Hungarian-English Dictionary Free dictionaries at TranslationDirectory.com. translation job
Home Free Glossaries Free Dictionaries Post Your Translation Job! Free Articles Jobs for Translators

Hungarian-English Dictionary
(Starting with "T")By Peter Vereszki,
Hungary
Become a member of TranslationDirectory.com at just $12 per month (paid per year)
Advertisements:Use the search bar to look for terms in all glossaries, dictionaries, articles and other resources simultaneously

A | B | C | D | E1 | E2 | F1 | F2 | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

 

T-alakú csõ - tee

T-alakú dolog - tee

T-alakú idom - tee

T-betû - tee

T-idom - tee

T-illesztés - union t

tábla - table, pane, slab, panel, pane of glass, land

tábla (csokoládé) - bar

tábla alakú lap - tympan

tábla dámajáték számára - checkerboard

táblakép - panel painting

táblákra felosztás - panelling

táblákra oszt - to panel

táblákra osztás - panelling

táblalemezolló - guillotine-shears

táblaprés - arming press

táblás - tabular

táblatörlõ - eraser, board rubber

táblatörlõ rongy - duster

táblaüveg - pane of glass, plate glass, pane

táblavidék - table

tábláz - to wainscot

táblázat - table, schedule, chart, scheme

táblázatba feljegyez - to chart

táblázatba foglal - to tabulate, to schedule

táblázatba foglalás - tabulation

táblázatba nem foglalt - unscheduled

táblázatos - tabular

táblázatos kimutatás - tabulation

táblázatot készít - to chart

tabletta - pill, tablet, pellet

tablettáz - to pellet

tablettázó - pelletiser

tábor - camp, side, lager, encampment

táborhely - campground, camp, campsite, encampment

tábori ágy - stretcher

tábori barakk - bivvy

tábori barna - khaki

tábori csendõr - redcap

tábori csendõrség - military police

tábori csendõrség felügyelõje - provost-marshal

tábori csendõrtiszt-helyettes - provost-sergeant

tábori fõzõ felszerelés - canteen

tábori kulacs - canteen

tábori lelkész - padre

tábori telefonvonal - field-wire line

tábornagy - marshal

táboroz - to camp out, to be encamped

táborozás - encampment, maroon, camping

táborozik - to maroon, to pitch, to camp

táborozó hely - campground

táborrend - police

tábort bont - to strike a camp, to break up a camp, to decamp

tábort üt - to pitch a camp, to encamp

tábortûz - campfire

táborütés - pitching

tabu - taboo

tabulátor - tab, tabulator

tachion - tachyon

taccsvonal - side line

tacskó - stripling kid, dachshund, stripling youth, cub

taft - taffeta

tag - term, member, associate, chappie, joint, chappy

tág - capacious, elastic, large, broad, slack, wide

tag- - associate

tág lelkiismeret - elastic conscience, large conscience

tág teret biztosít vkinek - to give sy rope, to give sy plenty of rope

tágabb értelemben - in a wider sense

tagad - to negate, to disavow, to gainsay, gainsaid

tagad vmit - to disbelieve

tagadás - negation, denial, no, noes, traversing, traverse

tagadhatatlan - incontrovertible, there is no getting around it

tagadhatatlanul - decidedly, undeniably

tagadható - deniable

tagadja az érvényességét - to infirm

tagadó - negatory, negative

tagadó válasz - negative answer, negative reply

tagadó választ ad - to answer in the negative, to return a negative

tagadólag válaszol - to return a negative, to answer in the negative

tagadószó - negative

tagállam parlamentje - state legislature

tágan értelmez - to stretch a point

tágas - roomy, spacious, capacious, large, ample

tágasság - capaciousness, roominess

tagbaszakadt - beefy, husky, hefty, square, chunky, junk

tagdíj - dues

taggá választ vkit - to elect sy a member

tágít - to slacken, to broach, to broaden, to ease

tágítás - expansion

tágító - stretcher

tágító erõ - expansive force

tágító szerkezet - stretcher

tagja az angol alsóháznak - to sit in the commons

tagjelölt - pledge

tagjelöltnek felvesz - to pledge

tagként felvesz - to affiliate

taglal - to anatomize, to disjoint, to construe

taglalás - dissection

taglalat - anatomy, disquisition

taglejtés - action, gesticulation

taglejtésekkel beszél - to gesticulate

tagok - rank and file, ranks

tagolás - proportioning, articulation

tagolt - articulate

tagolt (beszéd) - articulated

tagolt beszéd - articulation

tagoltan beszél - to articulate

tagoltság - distribution, articulation, arrangement, lay-out

tagozat - side, department, school

tágra nyílt - wide open

tágra nyílt szemû - round-eyed

tagság - membership, fellowship

tagsági igazolvány - membership card

tágul - to slack, to dilate, to slacken, to broaden

tagul felfogad - to affiliate

tagul felvesz - to affiliate

tagul felvétet - to affiliate

tágulás - expansion, dilation, expansiveness, slackening

tágulásszabályozó retesz - expansion damper

tágulásszabályozó szelep - expansion damper

tágulat - dilatation, dilation

tágulékony - expansive

tágulékonyság - expansiveness

táguló - expansive, distended

táguló palástú dugattyú - expanding-skirt piston

tahó - shit-kicker, beast, yob, yobbo

táj - scene, scenery, quarter, landscape, clime, land

táján - around, about

tájba illeszt - to landscape

tájban - round, toward, round about, towards

tájék - tract

tájékozatlan - blithe

tájékozatlan munkás - new hand

tájékozódás - orientation, bearing

tájékozódás megzavarása - disorientation

tájékozódási érzék - bumps for locality

tájékozódási képesség - sense of locality

tájékozódik - to orientate oneself, to take one's bearings

tájékozódik vmirõl - to get a line on sg

tájékozódó futás - orienteering

tájékozódó képesség - sense of direction

tájékozott - knowing

tájékozott vmi felõl - aware

tájékozott vmirõl - to be apprised of sg, to be aware of sg

tájékoztass bennünket! - hand us the dope!

tájékoztat - to advise, to prime, to inform sy of sg

tájékoztat az ügy állásáról - to report progress

tájékoztat vkit - to put sy in the picture

tájékoztat vkit vmirõl - to put up to sg, to give sy a line on sg

tájékoztatás - information, orientation, line, reference, brief

tájékoztatására - for your guidance

tájékoztatást szerez vmirõl - to get a line on sg

tájékoztató - informative, informant, handout, prospectus

tájékoztató iroda - information bureau

tájfun - typhoon

tájfutás - orienteering

tájfutó - orienteer

tajga - taiga

tájkép - scenery, landscape

tájnyelvi - dialectical, idiomatic, idiomatical

tájolat - bearing from the ship, bearing

tájolatot térképen meghatároz - to lay off a bearing

tájoló - compass

tájszólás - lingo, dialect

tájszólási - idiomatic, idiomatical

tájt - toward, towards

tajték - yeast, foam, surf, spume, lather, scum, froth

tajtékkal borít - to emboss

tajtékkõ - pumice

tajtékkõpor - pounce

tajtékos - drossy, scummy

tajtékot ver - to churn up the foam

tajtékszerû - scummy

tajtékzás - churning

tajtékzik - to scum, to froth, to spume, to churn, to feather

tajtékzik a dühtõl - to foam with rage, to boil over with rage

tajtékzó - scummy, lathery, frothing

tajtrészeg - to be shit-faced drunk

takács - weaver

takácsmácsonya - teasel

takar - to hide, hid, to hide, hid, hidden, to cover

takarás - surface, cloaking, lap, overlaying, hiding

takarékbetét - savings

takarékbetétkönyv - depositor's book

takarékláng - peep

takarékos - thrifty, parsimonious, chary, frugal, close

takarékos ember - saver

takarékosan - thriftily, frugally

takarékosan bánik vmivel - to economize

takarékoskodik - to save, to spare, to economize, to draw in

takarékoskodik erejével - to husband one's resources

takarékosság - thrift, frugality, economy, parsimony, providence

takarékpénztár - savings bank

takaréktûzhely - cooking-range, cooking-stove

takargat - to veneer

takarít - to tidy, to tidy, tidied, to tidy up, to clean up

takarítás - dusting

takarítás és rendcsinálás - police

takarító - dirt wiper, cleaner

takarítónõ - daily help, cleaning woman, laundress, maid, char

takarítóvas - mortising axe

takarmány - feed, forage, fodder

takarmánnyal ellát - to forage

takarmányoz - to forage, to fodder, to feed, fed

takarmányozás - forage, feeding

takarmánypépesítés - mastication

takarmánypogácsa - cake

takarmányrépa - mangel-wurzel

takarmánysiló - silo

takarmányszállító kocsi - hay-waggon

takarmányt gyûjt - to forage

takaró - pall, spread, blanket, cover, overburden, coat

takaró redõ - overlap fault

takaróanyag - blanketing

takarodj ki! - get out of here!

takarodj! - clear off!, hop it!, get going!, get thee gone!

takarodó - retreat, last post, sack time, curfew, tattoo

takarodó kürtszava - last post

takarodót dobol - to sound the tattoo, to beat the tattoo, to tattoo

takarodót fúj - to beat a retreat, to sound the tattoo

takarodót jelzõ lövés - gunfire

takarók - blanketing

takaros - spruce, picked, trim, neat, proper, tricksy, dinky

takaros volta vminek - tidiness, neatness

takarosan - trimly, nattily, tidily

takarosság - trimness, tidiness

takaróval befed - to sheet

takart - masked

taknyos - snotty, to snivel

taknyos kölyök - pup, puppy

tákolmány - quicky, botch, quickie, patchwork, lash-up

takony - drip, snot

takonykór - strangles

taksál - to prize

taktika - tack, tactics

taktikai - tactical

taktikát változtat - to shift one's ground, to tack

taktikus - tactician

taktus - bar, time, beat, numbers

tál - platter, dish, bowl, basin

talaj - ground, standing-ground, land, soil, dirt

talaj hirtelen emelkedése - rise in the ground

talaj nélküli növénytermesztés - tank farming

talajegyenetlenség - check, fold

talajegyengetés - grading

talajegyengetõ eke - spreader

talajfények - strip lights

talajfúrás - boring

talajfúró - auger

talajgyalu - bulldozer, grader

talajhorpadás - pan

talajjavítás - land reclamation

talajkutató - prospector

talajlazító gép - disintegrator

talajlúgosság - soil alkalinity

talajmegmunkáló gép - cultivator

talajmélyedés - pan

talajmenti látás - surface visibility

talajmenti szél - surface wind

talajporhanyító gép - pulverizer

talajsüllyedés - settlement

talajszint - zero altitude

talajszint feletti - aboveground

talajt fellazít - to hack

talajt meszez - to lime

talajt takar - to mulch

talajtakarás - mulch

talajtakarást végez - to mulch

talajtakaró lehántolása - stripping

talajtan - soil science, soil research, pedology

talajtani intézet - institute of soil research

talajtani kutatás - soil research

talajtávolság - surface distance

talajtorna - free exercise

talajvíz - groundwater

talajvízszivárgás - underflow

talál - to hit home, to hit, to strike home, to pick up

tálal - to serve, to dish

tálalás - presentation

találat - hit

találati valószínûség - hit probability

találatjelzõ - marker

találatot ér el - to nick, to score a hit

találékony - mercurial, inventive, ingenious, resourceful

találékonyság - ingenuity, inventiveness, contrivance, resource

találékonyságot nélkülözõ - uninventive

találgat - to guess at sg

találgatás - guessing, guess, conjecture

található - to range in, to be found

található vhol - to be located swhere

találka - tryst, date, rendezvous, rendezvous

találka helye - trysting-place

találka napja - trysting-day

találkahely - house of call, tryst

találkát ad - to tryst

találkozás - encounter

találkozás helye - place of rendezvous

találkozik - to meet, met, to osculate

találkozik (ösvények) - to join

találkozik vkivel - to cope

találkozó - appointment, rendezvous, rendezvous, tryst

találkozó helye - place of rendezvous

találkozó napja - trysting-day

találkozóharc - encounter battle, chance battle

találkozóhely - tryst, venue, meeting point, trysting-place

találmány - contrivance

találó - pertinent, felicitous, apposite, neat, effective

tálaló - sideboard, buffet table, dresser, buffet

találó felelet - neat retort, retort

találó kifejezés - felicity, hit, right word

találó szó - felicity

találó válasz - clincher, clinker

találó volta vminek - felicity

találóan - aptly

tálalóasztal - dresser, buffet, credenza

találompróba - random sample

találomra - at a venture, at large, by haphazard, at random

találomra céloz - to shoot at rovers

találomra rálõ - to take a pot-shot at

találomra tett - random

találomra történõ - random

találós játék - guessing game

találós kérdés - riddle, conundrum

talált gyermek - foundling

talált tárgy - waif, finding, find

talán - perhaps, perchance, probably

talán mégse! - rather not!

talán mégsem! - rather not!

