Hungarian-English Dictionary Free dictionaries at TranslationDirectory.com. translation job
Home Free Glossaries Free Dictionaries Post Your Translation Job! Free Articles Jobs for Translators

Hungarian-English Dictionary
(Starting with "A")By Peter Vereszki,
Hungary
Become a member of TranslationDirectory.com at just $12 per month (paid per year)
Advertisements:Use the search bar to look for terms in all glossaries, dictionaries, articles and other resources simultaneously

A | B | C | D | E1 | E2 | F1 | F2 | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

 

a baj soha nem jár egyedül - it never rains but it pours

a bal lábára sánta - lame in the left foot

a balesetet elõidézõ személy - the party at fault

a balszerencse úgy akarta - as ill luck would have it

a bátorság nem hiányzik belõle - courage is not wanting in him

a beteg haldoklik - the patient is sinking rapidly

a beteg rohamosan hanyatlik - the patient is sinking rapidly

a betegek - the sick

a bírálat bosszantotta - the criticism nettled him

a birtok reá szállt - the estate devolved upon him

a biztonság kedvéért - for safety sake, for safety's sake

a bors csípi a nyelvet - pepper bites the tongue

a cél érdekében - for the sake of the cause

a cél szentesíti az eszközt - the end justifies the means

a családhoz tartozik - to be one of the family

a csomagolás költségmentes - no charge is made for packing

a darabnak nem volt sikere - the play failed to get over

a dér megcsípte a leveleket - frost has bitten the leaves

a dolgok állása - the lie of the land, state of affairs

a dolgok majd egyenesbe jutnak - things will straighten out

a dolgok majd rendbe jönnek - things will straighten out

a dolgok majd tisztázódnak - things will straighten out

a dolgok rosszul állnak - things are looking black

a dolog alapos ismeretében - advisedly

a dolog éppen fordítva van - the shoe is on the other foot

a dolog így áll - the idea is this

a dolog lényege - the root of the matter

a dolog lényege az - it boils down to this

a dolog tárgytalan! - no go!

a dolognak híre futott - the news got around, the story got around

a döntõ pillanat közeledik - things are drawing to a crisis

a Duna vize - the waters of the Danube

a dühtõl elvörösödik - to get red with rage

a fájdalom alábbhagyott - the pain has eased

a fájdalom engedett - the pain has eased

a fájdalom enyhült - the pain has eased

a falnak is füle van - walls have ears

a fejébe kerül - it costs him his head

a felében kiegyezik - to split the difference

a félelem elvette a szavát - fear deprived her of speech

a félelem megnémította - fear deprived her of speech

a félelemtõl elállt a szava - fear deprived her of speech

a felelõs személy - the party at fault

a felével több a kelleténél - it is too much by half

a félkaromat odaadnám érte - I would give my ears for it

a fene egye meg - blast it!

a fene egye meg! - dash it!, blimey!, blow it!, darned!, darn it!

a fene egyen meg! - pox on you!, blast you!

a fene essen beléd! - pox on you!

a fentiek - the above

a fentiekben - above

a féreg is védelmezi magát - even a worm will turn

a forrás elapadt - the spring has run dry

a föld minden pontján - in all corners of the earth

a föld minden táján - in all corners of the earth

a földet sepri - to trail

a francba! - rats!, darn!

a függöny felmegy - the curtain rises

a függöny legördül - the curtain falls

a függöny lemegy - the curtain falls

a gazdagok - the rich

a gonosz - the evil one

a gonosz lélek - the evil one

a gyakorlat felmelegíti a vért - exercise warms the blood

a gyakorlat felpezsdíti a vért - exercise warms the blood

a gyászoló család - the bereaved

a gyengébb nem - the gentle sex, the weaker sex, the softer sex

a gyerekek játszanak - the children are playing

a gyíktól is fél - once bitten twice shy

a gyökereket könnyû kirángatni - the roots pull easily

a gyökereket könnyû kitépni - the roots pull easily

a hajó fara felé - abaft

a hajó jól fel volt szerelve - the ship was well found

a halál árnyékában voltam - I was very near dead

a halál fia vagy - stir and you are a dead man

a halál torkában voltam - I was very near dead

a hallgatás beleegyezés - silence gives consent

a halott - the dead woman, the dead man

a halottak - the dead

a hátára esett - he fell smack on to his back

a hátramaradottak - the bereaved

a ház ahonnan kijött - the house he came out of

a ház elõtt - before the house

a ház már nem áll többé - the house is no more

a helyére - home

a helyzet - state of affairs

a helyzet az - the thing is, the fact is

a helyzet enyhült - the situation has eased

a hiba megesett - the fat is on the fire

a hideg rázott - a chill came over me

a hír igaznak bizonyul - the rumor proves to be true

a hír igen megörvendeztetett - I was overjoyed at the news

a hír nagy örömmel töltött el - I was overjoyed at the news

a hírességek - talent

a hold feljött - the moon is up

a hold felkelt - the moon is up

a hollandok - the Dutch

a hollandusok - the Dutch

a horgony megragad - the anchor bites

a horgony nem fog - the anchor is coming home

a horgony nem tart - the anchor is coming home

a játék eldöntetlen maradt - the game ended in a draw

a játék elveszett - the game's up

a jégen még nem lehet járni - the ice does not bears yet

a jelenkor - the period

a jelenlegi kormány - the present government

a jó egészség nagy kincs - good health is a great asset

a jó házasság szerencse dolga - marriage is a lottery

a jó isten tudja - goodness only knows

a jobbik énje - one's better self

a jog szerint neked van igazad - you have the law on your side

a jóhangzás kedvéért - for the sake of euphony

a kancsó fenekére néz - to drink deep

a kávét forrón kell inni - coffee ought to be drunk hot

a kazán megjavításáért - to repairing boiler

a kellõs közepe - the very centre

a kendõzetlen igazság az - the blunt fact is

a képen - in the picture

a kereskedelem pang - trade is slack

a kicsinyek - the little ones

a kihívás megtörtént - the hat is in the ring

a kikötõbe könnyû behajózni - the harbour is easy to enter

a kilátások szerint - the chances are that

a kisgyerekek - the little ones

a kisujjában van - to be at one's finger's end

a kisujját sem mozdítaná - he wouldn't lift a finger

a kisujját sem mozdítja - he never does a hand's turn

a kiválóak - talent

a kíváncsiság árt a szépségnek - curiosity killed the cat

a kocka el van vetve - the die is cast

a koncert elmarad - the concert is off

a kormány - the cabinet

a könyv megjelent - the book is out

a könyvem - my book

a következõképpen - as follows

a közelben - a short way off, about

a kritika mérgesítette - the criticism nettled him

a kritikus pillanat közeledik - things are coming to a crisis

a kurva életbe! - shit!, fuck me!, bugger!

a kutyafáját! - marry, come up!, well, to be sure!, by Jove!, my!

a különbség abban rejlik - the difference lies in

a küzdelem elkezdõdött - the hat is in the ring

a labda játékban van - the ball is in play

a látványtól égnek állt a haja - the sight set her hair on end

a lázmérõ 37 fokot jelez - the thermometer registers 37

a lázmérõ 37 fokot mutat - the thermometer registers 37

a legcsekélyebb remény sincs - there isn't the faintest hope

a legelsõ - the very first

a legeslegjobb - the very best

a legjobb - best

a legjobb a dologban az - the best of it is

a legjobbakat kívánjuk neked - our best wishes attend you

a legkevésbé sem! - not much!

a legnagyobb titokban - on the q.t.

a legrosszabb a dologban az - the worst of it is that

a legtöbbet ígérõ - the highest bidder

a lehetõ legderekabb fickó - he is the best fellow going

a lenti lakók - the tenants below, the tenants of the flat below

a lopást sem veti meg - he is not above stealing

a ma - the period

a magafajta ember - a man of his cast

a mai lány - the girl of the period

a makrancos hölgy - the taming of the shrew

a manóba is! - by the holy poker!

a másik - the other one

a másik egy híján húsz - one is as bad as the other, it's horse and horse

a másik kettõ - the other two

a második ház - the first house but one

a másvilág - the other world

a megállapítások - the finds, the findings

a menyasszony tanúja - maid of honour

a mennyországban - on high

a mi holmink a legjobb! - nothing like leather!

a mi oldalunkon áll - he is on our side

a mi pártunkon áll - he is on our side

a mi tájunkon - over here

a mindenható - the most high, the most highest

a mindenit! - gosh!, by gosh!

a múlt év - last year

a múlt évben - last year, yesteryear

a múlt kedvéért - for old time's sake

a munkások sztrájkolnak - the workers are out

a nagyközönség - the public at large

a nagyságok - talent

a nap felmelegítette a levegõt - the sun has warmed the air

a nap lemegy - the sun goes down, the sun sets

a nap lövelli sugarait - the sun darts its beams

a nap magasan áll - the sun is high

a neheze még hátra van - breakers ahead

a neje - his good lady

a nemesség kötelez - noblesse oblige

a németalföldiek - the Dutch

a nép széles tömegei - the gross of the people

a norvég nyelv - Norse

a nóta vége - the long and the short

a nõk - womanhood, the sex

a nyers tény az - the blunt fact is

a nyers valóság az - the blunt fact is

a nyertes lóra fogadott? - have you put on the winner?

a nyertes lóra tett? - have you put on the winner?

a nyúlszívûbõl ím hõs lett - the worm has turned

a pálya játékra alkalmas - the ground plays well

a pálya jó állapotba van - the ground plays well

a papiroson szétfolyik a tinta - the paper does not bears ink

a parancs az parancs - orders are orders

a parancs eljutott mindenhova - the word has gone round

a pénz oda megy - money begets money, money makes money

a pénztárcámnak lába kelt - my purse has taken wings

a pénztárnál tessék fizetni! - pay at the desk!

a pillanatnyi helyzet - the lie of the land

a pinka - the pot

a probléma súlya - the gravity of the problem

a redõny le van húzva - the blind is down

a régi garnitúra - the old gang

a régi idõk emlékére - for old time's sake

a régi közmondás szerint - as the old tag has it

a régi szólás szerint - as the old tag has it

a remény örökké él - hope springs eternal

a rend kedvéért - for order's sake

a rendkívül mulattató Smith - the scream of a fellow smith

a rendkívül tiszteletre méltó - the most honourable

a rendõrség elfogta a tolvajt - the police got the thief

a rendõrség nyomon van - the police have got a clue

a rossebb egyen meg! - pox on you!

a rózsafüzért mondja - to tell one's beads

a rövidebbet húzta - he was given the short end, he came off badly

a saját kárán - the hard way

a sav kimarja a fémet - acid bites metal

a sebbõl buzgott a vér - blood sprang from the wound

a sebbõl szivárog a vér - blood oozes from the wound

a sebbõl vér szivárog - the wound oozes blood

a sír szélén voltam - I was very near dead

a sírba fog vinni - he'll be the death of me

a sokaság - the many

a sors ellen nem lehet küzdeni - every bullet has its billet

a sors úgy akarja - fate wills it

a sors úgy akarta - as luck would have it

a svájciak - the Swiss

a szabad ég alatt - outdoors

a szabadban - outdoors

a szabály az szabály - orders are orders

a száját se meri kinyitni - can't say bo to a goose

a szart! - no way!

a székek felborultak - seats crashed over

a székek feldõltek - seats crashed over

a szél fütyül a kéményben - the wind rushes up the chimney

a szél hátba fogja a hajót - the wind is astern

a szél süvít a kéményben - the wind rushes up the chimney

a szélsõségek találkoznak - extremes meet

a szeme fénye - the apple of one's eye

a szentírásra esküszik - to swear by the book

a szentségit! - shit!

a szép nem - the fair sex, the weaker sex, the gentle sex

a szépnem - the fair sex

a szerepek felcserélõdtek - the boot is on the other leg

a szerzõ - the present writer

a szezon éppen véget ért - the season was just over

a színdarab furorét csinált - the play was a riot

a szoba hamarosan felmelegszik - the room will soon warm up

a szobába lépve - on entering the room

a szokásos - run

a szövet színe - right side of a fabric

a sztoa - the stoic body

a szükséges lépések - the proper measures to take

a talaj játékra alkalmas - the ground plays well

a te bajod - it is your loss

a te érdekedben tettem - I did it on your account

a te hibád! - the fault lies with you!, it lies with you!

a te vén doktorod nem sokat ér - your old doctor-body is no use

a teremtésit! - marry, come up!

a tipikus - run

a titok kiderült - the secret is out

a titok kiszivárgott - the secret was oozing out, the secret is out

a titok kitudódott - the secret was oozing out

a titok napvilágra jutott - the secret was oozing out

a tízparancsolat - the ten commandments

a többi a magáé! - keep the change!

a többiek - everybody else, the others

a tömeg - the many

a tömegek ereje - the power of numbers

a tömegek hatalma - the power of numbers

a történet elkezdõdik - the curtain rises

a történetnek vége - the curtain falls

a törvény életbe lép - the law come into force

a törvény elõtt - in the eye of the law

a törvényjavaslatot elfogadták - the bill has gone through

a törvénnyel szembekerülõ - lawless

a túlsó oldal - the other side

a túlvilág - the other world

a túrót! - no way!

a tûrés még nem megbocsátás - forbearance is no acquittance

a tûz alábbhagy - the fire is sinking

a tûz csendesebben ég - the fire is sinking

a tûz elpusztította az erdõt - the flames ate up the forest

a tûz kialudt - the fire is out

a tûz kialvóban van - the fire is sinking

a tûz nem alszik ki - the fire keeps in

a úgy aránylik b-hez - a is to be as c is to d

a vak is láthatja - that is easy to see

a válságos pillanat közeledik - things are drawing to a crisis

a válságos pillanatban - in the critical moment

a város elhagyása után - having left the town, leaving the town

a városban - down town

a várthoz közel álló - in the ballpark

a vég közeledtét érzõ - fey

a vége az - the long and the short

a végítélet napja - the day of doom

a végletek találkoznak - extremes meet

a végsõkig harcoltak - they fought to the bitter end

a véletlen úgy hozta magával - chance so ordained it that

a vétkes fél - the party at fault

a vidék legnagyobb tehetsége - the best talent in the country

a vihar elcsendesedett - the storm blew over

a vihar elült - the storm blew over

a vihar elvonult - the storm is over, the storm blew over

a viharnak vége - the storm is over

a világ minden tengere - seven seas

a világ végéig - to the end of the earth

a vita hevessé vált - the argument was getting warm

a vita megélénkült - the argument was getting warm

a vita mindinkább elfajult - words ran high

a víz elpárolog - water is wasting

a víz elszivárog - water is wasting

a víz szintje emelkedik - the waters are gathering head

a vonat beérkezik - the train pulls in

a vonat bejár - the train pulls in

a vonat kisiklott - the train left the tracks

a whiskyhez szokni kell - whisky is an acquired taste

a zaj felébresztett - the noise woke up

a zene az - what I like is music

ab rakpart - ex quay

abaposztó - frieze

abbahagy - to cease, to stop, to leave off, to lay by, to can

abbahagy vmit - to shut up shop, to get out of sg

abbahagyás - surrender

abbahagyja a dohányzást - to give up smoking

abbahagyja a harcot - to sheathe the sword

abbahagyja a munkát - to knock off, to snatch one's time, to lay off

abbahagyja az ostromot - to raise a siege

abbahagyja vki kritizálását - to get off sy

abbamarad - to come to nothing, to leave off, to break off

abban a pillanatban - the very moment, the moment that

abban a valószínûtlen esetben - on the off chance

abban az értelemben - to the effect that

abban az esetben - if necessary

abból - therefrom, thereof

abból a célból - to the effect

abból az alkalomból - on the occasion of

abcúg! - down with him!

abcúgol - to barrack

ábécé - ABC, criss-cross-row

ábécérendbe szed - to alphabetize

ábécés deszkalap - ouija, ouija board

ábécés könyv - first reader

ábécéskönyv - primer

aberráció - aberration

aberrált - aberrant

abiogenetikus - abiogenetic

abiogenézis - abiogeny, abiogenesis

ablak - window

ablak nélküli - windowless

ablakbélés - window-frame

ablakból kidobás - defenestration

ablakdúc - jamb

ablakfélfa - jamb

ablakfülke - bay

ablakgitt - lime putty

ablakkeret - window frame, window-frame, sash-frame, stile

ablakköz - pier

ablaknyílás - light

ablakon dob ki vmit - to make ducks and drakes of sg

ablakon hajít ki vmit - to make ducks and drakes of sg

ablakon szór ki vmit - to make ducks and drakes of sg

ablakos kupola - lantern, lantern-light

ablakos tornyocska - lantern, lantern-light

ablakot beüvegez - to glaze in a window

ablakpárkány - stool, windowsill, sill

ablakrács - grating, grate

ablakragasz - lime putty

ablakredõny - blinds, blind

ablakszárny - casement, sash

ablaktábla - panel

ablaktalan - windowless

ablaktekerõ - window roller

ablaktok - window-frame

ablaktoküreg - window-box

ablaktörlõ - windshield wiper, windscreen wiper

ablaküveg - windowpane

ablatívusz - ablative

ablatívusz eset - ablative, ablative case

abnormális - abnormal

abortusz - abortion

ábra - figure, graph, graphic, picture, illustration

abradál - to abrade

abrak - fodder, forage, feed

abrakoltat - to fodder

ábránd - unreality, dream, fantasy, fancy, fantasia

ábrándkép - phantom

ábrándkergetõ - starry-eyed

ábrándokat kerget - to catch at shadows, to run after shadows

ábrándokat szõ - to romance

ábrándos - languorous

ábrándos dolog - romance

ábrándosság - love of romance

ábrándozás - reverie, daydream, day-dream, wishful thinking

ábrándozik - to romance, to dream, to moon about, to moon

ábrándozó - moony

ábrándozó ember - star-gazer

ábrándozó semmittevõ - lotus-eater

ábrándozva - moonily

ábrándvilág - cloud-cuckoo-land

ábrázat - kisser, face, visage, pan

ábrázol - to plot, to illustrate, to picture, to typify

ábrázolás - delineation, imagery, presentment, portrayal

ábrázolás görbékkel - plotting

ábrázolat - delineation

ábrázoló - representative, representational

ábrázoló festészet - representational painting

abroncs - retaining ring, retainer ring, band, hoop

abroncsoz - to rim, to hoop

abroncsozás - buckle

abroncsszoknya - crinoline

abrosz - tablecloth

abszolút - absolute, total, unmitigated, utter, sheer

abszolút nullafok - absolute zero

abszolút tisztességes nõ - very respectable woman

abszolút többség - clear majority

abszolút uralom - caesarism

abszolutizmus - absolutism

abszorbeál - to occlude, to absorb

abszorbeálás - occlusion

abszorbeáló - occlusive, absorbing

abszorbens - absorbing

abszorpció - occlusion, absorption

abszorpció vonal - absorption line

abszorpciós - absorbing

absztinencia - abstinence

absztrahál - to abstract

absztrakció - abstraction

abszurd - fantastic, cockeyed, preposterous, nonsensical

abszurd humor - black humour

abszurd módon - preposterously

abszurd módon szélsõségesek - lunatic fringe

abszurditás - incongruence, incongruity, preposterousness

abszurdum - absurdity

acél - steel

acél- - steely

acél-élvetõ - steel edge

acél fûzõmerevítõ - steel

acél mérõszalag - steel tape

acél torpedó-védõháló - torpedo-net

acélból való - steely

acéldrót - steel wire

acélhuzal - steel wire

acélizmú - as hard as nails

acélkalapács ütése - rise of the steel-hammer

acéllal bevon - to steel

acéllal borít - to steel

acéllemez - steel sheet

acélos - steely

acélos izmú - to be as hard as nails, as hard as nails

acéloz - to steel

acélozott - steely

acélöntvény - cast steel

acélsisak - battle bowler

acélszalag - steel ribbon

acélt cementál - to carbozine

acélvázas gyalu - steel-jack plane

acetil - acetyl

acetilén - acetylene

acetilgyök - acetyl

acetilszalicilsav - acetylsalicylic acid

acetilszám - acetyl number

ács - carpenter, joiner

ácsfúró - auger

ácsfûrész - cross-cut saw

ácsi! - silence!

ácskapocs - cramp iron

ácsolat-ék - lid

ácsolatkötés - joint

ácsolatrablás - reclamation

ácsolatszakasz - section

ácsolóvájár - builder-up

ácsolt faház - blockhouse

ácsorog - to stand about, to cool one's heels, to loiter

ácsszeg - spike

ácsszerkezet - joists

ad - to render, to extend, to concede, to provide

ad-vesz - to buy and sell, to mart

ad (hangot) - to give forth

ad (ütést) - to deal, dealt

ad acta tesz - to shelve, to pigeonhole

ad hoc - ad hoc

ad libitum - ad-lib, ad-libitum

ad neki - to crank up

ad neki egy kis kakaót - to crank up

ad vkinek vmit - to bung sy sg

ad vmit vkinek - to spare sy sg, to give sg to sy

adag - dose, serving, helping, potion, ration, portion

adagol - to dose, to divide up, to gauge, to meter

adagoló - doser, feeder

adagoló automata - dispenser

adagoló tölcsér - bunker

adagológarat - charging hopper

adagológép - charging machine

adagolótölcsér - charging hopper

adagonként - batchwise

adakozás - subscription, sub, contribution, offers

adakozik - to subscribe to, to contribute, to donate

adakozó - giver, subscriber

adalék - datum, data, admixture

adalék hozzáadása - admixture

adalékanyag - admixture, aggregate

adalékolás - admixture

adalékos - incremental

ádámcsutka - Adam's apple

Ádámnál-Évánál kezdi - he goes back beyond the flood

adapter - adapter, interface, adaptor

adás - transmission, rendering, administration

adásban van - to be on the air

adást behangol - to pick up a wave

adást újra ad - to relay

adást újra közvetít - to relay

adásvétel - chaffer, traffic

adásszünet - silence

adat - item, datum, data

adatállomány - file

adatbáziskezelõ - spreadsheet

adatelemzés - induction

adatfeldolgozás - data processing

adatgyûjtés - collection of data, investigation, fact-finding

adatközlõ - informant

ádáz - fierce, desperate, grim, furious

ádáz csata - grim battle

ádáz ellenség - mortal enemy

ádáz ellensége - his mere enemy

ádáz háború - grim war

ádáz harc - pitched battle

ádázul - furiously

ádázság - fierceness

add ide a kulcsodat - let me have your key

add ide a praclidat! - tip us your fin!, give us your fin!

add ide vagy sikítok - give it me or I'll scream

add meg a pénzemet! - give me my money!

add meg magad! - hands up!

add nekem azt írásban - give me that in writing

addig - till then, thither

addig is - till then

addig is amíg meg nem érkezik - pending his arrival

addig jutott a mondókájában - he got as far as saying

addig nem - not before

addig nyújtózkodik - to make buckle and tongue meet

addig üsd a vasat - strike while the iron is hot

addig veri a vasat - to go while the going is good

addig veri a vasat amíg meleg - to go while the going is good

addigra - by that time

Addison-kór - bronzed disease

additív jelleg - additivity

additivitás - additivity

adekvát - adequate

adenoid - adenoid

adhéziós abroncs - adhesive tyre

adiabatikus - adiabatic

adipinsav - adipic acid

adj csipetnyi borsot hozzá - add a smack of pepper to it

adj egy cigit! - how's for a smoke?

adja a bankot - to give oneself airs, to put it on, to put on side

adja a beteget - to put on the invalid

adja a buzit - to camp it up

adja a királynõt - to queen it

adja a nagyurat - to be high and mighty

adja a tudatlant - to play the giddy ox

adja át szívélyes üdvözletemet - give him my kind regards

adja az aranyifjút - to spark it, to spark

adja az ártatlant - to put on an innocent air

adja az elõkelõt - to put on airs, to put it on, to take airs

adja az ostobát - to play the ass

adja meg az egyes tételeket! - give the items!

