Hungarian-English Dictionary Free dictionaries at TranslationDirectory.com. translation job
Home Free Glossaries Free Dictionaries Post Your Translation Job! Free Articles Jobs for Translators

Hungarian-English Dictionary
(Starting with "U")By Peter Vereszki,
Hungary
Become a member of TranslationDirectory.com at just $12 per month (paid per year)
Advertisements:Use the search bar to look for terms in all glossaries, dictionaries, articles and other resources simultaneously

A | B | C | D | E1 | E2 | F1 | F2 | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

 

U-alakú csõcsatlakozás - U bend, return bend

U-alakú gerenda - trough-girder

U-görbület - U bend, return bend

U-hajlás - return bend, U bend

U-hajlítás - return bend, U bend

u kapocs - staple

u szeg - staple

uborka - cucumber

uborkafára felkapaszkodott - pipsqueak, pip-squeak

uborkagyalu - slicer

uborkaorr - proboscis, proboscides

uborkaszeletelõ - slicer

uborkaszezon - layoff, silly season

udvar - yard, run, court

udvarhölgy - lady in attendance

udvari apród - page of honour

udvari bál - state ball

udvari bohóc - fool

udvari bók - courtesy

udvari bolond - court clown, jester, court jester

udvari költõ - laureate, poet laureate

udvari költõ címe - laureateship

udvari költõ tisztsége - laureateship

udvari szállító - purveyor by appointment

udvari szoba - backroom

udvarias - bland, well-mannered, urbane, obliging, polite

udvarias bajvívó fegyverek - arms of courtesy

udvarias gesztus - courtesy

udvarias vkihez - to be gracious to sy

udvariasan - obligingly, politely, courteously, affably

udvariasság - civility, gallantry, politeness, chivalry

udvariasság hiánya - inattention

udvariassági - complimentary

udvariassági látogatás - duty call, state call

udvariatlan - discourteous, curt, surly, graceless, brusque

udvariatlanság - discourtesy

udvariatlanul - curtly, gracelessly

udvarlás - lovemaking, blarney, courtship, court, love-making

udvarló - feller, beau, beaux, spark, squire, fella, suitor

udvarlós - flirtatious

udvarmester - marshal

udvarol - to beau, to sweetheart, to woo, to spark

udvarol vkinek - to curry favour with sy, to make court to sy

udvarol vminek - to court

udvarolni megy - to go sweethearting

udvaronc - courtier, equerry

udvartartás költségei - civil list

ufó - unidentified flying object

ugar - waste ground, waste, common, waste land

ugaroltatás - ley-farming

ugat - to cry, to bark, to bay, to bow-wow, to yap

ugatás - yip, bay, yelp, bark

ugatja a holdat - to bay at the moon

ugorj át hozzám - come round and see me

ugrabugra - skip

ugrabugrál - to cavort, to skip about, to cut capers, to skip

ugrabugrálás - cavorting, rollick

ugrál - to flounce, to skip, to caper, to gambol, to jump

ugrál örömében - to kick up one's heels

ugrálás - bounce, hop, skipping, jiggle

ugrándozás - flounce, skip, rollick, hop, gambol, skipping

ugrándozik - to bound, to skip about, to flounce about, to skip

ugrándozó szél - fish-tail wind

ugrándozva - with a hop skip and a jump

ugrás - spring, skipping, jumping, dive, breach, jump, hop

ugrás nekifutásból - running jump, running leap

ugrás nekifutással - flying jump, running jump

ugrásra kész - to be on the alert

ugrásszerûen - by leaps and bounds

ugrásszerûen emelkedik - to sky-rocket

ugrat - to rally, to jolly, to chaff, to cod, to banter

ugrat vkit - to pull sy's leg, to play sy up

ugratás - raillery, joshing, kid, chaff, josh, banter

ugrató - jump, josher

ugrató ember - teaser

ugrik - to hop, to jump, to vault, to leap, to bound

ugrik egy osztályt - to skip a form

ugrik egyet - to take a leap

ugró - vaulting, jumper, vaulter

ugró és dobószámok - track and field events

ugróakadály - jump, leap

ugróakrobata - vaulter

ugródeszka - diving board, springboard

ugróiskola - hopscotch

ugrókötél - skipping rope, skipping-rope, jump rope

ugrómérce - stand

ugrórúd - jumping-pole

úgy - and not, and not, so

úgy-ahogy kijavít - to patch up

úgy-ahogy megcsinál - to patch up

úgy adódott hogy - it so happened that

úgy alakult a helyzet - it so happened

úgy amint - like

úgy arat - we reap as we sow, reap as we sow

úgy beszélsz - you sound as if

úgy cselekszik - to suit the action to the word

úgy cselekszik ahogy beszél - to suit the action to the word

úgy dolgozik - to work like blazes, to work like blazes

úgy él - to lead a dog's life

úgy értendõ - to purport to be sg

úgy értesülök - from what I hear

úgy érzi magát - as sound as a roach, to feel like a boiled rag

úgy esett a dolog - it so happened that

úgy fut - to run like blazes

úgy gondolja - to feel as though, to feel as if

úgy gondolom - I reckon

úgy hal meg - to die a dog's death, to die like a dog

úgy hírlik - it is rumoured, rumour has it, word came that

úgy ismer vmit - to know sg inside out

úgy jött a sora hogy - it so happened that

úgy kell neki - it does him good

úgy képzeli - have an idea that

úgy képzeli hogy - have an idea that

úgy látja - have an idea that

úgy látja helyesnek - to deem it proper to, to think it proper to

úgy látja hogy - have an idea that

úgy látszik - it seems, it would seem

úgy látszott - it seemed as though

úgy lehet - I dare say

úgy megy - to get on like a house on fire

úgy ment minden - everything went with a run

úgy mint - such as

úgy mint eddig - on and on

úgy néz ki mintha - to look as if

úgy ömlik - to rain cats and dogs

úgy sejtem - I have a hunch that

úgy sejti - have an idea that

úgy sejti hogy - have an idea that

úgy tesz - to play possum, to simulate, to go on as before

úgy tesz mintha - to pretend, to go through the motions

úgy téve mintha - with the ostensible purpose of

úgy történt - it happened as I told you, it so happened

úgy tûnik - it seems, it would seem

úgy tûnik nekem - it looks to me

úgy úszik - to swim like a millstone, to swim like a stone

úgy van - loud cheers, loud cheers, hear! hear!

úgy van! - that's right!, hear! hear!, that's the stuff!

úgy vélem - I reckon so, I reckon

úgy véli - to feel as though, to feel as if

úgy veszi a dolgokat - to take things easy

úgy viselkedik - to behave as one ought, to behave as one ought

úgy volt - I was to have come

úgy zuhog - to rain cats and dogs

úgy... hogy - so that

ugyan - now, now!, there, there!

ugyan-ugyan! - come! come!

ugyan kérlek! - come on!, shucks!

ugyan már! - come now!, tut!, now, now!

ugyan mi értelme van? - what's the good of it?

ugyan miért? - on what account?

ugyan ne mesélj! - get on with you!

ugyan ugyan! - tut tut!

ugyan! - hey-day!, now, now!, tush!, pooh!, there, there!

ugyanabban a helyzetben van - to row in the same boat

ugyanabban a pillanatban - at that very moment

ugyanakkor - now, at the same time

ugyanannyi - as much, as many, so much as, as much as

ugyanannyira - so much as, so much as, as much as, as much as

ugyanannyit - as much

ugyanaz - ditto, same, do, one, selfsame, just the same

ugyanaz a bajom volt - I had the same trouble as you

ugyanazon az úton visszamegy - to retrace one's steps

ugyanazon értelemben - to the same effect

ugyanazon helyrõl való - of that ilk

ugyanazon keletû - of even date

ugyanazt mondja - to ditto

ugyanazt teszi - to ditto

ugyanezen az alapon - by the same token

ugyanis - namely, viz.

ugyanolyan - as, like

ugyanolyan könnyen - with equal ease

ugyanúgy - same, as much as, in the same way, just the same

ugyanúgy folytatja - to go right on

ugye még nincs itt? - he isn't here yet, is he?

ugye megmondtam! - I told you so!

ugye visszajöttél? - so you are back, aren't you?

ugye? - he isn't here yet, is he?

úgyhogy - so

úgymint - together with, viz.

