzamos - parallel, collateral

párhuzamos áramkör - by-pass

párhuzamos haladás - coexistence

párhuzamos kapcsolás - coupling in parallel

párhuzamos oldalú négyszög - parallelogram

párhuzamos vmivel - to parallel

párhuzamos vonal - parallel

párhuzamos vonalak - parallel lines

párhuzamosan - side by side, abreast

párhuzamosan kapcsolt - connected in quantity, in parallel

párhuzamosan vmivel - in line with sg

párhuzamosság - parallelism

párhuzamost von - to draw a parallel

párhuzamot von - to draw a parallel

pari - even-handed, match, par, evenhanded

pari árfolyam - exchange at par, par

pária - untouchable, outcaste

parin - at par

parin alul - below par

parin felül - above par

parin felül áll - to stand premium, to stand at premium

paripa - steed

paritás - parity

paritásos pénzbeváltás - exchange at par

parittya - sling

parittyából kilõ - to sling, slung

parittyakõ - sling

párizsi humor - Paris wit

párizsi Quartier Latin - Latin Quarter

párizsig hatol - to push as far as Paris

párizsig nyomul - to push as far as Paris

párja vminek - match, companion, fellow, doublet, inlet, parallel

párját ritkító - matchless, unparalleled

park - park

párkák - fates

párkány - shelf, shelves, berm, offset, ledge, string

párkánygerenda - architrave

párkánygyalu - rabbeting plane, rabbet plane

párkánymezõ - frieze

párkányszelvény - moulding, molding

párkánytartó konzol - ear

párkányzat - moulding, molding

parkett-táncos - gigolo

parketta - parquet

parkettáz - to floor

parkol - to park

parkolás - standing

parkolási ellenõr - traffic warden

parkolni szigorúan tilos - tow-away-zone

parkoló - parking

parkolóház - multi-storey car park, parking lot, parking garage

parkolóhely - park, parking space, car park, parking spot

parkolóóra - parking meter

parkosít - to landscape, to park

parkosítás - landscaping

parkõr - park keeper

parlag - waste, common

parlagfû - ragweed

parlagi lednek - vetchling

parlagon hagyott - waste

parlagon hagyott föld - waste land, waste ground

parlagon hagyott terület - waste

parlagon hever - to lie waste

parlagon heverõ - out of crop, waste

parlament - parliament

parlament elé terjesztett irat - command paper

parlament katonai parancsnoka - sergeant at arms

parlamentáris - parliamentary

parlamenterzászló - flag of truce, white flag

parlamenti - parliamentary, parliamentarian

parlamenti klotûr - gag

parlamenti vizsgálóbizottság - royal commission

párlat - extract, runnings, distillate, distillation

párna - pad, bolster, pillow, cod, cod pillow, cushion

párnafa - pillow, sleeper, bolster, floor joist

párnahuzat - pillowcase, pillowslip, tick, slip

párnákkal felpócol - to pillow up

párnákkal feltámaszt - to pillow up

párnakõ - pillow

párnára letesz - to pillow

párnatag - aechinus

párnázás - pad

párnázat - upholstery

párnázott - cushioned

párnázott ülés - cushioned seat

paródia - travesty, parody, send-up, skit

parodista - parodist

parodizál - to parody, to skit

paróka - wig

parókás - wigged, bewigged

parókia - rectory, parish, vicarage

párol - to simmer, to steam, to distill, to distil, to pan

párolás - simmering, simmer

párolgás - evaporation, oozing

paroli - tab

párolódik - to stew

párolog - to steam, to vaporize, to ooze, to evaporate

párologtat - to fume, to vaporize, to evaporate

párologtatás - vaporization

párologtató - vaporizer

párolt - sodden, boiled, braised

párolt hús - bouilli, stew

páros - even, conjugate, twin

páros játékállás - even game

páros rendû polinom - polynomial of even degree

páros rímû fûzfavers - doggerel

páros szám - even number

párosan alszik - to sleep double

párosával - in pairs

párosával alszik - to sleep double

párosával összerak - to pair

párosával való befogás - coupling

párosával való összeállítás - coupling

párosával való összecsatolás - coupling

párosával való összekapcsolás - coupling

párosával való összekötés - coupling

pároséltû - hermaphrodite

párosít - to couple, to conjugate, to mate, to wed, to pair

párosítás - copulation, coupling

párosított - conjugate, double

pároslapát - scull

párosodás - copulation, mating

párosodik - to mate, to copulate

párosodó - copulatory, copulative

párosul - to couple

pároztat - to mate

pároztatás - coupling

part - shore, rive, margin, coast, bank, strand, beach

párt - side, party, faction

párt élén áll - to be at the head of a party

part felé - inshore

part felé folyik (tengervíz) - to set in

part felé hajózik - to stand in

part felé tartó - inbound

part felé úszik - to swim for the shore

part felõli - offshore

part mentén - inshore

part mentén hajózik - to coast

part menti - offshore, inshore

part menti hajózás - home trade

párta - drip

pártában maradt - to be on the shelf

pártáruló - ratter

pártatlan - fair, evenhanded, just, even-handed, impartial

pártatlanság - liberality, fairness, neutrality, detachment

pártatlanul - unbiassedly, evenly, without fear or favour

pártázat - battlements

pártból kilépett - maverick

partburkolat - pitching

pártcsoport - section of a party

partdobás - throw-in

partedli - bib, feeder

partfal - river wall

pártfél - partisan

pártfogás - support, auspices, favour, favor, patronage

pártfogásába vesz vkit - to take sy under one's wings

pártfogó - shield, patron, helper, well-wisher, friend

pártfogol - to take up, to patronize, to favour, to favor

pártfogolt - protégé

partfutó - stilt

parthajózás - home trade

párthívek - following

parthoz állás - boarding

parthoz evez - to pull ashore, to pull inshore

parthoz közel - in shore

parthoz odaáll - to berth

parthullám - roller

párthûség - partisanship

parti - coastal, hand, party, freak-out

parti csiga - periwinkle, winkle

parti jég - pan

parti radarhálózat - offshore picket

parti sétány - front

parti szél - offshore wind

parti üteg - coast battery

parti vámõrhajó - revenue cutter

participium - participle

partiképes fiatalember - eligible young man

partiképesség - eligibility

partitúra - score

partizán - bushwhacker, partisan

partizáncsapatok - irregulars

partizánhajó - privateer

partizánhajó kapitánya - privateer

partizánhajó tengerésze - privateer

pártjára áll - to take sides with sy, to side with

pártjára áll vkinek - to side with sy, to take in with sy

pártjára állás - siding

pártját fogja - to side with

pártját fogja vkinek - to stick up for sy, to fight sy's battle

partjelzõ - linesman

partjelzõfény - beacon

pártkassza - slush-fund

partközelben - in shore

partmenti szirt - fringing reef

partmeredély - bluff

pártmunkás - ward heeler

partner - partner

partner (közösüléshez) - lay

partnere vkinek - to play opposite sy

partnerként szerepel - to partner

partnyesés - escarpment

pártol - to befriend, to advocate

pártol vmit - to be for sg

pártolója vkinek - friend

partomlás - break of banks

parton - ashore

párton kívüli - free-lance

pártonkívüli - maverick

pártonkívüli képviselõ - maverick

pártosság - partisanship

partot ér - to touch land, to land, to get the shore

partot nyes - to escarp

partot rézsûben nyes - to escarp

partõr - coast signalman

pártpolitikai - party politics

pártprogram - party platform, ticket

partra - ashore

partra húz - to beach

partra kihúz - to pull inshore, to pull ashore

partra mosott tárgy - drift

partra sodor - to wash up

partra száll - to land, to set foot on shore, to disembark

partra szállás - landing

partra szálló - landing

partra tesz - to land

partra vet - to beach, to wash up

partra vetett hínár - wrack

partra vetett tárgy - wreck

partraérés - landfall

partraszállás - disembarkation

partraszállási hadmûvelet - amphibious operation

partraszálló jármû - landing boat, landing craft

partraszállóhely - landing-place

partszakadás - break of banks

parttalan - shoreless

parttól eltávolodik - to shove off

parttól távol fekvõ - offshore

parttól távol horgonyoz - to lie off, to lay off

párttöredék - splinter group

pártválasztmány - caucus

pártvezér - boss

pártvezetõségi gyûlés - caucus

partvidék - coast, banks

partvis - brush, broom

pártviszály - faction

partvonal - touch line, shoreline, touch-line, boundary line

partvonal (fociban) - touch

party - blast

parvenü - parvenu, cocktail

párviadal - passage of arms, fray, single combat

párviadalra hív ki vkit - to hurl defiance at sy, to bid defiance to sy

párzás - mating

párzási idõszak - rutting season, breeding season

párzik - to copulate, to mate

pasas - beggar, cove, gent, coon, guy, chappie, cuss, cat

pasi - sod, feller, cove, cuss, fella

passió - passion

pástétom - pasty, paste, pie

pasziánsz - solitaire

pászma - hasp

paszomány - trimmings, piping, gimp, trim, braid, bands, lace

paszománnyal díszít - to braid, to gimp

passzátszél zóna - trade-wind belt

passzátszelek - trades

passzió - passion

passzív - tame, effortless

passzív antennaelem - parasite

passzív dipól - parasite

passzív magatartás - passiveness, passivity

passzív rezisztencia - civil disobedience

passzívák - liabilities

passzivitás - passiveness, passivity

passzol - to fold, to pass, to square, to hitch

passzolás - pass

passzus - place

paszta - paste

pászta - tract

pásztadõlés - direction of strata

pásztás farkashal - cat-fish

pásztás záporesõ - drift

pásztáz - to sweep, to pan

pásztázás - sweep, drift slicing

pasztell - pastel

pasztellceruza - crayon

pasztellceruzával rajzol - to crayon

pasztellkép - pastel

pasztellkréta - pastel, crayon

pasztellrajz - in crayon

paszternák - parsnip

pasztilláz - to pellet

pasztillázó - pelletiser

pasztinák - parsnip

pásztor - shepherd, herd

pásztor- - pastoral

pásztorbot - crook

pásztordal - madrigal, pastoral

pásztorgyûrû - Episcopal ring

pásztori - pastoral

pásztorköltemény - idyll, idyl

pásztorlegény - swain

pásztormadár - rose starling, crested starling

pásztorsíp - pan's pipes

pásztortáska - fat, shepherd's purse

pasztörizál - to pasteurize

pasztõröz - to sterilize, to pasteurize

pasztõrözés - sterilization, pasteurization, pasteurizing

pasztõrözhetõség - pasteurizability

pasztõrözõ - pasteurizer

paszuly - haricot, haricot bean, bean

pát - spar

pata - horn, heel, hoof, hooves

pata alakú - ungulate

patagyulladás - founder

patak - water-course, creek, watercourse, stream, rivulet

pataknyelõ - swallow-hole

patakocska - burn

patakzik - to stream

patália - hoopla, hoo-ha

patapárta - cushion

patás - ungulate

patás állat - ungulate

patás állatok - ungulata

patavérfolt - quittor, quitter

patent - press-stud, snap fastener, snap, smashing, stud

patentál - to patent

patentíroz - to patent

patentkapocs - patent fastener

páter - father

patetikus - pathetic

patika - chemist's

patikamérleg - balance

patikamérték - scruple

patina - verdigris, tarnish

patinás - tarnished

patinát kap - to weather

patkány - yuck, creep, yuk, rat

patkányfészek - hovel

patkányfogó - ratter

patkányfogó kutya - ratter

patkánnyal teli - ratty

patkányokra vadászik - to rat

patkányoktól nyüzsgõ - ratty

patkányszerû - ratty

patkányt fog - to rat

patkó - horseshoe, shoe

patkóbél - duodenum

patkóit összeüti - to click

patkolókovács - blacksmith

patkolt - shod

patkósarok - cog

patkószeg - cog

Pató Pál - afternoon farmer

patológia - pathology

patológikus - pathological

patológus - pathologist

pátosz - pathos

pátosszal beszél - to pathosticate

pátosszal ír - to pathosticate

patrica - punch

patrícius - patrician

patríciusi - patrician

patrimoniális - patrimonial

patrimónium - patrimony

patrióta - patriot

patriotizmus - patriotism

patron - stencil, cartridge

patronál - to patronize, to sponsor

patronáló - patronizing

patronimikon - patronymic

patrónus - patron

patt - stalemate

pattan - to go smack, to crack, to snap

pattanás - snap, blister, zit, pustule, pimple, spot

pattanásig feszültek az idegei - to be on edge

pattanások keletkeznek rajta - to break out into pimples

pattanásos - pimply, pimpled

pattanó bogarakhoz tartozó - elaterid

pattanó hang - twang

pattanó mag - elater

pattanóbogár - snapping jack, snapping beetle, skipjack, elater

pattant - to snap, to crack

pattint - to snap

pattintás - flick, fillip, flip, snapping, snap, smack

pattog - to crackle

pattogj! - make it snappy!

