Hungarian-English Dictionary Free dictionaries at TranslationDirectory.com. translation job
Home Free Glossaries Free Dictionaries Post Your Translation Job! Free Articles Jobs for Translators

Hungarian-English Dictionary
(Starting with "S")By Peter Vereszki,
Hungary
Become a member of TranslationDirectory.com at just $12 per month (paid per year)
Advertisements:Use the search bar to look for terms in all glossaries, dictionaries, articles and other resources simultaneously

A | B | C | D | E1 | E2 | F1 | F2 | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

 

S-kanyar - double bend

s mindennek a tetejébe - and to top it all

s o s! - mayday!

s ráadásul - and to top it all

s.o.s. - distress signal

sablon - shape, gauge, tag, model, gage, stereotype

sablonmunka - routine duties, routine work

sablonnal rajzol - to stencil

sablonnal sokszorosít - to stencil

sablonos - groovy, stereotyped, conventional

sablonos kitétel - stock phrase

sablonossá tesz - to stereotype

sáfárkodás - stewardship

sáfrány - saffron, crocus

sáfrányszín - crocus

sahib - sahib

saját - own, several, respective, home, peculiar, proper

saját állítása szerint - by one's own account

saját bevallása szerint - on his own admission, by one's own account

saját birtokában van vmi - have sg in proper

saját boldogságát teszi tönkre - to butch

saját borító - integral cover

saját csapdájába esik bele - to overshoot oneself

saját dicséretét zengi - to toot one's own horn, to ring one's own bell

saját énjébe merült - egotistic

saját énjébe szédült - egotistic

saját érdekében - in one's own interest, for one's own good

saját érdekeit védi - to fight for one's own hand

saját erejébõl - under its own power

saját erejébõl boldogul - to paddle one's own canoe

saját fegyverével gyõz le vkit - to beat sy at his own game

saját feje szerint - off one's own bat

saját feje szerint cselekszik - to suit oneself

saját feje után - on one's own account

saját feje után megy - to go one's own way

saját fejébõl - out of one's own head

saját felelõsségére - at one's own risk, on one's own account

saját frekvencia - eigenfrequency

saját függvény - eigenfunction

saját golyó lyukba lökése - loosing hazard, loser

saját gyártmányú - of one's own making

saját hiúságát legyezi vmivel - to conceit oneself over sg

saját jogán - in one's own right

saját jogon - in one's own right

saját jogon uralkodó királynõ - queen regnant

saját kárán - hard way

saját készítményû - of one's own making

saját kezdeményezésébõl - off one's own bat

saját kezelésbe vesz - to take over

saját kezû névaláírás - john hancock

saját kiadásomban jelent meg - published at my expense

saját kiadású - published at my expense

saját költségére - at one's own charge

saját maga - one's own self, self, selves, selves

saját maga által kijelölt - self-imposed

saját maga ura - to be master of oneself, to be mistress of oneself

saját magát - oneself

saját magát dicséri - to ring one's own bell

saját mozgás - proper motion

saját nevelésû - of one's own growth

saját pálya - home ground

saját pályán - at home

saját pályán folyó játék - home game

saját passziójára - for one's own gratification

saját súly - dead weight

saját szakállára - on one's own account, off one's own bat

saját szakállára csinál vmit - to do sg on one's own, to play a lone hand

saját szakállára jár el - to play a lone hand

saját számlájára vásárol vmit - to buy sg on one's own account

saját számlájára vesz vmit - to buy sg on one's own account

saját szavai szerint - by one's own account

saját szemében - in one's own conceit

saját szemem elõtt - before my eyes, before my very eyes

saját szememmel - with my proper eyes

saját szoba - sanctum

saját termesztésû - of one's own growth

saját tulajdon szememmel - with my own proper eyes

saját útját járó - maverick

saját ügyét viszi - to conduct one's own case

saját vágyainak kielégítése - self-indulgence

saját váltó - house bill

saját zsírjában sül - to fry in one's own grease

sajátállapot - eigenstate

sajátérték - eigenvalue

sajátmaga - oneself

sajátmegoldás - eigensolution

sajátos - specific, proper, special, peculiar

sajátos helyi jellegzetesség - local colour

sajátos helyi színezet - local colour

sajátos modor - mannerism

sajátos színt ad vminek - to add zest to sg

sajátosan jellemzõ vkire - to be peculiar to sy

sajátosság - nature, flavor, speciality, peculiarity, flavour

sajátperiódus - eigenperiod

sajátság - peculiarity, character, feature

sajátságos - peculiar, proper, fantastic, special, especial

sajátságosan jellemez vkit - to be peculiar to sy

sajátszerû - peculiar

sajátvektor - eigenvector

sajgás - smart

sajgó - stinging, smart, acute

sajgó fájdalom - mordant pain

sajgó oldalfájás - smart pain in the side

sajgó seb - ulcer

sajna - alas

sajna! - alas!

sajnál - to regret, to deplore, to lament, to commiserate

sajnál vkit - to feel sorrow for sy, to feel pity for sy

sajnál vkitõl - to begrudge

sajnál vkitõl vmit - to grudge

sajnálat - rue, regret

sajnálatomra - to my sorrow

sajnálatos - regrettable, piteous, unhappy, pitied, sad

sajnálatos módon - regrettably

sajnálatosan - painfully, regrettably, sadly

sajnálatra méltó - piteous, regretful

sajnálattal kell közölnöm - I regret to say

sajnálják tõle az ételt - they begrudge him his food

sajnálkozás - regret

sajnálkozik - to commiserate, to regret

sajnálkozik vki sorsán - to commiserate with sy

sajnálkozik vmi miatt - to commiserate sg

sajnálkozik vmin - to commiserate sg

sajnálkozó - pitying, regretful, pitier

sajnálkozva - pityingly, regretfully

sajnálom - sorry, sg has come up

sajnálom vmi közbejött - sorry sg has come up

sajnos - sorry to say, sorry, it is to be regretted that

sajnos igen - yes I am sorry to say

sajt - cheese

sajt alakú - cheesy

sajtfa - bombax

sajtkukac - mite, jumper

sajtó - press

sajtó- - typographical, typographic

sajtó alá helyez - to edit

sajtó alatt - in the press

sajtóbeszámoló - write-up

sajtócenzúra - censorship of the press

sajtóhiba - erratum, errata, typographical error, typo

sajtóhibajegyzék - errata

sajtókonferencia - press conference

sajtóközlemény - press release

sajtol - to extrude, to press

sajtolás - extrusion, extruding

sajtolási hiba - pit

sajtolható - extrudable

sajtoló - ram

sajtoló illesztés - interference fit

sajtolt - extruded

sajtolt alma - cheese

sajtolt szén - compressed slack

sajtos - cheesy

sajtos húsos rakott tészta - lasagne

sajtos pirítós - toasted cheese

sajtószabadság - liberty of the press

sajtótájékoztató - press conference

sajtótudósítás - dispatch

sajtóügynökség - syndicate

sajtszagú - cheesy

sajtszerû - cheesy

sajtvég - heel

sakk - check, chess

sakk-készlet - chess set

sakk-matt - checkmate

sakk! - in check!, check!

sakkban áll - to be in check

sakkban tart - to keep at bay, to hold in check, to check

sakkban tart vkit vmivel - to cover sy with sg

sakkban tartja az ellenséget - to keep the enemy at bay, to hold the enemy at bay

sakkban van - to be in check

sakkfigura - man, men

sakkhúzás - move

sakkjáték - chess

sakkjátékos - chess player

sakkot ad - to check

sakkozik - to play chess

sakktábla - board, chessboard

sakktáblaszerû szövetminta - check

sál - scarf, scarves, muffler, scarf, shawl, comforter

salak - scale, scum, slag, dirt, clinker, sludge, dross

sálak - wraps

salakanyagok - excreta

salakdugasz - salamander, horse, old horse

salakhabbal borított - scummy

salakkimaródás - slagging

salakkotró - poker

salaklehúzás - slagging

salaklehúzó kampó - skimmer

salaknyílás - floss, floss-hole

salakol - to clinker

salakos - drossy, cindrous, cindery, sludgy

salakos teniszpálya - hard court

salakosít - to flux

salakosító adalékanyag - flux

salakosodik - to clinker

salakot képez - to slag

salakot lehúz - to slag

salakot leönt - to slag out

salakréteg - clinker

salakszerû - cindery, cindrous

salakválogató - picker

salamoni döntés - Solomonic decision

saláta - rabbit food, salad

salátabakszakáll - salsify

salátaöntet - salad dressing

salátástál - salad bowl, salad dish

salátástányér - salad plate

salétromsav - nitric acid

sálkendõ - scarf, scarves

sallang - flourish

sallangmentes - severe

sallangmentesen - severely

sallangos - flowery

saller - tyre-repair plaster

sám - boot tree

sámfa - shoe trees, filler, boot tree

sámli - cutty-stool

samoa - chamois, chamois

sampon - shampoo

sánc - fortification

sánc meredek oldala - escarp

sáncárok - bund ditch, moat

sánckerítés - palisade

sáncol - to trench

sánctöltés - bund dyke

sanda - cockeyed, squint

sanda gyanú - lurking suspicion

sanda pillantás - oblique glance

sandán néz - to skew at

sandítás - squint

sánker - chancre

sankerfekély - winchester goose

sansz - break, hazard

sánta - cripple, game, halting, gimpy, lame

sánta ember - gimp

sánta forgás - wobbling

sántán - lamely

sántaság - lameness

sántikál - to hop, to cripple along, to walk lame, to limp

sántikál vmiben - to be up to sg

sántikálni kezd - to founder

sántít - to hop, to walk lame, to limp, to be lame

sántít a dolog - it does not go on all fours

sántítás - limp

sántító versek - lame verses

sanyargat - to crucify, to screw, to oppress, to grind, ground

sanyargatás - mortification

sanyargatja a parasztságot - to screw the peasantry

sanyarú szükség kényszerít - dire necessity compels me to

sáp - kickback, rake-off, gravy

sápadozik - to turn white, to go white

sápadt - wan, chalky, white, pasty-faced, tallow-faced, dim

sápadt arcú - paleface, pale-face

sápadt arcszín - earthy complexion

sápadtan - wanly, palely

sápadtság - pallor, paleness

sápaszt - to pale, to sickly

sapka - bonnet, hat, dome, cap

sapkacsavar - cap screw

sapkával ellát - to cap

sár - slob, ooze, slobber, dirt, mud, splash, sludge

sarabol - to weed, to scuffle

saraboló - scuffle

saraboló kapa - Dutch hoe

sarabolókapa - scuffle

sárba ragadt - stalled

sárba ránt - to mire, to dirty

sárba rekedt - stalled

sárba tapos - to dirty

sárba taszít - to mire

sárban elakadt - stalled

sárban húz - to draggle

sárban járkál - to paddle

sárban járkálás - paddle

sárban megfeneklett - stalled

sárban tocsog - to paddle

sárban tocsogás - paddle

sarc - contribution, tribute

sárcipõ - storm rubber, rubbers, galoshes, clog, gumshoes

sarcol - to sack

sárfogólap - splash-guard

sárfolt - splatter, spatter, splash

sárga - yellow as a guinea, yellow, amber

sárga-tenger - yellow sea

sárga angyal - AA patrol, A.A. patrol

sárga az irigységtõl - green with envy

sárga bronz - yellow metal

sárga csikó - yellow boy

sárga fémötvözet - yellow metal

sárga festék - yellow

sárga folyó - yellow river

sárga foszfor - yellow phosphorus

sárga hajózászló - yellow jack

sárga irigység - yellows

sárga lapot ad (bíró) - to book

sárga lapot kap - to be booked

sárga mustár - white mustard

sárga nárcisz - daffydowndilly

sárga nõszirom - water flag, yellow flag

sárga okker - yellow ocher

sárga okkerföld - yellow ocher

sárga ropogós cseresznye - white-heart cherry

sárga sajtó - yellow journalism, yellow press

sárga szegélyû - lined with yellow

sárga szín - yellow

sárga veszedelem - yellow peril

sárga zászló - yellow flag

sárgabarack - apricot

sárgabõrû - yellow man

sárgadinnye - melon, cantaloupe, cantaloup, honeydew melon

sárgafolt - yellow spot

sárgalátás - yellow vision

sárgaláz - black vomit, true yellow fever, yellow fever

sárgállik - to gleam yellow

sárgarépa - carrot, carrots

sárgaréz - brass, yellow brass

sárgaréz csapok - brasses

sárgaréz edények - brasses

sárgarézáru - brass-ware

sárgaréztábla - brass

sárgarigó - golden oriole

sárgás - muddy, green

sárgaság - jaundice, yellows

sárgaságban megbetegedett - jaundiced

sárgásbarna - mulatto, tawny, fawn

sárgásfakó - sallow

sárgásfehér - jonquil

sárgásfehér szín - jonquil

sárgásfehér színû - jonquil

sárgásvörös - nude

sárgásvörös szín - marathon

sárgásszürke szín - drab

sárgával szegett - lined with yellow

sárgít - to yellow, to sallow

sárgul - to sallow, to gleam yellow, to yellow

sárhányó - splash-board, splasher, wing, dashboard, fender

sárhányókötény - valance

sarj - offshoot, sprig, sucker, sprout, offset

sarjad - to spring, sprang, sprung, to bud, to germinate

sarjadás - offshoot, offset

sarjadék - sprout, shoot, offspring, sprig

sarjadzik - to offset, to sucker, to sprout

sarjadzó - proliferous

sarjadzó hús - proud flesh

sárjáró libuc - sandpiper

sarjú - aftermath, second growth

sark - pole

sark- - polar

sark alatt levõ - subpolar

sark alatti - subpolar

sarkában jár vkinek - to follow hard behind sy, to tag at sy's heels

sarkában van - to dog, to tail-gate

sarkában van vki - have sy at one's heels

sarkában van vkinek - to follow hard on sy, to follow hard behind sy

sarkából kifordult - to be off the hinge

sarkaiba beakaszt (ajtót) - to hinge

sarkal - to reheel

sarkalás - reheeling, heeling

sarkalatos - fundamental, pivotal, cardinal

sarkalatos pont - pivot, hinge

sarkall - to spur, to wake, woke, woken, to wake, to actuate

sarkall vkit - to give sy a prod

sarkantyú - bleeders, heel, breakwater, spur

sarkantyúcsont - wish-bone

sarkantyúvirág - nasturtium

sarkantyúz - to spur

sarkantyúzás nélkül menõ - frank to the road

sárkány - wyvern, brimstone, vixen, drake

sárkány módjára ereget - to kite

sárkány módjára felereszt - to kite

sárkány módjára repül - to kite

sárkányt ereget - to send up a kite, to fly a kite

sárkaparó - scraper

sarkára áll - to put one's feet down

sarkatlan papucs - mule

sarkával széttapos vmit - to grain sg under one's heel

sarkcsap - pivot

sarkcsillag - loadstar

sarki - polar

sarki fény - aurora, aurora polaris, polar lights

sarki kutya - elkhound, Eskimo dog

sarki övezet - high latitude

sarkigazság - axiom

sarkít - to polarize

sarkíthatóság - polarizability

sarkkör - polar circle

sarkon áll - to corner

sarkon fordul - to turn tail, to about-face

sarkon túl - round the corner

sarkon túl lakik - to live round the corner

sarkos vas szögmérõ - cramp

sarkozás - heeling out, heeling

sarkpont - pole, pivot

sarktétel - axiom

sarkvidéki - subpolar

sarlatán - quack, charlatan, quack doctor, mountebank, sham

sárlik - to horse

sarló - scythe, reaping-hook, sickle

sarló alakú - lunar, crescent

sarlóalak - meniscus

sarlós fecske - swift

sarlós kerekû - scythed

sármány - bunting

saroglya - rack, stretcher

sarok - cant, angle, corner, heel, nook, pole

sarokba szorít - to corner, to tree, to drive to the wall

sarokba szorít vkit - to put sy to a stand, to drive sy into a corner

sarokba szorítás - impasse

sarokba tesz - to corner

sarokba van szorítva - to stand at bay

sarokfelszegezés - heeling

sarokház - corner house

sarokkal ellát - to corner

saroklemez - corner

sarokoszlopos épület - building cornered with pillars

sarokülés - corner seat

sarokvas - butt, corner

sarokvasalás - heel tip

sáros - splashy, sloppy, mired, dirty, sludgy, slushy

sáros lesz - to dirty

saru - clam, rocker, clamp, tag

sárvédõ - splash-board, fender, wing, splasher

sarzsi - rating

sas - eagle

sasbérc - upthrust

sasfának ásott gödör - posthole

sasfészek - eyrie, aerie, eyry

sashal - bar

sasíroz - to sashay

sáska - mantis, locust

saslengés - eagle wing

saspáfrány - bracken

sasvésõ - mortising axe

sasszé - shuffle

sasszeme van - have eyes like a hawk

sasszemû - lynx-eyed

sasszézik - to sashay, to skip

sátán - prince of darkness, Satan, tempter, bogy

sátáni - satanic

sátáni gonoszság - Satanism

sátánista fekete mise - black mass

sátánizmus - Satanism

satnya - scrogged, scruffy, scrub, stunted

satnya marha - scallywag

satnya növés - incompleteness of growth

satnyul - to wilt

sátor - tent, booth

sátor alatt (katonaság) - under canvas

sátoralj - ground sheet, ground cloth

sátorfedélzet - shade deck

sátorként borul vmi fölé - to canopy

sátorlap - fly

sátoros fedélzet - shade deck

sátoros kocsi - gipsy van

sátorozik - to camp out

sátorozó - camper

sátortábor - camp

sátorütés - pitching

sátorvas - trigger-guard

sátorverés - pitching

satöbbi - and all

sátrat bont - to break camp

sátrat ver - to pitch camp

sátrat von vmi fölé - to canopy

satu - cramp, vice, chuck, clam, vise, clamp

satupofa - chop

sav - acid

sáv - belt, lane, strip, stretch, zone, ribbon, sector

sáv (egyenruhán) - bar

sav hatása - action of an acid

sav vegyi hatása - action of an acid

savanyít - to lay down, to wind

savanykás - foxy, austere

savanyodó tej - blue john

savanyú - sour, dour, acid, frumpish, crabby, eager, acerbic

savanyú a szõlõ - sour grapes

savanyú arcot vág - to pull a wry face

savanyú arcot vágó - yellow

savanyú ember - crab

savanyú káposzta - sauerkraut

savanyú kémhatás - acid reaction

savanyú képet vág - to make a wry face, to look glum

savanyú pácba rak - to pickle

savanyú só - acid salt

savanyú talaj - sour soil

savanyúan - sourly

savanyúcukor - acid drops

savanyúság - pickles, pickle, acidity, acerbity

savas - acid, rancid

savas oldat - sour

savas só - acid salt

savas víz - sour

savasság - acidity

savaz - to pickle

savgyanta - sludge, acid waste, acid tar, acid sludge

savgyök - negative group

sávirányt felvesz - to pick up a beacon leg

savkátrány - sludge

savmentes - sweet

sávnyújtás - band spread, expansion

savó - whey

savóképû - pasty-faced

sávokra osztás - zoning

sávos erdõvágás - strip felling

sávos kisülés - striated discharge

sávos színkép - bands of the spectrum

sávot vált - to change lanes

sávoz - to chase

sávozás - chasing

sávozó - brasses

savpróba - acid test

savtartalom - acidity

scull-lapát - scull

se - neither

se farka - that's all smoke

se füle - that's all smoke

se hal - neither fish, nor flesh

se hazája - have neither house nor home

se hideg - neither fish, nor flesh

se hossza - there's no end to it

se hús - neither fish, nor flesh

se hús se hal - it's like curate's egg

se ilyen se olyan - neither this nor that, it's like curate's egg

se köpni nem tud - to be choked

se meleg - neither fish, nor flesh

se nemet - to give an evasive answer

se nyelni - to be choked

se otthona - have neither house nor home

se szó se beszéd - without a word

se vége - there's no end to it

se vége se hossza - there is no end to it, endless

seb - lesion, smart, gash, sore, breach, wound, scarring

seb légtelenítõ - traumaticin, traumaticine

seb széle - margin of a wound

sebaj! - never mind!

sebek sajgása - smart of the wounds

sebes - rapid, spanking, sweeping, fast, speedy, swift

sebes érverés - quick pulse

sebes folyású - rapid-flowing

sebes iramban - at a rattling pace

sebes pulzus - quick pulse

sebesen - at a good pace, at a great pace, speedily, swift

sebesen evez - to row a fast stroke

sebesen fut - to race along, to race

sebesen halad - to go at a spanking pace

sebesen lovagol - to ride hard

sebesség - speed, pace, head, bat, rapidity, rapidness, rate

sebesség-magasság - velocity head

sebesség csökkenése - deceleration

sebesség foka - rate of speed

sebességek skálája - range of speeds

sebességet csökkent - to decelerate

sebességet csökkents! - ease her!

sebességet szabályoz - to speed, to speed, sped

sebességet vált - to shift, to change gear, to shift gear

sebességfokozat - speed, gear

sebességhatárok - range of speeds

sebességmérõ - speedometer, log, patent log

sebességváltás - shifting

sebességváltó - stick shift, gearshift, gear lever, transmission

sebességváltó olló - train

sebességvesztés - stall

sebességvesztésben levõ - stalled

sebesülés - injury, wound

sebesült - casualty, injured

sebesültek evakuálása - medevac

sebesültszállítás - medevac

sebesültszállító helikopter - medevac

sebesültszállító repülõgép - air ambulance

sebesültszállító század - bearer company

sebész - butcher, surgeon, operator, butch

sebészet - surgery

sebészeti - surgical

sebészi - surgical

sebészi késirányító - director

sebészkés - lancet, lance

sebet ejt vkin - to inflict a wound upon sy

sebet kap - to cop it

sebezhetetlen - invulnerable

sebezhetetlenség - invulnerability

sebezhetõ - vulnerable

sebezhetõ pont - sore spot, soft spot, underbelly, spot

sebezhetõség - vulnerability

sebfertõtlenítõ por - dusting

sebhely - stigma, stigmata, cicatrice, scar

sebhelyekkel éktelenít - to cicatrize

sebhelyes - scarred, cicatricose, scarry

sebhelyet hagy - to scar

sebhelyszerû - cicatricial

sebkampó - clamp, clam

sebkötés - strapping

sebkötõ géz - lint

sebláz - traumatic fever

sebpara - callus

sebszáj - margin of a wound

sebtében készült - quicky, quickie

sebtében megkötött házasság - speedily concluded marriage

sebtében odavet - to dash off

sebtében összetákolt dolog - lash-up

sebtében összeütött dolog - lash-up

sebtében összeütött mû - quickie, quicky

sebtében végez el munkát - to huddle over a piece of work

sebtiben összeállít - to run up

sebtiben összeüt - to run up

sedatio - sedation

séf - chef

seft - dicker

seftel - to dicker

seftelõ - black marketeer

segéd - mate, wallah, adjunct, servant, assistant, walla

segéd- - suffragan, aux, assistant, auxiliary

segéd-házfelügyelõ - janitor

segédcirkáló - armed merchant cruiser, auxiliary cruiser

segédcsapatok - auxiliaries, auxiliary troops

segéderõ - aid

segédeszköz - tool, aid

segédgép - turning-engine

segédige - auxiliary verb, auxiliary

segédindító rakéta - booster-bottle

segédkazán - auxiliary boiler

segédkezés - ministration

segédkezet nyújt - to lend a helping hand

segédkezet nyújt vkinek - to lend sy a hand, to give a helping hand to sy

segédkezik - to aid, to attend

segédkezik vkinek - to attend on sy, to attend upon sy

segédkönyv - reference book, reference work

segédlelkész - curate

segédlet - assistance, help, study-aid, work-help, aid

segédmennyiség - auxiliary

segédmotor - torque-motor, booster motor

segédmotoros kerékpár - moped

segédmotoros szlúp vitorlás - auxiliary sloop

segédmozdony - booster locomotive

segédmunkás - factory hand, hand, unskilled labour

segédmunkások - unskilled labour

segédnyelv - auxiliary language

segédpilóta - relief pilot

segédpüspök - suffragan, suffragan bishop

segédrács - auxiliary grid

segédrakéta - auxiliary rocket

segédrendezõ - assistant director

segédszárny - auxiliary wing, wing-flap, flap

segédtisztviselõ - junior clerk

segédvágat - tail-gate

segédváltozó - auxiliary variable, parameter

segédvonalak - added lines

segély - assistance, relief, help, grant, support, aid

segélycsapatok - succours

segélyegylet - friendly society

segélyez - to subsidize

segélyezés - relief

segélyforrás - shot in the locker, resort

segélyhely - aid station

segélykérõ jel - distress signal

segélykiáltás - call for help

segélykocsi - AA patrol, A.A. patrol

segélyvonat - relief train

segg - arse, pratt, ass, kazoo, butt, fanny, prat, tail

segg hülye - dumbshit

seggbe bök - to goose

seggbe kúr - to bug sy, to bug sy's ass

seggfej - asshole, dim-wit, dumbshit, shithead, shit-heel

seggluk - bunghole, bung

segglyuk - asshole

seggnyaló - cocksucker

seggreesés - pratfall

segít - to aid, to bear a hand, to stead, to lend a hand

segít magán - to shift for oneself

segít vkinek - to give a helping hand to sy, to give a knee to sy

segít vkinek boldogulni - to give sy a leg up

segít vkit - to lend sy a hand, to give sy a hand

segíteni kész - helpful

segítés - furtherance

segítõ - succour, second, helper, supporting

segítõ jó barátság - brotherliness

segítõeszköz - recourse

segítõkész - furthersome, ready to help, doll

segítõtárs - helpmate, pander, aid, helpmeet

segítõtársa vkinek - to pander to sy

segítség - succour, help, assistance, relief, support, aid

segítség nélkül - single-handedly, single-handed, unaided

segítség nélkül elvégezhetõ - single

segítség nélküli - unassisted, unaided, single-handed

segítség! - mayday!