talány - enigma, riddle, conundrum

talányokban beszél - to riddle

talapzat - underside, plinth, leg, settling, mounting

talár - robe, gown

tálat odakínál - to put on a dish

tálca - tray

talentum - talent

talicska - barrow, wheelbarrow

taliga - barrow, cart, truck

taligához köt - to limber, to limber up

taligányi - barrowful

taligát tol - to push a wheelbarrow

talizmán - amulet, mascot, charm

talkit - talcite

talkos-csillámos - talcomicaceous

talkpala - talc-schist

talkszteatit - talc

talkum - talc

talkummal bedörzsöl - to talc

talkummal kezel - to talc

tallium - thallium

tallóz - to glean

talmi - disbelieving

talon - talon, still pack, stock

tálon süt vajjal - to shirr

talonba rak - to can

talp - sole, floor, mounting, foot, feet

talpa vminek - stand

talpal - to hoof it, to hoof

talpalás - tapping

talpalás és sarkalás - soling and heeling

talpalatnyi hely - foothold, footing

talpalló - stretcher

talpalló-hajókötél - stirrup

talpára állítva - on end

talpas pohár - cup, goblet

talpas poháráru - stemware

talpát nyalja vkinek - to lick sy's boots

talpazat - support, bearing, foot, feet

talpbélés - welt

talpbetét - insoles

talpbõr - bend

talpcsapágy - toe bearing, thrust bearing

talpduzzadás - creep

talpfa - tie, sleeper

talpfabeigazító szalag - tie line

talpfabeigazító zsinór - tie line

talpfaszárítás - curing

talpgerenda - log

talpig férfi - man's man

talpkõ - keystone

talplemez - plinth

talpnyalás - blarney, soft solder, slaver, sycophancy

talpnyaló - pipsqueak, sycophant, grovelling, minion, slimy

talpon - on foot

talpra áll - to get up, to pull through, to recover, to pick up

talpra állít - to pull round, to pull through

talpra állít vkit - to set sy on his legs again

talpra állítás - recovery

talpra esik - to light on one's feet, to land on one's feet

talpra ugrik - to spring to one's feet

talpraállás - recovery

talpraesett - smart, apt, spirited, neat, snappy

talpraesett felelet - neat retort

talpraesett gyerek - he will get on in the world, he will get on

talpraesett válasz - fitting answer, score, pat answer

talpraesetten - snappily, aptly

talpraesettség - neatness

talpszegõ gép - loose nailer machine

tályog - ulcer, abscess

tályog magja - head of a boil, head of an abscess

tályogot megérlel - to bring an abscess to a head

tám - holder

tám- - supporting

tam-tam - tom-tom

támad - to charge, to spring up, to attack, to get up

támad vmi ellen - to strike, struck

támadás - push, blitz, attack, offense, onset, offence, raid

támadás (vívásban) - lunge

támadás ideje - zero hour

támadás kezdete - jump-off

támadás napja - zero day

támadás órája - zero hour

támadásba lendül - to spring to the attack

támadási felületet ad magának - he is trailing his coat

támadások sorozata - broadside

támadásra készen áll - to stand to

támadást elfojt - to throttle an offensive

támadást indít - to go into action, to make a push

támadást kezd - to come into action

támadást végrehajtó katona - raider

támadást végrehajtó repülõ - raider

támadható - vulnerable

támadó - attacker, aggressor, assailant, aggressive, raider

támadó erõ - punch

támadó fél - aggressor

támadó harc - offensive action

támadó képesség - punch

támadó szellemû - to be game

támadóhullám - storming wave

támadójátékos - striker

támadójátékosok - strikers

támadólag lép fel - to act on the offensive, to take the offensive

támasz - succour, prop, buttress, shoulder, bearer, staff

támasz nélküli - helpless, supportless

támaszfeszítõ dúc - shore

támaszkodik - to recline, to lean, leant, to found oneself on

támaszkodik vkire - to recline upon sy

támaszkodik vminek - to stand against

támaszkodik vmire - to lean on, to lean on sg

támaszkodó - leaning, reclined

támaszkör - offset

támaszköz - bay

támaszpillér - shoulder

támaszpont - base, standing-ground

támaszt - to chock up, to prop up, to prop, to support

támaszt (érzelmet) - to wake, to wake, woke, woken

támasztás - shoulder

támaszték - bearing, support, bearer, stanchion, supporter

támasztékkal ellát - to stanchion

támasztó - supporting

támasztó ék - chock

támasztóék - scotch

támasztófal - bearing wall

támasztógerenda - strut, upright pole, upright, buttress

támasztógyûrû - retainer ring, retaining ring

támasztóláb - kickstand

támasztólemez (szaggatóé) - backstop

támasztómû - bearing bar, bearer

támasztóoszlop - upright

támasztórúd - spider

támasztott fûrész - backed saw

tambura - tambourine

tamburindob - tambourine

támfa - bearer, tree, balk, leg

támfal - buttress

támfal rézsûje - inner batter

támfelület - shoulder

tamil - Tamil

tamil ember - Tamil

tamil nyelv - Tamil

támív - flying buttress

támkar - bearing rod

támla - back-rest, back

támlás dívány - chesterfield

támlátlan szék - stool

támogat - to second, to bolster up, to further, to advocate

támogat vkit - to side with sy

támogat vmit - to identify oneself with sg

támogatás - favor, sponsorship, help, support, subserviency

támogatást érdemlõ - deserving

támogatást nyújt vkinek - to see sy through

támogató - supportive, supporter, supporting, proponent

támogató munka okmányok - supporting work-paper

támogatóan - patronizingly

támogatók - backing

támolygás - staggering, stagger, wobbling, wobble, totter

támolygásmérõ - wobble meter

támolygó - groggy, wobbling, giddy-paced

támolygó forgás - wobbling

támolygókorong - wobbler

támolygótárcsa - wobble plate

támolyog - to stagger, to barge about, to teeter, to totter

támolyogva - totteringly

támoszlop - shore, shoulder

támpillér - pier, pier, buttress

támpillérrel megtámaszt - to buttress

tampon - swab, sponge, gauze plug, wad, tampon

tamponoz - to swab, to wad

támpont - standing-ground, base, pivot

támvas - holder

tan - doctrine, precept, lore, tenet

tanács - board, pointer, advice, advisement, counsel, cue

tanács- - sitting

tanácsadás - guidance, counsel

tanácsadó - advisor, consulting, advisory, adviser, mentor

tanácsadó testület - advisory board

tanácsadói - consultative

tanácsháza - town hall

tanácskérés - consultation

tanácskérõ - consultant

tanácskozás - conference, deliberation, consultation, counsel

tanácskozáson részt vesz - to pow-wow

tanácskozással összefüggõ - conferential

tanácskozik - to deliberate, to be in council, to commune

tanácskozik vkivel - to take counsel with sy

tanácskozik vmirõl - to pow-wow about sg

tanácskozó - sitting

tanácskozó testület - board

tanácsnok - town councillor, alderman, aldermen

tanácsnoki - aldermanic

tanácsnokság - aldermanry, aldermanity, aldermanate

tanácsol - to exhort, to counsel, to advise, to suggest

tanácsos - councillor, advisable, councilor

tanácsos lenne - it would be well advised to

tanácsos volta vminek - advisability

tanácsot ad - to advise

tanácsot kér - to consult

tanácsot kér vkitõl - to take counsel with sy

tanácstag - councillor, alderman, aldermen, councilor

tanácstagság - aldermanate, aldermanry, aldermanity

tanácstalan - to be at a loss, to be all at sea

tanácstalanság - perplexity

tanácstalanságot növel - to darken counsel

tanácsterem - boardroom

tanácsülés - convocation, council

tanakodik - to deliberate

tananyag - curriculum

tananyagon kívüli - extra-curricular, extracurricular

tanár - teacher, master, don

tanári - professorial

tanárkodik - to teach school

tanárnõ - school-marm, schoolmistress, mistress

tanárok asztala - high table

tanáros - professorial

tanársegéd - demonstrator, assistant, professor's assistant

tanbábu - manikin

tánc - bop

tánc- - terpsichorean

tánc múzsája - Terpsichore

táncfajta - bebop

táncjáték - ballet

tánckar - ballet

táncmulatság - shindy, shindig, hop, bop

táncmulatságra visz vkit - to take sy out dancing

táncol - to heel, to shake a foot, to play, to shake a hoof

táncol (elsõkerék) - to shimmy

táncolás (elsõkerék) - shimmy

táncolni visz vkit - to take sy out dancing

táncoló ló - prancer

táncolt - she sang and danced

táncoltat (lovat) - to prance

táncos - dancer

táncos járású ló - spanker

táncos lábú - high-stepping

táncos lábú ló - high-stepper

táncos léptû ló - spanker

táncos összejövetel - bingo

táncosnõ - chorus-girl

táncot lejt - to step

táncpartner - partner

tánczenekar - band

tandem - tandem bicycle, tandem

tandem elrendezésben - tandem, tandemwise

tandemben - tandem, tandemwise

tandemben hajt - to drive tandem

tandemelrendezésû gõzgép - tandem engine

tandemelrendezésû úthenger - tandem cylinders

tandemúthenger - tandem roller

tandíj - school fees, tuition, school fee, premium, premia

tanév - school year

tanévet bezár - to recess school

tanévzáró ünnepély - speeches

tanfolyam - class, course

tangenciális - tangential

tangenciális ék - tangent key

tangens - tangent

tangens-galvanométer - tangent-galvanometer

tangens irányú - tangential, tangent

tangensérintõpont - tangential point

tangensskála - tangent scale

tangó - tango

tangóharmonika - accordion, piano accordion

tanít - to edify, to educate, to teach, taught, to profess

tanítás - indoctrination, learning, instruction, education

tanítási nap - school-day

tanítási óra - class, lesson, period

tanítástan - didactics

tanító - master, instructive, instructor, preceptor

tanító jelleg - didacticism

tanító modor - didacticism

tanító néni - school-marm

tanítónénisen - schoolmarmishly

tanítónõ - schoolmistress, school-marm, instructress

tanítóskodik - to teach school

tanított ló - trained horse

tanítvány - disciple, follower

tanítványok kis csoportja - little body of disciples

tank - tank, combat car

tankcsapda - roadblock

tankelhárító fegyver - tank destroyer

tanker - oiler

tankhajó - oil tanker

tankol - to refill, to fuel up, to refuel

tankolás - refuelling

tanköltészet - didactic poetry

tankönyv - textbook, college textbook, coursebook

tanköteles kor - school age

tanksapka - petrol-cap, gas cap

tanmenet - syllabus, syllabi

tanmese - fable

tanonc - apprentice

tanoncidejét tölti - to serve one's time

tanoncidõ - apprenticeship

tanoncnak ad - to indenture

tanoncnak felfogad - to indenture

tanoncnak felvesz - to indenture

tanoncnak szegõdtet - to indenture

tanoncnak szerzõdtet - to indenture

tanoncság - apprenticeship

tanoncszerzõdés - indentures

tanóra - class

tanszék - chair, department

tantaluszi kínokat okoz - to tantalize

tantaluszi kínokat okozó - tantalizing

tantárgy - subject

tanterem - schoolroom, school

tanterv - curriculum

tanterven kívüli - extra-curricular

tantestület - faculty

tantétel - tenet, doctrine

tántorgás - reel, stagger, staggering

tántorgat - to teeter

tántorgó - giddy-paced, groggy

tántoríthatatlan - unswerving, uncompromising

tántorog - to reel, to wabble, to wobble, to lurch, to teeter

tántorogva - totteringly, groggily

tantusz - token, token money, slug

tanú - test, witness

tanú megfélemlítése - intimidation of witness

tanúbizonyságot tesz vmirõl - to bear witness to sg

tanúidézés - diligence

tanújel - proof

tanújeleként vminek - in proof of sg, as a proof of sg

tanújelét adja vminek - to give a proof of sg, to give proof of sg

tanúk megvesztegetése - corruption of witnesses

tanúk padja - witness box, witness stand, stand

tanúként állít vkit - to put sy in evidence

tanúként igazol - to witness

tanúként kihallgatják - to be called to the stand

tanúként szerepel - to appear as witness

tanul - to learn, learnt, to book, to study, to profit

tanulás - study, conning, learning

tanulatlan - untutored, illiterate

tanulatlan ember - illiterate

tanulékony - docile, supple

tanulékonyság - docility

tanulmány - memoir, monograph, monography, treatise, study

tanulmány szerzõje - monographer, monographist

tanulmányi eredmény - scholastic record

tanulmányi értesítõ - school report, report, report card

tanulmányi félév - semester

tanulmányi kirándulás - field trip

tanulmányi pontszám - credit

tanulmányi vezetõ - director of studies

tanulmányíró - essayist

tanulmányokat folytat - to read, read, to study

tanulmányokat folytató - studious

tanulmányoz - to investigate, to look into, to study

tanulmányoz vmit - to work at

tanulmányozás - investigation

tanulmányozó - investigator, investigatory

tanulmányozott kérdés - question under investigation

tanuló - scholar, learner, pupil

tanuló vezetõ - learner

tanulóidõ - apprenticeship

tanulók szintezett csoportja - stream

tanulónak ad - to indenture

tanulónak felfogad - to indenture

tanulónak felvesz - to indenture

tanulónak szegõdtet - to indenture

tanulónak szerzõdtet - to indenture

tanulószoba - schoolroom, prep room

tanulóvezetõ - learner-driver

tanulság - lesson, moral, edification

tanulságos - edifying, instructive

tanulságos beszélgetés - illuminating talk

tanult - learned, erudite

tanult ember - man of erudition

tanultság - erudition, learning

tanúság - warrant, testimony

tanúságot tesz vmirõl - to certify to sg

tanúságtétel - witness

tanúsít - to vouch, to evidence, to manifest, to attest

tanúsít vmit - to bear testimony to sg, to bear witness

tanúsító - evidentiary

tanúskodás - deposition

tanúskodik - to bear witness, to bear testimony, to evidence

tanúskodik vmirõl - to certify to sg, to evidence

tanút felesket - to swear a witness

tanút hamis tanúvallomásra bír - to tamper with a witness

tanút hamis tanúzásra bír - to get at a witness

tanút megdolgoz - to get at a witness

tanúvallomás - deposition, testimony

tanúvallomások kivétele - taking of depositions

tanúvallomást tesz - to testify, to evidence, to witness

tanya - lie, farm, nest, haunt, homestead, den

tanyavilág - boondocks, boonies

tanyázik - to bed, to range in

tányér - platter, plate

tányéralátét - place mat

tányérkarika - collar

tányérnyaló - heel, sucker, minion

tányérok - china dish

tányéroz - to go round with the hat, to send round the hat

táp - pet food

tapad - to cleave, clave, cleaved, to adhere, to cleave

tapadás - insertion, adherence, cohesion, grip

tapadási erõ - gripping force

tapadási hely - insertion

tapadásra képes - cohesive

tapadó - cohesive, adhesive, tacky

tapadó lepedékes szájpadlás - clammy mouth

tapadó tengeri csiga - limpet

tapadóabroncs - adhesive tyre

tapadóan - cohesively

tapadókorong - sucking disk, sucker

tapadós - tacky, clam, clammy, fat

tápanyagban gazdag - eutrophic

tapasz - patch, plaster, bandage

tapaszt tesz vmire - to plaster

tapasztal - to learn, learnt, to feel, felt, to experience

tapasztalat - experience, observations

tapasztalat nélküli - unfledged

tapasztalati - practical, empirical

tapasztalati képlet - composition formula, minimum formula

tapasztalatlan - unseasoned, freshwater, unfledged, verdant, callow

tapasztalatlan leány - ingenue

tapasztalatlanság - verdancy, callowness, rawness, newness

tapasztalatok - observations

tapasztalatokat gyûjt - to see life

tapasztalatra tesz szert - to go around the block

tapasztalattól független - transcendental, transcendent

tapasztalt - sophisticated, veteran, versed, seasoned

tapasztalt ember - old roadster

tapasztalt öreg színész - old trouper

tapasztalt õserdei lakó - old hand

tapasztalt õserdei munkás - old hand

tapasztalt vén róka - old hand, old stager

tapasztalt vén róka ebben - he is an old hands at it

tapasztalt vén róka vmiben - old hand at sg

tápcsatorna - lead

tápegység - power supply

tápérték - nutritional value, sustenance

tapéta - wallpaper

tapétáz - to decorate

tapétázás - paperhanging, decoration

tapétázó - decorator, paperhanger

tapétázó munkás - paperhanger

tapint - to feel, felt, to sense, to touch, to finger

tapintás - sense of feeling, feel, handle, touch, feeling

tapintási - tactile

tapintat - delicacy, tact, lightness

tapintatlan - brash, undiplomatic, pushing, inconsiderate

tapintatlan megjegyzést tesz - to drop a brick

tapintatlanság - indiscretion, gaucherie, brashness

tapintatlanságot követ el - to commit a gaffe

tapintatlanul - brashly

tapintatlanul alkalmaz - to misplace

tapintatos - discreet, tender, considerate, delicate, tactful

tapintatosan - tactfully

tapintható - tactile, tangible, palpable

tapinthatóság - palpability, tangibility

tapintó - antenna

tapintó- - tactile

tapintó csáp - barb

tapintó szerv - antenna

tapintóérzék - sense of feeling, feeling, touch

tapintókörzõ - tracer

tapióka - tapioca

tapír - tapir

táplál - to nurture, to foster, to victual, to nourish

táplál (érzelmeket) - to entertain

táplálás - nutrition, keeping, feeding, nourishment, feed

táplálatlan - unfed

táplálék - nourishment, nutriment, food, feed, jock

táplálja a tüzet - to tend the fire

táplálkozás - nurture, feeding, feed, nourishment, nutrition

táplálkozási - dietetic, nutritional

táplálkozástudomány - dietetics

táplálkozástudós - nutritionist

táplálkozik - to feed, fed, to victual

tápláló - rich, nutritious, hearty, substantial, nurturer

tapló - German tinder, tinder, fungus, shit-kicker, spunk

taplógomba - tinder fungus, tinder agaric

taplós - tindery, tinder-like

taplós doboz - tinder-box

tapodtat sem - not an iota

tapogat - to finger, to palpate, to paw, to prod

tapogat vmit - to paddle about sg, to paddle with sg

tapogatja az útját - to fumble one's way

tapogató - feeler, horn, fringe, cirrus, cirri

tapogatódzás - feeler, fumbling

tapogatózás - feeler, sounding-out, exploratory talk, groping

tapogatózik - to send up a kite, to fly a kite, to grope

tapogatózó - groping

tapogatózva - gropingly

tapogatózva halad - to feel one's way

tapogatózva keres - to feel about

tapogatózva keres vmit - to grope for sg, to grope after sg

tapogatózva keresgél vmit - to poke about for sg

tapogatózva keresi az utat - to grope one's way

tapogatva keresgél vmit - to feel for sg

tapos - to trample, to tread, trod, trodden

tapos (szõlõt) - to tread out

taposómalom - treadmill

tapossa a vizet - to tread water

tápot ad - to foster, to feed, fed

taps - hand, clap, plaudits, applause

tapsol - to cheer, to clap, to applaud

tapsolás - clap, cheer

tapsorkán - storm of applause, plaudits

tapsvihar - plaudits, storm of applause

tápszer - starter

táptalaj - substrate, substratum, substrata

tápvezeték - feedline, feeder

tar - bald

tár - bay

tar búza - bald wheat

tar fejû - baldheaded

tar koponya - baldhead

tarack - howitzer

tarackbúza - twitch

taraj - crest, fin

taraj (hullámé) - comb

tarajos gõte - newt

tarajos hullám - beach-comber

tarajos minta - vandykes

taráta - frumpish

tárca - holdings, wallet

tárca nélküli miniszter - minister without portfolio

tárcarovat - fiction column

tárcsa - dial, rigger

tárcsaív - sector

tárcsáz - to dial

taréj - ridge, cop

taréj (hullámé) - comb

targonca - dray, trolley, truck, cart, booby-hutch, dolly

targoncán tol vmit - to wheel sg into a barrow

targoncán visz vmit - to wheel sg into a barrow

tárgy - object, subject, theme, subject-matter, purport

tárgya vminek - object for sg, object of sg

tárgyal - to palaver, to confer, to discuss, to hear, heard

tárgyal vkivel - have a talk with sy

tárgyalás - talks, hearing, conference, trying, negotiation

tárgyalás alatt álló - on the anvil

tárgyalások - talks

tárgyalások alatt - pending the negotiations

tárgyalások folyamán - pending the negotiations

tárgyalások idõtartama alatt - pending the negotiations

tárgyalásokba bocsátkozik - to parley

tárgyaláson meg nem jelenõ - defaulter

tárgyalásról távolmaradó fél - defaulter

tárgyalja a bíróság - to come on for trial

tárgyalóképesség - fluency

tárgyalóterem - courtroom, body of the court

tárgyalóterem korlátja - bar

tárgyas - trans, transitive

tárgyas ige - trans

tárgyeset - objective case

tárgyhoz nem tartozó - impertinent, extraneous

tárgyhoz tartozás - relevancy, relevance

tárgyhoz tartozó - relevant, topical

tárgyi - objective, material

tárgyi lelet - artefact, artifact

tárgyiasít - to objectify

tárgyilagos - dispassionate, objective, unbiased, unbiassed

tárgyilagos megfigyelõ - unbiased observer

tárgyilagosan - without bias, detachedly, unbiassedly, unbiasedly

tárgyilagosság - detachment, objectivity

tárgykör - head, domain

tárgylemez - slide

tárgymutató - index

tárgymutatót készít - to index

tárgymutatóval ellát - to index

tárgyra tér - to get down to facts, to talk turkey

tárgyról beszél - to talk turkey

tárgyszó - subject-heading

tárgytalan - objectless, nothing doing

tárgytalanná tesz - to supersede

tarhál - to ponce, to bum, to freeload, to sponge

tarháló - freeloader

tárház - garner, repository, quarry

tarifa - tariff, carriage, rate

tarisznya - haversack, scrip

tarisznyarák - crab

tarka - variegated, mottled, gaudy, laced, fancy, pied

tarka dán dog - harlequin

tarka kabát - harlequin coat

tarka ruha - harlequin coat

tarka selyemkendõ - bandanna

tarka seregély - rose starling, crested starling

tarka sokadalom - medley

tarkabarka - motley, parti-coloured, medley

tarkabarkává tesz - to jazz up

tarkán - gaudily

tarkán szõ - to shadow

tarkánfoltos - piebald

tarkaság - variegation, diversity

tarkáz - to streak

tarkázás - variegation

tarkázott - laced

tarkít - to intersperse, to fleck, to dot, to interlard

tarkított - laced

tarkó - crag, scrag, scruff, nape

tarkóbõr - scruff

tárlat - salons, art exhibition

tarló - stubble, wasteland, stubbly field

tárló - show-case

tarmak-burkolat - tarmac

tárna - shaft, road, drift way

tárnalejárat - pit

tárnát bérel - to sheet a gallery

táró - tunnel, drift way

tárol - to store, to stockpile, to bin

tárol vmit - to make a cache of sg

tárolás - holding, tankage, storage

tárolási díj - storage

tárolási idõ - storage time

tároló - bin, container, header, holding

tároló (olajmezõé) - strata

tároló medence - reservoir

tározó - havaria, reservoir

társ - mate, associate, companion, fellow, beaupere

társ- - joint, associate

társa - co.

társadalmasít - to socialize, to collectivize

társadalmasítás - socialization

társadalmi - societal, social

társadalmi alkalom - social function

társadalmi állás - social status, station in life, social standing

társadalmi baj - the social evil, social evil

társadalmi betegsegélyezés - socialized medicine

társadalmi esemény - social function

társadalmi események - social events

társadalmi helyzet - walk of life, social status, station in life

társadalmi helyzetét elveszíti - to lose caste

társadalmi intézményrendszer - social institutions

társadalmi jólét - social welfare

társadalmi kapcsolatok - social contacts

társadalmi kezelésbe vesz - to socialize

társadalmi megrázkódtatás - convulsion

társadalmi osztály - order, rank, social class, class

társadalmi pozíció - social standing, station in life

társadalmi rang - social standing, class, social status

társadalmi ranglétra - social ladder

társadalmi rend - class, rank, estate

társadalmi szabályoktól eltérõ - unconventional

társadalmi tõke - social capital

társadalmi törtetõ - social climber

társadalmi tulajdon - public ownership, collective ownership

társadalmi tulajdonba vesz - to socialize, to collectivize

társadalmi tulajdonba vétel - socialization

társadalmilag - socially

társadalom - culture, society

társadalom alja - underworld

társadalom legalsó rétegei - underworld

társadalom pillére - buttress of society

társadalom salakja - waster, underworld

társadalom söpredéke - waster, sweepings of society

társadalom szemete - sweepings of society

társadalom támasza - buttress of society

társadalombiztosítás - social insurance, socialized medicine

társadalomtörténet - social history

társadalomtudomány - social science

társaitól lemarad - to be marooned, to be kept marooned

társalapító - cofounder, co-founder

társalgás - talk, discourse, rap

társalgás zaja - clatter

társalgási - conversational

társalgó - foyer, talker, dayroom, parlour, parlor, lounge

társalkodónõ - lady companion

társalog - to schmoose, to rabbit, to schmooze, to chin

társas - joint, folksy, social

társas cég - joint business

társas hajlam - sociability

társas kirándulás - junket

társas összejövetel - social gathering, social, social evening

társas prérikutya - prairie dog

társas szórakozóhely - casino

társas vállalat - joint business

társas viszony - partnership

társaság - companionship, co., fellowship, nest, band, tribe

társaságba jár - to go out, to mix in society

társaságban forog - to mix in society

társaságban könnyen mozog - to feel at ease in society

társaságban könnyen viselkedik - to feel at ease in society

társaságból kiutál - to ostracize

társaságból kizár - to ostracize

társasági - social

társasági alaptõke - joint capital

társasági ember - man about town

társasági rendelet - bye-law, by-law

társasági szabályzat - by-law, bye-law

társasági szerzõdés - deed of association

társasági tõke - joint capital, company's assets

társasági vagyon - company's assets, joint stock

társaságkedvelõ - companionable, sociable

társaságot kedvelõ - clubbable, clubby, outgoing, gregarious, convivial

társasjáték - parlour game, game, indoor game, board game

társaskocsi - charabanc, chara

társaskör helyisége - clubhouse

társasutazás - conducted tours, guided tour

társbérlõ - joint tenant

társbíró - side judge, associate justice

társít - to associate

társítás - coupling, association

társrégens - joint regent

társtalan - lonesome, friendless, solitary

társtulajdonos - joint proprietor, joint owner

társul - to consort with, to partner, to associate

társulás - association, partnership

társulat - brotherhood, company, association

társuralkodás - joint rule

társügyvéd - junior counsel

társszerzõ - co-author, joint author

tart - to cultivate, to sustain, to bear, bore, borne

tart (elõadást) - to deliver

tart vhova - to aim for a place, to make towards a place

tart vkit vminek - to set down, to reckon sy as sg

tart vkitõl - to go in fear of sy, to fear

tart vmeddig - to last

tart vmerre - to keep, kept, to stand to swhere

tart vmi felé - to trend to sg, to trend towards sg

tart vmilyennek - to look upon, to look on

tart vminek - to regard sg as, to deem, to account, to count

tart vmit vminek - to reckon sg as sg

tart vmitõl - to fear, to be apprehensive of sg, to funk sg

tartalék - standby, auxiliary, backup, reserve, spare, store

tartalék- - standby

tartalék adag - iron ration

tartalék alkatrész - refill, loose part

tartalék alkatrészek - replacements

tartalék játékos - scrub

tartalékadag - emergency ration

tartalékalap - reserve fund

tartalékalkatrészek - spare parts, renewals

tartalékárboc - jury-mast

tartalékban - in bank, in hand

tartalékelem - refill

tartalékgép - auxiliary machine

tartalékjátékos - reserve

tartalékkazán - auxiliary boiler

tartalékkészlet - stockpile

tartalékkormány - jury-rudder

tartaléklánc - auxiliary chain

tartalékol - to set apart, to reserve, to set aside

tartalékol vmit - to keep sg in store

tartalékos - reservist

tartalékos tiszt - reserve officer

tartalékot bevet - to bring up the reverse

tartalékpéldány - over copy

tartaléksereg - reserve

tartalmas - meaty, full of meat

tartalmasság - pregnancy

tartalmatlan - it has no guts in it, lean, gassy

tartalmaz - to comprise, to encompass, to hold, held

tartalmi kivonat - docket

tartalmi kivonatot ír - to docket

tartalmi kivonatot készít - to docket

tartalom - plot, purport, capacity, subject-matter, matter

tartalomjegyzék - table of contents

tartalomjegyzékbe felvesz - to index

tartalomjegyzékbe iktat - to index

tartalommutató - index

tartály - bunker, vat, hopper, sink, holder, bin, tank, drum

tartályba tesz - to vat

tartályba töltés - tankage

tartálykocsi - tank wagon, tanker, tank car, oil truck

tartálymegtöltés - tankage

tartályos elõhívás - tank developing

tartálytöltés - tankage

tartam - length, standing, continuance, period, stretch

tartam-pasztõrözés - holding pasteurization

tartán - tartan, plaid

tartani lehet attól - it is to be feared that

tartármártás - tartar sauce

tartás - keeping, holding, set-up, poise, attitude

tartásdíj - exhibition, maintenance, necessary, alimony

tartásdíj kötelezettség - maintenance order

tartásdíjat követel - to claim support

tartásra ad - to farm

tartásra vállal - to farm

tarthatatlan - untenable, insupportable

tartható - tenable

tartja a 3 lépés távolságot - to keep one's distance

tartja a hátát - to carry the can, to hold the sack

tartja a hátát vmiért - to bear the brunt of sg

tartja a kapcsolatot - to keep in touch

tartja a pozícióját - to keep one's standing

tartja a száját - to keep one's mouth shut

tartja az ütemet - to keep time, to be in time

tartja magát - to go by, to keep oneself above water, to hold up

tartja magát vmihez - to keep to

tartják vkinek - to pass for

tartják vminek - to be reputed as sg, to go for, to stand with

tartó - mount, horse, rail, beam, case, holder, joist, bin

tartó készülék - holder

tartogat - to reserve

tartogat vmit vki számára - have sg in store for sy

tartógerenda - stringer, bearing bar

tartógyûrû - retaining ring, retainer ring

tartók - beams and joints

tartókeret - rack

tartókészülék - holder

tartókoszorú - lintel girder

tartóléc - batten

tartomány - province, territory, range

tartóoszlop - pier

tartóra helyez - to rack

tartórúd - bearing bar

tartós - enduring, staple, chronic, permanent, standing

tartós (idõjárás) - to hold up

tartós barátság - friendship of long standing

tartós egyensúlyú állapot - true equilibrium

tartós fogyasztási javak - non-perishable consumer goods

tartós hervadási százalék - permanent wilting percentage

tartós holmi - keeper

tartós hullám - permanent wave

tartósan - permanently

tartósan szép idõ - settled weather

tartósít - to lay down, to process, to conserve, to can

tartósítás - packing, canning, fixation

tartósítatlan nyersbõr - green hide

tartósnak bizonyul - to hold, held

tartósság - fastness, continuity, strength, permanency

tartósság hiánya - impermanence

tartóssági próba - endurance test

tartószerkezet - frame, holding device

tartozás - dues, tribute, obligation

tartozások - liabilities

tartozék - ingredient, appurtenance, fixture, appendage

tartozékok - equipage, accessories

tartozékos - accessory

tartozik - to come under, to owe, to concern, to rank

tartozik-egyenleg - balance due

tartozik és követel - debit and credit

tartozik vhova - to pertain

tartozik vmihez - to belong to sg

tartozik vmilyen csoportba - to fall under

tartozik vmilyen osztályba - to rate

tartózkodás - coyness, restraint, residency, sojourn, abstention

tartózkodás nélkül - freely

tartózkodás politikájának híve - abstentionist

tartózkodás vmitõl - forbearance of sg, stand-off

tartózkodási - residential

tartózkodási hely - residency, residence, abode, habitation, haunt

tartózkodási idõ - detention time, residence time, retention time

tartózkodik - to sojourn, to make a stay, to live, to sit, sat

tartózkodik a szavazástól - to abstain from beans

tartózkodik vmitõl - to steer clear of sg, to keep clear of sg

tartózkodó - reticent, chaste, stand-off, unresponsive, guarded

tartózkodó emberbarát - kid-glove philanthropist

tartózkodó magatartás - unresponsiveness, aloofness

tartózkodó személy - cold turkey

tartózkodóan - shyly, guardedly, unobtrusively

tartózkodóan él - to keep oneself to oneself

tartózkodóan viselkedik - to show constraint, to hold one's hand

tartozó - incumbent, belonging, pertinent

tartóztat - to stay

tartóztatás - stay

tarts ki! - don't give up!

tarts velünk! - make one of us!

tartsa a vonalat! - hold the line!, hold on!

tartsa meg az aprót! - keep the change!

tartsd a szád! - keep your head shut!

tartsd széliránnyal szemben! - keep her to!

tárva-nyitva - wide open

táska - bag, case

táska a szem alatt - pouch

táskány - pad

taszigál - to hustle, to poke, to push

taszigálás - hustle

taszít - to impinge, to prod, to jog, to push, to jerk

taszítás - push, repulsion, shake, toss, impingement, shove

taszító - repulsive

tat - aft end, stern, poop

tata - guv, tat, guvnor

tatár - tartar

tatár ember - tartar

tataroz - to put in repair, to refit

tatarozás - repair

tatfedélzet - quarter-deck

tátja a száját - to gape, to gawp

tatlámpa - taillight

tátog - to gawp

tátong - to gape, to gawp, to yawn

tátongó nyílás - crack, jaws

tátongó sorok elõtt játszik - to play to an empty house

tátott szájjal - agape

tátott szájjal bámul - to gape

tatu - tatu, armadillo, armadillos

tautológia - tautology

tautológiai - tautological

táv - distance, space

tavacska - pond, lakelet, pool, mere

tavaly - a year ago, the year before, yesteryear, last year

tavaly nyírt gyapjú - last year's cut of wool

tavalyi év - yesteryear

tavalyi hó - snows of yesteryear

tavalyi nyírás - last year's cut of wool

tavasz - springtime, spring, prime

tavaszi nagytakarítás - spring-cleaning

távbeszélõnévsor - directory

távbeszélõvonal - trunk

távcélpont - roving, rover

távcsõ - telescope, bearing support

távfelvétel - telephotograph

távfelvételi - telephoto, telephotographic

távfénykép - telephotograph

távfénykép- - telephoto, telephotographic

távfényképezés - telephotography

távfényképezési - telephotographic, telephoto

távgépíró - teleprinter, to contrast, teletype

távgépíró-kocsi - carriage

távházasság - marriage by proxy

távirányítás - remote control

távirányítással lehív - to talk down

távirányítású rakéta - guided missile

távirányító - remote control

távirányított lövedék - robot

távirányított repülõbomba - robot bomb

távirányított repülõgép - drone

távírás - telegraphy

távírász - sparks, telegraph operator

távirat - cable, telegraph message, wire, dispatch, telegram

távirati - telegraphic

távirati stílus - telegraphese

táviratkézbesítõ - telegraph messenger, telegraph boy

táviratoz - to wire

táviratozás - telegraphy

táviratozik - to telegraph

távírda - telegraph office

távirdász - op, telegraphist, telegraph operator

távíró - telegraph

távíró-adókészülék - transmitter

távírógép - ticker

távíróhivatal - telegraph office

távírókészülék - telegraph, ticker

távírókezelõ - op

távírón továbbít - to message

távíróoszlop - telegraph-post, telegraph-pole

távírószalag - ticker tape, tape

tavirózsa - water lily

távjelzõ - distant signal

távköztartó - spacer

távlat - perspective, vista, prospect

távlati - perspective, long-range, scenographical

távlati kép - stereography, perspective view, perspective sight

távlati pont - vanishing point

távlati rajz - drawing in perspective, perspective drawing

távlati terv - long-range plan, long-range planning

távlati várossziluett - skyline

távlatpont - vanishing point

távmérés - telemetry

távmérési - telemetric, telemetrical

távmérõ - telemeter, telemetric, range-finder, telemetrical

távmérõs képkeresõ - range-finder

távol - wide, asunder, afield, distant, away, off, aloof

távol- - far

Távol-Kelet - Far East

távol a tömegek zajától - far from the madding crowd

távol a város zajától - far from the madding crowd

távol áll vmitõl - alien from sg

távol esõ - outlandish

távol fekvõ - far, faraway

távol legyen tõlem - far be it from me

távol marad - to hold off, to keep back, to keep away

távol marad vmitõl - to absent oneself from sg, to lay off

távol tart - to hold off, to keep away, to keep off

távol tart magától vkit - to keep sy at arm's length

távol tartja a nyomort - to keep the wolf from the door

távol tartja magát - to keep aloof, to hold aloof

távol tartja magát vmitõl - to steer clear of sg, to stand clear of sg

távol van - to be off

távol van otthonról - to be away from home

távol vmitõl - free of sg

távolabb - still

távolabbi - thither, far, ulterior

távolálló - alien

távolba látó - farseeing, farsighted

távolba nézõ tekintet - faraway look

távolbaérzés - telepathy

távolbalátás - clairvoyance

távolbalátó - clairvoyant

távolban - far away

távolfekvõ - alien

távoli - far, remote, outlying, faraway, off, distant

távoli állomás - outstation

távoli elhagyott vidék - outback

távoli jövõbe tekint - to look far into the future

távoli jövõben - in the far future

távoli ország - far country

távoli országok - distant lands, the ocean and the lands beyond

távoli rokon - distant relative, distant cousin

távoli vidék - boonies, boondocks

távoli vidékek - distant lands

távoliság - remoteness

távollátó - farsighted

távolléti engedély - exeat

távollévõ - absent

távolmaradás - stand-off

távolodó - bickering

távolról felvett kép - faraway

távolról sem - not nearly, not near, not by a long way

távolról sem olyan népszerû - not near so popular as before

távolság - ride, way, space, range, reach, fetch, offset

távolság normálisa - colonel bogey

távolságbecslés - range estimation

távolsági autóbusz - overland bus

távolsági bejelentõ - trunks

távolsági beszélgetés - toll-call, trunk call, trunks

távolsági busz - bus, coach

távolsági hívás - trunk call

távolsági jel - distant signal

távolsági kábel - trunk cable

távolsági marhahajcsár - overland man

távolsági távbeszélõ-vezeték - trunk-line

távolsági telefonbeszélgetés - toll-call

távolságmérés - telemetry

távolságmérési - telemetrical, telemetric

távolságmérõ - telemeter, telemetrical, telemetric

távolságot becsül - to make the distance

távolságot kilép - to step out a distance

távolságot lépésekkel kimér - to pace a distance, to pace off a distance

távolságot tart - to stand off

távolságtartó rúd - spreader

távolugrás - long-jumping, broad jump, long jump

távozás - going, exit, departure

távozás hímes mezejére lép - to decamp

távozási engedély - furlough, exeat

távozáskor bélyegez - to clock out, to clock off

távozásomat megelõzõen - prior to my departure

távozásra szólít fel - to warn off

távozást engedélyez - to dismiss

távozást színlel - to offer to go

távozik - to quit, quit, to bug out, to fuck off, to quit

távozni készülõ személy - leaver

távozó - outgoing

távozó gáz - flue gas, stack gas

távozó személy - leaver

távrecsegõ - hooter

távtartó - spacer

távtartó rúd - spreader

távvezérelt készülék - robot

távvezeték - transmission line, pipe-line

taxi - cab, taxi, taxicab

taxiállomás - stand, taxi rank, rank, taxi stand

taxiba ül - to take a taxi

taxin megy - to cab

taxis - cabby

taxisofõr - hackie, cabby, cabbie, cabdriver

taxit fog - to take a taxi

taxit leint - to flag a cab

taxizik - to cab, to taxi

taxonómia - taxonomy

taxonómikus - taxonomic, taxonomical

taxonómus - taxonomist

te - thou

te alacsonyabb vagy nála - you are not as tall as he

te csakúgy - as of you also of me

te hülye vagy! - you are off your rocker!

te hülye! - you bally fool!

te is és én is - you and I

te jó ég! - heavens!, dear!, dear me!

te jó isten! - goodness gracious!, good god!, my goodness!

te jószagú! - cor blimey!

te kis betyár! - you little beggar!

te kis csibész! - you little beggar!

te kis hazudós! - you story!

te kis huncut! - you little beggar!

te kis kópé! - you little beggar!

te könnyen beszélsz - it is easy for you to say

te látod kárát - it is your loss

te licitálsz - your bid

te meg én - you and I

te mihaszna - you blighter

te nem vagy eszednél! - you are off your rocker!

te semmiházi - you blighter

te vagy - thou art, you are

te vagy a hibás! - the fault lies with you!

te voltál - thou wast, thou wert

tea - infusion, tea

teababa - cosy, tea cozy, tea cosy, cozy

teadélután - afternoon tea

teás doboz - caddy

teáscsésze - teacup

teáscsészényi - teacupful

teáskanna - tea kettle, tea pot

teáskészlet - cabaret

teasütemény - small cakes, crumpet, muffin, pikelet, biscuit

teaszárító helyiség - withering-room

teaszárító kamra - withering-room

teaszárító szoba - withering-room

teát leforráz - to draw tea

teavaj - sweet butter

teázik - to take tea

teázik vkivel - have tea with sy

tébécé - tuberculosis

téboly - craze

tébolyda - bedlam

tébolyodott - maniacal, crazed, unbalanced, unhinged, demented

tébolyodott elme - inhinged mind, unhinged mind

tébolyodottan - maniacally

tébolyodottság - paranoea, dementia, paranoia

tébolyult - demented

technika - technology, engineering

technikai - technological, technical, technologic

technikai segédlet - technical manual

technikai tiszthelyettes - first sergeant, technical sergeant

technikai tudományok - useful arts

technikailag - technically speaking

technikum - technical institute, tech

technikus - tech

technokrácia - technocracy

technokrata - technocrat

technológia - technology

technológiai - technological, technical, techno-, technologic

tedd-ide-tedd-oda ember - he's a drip

tedd gyõztessé - send him victorious

tedd le a tollad! - lay down your pen!

tedd magad takarékra! - give me a break!

tedd meg a kedvemért - do it for my sake

tedd meg a kedvemért! - do it for my sake!

tedd meg értem - do it for my sake

tedd meg értem! - do it for my sake!