pattogó - snappy, sparkling, snappish

pattogó hang - snappy sound

pattogó hangon - in a staccato voice

pattogtat - to flip

pattogtat (kukoricát) - to pop

pattogva - in a staccato voice

patvaristáskodik - to read for the bar

patyolatfehér - white as driven snow

pauperizáció - pauperization

pauza - intermission

páva - peacock

pávafark-égõ - fan-tail

pávagalamb - fan-tail

páváskodik - to flaunt oneself, to preen oneself, to flaunt

pávián - baboon

pavilon - kiosk, pavilion

pazar - prodigal, opulent, gorgeous, bang-up, magnificent

pazar bõség - profuseness, profusion

pazar pompa - sumptuousity, sumptuousness

pazarlás - lavishment, wastage, waste, lavishness, lavishing

pazarlásra hajlamos - prodigalish

pazarló - lavisher, wasteful, lavishing, squandering, lavish

pazarló életet él - to go the pace

pazarló életmód - conspicuous consumption, prodigalism

pazarló ember - waster

pazarlóan - lavishly, squanderingly, prodigally, wastefully

pazarol - to lavish, to prodigalize

pazarul - sumptuously, magnificently, opulently

pazarul él - to luxuriate

pázsit - lawn, sward, green, turf, turves, turf

pázsitos - swardy

pázsitoz - to turf

peca - fish

péce - beacon

pecek - pin, drift, key, skewer, tumbler, trip, twitch

pécéket kirak - to beacon

pécéket lehorgonyoz - to beacon

pécéz - to register

pech - hard cheese, ill luck, bad luck, suck, hard lines

peches - to be down on one's luck, luckless, unlucky

pechje van - to be down on one's luck, have hard luck

pechsorozat - run of ill luck

pechszéria - streak of bad luck

peckes járású ló - high-stepper

peckes lépkedés - stalk

peckesen jár - to stalk

peckesen járó - high-stepping

peckesen lépdel - to strut, to sweep

peckesen lépked - to prance

pecsenye - roast joint

pecsenyelé - gippo, dripping

pecsenyéstál - serving dish, platter

pecsét - spot, seal, stain, postmark, gout

pecsét helye - locus sigilli

pecsétel - to seal

pecsételés - sealing

pecsétes - stained, greasy

pedagógus - educator

pedál - pedal, treadle

pedálos szeméttartó - pedal bin

pedáloz - to pedal

pedáns - smug, meticulous, prim, pedantic

pedáns vmiben - to be nice in sg, to be nice about sg

pedánsan - smugly

pedánsan ápol - to manicure

pedánsan precíz - prissy

pedánsság - smugness

pedantéria - meticulosity, pedantry

pedellus - janitor

pederaszta - pederast

pederaszta férfi - bugger

pederasztia - pederasty

pedig - now, in turn

pedigré - pedigree

pedigrés - well-bred

pedigrés tenyészállatok - pedigree sires

pedikûr - chiropody

pedikûrös - chiropodist

pegazus csillagkép - flying horse

pehely - nap, fuzz, fluff, floss, plume, flock, floccule

pehelykicsapódás - flocculation

pehelykiválás - flocculation

pehelykönnyû - feathery

pehelypaplan - eiderdown

pehelysúly - featherweight

pehelysúlyú - featherweight

pehelyszerû - feathery

pej (ló) - bay

pejoratív - pejorative

pejoratív szó - pejorative

pék - baker

pékbolt - baker's shop

pékinas - baker's man

péklapát - peel

péklegény - baker's man

pékmesterség - baker's trade

pékség - bakery

péksegéd - baker's man

péküzlet - baker's shop

példa - exemplar, example, instance, precedent, pattern

példa nélkül álló - without precedent, unprecedented

példaadó - exemplary

példaadó volta vminek - exemplariness of sg

példaadóan - exemplarily

példabeszéd - saw, parable

példabeszédbe burkolt - parabolic, parabolical

példaként felhoz - to instance

példakép - leading, mirror, ideal, beau ideal

példamutatás - guide

példának állít - to hold sy up as a model

példány - specimen, issue, representative

példányonként - by the number

példányszám - numero, circulation, impression, issue

példás - exemplary

példás férj - exemplary husband

példás rendben - in apple-pie order

példásan - exemplarily

példásság - exemplariness

példaszerû - exemplary

példaszerûség - exemplariness

példát mond - to give example

példát mond vmirõl - to give an example of sg

példát mutató - exemplary

példátlan - unexampled, without parallel, unparalleled

példátlanság - egregiousness, singularity

például - for example

példáz - to exemplify

példázat - parable

pelenka - diaper, nappy, didy

pelenkáz - to change the baby

pelenkázóasztal - changing table

pelerin - cape

pelikán - pelican

pelletez - to pellet

pelyhek - pubescence

pelyhekben hullik - to flake

pelyhes - pubescent, feathery, downy, flaky, fleecy, fluffy

pelyhes madárfióka - flapper

pelyhesedés - flocculation

pelyhesedik - to flocculate

pelyhesít - to flocculate

pelyhesítés - flocculation

pelyhezõdés - flocculation

pelyhezõdik - to flocculate

pelyva - shelling, chaff

pelyvapikkely - pale

pempõ - mush

penész - mold, mould, blight, mildew

penészes - musty, mildewy, mildewed, moldy, fusty, mouldy

penészes szag - fustiness

penészesedik - to mould, to mold

penészesség - fustiness

penészít - to mildew

penészség - mustiness, must

peng - to plunk, to plonk, to twang

penge - blade, steel, web, hot

pengeéles mosoly - razor-thin smile

pengés - twang, ringing

pengesor - scythe

penget - to twang, to plonk, to plunk, to thrum

pengetés - plucking

pengõ hang - twang

pénisz - penis

pénisz érintése szájjal - fellatio

penitencia - penance, penitence

penitenciát ró ki - to penance

penna - quill

pentagram - pentagram, pentangle

pentameter - pentameter

pénz - dumps, green folding, wampum, brass, posh, needful

pénz- - monetary

pénz beszél - money makes the mare to go, money talks

pénz kivesz - to draw out money

pénz kivétele bankból - drawing money from the bank

pénz mindennek a mozgatója - money makes the mare to go

pénz összeadása közös célra - clubbing of resources

pénz összegyûjtése közös célra - clubbing of resources

pénz pénzt szül - money begets money, money makes money

pénz szûkében szenved - to be short of stuff

pénzadomány - bounty, handout

pénzátutaló vállalat - express agency

pénzbeli - monetary

pénzbeli kamat - money interest

pénzben játszik - to game, to play for money

pénzbeszedõ - collector

pénzbírsággal megússza - to get off with a fine

pénzbírsággal sújt vkit - to inflict a fine on sy

pénzbírsággal szabadul - to get off with a fine

pénzbüntetés - penalty

pénzbüntetésre ítél vkit - to inflict a fine on sy

pénzbüntetéssel sújt - to fine

pénzdarab - tally, money, piece, coin, chip, bit

pénzdolgok - money matters

pénzegység - monetary unit

pénzéhes ember - grabber

pénzel - to money, to finance, to angel

pénzel vkit - to keep sy in money

pénzellátmány - supplies

pénzem pedig nem volt - money I had none

pénzember - financer, financier

pénzérme - money, mint

pénzérmék - rolling money

pénzérméket ver - to monetize

pénzért és szép szóért - for love and money

pénzes - loaded, crummy

pénzes ember - plutocrat

pénzes pasas - fat cat

pénzes zacskó - cod

pénzesítés - monetization

pénzeslevelû liszinka - herb twopence

pénzesutalvány - money order, postal order

pénzeszsák - bankroller

pénzfedezet - cover

pénzfeldobás - toss

pénzfeldobással sorsot húz - to toss a coin, to toss for sg

pénzgyûjtõ kazetta - bank

pénzhamisító - counterfeiter of coin, counterfeiter

pénzhez jut - to pull, to come by money

pénzintézet - bank

penzió - boarding, boarding house, pension, board

penzióba adott részvények - pawned stock

penzióban étkezõ - boarder

penzióban lakó - boarder

pénzjegy - money

pénzjutalom - bounty, gratuity

pénzkicsikarás - shakedown

pénzkölcsönzés kamatra - usury

pénzkölcsönzõ - moneylender

pénzkölcsönzõ zsidó - ikey

pénzkölcsönzõkhöz fordul - have recourse to money-lenders

pénzmag - blunt

pénznem - currency

pénznemek átváltási paritása - par of exchange

pénzösszeg - money

pénzösszegek - moneys, monies

pénzpazarlás - waste of money

pénzpocsékoló ember - waster

pénzre tesz szert - to come by money

pénzrendszer - monetary system

pénzt - your money or your life!

pénzt csal ki vkitõl - to diddle sy out of his money

pénzt ér - to be worth money

pénzt facsar ki vkibõl - to screw money out of sy

pénzt fektet vmibe - to sink money in sg

pénzt feldob - to spin a coin

pénzt felhajt - to raise the wind

pénzt keres - to earn, to make money, to earn money

pénzt kiad vmire - to invest in sg

pénzt kicsal - to rook

pénzt kicsenget - to cough up money

pénzt kiguberál - to cough up money

pénzt követel vkitõl - to dun

pénzt letétbe helyez - to lodge money

pénzt mos - to smurf

pénzt öl vmibe - to sink money in sg

pénzt pazarol - to waste money

pénzt szerez - to raise money, to come by money

pénzt tisztára mos - to smurf

pénzt vagy életet! - stand and deliver!