úgynevezett - so-called, ycleped, self-styled, yclept

úgyszólván - so to speak, practically speaking

úgyszólván az egész - almost all

úgyszólván semmi - next to nothing

új - unused, new

Új-Zéland - New Zealand

új-zélandi bennszülött - Maori

Új-Zélandon - down under

Új-Zélandra - down under

új alakot ad - to reshape

új barátokra tesz szert - to pick up new friends

új bekezdés - par, first line of a paragraph

új benépesítés - resettlement

új beosztást kap - to exchange into a new post

új betû koromlenyomata - block-maker's proof, smoke proof

új cím - redirection

új darabot ad elõ - to put on a new play

új darabot hoz színre - to put on a new play

új életet kezd - to turn over a new leaf

új életet önt vkibe - to give a fillip to sy

új életre kel - to resuscitate

új életre kelés - revival

új életre kelt - to revitalize, to resuscitate

új ember - upstart

új erõ - new blood

új erõre kap - to take a new lease of life, to perk up, to revive

új erõt ad - to hearten

új eszmék hirdetése - apostleship, apostolate

új fejlõdésnek indul - to take on a new lease of life

új foglalatba tesz - to reset, reset

új gyarmatosítás - resettlement

új hitre térés - proselytism, proselytization

új hitre térítés - proselytization

új hívõ - proselyte

új keletû szavak - words of modern coinage

új kiadás - reissue, reprint

új kibocsátás - reissue

új kibocsátású részvények - junior stocks

új kölcsön felvétele - refinancing

új kölcsön nyújtása - refinancing

új kölcsönt nyújt - to refinance

új kölcsönt vesz fel - to refinance

új lakásban helyez el - to rehouse

új lenyomat - reissue

új lenyomatot ad ki - to reissue

új lerakódás - resettlement

új leülepedés - resettlement

új megvilágításba helyez vmit - to throw new light upon sg

új munkás - new hand

új nevet ad - to rename, to rechristen

új párthíveket szerez - to recruit

új piacot tár fel - to tap a new country

új részvények - junior stocks

új sarkat köt - to reheel

új sarkat ver - to reheel

új szavak alkotása - neology

új szavak használata - neology

új szavak képzése - neologism

új szóalkotás - coinage

új szokás - innovation

új szóösszetételek alkotása - neology

új szóösszetételek használata - neology

új szóösszetételek képzése - neologism

új szót alkot - to coin

új tag - recruit

új tanok hirdetése - apostleship, apostolate

új tárgyalás - reconsideration

új tárgyba kezd - to start a new subject

új ügyet támogat - to pioneer a cause

új vágat feletti régi vágat - lofting

új volta vminek - novelty, newness

új vonal a divatban - new look

újabb - subsequent, late

újabb keletû - recent

újabb kori - modern

újabb kori történelem - modern history

újabb rendelést ad - to reorder

újabban - latterly, of late, lately

újabbat mondj - Queen Anne is dead

újból - again, gin, once again, over again, newly, anew

újból állítás - reassertation

újból átkel - to recross

újból átmegy - to recross

újból beiktat - to reinstate

újból bejegyez - to re-enter

újból bélel - to repack

újból belép - to re-enter

újból belépõ - re-entering

újból belevés - to re-enter

újból bemegy - to re-enter

újból bemutat - to reintroduce

újból bérbe ad - to relocate

újból bérbe vesz - to relocate

újból bevezet - to reintroduce

újból bevezetés - reintroduction

újból birtokba vesz - to re-enter

újból csatlakozik - to rejoin

újból elbírál - to reconsider

újból életbe léptet - to re-enact

újból életbeléptetés - re-enactment

újból elmond - to rephrase

újból elõszed - to reintroduce

újból eltör - to unset, unset

újból eszébe jut - to recur

újból eszébe jut vmi - to come back to sy

újból eszébe jutott - it came back to him

újból felragaszt - to remount

újból felszerel - to remount

újból feltöltõdik - to refill

újból felvesz - to reintroduce

újból férjhez megy - to remarry

újból jelentkezés - reassertation

újból jelentkezik - to recur, to reassert oneself, to return

újból kezd - to reintroduce

újból kiad - to reissue

újból kibocsát - to reissue

újból kifejt - to restate

újból latolgat - to reconsider

újból megerõsít - to reassert

újból megerõsítés - reassertation

újból megfontol - to reconsider

újból meggondol - to reconsider

újból megházasodik - to remarry

újból megnõsül - to remarry

újból megrendel - to reorder

újból megsarkal - to reheel

újból megtelik - to refill

újból megtöltõdik - to refill

újból megvizsgál - to reconsider

újból mérlegel - to reconsider

újból montíroz - to remount

újból rákezd - to re-enter

újból rendel - to reorder

újból tölt - to refill

újból való felfedezés - rediscovery

újból való feltalálás - rediscovery

újból való megtalálás - rediscovery

újbóli belépés - re-entering, re-entry

újbóli bemenetel - re-entry

újbóli beültetés - replantation

újbóli életbeléptetés - re-enactment

újbóli elfogatóparancs - alias writ

újbóli eljátszás - re-enactment

újbóli elõállítás - reproduction

újbóli kiadás - reissue

újbóli megjelenés - re-entering

újbóli nekifogás - re-entering

újbóli nekikezdés - re-entering

újdivatú - newfangled, new-fangled

újdonság - newness, novelty

újdonsült férj - benedick, benedict

újdonsült házasok - just married

újdonsült pár - newly wedded pair, newlyweds

újév napja - the first day of the year, first day of the year

újezüst - white alloy, white metal

újfajta - novel

újfajta aknaszedõ hajó - algerine

újfasiszta - neo-fascist

újfent - again

újfundlandi halászlé - chowder

újgazdag - upstart, cocktail, nouveau rich, vulgarian

újgazdag ember - parvenu

újgazdagok - newly rich

újhold - prime of the moon, quarter moon, new moon

újít - to novelize

újítás - innovation

újító - innovator, innovative

újító mûvész - vanguard artist

újító személy - reformer

ujj - finger, digit

újjá alakítás - remodeling

újjá formázás - remodeling

ujja köré csavar vkit - to wind sy round one's finger

újjáalakít - to remodel, to reshape, to furbish

újjáalakítás - reconstruction

újjáalkot - to re-create, to recreate

újjáalkotás - re-creation

újjáalkotó - regenerative, regenerating

újjáéled - to resuscitate

újjáéledés - resuscitation, resurgence

újjáéledõ - resurgent

újjáéleszt - to resuscitate

újjáélesztés - resuscitation

újjáépít - to rebuild, rebuilt, to restore

újjáépítendõ terület - reconstruction area

újjáépítés - restoration, reconstruction

újjáépített terület - reconstruction area

ujjaival dobol - to tattoo, to thrum

ujjaival malmozik - to twirl the fingers

ujjak - fingers

ujjal mutat - to point at

ujjas - reefer

ujjas muhar - hungry rice

újjászervezés - reconstruction

újjászervezõ - regenerative, regenerating

újjászül - to regenerate

újjászületés - revival, rebirth, regeneration

újjászületik - to take on a new lease of life, to be reborn

ujjat húz vkivel - to hurl defiance at sy, to bid defiance to sy

újjáteremt - to re-create, to recreate

újjáteremtés - regeneration, re-creation

ujjatlan - sleeveless

ujjatlan kesztyû - muffle

ujjatlan mellényke - dickey, dicky

ujjatlan nagygalléros köpeny - inverness cape

ujjával forgat - to twiddle

ujjával pattint - to fillip

ujjával pödör - to twiddle

ujjbegy - pad, fingertip

ujjíz - phalanx, phalanges, joint

ujjizület - knuckle, knuckle-joint

ujjlenyomat - fingerprint

ujjmaró - cherry

ujjnyomokat hagy - to thumb

ujjong - to jubilate, to exult, to hoop, to whoop

ujjong vmi felett - to crow over sg

ujjongás - exultancy, exultation, jubilation

ujjongó - elated, jubilant, exulting, exultant

ujjongva - exultingly, jubilantly, exultantly

ujjperc - joint, knuckle-bone, knuckle, phalanx, phalanges

ujjperec - phalanx, phalanges

újkeletû - new-fangled, newfangled

újkeletû kifejezés - neologism

újkeletû szó - neologism

újkori történelem - modern history

újlatin nyelv - romance

újlatin nyelvek - romance languages

újmódi - newfangled, new-fangled

újonc - draftee, freshman, freshmen, conscriptee, boot

újonc katona - conscriptee

újonc közlegény - twink

újoncoz - to recruit

újoncozás - recruitment, conscription

újoncozási szolgálat - selective service

újoncozó - recruiter

újonnan - newly

újonnan befoglal - to reset, reset

újonnan érkezõ - new arrival

újonnan felfedezett - newfound

újonnan képzett kifejezés - neologism

újonnan képzett szó - neologism

újonnan kitalált - newfound

újperzsa nyelv - Persian

újra - afresh, anew, gin, newly, again

újra-alkalmazkodás - readjustment

újra alkalmaz - to reappoint

újra átél - to relive

újra átkel - to recross

újra átmegy - to recross

újra átolvas - to reperuse, to reread, reread

újra átrendez - to restructure

újra átültet - to reset, reset

újra becsomagol - to repack

újra bedugaszol - to recap

újra beenged - to readmit

újra befest - to repaint

újra beiktat - to resettle

újra beindul - to restart

újra beírás - re-entry

újra belendül - to get into one's strides, to hit one's strides

újra belép - to re-enter

újra beprésel - to re-enter

újra berendez - to refit

újra betelepít - to resettle

újra beültet - to reset, reset, to replant

újra bevág - to re-enter

újra bever - to reset, reset

újra bevezetés - reintroduction, re-entry

újra birtokbajutás - getting back

újra bõröz - to repack

újra burkol - to resurface

újra csatasorba állít - to re-form

újra divatba jön - to come back

újra egyesít - to rejoin

újra él - to relive

újra életre kelt - to restart

újra elhelyezkedik - to resettle to an occupation

újra elindít - to restart

újra elindul - to restart

újra elintéz - to resettle

újra eljátszik - to re-enact

újra eljut vhova - to regain

újra elkezd - to reopen

újra ellát - to resupply

újra ellenõriz - to recheck

újra ellenõrzés - recheck

újra elmond - to rehearse, to repeat

újra elolvas - to reread, reread