adjunktus - adjunct, assistant professor, senior lecturer

adjusztál - to get up

adjusztálás - getting up

adminisztráció - administration

adminisztrációs õrmester - staff sergeant

adminisztrációs tiszthelyettes - staff sergeant

adminisztratív - executive, administrative

adminisztratív munka - swivel chair job

adminisztrátor - clerk

admirális - admiral

admirális lepke - red admiral

admittancia - admittance

adó - duty, tribute, tax, dues, transmitting

adóállományban állapodik meg - to compound for a tax

adóállomás - transmitter, transmitting station

adóantenna - transmitting aerial

adóbevételek - inland revenue

adócsökkentés - relief from taxation

adódik - to happen, to present itself, to turn up, to offer

adódik vmibõl - to arise from, to spring, sprang, sprung, to issue

adófelügyelõ - assessor

adófizetõ - taxpayer, tributary, tax-payer

adogatás - serving, service

adogatási lendület - service swing

adogatási lendületvétel - service swing

adogató vagy fogadó - service or end

adogatóudvar - service court

adogatóvonal - service line, service-line

adóhivatal - tax office

adok-kapok verekedés - ding-dong fight

adók és illetékek - taxes and dues

adókészülék - emitter

adókivetés - rating

adókkal csökkentett - after tax

adóleszállítás - relief from taxation

adoma - anecdote

adomány - gift, grant, bounty, boon, offertory, benefaction

adománylevél - deed of gift

adományokat gyûjt - to take up a collection

adományoz - to endow, to grant, to award, to donate, to confer

adományoz vmit vkinek - to make a gift of sg to sy

adományozás - grant, conference

adományozási joga van fölötte - have in one's gift

adományozási okirat - deed of gift

adományozó - founder, giver, donor

adómentes - free of tax

adómérséklés - relief from taxation

adoptál - to affiliate

adoptálás - adoption

adós - indebted, debtor

adós marad vkinek - to keep sy out of his money

adóslevél - note of hand, debenture, debenture-bond, note

adósság - debt, indebtedness, score

adósság-átütemezés - debt rescheduling

adósság összege - indebtedness

adósságban - in hock

adósságcsinálás - contraction of debts

adósságmentes - unencumbered

adósságot csinál - to run up a score, to run up a bill

adósságot konszolidál - to compound a debt

adószedés - levy

adót behajt - to collect a tax

adót kivet - to tax

adót kivet vmire - to lay a tax on sg, to levy a tax on sg

adót leszállít - to reduce a tax

adót mérsékel - to reduce a tax

adót vet ki - to rate

adót vet ki vmire - to lay a tax on sg, to levy a tax on sg

adóteher - tax

adott - given

adott esetben - if there is occasion, if necessary

adott körülmények között - under the given circumstances

adott szó - word, plighted word

adott területen - onsite

adottság - capability, facility, talent, aptitude, endowment

adottságok - makings

adózás - taxation, tax

adózás utáni nyereség - profit after tax

adózás utáni veszteség - loss after tax

adrenalin - adrenaline

adszorbeál - to mop up

adszorpció - uptake

adszorpciós sávok - adsorption bands

adu - trump

adu király és felsõ együtt - matrimony

aduval üt - to trump

aeroszol - aerosol

affektál - to put on airs, to pose, to put on airs and graces

affektálás - frills, self-consciousness

affektáló - self-conscious, pretty-pretty

affektált - sophisticated, namby-pamby, poncy

affektált ember - namby-pamby

affektáltan - with airs and graces

affektáltan érzelgõs - lackadaisical

affektáltság - sophistication, prettiness

affektálva - frilly

affektív - emotive

afféle - a sort of, of a kind

affinitás - affinity

afgán - afghan

afgán báránybõrbunda - poshteen

afgán férfi - afghan

afgán gyermek - afghan

afgán nõ - afghan

afgán nyelv - afghan

afgán szõnyeg - afghan

Afganisztán - Afghanistan

aforizma - maxim

Afrika - Africa

afrikai - African

afrikai álomkór - sleeping-sickness

afrikai törpe papagáj - love-bird

afrikai törpepapagáj - love-bird

ág - perch, sprig, snub, arm, branch, shroud

ágacska - twig, sprig

ágaktól megtisztított fatörzs - clear bole

agancs - antler, horn

agancs-só - salt volatile

agancs középága - beam

agancsát elhullatja - to cast its horns

agancsát levedli - to cast its horns

agancshegy - prong

agancsváltó - deciduous

agár - greyhound

agárhas - greyhound belly

agárverseny - dogs

agárversenyzés - greyhound racing

ágasfa - ear

ágaskodás - prance, prancing

ágaskodik - to prance, to rear

ágaskodó ló - prancer

ágat hoz - to give off shoots

ágazat - loft, arm, major, sector, ramification, shroud

ágazat (fáé) - branches

ágazat (hité) - article

ágazati - departmental

ágazati statisztika - branch statistics

ágcsonk - snub

aggály - solicitude, query, solicitousness, qualm, anxiety

aggályai vannak - to scruple

aggályosan gondos - solicitous

aggályoskodás - meticulosity

aggályoskodik - to boggle, to demur

aggályoskodó - scrupulous, religious, meticulous

aggályoskodó ember - worrier

aggályosság - solicitousness, solicitude

aggaszt - to worry, to alarm, to trouble, to disquiet

aggasztó - disquieting, worrisome, alarming, distressing

aggasztóan - distressingly

aggkor - old age

aggkori - senile

aggkori gyengeség - dotage

agglegény - bachelor, old bachelor

agglegény nagybácsi - bachelor uncle

agglegényéletet él - to keep bachelor's hall

agglomeráció - agglomeration

agglomerál - to agglomerate

agglomerálás - agglomeration

agglomerálódás - agglomeration

agglomerálódik - to agglomerate

agglomerált - agglomerate

agglomerátum - agglomerate

aggodalmas - fussy, solicitous, agonized

aggodalmas várakozás - anxious suspense

aggodalmaskodó - fussy, uptight, uneasy

aggodalmat okoz - to distress

aggodalom - misgivings, alarm, misgiving, worry, care, anguish

aggódás - anxiety, distress, disquiet, apprehension

aggódik - to worry, to dread, to fear, to be worried

aggódik vki életéért - to fear for sy

aggódik vkiért - have fears for sy

aggódik vmi miatt - to be exercised about sg, to be alarmed at

aggódó - apprehensive, anxious

aggódva - apprehensively

aggófû - ragweed

aggregátum - aggregate

aggszûz - spinster

agilis - full of action, agile, go-ahead, kinetic

agilitás - agility

agitáció - agitation

agitál vmi mellett - to agitate for sg

agitátor - agitator, ward heeler, stirrer

ágon ülõ madár - rooster

agónia - agony, Gethsemane, throes

agrár- - agrarian

agrár szakember - agrarian

agrárreform - agrarian reform

agresszió - aggression

agresszív - aggressive

agresszív politika - hardball

agresszív reklám - hype

agresszív üzletpolitika - hardball

agresszívan férfias - hairy-assed

agresszíven - aggressively

agresszíven kritizál - to snarl

agresszíven reklámoz - to hype

agresszor - aggressor

ágrólszakadt - seedy

agronómus - agronomist, agriculturist

agrotechnika - agricultural technics

ágtetõzõ - terminal

ágtetõzõ levél - terminal leaf

aguti - agouty, agouti, agouti

ágvesszõ - wattle

agy - upper story, brain, seat of learning

ágy - bed, kip, sack, doss, berth

agy- - cerebral

agy (puskáé) - mounting

ágy feje - head of a bed

ágy oldala - bedside

agyafúrt - leery, cute, shrewd, coony, sharp, tricksy, tricky

agyafúrt ember - weasel, he is all there

agyafúrt fickó - coon

agyafúrt személy - shifter

agyafúrtan - acutely

agyafúrtság - cuteness, vulpinism, astuteness

agyag - clay, loam

agyag- - earthen

agyagedény - pottery, earthenware, jar

agyaggal kitapaszt - to pug

agyaggalamb - clay-pigeon

agyaggalambdobó gép - trap

agyaggörgeteg - till

agyagkorsó - jar

agyagmárga - clayey marl, clay marl

agyagos - clayey, loamy

agyagos föld - loam

agyagos út - topsoil road

agyagpala - shale, schist

agyagpaszta - pâté

agyagpép - pug

agyagtálka - test

agyalapi mirigy - pituitary gland

ágyállvány - bed, bedstead

agyar - tusk, fang

agyára megy - to hack

ágyas - concubine

ágyás - flowerbed, rectangular bed

agyat elködösít - to muddle

ágyat vet - to bed, to shake down

ágyaz - to make the beds, to bed

ágyazás - bedding

ágyazat - pillow

ágyazóanyag - matrix, matrices

ágyazócsap - bearing axle

agyba-fõbe dicsér - to crack up

agyba-fõbe dicsér vkit - to bestow encomiums on sy

ágyba dug vkit - to tuck sy in

ágyba dugja a gyereket - to pack a child off to bed

ágyba fekszik - to get between the sheets

ágyban - abed

ágyban elhelyez - to bed

ágyban fekszik - to be in bed

ágyban fekvõ - to be in bed

ágyban hánykolódik - to toss and tumble in bed

ágyban marad - to lie up, to lie in, to keep one's bed

ágyban tart vkit - to keep sy in bed

ágydeszka - slat

ágyék - loin, groin

ágyék- - lumbar

ágyékcsigolya - lumbar, lumbar vertebra

ágyéki - pubic, lumbar

ágyékideg - lumbar

ágyékkendõ - trunks

ágyékkötõ - breechclout

ágyéksérv - sciatic hernia

ágyéktáji - lumbar

ágyéktakaró - trunks

ágyékzsába - lumbago

ágyelõ - throw rug

ágyelõ-szõnyeg - throw rug

agyérelmeszesedés - cerebral sclerosis

ágyfák - bedstead

ágyfej - bedhead

ágyfüggöny - valence, valance

aggyal ellát (puskát) - to stock

agyhártyagyulladás - meningitis, brain-fever

ágyhoz köt - to lay up

ágyhoz kötött - bed-ridden

ágyhoz van kötve - to be confined to bed

agyi - cerebral

ágykárpit - valence, valance

ágykeret - bedstead

ágymelegítõ - curate

ágymennyezet - canopy

agymosás - brain-washing, brainwashing

ágynak dõl - to go to bed

ágynemû - bedclothes, bed linen, bedding, sheets, linen

agyoncsap - to swat

agyoncsépel - to hackney, to hack

agyoncsépelt - hackneyed

agyoncsigáz - to overwork

agyondicsér - to puff

agyondicsérés - puff

agyondíszít vmit - to gild the lily

agyondolgozott - overwrought

agyondolgoztat - to overwork

agyondolgozza magát - to overwork, to wear oneself to a shadow, to slave

agyonéheztet - to starve

agyonfáradt - worn-out

agyonfáraszt - to tucker out, to tucker

agyonfáraszt vkit járással - to walk sy off his legs

agyonfogdosott - shopworn, shop-soiled, shop-worn

agyongyötör - to martyr

agyonhajszol - to jade, to override, -rode, -ridden, to wind

agyonhajszol vkit - to flog a willing horse

agyonhajszolja magát - to flog oneself, to overwork oneself, to overwork

agyonhajszolt - to be hard driven, overworked

agyonhajszoltság - fatigue-fever

agyonhallgat - to hush up

agyonhallgatás - conspiracy of silence

agyonhasznál - to overuse

agyonhasználás - overuse

agyonhasznált - worn-out, to be worn out, overused

agyonkínoz - to martyrize

agyonlõ - to rifle, to gun

agyonrak - to plaster

agyonreklámoz - to hype

agyonstrapált - beat-up

agyonszúr vkit - to stab sy to death

agyontámogat - to spoonfeed, spoonfed

agyontapos - to stomp

agyonüt - to brain, to kill, to swat, to knock on the head

agyonüt (idõt) - to while away

agyonüt vkit - to strike sy dead

agyonüti az idõt - to kill time, to put in the time

agyonütöttnek érzi magát - to feel like a boiled rag

agyonver - to slay, slew, slein

agyonvert - to feel slack

agyonvertnek érzi magát - to feel slack

agyonzabálja magát - to overeat oneself

agyrázkódás - concussion, concussion of the brain

agyrázkódási - concussional

agyrázkódást szenvedett - he was concussed

agyrém - chimaera, phantom, fantasy, phantasm, chimera

ágyrugó - bed-spring

ágysátor - canopy

agysejt - brain cell

agysérv - cerebral hernia

ágyszán - carriage

agyszülemény - fantasy

ágytakaró - counterpane, bedspread, overlay, coverlet

ágytárs - bedfellow

ágytartó szárny - wing

agytekervény - convolution

agytekervény-rendszer - gyration

ágytól-asztaltól elválaszt - to separate from bed and board

ágytól-asztaltól való elválás - separation from bed and board

agytröszt - brain trust, brains trust

ágyú - gun, cannon

ágyú helye hadihajón - redoubt

ágyúállás - emplacement

ágyúbronz - brass

ágyúcsapszeg - joint bolt

ágyúcsõfogantyú - dolphin

ágyúcsõre kötözve megvesszõzik - to kiss the gunner's daughter

ágyúcsövet huzagol - to chase a gun

ágyúdörgés - gunfire

ágyúérc - brass

ágyúfedélzet - battery deck

ágyúgolyó - pill, shot, cannonball

ágyúlék - port

ágyúlövés - gun, dehydration

ágyúmoraj - gunfire

ágyúnaszád - sloop, gun-boat

ágyúrés felcsapható táblája - porthole flap

ágyúszó - gunfire

ágyút felmozdonyoz - to limber a gun

ágyút lõállásba tol - to wheel a gun into line

ágyútaliga - limber

ágyútalp - trail

ágyútalp alsó része - train

ágyútalp támaszrésze - trail spade

ágyútöltelék - cannon-fodder

ágyútûz - shellfire, cannonade, gunfire

ágyútüzet zúdít vmire - to play the guns on sg

ágyúz - to batter, to cannon, to shell, to mortar

ágyúzás - gunfire, shelling, cannonade

ágyúzástan - gunnery

ágyváz - bedstead

agyvelõ - cerebrum, cerebra, brain, brains

agyvelõgyulladás - brain-fever

agyvérzés - cerebral accident, cerebral haemorrhage

aha - yep, yup

aha! - I see!

ahhoz - thereto

áhít - to wish

áhít vmit - to wish for sg

áhítat - piety

áhítatos - devotional, reverent, awful, reverential

áhítatosan - reverently

áhítatosság - piety

áhítatot keltõ - awful, awe-inspiring

áhítatot keltõen - awfully

áhítattal - awfully

áhítattal telt - awful

áhító - hungry

áhítozik - to yammer, to yearn

áhítozik vmire - to be eager about sg, to be eager for sg

ahogy - as

ahogy a fejét tartja - the way he poises his head

ahogy a lába bírja - to run for dear life

ahogy akarod! - just as you please!

ahogy beszél - to suit the action to the word

ahogy beszélik - as the story goes

ahogy csak tud - to skedaddle

ahogy csak tudtam - I came down as fast as I could

ahogy igazságos - as is only fair

ahogy illik - as is only fair, to behave as one ought

ahogy jönnek - to take things easy

ahogy kedve tartja - as the fancy takes him, to do as one pleases

ahogy kell - to behave as one ought, ship-shape

ahogy ma a helyzet áll - as it stands

ahogy megjósoltam - it happened as I told you

ahogy méltányos - as is only fair

ahogy mindenki állítja - by all accounts

ahogy mondani szokás - as the phrase goes

ahogy mondják - reportedly, by all accounts

ahogy mondtam - it happened as I told you

ahogy õ akarja - to get one's own way

ahogy önnek megfelel - at your convenience

ahogy önnek tetszik! - just as you please!

ahogy ösztöne sugallja - to follow one's hunch

ahogy parancsolja - as you like

ahogy parancsolja! - just as you please!

ahogy szokott tenni - as he wonts to do

ahogy szokta tenni - as he wonts to do, as he was wont to do

ahogy szokta volt - as was his use, as was his custom

ahogy tetszik - as you like

ahogy való - to behave as one ought

ahogyan - as

ahogyan... úgy... - as... so...

ahol - whereabout, whereabouts

ahol a legnagyobb a kavarodás - in the thick of the fray

ahol a víz partot ér - at the water's edge

ahol csak - wherever

ahol már van - money begets money, money makes money

ahol nem érheti veszély - beyond reach of danger

ahonnan - from where, whence, from whence, where from

ahonnan a szél fúj - windward

ahonnan csak - from wherever, whencesoever

ahova - whither

ahova csak - wherever

ahova teszik - to stay put

aisz - a sharp

ajak - lip

ajakbiggyesztés - pout

ajakfény - lipgloss

ajakír - rouge

ajakról való leolvasás - speech-reading

ajakrúzs - rouge, lipstick

ajándék - presentation, gift, souvenir, testimonial, present

ajándék lónak ne nézd a fogát - beggars cannot be choosers

ajándék volt - it was a gift

ajándékba ad vmit vkinek - to make a gift of sg to sy

ajándékba kap vmit - to acquire sg by free gift

ajándékként - as a present

ajándékoz - to present, to give, gave, given, to gift

ajándékoz vmit vkinek - to present sg to sy

ajándékozásra alkalmas - presentable

ajándékszelvény - gift coupon

ajándéktárgy - souvenir, presentation

ajándéktárgyak - gifts

ajándékutalvány - gift token

ajánl - to exhort, to proffer, to dedicate, to put up

ajánlás - commendation, nomination, reference

ajánlással ellát - to dedicate

ajánlat - proffer, overture, overtures, tender, bid, bidding

ajánlatos - advisable, expedient

ajánlatos lenne - it would be well advised to

ajánlatosság - advisability, expediency, expedience

ajánlatot tesz - to make an offer, to tender

ajánlatot tesz vmire - to make a bid for sg

ajánlatot visszautasít - to gag at a proposition

ajánlattevõ - bidder

ajánlható - commendable, suggestible

ajánlkozik vmi megtételére - to offer to do sg

ajánló - sponsor, dedicatory, commendatory

ajánlólevél - reference, testimonial

ajánlott - registered

ajánlott küldemény - registered post

ajánlott levél - certified mail, registered letter

ajánlott postai küldemény - registered post

ajánlottként való feladás - registration

ajánlva ad fel - to register

ajánlva ad fel levelet - to register a letter

ajánlva vesz fel levelet - to register a letter

ajkait nyújtja - to offer one's lips

ajkak - lips

ajkára tódultak a szavak - the words sprang to his lips

ajkára tolultak a szavak - the words sprang to his lips

ajkat biggyeszt - to pout, to purse up

ajkát biggyeszti - to pucker up one's lips

ajkát harapdálja - to bite one's lips

ajkbiggyesztés - pouting

ajkbiggyesztõ - pouting

ajóka - anchovy

ájtatos - godly, religious, devout

ájtatos manó - soothsayer

ájtatosan - devoutly, religiously

ájtatoskodó hangon beszél - to snuffle

ajtó - door

ajtó fölötti boltív - cope

ajtódúc - jamb

ajtófélfa - door post, doorjamb, stile, jamb, post, door frame

ajtófülke - bay

ajtóig kikísér vkit - to bow sy out

ajtóig kísér vkit - to show sy to the door

ajtókeret - door post, door frame

ajtónálló - janitor

ajtónyílás - crack, doorway

ajtórács - grating

ajtóretesz - bar of a door

ajtóról ajtóra - from door to door

ajtósarok - butt

ajtószárny - wing

ajtószeg - doornail

ajtót bereteszel - to secure a door

ajtót falba illeszt - to let into

ajtót mutat vkinek - to show sy the door

ajtót vág - to let into

ajtótábla - panel

ajtóveretszeg - doornail

ájul - to collapse

ájulás - faint, collapse, faintness, syncope, swoon, coma

ájulási rohamot kap - to tumble in a fit

ájult - insensible, swooned, swooning

ájult állapotban - in a state of swoon

ájultan alszik - to out cold

ájultan esik össze - to go off in a faint, to fall down in a faint

ájultság - faint

ajzószer - dope

akác - wattle, acacia

akácfa - wattle

akad - to jam, to stick, stuck, to occur

akadály - difficulty, balk, objection, hitch, bar, leap, let

akadály (golfpályán) - hazard

akadály elõtt megtorpan - to balk at a difficulty

akadály nélkül - smooth

akadály nélküli - smooth

akadályba ütközik - to meet with a check

akadálymentes - clear, clean

akadályokat gördít vki útjába - to crab

akadályon vaktában átugrik - to rush a fence

akadályoz - to clog, to cramp, to hold up, to hamper, to tie

akadályoz vmit - to be a bar to sg

akadályozás - incapacitation, hindrance, obstruction

akadályozatlan - unchecked, unhampered, unhindered

akadályozó - interfering, obstructive

akadályozott - hampered

akadályozott leszállás - balked landing

akadályoztatás - incapacitation

akadályozza a forgalmat - to obstruct the traffic

akadályozza vkinek a mozgását - to obstruct sy's movements

akadályozza vminek a növését - to dwarf

akadályozzák - to be thwarted

akadályt gördít vmi elé - to fix a bar against sg, to set a bar against sg

akadályt vaktában vesz - to rush a fence

akadálytalan - unbound, glib, unhindered, unhampered, free

akadálytalan áramlás - streamline

akadálytalan elõretörés - unchecked advance

akadálytalan folyás - unresisted flow, streamline

akadálytalan kilátás - panorama

akadálytalanul - unchecked

akadálytalanul utazik - to travel without check

akadályverseny - hurdle-race, hurdles

akadályversenyen ugrat - to hurdle

akadék - stopper

akadékoskodás - niggling, demur

akadékoskodik - to demur, to fuss

akadékoskodó - martinetish, nagging, to be interfering, niggling

akadékoskodó személy - fuss-box, fusspot

akadémiai - academic

akadémiai tag - academic

akadémikus - academic

akadémikusan - academically

akadozik - to jam, to stall, to clog up, to clog

akadozó - erratic

akadozó mozdulatokkal megy - to hitch

akadozva elmond - to falter out

akadozva indul (motor) - to buck

akar - to will, to like, to wish, to mean, meant, to want

akár a falnak beszélne - to talk to deaf ears

akár akarod akár nem - whether you want it or no

akar csinálni vmit - to wish to do sg

akár egy kutyáé - to lead a dog's life

akár esik akár fúj - rain or shine, come rain come sun

akar hozzánk csatlakozni? - will you make one of us?

akár igen akár nem - whether or no

akár így akár úgy - either way

akár jó - in rain or fine

akár nem - willing or not

akár rossz az idõ - in rain or fine

akar tenni vmit - to wish to do sg

akár tetszik - willing or not

akár tetszik akár nem - willy-nilly

akár... akár - either... or

akarás - volition, willing, will

akarat - volition, mind, will

akaratát ráerõszakolja vkire - to force sy's hand

akaratát rákényszeríti vkire - to force sy's hand

akaraterõ - power of will, will-power, willpower

akaratgyengeség - debility of purpose

akarati - volitional, willing, voluntary

akaratlagos - voluntary

akaratlagosan - voluntarily

akaratlan - unwitting, accidental, unwanted, involuntary

akaratlanul - by misadventure, unawares, unwittingly

akaratos - recalcitrant, stubborn, willful, wilful, contrary

akaratosan - stubbornly

akaratosság - stubbornness

akarattal - deliberately

akaratú - willed

akárcsak - the same as, same as

akárhány - any number of

akárhányan játszható játék - round game

akárhogy - anyway, just anyhow

akárhogy is alakulnak a dolgok - however things may turn out

akárhogy is van - warts and hell

akárhogyan - anyhow, however, anyway

akárhol - anywhere, wherever

akárhol másutt - anywhere else

akárhova - wherever

akárki - anybody, any, whoever

akárki láthatja - that is easy to see

akárki más - anybody else

akárkinek - to whomsoever

akárkit - whomever, whomsoever

akármelyik - either

akármi - whatever, whatsoever, any

akármi az égvilágon - any mortal thing

akármi legyek - I'll be blowed if

akármi más - anything else

akármiként - just anyhow

akármiképpen - just anyhow

akármilyen - whatsoever, whatever

akármilyen gonosz is volt - wicked and all as he was

akármilyen kevés - ever so little

akármilyent - whatever, whatsoever

akármit - whatsoever, whatever

akarna - to long

akarnok - pushing fellow, thruster, eager beaver, go-getter

akarsz hozzánk csatlakozni? - will you make one of us?

akart - deliberate

akartam írni - I meant to write but forgot to

akarva nem akarva - willy-nilly

akasztás - gibbet, hanging

akasztó - hook, tab

akasztófa - derrick, scaffold, tree, gallows-tree, gibbet

akasztófahumor - gallows humour, grim humour

akasztófakötél - halter, rope

akasztófára jut - to come to the halter

akasztófáravaló - gallows-bird

akasztófavirág - gallows-bird

akasztógyûrû - retainer ring, retaining ring

akasztóhorog - butcher's spread

akasztókapocs - ratchet

akasztós szekrény - hanging cupboard

akasztott - hangee

akcentus - accent

akció - action

akcióba lép - to take action

akciórádiusz - radius of action

akciót sikerrel keresztülvisz - to bring off a coup

akciót sikerrel véghezvisz - to bring off a coup

akciót sikerrel végrehajt - to bring off a coup

aki - he is not the man to, there are people who, that

aki bírja marja - might is right

aki csak - whoever

aki habozik - he who hesitates is lost

aki jön - comer

aki másnak vermet ás - harm watch harm catch

aki mer az nyer - nothing venture nothing gain

aki nem halad - there is no standing still

aki nem tagja a csapatnak - scrub

aki sokat beszél - great talkers are little doers

akiben meg lehetne bízni - he is not a man to be trusted

akik fölöttünk laknak - our neighbours overhead

akik mindketten - both of whom

akiket - whom

akiknek - whom

akikrõl - whereof

akinek - whom

akinek csak - to whomsoever

akinek kedves az élete! - run for your lives!