pénzt ver - to money, to mint money, to coin money

pénztár - chest, desk, checkout

pénztárablak - counter, wicket

pénztárca - pocketbook, coin purse, purse, change purse

pénztárgép - till, cash register

pénztáros - treasurer, purser, cashier, ticket clerk

pénztárpult - checkout counter

pénztelen - broke, penniless, he is in low water, impecunious

pénztelen ember - deadbeat

pénztelenség - stringency

pénztõke - money capital

pénzuralmi - plutocratic

pénzuralom - plutocracy

pénzügy - finance

pénzügyek - finances, money matters

pénzügyi - financial, monetary

pénzügyi beszámoló - money article

pénzügyi bukás - crash

pénzügyi krach - crash

pénzügyi krónika - money article

pénzügyi tiszt - agent officer

pénzügyminiszter - chancellor of the exchequer

pénzügyminisztérium - ministry of finance

pénzügyõr - excise officer

pénzügyõrség - customs police

pénzvágy - greed

pénzváltás - change

pénzváltó - changer

pénzváltó automata - change machine

pénzváltóügynök - exchange broker, foreign exchange broker

pénzverde - mint

pénzverés - coinage

pénzverési jog - right of coinage

pénzverõ - mint

pénzverõ sajtó - embossing punch

pénzzavarban szenved - to be pinched for money

pénzzavarban van - to be at a loss for money, to be on the rocks

pénzzé nem tehetõ - unavailable

pénzzé tesz - to turn into money, to convert into cash, to money

pénzzé tétel - realization

pénzzel ellát - to money

pénzsóvár - greedy, mercenary, covetous

pénzsóvár ember - coveter

pénzsóváran - covetously

pénzsóvárság - covetousness, greed

pénzszekrény - coffer

pénzszûke - short in cash, tightness

pénzszûkében van - to be pushed for money, to be short of cash

pép - mush, puree, purée, pulp, mash, squash

pepecsel - to putter, to niggle, to potter about, to piffle

pepecselés - fiddling about, niggling

pepecselõ - fiddling, trifler

pepecselõ ember - piffler

pépes - squishy, pasty

pépes borogatás - linseed poultice

pépesít - to masticate, to mush, to pulp

pépesítés - mastication

pepita - check

péppé õrlés - pulping

péppé ver vkit - to beat sy to a jelly, to beat sy to pulp

péppé zúz - to squash, to pulp

péppé zúzás - pulping

pépszerû - mushy, pasty, pulpy

per - legal action, action at law, action, suit, cause

per fõ - per capita

per saldo - per balance

peranyag összefoglalása - memorial

perbe fog - to sue

perbe fog vkit - to take action against sy, to action sy

perbeidézés - writ of summons

perbeli - contentious

perbeli ellenfél - other side

perbeli kifogás - bar

perben védekezik - to fight an action

perbeszéd - pleading

perbeszédet mond - to plead, pled

perbeszédet tart - to plead, pled, to plead

perc - minute

percipiálható - perceptible

percmutató - minute hand, big hand

percnyi pontossággal - on the minute, at the minute

percnyi pontossággal mér - to minute

percre pontos - to be dead on time

perdít - to spin, span, spun

perdöntõ - clinching

perdöntõ bizonyíték - clincher, clinker

perdül - to pirouette, to spin, span, spun

perdülés - pirouette

perec - twist

pereg (dob) - to roll

perel - to process, to sue, to litigate

perel vkit - to action sy

perelhetõ - enforceable

perem - margin, flange, edge, fringe, brim, periphery, lip

perem nélküli - rimless

pereme vminek - rim

peremes - rimmed

peremes pánt - clincher rim

peremez - to mill

peremfa - bends

peremhegység - offset

peremrece - milling

peremrecézõ gép - milling machine

peremvidék - confine

peren kívül - amicably, out of court

peren kívüli egyezség - amicable settlement

pereputty - crowd, tribe

peres - contentious

peres eljárást indít vki ellen - to action sy

peres ellenfél - other side

peres fél - contestant

peresített birtok - property in action

peresített tulajdon - property in action

pereskedés - litigation

pereskedik - to litigate

pereskedõ - litigant

perforál - to indent, to punch

perfúzió - perfusion

pergamen - parchment, vellum

pergamenszerû - wizen, wizened, weazened

pergament - skin

pergamentekercs - scroll

pergés - beat, whirling, trill, whirl

perget (dobot) - to roll

perget (hangot) - to trill

pergetett méz - run honey

pergetett r - dog's letter

pergõ - whirling, voluble

pergõ beszéd - volubility

pergõfúró - auger

pergõhúr - brace

pergõtûz - running fire

pergõtûz alatt tart - to pepper

periféria - periphery

perifériás - peripheral

periferikus - peripheral

periférikus - peripheral

perihélium - perihelion

periodikus - cyclical, cyclic, periodical, periodic

periódus - period

periódusos rendszer - periodic table

periódusos törvény - periodic law

periszkóp - periscope

perjel - prior, provost

perkál - cambric muslin

perklórsav - perchloric acid

perköltségben marasztal vkit - to put sy to expense

perköltségek - legal expenses, legal charges

perlekedõ - squabbling, fractious

permanenciában tart - to keep sy on his toes

permanens - permanent

permanensen - permanently

permanganát - permanganate

permangánsavas só - permanganate

permeábilis - pervious

permeátum - permeate

permet - spray

permetez - to sparge, to haze, to spray, to sprinkle

permetezik - to drizzle

permetezõ - vaporizer

permetezõ esõ - spray

permetezõ folyadék - spray

permetezõ torony - spray tower

permetezõpalack - spray

permetezõrózsa - quencher

permetlé - spray

permetszerû szórás - vaporization

permutáció - permutation

pernye - scale

peron - bay, platform, deck

peroxid - peroxide

perózus - pervious

perpatvar - tiff, squabble, unpleasantness, ruckus

persely - bank, busing, sleeve

perselyez (csapágyat) - to bush

perselyezés - busing, offertory

perspektíva - perspective

persze - certainly, rather not!

persze hogy! - rather!

persze! - sure!, certainly!, sure enough!

pert indít - to bring an action, to institute an action

pert indít vki ellen - to bring a suit against sy

perváta - shit-house

perveltált nemi életû egyén - pervert

perverz - perverse, kinky

perverz módon - contrariwise, contrariously

perverzió - perversion

perverzitás - perversity, depravity, perverseness

perverzség - depravity

perzsa - Persian

perzsa ember - Persian

perzsa föveg - tiara

perzsa macska - Persian cat

perzsa nyelv - Persian

perzsa oszloprend - Persian order

perzsaprém - Persian lamb

perzsaszõnyeg - turkey carpet, Turkish rug, Turkish carpet

perzsel - to parch

perzselés - gassing

perzselõ - sultry, sizzling, searing

perzselõ dolog - scorcher

perzselõ nap - flaming sun, searing sun

Perzsia - Persia

perzsiai - Persian

pestis - pestilence, plague, black death, pest

pészách - feast of unleavened bread

pesszimista - pessimistic, dyer in black, pessimist

pesszimista vigasztaló - job's comforter

pesszimista vmit illetõen - to take a dim view of sg

pesszimizmus - pessimism

pesztra - nursemaid, amah

petárda - cracker, maroon, squib

pete - ovum, egg

petefészek - ovary, mermaid's purse

petefészek-gyulladás - ovaritis

petéket rak - to spawn

petérõl szaporodó - oviparous

petét rak - to blow, blew, blown

petézik - to blow, blew, blown

petíció - petition

petíciós kampány - petition campaign

petitio principii - circularity

Petõfi gallér - Byron collar

petrezselyem - parsley

petrezselyem zöldje - parsley

petrezselyemgyökér - turnip

petróleum - paraffine, paraffin, kerosene

petróleum- - paraffiny

petróleum szagú - paraffiny

petróleumlámpa - paraffine lamp

petróleummal beken - to paraffine

petróleummal felgyújt - to paraffine

petróleummal leönt - to paraffine

petróleummotor - paraffine motor, paraffine engine

petróleumot talál - to strike oil

petróleumpárlat - paraffine oil

petúnia - petunia

petyhüdt - limp, floppy, drooping, flaccid, sloppy, flabby

petyhüdt arc - loose cheeks

petyhüdté válik - to deflate

petyhüdten csüng - to lop over

petyhüdten lecsüng - to lop over

petyhüdtség - laxaty, laxity

petty - spot, speckle, freckle, speck, fleck

pettyegetett tüdõfû - lungs of oak, lungwort

pettyek - spotting

pettyes - speckled, spotty, pied, dappled, freckled, mottled

pettyes golyó - spot ball

pettyez - to fleck, to flake, to dapple, to freckle, to dot

pezsdít - to warm up

pezsdítõ - to pass across, invigorating

pezsdülõ - ebullient

pezseg - to churn, to fizz, to fizzle, to bubble, to seethe

pezsegõ - bubbly

pezsgés - bubble, ebullience, ebulliency, fizzle, churning

pezsgésbe hoz - to warm

pezsgõ - champagne, fizz, sparkling, fizzy, bubbly, lathery

pezsgõ élet - milling crowds

pezsgõsvödör - wine cooler

pézsma - musk

pézsmagyöngyike - musk

pézsmaillat - musky smell, musk

pézsmaillatú - musky

pézsmaillatú bohócvirág - musk

pézsmaszagú - musky

pézsmaszarvas - musk-deer, musk

pézsmaszínû - musk-coloured

pf. - post office box

pfuj - phooey

pfuj! - fie!, fie upon you!, barf me out!

pia - suck, booze, likker, tiddly

piac - marketplace, staple, mop fair, vent, market

piac árainak alakulása - run of the market

piaci adásvétel - marketing

piaci árak - market rates

piaci áru - marketing

piaci kosár - hamper

piacképes - marketable

piacképesség - marketability

piackutatás - marketing research

piacra felhozott áru - marketing

piacra megy - to go marketing

piactér - mart, marketplace

piál - to booze, to be on the toot, to toot

piálás - toot

pianínó - upright piano

piano - piano

piás - zonker, to be zipped, boozy, boozer

piás lesz - to tie one on

piásan - boozily

piaszter - piastre, piaster

pici - tiddley, minuscule, toy, wee, tiny

pici dolog - mite

pici gyerek - mite

picike - tiny, tiddley

piciny - dinky

picinyke - dinky

picula - mite

picur - dinky

picurka - pint-sized, dinky, weeny

picsa - ass, tail

piedesztál - pedestal

piedesztálra emel vkit - to put sy on a pedestal, to set sy to a pedestal

piezoelektromosság - crystal-electricity

piezométer - piezometer

piezométercsõ - piezometer

piezometrikus - piezometric

piff-puff! - crack!

pigmeus - pygmy, pigmy

pihe - down, nap, fuzz, floss, fluff, flock, flake, flue

piheg - to pant

pihegõ kebel - heaving bosom

pihegve mond - to pant forth, to pant out

pihen - to sit down, to take a nap, to repose, to relax

pihen egy kicsit - to rest for a short spell, to rest for a spell

pihen egyet - to rest for a short spell, to rest for a spell

pihenés - bunk fatigue, rest, respite, break, repose, slack

pihenésbõl - as a relaxation

pihenést engedélyez - to respite

pihenést keres a könyvekben - to seek relaxation in books

pihenj! - stand at ease!, stand easy!, easy!, at ease!