újra elõállít - to re-create, to recreate

újra elõfordul - to happen again

újra elõfordulás - return

újra elõhív - to redevelop

újra elõhozakodik a dologgal - to bring up a subject again

újra elõszedett ósdi dolog - hash

újra elrendel - to re-enact

újra elrendez - to rearrange

újra eltemet - to rebury

újra fektet - to relay, relaid

újra felállít - to remount

újra feldolgoz - to recycle

újra felébred - to reawaken

újra felébreszt - to reawaken

újra felfedez - to rediscover

újra felfegyverez - to refit

újra felfúj - to reinflate

újra felgyullad - to relight, relit

újra felhív (telefonon) - to call back

újra felkeres - to revisit

újra fellángol - to recrudesce, to relight, relit

újra fellendülés - comeback, come-back

újra fellobban - to relight, relit

újra felmászik - to remount

újra felmegy - to remount

újra felnyit - to reopen

újra felragaszt - to remount

újra felszerel - to remount, to refit

újra felszínre jön - to resurface

újra feltalál - to reinvent, to rediscover

újra feltölt - to replenish

újra férjhez megy - to cast one's weeds

újra fest - to repaint

újra fogalmaz - to redefine

újra foglal - to remount

újra formáz - to remould

újra fugáz - to repoint

újra futóz - to recap

újra gyarmatosít - to resettle

újra gyülekezik - to reassemble

újra harcolni kezd - to return to the fray

újra hasznosít - to recycle

újra helyet foglal - to resettle oneself

újra hozzáalkalmazás - readjustment

újra hozzáigazít - to readjust

újra hozzáigazítás - readjustment

újra játszik - to replay, to reissue

újra képzõdik - to regenerate

újra kever - to reshuffle

újra kezd - to reopen

újra kezdõdik - to restart

újra kifakad - to recrudesce

újra kifest - to redo, redid, redone

újra kigyullad - to relight, relit

újra kihoz - to reissue

újra kinevez - to reappoint

újra kinyílik - to reopen

újra kinyit - to unspike, to reopen

újra kiosztás - redistribution

újra kiszed - to reset, reset

újra kitör - to restart

újra kivakol - to repoint

újra kivilágít - to relight, relit

újra lepecsétel - to reseal

újra lerak - to relay, relaid

újra letelepedik - to resettle

újra leül - to resettle oneself

újra lóra ül - to remount

újra mázol - to repaint

újra meg újra - over and over again, over and over, time and again

újra megalakít - to re-form

újra megalkot - to reproduce

újra megcsinál - to remake, remade

újra megerõsít - to reaffirm, to reassert, to reinvigorate

újra megfogalmaz - to restate

újra megházasodik - to re-marry

újra megjelenik - to reappear

újra megjön a szava - to find one's speech

újra megkezd - to reopen

újra megkezdõdik - to reopen, to restart

újra megköt - to retie

újra meglátogat - to revisit

újra megmelegít - to warm up

újra megnyílik - to reopen

újra megnyit - to reopen

újra megrendel - to reorder

újra megszámol - to re-count

újra megszerez - to reacquire

újra megszerzés - reacquisition

újra megtalál - to rediscover

újra megtámad - to recharge

újra megtanul - to relearn

újra megtelepül - to resettle

újra megtelik - to recharge

újra megterít - to reset the table, to relay, relaid

újra megtölt - to replenish

újra megvádol - to recharge

újra meggyújt - to relight, relit

újra meggyullad - to relight, relit

újra mintáz - to remodel

újra mintázás - remodeling

újra montíroz - to remount

újra munkához lát - to resettle to an occupation

újra mûsorra tûz - to reissue

újra nekilát a napi munkának - he is once more in collar

újra nekilát foglalkozásának - to resettle to an occupation

újra növeszt - to reproduce

újra nyakába veszi az igát - he is once more in collar

újra nyeregbe száll - to remount

újra öltözködik - to re-dress

újra öltöztet - to re-dress

újra összeállít - to reassemble

újra összegyûjt - to re-collect, to reassemble

újra összegyûlik - to reconvene, to reassemble

újra összehív - to reconvene

újra összejön - to reunite

újra összeszed - to re-collect

újra összeszerel - to reassemble

újra rendbe hoz - to refurbish

újra rendbehoz - to resettle

újra rendez - to rearrange

újra sorakozik - to re-form

újra számlál - to re-count

újra számol - to re-count

újra szed - to reset, reset

újra szétoszt - to redistribute

újra szétosztás - redistribution

újra talpra áll - to find bottom again

újra tölt - to recharge, to refill

újra tömít - to repack

újra tüzet nyit - to reopen fire

újra végigjátszás - acting over

újra vízhatlanít - to re-proof

újraalkot - to reconstitute

újracímez - to redirect

újracímzés - redirection

újraegyesít - to reunite

újraegyesítés - reunification, reunion

újraegyesül - to reunite

újraegyesülés - reunion

újraélesít - to refocus

újraéleszt - to revitalize

újraerdõsítés - afforestation

újraértékel - to reappraise

újrafarag - to resculpture

újrafelállás vívóállásba - recovery, recovery of a sword

újrafelvétel - resumption, pick-up

újrafényez - to refurbish

újrafogalmazás - redefinition

újrafókuszál - to refocus

újrafutózó vulkanizálóforma - recapper

újraindítás - restart

újraindulás - restart

újraír - to rewrite, rewrote, rewritten

újrajátszás - replay, play-off

újrajátszat (mérkõzést) - to play off

újrajátszott mérkõzés - play-off

újraképez - to reconstitute

újraképzõdés - reformation

újrakeresztel - to rechristen

újrakezd - to return to the charge, to recommence, to resume

újrakezd foglalkozást - to resettle to an occupation

újrakezdés - restart, resumption

újrakezdõdik - to recommence

újrakötöz - to re-dress

újramér - to rerun, reran, rerun

újranyom - to rerun, reran, rerun

újrarendez - to restructure

újraszámlálás - re-count

újrateremtés - reproduction

újrateremtõ - reproductive

újratermelés - reproduction

újratölt - to make a fresh charge

újratöltés - refilling

újrázás - encore

újság - tidings, paper, newspaper, newness, sheet

újságárus - newspaperman, newsagent, newsboy, newspaper boy

újságban közlésre alkalmas - newsworthy

újságcikk - write-up, story, article

újságcikk-kivágás - clipping

újságfénykép - pix

újsághirdetést közzétesz - to insert

újságírás - journalism

újságíró - newspaperman, newspapermen, journalist

újságírói - reportorial

újságkivágás - cutting, cutting from a newspaper

újságkivágat - cutting, cutting from a newspaper, clipping

újságmelléklet - supplement

újságos - newspaper boy

újságosbódé - kiosk

újságot járat - to take in a paper

újságot olvas - to read a paper

újságtartó - magazine rack

újszerû - novel, patent

újszerûség - novelty

újszövetség - new testament

újszülött - new-born baby, new arrival, neonate

újtelepes állam - squatter state

újtestamentum - new testament

újult buzgalom - renewed zeal

újult erõre kap - to pick up strength

újult remények - renewed hopes

Ukrajna - Ukraine

ukrajnai - Ukrainian

ukrán - Ukrainian

ukrán nyelv - Ukrainian

ukulele - ukulele

ultraibolya - ultraviolet

úm. - viz.

umbulda - wangle

umlaut - infection

un vmit - to be fed up

unalmas - dusty, humdrum, heavy, prosaic, grotty, dry, bald

unalmas alak - clunk, drip, dryasdust

unalmas dolog - drag, bore

unalmas ember - drip, drag, coldfish, zombie, bore

unalmas fickó - dull dog

unalmas jelleg - wearisomeness

unalmasan - dryly, drily, boringly, prosaically

unalmasan beszél - to prose

unalmassá válik - to pall

unalmasság - wearisomeness, dryness, languidity, tedium

unalmát elûzi - to beguile the time

unalom - weariness, ennui, boredom, tedium, dullness

unalomig - over and over again, over and over

unalomig csépel egy témát - to ride an idea to death

unalomig ismétel egy érvet - to hack an argument to death

unatkozás - boredom

unatkozik - to be bored, to mope

unatkozó - moping

unatkozó ember - mope

uncia - ounce, oz

uncsi - groaty

undok - odious, nauseating, nauseous, abominable, hideous

undok alak - cuss

undok fráter - heel

undok goromba fráter - ratbag

undokság - nastiness

undor - abhorrence, loathing, nausea, surfeit, abomination

undor fog el tõle - it makes my gorge rise, my gorge rises at it

undor fogja el - to be filled with loathing

undorít - to gross out, to put off

undorít vkit - to barf sy out

undorító - repellent, repulsive, nauseating, hideous, ugly

undorító dolog - barf-out

undorító hely - barf city

undorító külsejû - repulsive-looking

undorító személy - barf-out

undorító volta vminek - queasiness

undorítóan - revoltingly, abominably, repulsively, disgustingly

undorodás - nausea, loathing, distaste, horror

undorodik - to gag, to sicken, to heave, hove, to loathe

undorodom tõle - it makes my gorge rise

undorom tõle - my gorge rises at it

undort kelt - to cloy the appetite, to disgust, to sicken

undort kelt benne vmi - to be disgusted at

undort keltõ - abhorrent

unintelligens - unintelligent

unió - union

uniszex - unisex

uniszónó - unison

unitárius - Unitarian

univerzális - universal

univerzális gyalu - bench plane

univerzum - universe

unoka - grandchild

unokabátya - cousin

unokahúg - cousin, niece

unokahúg fia - grandnephew

unokahúg leánya - grandniece

unokanõvér - cousin

unokaöcs - nephew

unokaöcs fia - grandnephew

unokaöcs leánya - grandniece

unokaöccs - cousin

unokatestvér - coz, cousin

unokatestvérek összessége - cousinhood

unokatestvéri kapcsolat - cousinship, cousinhood

unokatestvéri viszony - cousinship, cousinhood

unokatestvéries - cousinly

unokatestvérség - cousinhood, cousinship

unom a banánt - I'm sick of the whole shebang

unott - blasé

unszol - to press forward, to urge, to put on, to press on

unszol vkit - to jog sy on

untat - to weary, to bore

untat vkit - to make sy tired

untató - boring, wearisome

untató jelleg - wearisomeness

untatott - unamused

untatsz! - you'll get yourself disliked!