akinek nem inge - if the cap fits

akinek távollétében - whom failing, failing whom

akinek van vmije - haver

akire ráesteledett - benighted

akirõl - whereof

akit - whom, that

akit a kígyó megmart - once bitten twice shy

akit csak - whomsoever, whomever

akit csak láttam - all whom I saw

akit láttam - all whom I saw, all whom I saw

akivel csak beszéltem - talk with whom I would

akként - so

akklimatizál - to acclimatize, to season

akklimatizálás - acclimatization

akklimatizálódás - acclimatization

akklimatizálódik - to get acclimatized, to season

akkor - then, at the time, now, at this moment

akkorára - by then

akkord - chord

akkordban dolgozik - to work by the job

akkordmunka - piecework, tut

akkordmunkás - pieceworker

akkori - then

akkori igazgató - then director

akkorra - by then

akkortól kezdve - from then on

akkreditáció - accreditation

akkreditál - to accredit

akkreditálás - accreditation

akkreditált - accredited

akku - battery

akkulemez - plate

akkumulátor - accumulator, battery

akkumulátor cella - cell

akkumulátor válaszfala - diaphragm

akkumulátortelep - storage battery

akkurátus - exacting

akna - mine, tunnel, sink, shaft, pit, well

aknabillenõkas - skip

aknacsatlós - lander

aknafolyosó - gallery, gateway

aknafúró rúd - miner's bar

aknagádor - collar

aknakamra - chamber

aknakas - skip

aknakeresõ - mine-detector

aknakeresõ berendezés - trawl

aknakeresõ hajó - sweep

aknakeresõ torpedó - mine-sweeping kites

aknakutató hajó - minesweeper

aknamélyítõ fúrókalapács - sinker

aknamélység-mutató - indicator

aknamerevítõ abroncs - band

aknamezõ - minefield

aknarács - grating

aknarakó - mine-layer

aknarakó hajó - mine-layer

aknásít - to mine

aknász - miner, boss, captain

aknaszáj - collar

aknaszedõ hajó - minesweeper

aknaszén - through coal, run coal, through-and-through coal

aknát lerak - to lay a mine

aknát rak - to mine, to lay a mine

aknataposó harckocsi - flail, flail tank

aknatorok - collar

aknatorony - headgear, headframe, pithead machinery

aknavetõ - mortar

aknavetõ üteg - trench-mortar battery

aknavetõs - mortarman, mortarmen

aknazár - mine barrage, barrage

akol - kraal, fold, pen

akolba  terel - to pen up

akolba terel - to pen in, to pen

akolba zár - to pen up, to pen in, to pen, to kraal

ákombákom - cramped handwriting

akona nyílása - bung

akonadugó - bung

akóz - to gauge

akridin - acridine

akril- - acrylic

akrilát gyanta - acrylate

akrilát mûanyag - acrylate

akrobata - vaulter, tumbler, acrobat, equilibrist

akt - nudity, nude

akta - file

aktacsomó - dossier

aktaösszekötõ szalag - red tape

aktaösszekötõ zsineg - red tape

aktatáska - briefcase, attaché-case, portfolio

aktatologatás - red tape

aktázás - paperwork

aktív - acting, zippy, activated, active

aktív szén - activated-carbon

aktív tag - acting partner

aktíva - militant

aktívák - holding, assets

aktívák és passzívák - assets and liabilities

aktivál - to activate, to active

aktivista - militant, activist

aktivitás - activity

aktot rajzol - to draw from the nude

aktuális - topical

aktuális dal - topical song

aktuális hírek - topicalities

aktuális kuplé - topical song

aktuálisa - topically

aktuálisan - acutely

akupunktúra - acupuncture

akupunkturista - acupuncturist

akusztika - acoustics

akusztikai - acoustic, acoustical

akusztikus - acoustical, acoustic

akusztikus magasságmérõ - sonic altimeter

akusztikus visszacsatolás - acoustical feedback

akusztikusan átír - to dub

akut - acute

akvamarin - aquamarine

akvarell - water-colour, water-coloured

akvarellfesték - water-colour

akvarellfestés - water-colours

akvarellfestészet - water-colours

akvarellfestõ - water-colourist

akvarellista - water-colourist

akvárium - aquarium

akvizíció - acquisition

ál - surreptitious, spurious, simulated

al- - sub

ál- - mock, dutch, impersonator, sham, phantom, bogus

alá - underneath, beneath

alá van vetve vminek - to be subject to sg

aláaknáz - to mine, to honeycomb, to undermine

aláás - to undermine, to honeycomb

aláássa hírnevét - to disparage

alabárd - bill

alabástrom - alabaster

alabástromgipsz - plaster of Paris

alább adja - to pipe down, to come down a peg, to climb down

alább idézett szakasz - passage quoted below

alábbhagy - to remit, to wane, to relax, to subside, to abate

alábbi - following, undermentioned

alábbi tények - facts referred to below, facts mentioned below

alábbiakban - hereinafter, as follows

alábbiakban idézett szakasz - passage quoted below

alábbiakban közlöm - I shall outline as follows

alábbiakban megnevezett - within named

alábbvaló - inferior

alábecsül - to underrate, to extenuate, to underestimate

alábukás - dive, diving, duck

alábukik - to sub, to duck, to dive, to dive, dove, dived

alábuktatás - dousing

alácsatornáz - to underdrain

alacsony - titchy, shallow, lowly, low-down, low, short

alacsony beosztású személy - gofer

alacsony dombok - foothills

alacsony ember - tich, titch

alacsony erkölcsû - low-living

alacsony hengeres erõdítmény - pillbox

alacsony kerek ülõhely - pouf, pouffe

alacsony légnyomás - depression

alacsony mennyezetû - low-pitched

alacsony növésû fa - scrub

alacsony származás - low birth

alacsony származású - of mean birth, humble

alacsony targonca - trundle

alacsony vízállás - low water, low tide

alacsonyabb - lower

alacsonyabb rangúság - juniority

alacsonyabb sorba süllyeszt - to relegate

alacsonyan - low

alacsonyan fekvõ terület - lowland

alacsonyra süllyedt - he is in low water

alacsonyrendû - low

alacsonyrendû pamutszövet - waste cloth

aládúcol - to pole, to shore up, to underpin

aládúcolás - buttressing, blinding

aláesik - to cascade

aláfalaz - to underpin

alagcsõ - drain-pipe, drain, subdrain, tile underdrain

alagcsövez - to subdrain, to drain

alagcsövezés - drainage, draining

alagsor - basement

alagút - tunnel

alagút-mintaív bordája - leg

alagút fúrásiránya - drift

alagutat épít - to drive a tunnel

alagutat fúr - to tunnel

alagútfúró gép - tunnel drill

alagúthajtás - tunneling

alagútszelvény - bench

alágyújtós - tinder

aláhanyatlik - to sink, sank, sunk

aláhúz - to underscore, to emphasize, to underline

aláír - to subscribe, to sign, to underwrite

aláírás - hand, signing, subscription, autograph

aláíró - underwriter, subscriber, signatory

aláíró fél - signatory

alájátszik vkinek (színész) - to play up to sy

alak - cove, egg, dog, shape, number, format, form, cuss

alakesztergálás - profile turning

alaki - technical, modal

alaki hiba - flaw

alaki nehézség - technical difficulty

alakiság - formality, technicality, modality

alakít - to shape, to model, to develop, to turn, to tool

alakít vmilyen szerepet - to impersonate

alakít vmit vmihez - to frame sg into sg

alakítás - framing, personation, shaping, representation

alakítható - plastic

alakíthatóság - ductility

alakító - formative, impersonator, shaping

alakmás - counterpart, wraith, double

alakoskodó - simulator, dissembler

alakot ölt - to take shape

alakozás - molding, moulding

alakra nevelés - training

alakra nevelt - trained

alaktalan - unshapen, shapeless, amorphous, formless, bulky

alaktalanság - formlessness, deformity, shapelessness

alakul - to work out, to jell, to shape, to exfoliate

alakulás - run, conformation, set

alakulat - formation, corps, corps, corps, outfit

alakutánzás - mimicry

alakváltozási munka - internal energy

alakvas - shape

alakverõ - dolly

alakzat - configuration, figure, conformation, shape

alámerít - to plunge

alámerítés - submergence

alámerítõ - plunging

alámerül - to dive, dove, dived, to dive, to sink, sank, sunk

alámerül és megfullad - to sink and down

alámerülés - immersion, duck, submergence, dive, diving

alamizsna - charity, handout, dole

alámos - to undermine, to scour

alámûvelés - tapping

alant - below

alant idézett szakasz - passage quoted below

alantas - menial, sub, underling, plebeian, earthbound, low

alantas alkalmazott - junior clerk

alantas gondolkodás - dirty mind

alantas gondolkozású - petty-minded, petty

alantas származású - ignoble

alantas tisztviselõ - junior clerk

alantasabb - less

alany - subjective

alany (ojtáshoz) - stock

alanya vminek - object of sg, object for sg

alanyeset - nominative, subjective case

alanyeseti - nominative

alanyi - subjective

alap - footing, substrate, fund, bedrock, bottom, base

alap- - elementary, fundamental

alap (pókerban) - ante

alapállás - basic position, on guard position, on guard

alapanyag - matrix, matrices, stock, body

alapáramkör - physical circuit

alapárok - bench

alapbér - basic rate, base rate

alapdeszka - baseboard

alapelemek - fundamentals, primer

alapelgondolás - keynote

alapelv - principle, maxim

alapelvek - platform

alapeszme - keynote

alapfal kiugrása - toe

alapfém - base metal

alapfestés - prime

alapfok - positive degree

alapfok (melléknévé) - positive

alapfokú - elementary

alapfokú (melléknév) - positive

alapgondolat - leading idea

alaphang - fundamental, do, prime, tonic, keynote

alaphegység - substratum, substrata, substrate

alapigazság - axiom, elemental truth

alapismeretek - fundamentals

alapít - to endow, to base, to institute, to establish

alapítás - formation, institution, establishment

alapítás évi emlékünnepe - founder's day

alapító - founder, parent, builder, starter

alapító tag - charter member

alapítvány - endowment

alapítványi - voluntary

alapítványi iskola - voluntary school

alapítványi vagyon - trust-estate

alapítványozás - endowment

alapítványt tesz - to endow

alapja vminek - root

alapjában - fundamentally

alapjában véve - substantially, fundamentally, at bottom

alapjában véve jó ember - at heart he is not bad

alapjaiban meggyengít - to sap

alapján - by

alapkõréteg - bed

alaplap - baseboard, motherboard, base

alapmázolás - prime

alapok - prime cause, prime agent, rationale, prime motive

alapos - deep, thorough, profound, painstaking, extensive

alapos ismeret - mastery

alapos latolgatás alapján - advisedly

alapos megfontolás alapján - advisedly

alapos megvizsgálás - scrutiny

alapos munkát kívánó - exacting

alapos okom van - I have my own peculiar reasons

alapos reform - sweeping reform

alapos tévedés - mare's nest

alapos vallatás alá vet vkit - to put sy through it

alapos vizsgálat - inquisition, probe

alaposan - heartily, hot, regularly, exhaustively, roundly

alaposan átvizsgál - to overhaul

alaposan befût vkinek - to jitter

alaposan begyullaszt vkit - to give sy the jitters

alaposan belakott - he has had a bellyful

alaposan bezabált - he has had a bellyful

alaposan elagyabugyál - to clobber

alaposan eldönget vkit - to give sy beans

alaposan elintéz vkit - to give sy beans

alaposan elpáhol vkit - to knock spots off sy

alaposan elver - to lambaste

alaposan elveri ellenfelét - to iron out an opponent

alaposan elverik - to get a good beating

alaposan és logikusan indokolt - closely reasoned

alaposan felsült - his jig is over, his jig is up

alaposan helybenhagy - to put sy through it

alaposan helybenhagyták õket - they got beaten proper

alaposan indokolt - legitimate

alaposan ismer - conversant with

alaposan ismer egy kérdést - have a good grip of a subject

alaposan ismer egy tárgyat - have a good grip of a subject

alaposan ismer egy témát - have a good grip of a subject

alaposan ismer vmit - to be well up in sg

alaposan jártas - learned

alaposan képzett - thoroughbred

alaposan kijavít - to overhaul

alaposan kikérdez vkit - to put sy through it

alaposan kitakarít vmit - to give sg a good turnout

alaposan kivette a részét - he has had his bellyful of

alaposan leégett - his jig is over, his jig is up

alaposan lehord vkit - to put sy in his place, to give sy a curry

alaposan lekapják - to get hauled over the coals

alaposan leteremtik - to get hauled over the coals

alaposan megdolgozik - to work hard

alaposan megforgat vmit - to turn sg over and over

alaposan megindokol - to show just cause for

alaposan megjárat vkit - to run sy off his feet

alaposan megnevettet - to shake the midriff, to tickle the midriff

alaposan megnéz vkit - to take a good look at sy

alaposan megtáncoltat vkit - to lead sy a fine dance

alaposan megtanul - to master

alaposan megver - to put sy through it

alaposan megver vkit - to knock spots off sy, to beat sy hands down

alaposan megvitat - to thresh out, to thrash out

alaposan megvizsgál - to scrutinize, to scrutinise

alaposan nekilát vminek - to knuckle to sg, to knuckle down to sg

alaposan odamondogat vkinek - to say hard things to sy

alaposan összekap vkivel - have a flaming row with sy

alaposan összeráz - to rack

alaposan ráolvas vkire - to pick sy up sharply

alaposság - solidity, soundness

alapot betesz - to ante

alapoz - to prime, to bed, to found, to base, to ground

alapoz vmire - to build upon, to found on sg, to found in sg

alapozás - dead colour, ground, groundwork, coating

alapozási rács - grating

alapozó - liquid make-up, filler, underlying, primer, sub

alapozó munkás - grounder

alapozó réteg - dead colour

alapozófesték - ground coat

alapozóréteg - surfacing coat

alapozót alkalmaz - to sub

alappillér - keystone

alappont - point of reference

alappontot rögzítõ jelzés - monument

alapposztó - dreadnought

alaprács - grating

alaprajz - layout, plan, delineation

alaprajzot készít - to plan

alapréteg - sub, daub, primer coat

alapréteget alkalmaz - to sub

alaprezgésmód - mode

alapszabály - constitution, statutes

alapszerûen kezelt útadó - road fund tax

alapszik vmin - to be founded on sg, to bottom

alapszín - prime colour

alapszint - datum level

alapszínt felrak - to prime

alapszínt felrakó - primer

alapszó - base, root-word

alapszövet - matrix, matrices

alapszövezet - matrix, matrices

alaptalaj - subgrade

alaptalan - it's in the air, fictitious, gratuitous

alaptalanul - wrong

alaptárgy - background course, basic subject

alapterület - floorspace

alaptétel - axiom

alaptételek - fundamentals

alaptõke - joint stock, capital, authorized capital, stock

alaptõke-csökkentés - depletion

alaptõkecsökkentés - depletion

alapul - to be based upon sg, to be based, to rest on sg

alapul szolgál vminek - from the basis of sg, to underlie sg

alapul szolgáló elv - underlying principle

alapul tekint - to postulate

alapul vesz - to take sg for one's basis

alapvágat - road

alapvetõ - standard, ultimate, radical, primordial, vital

alapvetõ értelem - rationale

alapvetõ fontosságú - of prime necessity, of prime importance

alapvetõen - essentially, vitally, fundamentally, basically

alapvizsga - little go

alapvonal-fejlesztés - expansion

alapzat - plinth, bottom, footing, bed, base

alárak - to substrate

álarc - mask

álarcos - masked, masquerader, masker

álarcos menet résztvevõje - masquerader

álarcos mulatság - masquerade

álarcos mulatság résztvevõje - masquerader

álarcos személy - mask

álarcosbál - masked ball, fancy-dress ball, masquerade

álarcosbálon vesz részt - to masquerade

álarcot levesz - to unmask

álarcoz - to mask

alárendel - to subordinate

alárendelés - subordination

alárendelt - minor, subservient, inferior, dependent, sub

alárendelt helyzetben van - to play the second fiddle

alárendelt szerepet játszik - to play second fiddle, to take a backseat

alárendelt szerepet vállal - to take a backseat

alárendelt tisztviselõ - underling

alárendeltek - people

alárendeltje vkinek - inferior to sy

alárendeltjei szeretik - he is popular with his men

alárendeltség - subservience, subserviency

alárésel - to slot

alarmíroz - to alarm

alászáll - to sink, sank, sunk

alászállt - to bum out

alászállt a kedve - his spirits sank

alászánt - to plough under, to plough back

alászór - to substrate

alátámaszt - to strut, to shore up, to stanchion, to chock up

alátámaszt egy érvet - to buttress up an argument

alátámasztás - stanchion, corroboration, shoulder, support, stand

alátámasztható - supportable

alátámasztó - corroboratory, corroborative

alátámasztó személy - corroborator

alátámasztó tény - corroborator

alátart - to dolly

alátét - pillow, strip, liner, chock, shim, jib

alátét betétdarab - spacer

alátétgyûrû - spacer

alátétlemez - spacer, shim

alátétszerszám - counter-tool

alátéttel ellát - to shim

alátétvas - spacer

alatt - through, underneath, under, in, beneath, a-

alatta marad a várakozásnak - to fall short of expectations

alatta marad vminek - to fall short of sg

alattomban - surreptitiously, underhand, on the sly

alattomos - disingenuous, underhand, hang-dog, sly, shrewd

alattomos ember - sneak

alattomosan - insidiously, slyly, disingenuously, crookedly

alattomosság - shiftiness, disingenuousness

alattunk levõ lakók - tenants of the flat below, tenants below

alattvaló - dependent, dependant, subject

alátûr - to tuck in

alávág - to put sy up the duff

alávaló - dirty, despicable, foul, rascally, pitiful, abject

alávaló fráter - skunk

alávaló módon - ignominiously

alávalóság - rascality, villainy, abjection, foulness

aláver - to tamp

alávet - to submit, to subject, to bring under

alávet vkinek - to subject

alávet vminek - to subject to sg

alávetés - submission, subjection

alávetettség - subjection

aláveti magát - to come to heels

aláveti magát egy szabálynak - to subject oneself to a rule

alázatos - meek, obsequious, servile, submissive, lowly

alázatosan - obsequiously, lowly, hat in hand, humbly, meekly

alázatosan hajlong - to cringe

alázatoskodás - bowing and scraping

alázatosság - submission, humbleness, humility

albán - Albanian

Albánia - Albania

albániai - Albanian

albatrosz - albatross

albérlet - sublet

albérletbe ad - to sublet

albérletben dolgozik - to devil

albérletben ír vkinek - to hack for sy

albérletben lakik - to room, to live in rooms

albérleti szoba - digs, diggings

albérleti szobában lakik - to dig, dug

albérlõ - roomer

albérlõket fogad - to take in boarders, to take boarders

albérlõket tart - to take in boarders, to take boarders

albérlõt tart - to take in lodgers

albínó - albino

albizottság - subcommittee

álborda - asternal ribs, false rib

album - album, scrap-book

álcajáték - masque

álcáz - to mask, to camouflage

álcázás - cover-up, camouflage, masking, dazzle

álcázó füst - smoke-screen

álcázó zárótûz - camouflage bar

álcázott - cloaked, ambushed, camouflaged

álcázottan - cloaked

alchimista adeptus - adept

alcím - subtitle, subheading, subhead

alcsalád - subfamily

alcsoport - subgroup, subfamily, subbranch

áld - to bless, to bless, blest

áldás - boon, mercy, blessing

aldershoti katonai parádé - aldershot tattoo

aldetermináns - minor

áldja a szerencséjét - to bless one's stars

áldja meg az isten! - god bless you!