pihenjben áll - to stand at ease

pihenõ - easy, resting, halt, relaxation, stage, respite

pihenõállomás - landing-place

pihenõhely - roost, rest room, lay-by, resting-place

pihenõhelyiség - rest room

pihenõszoba - rest room

pihenõt tart - to bait, to take some relaxation

pihentet - to relax, to condition, to repose, to rest

pihentetés - ageing, conditioning

pihenteti az agyát - to take some relaxation

pihenteti az idegeit - to take some relaxation

pihentetõ - restful

pihés - fluffy, pubescent, flossy

piheszõr - plume

pika - pike

pikáns - spicy, piquant, juicy, savory, salt, savoury

pikáns (íz) - pungent

pikáns íz - zest, pungency

pikáns ízû - seasoned

pikáns kis pletykák - spicy bits of scandal

pikáns szépség - she's got it

pikáns történet - blue story, conversation full of salt

pikáns történeteket mond - to talk blue, to tell blue stories

pikánsan sikkes - saucy, sassy

pikánssá tesz - to sharpen

pikantéria - piquancy

pikanyél - pikestaff, pikestaves

pikás - lancer

piké - pique

pikét csinál - to pique

pikírozó fa - pricker

pikk - spade, spades

pikk az adu - spades are trumps

pikkel vkire - have an edge on sy, to pick on, to be down on sy

pikkely - scale, flake

pikkelybetegség - ichthyosis

pikkelyes - scaly

pikkelyes anyag - exfoliation

pikkelyes réteg - exfoliation

pikkelyesen hámló - scaly

pikkelyesen hasad - to exfoliate

pikkelyesszárnyú - lepidopterous, lepidopteran

pikkelyesszárnyú lepke - lepidopter, lepidoptera

pikkelyképzõdés - exfoliation

pikkelylemezekkel díszít - to spangle

pikker - picker

pikkerbõr - picker leather

pikkerrel dolgozó munkás - picker

piknik - picnic

piknikel - to picnic, picnicked

pikraminsav - picramic acid

pikrát - picrate

pikrinsav - picric acid

pikrotoxin - picrotoxin

piktor - limner

pilaszter - pilaster, pier

pillanat - jiff, flash, tick, jiffy, shake, trice, moment

pillanat- - instantaneous

pillanatfelvétel - snapping, snapshot, snap, instantaneous exposure

pillanatfelvételt készít - to snap

pillanatgyújtó - instantaneous fuze

pillanatnyi - momentary, instantaneous

pillanatnyi eszméletvesztés - blackout

pillanatnyi helyzet - lie of the land

pillanatnyi híresség - lion

pillanatnyi kikapcsolódás - moment's ease

pillanatnyi könnyebbség - moment's ease

pillanatnyi megkönnyebbülés - moment's ease

pillanatnyi örömök - transient joys

pillanatnyi szeszély - passing fancy

pillanatnyilag - at the moment, for the moment, momentarily

pillanatok alatt - in no time

pillanatokon belül - at short notice

pillangó - butterfly

pillangó-fa - whisker pole

pillangócsavar - thumbscrew

pillangófa - spinnaker pole

pillangóúszás - butterfly, butterfly stroke, overarm stroke

pillangóvitorla - spinnaker

pillangóvitorla-fa - whisker pole

pillant - to peer, to glance

pillantás - cast, coup d'oeil, blink, look, twinkle, eye

pillantásból ért - to exchange glances

pillantást vált - to exchange glances

pillantást vet - to glance

pillantást vet vkire - to throw a glance at sy

pillantást vet vmire - to give sg a look

pille - moth

pilledt - languorous, languid

pilledtség - languidity

pillér - pier, bearing, stand, post, buttress, upright, leg

pillérképzés - anchorage

pillértörzs - trunk

pillérvédõ cölöpfal - starling

pilóta - pilot, flying man, airman, flyboy, aviator

pilóta nélküli - unpiloted

pilóta nélküli repülõgép - robot plane

pilótabekötõ heveder - pilot harness

pilótafülke - cockpit

pilótafülke csúszó teteje - booby-hatch

pilótaiskola - flying school

pilótajelvény - wing

pilótaruha - flying suit

pilótasisak - flying helmet

pilótavizsga - test flight

pimasz - cheeky, forward, sassy, impudent, brash, hubristic

pimaszkodik - to bareface

pimaszkodik vkivel - to be impertinent to sy

pimaszság - impertinence, cockiness, impudence, atrocity

pimaszul - cheekily

pimaszul viselkedik vkivel - to be impertinent to sy

pimpinella - pimpernel

pimpós vaker - shit for the birds

pina - ass, cunt, futz, slit, tail

pince - cellar, vault

pinceablak - areaway

pincében raktároz - to lay down

pincében tárol - to lay down

pincében tart - to lay down

pincehelyiség - dive

pincelejáró - areaway

pincér - waiter, steward

pincér olcsó étkezdében - chowslinger

pincérnõ - nippy, waitress

pincértanuló - bus-boy

pinceváltó - kite, windmill

pindur - pint-sized

pinduri - pint-sized, dinky

ping-pong - table tennis

pingál - to daub

pingpong - ping-pong

pingpongütõ - ping-pong paddle, racket

pingvin - penguin

pingvintelep - penguin rookery

pinka - pot

pint - pint

pinttyel keresztezett kanári - mule canary, mule bird

pióca - leech, blood-sucker

piócákat rak vkire - to leech

piócát rak vkire - to apply leeches to sy

pionír - pioneer

pionír munkát végez - to pioneer

pipa - hot, to be hacked off, twitch, pipe

pipa (ló fékezésére) - barnacle

pipacs - poppy, red poppy

pipafej - bowl

pipájából pöfékel - to take a pull at one's pipe

pipáját szívja - to take a pull at one's pipe

pipáló - smoky

pipaszárlába van - have legs like match-sticks

pipaszárlábak - broomsticks

pipaszutyok - dottle

pipázás - smoke

pipázik - to blow a cloud

pipere - finery

pipere-vasalónõ - fine laundress

piperecikkek - toiletries

pipereszekrény - bathroom cabinet

piperetáska - vanity bag, vanity case

piperkõc - pansy boy, buck, beau, beaux, blood, beaus, pansy

piperkõc módjára öltözött - dandified

piperkõcös - beauish

pipetta - pipette

pipi - chick

pipilés - number one

pipiskedõ - skittish

pipiskedõ személy - mincer

pipogya - pusillanimous, invertebrate, gutless

pipogya alak - wash-out

pipogya ember - namby-pamby

pír - suffusion, blush, flush

piramis - pyramid

piranja - piranha

pirit - calcine

pirít - to toast

pirító serpenyõ - salamander

pirítólap - salamander

pirítós - toast

pirítós kenyér - toast

pirítósállvány - toast rack

pirított kenyér - toast

pirkad - to dawn

pirkadás - prime

pirkadat - dawn

pirkadatkor - at early dawn, at the first streak of dawn

pírlepte arc - cheek perfumed with a blush

piro- - pyro-

pirogallol - pyro

pirogallussav - pyro

pirolízis - pyrolisis

piromániás - incendiary

pirongat - to chide, chid, chidden

pirongat vkit vmiért - to twit sy with sg

pirongatás - vituperation

piroplazmózis - Texas fever

piros - ruddy, red

piros (kártyában) - hearts

piros arcú - blowzy

piros fény - signal red

piros golyó - red

piros lap - red card

piros paprika - pepper, red pepper, paprika

piros ropogós cseresznye - white-heart cherry

piros sorozat - run on the red

piros szalag - red tape

piros szín - red, signal red

pirosan - rosily

pirosas - reddish

pirosít - to ruddy, to rouge

piroslik - to turn red, to grow red, to go red

pirospozsgás - ruddy, florid, full-blood, buxom, full-blooded

pirosra fest - to rouge

pirosság - red

pirosszemû - red-eyed

pirosszemû kele - roach, red-eye

pirotechnika - pyrotechny, pyrotechnics

pirotechnikai - pyrotechnic, pyrotechnical

pirotechnikus - pyrotechnist

piruett - pirouette

piruettezik - to pirouette

pirul - to mantle, to toast, to flush

pirula - drop, pellet, tablet, globule, pill

pirulás - heightened colour, flush, suffusion

pirulás doboz - pillbox

pirulás szelence - pillbox

pirulásra késztet - to flush

pisa - piddle

pisál - to piddle, to piss

pisi - piddle

pisil - to piddle, to turn on the waterworks

pisilés - number one, micturation

pisilni megy - to go for a leak

piskóta rolád - Swiss roll

piskótatészta - sponge

pislákol - to glimmer, to shimmer, to flicker, to blink

pislákolás - shimmer

pislákoló - shimmery, flickering

pislákoló fény - glimmer, shimmer, waning light

pislákoló világítás - waning light

pislant - to wink, to wink one's eye

pislantás - wink

pislog - to twinkle, to wink one's eye, to wink, to blink

pislogás - flutter, twinkle, blink

pisze - retroussé

pisze orr - pug, turned up nose

piszkál - to poke, to prod, to eff around with sg, to pick

piszkál az ételében - to peck at one's food

piszkál vkit - to pick at sy, to peck at sy

piszkál vmit - to tig with sg

piszkálódik vkivel - to peck at sy

piszkavas - firing-tools, poker, stoker, rabbler, rabble, rake

piszkító - messy

piszkoló - messy

piszkolódik - to dirty

piszkolódó - opprobrious

piszkos - pokey, shabby, untidy, grubby, smutty, dingy, poky

piszkos-sárga - lurid

piszkos alak - turd

piszkos csirkefogó - skunk

piszkos ember - scuzz, scuz

piszkos eszközök - crooked means

piszkos fráter - snot

piszkos hely - hell-hole

piszkos képzelet - dirty mind

piszkos lakás - shithole

piszkos mosdóvíz - slop

piszkos munka - dirty work

piszkos munkát végez - to muddle

piszkos nõ - trollop, drab

piszkos ügy - dirty business

piszkos vállalkozás - bubble scheme

piszkos zsugoriság - scabbiness

piszkosan - foully

piszkosfehér - off-white, off white

piszkosság - messiness, nastiness, grubbiness

piszkozat - rough draft, draft

piszkozatot ír - to draft

piszmog - to fiddle about, to fuck around, to fart about

piszmog vmivel - to idle over sg, to tinker away at sg

piszmogás - fiddling about

piszmogó - trifler, dawdler

piszmogó ember - piffler

piszmogó munka - fiddling job

piszok - gunk, muck, scuzz, scuz, dirt, black, filth, crap

piszok alak - dirty dog, scab, dirty fellow

piszok fráter - yellow dog

piszokfészek - piggery

piszokfolt - soil, black

piszoktól eldugult - foul

pisszeg - to hiss

pisszegés - hiss

pisztoly - pistol, roscoe, popper, gun, firecracker

pisztolyharc - gunplay

pisztolylövések - gunplay

pisztolylövéssel megsebesít - to gun

pisztolyt emel vkire - to aim a pistol at sy

pisztolyt fog vkire - to aim a pistol at sy

pisztolytáska - holster

pisztráng - trout

pisztrángsügér - bass

pitagorikus - Pythagorean

pite - pie

pithagorasi - Pythagorean

pithagoreizmus - pythagoreanism

piti - small-time, petty, jerkwater

piti ügyekkel veszõdik - to piddle

pitiáner - jerkwater

Pittsburgh - smoky city

pityeregni kezd - to turn on the waterworks

pityergés - whining

pitymallat - rise of day

pitymallatkor - at peep of day, at peep of dawn, at early dawn

pitymallik - to dawn

pityókás - top-heavy, have the sun in one's eyes, overshot

pityókos - tiddley, pickled, fuzzy, tiddly, to be well primed

pitypang - blow-ball, dandelion

pizza - pizza

pizsama - pyjamas, pajamas, slumber suit

pizsamakabát - pajama top, pyjama top

pizsamanadrág - pajama bottom, pyjama bottom, pyjama trousers

plafon - ceiling

plafonon van - to hit the roof, to hit the ceiling

plágium - plagiary, plagiarism

plagizál - to plagiarize

plagizálás - plagiarism

plagizáló - plagiarist

plagizátor - plagiary, plagiarist

plakát - bill, placard, poster

plakatíroz - to post

plakátokkal teleragaszt - to bill

plakáton hirdet - to bill

plakáton közhírré tesz - to bill

plakáton való hirdetés - billing

plakáton való közzététel - billing

plakátragasztó - poster, sticker

plakátrajzoló - poster designer

planetárium - planetarium, planetaria

planíroz - to grade

plasztikai - plastic

plasztikdugó - plastic cork

plasztikus - statuesque

plasztikus hang - stereophonic sound