úr - baboo, lord, esquire, sahib, gentleman, gentlemen

úr (maláj megszólítás) - tuan

úr színeváltozása - transfiguration

úr vmi felett - to master

úr vmi fölött - master

ura a hegyszorosnak - to be in command of a pass

ura vminek - arbiter

uradalom - demesne, manor, lordship

ural - to surmount

uralkodás - dominion, domination, reign, rule, ruling

uralkodás vmi felett - command

uralkodásra alkalmatlan - unfit to rule

uralkodásra nem méltó - unfit to rule

uralkodik - to lead, led, to bear sway, to sway, to rule

uralkodik egy országban - to reign over a land

uralkodik magán - to command oneself, to hold one's hand, to hold in

uralkodik önmagán - to be master of oneself, to command oneself

uralkodik vki felett - to prevail over sy

uralkodik vki szíve fölött - to hold sway over one's heart

uralkodik vkin - to prevail over sy

uralkodik vmi felett - to preside over sg, to surmount to sg

uralkodik vmin - have command of sg

uralkodó - prevailing, monarch, rampant, predominant, ruler

uralkodó birtoka - demesne

uralkodó kegyencnõ - pornocrat

uralkodó magánlakosztálya - privy chamber

uralkodó magánpénztára - privy purse

uralkodó osztály - ruling class

uralkodó széljárás - prevailing wind, prevailing winds

uralkodó széljárás irányában - down-wind

uralkodó terepszakasz - commanding feature

uralkodóban van - to dominate

uralkodóház - house, dynasty

uralkodóhûség - royalism

uralkodói - sceptered, sovereign, sceptred, regal

uralkodóvá válik - to take over

uralma alá hajt vkit - to bring sy under one's sway

uralma alatt tart vkit - to hold sway over sy, to bear sway over sy

uralmon levõ - sceptred

uralmon van - to be in power, to be in

uralom - domination, dominion, reign, regime, raj, sway

uram - sire

uram bocsáss! - my gracious!, gracious!

uram isten! - dear!, gracious!, dear me!, my gracious!

uram könyörülj! - my gracious!, gracious!

uram! - unhand me sir!

urán - uranium

úrangyala - angelus

uraninit - pitchblende

uránszurokérc - pitchblende

urasági kastély - mansion

uraságoktól levetett - hand-me-down

úrasztal - communion table

uratlan - derelict

uratlan birtok - land in abeyance

urbanizáció - urbanization

urh-adó-vevõ - walkie-talkie, 2-wave radio

urh-kocsi - radio car

úrhatnám fráter - puppy, pup

úri - gentlemanly, genteel, gentlemanlike

úri társaság - classes

úriember - gent, gentleman, gentlemen

úriemberek - gentlefolks, gentlefolk

úriemberhez méltó - gentlemanlike, gentlemanly

urinál - to micturate

úrinõ - noblewoman, noblewomen

úristen! - cor blimey!, great Scot!, gawd!