áldomás - pledge

áldomásmester - toastmaster

áldott - blessed, blissful

áldott állapot - childbearing

áldoz - to offer up a sacrifice

áldozás - communion, holy communion, sacrifice

áldozat - sacrifice, holocaust, victim, prey

áldozati - sacrificial

áldozatot hoz - to make sacrifices

áldozatot követel - to take toll

áldozatra vadászik - to be out for scalp

áldozatul esik - to be prey to, to fall prey to

áldozatul esik vminek - to fall a victim to sg

áldozik - to take communion, to commune

áldozócsütörtök - Ascension Day

áldoztató kehely - communion cup

alelnök - veep, vice-president

alélt - swooned, swooning

aléltan - swooningly

aléltság - faint

alemelet - lower story

alépítmény - bed

alezredes - lieutenant-colonel

alfaj - section, subgenus, subgenera

alfejezet - subsection

alfél - posterior, posteriors, hams

alfele vkinek - can, tail

alfele vminek - rear end

álfilantróp - do-gooder

alföld - plain, flat, lowlands

alga - alga, algae

algebra - algebra

algebrai - algebraic, algebraical

algebrailag - algebraically

algebrikusan - algebraically

Algéria - Algeria

algériai - Algerian

algíri - Algerine, Algerian

algíri bennszülött - Algerine

algíri lovas katona - spahi

algoritmus - algorithm

alhadnagy - sub-lieutenant, master sergeant, sub

alhadnagyi rang - sub-lieutenancy

alhadnagyi rangjelzés - gold bar

álharc - sham fight

alhaszonbérlet - sublet

alhaszonbérletbe ad - to sublet

álhatatlanság - shiftiness

álhír - false news, false report, fake news

álhûség - lip-service

alibi - alibi

alibit igazol - establish an alibi, to prove an alibi

alifás - aliphatic

alig - just, hardly, scantily, sparingly, slightly

alig áll a lábán - to be done, to feel wobbly

alig bír magával örömében - to be overjoyed

alig érezhetõ - faint

alig érzékelhetõ - faint, imperceptible

alig érzékelhetõen - imperceptibly

alig észlelhetõ - imperceptible

alig észlelhetõen - imperceptibly

alig észrevehetõ - insensible, inconspicuous, blurred, faint

alig észrevehetõ mosoly - ghost of a smile

alig észrevehetõ mozgás - insensible motion

alig észrevehetõen - imperceptibly

alig fér a bõrébe - to jump out of one's skin

alig hallható - faint

alig hallhatóan - below one's breath

alig használt - unused, hardly used

alig hihetõ - inconceivable

alig látható - faint, inconspicuous

alig múlható felül - it is hard to beat

alig tengõdik - to drift under bare poles

alig tudja hogyan - to be at a loss to

alig valamikor - hardly ever

alig van tudatában vminek - to be hardly aware of sg

alig vár vmit - to look forward to

alig várja - to be eager to do sg, to be psyched

alig vonszolja magát - he can hardly crawl, to slog along

aligha fogod elhinni - you'll hardly believe it

alighanem esõ lesz - it looks like rain

alighanem rossz - hardly other than bad

alighogy leültem - I had only just sat down when

alioszos süppedés - pan

alizarin - alizarine, alizarin

alizarinvörös - alizarin red, alizarine red

alj - excrement, dregs, bed, depth, skirt

alja nép - trash

alja vminek - bottom, stand, rump

aljas - despicable, felon, scurvied, depraved, dirty mean

aljas csel - mean trick

aljas ember - polecat

aljas eszközök - crooked means

aljas féreg - reptile

aljas fráter - skunk

aljas gazember - unprincipled rogue

aljas módon - ignominiously

aljasság - turpitude, nastiness, unprincipledness, meanness

aljasul - crookedly, foully, abjectly, scurvily, nastily

aljnövényzet - undergrowth

aljvíz - bilge

aljzat - stand, bolster

alkáli - alkali

alkália - alkali

alkalitás - alkalinity

alkalma nyílik - to get an opportunity

alkalmas - capable, eligible, able, right, timely, fit, apt

alkalmas idõ - opportunity

alkalmas módon - suitably

alkalmas pillanatban - pat

alkalmas vmire - to lend itself for sg, to be adapted to sg, to fit

alkalmasan - fittingly

alkalmasnak érzi magát vmire - to feel up to sg

alkalmassá tesz - to adapt, to fit

alkalmassá tesz vkit vmire - to qualify sy for sg

alkalmasság - suitability, fittingness, competence, adequacy

alkalmassági vizsga - aptitude test

alkalmat ad - to occasion

alkalmat ad vkinek - to give sy a break

alkalmat ad vkinek vmire - to give sy a chance

alkalmat ad vmire - to give a handle to sg, to give a handle for sg

alkalmat elszalaszt - to waste a chance

alkalmat nyújt vkinek - to give sy a break

alkalmat szolgáltat - to make way for

alkalmat szolgáltat vmire - to give rise to sg

alkalmatlan - inappropriate, unfit, trying, unfeasible, awkward

alkalmatlan ember - pest

alkalmatlan idõben - amiss

alkalmatlan idõben tesz vmit - to mistime

alkalmatlan idõpontban jön - to come at the wrong time

alkalmatlan idõpontú - mistimed

alkalmatlan módon - wrong

alkalmatlan volta vminek - tryingness

alkalmatlanként elbocsát - to turn a man down as unfit

alkalmatlankodás - bother, importunity

alkalmatlankodik - to inconvenience, to barge in, to discommode

alkalmatlankodik vkinek - to intrude upon sy

alkalmatlankodó - meddlesome, meddler, interfering, intrusive

alkalmatlankodó személy - leech, nuisance

alkalmatlanná tesz - to incapacitate

alkalmatlanság - botheration, incapacity, bother, disability

alkalmatlanságot okoz - to incommode

alkalmatlanul - wrong

alkalmaz - to suit, to take, took, taken, to adopt, to shop

alkalmaz (törvényt) - to put into force

alkalmazás - adaptation, service, hire, enforcement, use

alkalmazásában áll vkinek - to be on the payroll of sy

alkalmazási terület - scope

alkalmazhatatlan - unadaptable, unenforceable

alkalmazható - admissible, adaptable, applicable, enforceable

alkalmazhatóság - adaptability, applicability

alkalmazkodás - deference, conformity, accommodation, pliableness

alkalmazkodásra képtelen szem - static eye

alkalmazkodik - to comply with, to toe the line, to toe the mark

alkalmazkodik vkihez - to humour sy, to humor sy

alkalmazkodik vmihez - to live up, to adapt to sg, to adapt oneself to sg

alkalmazkodó - adaptable, supple, facile, adaptive, acquiescent

alkalmazkodó ember - conformist

alkalmazkodóan - pliantly

alkalmazkodóképesség - adaptability

alkalmazó - dispenser

alkalmazott - applied, walla, operative, retainer, assistant

alkalmazottak - people, personnel

alkalmaztatás - billet

alkalmi - stray, extemporal, ad hoc, casual, extemporaneous

alkalmi áruk háza - reject shop

alkalmi ismeretség - pickup, pick-up

alkalmi könyvvásár - remainder sale

alkalmi munka - char

alkalmi munkák - odd jobs

alkalmi munkákat végez - to do odd jobs

alkalmi munkákból él - to do odd jobs

alkalmi munkás - casual hand, casual, roustabout, casual labourer

alkalmi munkát vállal - to char, to go out charring, to go out charring

alkalmi öltözék - accoutrements, accoutrement

alkalmi piaci csoport - pool

alkalmi segéderõ - caddy, caddie

alkalmi szexuális partner - pickup

alkalmi teherhajó - tramp steamer

alkalmi vásár - bargain sale

alkalmi vétel - bargain, pick-up

alkalmilag - as occasion requires, on occasion

alkalom - peg, break, slant, chance, opportunity, handle

alkalom az erõpróbára - challenge

alkalomadtán - should the occasion arise, if there is occasion

alkalomhoz illõ - suitable to the occasion

alkalomszerû - pertinent, suitable to the occasion, seemly

alkalomszerûség - expedience, actuality, expediency

alkar - forearm, lower arm

alkat - stature, temper, temperament, makeup, texture

alkatrész - detail, fixture, piece, component

alkatrészek - accessories, fittings, mountings

álkender - false hemp

alkímia - alchemy

alkimista - alchemist

alkohol - alcohol, spirit

alkoholból merített bátorság - Dutch courage

alkoholcsempész - rumrunner, rum-runner

alkoholellenes egyesület - band of hope

alkoholellenes törvény - dry law

alkoholista - alcoholic, drinker

alkoholizmus - alcoholism, intemperance

alkoholmentes ital - soft drink

alkoholos citromos ital - rickey

alkoholpróba - breath test

alkoholszonda - breathalyser

alkoholtilalom-ellenes - wet

alkoholtól fûtött bátorság - Dutch courage

alkony - dusk, sunset, twilight, nightfall

alkonyat - gloaming

alkonyatkor - at the darkening

alkonyi - twilit

alkonyi szürkület - gloaming

alkonyodik - the night is falling

alkonyulóban van a csillaga - his sun is set

alkormányzó - lieutenant-governor

alkot - to frame, to create, to produce, to make up

alkotás - constitution, coinage, creation, work

alkotmány - constitution

alkotmányba ütközõ - unconstitutional

alkotmányellenes - unconstitutional

alkotmányos jog - constitutional right

alkotmányos királyság - limited monarchy

alkotmányosság - constitutionality

alkotmányozó nemzetgyûlés - conventional assembly

alkotó - generative, artificer, builder, constituent, maker

alkotó folyamat - creative process

alkotóelem - component, component part, factor

alkotóelemek - makeup

alkotókészség - creativeness

alkotórész - constituent, ingredient

alkotószabadság - sabbatical year

alkóv - recess, alcove, cubicle, bay

alku - go, dicker, deal, bargain

alkudozás - chaffer, haggling, chaffering

alkudozik - to haggle, to dicker, to chaffer, to bargain

alkudozik vkivel vmin - to haggle with sy over sg

álkulcs - betty, skeleton key, lock pick

álkulcsos betörõ - picker of locks

álkulcsos tolvaj - picker of locks

alkura lép - to make a dicker

alkusz - broker, stock-broker, stockbroker

alkuszdíj - brokerage

alkuszik - to chaffer, to bargain

alkuszság - brokerage, broking

alkut köt vkivel - to make a bargain with sy

áll - to stand stock-still, to stand, stood, to stagnate

áll (ruha vkin) - to sit, sat

áll az alku! - it's a go!, it's a whizz!, it's a bargain!

áll az alku? - is it a go?

áll megveregetése - chuck

áll vki mellett - to stand by a person's side

áll vmi elõtt - to stand before sg, to be in for sg

áll vmiben - to consist in sg

áll vmibõl - to be made up of sg, to consist of sg

áll vmilyen oldalra - to side

áll vmin - to stand on

áll vmire - to hold true of sg

áll vmivel szemben - to stand before sg

álláb - pro-leg

állag - consistence, consistency

állal tart - to chin

állam - realm, state, body politic

állam- - state

állam által karbantartott út - adopted road

állam birtoka - demesne

állam északi részében levõ - upstate

állam távoli részében levõ - upstate

államadósság - public debt

államapparátus - administration

államcsíny - coup d'état

államférfi - statesman, statesmen

államférfihoz illõ - statesmanlike

államférfiúi - statesmanlike

államférfiúi adottságok - statesmanship

államférfiúi képességek - statesmanship

államfõi kegyelem - act of grace

államhatalom - police power

államháztartás - finances

állami - state

állami adók - inland revenue

állami bank - state bank

állami bevétel - revenue

állami birtok - demesne lands

állami fogyasztási adóhivatal - excise office

állami földbirtok - demesne lands

állami földön gazdálkodó - squatter

állami fõszámvevõ - accounting general

állami hivatalnok - civil servant

állami jövedelem - revenue

állami kegydíj - civil list pension

állami kisajátítási jog - eminent domain

állami kötvény - security

állami szektor - public sector

állami tulajdonba vétel - takeover

államigazgatás - polity

államilag támogat - to spoonfeed, spoonfed

államkötvény - stock, state bond

államközösség - polity

államok közötti - interstate

államok közötti megállapodás - interstate agreement

államosít - to secularize, to nationalize, to socialize

államosítás - socialization, secularization

állampolgár - subject, citizen

állampolgári eskü - oath of allegiance

állampolgári hûség - allegiance

állampolgári ismeretek - civics

állampolgári kötelezettség - allegiance

állampolgárság - citizenship

állampolgárság megszerzése - naturalization

állampolgárságot ad - to naturalize

állampolgárságról lemondás - declaration of alienation

államsegély - bounty, state grant

államszövetség - confederacy, confederation

államszövetségbe egyesít - to federate

államszövetséget alkot - to federate

államszövetségi - federal

államszövetségre lép - to federate

államtitkár - under-secretary

államtudomány - political science

államügyek - affairs of state, state affairs

államvezetés - policy

államvizsga - state exam, final exam, final examination

állandó - staple, fixed, unvarying, invariable, perpetual

állandó alkalmazás - permanency

állandó alkalmazottak - regular staff

állandó barát - steady

állandó barátnõ - steady

állandó bizottság - standing committee

állandó bosszúság vkinek - to be a thorn in sy's flesh

állandó cikkíró - columnist

állandó dolog - ledger

állandó foglalkozás nélkül - at a loose end

állandó forrpontú elegy - azeotrope

állandó hadsereg - standing army, regular army

állandó háztartási alkalmazott - resident maid

állandó jelleg - fixity of tenure

állandó jellegû birtoklás - fixity of tenure

állandó kapcsolatok nélkül - at a loose end

állandó kereslet - persistent demand

állandó készenlétre ösztönöz - to keep sy on his toes

állandó kiadások - fixed charges

állandó kíséret - running accompaniment

állandó kísérõ - shadow

állandó költség - overhead

állandó költségek - general expenses

állandó kötélzet - standing ropes, standing gear, standing rigging

állandó követõ - shadow

állandó kuncsaft - patron

állandó lakhely - habitation, permanent address

állandó lakhely nélküli - unsettled

állandó lakos - resident

állandó lakosság - resident population

állandó megbízott - appointed agent

állandó meghatalmazott - appointed agent

állandó meghívása van - have a standing invitation

állandó mozgás - flux

állandó mûsordarab - repertoire piece

állandó mûsorszám - repertoire piece

állandó olvasmány - pillow book

állandó partner - steady

állandó rendelés - standing order

állandó szabály - standing rule

állandó szép idõjárás - settled weather

állandó társaság - alter ego

állandó útburkolattal ellát - to surface

állandó ünnep - immovable feast

állandó változás - flux

állandó vásárló - custom

állandó verejtékezés - swelter

állandó vevõ - patron, regular customer, regular

állandó vevõkör - patronage

állandó zsoldos hadsereg - standing army

állandóan - perpetually, constantly, permanently

állandóan dolgozik - to work away

állandóan elkésik - he is habitually late

állandóan erõsödõ - unceasingly intensifying, unceasingly growing

állandóan fagyott altalaj - permafrost

állandóan fennakad vmin - to be a stickler for sg

állandóan ismételt tréfa - standing joke

állandóan késik - he is habitually late

állandóan köszvény gyötri - to be a martyr to gout

állandóan mozgó - wagging

állandóan mûsoron marad - to hold the boards

állandóan mûsoron van - to hold the boards

állandóan önmagáról beszél - to egotize

állandóan szép idõ - settled weather

állandóan tartózkodik vhol - to be resident in a place

állandóan változó szín - panorama

állandóan változó táj - panorama

állandóság - immutability, consistence, constancy, permanency

állandóság hiánya - impermanence

állandóság nélküli - impermanent

állandósít - to consolidate, to stereotype, to perpetuate

állandósítás - perpetuation

állandósító szer - stabilizer

állandósított alappont - bench

állandósság - continuity

állandósult - fossilized

állandósult szókapcsolat - locution, phrase, standing locution

állandóvá tesz - to perpetuate

állapot - trim, state, stage, plight, nick, estate, repair

állapotba juttat - to get, got

állapotegyenlet - equation of state

állapotos - pregnant, with child, to be with child

állapotváltozó - state variable

állás - place, stagnancy, station, placement, stance, post

állás-alapterület - floorspace

állás (istállóban) - platform

állás (mûszeré) - reading

állás (ruháé) - hang

állás betöltõje - office-bearer, office-holder

állás elvesztése - loss of service

állás nélkül van - to be on the road

állás nélküli - bung

állásába visszahelyez - to reappoint

állásából elkerget vkit - to turn sy adrift

állásából elmozdít vkit - to take away his post from sy

állásához illõ dísszel - in state

állásától megfoszt vkit - to take away his post from sy

állásban elhelyezkedik - to get a situation, to find a place, to find a job

állásból eltávolít - to decapitate

állásból való eltávolítás - decapitation

álláscsere - exchange of posts

állásfoglalás - attitude of mind, side, attitude

állásfoglalásra kényszerít - to beat to the punch

állásfoglalásra késztetõ - challenging

állásgerenda - upright pole

álláshalmozó - pooh-bah

álláshely - stand

állásközvetítés - placement work

állásokkal felszerelt - stalled

állásokra osztott - stalled

álláspont - standing-point, standpoint, stand, slant, side

álláspont-változtatás - turnaround

álláspontot változtat - to change sides

állást betölt - to fill a vacancy, to hold down a job

állást foglal - to take sides, to commit oneself

állást foglal vmi mellett - to go on record

állást foglal vmi ügyben - to take a stand on sg

állást foglal vmivel szemben - to take a stand against sg

állást foglalni nem akarás - straddle

állást megkaparint - to grab a job

állást nem foglaló - non-comittal, uncommitted, non-committal

állástalan - to be out of the collar

állat - beast, creature, animal, brute

állat- - zoological, animal

állat erszénye - pouch

állat homloka - frontlet

állatállomány - livestock, animal stock, stock

állatból egy példányt kitöm - to set up a stuffed specimen

állateledel - pet food

állatfogó verem - pit

állati - brutish, feral, zoological, inhuman, animalistic

állati enyv - gelatin, gelatine

állati farok vége - tag

állati gyomor - craw

állati kegyetlenség - beastly cruelty

állati léptek tompa nesze - pad

állati olaj - animal oil

állati orvosság - drench

állati szén - bone black, charcoal, char

állati ürülék - droppings, dung

állati zsír - animal fat

állati zsiradék - animal fat

állatian hisztizik - to carry on sg awful

állatias - brutish, inhuman, feral, animalistic, bestial

állatiasság - bestiality, brutality, brutishness, inhumanity

állatka - beastie

állatkereskedés - pet shop

állatkert - zoological garden, menagerie, zoo

állatkísérlet - animal test

állatkitömõ - taxidermist

állatkodik - to fuck about, to fuck around

állatkórház - banian-hospital

állatkölyök - cub

állatmese - fable

állatnyúzó - skinner

állatocska - beastie

állatok összeterelése - drift

állatorvos - veterinary surgeon, vet, veterinary, veterinarian

állatorvosi - veterinary

állatorvosi rendelõintézet - pets' clinic

állatorvostan - veterinary medicine

állatosztály - classes of a kingdom

állatot orvossággal megitat - to drench

állatóvoda - happy family

állatöv - zodiac

állatság baromság - shit

állatsereglet - menagerie

állatszelídítõ - tamer

állattan - zoology

állattan-tudós - zoologist

állattani - zoological

állattenyészet - stock-farm

állattenyésztés - animal husbandry, stock-raising

állattenyésztõ - rancher, stock-breeder, stockman, stockmen

állattenyésztõ terület - run

állatvilág - fauna, brute creation, animal kingdom, zoology

állatvilág osztálya - classes of a kingdom

álldogál - to hover about, to loiter

álldogál vki körül - to hover about sy

allé - vista

allegória - allegory

allegóriával - allegorically

allegorikus - allegorical, allegoric

allegorikusan - allegorically

állékony - self-righting

állékony kõzet - standing ground

allelopatikus - allelopathic

allergia - allergy

allergiás - allergic

allergiás reakciót nem okozó - hypoallergenic

allergiás vmire - to be allergic to sg

állhatatlan - skittish, to blow hot a cold, quavery, mercurial

állhatatlan ember - quitter

állhatatlan vkivel szemben - to play fast and loose with sy

állhatatlanság - mobility

állhatatos - persevering, set, steadfast, pertinacious, blue

állhatatos vmiben - to persist in sg, to persist

állhatatosan - steadfastly, steady, steadily

állhatatosság - perseverance, pertinacity, persistence, tenacity

állig - up to the chin

állig felfegyverezve - armed to the teeth

állig felfegyverkezve - armed to the teeth

alligátor - alligator

alligátorteknõs - snapper, snapping turtle

állít - to aver, to put in, to put up, to assert, to claim

állít vhova - to stand, stood

állítani szándékozik - to purport

állítás - statement, affirmation, representation, say-so

állításköteles - draft age

állítást magában foglaló - assertive

alliterál - to jingle

alliteráló - alliterative

állítható - controllable

állítható csavarkulcs - monkey-wrench

állítható fényrekesz - wing

állítható fúró - paddy drill

állítható támlájú szék - recliner, reclining chair

állítja hogy ismer vkit - to claim acquaintance with sy

állítmány - predicate

állítmány kiegészítõ - adjunct

állítmányi - predicative

állítmánykiegészítõ - complement

állító - predicative, affirmative, positive, assertive

állító ék - chock

állító módon - assertively

állítócsavar - tangent screw

állítólag - reputedly, reportedly, professedly, allegedly

állítólagos - alleged, reputed, ostensible, self-styled

állítólagos tengerész - Swiss admiral

állítólagosan - professedly

állítsd le magad! - wrap up!, give me a break!

állítva - assertively

állj! - ease all!, hold on!, belay there!, belay!

állja a sarat - to hold one's ground, to hold one's own

állja a szavát - to keep faith with sy, as good as one's word

állja a vadat (kutya) - to point

állja is amit megígért - to be so good as one's word

álljon meg a menet! - steady!

állkapcsú - jawed

állkapocs - mandible, jowl, chop, jaws, jaw

állkapocs elõreugrása - prognathism

állkapocscsont - jawbone, jaw-bone

állkapocsízület - mandibular joint

állkapocsnerkózis - phosphorus nercosis

álló - standing, stationary, upstanding

álló-tag - stud

álló dolog - ledger

álló gallér - stand-up collar

álló gép - standing engine

álló gerenda - standard

álló háború - linear warfare

álló helyzet - standing

álló helyzetben - uprightly

álló helyzetben levõ - standing

álló helyzetben van - to be in a standing posture

álló kazán - upright boiler

álló nap - fixed sun, all day

álló oszlop - upright

álló ruhafogas - coat-stand

álló szedés - fat matter

álló tag - upright

álló tõke - permanent assets, fixed assets

állócsiga - standing block, standing pulley

állócsillag - fixed star

állócsónak - pontoon

allodiális - freehold

állódíszlet - flat

állóeszközök - fixed assets

állóeszközök többletei - surplus from fixed assets

állófénykép - still

állófogas - coat-and-hat stand

állóhajó - pontoon

állóhely - standing room, standing place, standing

állóhengeres motor - vertical engine

állóhullám - standing wave

állok rendelkezésére - yours to command

állókép - still, still picture

állóképes ember - stayer

állóképesség - endurance, stamina, fitness, stay

állomány - strength, stand, substance, head

állomás - stage, stand, station

állomásfõnök - stationmaster

állomáshely - station

állomási elõtér - platform

állomásnapló - log sheet

állomáson álló taxik - standing cabs

állomáson levõ taxik - rank

állomásozás - standing

állomásozik vhol - to be stationed at

állomásoztat - to station

állomást fog (rádión) - to get a station

állomást meghatároz - to log

allomer - allomeric, allomerous

állómérce - standing measure

alloméria - allomerism

allonzs - connector

állópofa - beam

állórész - stator

állósít - to consolidate

állószedés - standing form, standing matter, standing type

állótõke - fixed capital, basic capital

állott - stale, flat

állott ízûvé tesz - to deaden

állott ízûvé válik - to deaden

állóvédelem - linear defense

állóvíz - stagnant water, still water, standing water

allövet - enema, colonics

alluviális - alluvial

alluviális arany - stream-gold

alluviális képzõdmény - alluvium, alluvia

alluviális lelõhely - placer

alluviális telep - placer

alluvium - alluvion, alluvium, alluvia, alluvium

állva - on foot

állva elmondott pohárköszöntõ - standing toast

állvány - leg, stage, stand, scaffold, mount, horse, trestle

állványbak - buck

állványcsavar - standing bolt

állványcsõ - standpipe

állványoz - to scaffold

állványozás - staging, scaffolding

állványozó - rigger

állványozott - staged

állványra helyez - to rack

állványzat - scaffold, staging, stage, frame, carriage, leg

állványzattal körülvett - staged

alma - apple

alma mater - alma mater

álmában beszél - to dream-speak

álmából felriad - to wake with a start

álmából hirtelen felriad - to wake with a start

almabor - cider

almabor-készítõ hely - cider-house

almabor-készítõ üzem - cider-mill

almabor-prés - cider-press

almabor-törköly - cider pomace

almaborból készült hûsítõ ital - cider-cup

almabornak való alma - cider apples

almadaráló - cider-mill

almaecet - cider viniger

almakompót - apple souce

almamust - sweet cider

almanach - calendar, almanac

almás! - no way!