tedd vissza ahonnan vetted - put it back where you found it

teddide-teddoda - floppy

teddide-teddoda alak - namby-pamby

teendõ - business, role

teendõk - round of the duties

teérted tettem - I did it on your account

téged átejtettek! - you've been had!

téged becsaptak - you have been abused

téged becsaptak! - you've been had!

téged megtévesztettek - you have been abused

tégely - jar

tegez - quiver

tegez vkit - to first-name sy

tégla - stoolie, brick, mole

tégladarab - bat

téglafal - brickwork

téglahordó - hod

téglalap - oblong, rectangle

téglalap alakú - oblong

téglalap alakú drágakõ - baguette

téglasor - course

téglástrogli - hod

téglaszínû - foxy

téglatörmelék - bat

téglával falaz - to brick

tegnap - yesterday

tegnap este - last night

tegnapelõtt - day before yesterday, the day before yesterday

tégy ahogy akarsz - have it your own way

tégy ahogy helyesnek tartod - do as you think proper

tégy ahogy jólesik! - suit yourself!, please yourself!

tégy ahogy tetszik! - suit yourself!, please yourself!

tégy amit akarsz - do as you like

tégy belátásod szerint - use your discretion

tegye fel a kalapját! - put on your hat!

tegyük fel - let us assume that

tegyük le a lantot - let's call it a day

tehát - accordingly, consequently, so

tehén - cow, cow, kine

tehénbõgés - moo, low

tehénbõr - cowhide

tehénhimlõ - cowpox

tehénistálló - cow barn, cowshed

tehénlepény - cow chip

tehénpásztor - gaucho

tehéntúró - curd cheese

teher - liability, burden, load, charge, drag, mortgage

teher-személy kiskocsi - general utility wagon

teher nélküli - free from all encumbrances

teher vki számára - to be a charge on sy

teheráru - freight, slow goods

teherárú - cargo

teheráruként küld - to send by goods train

teherautó - truck, lorry, van

teherautó-sofõr - trucker, truck driver, truckdriver, lorry driver

teherautón szállít - to van

teherbe ejt - to get sy into trouble, to put sy up the duff

teherbe ejt vkit - to get sy with child

teherbe esik - to click, to conceive

teherben van - to be in the family way, to be bearing a child

teherbírás - capacity, bearing capacity, carrying capacity

teherbíró képesség - bearing capacity, bearing

teherbíró talaj - holding ground

teherelosztó - spreader

teherforgalom - heavy traffic

tehergépkocsi - utility truck

tehergépkocsi-vezetõ - truckdriver, trucker

teherhajó - freighter

teherhordó - bearing

teherkocsi - flat waggon, truck

teherkocsi-rakomány - truckload

teherkocsin szállít - to van

teherkocsis - teamster

teherlap - red

teherlift - goods lift

tehermentes - free from all encumbrances, unencumbered

tehermentes birtok - clear estate

tehermentesít - to relieve, to ease

tehermentesít vkit vmitõl - to ease sy from sg, to ease sy of sg

tehermentesítés - relief

tehermentesítõ rugó - auxiliary spring

teherpályaudvar - freight depot, good station, goods station

teherszállító - freighter

teherszállító kocsi - van

tehertétel - liability, imposition

tehertétel vki számára - to be a charge on sy

tehervagon - goods truck, goods wagon, freight car

tehervonat - train of merchandise, goods train, freight train

tehervonaton potyázik - to hop a train

tehet vmit - to be able to do sg

tehetetlen - incapable, helpless, powerless, wimpy, shiftless

tehetetlen alak - wash-out

tehetetlen ember - dud, twit, fish, lame duck, lunkhead, fuckup, lunk

tehetetlenné tesz - to bowl over

tehetetlenség - paralysis, powerlessness, inability, helplessness

tehetetlenségi - inertial

tehetetlenségi nyomaték - moment of inertia

tehetetlenségi vezérlés - inertial guidance

tehetetlenül - helplessly

tehetõs - well-to-do

tehetség - vein, gift, endowment, faculty, vocation, facility

tehetsége van a nyelvekhez - have a talent for languages

tehetséges - gifted, able, have a lot on the ball, talented

tehetséges ember - talent

tehetséges emberek - talent

tehetségesség - potentiality, giftedness

tehetségét fejleszti - to develop one's talents

tehetségtelen - talentless, dud, untalented

tehetségtelen ember - he is a wash-out, dud

tej - milk

tej- - lactic

tejárus - milkman, milkmen

tejbe áztatott kenyér - milksop

tejbe áztatott zsemle - milksop

tejbe kevert zabnyák - thick formula

tejbetök - veg

tejcsárda - can

tejcsarnok - dairy, can, creamery

tejel - to milk

tejes - lactic, milkman, milkmen

tejes kukorica - green corn

tejesember - milkman, milkmen

tejeshal ivarterméke - soft roe

tejeshal teje - soft roe

tejeskávé - white coffee

tejet megsavanyít - to turn the milk

tejfeldolgozó üzem - creamery

tejfelesszájú - sucker

tejfelesszájú tisztecske - angel face

tejfogak - temporary teeth, deciduous teeth, milk teeth

tejföl - sour cream, clotted cream, Devonshire cream

tejfölösszájú - shaveling, cub, stripling

tejfölözõ szeparátor - skimmer

tejgazdaság - dairy

tejhordó iga - yoke

tejivó - dairy

tejjel-mézzel folyó ország - land of plenty

tejkaramella - fudge, butter-scotch

tejkihordó - milkman, milkmen

tejkrém - flummery

tejleves - milksop

tejpor - dried milk

tejsav - lactic acid

tejsodó - custard

tejszerû - lactic

tejszín - cream, skimmings, butterfat

tejszínesedény - creamer

tejszínhab - whipped cream

tejszínszerû - creamy

tejszínt tesz - to cream

tejtermék - dairy product

tejtestvér - foster-brother, foster-sister

tejút - milky way

tejútrendszer - galaxy

tejüveg - ground glass

tejüzem - dairy

teke - bowling

tekebábu - skittle, tenpin, pin, bowling pin

tekegolyó - bowl, cheese

tekejáték - tenpins

tekepálya - alley

teker - to reel, to slue, to wiggle, to ball, to wriggle

tekercs - reel, roll, furl, spool, convolution, piece, coil

tekercs teherhordásra - carrying pad

tekercsel - to reel

tekercselés - windings, coil

tekercselõdob - reel

tekeredés - twist, slew, twirl, convolution, slue

tekeredik - to slue, to slew, to wind, wound, to coil

tekeredõ - twisty

tekereg - to wimple, to squirm, to wind, wound

tekergõzés - wriggle

tekergõzik - to wriggle, to wiggle, to squiggle

tekervény - convolution

tekervényes - intricate, devious, tortuous

tekervényes beszéd - encompassment

tekervényesen - intricately

tekervényesség - tortuosity, crookedness, tortuousity

teketória - punctilio

teketória nélkül - without ceremony

teketória nélküli - unceremonious

teketóriázó - starchy

tekézés - bowling

tekézik - to bowl, to play bowls

tekézõ - bowler

tekint - to look, to reckon, to consider, to regard

tekint vkit vminek - to reckon sy as sg

tekint vmilyennek - to look on, to look upon

tekint vminek - to account, to count, to regard sg as, to deem

tekint vmit vminek - to reckon sg as sg

tekintély - potency, standing, authority

tekintélye van - to carry authority, to carry weight

tekintélye van vki elõtt - to weigh with sy

tekintélyelvû - authoritarian

tekintélyes - mighty, substantial, considerable, stately, tidy

tekintélyes összeg - round sum

tekintélyes személy - person of standing, great gun, big gun

tekintélyes személyiség - somebody

tekintélyesség - stateliness

tekintélyét veszti - to lose face

tekintélyre hivatkozik - to speak by the book

tekintet - leer, bend, sight, countenance, look, visage, eye

tekintet nélkül - regardless of sg

tekintet nélkül vmire - irrespective of sg

tekintetbe nem vevõ - irrespective

tekintetbe vesz - to make allowance for sg, to allow for, to respect

tekintetbe vesz vmit - to be mindful of sg, to take sg into account

tekintetbe véve - considering

tekintetbevétel - respect

tekintete megvetést sugároz - to look down one's nose

tekintetét végigjáratja vmin - to sweep

tekintetével kifejez - to look

tekintettel - considering

tekintettel van másokra - to be thoughtful of others

tekintettel vmire - out of consideration for sg

tekintsd megtörténtnek - consider it as done

teknõ - recess, scoop, trough, shell

teknõ alakú - tubby

teknõc kocsonyás része - green fat

teknõckeretes szemüveg - tortoiseshell glasses

teknõfa - hod

teknõnyi - troughful

teknõsbéka - tortoise, turtle

teknõsbéka tenyésztõ telep - crawl

teknõsbékapáncél - test

teknõsbékára halászik - to turtle

teknõsödés - synclinal, syncline

teknõszelvényû csatorna - trough-gutter

teknõszerûség - trough

tékozlás - prodigality, lavishment, extravagance, dissipation

tékozlásra hajlamos - prodigalish

tékozló - extravagant, squanderer, lavishing, prodigal

tékozló ember - waster

tékozló fiú - prodigal son

tékozlóan - squanderingly, prodigally

tékozol - to prodigalize, to lavish, to go a cracker

tektonia - teak

tektonia fája - teak

tektonikai törés - break

tektonikus árok - trough

tél - winter, dry

tél dereka - midwinter

tél derekán - in the dead of winter

tél közepén - in the deep of winter

tél küszöbén - on the edge of winter

tele - full, thick with, replete

tele egerekkel - mousy

tele életkedvvel - full of pep

tele gyomorra - on a full stomach

tele gyomorral - on a full stomach

tele kérem! - fill her up please!

tele lendülettel - full of pep

tele lesz szeplõkkel - to freckle

tele nem írott - unwritten

tele van a gatyája - to shit bricks

tele van a hócipõje - to be sick to death

tele van a keze munkával - have one's hands full

tele van javaslatokkal - to be full of suggestions

tele van nehézségekkel - to bristle with difficulties

tele van önbizalommal - to be full of confidence

tele van vmivel - to be swamped, to be full of sg

telebeszéli vkinek a fejét - to talk sy's head off, to stuff sy up, to stuff sy

teleeszi magát - to eat till one is full, to scarf out, to bank up

teleette magát vmivel - have one's fill of sg

telefon - phone, telephone, hooter, horn

telefon-elõfizetési díj - telephone rate

telefonál - to phone, to give sy a tinkle

telefonál vkinek - to buzz

telefonbeszélgetés - call

telefonbeszélgetést lehallgat - to tap the wire

telefonfülke - telephone booth, telephone-kiosk, kiosk, call box

telefonhívás - buzz, call

telefonkagyló - receiver, transmitter

telefonkezelõ - telephonist, operator

telefonkönyv - telephone book, directory, telephone directory

telefonközpont - switchboard, exchange, central, telephone exchange

telefonközpontos - operator, telephonist

telefonon felhív - to ring up, to ring, rang, rung

telefonon továbbít - to message

telefonos eladó - telephone salesman

telefonüzenet - telephone message

telefonvezetékkel felszerelt - wired

telefonzsinór - cord, flex

telefotografálás - telephotography

telefotográfia - telephotography

telefotográfiai - telephoto, telephotographic

telefotografikus - telephotographic, telephoto

telefüstölt - smoky

teleharsogja a fülét vmivel - to din sg into sy's ears

telek - building site, building plot, site, parcel, lot

telekadósság - land charge

telekkönyvezés - land registration

telekkönyvi bekebelezés - land registration

telekrész - parcel

telel - to winter

telelés - wintering

telelõ rovarok téli szállása - cache

teleméter - telemeter

télen-nyáron - summer and winter

teleobjektív - telescopic lens, telephotographic lens

teleológia - teleology

teleológiai - teleological

telep - yard, bed, settlement, estate, battery, thalamus

telepata - clairaudient

telepátia - telepathy

telepatikus - telepathic

telepes - planter, resident, settler

telepes rádió - battery radio

telephely - park

telephelyen belül - onsite

telepít - to deploy, to introduce, to route, to locate

telepítés - laying, introduction, colonization, settling

teleptöltés - battery charging

települ - to light on, to install oneself, to perch

település - strata, settlement

telér - seam, strike

telerak - to heap

telérelvékonyodás - pinch

telérvonulat - range

teleszívja magát - to imbibe

teleszkópos - telescopic

teleszkópszerûen összetolódik - to telescope

teleszór - to litter

teletölt - to stuff, to fill up, to replenish

teletöltés - charging, refilling

teletöm - to pack, to satiate, to crowd, to stuff, to sate

teletömi magát - to gorge, to cram, to gorge oneself

teletömött - gorged, replete

teletûzdel - to lard

televízió - television

televízión közvetít - to televise

televíziós adótorony - television tower

televíziós felvevõcsõ - pick-up

televíziós készülék - televisor

televíziós szobaantenna - rabbit ears

televíziós vetítõ vevõkészülék - projection receiver

televíziót nézõ személy - looker

telex - teletype, teleprinter, telex

telexgép - teleprinter, teletype, telex machine

telezabálja magát - to surfeit

telezsúfol - to clutter up

telhetetlen - voracious, insatiable, rapacious

telhetetlenül - voraciously

teli - full, fraught

téli - wintry, winter, brumal

téli árpa - winter barley

teli dézsa - tubful

téli felöltõszövet - duffel

teli kád - tubful

téli körte - warden

téli napforduló - midwinter

teli nézõtér - good house

téli sportok - winter sports

teli torokból nevet - to give a fat laugh

téli vadetetõ hely - deer yard

teli van vmivel - to be full of sg

telibe talál - to hull

télidõ - winter-time

télies - wintery, winterly, wintry

telihold - full moon

telik - to go, went, gone, to roll on, to pass, to fill

télikabát - great-coat, greatcoat

télikert - winter garden

télire besózott hús - mart

telis-teli - as full as an egg

telít - to saturate, to prime, to impregnate

telitalálat - direct hit, lander, hit

telitalp - platform

telítés - imbibition, saturation

telítetlen talpfa - white sleeper

telítetlen vegyérték - partial valence

telített - impregnate, saturated

telítettség - plenum, saturation, fullness, fulness

telítõdik - to prime, to impregnate

telivér - full-blood, thoroughbred, full-blooded

telivér ló - thoroughbred

télizöld - periwinkle

teljes - global, full-blood, regular, all-out, pukka, clear

teljes ábrázolás - panorama

teljes ájulás - dead faint

teljes ár - all-in price

teljes átalakítás - transmogrification

teljes áttekintés - panorama

teljes bizonyosság - confidence

teljes dísz - warpaint

teljes díszben - in full fig

teljes díszben van - to be in full rig

teljes egész - totality, unabridged

teljes egészében - as a whole, in full

teljes egyetértésben - solidly

teljes életnagyságban - in the flesh and blood, in the flesh

teljes elmélyülést igénylõ - absorbing

teljes erejébõl - for all one is worth

teljes erejébõl evez - to pull one's weight

teljes erejébõl ráveti magát - to go at it tooth and nail

teljes erejével hozzáfog - to go at it baldheaded

teljes erejével nekifog - to go at it baldheaded

teljes erejével nekilát - to go at it baldheaded

teljes erõbedobással - at full stretch

teljes erõbevetésû - all-out

teljes erõbõl - full blast

teljes erõbõl húz vmit - to strain at sg

teljes erõbõl nekifog - to go at it hammer a tongs

teljes erõbõl ránt vmit - to strain at sg

teljes erõbõl vágtat - to ride hell for leather

teljes erõvel - with might and main, full blast, tooth and nail

teljes erõvel átfordulni! - hard over!

teljes erõvel belerohan - to plough into

teljes erõvel beleszalad vmibe - to run smash into sg

teljes erõvel dolgozik - to work with all one's might

teljes erõvel dolgozó gép - machine in full action

teljes erõvel megy - to give full throttle, to drive on full throttle

teljes erõvel mûködik - to race

teljes erõvel mûködõ gép - machine in full action

teljes erõvel tör vmire - to be hell-bent for sg

teljes erõvel törekszik vmire - to be out for sg, to be out to do sg

teljes erõvel üt - to strike out

teljes értékû - sterling

teljes faji egyenjogúság - racial integration

teljes felszerelés - warpaint, setout

teljes fordulat - about-face

teljes földzárlat - dead earth

teljes gázt ad - to step on the gas, to press the pedal home

teljes gázzal - on full blast

teljes gázzal megy - to give full throttle, to drive on full throttle

teljes gõzzel - at full throttle, at full lick, at a great lick

teljes gõzzel dolgozik - to be in full swing

teljes gõzzel halad - to forge ahead

teljes gõzzel megy - to drive on full throttle, to give full throttle

teljes gyorsasággal - at full lick, at a great lick

teljes három nap - three clear days

teljes hossz - length over all

teljes hosszában - fore-and-aft, fore and aft

teljes hõ - integral heat

teljes iramban - at full pelt

teljes iramban dolgozik - to be in full swing

teljes iramban fut - to be off in full career

teljes iramban rohan - to career along

teljes iramban vágtat - to career along

teljes jogú tag - full member

teljes kép - panorama

teljes képtelenség - plumb nonsense, sheer nonsense

teljes kétségbeesésben - in sheer desperation

teljes kipusztítás - extirpation

teljes kört ír le - to come full circle

teljes közömbösség - sublime indifference

teljes kudarc - it is a complete wash-out, wash-out

teljes látkép - panorama

teljes lehetetlenség - sheer impossibility

teljes leírás - panorama

teljes lendületbe hoz vmit - to give full swing to sg

teljes lendületben - in full fling

teljes létszám - full board, complement

teljes lõportöltet - battering-charge

teljes menetben - in full fling

teljes menetidõ - turnaround

teljes mennyiség - complement

teljes mértékben - fully

teljes mértékben átalakít - to transmogrify

teljes mértékben helyeslem - I am all for it

teljes mértékben mellõz - to cut dead

teljes mértékben negligál - to cut dead

teljes mértékû - wholehearted

teljes mértékû támogatás - wholehearted support

teljes napfogyatkozás - total eclipse

teljes név - full name

teljes odaadással hallgat - to listen with all one's ears

teljes összeg - grand total

teljes penzió - full board

teljes rendben - like lamb and salad

teljes részletességgel - in the fullest detail

teljes sebességgel - at top speed, at a great lick, in full sail

teljes sebességgel hátra! - full speed astern!

teljes sebességgel mûködik - to race

teljes sebességû - all-out

teljes súly - gross, gross

teljes szélcsend - dead calm

teljes szívvel - wholeheartedly

teljes teher - gross load

teljes tej - whole milk

teljes terhelés - gross load

teljes terjedelemben - fully, in full

teljes terjedelmében - in full

teljes termésben van - to be in full yield

teljes testi elerõtlenedés - extenuation

teljes töltet - battering-charge

teljes üzem - full-power run

teljes üzemben - in full fling, in full action, in full play

teljes vereség - rout

teljes vértezet - panoply

teljes veszteség - dead loss

teljes virágban - in full growth

teljes visszaverõdési szög - critical angle

teljes vízkiszorítás - gross displacement

teljes zászlódíszben - with flags fore and aft

teljesen - clean, regularly, starkly, outright, sheer, all

teljesen átázott - to be wet through

teljesen átfordulni! - hard over!