segítségére siet vkinek - to go to sy's relief

segítségére van - to stead, to befriend

segítségére van vkinek - to be of assistance to sy

segítséget hív - to get help

segítséget hoz - to get help

segítséget kér - to ask for help

segítséget nyújt - to bear a hand, to lend a hand, to give a hand

segítséget nyújt vkinek - to lend assistance to sy, to give assistance to sy

segítségül fordul vmihez - have recourse to sg

segítségül hív - to invoke

segítségül hívás - invocation

segítségül siet - to succour

sehogy - in no way, in no wise

sehogyan - in no wise

sehogyan sem - in no shape

sehol - nowhere, nowhere else, anywhere

sehol másutt - nowhere else

sehonnai ember - bad penny

sehova - nowhere

sehová - anywhere

sejk - sheikh, sheik

sejt - to suspect, to presume, to guess, to surmise, cell

sejt hozzá egy keveset - have a smattering of sg

sejt vkirõl vmit - to be leery of sy

sejt vmi gyanúsat - to smell a rat

sejtburjánzás - prolification

sejtelem - inkling, suspicion, presentiment, presage

sejtés - idea, suspicion, hunch, conjecture

sejtet - to adumbrate, to bode, to foreshadow, to intimate

sejtetõ - adumbrative

sejtett - conjectural

sejtkötés - honeycomb weave

sejtközi állomány - matrix, matrices

sejtmagot felépítõ protoplazma - nucleoplasm

sejtosztódás - cell division

sejtszerû hólyagok - honeycomb

sekély - shallow, shoal

sekély hely - shoal

sekély víz - white water, shallow water

sekély vizû hely - shoal

sekélyes - flat, sophomoric

sekélyesen bõbeszédû - glib

séker - shaker

séker-szektabeli - shaker

sekk! - check!

sekkben van - to be in check

sekrestye - vestry

sekrestyés - sexton, beadle, parish clerk

selejt - waste, waste matter, scrap, reject, refuse, shorts

selejt anyagból épít - to jerry-build, jerry-built

selejt darab - waster

selejtanyag - refuse material

selejtanyagból épült ház - jerry-built house

selejtáru - waste goods

selejtes - shoddy, rubbishy, flawed, drossy, waste, flawful

selejtes gyártmány - waste product

selejtes holmi - refuse

selejtezõ mérkõzés - qualifying match

selejtgyártó - waster

selejtkiküszöbölés - waste elimination

selejtpapír - waste paper

sellõ - cascade, mermaiden, mermaid

sellõs folyószakasz - rapids

selyem - silk

selyem nyaksál - cravat

selyemdamaszt - valance, valence

selyemfa - satin-wood

selyemfiú - ponce, fancy man, gigolo

selyemgubó - cocoon

selyemhernyó - silkworm

selyemhernyó gubó - cod

selyemkóc - floss silk

selyemmajom - sagoin

selyemöv - sash

selyempapír - flimsy, tissue

selyemsálat hordó - cravatted

selyemsálat viselõ - cravatted

selyemszál - silk thread

selyemzsinór - bow

selymes - flossy, silken, silky, smooth

selymes bõre van - have a silky skin

selymes bõrû - have a silky skin

selymes tapintású - flossy

selymesség - silkiness

selypít - to lisp

selypítés - lisp

sem - neither

sem lelkének nem kell - he won't even hear of it

sem testének - he won't even hear of it

sem... sem - neither... nor

séma - schema, schemata, pattern

sémába szorít - to schematize

sematikus - schematic

sematikus ábra - diagram

sematikusan - schematically

sematikusan ábrázol - to diagram

sematizál - to schematize

semennyit sem ér - to be nothing worth, to be worth nothing

semhogy - soon

sémi - Semitic, Semite

sémi jelleg - semitism

semleges - non-comittal, neutral, noncommittal, unconcerned

semleges kémhatás - neutrality

semleges nem - neuter

semleges nemû - neuter

semleges ország - neutral

semleges szál - zero line

semlegesen - non-comittally, non-committally

semlegesít - to neutralize, to frustrate, to kill, to negative

semlegesítés - neutralization

semlegesítik egymást - one neutralizes the other

semlegesség - neutrality

semmi - nothing, vacancy, zero, zilch, not any, nil, beans

semmi (teniszben) - love

semmi az egész! - pooh is that all!

semmi bajod sincs - there's nothing wrong with you

semmi egyéb - nothing more

semmi esélye sincs - not to have a dog's chance

semmi esetre - by no means

semmi esetre sem - on no accounts, not on any account, in no case

semmi esetre sem! - certainly not!

semmi hangja nincs - he can't sing for toffee

semmi haszna belõle - to get nothing out of it, to get nothing by it

semmi ilyesféle - nothing of the kind

semmi kedve sincs vmihez - have no stomach for sg

semmi köze vmihez - have nothing to do with sg

semmi közöd hozzá - it is none of your business

semmi különös - not much to look at, nothing to write home about

semmi különösebb - nothing to make a song about

semmi más - nothing short of, nothing else

semmi mást - nothing else

semmi pénzért! - not for toffee!

semmi sem - nothing at all, eff all, not one jot or title

semmi sem használ - nothing is any use

semmi sem lesz belõle - to abort

semmi sem ment rendben - all went amiss

semmi sem sikerült - all went amiss

semmi sem történik véletlenül - every bullet has its billet

semmi szükség arra - there is no call to

semmi tehetsége nincs - he can't sing for toffee

semmi! - a fat lot!, tut!

semmibe se vesz vmit - to make nothing of sg

semmibe sem vesz - to flout

semmibe tûnõ - evanescent

semmibe vesz - to slight, to flout, to jibe, to despise, to slur

semmibe vesz vmit - to make orts of sg, to be contemptuous of sg

semmibe vett - despised

semmibe vevés - disregard, contempt

semmiben sem szenved hiányt - he wants for nothing

semmibevevés - flout

semmibõl kezdi - to start from scratch

semmiféle - not any, no

semmiféle körülmények között - not on any account, on no accounts

semmiféleképpen - not in any shape or form

semmiházi - bad egg, blighter

semmiképpen - not on any account, on no accounts, none

semmiképpen sem - in no shape, not on your life

semmikor - at no time

semmilyen - none

semmilyen otthona nem volt - home he had none

semmint - I'd die first

semmire sem jó - good for nothing

semmire sem kötelezõ - noncommittal

semmirekellõ - beach-comber, scalawag, wrong'un, rep, miscreant

semmirekellõ alak - bad egg, lame duck

semmirekellõ ember - ullage, bad hat, bad lot

semmirevaló - wastrel, rotter, waster

semmis - null, invalid

semmis ütés - let

semmiség - inanity, nothingness, nothing, fillip, nullity

semmiségeken lovagol - to strain at gnats, to be a stickler for sg

semmiségeken nyargal - to niggle

semmiséggel tölti az idõt - to moon about, to moon along

semmisnek nyilvánít - to quash, to vacate

semmisség - nullity

semmit - nothing

semmit sem - nothing, not a jot, not one jot or title

semmit sem bíz a véletlenre - to leave nothing to chance

semmit sem ér - to be nothing worth, good for nothing

semmit sem értesz belõle - you're all in the blue

semmit sem használ - it boots not to

semmit sem tesz magától - to lack initiative

semmit sem vont meg tõle - he had begrudged her nothing

semmitmondó - null, evasive, meaningless, noncommittal

semmitmondó külsejû - homely

semmitmondó volta vminek - frivolity

semmitmondóan - noncommittally

semmitmondóan beszél - to talk claptrap

semmitmondóan csacsog - to chaffer

semmitmondóan fecseg - to talk frivolities, to chaffer

semmitõl sem riad vissza - to stick at nothing

semmittevés - slack, idleness

semmittevéssel tölti az idejét - to idle one's time away

semmittevõ - idler, drone, slug, sluggard, lounger, layabout

semmittevõ ember - bum

semmivé lesz - to dwindle to nothing, to come to nothing

semmivé lett - withered

semmivé válás - extinction

semmivé válik - to dissolve into thin air

semmivé vált - withered

semmivel - any

semmivel kezdi - to start on a shoestring

semmivel sem boldogabb - he is none the happier

semmivel sem rosszabb vminél - in no way inferior to sg

senki - no person, nobody, no one, not anybody, none

senki az égvilágon - no under god's canopy, no under the canopy

senki földje - no man's land

senki józan ésszel - nobody in their senses

senki más - nobody else

senki nem tudja felülmúlni - he takes spades from no one

senki sem felelt a csengetésre - no one answered the bell

senki sem jelentkezett önként - no one volunteers

senki sem nyitott ajtót - no one answered the bell

senki sem szerzett pontot - there was no score

senki sem törõdik vele - to be left severely alone

senki sem tudja - no one knows his whereabouts

senki sincs hiba nélkül - every bean has its black

senki számára sincs otthon - to be not at home, not to be at home to anyone

senkiházi - turd, wastrel, upstart, loon, nobody, waster

senkinek sem akar ártani - to wish nobody ill

senkinek sem akar rosszat - to wish nobody ill

senkire sincs tisztelettel - to be no respecter of persons

senkit sem fogad - to see nobody

senkivel sem közösködik - to play a lone hand

senyved vmi alatt - to lie under

senyvesztõ - withering

seper - to sweep

sepregetõ - sweeping

seprõ - excrement, fur, sweeping

seprõgép - sweeping machine

seprõt tartalmazó - crusted

seprû - broom

seprûcske - wisp

seprûnyél - broomstick, broomhandle

seprûs satnyanövés - bushy stunt

serceg - to jar, to blatter, to frizzle, to splutter

sercegés - jarring, jar, blatter, mush, scratch

sercegõ - jarring

sercli - heel

serdülés - pubescence

serdüléses elmezavar - precocious dementia

serdülõ kor - flapperdom

serdülõ korban lévõ - pubescent

serdülõ lány - flapper

serdülõkor - teen-age

serdülõkorba jut - to reach one's teens

serdülõkorú - teen-age

sereg - green machine, bevy, crowd, nest, troop, flock

seregély - starling

sereget állít - to raise troops

sereget ütközetbe bevet - to commit troops

sereghajtó - file-closer

sérelem - grievance, prejudice, injury, offence, tort, wrong

sérelmes - derogatory, prejudicial

sérelmet okoz - to wrong

sérelmet sértéssel tetéz - to add insult to injury

serény - busy, bustling

serényen dolgozik - to work hard

serénykedik - to busy oneself, to stir, to hustle

serénység - diligence, dispatch

serénységre ösztönöz vkit - to keep sy on his toes

serkent - to quicken, to animate, to rouse, to stimulate

serkent vkit vmire - to egg sy on to do sg, to egg sy to do sg

serkentés - stimulation, exhortation

serkentõ - stimulating, propulsive, animating

serkentõen hat vkire - to give a fillip to sy

serleg - chalice, mug, cup, beaker, noria scoop, stoop, pot

serlegalakú oszlopfõ - bowl capital

serpenyõ - trough, stewing-pan, stew-pan, pan, skillet, tray

sért - to harm, to gall, to offend, to infringe

sért (fület) - to jar, to rasp

serte - cirrus, cirri

sérteget - to abuse, to flout, to insult

sérteget vkit - to call sy names

sértegetés - vituperation

sértegetõ - abuser, vituperative, abusive

sértegetõ személy - vituperator

sertés - hog, swine, pig

sértés - injury, flout, affront, humiliation, aggrievement

sertés- - porcine

sertés-borsókakór - measles

sertésborsóka-kór - measles

sertéscomb - leg of pork

sértéseket vagdos vki fejéhez - to shower abuse on sy

sértésekkel halmoz el - to abuse

sértésekkel halmoz el vkit - to shower abuse on sy

sertéshizlalda - piggery

sertésól - piggery

sértést lenyel - to sit down under an insult

sértést sértésre halmoz - to add insult to injury

sértést zsebre vág - to sit down under an insult

sertéstenyésztés - piggery

sertésszelet - porkchop

sertésszerû - porcine

sértetlen - unhurt, inviolate, unharmed, whole, scot-free

sértetlenség - integrity

sértetlenül - scot-free, with a whole skin

sértett - plaintiff, affronted, injured

sértett hiúság - pique

sértett önérzetbõl tesz vmit - to be shamed into doing sg

sérthetetlen - inviolable, invulnerable

sérthetetlenség - sacredness

sérti a fület - to jar the ear, to shock the ear

sérti vkinek az érzéseit - to jar on sy's feelings

sértõ - vituperative, offensive, outrageous, offending

sértõ beszéd - abuse, flout

sértõ hangnem - jeer

sértõ kifejezés - word of abuse

sértõ kifejezések özöne - torrents of abuse

sértõ tréfa - jeer

sértõ viselkedés - flout

sértõ visszautasítás - smack in the face

sértõdékeny - have a chip on one's shoulder, to turn rusty

sértõdékeny személy - crybaby

sértõdékenység - touchiness

sértõdés - pique

sértõdõs - touchy, fractious

sértõdött - resentful, peeved, sullen, piqued, huffy

sértõdött arckifejezés - pained expression

sértõdötten - petulantly, resentfully, huffily

sértõdöttség - pique, resentfulness

sérülés - injury, trauma, traumata, casualty, lesion, batter

sérülések tana - traumatology

sérüléses - traumatic

sérüléses elmezavar - dementia praecox

sérülési - lesional

sérült - injured, traumatic, casualty

sérült állapot - traumatism

sérült betû - batter

sérült élõfák gondozása - timber surgery

sérült gyümölcs - bruised fruit

sérült szedés - batter

sérv - hernia

sérvben szenvedõ - suffering from hernia

sérves - suffering from hernia

sérvkötõ - hernia truss, hernia support, truss

séta - walking, stroll, saunter, outing, jog, ramble

sétabot - cane, walking stick

sétabotba rejtett tõr - sword-stick

sétafedélzet - promenade deck

sétahajó - pleasure-boat, cruise ship

sétahangverseny - promenade concert, prom

sétahely - ambulatory

sétakocsikázás - promenade

sétál - to go on the loose, to exercise, to walk

sétál egyet - to go for a stroll, to take a stroll

sétálás - promenade

sétálni megy - to go for a walk, to stretch one's legs

sétáló - promenader

sétáló bevásárló központ - shopping precinct

sétálóutca - mall, pedestrians only

sétalovaglás - promenade

sétáltat - to walk

sétány - ambulatory, parade, walk, walkway, boardwalk, prom

sétapálca - swagger-stick, swagger-cane, walking stick

sétára visz - to promenade

sétát tesz - to take a walk, to go for a roam, to take exercise

sétatér - ambulatory

sétaudvar - patio

setteng - to loiter

settenkedés - slink

settenkedik - to sneak, to slink, slank, slunk, to slink, slunk

settenkedik a ház körül - to sneak about the house

settenkedõ - sneaker, slink

sevró - kid

sevró bõr - glazed kid

sevrókesztyû - kid gloves

Shakespeare - bard of Avon

sherry - sherry

sherrys pohár - sherry-glass

shilling - bob

síbolás - job

síbot - ski sticks, ski poles, ski pole

sicc! - shoo!

síel - to ski

síelés - skiing

síelõ - skier

siess! - look snappy!, make it snappy!, come along!

siessünk! - quick!