plasztikus hanghatású - stereophonic

plasztikusság - statuesqueness

plasztilin - plasticine

plasztron - dickey, shirtfront, dicky

platán - plane, sycamore

platánfa - plane, sycamore

platánlébõl cukrot fõz - to sugar off

platform - platform

platina - platinum, sinker

plató - table, platform, offset

Plátó eszméivel magyaráz - to platonize

Plátó felfogását vallja - to platonize

Plátó filozófiai rendszere - platonism

Plátó követõje - platonist, platonic

Plátó tanait vallja - to platonize

Plátó tanaival magyaráz - to platonize

plátói - platonic

plátói év - platonic year, platonic period

plátói módon - platonically

plátói szerelem - platonics

plátóian - platonically

Platón eszméivel magyaráz - to platonize

Platón felfogását vallja - to platonize

Platón filozófiai rendszere - platonism

Platón követõje - platonist, platonic

Platón tanait vallja - to platonize

Platón tanaival magyaráz - to platonize

platonikus - platonistic, platonist, platonic

platonikusan - platonically

platonista - platonist, platonistic

platonizál - to platonize

platonizmus - platonism

Plátónt követi - to platonize

Plátót követi - to platonize

plattnémet nyelv - low Dutch

plattni - platter, surface

plazmát tárol - to bank

plébánia - vicarage, parsonage, parish

plébánia javadalma - living

plébániai anyakönyvvezetõ - parish clerk

plébániai pap - parish clerk

plébániatemplom - parish church

plébános - incumbent, curate-in-charge, parish priest, parson

plebejus - plebeian

pléd - plaid

pléh kaszni - can

pléhpofa - poker-face, you can't get a rise out of sy

pléhpofával - unabashed

pleonasztikus - redundant

pleonazmus - redundancy, redundance

pletyka - whisper, gossip, clash, tittle-tattle, scuttlebutt

pletykaéhes - have itching ears

pletykafészek - telltale, gossip

pletykahordó öregasszony - gossipy old woman

pletykál - to prattle, to scandalize, to gossip

pletykálkodás - gossiping, chit-chat

pletykálkodó - gossipy, gossiping

pletykálkodó nénike - gossipy old woman

pletykáló - gossipy, gossiping

pletykás - gossipy, gossiping

pletykás vénasszony - crone

pletykaság - gossiping

pletykát terjeszt - to peddle gossip

pletykázás - chit-chat

pletykázik - to scandalize

pletykázó - tatler

pletykázó vénasszony - tabby

plimsoll vonal - plimsoll line

pliszé - pleat, pleating

pliszíroz - to pleat

pliszírozás - pleating

pliszírozógép - pleating machine

plomba - lead

plusz - added to, more, plus

pluszjel - positive sign, plus sign, plus

plutokrácia - plutocracy

plutokrata - plutocratic, plutocrat

plutónium - plutonium

pluviálé - cope

plüss - plush, shag

plüss-szõnyeg - terry

plüsszerûvé tesz - to nap

pneumatik - pneumatic

pneumatikus - pneumatic

pneumatikus etetésû - windswept, wind-swept

pocak - corporation, paunch

pocakos - tubby, portly, pot-bellied, roundabout, paunchy

pocakosság - rotundity, podginess, portliness

pocakot ereszt - to run to fat, to develop a middle-age spread

poci - tummy

pocsék - groaty, lousy, bum, execrable, it's an atrocity

pocsék idõ - dirty weather

pocsékol - to waste

pocsékolás - waste

pocsékra ver - to skunk

pocsékul - atrociously

pocskol a pocsolyában - to wade in the pool

pocskondiáz vkit - to storm at sy

pocsolya - mere, puddle, mire, pool, slough, dub

pocsolyaízû - to taste muddy

pódium - podium, stand, platform

poén - yuck, yuk, point

poézis - romance

pofa - egg, cheek, clamp, muzzle, jib, mask, snout, trap

pofa be! - none of your lip!, not so much of it!

pofacsont - cheek bones

pofafürdõt vesz - to put in an appearance

pofájába vág vkinek - to sock

pofákat vág - to mop and mow, to pull faces, to pull a face

pofán csap - to wham

pofán rúgás - kick in the teeth

pofánverés - slap in the kisser

pofára esik - to come mucker, to go a mucker

pofaszakáll - whiskers

pofaszakállas - whiskery

pofát vág - to pull a face, to pull faces

pofátlan - unabashed, sass

pofátlankodik - to sass

pofátlanság - brass, cheek

pofátlanul - unabashedly

pofázás - bluster, sass, lip

pofázik - to bluster, to jaw

pofázmány - jib

pofon - buffet, wham, clout, clip, slap in the kisser, cut

pofon egyszerû - as easy as falling off a log

pofon üt - to cuff, to slap in the face

pofon ütВ  vkit - to slap sy's face

pofon üt vkit - to land sy one in the face, to smack sy's face

pofon vág - to slap

pofon vág vkit - to give sy a bash on the face, to give sy a punch

pofonegyszerû - as easy as anything, mighty easy

pofonegyszerû dolog - doddle

pofoz - to buffet

pogácsa - cake

pogány - paganish, profane, pagan, heathen

pogány módon cselekszik - to paganize

pogány módon él - to paganize

pogány módon viselkedik - to paganize

pogány világ - pagandom

pogányforrasz - hard solder

pogánykodik - to paganize

pogánnyá lesz - to paganize

pogánnyá tesz - to paganize

pogányság - paganism, pagandom

pogrom - pogrom

poggyász - kit, impedimenta, luggage, baggage, pack

poggyász feladóvevény - luggage check

poggyászcímke - tab

poggyászfeladás - booking

poggyászháló - rack

poggyászjegy - baggage claim check, baggage tag

poggyászkezelõ - check master

poggyászkocsi - luggage van

poggyászleadás - baggage check in

poggyászt felvevõ tisztviselõ - booking clerk

poggyásztartó - rack, luggage-rack

poggyásztartó háló - luggage-rack

poggyásztartó rekesz - boot

poggyásztúlsúly - excess weight, excess baggage

poggyászvonat - baggage train

poggyászzsák - valise

pohár - glass, cup

pohár pálinka - stinger

poháralátét - coaster

poharat mindenkinek! - glasses round!

pohárka pálinka - eye-opener

pohárka szódás whisky - peg

pohárköszöntõ - toast, after-dinner speech

pohárköszöntõk bejelentõje - toastmaster

pohárköszöntõt mond - to propose a toast, to give a toast

pohárnok - cup-bearer

pohárszék - credenza, buffet

poise - poise

pojáca - harlequin, buffoon

pók - spider

póker - poker

pókerarc - pokerface

pókháló - spider web, web, cobweb, cob-web, spider's web

pókhasú - tubby

pókokkal teli - spidery

pokol - bottomless pit, pit, shades, hell, place below

pokol kínjait állja ki - to be on the rack

pokol tornáca - limbo

pokolba kíván vkit - to wish sy further

pokolba küld - to blast

pokolba küld vkit - to send sy to blazes, to tell sy where to get off

pokolgépes merénylet - bomb outrage

pokoli - fiendish, helluva, deuced, hellish, infernal

pokoli iramban rohan - to go a cracker

pokoli lárma - pandemonium

pokoli rossz - deuced bad

pokoli zajt csap - to raise Cain, to raise hell

pokoli zsivaj - hell of a noise

pokoli! - wow!

pokolian - devilish, deucedly

pokolian bonyolult - hellish tricky

pokolian rossz - deuced bad

pokolian szenved - to suffer agonies

pokollá teszi vki életét - to lead sy a dog's life, to give sy a dog's life

pokolvar - anthrax, anthraces

pókos - spidery

pokróc - blanket, rug

pokrócok - wraps

pokrócozás - blanketing

pokrócról levegõbe dobál vkit - to toss sy in a blanket

pókszerû - spidery

poláris - polarization, polar

poláris ellentétek - to be poles asunder, to be poles apart

polaritás - polarity

polarizáció - polarization

polarizálhatóság - polarizability

polároz - to polarize

polc - ledge, shelf, shelves, whatnot, bracket

polcok - shelving

polcokkal ellát - to shelve

polcokra elhelyez - to pigeonhole

polcokra elrak - to pigeonhole

polcokra eltesz - to pigeonhole

polcokra helyez - to pigeonhole

polcokra rak - to pigeonhole

polcokra tesz - to pigeonhole

polcsor - tier

polder - polder

polgár - bourgeois, commoner, burgess

polgár- - civil

polgárháború - civil war, late unpleasantness

polgárháború elõtti - ante-bellum

polgári - civil, bourgeois, civic, civilian

polgári egyén - civilian

polgári életforma jelképe - bowler-hat

polgári év - common year, legal year

polgári halál - civil death

polgári jog - common law

polgári jogok elvesztése - civil death, loss of civic rights

polgári konyha - plain cooking

polgári per - lawsuit, civil action, civil suit, suit at law

polgári szakácsnõ - plain cook

polgári személy - citizen

polgári törvénykönyv - civil code

polgári törvénytár - body of civil law

polgári ügyek legfõbb bírája - lord chief justice

polgári védelem - air-raid precautions, civil defence

polgárjog - franchise

polgárjogi harc - civil rights movement

polgárjogi mozgalom - civil rights movement

polgárjogok - civil rights

polgárjogokból kizárás - corruption of blood

polgárjogot nyer - to be naturalized

polgármester - provost, mayor

polgármesteri hivatal - mayor's office

polgármesteri tisztség - mayoralty

polgármesterné - mayoress

polgármesternõ - mayoress

polgárõr - train, militiaman, militiamen

polgárõrség - home guard

polgárság - bourgeoisie, citizenry

policiklusos - polycyclic

poliészter - polyester

polietilén - polyethylene, polythene

polietilén zsák - polythene bag

polimerizáció - polymerizating, polymerization

polimerizál - to polymerize

polimerizálás - polymerization

polimerizálódás - polymerization

polimerizálódik - to polymerize

polimerizált - polymerizated

Polinézia - Polynesia

polinéziai - Polynesian

polinom - polynome, polynom, polynomial, polinomial

polip - octopus, polyp

polip-kacs (sebészmûszer) - snare

políroz - to polish, to burnish, to buff

polírozatlan - white

polírozó - buffer

polírozó munkás - buffer

polisztirén - polystyrene

polisztirol - polystyrene

politika - policy

politikai - politics, political

politikai bomlás - political dry-rot

politikai bûnper - state trial

politikai egyensúly - balance of power

politikai elv - politics

politikai fogoly - state prisoner, prisoner of state

politikai gazdaságtan - political economy

politikai gyilkosság - assassination

politikai hovatartozás - political affiliations

politikai irány - orientation

politikai kalandor - carpet-bagger

politikai kapcsolatok - political affiliations

politikai kétkulacsosság - straddle

politikai konferencia - pow-wow

politikai közvetítõ - trouble-shooter

politikai meggyõzõdés - politics

politikai menedékjog - political asylum

politikai múlt igazolása - political testimonization

politikai pályára megy - to go into politics

politikai program - platform

politikai vezércikk-stílus - claptrap

politikára adja magát - to engage in politics

politikát folytat - to adopt a policy

politikus - politician, politic

politúr - lacquer, varnish

politúroz - to lacquer, to varnish

politúrozás - varnish, varnishing

politúrozott - varnished

poliuretán - polyurethane

polka - polka

pollen - pollen

póló - polo

poloska - bedbug, bug, pitting

poloskás - buggy

pólus - pole

pólusvégzõdések - sidearms

pólya - swathing, strip, swaddle, swaddling-bends

polyák - polack

pólyakötõ - swathing-bands

pólyatekercs - roller bandage, roller

polyvával kever - to chaff

pom-pom - pom-pom

pomádé - ointment

pompa - parade, grandeur, pomp, magnificence, state, show

pompában - sumptuously

pompano - pompano

pompás - lavish, bully, divine, rich, lovely, ripping, some

pompás beszéd - brilliant piece of oratory

pompás dolog - snitch, spanker, wow

pompás ember - spanker

pompás fickó! - he's a knocker!