teljesen átjár - to transfix

teljesen átnedvesedett - to be wet through, to be wet through and through

teljesen csupasz - bare as the back of my hand

teljesen éber - awake

teljesen ébren van - to be wide awake

teljesen egy szinten - on a dead level

teljesen egyedül - all by one's very self, all alone, all by oneself

teljesen elad - to run off

teljesen eláll (szél) - to fall dead

teljesen elcsigázott - deadbeat

teljesen elég - to burn up

teljesen hangszigetelt szoba - dead room

teljesen hatalmában van vki - have sy by the leg

teljesen hatástalan marad - have no effect, to be of no effect

teljesen igazad van - you are dead right

teljesen keresztül - right through

teljesen kész - cut and dried

teljesen kész van - to be maxed out

teljesen készen - right through

teljesen kialakított - all-out

teljesen kibírhatatlan alak - he is a positive nuisance

teljesen kifejlesztett - all-out

teljesen kifejlõdik - to attain full growth

teljesen kifizetve - fully paid

teljesen kifordít - to turn inside out

teljesen kiír - to write out

teljesen kiirt - to extirpate

teljesen kiiszik - to drink up

teljesen kikészült - it's all over with him

teljesen kimerít - to poop

teljesen kimerült - cooked, all-in

teljesen kinyílt - blown, overblown

teljesen kipusztít - to extirpate

teljesen kiszolgál vkit - to wait on sy hand and foot

teljesen kivan - to look washed out, to be maxed out

teljesen kopasz - bald as a coot

teljesen közömbös - it's just the same

teljesen le van égve - to be dead broke, to be flat broke

teljesen leégve - dead broke

teljesen lefoglalja vmi - to be intent on sg

teljesen leköti vmi - to be absorbed in sg, to be intent on sg

teljesen megáll - to come to a full stop

teljesen megszûnik - to fall dead

teljesen megtelt - to be fully booked up

teljesen mozdulatlan - not to move hand or foot, stock-still

teljesen mozdulatlanul - as still as still

teljesen nagyon - full

teljesen õrült - stark staring mad

teljesen õszinte - he is in real earnest

teljesen põre - bare as the back of my hand

teljesen rákapcsol - to turn on full

teljesen sima felület - dead smooth surface

teljesen szabadon - without restraint

teljesen száraz - as dry as a chip, as dry as a bone

teljesen tisztában van vmivel - to be fully aware of sg

teljesen tönkrement - dead broke, it's all over with him, stony

teljesen ugyanaz - selfsame, the very same, very same

teljesen új állapotban levõ - in mint state, in mint condition

teljesen vak - stock-blind

teljesen visszaverõ prizma - prismatic reflector

teljesen vkinek él - to be wrapped up in sy

teljesít - to get through, to implement, to accomplish

teljesít (ígéretet) - to keep, kept

teljesítés - acquitment, acquittal, fulfillment, discharge

teljesítés elmaradása - default

teljesítési hely - settling place

teljesítetlen - undone

teljesített fizetések - moneys paid out

teljesíthetetlen - impractical

teljesíthetõ - achievable

teljesíti a kötelességét - to do one's duty

teljesíti a parancsot - to carry out the order

teljesíti kötelességét - to fulfil one's obligation, to deliver the goods

teljesítmény - effect, throughput, capacity, turning out, yield

teljesítményt fokoz - to soup up

teljesítõ képesség - capacity

teljeskörû biztosítás - fully comprehensive insurance

teljesnek minõsülõ kár - constructive total loss

teljesnek minõsülõ káreset - constructive total loss

teljesnek tekintett kár - constructive total loss

teljessé tevés - integration

teljesség - fullness, fulness, completeness, full, entirety

teljesül - to come true, to be realized, to materialize

teljesülés - fruition

teljhatalmú - all-powerful, omnipotent

teljhatalom - full powers

télközép - midwinter

tellúr - tellurium

télre tárolt élelmiszerkészlet - cache

telt - plump, full, mellow, rotund, rich

telt formák - rotundity

telt hang - sonority, rich voice

telt hangú - sonorous

telt ház - houseful, full house

telt idomok - rotundity

telt idomú - curvaceous

telt kettõs virág - double blossom

telt nárcisz - double daffodil

teltség - plumpness, fullness, fulness, plenum

teltté teszi a hangot - to give body to the tone

telve - fraught

télvíz ideje - winter-time

téma - theme, topic, issue, subject-matter, subject, shit

téma variációkkal - theme with variations

témát felvet - to take one's bearings

témát szóba hoz - to broach a subject

tematikus festészet - representational painting

tematikus mûvészet - representational art

témavezetõ - supervisor

temérdek - huge, scores

temetés - obsequy, obsequies, burial, interment, funeral

temetési - sepulchral, funereal

temetési menet - funeral procession

temetési szertartás - funeral service

temetkezési hely - burying-place

temetkezési vállalat - undertaking

temetkezési vállalkozó - mortician, undertaker

temetõ - graveyard, cemetery, hallowed ground, churchyard

temetõbogár - scavenger-beetle, sexton-beetle

temperál - to anneal

temperamentum - temperament

temperamentumos - temperamental

temperamentumos személy - prima donna

templom - house of prayer, house of worship, temple, church

templomból való kizárás - interdict

templombúcsú - wake

templomhajó - nave

templomi elõimádkozó - parish clerk

templomi esküvõ - church wedding

templomi fõhajó - nave

templomi karnagy - director of music

templomi oldalhajó - aisle

templomi pad - pew

templomi szentély - presbytery

templomszentelés - wake

templomszolga - verger, parish clerk

templomtorony - spire, steeple

tempó - zest, tempo, tempi

tempófokozás - speed-up

tempójelzés - direction

tempót diktál - to pace

Temze felsõ szakasza - upper reaches of the Thames

tendencia - tendency, tenor, drift, trend

ténfereg - to loiter

tengely - axle, shaft, spool, centerline, spindle, axle-tree

tengely-végcsap - pivot

tengely irányú forgási vetõdés - pivotal fault

tengelycsap - toe

tengelycsapágy - pillow, cod

tengelyébõl kijött - off-center, off-centred

tengelyen - by road

tengelyen szállít - to wheel

tengelygyûrû - shoulder

tengelyhüvely - axle sleeve

tengelykapcsoló - coupling, clutch

tengelykarima - collar

tengelykötés - coupling

tengelyközéprész - body of axle

tengelynyomás - axle weight

tengelyszög - linchpin

tengelytok - axle sleeve

tengelyváll - collar, axle-tree collar, shoulder

tengelyvastagodás - boss

tengelyvég - toe

tengelyvég-csap - pivot

tengelyvonal - centerline

tenger - brine, surge, brim, waves, deep, sea

tenger alatti - submarine

tenger alatti küszöb - rise

tenger innensõ partján - on this side of the water

tenger mellett - by the sea

tenger partján - by the sea

tengerágy - bed

tengeralattjáró - submersible, submarine, sub

tengeralattjáró fedezék - submarine pen

tengeralattjáró kikötõ - submarine pen

tengeralattjáró támaszpont - submarine pen

tengeralattjáró víztartálya - tank

tengeralattjárós - submariner

tengerálló - seaworthy

tengerbe dob - to throw overboard

tengerbe dobás - jettisoning

tengerbe dobott áru - jettison, jetsam

tengerbe dobott rakomány - jettison, jetsam

tengerbe esik - to go by the board, to fall overboard

tengerbe ömlõ patak - freshet

tengerbe temet - to commit to the deep

tengerbe veti a rakomány - to jettison the cargo

tengerben élõ - salt water

tengerbírás - seaworthiness

tengerbíró - seaworthy

tengerbiztos - seaworthy

tengerek - seven seas

tengerek és óceánok - seven seas

tengerek feletti uralom - command of the seas

tengereken túli földrészek - the ocean and the lands beyond

tengeren - afloat, by sea

tengeren jár - to be under weigh

tengeren túl - over the sea, overseas, oversea, beyond the sea

tengeren túli - overseas, oversea

tengeren túli országok - countries beyond the seas

tengeren túlról - from over the seas

tengeren utazik - to cruise

tengerentúli árurendelés - indent

tengerentúlról rendel - to indent

tengerész - marine, tar, sailor, seafaring man, matelot, gob

tengerész- - seafaring

tengerész bajtárs - shipmate

tengerészaltiszt - petty officer

tengerészek keksze - hardtack

tengerészek kétszersültje - hardtack

tengerészet - marine

tengerészeti - nautical, marine

tengerészeti jártasság - seamanship

tengerészeti légi haderõ - fleet air arm

tengerészeti zsákmánybíróság - prize court

tengerészetnél szolgál - to serve afloat

tengerészgyalogos - marine

tengerészhadapród - reefer, midshipman, midshipmen

tengerészhez illõ - seamanlike

tengerészkabát - reefer

tengerészkadét - snotty, midshipman, midshipmen

tengerészkedik - to follow the sea

tengerészkék - sea blue, navy blue

tengerészként szolgál - to follow the sea, to serve at sea

tengerészlegénység - lower deck

tengerészmunkadal - shanty, chanty

tengerésznek megy - to follow the sea, to go to sea

tengerésznemzet - seafaring nation

tengerészpályán van - to follow the sea

tengerészszolgálatot teljesít - to follow the sea

tengerészújonc - boot

tengerészzászlós - ensign, sub-lieutenant

tengerészzászlósi rang - sub-lieutenancy, ensigncy

tengerészzubbony - jumper

tengerfenék - floor, ground, sea-bed

tengerfenéki flóra és fauna - benthos

tengerhajózási - nautical

tengerhez szokott - seafaring

tengeri - maritime, salt water, Turkish wheat, turkey corn

tengeri akna - torpedo

tengeri angyal - mermaiden-fish, mermaid-fish

tengeri beosztás - service afloat

tengeri bepárolt só - bay salt

tengeri beteg - seasick

tengeri betegség - seasickness

tengeri betegségre hajlamos - to be a bad sailor

tengeri csillag - starfish

tengeri dolgokban jártas - seamanlike

tengeri hajó kibérlése - affreightment

tengeri hal - mullet

tengeri hínár - kelp

tengeri keszeg - bream, sea bream

tengeri kikötõ - roads

tengeri levegõ - sea air

tengeri makk - acorn barnacle

tengeri mérföld - sea mile, nautical mile

tengeri moszat - kelp

tengeri növény - salt plant

tengeri nyúl - rabbit

tengeri nyúlhal - Cornish sucker

tengeri olajkitermelés - offshore drilling

tengeri rabló - rover

tengeri rák - crab, sea crayfish

tengeri skorpióhal - bullhead

tengeri só - bay salt, sea salt

tengeri süllõ - bass

tengeri sün - sea urchin

tengeri szolgálat - service afloat

tengeri szórakozó-móló - amusement pier

tengeri szórakozó móló - amusement pier

tengeri tapadókagyló - limpet

tengeri tehén - dugong

tengeri teknõs - turtle

tengeri ugorka - sea cucumber

tengeri utak - seafaring

tengeri utazás - cruise, voyaging

tengeri utazások - seafaring

tengeri úton - by sea

tengeriangyal - tiddle-fish

tengeribeteg - to feed the fishes

tengeribetegség - nausea

tengerimalac - guinea pig

tengerjárás - run of tide, run of sea

tengerjáró - seafaring, seafarer

tengerjáró ember - seagoing man

tengerjáró hajó - seafarer

tengerjáró személy - seafarer

tengerjelzés - leading mark

tengerkék - sea blue, navy blue

tengerkutatás - oceanography

tengerkutatástan - oceanography

tengermelléki - maritime

tengermozgás - sea

tengernagy - admiral

tengernagyi hajó - admiral-ship, admiral, flagship

tengernagyi méltóság - admiralship

tengernagyi rang - admiralship

tengernagyi tiszt - admiralship

tengernagyi zászló - admiral's flag

tengernyi baj - seas of troubles, sea of trouble

tengernyi nehézség - sea of difficulties

tengernyi vmi - sea

tengeröböl - bay, reach

tengeröv - belt

tengerpart - coast, seaside, shore, beach, seashore

tengerparti - maritime

tengerparti védõgát - seawall

tengerpartot meghatároz - to lay down a coast

tengerpartra kivetett tárgy - jettison, jetsam

tengerparttól távol esõ - upcountry, Mediterranean

tengerre kel - to go out to sea, to stand out to sea

tengerre száll - to put to sea, to launch

tengerre való alkalmasság - seaworthiness

tengerszem - tarn

tengerszint - sea level

tengerszint alatt - below sea-level

tengerszint feletti magasság - elevation

tengerszoros - belt, strait, narrow sea, neck, cove, narrows

tengervíz - salt water

tengervízben élõ - salt water

tengervízben élõ növény - salt plant

tengervízben növõ - salt

tengõdik - to live from hand to mouth, to vegetate

tenisz - tennis

teniszcipõ - tennis shoes

teniszezik - to play a game of tennis, to play tennis

teniszlabda - tennis ball, pill

tenisznadrág - ducks, flannels

teniszpálya - tennis court

teniszpálya közepe - fairway

teniszütõ - tennis racket, racquet, racket

Tennessee állam - big bend state

tenor - tenor

tenor bariton - high barytone, high baritone

tenor hang - tenor

tenorista - tenor

tenzió - tension

tény - fact, reality, deed

tényálladék - matter of fact

tényállás - the bearings of a case, statement of facts

tények - reality

tények hatalmas tárháza - great reservoir of facts

tények puszta ismertetése - bald statement of the facts

tények száraz ismertetése - bald statement of the facts

tényeken alapul - to be based on facts, to be founded on facts

tényeken alapuló - positive

tényeket tartalmazó - factual

tényekhez tartja magát - to confine oneself to facts

tényekre szorítkozik - to confine oneself to facts

tenyér - palm, hollow of the hand, flat of the hand

tenyér alakú - palmate

tenyér vonalai - lines of the hand

tenyérbe rejt - to palm

tenyérbõl olvas - to read sy's hand

tenyerében emelgetve mérlegel - to poise sg in the hand

tenyerébõl eszik vkinek - to feed out of sy's hand, to eat out of sy's hand

tenyeres ütés - backhand stroke

tenyerével felsegít vkit - to give sy a leg up

tenyérhossz - palm

tenyérjós - palmist

tenyérjóslás - palmistry

tenyérrel megüt - to spank

tenyérrel üt - to spank

tenyérszélesség - palm

tenyészidõ - breeding season

tenyészik - to thrive, throve, thriven, to propagate oneself

tenyészkanca - brood-mare

tenyészkos - buck

tenyészt - to propagate, to rear, to raise, to breed, bred

tenyésztés - breeding

tenyésztési - cultural

tenyésztõ - raiser

tényezõ - factor, agent, coefficient, consideration

tényezõkre bont - to factor

ténykedés - activity, proceeding, action

ténykedik - to function

ténykérdés - matter of fact

ténykörülmény - circumstantiality

tényleg - positively, indeed, truly, in reality, in effect

tényleges - positive, practical, effective, regular, virtual

tényleges állomány - regular troops, effective strength

tényleges átmérõ - effective diameter

tényleges bevételek - actual receipts, net receipts

tényleges energia - dynamic energy

tényleges érték - real value, actual value

tényleges hadviselés - shooting war

tényleges hatásfok - actual efficiency

tényleges helyzet - actualities, state of the facts, actual situation

tényleges irányszög - true heading

tényleges iránytartás - true heading

tényleges kár - real damage, actual damage

tényleges katonai szolgálatban - under arms, on active service

tényleges katonaság - effectives

tényleges paritás - actual parity

tényleges rendfokozat - substantive rank

tényleges szolgálat - active service

tényleges szolgálatban van - to be in arms, to be on the active list

tényleges teljesítmény - actual efficiency

tényleges tiszt - regular officer

tényleges útirány - true heading

ténylegesen - effectively, in reality, in deed

ténylegesen õ uralkodott - he was ruler in deed

ténylegesség - positiveness

ténymegállapítás - findings

tényre hivatkozik - to refer to a fact

tényre utal - to refer to a fact

tényt említ - to refer to a fact

tényt felhoz - to refer to a fact

tényt megemlít - to refer to a fact

teológia - divinity, theology

teológiai - theological

teológiai doktor - doctor of divinity

teológiai rendszer - body of divinity

teológus - theologian

teológus hallgató - student of divinity, divinity student

teoretikus - theorist, platonic, theoretician

teória - theory

teozófia - theosophy

teozófiai - theosophical

teozófus - theosophist

tép - to pull, to zap, to tear, tore, torn, to tool down

tép (autóval) - to rip

tépdes vmit - to tear at sg

tépelõdés - pensiveness

tépelõdik - to cook, to puzzle

tépelõdik vmin - to brood on sg, to brood over sg

tépelõdõ - pensive

tépelõdve - pensively

teper - to cook, to tool along, to zap, to tool down

tépés - yank, pluck

tépés (sebkötéshez) - lint

tépett - raggedy-ass

tépett gyapjú - shoddy

tépi magát - to shit oneself to do sg

tépik egymást - to crab each other

tépõ - rending

tépõfarkas - devil

tépõfog - fang

tépõgép - shredder

tépõzár - Velcro

tepsi - sheet, pan, oven pan

tepsi (húshoz) - roasting tin, roast pan

tepsi (tésztához) - cake pan, baking tin, baking pan

tér - place, field, range, scope, stretch, ground, space

tér- - spatial

terapeutika - therapeutics

terápia - therapy

terápiai - therapeutic, therapeutical

terasz - platform, terrace, bench

teraszos mûvelés - strip cultivation

teratogén - teratogenic

teratogén anyag - teratogen

teratogén betegség - teratogen

térbeli - solid, spatial

térbeli hallásérzetet keltõ - stereophonic

térbeli középérték - spatial average

térbelileg - spatially

térbeosztás - layout

terc - run of three

tercia - great primer, prime

tercier - tertiary

térd - knee

térd alatti részen - distal to the knee

térdéig ért a víz - the water came up to his knees

térdel - to kneel, knelt

térden állva - on bended knees

térden alul - below the knee

térden felül érõ csizma - jackboots

térdén lovagoltat gyereket - to ride a child on one's knees

térdharisnya - knee socks

térdig ér - to be knee-deep, to be knee-high

térdig érõ - knee-deep, knee-high

térdínt átvág - to hock

térdizület - knuckle-joint

térdízület - knee-joint

térdkalács - knee-cap, kneecap

térdnadrág - britches, knickerbockers, breeches, knickers

térdpárna - kneepad, knee-pad

térdre borul - to sink on one's knees, to get down to one's knees

térdre esik - to sink on one's knees

térdre hull - to sink on one's knees

térdre hull vki elõtt - to fall down before sy

térdre kényszerít - to get on the knees, to bring to heels

térdre rogy - to sink on one's knees

térdreflex - knee jerk

térdszalagrend lovagja - knight of the garter

térdvédõ - knee-cap, kneepad, knee-pad

térdzokni - knee socks

terebra-csiga háza - auger-shell

terefere - chit-chat, gossiping, clash

tereferél - to gossip

tereferél vkivel - have a crack with sy

terel - to shepherd, to baffle

terelõ - deflector, spreader

terelõ felület - deflector

terelõ közfal - baffle

terelõ lemez - baffle

terelõ tárcsa - baffle

terelõfal - deflector

terelõgyûrû - diaphragm

terelõlap - deflector, diaphragm

terelõlapát - impeller, deteriora, flight, impellor

térelõnybe kerül - to distance

terelõostor - bullwhip

terelõpálya - track

terelõsín - counter-rail

terelõút - relief road, detour, diversion

terelõvonal - dashed white line, broken white line, broken line

terem - to bear, bore, born, to crop, to bring forth, room

terem közepén - in the body of the hall

terembiztos - sergeant at arms

teremszolga - usher

teremt - to originate, to create, to make, made

teremtés - creation, creature, procreation

teremtette! - odd rabbit it!, rabbit it!

teremtmény - creature, creation

teremtõ - generative, creator, builder, maker, creative

teremtõ atyám! - sakes alive!, sakes!

teremtõje vminek - artificer of sg

teremtõképesség - creativeness

terep - locality, ground, field, locale, surface, area

terepakadály - bunker

terepalakulat - configuration

terepasztal - plotting board

terepdomborzat - surface relief

terepen - in the field

terepet rendez - to landscape

terepfelvétel - plotting

terepjáró - overland

terepjáró kis méretû dzsip - bantam

terepkiértékelés - estimate of terrain

terepkutató - advance party, leading scout

terepmodell - relief map

terepmunka - field-work

tereprajz - topography

tereprendezés - landscaping

terepsportok - field sports

terepszoros - defile

terepviszonyok - the lie of the land, lie of the land

térerõsség - gradient

téres - spacious, roomy

térfogat - capacity, volume, cubic capacity, cubic content

térfogat- - volumetrical, volumetric

térfogat-elemzési - volumetrical, volumetric

térfogati - volumetric, volumetrical

térfogatmérési - volumetric, volumetrical

térfogatmérõ - volumetric apparatus

térfogatmérték - solid measures

térfogatnövelés - expansion

térfogatos - volumetric, volumetrical

térfogatos elemzés - volumetric analysis

térhanghatású - stereophonic

térhatás - three-dimensional effect

térhatású - stereo, stereophonic

terhekkel járó jelleg - onerousness

terhel - to oppress, to bother, to encumber

terhelés - strain, load, charging, loading

terhelés mértéke - rate of charging

terhelési próba - endurance test

terheli magát - to assume

terhelõ - incriminatory, damning, incriminating

terhelõ adatai vannak vkirõl - have the goods on sy

terhelõ bizonyíték - damning evidence

terhelt - accused, loaded

terhére ró vkinek vmit - to bring sg up against sy

terhére van - to inconvenience, to bother, to discommode

terhére van vkinek - to be a nuisance to sy, to be a tax on sy

terhes - expecting, to be big with child, onerous, arduous

terhes ember - pest, nuisance

terhes helyzet - pest

terhes kötelezettség - encumbrance

terhes volta vminek - tryingness

terhesen - onerously

terhesség - onerousness, childbearing, gestation, pregnancy

terhesség megszakítása - procured abortion

terhességet megszakítja - to procure an abortion, have an abortion

terhességi hányinger - morning sickness

terhét leteszi - to ease oneself of a burden

terhétõl megszabadít - to unburden

téridom - solid

teringette! - sakes alive!, odd rabbit it!, rabbit it!, sakes!

teringettét! - dammit!, rabbit it!, crikey!, odd rabbit it!

terít - to stretch out, to extend, to spread out

térít - to evangelize

teríték - place, cover, place setting

terítés - spreading of the table

térítés - proselytization, allowance

terített asztal - spread table

terítõ - spread, cover

térítõ - proselytizer, tropic, proselytist

térítõi buzgalom - proselytism, proselytization

térítõi tevékenység - proselytization, proselytism

terjed - to be propagated, to make way, to circulate

terjed (hír) - to get about

terjedékeny - expansive

terjedékenység - expansiveness

terjedelem - size, range, coverage, bulk, quantity, reach

terjedelmes - voluminous, spacious, ample, expansive, big, large

terjedelmes beszéd - speech on the long side

terjedelmes volta vminek - hugeness

terjedelmesen - expansively

terjedés - stretch, spread

terjedõ - expansive

térjen a tárgyra! - order! order!

terjengõs - diffuse, expansive, wordy, exuberant, large

terjengõs érvelés - roundabout reasoning

terjengõs vita - roundabout reasoning

terjengõsen - effusively, exuberantly, at large, redundantly

terjengõssé tesz - to pad

terjengõssé tevés - padding

terjengõsség - exuberancy, redundance, redundancy, exuberance

terjeszkedés - growth, expansion, spread

terjeszkedési politika - expansionism

terjeszkedési politika híve - expansionist

terjeszkedik - to expand, to spread, spread

terjeszt - to strew, strewed, strewn, to set afloat, to hawk

terjeszt egy árucikket - to push an article

terjesztés - propagation, spread, spreading

terjesztés propaganda útján - propagandism

terjesztõ - propagator, spreader, transmitter

térkép - atlas, chart, map, cartograph

térképbe berajzol - to chart

térképész - topographer, cartographer

térképészet - cartography

térképészeti - topographical, cartographic, topographic

térképészeti hatóság szintjele - ordnance datum

térképészeti szolgálat - ordnance survey

térképészeti vetületszerkesztõ - projectionist

térképet készít - to map, to chart

térképez - to map, to chart, to plot

térképezés - plotting

térképezetlen - uncharted

térképfüzet - atlas

térképgyûjtemény - atlas

térképhálózat - grid

térképre felrakás - plotting

térképre vitel - plotting

térkitöltõ négyszög - quad, quadrat

térköz - clearance, space, interval, interstice

térköz õrház - blockhouse

térköz õrhely - blockhouse

térközállító - spacer

térközbiztosítás - interlocking

térközökkel elhelyez - to space out, to space

termék - produce, product

termékeny - fecund, prolifical, fat, rich, luxuriant, prolific

termékeny lápföld - carse

termékenyen - prolifically

termékenyítõ - seminal

termékennyé tesz - to fecundate

termékenység - prolification, fecundity, productivity, fatness

terméketlen - sterile, infertile, unfruitful, barren, dry, lean

terméketlen föld - waste ground, waste land, ungrateful soil

terméketlen talaj - stubborn soil, ungrateful soil

terméketlen terület - waste land, waste ground

terméketlen vidék - barren

terméketlenség - barrenness

termel - to rear, to bear, bore, borne, to run up

termelékeny - efficient, fruitful

termelékenység - efficiency, productiveness, productivity

termelés - output, turnout, growth, production

termelési eredmény - output

termelési eszközök - capital goods

termelési költség - prime cost

termelni kezd - to come on stream

termelõ - grower, raiser, manufacturer

termelõ fogyasztás - industrial consumption, productive consumption

termelõképesség - capacity

termelõszövetkezet - farmers' co-operative, collective farm

termény - produce, product, crop

terményadó - tax in kind

térmértan - solid geometry

termés - yield, bearing, produce, crop, growth

terméseredmény - yield

termésfém - native metal

terméshozam - yield, produce

terméskõ - ashlar, rubble

terméskõ építkezés - ashlar work

terméskõburkolat - ashlaring

terméskõfalazat - rough walling

terméskõvel burkol - to ashlar

termesz - white ant, termite

természet - nature, disposition

természet- - natural

természet (emberi) - temperament

természet után rajzol - to draw from nature

természetadta - inborn

természetben - in kind

természetbeni - in kind

természetbeni adó - tax in kind

természetbeni fizetés - tommy

természetbeni juttatás - tommy

természetbölcselõ - virtuoso, virtuosi

természetbúvár - naturalist

természetellenes - unnatural, perverse, it is against nature

természetellenesen - unnaturally, contrariously, contrariwise

természetellenesség - perverseness, perversity, mannerism

természeténél fogva - by nature, naturally

természetes - axiomatic, ingenuous, easy, axiomatical, genial

természetes állapotban - in the raw

természetes ember - there is no pretence about him

természetes értékcsökkenés - functional depreciation

természetes ész - mother wit, horse sense

természetes gyermek - born out of wedlock

természetes hullám - natural wave

természetes hullámosság - natural wave

természetes klimax - biotic climax

természetes koksz - burnt coal

természetes korai elhullás - caducity

természetes korai lehullás - caducity

természetes logaritmus - natural logarithm

természetes mágnes - lodestone, loadstone

természetes ösztön - horse sense

természetes stílus - easy style

természetes számára - it comes natural to him

természetes színekben ábrázolt - proper

természetesen - to be sure, necessarily, unconventionally

természetesen! - certainly!

természetesnek talál vmit - to take sg in one's stride

természetesnek vesz - to take it for granted

természetesnek vesz vmit - to take sg for granted

természetesség - naturalism, naivety, naturalness, naiveté

természetfeletti - supernatural, miraculous, weird

természetfeletti képesség - charisma, charismata

természetfeletti módon - supernaturally

természetfeletti volta vminek - miraculousness

természetfelettien - preternaturally

természetfölötti - preternatural, supernatural

természetfölöttiség - preternaturalness

természethû - naturalistic

természeti - natural, physical

természeti erõ - agent

természeti erõk - natural forces

természeti kincsek - natural resources

természeti törvény - natural law

természetjárás - touring, hike, tourism, hiking

természetjáró - tourist, hiker

természetleírás - physiography

természetrajz - natural history, nature study

természetszerû - normal

természetszerûleg - of necessity

természetszerûség - normality

természettan - physical science

természettani - physical

természettanilag - physically

természettõl fogva - naturally

természettudomány - natural science

természettudós - naturalist, natural philosopher

természetû - #NÉV?

természetvédelem - conservation

természetvédelmi - conservationist

természetvédelmi terület - reserve, reservation, nature reserve, preserve

természetvédõ - conservationist

termeszt - to grow, grew, grown, to raise

termesztési - cultural

termesztõ - grower

termet - figure, stature

termetes - burly

termetû - #NÉV?

termikus - thermic

terminus technicus - technical term

termit - thermite, thermit

termit gyújtóbomba - thermite

termo- - thermo-

termodinamikai potenciál - thermodynamic potential

termoelem - thermoelectric cell, thermoelectric pile

termonukleáris - thermonuclear

termonukleáris reaktor - fusion reactor

termosz - thermos, vacuum bottle, thermos bottle

termoszbelsõ - refill

termoszbetét - refill

termoszifon - thermosiphon

termosztát - thermostat

termosztatikus - thermostatic

termõ - bearing

termõfelület - bearing surface

termõföld - soil, infield

termõképesség - bearing, productiveness, productivity

termõréteg - surface soil, tilth

termõtalaj - loam

termõtalajréteg - topsoil

termõterület - bearing surface

térnyerés - head

terpeszállás - straddle, stride

terpeszállásban áll - to straddle

terpeszkedés - sprawl

terpeszkedik - to sprawl, to be hogging it

terpeszkedõ - sprawling

terpesztávolság - stride

Terpszihoré - Terpsichore

terrakotta - terracotta

territoriális - territorial

territoriális haderõ - home defence force

territórium - territory

terrorista - terrorist

terrorizál - to hector, to buffalo, to bully

terrorizálás - bullying

terrorizáló - hectoring

térség - range, area

térszerkezet - configuration

térszín - relief

tért hódít - to gain on, to gain ground, to gain upon

tért nyer - to propagate

terület - region, ground, territory, land, district, sphere

terület megtisztítása - mop-up

terület újra hasznosítás - reclamation of land

területbér - acreage-rent

területcsapolás - land reclamation

területet átad - to yield ground

területet birtokba vesz - to peg out a claim

területet felad - to yield ground

területet füvesít - to lay down with grass, to lay down to grass

területhatárok - metes and bounds

területi - regional, territorial

területmérték - square measure

terv - plot, contrivance, brainchild, slant, adumbration

terv gyenge pontja - flaw in the scheme

terv megrajzolója - tracer

terv szépséghibája - flaw in the scheme

terv szerint - according to plan

tervbe nem vett - unscheduled

tervbe vesz - to project, to scheme

tervbe vették - there's a plan afoot

terveket készít - to project

terveket szõ - to project

tervel - to plot

tervértekezlet - planning meeting

tervet felvázol - to crayon out a plan

tervet készít - to project a plan, to project

tervet megvalósít - to put a plan into action

tervet papírra vet - to crayon out a plan

tervet végrehajt - to put a plan into action

tervez - to design, to intend, to project, to frame

tervez vmit megtenni - to design to do sg

tervezés - design, scheming, shaping, cast, contemplation

tervezet - draft, scheme, project, layout, design, plan

tervezetet felvázol - to crayon out a plan

tervezetet készítõ - drafter

tervezetet papírra vet - to crayon out a plan

tervezget - to project

tervezõ - designer, cartoonist

tervezõként dolgozik - to design

tervgazdálkodás - planned economy

tervgazdaság - planned economy

tervrajz - plot, project, blueprint, plan, design, survey

tervrajzot készít - to plan

tervszerû - purposeful, purposive, methodical

tervszerûen - according to plan, methodically

tervszerûtlen - planless

tervszerûtlen játék - loose game, loose play

térzene - prom

terzina - triplet

térzõ - spacer, white line, space

tesped - to stagnate, to vegetate

tespedés - backwater, sloth, stagnation, stagnancy

tespedt - lethargic, lethargical

tessék-lássék munka - lick and a promise, a lick and a promise

tessék belépni! - come in!

tessék besétálni! - walk inside!

tessék beszélni - you are through

tessék csak helyet foglalni! - just sit down please!

tessék fordítani! - please turn over!

tessék helyet foglalni - please be seated

tessék továbbmenni! - move on!, pass along!

tessék! - here you are!, you are here!

tessék? - anon?