úrlovas - equestrian

úrlovasnõ - equestrianne

urna - urn

urnához járul - to go to the polls

urnatartó - niche

úrnõ - mistress

úrrá lesz - to overcome, -came, -come

úrvacsora - holy communion, communion, lord's supper

úrvacsorához járul - to take communion, to take holy communion

úrvacsorát vesz - to commune

uszály - tow, train, trail, ferry scow, scow, barge

uszály (ruháé) - tail

uszályába kerül vkinek - to toe the line, to toe the mark

uszályként követ - to tail after

uszálykormányos - bargee

úszás - swim, swimming, bathe

úszás váltogatott karral - crawl-stroke

úszik - to float, to ride, rode, ridden, to drift

úszik a pénzben - to be made of money, have a pot of money

úszik a víz színén - to keep one's head above water

úszik a vízen - to keep afloat

úszik az árral - to go with the stream, to swim with the tide

úszik az életéért - to swim for one's life

úszik egyet - to take a swim, have a swim, to go for a swim

uszít - to stir, to instigate

uszít vkit vki ellen - to set sy against sy

uszítás - rabble-rousing, instigation

uszító hadjárat - atrocity campaign

úszkál - to bathe, to swim, swam, swum, to swim about

úszni kezd - to take the water

úszó - fin, float, bob, pontoon, paddle, swimmer, cork

úszó állapotban - afloat

úszó csónakház - barge

úszó harcjármû - submersible combat vehicle

úszó harckocsi - aquatic tank

úszó helyzet - trim

úszó homok - running ground

úszó jégdarab - sludge

úszó jégdarabokkal teli - sludgy

úszó jéghegy - iceberg

úszó jégtábla - ice-float, ice-floe, floe

uszoda - swimming pool, bogie

úszódokk - tidal dock

úszógömb - float

úszógumi - life belt, life saver, life preserver, ring

úszóhártya - web

úszóhártyás - webbed

úszóhártyás láb - paddle

úszóhíd - pontoon-bridge

úszóhólyag - sound, swim-bladder

úszóhorgony - drogue

úszójég - loose ice

úszóképes - buoyant, seaworthy

úszóképesség - buoyancy

úszókotró - river dredge

úszóláb - flipper, flapper

úszómedence - swimming pool

úszónadrág - trunks

uszony - flapper, fin, paddle

uszonyokat levág - to fin

uszonyokkal csapkod - to fin

úszóöv - water wings

úszószárny - water wings, fin, flapper, paddle

úsztat - to swim, swam, swum, to float, to drift

úsztatás - panning

úsztatja a gépet - to pan

úsztató csatorna - flume

úsztatott fa - raft wood, drogue, driftwood, raft

úsztatott tárgy - drift

úszva - afloat

út - going, channel, journey, round, run, gang, pad

út hazafelé - home journey

út hossz-szelvény - road profile

út közben - underway

út mentén - along the road

út széle - wayside, roadside, edge of the road

út túlsó oldalán - across the road

útadó - road fund tax

útágyazat - subgrade, hard core

Utah - beehive state

utak és módok - ways and means

útakadály - roadblock

utal - to advert, to instance, to refer, to remit

utál - to hate, to abominate, to loathe, to detest

utal egy könyvre - to make reference to a book

utal vhova - to relegate to

utal vkit vkihez - to refer sy to sy

utal vmire - to allude to sg

utál vmit - to be sick of sg

útalapozás - pitching

utalás - commitment, indication, hint, allusion, reference

utalás (könyvben) - cross-reference

utalás a napi eseményekre - topical allusion

utálat - abhorrence, abomination, hatred, distaste, dislike

utálat fogja el - to be filled with loathing

utálat tárgya - aversion

utálatos - monstrous, execrable, loathsome, nauseating, rank

utálatosan - abominably, odiously, hatefully

utálatosság - distastefulness

utaló - suggestive, allusive

utalójel - reference mark

utalok az idézett részletre - I refer to the passage quoted

utált - effing, sodding

utált dolog - yuck, yuk

utalvány - voucher, order

utalványoz - to remit

után - after, past

után következik - to follow after

utána - after

utána enged - to pay out

utána ered - to make after

utána iramodik vkinek - to hotfoot after sy, to hotfoot it after sy

utána jön - to follow

utána kap - to snap at

utána következõ - following

utána küld - to send on

utána megy - to follow

utána néz (könyvben) - to consult

utána veti magát - to make after

utánaengedés - relaxation

utánaengedi a kormányt - to ease the helm, to ease the rudder

utánaereszt - to ease, to ease

utánairányít - to redirect

utánajár - to go after

utánajár vminek - to attend to sg

utánakap - to snatch, to catch at

utánaküld - to redirect

utánaküldés - redirection

utánállít - to reset, reset, to adjust

utánanéz - to see about, to see after, to look after

utánanéz vminek - to see, saw, seen, to check on sg, to look up

utánanyúl - to snatch

utánatétel - postpositive, postposition

utánégetés - afterburning, reheating

utánégõ - afterburner

utánfutó - trailer

utánhangoló kondenzátor - trimmer

utánhangzik - to reverberate

utánhangzó - reverberant

utáni - post-

utánirányítás - redirection

utánoz - to mimic, to simulate, to ape, to take off

utánoz vkit - to follow suit, to play the sedulous ape to sy

utánozás - imitation, simulation

utánozhatatlan - inimitable, matchless

utánpótlás - succour, new supplies, refill, logistics, supply

utánrendelés - follow-up order, reorder

utánrezgõ kör - ringing circuit

utántétel - postpositive, postposition

utántölt - to refill

utántöltés - refill

utánvételcsomag - collect package

utánvételezett - collect

utánvéttel küld - to send collect

utánzás - personation, mockery, mock, mimicry, counterfeit

utánzással nevetségessé tesz - to take off

utánzat - imitation, fake, pasticcio, pasticci, dummy, sham

utánzó - mimic, imitative, unoriginal, imitator, mocker

utánzó személy - mimic

utánzókészülék - simulator

utánzott - mock, false, counterfeit, unoriginal, imitative

utánnyomás - impression

utas - wayfarer, fare, passenger

utasbiztosítás - accident-ticket

utasellátás - catering

utasfelvétel - checking in, check in

utashíd - airjetty, mobile ramp

utasít - to tell, told, to direct, to instruct

utasít vkit vkihez - to refer sy to sy

utasítás - cue, order, regulations, command, direction

utasítás nélkül - undirected

utasítást ad vkinek vmirõl - to put up to sg

utaskísérõ - steward

utaslépcsõ - flight of steps, passenger loading stairs, steps

utasokat vesz fel - to pick up passengers

utasra vadászik - to crawl

utasra vadászó taxi - crawler

utastér - cabin

utász - pioneer, sapper

utasszállító hajó - wafter

utasszállító repülõgép - airliner, air coach, air liner

utat csinál - to make way for

utat egyenget - to pioneer

utat enged - to make way for, to give way, to make room for

utat enged haragjának - to give vent to one's anger

utat enged vminek - to open the door to sg

utat kanyarban feltölt - to bank a road, to bank a road at a corner

utat lerövidít - to cut off a corner

utat mutat - to lead on

utat mutat vkinek - to guide the way for sy

utat tör - to pioneer, to hustle

utat tör magának - to hack one's way through, to force one's way

utat vág - to blaze a trail

utat vág magának - to hack one's way through

útátvágás - cutoff

utazás - travelling, trip, touring, journey, passage, tour

utazás jármûvön - ride

utazás megszakításának joga - option of breaks of journey

utazás vitorláson - sail

utazási - itinerary

utazási iroda - travel bureau, travel agency

utazási költségek - travelling expenses

utazást tervbe vesz - to project a journey

utazást tesz - to trip, to take a trip, to go for a trip

utazgat - to go places

utazgatás - peregrination

utazik - to fare, to go for a ride, to go for a trip

utazik (kábítószerrel) - to take a trip

utazik vkire - to pick on, have an edge on sy

utazik vmiben - to travel in sg

utazik vmivel - to travel by sg

utazó - wayfaring, journeyer, overlander, traveller

utazóközönség - clientele

utazóláda - trunk

utazómagasság - cruising altitude

utazótáska - gripsack, grip

utazózsák - kit, kit-bag

útba igazít vkit - to put sy in the right way

útbaigazít - to instruct

útbaigazítás - direction, hint

útban - on the way

útban hazafelé - homeward bound, bound for home, on one's way home

útban vhova - en route for, en route to

útburkolás - surface

útburkolat - surface, road surface, pavement

útburkolat felszedve - road up, road taken up

utca - street

utca beépítési vonala - building line of a street

utca eleje - head of a street

utca embere - man in the street

utca felsõ vége - head of a street

utca meghatározott szélessége - building line of a street

utca túlsó oldalán - across the road

utca utolsó háza - end house of the street

utca végén levõ ház - end house of the street

utcagyerek - street urchin, city arab, street arab, ragamuffin

utcai - casual

utcai ajtó - front door, front-door

utcai árus - vendor, hawker

utcai burkolatkõ - cobblestone

utcai csatorna - run

utcai gyûjtési nap - tag day

utcai ismeretség - pick-up

utcai kapu - front door

utcai kapus - front-door

utcai nõ - bat

utcai prédikáció - bible-thumper

utcai prédikáló - bible-thumper

utcai rablótámadás - mugging, street mugging

utcai ruha - morning dress, outdoor clothes, undress

utcai szemétgyûjtõ kosár - orderly-bin

utcai tûzcsap-szekrény - hydrant street box

utcai víznyelõ - sewer, drain

utcai zenész - waits

utcakõ - cobble

utcalámpa - street light, street lamp

utcalány - tart

utcalány palifogáson - street-walker on the beat

utcán él - to run the streets

utcán koldul - to stand pad

utcán magában beszélõ személy - street mumbler

utcanévtábla - street sign

utcára hajló - jutting out over the street

utcára kerül - to get turned out

utcára kiugró - jutting out over the street

utcarongya - drab

utcaseprés - scavenging

utcaseprõ - street sweeper, scavenger, street orderly

utcaseprõ gép - sweeper

utcaszûkület - gut

utcát söpör - to scavenge

útcsomópont - concourse

útegyenetlenségek - bumps in a road

útegyengetõ gép - finisher

útelágazás - turnout, road fork

útelzáró forgókereszt - stile

útépítés - road making, road up

útfeljáró - road approach

útfeltöltés - body of road

útfenntartás - road maintenance

útgyalu - road grader, grader

úthasználatidíj-fizetõhely - toll gate

úthenger - roller

úti - itinerary

úti átalány - travelling allowance

úti beszámoló - travelog, travelogue

úti cél - port of destination

úti elõadás - travelog, travelogue

úti program - itinerary, through route

útikalauz - guidebook, traveller's companion

útiköltség - fare

útikönyv - guide, itinerary, guidebook

utilitarianizmus - utilitarianism

utilitarista - utilitarian

utilitarizmus - utility

útiokmányok - travel documents

útirajz - travelog, travelogue

útirány - route, track, course

útirányjelzõ tábla - guide-post

útiránytól jobbra-balra kileng - to sheer

útitakaró - plaid

útitakarók - wraps

útitáska - valise

útiterv - line of route, itinerary, through route

útjába áll vkinek - to obstruct sy's path

útjába áll vminek - to be a bar to sg

útjába kerül - to get in one's road

útjában áll vminek - to frustrate

útjában van vkinek - to be in sy's way, to be in sy's path

útjából kitérít - to drive, drove, driven

útján - through

útját állja - to get in one's road

útját állja vminek - to frustrate

útjavítás - road work

útjelzést vág (fába) - to blaze

útjelzõ - hand

útjelzõ tábla - sign-post, signpost, hand

útkanyar - bend

útkarbantartás - road maintenance

útkeresztezés - junction

útkeresztezõdés - intersection, crossing, crossroads

útkövezés - pitching

útközben - in transit, on the way, along the way

útközben belátogat - to come by

útközben benézett hozzám - he stopped by at my house

útközben van - to be under way

útlejtõ - road grade

útlevél - passport

útlevél-ellenõrzés - passport control

útlevél ellenõrzés - passport control

útlevél tulajdonosa - bearer of a passport

útlevelet láttamoz - to visa, visad, to visa, visa'd

útmegszakítás - break in a journey, break of journey, stopover

útmenti - wayside

útmutatás - instruction, hint, guidance

útmutatást szerez vmirõl - to get a line on sg

útmutató - guide, pilot

útnak indítás - send-off, flying

útnak indul - to set sail, to set out, to set off, to set forth

utó - post-

utó- - after

utóbaj - sequelae

utóbb - in the sequel

utóbbi - ulterior, latter, late

utóbbi években - of late years

utóbbi idõben - lately, of late, late

utóbbi tíz évben - over the last ten years

utócsapat - rearguard

utód - issue, posteriors, progeny, chip, descendant

utód nélküli - issueless

utódlás - succession

utódlási jog - reversion

utódok - succession, posteriors

utódok nélküli - sireless

utóégés - afterfiring, after-burning

utóégetés - after-bake

utóélet - afterlife

utógondolat - afterthought

utógondozás - aftercare

utógyújtás - backfire, late ignition

utóhad - rearguard

utóhatás - aftermath, repercussion, backwash

utóhatások - reverberations

utókép - afterimage

utókezel - to post-treat

utókezelés - post-treatment, follow-up, aftercare

utókor - posterity

utókorra hagy - to hand down

utólag született - posthumously

utólagos - post-, follow-up, posterior

utólagos bölcsesség - hindsight

utólagos elõrelátás - hindsight

utólagos gondolat - afterthought

utólagos megfontolás - afterthought

utólagosan - posteriorly

utolér - to run down, to gain on, to gain upon, to overhaul

utolér lóval - to ride down

utolér vkit - to pull up with sy, to pull up to sy

utolérhetetlen - untouched, inimitable

utolérhetetlen vmiben - nobody can touch him in sg

utoléri a halál - to meet one's end

utoléri a végzete vhol - to meet one's doom at

utoléri magát - to catch up arrears

utoljára - last

utoljára londoni lakos - late of London

utólökés - aftershock

utolsó - extreme, ultimate, final, last

utolsó alak - heel

utolsó ár - last price, last bid, bedrock price

utolsó árfolyamok - going-to-press prices

utolsó cseppig - to the dregs

utolsó cseppig kiürít - to drink up

utolsó csibész - dirty fellow

utolsó elõtti - last but one, penult, penultimate, second last

utolsó evangélium - last gospel

utolsó fok - lowest depths

utolsó fráter - skunk

utolsó héten - for the last week

utolsó ítélet - day of reckoning, last judgement, day of doom

utolsó kenet - extreme unction

utolsó leheletéig - to the last ditch

utolsó menedék - last resource

utolsó mentsvárként - as a last resort, in the last resort

utolsó óra - inevitable hour

utolsó órája közeledik - to be near one's last

utolsó pillanatig - to the end of the chapter, to the very end

utolsó pillantást vet vmire - to look one's last on sg

utolsó rongy alak - worm, worm of a man

utolsó simítás nélküli - unfinished

utolsó simítások - finishing touches, last hand

utolsó simításokat végzik vmin - to be in process of completion

utolsó szálig - to the last man, to a man

utolsó szó - say-so, last word

utolsó takarodó - last post

utolsó útjára kísér vkit - to be sy's pallbearer

utolsó vacsora - last supper

utolsókat rúgja - to be on one's last legs, it's all over with him

utolsónak - last

utolsónak lefekvés elõtt - last thing at night

úton - underway, in transit, under sail

úton feltartóztat - to waylay

úton folyó munkák - road under repair

úton van - to be under way, to be on the move

úton van vmi felé - to bear down on sg, to bear down upon sg

úton vhova - en route for, en route to

útonállás - hold-up

útonálló - bandit, ruffian, highwayman, toughie, footpad

útonállók kezére kerül - to be bushwhacked

útonállóvá lesz - to take to the road

utónév - given name, forename

utóörökösödési korlátozás - tail

utópia - utopia

utópiák kergetése - utopianism

utópiák kiagyalója - utopian

utópiákat alkot - to create utopias

utópiákat kerget - to create utopias

utópiákban élõ ember - utopian

utópista - utopian, utopist

utópista idealizmus - utopianism

utópista szocializmus követõje - utopian

utópisztikus - utopian

utórezgés - aftershock, backwash

utószó - tag, afterword

utószülött - posthumous

utótag - posterior constituent

utótõzsde - curb market

utóvéd - rearguard

utóvédharc - rearguard action, rear-guard action

utózengés - reverberation

utózengõ - reverberant

útpadka - hard shoulder, shoulder

útportalanító olaj - road oil

útra kel - to hit the road, to take the road

útra kel vmerre - to set out for swhere

útrongálás - abuse of the highway

útrövidítés - chort cut, cut-off, cutoff, short cut

útrövidítõ átvágás - short cut

útszakasz - stage, distance, leg

útszélen - by the roadside

útszélen hal meg - to die in a ditch

útszéli - common, wayside, vulgar

útszéli fogadó - roadside inn

útszéli megjegyzés - vulgarity

útszéli szellem - gutter wit

útszéli szellemesség - gutter wit

útszolgalom - right of way

útszûkület - bottleneck, road narrows

úttalálkozás - road junction

úttalan - trackless, pathless

úttengely - centerline

úttest - carriageway, road

úttest javítás alatt - road up, road taken up

úttorkolat - road junction

úttorlasz - roadblock

úttörõ - path-breaker, pioneer, trailblazer

úttörõ munkát végez - to blaze a trail, to break new ground, to pioneer

úttörõmozgalom tagja - pioneer

útvám - pike

útvesztõ - labyrinth, turnings and twistings, maze

útvonal - track, line, route, path, circuit, itinerary

útvonal megállapítása - routing

útvonal normálisa - colonel bogey

uvuláris R - bur

uzsonna - snack, afternoon tea, high-tea

uzsonna-vacsora - high tea

uzsonnadoboz - lunch box

uzsonnatáska - lunch bag

uzsora - extortionate, usury

uzsoraár - exorbitant price, soak, famine price

uzsorabér - rack rent

uzsorabérrel sanyargat - to rack

uzsorából él - to practice usury

uzsorakamat - usury

uzsorás - flay-flint, kite, screw

uzsoráskodik - to practice usury

uzsoratõke - moneylender's capital

uzsorával foglalkozik - to practice usury

üde - comely, green, peachy, beany

üde arcszín - fresh complexion

üde fiatal lány - peach

üdítõ - bracing, fine, exhilarating, bland

üdítõ a szemnek - good to look at

üdítõ ital - tonic

üdítõital - soft drink

üdülõ - holiday-maker, holiday home

üdülõhely - pleasure resort, holiday resort

üdülõhelyi illeték - visitor's tax, non-resident tax

üdülõtábor - holiday camp

üdülõtelep - recreation area

üdv neked! - hail to thee!