siet - to nip along, to speed, sped, to hasten, to put on

siet (óra) - to gain

siet ahogy a lábai bírják - to put one's best leg foremost

siet ahogy csak tud - to put one's best leg foremost

siet vhova - to aim for a place

siet vmi felé - to make a streak for sg

siet vmivel - to be quick over sg, to be quick about sg

sietés - expedience, scuttle, expediency

sietés (óráé) - gain

sietõs - giddy-paced, hasty

sietõs járás - scuttle

sietõsen - hastily, hurriedly

sietség - expedience, scuttle, despatch, expediency, scurry

sietség nélkül - deliberately

siettet - to be not slow to, to anticipate, to expedite

siettet vkit - to force sy's hand

sietteti a tempót - to press the pace

sietve ledarálja az imáit - to rush through one's prayers

sietve ledob - to shuffle off

sietve levet - to shuffle off

sietve magára dob - to shuffle on

sietve magára hány - to shuffle on

sietve magára hányja ruháit - to huddle on one's clothes

sietve magára kapkodja ruháit - to huddle on one's clothes

sietve magára ölti ruháit - to huddle on one's clothes

sietve megcsinál - to bat out

sietve teljesít - to rush

sietve végez - to rush

sifon - chiffon

sifrekódex - cipher, cipher key

sifrekulcs - cipher, cipher key

sifreszakértõ - cipherer

sifríroz - to cypher, to cipher

sifrírozás - ciphering, coding, cipher

sifrírozatlan levél - letter in clear

sifrírozó - cipherer

sifrírozott jelentés - cipher

sifrírozott közlés - message in cipher

sifrírozott levél - cipher

sifrírozott távirat - cipher

siheder - youngster

sík - even, horizontal, plane, smooth as ice, level

sikál - to scour, to scrub

sikálás - scrub

sikamlós - slippery, highly seasoned, clubby, gross

sikamlós mint az angolna - as slippery as an eel

sikamlós történet - broad story

sikamlós történeteket mond - to tell blue stories, to talk blue

sikamlósság - obscenity

sikátor - close, alleyway, gut, mews, alley, lane

sikattyú - clamp, clam

síkba állít - to flush

síkba fejt - to rectify

síkbeli - plane

síkdombormû - low relief

siker - show, success, hit, go

siker lépcsõfokai - ladder of success

sikere van - to catch on, to take, took, taken, to click

sikereket ér el - to make it big

sikeres - prosperous, auspicious, successful

sikeres letétel (vizsgáé) - pass

sikeres ügyet támogat - to get on the bandwagon

sikeresen - auspiciously, successfully, with flying colors

sikeresen befejez - to hack it

sikeresen elintéz - to put through

sikeresen elvégez vmit - to make a good job of sg, to make a job of sg

sikeresen véghezvisz - to push through, to put through

sikerre juttat vmit - to pull off

sikerre visz - to bring off, to get across

sikerre viszi a darabot - to get the play over

sikerrel nem kecsegtetõ - unlikely

sikersorozat - run of luck

sikert arat - to make a hit, to bring home the bacon

sikert ér el - to succeed, to get there with both feet

sikertelen - abortive, unavailing, unavailable

sikertelen halfogás - water haul

sikertelenség - water haul, wash-out

sikertelenül - unavailingly

sikerül - to manage, to come off, to pan, to pan out

sikerül (fénykép) - to come out

sikerül becsuknia az ajtót - to get a door to shut

sikerül bejutnia vhova - to get admittance into a place

sikerül bejutnia vkihez - to get sy's ear

sikerül beszélni vkivel - to get sy's ear

sikerül beszélnie vkivel - to get speech with sy

sikerül betennie az ajtót - to get a door to shut

sikerül egy cikket közöltetnie - to get an article into a paper

sikerül megismerkednie vkivel - to scrape acquaintance with sy

sikerül neki vmi - to carry sg off, to make the grade

sikerül vkinek vmi - to make it

sikerül vmit megtenni - to succeed in doing sg

sikerült - neat

síkfelület - plane

síkfilm - cut films

síkfutás - foot-race, flat race

síkháromszögtan - plane trigonometry

síkidom - two-dimensional figure, plane figure

síkidomszer - plane

sikít - to shrill, to squeal, to scream

sikít vmit - to squall out, to squall

sikítás - squeal

sikító állat - squealer

sikító ember - squealer

sikk - style, chic

sikkaszt - to cook the books, to misappropriate, to embezzle

sikkasztás - misappropriation, embezzlement

sikkasztó - scrounge, defaulter, scrounger, embezzler

sikkes - posh, swish, stylish, smart, dressy, upscale

síkköszörû - surface grinder

síklap - plane

siklás - slide, crawl, gliding, glide

siklatás - slide

siklik - to sail, to crawl, to slide, slid, to slither

siklik a hullámokon - to ride the waves

sikló - gradient, rise

sikló repülés - sweeping flight

sikló repüléssel repül - to glide

siklórepülés - gliding flight, gliding

siklórepüléssel száll - to plane

síkmértan - plane geometry

síkmetszet - plane section

síkok által bezárt tompaszög - standing bevel

sikolt - to yell, to shriek, to scream, to squall

sikoltás - shriek, scream, screech, squall

sikoltó állat - squealer

sikoltó ember - squealer

sikoltozik - to squeal

sikoly - scream

sikongat - to crow, to crow, crew, to crow, crowed, crew

sikongatás - crowing, crow

síkos - slippery, glib, greasy

síkosító - lubricant

síkot kivetít - to project a plan

síkot vetít - to project a plan

síkpor - talc

síkra száll - to champion

síkra száll vkiért - to hold a brief for sy

síkraszáll vki érdekében - to fight sy's battle

síkraszállás - championship

síkság - plain, flat

síktárcsa - face

síküveg - flat glass, plate-glass, plate glass

silány - stinky, tin-pot, makeshift, mean, shitty, chintzy

silány dolog - shitty junk

silány élelem - skimpy meal

silány építkezés - jerry-building

silány gyapjú - cast wool

silány marha - scallywag

silány munka - makeshift

silány utánzat - parody

silányság - paltriness

síléc - skis

sillabusz - syllabus, syllabi

siló - silo

silóban tárol - to silo

silózott takarmány - silage

sima - glassy, calm, sleek, clean, soft, untroubled, flat

sima áramlás - streamline

sima beszédû - glib

sima bor - smooth wine

sima dolog - it's all clear sailing

sima duma - oil

sima fedélzet - flush deck

sima felszállás - smooth take-off

sima felület - slick

sima fényes bevonat - glaze

sima folyás - streamline

sima haj - lank hair

sima izom - muscle of organic life, smooth muscle

sima járás - smooth working

sima játék - love game

sima lap - table

sima modor - urbanity

sima modorú ember - oiler

sima mozdulat - easy movement

sima szavú - have a smooth tongue

sima terep - smooth

sima útfelület - smooth riding surface

sima ügy - doddle, plain sailing, smooth sailing

sima üzem - smooth working

sima üzemelés - smooth working

sima whisky - straight whisky

simafenyõ - white pine

simán - smoothly, sleekly, slick, smooth

simán átmegy - to rush

simán gördülõ - smooth

simán letesz (vizsgát) - to rush

simán ment a dolog - it was smooth sailing

simán zajlik le - to go with a swing

simára farag - to dub

simára gyalulás - alignment

simára kefél - to sleek

simára kicsúszkált pálya - slide

simára kicsúszkált útszakasz - slide

simára kopott gumiabroncs - bald tyre

simára munkál - to smooth

simaság - smooth, finish, evenness

simaszõrû angol vizsla - pointer

simává lesz - to smooth

simává tesz - to smooth

simi - shimmy-shake, shimmy

simít - to surface, to gloss, to stroke, to enamel, to dub

simítás - setting coat, alignment, smooth

simítatlan - unfinished

simító - slick

simító gyaluval meggyalul - to joint

simító vakolás - setting coat

simítógyalu - Cornish plane

simítólap - hawk

simított - glazed, smooth

simított felület - spaded finish

simítóz - to smooth

simlis - fink, wide boy

simliskedik - to fudge

simogat - to fondle, to pat, to stroke, to stroke down

simogatás - stroke

simogatás (szellõé) - kiss

simul - to slick

simulás - osculation

simulékony - pliant, sleek, supple, easy, pliable

simulékonyan - sleekly, pliantly, supply

simulékonyság - sleekness, suppleness, pliancy, pliableness

simuló - oscular, osculatory, osculant

simuló kérdés - question tag

sín - rail, tracks, rails, track, guide, splint

sín (csonttöréshez) - junk

sín nélküli - trackless

sínautó - railcar

sínbe rak - to splint

sínbe rakás - splintering

sínbe tesz - to splint

síncsavar - lag screw

sínek - metals

sínen robbanó jelzõdurrantyú - torpedo

sínféksaru - skate

sínfektetõ munkás - layer

síngyalu - spreader

sínheveder - joint fastening, clip, fish

sínhevederrel összeköt - to splice

sinológia - sinology

sinológus - sinologist

sínpár - track

sínpólyába rak - to splint

sínpólyába tesz - to splint

sínre tesz vmit - to wrap sg up

sintér - skinner, flayer

sintértelep - flaying-house

sínvándorlás - creep

Sion - Zion

Sion hegye - Zion

síp - hooter, fife, whistle

sípcsont - shinbone, shin bone, shin, tibia, tibiae

sípcsont- - tibial

sípcsonti - tibial

sípcsonton rúg - to hack

sípcsonton rúg vkit - to shin up

sipít - to pipe

sipító - piping, reedy

sípjel - pips

sípjelet ad - to pipe

sípjellel kicenzúráz - to bleep

sípjelzést ad - to wind a call

sípol - to sound a blast, to scream, to pipe, to hoot

sípolás - hoot, piping, hiss

sípolóréce - widgeon

sípsor - tier

sípszó - blast, pips

sír - sepulcher, last resting-place, long home, to wail

sír-rí - to mewl, to slobber, to snivel

sír mellett - graveside

sír melletti - graveside

sír mint a záporesõ - to turn on the waterworks

sír szélén áll - to be at pit's brink

siralmas - mournful, woeful, lugubrious, sorry, lamentable

siralmas látványt nyújt - to cut a poor figure

siralmasan - sadly, piteously, woefully

siralmasan szerepel - to cut a poor figure, to cut a sorry figure

siralomház - death house, condemned cells

sirály - gull, seagull, mew

sirám - plaint, lament

siránkozás - whine, yammering

siránkozik - to bewail, to yammer, to moan, to whine, to lament

siránkozik sorsa felett - he bewails his lot

siránkozó - whiny, plangent, querulous, lugubrious, maudlin

siránkozva - querulously, maudlinly

sírás - weeping, crying, wail, cry

sírásó - grave-digger, gravedigger, sexton

sírásra fogja a dolgot - to turn on the waterworks

sirat - to mourn, to lament, to weep, wept

sirat vkit - to mourn for sy

sirat vmit - to mourn over sg, to mourn for sg

siratófal - wailing wall

siratott - pitied

sírba helyez - to sepulchre

sírba tesz - to sepulchre

sírban - below ground, under the sod

sírbolt - sepulchral vault

sírdomb - barrow

síremlék - sepulchre, shrine, sepulcher, mausoleum, mausolea

síremlék-szobrász - monumental mason

sírfelirat - epitaph

sírgödör - pit

sírhalom - sepulchral mound

sírhant - sepulchral mound

síri - sepulchral, funereal

síri csend - dead silence, blank unbroken silence

síri hang - sepulchral voice

síri hangon - funereally, sepulchrally

sírkert - graveyard

sírkõ - ledger, tomb, gravestone, tombstone

sírkõfaragó - monumental mason

sírkõfaragó-mester - monumental mason

sírni kezd - to turn on the waterworks

síró - crying, weeping

síró-rívó - sniveler, sniveller

sírógörcs - blub

sírós - lamentable

sírós csecsemõ - fractious baby

sírós gyerek - crybaby, cry-baby

sírul szolgál - to sepulchre

sírva kér vmit - to cry for sg

sisak - casque, headpiece, helmet

sisakbokréta - plume

sisakforgó - plume

sisakos - hooded

sisakrostély - beaver

sísapka - skiing hat

sistereg - to hiss, to fizzle, to sizzle, to fizz, to crackle

sistergés - sizzle, sizzling, mush, hiss, jet tone, fizzle

siti - pen, zoo, quad, stir, big house, jug, can, nick

sitkó - nick

sitt - coop, pen, clink, hoosegow

sitten van - to be inside

sivár - bald, barren, humdrum, gaunt, dusty, bleak, drear

sivár kilátások - bleak prospects

sivárság - barrenness, dinginess, dreariness, desolation

sivatag - waste, desert

sivatagi - desert

sivatagi zóna - desert belt

sivatagosodó terület - dustbowl

sivít - to whoosh, to pipe, to shrill, to screech, to ping

sivítás - screech, ping

sivítva repül - to whiz, to whizz

skála - scale

skaláris - scalar

skaláris mennyiség - scalar

skaláris szorzat - scalar product

skálázik - to practise scales

skalp - scalp

skalpol - to scalp

skalpvadász - scalper

skandál - to scan

skandálás - scansion

skandálható - scan

skandáló - scanner

skandináv - Nordic, Norse

skandináv csónak - pram

skandináv dalnok - scald

skandináv dereglye - pram

skarlát - scarlet, scarlet fever

skarlátpiros - scarlet

skicc - rough sketch, sketch

skizma - schism

skizofrén - schizophrenic

skizofrénia - schizophrenia

skóciai - scotch

skorbut - scurvy

skorbutos - scurvied

skót - Scot, sandy, Scottish, Scotch

skót duda - bagpipe

skót dudás - bagpiper

skót ember - tartan

skót ezred neve - black watch

skót felvidék - highlands

skót felvidéki - highland

skót férfi - jock

skót gyalogezred - kilted regiment

skót gyapjúszövet - tweed

skót katona - tartan, jock

skót katonai tõr - dirk

skót királyi gyalogezred - royals

skót kutya - scotch

skót mintájú gyapjúszövet - tartan

skót mintájú útitakaró - plaid

skót mintás esõkabát - inverness overcoat, inverness cloak

skót mintás gyapjúszövet - plaid

skót nemzeti viselet - Scottish national dress

skót nép - Scottish

skót nyelv - Scottish, scotch

skót nyelvjárás - Scottish

skót presbiteri egyház - kirk

skót síkság - lowlands

skót szoknya - kilt

skót szövet - scotch

skót táncfajta - fling

skót törzs - clan

skót whisky - scotch

skótok - Scottish

skótszoknyás - kilted

skribler - scribbler

skrofula - king's evil, glandular tuberculosis, scrofula

skrofulás - scrofulous, scrofulide

skrofulózis - scrofulism

skurcban ábrázol - to foreshorten

skurcban fest - to foreshorten

skurcban rajzol - to foreshorten

slag - hose, hose-pipe

sláger - hot, out-and-outer, hit, song hit

slágerparádé - hit parade

slágersor - catchline

slágfertigség - quick wit

slamasztika - scrape

slamasztikában hagy vkit - to leave sy in the soup

slampos - floppy, frumpish, slovenly

slejm - rheum

slejmos köhögés - loose cough

slendrián - slubberer

slepp - suite

slicc - flies, fly, vent

slingelés - scallop

slingelt - scalloped

slukk - snort, pull, gulp, puff, hit, drag

smacizás - snog

smacizik - to snog

smafu - peanuts

smaltin - white cobalt

smaragd - emerald

smaragdzöld - emerald

smárol - to suck face, to neck, to smooch, to snog

smárolás - snog

smasszer - screw

smink - makeup

sminkek - make-up, makeup

sminkel - to make up

smirgli - sandpaper

smirglipapír - abrasive paper

Smithék háza - smith home

smokk - prig

smucig - scabby, mean, near

smuzol - to schmoose, to schmooze

smúzol - to stroke

snidling - chives

só - salt

sóágy - salt bed

sóárus - salter

sóba áztat - to pickle

sóban eltett - salt

sóban pácolt - salt

sóbányász - salter

sóder - shit, gravel

sóderol - to yak it up

sodó - custard

sodor - to twist, to plait, to spin, span, spun, wake

sodormérõ - patent log

sodorvíz - wake

sodrából ki nem hozható - imperturbable

sodrás - drifting, twist, backwash

sodrat - ply

sodró - sweeping

sodró áradat - whirl

sodródás - drift, drifting

sodródik - to be adrift, to drive, drove, driven, to float

sodródva - adrift

sodrófa - rolling-pin, rolling pin

sodrony - wire

sodronyfonat - netting

sodronyháló - metal lathing

sodronyhálózat - netting

sodronykötél - cable

sodronnyal elkerített - wired

sodronnyal odaerõsít - to wire

sodronyra feszített - wired

sodronyszövet - wire gauze

sodronyzománc - cloisonné enamel

sodrott - twisted

sodrott dohány - twist

sodrott fonal - twist

sóér - salt bed

sofõr - chauffeur

sófõzde - salt furnace

sógor - brother-in-law

sógornõ - sister-in-law

sógornõk - sisters-in-law

soha - not for a moment, never, at no, at no time

soha többé - never more, nevermore, never again

soha többet - never more

sóhaj - sigh, moan

sóhajt - to groan, to sigh, to sough, to moan

sóhajt egyet - to give a sigh

sóhajtás - sigh, groan, sough

sóhajtozik - to groan, to sigh for

sóhajtozik vmi után - to pant for sg, to pant after sg

sóhajtozva elmond - to sigh

sóhajtozva elpanaszol - to sigh

sohanapja - blue moon

sohanapjára halaszt vmit - to put off sg till doomsday

sohase csüggedj! - never say die!

sohasem - never, not for a moment

sohasem jártam Londonban - I have never been to London

sohasem lehet tudni - you never can tell

sohasem voltam Londonban - I have never been to London

sóher - to be stony broke, to be broke, to be dead broke

sok - a number of, lots of, a lot of, power, much, many

sok a jóból - more than enough

sok áru - a great number of wares

sok borsot használ - to pepper heavily

sok dologgal él - to be always hard at it

sok ember - many people, many a one, many a man

sok férfi - large number of men, a large number of men

sok gyereke van - have a large family

sok gyermeke van - have one's quiver full

sok használattal bepiszkít - to thumb

sok használattal megvisel - to thumb

sok helyet foglal el - to take up much room

sok hiányzik még - anywhere near full

sok hûhó semmiért - much ado about nothing, storm in a puddle

sok idõ - long, lots of time

sok is a jóból - it is too much by half

sok kell hozzá - anywhere near full

sok kellemetlent éltem át - I've been through a lot

sok kicsi sokra megy - it's the numbers that pay

sok megpróbáltatást átélt - sorely tried

sok mindenen kellett átesnem - I've been through a lot

sok mindenért hálával tartozik - have much to be thankful for

sok nehézségen megy keresztül - have a hard time of it

sok nélkülözésen ment át - he's been through it

sok orvosságot ad be - to hocus

sok pénz - much money

sok pénze van - to be worth money, to be full of beans

sok pénzt hagy maga után - to cut up fat

sok pénzt keres - to make money

sok pontot szerez - to make a good score

sok reménye van vmire - have a fat chance to

sok szakács elsózza a levest - too many cooks spoil the broth

sok szélmalommal bíró - windmilly

sok szempontból - in many ways

sok szenet fogyaszt - it is heavy on coal

sok szerencsét! - good luck!

sok találata van - to make a good score

sok vmi - shitloads of sg

sok vmibõl - plenty of sg, plenty

soká váratott magára - it was long before he came

sokadalom - crowd, concourse

sokadik - umpteen

sokágú csõ - manifold

sokáig - for long, long, for a long time

sokáig csinál vmit - to be long in doing sg

sokáig egy helyen állomásozó - sedentary

sokáig szokott fennmaradni - to keep late hours

sokáig tartja magát - to die hard

sokan - numbers, a good many, a great many

sokan közülünk - many of us

sokan olvassák - to be widely read

sokan olvassák mûveit - he is widely read

sokaság - sea, numbers, host, swarm, crowd, abundance

sokasodik - to multiply

sokatВ  keres - to mint money

sokat befogadó - elastic

sokat beszél - to chin, have a long tongue

sokat elbír - his shoulders are broad enough

sokat éltem át - I've been through a lot

sokat enged meg magának - to presume too much

sokat érõ ékszer - jewel of great worth

sokat fecseg - to talk away

sokat fecsegõ személy - bilge artist

sokat forgatott - well-thumbed

sokat ígérõ - hopeful, likely

sokat iszik - to drink deep

sokat járta a tengereket - he had been a great seafaring

sokat követel - to put the pot on

sokat követelõ - exacting

sokat követelõ gazda - hard master

sokat követelõ mester - hard master

sokat követelõ tanár - soak, hard master

sokat követelõ úr - hard master

sokat látott - he has been around a lot

sokat mondó pillantás - leer

sokat olvasó ember - reading man

sokat olvasott - to be well read

sokat sürög-forog vki körül - to be all over sy

sokat tapasztalt - he has been around a lot, he has experienced a lot

sokat tart vkirõl - have a high opinion of sy

sokat utazó ember - roadster

sokat utazott a tengeren - he had been a great seafaring

sokatmondó - suggestive, pregnant, telling

sokatmondó pillantás - telling look, knowing look, look full of meaning

sokatmondó tekintet - telling look

sokba kerül ez még neki - to pay for one's whistle

sokcsaládos - multifamily

sokcsöves kazán - multitubular boiler

sókemence - salt furnace

sókert - salt garden

sokért nem adnám - I would give anything to

sokféle - diverse, multitudinous, varied, of all kinds

sokféle könyv van - there are books and books

sokféle méretben - in a wide range of sizes

sokféleképpen - in many ways

sokféleség - multifariousness

sokk - concussion, shock

sokk-gyógymód - shock therapy

sokkal - far, much, a good deal, ever so much

sokkal inkább - out and away

sokkal jobb - much better, it is far better

sokkal jobban - much better, a lots better, lots better

sokkal kevésbé mehetnék én - much less could I go

sokkal kevesebb - much less

sokkal kisebb a kelleténél - much too small

sokkalta jobb - ever so much better

sokkalta jobban - ever so much better

sokkos - to be freaked out

sokkot okoz - to shock

sokkötetes - voluminous

sokmagú - grainy

sokmagvú - seedy

soknyelvû - polyglot

sokoldalú - versatile, multi-faceted

sokoldalúan képzett - have many accomplishments

sokoldalúság - versatility

sokra becsül vkit - have a high opinion of sy

sokra becsül vmit - to set a high value on sg

sokra megyek vele! - a fat lot of good it'll do me!

sokra mész vele! - much good may it do you!

sokra tart vkit - to think much of sy

sokra tart vmit - to think much of sg, to make much of sg

sokra tartja magát - to fancy oneself

sokra tartják - to be held in account

sokra viszi - to get on in life

sokra viszi az életben - to get on in life

sokrétû - multiple

sokszavú poszáta - mockingbird

sokszemû - grainy

sokszínû - varied, parti-coloured

sokszínûség - variegation

sokszor - oftentimes, oft-times, many a time, many times

sokszor fogad vendégeket - he entertains a great deal

sokszoros - multiple

sokszorosan jobb - ever so much better

sokszorosít - to multiply, to mimeograph, to manifold

sokszorosítás - reproduction

sokszorosító - reproductive

sokszorosítógép - mimeograph

sokszorosított - mimeographic, mimeographed

sokszoroz - to manifold

sokszögel - to traverse

sokszögelés - taking of angles in traverse, traversing

sólelõhely - salt bed

sólepárló - salt furnace

sólerakódás - salt deposit

sólya - boatyard, stocks, slip, hard

sólyapálya-csúsztatógerenda - slider

sólyatér - boatyard

solymászik - to hawk

sólyom - falcon, hawk

sólyomcsalogató - lure

sólyomkalitka - mew

sólyomszerû - hawkish, hawk-like

som - cornel

som ember - large number of men, a large number of men

sombreró - sombrero

sommás - summary

sommás eljárás alá tartozó ügy - short cause

sommásan - summarily

sompolyog - to sidle, to sneak

sómunkás - salter

sonka - leg of pork, ham

sonka tojással - ham and eggs

sonkás zsemle - ham roll

sopánkodás - yammering

sopánkodik - to sigh for, to moan, to yammer, to repine

sopánkodó - repining

sopf - pompadour

sor - file, bed, row, tier, series, rank, line, rope

sor- - ordinal

sor elején jár - to head the line

sor végére marad - to drop behind

sorakozik - to toe the line, to re-form, to toe the mark

sorakozó - line-up, assembly

sorakozót ver - to beat to quarters

sorakoztat - to range, to line, to rank

sorakozz! - fall in!

sorállás - cue

sorba áll - to line up, to fall into rank, to form line

sorba állít - to array, to rank, to line, to range, to row up

sorba kapcsol - to cascade

sorba kapcsolás - cascading

sorba rak - to rank, to line up

sorba rendez - to grade

sorbaállás - line-up, alignment

sorbaállítás - alignment

sorban - one after the other

sorban áll - to queue, to stand in a line, to stand in line

sorban állás élelmiszerért - bread-line, breadline

sorban az elsõ - to rank first

sorban elhelyez - to string out

sorban felváltja egymást - to rotate

sorban következik - to rank

sorban következõ hajó - ship next astern

sorból kiállva - out of line

sorból kilép - to fall out

sorból kiugorva - out of line

sordély - corn bunting, common bunting

soregyent állít - to register

sóréteg - salt deposit

sorfal - wall, hedge

sorhajó - ship of the line

sorhosszabbító - margin release

sorja - fin, burr, barb

sorjában - in turn, by roster

sorját lereszel - to barb

sorjázó - stick

sorjázó gép - trimmer

sorkatonaság - line infantry, infantry of the line

sorköz - lead

sorközt tágít - to lead

sorköztag - slug

sorok között olvas - to read between the lines

sorokat ritkít - to white out

sorokat ritkítva szed - to white out

sorokban elrendez - to arrange in tiers

sorol - to count

sorol vhova - to rate

sorolja fel a részleteket! - give the items!

sorompó - traverse, crossing levels, crossing gates, bar

sorompórúd - pike

soron kívül - out of turn

soros - fatigue man

soros munka - fatigue, fatigue-duty

soros munkán van - to be on fatigue

soros munkát végez - to click sy for a fatigue

soroz - to levy

sorozás - enlistment, levy, conscription, draft

sorozat - sequence, battery, round, suit, bank, succession

sorozatgyártás - quantity production

sorozaton kívül gyártott - custom

sorozatos balszerencse - run of ill luck

sorozatos szerencse - run of luck

sorozatosan - all the way up the line

sorozatot lõ - to fire a salvo

sorozatszám - running number, serial number

sorozattûz - salvo fire

sorozó - recruiter

sorozóbizottság - draftboard, draft board

sorra - one after the other

sorra kerül - to come on, one's turn comes

sorra lelövöldöz - to snipe

sorrend - sequence, succession, order, ranking

sorrendi - ordinal

sorrendi jegyzék - roster, rota

sors - cup, cast, lot, predestination, fortune, chance

sors büntetése vkire - judgement on sy

sors istennõi - fates

sors jóvoltából - favoured by fortune

sorsára bíz vkit - to leave sy to his fate, to turn sy adrift

sorsára bíz vmit - to let sg go by the board

sorsára hagy vkit - to leave sy to his fate

sorscsapás - setback, sling, set-back, stroke of fate

sorscsapások - buffet of fortune

sorshúzás - draw, lot

sorsjáték - draw, lottery, raffle

sorsjegyhúzás - prize drawing

sorsolás - draw

sorsot húz - to draw lots

sorstársak a bajban - companions in distress

sorsüldözött - abject

sorszám - ordinal number, number

sorszámnév - ordinal, ordinal number

sorszedõgép - linotype

sorsszerû - inevitable

sort - shorts

sort áll - to stand in a line

sortöltõ szó - padding

sortûz - salvo, fusillade, volley-firing, volley, platoon

sortüzelés - fusillade

sortüzet ad le - to volley, to fire a salvo

sortüzet vált - to exchange broadsides

sortûzzel köszönt - to salvo

sorvad - to waste away, to waste, to dwindle, to wilt

sorvadás - atrophy

sorvadó - mouldering

sorvadozik - to wilt

sorvasztó - withering

sorvégi hangsúly - end stress

sorvégi rím - end rhyme

sorvetõgép - drill

sorvezetõ - black lines

sorzár - margin stop

sós - pickled, salt, savory, saline, in salt, briny

sós iszapvulkán - salse

sós ízû - salt

sós keksz - crackers, cracker

sós lében eltett - pickled

sós lében pácol - to pickle

sós mocsár - salt

sós talajon növõ fû - salt grass

sós víz - salt water

sósav - chlorhydric acid, hydrochloric acid, muriatic acid

sose fog megváltozni - he cannot change his skin

sose halunk meg! - hey-day!