pompás hecc volt - it was a scream

pompás jelleg - grandiosity

pompás ötlet - brain-storm, brainstorm, brain-wave

pompás szónoklat - brilliant piece of oratory

pompás! - that's fine!, bingo!, wow!

pompásan - magnificently, superbly, gorgeously, sumptuously

pompásan érzi magát - have a right royal time, have a royal time

pompásan megvendégel vkit - to do sy proud

pompásan megy - to go with a swing

pompásan mulat - have a royal time, have a right royal time

pompásan szórakoztunk - we had a really fine time, we had a fine time

pompon - pompon

pomponrózsa - pompon

Poncius Pilátushoz küldözgetés - runaround

Ponciustól Pilátushoz küldözés - run-around

poncsó - poncho

pondró - worm

pondrók eledele - food for worms

pongyola - morning dress, wrapper, banian, housecoat, floppy

pongyolaság - laxity

póni - pony, nag, tat, tattoo

póniló - tattoo, tat, pony

pont - jot, right, just, period, pip, spot, item, plumb

pont-vonal - dots and dashes

pont-vonás - dots and dashes

pont (írásjel) - period

pont a közepén - midmost, full in the middle

pont az ami nekem kell - right into my barrel, right up my barrel

pont bele - smack, smack in the middle

pont idõben érkeztél - you are just in time

pont most - even now

pont olyan - mighty like

pont õ az - he is the very man

pontállás - score

pontarány - score

pontatlan - untrue, slack, false, inexact, imprecise, loose

pontatlan fordítás - loose translation

pontatlan súly - false weight

pontatlan válasz - loose answer

pontatlanság - imprecision, inaccuracy, laxity

pontatlanul - wrong

pontatlanul válaszol - to answer wrong

pontban - at the minute, on the minute

pontbombázás - precision bombing

ponteredmény - point, score

pontérték - point

pontjelzõ - marker

pontkorrózió - pitting corrosion, pitting

pontkorrózió okozta gödröcske - pit

pontok - cast

ponton - pontoon

pontonhíd - floating pier, pontoon-bridge

pontonhidat ver - to pontoon

pontonhídon átmegy - to pontoon

pontonos egység - bridging detachment

pontos - correct, punctual, accurate, nice, close, near

pontos betartás - adherence

pontos ember - time-keeper

pontos fekvés - locus, loci

pontos fordítás - construe, construing, near translation

pontos idõ - right time

pontos kép - just picture

pontos négyzet - dead square

pontosabb adatokat közöl - to give details

pontosabb meghatározás - modification

pontosabban meg nem határozott - unspecified

pontosabban meg nem jelölt - unspecified

pontosabban meg nem nevezett - unspecified

pontosabban meghatároz - to specify

pontosan - accurately, dead on, right, just, duly, fine, true

pontosan akkor - on

pontosan azon a helyen - in this very place

pontosan bele - smack in the middle, smack

pontosan egy évre - a year to the day

pontosan egy hete - just a week ago

pontosan egy szinten - on a dead level

pontosan egybevág - to register

pontosan érthetõ - distinct

pontosan ez! - just so!

pontosan ezen a helyen - in this very place

pontosan így - just so

pontosan így! - just so!