almáspite - apple-pie

almásszürke - dapple-grey

álmatlan - wakeful, sleepless, restless

álmatlan éjszakán át - in the night watches, in the watches of the night

álmatlanság - wakefulness, insomnia, sleeplessness

álmatlanságban szenvedõ egyén - insomniac

álmélkodó - dumbfounded

álmodik - to dream, to dream, dreamt, have a dream

álmodozás - reverie, musing, star-gazing, day-dream, daydream

álmodozik - to be in the clouds, to fantasize

álmodozó - moping, musing, dreamy, fantast, notional

álmodozó ember - star-gazer, have one's head in the clouds

álmodozó tekintet - faraway look

álmodozva - musingly

álmok világa - land of dreams

álmos - sleepy, heavy, drowsy

álmosan - sleepily

álmosító - slumbery, somnolent, sleepy, drowsy, slumberous

álmosító csend - slumberous silence

álmosság - sleepiness, drowsiness

almot csinál lónak - to bed a horse

almot készít - to litter

álmot lát - have a dream

álmot megfejt - to riddle out a dream, to riddle a dream

álmot megmagyaráz - to riddle out a dream, to riddle a dream

almoz - to litter

alnémet - low German

alnémet nyelv - low Dutch

alnémet nyelvjárás - low Dutch

álnév - alias, pseudonym, sobriquet, anonym, feigned name

álnéven - incognito

álnéven szerepel - to go by a false name

álnevet visel - to go by a false name

álnok - deceitful, disingenuous, deceptive, deep, felon

álnokság - viperousness, perfidy, mendacity, disingenuousness

álnokul - disingenuously

álokoskodás - sophistication, academics

álokoskodást folytat - to sophisticate

álokoskodó érveket fejt ki - to sophisticate

alom - litter

álom - sleep, doss, dream

álomba merítõ - slumbery, slumberous

álomba merült - to go off to sleep, slumberous, slumbery

álomban - asleep

álomittas - drowsy

álomkór - African lethargy

álomország - never never land, land of nod

álomszerû - dreamy

álomszuszék - lie-in-bed, sleepy-head

álomtól elnehezedett - slumbery, slumberous

álomtól elnehezült szemhéjak - slumberous eyelids

álomvilág - dream-world

álomvilágban él - to live in a dream

alosztály - subdivision

alosztályokra tagol - to compartmentalize

álöltözet - masquerade, guise

álpátosz - affected pathos, bathos

alperes - respondent

alpesi - alpine

alpesi növények - alpines

alpesi számok - alpine events, alpine races

alpesi versenyszámok - alpine events, alpine races

alpi - alpine

alpi növények - alpines

alpinista - mountainer, mountaineer

alpinizmus - mountaineering

alpont - subpoint

álruha - guise, disguise

alsó - low, down, lower, nether

alsó ajk - jib

alsó állkapocs - jowl, lower jaw

alsó bíróság - court below

alsó emelet - lower story

alsó fokú bíróság - court below

alsó index - subscript

alsó konyhaszekrény - worktop, counter

alsó lap - underside

alsó oldal - underside, downside

alsó rész - downside, underside, foot, feet

alsó része vminek - stand

alsó réteg - substratum, substrata, substrate

alsó szemhéj - lower lid

alsó talajréteg - substrate

alsó tollazat - coverts

alsó vitorlafa - boom

alsó zsilipkapu - tail-gate

alsóbb bírósághoz áttesz - to remit

alsóbb fokú - junior

alsóbb osztályba sorol - to demote

alsóbb osztályos fiú - petty

alsóbb rendek - minor orders

alsóbbrendû - inferior, low

alsóbbrendû út - minor road

alsóbbrendûség - inferiority

alsóéves - underclassman, underclassmen

alsófedélzet - lower deck

alsóház - house of commons

alsóing - vest

alsónadrág - pants, undershorts, underpants, shorts

alsónemû - underwear

alsópályás híd - through bridge

alsóruha - body linen

alsóruházat - undergarment

alsószoknya - petty, petticoat

álszemérem - prudery, false shame

álszemérmes - demure, prude

álszemérmesen - demurely

álszent - Pharisee, sanctified, hypocritical, sanctimonial

álszent frázisok - cant

álszenteskedés - hypocrisy, sanctimony

álszenteskedõ - hypocritical

álszentség - self-righteousness

álszerénység - false modesty, mock modesty

alszik - to kip, to doss, to roost, to be sacked out

alszik mint a bunda - to sleep like a top

alszik mint a mormota - to sleep like a log

alszik rá egyet - to sleep on sg, have another think

alszik vmire - to cook

altábornagy - lieutenant-general

altáj - tail, rear end, can

által - through, by

általában - overall, as a rule, ordinarily, in principle

altalaj - subgrade, substrate, substratum, substrata

általános - universal, public, generic, overhead, common

általános bomlás - skedaddle

általános dicsõítés - chorus of praise

általános elõõrs - general outpost

általános emberi ösztönök - instincts proper to mankind

általános érv - topic

általános érvényûvé tesz - to generalize

általános fejvesztettség - skedaddle

általános hadkötelezettség - selective service

általános hódolat tárgya - toast

általános iskola - common school, elementary school, grade school

általános iskola elsõ osztálya - first form

általános iskolai osztály - standard

általános iskolások - juniors, junior school

általános költségek - general expenses

általános középiskola - comprehensive school

általános méreg - systemic poison

általános mérnök - civil engineer

általános mérnöki munka - civil engineering

általános mérnöki szak - civil engineering

általános mérnöki tanulmány - civil engineering

általános mérnöki tanulmányok - civil engineering

általános mozgósítás - mobilization orders

általános örökös - residuary legatee, parched

általános statisztika - general statistics

általános szabályokat lefektet - to lay down general rules

általános tapasztalat - it is a common experience that

általános taps - salvo

általános választás - general election

általános választójog - universal suffrage

általános verekedés - free fight

általánosan - universally

általánosan használt - vulgar

általánosít - to generalize, to universalize

általánosítás - universalization, generalisation, generalization

általánosító kijelentés - sweeping statement

általánossá tesz - to universalize

általánosság - generality, ordinariness, universality

áltat - to flatter

áltatás - pretense, pretence

áltatja magát - to kid oneself

altató - slumbery, slumberous, sedative, sleeping pill

altatódal - lullaby

altatószer - sleeping-pill, dope, sleeping-draught, opiate

altéma - subtopic

altemplom - crypt

altengernagy - vice admiral

alteregó - alter ego, double

alternáló mozgás - shuttle movement, throw

alternatív - alternative

alternatíva - alternative

altest - posteriors, posterior

altestmosó tál - bidet

altiszt - beadle, junior officer, non-commissioned officer

altiszti és legénységi körlet - mess deck

áltört - improper fraction

altruista - altruistic, non-profit, altruist

aludni megy - to sack in, to sack out, to hit the sack

aludttej - curds and whey, curd

alufólia - silver foil, aluminum foil, aluminium foil

alul - below, underneath

alul maradó fél - underdog

alulcsapott - undershot

alulhívott - underdeveloped

aluljáró - tunnel, underpass

alulmarad - to go to the wall, to get a good beating

alulra - below

alulról - underarm, underhand

alulról adogatott - underhand

alulról adott - underarm

alulról felfelé irányuló - overhand

alulról szagolja az ibolyát - to push up the daisies

alulról tol - to boost

alulról ütött - underhand, underarm

alultáplál - to underfeed, underfed

alultáplált - undernourished, underfed

alulteljesít - to underachieve

alumínium - aluminium, aluminum

alumíniumipar - aluminum industry, aluminium industry

alunit tartalmú agyagpala - alum shale

alunogén - iron alum, alum feather, feather alum

aluszékony - comatose, somnolent

alva - asleep

alvadék - congealment

alvadt állapot - congelation

alvadt anyag - congelation

alvadt csomó - gob

alvadt vér - gore, congealment

alvadt vérrel borított - gory

alvadtság állapota - stasis

alvajárás - moonwalking, sleep-walking, sleepwalking

alvajáró - sleepwalker, sleep-walker, somnambulist

alvállalatba adás - sub-contract

alvállalati szerzõdés - sub-contract

alvállalkozásba ad - to sub-contract

alvállalkozásba vesz - to sub-contract

alvállalkozó - sub-contractor, subcontractor

alvás - sleeping, sleep, doss, slumber

alvás ideje - sack time

alváshoz elhelyezkedik - to settle oneself to sleep

alváson kap rajta vkit - to catch sy napping

alvással elmulaszt - to sleep away

alvaszt - to congeal

alvasztás - congelation

alváz - chassis, frame

alvilág - nether regions, nether world, gangland, shades

alvilági nyelv - cant

alvó - slumberous, slumberer, slumbery, sleeper, sleeping

alvó rügy - latent bud

ám - however

ám menjen - let her go and need be

ama - yon

ama tölgyek - yonder oaks

amalgám - amalgam

amatõr - amateurish

amatõr barlangkutató - spelunker

amatõr ember - amateur

amatõr fénykép - snap, snapshot

amatõr geológus - spelunker

amatõr hullámsáv - amateur band

amatõr magazin - fanzine

amatõr sportember - Corinthian

amatõr vitorlázó - Corinthian

amaz - yon, that, that one, yonder

amazonhangya - warrior ant

ambíció - ambition

ambiciózus - ambitious

ambivalens - ambivalent

ámbra - ambergris

ambrózia - ragweed, ambrosia

ambrózia- - ambrosial

ambrózia illatú - ambrosial

ambrózia ízû - ambrosial

ambulatórium - ambulatory

ameddig - so long as, as long as, till

ameddig a szem ellát - as far as the eye can reach

ameddig a takarója ér - to make buckle and tongue meet

ameddig csak a szem ellát - as far as the eye can reach

amellett - too, besides, withal

amellett vagyok - I am all for staying here

amely - which, what

amely húz - dress that pulls

amelyben - wherein

amelyet - what, which

amelyik - which

amelyiket - which

amennyi belefér - have the run of one's knife

amennyi csak kell - ad-lib

amennyiben - inasmuch as, so far as, as long as, so long as

amennyire - as, as much as, so much as, insofar as, as much as

amennyire az engem illet - for all me

amennyire csak - as near as

amennyire csak lehet - as far as possible

amennyire csak lehetséges - as far as possible

amennyire én meg tudom ítélni - as far as I can judge

amennyire értesülve vagyok - for ought I know

amennyire lehetséges - as far as possible

amennyire tõlem tellett - as best I could

amerikai - American, stateside

amerikai állampolgárságot kap - to take out American papers

amerikai bandita - hair

amerikai bokrétafa - fetid buckeye

amerikai fehér kõris - white American ash-tree

amerikai futball - football, American football

amerikai futókakukk - roadrunner

amerikai halászlé - chowder

amerikai hársfa - bass

amerikai íróasztal - roll-top desk

amerikai jávorszarvas - Canadian elk

amerikai kártyajáték-fajta - euchre

amerikai katona - sammy

amerikai mérgespók - black widow

amerikai mormota - woodchuck, groundhog

amerikai négertánc - black bottom

amerikai polgárháború - war of secession

amerikai redõnyös íróasztal - roll-top desk

amerikai tombolafajta - beano

amerikai üreginyúl - cottontail

amerikai vadgesztenyefa - buckeye, fetid buckeye

amerikai vajdió - butternut

amerikai vízválasztó - continental divide

amerikai vörösfenyõ - red fir

amerikai whisky - bourbon

amerikai zászló - old glory

amerikáner - hand drill

amerikázó - skiver

amerre - whither

ametiszt - amethyst

ametiszt- - amethystine

ametisztbõl való - amethystine

ametisztszerû - amethystine

amfibol - hornblende

amfiteátrum - amphitheatre, coliseum

amfiteátrum-szerû - amphitheatrical

amfiteátrumban lezajló - amphitheatrical

amfiteátrumi - amphitheatrical

amfora - amphora, amphorae, dolium, dolia

ami - what, what, which, I've taken sg on myself which

ami a bögyödben van! - fire away!

ami a tényeket illeti - in very deed

ami által - whereby

ami az övé - to one's name

ami azt illeti - as for that, in so far, as to that

ami csak - whatever

ami csak belefér - for all it is worth

ami csak benne van - for all it is worth

ami egyre megy - which is just as well

ami engem illet - as far as i'm concerned, as to myself, personally

ami épp oly jó - which is just as well

ami épp úgy megteszi - which is just as well

ami éppen a kezébe kerül - to be a desultory reader

ami ezt illeti - as far as that goes, on this head, in so far

ami felõl - whereabout

ami fénylik - all that glitters is not gold

ami illik - cheese

ami kell - cheese

ami még fontosabb - what is more

ami megfelelõ - cheese

ami nekem legkedvesebb - the thing next my heart

ami nem is baj - which is just as well

ami pedig engem illet - as to myself

ami pedig téged illet - as to you

ami ragyog - shiner

ami reánk vár - earnest of more to come

ami után - whereupon

ami vmit illet - as far as sg is concerned

amiatt - thence

amiben - wherein

amibõl - whereof, whereby

amidokénsav - sulfamic acid

amidoszulfonsav - sulfamic acid

amiért - whereat, wherefore

amiért érdemes élni - something to live for

amíg - until, so long as, whereas, as long as, so long as

amíg a dolog kiérlelõdik - to cook

amíg a takarója ér - to make both ends meet

amíg csak - while

amíg csak bírtam - I worked as long as I could

amíg csak tehettem - I worked as long as I could

amíg csak tudtam - I worked as long as I could

amíg jól mennek a dolgok - while the going is good

amíg meleg - to go while the going is good

amíg vki - to last sy out

amikor - time was when, there comes a time when

amikor bejöttem - he went out just as I came in

amikor beléptem - he went out just as I came in

amikor döntésre kerül a sor - when the chips are down

amikor én már nem leszek - when I shall be no more

amikor kedvem van hozzá - when the spirit moves me

amikor majd kedvem lesz hozzá - when it suits me

amikor még iskolába jártam - in my schooldays

amikor megszülettem - when I was born

amikor minden jól megy - in the green tree

amikor minden rosszul megy - in the dry tree

amikor önnek megfelel - at your convenience

amikorra megérkezett - by the time he arrived

amilyen az apja olyan a fia - like sire like son

amilyen az úr - like master like man

amilyen az úr olyan a szolga - like master like man

amilyen gyorsan csak lehet - with all speed

amilyen gyorsan lehet - with all speed

amilyen idõket élünk - as times go

amilyen közel csak - as near as

amilyen közel csak lehet - as near as could be

amim csak van - my all

amin - whereat

amint - immediately, the moment that, as

amint alkalom adódik - as occasion offers

amint alkalom kínálkozik - as occasion offers

amint beszél - to suit the action to the word

amint éppen - as

amint hírlik - reputedly

amint Shakespeare mondja - as Shakespeare has it

amire - whereat, whereabout, whereof, whereupon

amire támaszkodni lehet - sg to hang one's hat on

amirõl - whereabout, whereof

amirõl bõvebben majd késõbb - of which more anon

amirõl még majd bõvebben - of which more anon

amirõl még nem is álmodtak - undreamed-of

amirõl nem illik beszélni - unmentionables

amirõl nem is álmodtak - undreamed-of

amit - what, that, which, what

ámít - to wile, to sham, to beguile, to gouge, to put off

amit a jövõ hozni fog - shape of things to come

amit a jövõ tartogat számunkra - earnest of more to come

amit akar - have sy by the leg

amit akart - his hands were forced

amit csak - whatever, whatsoever

amit csak tud - to try one's hardest

amit errõl el lehet mondani - that's all there is to it

amit ígért - to eat one's word

amit mondasz - what you say is not true

amit mondott - to eat one's word

amit nem bírtam - he used to race me off my feet

amit szeretek - what I like is music

amit várnak tõle - to do one's stuff

ámítás - sham, mystification, bluff, hocus pocus

ámító beszéd - cant

amitózis - fragmentation

amitõl - whereby

amitõl leginkább iszonyodom - my pet aversion

amivel - whereby, wherewith

amivel csodákat lehet mûvelni - name to conjure with

ammónia - ammonia

ammónia- - amic

ammóniák- - amic

ammónium-alumínium szulfát - ammonia alum

ammónium-alumínium timsó - ammonia alum

ammóniumkarbonát - salt volatile

amnesztia - amnesty, act of grace, bill of oblivion

 

amnézia - amnesia

ámokfutást rendez - to run amok, to run amuck

amorf - amorphous

amortizáció - amortization, write-off

amortizál - to sink, sank, sunk

amott - there, yonder, yon

amott fenn - up yonder

amott lent - down yonder

amott túl - over yonder

amõba - amoeba

 

amper - amp

amperszám - amperage

amplitúdó - amplitude, swing

ampulla - vial, ampul, ampule, ampoule

ampullagömb - ball

amputál - to amputate

amputálás - amp

ámulat - amazement, surprise

ámulatba ejt - to sweep sy off his feet, to carry sy off his feet

amulett - charm, amulet

ámuló - amazed

anagramma - anagram

anagramma módjára - anagrammatically

anagrammacsináló - anagrammatist

anagrammákat csinál - to anagrammatize

anagrammakészítés - anagrammatism

anagrammás - anagrammatical, anagrammatic

anagrammásan - anagrammatically

anakoréta - solitary

anakreóni vers - convivial verse

anakronisztikus - anachronistic

anakronizmus - anachronism

analfabéta - marksman, marksmen, illiterate

analfabéta ember - illiterate

analgézia - analgesia

análisan közösül - to bug sy, to bug sy's ass

analitikai mérleg - analytical balance, chemical balance

analizál - to analyse, to test, to analyze

analízis - test

analóg - analogous

analóg dolog - analogue, analog

analóg eset - analogue, analog

analóg számítógép - analogue computer

analógia - analogy

analógia alapján - analogously

analógiája vminek - analog, analogue

ananász - pineapple

anarchia - anarchy

anarchia réme - hydra of anarchy

anarchia szörnye - hydra of anarchy

anarchia szörnyetege - hydra of anarchy

anarchisztikus - anarchic, anarchical

anasztigmatikus - stigmatic

anatómia - anatomy

anatómiai - anatomical

anatómiai elõadóterem - anatomical theatre

anatómiai készítmény - anatomy

anatómiai preparátum - anatomy

anatómiai szemszögbõl - anatomically

anatómiai szemszögbõl nézve - anatomically

anatómiailag - anatomically

anatómus - anatomist, dissector

andalító - sweet

András-kereszt - tau cross, St Andrew's cross

anekdota - anecdote, story

anekdotázó - gossipy, gossiping

anélkül - and not, without so much as, imperturbably

anélkül hogy zavarba jönne - unabashed

anémia - anaemia, anemia

anémiás - anaemic

anemóna - anemone

anemosztát - diffuser

aneroidszelence - diaphragm

aneszteziológus - anaesthetist, anesthetist

aneurizma - aneurism, aneurysm

angin - ticking

Anglia földbirtokkönyve - Domesday Book

Angliában - over in England

Angliában készült - made in England

Angliából jöttek - they are over from England

angliai helyi önkéntes haderõ - home guard

anglikán egyház híve - conformist

anglikán lelkész - vicar, clergyman

anglikán pap - pastor, clergyman

anglikán plébános - vicar

angol - English, Sassenach, British, britisher

angol-búr háború - Boer war

angol-indiai társaság - john company

angol alsóház - house of commons

angol alsóház elnöke - first commoner

angol alsóház tagja - commoner

angol áru - made in England

angol bevándorló - pommy

angol falkakopó - harrier

angol félszembilincs - clip shackle

angol harckocsi ezred - ironsides

angol király legidõsebb lánya - princess royal

angol klasszikusok - English classics

angol konyha - English cuisine

angol mérföld - statue mile, British mile, statute mile

angol mustár - white mustard

angol mustár és kerti zsázsa - mustard and cress

angol nemzeti bank - Bank of England

angol óra - English class

angol szalonna - bacon

angol szárazföldi haderõ - home guard

angol tengerészgyalogság - royal marines

angol tengerésztiszti tõr - dirk

angol tüzérség - royal artillery

angol úszás - overarm side-stroke

angol vécé - closet

angolbarát - pro-British

angolkór - rickets

angolkóros - rickety

angolna - eel

angolnavarsa - buck

angolok - British

angolosan készített hús - red meat

angolosan távozik - to slip by, to slip away

angolspárga - normal splits, side split, side splits

angoltapasz - court plaster

angolvörös - venetian red, English red

angóragyapjú-szövet - mohair

angyal - angel, cherub, cherubim

angyal vagy! - you are a duck!

angyalarc - angel face

angyalarcú pufók kisgyermek - cherub

angyalbõr - greens

angyalbõrbe bújik - to get into khaki

angyalcápa - mermaiden-fish, tiddle-fish, mermaid-fish

angyalgyökér - angelica

angyali - angelic, cherubic

angyali nõ - she is an angel of a woman

angyali üdvözlet - angelus, annunciation

angyalos tallér - angel

animációs film - animated cartoon

animista - animist, animistic

animisztikus - animistic

animizmus - animism

Anna királynõ korabeli stílus - Queen Anne style

annak - it

annak a reményében - in the hope that

annak a reményében hogy - in the hope that

annak ellenére - all the same, nevertheless, any the less

annak ellenére sem - any the less

annak következtében - thereupon

annál a puszta ténynél fogva - by the mere fact that

annál inkább - the more so as, all the more

annál is inkább - so much the more, the rather that

annál jobb - so much the better, all the better

annál jobb számomra - all the better for me

annál kevésbé - the less

annál rosszabb - more's the pity

annál sajnálatosabb - the more's the pity, more's the pity

anód - anode

anódáramkör - plate circuit

anódkör - plate circuit

anomália - anomaly

anorák - anorak, parka, windcheater, windbreaker

antagonisztikus - antagonistic

antagonizmus - antagonism

antantszíj - Sam Browne belt

antedatál - to antedate

antenna - aerial, extension line, antenna

anti- - anti-

antialkoholista - tote

antibébi tabletta - the pill, pill, birth control pills

antibiotikum - antibiotic

antibiotikus - antibiotic

antibiózis - antibiosis

anticiklonális terület - high area

antigonit - serpentine

antik - antique, ancient

antik bútor - period furniture

antik holmi - period piece

antik tárgy - antique

antikatód - anode

antiklimax - bathos

antikvárius - second-hand bookseller

antikvitás - antiquities

antikvitások - old curiosities

antilop - antelope

antimilitarista - antimilitarist

antimilitarizmus - antimilitarism

antimon - stibium, antimony

antimon- - antimonic

antimon bor - antimonial wine

antimon tartalmú - antimonial

antimonérc - grey antimony, antimony-glance

antimoniát - antimoniate

antimonid - antimonide

antimonit - grey antimony, antimony-glance

antimonnal ötvözött ólom - hard lead

antimonos - antimonious, antimonial

antimonszulfid - antimony sulphide, black antimony

antipátia - antipathy

antipatikus - antipathetic

antipódus - underworld

antiszemita - anti-Semite

antiszemitizmus - anti-Semitism

antiszeptikum - antiseptic

antiszeptikus - antiseptic

antiszociális - sociopathic

antiszociális ember - sociopath

antitest - anti-body

antitézis - antithesis, antitheses

antiutópia - dystopia

antológia - rosary, anthology, garland

antracén - anthracene

antracit - stone coal, blind coal

antrakinon - anthraquinone

antrakózis - collier's lung

antropológia - anthropology

antropológiai - anthropological

antropológus - anthropologist

anya - queen, mother, parent

anya- - mother, maternal

anyaállat - dam

anyacsavar - female screw, nut

anyadisznó - sow

anyaelem - parent element

anyaforma - matrix, matrices

anyaföld - mother earth

anyag - shit, matter, theme, substratum, substrata, stuff

anyagbeszerzõ - shopper

anyagcsata - war of resources

anyagcsere - metabolism

anyagellátó hajó - victualler

anyagelosztó szerkezet - spreader

anyagfelfutó - inlet

anyagfelhasználás - input

anyagfeloldó - hydropulper

anyagfoszlató - refiner

anyagi - substantive, material, corporeal, financial

anyagi bukást elõidézõ - ruinous

anyagi ellátás - ordnance

anyagi ereje fogytán - at the end of one's rope

anyagi eszközök - means

anyagi gondjai vannak - to be pushed for money

anyagi gondok - money worries

anyagi haszonért alkot - to keep the pot boiling

anyagi helyzet felmérése - means test

anyagi javak - resources, material essentials, material needs

anyagi jog - substantive law

anyagi jólét - creature comforts

anyagi kár - property damage

anyagi nehézségekkel küzd - to be hard up

anyagi segítséget ad vminek - to prime the pump

anyagi sikereket ér el - to make it big

anyagi szolgálat - ordnance

anyagi támogatás - subsidy

anyagi világ - material world

anyagi viszonyok - circumstances

anyagiak - wherewithal

anyagiakkal jól ellátott - well-endowed

anyagias - wordly, earthy, material, materialistic, worldly

anyagias ember - worldling

anyagias gondolkodású - worldly-minded

anyagigényesség - material intensity

anyagilag becsap - to trim

anyagilag megrövidít - to trim

anyagilag rendbe jön - to recuperate

anyagilag támogat - to prime the pump

anyagilag tönkretesz - to clear out

anyagkifáradás - ageing

anyagraktár - dump

anyagtalanít - to dematerialize

anyagtalanná válik - to dematerialize

anyagutánpótlási munkakör - logistics

anyagvizsgálat - test

anyahajó - mother ship

anyahajó támaszpontú repülõgép - deck airplane

anyai - motherly, maternal

anyai ágon - on one's mother's side

anyai gondját viseli vkinek - to mother

anyai gondoskodás - maternal care

anyai nagyanya - maternal grandmother

anyai örömök elé néz - to be in the family way

anyaian - maternally

anyaintézet - parent company, parent concern

anyajegy - mole

anyajogi - matriarchal

anyajogú társadalom - matriarchy

anyajuh - ewe

anyák napja - mother's day

anyakikötõ - home port

anyakirályné - queen mother

anyakönyv - register, parish register

anyakönyvez - to register

anyakönyveztet egy szülést - to register a birth

anyakönyvi hivatal - registry, registry office

anyakönyvvezetõ - justice of the peace, registrar

anyakõzet - parent material, matrix, matrices, parent rock

anyalemez - plating

anyalúg - spent lye, supernatant, spent liquor

anyámasszony katonája - namby-pamby, mollycoddle, milksop

anyanövény - parent plant

anyanyelv - vernacular, mother tongue

anyányi - nubile

anyaország - mother country, metropolitan country, parent state

anyaországbeli hadsereg - home army, home forces

anyaországbeli szolgálat - service at home

anyaság - parenthood, maternity, motherhood

anyáskodik - to mother

anyáskodó - motherly

anyaszült meztelen - bare as the back of my hand, in the buff, in buff

anyaszült meztelenül - in the nude, in buff, in the buff

anyátlan - motherless

anyátlan árva - motherless

anyavállalat - parent company, parent establishment

anyázik - to eff and blind

anyjukom - my old duchess

annyi - so much as, as much as, as much, so much

annyi a pénze - have no end of money, have no end of money

annyi mint - tantamount

annyi neki - to be washed up

annyinak néz ki amennyi - to look one's age

annyira - that, so much, as much as, so

annyira... hogy - so that

annyit - as much

annyit mondott - he got as far as saying

annyit tudott kinyögni - he got as far as saying

annyival jobb - so much the better

anyós - mother-in-law

anyósülés - passenger's seat

anyu - mom, mummy, mommy

apa - sire, father, parent, pater

apa nélküli - sireless

apa nevébõl képzett - patronymic

apaállat - sire

apáca - nun, religious

apáca-fejedelemasszony - abbess

apáca fejkendõ - gimp

apácafátyol - wimple, gimp, barb

apácafõnöknõ - abbess

apácazárda - nunnery

apacsgallér - Byron collar

apad - to lessen, to sink, sank, sunk, to ebb, to wane

apád nem volt üveges! - is your father a glazier?