test - mortal clay, torso, soma, frame, body, shell, hull

test feltámadása - resurrection of the body

test melege - warmth of the body

testál - to will

testalkat - set-up, shape, disposition, build, body build

testamentum - testament

testápolás - personal hygiene

testápoló - body lotion

testben - bodily

testbõl kiszív - to aspirate

testbõl lecsapol - to aspirate

teste-lelke unja - to be heartily sick of

testecske - corpuscle

testedzés - physical training, physical culture

testedzõ - gymnastic

testegyenészet - orthopaedy, orthopaedics

testegyenészeti - orthopaedic

testén - next to one's skin, next one's skin

testes - have plenty of beef, fat, dumpy, buxom, bulky

testesВ  ember - dump

testes bor - wine with a body, full wine, wine of good body

testesség - corpulence

testestõl-lelkestõl - with all one's heart and soul

testet ölt - to be realized, to come true, to materialize

testet ölt vmiben - to find shape in sg

testet öltött - incarnate, embodied

testet öltött gonoszság - devil incarnate

testet öltött jóság - very picture of kindness, kindness itself

testet öltött vki - impersonator of sy

testét sanyargatja - to mortify the flesh

testetlen - incorporate, insubstantial, bodiless, disembodied

testetlen elképzelések - tenuous imaginings

testgyakorlás - physical training, sport, exercise

testgyakorlat - physical training, physical culture

testhez álló - tight-fitting, skin-tight, close-fitting

testhez álló nadrág - hose

testhez álló ruha - snug garment

testhez álló térdnadrág - hose

testhez illõ ruhadarab - doublet

testhez simul - to fit tight

testhez simuló derékrész - midriff

testhezálló - slinky, fitting

testhezálló férfi alsónadrág - trunks

testi - corporeal, material, physical, bodily, corporal

testi bûnök - carnal sins, sins of the flesh

testi épségéért aggódik - to go about in bodily fear

testi erõ - physical strength, brawn, physical force

testi fenyítés - flogging, corporal punishment

testi gyengeség - physical weakness

testi gyönyörök - pleasures of the flesh

testi örömök - sensual pleasures

testi szükségletek - animal needs

testi vágy - lust

testi vágyat érez - to lust

testi vágyat érez vmi után - to lust for sg, to lust after sg

testileg - physically

testközépre mért ütés - body blow

testmozgás - exercise

testnedv - humor, humour

testnevelés - physical culture, physical training

testnevelési tanár - games master

testõr - Swiss, bodyguard, sergeant

testõr a Tower-ban - yeoman of the guard

testrész - member

testsúly - bodyweight

testszag - body odour

testszínû - nude

testszínû harisnya - nude stockings

testszínû trikóruha - body stocking

testszög - solid angle

testtartás - carriage, bearing, seat, pose, gait, set-up

testté válás - incarnation

testtel-lélekkel - with heart and hand, with a will

testtel bíró - corporeal

testület - corps, corps, establishment, corps, corporation

testületi - corporative, corporate, incorporative

testületi gyûlés - sitting

testületi kiadvány - publication of corporate body

testületi rendelet - by-law, bye-law

testületi szabályzat - bye-law, by-law

testületi szellem - esprit de corps

testületi tanács - syndicate

testületileg - bodily

testületileg jönnek - to come in a body

testületileg tesznek vmit - to do sg as a body

testületté alakít - to incorporate

testüreg - ventricle

testvér - sibling, bud

testvérek - brethren

testvérgyilkos - cain

testvéri - fraternal, brotherly, brotherlike

testvéri együttérzés - fraternity

testvéries - brotherlike, cousinly, brotherly

testvériesség - fraternity, brotherliness

testvériség - fraternity, brotherhood

tesz - to set, set, to lay, laid, to refer, to put in

tesz-vesz - to fuss about, to fuss round

tesz (kártyában) - to chip in

tesz (kártyát) - to play

tesz (rulettben) - to lay the stakes

tesz vmilyenné - to render, to get, got

tesz vmit - to crank

tesz vmit vmilyen szándékkal - to do sg with the idea of

tesz vmivé - to make, made

tesze-tosza - drip

teszi a szépet - to sweetheart, to spark, to philander

teszi a szépet vkinek - to pay one's address to sy

teszt - test, quiz

tészta - dough, batter, paste, cake

tészta széles - lasagne

tésztában sült sós sodó - quiche

tésztás - pasty, doughy

tésztaszerû - doughy, pasty

tesztelés - checkout

tét - stake, pot, backing

tetánia - tetany

tetanusz - tetanus, lockjaw

tetanusz elleni - antitetanic

tetanusz elleni szer - antitetanic

teteje vminek - crest, capper, tiptop

tetejébe - by the same token

tetejébe még - added to which

tetején - atop

tetejére hág - to top

tetejére kúszik - to crest

tetejez - to top

tétel - theme, item, theorem, lot, heading, setting

tétel (zenemûé) - movement

tételbõl levont érv - intrinsic argument

tételekre bont - to itemize

tételenkénti számla - itemized account

tételezzük fel - let us assume that

tetem - corpse, carcass, dead body, body, cadaver, carcase

tetemes - huge, considerable

tetemes volta vminek - hugeness

tetemnézõ - morgue

tetemvizsgálat - autopsy

tétet vmit vkivel - to cause sy to do sg

tétlen - idle, indolent, leisured, torpid, inert, vacuous

tétlenkedik - to dally, to laze

tétlenség - torpidness, inertia, sloth, passiveness, inaction

tétlenül csatangol - to idle

tétlenül lézeng - to idle

tétlenül néz - to stand by

tétlenül õdöng - to moon along, to idle, to moon about

tétlenül szemlél vmit - to stand on the side line

tétlenül ténfereg - to idle

tétova - vague

tetovál - to tattoo

tetoválás - tattoo

tetováló - tattooist, tattooer

tetováló tû - tattooing-needle

tétován - hesitantly, vaguely

tétovaság - debility of purpose

tétovázás - wobble, wabble, hesitation, staggering

tétovázik - to stagger, to hesitate, to vacillate, to wobble

tétovázó - faltering, wobbly, hesitant

tétovázó ember - wobbler

tetõ - roof, top, body, crown, rooftop, cap

tetõ alá hoz - to hovel

tetõ alatti helyiség - loft

tetõablak - scuttle, dormer-window, skylight

tetõalátámasztás - punch

tetõcserép fedetlen része - bare

tetõél - break, hip

tetõfok - climax, peak, heyday, pride, high tide, prime

tetõfoka vminek - extremity

tetõgerenda - roof-beam, roof-tree, rooftree

tetõgerinc - ridge

tetõhajlás - pitch

tetõív - tymp-arch

tetõjáró - catwalk

tetõkert - roofgarden

tetõkibúvó - scuttle

tetõn utazik - to ride outside

tetõpont - head, apex, apices, pitch, vertex, vertices, acme

tetõponthoz tartozó - vertical

tetõpontjára ér - to gather to a head, to come to a head

tetõpontra hág - to form a climax

tetõszerkezet - roofing

tetõt bádoggal fed - to cover a roof with zinc

tetõt horganylemezzel fed - to cover a roof with zinc

tetõtér - attic

tetõteret beépít - to add a story to a house

tetõtoldat - penthouse

tetõtõl talpig - from top to toe, from top to bottom, every inch

tetõtõl talpig bizsereg - to crawl all over

tetõtõl talpig brit - British to the quick

tetõtõl talpig nyavalyás - sarkful of sore bones

tetõtõl talpig poros - to be all over dust

tetõtõl talpig végigmér vkit - to eye sy up and down

tetõtõl talpig zsibbad - to crawl all over

tetõvel ellát - to top, to deck in, to deck over

tetõvilágítás - roof-light

tetõvilágító ablak - bull's-eye

tetõz - to culminate, to top

tetõzõ - terminal

tetraéderes - tetrahedral

tetraklóretán - tetrachloroethane

tetraklóretil - tetrachloroethane, acetylene tetrachloride

tetraklorid - tetrachloride

tetraklórmetán - carbon tetrachloride

tetszeleg - to preen oneself, to flaunt

tetszeleg a hõs szerepében - to set up for a hero

tetszelgõ - ostentatious

tetszés - pleasure, fancy

tetszés szerint - ad-libitum, at will, ad-lib

tetszés szerint alkalmazható - accommodating

tetszés szerinti - discretionary, arbitrary

tetszésére bíz vkinek - to leave to sy's discretion

tetszésnyilvánítás - acclamation, applause, cheer

tetszéssel fogadott beszéd - speech greeted with cheers

tetszést arat - to make a hit

tetszetõs - gracious, fair, nice-looking, showy, good

tetszetõs írásmód - felicity in writing

tetszetõs közhely - claptrap

tetszetõs közhelyek - claptrap

tetszetõs külsejû - well-set-up

tetszetõs stílus - felicity in writing

tetszik - to please, to list, to relish, to like

tetszik nekem - it hits my fancy

tetszik vkinek - to appeal to sy

tetszik vmi - to be bats about sg, to be bats over sg, to fancy

tetszõleges - optional, arbitrary

tett - deed, action, achievement, feat, act, exploit

tett elkövetése pillanatában - flagrante delicto

tett fõ indítóoka - leading motive of an action

tettek embere - man of action, man of deeds

tettekben nem nyilvánuló - platonic

tetten ér - to cop, to catch out, to catch red-handed, to nab

tetten ér vkit - to catch sy on the hop, to surprise sy in the act

tettenérés - surprise

tetterõ - vim, pep, go

tetterõs - kinetic, to be full of go, dynamic, pushing

tettes - offender, delinquent, principal

tettestárs - to connive at a crime

tettet - to affect, to counterfeit, to assume, to feign

tettetés - sham, pretence, assumption, simulation

tettetett - insincere, feigned, false

tettetett bánat - counterfeit grief

tetteti magát - to feign, to simulate

tettetõ - pretender, counterfeiter, simulator

tettleg bántalmaz - to assault

tettleges bántalmazás - technical assault

tettlegesség - battery

tettre kész - quick to act

tettre serkent vkit - to rouse sy to action

tettvágyó - to be eager to do sg

tetû - sleazebag, shit-heel, stinky, shit-face, cootie

tetûlégy - horse tick

tetves - crappy, sleazy, lousy, sleazo

tetvetlenítés - delousing

teve - camel

téved - to be in the wrong, to mistake, mistook, mistaken

téved vmiben - to be out in sg

tévedés - wrong, miss, deception, bobble, blue, mistake

tévedésbõl - under misapprehension, through an oversight

tévedésen alapul - to be due to a mistake, to be caused by a mistake

tévedhetetlen - infallible, unerring

tévedhetetlenség - infallibility

tévedhetetlenül - infallibly

tévedni emberi dolog - to err is human

tévedõ - wrong

tevékeny - busy, very much alive, brisk, efficient, active

tevékenyen részt vállal vmiben - to take an active part in sg

tevékenyen részt vesz vmiben - to take an active part in sg

tevékenykedik - to flourish, to be up and doing, to be on the go

tevékenység - agency, game, function, shit, activity, work

tevékenységi központ - ganglion, ganglia

tevékenységre serkent - to galvanize into action

tévékép - picture

tévelyeg - to err

tévelygés - aberration

tévelygõ - errant

tevés - putting, setting

téves - false, erroneous, mistaken, improper, unsound

téves alkalmazás - abuse

téves bemutatás - misrepresentation

téves elõadás - misrepresentation

téves értelmezés - misconception

téves értesülés - misinformation

téves felvilágosítás - misdirection

téves használat - abuse

téves informáltság - misinformation

téves irányba - astray

téves irányban - astray

téves irányban támad - to bark up the wrong tree

téves ítélet - perverse verdict

téves kapcsolás - wrong number

téves kézbesítés - miscarriage

téves következtetés - fallacy

téves nézetei vannak vmirõl - have a misconceived idea of sg

téves szám - wrong number

téves számot tárcsáz - to dial the wrong number

tévesen - off the beam, wrongly, mistakenly, erroneously

tévesen használ - to misuse

tévesen irányít - to tell sy wrong

tévesen ítél meg - to judge amiss

tévesen tájékoztat - to misinform

tévesen válaszol - to answer wrong

tévét néz - to watch TV

tévhitû - unorthodox

tévhitûség - unorthodoxy

tévtan - false doctrine

tévútra vezet - to lead sy wrong

tévútra vezeti a rendõrséget - to cover up one's tracks

tévútra visz - to lead astray

texasi - Texan

texasi láz - Texas fever

text - two-line long primer

textil - textile

textil- - textile

textilanyag - textile

textilgyár - textile mill

textilipari - textile

theriáka - treacle

ti ketten - pair of you, the pair of you

ti vagytok - you are

ti. - viz.

tied - thine

tiéid - thine

tífusz - typhoid, typhus, typhoid fever, gaol-fever

tífusz elleni harc - action against typhus

tífusz elleni védekezés - action against typhus

tigris - tiger

tikász - poulterer

tikfa - teak

tikfa- - teakwood

tikfa fája - teak

tikfából készült - teakwood

tikkad - to swelter

tikkadás - swelter

tikkadtság - swelter

tikkasztó - sweltering, oppressive, sultry, outrageous

tikkasztó forróság - swelter

tikkasztó hõség - swelter

tikszem - pimpernel

tiktak - ticking

tilalmas - clandestine, surreptitious

tilalom - restraint, prohibition, ban, interdict

tilde - swung dash

tilinkózik - to pipe

tiloló munkás - picker

tilolt kóc - picked oakum

tilos - close

tilos terület - off limits

tilosban halászik - to poach on sy's preserve

tilosban jár - to trespass upon sy's rights, to poach

tilosban járó - encroaching

tilosban járó jószág - encroaching cattle

tilosban járó személy - trespasser

tilosban vadászik - to poach on sy's preserve

tilosra állított jelzõ - signal at danger

tilosra állított szemafor - signal at danger

tilt - to forbid, forbade, forbidden, to prohibit

tiltakozás - expostulation, recrimination, objection, veto

tiltakozik - to protest, to raise objection, to bar, to demur

tiltakozik vmi ellen - to exclaim against sg

tiltakozó - objector, expostulatory, recriminatory, protester

tiltakozó felirat - remonstrance

tiltakozva vitatkozik - to expostulate

tiltás - disallowance, prohibition, interdict

tiltó - prohibitive

tiltótábla - shuttle

tiltott - prohibited, forbidden, illicit, banned, foul

tiltott határátlépõ - wetback

tiltott italmérés - speakeasy

tiltott könyvek jegyzéke - index, index librorum prohibitorum

tímár - currier, tanner, skinner

tímártõke - beam

timföld - alum earth

timpanon - tympan, tympanum, tympana

timsó - alum

timsófõzõ - alum manufacturer

timsófürdõ - alum bath

timsógyár - alum works

timsógyáros - alum manufacturer

timsóoldat - alum bath

timsórudacska - styptic pencil

timsós cserzés - alum-hardening

timsóval kezel - to alum

timsóz - to alum

tincs - mop of hair, tuft

tinédzser - young teenager

tini - teenager, teeny-bopper

tinktúra - tincture

tinta - ink

tintaceruza - indelible pencil

tintafekete - inky

tintafolt - blotch

tintafoltos - inkstained

tintahal - polyp, calamary, sepia, cuttlefish, squid

tintás - inky

tintatartó - standish, ink-well, inkstand

tintával - in ink

tintával bepiszkít - to ink

tintával ír - to write in ink

tintával megjelöl - to ink

tipeg - to toddle, to paddle

tipeg-topog - to trip, to trip along, to paddle

tipegés - paddle

tipegõ - jumper, crawler

tipegõkõ - flagstone, flag

tipikus - typical, run, representative

tipikus angol - he is English all over

tipikus angol ember - john bull

tipizál - to type

tipizálás - standardization

tiplizés - plugging

tipográfia - typography

tipológia - typology

tipor - to tread, trod, trodden

tipp - dope, wrinkle, tip, pointer

tipp-topp - cheesy, smart, tiptop

tippadás - tipping

tippeket ad - to hunch

tippet ad - to tip, to put on

típus - style, type, cast

típus- - standard, utility

típusáru - utility goods

típusbútor - utility furniture

típusruha - utility clothing

tiráda - tirade, gust of eloquence

tirannus - tyrant

Tirol - Tyrol

tiroli - Tyrolese

tiroli nadrág - lederhosen

tiroli tánc - tyrolienne

tiroli zene - tyrolienne

tiszafa - yew

tiszavirág - drake, drake fly, may-fly

tiszavirág életû - ephemeral

tiszt - officer, neat, junior officer

tiszta - transparent, franchised, clear, pure, saintly

tiszta (idõ) - bright

tiszta a levegõ - the coast is clear, all clear

tiszta ágyat húz - to make up a bed

tiszta alkohol - proof spirit

tiszta balszerencse - rank bad luck

tiszta bolond - desperate fool, he's a proper fool

tiszta bor - sincere vine

tiszta elõélet - clean sheet, clean record, clean slate

tiszta fajú - to be game

tiszta fehér állatfajta - white

tiszta hang - clear voice

tiszta hasznot hajt - to net

tiszta hasznot húz - to net

tiszta hasznot jövedelmez - to net

tiszta haszon - net proceeds, that is so much to the good, gravy

tiszta haszon! - it's all to the good!

tiszta helyzetet teremt - to clear the air

tiszta hozam - net yield

tiszta hülyeség - bare nonsense

tiszta kézírás - neat handwriting

tiszta komédia! - that's all bunkum!

tiszta kõ - living rock

tiszta lap - clean slate

tiszta lelkiismeret - clear conscience

tiszta meztelenül - with nothing on

tiszta nyereség - that is so much to the good, clear profit

tiszta véletlen folytán - by the merest chance

tiszta véletlenségbõl - by sheer accident

tiszta veszteség - dead loss, clear loss

tiszta vizet önt a pohárba - to make a clean breast of sg

tiszta vizû - of the first water

tisztába jön - to take in

tisztába jön vkivel - to get sy's number, to take sy's number

tisztában van - to realize

tisztában van a helyzettel - to take in the situation

tisztában van vkivel - to be on to sy

tisztában van vmivel - to be aware of sg

tisztafajú - full-blood, full-blooded

tisztafajú ember - full-blood

tisztalelkû - clear

tisztán - clear, lucidly, straight, legibly, chastely

tisztán beszél - to talk up

tisztán bevesz - to net

tisztán családi ügy - purely family affair

tisztán énekel - to sing true

tisztán érzékelõ - clear-sighted

tisztán ezret keres évente - to net a thousand a year

tisztán futó horgonylánc - open hawse, clear hawse

tisztán futó kötél - clear hawse, open hawse

tisztán issza a bort - to take wine neat, to drink wine neat

tisztán keres - to net

tisztán lát - to appreciate

tisztán látható - conspicuous, plain

tisztán látó - enlightened, perspicacious, shrewd, clear

tisztán lelki kapcsolat - platonics

tisztán nyer - to net

tisztán tartott - groomed

tisztánlátás - clairvoyance, discernment

tisztánlátással - shrewdly

tisztánlátó - clairvoyant

tisztántartás - grooming

tisztára - stark, plumb, sheer

tisztára csak vmi kedvéért - for the sheer sake of sg

tisztára csak vmiért - for the sheer sake of sg

tisztára csökönyösség - rank obstinacy

tisztára elméleti kérdés - purely academic question

tisztára makacsság - rank obstinacy

tisztára mos - to whitewash, to white, to extenuate

tisztára mos (pénzt) - to launder

tisztás - clearing, glade

tisztaság - chastity, purity, limpidity, neatness, brightness

tisztátalan - drossy, dirty, impure

tisztátalanság - impurity, foulness, defilement

tisztátlan - impure

tisztátlanság - impurity

tisztatûz gyémánt - diamond extra river, diamond of the finest river

tisztavérû - full-blooded, full-blood

tisztavérû ember - full-blood

tisztáz - to exonerate, to elicit, to solve, to elucidate

tisztáz (személyt) - to clear sy from sg, to vindicate, to justify

tisztáz önmagában vmit - to make sg clear to oneself

tisztáz vkit a vád alól - to exonerate sy

tisztáz vmit - to get sg right, to make clear sg

tisztáz vmit vkivel - have sg out with sy

tisztázat - engrossment, fair copy

tisztázatlan - uncleared, unclarified

tisztázza álláspontját - to define one's position

tisztázza magát - to get clear

tisztázza magát a vád alól - to acquit oneself of suspicion

tisztek - quarter-deck

tisztek és legénység - all ranks

tisztekkel ellát - to officer

tisztel - to esteem, to prise, to fear, to honour, to honor

tiszteleg - to salute

tisztelendõ - reverend

tisztelés - veneration

tisztelet - adoration, dread, tribute, honour, regard, awe

tisztelet- - complimentary

tiszteletadás - honours, duty, deference

tiszteletbeli - honorary

tiszteletbeli címet ad - to laureate

tiszteletbeli doktorrá avat - to laureate

tiszteletbeli konzul - trading consul

tiszteletbeli tiszti rang - brevet

tiszteletben tart - to respect

tiszteletben tart vmit - to be observant of sg

tiszteletdíj - royalty, payment

tiszteletdíjban részesül - to draw one's fees

tiszteletet érdemlõ - honourable

tiszteletet kelt - to command respect

tiszteletet keltõ - awe-inspiring, awful

tiszteletet keltõen - awfully

tiszteletét nyilvánítja vkinek - to pay reverence to sy

tiszteletet parancsol - to command respect

tiszteletet parancsoló - imposing, dignified, commanding

tiszteletét teszi vkinél - to pay one's duty to sy

tiszteleti - honorary

tiszteletlen - irreverent

tiszteletlenség - lack of respect, disrespect, irreverence

tiszteletpéldány - present copy, free copy, complimentary copy

tiszteletre méltó - respectable, venerable, reverend, honorable

tiszteletre méltó régiségû - time-worn

tiszteletre méltó személy - respectability

tiszteletreméltó - respectable

tiszteletreméltóság - respectability

tisztelettel néz fel vkire - to look up to sy

tiszteletteljes - deferential, reverent, respectful, reverential

tiszteletteljesen - deferentially, respectfully, reverently

tisztelettudás - respectfulness

tisztelettudó - respectful, mannerly

tisztelgés - salute

tisztelõ - reverent, follower, idolater

tisztelt - revered, honoured

tisztelt esküdtek! - gentlemen of the jury!

tisztelt kollégám - my learned friend

tisztes - respectful, respectable, warrant officer, non-com.

tisztes korban van - she is of a respectable age

tisztesség - respectability, integrity, trustworthiness

tisztességes - snug, presentable, righteous, decorous, aboveboard

tisztességes eljárás - fair play

tisztességes ember - honourable man

tisztességes külsejû - presentable

tisztességes marad - to go straight

tisztességesen - bona fide, square, fair and square, aboveboard

tisztességesen él - to go straight

tisztességesen jár el - to play fair

tisztességesen jár el vkivel - to play sy fair

tisztességesen viselkedik - to play fair

tisztességesség - squareness

tisztességtelen - crooked, foul, unfair, unprincipled, twisty

tisztességtelen eljárás - foul play, sharp practice

tisztességtelen játék - foul play

tisztességtelen konkurens - spoil-trade

tisztességtelen mellékkereset - gravy

tisztességtelen módon küzd - to hit below the belt

tisztességtelen út - back door

tisztességtelen úton - on the crook, on the queer

tisztességtelenség - dishonesty

tisztességtelenül - unfairly, on the cross

tisztességtelenül befolyásol - to rig up

tisztességtelenül felhasznál - to trade on

tisztességtelenül jár el - to play foul

tisztességtelenül kihasznál - to trade on

tisztességtelenül küzd - to hit below the belt

tisztességtelenül viselkedik - to play foul

tisztességtudás - decency

tisztességtudó - proper, mannerly

tisztességtudóan tesz vmit - to do sg with a good grace

tiszthelyettes - non-commissioned officer, leading aircraftman

tiszti asztal - fanny

tiszti becsületbíróság - board of officers

tiszti ellátmány - officer's outfit

tiszti étkezde - ward-room

tiszti étkezõ - ward-room, fanny

tiszti iskola - officer-candidate school

tiszti iskolás - officer-candidate

tiszti kinevezés - commission

tiszti pálca - goon stock

tiszti paroli - tab

tiszti rangban van - to walk the quarter-deck

tiszti rangja van - to walk the quarter-deck

tisztikar - quarter-deck, upper-deck ratings

tisztiorvos - medical officer

tisztiszolga - striker, orderly, lascar, bat

tisztít - to polish, to top and tail, to cleanse, to shine

tisztít (cipõt) - to black

tisztítás - elutriation, settling, scour, flush, purification

tisztítatlan - unclarified

tisztító - purifier, refiner, cleaner

tisztító berendezés - purifier

tisztító eszköz - scour

tisztító készülék - rectifier

tisztítórongy - mop

tisztítószer - rectifier

tisztítószerek - cleaning supplies

tisztított - drawn

tisztított állati bél - bung

tisztított borkõ - cream of tartar

tisztítótûz - purgatory

tisztítóvesszõ-tartó - cleaning-rod sleeve

tisztjelölt - officer-candidate

tisztképzõ tanfolyam - officer's training corps, O.T.C.