üdvhadsereg tagja - salvationist

üdvlövés - salvo, salute

üdvlövéseket ad le - to fire a salvo

üdvlövésekkel köszönt - to salvo

üdvlövést ad le - to fire a salvo

üdvlövést lead - to fire a salute

üdvös - advisable, benign, salutary, wholesome

üdvöske - mascot

üdvösség - salvation, water of life

üdvözít - to save, to beatify

üdvözítés - salvation

üdvözítõ - beatific

üdvözlégy! - hail to thee!

üdvözlés - greeting, dipping of the flag, salutation, salute

üdvözlés zászlóval - dip

üdvözlet - compliments, respects, remembrances

üdvözlõ - congratulatory

üdvözöl - to welcome, to hail, to salute, to greet

üdvözülés - salvation

üdvözült - beatific, blissful

üdvözülten - beatifically

üdvrivalgás - hurrah

üget - to trot, to lope

ügetés - trot, lope

ügetésre fog - to trot

ügetõló - trotter

ügetõverseny - horse trot

ügetõverseny-kocsi - jinker

ügy - cause, business, matter, go, proposition, issue

ügy lényege - nub of the matter

ügy magva - nub of the matter

ügy puszta tényei - bare bones of the case

ügyefogyott - resourceless, fumbler, helpless, shiftless

ügyefogyott buta ember - galoot

ügyefogyott ember - fumbler, lame duck, backwoodsman, backwoodsmen

ügyefogyottan - helplessly, lamely

ügyefogyottság - gawkiness, helplessness

ügyeinek elhanyagolása - inattention to one's business

ügyeit egyenesbe hozza - to straighten one's affairs

ügyeit elrendezi - to straighten one's affairs

ügyeit rendezi - to straighten one's affairs

ügyek fõ intézõje - to be at the head of affairs

ügyek irányítója - to be at the head of affairs

ügyeket intéz vki távollétében - to carry on

ügyel - to see to, to be on the look-out, to pay attention

ügyel a nyelvére - to guard one's tongue

ügyel arra hogy - to take care, to be careful, to take good care

ügyel vmire - to look to, to hearken unto sg, to attend to sg

ügyeletes legénység - watch

ügyeletes orvos - physician in attendance

ügyeletes százados - captain in charge

ügyeletes tiszt - officer on duty

ügyeletes zseni - smart ass, smart guy, smartarse, smart boots

ügyelj arra - see that

ügyelj magadra! - mind your step!, watch your step!

ügyeljen arra - see that

ügyelõ - stage-manager

ügyelõként dolgozik - to stage-manage

ügyelõség - stage-managership

ügyes - dexterous, clean, clever, deft, able, ingenious

ügyes-bajos dolgok - shop

ügyes kis nõcske - cutey, cutie

ügyes krikettjátékos - smart cricketer

ügyes szerkezet - dodge

ügyes teljesítmény - tour de force

ügyes vétel - pick-up

ügyes visszavágás - neat retort

ügyes vmiben - to be adept at doing sg, to be shit hotВ  at sg

ügyesebben manõverez - to outmanoeuvre

ügyesen - slick, adeptly, expertly, sleekly, deftly, nattily

ügyesen bánik - to husband

ügyesen elkerül vkit - to give sy the jink

ügyesen intézi a dolgait - to play one's cards well

ügyesen kifejezett gondolat - thought happily expressed

ügyesen kikerül - to jink

ügyesen kikerül vkit - to give sy the jink

ügyesen megelõz vkit - to steal a march at sy

ügyesen megkerül vkit - to give sy the jink

ügyesen végez el egy munkát - to make a neat job of it

ügyeskedésbõl él - to live by one's wits

ügyeskedve csinál - to jockey

ügyesség - adroitness, address, dexterity, skill, craftwork

ügyész - prosecutor, legal adviser, counsel, crown lawyer

ügyet görbe úton intéz - to jockey a transaction

ügyét jövõ héten tárgyalják - his case comes up next week

ügyet sem vet rá - to pass unmarked

ügyet vki elé terjeszt - to refer a matter to sy

ügyetlen - fumbling, uneasy, unskillful, unskilful, gawky

ügyetlen alak - buffer, muff

ügyetlen ember - gimp, numb hand, butter-fingers, bungler, bumpkin

ügyetlen fickó - clumsy boots

ügyetlen játékos - rabbit

ügyetlen kibúvó - salvo

ügyetlen segítség - dead hand

ügyetlen vmiben - to be bad at sg

ügyetlenkedés - bungling, fumbling

ügyetlenkedik - to bumble

ügyetlenkedik vmivel - to fumble with sg

ügyetlenség - awkwardness, clumsiness, gaffe

ügyetlenséget követ el - to take a false step

ügyetlenül - woodenly, ungracefully, awkwardly

ügyetlenül alkalmaz - to misplace

ügyetlenül bánik vmivel - to bobble

ügyetlenül intéz - to flounder

ügyetlenül játszik - to thumb

ügyetlenül kezel - to thumb, to fumble

ügyfél - client, customer

ügyfelek - clientele

üggyel vkihez fordul - to refer a matter to sy

ügyintézés - administration

ügyintézõ - administrator, clerk, official in charge

ügyintézõ tisztviselõ - official in charge

ügyintézõség - board of trustees

ügyködik - to hustle

ügylet - trans, transaction

ügyletek vizsgálata - test of transactions

ügylettõl elállás kikötése - waiver clause

ügylettõl visszalépés kikötése - waiver clause

ügynök - drummer, mole, broker, goer between, factor, agent

ügynöki jutalék - brokerage

ügynöki munka - brokerage, broking

ügynökösködik - to hawk

ügynökösködik vmivel - to travel in sg

ügynökség - agency

ügyrend - standing orders, regulations

ügyrendi - procedural

ügyrendi szabályzat - procedure

ügyvéd - barrister, counsel, legal practitioner, attorney

ügyvédbojtár - barrister in embryo, clerk

ügyvéddé avatják - to be called to the bar

ügyvédek sorából kizár - to disbar

ügyvédhez fordul - to take legal advice

ügyvédi díj - retainer

ügyvédi kamara - bar

ügyvédi kamarából kirekeszt - to disbar

ügyvédi kamarából kizár - to disbar

ügyvédi kar - bar

ügyvédi költségek - legal charges, legal expenses

ügyvédi megbízás - brief

ügyvédi megbízást ad vkinek - to brief

ügyvédi meghatalmazás - warrant of attorney, retainer

ügyvédi tanácsot kér - to take professional advice on

ügyvédjelölt - barrister in embryo, clerk

ügyvédjével tanácskozik - to take legal advice

ügyvédnek készül - to read for the bar

ügyvédsegéd - paralegal

ügyvezetõ - manager, acting

ügyvezetõ igazgató - managing director, acting manager

ügyvezetõ igazgatóság - board of managers

ügyvezetõség - board of managers

ügyvitel - procuration, direction

ügyvivõ - ambassador's deputy

ül - to be inside, to sit, sat

ül mint macska a sövényen - to sit bolt upright

üldögél vkivel - to sit with

üldöz - to bay, to dog, to tag, to course, to gun for

üldöz vkit - to give a chase to sy, to be after sy

üldöz vkit vmiért - to keep after sy for sg

üldöz vmit - to give chase to sg

üldözés - hunt, dogging, shag, persecution, follow-up, chase

üldözési mánia - paranoia, persecution mania, persecution complex

üldözi a balsors - he is dogged by ill fortune

üldözi a balszerencse - he is dogged by ill fortune

üldözõ - chaser, persecutor

üldözõbe vesz vkit - to scour after sy, to hotfoot it after sy

üldözõbe vett hajó - chase

üldözött - ridden

üldöztetés - persecution

üldözve vkit - in chase of sy

üledék - settlings, deposit, deposition, sludge, residual

üledékes - crusted, sludgy

üledéket mos - to elutriate

üledékmosás - elutriation

ülep - bottom, arse, bum, ass, fanny, rear

ülepedés - subsidence, convergence, settlement

ülepedik - to consolidate

ülepedõ - residuary, residual

ülepít - to elutriate, to jig

ülepítés - jigging, accretion by alluvion, decantation

ülepített - defecate

ülepítõ eljárás - jigging

ülepítõ tartály - settling pan

ülepítõgép - jig

ülepítõgyûjtõ - interceptor

ülepítõkád - settling vat, settling tank

ülés - thwart, sitting, séance, seat, seance

ülés nélküli - bottomless

ülésen elhelyezkedik - to take one's place, to settle down

ülésezés - sitting

ülésezik - to sit, sat

ülésezõ - sitting

üléssel ellát - to seat

üléssor - tier

ülést berekeszt - to rise, rose, risen

ülést bezár - to rise, rose, risen

ülést tart - to sit, sat

ülésterem - floor

ülésszak - session, term, sittings

ülj csak le! - just sit down please!