apadás - shrinkage, wane, diminution, ullage, waning

apadó hold - moon on the wane, waning moon

apához illõ - fatherly

apai - paternal, fatherly

apai ágon örökölt - paternal

apai ágon rokon - paternal

apai név - patronymic

apai örökség - patrimony

apaként cselekszik - to act as a father

apály - ebb-tide, low water, ebb, low tide

apály és dagály - ebb and flow

apály idején kiszáradó kikötõ - dry harbour

apamén - sire, stallion

apaság - parenthood, fatherhood

apaság megállapítása - affiliation order

apaságot elismer - to father

apaságot megállapít - to affiliate

apaságot tulajdonít vkinek - to father

apaszt - to lessen

apasztás - diminution

apát - abbot

apátia - apathy

apatikus - lethargical, lethargic, torpid, apathetic

apatikusan - apathetically

apátlan - fatherless

apától öröklött - patrimonial

apátság - abbey

apja fia - he is a chip of the old block, like sire like son

apjára gondol - to conceit upon one's father

apjára üt - he is a chip of the old block

apó - gaffer

apodiktikus - indisputable

apokalipszis - apocalypse

apokrif - apocryphal

ápol - to nurse, to tend, to curry, to cultivate

ápolás - nursing, attendance, grooming, medical attendance

ápolatlan - scruffy, untidy, frowzy, slovenly, unkempt

ápolatlan ember - sloven

ápolatlanság - slovenliness

ápolja vki emlékét - to keep sy's memory green

ápoló - nurse

ápoló szerek - grooming materials, grooming articles

apologéta - apologist

apologetika - apologetics

apologetikus - apologetic

ápolónõ - fostress, nurse

ápolt - groomed

ápoltság - neatness

áporodott - frowzy, fusty, stuffy, frowsty, stale

áporodott levegõ - confined air

áporodott szag - reek, fustiness

áporodott szagú - rank

áporodott víz - bilge

áporodottság - staleness

após - father-in-law

apostol - apostle

apostoli - apostolic

apostoli hivatás - apostolate, apostleship

apostoli kettõs kereszt - patriarchal cross

apostoli küldetés - apostleship, apostolate

apostoli levél - epistle

apostolkodás - apostolate, apostleship

apostolok lovai - shank's mare

aposztróf - apostrophe

apránként - inch by inch, by inches, bit by bit, by driblets

apránként eladogat - to morsel out

április - April

április elseje - all fool's day

áprilisi idõjárás - weather proper to April, April weather

aprít - to mill, to chop, to hack, to hew, hewed, hewn

aprítás - comminution, milling, grinding

aprítógép - shredder, disintegrator

aprítómalom - cracker mill

apró - minute, nice, toy, puny, fine, minuscule, midget

apró-cseprõ - petty

apró-cseprõ ház körüli munkák - odd jobs

apró-cseprõ kiadások - petty expenses

apró-cseprõ munkák - odd jobs

apró aranyhal - shiner

apró autó - pillbox

apró betû - minuscule

apró citromfajta - lime

apró citromfajtát termõ fa - lime

apró darabka - driblet, dribblet, snippet

apró darabok - smithereens

apró darabokra tör - to break to atoms, to smash to atoms

apró dolog - midget

apró emberke - manikin, mannikin

apró illetéktelen haszon - profits on the side

apró jármû - pillbox

apró jégtörmelék - pancake ice, pancake

apró kocsi - pillbox

apró léptek - short steps

apró munka - chore

apró munkákból él - to do odd jobs

apró partfutó - peep

apró régiségek - bric-a-brac

apró repedéseket idéz elõ - to craze

apró repedéseket okoz - to crackle

apró rész - atom

apró szemcséjû - particulate

apró szemû kõszén - small coal

apró szemû szén - small coal

apró szennyezõdés - wog

apró színes flitter - soufflé

apró színes üveggyöngy - soufflé

apró tengeri rák - shrimp

apró tételekben fizetett adó - nuisance tax

apró tételekben kártyázó - piker

apró tételekben spekuláló - piker

apró vegyes nyomdai munka - job

aprócsalán - stinging nettle

apród - page

apródként szolgál - to page

apródnak öltözve - dressed as a page

apródonként - in dribs and drabs

aprófa - kindlings, sticks

aprógyémánt - spark, diamond spark

apróhal - whitebait, fry

apróhirdetés - classified advertisement, want ad

apróhirdetés hivatkozási száma - box number

apróka - weeny

aprólék nélkül - sinking the offal

aprólékos - meticulous, searching, exhaustive, minute

aprólékos gonddal - religiously

aprólékos gonddal elkészített - prepared with meticulous care

aprólékos gonddal kidolgozott - prepared with meticulous care

aprólékos gonddal kiválogat - to pick and choose

aprólékos gonddal válogat - to pick and choose

aprólékos munka - fine work

aprólékos részletek - minutiae

aprólékosan - religiously, minutely

aprólékosan gondos - religious

aprólékosan kidolgozott - niggling

aprólékoskodás - meticulosity

aprólékoskodik - to niggle

aprólékoskodó - niggly, meticulous, niggling, punctilious

aprólékoskodó személy - fusspot, fuss-box

aprólékosság - fussiness, meticulosity, niggling

aprópénz - posh, small change, coppers, broken money, change

apropó - by the way, apropos, by the by, by-the-way

apróra - fine

apróra darabol - to fritter

apróra szétdörzsölés - comminution

apróra tör - to fritter, to stamp, to mull, to pound

apróra törés - comminution

apróra vág - to fritter

apróra vagdal - to mince, to chop fine

apróra vagdalt hús - mincemeat

apróság - fillip, peewee, whatnot, tiny tot, trifle

apróságok - small fry

apróságokat elcsenõ tolvaj - snapper-up of trifles

aprószén - slack, fine coal

apróvad - winged game, small game

aprózza a lépést - to take shorter steps

apu - dad, daddy

apuci - tat

apuka - daddy, papa, dad, tat

apus - pater

ár - pricker, price, torrent, rate, puncheon, cost

ár (szerszám) - awl

ár ellen - up-river, upstream

ár ellen haladó - up-river

ár ellen úszik - to swim against the tide

ár megfordulása - turning of the tide

ára folyólábanként - prices per foot run

ára van - to bear a price

arab - arabesque, Arab, wog

arab ember - Arab

arab ízlésû - arabesque

arab ló - arab

arab nyelv - Arab

arab nyelvtudás - Arab

arab stílusú - arabesque

arab számjegy - digit

arab ünnepi lovasmutatvány - fantasia

arabeszk - arabesque

arábiai - arabesque

arabos - arabesque

árad - to emanate, to rush, to diffuse, to surge

árad az aranymezõkre - to rush for gold

árad belõle a szó - to keep on spouting

áradás - swelling, sweep, flush, high water

áradat - stream, river, gush, flow, flux, deluge, flush

áradmány - drift, alluvion, accretion

áradmányos terület - slob

áradó - surging, torrential

áradó jókedv - elation

áradozás - gush

áradozik - to gush

áradozik vmirõl - to go into raptures over sg

áradozó - effusive, sloppy, exuberant

áradozó bókok - effusive compliments

áradozó stílus - copious style, copious language

áradozó személy - gusher

áradozós - gushy

áradozva - effusively

árajánlat - tender, bid

árajánlatot tesz - to quote, to bid, bid, to bid, bade, bidden

árajánlatot tesz vmire - to make a bid for sg

arak - arak

árakat felemel - to chalk up

árakkal spekulál - to rig the market

áram - stream, power, current, juice

áram alá helyez - to energize, to power

áram alatt - under power, in circuit

áram alatt levõ - in circuit

áram nélküli vezeték - dead wire

áramátalakító - transformer, inverter, converter

áramátalakító berendezés - inverter

áramellenõrzõ jelzõlámpa - pilot

áramerõsség - amperage

áramfejlesztõ készülék - inductor

áramgerjesztés - induction

áramgerjesztõ - inductive

áramhálózat - grid

áramirány-jelzõ - direction indicator

áramkör - circuit

áramkör bekapcsoló - circuit-closer

áramkör kapcsolási séma - circuitry

áramkör kikapcsoló - circuit-breaker

áramkör megszakadása - break in the circuit

áramkör megszakítása - break in the circuit

áramkör zárása - make

áramkörbe iktat - to insert

áramkörbe kapcsol - to put in circuit, to insert

áramlás - stream, flow, drift, flux

áramlási idõ - drift time

áramlástani - hydrodynamic, fluid mechanics, hydrodynamics

áramlat - trend, current

áramlik - to flow, to stream

áramló víz - watercourse, water-course

áramlopás - wire-tapping

árammegszakító - release

árammentes - out of circuit

áramot ad - to power

áramot lop - to tap the wire, to tap the current

áramot szolgáltat - to supply current

áramszaggató - buzzer

áramszedõ - collector, current collector

áramszedõ csuszka - skate

áramszedõ kefe - brush

áramszedõ kefe karja - rocker

áramtolvaj - wire-tapper

áramütés - electric shock

áramütést kap - to be juiced

áramvezetés - convection

áramvonal - streamline

áramvonalas - streamlined

áramvonalas burkolat - cowling

áramvonalaz - to streamline

arany - gold, yellow metal, royal metal, red gold

arány - proportion, ratio, rate, relation, scale

arany- - golden

arány-meghatározás - quartation

arany ázsiója - premium on gold

arany guinea - yellow george

arany makrahal - dolphin

arany pénzdarab - lion

arany talentum - gold talent

arany tartalmú áradmány - pay-dirt

arany tartalmú föveny - pay-dirt

arany tartalmú kõzet - pay-dirt

arany tartalmú lerakódás - pay-dirt

arany tojásokat tojó tyúk - goose with the golden eggs

aranyásó - digger, dig

arányba állít - to proportion

aranyba játszó haj - hair with glints of gold

arányban áll vmivel - to be commensurate with sg

aranybányász - reefer

aranycsinálás - alchemy

aranycsináló - alchemist

aranyér - hemorrhoids, haemorrhoids

aranyér- - hemorrhoid

aranyérme - lion

aranyfeltárási jogosítvány - reef claim

aranyfólia - metal leaves

aranyfürtös kisleány - goldilocks

aranyfüst - Dutch metal, tinsel

aranygallérosok - brass hat, brasses

aranyhajú kisleány - goldilocks

aranyhal - goldfish

aranyifjú - gallant, spark, playboy

aránykiszámítás - scaling

aranykitermelési jogosítvány - reef claim

aranykor - heyday

aranyköpés - wisecrack

aránykörzõ - sector

aránylag nem rossz - not so bad considering

aránylagos - proportional, proportionate

aranyláz - gold-fever, yellow fever

aranylelõhely - diggings

aranymetszés - gilt edges

aranymezõ - diggings

aranymosás - panning

aranymosó edény - riffle

aranymosó hely - lavatory

aranymosó kézi szérke - rocker

aranymosó vályú - rocker

aranymûves - goldsmith

arannyal kirak - to inlay

aranynyúl - agouty, agouti, agouti

aranyom - my ducky, ducky

aranyos - cute, ducky, nice, sweet, cunning

arányos - proportionate, well-proportioned, proportional

arányos képviselet - proportional representation

arányos minta - nicely proportioned design

aranyos paszomány - bullion

arányos rész - quota

aranyos sujtás - bullion

arányos szétosztás - proportioning

arányos testalkatú - well-set-up

arányos vmivel - commensurable to sg

arányosan - pro rata, proportionately

arányosan feloszt - to apportion

arányosan tagolt - well-proportioned

aranyosan villódzó haj - hair with glints of gold

aranyosfejû hal - bream

arányosít - to proportion, to scale, to gear

arányosít vmihez - to gear to sg

arányosítás - scaling, proportioning

aranyoskám - cutie

arányosság - proportionality, eurhythmy, shapeliness

arányossági tényezõ - proportion factor, proportional factor

aranyoz - to plate

aranyozás - plating, gilt

aranyozott - gilt, gilded

aranyozott áru - metal leaves

aranypénz - red gold, yellow boy, lion

aranyrojt - bullion

aranyrög - pick-up, nugget

arányszám - rate, modulus, moduli

aranyszarv - golden horn

aranyszér - rocker

aranyszín - metal

aranyszõke haj - yellow hair

aránytalan - ill-proportioned, lopsided, undue, disproportioned

aránytalan terítés - maldistribution

aránytalanság - disproportionateness, disproportion

aránytalanul - disproportionately

aránytalanul tagolt - ill-proportioned

aranytartalmú áradmány - pay gravel, pay dirt

aranytartalmú föveny - pay dirt, pay gravel

aranytartalmú telér - reef

arányú - proportioned

aranyvályú - riffle

aranyzab - flag

árapály - rise and fall of the sea, tidal

árapály sodra - drift of the tide

arapapagáj - macaw

árapasztó zsilip - waste

árast - to give forth

arasz - span

arasszal megmér - to span

áraszt - to shed, to emit, to shed, shed, to flush

arat - to harvest, to reap

árat megállapít - to valorize, to prise, to price

aratás - harvest, reaping

arató munkás - reaper

aratógép - reaper

árbevétel - revenue

arbitrázs - arbitrage

árboc - pole, spar, mast, rig

árboc mögött - aft of the mast

árbocdaru - derrick

árbocemelõ daru - masting shears

árbocfa - hounds, spar, rig

árbocfészek - housing, heel of topmast

árbocgomb - pillow

árbockosár - crow's-nest, top

árbocmerevítõ kötél - stay

árbocmerevítõ vastag kötés - shroud

árbocmester - rigger

árbocon - aloft

árbocot felszerel - to get a mast up

árbocozat - rigging, rig

árbocrúd töve - heel

árboctalapzat - housing

árboctalp - heel

árboctámasz - spider

árboctámasztó - clam, clamp, fish

árboctetõ - masthead

árbocváll - shoulder

árboczászlókkal fellobogózva - with mast-head flags

árboccsúcs - masthead

árbocsudár - topgallant mast

árbocszalag - pennant, streamer

arbor vitae - tree of life

arc - visage, front, face, leer, kisser, mug, cheek, jib

arc alsó része - gill

arca lángba borult - the blood rushed to her face

arca meglepetést fejezett ki - her face registered surprise

arcába vág a szél - the wind bites his face

arcába vág vkinek - to strike sy in the face

arcába vág vkinek vmit - to throw sg in sy's teeth

arcát elöntötte a pirosság - the blood rushed to her face

arcát fintorgatja - to make a mouth, to pull faces

arcát fintorgatja vkire - to make faces

arcátlan - baldface, shameless, boldfaced, insolent, impudent

arcátlan hazugság - out-and-outer, downright lie, barefaced mendacity

arcátlankodik - to bareface

arcátlanság - impudence, impertinence, boldness, confidence

arcátlanul - coolly, insolently, boldly

arcátlanul viselkedik vkivel - to be impertinent to sy

arcba csapó esõ - driving rain

arcbõr élénksége - high colour

arccal a földön fekszik - to grovel

arccal a porban fekszik - to grovel

arcél - profile

arcfesték - dope finish

arcfintor - mop, puckering

arcfintorgatás - mops and mows

arcfintorítást okozó - puckery

archeológia - archeology, archaeology

archeológiai - archaeological, archeological

archeológus - archaeologist, archeologist

archetípus - archetype

archidiakónus - archdeacon

architráv - architrave, lintel

archívum - archives

arcidegzsába - facial neuralgia

arcizma sem rezdül - to keep a stiff upper lip

arcizomvonaglás - tic, facial twitch

arcjáték - mimicry

arckép - portraiture, likeness, portrait

arcképet készít - to limn

arcképfestés - portraiture

arcképfestõ - portraitist

arckifejezés - air, cast of features, expression, countenance

arckifejezése vkinek - cut of one's jib

arckrém - face cream, cold cream

arclemosó - cleansing cream

arcmás - image

arcokat vág - to pull faces, to mop, to pull a face

arcon átsuhanó mosoly - transient smile

arcon felvillanó mosoly - transient smile

arcot vág - to pull faces, to pull a face

arcpirosító - rouge, blush, blusher

arcplasztika - facial reconstruction

arcplasztikai mûtét - facial reconstruction

arcra borult - prostrate

arcrándulás - wince

arcrángás - tic

arcrángatódzás - tic

arctámadás - head-on attack

arctisztító krém - cleansing cream, cold cream

arcul csap vkit - to land sy one in the face

arcul üt - to cuff, to buffet

arcul üt vkit - to slap sy's face, to give sy a punch

arculat - facade

arculcsapás - smack in the face

arculütés - bash, cuff

arcvonal - van, front, front lines, line, front line

arcvonalba fejlõdik - to front

arcvonalba sorakozik - to front

arcvonás - feature

arcvonások - cast of features

arccsont - cheek bones, cheekbone

árcsökkenés - fall in prices

árcsõrû csuka - snipe-fish

arcszesz - aftershave lotion

arcszín - complexion

aréka-dió - areca, areca-nut

aréka-pálma - areca, areca palm

áremelés - rise in prices

áremelkedés - appreciation, rise in prices, advance in price

áremelkedésre játszik - to speculate on the rise

áremelkedésre spekulál - to bull, to speculate on the rise

áremelkedést idéz elõ - to rig up prices

aréna - amphitheatre, arena, ring

arénázás - fireworks

arénázik - to hit the roof, to hit the ceiling

árendába ad - to lease out

árendába vesz - to lease, to take on lease, to take in lease

árengedmény - allowance, discount

áresés - drop in prices, break in prices, break in stocks

áresésre spekulál - to deal for a fall

árfolyam - par, rate

árfolyamjegyzék - stock-list

árfolyamlap - exchange list

ária - air

Ariadne fonala - Ariadne's clew

arisztokrácia - aristocracy, peerage

arisztokrata - aristocrat

arisztokratikus - thoroughbred, aristocratic

arisztokratikus magatartású - courtly

arisztokratikus viselkedésû - courtly

arisztokratikusan - aristocratically

aritmetika - arithmetic

aritmetikai - arithmetical, arithmetic

árja - Aryan, Nordic

árjegyzéki ár - list price

árjegyzõkészülék - ticker

árkádsor - arcade, archway

arkangyal - archangel

árkász - pioneer, sapper

árkol - to ditch, to groove, to gutter

árkon-bokron át - over hedge and ditch

árkon átugrik - to spring over a ditch

árkos besüllyedés - downcast fault

árkos vetõ - trough

árkot ás - to trench

árkot átugrik - to spring a ditch, to spring over a ditch

arkusz - arc of a circle

árkülönbözet - margin

árleszállítás - cut in prices, price cut

árlista - tariff

armada - armada

ármány - intrigue

ármánykodik - to play politics, to intrigue

ármánykodó - intriguing

ármányos - insidious

ármányosan - insidiously

armatúra - armature, arming

árny - phantasm, shadow, shade, simulacrum, simulacra

árnyal - to vignette, to modulate, to tinge, to shade

árnyalak - silhouette

árnyalat - nuance, tone, gradiation, dye, shade, cast, tinge

árnyalatnyi - smack, a smack of

árnyalatos - pliable

árnyas - shady, adumbral

árnyas sétány - mall

árnyat vet - to cast a shadow

árnyat vet vmire - to cast a shadow over sg

árnyék - adumbration, cloud, cast shadow, shade, umbrage

árnyékba borít - to overshadow, to shadow

árnyékban marad - to keep in the shade

árnyékhatás - shadow effect

árnyékkormány - shadow cabinet

árnyékol - to shield, to shroud, to shade, to shadow-box

árnyékol (rádiócsövet) - to screen

árnyékolás - shielding, adumbration, screening, shield

árnyékolatlan - unshielded

árnyékoló búra - cup

árnyékoló elõtét - shadow-box

árnyékoló serleg - cup

árnyékolódoboz - shadow-box

árnyékolóköpeny - shroud

árnyékos - adumbral, shady, shadowy, shaded

árnyékot vet - to shadow

árnyékszék - privy-midden, shit-house, john, petty, lavatory

árnyhajó - flying dutchman

árnykép - shadow, silhouette

árok - groove, trench, pit, duct, ditch, chase, cut, dike

árok meredek oldala - escarp

árokba fordít - to ditch

árokban hal meg - to die in a ditch

árokpart - bank, escarp

árokszerû sánc - dug-out

aroma - aroma, gust, flavor, savour, savor, flavour

aromás - aromatic

aromás vegyület - aromatic

áron alul ad el - to sell at a loss

áron alul exportál - to dump

áron felül elad - to dump sg on sy

árpa - barley

árpacukor - barley-sugar

árpagyöngy - pearl barley

árpakása - hulled barley

árpaliszt - barley-meal

árpanyák - barley-water

árpaszem - barleycorn

árpát csíráztat - to malt

arpeggiál - to arpeggio

arpeggiált - arpeggiated

arpeggio - arpeggio, spread chord

arpeggióban játszik - to arpeggio

arpeggiót játszik - to arpeggio

arra - out there

arra hajt - to ride by

arra lovagol - to ride by

arra menõ - passing

arra mérget vehetsz - you bet your boots

arra számítva - on the chance that

arra ugyan várhatsz - a fat chance you have

arra ugyan várhatsz! - a fat chance you have!