sóska - sorrel

sóskasav - oxalic acid

sóskasó - salts of lemon, salt of lemon

sósperec - pretzel

sósrúd - pretzel, salty sticks, bread sticks

sósság - salinity

sósvíz - brine

sósvizi - salt

sószemcse - corn

sószóró - saltcellar, salt shaker, salt

sótartalmú - saline, salt

sótartalom - salinity

sótartó - salt, salt shaker, saltcellar

sótelep - salt bed

sótermelõ - salter

sótermõ - salt

sotto voce - sotto-voce

sóval tartósított élelmiszer - salt provisions

sovány - skinny, gaunt, hungry, underweight, bare-boned

sovány állat - scrag

sovány anyag - lean clay

sovány élelem - skimpy meal

sovány ember - barebones, scrag

sovány esztendõk - lean years

sovány föld - lean soil

sovány hús - lean meat

sovány koszton él - to fed low, to feed low, to skimp the food

sovány koszton tartják - to be on short commons

sovány kosztra fog vkit - to put sy on short commons

sovány marha - scallywag

sovány mész - quick lime

sovány szalonna - streaky bacon

sovány szén - lean coal

sovány talaj - lean soil

sovány vigasz - crumb of comfort, Dutch comfort, cold comfort

soványan - thinly, thin

soványít - to slim, to attenuate, to slenderize

soványítás - slenderizing

sovánnyá tesz - to attenuate

soványodás - extenuation

soványodik - to grow thinner, to attenuate, to thin

soványság - leanness, scragginess, emaciation

sóvár - lingering, wishful, esurient

sóvár ember - coveter

sóvár pillantás - eager look, eager glance

sóvárgás - greed, cupidity, yearning, hankering, craving

sóvárgó - desirous, languorous, wishful, wistful, yearning

sóvárog - to pine, to hanker, to yearn, to hunger, to crave

sóvárog vmi után - to starve for sg, to yearn for sg, to crave for sg

sóvárogva - languorously, wistfully

sóvárság - greed

soviniszta - chauvinist

soviniszta uszító - fire-eater

sovinizmus - chauvinism

sóvirág - statice

sóz - to salt

sóz és füstöl - to kipper

sózó - lick

sózó dézsa - salter

sózódézsa - salter

sózott - in salt, salt

sózott élelmiszer - salt provisions

sózott marhahús - junk, salt horse

sózott szalonna - green bacon

sózotthús árus - salter

sömör - lichen, cracked heel

söntés - bar, pub, saloon, tap, taproom

söntölés - bridging

söpör - to beat, beat, beaten, to tool down, to tool along

söpredék - trash, rabble, dregs, sweepings, scum, ragtag

söprés - sweep, sweeping

söprögetõ (futballban) - sweeper

sör - hops, beer, malt liquor, slosh, John Barleycorn

söralátét - beermat

sörbet - sorbet

sörény - mane

sörét - pellet, lead shot, small shot

sörfõzde - brewery

sörfõzés - brewery

sörfõzõ - brewer, bung

sörgyári munkás - bung

sörgyáros - bung

sörgyárosok politikai súlya - power of bung

sörhab - head on beer

sörnyitó - bottle-opener, bottle opener

söröskocsi - dray

söröskorsó - schooner, beer mug

sörözõ - buttery

sörrel itat vkit - to prime sy with beer

sörszerû - beery

sörte - hair, bristle

sörtehaj - crewcut

sörtehajviselet - crewcut

sõt - nay, moreover, yes, yea

sõt mi több - and what is more, what is more

sötét - dun, black as night, black, grim, dusky, gray

sötét (nyomor) - extreme

sötét bíborszín - puke

sötét bõrû - Negro, dark-skinned

sötét gazember - dirty fellow

sötét gondok - black care

sötét gondolatok - brooding thoughts

sötét hangulat - dump, dumps

sötét kétségbeesés - black despair

sötét kilátások - bleak prospects, black outlook

sötét nyomor - abject poverty

sötét pej - dark bay

sötét pillantást vet vkire - to give sy a black look

sötét rész - shadow

sötét ruhában - darkly dressed

sötét szín - puke

sötét színárnyalat - sombre shade of colour

sötét színben lát vmit - to take a dim view of sg

sötét színû borjúbõrkötés - divinity calf

sötét tudatlanság - monumental ignorance

sötét valóság - score

sötétbarna - dun

sötétbe öltözve - darkly dressed

sötétbe ugrás - leap in the dark

sötétebb árnyalatot ad - to darken

sötétebbé tesz - to darken

sötétebbé válik - to deepen

sötéten - darkly, funereally, sombrely

sötéten maga elé bámuló - sullen-browed

sötéten méreget vkit - to eye sy evilly

sötéten néz - to look black

sötéten néz vkire - to look darkly at sy

sötéten néz vkit - to eye sy evilly

sötétes - dim

sötétít - to darken, to dim

sötétítõfüggöny - drapes, drapery

sötétkék - dark blue, oxford blue

sötétkék szín - dark blue

sötétpiros - dark cherry

sötétség - sombreness, obscurity, blackness, murkiness, murk

sötétség leple alatt - under a shroud of darkness

sötétül - to darken

sötétvörös - deep red, dark cherry

sötétzárka - cells

sötétzárkában - in durance vile

sövény - enclosure, hedge

sövényfonadék - wattle

sövényfonatból épít - to wattle

sövényfonatból készít - to wattle

sövényfonattal megerõsít - to wattle

sövénykerítés - hedgerow, hedge

sövénnyé fon - to wattle

sövénnyel bekerít - to hedge

spáciumoz - to set out

spagetti - spaghetti, worms

spaletta - shutter

spániel - spaniel

spanyol - Spaniard, Hispanic

spanyol-amerikai - Hispano-American

spanyol bevándorolt - dago

spanyol ember - Spaniard

spanyol hódító - conquistador

spanyol táncfajta - seguidilla

spanyolcsizma - boot, torture of the boot

spanyolcsizmával kínoz - to boot

spanyolfal - screen

spanyollovas hegye - spear

Spanyolország - Hispania

spanyolos kifejezés - hispanicism

spanyolos szólás - hispanicism

spárga - twine, forward splits, forward split, asparagus

spárgakel - brocoli, broccoli

spárgát csinál - to do the splits

sparhert - cooking-stove, cooking-range

spártai - austere, Spartan

spártai módra - austerely

spatulyázó anyag - filler

speciális - specific, speciality, special, peculiar

speciális érdeklõdési kör - special subject

speciális jelleg - shtick

speciálisan - specifically

specialista - specialist

specializálja magát vmiben - to specialize in sg

specializálja magát vmire - to specialize in sg, to major in sg

specializálódás - specialization

specializálódik - to specialize

specifikáció - specs

specifikus - specific

specifikus vmire - to be specific for sg

spejz - larder, pantry

spékel - to lard, to interlard, to bard

spekk - fat matter

spektroszkóp - spectroscope

spektroszkópia - spectroscopy

spektrum - spectrum

spektrumsávok - bands of the spectrum

spekuláció - speculation

spekulációra - on spec

spekulációra felvásárol - to forestall

spekulációs - speculative

spekulál - to speculate

spekuláns - speculator, rigger

spekulatív - speculative, notional

spenót - spinach

sperma - sperm, seed

spermaceti - junk

spiccel - to dance on one's toe

spiccelés - toe dance

spicces - pixilated, fuzzy, festive, jolly, mellow, pickled

spiccevezõs - bow

spicli - informer, fink, squealer, sneak, beagle, lurker

spicliskedés - snoop

spicliskedik - to squeak, to snoop, to blow, blew, blown

spicliskedik vkire - to peach on sy, to split on sy

spíler - pro, hot shot

spinakerrúd - whisker pole

spinakker-rúd - spinnaker pole

spinalgia - spinalgia

spinans - spinant

spinell - spinel

spion - spy, fink

spirál - spiral

spirálcsõ - coil

spirálfúró - auger

spirális - helical, whorled, spiral

spirális halványulás - whirling wipe

spirálisan emelkedik - to spiral

spirálisan mozog - to spiral

spirálisan száll - to corkscrew

spirálmenet - convolution

spirálvonal - helix

spiritiszta - spiritualist

spiritiszta távolbalátás - clairvoyance

spiritiszta távolbalátó - clairvoyant

spiritizmus - spiritualism, psychomancy

spirituálé - spiritual

spiritualizmus - spiritualism, animism

spiritusz - zing, spirit

splitter - spark, diamond spark

spongya - sponge

spontán - unasked for, off-hand, freely, unbidden

spóra - spore

spóraképzõdés - sporulation

spórol - to spare, to save, to skimp

spórol az étellel - to skimp the food

spórol vmire - to save up for sg

spórolós - scrimp, scrimpy, skimpy

spórolt pénzecske - little economies

sport - game, sport, sports

sport- - sports

sport babakocsi - stroller, pushchair

sportág - sport

sportalsó - briefs

sportbajnok - crack

sportcipõ - trainers, training shoes

sportcsapat - team

sportcsarnok - coliseum

sportegyesület - club

sporteredmények - sports results

sportesemény - event

sportkabát - blazer

sportkedvelõ - sports-loving

sportkerékpár - roadster

sportklubház - pavilion

sportkocsi - sports car

sportnadrág - trunks

sportol - to do sports, to go in for sports, to sport

sportoló - jock, sportman

sportos - sporty

sportos életmód - outdoor life

sportpálya - grounds, court

sportpálya oldalvonala - side line

sportrepülõgép - light aircraft

sportszatyor - tote bag, carryon case, carryon, holdall

sportszeretõ - sports-loving

sportszerû - sporty, sporting

sportszerûség - sportsmanship

sporttáska - tote bag, carryon case, carryon, holdall

sportújságíró - sports writer

sportvezetõ - games master

spotlámpa - spot

spray - spray

spriccel - to squirt, to squish, to splash, to slosh

sprintel - to sprint, to swim hand over hand

sprintúszás - crawl, crawl-stroke

spuma - spume

srác - mere slip of a boy, urchin, tad, kiddy, shaver

sraffoz - to hatch

srapnel - shrapnel

srapneltöltet - fragmentation charge

srenk - hit

srófol - to screw

St. Louis - mound city

stabil - stable

stabil egyensúlyi állapot - true equilibrium

stabilan - stably

stabilizál - to ballast

stabilizálás - ageing

stabilizáló berendezés - stabilizer

stabilizátor - stabilizer

staccato - staccato

staccato jelzés - staccato mark

staccato vonóvezetés - staccato bowing

staccatoval énekelt hang - staccato note

staccatoval játszott hang - staccato note

staccatoval jelzett hang - staccato note

stadion - ballpark, bowl, stadium, coliseum

staféta - relay race

stagnál - to stagnate

stagnálás - stagnation, stagnancy, backwater

stagnáló - stagnant

stampedli - whisky tot, shot glass

stand - pitch, stand

standard - normalized, standard

standard állapot - standard state

standardizálás - standardization

stanicli - twist

start - start

starthoz áll - to toe the line, to toe the mark

startol - to hop off

startrakéta - booster rocket

startvonal - start

statárium - martial law

statika - statics

statikai - static

statikai számítás - static calculation

statikailag - statically

statikus - static

statikus átalakító - static converter

statikus csatolás - static coupling

statikus indukció - static induction

statikus nyomásmagasság - static head

statikus súrlódás - static friction

statikus vitorlázórepülés - static soaring

statikusan - statically

statiszta - dummy, supernumerary, procession man, super

statiszták - crowd

statisztaszerep - walk-on

statisztika - statistics

statisztikai - statistic, statistical

statisztikai adatok - returns, statistical figures, statistics, data

statisztikai becslés - statistical estimation

statisztikai csoportosítás - statistical grouping

statisztikai elemzés - statistical analysis

statisztikai feldolgozás - statistical treatment

statisztikai mérleg - statistical standard

statisztikai számbavétel - statistical record

statisztikai tábla - statistical table

statisztikailag - statistically

statisztikus - statistician, statist

státus - status

status quo - status quo

státusz - state

státusszimbólum - status symbol

statutum - statutes

statútum - charter

staub - burn, butt, fag, cig

stb. - and all

stég - bathing platform, pier

steksz - dust, wampum, chip

stelázsi - whatnot, tier stand

stellázs-ügylet - spread, straddle

stencil - stencil

stenciles géppel sokszorosít - to mimeograph

stenciles sokszorosítógép - mimeograph

stencilez - to stencil, to mimeograph

stencilezett - mimeographed

steppel - to quilt

steppelés - sealing

steril - aseptic, sterile

steril géz - antiseptic gauze, sterilized gauze

steril kendõvel befed - to drape

steril lepedõ - sterile sheet

sterilitás - asepsis, sterility

sterilizál - to sterilize

sterilizálás - asepsis, sterilization

sterling - sterling

sterling-övezet - sterling area

stewardess - air hostess

stigma - stigma, stigmata

stigmás - stigmatic

stikában - on the sly, in a corner

stikában dug vkit - to carry on with sy

stikkes - to be nuts

stikli - spree

stíl- - period

stiláris réteg - speech level

stílbútor - period furniture, period piece

stilét - sword-stick

stilizált minta - conventional design

stilizált rajz - conventional design

stílus - idiom, style, diction

stílus egyszerûsége - sanctimony

stílus ökonómiája - concision

stílus tisztasága - sanctimony

stílusbeli cifraság - garnish

stílustalanság - inelegancies of the style

stimmel - to square

stimulál - to stimulate, to energize

stimulál vkit - to give a fillip to sy

stimuláló - pungent, stimulating

stimuláns - stimulant, stimulus, stimuli

stingel - to scallop

stíröl - to gawp at, to gawk at, to eyeball

stokkolás - picked dressing

stoplámpa - stop light, stop-light flasher

stopli - cleat

stoplis cipõ - cleated shoes

stopper - stopwatch, timer

stopperel - to minute

stopperóra - stopwatch, timer, stopper

stoppol - to thumb it, to thumb, to hitchhike, to darn

stoppolás - darning, darn

stoppolófa - darning-egg

stoppos - hitch-hiker

stoppot kér - to hitch a ride

stoptábla - stop sign

stopvonal - stop line

storníroz - to write off

stornírozás - cancellation

stószol - to jog

stráfkocsi - flat waggon, dray, float

stramm - rattling good, rattling

stramm dolog - crackerjack, crackajack

stramm ember - crackajack, crackerjack

stramm fickó - sport

strand - beach

strandkalap - beach hat, sun hat

strandok alkalmi munkása - beach-comber

strandol - to bathe

strandoló - bather

strandpapucs - beach loafers

strapa - fatigue, swelter

strapabíró - heavy-duty, for hard wear

strapál a hõségben - to swelter in the heat

strapás - slavish, exacting, sweaty, against the collar

strassz - rhinestone, paste

stratégia - strategy

stréber - eager beaver, pushing fellow, geek

stressz - stress

strichel - to be on the game, to walk the streets

strichelõ kurva - hustler, street-walker on the beat

strici - fancy man, pimp, ponce

stroboszkóp - strobe light

stroboszkopikus - strobic

strófa - stanza, stave, verse

stróman - strawman, dummy

strucc - ostrich

struktúra - conformation, texture

Stuart-ellenes - parliamentarian

stúdió - studio

stukker - roscoe, popper

stukkó - stucco

stukkóval díszített - stuccoed

suba alatt - on the q.t., stealthily, on the quiet, by stealth

sublót - bureau, bureaux, commode

sudár - reedy, cracker

sudár-tarcsvitorla - topgallant staysail

sudárba szökken - to spear

sudarlósság - diminution

suffraganeus püspök - suffragan

súg - to cheat, to prompt, to whisper

sugall - to suggest

sugallat - impulse

sugalmaz - to inspire, to suggest, to spark

sugalmazás - inspiration

sugalmazás alatt álló - inspired

sugalmazó kérdés - leading question

sugalmazott - inspired

sugalmazott cikk - inspired article

sugár - radius, radii, stream, glimmer, bar, spurt, jet

sugár törésszöge - refraction angle

sugárártalom - radiation injury

sugaras - radial

sugárban kiáramlás - jet

sugárban kilövellõ anyag - jet

sugárban kiszökkenés - jet

sugárban ömlik - to spout, to flush

sugárban tör ki - to spurt out

sugárbiológia - radiobiology

sugárelhajlás - diffraction

sugáreltérítés - diffraction

sugárhajtás - jet propulsion

sugárhajtású - jet

sugárhajtású bombázó - jet bomber

sugárhajtású géppel repül - to jet

sugárhajtású repülés korszaka - jet age

sugárhajtású repülõgép - jet

sugárhajtómû - jet engine, jet motor, jet

sugárirányú - radial

sugárka - barb

sugárkéve - beam of rays

sugárkezelés - irradiation, radiation treatment, radiotherapy

sugárlemez - gill

sugárnyaláb - bar, brush, beam

sugároz - to emit, to beam, to relay, to diffuse

sugározás - transmitting

sugárral kezel - to irradiate

sugárterápia - radiotherapy

sugártörés - refraction

sugártörõ - refracting

sugárút - boulevard, avenue

sugárveszély - radiation danger

sugárzás - relay, irradiation, radiation, radiance

sugárzásdetektor - monitor

sugárzási - radiant

sugárzik - to radiate, to glow, to beam

sugárzó - aerial, beaming, irradiated, emissive, emitter

sugárzó antenna - radiator

sugárzó anyag - radiator, emitter

sugárzó arc - animated face

sugárzó képesség - transmitting power, emissivity

sugárzóvá tesz - to irradiate

súgás - prompt, prompting, whisper

súgás-búgás - whisper, whispering

sugdosás - whisper

súgó - prompter, whisperer

súgógép - autocue

súgólyuk - prompt box

súgva - promptingly, below one's breath

suhan - to glide, to sleek, to race, to whip, to sweep

suhan (idõ) - to flit

suhanás - shooting, whoosh

suhanc - stripling

suháng - sapling, pole

suhint - to whisk, to swish

suhintás - whisk, swish, sweep

suhog - to rustle, to swish

suhogás - whizz, whirr, whiz, rustling, rustle, whir, swish

suhogó - rustling

suhogtat - to brandish

suhogtatás - flourish, brandish

sújt - to hit, hit, to smite, smote, smitten, to hit

sujtás - trimming, frog, trim, stripe, trimmings, lace

sújtóléges - gassy

súly - bob, ponderousness, caliber, calibre, gravity

súlya van - to weigh, to carry weight, to carry authority

súlyát ellenõrzi - to weigh in

súlyban gyarapodik - to put on weight, to put on flesh

súlydobás - putting the shot, putting the weight

súlyemelés - weightlifting, weight-lifting

súlyemelõ - weight-lifter

súlygolyó - shot

súlygyarapodás - gain in weight

súlyhatár - weight limit

súlykiegészítés - make-weight

sulykol - to paddle, to dolly, to tamp

sulykolás - beating

sulykoló - rammer, paddle

sulykoló munkás - rammerman, rammermen

súlylökés - putting the shot, putting the weight

sulyok - bat, maul, monkey, beetle, mallet, mall, ram

súlyos - grievous, onerous, oppressive, crass, weighty

súlyos baleset - bad accident

súlyos bûnbe esik - to fall from grace

súlyos csapás - heavy blow, severe blow, body blow

súlyos fájdalom - severe pain

súlyos helyzet - acute crisis, need

súlyos következménye lesz - there'll be the devil to pay

súlyos következményekkel járó - pregnant with consequences

súlyos mûtét - capital operation

súlyos sértés - outrage

súlyos terhet jelent vkinek - to bear hard on sy, to come hard on sy

súlyos testi sértés - mayhem

súlyos ütés - wallop

súlyos veszteségeket szenved - to sustain heavy losses, to suffer heavy losses

súlyosabb - more serious

súlyosabb másnál - to outweigh

súlyosabbá tesz - to aggravate

súlyosan - sorely, onerously, grievously

súlyosan beteg - desperately ill

súlyosan sebesült - badly wounded

súlyosan sérült - badly wounded

súlyosbít - to aggravate, to swell, swelled, swollen

súlyosbítás - aggravation

súlyosbító - aggravating, aggravative

súlyosbító körülmény - aggravation, aggravative

súlyosbító körülmények - aggravating circumstances

súlyosbítóan - aggravatingly

súlyosbodás - exasperation, aggravation, heightening

súlyosság - seriousness, massiveness, ponderosity, gravity

súlyozott - weighted

súlyozott középérték - weighted average

súlypát - terra ponderosa

súlypont - centre of gravity, center of gravity

súlyt helyez - to insist

súlyt helyez vmire - to place emphasis on sg, to insist that

súlytalan - imponderable

súlytöbblet - overload

súlyveszteség - leakage

súlyvetés - putting the weight, putting the shot

súlyvonal - median

súlyzó - dumbbell

súlyzsinór - sash-line, sash-cord

sumák - wide boy

sumákol - to wimp

sunyi - hang-dog, shifty, sly, sneaking

sunyi arcú - weasel-faced

sunyi ember - weasel

sunyi ravaszkodás - disingenuous tricks

sunyít vki elõtt - to sneak to sy

súrlódás - friction, grating, chafing

súrlódási felület - bearing surface

surmó - yob, yobbo

súrol - to shave, to clean, to mop, to skim, to swab

súrolás - scrub, scrubbing, scour

súrolja a tisztesség határát - to sail close to the wind, to sail near to wind

súrolókefe - scrub brush, scrubbing-brush, scrubber

súrolópor - scouring powder

surran - to whisk, to flash, to glide, to sleek, to slip

surranás - glide

surranó - sneakers

surrantó - shoot, hopper

suska - beans

suskus - shenanigan, twist

susog - to buzz, to sough, to whisper, to rustle

susogás - rustling, rustle, whisper, sough

susogó - rustling

susogó réshang - hiss

suszterhétfõ - blue Monday

suta - ungainly, ungraceful

sutaság - ungracefulness

sutba dob - to throw to the dogs

suttog - to speak in whispers, to speak in a whisper

suttogás - whispering, whisper

suttogássá halkult a hangja - his voice sank to a whisper

suttogó - whispering, whisperer

suttogó szóbeszéd - whisper

suttogva - under one's breath, below one's breath

suttogva mond - to breathe

sutyerák - shit-kicker

suttyó - shit-kicker

suvadás - slide

sügér - perch, bass

süket - stone deaf, deaf, as deaf as a doorpost

süket duma - moonshine, that's all hot air, malarkey, baloney

süket fül - gross ear

süketel - to gas, to bullshit

süketelés - bullshitting, hoo-ha

süketít - to deafen

süketkamra - silence cabinet

süketség - deafness

sül - to cook, to fry, to frizzle

sül a napon - to broil

sülés - slagging

sületlen - soggy, vapid, sodden, half-baked

sületlen tojáslepény - sloppy omelet

sületlenség - flummery, hogwash

sületlenségeket beszél - to haver

sült - roast

sült bolond - stark staring mad

sült cukrozott tojáshab - meringue

sült csirke - baked chicken, roast chicken

sült szelet - cut from the joint, cut off the joint

sült tészta - pastry

sült tojáshabbal készült - meringued

süllyed - to drop, to sink in, to dip, to fall, fell, fallen

süllyedés - depression, swale, settling, swag, sinking, yield

süllyedõ - decaying, sinking

süllyeszt - to recess, to sink, sank, sunk

süllyesztékmaró - cherry

süllyesztés - sinking

süllyesztett - sunk

süllyesztett világítás - recess lighting

süllyeszthetõ - sinkable

süllyesztõ - drop, vampire, trapdoor, sink, vampire-trap

süllyesztõ nyílás - slot

süllyesztõ ón - sinker

süllyesztõszekrény - caisson

sün - urchin

sündisznó - hedgehog, porcupine, porpentine

süpped - to sink in, to subside

süppedés - settlement, subsidence, settling, sinking, yield

sürény-petrezselyemgomba faj - medusa's head

sürénygomba faj - medusa's head

sürénypetrezselyemgomba faj - medusa's head

sürgés-forgás - hustle, bustle

sürget - to push, to fillip, to push on, to rush, to exhort

sürget az idõ - I am pushed for time

sürget vkit - to force sy's hand, to push sy for payment

sürgetés - pressing

sürgeti az idõ - to be pushed for time

sürgetõ - importunate, imperative, pressing, compelling

sürgetõ kérés - importunity

sürgetõen - urgently

sürgölõdés - stir, to-do

sürgölõdik - to fuss round, to bustle, to stir about, to hustle

sürgölõdik vki körül - to dance attendance on sy

sürgölõdõ - bustling

sürgölõdve-forgolódva - on the hop

sürgöny - dispatch, telegraph message, cable, despatch

sürgönyöz - to telegraph

sürgönypózna - telegraph-pole, telegraph-post

sürgönystílus - telegraphese

sürgönyünk igazolásaképpen - confirming our cable

sürgõs - instant, exigent, imperious, express, immediate

sürgõs elfoglaltság - press of business

sürgõs hívás - express call

sürgõs kézbesítés - express delivery

sürgõs küldemény - express delivery

sürgõs levél - express letter

sürgõs munka - press of business

sürgõs postai küldemények - express postal messages

sürgõs rendelés - rush order

sürgõs telefonhívás - express call

sürgõs! - rush!

sürgõsen - acutely, hastily

sürgõsen küld - to send express

sürgõsen megy - to go express

sürgõsen szállít - to rush

sürgõsen visz - to rush

sürgõsség - urgency, dispatch, immediacy

sûrít - to condense, to compress, to thicken, to boil down

sûrítés - compression, condensation, densification

sûrített - densified

sûrített gyümölcslé - dry juice

sûrített húsleves - stock-pot, stock

sûrített levegõvel mûködõ - pneumatic

sûrített tej - evaporated milk

sûríthetõ - compressible

sûrítõ - condenser, capacitor

sürög-forog - to be always on the move, to be on the go

sürögve-forogva - on the hop

sûrû - bushy, thicket, serried, chunky, stiff, consistent

sûrû bodros haj - fuzz

sûrû bozót - scrub

sûrû bozótos vidék - scrub

sûrû folyadék - dope

sûrû folyadékkal beken - to dope

sûrû füst - smudge

sûrû gyümölcslé - dry juice

sûrû keresztszövésû vászon - duck

sûrû látogató - regular visitor

sûrû pelyhekben hull a hó - to snow hard

sûrû sorokban támad - to charge boots to boots

sûrû szappanhab - heavy lather

sûrû vizelési inger - micturation

sûrû zöldségleves - water kale

sûrûbe menekül - to emboss

sûrûn - thick, often, oftentimes, frequently, oft-times

sûrûn benõtt - bushy

sûrûn folyó - clammy

sûrûn lakott - populous, densely peopled

sûrûn lakott terület - densely populated area

sûrûn látogatott hely - resort

sûrûség - brush, density, consistence, consistency

sûrûsödés - condensation

sûrûsödik - to densify, to condense

süsü - queer in the head, queer

süt - to roast, to bake, to cook, to fry

süt-fõz - to do the cooking

sütemény - pastry, cake, confectionery

sütés - cooking

sütés a szabadban - cookout

süti - cake, cookie

sütkérezik - to bask

sütnivaló szelet - steak

sütõ - oven

sütõforma - cookie cutter, pastry cutter

sütõipari dolgozó - baker

sütõiparos - baker

sütõkemence-tisztogató pemet - baker's oven mop

sütõlap - sheet, girdle

sütõlapát - peel

sütõpor - baking powder

sütõrostély - bbq, gridiron, grid, barbecue

sütõteknõ - trough

sütõtepsi - oven pan

sütõtök - pumpkin

süveg - poling

süvít - to whizz, to whoosh, to zip, to rout, to whiz

süvítés - whoosh, whizz, zip, whiz

süvölt - to rout, to wuther

sváb - kraut

svábbogár - roach, black-beetle, cockroach

svájci - Swiss

svájci gárda - Swiss guards

svájci gárdista - Swiss

svájci nyelvjárás - Swiss

svájci testõr - Swiss

svájci testõrök - Swiss guards

svájci testõrség - Swiss guards

svájci zsoldos - Swiss

svájcisapka - beret

svéd - Swedish, Swede

svéd ember - Swede

svéd nyelv - Swedish

svéd torna - Swedish movements, Swedish gymnastics

svéd ügyek elõadója - Swedish desk

svédasztal - smorgasbord

Svédország - Sweden

svindler - swindler, hawk, spoofer, dodger, pointer, skin

svindli - fraud, confidence game, confidence trick, dupery

svindlizik - to finagle

sydneyi börtön - bay

szab - to tailor

szabad - unimpeded, leisure, unbound, freehold, frank, free

szabad a délutánja - have the afternoon off

szabad a pálya - the coast is clear, clear road

szabad a pálya! - line clear!

szabad akarat - free will

szabad átjárás - free pass

szabad átkelés - free pass

szabad atomokból álló - atomic

szabad az út - it's all clear sailing

szabad bejárás - run

szabad bejárása van a kikötõbe - to be out of quarantine

szabad bejárása van vhova - have free entrance to

szabad bejárása van vkihez - have access to sy

szabad bejárást enged a házába - to make sy free of one's house

szabad birtok - freehold

szabad délelõtt - morning off

szabad délután - dateless afternoon

szabad ég alatt - outdoors, under the open sky, out of doors

szabad ég alatt alszik - to doss out

szabad ég alatt hál - to camp out

szabad ég alatti - open-air

szabad este - night out

szabad foglalkozású - professional, professional man

szabad foglalkozású ember - professional man

szabad folyás - vent

szabad folyást enged - to give the rein to, to give the green light

szabad fordítás - loose translation

szabad forgás - swing

szabad hölgy - unattached lady

szabad ideje van - to be at leisure

szabad idõ - ease, free time, spare time

szabad játéka van - to play

szabad kéz - freedom of action

szabad keze van vmiben - have a free hand

szabad kezet ad vkinek - to give sy plenty of rope, to give sy rope

szabad kisbirtokos - yeoman, yeomen

szabad kisbirtokosság - yeomanry

szabad labda - loose ball

szabad legelõ - range

szabad menet - vent

szabad mozgás - clearance

szabad mozgása van - to play

szabad pálya - vent, line clear, road clear

szabad percek - odd moments

szabad rablást engedélyez - to cry havoc

szabad rendelkezés alá nem esõ - unavailable

szabad szem - unaided eye

szabad szemmel látható - gross

szabad szemmel nem látható - invisible to the naked eye

szabad szemmel nem vehetõ ki - invisible to the naked eye

szabad szerelem - promiscuity

szabad taxi - taxi with the flag up

szabad tér - range

szabad teret enged - to give the green light

szabad teret enged vminek - to give free vent to sg

szabad térfogati hányad - bulk porosity, bed void fraction

szabad természet - wide open place

szabad tulajdon - freehold

szabad utat enged - to give the green light

szabad útjelzés - clear signal

szabad vadászterület - range

szabad zsoldos - free-lance

szabad! - come in!

szabad? - may I?