tisztogat - to scour, to swab

tisztogatás - cleanup, spit and polish, clean-up

tisztogató - purifier

tisztség - function

tisztség idõtartama - innings

tisztségviselõ - office-holder, office-bearer

tiszttartó - bailiff

tisztul - to discharge, to clarify

tisztviselõ - employee, official, functionary, wallah, walla

tisztviselõnõ - clerkess

titán - titanium

titkár - secretary

titkára vkinek - to clerk for sy

titkári - secretarial

titkári minõségben jár el - to act as secretary

titkári szerepkört lát el - to act as secretary

titkári szerepkört tölt be - to act as secretary

titkárként mûködik - to act as secretary

titkárnõ - secretary

titkárnõk gyöngye - jewel of a secretary

titkárság - sec., secretariat

titkoló - secretive

titkolózás - mystery

titkolózó - close

titkolt - concealed, undercover, covert, privy

titkolt szerelmi viszony - intrigue

titkolt viszony - intrigue

titkon - stealthily, in hugger-mugger, by stealth, cloaked

titkon azt híresztelik - there is a whisper that

titkon ejtett célozgatás - whisper

titkon ejtett célzás - whisper

titkos - esoteric, confidential, lurky, secret, classified

titkos bejárat - secret entrance

titkos ellenõr - spotter

titkos értelmû - esoterical

titkos hatású - arcane

titkos jel - rune

titkos kereskedés - traffic

titkos megbízott - emissary

titkos raktár - cache

titkos szavazás - ballot

titkos tanács - privy council

titkos tanácsos - privy councillor

titkos ügynök - undercover man, secret agent

titkos választás - ballot

titkosan - privately, occultly

titkosan szavaz - to ballot

titkosírás - cipher, ciphering

titkosírással ír - to cipher

titkosrendõr - plainclothes man, gumshoe, spotter, shadow

titkosság - secrecy

titkot elmond - to impart a confidence

titkot kikutat - to cipher out a mystery

titkot megfejt - to cipher out a mystery

titok - secret

titok kiszivárgása - oozing out of the secret

titokba beavat vkit - to let sy in on a secret

titokban - on the sly, on the q.t., in secret, privily

titokban meglép - to skip

titokban otthagy - to skip it

titokban tart vmit - to keep sg private

titokban tartja szándékát - to keep one's own counsel

titoktartás - silence, secrecy

titoktartás megszegése - breach of secrecy

titoktartó - close

titokzatos - secret, mysterious, enigmatic, cryptic

titokzatos dolog - mystery

titokzatos homályba burkol - to wrap in mystery, to wrap up in a mystery

titokzatos mivolta vminek - depths

titokzatos volta vminek - depths

titokzatosan - enigmatically, secretly, mysteriously

titokzatoskodó - secretive

titokzatossá tesz - to wrap up in a mystery, to wrap in mystery

titokzatosság - hugger-mugger, mystery, mystique

titrálás - standardization

titrimetria - volumetric analysis

tivoli - pinball

tivornya - bender, revelry, high jinks, bat, batter, bum

tivornyázás - racket, roistering

tivornyázik - to roister, have a rare old bean-feast, to rollick

tivornyázó - roistering, reveller, reveler, roister-doister

tivornyázó ember - roisterer, roister-doister

tíz - ten, dicker

tíz-tíz emberbõl álló csoport - three groups of ten men each

tíz darab - dicker

tíz dollárba fogadok - I bet you ten dollars

tíz dollárra megvág vkit - to touch sy for ten dollars

tíz elmúlt - over ten

tíz éves elmúlt - over ten years of age

tíz éves lesz - she is coming ten

tíz fok fagypont alatt - ten degrees below zero

tíz körömmel - tooth and nail

tíz közül egy - one in ten

tíz lépés távolságban - ten paces off

tíz lépésnyire - ten paces off

tíz penny - tenpence

tíz penny értékû - tenpenny

tíz perc múlva hat - ten minutes to six

tíz százalékot keres vmin - to clear ten per cent

tíz tucat - small gross, long hundred

tízcentes - dime

tized - tenth

tizedel - to decimate

tizedelés - decimation

tizedes - exterminator, rack, corporal, would to heaven

tizedes pénzrendszer - decimal coinage

tizedes tört - decimal fraction

tizedespont - decimal point

tizedest felkerekít - to approximate a decimal

tizedik - tenth

tizedik évében van - she is coming ten

tizedrész - tenth

tízen is látták - as many as ten people saw it

tizenegy - eleven

tizenegyes - penalty

tizenéves - teenage, teenager

tizenéves kis csaj - teenybopper, teeny-bopper

tizenéves kor - teens

tizenhárom - devil's dozen, long dozen, baker's dozen, thirteen

tizenhat - sixteen

tizenhatod hangjegy - semiquaver

tizenhét - seventeen

tizenkét grossz - great gross

tizenkét nagytucat - great gross

tizenkétszemélyes esküdtszék - petit jury

tizenkettes szarvas - royal

tizenkettõ - twelve

tizenkilenc - nineteen

tizennégy - fourteen

tizennégy karátos arany - fourteen carat gold

tizenöt - fifteen

tizenöt éves lesz - he is going fifteen

tizenöt markos ló - horse fifteen hands high

tizenöt mind - fifteen all

tizenötödik évében van - he is going fifteen

tizennyolc - eighteen

tizennyolcadik - eighteenth

tízes alapú logaritmus - base ten logarithm

tízes kör - bull's-eye

tizes mértékrendszer - metric system

tízéves gyermek - child of ten summer

tízezer - myriad

tizian-vörös - titian red

tízig számol - to count up to ten

tízórai - snack

tízparancsolat - ten commandments

tízpennys - tenpenny

tízperc - break

tízperc (iskolában) - interval

tízszeres - tenfold

tó - lake, lough, loch, mere, pool

toalett - toilet

toalettasztal - duchess table

toalettszõnyeg - pedestal mat

tóba vizet vezet - to conduct water to a lake

tobogán - toboggan

tobogánozik - to toboggan

tobogánozó - tobogganer

tobogánpálya - toboggan-run, toboggan-shoot

toboroz - to beat up, to enlist, to recruit

toborzás - recruiting, recruitment, enlistment

toborzó - recruiter

toboz - cone

tobozos - conifer

toboztermõ - coniferous

tobzódás - orgy, riot

tobzódik - to luxuriate

tobzódik vmiben - to riot in sg

tobzoska - pangolin

tócsa - puddle, sump, pool

tocsakos - slushy

tocsogó - squelchy

tódul - to rush, to throng

tódul az aranymezõkre - to rush for gold

tóga - chiton

tojás - stone, egg

tojás alakú - ovoid, ovoidal

tojásalak - ovoid

tojásba márt - to egg

tojásbrikett - ovoids

tojásdad - ovoid, egg-shaped, ovoidal

tojásfehérje - white of egg

tojáshab - whip

tojáshabbal készült - meringued

tojáskrém - flummery

tojásléc - egg and anchor, egg and tongue, egg and dart

tojáslepény - omelette, omelet

tojások - knockers

tojásokon ülés - sitting

tojáspor - dried egg

tojásrakó - oviparous, ovipositing

tojásrántotta - scrambled eggs

tojásról szaporodó - oviparous

tojássárgája - yellow

tojást fõz - to boil an egg

tojást gyûjt - to egg

tojástartó - egg cup

tojásszeletelõ - egg slicer

tojik - to lay, laid

tojó - layer

tojófészek-sorozat - battery

tojóláda - nest-box

tok - casing, case, pod, skin, holder, sheath, shuck

tok alakú - vaginal

toka - double chin, dewlap, gill, chop, jowl

tokás - jowly

tokba dug - to sheathe

tokba rak - to case

tokba zár - to encase, to encapsulate

tokba zárás - canning

tokjába tesz - to sheathe

tokjába visszatesz - to sheathe

tokmány - holder, jig

tokos - husky

tokos kemence - muffle

tokos kemence lezáró lemeze - bib

tokos toll - pinfeather

tokozás - canning

tol - to shove, to wheel, to shuffle, to jostle, to push

tolakodás - self-assertion, indiscretion, jostling, obtrusion

tolakodik - to hustle, to intrude, to assert oneself

tolakodó - intruder, intrusive, obtrusive, self-assertive

tolakodó koldus - deadbeat

tolakodó személy - leech, busybody

tolakodóan kíváncsi - nosy, inquisitorial

tolakszik - to squash, to obtrude, to push oneself

tolás - thrust, push, shove, pushing

tolat - to shunt, to reverse, to back the car

tolatás - shunt, shifting

tolatásvezetõ - yard master

tolató - pusher

tolatómester - yard master

tolatómozdony - yard locomotive

tolatóvágány - siding, lay-by

tolattyú - slide

tolattyúnyílás - slot

told - to splice

toldalék - affix, appendix, appendices, elongation, tag, ell

toldalék épületrész - lean

toldaléképület - annex, wing, lean-to

toldalékként - expletively

toldalékot épít - to add to a building

toldaléktetõ - penthouse

toldás - patch, elongation

toldat - rider, nose

toldat cölöpveréshez - punch for ramming in a pile

toldoz - to piece

toldozott-foldozott kinézés - patchiness

tolerancia - tolerance, margin of error, margin

toleráns - tolerant

toll - pen, plume

toll (evezõé) - blade

toll (kulcsé) - web

toll nélküli - unfledged

tollacska - plume

tollakat növeszt - to feather, to feather out

tollakkal díszít - to plume

tollal díszít - to feather

tollal lát el - to feather

tollas - feathery

tollas madárlábak - boots

tollaslabda - shuttlecock, badminton

tollaslabda játék - badminton

tollasodik - to feather out, to feather

tollászkodik - to preen, to preen itself, to preen its feathers

tollat fog - to put one's pen to paper, to take pen in hand

tollat forgat - to wield the pen

tollat ragad - to take pen in hand, to set one's pen to paper

tollat tûz - to feather

tollatlan - bald, unfledged, callow

tollazat - plumage, feather, plume

tollba mond - to dictate

tollbamondás - dictation

tollbóbita - horn

tollbokréta - plume

tolldísz - plume

tollforgó - plume

tollhegy - pen

tollrajz - pen sketch

tollrost - barb

tollszár - body

tollszár (madáré) - quill

tollszerû - feathery

tolltartó - pencil case

tollvonás - stroke of the pen

tolmácsként mûködik - to act as interpreter

tolmácsol - to act as interpreter, to interpret

tolmácsolás - impersonation, rendering, rendition

tolmácsoló - impersonator

tolni! - push bar to open!

toló - pusher, pushing

tolóablak - sash, sash-window

tolóablak-ellensúly - sashweight

tolóajtó - traverse

tolócsõ - slide

tologat - to shuffle

tologatós társasjáték - shuffleboard

tológyûrû - sliding collar

tolóka - cursor, slide, pusher, finger

tolókapa - scuffle

tolólétra - extending ladder, telescopic ladder

tolómérce - mortise gauge

tolong - to crowd, to crush, to squash, to press, to rush

tolongás - jam, rush, squash, bustle, crowd, press, crush

tolongás közben kilop - to hustle

tolópad - travelling platform, traverse

tolósugár-hajtómû - ramjet, ramjet engine

tolósúly - rider

tolószék - wheelchair, invalid chair

tolózár - fastener, latch, fastening, bolt, valve

toluol - toluene

tolvaj - scrounge, pincher, larcener, thief, filch, taker

tolvaj népség - pickers and stealers

tolvajkodik - to pilfer

tolvajkodó - larcenous

tolvajlámpa - dark lantern, bull's-eye lantern

tolvajlás - larcenous action, larceny, filch, theft, pilferage

tolvajlási - larcenous

tolvajnyelv - patter, pedlar's French, cant

tombak - Dutch metal

tombol - to rampage about, to rampage, to rage, to ramp

tombol (vihar) - to blow great guns

tombol dühében - to rave with fury

tombola - lottery, raffle

tombola-kártyajáték - housey-housey

tombolás - fury, bluster, rampage

tomboló - frantic, rampageous, furious

tomboló sikert arat - to panic

tombolva - rampageously

tompa - dull, hollow, dim, obtuse, blunt, matt, obscure

tompa agyú - thick

tompa élû - blunt-edged

tompa eszû emberek - crass minds

tompa faillesztés - butt

tompa fegyverek - arms of courtesy

tompa fény - subdued light

tompa hang - thud, woody sound, dead sound

tompa hangot ad - to thud

tompa hangú - tubby

tompa hegyû - rounded

tompa illesztés - encounter, butt

tompa öblösorrú - bluff bow

tompa puffanás - thump, thud

tompa puffanással ledob - to dump down, to dump

tompa sarkú - blunt-edged

tompa vége vminek - stub

tompa végû - rounded, blunt-pointed

tompa végû olló - scissors with blunt ends

tompaeszû alak - cluck

tompán verõdik vmihez - to thud

tompaság - dullness, bluntness

tompaszög - obtuse angle, blunt angle

tompává tesz - to blunt, to dull

tompává tevés - blunting

tompít - to blunt, to dampen, to damp, to mellow, to deafen

tompít (festést) - to bleed, bled

tompító - attenuative

tompított - muted, cushioned

tompított fény - low beam, dipped

tompított fényre vált - to dim the headlights

tompított fényre vélt - to dip the headlights

tompor - hams, quarter, hind quarters

tompul - to deaden, to dull

tompult - torpid

tompultság - bluntness, torpidness, torpor, torpidity

tonhal - tuna

tonik - tonic, tonic water

tonika - tonic, do

tonna - ton

tonnánkénti fuvardíj - tonnage

tonnatartalom - tonnage

tónus - tenor, tone

tonzúrás - shaven

tópart - lakeside, beach, bank, shore

tóparti - lakeside

topáz - topaz

topis - raunchy, tatty, down at the heel, raggedy-ass

toplák - raggedy-ass

topog - to stamp

topogás - paddle

topográfia - topography

topográfiai - topographical, topographic

topográfiai indikáció - survey data

topográfus - topographer

toporzékol - to stamp

toporzékol haragjában - to prance with rage

toporzékolás - stamping

toprongyos - dilapidated

toprongyos ember - tatterdemalion

tor - thorax

torka szakadtából - at the top of one's voice

torkán akad - to stick in one's throat

torkára forrasztja a szót - to floor

torkát köszörüli - to harrumph, to clear one's throat

torkát öblögeti - to cool one's coppers

torkig lakik - to eat to repletion

torkig vagyok vele - I am through with it

torkig van vmivel - to be fed up with sg, have a surfeit of sg

torkolat - jaws, chop, issue, mouth

torkolattûz - muzzle fire

torkolatzár - boom

torkollik - to empty

torkon ragad vkit - to pin sy by the throat

torkos - gluttonous

torkosborz - wolverine

torkosság - gluttony

torkot öblít - to gargle

torkot reszel - to hack

torkrétoz - to gunite

torkretozás - guniting

torlasz - lock, obturator, barricade, bar

torlaszoló - obturator

torlaszt - to upset, upset

torló - obturator

torlódás - bottleneck, congestion, jam, obstruction

torlógyûrû - obturator ring

torlószelep - non-return valve

torma - horseradish

torna - gymnastics, physical exercises, gym

torna- - gymnastic

tornác - verandah, veranda, vestibule, porch, gallery

tornacipõ - gym shoes

tornaculum - tourniquet

tornacsarnok - gym, gymnasium, gymnasia

tornádó - tornado

tornanadrág - running drawers

tornász - gymnast

tornászik - to do gymnastics

tornaterem - gym, gymnasium, gymnasia

tornatermi gyakorlatok - gymnasium exercises

tornázik - to do gymnastics, to take exercise

tornyocska - turret

tornyosul - to lour, to bank, to mass, to tower

torok - throat, gorge, throttle, boot

torok- - guttural, jugular

torok R - bur

torokfájás - sore throat

torokgáz-elvezetõ csõ - downcomer

torokgyík - diphtheria

torokgyulladás - sore throat

torokhang - guttural

torokhangon - gutturally

torokhangú - throaty

torokmandula - gland

toroköblítõ - gargle

torokreszelés - hawk

torony - tower

torony (darun) - house

torony magasságú - towering

toronyállványozó - steeplejack

toronycsúcs - broach

toronyház - high rise, high rise building

toronyóra lánccal - pie in the sky

toronyõr - watch

toronysisak - steeple

toronyugrás - high dive

torpedó - torpedo, spreader, minnow, fish

torpedó ágyúnaszád - torpedo gun-boat

torpedó elleni védõháló - crinoline

torpedó kúpja - torpedo head

torpedó naszád - torpedo gun-boat

torpedókamra - torpedo-flat

torpedókilövõ csõ - torpedo-tube

torpedókilövõ tiszt - torpedo officer

torpedónaszád - torpedo-boat

torpedóraktár - torpedo-room

torpedóromboló - destroyer, torpedo-boat destroyer

torpedót kap - to be bumped

torpedóvetõ repülõgép - torpedo-plane

torta - cake, fancy cake, tart

torz - misshapen

torzalak - abortion

torzalakúság - crookedness

torziós igénybevétel - torque reaction

torziós kar - torque-arm, torque-rod

torziós nyomaték - torque

torziós próba - twist test

torzít - to caricature, to deform, to disfigure, to distort

torzítás - distortion

torzítatlan - unbiassed, unbiased

torzkép - cartoon, caricature

torzképrajzoló - cartoonist

torzó - trunk

torzonborz - hirsute, blowzy

torzrajzoló - cartoonist

torzulás - skewness, flutter, distortion

torzult - distorted, deformed

torzszülés - monstrous birth

torzszülött - freak of nature, abortion, monstrous birth

toszakodás - fag

toszik vkivel - to jog with sy

toszogat - to eff about with sg, to eff around with sg

tószt - pledge, toast

tót - Slovak

tót ember - Slovak

tót nyelv - Slovak

totális - total, all-out

totális háború - all-out warfare, total war, all-in war

totalitárius - totalitarian

totalizatõr - tote, totalizator

totálkáros - to be bust, to be stoned, to be way-out

totálrészeg - to be blitzed out

tótbab - broad bean

totemoszlop - totem pole

totó - football pool

totojázik - to eff around, to horse around, to eff about

totojázó - jerk-off

tótumfaktum - utility man, utility, factotum

totyog - to toddle, to dodder, to waddle, to paddle

totyogás - paddle, duck walk, toddle

totyogó - toddler

tottyanás - squash

tovább - forward, away, on, along, onwards, forth, further

tovább beszél - to talk on

tovább csinál - to carry on, to keep going

tovább csinál vmit - to keep on doing sg, to go on with sg

tovább dolgozik - to soldier on, to work away

tovább él - to live on

tovább fecseg - to rattle on

tovább játszik - to play on, to play upon

tovább karattyol - to rattle on

tovább kell haladnunk - we must be jogging along

tovább kell mennünk - we must be jogging on

tovább kutatva - on further investigation

tovább marad - to overstay

tovább megy - to proceed, to jog on

tovább nem bírta elviselni - he could bear it no longer

tovább szolgál - to soldier on

tovább tart - to outlast

tovább tart vminél - to outwear, outwore, outworn

tovább vizsgálva - on further investigation

tovább! - carry on!

továbbá - additionally, furthermore, again, in addition

továbbad - to pass along, to pass, to hand on, to propagate

továbbadja a tudás fáklyáját - to hand on the torch

továbbélés - survivorship, survival

továbbgurul - to roll on

továbbhajt - to drive on

továbbhalad - to keep on, to pass on, to pass

továbbhömpölyög - to roll on

további - additional, further, other

további kutatások során - on further investigation

továbbiakban - henceforward, henceforth

továbbít - to relay, to pass on, to forward, to send on

továbbítás - transmission, relay, conveyance

továbbjut - to qualify

továbbjutás - getting on

továbbmegy - to move along, to jog, to go on, to get on

továbbmenve - in addition

továbbmond - to let on

továbbsiet - to push along

továbbvisz - to carry on, to take on

továbbvisz vmit - to keep the pot boiling

tovacsoszog - to shuffle off

tovahajt - to tool along

tovaröppenõ volta vminek - evanescence

tovasiklás - scud

tovasuhan - to sail

tovaterjed - to propagate

tovatûnés - evanescence

tovatûnõ - evanescent

toxikus - toxic

tõ - root

több - more than, he spoke for over an hour, some, plus

több a kelleténél - more than necessary, far too many

több a soknál - it is too much by half, more than enough

több ágú szigony - gig

több alkalommal - on divers occasions, on divers occasion

több államot érintõ - interstate

több célra használatos erõs ár - ship's husband

több ekevasas eke - gang plough

több embert állít be a munkába - to put more men to work

több embert állít munkába - to put more men to work

több éves barangolás után - after years of roaming

több éves kóborlás után - after years of roaming

több éves ösztöndíj - exhibition

több ízben - on several occasions, several times, often

több kocsit kapcsol - to put on more coaches

több kötetes családregény - river novel

több mint - above, in excess of

több mint egy éve - it is more than a year

több nem - no more

több nyelvû - polyglot

több nyelvû könyv - polyglot

több okból is - on more scores than one

több óra hosszat - for hours and hours

több részes nõi ruha - ensemble

több részletben - in instalments, by instalments

több részû - compound

több szem többet lát - two heads are better than one

több színben játszó - parti-coloured

több újságban egyszerre közöl - to syndicate

több vasat tart a tûzben - have many irons in the fire

többcsonkos csõelágazó - manifold

többé - more, anymore

többé-kevésbé - more or less

többé nem - no more, any more

többé nem láthatom - I can see her no more

többé sohasem - never more

többek között - among others, among other things

többeknek - to several people

többemeletes épület - tier building

többemeletes garázs - carport

többemeletes szendvics - club-sandwich

többen - a number of persons

többen közülük - divers of them

többen mint - more in number than

többen vannak - to exceed in number

többes fejedelemség - joint rule

többes szám - plural number, plural

többesélyes - dicey

többet árt - to do more harm than good

többet és többet - more and more

többet eszik mint jövedelmez - to eat its head off

többet ésszel mint erõvel - more brain than brawn

többet ígér vkinél - to bid more than sy, to outbid sy, to overbid sy

többet iszik a kelleténél - to drink more than one ought

többet ivott a kelleténél - he has had a drop too much

többet kell ajánlanod - you'll have to spring a bit

többet nem - no more, not any more

többet nyom - to outweigh

többet tesz - to raise the bid

többet tett - he was better than his word

többféle - divers, multifarious

többféleképpen magyarázható - equivocal

többfokozatú - multistage

többhasábos cikk - spread

többi - other

többiek - remainder, everybody else

többlet - plus, redundancy, redundance, surplus, excess

többlet- - extra, plus, over

többletív - overs

többletkiadás - extra

többletterhelés - overflow

többnapos szakáll - scrub

többpengés bütüzõ himbafûrész - trimmer

többpengés bütüzõ körfûrész - trimmer

többperiódusú - polycyclic

többre tart vminél - to set before

többre viszi - to get on better

többrétegû karton belsõ rétege - filler

többsávos - multi-laned, multilaned

többség - great mass, majority

többsoros fúrógép - gang driller

többször - several times, on divers occasions, often

többször szavaz - to repeat

többszörös - multiple

többszörös csigamû - jeers

többszörös fényvisszaverõdés - ghost

többszörös hajlatú csõ - manifold

többszörös kábel - compound cable

többszörös lepárlás - rectifying

többszörös milliomos - multi-millionaire

többszörös reflexió - reverberation

többszörös szövet - compound fabric

többszörösen lepárol - to rectify

többtag - polynomial, polynome

többtagú - polynomial

többtámaszú - through

többtokos - multicapsular

tõcsavar - stud

töfög - to chuff, to chug

tõgy - udder, dug

tõhajtás - tiller

tõhajtásokat ereszt - to tiller

tök - gourd, squash, knockers, vegetable marrow, marrow

tök (kártyában) - bells

tõke - assets, capital, stock, fund, principal

tõke alapformája - standard form of capital

tõke összetétele - composition of capital

tõke személyi tényezõje - subjective factor of capital

tõke szerves összetétele - organic composition of capital

tõke tárgyi tényezõje - objective factor of capital

tõkeberuházás - capital expenditure

tõkecsoport - syndicate

tõkeérték - capital value

tõkeexport - invisible exports

tõkefelesleg - superfluity of capital

tõkefelhalmozás - accumulation of capital

tõkehal - haddock, hake, cod, cod, cod

tõkejavak - capital goods

tõkekoncentráció - concentration of capital

tökéleten - dunce

tökéletes - thorough, finished, regular, utter, perfect, rank

tökéletes! - just so!

tökéletesen - dead, sublimely, to the nines, perfectly

tökéletesen egy szinten - on a dead level

tökéletesen elpusztít - to burn up

tökéletesen elsajátít - to master

tökéletesen igazad van - you are dead right

tökéletesen illeszkedõ darab - piece that fits dead true

tökéletesen ismerem - I know him in and out

tökéletesen! - just so!

tökéletesít - to perfect, to finish, to improve

tökéletesítés - improvement, perfection

tökéletesíthetõ - open to improvement, perfectible

tökéletessé tesz - to consummate

tökéletesség - perfection, prime, fairness, flawlessness

tökéletesség netovábbja - prime of perfection

tökéletlen - defective, imperfect, cracked, woody, incomplete

tökéletlen elégés - partial combustion

tökéletlenség - deficiency, imperfection, defect, failing

tökély - perfection

tõkés - bourgeois

tõkés lúd - grey goose

tõkésít - to fund, to capitalize

tõkésítés - capitalization

tõkéstárs - financier

tõkesúly - keel

tõkeszámla - capital account

tõkét felszabadít - to liberate capital

tõkét kovácsol - to capitalize

tõkét kovácsol vmibõl - to make capital of sg, to capitalize on sg

tõkét mozgósít - to liberate capital

tõketartalék - capital surplus

töketlenkedés - fuckup

töketlenség - screw-up

tökfedõ - lid

tökfej - dumbo, lunk, mooncalf, mooncalves, muttonhead, veg

tökfejû - addlepated, addle-brained

tökfejû alak - sot

tökfejû ember - nincompoop

tökfélék - gourd family

tökfilkó - dunce, mutt, numskull, noodle, dolt, nitwit, goop

tökkelütött - doltish, imbecile

tökkelütött fráter - mug

tökkelütött muki - coot

tökkelütött ürge - coot

tökkopasz - bald as a coot, bald as an egg

töklámpás - jack-o'-lantern

tökmag - pint-sized, tich, titch

tököl - to bugger about, to bugger around

tökölõdik - to fuck around, to screw around, to fuck about

tökölõdik vmivel - to screw around with sg

tökös - ballsy, zippy

tökrészeg - canned, to be way-out, speechless, blind drunk

tölcsér - funnel, hopper, filler, charging boot, horn, cone

tölcsér alakú öböl - horn

tölcsér alakú torkolat - horn

tölcsér alakú vízfolyás - horn

tölcsérrel önt - to funnel

tölcsérrel tölt - to funnel

tölcsérszerûen kiszélesedik - to bell out, to flare out

tölcsértorkolat - estuary

tõle függ - it's up to him

tõle tudtam meg - I got it from him

tõled függ - it rests with you

tõled függ! - it lies with you!

tölgy - oak

tölgy- - oaken

tölgybõl készült - oaken

tölgybõl való - oaken

tölgyfa - oak

tölgyfa- - oaken

tölgyfából készült - oaken

tölgyfából való - oaken

tölgyfagubacs - oak spangle, spangle

tölt - to feed, fed, to line, to fill, to pass, to charge

tölt (idõt) - to spend, spent

töltelék - stuffing, filling

töltelékanyag - padding

töltelékként - expletively

töltelékszó - expletive

töltény - cartridge

töltényheveder - cartridge belt, loading belt

töltényhüvely - case

tölténykarima - clip

tölténykeret - clip

tölténykivetõ szerkezet - ejector

töltényszalag - loading strip

tölténytár - magazine, clip, cartridge

tölténytár záróretesze - cut-off

töltényûr - breech, chamber

töltés - pen, embankment, dike, escarp, charge, bund, dyke

töltés nélküli - dry

töltéskapcsoló tábla - charging panel

töltéspadka - shoulder

töltéssel körülfog - to bank

töltésút - causeway

töltésszabályozó - accelerator

töltet - charge

töltet (fegyveré) - load

töltetenként - batchwise

töltõ - filler

töltõ anyag - filler

töltõ szerkezet - filler

töltõállomás - service station

töltõanyag - aggregate

töltõáram - charging current

töltögetõ - feeder

töltõkezelõ - cannoneer who loads

töltõmedence - tunnel

töltõnyak - filler

töltõnyílás - filler

töltõpisztoly (benzinkútnál) - filler nozzle

töltõrúd - tamping-bar

töltõtoll - fountain-pen

töltött - stuffed

töltött tészta - cannelloni

töltõvesszõ - rammer

töm - to gorge, to fill, to clog, to ram, to pad, to wad

töm vkit - to stuff sy

tömb - slug, block, chump, pat

tömedék - gob

tömedékelõ - filler

tömedékvájár - builder-up

tömeg - multitude, quantum, body, pack, host, regiment

tömegbe gyûjt - to ball

tömegbe rak - to agglomerate

tömegbe verõdik - to mass

tömegben - en masse

tömegben körbe mozog - to mill

tömegek ereje - power of numbers

tömegek hatalma - power of numbers

tömeges - multitudinous

tömegesen - in large quantities, en masse, in quantities

tömegestõl - en masse

tömeget szétoszlásra felszólít - to read the riot act

tömeghipnózis - mass hypnotism

tömegkommunikációs eszközök - mass media

tömegközlekedés - public transport

tömegközlekedési eszköz - public conveyance, public vehicle

tömegmészárlás - wholesale slaughter

tömegnyomor - hell-hole

tömegpszichózis - mass psychosis

tömegszórakoztató ipar - show-business

tömegtájékoztatási eszközök - mass media

tömegtermelés - quantity production, mass production

tömegverekedés - scuffle

tömeggyártás - quantity production

tömeggyártási termékek - quantity products

tömeggyilkos - mass murderer

tömeggyûlés - mass meeting

töméntelen - any number of, without number

tömény - quintessential, straight

tömény ital - hard liquor, hard drink

tömény párlat - quintessence

tömény szesz - strong water, raw spirit

töménységi fok - degree of concentration

tömérdek - untold, immense, slathers

tömérdek ember - legion

tömés - filling, pad, stuffing

tömés cementtel - cementation

tömi a fejét - to stoke up, to stoke

tömi magát - to gorge, to stuff oneself, to stodge

tömít - to pack, to plug up, to dub, to staunch, to proof

tömítés - caulk, pad, plugging, plumbing, blinding, seal

tömítetlen - untight

tömítetlenség - leakage

tömítõ - gasket, obturating, filler

tömítõ-elem - seal

tömítõ gyûrû - obturator ring

tömítõ záróléc - weather-strip

tömítõanyag - wad, packing

tömítõbõr - hydraulic leather

tömítõcement - beaumontage

tömítõelem - sealing

tömítõfilc - weather-strip

tömítõgyûrû - washer insert, grummet, packing ring, o-ring

tömítõlemez - weather-strip

tömítõnemez - weather-strip

tömítõszer - sealant

tömjén - incense

tömjénez - to cense

tömjénezés - incense

tömjénezõ - censer

tömlõ - manifold, hose, sac, fire hose, hose-pipe

tömlöc - cells

tömlõfoltozó betétgumi - sleeve

tömlõsbelû - hydra

tömlõvel lemos - to hose, to hose down

tömlõvel megöntöz - to hose, to hose down

tömlõzés - extrusion

tömõanyag - stuffing, padding

tömöntés - stereotypography, stereotyping

tömöntési eljárás - stereotyping

tömöntési nyomóforma - stereotype

tömöntést készít - to stereotype

tömöntést vesz - to stereotype

tömöntésû - stereotype

tömöntõ munkás - stereotyper, stereotypist

tömöntöde - stereotyping room, stereotype foundry

tömöntõlemezek készítése - stereotypy

tömöntõpapír - stereo

tömöntött - stereotyped

tömöntvény - stereotype, cast

tömöntvényrõl készült - stereotyped

tömör - solid, brief, short, tight, succinct, terse, close

tömör kivonat - compendium

tömör mondás - laconism

tömör rögtönzött arcképvázlat - thumb-nail sketch

tömör rögtönzött vázlat - thumb-nail sketch

tömören - briefly, concisely, tersely

tömören összefoglal - to boil down

tömören záró - tight

tömörít - to knit, knit, to bur, to condense, to knit

tömörítés - compression, upsetting

tömörített - upset

tömörítõ henger - roller

tömörödik - to pack

tömörödött altalaj - pan

tömörség - consistency, solidity, consistence, terseness

tömõrúd - tamping-bar

tömörül - to clog together, to knit, knit, to knit

tömött - packed, padded, fat, thick with, crowded, compact

tömött erszény - fat purse

tömött sorokban támad - to charge boots to boots

tömöttség - body, compactness

tömpe fogazás - stub pinion

tömpe orr - turned up nose

tönk - butt, clog, trunk, billet, stump

tönk szélén van - to be on one's last legs

tönkökkel teli - stumpy

tönkre ment - bung

tönkre vagyok téve! - I am undone!