arra utal - to be indicative of sg

arrafelé - thitherwards, thitherto

arrafelé viszi az útja - to happen along

árral kilyukaszt - to punch in

árrés - margin, spread

arretáló szerkezet - arrestor, arrester

arrogancia - pridefulness, hubris, arrogance

arrogáns - prideful, to put on the high-and-mighty, arrogant

arrogáns személy - prima donna

arrogánsan - arrogantly

arról - thereof

árskála - range of prices

árszabás - tariff

árt - to harm, to wrong, to injure, to hurt, hurt

árt vkinek - to do harm to sy, to do sy harm

ártáblázat - tariff

ártalmas - pestilent, deleterious, noxious, injurious, malign

ártalmas hatás - blast, blight

ártalmas kigõzölgés - effluvium, miasma, miasma, miasmata

ártalmasság - hurtfulness, destructiveness, insalubrity

ártalmatlan - white, inoffensive, unhurting, harmless, innocuous

ártalmatlan fegyverek - arms of courtesy

ártalmatlanít - to make harmless

ártalmatlanná tesz - to fix up, to fix

ártalmatlanul - inoffensively

ártalom - hurtfulness, harm, maleficence

ártány - barrow

ártartomány - range of prices

ártatlan - blameless, guiltless, white, harmless, artless

ártatlan arckifejezés - angel face

ártatlan arcot vág - to put on an innocent air

ártatlan hazugság - white lie

ártatlan képet vág - to put on an innocent air

ártatlanság - innocence, artlessness, naivety, naiveté

ártatlanságát bizonygatja - to assert one's innocence

ártatlanul - wrongly

ártér - floodplain

artéria - artery

artériás - arterial

árterületi legelõ - river meadow

árterületi rét - river meadow

artézi - artesian

artézi kút - artesian well

arthritis deformans - rheumatoid arthritis

articsóka - artichoke

artifiola - viper's grass

artikuláció - articulation

artikulációs bázis - speech basis

artikulál - to enunciate, to articulate

artikulálás - enunciation

artikulátlan hangok - burble

artikulátlan ugatásszerû hang - woof

artritizmus - arthritism

áru - chaffer, goods, ware, seller's over, merchandise

áru eladását erõlteti - to push

áru nagy forgási sebessége - rapid turnover of goods

áruba bocsát - to prostitute

áruba bocsát vmit - to put sg up for sale

áruba bocsátás - pitching

árubehozatal - import

árubõség - glut

árucikk - commodity, line, line of goods, piece

árucikkek - goods

árucsere - barter

árufajta - line, line of goods

árufetisizmus - fetishism of commodities

áruforgalom - goods turnover

árugyûjtõ könnyû teherautó - pick-up truck

áruhalmozó - grabber, hoarder

áruház - stores, emporium, emporia, department store

áruházban lop - to shoplift

áruházi elárusító - clerk

áruházi felügyelõ - shopwalker, floor-walker

áruházi tolvaj - booster, shoplifter

áruhiányt teremt vmiben - to make a corner in sg

áruhiányt teremtõ felvásárlás - corner

áruhitel - commercial credit, commodity credit

árujegy - delivery slip, docket

árujegyzék - invoice

áruk elrendezése - setout

áruk kirakása - setout

árukapcsolás - tie-in sale

árukészlet - stock, stockpile, goods on hand

árukihordó autó - wagon, delivery van

árukihordó gépkocsi - wagon

árukihordó kocsi - delivery van

árukihordó segéd - van-guard

árukkal törleszt - to take it out in goods

árul - to vend, to sell, sold

árul vmit - to travel in sg

árulás - perfidy, treachery, treason, foul play

árulerakat vezetõje - stockish

árulkodás vkire - telling on sy

árulkodik - to sneak, to blow, blew, blown, to peep

árulkodik vkire - to sneak on sy

árulkodó - telltale, sneak

áruló - snitcher, traitorous, rat, treacherous, traitor

áruló jel - giveaway

áruló lesz - to rat

áruló módon - treasonably

áruló nyom - giveaway

áruraktár - store

árus - vendor, monger

árusít - to vend, to sell, sold

árusítás - mongering

árusítható - vendible

árusító automata - vending machine

árusítóbódé - stall

áruszállítás - transit

árut eladásra kínál - to offer goods for sale

árut felvásárol - to corner

árut hajóra rak - to take goods on board

árut kiszolgáltató utalvány - docket

árut leszállít - to deliver the goods

árut repülõgépen szállít - to carry goods by air

árutétel - lot

árutételeket kipipál - to keep tally of goods

árutételeket megjelöl - to keep tally of goods

árutételeket megpontoz - to keep tally of goods

árutõzsde - produce exchange

áruval ellát - to stock

árva - orphan

árvacsalán - blind nettle, dead nettle

árvácska - pansy

árvaház - orphanage

árván született - posthumously, posthumous

árvaság - orphanage

árverés - auction

árverés lefelé - Dutch auction

árverési becsüs - broker

árverési csarnok - salesroom, mart, sale-room

árverési helyiség - salesroom, sale-room

árverési terem - sale-room, salesroom

árverésre kerül - to come under the hammer

árverésvezetõ - auctioneer

árverezõ - bidder

árvetés - estimate

árvíz - freshet, flood, inundation

árvízjárta terület - floodplain

árvízvédelem - protection against flood, flood-prevention

arzén - arsenic, arsenium

arzenál - arsenal

árzuhanás - crash

as - as, ases

ás - to sink, sank, sunk, to dig, dug, to spade

ás egy kicsit a kertben - have a dig in the garden

ás egy sort a kertben - have a dig in the garden

ásatás - excavation

ásató - digger, dig

ásít - to gape, to yawn

ásítás - gape, yawn

ásító - gapy

ásítozik - to gape

ásítozó - gapy

áskálódás - intrigue

áskálódik - to intrigue

áskálódik vki ellen - to intrigue against sy

áskálódó - scheming

ásó - spit, spade

ásó gép - digger

ásó szerszám - digger

ásónyi - spit

ásónyomnyi föld - spit

ásónyomnyi mélység - spade

áspiskígyó - asp

ásvány - mineral

ásványi - mineral

ásványi kátrány - bitumen

ásványi kaucsuk - elastic bitumen

ásványi zsiradék - crude paraffin, crude paraffine

ásványindikátor - indicator

ásványkonkréció - aggregate

ásványolaj - mineral oil

ásványolaj koncesszió - oil concession

ásványosít - to mineralize

ásványösszenövés - aggregate

ásványvilág osztálya - classes of a kingdom

ásványvíz - water, table waters, mineral waters

asz - a flat

ász - ace, hot

aszal - to shrivel, to dehydrate, to parch, to wizen

aszalódás - shrivelling

aszalt - dried, parched, dry

aszalt alma - shrunken apple

aszalt füge - pulled figs

aszalt szilva - French plums, prune

aszály - drought

aszbolán - earthy cobalt

aszbolit - earthy cobalt

aszfalt - asphalt, bitumen, blacktop

aszfalt teniszpálya - hard court

aszfaltos - bituminous

aszfaltos út - surfaced road

aszfaltoz - to bitumenize, to blacktop

aszfaltozott futópálya - tarmac

aszfaltozott gurulópálya - tarmac

aszfaltozott leszállópálya - tarmac

aszfaltszõnyeg - bituminous carpet

aszfaltút - blacktop

aszimmetria - skew

aszimmetrikus - lopsided, skewed, skew

aszimmetrikus eloszlás - skew distribution, asymmetric distribution

aszimptota - asymptote

aszimptotikus - asymptotical, asymptotic

aszkéta - austere

aszociális egyén - misfit

ászokcsavar - stud

ászokcsavar anyával - standing bolt

ászokfa - joist, sleeper, bolster

aszott - withered, weazened, wizen, wizened, lean

aszpirin - acetylsalicylic acid

asszimetrikus levél - oblique leaf

asszimiláció - assimilation

asszimilál - to assimilate

asszimiláló - assimilative

asszimilálódás - assimilation

asszimilálódik - to assimilate

asszisztens - adjunct, surgeon's mate

asszociáció - coupling, association

asszociál - to associate

asszonánc - assonance

asszony - woman, women, skirt, girly, wife, wives

asszonybolond - sucker on dames

asszonyhoz illõ - wifely

asszonyi bájak - feminine charms

asszonyiság - womanhood

asszonnyá érés - womanhood

asszonyos - womanish

asszonyossá tesz - to womanize

asszonyt hoz a házhoz - to get a wife

asszonyt visz a házhoz - to get a wife

ászt tett a királyomra - he put an ace upon my king

asztag - stack

asztagba rak - to stack

asztagot rak - to stack

asztal - table, desk, dead man, board

asztal vége felé ül - to sit below the salt

asztaldísz - centerpiece, centre-piece

asztalfõhöz közel ül - to sit above the salt

asztalfõn - at the head of the table

asztalfõn ül - to preside, to pour out

asztalfutó - runner

asztalhoz ül - to settle down to dinner

asztali áldás - grace

asztali ecet és olajtartó - pair of castors, castors

asztali edények - dishes

asztali eszterga - bench lathe

asztali evõeszköztámasz - knife-rest

asztali ima - grace

asztali imát mond - to say grace

asztali készlet - service

asztali lámpa - desk lamp

asztali só - table salt

asztali számológép - desk calculator

asztali üveg - decanter

asztalitenisz - table tennis

asztallap - leaf, leaves, tabletop

asztalnál felszolgál - to wait at table

asztalos - joiner, carpenter

asztalos csavarfogó - joiner's cramp

asztalos satu - joiner's cramp

asztalosmesterség - joinery

asztalosmunka - joinery

asztalra tesz - to table

asztaltárs - mess-mate, trencherman, trenchermen, convive

asztaltársaság - table

aszteroida - asteroid

asztma - asthma

asztmás - asthmatic

asztmás légzés - wheeze

asztmás lélegzés - wheezing

asztrahán - Persian lamb

asztrofizikus - astrophysicist

át - through, via, across, by, over

át a határon - over the border

át nem alakítható - irreducible

át nem gondolt - unthinking

át nem ruházható - not negotiable, unalienable

át nem vett darab - refuse

át tudod ugrani? - can you jump over?

átabotában csinál - to huddle things up, to huddle things together

átad - to leave, left, to convey, to surrender, to pass

átad vkinek vmit - to turn sg over to sy

átad vkit a rendõrségnek - to give sy in charge

átad vmit vkinek - to give sg over to sy

átadás - surrender, delivery, presentation, deliverance

átadja magát a kétségbeesésnek - to give way to despair

átadja magát vmi szenvedélynek - to be given over to sg

átadja magát vminek - to abandon oneself to sg, to indulge in sg

átadja ülõhelyét vkinek - to give up one's seat to sy

átadó - transmitter, transmitting

átalakít - to reblock, to reshuffle, to do up, to reshape

átalakít vmilyen célra - to fit

átalakítás - reconstruction, transformation, doing-up, altering

átalakítható - transformable

átalakul - to alter, to transform

átalakul vmivé - to change to sg, to pass into

átalakulás - alteration, turning, transformation, transmutation

átalakuló - altering

Atalanta-lepke - red admiral

átalány - overhead

átalányár - overhead price, flat rate

átalánydíj - flat rate

átalánydíjért dolgozik - to work by the job

átáll - to desert, to come over

átáll a másik párthoz - to change sides

átállás - desertion, switch

átáramoltat - to circulate, to pass in

átáramoltatás - perfusion

átautózik vkihez látogatóba - to motor over to see sy

atavisztikus visszaütés - throwback

atavizmus - reversion to type

átázás - leaching

átázik - to leach

átázott - spongy, sodden, soggy, soaked

átáztat - to drench, to steep

átáztat vmivel - to drench with sg

átáztatás - leaching

átbasz vkit - to shit on sy

átbaszik - to shaft

átbaszik vkit - to shit, shat, to shit on sy

átbocsátó vámlevél - customs permit

átbocsátóképes - permeable

átboltoz - to cope, to cove

átboltozás - hang

átbújik - to get through

átbukik - to tumble over

átcikázik - to flash

átcsepegtet - to percolate

átcserél vmit vmire - to exchange sg for sg

átcsévél - to wind, wound

átcsomagol - to repack

átcsoportosít - to rearrange

átcsoportosítás - rearrangement

átcsurgás - ooze

átcsúszik - to slip through

átcsúszik (vizsgán) - to scrape through

átcsúsztat vmit a vámon - to get sg through the customs

átdiffundál - to permeate

átdolgoz - to reshape, to rework, to do over, to remodel

átdolgozás - re-make, reconstruction, altering, revision

átdolgozott - revised

átdolgozott kiadás - revision

átdöf - to pierce, to pin, to preen, to transfix

átdöf vkit - to run sy through

átdöfés - transfixion

átdörzsöl vmit - to give sg a rub

ateista - atheist

ateistának vallja magát - to set up for an atheist

ateizmus - atheism

átejt - have sy on, to get at, to let down, to con, to gag

átejt vkit - to pull a fast one, to trade sy down the rivet

átejtés - burn, letdown, spoof, gimmick

átejthetõ - gullible

átejthetõség - gullibility

átél - to project, to live through, to see, saw, seen

átélés - empathy

átellenben - vis-à-vis, in front of

átellenesen - oppositely

átemel - to lob

átemelés (teniszben) - lob

átenged - to cede, to yield, to let through, to concede

átenged vkit - to let sy through

átenged vmit vkinek - to give sg over to sy

átengedés - abandonment, transference, transfer

átengedi a terepet - to yield ground

átengedi a teret - to yield ground

átengedi a vizet - to let in water

átengedõ - pervious

átengedõ okirat - deed of transfer

átér - to span

áteresz - relief

átereszt - to leak, to let through

áteresztés - leakage

áteresztõ - pass, untight, pervious, permeable

áteresztõ képesség - transmissivity, permeability, perviousness

áteresztõ szelep - by-pass

áteresztõképesség - transmissivity

átesik - to get over, to come through

átesik a krízisen - to turn the corner

átesik a vámvizsgálaton - to get through the customs, to pass the customs

átevez - to pull over

átevez a zúgón - to shoot the rapids

átfed - to overlap

átfedés - land, overlap, superimposition

átfedik egymást - to overlap one another

átfedõ - overlapping

átfésül - to comb, to scour, to rake over, to comb out

átfésüli a terepet - to scour the ground

átfog - to clasp

átfogalmaz - to rephrase

átfogó - overall, all-in, broad, large, roundabout

átfogó kép - panoramic view, panorama, general idea

átfogó leírás - panorama

átfogóan - expansively

átfogóképesség - sweep

átfolyási mennyiség - throughput

átfon - to enwreathe

átfordít - to wheel, to turn over

átfordított - turned over

átfordul - to slue round, to wheel about, to slew round

átformál - to remake, remade, to resculpture, to transmogrify

átformálás - remodeling

átfúr - to pierce, to scour, to punch, to hole

átfurakodik - to needle

átfurakodik vmin - to crush one's way through sg, to worm through

átfurakszik vmin - to thread one's way through sg

átfúródás - transfixion

átfúródik - to pierce

átfut - to give sg the once-over, to run over, to scan

átfut (könyvet) - to flip through

átfut vmit - to give sg the once-over, to skim through sg

átfutás - pass

átfutó fedélzet - freeboard deck

átfutott a hideg a hátán - a shudder passed over him

átgázol - to wade, to override, -rode, -ridden

átgázol (folyón) - to ford

átgázol a sáron - to splodge through the mud

átgázol egy folyón - to wade across s stream

átgázoltat - to wade

átgondol - to retrace, to turn over, to go over

átgondolt - reasoned, mature, deliberate

áthág - to violate, to contravene, to infringe

áthágás - transgression, infraction, contravention

áthajlik - to lean over

áthajol - to lean over

áthajt - to pull over, to drive through

áthalad - to go through, to pass, to pass through, to cross

áthaladás - passage, transition, traverse, transit, pass

áthaladási elsõbbség - right of way

átháramlás - devolution

átharap - to bite through

áthárít - to devolve, to shuffle off

áthárítás - devolution

áthat - to imbibe, to prepossess, to pervade, to transfix

áthatja vmi - to be full of sg

átható - obtrusive, acute, piercing, trans, intent, shrill

átható (fájdalom) - pungent

átható pillantás - glare

átható tekintet - cutting glance

átható tekintetû - keen-eyed

áthatóan - piercingly

áthatol - to get through, to percolate, to plough through

áthatolás - permeation

áthatolhatatlan - impermeable, solid, impenetrable, impervious

áthatolhatatlan vértezet - armour of proof, proof armour

áthatolható - permeable, passable

áthelyez - to relay in another place, to transpose, to shift

áthelyezés - transfer, transference

áthelyezhetõ - transferable

áthelyezik hivatalcserével - to exchange into a new post

áthevült csapágy - hot bearing

áthidal - to bridge, to iron out, to by-pass a jet, to span

áthidalás - bridging

áthidalható - superable

áthidaló - lintel

áthidaló gerenda - lintel

áthidaló megegyezési alap - modus vivendi

áthidaló tartógerenda - bearer

áthidalt sínütközés - bonded joint

áthívat vkit - to ask sy over

áthoz - to bring over, to carry forward

áthoz (összeget) - to bring forward

áthúz - to rule out, to cross, to line through, to cancel

áthúzás - deletion, pulling over, cancellation

átigazol - to transfer

átigazolás - transfer

átír - to transcribe

átirányítás - changeover

átírás - transcript, transcription, notation

átírás jelkulcsba - coding

átírás más hangnembe - transposition

átismétel - to con over

átitat - to sop, to saturate, to steep, to impregnate

átitatás - saturation, permeation, imbibition

átitatódik - to impregnate

átitatódik vmivel - to steep

átitatódott - sodden

átitatott - sodden, soaked, impregnate

átível - to arc, to arc over, to overarch, to span

átívelés szigetelõláncon - cascading

átizzadt - sweaty

átjár - to pervade, to percolate, to pierce, to imbibe

átjárás - transit

átjárható - permeable

átjáró - lane, passage, areaway, way through, gangway

átjárókocsi - vestibule-car

átjáróul szolgál vhova - to give access to

átjavít - to retouch

átjön - to come over

átjön vkihez - to come round

átjut - to get over, to get across, to negotiate

átjut a vámon - to get through the customs, to pass the customs

átjut vmin - to over

átjutás - getting across, getting over, getting through

átjuttat - to get over

atka - tick, mite

átka vkinek - despair

átkapcsol - to reverse, to switch over, to switch

átkapcsolás - shifting

átkapcsoló - commutator

átkapcsolom Smith úrhoz - I shall put you on to Mr Smith

átkarol - to clasp, to twine, to hug

átkarol vkit - to close in on sy, to take sy round the waist

átkarolás - hug, clinch, cole

átkel - to ferry over, to cross over, to come across

átkel a réven - to cross the ferry

átkel a tengeren - to cross the water

átkel a zúgón - to shoot the rapids, to run the rapids

átkel az óceánon - to cross the water

átkel az úttesten - to cross over the road

átkelés - crossing, traversing, shooting, getting across

átkelõ bárka - fish

átképzés - re-training

átkeresztel - to rename

átkéret vkit - to ask sy over

átkokat szór - to belch out blasphemies, to fulminate

átkokat szór vkire - to imprecate curses on sy

átkopírozódik - to dissolve

átkos - pestilent

átkoz - to cuss, to curse, to blast, to swear at, to damn

átkozódás - fulmination, cursing, imprecation

átkozódik - to cuss, to belch forth blasphemies, to curse

átkozódó - imprecatory

átkozott - curst, bally, cursed, damned, goddamn, accursed

átkozott bolond vagy - you are a something fool

átkozott legyen a nap! - woe worth the day!

átkozottul - perishing, deucedly, bally, damned

átkozottul rossz - deuced bad

átköltözés - transference

átköltözési költség - travelling expenses

átköltözik - to transfer

átköltöztet - to rehouse

átköt - to tress, to tie

átkötés - envelope

átkúr - to shaft

átkutat - have a nose round, to rake, to explore, to rummage

átkutat vmit - to give sg the once-over, to search sg over

átkutatás - rummage

átkutatja a vidéket vki után - to scour the country for sy

átkutatja vki zsebeit - to go through sy's pockets

átlábal a sáron - to splodge through the mud

átlag - run, par, mean

átlagár - mean price

átlagban - on a par

átlagember - common man

átlagemberek - common run of mankind, hoi polloi

átlagérték - average

átlagol - to average

átlagolás - averaging

átlagoló - averager

átlagon alul - below the average

átlagon aluli - to be below par, below par

átlagos - average, run, common, run of the mill, ordinary

átlagos ízlésû - middle-brow

átlagos tengerszint - mean sea level

átlagosan - on the average, on a par

átlagosság - meanness, ordinariness

Atlanti-óceánon át közlekedõ - transatlantic

Atlanti-óceánon túli - transatlantic

Atlanti-óceánt átszelõ - transatlantic

átlapolás - land

átlapolt palánkolású csónak - lapstreak

átlapoz - to flip through

átlapoz egy könyvet - to leaf through a book

átlapoz vmit - to skim through sg

átlapozás - superimposition

átlapozó - skimmer

atlasz - atlas

atlasz-kötésminta - atlas

atlasz-selyemanyag - atlas

atlasz-szövet - atlas

atlaszcsigolya - atlas

atlaszfényt ad vminek - to satin

atlaszfényû - satiny

atlaszselyem - satin

átlát - to see through

átlátszatlan - opaque

átlátszatlanság - opacity

átlátszik - to show through

átlátszó - dioptric, sheer, see-through, clear, dioptrical

átlátszó húsleves - clear soup

átlátszó kifogás - thin excuse, lame excuse

átlátszó mentség - lame excuse

átlátszó mûanyag - perspex

átlátszó üveg - white glass

átlátszóság - transparency

átlép - to step across, to step over

atléta - jock, athlete

atlétaing - singlet

atlétát túledz - to train an athlete too fine

atlétika - athletic sports, track and field events, athletics

atlétikai - athletic

átló - diagonal

átlós - trans, cross, diagonal

átlós irányban - diagonally

átlós irányú - traverse

átlós redõ - transverse fault

átlós vonal - traverse

átlósan - diagonally, traverse, on the bias

átlósan vezet - to crab

átlovagol vkihez - to ride over

átlõcsöl vmit vkire - to shrug sg off onto sy

átlyuggat - to honeycomb

átlyuggatott - honeycombed

átlyukaszt - to hull, to punch, to hole, to pierce, to clip

átlyukaszt vmit - to peck a hole in sg

átmásol - to transfer, to trace

átmásolás - transfer, transcription

átmegy - to come through, to go through, to get through

átmegy (vizsgán) - to pass

átmegy a cenzúrán - to be censored

átmegy az utcán - to cross over the road

átmegy az úton - to cross over the road

átmegy vmin - to pass over

átmelegít - to toast

átmelegszik - to toast

átmenés - transition, transit

átmenet - transition, border-land

átmenetek nélküli - ungraded

átmeneti - impermanent, interim, extemporal, fugacious

átmeneti állapotban - betwixt and between

átmeneti derült idõ - bright intervals

átmeneti frekvencia - turnover frequency

átmeneti ív - tapering curve

átmeneti jelleg - transience, transiency

átmeneti jellege vminek - impermanence

átmeneti lecsendesedés - let-up

átmeneti megoldás - transient arrangements

átmeneti nyugalmi helyzet - dwell

átmeneti nyugalom - lull

átmeneti tartózkodás - sojourn

átmeneti volta vminek - impermanence

átmenetileg - pro tem, pro tempore, for a short time

átmenetileg nem használ - to sink, sank, sunk

átmenetileg tartózkodik - to sojourn

átmenõ - through, transit

átmenõ aktívák - prepayment at year end

átmenõ forgalom - access only, through traffic

átmenõ fõvágány - through line

átmenõ hang - transient note

átmenõ pályaudvar - through station

átmenõ teljesítmény - throughput

átmenõ út - through road

átmenõ vendég - transient, transient visitor

átmenõközpont - tandem office

átmér - to mete

átmérõ - diameter

átmetsz - to intercept, to intersect

átmetszés - through cut

átmos - to leach

átmosás - leaching

atmoszféra - atmosphere, sky

atmoszférikus - atmospheric, atmogenic

atmoszferikus zápor - air shower

átmulatja az éjszakát - to make a night of it

átnedvesedett - waterlogging, sodden

átnevel - to brainwash

átnevelés - brainwashing

átnéz - to look over, to go through, to sub, to revise

átnéz vhova látogatóba - to step over

átnéz vmit - to skim through sg, to give sg the once-over

átnézés - revision, survey

átnézve és jóváhagyva - read and approved

átnövés - prolification

átnyom - to put through

átnyújt - to hand, to put in

átnyújtás - presentation

átok - cuss, curse, damn, ban, imprecation

átok- - imprecatory

átok reá - curse on him

atoll - atoll

átolvas - to read through, to go over, to peruse

átolvas (pénzt) - to count over, to check

atom - atom

atom- - nuclear, atomic, atomical

atom aláosztó - atom scaler

atombiztos - nuclear-proof

atombomba - atomic bomb, atom bomb

atombomba-robbanás - atomic blast

atombomba-robbanás légnyomása - atomic blast

atombombázó repülõgép - atomic bomber, atomic destroyer

atombomlás - atomic disintegration

atombontás - atomic fission

atomcsapadék - fall-out

atomcsapás - atomic strike

atomcsend - nuclear test ban

atomcsend egyezmény - nuclear test ban

atomelmélet - atomic theory

atomenergia - nuclear power, atomic energy, atomic power

atomerõmû - nuclear power station, nuclear power plant

atomerõvel hajtott - nuclear-powered

atomfegyver - nuclear weapon

atomháború - nuclear warfare, atomic warfare, nuclear war

atomhajtású - nuclear-powered, atomic

atomhajtómûves rakéta - atom rocket

atomhatalom - nuclear power

atomhõ - atomic heat

atomizál - to atomize

atomizmus - atomic theory

atomkorszak - atomic age

atomkörsugár - atomic radius

atomkutatás - nuclear research

atomlövedék - atomic projectile

atommag - atomic nucleus, nucleus, nuclei, atomic kernel

atommag perdülete - nuclear spin

atommaghasadás - atomic fission, nuclear fission

atommaghasítás - atomic fission

atommagkutatás - nuclear research

atommáglya - atomic pile

atommeghajtású - atomic

atomokra vonatkozó - atomic

atomreaktor - nuclear reactor

atomrendszám - atomic number

atomrombolás - atom smashing

atomromboló - atom booster

atomsugár - atomic radius, atomic beam

atomsugárzás - atomic radiation

atomsúly - atomic weight

atomszám - atomic number

atomszerkezet - atomic structure

atomtömeg - atomic mass

atonális - atonal

atonalitás - atonality

átöblít - to leach

átölel - to twine, to embrace, to clasp, to press

átölel vkit - to wreathe one's arms about sy

átölelés - caress

átöltözik - to change, to change one's clothes

 

átömleszt - to perfuse, to transfuse

átömlesztés - transfusion, perfusion

átönt - to transfuse

átöntés - decanting, decantation, transfusion

átörökít - to transmit

átörökölhetõ volta vminek - inheritableness

átörökölhetõség - inheritableness

átörökölt bujakór - congenital syphilis

átpárologtatás - pervaporation

átpártol - to turn over, to desert, to go over, to come over

átpártol az ellenséghez - to go over to the enemy

átpaszíroz - to pass through, to cream

átpasszol vmit vkire - to shrug sg off onto sy

átrág - to bite through

átrágja magát egy könyvön - to wade through a book, to plough through a book

átrajzol - to trace

átrak - to transship, to take over, to tranship, to shift

 

átrakás - shifting

átrakó állomás - transfer station

átrakodás másik jármûre - transhipment, transshipment, trans-shipment

átrakóhajó - lighter

átrakóvágány - side-track

átráz - have sy on

átrendez - to realign, to rearrange, to redistribute

átrendezés - redistribution, realignment, rearrangement

átrendezõdés - realignment

átrepül - to hop

átrium - atrium, atria

atrocitás - atrocity, atrociousness

átrohan - to tear across

atropin - atropine

átrostál - to riddle, to sift

átruház - to alienate, to demise, to make over, to assign

átruházás - conveyance, devolution, grant, livery, demise

átruházási okirat - grant

átruházható - negotiable, transferable

átruházhatóság - negotiability

átruházó - transferor

átruházó okirat - deed of transfer

átsajtolás - extrusion

átsegít - to get sy through, to bring through

átsegít vkit vmin - to see sy through

átsiklik - to skate over, to slur

átsiklik vmi felett - to skim over sg

átsiklik vmin - to pass over, to slur over sg, to pass

átskáláz - to normalize

átsuhan vmin - to pass over

átszakítás - bursting

átszakítja a célszalagot - to breast the tape

átszalad - to run through, to run over

átszalad vkihez - to pop over to sy, to pop round to sy

átszáll - to transfer, to change

átszáll vkire - to vest in sy

átszáll vmi felé - to change trains for swhere

átszállás - transfer, change

átszállás nélkül - through

átszállás! - all change!