szabadalmas - patentee

szabadalmaz - to charter

szabadalmazott - proprietary, patent

szabadalmazott eljárás - patent

szabadalmazott találmány - patent

szabadalmaztat - to patent

szabadalmi díj - royalty

szabadalmi hivatal - patent office

szabadalmi jogok - patent rights

szabadalmi ügyvivõ - patent agent

szabadalom - patent

szabadalom tulajdonosa - patentee

szabadalombitorlás - piracy

szabadalomlevél - letters patent, charter

szabadban - out of doors, in the clear, in the open air

szabadban történõ - outdoor

szabaddá tesz - to liberate, to unclog, to free, to unblock

szabaddá teszi magát - to get off

szabaddá tétel - clearance

szabadegyház - free church

szabadelvû - large, liberal

szabadelvûség - liberalism

szabadesés - freefall, free fall

szabadfogás - freestyle, to effervesce, raptly

szabadfogású birkózás - all-in wrestling, freestyle wrestling

szabadgondolkodó - libertine, esprit-fort, freethinker, free-thinker

szabadhajózást ûzõ teherhajó - tramp steamer

szabadidõ - spare-time, time, leisure

szabadidõruha - jogsuit, jogging suit, running suit

szabadjára - at large

szabadjára enged - to give the rein to, to uncoop, to unchain

szabadjára enged (haragot) - to wreak

szabadjára enged vmit - to give full swing to sg

szabadjára engedett - unbridled, unfettered

szabadjára engedi a gyeplõt - to ride with a loose rein

szabadjára engedi haragját - to give vent to one's anger

szabadjára engedi képzeletét - to romance

szabadjára ereszt - to give free play

szabadjára ereszti a kutyát - to let the dog loose

szabadjárat - detached escapement

szabadjegy - free pass

szabadkikötõ - free port

szabadkõmûves - masonic, freemason

szabadkõmûves-páholy - lodge

szabadkõmûves kézfogás - masonic grip

szabadkõmûvesség - freemasonry

szabadlábon - at large

szabadlábra - at large

szabadlábra helyez - to uncoop, to make free, to set free, to discharge

szabadlábra helyezés - discharge

szabadlábra nem helyezett - undelivered

szabadnap - off day, day off, a day off, day out

szabadnapja van - have a day off

szabadon - afield, freely, with impunity

szabadon álló - freestanding

szabadon bocsát - to unhand, to release

szabadon bocsátás - acquittance, release, acquittal, acquitting

szabadon enged - to unhand

szabadon engedi a gyeplõt - to ride with a loose rein

szabadon ereszti a kutyát - to let the dog loose

szabadon forgó fogantyú - loose handle

szabadon fut - to freewheel

szabadon futó csiga - loose pulley

szabadon futó horgonylánc - clear hawse, open hawse

szabadon futó kerék - loose wheel

szabadon futó kötél - clear hawse, open hawse

szabadon jár-kel - to go about loose, to go on the loose

szabadon jön-megy - to go about loose, to go on the loose

szabadon lehet találgatni - it's anybody's guess

szabadon rendelkezik vmivel - have disposal of sg

szabadon tartja a bejáratot - to stand clear of the entrance

szabadon választható - optional, elective

szabadon vásárolható - to be off points

szabadonbocsátás - acquittance

szabadonfutó görgõ - idle roller

szabadonfutó kerék - freewheel, free-wheel

szabadonfutóval legurul - to coast

szabados - freedman, freedmen, pornerastic, licentious

szabados életet él - to shake a loose leg

szabados életmódot folytat - to lead a loose life

szabados viselkedésû ember - libertine

szabadosan beszél - to talk broadly

szabadosság - fastness, licence, license

szabadpiac - curb market

szabadrúgás - free kick

szabadság - holidays, liberty, holiday, franchise, leave

szabadság (katonai) - furlough

szabadságfok - degree of freedom

szabadságharc - war of independence

szabadságidõ - layoff

szabadságidõ önkényes áthágása - leave-breaking

szabadságjog - franchise

szabadságon - on furlough, on holiday

szabadságon levõ - vacationer

szabadságon van - to be on leave, to be on holiday

szabadságot ad - to furlough

szabadságot vesz ki - to take holiday

szabadságra - on furlough

szabadságra megy - to vacate, to go on a holiday, to take a holiday

szabadszájú - he has a loose tongue, foulmouthed

szabadszájú fickó - gay dog

szabadszájúan beszél - to talk broadly

szabadtéri - open-air, outdoor

szabadtéri gyûjtemény - outdoor museum

szabadtéri múzeum - outdoor museum

szabadulás - get-out

szabadulás vmitõl - riddance

szabadúszó - maverick, freelance

szabadúszó politikus - free-lance

szabadúszó színész - free-lance

szabadúszó újságíró - free-lance

szabadúszóként mûködik - to free-lance

szabadvezeték - overhead wire

szabály - formula, formulae, precept, order, rule, statute

szabály szerint - legitimately

szabályba foglal - to formulate

szabályellenes - against the regulations

szabályok - regulations

szabályok szerint cselekszik - to play a square game

szabályok szerint jár el - to play the game

szabályok szerint játszik - to play the game, to play a square game

szabályokba foglalás - formulation

szabályoknak nem megfelelõ - contrary to the regulations

szabályoknak vet alá - to bring under regulation

szabályos - severe, regulation, regular, normal, smooth, even

szabályos bordaközökre beoszt - to spal

szabályos csata - pitched battle

szabályos eloszlás - normal distribution

szabályos gépmûködés - smooth running

szabályos ismétlõdés - revolution

szabályos körökre beoszt - to spal

szabályos mûködés - smooth running

szabályos ütközet - pitched battle

szabályosan - smoothly, smooth, by line and level, regularly

szabályossá tesz - to normalize

szabályosság - evenness, orderliness, normality, regularity

szabályoz - to regulate, to modulate, to rule, to regularize

szabályozás - rating, setting, conditioning, regulation

szabályozási vízszint - datum level, datum water level

szabályozatlan - unregulated, inordinate

szabályozható - controllable

szabályozó - regulatory, regulator

szabályozó csavar - setting screw, regulation nut, regulation screw

szabályozó kar - index, fly

szabályozó motor - relay

szabályozó retesz - damper

szabályozó szelep - throttle valve, throttle, damper

szabályozókészülék - balance

szabálysértés - foul

szabálysértõ - contrary to the regulations, violator

szabályszerû - proper, normal, regular, true, legitimate, formal

szabályszerûen játszik - to play the game

szabályszerûség - regularity, propriety, normality

szabályt felfüggeszt - to waive a rule

szabálytalan - nonregulation, zygomorphic, irregular, abnormal

szabálytalan adogatás - fault

szabálytalan érverés - intermittent pulse, flutter

szabálytalan fojtogató fogás - stranglehold

szabálytalan hullámverés - short sea

szabálytalan könyvelés - cooking of accounts

szabálytalan módon küzd - to hit below the belt

szabálytalan szívdobogás - flutter

szabálytalannak nyilvánít - to rule sg out of order

szabálytalanság - irregularity, infringement, anomaly, abuse, foul

szabálytalanságot követ el - to foul

szabálytalanul - out of one's crease

szabálytalanul ver - to flutter

szabályzat - regulation, statutes

szabályzatnak megfelelõ - regulation

szabás - cut, cutting, fashion

szabász - fitter, cutter

szabatos - businesslike, accurate, strict, nice, exact

szabatosan - nicely

szabatosság - accuracy, perspicuity, precision

szabdal - to slash into shreds, to slash into ribbons

szablya - sabre, saber

szabó - snip, tailor

szabórádli - tracer

szabórádlival megjelöl vmit - to wheel

szabotál - to sabotage, to put grit in the bearings

szabotál egy munkát - to make a bad job of sg

szabotálás - sabotage

szabotáló - saboteur

szabotázs - sabotage, malicious destruction

szabott árak - fixed prices

szabott árú - straight

szabóvasaló - goose

szabvány - standard, regulation

szabvány- - stock, standard

szabvány méret - stock size

szabványos - normal, normalized, standard, regulation

szabványos méret - stock size

szabványos méretû - of size regulation

szabványosít - to normalize, to specify

szabványosítás - standardization, normalization

szádalás - bung

szádcölöp - interlocking pile

szádfal - curtain

szádfal építés cölöpsorokkal - starling

szadista - sadist, sadistic

szadizmus - sadism

szafari - safari

szafári - safari

szaft - juice, gravy, dripping

szag - odour, smell, odor, whiff, perfume, spoor, scent

szaga van - to smell, smelt, to smell

szagelszívó - extractor fan, exhaust fan

szagelzáró - syphon

szagfogó - stench-trap, trap

szagfogóval ellát - to trap

szaggat - to rend, rent, to jag, to tear, tore, torn

szaggat (áramot) - to quench

szaggatás - crick, joint gout

szaggató - ticker

szaggató fájás - pang

szaggató készülék - ticker

szaggatott - rugged, intermittent, staccato, discursive, jerky

szaggatott hangon - in a staccato voice

szaggatott stílus - choppy style, staccato style

szaggatott vonal - broken line, pecked line

szaggatottan - discursively, staccato, in a staccato voice

szaggatottan mond - to pant out, to pant forth

szaggatottság - discursiveness

szaglás - scent, smell, nose, vent

szaglász - to snoop, to nose about, to nuzzle, to nose

szaglászás - snoop

szaglászik - to snoop around, to sniff, to snoop

szagló- - olfactory

szaglószervi - olfactory

szágó - sago-palm, sago

szagol - to scent, to smell, to smell, smelt, to nose

szagoltató üvegcse - vinaigrette

szágópálma - sago-tree, sago-palm

szagos - high, odorous, sweet

szagos müge - wood-ruff

szagot kap - to wind, to taint

szagról felismer - to wind

szagtalan - savourless

szagtalanító - deodorant

száguin - sagoin

száguld - to scorch, to shoot, shot, to floor, to tear ass

száguldás - scud, shooting

száguldó - sweeping

száguldó felhõ - scud

száguldva odamegy - to rush up

száguldva visz - to rush

szagzáró - siphon

szaharin - saccharine

száj - lips, lip, muzzle, gullet, mouth, rattletrap, muss

száj- - oscular

száj- és körömfájás - hoof and mouth disease

száj (marháé) - muffle

szájába vesz - to mouth

szájával érint - to mouth

szájbiggyesztést okozó - puckery

szajha - trollop, moll, harlot, drab, whore, bitch, polecat

szájhagyomány - unwritten tradition

szájharmonika - harmonica, mouth organ

szajhaság - harlotry

szájhõs - fire-eater, swashbuckler, swaggerer, talker

szájhõsködés - cracker, crack, bluster

szájhõsködik - to hector

szájhõsködõ - hectoring

szájkosár - muzzle

szájkosarat levesz - to unmuzzle

szájkosarat rak fel - to muzzle

szájnyílás - orifice

szájon át lélegeztetés - kiss of life

szájpad - palate

szájpad-elzáró lemez - obturator

szájpadlás - palate

szájpecek - gag

szájpenész - thrush

szajré - swag, heist

szájrész - mouthpiece

szajrézás - heist, nick

szájról olvasás - speech-reading

szájról szájra jár - to get round

szájról szájra jár (történet) - to go the round

szájról szájra terjedõ hír - grapevine

szájsebészet - operative dentistry

szájszöglet - corner

szájtátás - rictus, rictus, gape

szájtáti ember - angel

szájtátva bámészkodik - to catch flies

szájtépés - yakking

szájvíz - wash

szájzár - lockjaw

szak - technical, department, period

szak- - consulting, specialist

szakács - cook

szakácskönyv - cookbook, recipe book, cookery book

szakácsmester - head cook

szakácsmûvész - first-rate cook

szakácsmûvészet - cookery

szakácsnõ - cook

szakácssegéd - slushy

szakad - to stream, to tear, tore, torn, to split, split

szakad a hó - to snow hard

szakad az esõ - it is raining hard, it is pouring with rain

szakad róla a verejték - to be in a muck of a sweat

szakadár - seceder, nonconformist, schismatic, schismatical

szakadár párt - splinter party

szakadárság - schismatism

szakadás - tear, rive, split, rent

szakadási nyúlás - elongation at rupture

szakadási pont - cut-off point

szakadatlan - continual, unremitting, incessant, perpetual

szakadatlan emelkedés - spiral

szakadatlanság - continuance

szakadatlanul - ceaselessly, incessantly, uncessantly, on end

szakadatlanul fecseg - to natter

szakadatlanul locsog - to natter

szakadék - abyss, precipice, gulch, cleft, cove, gulf, pit

szakadék (vízmosásos) - ravine

szakadó - torrential

szakadós - sleazy

szakadozó köhögés - loose cough

szakadozott - ragged

szakadt - raggedy-ass, sleazo, raunchy, sleazy

szakadt fonalak - cracked ends

szakáll - gill, jowl, wattle, beard, whiskers

szakáll (nyílhegyé) - barb

szakállal díszít - to valance

szakállal lát el (nyílvesszõt) - to feather

szakállas - corny, whiskery

szakállas vicc - fine old chestnut, stale joke

szakállka - bib

szakasz - sector, compartment, section, spell, break, par

szakaszait meghatározza - to phase

szakaszos - periodic, fractional, intermittent

szakaszos mûködésû fonógép - mule

szakaszos tizedes tört - recurring decimal

szakaszos üzemû - intermittent-duty

szakaszosan - fractionally

szakaszosság - periodicity

szakaszparancsnok - platoon officer

szakaszparancsnok helyettes - platoon sergeant

szakasztott mása vkinek - double

szakasztott olyan - exactly the same

szakaszvezetõ - buck sergeant, sergeant

szakavatott - practiced, practised, workmanlike

szaké - sake

szakember - pro, professional, technician, whiz, specialist

szakemberek uralma - technocracy

szakértelem - competency, skill, expertise, competence

szakértelmet nem igénylõ - unskilled

szakértõ - expert, adept, professional, dab, authority, judge

szakértõ módon - adeptly

szakértõcsoport - brains trust, brain trust

szakértõi - professional

szakértõje vminek - adept

szakértõk tanácskozása - skull practice, skull session

szaki - mate, workman's mate

szakiskola - trade school

szakít - to rend, rent, to rupture, to pull, to break with

szakít vkivel - to cut oneself adrift from sy, to dump

szakítás - rupture, breach, break, laceration

szakítás két barát között - break between two friends

szakító - ripping

szakítólemez - ripping-strip, ripping-panel

szakjelzet - class mark

szakképzetlen - unqualified, unskilled

szakképzetlen munkaerõ - unskilled labour

szakképzett - skilful, skillful, trained

szakképzett mentõs - emergency medical technician, emt

szakképzettség - skill, rate

szakképzettség nélküli - unprofessional

szakképzettséget nem igénylõ - unskilled

szakképzettséggel rendelkezik - to possess a skill

szakkifejezés - technicality, technical term, term

szakma - métier, province, trade, craft, line, barrel

szakmabeli - professional, technical

szakmabeli dolgokról beszél - to talk shop

szakmabeli tudás - craftsmanship

szakmabeliek összessége - profession

szakmai - technical, professional

szakmai ártalom - occupational hazard

szakmai dolgokról beszél - to talk shop

szakmai gyakorlat - professional practice

szakmai mozzanat - technicality

szakmai részlet - technicality

szakmai sajátosság - technicality

szakmai szakszervezet - vertical union, craft union

szakmai szempont - technicality

szakmai vonatkozás - technicality

szakmai zsargon - cant

szakmailag megszervez - to unionise

szakmány - spell

szakmánymunka - piecework, tut

szakmánymunkás - pieceworker

szakmára kitanít - to put sy to a trade

szakmára kitaníttat - to put sy to a trade

szakmunka - skilled labor, skilled labour

szakmunkástanuló - trainee

szaknévsor - classified directory

szaknyelv - lingo

szaknyelven - technically

szakóca - chopper

szakoktatás - technical education

szakorvos - specialist

szakosít - to specialize

szakosított - specialized

szakosodás - specialization

szakosodik - to specialize, to major in sg

szakra - magpie

szakrendelõ - clinic

szakszerû - businesslike, workmanlike, professional

szakszerû hivatásgyakorlás - professionalism

szakszerûen - in businesslike way, workmanlike, expertly

szakszerûen csinált - workmanlike

szakszerûen végzett - workmanlike

szakszerûség - workmanship, technicality

szakszerûtlen - unworkmanlike, inefficient

szakszerûtlenség - inefficiency

szakszervezet - trade union, union, trades union

szakszervezetbe nem tartozó - non-union

szakszervezetbe tömörül - to unionise

szakszó - term, specialized word

szaktanács - advisement

szaktanácsadó - consultant, consulting

szaktanácsot kér - to take professional advice on

szaktárgy - special subject, major

szaktárgynak választ vmit - to major in sg

szaktárs - mate, workman's mate

szaktársak vagyunk - we are in the same line

szaktekintély - authority

szakterület - speciality, specialty

szaktestület - brotherhood

szaktudás - specialized knowledge, expertise

szakvélemény - advisement, expertise, opinion

szakvéleményt kér - to consult

szakvezetõ - head of school

szakzsargon - lingo, patois, patois

szál - filament, spear, strand

szál (gabonáé) - blade

szalad - to course, to scamper, to career, to scoot

szalad a szem - to run, ran, run

szalad a szem a harisnyáján - have a run in one's stockings

szalad utána - to run after

szalad vhova - to make a dash for sg

szaladás - run, running

szaladgál - to run about

szaladó - running

szalag - band, belt, ligament, cordon, tape, stripe, ribbon

szalag (bársonyos selyembõl) - chenille

szalagablak - ribbon windows

szalagcím - banner headline

szalagcsokor - cockade, bow

szalagépítkezés - ribbon building, ribbon development

szalagféreg - tapeworm

szalagfeszítõ - belt tension

szalagfûrész - bandsaw, whip-saw

szalagfûrésszel fûrészel - to whipsaw

szalaggal összefûz - to tape

szalaggal összeköt - to tape

szalaghengermû - strip mill

szalagmikrofon - ribbon microphone

szalagorsó - ribbon spool

szalagos - ligamental, ligamentous, ligamentary

szalagos magnetofon - tape-recorder, tape recorder

szalagos mûvelés - strip cultivation

szalagozógép - spreading-machine, spreader

szalagrózsa - cockade

szalagszerû - ligamental, ligamentous, ligamentary

szalagszövõ lenfonal - spinel

szalagtag - string-course

szalagtársulat - ribbon society

szalagterítõ - spreader

szalagváros - linear city

szalakóta - roller

szálakra bomlik - to ravel, to unravel

szálakra bont - to unravel

szalalkáli - salt volatile

szalamandra - salamander

szalamandrákhoz tartozó - salamandroid

szalamandraszerû - salamandrian, salamandroid, salamandrine

szalámi - salami

szálanként felbont - to unravel

szálas - stringy, filamentary, filamentous

szálas azbeszt - serpentine

szálasság - stringiness

szaldóátvitel - balance to next account, balance carried forward

szaldókontó - balance due

szaletli - summer-house

szálfa - timber tree

szálfát vág - to log

szálfatorlódás - logjam

szálhúzásos kézimunka - drawn work

szalicilsav - salicylic acid

szálka - bone, string, splint, splinter, barb

szálka a szemében - pain in one's neck, a pain in one's neck

szálka nélküli - boneless

szálka vki szemében - to be a thorn in sy's flesh

szálkás - barbed, stringy, bony

szálkás (írás) - scratchy

szálkás él - burr

szálkás stílus - staccato style

szálkát kiszed - to bone

szálkeresztgyûrû - diaphragm

száll - to be on the wing, to fly, flew, flown, to feather

szállás - bivvy, quarters, harbour, billets, lodgment

szállásadó - resetter

szálláshely - quarters

szálláskörlet - quarters

szállásmester - quartermaster

szállásmesteri munkakör - logistics

szállást ad - to harbor, to lodge, to put up, to harbour

szállásutalvány - billet

szállaszt - to sublime

szállasztó készülék - sublimator, sublimatory

szállazulás - chafing

szálldos - to float, to flit, to wing, to fly, flew, flown

szálldos vmi felett - to hover

szállingózik - to feather

szállít - to expedite, to deliver, to carry, to transport

szállít vmit - to supply

szállítás - trans, haul, waftage, carriage, putting, carrying

szállítás alatt - in transit

szállítási díj - waftage

szállítási költségek - haulage

szállítási tilalom alá von - to embargo

szállítási utasítás - forwarding instructions

szállíthatatlan - undeliverable

szállítható - moving

szállítmány - supply, carriage, shipment, arrival

szállítmányirányítás - routing

szállítmányoz - to forward

szállítmányozás - haulage, forwarding

szállítmányozási vállalat - forwarding agency

szállítmányozó - conveyor, supplier, conveyer, haulage contractor

szállító - remover, hauler, caterer, supplier, haulier

szállító bödön - skip

szállító serleg - skip

szállító tartály - skip

szállító vödör - skip

szállítóállványra felrak - to hack

szállítócég - common carrier

szállítócsiga - conveyance worm, conveyor worm, auger

szállítócsúszda - slide

szállítóeszköz - conveyance, means of transportation

szállítóeszközök - means of transportation, transportation

szállítóhajó - transport

szállítókas - skip

szállítókas padozata - deck

szállítómunkás - drawer

szállítószalag - conveyer, conveyor, band, conveyer-belt

szállítótér - carrying capacity

szállítóvágat - plane

szállítóvájat - gateway

szállítóvállalat - common carrier

szállítóvályú - trough

szállítóvödör - scoop

szállj le rólam! - get off my back!, give me a break!

szálló - hostel

szálló korom - loose soot

szálloda - hotel

szálloda bárja - shades

szállodába bejelenti magát - to register at a hotel

szállodába bejelentkezik - to register at a hotel

szállodai kisinas - page

szállodai küldönc - buttons

szállodai szobautalvány - hotel voucher

szállodaigazgató - hotelier

szállodatulajdonos - hotelier

szalma - straw

szalmaágy - pallet

szalmabáb - strawman

szalmaburgonya - shoestring potatoes

szalmacsomó - wisp

szalmacsutak - wad

szalmai tolvajnyelv - cant

szalmakalap - straw

szalmakazal - stack of straw

szalmaköteget készít - to wisp

szalmakötél - twisted straw, bands

szalmakrumpli - French fries, chips

szalmaláng - a flash in the pan, flash in the pan

szalmaszál - chip, straw

szalmával átkötöz - to wisp

szalmával kötöz - to wisp

szalmazsák - pallet

szálmente - nap

szalmiák- - amic

szalmiákszesz - household ammonia, ammonia solution, ammonia water

szalon - parlour, parlor, spare room, saloon, salon

szalonagár - whippet

szalonka - snipe, snipe

szalonkacsõrû angolna - snipe-fish, snipe-eel

szalonkára vadászik - to snipe

szalonkázik - to snipe

szalonképes - presentable

szalonkocsi - parlour-car, parlor-car

szalonkocsi-pincér - porter

szalonna - bacon

szalonnás - clammy

szalonnás kenyér - slack bread

szalonnás osztriga - angels on horseback

szalonnás tojás - eggs and bacon

szalonnaszelet - rasher, bard

szalonnával megtûzdel - to lard

szalonnával tûzdel - to bard

szalonzene - salon music

szálosztályozó - stapler

szálsajtolás - extrusion

szalve - salvo

szalvéta - napkin, serviette

szám - numero, number, digit, numeral, size

szám- - numeral

szám feletti - odd

szám szerint tízen - ten in number

szám szerinti - numerical, numeral

számadás - compt, statement

számadás szerint - as per account rendered

számadásra kényszerít vkit - to bring sy to account

szamár - goosey-gander, donkey, ass, asinine, dicky, dickey

szamár ember - nincompoop, jackass

szamarak hídja - asses' bridge

szamarak padja - dunce's seat

szamárbogáncs - scotch thistle

szamárbõgés - bray

szamárcsikó - ass's colt, ass's foal

szamárfogat - donkey-cart

szamárfül - crease, earmark

szamárfüles sapka - dunce's cap

szamárfület mutat vkinek - to make a long nose at sy

szamárhurut - whooping-cough

szamárhurutja van - to whoop

szamárkodás - monkey business

szamárköhögés - whooping-cough

szamárordítás - bray

szamárság - apple souce, piffle, shucks, bosh, stuff, hogwash

szamárság! - nuts!, horsefeathers!, stuff and nonsense!

szamárságot követ el - to ass about, to make an ass of oneself

szamársüveg - fool's cap, foolscap

szamárvezetõ - black lines

számba jövõ - respectable

számba vesz - to review

számbavétel - review

számbeli - numerical, numeral

számbelileg felülmúl - to outnumber

számbeütõ szerszám - number punch, punch

számelmélet - number theory

számérték - numerical value

számfejtés - accounting department

számít - to reckon, to matter, to count

számít az? - what's the odds?

számít rá - to rely on

számít vkire - to reckon on, to count upon, to bank on sy

számít vminek - to go for, to rate

számít vmire - to bargain for sg, to calculate on sg, to count on

számítás - reckoning, calculus, calculi, estimate, cast

számításba alig jövõ - of small account, of little account

számításba vesz - to make allowance for sg, to allow for

számításba vesz vmit - to reckon with, to take sg into account

számítási hiba - miscalculation

számításokat meghamisít - to cook accounts

számítást végez - to cast an account

számító - scrounging, calculating

számítógép-terminál - terminal

számítógép terminál - terminal

számítógéphez csatolt - on-line

számjegy - figure, digit, numeral, cipher

számkivet - to exile

számkivetés - exile, banishment

számkivetésbe küld - to deport

számkivetésbe megy - to go into exile

számkivetésbe szállít - to deport

számkivetett - outlaw, fugitive, exile

számkivetettet befogad - to reset

számkivetettnek szállást ad - to reset

számla - score, invoice, bill, check, account

számla kiállítása - billing

számla összege - scot

számlabirtokos - account holder

számlája van vkinél - have an account with sy

számlájára és veszélyére - for account and risk of

számlájára ír - to charge

számlák meghamisítása - cooking of accounts

számlakivonat - statement of account

számlál - to number off, to count, to number

számlálás - count

számlálj! - number!

számláló - counter, register, reckoner

számlálókészülék - counter

számlán jóváír - to discharge an account

számlap - clockface, dial, face

számláról leír - to discharge an account

számlát kiállít - to bill

számlát kiegyenlít - to strike a balance, to settle an account

számlát kifizet - to settle an account

számlát küld vkinek vmirõl - to bill sy for sg

számlát megterhel - to charge an account

számlát rendez - to settle an account

számlaviszonyban van vkivel - have an account with sy

számláz - to invoice, to bill

számlázás - billing

számlázható - billable

számlázógép - billing-machine

számmisztika - numerology

számnév - numeral

számok könyve - numbers, book of numbers, the book of numbers

számokból álló - numeral

számol - to cipher, to cypher, to count, to tally, to score

számol vele - to lay one's accounts with

számol vmivel - to figure, to take account of sg, to envisage

számolás - count, figures, reckoning

számolási hiba - miscount

számolásnál elhibáz vmit - to get it wrong

számolni valója van vkivel - have a crow to pluck with sy

számoló - counter, calculating, calculated risk, reckoner

számológép - comptometer, abacus, calculating machine, adder

számolókönyv - reckoner

számolópénz - money of account

számolószerkezet csoport - bank of counters

számon kér - to call sy to account

számon kér vkitõl vmit - to call sy to account for sg

számon tart vmit - to keep count of sg

számontartás - score

számos - a number of, several, many, numerous

számos alkalommal - again and again

számot ad vmirõl - to give an account of sg, to account for sg

számottevõ - considerable, of high account, of some account

számottevõ személyiség - somebody

szamovár - samovar

számoz - to number

számozott basszus - figured bass

számozott példányszámú kiadás - limited edition

szampan - sampan

számrendszer - scale

számsor - sequence, tier

számszeríj - crossbow

számszerû - numerical

számszerû adatok - numerical data

számszerû érték - numerical value

számszerûen - numerically

számszerûen meghatároz - to define numerically, to quantify

számszerûleg kitesz - to aggregate

számtábla - plate

számtalan - uncountable, countless, without number, uncounted

számtalanszor - numbers of times, over and over, often and often

számtan - figures, arithmetic

számtani - arithmetic, arithmetical

számtani közép - average

számtani középarányos - average

számtani középérték - average

számtanpélda - problem

számtanpéldát megcsinál - to do a sum

számtanpéldát megold - to solve a problem, to do a sum

számtárcsa - dial

szamuráj - samurai

számûz - to relegate, to expatriate, to confine, to banish

számûz vkit - to send sy into exile

számûzés - banishment, expatriation, proclamation, ostracism

számûzetés - exile, expatriation, ostracism, banishment

számûzetésbe megy - to go into exile

számûzött - exile, outcast

számvetés - account

számvetést csinál - to cast an account

számvevõ - auditor, controller, comptroller

számvevõ tiszthelyettes - quartermaster sergeant

számvevõszék - audit office

számvivõ - paymaster

számvivõtiszt - paymaster

szán - train, to deplore, to intend, to commiserate, dray

szán vkit - to sympathize with sy, to feel pity for sy

szán vmire - to mark out for sg

szánakozik vki sorsán - to commiserate with sy, to commiserate sy

szánakozó - piteous, pitiful, regretful, pitying

szánakozva - regretfully, pityingly

szánalmas - lamentable, miserly, pathetic, woeful, pitiable

szánalmas alak - sad dog

szánalmasan - pathetically, forlornly, sadly, piteously

szánalmasság - miserliness, pathos, pitiableness

szánalmat ébreszt vkiben - to move sy to pity

szánalmat érez vki iránt - to sympathize with sy

szánalmat nem ismerõ - unpitying

szánalom - commiseration, pity, ruth, compassion

szánalom fogja el - to be seized with pity

szánalom nélküli - unpitying

szánalomra méltó - piteous, lamentable, regretful, woeful, pitiful

szánalomra méltó ember - object

szánalomra méltóan - woefully, pitifully

szanaszét futottak - they ran in every direction

szanaszét hever - to lie about

szanatórium - sanitarium, sanitaria, convalescent hospital

szandál - sandal, sandals

szándék - mind, aim, design, thought, drift, determination

szándék nélküli - involuntary

szándéka vmit megtenni - to be intent on doing sg

szándéka vmit tenni - to be intent on doing sg

szándékában áll - to bear a purpose

szándékában áll vmit megtenni - to plan to do sg

szándékaiban habozó - to be infirm of purpose

szándékaiban határozatlan - to be infirm of purpose

szándékaiban ingadozó - to be infirm of purpose

szándékaiban tétovázó - to be infirm of purpose

szándékok közlése - showdown

szándékol - to design, to purpose, to meditate

szándékolás - contemplation

szándékolatlan - unwitting, unintended

szándékolatlanul - unwittingly

szándékomban állt írni - I meant to write but forgot to

szándékos - purposive, wilful, deliberate, voluntary, willful

szándékos emberölés - wilful murder, voluntary homicide

szándékos mulasztás - wilful default

szándékosan - by design, wilfully, maliciously, willfully

szándékosan árt vkinek - to screw

szándékosan elmulaszt - to balk

szándékosan elszalaszt - to balk

szándékosan nem vesz észre - to give sy a miss

szándékosan tesz vmit - to do sg with intent

szándékosság - purposefulness

szándékozik - to mean, meant, to contemplate, to intend

szándékozik vmit csinálni - to be going to do sg

szándékozik vmit megtenni - to be poised to do sg, to design to do sg

szándékozik vmit tenni - to seek, sought, have thoughts of doing sg

szándékú - meaning, disposed

szandolin evezõ - double paddle

szangvinikus - sanguine

szánhúzó kutya - sled-dog

szanitéc - stretcher-bearer

szankció - sanction

szankciókhoz folyamodik - to take sanctions

szánkó - sled, train, sledge

szánkózik - to sledge, to bob, to sled

szánkózó - tobogganer

szánt - to ear, to plough, to furrow, to plow

szánt-vet - to ear

szánt szándékkal - deliberately

szantálfa - sandalwood

szántalp - bob, runner

szántás - plough, plowing, plow, ploughing

szántás közben legázol - to plough down

szántással felszínre vet - to plough out

szántással kiirt - to plough out

szántóföld - tillage, ploughland, field

szántott - arable

szántóvetõ - ploughman, tiller

szántszándékkal tesz vmit - to do sg with intent

szánutazás - mush

szapó - scoop

szapoly - scoop

szapora - prolific, to breed like rabbits, fleet, smart

szapora érverés - high pulse, quick pulse

szapora pulzus - quick pulse

szaporán - prolifically

szaporán! - look smart about it!, look smart!