tönkre ver - to mop up

tönkre zúz - to make mincemeat of

tönkrejutás - fall

tönkrejutott - wrecked

tönkremegy - to become bankrupt, to fold up, to bung, to go pop

tönkremenés - crash, wrecking, ruin, smash, wreck, doom, wrack

tönkremenést okozó - wrecking

tönkrement - sunk, to be bust, he's dead and done for, ruined

tönkrement ember - he is a gone coon, gone coon, goner

tönkretesz - to do for, to bring to ruin, to batter, to ravage

tönkretesz vkit - to break sy, to give sy a trouncing

tönkretesz vmit - to chew sg up, to play havoc with sg

tönkreteszi önmagát - to butch

tönkretétel - wrecking, ruination

tönkretett - undone, ravaged

tönkretevés - destruction

tönkrever - to thrash, to hammer, to rout

tönkrever vkit - to smite hip and thigh

tönkreveri az ellenséget - to hew the enemy to pieces

tönkrevert - beat

tönkrezúz - to hammer

tönkrezúzás - squelch

tõperec - proximal phalanx

töpörödik - to shrivel, to shrivel up

töpörödött - wizened

töpreng - to think, thought, to reflect on, to speculate

töpreng vmin - to brood over sg, have sy on the brain

töprengés - rumination, speculation, pensiveness, cogitation

töprengõ - ruminative, broody, pensive

töprengve - pensively

tör - to spring, sprang, sprung, to refract, to mill

tõr - pit, dagger, knife, knives, snare

tõrbe csal - to entrap, to trap, to mesh, to ensnare, to decoy

tõrbe csal vkit - to lure sy into the trap

tõrbe csalja az ellenséget - to ambush the enemy

tõrbe ejt - to snare

tõrbe esik - to be ambushed

tördel - to make up

tördelés - makeup

tördelõ - clicker

tördelõ asztal - stone

tördelt levonat - page proof

töredék - snatch, snippet, fragment, splintering, scrap

töredék párt - splinter party

töredékcsoport - splinter group

töredékek - splintering

töredékes - fragmentary, fractional

töredelem - penitence, contrition, repentance, penance, rue

töredelmesen bevall - to come clean

töredezés - fragmentation

töredezett stílus - staccato style

törékeny - eager, fragile, brittle, short, delicate, flawed

törékeny áll - lantern-jaws

törékeny állkapocs - lantern-jaws

törékeny béke - patched up peace

törékeny egészség - precarious state of health

törékenység - fragility, delicacy

törekszik - to endeavor, to make an effort, to stand for

törekszik vmire - to be intent on doing sg, to aspire to sg

törekszik vmit megtenni - to aim at doing sg, to aim to do sg

törekvés - tenor, ambition, aspiration, effort, pursuit

törekvéseimet siker koronázta - success attended my efforts

törekvõ - striving, back, aspiring, ambitious, aspirant

törés - trauma, fault, breakage, crack, flaw, chip, gall

törés fala - side of a fault

törés széle - side of a fault

törési felület - surface of fracture

törési szög - refracting angle

töréskár - breakage

törésmutató - index of refraction, refractive index

töréspont - cut-off point

töréspróba - destruction test

töretlen harci kedvet mutat - to present an unbroken front

törhetetlen - unbreakable

töri a fejét - to puzzle one's brains, to rack one's brains

töri a fejét vmiben - to be up to sg

töri a frász - have the jumps

töri az angol nyelvet - to smatter in English

töri az angolt - to talk pidgin

törik - to break, broke, broken, to fracture

törköly - rape

törlés - deletion, dismemberment, erasure, dash

törleszt - to amortize, to redeem, to sink, sank, sunk

törlesztés - redemption, amortization

törlesztetlen - unredeemed

törleszthetetlen - unredeemable

törleszthetõ - redeemable

törlõ - sponge

törlõ impulzus - clear pulse

törlõmágnes - wipe-out head

törlõrongy - mop, clout

törlõrongyanyag - waste cloth

törmelék - chippings, offal, rubble, refuse, scrap, shatter

törmelék-lerakóhely - tip

törmelék eltávolítása - refuse disposal

törõ - breaker

törõdés - concern, care, bruise, thought

törõdik - to care, to be concerned

törõdik vkivel - to care for

törõdik vmivel - to bother, to care about, to heed, to care for

törõdött gyümölcs - bruised fruit

törõdsz is te azzal! - a fat lot you care!

törõdsz is vele! - a lot you care!

törõgép - crusher

török - Turkish

török félhold - crescent

török lovas katona - spahi

török majom - pygmy ape

török nyelv - Turkish

törökbab - runner bean

törökbúza - turkey corn, turkey wheat, Turkish wheat

törökkávé - Turkish coffee

törökország - turkey

törököt fog - to catch a tartar

törököt fogott - to hold a wolf by the ears

törökülés - tailor seat, sitting cross-legged

törökvörös - turkey red, Turkish red

töröl - to delete, to scratch, to flannel, to efface

töröl vkit a névjegyzékbõl - to strike sy off the roll

törölget - to mop up

törölhetõ - effaceable

törölközik - to dry

törõmalom - grinding mill

tõrösbot - sword-stick

törõterhelés - collapsible load

törött - on the fritz, broken

törött csont - broken bone

tõröz - to splice, to seize

tõrözés - splice

törpe - scrogged, manikin, pygmy, midget, elf, urchin

törpe bokor - scrog

törpe boróka - dwarf juniper

törpe ember - scrub

törpe krizantém - pompon

törpebirtokos - cracker

törpeharcsa - cat-fish

törpepapagáj - budgie, budgerigar, parakeet

törpepuszpáng - common box

tõrrel ledöf - to dirk

tõrrel leszúr - to dirk

tört - fraction, broken

tört- - fractional

tört angolsággal - in broken English

tört hangzat - arpeggio, spread chord

tört hangzatos - arpeggiated

törtalakú - fractional

történelem - past, history, story

történelem elõtti - prehistoric

történelem margóján - in the margin of the history

történelmi - period, historical

történelmi dráma - chronicle play

történés - action, story

történész - historian

történet - story, yarn

történetesen - by any chance, eventually, by chance

történetesen csinál vmit - to happen to do sg

történetet elbeszél - to tell a story

történetet elmond - to tell a story

történetet elnyújt - to pull out a story

történetet elõad - to tell a story

történetet hosszúra nyújt - to pull out a story

történik - to betide, to transpire, to come, came, come

történik vkivel - to betide

történjék bármi - happen what may

történjék bármi is - happen what may

történt hogy - it happened that

törtet - to push, to push oneself, to push oneself forward

törtetés - pushing of oneself

törtetõ - thruster, pushing, pushy, go-getter, eager beaver

törtetõ ember - pusher

törtrész - fraction

törtszám - fraction

törtszerû - fractional

törülközik - to dry

törülközõ - towel

törülközõtartó - towel rack, towel rail

törülközõvel letöröl - to towel

törülközõvel töröl - to towel

törvény - law, statute, enactment, act

törvény alkalmazhatósága - enforceability of law

törvény elé idéz - to summons

törvény elé idéz vkit - to bring sy up before court, have sy up

törvény elé idéztet vkit - have sy up

törvény elõtt - in the eye of the law

törvény megsértése - breach of the law

törvény nélküli - anarchical, anarchic, lawless

törvény rendelkezõ része - purview

törvény szabta határokon belül - within the law

törvény végrehajtása - law-enforcement

törvényalkotás - enactment

törvényalkotó - law-maker

törvénybe iktat - to enact

törvénybe iktatás - enactment

törvénybe ütközõ cselekedet - legal crime

törvénybeiktatás - coding

törvényben gyökerezõ - legal

törvényellenes - lawless, illegal

törvényellenesség - lawlessness

törvényen alapuló - statutory

törvényen kívül helyez - to outlaw

törvényen kívül helyezés - proclamation

törvényen kívüli - outlaw

törvényerejû rendelet - statutory rule

törvényerõre emel - to sanction

törvényerõre emelés - legitimation, enactment

törvényerõre emelkedés - enactment

törvényes - rightful, juridical, legal, legitimate, statutory

törvényes érctartalom - mint par

törvényes finomságú - sterling

törvényes fizetési eszköz - legal currency, legal tender

törvényes fizetõeszközzé tesz - to monetize

törvényes gyermek - born in wedlock

törvényes követelmények - legitimate demands

törvényes nemes érctartalom - mint par

törvényes osztályrész - legitime

törvényes örökös - heir apparent

törvényes örökrész - legitimate portion

törvényes pénzrendszer - coinage

törvényes uralkodó - legitimate

törvényes úton - by legal process

törvényes ünnep - public holiday

törvényesen - legitimately, rightfully

törvényesen védett - protected by law, patent

törvényesít - to legitimatize, to legitimate, to legitimize

törvényesítés - legitimation

törvényessé tesz - to regularize

törvényessé tétel - legitimation

törvényesség - legitimacy, legality

törvényhatóság - municipality

törvényhatósági - municipal

törvényhozás - legislature, enactment, legislation

törvényhozó - lawmaker, law-maker, legislator, legislative

törvényhozó határozat - enactment

törvényhozó testület - legislative body, legislature

törvényhozói - legislative

törvényhozói hatalom - legislative power

törvényhozói rendelkezéssel - by legislative enactment

törvényjavaslat - bill

törvényjavaslatot benyújt - to table a bill

törvényjavaslatot elfogad - to pass a bill

törvényjavaslatot elfogadtat - to get a bill through

törvényjavaslatot elõterjeszt - to introduce a bill

törvényjavaslatot elvet - to jettison a bill

törvényjavaslatot megszavaztat - to get a bill through

törvénykezés - jurisdiction

törvénykezési - juridical

törvénykezési napok - juridical days

törvénykezési szünnap - legal holiday

törvénykönyv - code

törvénnyel szembehelyezkedõ - lawless

törvénysértés - breach of the law, offence against the law

törvénysértõ - violator

törvényszegés - trespass

törvényszegõ - law-breaker, lawbreaker

törvényszék - court of law, courthouse, court, court of justice

törvényszék nyári ülésszaka - trinity term, trinity sittings

törvényszéki - legal, forensic

törvényszéki bíró - justice

törvényszéki írnok - clerk of the court

törvényszéki irodatiszt - clerk of the court

törvényszéki képviselõ - counselor-at-law, barrister, counsellor-at-law

törvényszéki kézbesítõ - bumbailiff, bum

törvényszéki orvostan - forensic medicine, medical jurisprudence

törvényszéki orvostani - medico-legal

törvényszéki szakértõ - assessor

törvényszerû - statutory, legal, necessary

törvényszolga - bailiff, bum, bumbailiff

törvényt alkot - to legislate

törvényt hatálytalanító - repealer

törvényt hoz - to legislate

törvényt megtart - to observe a law

törvénytár - body of laws

törvénytelen - misbegotten, bastard, illegitimate, wrongful

törvénytelen mellékkereset - gravy

törvénytelen származású - bastardy

törvénytelenség - public wrong, illegitimacy

törvénytisztelet - fear

törvénytisztelõ ember - eightball

törvénytudós - legal expert

törzs - parent stock, clan, shaft, stump, trunk, stem

törzs (állatvilágban) - phylum

törzs (repülõgép) - fuselage

törzsállomány - stock

törzsborda - timber

törzsdöntés elõre - trunk-bending forward

törzsdöntés hátra - arch

törzsdöntés oldalra - trunk-bending sideways

törzsfõ - boss

törzsfõnök - chieftain, headman, headmen

törzshajlítás - trunk exercise

törzshajtás - offshoot

törzshely - haunt

törzsi - tribal

törzsi rendszer - tribalism

törzsõrmester - staff-sergeant, sergeant-major

törzsrészvény - founder's share

törzsszám - prime, prime number

törzstag - tribesman, tribesmen, tribesman

törzstiszt - field officer

törzstiszti értekezlet - pow-wow

törzstiszti megbeszélés - pow-wow

törzsvagyon - capital

törzsvendég - habitué, frequenter, regular

törzsvevõ - client

törzsvezér - commander-in-chief

tõszám - cardinal number

tõszó - root-word

tövig becsavar vmit - to drive sg home

tövig bever vmit - to drive sg home

tövig lenyírt - close-cut, close-cropped

tövirõl hegyire ismer vmit - to know sg inside out

tövis - pricker, drift, prickle, prick, thorn, spine

tövis- - spinalis

tövises - thorny, prickly

tövises cserje - thorn

tövises rekettye - gorse

tövissel megerõsít - to thorn

tövissel megszúr - to thorn

tövisszúró gébics - butcher-bird

tõzeg - turf, peat, turf, turves

tõzegáfonya - cranberry

tõzeges terület - moorland

tõzegláp - muskeg

tõzegláp puha része - hag

tõzegláp szilárd helye - hag

tõzegtégla - turf of peat

tõzegtelep - swamp

tõzsde - change, exchange, house

tõzsdei árfolyam - exchange, rate of exchange, exchange rate, listing

tõzsdei árjegyzék - listing

tõzsdei áru - seller's over

tõzsdei jelentés - exchange advice

tõzsdei manipuláció - rig

tõzsdei manõver - rig

tõzsdei prémium - prime

tõzsdei prolongáció - carry-over

tõzsdei ügynökösködés - stock-broking

tõzsdei üzérkedõ - rigger

tõzsdeképes - negotiable

tõzsdén nyerészkedik - to rig the market

tõzsdén spekulál - to rig the market

tõzsdés - speculator, stockbroker, stock-broker

tõzsdespekuláns - stag

tõzsdeügynök - stockbroker, stock-broker, broker

tõzsdézés kis tételekben - flutter

trafó - transformer

tragacs - old tin can, shitbox, shebang, clunker, clinker

trágár - bawdy, dirty, pornographic, scurrilous, smutty

trágár beszéd - filth, scurrility

trágár beszédû - foulmouthed

trágár író - pornographer

trágár történet - dirty story

trágárság - smuttiness, obscenity, smut, foulness, filth

tragédia - tragedy, tragic, tragic drama

tragédiában lép fel - to play a tragedy

tragédiában szerepel - to play a tragedy

tragédiaíró - tragic

tragédiával kapcsolatos - tragical, tragic

tragikum - tragic

tragikus - tragic, tragical

tragikus mûfaj - tragic art

tragikus opera - grand opera

tragikus színész - tragic actor

tragikus színmû - tragic drama

tragikusan - fatally, tragically

trágya - muck, excrement, fertilizer, manure, dung, chip

trágyadomb - clamp, muck-heap

trágyalé - addle, dung water

trágyalé-kanál - manure scoop

trágyás - mucky

trágyaszórás - spreading the dung

trágyát ad - to dung

trágyával rögzít - to dung

trágyáz - to manure, to dung, to spread dung

trágyázás - spreading the dung

trakta - cakes and ale

traktátus - tract, tractate

traktor - tractor

traktoros - skinner

traktorra függesztett - mounted

tralala - folderol

trambulin - springboard, diving board

transz - trance

transzcendencia - transcendence, transcendency

transzcendens - transcendent

transzcendentális - transcendental

transzform - transform

transzformáció - transformation

transzformációs - transformational

transzformál - to transform

transzformálás - transformation

transzformátor - transformer, translator

transzformátorolaj - transformer oil

transzfúzió - transfusion

transzlációs - translational

transzlációs energia - translational energy

transzparens - banner, placard

transzponál - to transpose

transzponálás - transposing, transposition

transzponáló - transposing

transzverzális - traverse

tranzakció - transaction

tranzisztor - transistor

tranzisztorizál - to transistorize

tranzisztoros - transistor

tranzisztoros rádió - transistor radio, transistor

tranzit - transit

tranzit- - transit

tranzitivitás - transitivity, transitiveness

trapéz (tornaszer) - trapeze

trapéznadrág - flares

trauma - trauma, traumatism, trauma, traumata

traumás - traumatic

traumaticin - traumaticin, traumaticine

traumatizmus - traumatism

traumatológia - traumatology

traverz - traverse

travesztia - parody

tré - grotty, groaty, crappy

trébel - to chase, to emboss

trébelés - embossing, milling, chasing

trébelt munka - embossing

trécsel - to swap stories

tréfa - game, skylarking, jest, jape, jocularity, freak

tréfa nélkül gondolja - to be in earnest

tréfa nélkül mondja - to be in earnest

tréfa tárgya - subject for jokes

tréfából - in jest, for the humour of it, in sport

tréfából mond vmit - to say sg in play

tréfacsináló - prankster, harlequin

tréfacsináló ember - cracker of jokes

tréfál - to joke, to sport, to skylark, to rollick

tréfálkozás - waggishness, waggery, rollicking, game, jape

tréfálkozással jókedvre hangol - to laugh out of sg

tréfálkozik - to crack a joke, to jape, to banter, to trifle

tréfálkozó - waggish, josher

tréfálkozó ember - cracker of jokes

tréfán kívül - joking apart

tréfának vesz - to laugh off

tréfának vesz vmit - to make a joke of sg

tréfás - ludicrous, facetious, waggish, sportive, humorous

tréfás árverezés - spoof auction

tréfás beszéd - pleasantry

tréfás ember - humorist

tréfás jelenet - skit

tréfás kedv - jocularity

tréfás kedvû - rollicking

tréfás megjegyzés - pleasantry

tréfás megjegyzést tesz vkire - have a dig at sy, to take a dig at sy

tréfás rajzsorozat - strip cartoon, comic strip

tréfás történet - story

tréfásan - funnily, jocularly

tréfát ûz - to perpetrate a joke, to run a rig

tréfát ûz vkibõl - to make a sport of sy, to poke fun at sy

tréfát ûz vmibõl - to make a joke of sg

tréfával szórakoztat vkit - to jolly sy along

tréfával vidít vkit - to jolly sy along

treff - club, clubs

treff az adu - clubs are trump

tréfli - shit street

trehány alak - slob

trehány módon csinál - to slubber

trehány módon végez - to slubber

tremoló - wabble, wobble

tremolózik - to wobble, to wabble

tremolózó - quaverer, quavering

tremolózó hang - wobbly voice

trén - baggage train, train

trend - trend

tréning - sweats

tréningben van - to be in training

tréningruha - track suit, sweat-suit, sweat suit, tracksuit

treníroz - to coach, to train

trenírozás - practice, training, coaching

triangulum - triangle

tribün - grandstand, stand, scaffold

triceps - triceps, triceps muscle

tricikli - tricycle

triglif - triglyph

trigonometria - trigonometry

triklóretilén - trichloroethylene

trikó - vest, singlet, T-shirt, undershirt, tricot

trikó-szövet - tricot

trikókötés - tricot

trikóruha - body stocking

triktrak - backgammon

triktrak tábla - backgammon board

trilla - thrill, trill, shake, quaver

trilláz - to quaver

trillázás - warble

trillázik - to trill, to chirp, to carol, to warble

trillázó - quavering, quaverer

trimetilén - cyclopropane

trimmlap - trim tab

trinitro-fenol - picric acid

trió - trio, triplet

triola - triplet

triplán - triply

triplett - triplet

tripper - clap, gonorrhoea, gonorrhea

triptik - international custom pass

triumvir - triumvir, triumviri

triumvirátus - troika, triumvirate

trivialitások - trivia

trófea - trophy

trofitásfok - trophity

tróger - bum

Trója - Troy

Trója ostroma - the siege of Troy

trójai faló - Grecian horse

trojka - troika

trombita - trumpet

trombitahang - blare

trombitaharsogás - bray

trombitál - to toot a trumpet, to blare, to blow a trumpet

trombitarecsegés - bray

trombitás - trumpeter

trombitaszó - flourish, trumpet, toot, blare

trombitaszóval - with a flourish of trumpets

trombitát fúj - to toot a trumpet, to blow a trumpet

tromf - squelch

trón várományosa - heir apparent to the throne

trónbeszéd - queen's speech, king's speech

trónján ül - to sit enthroned

trónkövetelõ - pretender

trónol - to sit enthroned

trónolás - enthronement, enthronization

trónörökös - heir apparent to the throne

trónra emel - to enthrone

trónra emelés - enthronement, enthronization

trónra lép - to ascend the throne

trónra lépés - coming to the throne, accession to throne

trónt emel - to enthrone

tropa - bum

tropára ment - to be bust, to be busted

tropikus - tropic

tropinsav - tropic acid

trópusi - tropical, tropic

trópusi erdõ - jungle

trópusi kalap - topee

trópusi náthaláz - African fever, dengue-fever, dengue

trópusi õserdõ - rain forest, jungle

trópusi seregély - mynah, myna

trópusi sisak - pith hat, sun-helmet, pith helmet, topee

trópusok - tropics

tröszt - trust

trubadúr - troubadour, minstrel

trubadúr- - troubadourish

trubadúr-divat - troubadourism

trupp - troupe

trutyi - gunk, gunge, yuk, grunch, crap, scuzz, grunge

trutyis - grungy, scuzzy

trutymó - grunch, crap, gunge, yuk, gunk, yuck, grunge

trükk - trickery, fetch, ploy, shenanigan, knack, tweak

trükkel becsap vkit - to pull a fast one

trükkös - sneaky

tsa. - co.