pontosan kivehetõ - distinct

pontosan megért vmit - to get sg right

pontosan meghatároz - to define

pontosan õ az - he is the very man

pontosan öt font - five pounds just as it stands

pontosan tíz shilling - just ten shilling

pontosan tud vmit - to know sg off pat

pontosan ugyanaz - selfsame, very same, the very same

pontosság - precision, fidelity, closeness, exactitude, nicety

pontosvesszõ - semicolon

pontot szerez - to chalk up sg

pontot tesz - to dot

pontot tesz vmire - to put a period to sg

pontoz - to dot, to punch

pontozás - pointing, score, evaluation by points, punctuation

pontozással gyõz - to win on points, to win over sy by points

pontozással veszít - to lose on points, to be beaten on points

pontozó - pointer, centre punch, punch, tracer

pontozókerékkel megjelöl vmit - to wheel

pontozókészülék - pointing-machine

pontozott vonal - dotted line

pontról pontra - point for point, point by point, in every detail

pontszám - score

pontszerzés - scoring

pontszúró tû - pricker

pontvésõ - prick punch, centre punch

ponty - carp

pontyféle - minnow

ponyva - penny dreadful, sheet, trash, dreadful

ponyvairodalmi folyóirat - pulp magazine

ponyvairodalom - dross, trash

ponyvaregény - penny dreadful, shocker, shilling shocker

ponyvatetõ - awning, canvas awning

ponyvával befed - to sheet

pop- - pop

popó - botty, bum

popsi - heinie, fanny, botty, bum

por - candy, dust, powder

póráz - leading-strings, slip, tether, lime, leash, lead

pórázon tartják - to be in leading-strings

pórázon vezet - to leash

pórázon vezet vkit - have sy on a string

pórázra köt - to leash

pórázról elenged - to unleash

porból lett - earthy

porc - cartilage

porcelán- és fajanszedény - crockery

porcelánedények - china, dinner service

porcelánfigurák - knick-knacks, china ornaments

porcelánföld - Cornish stone

porcelánnadrág - whites

porció - portion

porcogó - gristle, memorial days, cartilage

porcogós - gristly

porcogós vázú - cartilaginous

porcos - cartilaginous, gristly

porcsin - purslane

póréhagyma - leek

porfelhõ - drift of dust, smoke

porfészek - hick town

porfogó - dust-catcher, dust catcher

porgrafit - powdered carbon

porhanyós - tender, short, crispy, powdery, crisp

porhanyós föld - loose earth

porhanyós jég - lolly

porhanyós talaj - loose soil

porhanyós tészta - short pastry

porhintés - mockery, flannel, claptrap

porhüvely - clay

porít - to mill

porítás - grinding to dust

porított - dry

porított tojás - dried egg

porkoláb - provost-marshal

porlad - to crumble

porladó - mouldering, crumbling, pulverulent

porlaszt - to pulverize, to spray, to atomize

porlasztás - vaporization

porlasztó - carburetor, pulverizer, nose, vaporizer, diffuser

porlasztó fúvóka - jet disperser

porlepte - dusty

porló - friable

pornó - porn

pornográf - pornographic

pornográf író - pornographer

pornográfia - pornography

porolás - dusting

porond - ring, amphitheatre

poronty - tad, spawn, brat

poros - pulverulent, dusty, hand-me-down, powdery

porosz - Prussian

poroszka - pad

poroszkál - to pad, to pace, to amble, to hack

poroszkál az úton - to hack along the road

poroszkálás - amble, pace

poroszló - minions of the law

poroszlók - minions of the law

poroszország - Prussia

porozitás - porosity

porozó - pulverizer

porózus - porous

porózus homokkõ - bray-stone

porrá õrlés - grinding to dust

porrá tör - to pulverize, to beat, beat, to atomize

porrá zúz - to smash to atoms, to break to atoms

porrá zúzás - grinding to dust

porral csiszol - to pounce

porráõrlõ - pulverizer

porrongy - house flannel, duster, flannel, dust cloth

porszemecske - mote

porszemek - motes of dust, specks of dust, particles of dust

porszerû - dusty, pulverulent, powdery

porszívó - vacuum cleaner, Hoover

porszívóz - to hoover, to vacuum, to vacuum-clean

port töröl - to dust

porta - keeper's lodge, porter's cubicle, porter's lodge

portalanító fülke - baghouse

portáldaru felsõ része - gantry

portamento - slide

portás - janitor, doorman, doormen, hall porter, porter

portásfülke - porter's lodge, keeper's lodge, lodge

portáslakás - lodge

portásnõ - janitress

portó - postage

portói - port

portómentes levél - frank

portómentességet ellenjegyez - to frank

portörlés - dusting

portörlõ - house flannel, flannel

portré - portraiture, portrait

portugál - Portuguese, Portugee

portugál bevándorolt - dago

portugál nyelv - Portuguese

Portugália - Portugal

portulakka - purslane

portya - outroad, raid

portyázás - prowl, incursion, prowling

portyázik - to maraud, to raid, to prowl, to crawl

portyázó rablóhadjárat - raid

portyázó taxi - cab on the crawl

pórul jár - to come mucker, to fare ill, to go a mucker

pórus - interstice, pore

porvédõ harmonika - gaiter

porzás - dusting

porzó - stamen

porzószál - stamen, phalanx, phalanges

porzótartó - sandbox

porzsoló kemence - calcar arch

porzsoló medence - calcar

poshad - to stale

poshadó - putrescent

poshadt - stale

poshadtság - staleness

posta - mail, post office, post

posta-takarékpénztár - post office savings bank

postabélyegzõ - cancellation stamp

postacsomag - parcel

postafiók - post office box

postafordultával - by return

postahivatal - post office, post

postai ajánlási díj - registration fee

postai cenzúra - postal censorship

postai ellenõrzés - postal censorship

postakocsi - post, drag, diligence, stage-coach

postakocsi lovászfiúja - postillion, postilion

postakocsin utazik - to post, to coach

postakocsin való utazás - coaching

postakocsis - postilion, postillion

postaköltség - postage

postaláda - post-box, letter-box, pillar-box, mailbox

postaló - poster

postamester - postmaster

postamunka - rush job

postán küld - to post, to send by post

postán küld vmit - to send sg through the post

postára ad - to post

postás - postman, mailman, mailmen

postatisztviselõ - counter assistant, postal clerk

postával küld vmit - to send sg through the post

postáz - to post

postázás - shipping

postazsák - mail bag

posvány - morass, swamp

posványosodik - to stagnate

poszáta - petty chap, warbler

poszméh - bumblebee, bumble-bee

poszt - quarters

poszter - poster

poszthumusz munka befejezõje - terminator

poszthumuszan - posthumously

posztó - baize

posztókikészítõ - trimmer

posztószél - list

posztpozíció - postposition, postpositive

posztpozíciós - postpositional, postpositive

posztulál - to postulate

posztulátum - postulate

posztumusz - posthumous

pót - accidental

pót- - ersatz, accessory, spare, mock, auxiliary, aux

pót személy - expletive

pót tárgy - expletive

pótadag - second helping

pótágy - spare bed

pótalkatrész - loose part, spare

pótalkatrészek - spare parts

pótanyag - surrogate

pótanyagból készült - ersatz

pótanyagból készült áru - just-as-good article

pótbíró - lateral judge

pótdíj - surcharge

pótdíjat fizettet - to surcharge

pótejtõernyõ - auxiliary parachute

potencia - potency

potenciális - potential

potenciális energia - latent energy

potens - potent, coming

potentát - potentate

póthitel - supplementary estimates

pótilleték - surcharge

pótkávé - caffeine substitute, ersatz coffee

pótkerék - spare tyre, spare wheel, spare

pótkeret - cadre

pótkocsi - trailer

pótköltségvetés - supplementary estimates

pótkötet - supplement

pótlás - replacement, admixture, renewal, annex, supplement

pótlási költség - replacement cost

pótlástan - prosthetics

pótlék - complement, make-weight, allowance, ersatz

pótló - remount

pótlólagos - auxiliary

pótol - to refill, to make up, to complement, to reinstate

pótol vmit - to make up for sg

pótolhatatlan - irreplaceable, irreparable

pótolja a lóállományt - to remount

potom áron - at a dead bargain

potom pénzért - for a song, for an old song

potom pénzért szerez vmit - to pick up sg cheap

potroh - abdomen

potrohos - paunchy

pótszer - surrogate, substitute

pótszerelvény - relief train

pótülés - jumpseat, dicky

pótválasztás - runoff

pótvonalak - added lines

potya dolog - giveaway

potyán szerez - to snitch

potyán utazik - to battle the rattler

potyautas - stowaway

potyázás - sponging

potyázik - to sponge, to freeload, to crash the gates

potyázó - sponge, sponger, freeloader, heel, scrounger

potyog - to stream

pottyan - to plump, to plop

pottyanás - flop

pottyant - to plump

pottyanva - plop

Poulsen-ív - singing arc

póz - poise, frills, pose, posture, attitude

pózba vágja magát - to strike an attitude

pozdorjává zúzza az ellenséget - to hew the enemy to pieces

pozíció - position, standing

pozitív - positive, plus

pozitív elõjel - positive sign

pozitív fénykép - positive

pozitív hozzáállás - positive attitude

pozitív kép - positive

pozitív mennyiség - positive

pozitív pólus - positive pole

pozitív sarok - positive pole

pozitív töltés - positive charge

pozitivista - positivist, positivistic

pozitivizmus - positivism

pózna - stake, line pole, spar, pole, peg, line post

pózol - to put on side, to strike an attitude, to posture

pózolás - posturing, self-consciousness, pose

pózoló - self-conscious, priggish

pózolva - theatrically, frilly

pozõr - showman, showmen

pózt vesz fel - to posture

pozsgás - succulent

pozsgás növény - succulent

pozsgásság - succulence

pöccintés - flick

pöcegödör - cesspool, sinkhole

pöcköl - to knuckle

pöcs - dicky, dick, dickey

pödör - to twirl

pödrés - twirl

pöfékel - to puff, to pull

pöfékelés - puff

pöffeszkedés - side

pöffeszkedik - to puff, to put on dog, to puff oneself up

pöffeszkedõ - bloated

pöfög - to chug, to chuff

pöfögés - chug, chuff

pök - to spit, to spit, spat

pökhendi - prideful

pökhendiség - confidence, pridefulness

pör - suit

põrekocsi - dray, flatcar, flat waggon, platform car

põreség - nudity

pörgés - turning round and round, twirl, spin, gyration

pörgési próba - whirling test

pörget - to spin, spun, to screw, to spin, span, spun

pörgetés - twirl, twist

pörgetve üti a labdát - to give a spin to the ball

pörgettyû - whirling top, top, gyroscope

pörgõ - gyratory

pörk - calcinate, burnt ore, calcine, slough, cinder

pörköl - to calcinate, to roast, to sinter

pörkölés - calcining, roasting

pörkölési veszteség - ignition loss

pörkölõ kemence - calciner

pörkölõkemence - calcar

pörkölõtál - test

pörkölt - stew

pörkölt cukros mandula - praline

pörlekedés - broil, squabble, bickering, jangle, altercation

pörlekedik - to wrangle, to bicker, to altercate

pörlekedõ - contentious, shrewd, bickering

pörlekedõ tulajdonság - contentiousness

pörög - to spin, spun, to turn round and round, to gyrate

pörögni kezd - to get into a spin, to go into a spin

pöröly - sledgehammer, hammer

pörölymû - battery

pörölyözés - hammering

pörölyözõ - striker

pörsenés - blotch, pimple, rash

pörsenéses - pimpled, pimply

pörzsöléssel tisztít - to bream

pöttöm - diminutive

pöttöm emberke - elfin, elf, elves

pötyögõ - wattle, ticker, dewlap

pötyögtet - to noodle

pötyögtetés - thrum

pötty - fleck

pöttyös - dotted, spotted, polka dotted

pracli - paw, duke, fin

praetor - praetor, pretor

praetorianus - praetorian

praetoriánus - pretorian

praetorianus testõr - praetorian

praetoriánus testõr - pretorian

praetorságot viselt férfi - praetorian, pretorian

pragmatika - pragmatics

pragmatikus - pragmatical, pragmatic

pragmatizmus - pragmatism

praktikus - down-to-earth, practical, sensible

praktizál - to practice, to practise

praxis - practice

precarium - precarium, precaria

precedens - precedent

precedensek - leading cases

precedenst alkotó döntés - leading case

precíz - stringent, orderly, exact, precise

precíziós körzõ - bow divider

precíziós mérleg - precision balance

precíziós munka - fine work

precíziós mûszer - precision instrument, precision tool

precizitás - exactitude

precízség - stringency

préda - booty, prey, spoil

predesztináció - predetermination, predestination, absolutism

predesztinál - to predestinate

prédikáció - sermon

prédikál - to sermonize, to sermon, to preach, to preachify

prédikál vkinek - to preach to sy, to preach at sy

prédikálás - pulpit

prédikáló - preachy

prédikátor - preacher

prédikátor könyve - ecclesiastes

prédikátori jogától megfoszt - to silence

prédikátori jogtól megfosztott - silenced

prédikátorok - pulpit

prediszponál - to predispose

prém - fur

prémekbe burkolt - furred

prémekbe öltözött - furred

prémes - furbearing, furred

prémes csákó - busby

prémez - to fur

premier plan - closeup, close-up

premissza - premise, datum, data

premisszaként feltételez - to premise

premisszának felvesz - to premise

premisszát állít fel - to premise

premisszát vesz fel - to premise

prémium - prime, bonus, bounty, premium, premia, gratuity

prémiumrendszer - premium system

prémmel bélel - to fur

prémmel díszít - to fur

prémmel díszített - furred

prémmel szegett - furred

premoláris - bicuspid

prémvadász - woodsman, woodsmen, trapper

preparál vkit állásra - to groom sy for office

preparál vkit vmire - to groom sy for office, to groom sy for sg

preparálás - dissection, dissecting

preparátum - dissection

prépost - provost

prépostság - provostship, provostry

préri - prairie

prérifarkas - prairie wolf, coyote

prérikutya - prairie dog

prérityúk - prairie chicken

prés - press, ram

presbiter - presbyter

presbiteriánus - presbyterian

presbitérium - presbytery

présel - to press, to jam, to emboss, to squeeze, to tool

préselés - extruding, extrusion, compaction, tooling, squeeze

préselési hiba - pit

préseléssel fényez - to plate

préselt - extruded

préselt barka - embossed grain

préselt deszka - beaverboard

préselt dohány - hard

préselt dohánytömb - plug

préselt mintázatú anyagok - embossed fabrics

préselt szigetelõ fedéllemez - tarred felt, roofing felt

préselt válaszfal - beaverboard

présfogó - pliers

préslap - tympan, tympan-sheet

préslég- - pneumatic

presszógép - coffee machine, espresso machine

presztízs - prestige

presztizsveszteséget szenved - to lose face

preterál vkit - to be promoted over sy's head

prétori - praetorial, pretorial

prevenció - prevention

preventív - preventive

preventív gyógyszer - preventive

prézli - bread crumbs

priccs - pallet, bunk, bed of boards, berth

prím - prime

príma - top notch, prime, classy

príma dolog - crackajack, crackerjack

príma ember - crackajack, crackerjack

prima facile - proof positive, positive proof

primadonna - leading lady, prima donna

prímán érzi magát - to feel prime

prímás (egyházi) - primate

prímási érseki - primatical

prímási méltóság - primateship

prímási rang - primateship

prímási tisztség - primateship

prímásság - primateship

prímaváltó - first of exchange

prímhegedû - leading violin

prímhegedûs - first violin, leading violin, to play first fiddle

primitív - rough, primitive, barbaric, simplistic

primitív ízlésû - gothic

primitív körülmények között - rough

primitivizmus - throwback

primitívség - gothicism

primõrök - hastings

primum - prime

primum mobile - prime mover

princessz-fûzõ - sheath corset

prior - prior

priorálás - screening

prioritás - antecedence, priority

prioritási sorrend (kórházban) - triage

priusz - record

priusza van - have a bad record

privát - private

privát üzletek - self-affairs

privilégium - franchise, privilege

privilegizál - to franchise

prizma - reflector, prism, clamp

prizma (kövekbõl) - stockpile

prizma alakú - prismatic

prizma színei - prisms

prizmás - prismatic

prizmás iránytû - prismatic compass

prizmás irányzék - prismatic sight

prizmás keresõ - prismatic eye

prizmás lõpor - prismatic, prismatic powder

prizmás puskapor - prismatic powder, prismatic

prizmás tájoló - prismatic compass

prizmáz - to stack

priznic - cold pack

pro-forma számla - pro forma invoice

pro és kontrája vminek - pros and cons of sg

próba - pilot, proof, test, probe, probation, rehearsal

próba- - trial

próbababa - manikin, mannequin, stand-in

próbabábu - dummy

probabilista - probabilistic, probabilist

probabilizmus - probabilism

próbadarab - prill

próbaéneklés - audition

próbafelvétel - pilot studies

próbafúrás - test hole, exploratory drilling

próbagödör - prospect hole

próbaházasság - trial marriage

próbaidejét töltõ - probationary, probational

próbaidõ - probation

próbaidõs - probational, probationary

próbajárat - dry run, shake-down cruise, test run

próbajáték - audition

próbaképp - on spec

próbaképpen - tentatively

próbaképpen tett - tentative

próbakõ - touch, criterion, criteria, touchstone

próbál - to rehearse, to practise, to practice, to fit on

próbáld ki! - take a chance!

próbáld meg! - go it!

próbalevonatot készít - to pull

próbálgatva játszik - to noodle

próbálj szerencsét! - take a chance!

próbáljuk meg! - let's have a go!

próbálkozás - pop, shot, go, fling, trying, crack

próbálkozik - to try, to try one's wings

próbamásolat - negative proof

próbának vet alá - to proof

próbának veti alá magát - to undergo a test

próbanyomat - pulling

próbaper - test case

próbára tesz - to search, to test, to tax, to try, to prove

próbára tesz vkit - to put sy to the test, to give sy a chance

próbára tesz vmit - to bring sg to the proof, to put sg to the touch

próbára teszi vki türelmét - to tax sy's patience

próbára tevõ - trying

próbarepülés - test flight

próbát tart - to rehearse

próbatégely - test

próbaterem - fitting room

próbatétel - test, proof

próbaút - test run

próbavállalkozás - pilot project

próbavétel - probing

próbázás - tests, test

probléma - problem, question, proposition, controversy

probléma súlya - gravity of the problem

problémája van vmivel - have difficulty in doing sg

problémamentes - trouble free

problémát boncolgató elme - mind intent on a problem

problémát megold - to solve a problem

problematikus - problematical

proccolás - splurge

processzió - procession

processzor - processor

produkálja magát - to perform stunts

profanitás - profanity

profanizál - to desecrate

prófécia - prophecy

professzor - professor

professzori - professorial

professzoros - professorial

próféta - vaticinator, prophet

próféta gyilkosa - vaticide

próféta megölése - vaticide

prófétai - vaticinal, prophetic, prophetical

prófétanõ - prophetess

profi - pro, pro, professional, whiz

profil - section, profile

profilaktikus - prophylactic

profilaxis - prophylaxis

profilba simít - to true off

profilban - in profile

profilellenállás - profile drag

profilírozó gép - profile machine

profilmaró - profile cutter

profilvas - iron section

profirendszer - professionalism

profit - gains, increment, profit

profitráta - rate of profit

prognát - prognathous, prognathic

prognathia - prognathism

prognózis - forecast

program - guide-lines, guideline, engagement

program nélküli délután - dateless afternoon

programja van - have an engagement

programpont - plank

progresszív adó - graded tax

progresszív adózás - graded tax

prohibicionista - dry

projekció - projection

proklamáció - proclamation

proktológia - proctology

proktológiai - proctologic

proktológiával kapcsolatos - proctologic

proktológus - proctologist

proletár - bronze wing

proletariátus - proletariat, lower classes

proli - pleb

prológus - prolog, prologue

prolongál - to prolong

prolongált - extended

prolongált váltó - renewed bill

propagál - to propagate, to propagandize

propagálás - propagation

propagáló - propagator

propaganda - advertising, public relations, propaganda, gimmick

propaganda útján terjeszt - to propagandize

propagandabeszéd - pep talk

propagandafogás - gimmick

propagandaízû - propagandistic

propagandának alávet - to propagandize

propagandaszerû - propagandistic

propagandát csinál - to propagandize

propagandát fejt ki - to propagandize

propagandista - propagandist, propagator, proselytizer

propagandisztikus - propagandistic

propagátor - propagator

propeller - propeller, prop

propeller kerékagy - boss of the propeller

prorektor - pro-rector

prospektus - prospectus

prosperál - to thrive, throve, thriven, to speed, sped

prosperálás - prosperity

prosperáló - thriving

prosti - pro, hooker

prostituál - to prostitute

prostituált - common prostitute, drab, common woman, prostitute

prostituált vendége - sucker, punter

prostituáltnak eladott nõ - white slave

prostitúció - game, the social evil, prostitution, social evil

prostitúcióról szóló mû - pornography

prostitúciót folytat - to be on the game

proszcénium - proscenium, proscenia

proszcéniumív - proscenium arch

proszcéniumpáholy - proscenium, proscenia, proscenium box, stage-box

proszit! - cheers!