szaporaság - prolificacy, prolification

szaporázza a lépést - to go full bat, to hasten the pace

szaporázza lépteit - to put on the pace

szaporít - to propagate, to multiply

szaporítás - propagation

szaporítás (kötésben) - over

szaporodás - propagation, rise, multiplication, reproduction

szaporodási - reproductive

szaporodási százalék - increment per cent

szaporodik - to propagate, to propagate oneself, to add

szaporulat - increment, growth

szappan - soap

szappanalj - spent liquor, spent lye

szappanbuborékot ereget - to blow bubbles

szappanbuborékot fúj - to blow bubbles

szappanhab - lather, suds, soapsuds

szappanhabos - lathery

szappanhabot készít - to make a lather

szappanhabot ver - to make a lather

szappanlé - suds

szappanos - clammy, soapy

szappanos víz - suds, soapsuds

szappanos víz habja - soapsuds

szappanoz - to lather

szappanozás - lathering

szappantartó - soap dish

szapul - to scandalize

szar - stinky, fucking, to be fucked up, dipshit, sleazo

szár - body, stem, beam, barrel, holder, leg, shaft

szar alak - dipshit, shit-hawk, shit-ass, shithead

szar se - sod all

szar ügy - shit, shit city, shit street, shithouse

szar vmi - asshole

szárad - to dry

száradó - withering

szarakodik - to crap around, to fart about, to fart around

szarás - shit, crap

szárát eltávolítja - to stem

szárát leveszi - to stem

száraz - bald, bare, anhydrous, lean, cut and dried, fine

száraz-fúrás - dry hole

száraz baszás - dry-fuck

száraz baszást végez - to dry fuck

száraz bor - dry wine

száraz eljárás - dry process

száraz ember - dryasdust

száraz érc - dry ore

száraz falazás - loose masonry

száraz fehér borfajta - canary sack, sack

száraz fûrész - dry mill

száraz helyen tartandó - to be kept dry

száraz humor - dry humour

száraz kemény hideg - black frost

száraz kenyerét keresi meg - to earn a bare living

száraz köhögés - dry cough, hack

száraz levél - flag

száraz nátha - snifters

száraz pirítós - dry toast

száraz próba - dry test

száraz ruhát vesz fel - to put on dry clothing

száraz sövény - dead hedge

száraz tények - dry facts

száraz ûrmérték - dry measure

száraz üszkösödés - mummification necrosis

szárazan köhint - to hack

szárazat köhint - to hack

szárazbab - dried beans

szárazbab-fõzelék - baked bean

szárazdajka - dry nurse

szárazdokk - dry dock

szárazelem - dry cell, pile, dry pile, dry battery

szárazföld - continent, terra firma, mainland, earth, land

szárazföld felõli - landword

szárazföld megpillantása - landfall

szárazfölddé alakít - to continentalize

szárazföldek elcsúszása - creep of continents

szárazföldi - continental, overland, terrestrial

szárazföldi biztosítás - land insurance, non-marine insurance

szárazföldi éghajlat - continental climate

szárazföldi hadsereg - land army

szárazföldi légi támaszpont - dry basis

szárazföldi patkány - land-lubber

szárazföldi út - overland route

szárazföldi úton - overland

szárazföldön át - overland

szárazföldön és tengeren - on land and at sea, by land and sea

szárazföldre lép - to set foot on shore

szárazkotró - dry dredge

szárazon - prosaically, drily, dryly

szárazon és vízen - on land and at sea, on land and water

szárazon hagy vkit - to leave sy high and dry

szárazon köhög - to cough hackingly

szárazon marad - to stay in the dry

szárazság - dryness, drought

szárazsúly - dry weight

szárazszülés - dry labour

szárba szökik - to shoot up

szárba szökken - to spear

szárbél - pith

szárcsa - coot

szarcsimbók - clinkers

szárcsont - splint

szardellapaszta - anchovy paste

szardínia - sardine, pilchard

szarfaszú - dumbshit, shit-ass, shit-hawk, shit-face, shithead

szarfészek - shithouse

szárfogyasztás - leg narrowing

szarházi - rotter, s.o.b., dipshit, turd

szári - saree, sari

szarik - to dung, to shit, shat, to crap

szárít - to air, to desiccate, to dehydrate, to parch

szárítás - dehydration, curing

szárítás rámán - toggling

szárító - dish rack, dish drainer, withering, dryer

szárító kokszkályha - brazier

szárítóállvány - drainboard, flake

szárítókamra - dry kiln

szárítókas - wattle

szárítókemence - baker

szárítóra felrak - to hack

szárítórakásra felrak - to hack

szárított - dry, dried

szárított fõzelék - dehydrated vegetables

szárított hal - dried fish

szárított tõkehal - stockfish

szárított zöldség - dehydrated vegetables

szarjankó - turd

szarka - pie

szarkalábas írás - spidery handwriting

szárkapocs-csont - splint, splinter-bone, splint-bone

szarkasztikus - sarky

szarkasztikus megjegyzés - hit, kicker

szarkazmus - nip, sarcasm

szarkeverõ - shit-stirrer

szarkofág - sarcophagus

szármaró - cherry

származás - class background, descent, extraction, provenance

származási ág - side, line

származási hely - provenance

származástan - genealogy

származék - progeny, derivative

származik - to come, came, come, to arise, arose, arisen

származik vhonnan - to stem from

származó - resultant

származtat - to derive

származtatás - derivation

szárny - plane, van, flap, flank, side, fan-tail, vane

szárny (ajtó) - leaf, leaves

szárny (kabáté) - tail

szárny (propelleré) - blade

szárny (szélmalomé) - whip

szárny alakú úszóöv - water wings

szárny hajlásvonala - camber line

szárnya vminek - side

szárnyai alá vesz vkit - to take sy under one's wings

szárnyait próbálgatja - to try one's wings

szárnyaival csapkod - to quiver its wings

szárnyak - pens

szárnyal - to wing its flight, to wing its way, to wing

szárnyaló - winged, lofty

szárnyas - winged, fowl

szárnyas ablak - casement-window

szárnyas ajtó - double door

szárnyas anya - wing-nut

szárnyas anyacsavar - wing-nut

szárnyas cipõorr - wing-tip

szárnyas csavar - thumbscrew, wing

szárnyas gyík - pterodactyl

szárnyas kapli - wing-tip

szárnyas légvezeték - flying boom

szárnyas ló - hippogryff, hippogriff

szárnyas rakétalövedék - flying bomb

szárnyas vad - winged game, wildfowl, wing-game

szárnyasaprólék - giblets

szárnyascsavar - butterfly nut

szárnyashajó - hydrofoil

szárnyashús - white meat

szárnyasra vadászik - to fowl

szárnyast megtölt - to stuff a fowl

szárnyasvad - small game

szárnyat ad - to wing

szárnyat bont - to take wing

szárnyát rezegteti - to quiver its wings

szárnyát szegi vkinek - to clip sy's wings

szárnyatlan - wingless

szárnyával érint - to wing

szárnyával szeli a levegõt - to wing its flight, to wing the air

szárnybõr - wing

szárnycsapás - waft, wing-beat

szárnycsapkodás - flutter of wings, beating, flutter, flap

szárnycsattogtatva fut a vízen - to skitter

szárnyépület - ell, van

szárnyfedél - wing-case

szárnyfelület - deck, wing area

szárnyhegy - wing-tip

szárnnyal ellát - to wing

szárnyra kap - to wing its way, to take wing, to wing the air

szárnyra kel - to wing its flight, to wing its way, to take wing

szárnyrezegtetés - flutter, flutter of wings

szárnysegéd - aide-de-camp, aides-de-camp

szárnyszélesség - wing-spread, wingspan, wing-span

szárnyszelvény hajlásvonala - camber line

szárnytámadás - flank attack

szárnytávolság - span

szárnyterhelés - wing load

szárnyú - winged

szárnyvég - wing-tip

szárnyvégi jelzõlámpa - wing-tip landing flare, wing-tip flare

szárnyverdesés - flutter of wings, flutter

szárnyvitorlafa - yardarm

szárnyvitorlarudat behúz - to rig in

szárnyvitorlarudat bevon - to rig in

szárnyvitorlarudat kihúz - to rig out

szárnyvitorlarudat kitol - to rig out

szárnyvonal - feeder, side line

szaroda - shithouse, shittus, shitter

szarong - sarong

szaros - shitty, scuzzy, fucking, crappy

szarozik - to crap around

szart adott - didn't give a shit

szart se ér - not worth a shit

szártépõ gép - shredder

szártetõzõ levél - terminal leaf

szaru - horn

szaru- - horny

szarufa - chevron, rafter, spar, principal

szarufaék - heel

szarufal - quarter

szarufésû - horn comb

szarufolt (ló lábán) - castor

szaruhártya - white of the eye, cornea

szarul - up to shit

szarul érint vkit vmi - to be a kick in the ass

szarul érint vmi vkit - to be a kick in the arse

szarul jön ki vmi vkinek - to be a kick in the ass, to be a kick in the arse

szarus - horny

szarv - horn

szarv alakú serleg - drinking horn, horn

szarv alakú tartó - horn

szarvas - deer

szarvas húsa - venison

szarvas vipera - horned adder

szarvasagancs - head, head of horn

szarvasagancs koronája - palm

szarvasagancs középága - beam

szarvasbika - stag

szarvasbogár - stag-beetle

szarvasborjú - fawn

szarvasbõgés - bell

szarvasbõgést utánoz - to bell

szarvasbõr - deerskin, chamois, chamois, buckskin

szarvasbõr nadrág - buckskins

szarvasgomba - truffle

szarvashús - venison

szarvasmarha - neat

szarvasmarhaféle - bovine

szarvast kutyákkal bekerít - to bring a stag to bay

szarvastehén - hind

szarvasvadász-vezetõ - deerstalker

szarvasvadászat - deerstalking

szarvasszarv-só - salt volatile

szarvával felnyársal - to horn

szarvaz - to horn

szarvcsõrû madár - hornbill

szarvkötél - sheet

szarvszár - sheet

szarvval ellát - to horn

szarzsák - shit-sack

szatén - satin

szatír - goat

szatíra - satire, squib

szatíraíró - satirist

szatírát ír - to squib

szatirikus - satirical

szatirikus eposz - mock-heroic

szatirikus költemény - iambic

szatirikus rajz - cartoon

szatirikus vers - iambic

szatócs - grocer

szatócsüzlet - grocery

szatyor - bag

szattyán - Morocco leather, morocco

szattyánbõr - morocco, morocco leather

szattyánbõrbe kötött - in morocco, morocco bound

szattyánpapír - morocco paper

szauna - sauna

szavahihetõ - trustworthy, creditable, truthful

szavahihetõség - trustworthiness

szavainak igazi értelme - real significance of his words

szavak értelmének kiforgatása - quibbling

szavak értelmét kiforgató - quibbling

szavakba foglal - to phrase, to word

szavakba foglalás - phrasing

szavakba foglalt - wordy

szavakba öntés - phrasing

szavakban - in words

szavakkal - in words

szavakkal ki nem fejezhetõ - beyond expression

szavakkal kifejezhetetlen - no words can describe

szavakkal nem lehet jóllakni - fine words butter no parsnips

szaval - to declaim, to recite

szaval vmirõl - to cant about sg

szavalás - spouting

szavalat - recitation

szavalatba belesül - to bust

szavaló kórus - speech choir

szavalókórus - choral speaking

szavamat adom rá - you may take my word for it, upon my word

szavamra - upon my word, as I am an honest man

szavamra mondom - upon my word

szavamra! - by my troth!, my word!, in earnest!

szaván fog vkit - to pin sy to his word, to pin sy down to his word

szavanna - savanna, savannah

szavát adja - to pawn one's honour, to plight

szavát adja vkinek vmire - to give sy one's word for sg

szavát szegi - to break faith with

szavát tartja - to be as good as one's word, as good as one's word

szavatartó ember - man of his word

szavatol - to warrant

szavatol vkiért - to stand as a guarantor for sy

szavatolás - assurance

szavatos - guarantor

szavatosság - warrant

szavatosságot adó személy - guarantor

szavatosságot vállal vkiért - to stand as a guarantor for sy

szavaz - to divide, to poll, to go to the polls, to vote

szavazás - poll, vote

szavazásra berendel - to whip in

szavazást rendel el - to divide the house

szavazástól tartózkodó személy - abstentionist

szavazat - voice, poll, suffrage

szavazati jog - vote

szavazatok megvásárlása - trafficking in votes

szavazatszámlálás - poll

szavazatszámláló - teller

szavazattöbbség - majority

szavazó - voter, voters, elector

szavazóbíró - lateral judge

szavazócédula - ballot

szavazófülke - polling both

szavazóhelyiség - poll

szavú - voiced

szaxofon - saxophone

száz felett van - to number over a hundred

száz pontot csinál - to knock up a century

század - co., company

századforduló - turn of the century

századik - centenary, centennial

századik évforduló - centenary, centennial

századiroda - orderly room

százados - captain

századosi rang - captaincy, captainship

századosi rangban parancsnokol - to captain

századosi rendfokozat - captainship

századossá lép elõ - to obtain one's captaincy, to get one's company

századossá léptetik elõ - to obtain one's captaincy

századparancsnok - company commander

századvégi - fin de siècle

százalék - percentage, per cent, centile

százalékos növekedés - increment per cent

százdolláros - yard

százéves - centennial, centenary, centenarian

százéves ember - centenarian

százéves évforduló - centenary, centennial

százezer font - plum

százlábú - centipede

száznál többet számlál - to number over a hundred

százrétû gyomor - third stomach

százszor is megmondtam már - I told you so again and again

százszorszép - moonflower, daisy

szcenárium - scenario

szeánsz - seance, sitting, séance

szecska - chaff, chop

szecskavágó - chaff-cutter, chopper

szecskáz - to chaff

szed - to pull, to pick, to glean

szed (szöveget) - to typeset

szed (virágot) - to cull

szedálás - sedation

szedán - saloon car, sedan

szedán-kabriolet - single cabriolet

szedatívum - depressant

szedd a lábad! - pretty damn quick!, look smart about it!

szedd össze magad! - take a pull on yourself!, pull yourself together!

szedeget - to pick, to peck

szédeleg - to feel giddy, to giddy, to turn giddy

szédelegve - vertiginously

szédelgés - fake

szédelgést követ el - to pull a fast one

szédelgõ - fraud, skin, mountebank, faker, fake

szédelgõen feldicsér - to chant

szedendõ anyag - matter

szeder - blackberry, mulberry

szederfa - mulberry

szederjes lesz az arca - to become black in the face

szedés - typesetting, picking, matter, setting

szedési - typographical, typographic

szedést olvas - to read in the metal

szedést ritkít - to white out

szedett - picked

szedett-vedett - patchy

szedett-vedett hadsereg - ragtime army

szedi a lábát - to stir one's stump, to skitter

szedi a sátorfáját - to hop off, to pick up one's moorings

szédít - to beguile, to giddy

szédítés - coaxing, rap, hocus pocus

szédítõ - dizzying, giddy, dizzy, vertiginous

szédítõ beszéd - cant

szédítõen - vertiginously, giddily

szedõ - setter, picker

szedõ munkás - picker

szedõgépsor - slug

szedõlapát - spatula

szedõszekrény - chase

szedõszekrény alsó része - lowercase

szedtevette! - rabbit it!, odd rabbit it!

szédül - to swim, swam, swum, to feel giddy, to turn giddy

szédülékeny - woozy

szédülés - giddiness, swim, dizziness, vertigo

szédüléssel járó - vertiginous

szédületes - giddy

szédületes siker - giddy success

szédülni kezd - to grow vertiginous

szédülõ - vertiginous, giddy, dizzy

szédülök - my head is going round, my brain reels

szédült - blithering

szédülve - vertiginously

széf - safe

szeg - stud, spike, pin, to hem, tack, peg

szegecs - stud, rivet

szegecsel - to rivet

szegecselõ - punch

szegecselõ kézisajtó - riveting burr

szegecselõ üllõ - dolly

szegecselõgép-matrica - dolly

szegecselõrúd - punch

szegecset kiránt - to punch out

szegecsfejezõ - riveting punch, dolly, rivetting punch

szegecsfejezõ szerszám - riveting punch, rivetting punch

szegecskiverõ - drift

szegedilla - seguidilla

szegekkel kiver - to stud

szegély - braid, fringe, verge, periphery, seam, band, bed

szegélyárok - gutter

szegélybevarró gép - listing machine

szegélydísz - gimp, frieze, trimmings

szegélydísszel díszít - to gimp

szegélydöntés - strip felling

szegélyez - to fringe upon, to trim, to fringe, to rim

szegélyez vmivel - to flank with sg

szegélyezés - piping, trim

szegélyezett - rimmed

szegélyezõ - terminal

szegélyezõgép - listing machine

szegélyléc - frieze, batten, washboard

szegéllyel ellát - to margin, to welt

szegény - skint, beggar, poor, penniless, pauper, hungry

szegény agyondolgozott nõ - scrub

szegény ember - beggar

szegény fejem! - poor me!

szegény ördög - poor devil, wretch, a poor blighter, poor blighter

szegény ördög! - poor beggar!

szegény sorba juttat - to pauperize

szegény sorsú - mean

szegényadó - poor rate

szegényellátás - relief, maintenance of the poor

szegényes - pokey, scrimp, scrimpy, miserly, poorish, skimpy

szegényes kiállítású darab - badly got up play

szegényesen - meanly

szegényesen él - to shuffle

szegényesen eléldegél - to scrape along

szegényesség - miserliness, scantiness

szegénygondozás - relief

szegénygondozó hivatal - board of guardians

szegényház - poorhouse, union, pauper asylum

szegényjogon perel - to sue in forma pauperis

szegényjogon perlekedõ személy - pauper

szegényjogos - pauper

szegénylegény - footpad

szegénynegyed - rookery, slums

szegénység - need, poverty, penury, necessity, pauperization

szegénység vasmarka - grip of poverty

szegénysegélyezés - relief

szegénységi fogadalmat tesz - to take a vow of poverty

szegés - hemming, hem, seam

szeges cipõvel lerúg - to spike

szeges cipõvel megrúg - to spike

szeget kiránt - to punch out

szegetlen - unhemmed

szegett - seamed

szegez - to spike

szegez (fegyvert) - to train

szegfû - carnation

szegfûszeg - clove

szegfûszegolaj - oil of cloves

szeggel átszegez - to spike

szeggel átver - to spike

szeggel kivert díszítés - stud

szeggel megerõsít - to pin

szeggel odaerõsít - to pin

szeggel összefog - to pin

szegmens - section

szegõ - lace

szegõdtet - to take on

szegõszalag - tape

szegõszalaggal eldolgoz - to tape

szegõszalaggal nem befoglalt - unbound

szegõzsinór - piping

szegycsont - breastbone, sternum, sterna

szegycsontvelõ - sternum chisel

szégyeldd magad! - fie upon you!

szégyell vmit - to be ashamed of sg

szégyelld magad! - fie!, shame on you!

szégyen - disparagement, shame, disrepute, ignominy

szégyen gyalázat! - this is an outrage!