üllõ - anvil

üllõágy - anvil-bed, anvil-block

üllõalátét - anvil-block, anvil-bed

üllõbetét - anvil-cutter

üllõcsõr - anvil-beak

üllõorr - anvil-beak

üllõszarv - horn

üllõtõke - anvil-block, anvil-bed, bed

üllõtönk - anvil-bed, bed, anvil-block

ülnök - assessor

ülõ - sitter, sitting, sedent, sedentary

ülõ- és állóhely - sitting and standing room

ülõ (tyúkólban) - roost

ülõ életmód - sedentariness, sedentation, sedentary life

ülõ helyzet - sitting posture

ülõ helyzetben leadott dobás - sitting shot

ülõ helyzetben leadott lövés - sitting shot

ülõ testtartás - sitting posture

ülõfürdõ - sitting bath

ülõfürdõkád - sitting bath

ülõhely - sitting, seat, pew

ülõhelyek közti folyosó - aisle

ülõhelyek száma - seating capacity, seating-room

ülõhellyel ellát - to seat

ülõideg - sciatic nerve, sciatic

ülõidegzsába - sciatica

ülõke - dumpy, seat

ülõlap nélküli - bottomless

ülõpárna - seat cushion

ülõrúd - perch

ülõsztrájkot folytat - to sit in

ültet - to plant, to put in

ültet (növényt) - to set, set

ültetés - seating

ültetõ - planter

ültetõgép - planter

ültetõkanál - trowel

ültetõláda - window-box

ültetõsor - drill

ültetvény - plantation, pen

ültetvényes - planter

ülve marad - to keep one's seat

ünnep - feast, holiday, festivity

ünnep elõestje - vigil

ünnepek - festive season

ünnepel - to celebrate, to resound

ünnepel vkit - to lionize, to make a lion of sy

ünnepelt - lionized

ünnepély - ceremony, exercises, solemnity, ceremonial

ünnepélyes - ceremonious, grave, solemn, ceremonial, festive

ünnepélyes arckifejezést ölt - to assume a holiday appearance

ünnepélyes ígéret - vow

ünnepélyes ígéretet tesz - to vow

ünnepélyes temetés - obsequy, obsequies

ünnepélyesen - festively, ceremoniously, gravely, solemnly

ünnepélyesen bevezet - to induct

ünnepélyesen bocsánatot kér - to tender one's apologies

ünnepélyesen felszólít - to conjure

ünnepélyesen kijelent - to vow

ünnepélyesen lemond vmirõl - to forswear, -swore, -sworn

ünnepélyesen megfogad - to vow

ünnepélyesség - solemnity

ünnepet megül - to observe a holiday

ünnepi - convivial, gala, festive

ünnepi alkalom - festive occasion

ünnepi asztal - festive board

ünnepi beszéd - inaugural

ünnepi díszben - in gala dress

ünnepi díszruha - trappings

ünnepi ének - paean

ünnepi hangulatú - festive

ünnepi mise - high mass

ünnepi püspöki köpeny - cope

ünnepien - festively

ünnepien megterített asztal - festive board

ünnepies - festive

ünnepiesen - gaudily

ünneplés - rejoicings, celebration

ünneplõ - celebrator

ünneplõ ruha - glad rags

ünneplõ ruhában - in one's Sunday best

ünnepnap - feast-day, high day

ünneprontó - damper, kill-joy, spoil-sport

ünnepség - feast, festivity

ünnepség résztvevõje - celebrant

ünõ - roe

ûr - gap, vacancy, space, emptiness, blank, chasm

ûrállomás - space station

üreg - delve, hollow, recess, chamber, cove, well, cavity

üreg szerelvényfal mellett - cubbyhole

üregel - to broach

üregelõ tüske - broach

üreges - hollow, scooped, scooped out, cavernous, pitted

üregesedés - wash-out

üregessé válik - to honeycomb

üregi nyúl - rabbit

üregméret - matrix, matrices

üres - lean, claptrap, expressionless, exhausted, inane

üres (fej) - addle

üres a gyomra - to be hungry, to feel hungry

üres beszéd - talk, hot air, bunkum, piffle, bunk, palaver

üres duma - hot air, guff

üres éléskamra - bare cupboard

üres ember - mere cipher

üres fázis - cant phrase

üres fecsegés - blather, rant, jangle, verbiage, blether, hot air

üres fecsegõ - windbag

üres fej - dry brain

üres fejû - dead above the ears

üres filmkocka - spacer

üres frázisokat ont - to cant

üres frázisokat pufogtat - to talk claptrap

üres ház elõtt játszik - to play to an empty house

üres helyre váró utas - standby passenger

üres kézzel távozik - to go empty away

üres kifogás - lame excuse

üres kosarak - empties

üres ládák - empties

üres látszat - bubble

üres locsogás - hot air

üres nézõtérnek játszik - to play to an empty house

üres óra - spare time

üres pompa - pageant

üres sor - white line

üres szálloda - hotel bare of guests

üres szalmát csépel - to waste words, to waste one's breath

üres szavak - idle words, phrase

üres szoba - room bare of furniture

üres szólam - phrase

üres tea - neat tea

üres tekintet - blank look

üres tér - dry ullage, ullage

üresben van - to be in neutral

üresedést betölt - to fill a vacancy

üresek a poharak! - deadmen!

üresen - expressionlessly, emptily, inanely, blankly, light

üresen hagy sort - to white

üresen jár - to idle, to tick over, to idle over

üresen járatja a motort - to race the engine

üresen maradt - white

üresfejû - featherbrain, empty-headed, rattlebrained, vacuous

üresfejû fiatalember - pup, puppy

üresfejûség - vacuousness

üresjárat - neutral gear

üresjárati fúvóka - idle air bleed

üreskezû - empty-handed

üresség - hollowness, emptiness, blankness, vacancy, cavity

ûrhajó - spaceship, astronautical craft, space vehicle

ûrhajós - cosmonaut, spaceman, astronaut, space traveller

ûrhajósnõ - spacewoman

ûrhajózás - space flight, astronautics

ûrhajózási - astronautical

ûrhajózással kapcsolatos - astronautical

ürít - to bleed, bled, to empty, to unload, to stool

ürítõcsõ - waste

ûrkabin - space modul

ûrkomp - space shuttle

ûrközpont - space centre

ûrkutatás - space research

ûrlap - blank

ûrlap pénz befizetéséhez - deposit slip

ûrméret - calibre, caliber

ûrméreten aluli lõszer - subcaliber cartridge

ûrmérték - liquid measure

ûrmértékek - cubic measures

üröm az örömben - joy mingled with pain, fly in the ointment

ûrpálya - orbit

ûrpótló négyszög - quadrat, quad

ûrrepülés - space flight, space travel

ûrrepülõ - space traveller, cosmonaut

ûrrepülõgép - space shuttle

ûrruha - spacesuit

ûrsikló - space shuttle

ûrsisak - space helmet

ûrszonda - space capsule, space probe

ûrtartalom - volume, tankage, cubic capacity, gauge, gage

ûrutas - space traveller

ûrutazás - space travel

ürücomb - leg of mutton

ürügerinc - saddle of mutton

ürügy - handle, excuse, pretence, shift, false allegation

ürügyet keresõ - shuffling

ürügyet szolgáltat vmire - to give a handle for sg, to give a handle to sg

ürügyként felhoz - to plead, to plead, pled

ürühús - mutton

ürül - to defecate, to empty, to discharge

ürülapocka - shoulder of mutton

ürülék - turd, dirt, doo-doo, waste product, faeces, feces

ürülékes - excrementitious, excremental

ürüléket tartalmazó - excremental, excrementitious

ürülés - movement, motion

üsd - up and at them!