tubák - snuff

tubákol - to snuff

tuberkulózis - tuberculosis

tubicám - ducky, lovey-dovey, my ducky

tucat - dozen

tucatáru - shoddy

tucatszám - by the dozen, by the score

tucatszámra - by the dozen

tud - to savvy, to ken, to tell, told

tud beszélni vkivel - to get through to sy

tud írni-olvasni - she can read and write

tud vmirõl - to be apprised of sg, to be aware of sg

tud vmit - to be apprised of sg

tud vmit tenni - to be able to do sg

tudakozó - information bureau

tudakozódás - inquiry, enquiry

tudakozódik - to inquire

tudálékos - pedantic, scholastic

tudálékos ember - pedant

tudálékosság - pedantry

tudás - knowledge, attainments, acquaintance, learning

tudás hiánya - silence

tudása legjavát nyújtja - to put one's best leg foremost

tudását fitogtatja - to smatter

tudásával kérkedik - to flaunt one's knowledge

tudásával tüntet - to flaunt one's knowledge

tudásra szomjas - eager for knowledge

tudásvágy - thirst for knowledge

tudásszomj - thirst for knowledge

tudat - to acquaint, senses, consciousness, sense

tudat alatti - subconscious

tudat vkivel - to make sg known to sy

tudata mélyén - at the back of one's mind

tudatában van - to realize

tudatában van vminek - to be conscious of sg, to be awake to sg

tudatalatti - subconscious

tudatára ébred - to awake to

tudatára ébred vminek - to go home to sy, to wake up, to latch on to sg

tudathasadás - schizophrenia, dissociation, split personality

tudathasadásos - schizophrenic

tudatküszöb alatti - subliminal

tudatlan - not to know beans, unknowing, opaque, untutored

tudatlan ember - ignoramus, bushwhacker

tudatlanság - crassness, ignorance, crassitude

tudatlanság következtében - through ignorance

tudatlanságára hivatkozik - to plead ignorance

tudatlanságban lévõ - benighted

tudatlanságból - through ignorance

tudatlanságot színlel - to play dead, to play possum

tudatlanul - unknowingly

tudatos - self-conscious, conscious

tudatos szemtelenség - deliberate insolence

tudatosan - deliberately

tudatosság - awareness, consciousness

tudattalan felszínre kerülése - outcrop of the unconscious

tudja - to go around the block, to know one's stuff

tudja a leckét - to know one's stuff

tudja hogy mit akar - to know one's own mind

tudniillik - viz., namely

tudom az egészet - I know it all

tudomány - learning, art, science, lore

tudomány mellékterületei - byways of learning

tudományág - discipline, study

tudományos - scientific, learned, scholarly, academic, erudite

tudományos eredmény - contribution to knowledge

tudományos értékû - erudite

tudományos folyóirat - learned journal

tudományos intézmény - learned body, seat of learning

tudományos képzettség - erudition

tudományos központ - institution of higher learning, seat of learning

tudományos szakfolyóirat - learned journal

tudományos szõrszálhasogatás - academics

tudományosan búvárkodik - to burrow

tudományszomjas - to be hungry for knowledge

tudománytalan - unscientific

tudomás - cognizance, notice, knowledge

tudomása van vmirõl - to be acquainted with sg, to be privy to sg

tudomására hoz - to impart

tudomására hoz vkinek - to make sg known to sy

tudomására hoz vkinek vmit - to apprise sy of sg, to make sy aware of sg

tudomására jut vkinek - to come to sy's knowledge, to come to sy's notice

tudomására jut vmi - to become aware of sg

tudomásom szerint - to my knowledge, as far as I know

tudomásomra jutott hogy - it has come to my ear that

tudomással bír vmirõl - to be cognizant of sg, to be privy to sg

tudomást sem vesz vkirõl - to cut sy dead

tudomást szerez vmirõl - to obtain knowledge of sg, to become aware of sg

tudomásul nem vett - unmarked

tudomásul szolgál - passed, approved

tudomásul vesz - to notice, to note

tudomásul vesz vmit - to take cognizance of sg, to take notice of sg

tudós - scholarly, learned, clerkly, erudite, pundit

tudós ember - clerk

tudós pálya - learned profession

tudós társaság - learned body

tudóscsábítás - brain-drain

tudósít - to cover, to inform sy, to inform sy of sg

tudósítás - tidings, story, advertising, coverage, report

tudósítás szerint - as per advice

tudósítást ír - to report

tudósító - reporter, correspondent, advertising, informant

tudósnak adja ki magát - to set oneself up as a scholar

tudott dolog - it is an understood thing that

tudta nélkül - behind one's back

tudtán kívül - unwittingly

tudtommal - to my knowledge

tudtommal senki sem jött - no one has come that I know of

tudtul ad - to intimate, to let sy know sg, to notify

tudtul adás - notification, intimation

tufa - tuff, cinder, tufa

túl - across, past, beyond, over, too

túl agilis - overactive

túl alacsony adót vet ki - to underrate

túl alázatos - courtly

túl bõ - sloppy

túl díszes - fussy, florid

túl díszített - flaming

túl drága - overpriced

túl édes - syrupy, luscious

túl élénk - skittish

túl érzékeny - squeamish

túl érzékenyen - squeamishly

túl forró ahhoz - too hot to drink

túl fûszeres - hot

túl gyorsan nõ - to grow rank

túl hosszú intervallum - redundant interval

túl hosszú név - mouthful

túl hosszú szó - mouthful

túl hosszúra nyújtja idõzését - to overstay

túl igényes vkivel szemben - to be too exacting with sy

túl jó ehhez a világhoz - his wings are sprouting

túl késõn - late in the day

túl késõn ébred - to oversleep, overslept

túl kevés emberrel rendelkezõ - short-handed

túl kevés munkással rendelkezõ - short-handed

túl kicsi - much too small

túl korai - premature, previous

túl korán - prematurely

túl magabiztos - to be too cock-sure to oneself

túl magas (ár) - extravagant

túl magas árat állapít meg - to price out

túl magas célt tûz ki maga elé - to fly at too high game

túl messze - beyond the mark

túl messze levõ - beyond the mark

túl mohó - over-eager

túl nagy - sloppy, on the large side

túl nehéz - beyond one's depth

túl olcsón dolgozó iparos - spoil-trade

túl öreg a munkához - to be past one's work

túl sok - overmuch, too much, too much by half, excess

túl sok a jóból - too much by half, it is too much by half

túl sok vadat lõ ki - to overshoot, overshot

túl sok vizet beeresztett - waterlogged

túl sok vkinek - to be too much for sy

túl soká marad - to stay beyond one's time

túl sokáig marad - to stay beyond one's time, to overstay

túl sokan - far too many

túl sokat dolgozik - to overwork

túl sokat enged meg magának - to carry a joke too far

túl sokat eszik - to overeat oneself

túl sokat kér - to overcharge

túl sokat követel vkitõl - to be too exacting with sy

túl sokat locsogó - blithering

túl sokat tart magáról - to think too much of oneself

túl sokat vár vmitõl - to presume on sg

túl sokszor hajtogatott - worn-out

túl sokszor ismételt - worn-out

túl sós - too salt

túl sûrûn nõ - to grow rank

túl van a veszélyen - to be out of danger, to past all danger

túl van a vizsgán - he is through his exam

túl van az életveszélyen - to be out of danger

túl van az ifjúkoron - old in the tooth

túl van azon a koron - past bearing

túl vmin - free of sg

túl zsíros talaj - too high soil

túlad - to make a clear sweep of sg, to dispose

túlad a készleteken - to close out holdings

túlad vmin - to get off, to get sg off one's hand

túladagolás - overdose

túladás - getting off

túladóztat - to overrate

tulaj - boss, guvnor, guv

tulajdon - ownership, holding, property, peculiar, own

tulajdon-átruházás - release

tulajdon-átruházási okirat - release

tulajdon szemem elõtt - before my very eyes, before my eyes

tulajdon szemem láttára - before my eyes, before my very eyes

tulajdonít - to ascribe, to impute, to assign, to refer

tulajdonít vkinek - to arrogate

tulajdonít vminek - to ascribe to sg, to put on, to ascribe to

tulajdonít vmit vkinek - to credit sy with sg

tulajdonít vmit vminek - to set down

tulajdonítás - imputation

tulajdonítható - imputable, attributable

tulajdonítható vminek - attributable to sg

tulajdonjog - ownership, right

tulajdonjog megállapítása - investigation of a title

tulajdonjog tisztázása - investigation of a title

tulajdonképpen - practically speaking, in effect, in a proper sense

tulajdonképpeni - proper, true, virtual

tulajdonképpeni Anglia - England proper

tulajdonnév - proper name, proper noun

tulajdonos - proprietary, proprietor, owner

tulajdonosi - proprietorial, proprietary

tulajdonost cserél - to pass into

tulajdonostárs - joint owner, joint proprietor

tulajdonság - attribute, property, quality, proper

tulajdonul bír - to own

túlárad - to brim over

túlárad az örömtõl - to bubble over with joy

túláradás - exuberance

túláradó - ebullient, exuberant, flush, effusive, redundant

túláradó érzelem - ebullition of feeling

túláradó érzelmek - exuberance of feeling

túláradó érzés - effusiveness

túláradó jó kedvében van - to be in royal spirits

túláradóan - profusely, redundantly, exuberantly

túláradóan vidám - hilarious

túláradva - exuberantly

túlbecsül - to overguess, to overrate, to overestimate

túlbeszél - to talk down

túlbonyolított - overcomplicated

túlbõség - plethora

túlbuzgó - officious, overzealous

túlbuzgó ember - weasel

túlbuzgón - officiously

túlbuzgóság - intemperate zeal

túlcsavar - to turn over

túlcsordul - to run over, to overflow, to run high

túlcsordul vmitõl - to brim over with sg

túlcsordulás - ebullience, ebulliency

túlcsorduló fölösleg - waste

túldobott golyó - dead bowl

túldolgoztat - to haze, to overwork

túlédesség - lusciousness

túledzett acél - dead hard steel

túlél - to outlive, to live down, to survive, to live out

túlél vkit - to last sy out

túlélés - survivorship, survival

túlélés vélelme - presumption of survival

túlélésre képes - survivable

túlélhetõ - survivable

túlélõ - survivor

túlemelt ív - banked corner

túlerõltet - to rack, to stretch

túlerõlteti a szemét - to pore one's eyes out

túlerõvel gyõz - to win by numbers, to win by force of numbers

túlértékel - to overrate

túlérzékeny - supersensitive, highly strung, sensitive

túlexponálás - overexposure

túlexponált - overexposed

túlfejlesztés - over-development

túlfejlettség - over-development

túlfestett - painty

túlfeszít - to rack, to strain, to stretch

túlfeszítés - strain

túlfeszített - overstrung, highly strung, overwrought

túlfeszített munka - overwork

túlfeszültség - over-potential

túlfeszültség-levezetõ - arrester, arrestor

túlfizetett - overpaid

túlfizettet - to excise, to overcharge

túlfolyás - runoff, overflow

túlfolyik - to overflow

túlfolyó - waste

túlfolyócsõ - waste, relief tube

túlforr - to run high, to boil over

túlforrás - ebullience, ebulliency

túlfõtt - sodden

túlfut - to overshoot, overshot

túlfut vmin - to overrun, overran, overrun

túlfutó rugózás - cantilever spring

túlfût - to overheat

túlfûtés - overheating

túlfûtött - exalted

túlfûtött izgalom - fever of excitement

túlfûtöttség - exaltation

túlhabzik - to bubble over

túlhabzó - ebullient

túlhajtott - exaggerated

túlhalad - to pass, to overshoot, overshot, to top

túlhaladott - outworn

túlhaladott eszmék - old fogydom

túlhalmoz - to plaster

túlhangsúlyoz vmit - to play up sg

túlhevít - to overheat

túlhevítés - overheating, superheating

túlhevített - superheated

túlhevítõ - superheater

túlhevül - to run hot

túlhív - to over-develop

túlhív (filmet) - to cook

túlhívás - over-development

túlhúzott repülés - stalled flight

túlhûtés - subcooling, supercooling

túlhûtött - supercooled

túlingereltség - overstimulation

túlingerlés - overstimulation

tulipán - tulip

tulipánfa - yellow poplar

túljár az eszén - to outmanoeuvre, to encompass, to outsmart

túljár az eszén vkinek - have, had, to have, had

túljár vki eszén - to be too sharp for sy, to outwit, to get over sy

túljár vkinek az eszén - to outthink, outthought

túljárt az eszemen - he was one too many for me

túljátszik - to overact, to mug

túljátssza a szerepét - to ham

túljegyez - to oversubscribe

túljut - to pass, to get over

túljut a kezdeten - to make a dent

túljut a nehezén - to turn the corner, to break the neck of sg

túljut a nehézségen - to turn the corner

túlkapás - encroachment, trespass, abuse

túlkapást követ el - to impinge

túlkiabál - to shout down, to talk down

túlkompenzál - to overcompensate

túlkompenzálás - overcompensation

túlkoros - overage

túllegeltetés - overgrazing

túllép - to overrun, overran, overrun, to transgress

túllép vmin - to overstep

túllép vmit - to overstep

túllépés - transgression

túllépi a határait vminek - to transcend

túllépi a megengedett határt - to overstep the line

túllépi hatáskörét - to go beyond one's power

túllépi jogkörét - to go beyond one's power

túlliheg - to camp it up

túllõ - to overshoot, overshot

túllõ a célon - to draw the long bow, to overshoot the mark

túlmegy a lehetõségeken - beyond possibility

túlmegy a megengedett határon - to overstep the line

túlmegy vki hatáskörén - to go beyond sy's cognizance

túlmelegedés - overheating

túlmelegedik - to get overheated

túlmelegszik - to get overheated, to overheat

túlméret - oversize

túlméretez - to overdesign, to oversize

túlméretezett - exaggerated, oversized

túlméretezett gumiabroncs - oversize tyre

túlmunka - overwork

túlnépesedés - congestion, overcrowding, overpopulation

túlnépesedett - overcrowded, congested

túlnövekedés - hypertrophy

túlnyomást létesít - to pressurize

túlnyomó - predominant

túlnyomó többség - generality

túlnyúlás - overhang

túlnyúlik - to overhang, overhung

túloldalon - overleaf

túlontúl - profusely

túlontúl sok - much too much

túlóra - overtime

túlórázás - overtime

túlórázik - to work overtime

túloz - to draw the long bow, to stretch, to camp it up

túlozva - exaggeratedly

túlozza barátai érdemeit - all these geese are swans

túlozza rokonai érdemeit - all these geese are swans

túlozza vminek a fontosságát - to make too much of sg

túlozza vminek a jelentõségét - to make too much of sg

túlöltözött - swagger

túlragyog - to outshine, outshone

túlreagál vmit - to overreact

túlreagálás - overreaction

túlságos - undue, exaggerated, excessive, inordinate

túlságos kifejlesztés - over-development

túlságosan - inordinately, overly, too, unduly

túlságosan eltölt - to cloy

túlságosan felizgat - to over-excite

túlságosan finom - tenuous

túlságosan is - to a fault

túlságosan is kicsi - much too small

túlságosan jóllakat - to cloy

túlságosan jószívû - generous to a fault

túlságosan kicsi a személyzete - to be under-stuffed

túlságosan kifejleszt - to over-develop

túlságosan kiöltözik - to overdress oneself

túlságosan kiöltöztet - to overdress

túlságosan magasra akaszt - to sky

túlságosan megtölt - to cloy

túlságosan nagy - on the large side

túlságosan nagy ár - overcharge, rip off

túlságosan nagylelkû - over-generous, generous to a fault

túlságosan sok - much too much

túlságosan sommás állítás - sweeping statement

túlságosan udvarias - courtly

túlsó - far, thither, ulterior

túlsó ház - house over the way

túlsó oldal - far side, other side

túlsúly - preponderance, excess weight

túlsúlyban levõ - predominant, dominant, prevailing

túlsúlyban van - to predominate, to prevail, to outweigh

túlsúlyos - overweight

túlszabályozás - hunting

túlszárnyal - to eclipse, to flog, to outstrip, to exceed

túlszárnyal vmit - to tower above sg

túlszínez - to overtone

túltáplál - to overfeed, overfed, to coddle

túltáplált - overfed

túltelít - to glut, to oversaturate

túltengés - plethora, rampancy, hypertrophy

túltengõ - plethoric

túlterhel - to surcharge, to overload, to overcharge

túlterhel vkit - to flog a willing horse

túlterhelés - overcharge, overburden, surcharge, overwork

túlterhelési megszakító - cutout

túlterheltség - surfeit

túlterjeng - to luxuriate

túltermelés - overproduction, over-production

túltesz - to excel, to surpass, to exceed, to top

túltesz vkin - to get ahead of sy

túlteszi magát a hagyományokon - to get over traditions

túlteszi magát vmin - to get over

túltölt - to overcharge

túltöltés - overcharge

túltöm - to overcharge

túlvilág - afterlife, other-world, other world, beyond

túlvilági - otherworldly, fey

túlzás - hyperbolism, extreme, exaggeration, excessiveness

túlzásba visz vmit - to overdo sg, to go to extremes

túlzásba viszi a dolgokat - to carry things too far

túlzásba viszi a tréfát - to carry a joke too far

túlzásba vitt - exaggerated

túlzásba vitt használat - overuse

túlzásba vitt önzés - egomania

túlzó - exaggerated, fulsome, extreme, exorbitant

túlzó kicsinyítés - litotes

túlzó kijelentés - hyperbole

túlzó nacionalizmus - extreme nationalism

túlzó reklám - puff

túlzó soviniszta - spread-eagle

túlzóan - hyperbolically

túlzóan ad - to lavish

túlzóan hízeleg - to smarm

túlzott - far-fetched, exorbitant, inordinate, excessive

túlzott aktivitás - hyperactivity

túlzott alázatosság - obsequiousness, obsequy

túlzott állítás - overstatement

túlzott befelé fordulás - autism

túlzott bõség - rampancy

túlzott engedékenység - complacency, complaisance

túlzott étvágy - inordinate appetites

túlzott felindulás - over-excitement

túlzott felizgulás - over-excitement

túlzott izgalom - over-excitement

túlzott lelkesedés - furore, furor

túlzott mértékû használat - overuse

túlzott szerénység - self-depreciation

túlzott udvariasság - obsequiousness, obsequy

túlzottan - hyperbolically, to a fault, exaggeratedly

túlzottan aktív - hyperactive

túlzottan elnézõ férj - complaisant husband

túlzottan igénybe vesz - to overtax

túlzottan rajongó - doting

túlzottan szerény - diffident

túlzottan szolgálatkész - officious

túlzottan tevékeny - overactive

túlzottság - exorbitance

túlzsúfol - to overcrowd

túlzsúfolt - overcrowded

túlzsúfolt szegénynegyed - rookery

túlzsúfoltság - overcrowding

tumbler-kapcsoló - toggle switch

tumbler-szárítógép - tumbler, tumbler-drier

tumor - growth, new growth, tumor, tumour

tumultus - tumult, squash

tundra - tundra

tunika - tunic

tunkol - to dunk

tunya - languid, slack, laggard, bovine, slothful, torpid

tunyán - sluggishly

tunyán járó ember - sloth

tunyaság - torpidity, inertia, languidity, slothfulness

tupfer - wick

túr - to root, to dig, dug

túra - run, hiking, hike, tour, trip

túraverseny - rally

túrázás - hiking, touring

túrázik - to hike

túráztat (motort) - to churn

túráztatja a motort - to churn the engine

turbán - turban

turbékol - to coo

turbékolás - billing and cooing, coo

turbina - turbine

turbina meghajtású - turbine driven

turbinatárcsa - diaphragm

turbógenerátor - turbogenerator

turbólégcsavaros hajtómû - turboprop, turboprop engine

turbólégcsavaros repülõgép - turboprop

turbulencia - turbulence

turbulens - turbulent

turcsi orr - turned up nose

turf - turf, turves

turfa - peat, turf, turves

turha - rheum, phlegm

turista - holiday-maker, excursionist, hiker, touristic

turista-felszerelés - duffel

turistajelzés - blaze

turistaosztály - economy class

turistáskodás - touring

turistáskodik - to hike

turisztika - tourism

turizmus - tourism

turkál - to fumble, to delve, to root, to rummage

turkál vmi után a fiókban - to feel in a drawer for sg

turkálás - fumbling, rummage

turkálós bolt - rummage sale

turmalin - tourmaline

turmalinizáció - tourmalinization

turmix - shake

turmixgép - blender, liquidizer

turné - tour

turnézik - to be on tour

turnus - shift, turn, spell

turnûr - pouffe, pouf

túró - curd cheese, cheese

túrós lepény - cheese-cake

túrót se tud vmirõl - to know beans about sg

turzófúró - auger

tus - flourish, black ink, douche, clack ink

tusa - encounter

tusakodik - to tussle

tusanyak - grip

tuskihúzó körzõ - bow pen

tuskó - butt, log, stump, yob, trunk, stock, chump, stub

tuskóbak - dog

tuskóláb - club-foot, club-feet

tusol - to take a shower, to douche

tusolás - dousing

tusrajz - black and white

tusrajzot készít - to draw in ink, to work in black and white

tussal festés - wash

tussal kihúz - to ink in, to trace, to ink over

túsz - hostage

túszul ejt - to take hostage

tutaj - catamaran, float, raft

tutajon szállít - to raft

tutajos - slinky

tutajoz - to raft

tuti numera - nookie

tutul - to toot

tutyi - mule

tutyi-mutyi - floppy

tutyi-mutyi alak - he's a drip

túzok - bustard

tû - indicator, preen, needle, pin, stylus

tû alakú szikla - needle

tû felrakó - gill

tû foka - eye of a needle

tücsök - cricket

tüdõ - lung, lungs

tüdõ- - pneumonic, pulmonary

tüdõalveolus - air sac

tüdõbaj - pulmonary disease, lung trouble

tüdõbetegség porbelégzéstõl - pneumoconiosis

tüdõcsúcs - apex of the lung

tüdõgondozó - dispensary

tüdõgyulladás - inflammation of the lungs, pneumonia

tüdõshal - lungfish

tüdõtágulás - emphysema

tüdõtágulásos - emphysematous

tüdõvész - lung trouble, consumption, pulmonary tuberculosis

tüdõvészes - tubercular

tüdõvizenyõ - wet lung

tûfok - lug, eye

tûgyógyítás - acupuncture

tûhegy - pinpoint

tûkiszélesedés - shoulders

tûkön ül - to kick one's heels, to sit on thorns, to squirm

tükör - mirror, looking-glass

tükörasztal - duchess table

tükörfényesítõ sajtó - enameller

tükörfordítás - loan translation

tükörkép - reflection, shadow, image

tükörradiál - bald tyre

tükörreflexes keresõ - reflex viewfinder

tükörsima - as flat as a pancake

tükörszerû - glassy

tükörszó - loan translation

tükörtojás - sunny-side up, fried eggs

tükörüveg - looking-glass

tükrös fiókos szekrény - bureau, bureaux

tükrös öltözõasztal - dresser

tükrös öltözõszekrény - dresser

tükröz - to throw back, to glint, to reflect, to mirror

tükrözõ - reflective

tükrözõdik - to glint, to reflect

tülekedés - scramble, rush

tülekedik - to scuffle, to butt, to scramble, to rush

tûlevél - pine needles

tûlevelû - conifer

tûlevelû erdõ - coniferous wood

tülköl - to sound a blast, to hoot

tülkölés - hoot, toot, blast

tüll - tulle, netting

tülök - hooter, horn

tündér - sprite, urchin, genie, sylph, pixie, fairy, elf

tündér- - fairy

tündérek - good people, little people

tündérforma - elfish, elfin

tündérfüst - meadow-sweet

tündéri - fairy, ethereal

tündérke - brownie, pixy

tündérkirályné - Queen Mab

tündérkirálynõ - Queen Mab

tündérmese - fairy-tale, fairytale

tündérország - wonderland, fairy-land

tündérszerû - elfin, elfish

tündöklés - glory, blaze

tündöklõ - aglow, glorious, gorgeous

tünékeny - transitory, transient, caducous, evanescent

tünékenység - evanescence

tüneményes - phenomenal, meteoric

tûnés a francba! - fuck off!

tûnés a picsába! - fuck off!

tûnés a sunyiba! - fuck off!

tûnés! - buzz off!, bug off!, beat it!

tünet - symptom, stigma, stigmata

tünetcsoport - syndrome

tünetek - symptoms

tüneti kezelés - symptomatic treatment

tûnik - to seem, to look

tûnj a búsba! - bug off!

tûnj a francba! - bug off!

tûnj el! - beat it!, get out!, scram!, go fly a kite!

tûnj innen! - skedaddle!

tûnõ - caducous, evanescent, transient

tûnõ szépség - transient beauty

tûnõdés - wondering, rumination, musing

tûnõdik - to moon, to brood, to ruminate, to speculate

tûnõdik vmin - to brood over sg

tûnõdõ - ruminative, brooding

tûnõdve - musingly, wonderingly, broodingly

tüntet - to demonstrate, to flaunt

tüntetés - demo, demonstration, ostentation

tüntetõ - demonstrator, demonstrative

tüntetõ pazarlás - conspicuous waste

tüntetõ viselkedés - splurge

tüntetõen viselkedik - to splurge

tûpárna - pincushion, pin cushion

tûperem - shoulders

tûr - to bear, bore, born, to take it, to stand, stood

türelem - forbearance, tolerance, patience, toleration

türelemjáték - puzzle, fiddling job

türelmes - broad, patient, uncomplaining, tolerant

türelmes vkivel szemben - to be tolerant towards sy, to forbear with sy

türelmesen - patiently

türelmesen végigül - to sit through

türelmesség - toleration

türelmét próbára teszi - to exercise sy's patience

türelmetlen - eager, he wants patience, restive, fidgety, short

türelmetlen fejmozdulat - toss of the head, toss, tossing

türelmetlen hitelezõ - dun

türelmetlen mozdulatot tesz - to flounce

türelmetlen természet - short temper

türelmetlenkedés - petulance

türelmetlenkedik - to kick one's heels

türelmetlenség - impatience, weariness

türelmetlenül - impatiently

türelmetlenül odamond vmit - to snap out

türemlik - to warp

tûrés - tolerance, allowance, margin, endurance

tûrhetetlen - unbearable, past endurance, intolerable

tûrhetetlenül - unbearably

tûrhetõ - bearable, passable, respectable, decent

tûrhetõen - meanly, moderately

türkiz - turquoise, turkey stone

türkizkék - turquoise

tûrõ - endurer, suffering

tûrt avulás - admissible wear

tûrt kopás - admissible wear

türtõztet - to contain

türtõzteti magát - to pull one's punches

tüske - bur, thorn, burr, barb, dolly, spike, prick, spine

tüske (süné) - quill

tüske vki szemében - to be a thorn in sy's flesh

tüskebokor - briar, brier

tüskés - prickly, hirsute, thorny, spiny

tüskés drót - barbed wire

tüskés hal - poop

tüskés pikó - tiddler

tüskés tok - shuck

tüskéssé tesz - to barb

tüskétlen - spineless

tüskéz - to broach

tüstént - on the instant, right off, right away, forthright

tüstént energikusan nekifog - to go it boots

tüsszent - to sneeze

tüsszentés - sneeze

tûszúrás - pinprick

tütü - tutu, likker, booze

tûvé tesz - to ransack

tûvé tesz vmit - to search sg over

tûvel dolgozik - to needle

tûvel megtûz - to preen

tûz - light, to pin, firing, to stick, stuck, to zap

tûz- - pyro-

tûz a nap - the sun darts its beams

tûz alatt áll - to be under fire

tûz ellen biztosít - to insure against fire

tûz kezdõvonala - line of departure

tûz körül ülve - sitting over the fire

tûz mellett ülve - sitting over the fire

tûz! tûz! - you are getting warm!

tûzáldozat - holocaust

tûzálló - fireproof, refractory

tûzálló edény - casserole dish, casserole, heatproof dish

tûzálló tál - casserole

tûzbe hoz - to heat

tûzbe jön - to run high

tûzben álló - aflame, afire

tûzben állva - aflame, afire

tûzbiztos - fireproof

tûzbiztos páncélszekrény - salamander safe

tûzbiztos vaskazetta - salamander safe

tûzcsap - plug, fire hydrant, hydrant

tûzdel - to interlard, to quilt

tûzdelt paplan - comforter

tüzel - to fire, to fire up, to stoke

tüzel vmire - to play the guns on sg

tüzelés - shooting, fire, firing

tüzelés (szukáé) - heat

tüzelõanyag - firing, fuel

tüzelõanyag-elegy - doped fuel

tüzelõanyag hulladékból - refuse fuel, refuse derived fuel

tüzelõfa - firewood

tüzelõnyílás - stoke-hole

tüzelõtér - stokehold

tüzelõtér csöve - burner

tûzelzáró fémlap - damper

tüzér - gunner, artilleryman

tüzér tisztes - bombardier

tüzérbemérõ - gunnery spotter

tüzérség - artillery, gunnery

tüzérségi figyelõ repülõgép - spotting plane

tüzérségi gyakorlat - gunnery practice, gunnery drill

tüzérségi gyakorlótér - experimental range

tüzérségi iskolahajó - gunnery ship

tüzérségi löveg - ordnance piece

tüzérségi megfigyelõ repülõgép - spotter

tüzérségi rakéta - ordnance rocket

tüzérségi tûz megfigyelése - spotting

tüzérségi üteg - battery

tüzértiszt - gunner officer

tüzes - heated, ardent, fierce, fiery, impetuous

tûzés - top stitching, decorative stitching

tüzes vérmérséklet - temperament

tüzes víz - firewater

tûzeset - fire

tüzesség - impetuosity

tüzet ad - to give a light

tüzet betakar - to bank up fire

tüzet fog - to take fire, to catch fire, to fire

tüzet gyújt - to fire up

tüzet lefojt - to bank up fire

tüzet nyit - to open fire

tüzet olt - to fight a fire

tüzet rak - to light a fire, to lay a fire, to make a fire

tüzet szít - to fan up the fire

tüzetes - express

tüzetesen megvizsgál - to scrutinise, to scrutinize

tûzevõ - fire-eater

tûzfészek - pit

tûzforró - burning hot

tûzfüggöny - standing barrage, curtain of fire

tûzgyík - salamander in flames, moloch

tûzgyorsaság - rate of fire

tûzhányókürtõ - vent

tûzharc - firefight, shoot-out, fusillade

tûzhely - range, hearth, stove, cooker, furnace

tûzifa - firewood

tûzijáték - pyrotechnics, pyrotechny, firework

tûzikutya - dog

tûzjelzõ csengõ - fire gong

tûzjelzõ harang - fire gong

tûzjelzõ készülék - fire signal

tûzkaparó - firing-tools, salamander

tûzkár - fire

tûzkár biztosítás - fire insurance

tûzkár ellen biztosít - to insure against fire

tûzkereszt - fiery cross

tûzkeresztség - battle baptism, baptism of fire

tûzkeresztség alá vet - to flesh

tûzkicsapódás - flameout

tûzkígyó - squib

tûzkosár - salamander stove

tûzkõ - chert, flint

tûzlépcsõ - fire escape

tûzlétra - fire escape, ladder escape

tûznél melegedve - sitting over the fire

tûznyelõ - fire-eater

tûznyelõ bûvész - salamander

tûzoltás - fire service

tûzoltó - fireman

tûzoltó készülék - fire extinguisher, extinguisher

tûzoltóautó - fire engine

tûzoltócsõ - fire hose

tûzoltók - fire service, fire-brigade

tûzoltólétra - fire ladder

tûzoltóság - fire department, firehouse, fire service

tûzoltósisak - fireman's hat, fireman's helmet

tûzõgép - stapler

tûzön-vízen át - through foul and fair, through thick and thin

tûzõr - watch

tûzött dzseki - padded jacket, quilted jacket

tûzött zsávoly - elongated twill

tûzpart - baffle

tûzpiros - fiery red

tûzpróba - ordeal of fire, crucible, crucial test

tûzre tesz - to fire up

tûzrostély - grate

tûzvédelem - fire service

tûzvész - combustion, fire, conflagration, firestorm

tûzvész miatt kiégett terület - burn

tûzveszély - fire hazard

tûzveszélyes - flammable

tûzveszélyes tárgy - tinder-box

tûzveszélyesség - flammability

tûzvezetõ tiszt - spotting officer

tûzvonal - line of fire

tûzvonó - poker

tûzvörös - flaming red, fiery red

tûzzel-vassal - with fire and sword, with sword and fire

tûzszekrényt körülvevõ víztér - water-leg of a boiler

tûzszerszám - tinder-box

tûzszõnyeg - sheet

tûzszünet - cease-fire

tv - telly

tv-szerelõ - TV repairman

tv-torony - TV tower

tv csatorna - channel

tweed - tweed

tweed-öltöny - tweeds

tyuhaj! - hey-day!, hey!

tyúk - twist, hen, chicken

tyúkesze van - she has the brains of a canary

tyúkeszû alak - cluck

tyúkhúr - chickweed

tyúkketrec - chicken pen, coop

tyúkokkal kel - to rise with the lark

tyúkól - hen house, chicken pen, chicken coop, henhouse

tyúkot megültet - to set a hen

tyúkszem - callus, corn

tyúkszemes - corny

tyúkszemgyûrû - cornplaster, corn-cure, corn-plaster

tyúkszemirtó - corn-plaster, cornplaster, corn-cure

tyúkszemirtó tapasz - cornplaster, corn-cure, corn-plaster

tyúkszemtapasz - corn-plaster, corn-cure, cornplaster

tyûh! - my!

tyûha! - by gum!
A | B | C | D | E1 | E2 | F1 | F2 | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Find free glossaries at TranslationDirectory.com

Find free dictionaries at TranslationDirectory.com

Subscribe to free TranslationDirectory.com newsletter

Need more translation jobs from translation agencies? Click here!

Translation agencies are welcome to register here - Free!

Freelance translators are welcome to register here - Free!

Submit your glossary or dictionary for publishing at TranslationDirectory.comFree Newsletter

Subscribe to our free newsletter to receive news from us:

 

Menu

Use More Dictionaries
Use Free Glossaries
Use Free Translators
Use Free Software
Submit Your Dictionary
Post Translation Job
Find Freelance Translators
Read Translation Articles
Register Translation Agency
Submit Your Resume
Obtain Translation Jobs
Visit Language Job Board
Subscribe to Free Newsletter
Buy Database of Translators
Obtain Blacklisted Agencies
Vote in Polls for Translators
Advertise Here
Read our FAQ
Read Testimonials
Admire God's Creations
Use Site Map

Advertisements

translation directory

christianity portal
translation jobs


 

 
Copyright © 2003-2024 by TranslationDirectory.com
Legal Disclaimer
Site Map