szégyenbe hoz - to shame

szégyenbélyeg - stigma, stigmata

szégyenére válik - to be a disgrace to

szégyenére van - to disgrace

szégyenfolt - slur, blot, blemish, blur, stain, spot

szégyenfoltja vkinek - to be a disgrace to

szégyenkezés - shame, embarrassment, self-abasement

szégyenkezik - to blush, to feel cheap, to be ashamed of sg

szégyenkezõ - shamefaced

szégyenkezve - shamefacedly

szégyenletes - ignominious, dirty, opprobrious, reproachful

szégyenlõs - diffident, timid, sheepish, shamefaced, shy

szégyenlõsen - shyly, sheepishly, shamefacedly

szégyenlõsség - timidity, shamefacedness, timidness

szégyenpad - cutty-stool, dunce's seat

szégyentelen - unabashed, shameless

szégyentelenül - unabashedly

szégyenteljes - shameful, disgraceful

szeizmikus - seismic

szeizmikus jelenségek - seisms

szeizmikus terület - seismic country

szeizmofón - seismophone

szeizmográf - seismograph

szeizmográfia - seismography

szeizmológia - seismology

szeizmológiai - seismological

szeizmológus - seismologist

szeizmométer - seismometer

szeizmotektonikai - seismotectonic

széjjeldörzsölés - friction

széjjelhány - to litter

széjjelhúz - to pull different way

széjjelmegy - to sunder

szék - chair

szekál - to nag at sy, to haze, to twit, to kid, to badger

székel - to go to stool, to stool, to shit, shat, to dump

székelés - shit, movement, motion, defecation

székelõ - resident

szekér - cart, wagon, dray

szekerce - hatchet

szekereket tábor köré helyez - to laager

szekérerõdöt alkot - to corral

szekéroldal - rave

szekérrúd - shaft

szekértábor - lager, laager

szekértábort létesít - to laager

székestõl hátra fordul - to wheel round one's chair

székét átfordítja - to wheel round one's chair

székét áttolja - to wheel round one's chair

székfoglaló - inaugural

székfoglaló játék - musical chairs

székház - hall

székhely - seat

székláb - chairleg

széklet - shit, defecation, stool, doo-doo

székrekedés - stoppage, constipation

székrekedése van - to be bunged up

székrekedéses - constipated

székrekedést okoz - to constipate, to obstruct

szekrény - chest, press, cupboard, wardrobe, case, body

szekrény (tornaszer) - box

szekrényes öltözõ - locker room

szekreter - escritoire, bureau, bureaux

székrõl lemászik - to get off a chair

szekta - sect

szektor - sector

szekularizáció - secularization

szekvencia - sequence

szel - to slice, to slice off

szél - confine, shelf, shelves, ledge, breeze, margin

szél alatti - leeward

szél alatti hátsó rész - lee quarter

szél alatti oldal - lee side

szél alatti part - lee shore

szél ellen - head on to the wind

szél ellen halad - to steer end on the wind

szél ellen kormányozza a hajót - to steer end on the wind

szél felé - head on to the wind, windward

szél felõl - windward

szél felõli - windward

szél hirtelen irányváltozása - chop of the wind

szél irányába áll (hajó) - to lay to

szél irányába nézõ - weather

szél irányában - down the wind, windward

szélárnyék - lee

szélárnyékos - leeward

szélbe kormányoz (hajót) - to lay ahold

szélben szárít - to wind

szélcsatorna - wind tunnel

szélcsend - lull, smooth, calm

szélcsendes átkelés - smooth passing, smooth crossing

szélcsendzóna - calm belt

szélcsipkézett - scalloping

széldeszka - slab, bridging

széldzseki - windbreaker, windcheater

széle vminek - circumference, verge, brim, border, rim, side

szeleburdi - featherbrain, thoughtless, flighty, giddy

szeleburdiság - thoughtlessness

szelek játékának kitéve - adrift

szelektív - selective

szelektív védelem - selective system

szelektív vevõ - selective receiver

szelektivitás - selectivity

szelektor - separator

szelel - to van, to draw, drew, drawn, to winnow

szelelõakna - port

szelelõlapát - van

szelelõlyuk - port, blow-hole, vent

szelelõrosta - van

széleltérítés-jelzõ - drift indicator

szelemen - ridge-pole

szelén - selenium

szélén vminek - on the brink of sg

szelep - damper, valve, ventil

szelepcsappantyú - valve flap

szelepemelõ kar - rocker

szelepes fúró - auger

szelephimba-emelõ - rocker actuator

szelephimba-mûködtetõ - rocker actuator

szelepszár - plunger

szélerõk - lateral forces

szeles - giddy-pated, featherbrain, perky, dirty, gusty

széles - broad, wide, large

széles csípõjû - broad in the beam

széles deszka - plank

széles e világon - far and wide

széles ejtésû magánhangzó - slack vowel

szeles ember - giddy pate

széles farú - broad in the beam

széles fedélzetû - broad in the beam

széles gesztus - sweeping gesture

széles halfarok alakú gázégõ - fish-tail burner

széles karimájú - wide-brimmed

széles karimájú kalap - picture hat, sundown, sunhat

széles karimájú mexikói kalap - sombrero

széles karimájú nemezkalap - stetson

széles karimájú nõi kalap - halo hat

széles karimájú szalmakalap - sundown

széles körben alkalmazott - to be widely used

széles körû - expansive, large

széles körû hatalom - large powers

széles lapos párkány - lintel course

széles látókör - breadth of view, liberality

széles levelû gyékény - flag

széles medencéjû - broad in the beam

széles mosoly - smile from ear to ear

széles mozdulat - sweeping gesture, flourish

széles néprétegek - hoi polloi, grassroots

széles néptömegek - masses

széles pengéjû kés - machete

széles szájú bögre - beaker

széles teret nyújt vkinek - to give sy plenty of elbowroom

széles torkolat - arm of the sea

széles tömegek - masses

széles út - boulevard

széles utca - avenue

széles vágású betû - broad face

széles vállú ember - man with broad shoulders

szélesedik - to broaden

szélesedõ kiképzés (ablaké) - splay

szélesedõen képez ki - to splay

szélesen - wide, broadly

szélesen kifekvõ inggallér - widespread collar

szélesen vigyorog - to laugh from ear to ear

szélesít - to deepen, to flare out, to broaden

széleskörû - comprehensive, wide, extensive, far-flung, large

széleskörû hatalom - large powers

széleskörû szabadság - large liberty

széleskörû tudás - wide range of knowledge

széleskörûen - expansively

széleskörûen hasznosít vmit - to make extensive use of sg

széleskörûség - comprehensiveness

szélesre - wide

szélesre kitárva - wide open

szélesre tár - to fling open

szélesre tárt - wide-flung

szélesség - spread, breadth, width, latitude

szélességi fok - parallel of latitude, latitude

szélességi kör - parallel, parallel of latitude, line of latitude

szélesztett tenyészet - streak culture

szelet - snip, cut, slice, band, sliver, steak, chip, slab

szélet élez - to feather

szelet elfog - to back-wind

szelet sült hús - cut off the joint, cut from the joint

szeletekre felvág - to slice up, to slice

szeletekre oszt - to section

szeletekre vág - to slice up, to slice

szeletel - to slice, to chip

szeletelõkés - carving knife, carver

szeletelt - chipped

szeletke - nip

szélez - to cant

szélfél - weather-gage, weather-gauge

szélfelõli oldalon középen - on the weather beam

szélfogó - ventilating-pipe, ventilating-cowl, windbreak

szélfútta - windswept, windtorn, wind-swept

szélfútta esõ - driving rain

szélfúvás - waft

szélhajtó küsz - bleak

szélhámos - sharper, con man, confidence man, chiseler, rooky

szélhámoskodás - rig

szélhámoskodik - to swindle

szélhámosság - smart practice, quackery, roguery, humbug, cole

szélhûdés - apoplexy, palsy, stroke

szélhûdéses - spastic, apoplectic

szeli a levegõt - to wing

szeli a vizet - to slice the water with an oar

szelíd - gentle, tame, bland, sweet, meek, subdued, light

szelíd arckifejezés - angel face

szelíd hangon - in a subdued tone, in a subdued voice

szelíd sárga kanári - jonquil

szelídebbé tesz - to humanize

szelíden - blandly, placidly, meekly, gently, mildly

szelídgesztenyefa - chestnut tree

szelídítés - taming

szelídítõ - tamer

szelídség - meekness, mildness, tameness

szelindek - mastiff

szelindekdenevér - mastiff bat, bulldog bat

szélirány - direction of wind

szélirányba folyó árapály - lee tide

szélirányba mért távolság - lee-gage, lee-gauge

szélirányban - down-wind

szélirányjelzõ - wind-sock

széliránymutató - wind-sock

széljárat - scuttle

széljárta - wind-swept, drafty, bleak, draughty, windswept

széljegyzet - note, side note, marginal note, gloss

széljegyzetekkel ellát - to margin

széljegyzetel - to margin

széljelzõ berendezés - gust detector, gust alleviator

szélkakas - weathervane, vane

szélkerék - windmill

széllel fut - to bring the wind aft

széllel küzd - to beat about

széllel szembe hajózik - to sail near to wind

széllel szembefordít - to back-wind

széllel szemben kikötött hajó - ship moored head to

széllel szemben vitorlázik - to sail close to the wind, to sail near to wind

széllelbélelt - empty-headed

szellem - spectre, jinni, jinn, shadow, ghost, jinnee, jinn

szellem világában - in the mental sphere

szellemes - witty, ingenious, neat, snappy, smart, facetious

szellemes csipkelõdés - attic salt

szellemes dolgokat mond - to say smart things

szellemes ember - wit

szellemes gúny - attic salt

szellemes hasonlat - conceit

szellemes megjegyzés - bon mot, witticism

szellemes ötlet - conceit, sally, crack

szellemes társalgó - wit

szellemes visszavágás - neat retort

szellemeskedés - witticism

szellemeskedik - to say smart things

szellemeskedõ - quipper

szellemesség - wit, neatness, sparkle, esprit, salt

szellemet felidéz - to raise a ghost

szellemet idéz - to raise a ghost, to conjure

szellemet ûz - to lay a ghost

szellemi - pneumatic, otherworldly, spiritual, intellectual

szellemi agyonhajszoltság - mental strain

szellemi beállítottság - attitude of mind

szellemi befogadóképesség - range

szellemi depresszióban szenved - mentally afflicted

szellemi dermedtség - stupor

szellemi élet terén - in the mental sphere

szellemi értékrend - values

szellemi felkészültség - mental outfit

szellemi foglalkozás - profession

szellemi kaliber - stature

szellemi képesség - power of mind

szellemi képességeit használja - to intellectualize

szellemi kifáradás - brain-fag

szellemi központ - seat of learning

szellemi munkás - white collar worker

szellemi nagyság - luminary

szellemi pályán lévõk - professional classes

szellemi párbaj - battle of wits

szellemi párviadal - encounter of wits

szellemi perverzió - mental twist

szellemi sziporka - a flash of wit, flash of wit, spark of wit

szellemi táplálék - nutriment

szellemi tompaság - slowness

szellemi túlerõltetés - mental strain

szellemi zûrzavar - haze

szellemidézés - psychomancy

szellemidézõ - conjurer, spookist, conjuror

szellemileg - spiritually

szellemileg fejlõdik - to intellectualize

szellemileg zavart - disoriented

szellemke - psyche

szellemtelen - witless

szellemvasút - scenic railway

szellent - to cut the mustard, to cut the cheese, to toot

szellentés - fart

széllovas - windsurfer

szellõ - zephyr, breeze, air, waft

szellõ fújdogál - to breeze

széllökés - squall, flurry, blast, blow, waft, gust of wind

szellõrózsa - anemone

szellõs - breezy, airy

szellõzés - ventilation, aeration

szellõzéssel ellát - to ventilate

szellõzetlen - unvented, inventilated

szellõzõ - aerator, ventilating

szellõzõajtó - bearing door

szellõzõakna - ventilating shaft

szellõzõjárat - intake

szellõzõkerék - ventilating fan

szellõzõlyuk nélküli - ventless

szellõzõnyílás - ventilator, blow-hole

szellõztet - to vent, to air, to wind, to ventilate

szellõztetés - ventilation, gassing

szellõztethetõ - ventilable

szellõztetõ - ventilating, ventilative

szellõztetõ ajtó - trapdoor

szellõztetõ berendezés - ventilating-engine, ventilation

szellõztetõ készülék - fan, stench-pipe

szellõztetõablak - ventilator

szellõztetõcsõ - funnel

szellõztetõkészülék - ventilator

szellõztetõkürtõ - funnel

szélmalmokban gazdag - windmilly

szélmalom - windmill

szélmalomharcot folytat - to fight windmills, to tilt at windmills

szélmalomharcot vív - to tilt at windmills, to fight windmills

szélmalomkar - van

szélmalomkerék karja - sail-arm

szélmentes oldal - lee side

szélnek - windward

szélnek ereszt - to wind, to wing

szélnek kitesz - to wind

szélnek kitett - windward

szélnek vitorlázó képesség - windward ability

széloldal - windward, weather-gauge, weather-gage

széloldali - windward, weather

szélragasztás - sealing

szélroham - flaw, squall, white squall, blast, gust of wind

szélrózsa - compass rose, compass card

szélrózsa irányai - points of the compass

szélrózsa minden irányába - to the four winds

szélrózsa vonásának negyede - quarter

szélsebesen fut - to scud

szélsõ - terminal, extreme, winger

szélsõ (futballban) - wing

szélsõ érték - extreme

szélsõ értékek - end values

szélsõ gép - wingman, wingmen

szélsõ jobboldal - extreme right

szélsõ jobboldali - extreme right

szélsõbaloldali - red

szélsõérték-feladat - maximalization problem

szélsõfedezet - wing halves

szélsõjobb - extreme right

szélsõjobboldali - high Tory

szélsõk lefutása - dash by the forwards

szélsõség - extremity, extreme

szélsõségbe menõen - excessively

szélsõséges - extreme, fantastic, inordinate, exaggerated

szélsõséges eset - extreme case

szélsõséges idõjárás - intemperate weather

szélsõséges irányzatú ember - extremist

szélsõséges nacionalizmus - extreme nationalism

szélsõséges nézeteket vall - he is extreme in his views

szélsõségesen - excessively, exaggeratedly, inordinately

szélszorulás - flatulence

széltében - over

széltében-hosszában - all over, far and wide

széltépte - windtorn

széltoló - lame duck

széltõl mentes hely - lee

széltõl védett hely - leeward

széltõl védett helyre - leeward

széltõl védett oldal - leeward

széltõl védett oldalra - leeward

szélugrás - chop of the wind

szélütés - apoplexy, palsy

szélütött - palsied

szélváltozás - slant of wind

szélvédõ - windshield, windscreen

szelvény - segment, profile, coupon, cut, check, section

szelvényekre oszlás - segmentation

szelvényekre osztás - segmentation

szelvényes - segmental

szelvényutalvány - talon

szelvényvas - shape, iron section

szélvihar - squall

szélvihar dühöng - it is blowing a gale

szélvihar van - it is blowing a gale

szélviharos - squally

szélzsák - air sock, sleeve, wind-sock, air sleeve, air tee

szem - burgeon, eye, offset, grain, bud

szem- - optical, optic, ophthalmic

szem (jégesõé) - stone

szem (kötésen) - stitch

szem betapasztása - occlusion of the eyelids

szem elé tárul - to unfold

szem elõtt - to the fore

szemafor - signal, signal gantry, gantry, semaphore

szemafor- - semaphoric

szemafor útján közöl - to semaphore

szemaforjeladás - semaphore-signal

szemaforjelzés - semaphore-signal

szemaforkar - semaphore arm

szemaforral továbbít - to semaphore

szemafort szabadra állít - to throw a signal off

szemafort tilosra állít - to pull a signal on

szembe - squarely

szembe fúj a szél - have the wind in one's teeth

szembe ötlik - to catch one's eyes

szembe találja magát vmivel - to be up against sg

szembe vmivel - over against sg

szembeállít - to contrast, to match, to oppose

szembeállít vkit vkivel - to pit against sy, to pit sy against sy

szembeállít vmit vmivel - to set sg against sg

szembeállítás - antithesis, antitheses

szembeállítható - opposable

szembeállított ránc - slot pleat

szembefordítható - opposable

szembefordul - to wheel round, to turn against, to wheel about

szembehelyezkedik - to oppose, to counter

szembejövõ forgalom elsõbbsége - oncoming traffic has priority

szembekötõsdi - blind-man's buff, blind man's buff

szemben - squarely, in front of, oppositely, vis-à-vis

szemben álló - cross, vis-à-vis

szemben álló vmivel - alien to sg

szemben állva - oppositely

szemben az árral - up the stream

szemben lakik - he lives across the street

szemben levõ - opposite

szemben vmivel - over against sg

szembenáll - to be up against sg, to front

szembenállás - opposition

szembenéz - to front, to outbrave

szembenéz a tényekkel - to face the issue

szembenéz vele - to face it

szembenéz vmivel - to envisage, to face

szembeötlik - to stand out

szembeötlõ - obtrusive, salient

szemberánc - slot pleat, inlay

szembesít - to confront

szembesít vkit vkivel - to front sy with sy

szembesítés - confrontation, confronting

szembesítõ - confrontational

szembeszáll - to dare, durst, to confront, to outbrave, to balk

szembeszáll vkivel - to set sy at defiance, to stick up to sy

szembeszáll vmivel - to set one's face against sg

szembeszegül - to resist

szembeszökõ - high-contrast, evident, bold

szembetalálkozik - to cross

szembetûnõ - conspicouos, upfront, outstanding, conspicuous

szembetûnõ különbség - decided difference

szembetûnõ volta vminek - conspicuousness

szembetûnõen - conspicuously

szembetûnõen a legjobb - by far the best

szembogár - pupil, black of the eye

szemceruza - eye-liner

szemcsapágy - integral bearing

szemcse - corn, speck, globule, particle, pellet, grain

szemcsés - granular, grainy, grained

szemcsés felületû - grained

szemcsésít - to pellet

szemcsésség - grain

szemcseszerkezet-mérés - granulometry

szemcséz - to grain, to pellet

szemcsézés - comminution

szeme elõtt tart vkit - to keep track of sy

szeme fénye - apple of one's eye

szeme láttára - before one's face

szeme láttára vkinek - under one's very eyes, before one's very eyes

szeme sarkából néz - to cast a sidelong glance

szeme se rebben - not bat an eyelid

szemébe - to his face

szemébe húzott kalappal - with his hat over his eyes

szemelget - to peck

szemellenzõ - blinkers, peak

szemellenzõs - hooded, blinkered

szemelt - picked

szemelt érc - spalls

szemelvény - excerpt, extract

szemelvények - extracts

személy - creature, character, head, number, person

személy- - personal

személy szerint - personally

személyazonosság - identity

személyazonosság bizonyítása - proof of one's identity

személyazonosság igazolása - proof of one's identity

személyazonosság megállapítása - identification

személyenként - a head, per head

személyes - personal

személyes használati tárgyak - articles for personal use

személyes ingóságok - personal assets

személyes megbeszélés - personal interview

személyes névmás - personal pronoun

személyes varázs - charisma, charismata

személyesen - personally, in the flesh and blood, in the flesh

személyesen érdekelt vmiben - have an ox to grind

személyeskedés - personalities

személyeskedik - to indulge in personalities, to be personal

személyeskedõ - personal

személyeskedõ megjegyzések - personal remarks

személygépkocsi - motor-car, automobile

személyi - personal

személyi adatok - personal data

személyi állomány - all ranks

személyi biztonság - personal safety

személyi hír - personal

személyi hírek - personal

személyi igazolvány - identity card

személyi juttatás - personal allowance

személyi kultusz - personality cult

személyi pótlék - personal allowance

személyi tulajdon - personal property, personal estate

személyiség - personality, character

személyivé alakít - to personalize

személyivé formál - to personalize

személyivé tesz - to personalize

személyleírás - portrait

személypoggyász feladási bárca - trunk check

személypoggyász tárolási bárca - trunk check

személyre szóló - personalized

személyszállító hajó - liner

személyszállító postakocsi - diligence

személyszállító vonat - passenger train

személyvonat - slow train, stopping train

személyzet - staff, personnel, crew

személyzet közös ebédlõje - servant's hall

személyzeti bejárat - side entrance

személyzeti ebédlõ - servant's hall

személyzeti nappali szoba - servant's hall

személyzeti szállás - forecastle

személyzettel ellát - to staff

személyzettel gyengén ellátott - under-staffed

személyzettel rosszul ellátott - under-staffed

szemen vág vkit - to bung up sy's eye

szemenszedett hazugság - unmitigated lie, monstrous lie

szemer - grain

szemére hány - to object sg to sy

szemére hány vkinek vmit - to throw sg in sy's teeth

szemére vet - to object sg to sy

szemére vet vkinek vmit - to tax sy with sg, to reproach sy for sg

szemérem- - pubic

szeméremajkak - labia

szeméremrés - entrance to the vagina

szeméremsértõ - pornographic

szeméremsértõ író - pornographer

szeméremsértõ irodalom - pornography

szeméremsértõ képek - pornography

szeméremtest - pudendum, pudenda

szemerkél - to spit, spit

szemerkél (esõ) - to spit, spat, to spit

szemerkélõ esõ - spit

szemérmes - coy, chaste, shamefaced, prim, bashful, shy

szemérmesen - chastely, coyly, shyly, shamefacedly

szemérmesség - shyness, shamefacedness

szemérmetlen - shameless, dirty

szemérmetlen hazugság - bald lie

szemérmetlen szömörcsög - stinkhorn

szemernyi - scintilla, iota

szemernyi esélye sincs - have not a shadow of a chance

szemes kávé - whole coffee

szemes takarmány - hard food

szemesedik - to seed

szemesnek áll a világ - first come first served

szemészet - ophthalmology

szemészeti - ophthalmological

szemeszter - term, semester

szemét - rubbish, rubbishy, sweepings, scum, sleazo, trash

szemét- - scummy

szemét alak - turd

szemét beköti vkinek - to blindfold

szemét elhordása - disposal of refuse, disposal of rubbish

szemét eltávolítása - refuse disposal

szemet fárasztó fény - trying light

szemet felszed - to pick up a stitch

szemet huny vmi felett - to shut one's eyes to sg, to connive at sg

szemet hunyás - connivance

szemét lerakás tilos! - commit no nuisance!

szemet letapaszt - to occlude the eyelids

szemét mereszti - to stare, to goggle one's eyes, to glare

szemét mereszti vmire - to pore on sg, to pore upon sg

szemét népség - dirty lot

szemét rászegezi vmire - to fasten one's eyes on sg

szemet sértõ - eyesore

szemet szemért - measure for measure

szemet szemért fogat fogért - tit for tat

szemet szúr - to catch one's eyes

szemétdomb - garbage heap, tip, clamp, rubbish heap

szemétégetõ - incinerator

szemétégetõ kazán - refuse burner

szemetelés - littering, making a mess

szemetelés (esõé) - drizzling

szemételtávolítás - waste elimination

szemétemésztés - waste elimination

szemetes - rubbishy, refuse

szemetes zsák - bin liner

szemeteskocsi - sanitary truck, refuse collection vehicle

szemetesláda - refuse bin

szemétgödör - refuse pit

szemétkedik - to bugger sy around, to bugger sy about, to sass

szemétkosár - litter basket, litter bin

szemétláda - trash can, refuse bin, scuzzbag, yuk, creep, yuck

szemétlapát - dustpan

szemétledobó - solid waste chute

szemétlerakó - landfill, refuse dump, shoot

szemétlerakó telep - dump

szemétrakás - dump

szemétre dob - to scrap

szemétszállító jármû - dump

szeméttartó - waste bin, garbage can, rubbish bin, trash can

szeméttelep - dump

szemével figyelmeztet - to wink a hint

szemével int vkinek - to wink at sy

szemével kutatva keres - to pan

szemével kutatva néz - to pan

szemez - to graft, to bud, to slip, to inoculate, to ogle

szemfedél - pall, shroud

szemfedõ - shroud

szemfehérje - white of the eye

szemfényvesztés - hanky-panky, abuse, flannel, legerdemain

szemfényvesztést ûz - to juggle

szemfog - tush, canine tooth, eye-tooth, canine

szemforgatás - sanctimony

szemforgató - sanctimonial, sanctified, sanctimonious

szemfüles - mercurial, to be up to snuff, vigilant, watchful

szemfülesen - watchfully

szemgolyó - orb, eyeball

szemgödör - orbit

szemgyulladás - ophthalmia

szemhatár - horizon

szemhegyezés - pointing

szemhéj - lid, eyelids

szemhéjfesték - eye shadow

szeminárium - practical class, class work, seminar, seminary

szemita - Semite, Semitic

szemitizmus - semitism

szemkötõ - eye patch

szemközt - vis-à-vis

szemközt táncoló személy - vis-à-vis

szemközti - vis-à-vis

szemközti ház - house over the way

szemle - review, survey, parade, visitation, muster

szemlefutás - run

szemlefutás (harisnyán) - run

szemleív - machine proof

szemlél - to contemplate

szemlélés - observing

szemlélet - approach

szemléletes - clear, forcibly descriptive, vividly descriptive

szemléletes leírás - lively description, graphic description

szemléletesen - graphically

szemléletmód - approach, outlook

szemlélõ - bystander, beholder

szemlélõdés - contemplation, introspection, observing

szemlélõdõ - contemplative

szemléltet - to exemplify, to demonstrate

szemléltetés - demonstration

szemléltetõ eszköz - visual aid

szemléltetõ óra - object-lesson

szemléltetõ példa - object-lesson

szemlencse - eye-glass, eyepiece, crystalline lens

szemlencse- - crystalline

szemlére tétel - show-off

szemlére vonul - to parade

szemlét tart - to parade, to review

szemleút - round

szemmagasságban - at eye-level

szemmel látható - evident, manifest, noticeable

szemmel láthatóan - markedly, manifestly, evidently

szemmel láthatólag - to all intents and purposes

szemmel tart - to eye, to screw

szemmel tart vkit - have one's eyes on sy, to keep an eye on sy

szemmel tart vmit - to give an eye to sg

szemmérték után - at a rough estimate, on a rough estimate

szemmozgás - cast

szemnyitogató élmény - eye-opener

szemölcs - wart, mole

szemöldök - eyebrow, brow, brows

szemöldökfa - yoke, transom, lintel

szemöldökfesték - mascara

szemöldököt ráncol - to frown

szemöldökráncolás - frown

szempilla - eyelashes, lash

szempillafesték - mascara

szempillája sem rezzent - he never batted an eyelash

szempillantás - coup d'oeil, wink

szempont - aspect, standing-point, regard, point of view, way

szemrebbenés - flutter

szemrebbenés nélkül - without a wink of the eyelid, in cold blood

szemrehányás - tax, opprobrium, expostulation, blame, reproach

szemrehányást tesz - to reproach, to jack up

szemrehányást tesz vkinek - to twit sy with sg, to haul sy over the coals

szemrehányó - reproachful, expostulatory

szemrehányóan - reproachfully

szemrevaló - easy to look at, seemly, easy on the eye

szemrevételez - to survey

szemsérülés - ocular lesion

szemszög - angle, point of view, slant

szemtanú - witness, eyewitness

szemtanúja a rémtetteknek - to witness atrocities

szemtanúja a szörnyûségeknek - to witness atrocities

szemtanúja az atrocitásoknak - to witness atrocities

szemtelen - impudent, naughty, cheeky, arrogant, brash, brassy

szemtelen felelet - backtalk, back-chat

szemtelen fráter - squirt

szemtelen fruska - saucy baggage

szemtelen kis alak - whipper-snapper

szemtelen kölök - saucy baggage

szemtelen pasas - cool customer

szemtelen rábámulás - leer

szemtelen srác - saucy baggage

szemtelenkedik - to take liberties with sy, to sauce

szemtelenkedik vkivel - to be impertinent to sy

szemtelenség - impudence, impertinence, sauciness, confidence

szemtelenség netovábbja - height of impertinence

szemtelenségeket mond vkinek - to be impertinent to sy

szemtelenül - insolently, boldly, brashly, pertly, cheekily

szemtelenül szembeszáll - to outface

szemtelenül végigmér vkit - to stare sy out of countenance

szemtelenül viselkedik vkivel - to be impertinent to sy

szemtermés - grain crop

szemtõl szembe - face to face, eye to eye, front to front

szemtükör - ophthalmoscope

szemügyre vesz - to see, saw, seen, to traverse, to take stock of

szemügyre veszi a helyet - to shop around

szemüreg - orbit

szemüreg alatti - suborbital

szemüregi - orbital

szemüveg - pair of eye-glasses, glasses, spectacles, specs

szemüveg szárai - sides of spectacles

szemüveges - spectacled, bespectacled

szemvillanás - twinkle, cock of the eye

szemvíz - wash

szemzug - corner

szén - carbon, coal

széna - hay

szénakazal - haystack

szénaköteg - bottle

szénakötözõ huzal - haywire

szénalazító - aerator

szénanátha - hay fever

szénapadlás - loft

szénapajta - Dutch barn, hayloft, barn

szénapor - hayseed

szénarend - windrow

szénarendek - windrow

szénát forgat - to make hay

szénát kaszál - to make hay

szénatörek - hayseed

szenátus - senate

szénavilla - groom

szénbánya - colliery

szénbányász - dig, collier, digger

szende - ingenue, meek

szendereg - to doze, to slumber

szendergés - short steep, nap, doze, slumber

szendergõ - slumberous, slumbery, slumberer

széndioxid - carbon dioxide

széndiszulfid - carbon disulphide

szendvics - canapé, sandwich

szénegyengetõ berendezés - trimmer

szénegyengetõ munkás - trimmer

szenel - to coal

széneljárás - carbon process, carbon printing

szenelõ front - coal face

szénelõkészítés ülepítõgépen - coal jigging

szenelõnyílás - bunker scuttles

szenesedés - charring, carbonization

szenesedik - to char

szenesít - to carbozine

szenesítés - charring, carbonization

szeneskanna - scuttle

szenesláda - coalbin

szenesvödör - scuttle, scoop, coal scoop

szenet fejt - to hew coal, to cut coal

szenet hord - to heave coal

szenet kirak - to heave coal

szenet szárazon lepárol - to carbozine

szenet vesz fel - to take bunkers, to coal

szénfejtõ rúd - pricker

szénfekete - jet-black

szénfogyasztás - coal consumption

szénfront - coal face

széngáz - carbon monoxide

széngázzal megfojt - to charcoal

szénhiány - coal shortage

szénhordó lapos kosár - scuttle

szenilis - doting, senile, gaga

szenilis öreg ember - pantaloon

szenilitás - caducity, senility

széniszap - slack

szenítés - charring, cementation

szénjegy - coal ticket, coal coupon

szénkamra - bunker

szénkéneg - carbon disulphide

szénkereskedés - colliery

szénkészlet - stock of coal

szénlerakódás - carbon deposit

szénmásolás - carbon process, carbon printing

szénmeddõ - gob

szénmedence - coal-field

szénmezõ - coal-field

szénmonoxid - carbon monoxide

szénmosó - jig, patio

szénné ég - to be burnt beyond recognition, to char

szénné éget - to char, to bunker

szénné égett - charred

szénné égett fa - charcoal

szénnel befest - to charcoal

szénnel ellát - to coal

szénnel megjelöl - to charcoal

szénnel rajzol - to crayon

szénövezet - coal belt

szénpad - bench

szénpor - slack, breeze, cinder

szénrajz - in crayon

szénraktár - bunker

szénréteget alárésel - to hole a mass of coal

szénréteget aláváj - to hole a mass of coal

szénrúd - carbon

szénsáv - belt of coal

szénsavas - gassy, fizzy

szénsavas ital - pop

szénsavas üdítõital - soda

szénsavpatron - sparklet

szénserpenyõ - brazier

szénszál - crayon

szénszálas izzólámpa - carbon filament lamp

szénszállító hajó - colliery, collier

szénszállító hajó matróza - collier

szénszennyezõdés - carbon deposit

szent - saintly, hieratic, sanctified, bounden, blessed

szent a béke! - no hard feelings!

szent életû hinduk közössége - ashram

szent emlékû - sainted

szent és sérthetetlen - sacrosanct

Szent György kereszt - red cross

szent hely - shrine

szent isten! - great Scot!, good land!, gracious!, my gracious!