üst - cauldron, caldron, kettle

üstdob - timpano, timpani

üstdobos - tympanist

üstfoltozó - tinker

üstkészítõ - brazier

üstkészítõ mûhely - braziery

üstök - toupee, forelock, tuft

üstökön ragadja a szerencsét - to take time by the forelock

üstökös - comet

üstökös farka - streamer

üstöllést - anon

üszkös - necrotic, festering, smutty

üszkösödés - mortification, gangrene

üszkösödik - to undergo necrosis, to mortify, to gangrene

üszkösödõ - festering

üszkösség - smuttiness

üszög - mole, necrosis, blight, mildew, rust

üszögös - mildewy, rusty

üszögöt okoz - to mildew

üszök - brand

üt - to play a stroke, to batter, to pound, to kill

üt-vág - to lay about

üt (krikettben) - to bat

üt (labdát) - to drive, drove, driven

üteg - battery, bank

üteg tûzvezetõ tiszt - battery executive

ütegsortûz - battery fire

ütem - stroke, bar, beat, numbers, measure, lilt, cadence

ütem (motorban) - cycle

ütemelõzõ - upbeat

ütemes - cadent, cadenced, measured

ütemesen megvilágít - to strobe

ütemesen tapsolnak - to give three cheers

ütemez - to beat time, to scan

ütemezés - timing, scansion

ütemkiértékelõ - decoder

ütemre menetel - to pace

ütemterv - schedule

ütemvonal - bar-line

ütés - wham, dent, slap, bump, clashing, clap, hit, cut

ütés (kártyában) - hand

ütés átkísérése - follow-through

ütés elõl kitér - to parry a blow

ütés ereje - brunt

ütés éri a fején - to get a blow on the head

ütés helye - dint

ütés nyoma - dent, bruise

ütés tenyérre - spank

ütés tenyérrel - spat

ütésátvevõ kártya - card of re-entry

ütéseket záporoz vkire - to fib

ütésektõl kábult - punch-drunk

ütésektõl tántorgó - punch-drunk

ütésrõl ütésre történõ - blow-by-blow

ütést csinál - to make a card

ütést kap - to get knocked

ütést kivéd - to parry a blow

ütést mér vkire - to inflict a blow on sy, administer a blow to sy

ütést vált - to exchange blows

ütést véghezvisz - to carry out one's bat

ütéstõl bedagadt szem - mouse, mice

üti a taktust - to beat time

ütközés - shock, hurtling, collision, impact, impingement

ütközési és sínillesztés - joint fastening

ütközési heveder - fish

ütközet - engagement, combat, battle, fight, action

ütközik - to conflict, to clash, to impinge, to impact

ütközik vmibe - to come up against sg

ütközõ - buffer, stop dog, coincident, check, bumper, limit

ütközõ kötélgömb - rope fender

ütközõ kötéltekercs - rope fender

ütközõállam - buffer state

ütközõbak - buffer

ütközõfej - strutting-head

ütközõrúd - recoil rod

ütközve - coincidently

ütleg - beating

ütlegeket kap - to get beans, to cop it

ütlegel - to lay it on the lash, to lather

ütlegelés - thrashing

ütõ - mallet, club, racquet, hammer, beater, racket, bat

ütõ hegyével üt - to toe

ütõdés - jarring, shock, bruise, bump, dash, jolt, hit

ütõdik - to impact

ütõdött - dippy, loopy, sappy, pixilated, numb-skull, woody

ütõér - pulse

ütõeres - arterial

ütõéri - arterial

ütõerõ - punch

ütõérszakadás - arterial haemorrhage

ütõérvérzés - arterial haemorrhage

ütõfa - beetle

ütõfej - picker

ütõfejbõr - picker leather

ütõfelület - face

ütõfúró - jumper, jumper-bar

ütöget - to jiggle

ütögetés - pat

ütõhangszerek - battery

ütõhangszerek csoportja - battery

ütõjátékos - batsman, batsmen, batter, batsman

ütõkártya - trump, winner

ütõkártyát kijátssza - to trump

ütõképes csapatok - troops full of dash

ütõket hordoz vkinek (golfban) - to caddie for sy

ütõmû - clockwork

ütõóra - striker

ütõrugó - release

ütõs hangszer - percussion instrument

ütõsök - percussion

ütõszeg - striker

ütõszerkezet - striker

ütött-kopott - dingy, tumble-down, dilapidated, rusty, battered

ütött-kopott viskó - tumble-down cottage

üveg - flask, bottle

üvegbe tölt - to bottle

üvegben eltesz - dome, to bottle

üvegben tartósít - to bottle

üvegbevonat - glaze

üvegbõl táplált - bottle-fed

üvegbura - shade, bell

üvegcsap - stop-cock

üvegcse - phial, vial

üvegcserép - cullet

üvegdugó - stopper

üveges - glazy, glazier, glassy

üveges ipar - glaziery

üveges mesterség - glaziery

üveges salak - floss

üveges tekintet - glaze

üvegesedés - water core

üvegessé tesz - to glaze

üvegessé válik - to glaze over, to glaze

üvegesség - glaziery

üveget bedugaszol - to cork up a bottle, to cork a bottle

üveget fúj - to blow glass

üvegez - to glaze

üvegezetlen - unglazed

üvegezõ - glazier

üvegfonál - fibreglass

üvegfúvó - glassblower

üveggolyó - marble

üveggömb - bulb

üvegház - greenhouse, orangery, greenery

üvegházban nevel - to force

üvegházban termeszt - to force

üveglágyító kemence - leer

üvegmáz - glaze

üvegmelegítõ - sleet chaser

üvegszárító - fiddle

üvegszekrény - exhibition case

üvegszerû - glassy, vitreous

üvegszilánk - a shard of glass, a chip of glass

üvegtábla - pane, pane of glass

üvegtábla-osztóléc - bar

üvegtörmelék - cullet

üveggyapot - fibreglass, fiberglass

üveggyöngy - bugle, bead

üvölt - to bawl, to bellow, to wail, to roar, to howl

üvölt vmit - to squall, to squall out

üvöltés - ululation, howl

üvöltést hallat - to utter a roar

üvöltõ - vociferous, howler

ûz - to practice, to follow, to gun for, to pursue

ûz (foglalkozást) - to profess

üzekedés - rut, rutting

üzekedik - to be in heat, to be on heat, to rut

üzelmei vkinek - doings

üzelmek - dealings, practices

üzem - -works, mill, run, plant, works

üzemanyag - gas, fuel, juice, propellant

üzemanyag-felvétel - refuelling

üzemanyag-póttartály - auxiliary fuel tank

üzemanyagellátó hajó - tender

üzemanyagfeltöltõ hely - refilling point

üzemanyaggal ellát - to fuel

üzemanyaggal tölt - to prime

üzemanyagot feljavít - to soup

üzemanyagot pótol - to refuel

üzemanyagot vesz fel - to refuel

üzemanyagraktár - bunker

üzemanyagtartály - fuel tank

üzemanyagvételezõ hely - refilling point

üzembe helyez - to commission, to put on

üzembe hoz - to put in practice

üzemben - under power

üzemben nem tartott - unworked

üzemben tart - to run, ran, run, to operate

üzemben tartás - running, upkeep

üzemben van - to function, to run, ran, run, to be in action

üzembentartási költségek - running expenses

üzembezárás - shutdown

üzembiztos - fool-proof, foolproof

üzemel - to operate

üzemelés - run

üzemelni kezd - to become operative, to come on stream

üzemeltet - to work

üzemeltetés - operation

üzemeltetési költség - upkeep

üzemen kívül - out of blast

üzemen kívüli - out of action

üzemen kívüli drót - dead wire

üzemen kívüli fûrész - dry mill

üzemen kívüli vezeték - dead wire

üzemi adatok - service data

üzemi bizottság - shop committee

üzemi étkezde - canteen, tommy

üzemi lap - house organ, house paper

üzemi megbízott - shop deputy, shop chairman

üzemi rezsi - overhead expenses, overhead, overhead costs

üzemi rezsiköltség - overhead expenses, overhead

üzemi rezsiköltségek - overhead costs

üzemi tõke - floating capital, trading capital, working capital

üzemi vágány - running track

üzemképes állapotban - in running order

üzemképes állapotban van - to be in working order

üzemképességi idõtartam - endurance

üzemkorlátozás - cut-back

üzemszünet - shutdown, dead interval, offset, dwell

üzemszünetelés - offset

üzemvezetõ - boss

üzemzavar - derangement, malfunction, bug, trouble

üzen - to send word, to message

üzen vmit - to leave word

üzenet - message, word

üzenetet ad át - to deliver a message, to bear a message

üzenetet eljuttat - to message

üzenetet hagy - to leave word

üzenetet kap vkitõl - to hear from sy

üzenetet küld - to message

üzenetet küld vki részére - to send a message for sy

üzenetet továbbít - to message

üzenetet visz - to go on a message

üzenetrögzítõ - answering machine

üzér - rigger, trafficker

üzérkedés - job, profiteering, trafficking, traffic

üzérkedõ - trafficker

ûzés - hunting, chase, pursuit

ûzi az ipart - to be on the game

üzlet - whizz, trans, transaction, dicker, show, bargain

üzlet állandó vásárlója - custom

üzletasszony - businesswoman, businesswomen

üzletbe visz - to shop

üzletben nincs szerelem - exchange is no robbery

üzlete van - to keep a shop, to tend shop, to keep shop

üzletel - to mart, to dicker, to cope

üzletember - businessman, businessmen

üzletet köt - to trade, to make a dicker, to do business

üzletet köt vkivel - to strike a bargain with sy

üzletet otthagy - to withdraw one's custom

üzletház - house

üzlethelyiség - parlor

üzleti ajánlatot tesz - to tender

üzleti alapokra helyez - to commercialize

üzleti alapokra helyezés - commercialization

üzleti dolgok - shop

üzleti dolgokról beszél - to talk shop

üzleti elárusító - clerk

üzleti életben elhelyez vkit - to set sy up in business

üzleti életben elindít vkit - to set sy up in business

üzleti forgalom - return

üzleti fõkönyv - book of accounts

üzleti haszon - earnings

üzleti körúton van - to be on the road

üzleti negyed - downtown, shopping area, shopping district

üzleti tevékenység - business

üzleties gondolkozású - hard-headed

üzletkör - barrel

üzletkör eszmei értéke - goodwill value of a business

üzletkötés - trans

üzletközpont - shopping centre, shopping mall

üzletrontó - spoil-trade

üzletszalon - parlor

üzletszerû - businesslike

üzletszerzõ - solicitor, drummer

üzlettárs - sidekick, partner

üzlettelen piac - dead market

üzlettelen tõzsde - dead market

üzlettelenség - slack time

ûzött - driven, hunted

ûzött vad - chase

ûzötten - huntedly
A | B | C | D | E1 | E2 | F1 | F2 | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Find free glossaries at TranslationDirectory.com

Find free dictionaries at TranslationDirectory.com

Subscribe to free TranslationDirectory.com newsletter

Need more translation jobs from translation agencies? Click here!

Translation agencies are welcome to register here - Free!

Freelance translators are welcome to register here - Free!

Submit your glossary or dictionary for publishing at TranslationDirectory.comFree Newsletter

Subscribe to our free newsletter to receive news from us:

 

Menu

Use More Dictionaries
Use Free Glossaries
Use Free Translators
Use Free Software
Submit Your Dictionary
Post Translation Job
Find Freelance Translators
Read Translation Articles
Register Translation Agency
Submit Your Resume
Obtain Translation Jobs
Visit Language Job Board
Subscribe to Free Newsletter
Buy Database of Translators
Obtain Blacklisted Agencies
Vote in Polls for Translators
Advertise Here
Read our FAQ
Read Testimonials
Admire God's Creations
Use Site Map

Advertisements

translation directory

christianity portal
translation jobs


 

 
Copyright © 2003-2024 by TranslationDirectory.com
Legal Disclaimer
Site Map