prosztata - prostate gland, prostate

prosztetikus - prosthetic

prosztó - hairy-heeled

protekció - push, pull

protekciója van vkinél - have a pull with sy

protekcionizmus - favoritism, favouritism

protekciót bevet - to lay on influence for sy

protekciót keres - to lobby

protekciót vesz igénybe - to pull strings

protekcióval él - to use one's influence

protestáns - reformed, evangelical

protestáns szekta - holy rollers

protézis - prosthesis, denture, false teeth

protezsál vkit - to push a person, to lay on influence for sy

prothetika - prosthetics

protokoll - protocol

proton - proton

protoplazma kitüremkedése - pseudopodium

prototípus - pilot model, prototype

prototípusnak megfelelõ - true to type

protozoa - protozoan, protozoa

protozoa- - protozoal, protozoan

protozoa által okozott - protozoan

protozoaszerû - protozoic

protozoonok - protozoa

proustit - proustite

provokáció - provocation

provokál - to challenge, to provoke

provokatív - provocative

provokatív kijelentéseket tesz - he is trailing his coat

provokatívan - provocatively

provokátor - provocateur

provoszti - provostal

provosztság - provostry, provostship

próza - prose

prózai - prose, prosaic, literal, matter-of-fact

prózaian - prosaically

prózaias - prosaic

prózaíró - prose writer

prózaiság - prose

prozelita - proselyte

prozelitizmus - proselytization, proselytism

prozódiai jel - quantity, quantity mark

prûd - billet, prude, to be easily shocked, prim

prüdéria - prudery

prüszköl - to snort

prüszkölés - snort

pszeudo- - pseud-, pseudo-

psziché - psyche

pszichiáter - psychiatrist, shrink, psychiater

pszichiátria - psychiatry

pszichiátriai - psychiatric

pszichikai - psychic

pszichoanalitikus - psychoanalyst

pszichoanalizál - to psych, to psychoanalyze

pszichoanalízis - psychoanalysis, depth psychology

pszichológia - psychology

pszichológus - psychiatrist, psychologist

pszichopata - psychopath

pszichoszomatikus - psychosomatic

pszichotróp - psychotropic

pszichózis - psychosis, psychoses

pszichózissal kapcsolatos - psychotic

pszt! - whist!, soft!

pubertás - pubescence, puberty

pubertásban lévõ - pubescent

publicitás - advertising

pucer - orderly, bat

pucér kisgyerek - scuddy

pucolhatnék - rabbit fever

pucolj! - hop it!

puccs - coup d'état, coup

púder - facial powder, powder, face powder

púderdoboz-betét - refill

púderpamacs - puff

púdertartó - compact, powder compact

puding - pudding

pudli - poodle

puff - buffet, pouffe, pop, dumpy, plop, pouf, stool

puff neki - smack

puff! - crack!, chug!, swap!, bump!, phew!, thwack!

puffadás - expansion, tympanites, tympanitis, tympany

puffadt - gummy, puffy

puffadt sütemény - popover

puffan - to whang, to thunk, to thud

puffanás - thunk, flop, whang, thud, whoomph, dump, whoomp

puffanással leesik - to spank down

puffanó ütés - whop

puffaszt - to inflate, to swell, swelled, swollen, to plump

puffer- - buffer

puffjáték - backgammon

puffog - to chug

puffogás - chug

puffos ujj - gauged sleeves

pufi - fatty

pufók - blowzy, chubby

puha - slack, limp, feathery, downy, soft, sloppy, smooth

puha fekvõhely - bed of down

puha fészek - snug

puha filc kalap - soft felt hat

puha gallér - soft collar

puha gyapjúflanell - duffel

puha kalap - soft felt hat

puha kötés - limp boards, soft cover

puha kötésû könyv - paperback edition

puha nemez kalap - soft felt hat

puha nemezkalapfajta - alpine

puhafa - softwood

puhakalap - stetson, homburg, trilby, trilby hat

puhány - boneless, weakling, milksop, sissy

puhány módon - bonelessly

puhára engedett - slack

puhaság - softness

puhaszájú ló - horse light in hand

puhatestû - mollusc, mollusk

puhatestûek - molluscs

puhatolódzás - tentative

puhatolózás - sounding-out

puhít - to buff, to soften up, to soften

puhított bivalybõr - buff

puhul - to soften

pukedli - courtesy

pukk - pop

pukkan - to go pop, to pop

pukkanás - pop, spat

pukkanó bonbon - cracker

pukkant - to pop

pukkantó - cracker

puliszka - mush

pulóver - sweater, pullover

pulpitus - lectern

pult - bar, counter

pulzál - to throb

pulzálás - flutter, throb

pulzálva - pulsingly

pulzus - pulse

pulzus nélküli - pulseless

pulyka - turkey

pulykakakas - gobbler, turkey-cock

puma - American lion, mountain lion, puma

pumpa - hand pump, pump

pumpál - to pump

pumpol - to ponce, to sponge on

pumpoló - beat, deadbeat

punci - coot, tail, crumpet, pussy

puncs - punch, toddy

puncsos tál - punch-bowl, punchbowl

punk - punk

púp - snub, hunch, boss, hunchback, hunk, hump, shoulder

pupilla - pupil, black of the eye

púpos - have a hump, gibbose, humpbacked, humped, hunched

púpos ember - hunchback, humpback

púpos zebu - humped ox

púpossá tesz - to hump, to hunch

púposság - gibbosity

purgál - to cleanse

purgáló sók - salts

purgatórium - purgatory

puritán - puritanical, severe, puritan, austere

puritán módra - austerely

puritán törvények - blue laws

puritanizmus - puritanism

puska - popper, crib notes, cribs, cheat sheet, rifle, gun

puska (iskolában) - pony

puskaagy - riffle butt, stock of a rifle

puskacsõ - barrel

puskafogások - rifle drill

puskagolyó - shot, slug

puskaheveder - rifle-sling

puskakarika - upper band

puskalövés - rifle-shot

puskalövés nélkül - without firing a shot

puskamûves - gunsmith

puskapor - gunpowder

puskapormalmi dolgozó - incorporator

puskás - gunner

puskás gyalogos - rifleman, riflemen

puskás katona - fusilier

puskát belõ - to play a rifle

puskát elsüt - to fire a gun

puskát tölt - to prime

puskát vizsgára! - port arms!

puskatus - stock of a rifle, butt

puskatûz - fusillade, musketry

puskatüzet zúdít vmire - to play the guns on sg

puskavesszõ - ramrod

puskázik - to copy, to crib

puszi - peck

puszpáng - box-wood, box, boxwood

pusszíroz egy jelöltet - to pull for a candidate

puszta - sheer, bare, barren, mere, bleak, bare, waste

puszta erõbõl - by sheer force

puszta erõvel - by sheer force

puszta földön hál - to lie on the bare ground

puszta kézzel - with bare hands

puszta megszokásból - out of sheer habit

puszta szem - unaided eye

puszta tények - score, bald facts

puszta véletlen folytán - by the merest chance

puszta véletlenségbõl - by sheer accident

pusztán - merely

pusztaság - desert, heath, barren, wild, wilderness, waste

pusztít - to rave

pusztítás - ravage, devastation, demolition, havoc, ruination

pusztító - devastator, ruinous, wrecking, devastating

pusztító légitámadást intéz - to blitzkrieg

pusztul - to decay, to consume, to go to rack a ruin

pusztulás - dissolution, havoc, rack, destruction, wreck, ruin

pusztulás szabadban (gumi) - weathering

pusztulásnak indult - caducous

pusztulásra ítélt - fated

pusztulásra szán - to doom

pusztulásra szánt város - doomed town

pusztulást okozó - wrecking

pusztulj! - get thee gone!

pusztuló - caducous, dilapidated

puttony - boot, scoop

puttonyemelõ - skip hoist

puzdra - quiver

püföl - to pummel, to slug, to slog, to pommel

püföl vmit - to hammer away at

püfölés - hammering

püh! - phew!

pünkösd - Pentecost

pünkösdhétfõ - Whit Monday

pünkösdi - Pentecostal

pünkösdvasárnap - Whit Sunday

püré - purée, puree

püspök - bishop, suffragan bishop

püspökbot - crook

püspökföveg - mitre

püspöki - Episcopal

püspöki hivatal - bishopric, episcopate

püspöki kar - episcopacy, episcopate

püspöki kormányzat - episcopacy

püspöki megrovás - bishop's charge

püspöki mellkereszt - pectoral cross

püspöki méltóság - episcopate, mitre, bishopric

püspöki tisztség - mitre

püspökké szentelés - enthronization, enthronement

püspökség - see, mitre, bishopric, episcopate

püspöksüveg - mitre

Pythagoras-tétel - Pythagorean position

Pythagoras követõje - Pythagorean

Pythagoras tanítványa - Pythagorean
A | B | C | D | E1 | E2 | F1 | F2 | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Find free glossaries at TranslationDirectory.com

Find free dictionaries at TranslationDirectory.com

Subscribe to free TranslationDirectory.com newsletter

Need more translation jobs from translation agencies? Click here!

Translation agencies are welcome to register here - Free!

Freelance translators are welcome to register here - Free!

Submit your glossary or dictionary for publishing at TranslationDirectory.comFree Newsletter

Subscribe to our free newsletter to receive news from us:

 

Menu

Use More Dictionaries
Use Free Glossaries
Use Free Translators
Use Free Software
Submit Your Dictionary
Post Translation Job
Find Freelance Translators
Read Translation Articles
Register Translation Agency
Submit Your Resume
Obtain Translation Jobs
Visit Language Job Board
Subscribe to Free Newsletter
Buy Database of Translators
Obtain Blacklisted Agencies
Vote in Polls for Translators
Advertise Here
Read our FAQ
Read Testimonials
Admire God's Creations
Use Site Map

Advertisements

translation directory

christianity portal
translation jobs


 

 
Copyright © 2003-2024 by TranslationDirectory.com
Legal Disclaimer
Site Map