átszállít - to transfer, to tranship, to trans-ship, to ferry

átszállítás - transfer

átszállítás másik jármûre - transhipment, transshipment, trans-shipment

átszámolás - telling, telling over

átszed - to reset, reset

átszel - to intercept, to knife, to run across

átszelés - traversing

átszeli a tengert - to knife through the seas

átszellemít - to spiritualize, to transfigure, to dematerialize

átszellemül - to dematerialize

átszellõzés - through ventilation

átszervez - to reshuffle, to shake up

átszervezés - reshuffle, shake-up, realignment

átszervezõdés - realignment

átszitál - to riddle, to garble

átszivárgás - percolation, infiltration, permeation, seepage

átszivárog - to seep, to silt, to strain, to percolate

átszorít - to strop

átszõtt - shot

átszúr - to stake, to stab, to needle, to preen, to prod

átszúrás - transfixion

átszúródik - to pierce

átszûr - to strain, to percolate, to filter

átszûrés - percolation

átszûrõdés - percolation, permeation

átszûrõdik - to percolate, to ooze, to sift, to seep, to leach

áttanulmányozás - survey

attasé - attaché

áttaszít - to put through

áttekint - to survey, to review, to take stock of sg

áttekintés - résumé, review, synopsis, synopses, survey

áttekinthetõség - perspicuity

áttelepít - to resettle, to transplant, to relocate

áttelepítés - transplantation, resettlement, relocation

áttérés - switch, changeover

átterjed - to spread over

áttért ember - proselyte

áttervez - to retrofit, to redesign

áttervezés - retrofit

áttesz - to transpose

áttétel - transmission, transposal, transcription

áttételi - translational

áttetszõ - clear, translucent, gauzy, limpid, transparent

áttetszõ festék - glaze

áttetszõ festékkel bevon - to glaze

áttetszõség - transparency

áttevés - transposal

attika-csatorna - trough-gutter

attikai só - attic salt

áttocsog a sáron - to splodge through the mud

attól - therefrom, thereon

áttol - to put through, to traverse, to shunt

attól az idõtõl fogva - from that time

attól az idõtõl kezdve - from that time, thenceforth, thenceforward

attól félve - in dread of doing sg

attól félve hogy - for fear of

attól fogva - from that time, thenceforth, thenceforward

attól kezdve - from that time, thereafter

attól reszket - to dread falling ill, to dread to fall ill

attól reszketve - in dread of doing sg

attól retteg - to dread falling ill, to dread to fall ill

attól tartok - I fear so

attól tartva hogy tesz vmit - in dread of doing sg

áttolakszik - to push through

áttolás - traversing

áttölt - to transfuse, to decant

áttöltés - decanting, transfusion, decantation

áttör - to break through, to breach, to splinter through

áttörés - breach, breakthrough

áttörõgép - pulper

áttöröl - to do over

áttört gótikus - tracery

áttört ötvösmunka - filigree

attrakció - feature, stunt

áttûnés - dissolve

áttüzesedett csapágy - burned bearing

átugorható - to bear skipping

átugorja a patakot - to skip a brook, to skip over a brook

átugrál - to skip over, to skip, to skip across

átugrás - skip

átugrik - to leap, leapt, to skip, to skip across, to leap

átugrik a patak fölött - to skip over a brook, to skip a brook

átugrik vhova - to hop over to swhere

átugrik vkit a szamárlétrán - to be promoted over sy's head

átugrik vmin - to over

átugrik vmit - to vault

átúszás - dissolve

átúszik - to swim, swam, swum, to dissolve

átutal - to appropriate, to transfer, to assign, to remit

átutalás - transfer

átutazás - passage, transit

átutazó - through passenger, transit

átutazóban - in transit

átutazóvízum - transit visa

átültet - to transplant, to replant, to graft

átültetendõ szerv - transplant

átültetés - replantation, transplantation, graft

átültetett növény - transplant

átültetett növények - replantation

átültetett szerv - reject, transplant

átültetett szövet - graft

átültetett testszövet - graft

átüt - to punch, to show through

átütés - flashback

átütéses másolat - carbon

átütõ erejét vesztett golyó - spent bullet, spent ball

átütõ erejû - smashing

átütõ siker - reverberating success

átütõ tû - pricker

átvág - have sy on, to intersect, to take a short cut

átvág vkit - to shit on sy

átvágás - cut-off, cutoff, burn, through cut, intersection

átvágó út - by-pass

átvágódik - to pancake

átvállal - to take over

átvállalás - takeover

átvállalja a kötelezettségeket - to take over the liabilities

átvállalja a tartozásokat - to take over the liabilities

átválogat - to pick over

átvált - to switch over, to convert

átvált vmibe - to change to sg

átvált vmire - to change to sg

átváltás - conversion

átváltási árfolyam - rate of exchange, exchange, exchange rate

átváltható - convertible

átváltható vmire - to exchange for sg

átváltó - commutator

átváltókar - shifter

átváltóvezeték - jumper

átváltozás - turning, transmutation, conversion, transformation

átváltozik - to transform

átváltozik vezérré - to go to queen, to queen

átváltozik vmivé - to change to sg

átváltoztat - to transmute, to metamorphose, to transfigure

átváltoztat (büntetést) - to commute

átváltoztatás - conversion, transfiguration, transmutation

átváltoztatható - commutable, transformable

átvarázsol - to metamorphose, to transmogrify

átvehetõ - receivable

átver - to nick sy for sg, have sy on, to stiff, to dish

átverés - ramp, burn

átvergõdik - to wade, to get through, to plough through

átvesz - to take over, to receive, to be in receipt of

átvészel - to weather, to ride out a storm

átveszi a hatalmat - to assume authority, to take command

átveszi a parancsnokságon - to assume command

átveszi a parancsnokságot - to take command

átveszi a szolgálatát vkinek - to take over from sy

átveszi a vezetést - to take the lead

átveszi az irányítást - to take charge

átveszi az õrséget - to take over the watch

átveszi az üzletet - to take over a business

átveszi hivatalát - to take up one's duties

átvétel - borrowing, receipt, receiving, reception, takeover

átvételi vizsgálat - acceptance test

átvételkor - on receipt of

átvevõ - recipient

átvevõ kártya - card of re-entry

átvezet - to see across

átvezetés - transition

átvezetõ szigetelõ - busing

átvilágítás - sparks

átvillan (gondolat) - to flit

átvirrasztott éjszakán át - in the night watches, in the watches of the night

átvisz - to transfuse, to get over, to transfer

átvisz (összeget) - to bring forward

átvisz egy szót - to carry on a word

átvitel - balance to next account, transfer, transference

átvitelez - to bring forward

átviteli - translational

átvitt - figurative

átvitt értelem - transferred sense

átvitt értelemben - in a figurative sense

átvivõ - transmitting

átvizsgál - to audit, to verify, to revise, to check, to comb

átvizsgálás - revision, boarding, check

átvizsgálást végzõ hajó - boarding ship

átvizsgáló tiszt - boarding officer

átvonul - to adjourn

átzsilipel - to lock

atya - father

atyafiság - kinship, cousinhood

atyafiság-pártoló - nepotistic

atyafiságpártolás - nepotism

atyai - parental, fatherly, paternal

atyai intelmek - grandfatherly advice

atyai módon - fatherly

atyai tanácsok - grandfatherly advice

atyailag - fatherly

augur - augur

augusztus - august

augusztus elseje - wattle day

aukció - auction

aura - aura, aurae, effluvium

Ausztrália - Australia

Ausztráliába - down under

Ausztráliába lógott - he bolted to Australia

Ausztráliába szökött - he bolted to Australia

Ausztráliában - down under

ausztráliai - Australian

ausztráliai angol - Australian English

ausztráliai angolság - Australian

ausztráliai ember - Australian

ausztráliai katona - digger

ausztráliai kontinens belseje - red centre

ausztráliai legyezõs galamb - fan-tail

ausztráliai nyelv - Australian

Ausztria - Austria

autentikus - authentic

autó - car, motor-car, can, automobile

autó- - automotive

autóbusz - motor-bus, omnibus, bus, coach

autóbusz emelete - top-deck

autóbuszjárat - bus service

autóbuszjegy - transportation

autóbuszkalauz - bus-conductor

autóbuszon - aboard

autóbuszon megy - to ride in a bus

autóbuszon utazik - to ride in a bus

autóbusszal - by bus

autóbuszváróhely - bus shelter

autóduda - horn

autóduda hangja - honk

autóemelõ kocsi - wrecking lorry

autogejzír - geyser

autogénvágás - torch cutting

autogram - autograph

autógumi - tire, tyre

autóipar - automotive industry

autójavító - repairer, repair shop, repairman, repairmen

autók részére járhatatlan út - road unfit for motor traffic

autokláv - autoclave

autokláv kezelésben részesül - to autoklave

autoklávban kezel - to autoklave

autókölcsönzõ - rent-a-car

autokrata rendszer híve - caesarist

autókürt - hooter, klaxon-horn, klaxon

automata - automaton, automata, automatic

automata büfé - vending machine, automat

automata étterem - automat

automata fegyver - automatic weapon

automata sebességváltás - automatic shift change

automata sebességváltó - automatic transmission shift

automata sebváltó - automatic gear-change

automataérme - slot coin

automatafegyver - recoil loader

automatikus - self-service, automatic

automatikus indító - self-starter

automatikus ivókút - drinking-fountain

automatikusan - automatically

automatizál - to automate

automatizálás - automation

autómentõ - tow truck, breakdown truck, wrecker

autómentõ osztag - break-down gang

autómérnök - automotive engineer

automobil- - automotive

autómosó - car wash

autón - by road

autón megy - to go by car

autón szállít - to motor

autón visz - to motor

autonóm - autonomous

autonómia - autonomy, home rule

autonomista - communalist

autópálya - highway, freeway, expressway, motorway, thruway

autópálya-gyûrû - ring-road

autópálya gyûrû - ring-road

autópályagyûrû - beltway

autoptikus - autopsical, autopsic

autóra kéredzkedik - to thumb it, to thumb a ride

autós - motorist

autósiskola - driving school

autóskesztyû - gauntlet

autóstoppal utazik - to hitch a ride, to hitchhike

autóstoppol - to thumb

autóstoppot kér - to thumb a ride, to thumb a lift

autószállító - car-transporter, car-carrier

autószerelõ - car mechanic, motor mechanic

autoszifon - siphon-bottle, siphon

autósszemüveg - preserves

autót bekurbliz - to crank up a motor car

autót kézzel beindít - to crank up a motor car

autót tart - to run a car

autót vesz - to set up a car

autótaxi - taxi, hackney-carriage

autotípiai klisé - photogravure

autotípiai klisékészítés - photogravure

autotípiai klisékészítõ - photogravurist

autóút - highway, through route, motor vehicles only

autóútra megy - have a run in the car, to go for a run in the car

autóval - by car

autóval feltekeredik vmire - to wrap one's car around sg

autóval kapcsolatos - automotive

autóval nekimegy vminek - to wrap one's car around sg

autóval tekereg a városban - to buzz

autóversenyen vesz részt - to motor

autóvezetõi vizsga - driving test

autóvezetõt megállít - to gong a driver

autózás - motoring, drive

autózgat - to tootle along

autózik - to motor

autózik egyet - to go for a spin

autózni megy - to go for a run in the car, have a run in the car

avantgard - farout

avantgárd - farout

avantgardista mûvész - vanguard artist

avarmezõ - moorland

avas - rank, rusty

avas vaj - high butter

avasodni hagy - to wind

avatás - crabbing

avatási nap - commencement

avatatlan - uninitiated

avégbõl - to the end that

aviatika - flying

aviatikus - aviator

avizó - letter of advice, advice note

avizó hajó - dispatch

avulás - aging, ageing

avuló - aging

avval áltatja magát - to conceit oneself that

axiális - axial

axióma - axiom

axiomatikus - axiomatical, axiomatic

az - what, which, what, that one, that, the one who, it

az 1648-as csonka parlament - rump parliament

az a célja - to be out to

az a felfogása - to be of the opinion that

az a furcsa - funny enough

az a gyanúja - have an idea that

az a gyanúja hogy - have an idea that

az a gyanúm - I have a hunch that, I have a shrewd idea that

az a hír járja - word came that, according to hearsay

az a hólyag! - that bligher!

az a jópofa Smith - the scream of a fellow smith

az a kívánságom - I wish it to be done, I wish for it to be done

az a különös - funny enough

az a szándéka - to start out to, to be out to

az a szóbeszéd járja - according to hearsay

az a terve - to start out to

az a történet járja - there is a story that

az ágyat nyomja - to be confined to bed

az ajtó belülrõl zárható - the door bolts on the inside

az ajtó felpattant - the door sprang open

az ajtó kicsapódott - the door sprang open

az ajtó kivágódott - the door sprang open

az aki lök - putter

az akkori igazgató - the then director

az alább idézett szakasz - the passage quoted below

az alábbi ábrán látható - seen in the figure below

az alábbi tények - the facts referred to below

az alábbiakban idézett szakasz - the passage quoted below

az alakulat megbomlott - the ranks were broken

az alant idézett szakasz - the passage quoted below

az alattunk levõ lakók - the tenants of the flat below, the tenants below

az anyag és a bér - the material and the making

az anyag és a munkabér - the material and the making

az árak esnek - prices are coming down, prices are sinking

az árak felszöktek - prices are up

az árak igen alacsonyak - prices are cut very fine

az árak magasak - prices are up

az áram átüt a szikraközön - the current sparks the gap

az átlag - run

az átlagos - run

az az átkozott büszkeségük - that pride of theirs

az az érzésem - I have a hunch that, I sort of feel that

az az ötlete támad - to hit upon the idea of sg

az eddigiek során hallottuk - we have heard in the foregoing

az egész - all, tote, whole, the lot

az egész áldott nap - the livelong day

az egész banda - the whole gang

az egész cókmók - the whole kit and boiling

az egész csak merõ kitalálás - these tales are pure fiction

az egész csak tiszta kitalálás - these tales are pure fiction

az egész csomó - the whole blessed lot

az egész egy darabban - all in one piece

az egész egy darabból - all in one piece

az egész együttvéve - in the aggregate

az egész fronton - along the whole line

az egész házban - through the house

az egész história - the whole hypothec

az egész mindenség - the whole shebang

az egész miskulancia - the whole hypothec

az egész pereputty - the whole hypothec

az egész rakás - the whole blessed lot

az egész személyi állomány - all ranks

az egész természet életre kel - all nature wakes

az egész természet felébred - all nature wakes

az egész vacak csomó - the whole blessed lot

az egész vacak rakás - the whole blessed lot

az egész vonalon - along the whole line

az egészen más - that makes all the difference

az égi hatalmak - the powers above

az ego - the ego

az egyenlítõ alatt - at the equator

az egyes szám - unit

az egyik éppen olyan rossz - one is as bad as the other

az egyik legjobb cég - one of the best firms going

az egyik tizenkilenc - one is as bad as the other

az éjszaka csendjében - in the still of the night

az éjszaka közeledett - evening was drawing on

az éjszaka semmit nem aludtam - I slept none last night

az élet árnyoldala - the seamy side of life

az élet nem csak örömökbõl áll - life isn't roses all the way

az élet nem fenékig tejfel - life isn't roses all the way

az élet viszontagságai - the ups and downs of life

az életben nincs megállás - there is no standing still

az életébe kerül - it costs him his life

az életével lakol - it costs him his head

az elevenek és holtak - the quick and the dead

az elhunyt - the departed

az elhunyt hozzátartozói - the bereaved

az elhunytak - the departed, the dead

az elképzelésem a következõ - the idea is this

az elköltözöttek - the dead

az ellenérdekû fél - the other side

az elmúlt évben - last year

az elmúlt hat év - these last six years

az élõ emberek - the living

az elõadás folyik - the show is on

az élõk - the living

az elsõ kör lefutása után - the first lap being done, after the first lap

az ember - man as such, one, people

az ember lába alatt - under feet

az ember néha téved - one cannot always be right

az ember szeme láttára - under one's very eyes, before one's very eyes

az én - the ego

az én hasznom a te károd - my gain is your loss

az én hatáskörömbe - in my sphere of action

az én hatáskörömben - in my sphere of action

az én koromban - at my time of day, at my time of life

az én könyvem - my book

az én rovásomra nevetnek - they laugh at my expense

az én vétkem - mea culpa

az építészet - architecture proper

az érdeklõdés középpontja - the observed of all observers

az erdõ lángok martaléka lett - the flames ate up the forest

az eredmény null-null - there was no score

az erõsebb joga - might against right

az erõsebb nem - the stronger sex, the sterner sex

az értelem az ember sajátja - reason is man's peculiar

az értelem az ember tulajdona - reason is man's peculiar

az érvényesülés mûvészete - the art of getting on

az események sodrása - swim

az esetek nagy többségében - nine times out of ten

az est fénypontja - high spot of the performance

az étel ehetetlen moslék volt - the food was inedible muck

az idegeim tönkrementek - my nerves are frayed off

az idegeire megy vkinek - to get on one's nerves

az idény éppen véget ért - the season was just over

az idõ lejárt! - time's up!

az idõ pénz - time is money

az igaz - true he only saw me once

az igazat megvallva - truth to say, truth to tell

az igazgatót kapcsolták - I got through to the manager

az igazi ember - he is the very man

az ige testté lõn - the word was made flesh

az impassz sikerül - the finesse wins

az ingnek rövid az ujja - the shirt is short in the arms

az isten háta mögött - behind the beyond

az isten szerelmére - for god's sake

az isten szerelmére! - for godness' sake!, for god's sake!

az istenért! - for goodness' sake!, for godness' sake!

az istenit! - shit!

az istókját! - dammit!

az ital tette tönkre - drink was his destruction

az ital vitte sírba - drink was his destruction

az italcechet a tulaj fizeti - the drinks are on the house

az jutott eszembe - it came about my mind

az nagy hiba volt részedrõl - that was very wrong of you

az olvasóhoz - a word to the reader

az óra hibásan üt - the clock is off the beat

az óra nem üt egyenletesen - the clock is off the beat

az óra rosszul üt - the clock is off the beat

az órám nem pontos - my watch is wrong

az orra elõtt - under his nose

az ország belsejébe utazik - to travel up the country

az ott - yon, that one

az õ erõssége - his greatest asset

az õ helyében - in his place

az õ lelkén száradjon - his guilt be on his own head

az õ szava nem sokat számít - his word doesn't go for much

az ön kézirata nem közölhetõ - your manuscript is unavailable

az önök részérõl - at your end

az ördög vigye el! - odd rabbit him!, rabbit him!

az ördög vigyen el - I'll be blowed if

az ördögbe is! - by the holy poker!

az ördögbe! - blimey!

az ösvény hirtelen megszakadt - the path terminated abruptly

az ösvény lefelé visz - the path tends downwards

az összes - all

az ötszázas számig - to the number of 500

az szezon éppen véget ért - the season was just over

az tiszta sületlenség - that's all tripe

az újgazdagok - the newly rich

az úr 1256-ik évében - in the year of grace 1526

az Úr fölkentje - the Lord's anointed

az út járható - road clear

az út járhatóbbá válik - the road grows easier

az utca másik oldalán lakik - he lives across the street

az utcákat rója - to run the streets

az utcán - in the street

az utolsó - last but not least

az utolsó cseppig kiürít - to drink up

az utolsó emberig elestek - killed to a man

az utolsó hét napban - for the last week

az utolsó ítélet - the last inquest, the great inquest

az ügy érdekében - for the sake of the cause

az ülések felborultak - seats crashed over

az ülések feldõltek - seats crashed over

az ütéstõl felbukfencezett - the blow sent him spinning

az üzlet az üzlet - exchange is no robbery

az üzlet pang - trade is slack

az van - it is

az volt az érzésem - I had a feeling that

azáltal - thereby

ázás - soak

azaz - that is, namely, to wit, say, viz., i.e.

azbeszt - salamander, salamander wool, asbestos, fossil cork

azelõtt - previously, before

azelõtt londoni lakos - late of London

azelõtt nem csinált vmit - he usedn't to do sg, he usen't to do sg

azelõtt sokat bridzseztünk - we used to play bridge

azelõtt szerettem - I used to like it

azelõtti - late, quondam

azeotróp - azeotropic

azeotróp elegy - azeotrope

azért - thereupon, thence, to the end that, in order to

azért ne harapd le a fejemet! - don't bite my head off!

azon - thereon

azon a ponton - there

azon a véleményen van - to be of the opinion that

azon az alapon - on the understanding that

azon az áron - at the expense of sg

azon célból - purposely, in order to, to the effect

azon célból hogy - so as to

azon célból... hogy - so that

azon eshetõség alapján - on the chance that

azon kilátás alapján - on the chance that

azon melegében - on the spot

azon nyomban - there and then, on the instant, on the spot

azon tûnõdik - to wonder

azon van - to tend to do sg, to be on the point of doing sg

azonban - nevertheless, only, but, at the same time, however

azonfelül - moreover, over and above, together with

azonkívül - moreover, except that, too, thereto, besides

azonkívül hogy - except that

azonmód porosan - covered with dust as he was

azonnal - out of hand, straight off, right, on the spot, now

azonnal behívható követelés - money at call

azonnal cselekvõ - quick to act

azonnal el fog készülni - not ready just yet

azonnal kész lesz - not ready just yet

azonnal megcsinál vmit - to do sg out of hand

azonnal megy - to go express

azonnal szállítható áru - spot goods

azonnal válaszol vkinek - to answer sy pat

azonnal visszavág - to be smart at repartee

azonnali - instant, present, instantaneous, prompt, immediate

azonnali hatás - instantaneous effect

azonnali vétel és eladás - spot purchase and sale

azonnaliság - immediacy

azonos - equal, identical, same, equal to

azonos állásponton vkivel - in common with sy

azonos célt követ - to converge

azonos csoportba tartozó - co-ordinate

azonos értékû - equivalent

azonos hangzású - univocal

azonos helyzetben vkivel - in common with sy

azonos irányt követ - to converge

azonos jellege van vmivel - to osculate

azonos körülmények között - other things being equal

azonos központú - concentrical, concentric

azonos lejtésû - isoclinic

azonos magasságú vmivel - to be level with sg

azonos mennyiség - equal

azonos nézeten lévõ - coincident

azonos nézetû - unanimous

azonos osztályba tartozó - co-ordinate

azonos számértékû kockák - doublets

azonos színvonalú vmivel - to be level with sg

azonos tartalmú - of the same tenor

azonos tulajdonsága van vmivel - to osculate

azonosít - to refer, to identify

azonosítás - identification

azonosítatlan repülõ tárgy - unidentified flying object

azonosíthatatlan - unidentifiable

azonosítja magát vmivel - to identify oneself with sg

azonosító kártya - nametag

azonosnak tekint - to identify

azonosság - identity, sameness, oneness

azonosságot megállapít - to identify

azonosságot vállal vmivel - to identify oneself with sg

azóta - since then, thence

azóta nem láttam - that's the last I saw of him

ázottan - soggily

azt - it, which

azt állítja - he will have it that

azt állítja hogy - to claim that

azt beszélik - there's some talk of, rumour has it

azt hallottam - it has come to my ear that

azt hiszem - I think not, that ought to do, I think so

azt hiszem igen - I think so

azt hiszi - to be all over oneself

azt hiszi magáról - to think no end of oneself

azt jelzi - to be indicative of sg

azt kell hinnem - I am inclined to think that

azt már nem! - none of that!

azt mesélik - there is a story afloat

azt mondhatni - as it were

azt mondják - it is said that, people say

azt mondják róla - he is supposed to

azt olvassa - to be a desultory reader

azt rebesgetik - rumour has it, there is a whisper that

azt sem tudja - to get into a flap, to jump out of one's skin

azt tehet vkivel - have sy by the leg

azt tervezik - there's a plan afoot

azt ugyan lesheted! - don't you wish you may get it!

aztán - whereabout, in the sequel, then

áztat - to lave, to leach, to soak, to bathe, to steep

áztat vmit - to put sg in soak

áztatás - dipping, steep, soak

áztatófolyadék - steep

áztatólé - soak

azték - Aztecan

azték nyelv - Aztec

azték személy - Aztec

azurit - blue copper ore

azután - after, then, thereafter, item, next, afterwards

azután hónapokig - for months after

azutáni - subsequent

azzal a céllal - in order to

azzal a feltétellel - on the understanding that

azzal a kikötéssel - on the stipulation that

azzal a szándékkal - to the effect

azzal az eredménnyel - to the effect

azzal az ürüggyel hogy - with the ostensible purpose of

Ázsia - Asia

ázsiai - Asiatic, Asian

ázsiai bennszülött - wog

ázsiai pálmafajta - nipa

ázsió - premium, premia, premium on exchange

azsúrozott kézimunka - drawn work

 


A | B | C | D | E1 | E2 | F1 | F2 | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Find free glossaries at TranslationDirectory.com

Find free dictionaries at TranslationDirectory.com

Subscribe to free TranslationDirectory.com newsletter

Need more translation jobs from translation agencies? Click here!

Translation agencies are welcome to register here - Free!

Freelance translators are welcome to register here - Free!

Submit your glossary or dictionary for publishing at TranslationDirectory.comFree Newsletter

Subscribe to our free newsletter to receive news from us:

 

Menu

Use More Dictionaries
Use Free Glossaries
Use Free Translators
Use Free Software
Submit Your Dictionary
Post Translation Job
Find Freelance Translators
Read Translation Articles
Register Translation Agency
Submit Your Resume
Obtain Translation Jobs
Visit Language Job Board
Subscribe to Free Newsletter
Buy Database of Translators
Obtain Blacklisted Agencies
Vote in Polls for Translators
Advertise Here
Read our FAQ
Read Testimonials
Admire God's Creations
Use Site Map

Advertisements

translation directory

christianity portal
translation jobs


 

 
Copyright © 2003-2024 by TranslationDirectory.com
Legal Disclaimer
Site Map