Szent Iván napja - Midsummer Day

Szent Jakab füve - ragweed

szent kötelességem - it is my bounden duty

Szent Péter hala - john dori

szent tehén - sacred cow

szent volta vkinek - sainthood, sainted

szent volta vminek - sainted

szentáldozás - heavenly banquet

szentbeszéd - sermon, homily

szentbeszédet mond - to preach

szentek ünnepeinek zsolozsmája - proper of saints

szenteknek egyessége - communion of saints

szentel - to consecrate, to devote, to dedicate

széntelep - coal yard

szentelés - consecration

szentéletûség - sanctimony

szenteli magát vminek - to dedicate oneself to sg, to be wrapped up in sg

szentelmények - sacramentals

szentelõ - sanctifier

szentelt - sacred, consecrate

szenteltessék meg a te neved - hallowed by the name

szenteltség - sacredness

szenteltvíz tartó - font

szenteltvíztartó - stoop

szentély - sanctuary, shrine, sanctum

szentélybeli ülés - stall

szentélyrekesztõ fal - screen

széntermelés - recovery of coal

szénterület - coal-field

szentesít - to sanction, to sanctificate, to sanctify

szentesítés - consecration, sanction, royal assent

szentesített - consecrate, sanctified, sacred

szenteskedés - sanctimonious snuffle, sanctimony

szenteskedõ - sanctimonial, goody, pharisaic, goody-goody

szenteskedõ ember - prig

szenteskedõ frázisok - cant

szenteskedõ orrhang - sanctimonious snuffle

szenteste - Christmas eve

széntetraklorid - carbon tetrachloride

szentföld - holy land

szentháromság - trinity, blessed trinity

szentháromság-vasárnap - trinity Sunday

szentheverdel napja - blue Monday

szenthez illõ - saintly

szentimentális - sloppy, sentimental, sickly, namby-pamby

szentimentális ember - namby-pamby

szentimentális írás - namby-pamby

szentimentális puhány - softie, softy

szentimentális regény - namby-pamby novel

szentimentalizmus - sentimentality, sentimentalism

szentírás - bible, word, sacred writ, holy writ, scriptures

szentírásban jártas ember - scripturist

szentírási - scriptural

szentírásra vonatkozó - scriptural

szentjánosbogár - firefly, glowworm, firebug

szentjánoskenyér - locust-beam, St. John's bread, locust

szentjánoskenyérfa - locust, locust-tree

szentkép - icon

szentlecke - lesson

szentlélek - holy ghost

szentlélek kiáradása - procession of the holy ghost

széntörmelék - slack, cinder

szentség - holiness, saintliness, sainthood, sanctimony

szentségek - means of grace

szentségektõl való eltiltás - interdict

szentségel - to eff and blind

szentséges - sacred

szentségi - sacramental

szentségtartó - tabernacle

szentségtörés - sacrilege, profanity

szentségtörõ - sacrilegious, profane

szentszék - holy see

szentté avat - to saint

szentül ígér - to vow

szentül megfogadja - to vow and declare

szénutalvány - coal coupon, coal ticket

szénvagyon-csökkenés - depletion

szenved - to labour, to smart, to labor, to sweat

szenved a hõségtõl - to swelter in the heat

szenved az éhségtõl - to go hungry

szenved vmi miatt - to fall prey to, to be prey to

szenved vmitõl - to suffer from sg

szenvedély - addiction, fire, fervor, flame, mania, passion

szenvedély nélküli - unimpassioned

szenvedélye vmi - have a passion for sg

szenvedélyeket ébreszt fel - to wake passions

szenvedélyeket kelt - to wake passions

szenvedélyeket támaszt - to wake passions

szenvedélyes - full-blood, fiery, passionate, hot, heady, fierce

szenvedélyes dohányos - tobacco maniac

szenvedélyes érzelmi kitörés - flaw

szenvedélyes szerelem - passion

szenvedélyes vadász - hunting man

szenvedélyes vérmérséklet - temperament

szenvedélyes vmi - have a passion for sg

szenvedélyesen - hotly, vehemently, passionately

szenvedélyesen csinál vmit - have a passion for sg

szenvedélyesen dolgozik - to be on the job

szenvedélyesen ûz vmit - to be keen on sg

szenvedélyesség - luridity, impetuosity

szenvedéllyel csinál vmit - to be a whale of sg, to be a whale on sg

szenvedélymentes - stoic

szenvedélymentesség - stoicism

szenvedélynek hódol - to be addicted to sg

szenvedélytelen - immovable, unimpassioned

szenvedés - pathos, cross, suffering, misery, pain, smart

szenvedés hete - passion week

szenvedések keserû pohara - bitter cup

szenvedõ - endurer, suffering

szenvedõ alany - endurer

szenvedõ áldozata vminek - to be a martyr to sg

szenvedõ fél - endurer

szenvedõ igealak - passive voice

szenvelgés - cant

szenvelgõ - effusive, mawkish

szenvtelen - cool, detached, unmoved, immovable, emotionless

szenvtelenség - detachment

szenvtelenül - dispassionately, detachedly

szenzáció - sensation, stir, out-and-outer, beat

szenzációhajhászás - sensationism, sensationalism

szenzációhajhászó - lurid

szenzációhajhászó napilap - tabloid

szenzációkat hajhászó - sensationalist, sensationist

szenzációra vadászó - scoop-hunting

szenzációs - sensational, thrilling, lurid

szenzációs esemény - coup de théátre

szenzációs fõcím - splash headline

szenzációs hír - sensational news, sensational rumour

szenzációs híranyagot talál - to make a scoop

szenzációs hírek terjesztõje - sensation-monger, sensationalist, sensationist

szenzációs hírt elsõnek közöl - to scoop some wonderful news

szenzációs meglepetés - coup de théátre

szenzációs ötlet - brain-wave, brain-storm

szenzációs újság - sensational news

szenzációt hajhászó lapok - yellow journalism, yellow press

szenzációt hajhászó sajtó - yellow press, yellow journalism

szenzációt kelt - to create sensation, to cause sensation

szenzációtól megfoszt vmit - to debunk

szenzualista - sensualist, sensationist

szenzualizmus - sensualism

szénzsinór - string

szenny - filth, muck, squalor, dirt, scuzz, scuz, grime

szennyes - drossy, filthy, wash, laundry, dirty, turbid

szennyes fehérnemû - soiled linen, foul linen

szennyes lesz - to dirty

szennyeskosár - laundry basket, linen basket

szennyestartó - linen pin, hamper

szennyez - to contaminate, to pollute

szennyezés - contamination, pollution

szennyezetlen - untainted

szennyezett - polluted, tainted

szennyezett seb - dirty wound

szennyezettség - foulness, contamination

szennyezõ anyag - contamination, contaminant

szennyezõ anyagok - impurities

szennyezõdés - contamination, impurities, dross

szennyezõdésektõl mentes - fine

szennyezõdik - to dirty

szennyirodalom - tripe, dross

szennylé nyílás - wash-out hole

szennyvíz - slop, refuse water, sewage, waste water, drainage

szennyvízcsõ - drainpipe, sewer pipe

szennyvízlevezetõ - launder

szép - pretty, nice-looking, lovely, beautiful, nice

szép álmokat! - sweet dreams!

szép cipõje van - to be well shod

szép csendben - on the quiet, on the q.t.

szép fekete ember - darkly handsome

szép fogai vannak - have a fine set of teeth

szép formájú - snug

szép haj - fine head of hair

szép hajzat - fine head of hair

szép halála van - to make a good end

szép hangú - euphonic

szép hangzású - euphonic, euphonious

szép hangzásúvá tesz - to euphonize

szép hasznot húz - to thrive, throve, thriven

szép hely - beauty-spot

szép idõ - fair weather

szép idõk - halcyon days

szép írása van - to be a good penman

szép írásmû - fine piece of writing

szép jövedelem - comfortable income

szép kéz - fine hands

szép kézírás - clerk hand

szép kézírása van - he writes a good hand

szép kilátás nyílik vmire - to get a fine view of sg

szép kilátást nyújt - to command a fine view

szép kis alak vagy - you're a fine fellow you are!

szép kis dolog! - here's a go!, here's a pretty go!, what a go!

szép kis eset - pretty kettle of fish

szép kis helyzet - nice mess

szép kis helyzetbe hoz vkit - to land sy in a nice fix

szép kis história - a pretty kettle of fish, pretty kettle of fish

szép kis kalamajka! - here's a pretty how-de-do!

szép kis kalap - duck of a hat

szép kis történet! - here's a pretty how-de-do!

szép kis ügy - pretty kettle of fish, a pretty kettle of fish

szép kis ügy! - here's a go!, here's a pretty go!, what a go!

szép lány - lovely

szép nõ - belle

szép rend - orderliness

szép rendet csinál - to snug everything up, to snug everything down

szép szál - proper

szép szavak - fair words, fine words

szép szobor - fine statue

szép táj - beauty spot, beauty-spot

szép tartású - well-poised

szép teljesítményt ér el - to put up a good show

szép tõled - it is nice of you to

szép vidék - beauty spot

szép vizû gyémánt - diamond of the finest river, diamond extra river

szép volt! - good show!

szeparál - to separate

szeparálódik - to separate

szeparatista - separatist, secessionist

szeparatizmus - separatism

szeparátor - separator

szépen - fine, handsomely, beautifully

szépen csomagol - to sugar the pill, to gild the pill

szépen elrendezett - well-set

szépen foglalt - well-set

szépen gondozott - well-kept

szépen halad - to be doing well

szépen halad a munkájával - to get on with one's work

szépen hangzó - euphonic, euphonious

szépen hangzó ígéretek - smooth words and fair promises

szépen vagyunk! - here's a pretty go!, here's a go!, what a go!

szépfiú - sheikh, sheik

szépia - sepia

szépírás - writing, penmanship

szépírás és külalak - penmanship

szépíró - penman, penmen

szépirodalom - polite learning

szépít - to embroider, to beautify, to glorify, to gild

szépít a történelmen - to attenuate history

szépítés - retouch, extenuation

szépített - euphemistic

szépítget - to varnish, to mince, to salve, to gloss over

szépítgetés - varnishing

szépítgeti a valóságot - to put a gloss on the truth

szépíti vki hibáit - to glaze over sy's faults

szépítõ - cosmetic

szépítõ kifejezés - euphemism

szépítõszer - cosmetic

szépítõszerek - makeup, make-up

szeplõ - sunspot, fleck, mole, freckle

szeplõs - freckled

szeplõssé tesz - to freckle

szeplõtlen - white, undefiled, spotless, untarnished, taintless

szeplõtlenség - flawlessness, spotlessness

szépmûvészet - fine arts

szépnem - fair sex

széppróza - fiction, works of fiction

szépség - fairness, bloom, finesse, beaut, beauty

szépség bûvöletében - under the spell of beauty

szépség igézetében - under the spell of beauty

szépséges - fair, beauteous

szépségétõl megfoszt - to deflower

szépségflastrom - beauty spot

szépségfolt - mole

szépséghiba - flaw

szépségtapasz - patch, beauty spot, beauty-spot

szépségtapaszt ragaszt - to patch

szépségverseny - beauty contest

széptevés - philander

széptevõ - philander, philanderer

szeptikus - septic

széptudományok baccalaureusa - bachelor of arts

szerb - Serb

szerdára - by Wednesday

szerecsen - Negro, darkie, black, blacky, dark-skinned, darkey

szerecsendió - mace, nutmeg

szerecsenmosdatás - whitewash

szerel - to collar

szerel (sportban) - to tackle

szerelék - fitment

szerelem - mush, love, passion

szerelem nélküli - loveless

szerelembõl nõsül - to marry for love

szerelemgyerek - love-child, love-children

szerelemgyermek - love-child, love-children

szerelemre gyullad vki iránt - to conceive a passion for sy

szerelemrõl elmélkedik - to chew the food of fancy

szerelés - rig, number, gear

szerelme miatt szenvedõ - lovesick

szerelme vkinek - flame

szerelmében csalódott - lovelorn

szerelmes - nutty, sweetie, sweetheart, amatory, spoon

szerelmes dal - love-song

szerelmes lesz vkibe - to fall for sy

szerelmes levél - billet-doux, billets-doux

szerelmes pillantásokat vet - to make eyes at sy

szerelmes vers - erotic

szerelmes vkibe - to be enamored of sy, to be in love with sy

szerelmese vkinek - paramour, flame, somebody

szerelmesek - lovers

szerelmeskedés - philander, mush, lovemaking

szerelmeskedik - to spoon, to philander

szerelmeskedõ - spoony

szerelmeslevél - love-letter

szerelmespár - lovers, pair of turtles

szerelmi - erotic, amorous, amatory

szerelmi bájital - love-potion, love-philtre

szerelmi dal - love-song

szerelmi düh - erotomania

szerelmi gyönyör - eroticism

szerelmi házasság - love in a cottage, love-match

szerelmi hév - passion

szerelmi hevület - passion

szerelmi játék imitálása - dry-fuck

szerelmi játékot imitál - to dry fuck

szerelmi jelenet - lovescene

szerelmi kaland - intrigue

szerelmi légyott - encounter

szerelmi ömlengés - platonics

szerelmi történet - love-story

szerelmi ügy - amour, intrigue

szerelmi viszony - amour, love-affair, liaison

szerelmi zálog - love-token

szerelõ - serviceman, servicemen, fitter, repairer, mechanic

szerelõ gödör - pit

szerelõ játékos - tackle

szerelõállvány - assembly jig

szerelõasztal - desk

szerelõberendezés - assembly jig

szerelõcsarnok - erecting shop

szerelõgödör - repair pit, inspection pit, erection pit

szerelõkészülék - assembly jig

szerelõmûhely - erecting shop

szerelõpad - bench

szerelvény - outfit, fitting, trip, train, kit

szerelvények - accessories, fittings, equipment

szerelvényfal - dashboard, dash

szerelvényvizsgálat - kit inspection

szerelvényzsák - kit-bag

szerenád - serenade

szerenádokat játszó - serenader

szerenádot ad - to serenade

szerenádot adó - serenader

szerenádozó - serenader

szerencse - fluke, mercy, chance, hit, felicity, luck, scoop

szerencse forgandósága - ups and downs

szerencse jóvoltából - favoured by fortune

szerencsejáték - game of chance, lottery, game of hazard, gambling

szerencsejátékban - in hock

szerencséje van - to click, to make a lucky hit, to be in luck

szerencsekarperec - charm

szerencsekerék - lottery-wheel

szerencsekívánat - felicitation

szerencselovag - carpet-bagger

szerencsepénz - luck-penny

szerencsére - blissfully, fortunately, happily, luckily

szerencsés - neat, to click, gracious, felicitous, lucky, well

szerencsés fickó vagy! - you lucky blighter!

szerencsés fickó! - lucky beggar!

szerencsés fogás - lucky hit, hit

szerencsés fogást csinál - to make a scoop

szerencsés húzás - hit, lucky hit

szerencsés kifejezés - felicity

szerencsés lelet - lucky hit, lucky strike, bonanza

szerencsés ötlet - hit

szerencsés repülõutat! - happy landing!

szerencsés szó - felicity

szerencsés találat - lucky hit, pick-up

szerencsés véletlen folytán - by a happy chance, by a lucky chance

szerencsés volta vminek - felicity

szerencsésebb - more fortunate

szerencsésen - well, favorably, favourably, blissfully

szerencsésen megúszta - that was a close call

szerencsesorozat - streak of luck

szerencsésség - felicity

szerencseszám - lucky number

szerencseszerzõdés - hazardous contract

szerencsét kíván - to congratulate

szerencsét kíván vkinek - to wish sy good speed

szerencsét kíván vkinek vmihez - to felicitate sy on sg

szerencsét kívánó - congratulatory

szerencsét próbál - to chance one's arm, to try one's luck

szerencsetalizmán - charm

szerencsetalizmán (autó orrán) - radiator charm

szerencsetárgy - charm, mascot

szerencsétlen - untoward, star-crossed, miserable, sad, unhappy

szerencsétlen flótás - sad dog, poor devil

szerencsétlen nap - evil day

szerencsétlen pillanatban - in an evil moment

szerencsétlenség - smash, disaster, amiss, adversity, ills, grief

szerencsétlensége vkinek - despair

szerencsétlenségtõl lesújtva - borne down by misfortune

szerencsétlenül - wretchedly, ill, miserably, woefully

szerencsevadász - soldier of fortune

szerény - low-pitched, unassuming, meek, unobtrusive, lowly

szerény arányú - small-time

szerény ember - man of no pretension

szerény eredményt ér el - to get to first base

szerény étkezés - moderate meal

szerény hozzájárulás - mite

szerény jövedelem - slim income

szerény keretek között - in a small way

szerény kis virág - inconspicuous flower

szerény körülmények - humility

szerény méretû - small-time

szerény véleményem szerint - in my humble opinion

szerényebb lesz - to pipe down

szerényen - meekly, unobtrusively, humbly, lowly

szerényen viselkedik - have no side

szerénység - diffidence, modesty

szerénysége csak színlelt - her modesty is all put on

szerénysége csak tettetett - her modesty is all put on

szerénytelenség - immodesty, confidence

szerep - cue, lines, function, role

szerep szövege - words

szerepel - to act a character, have a part, to perform

szerepel (rádióban) - to be on the air

szerepel (televízióban) - to appear on television

szerepel vmiként - to come up

szerepeltet - to feature

szerepet alakít - to play a part

szerepet betölt - to fill a part

szerepet játszik - to play a role, to create a part, to come up

szerepet játszik vmiben - to bear a part in sg

szerepet színlel - to masquerade

szerepjátszás - pretense, pretence

szerepkönyv - book of words

szerepkör - cue

szereplési vágy - stage fever

szereplõ - person

szereposztás - cast

szeret - to relish, to dig, dug, to like, to love

szeret barancsolgatni - he is rather bossy

szerét ejti - to find a means to

szerét ejti vminek - to contrive to sg, to contrive to

szeret vkit - to be wired into sy, have an affection for sy

szeret vmit - to care for, to be sucker for sg, to be fond of sg

szeretet - attachment, liking, fondness, affection, love

szeretet nélküli - loveless, unloving

szeretetlen - unnatural, loveless

szeretetmegnyilvánulás - demonstration of love

szeretetre méltó - loveable, likable, good-natured, lovable, lovely

szeretetreméltóság - amiability, suavity, loveliness

szeretett - beloved

szeretettel - fondly, affectionately

szeretettel üdvözlöm - give him my kind regards

szeretettel van vki iránt - to bear sy love

szeretetvendégség - love-feast

szereti a finom falatokat - to be fond of good living

szereti a jó falatokat - to be fond of good living, have a dainty tooth

szereti a tütüt - to bend the elbow

szereti az édességet - have a sweet tooth

szereti az evést-ivást - to be fond of good living

szeretkezés - lovemaking, love-making

szeretkezik vkivel - to make love to sy

szeretne - to long, to wish

szeretne csinálni vmit - to wish to do sg

szeretne tenni vmit - to wish to do sg

szeretné tudni - to wonder

szeretne vmit - to wish for sg

szeretne vmit megtenni - to care

szeretõ - sweetheart, loving, paramour, sweetie, lover, fond

szeretõ édesanya - fond mother

szeretõ gondosság - solicitude, solicitousness

szeretõen - fondly

szeretõje vkinek - somebody

szerez - to chalk up, to addle, to pick up, to realize

szerez vkinek vmit - to get sg for sy

szerez vmit - to click, to get hold of sg

szerezni vágyó - acquisitive

szerfa - rig timber

szerfelett - extremely

szerfelett kicsi - much too small

szerfölött - overmuch

szerfölötti - huge

széria - run

szériagyártás - quantity production

szerint - according to, by, flame, in, after

szerintem - to my mind

szerkentyû - contraption, gimmick, gadget

szerkeszt - to frame, to design, to devise, to compile

szerkeszt (lapot) - to edit

szerkesztés - designing, editing, drawing up, compilation

szerkesztés alatt álló gép - machine in the design stage

szerkesztésében - under the editorship of

szerkesztõ - compiler, engrosser, editor, builder, drafter

szerkesztõi - editorial

szerkesztõi tevékenység - editorship

szerkesztõség - editorial room

szerkesztõség titkársága - desk

szerkesztõségi - editorial

szerkesztõségi tag - staffer

szerkezet - set-up, rig, contraption, structure, layout, gear

szerkezetet elront - to rack a machine to pieces

szerkezetet tönkretesz - to rack a machine to pieces

szerkezeti elemek - mountings

szerkezeti földtan - geotectonics, structural geology, tectonics

szerkezeti képlet - rational formula, constitutional formula

szerkezeti kiugrás - nose

szerkezeti vasoszlop - stanchion

szerkó - number

szerkocsi - tender

szerológia - immunology

szerológiai - immunological

szerpentin - serpentine, sinuous, streamers, zigzag, traverse

szerpentin (ásvány) - green marble

szerpentin (papírcsík) - ticker tape

szerpentinösvény - serpentine path

szerpentinszalag - streamers

szerpentinút - serpentine path, traverse

szerszám - implement, instrument, tool, utensil

szerszám-csésze - matrix, matrices

szerszámgép - tool

szerszámkamra - hovel, tool-shed

szerszámkészítés - toolmaking

szerszámkészítõ - toolmaker

szerszámkészlet - gang, kit of tools

szerszámláda - toolbox

szerszámláda szerszámokkal - kit

szerszámnyél - pad

szerszámoskamra - tool-shed

szerszámot kiélesít - to put a new edge to a tool

szerszámot kifen - to stone a tool, to stone down a tool

szerszámot megélesít - to put a new edge to a tool

szerszámot megfen - to stone down a tool, to stone a tool

szerszámozás - tooling

szerszámsorozat - gang

szerszámtartó - tool-rack

szerszámtáska - saddle bag, tool bag

szert tesz - to acquire, to pick up, to come by, to get, got

szert tesz vmire - to get hold of sg

szertári ellátás - ordnance

szertári szolgálat - ordnance

szertartányos mozdony - tank locomotive

szertartás - ceremony, ordinance, ritual, service, ceremonial

szertartás résztvevõje - celebrant

szertartási - liturgical, liturgic

szertartáskönyv - pontifical, ritual, service-book

szertartásmester - usher

szertartásos - punctilious, starchy, ceremonial, ceremonious

szertartásosan - ceremoniously

szertartásoskodás - formalization

szertartásosság - punctilio, formality

szertartást végez - to minister

szerte - over

szerte e világon - far and wide

szerteágazó - diversified

szertefoszlat - to scatter, to dissolve

szertefoszlatja az illúziót - to prick the bubble

szertefoszlik - to dissipate, to dissolve, to fall to the ground

szertefoszló - evanescent

szertelen - inordinate, eccentric, straggling, luxuriant

szertelen dohányos - to be an excessive smoker

szertelen felizgulás - over-excitement

szertelen gondolat - fantasy

szertelen izgalom - over-excitement

szertelen ötlet - fantasy

szertelenség - extreme, extravagance, rampancy, excessiveness

szertelenül - exuberantly, excessively, eccentrically

szertelenül dohányzik - to be an excessive smoker

szertelenül vágyakozó - hungry

szerteszéjjel - over

szérum - serum, sera

szérumbetegség - serum-sickness

szérumkiütés - serum eruption

szérumterápia - immunotherapy

szérû - thrashing floor, corn-floor

szérûskert - corn-floor

szerv - organ, tract, body

szerva - service

szervál - to serve

szerválás - serving

szerváló vagy fogadó - service or end

szervátültetés - transplant surgery, transplant operation

szerves - organic

szerves (rész) - elemental

szerves alkatrésze vminek - part and parcel of sg

szerves képzõdmény - growth

szerves része vminek - to be an integral part of sg

szervesen hozzátartozó - integral

szervetlen - inorganic

szervez - to institute, to set up, to get up

szervezés - organization, institution, getting up

szervezési - organizational

szervezet - constitution, machinery, frame, organism

szervezetbõl kilökõdött szerv - reject

szervezetbõl kivetett szerv - reject

szervezeti - organizational, systemic

szervezetlen - disorganised, non-union

szervezetlen munkaerõ - free labour

szervezetlen munkás - non-unionist

szervezetlen munkások - free labour

szervezett - organised

szervezett mészárlás - pogrom

szervezett öldöklés - pogrom

szervezkedés - getting up

szervi elégtelenség - failure

szervi lap - pat hand

szervi szívbaj - organic cardiac lesion

szervilis - servile, courtly

szervilizmus - cringe, servility

szerviz - servicing, maintenance, service, set

szervíz - set

szervizállomás - service station

szervizel - to service

szervizelés - servicing

szervizre viszi a kocsit - have the car serviced

szervomotor - torque-motor, relay

szervusz! - howdy!, cheerio!

szervusztok! - cheerio!

szerzemény - composition, attainment, purchase, acquisition

szerzeményezés - accession, acquisition

szerzés - getting, acquisition

szerzet - convent

szerzetes - regular, monastic, monk, religious

szerzetesház - religious house

szerzetesi - austere, religious, monastic

szerzetesi élet - monasticism

szerzetesi fogadalmak - monastic vows

szerzetesi fogadalmat tesz - to profess, to take vows

szerzetesi fogadalmat tett - professed

szerzetesi fogadalom - monastic vows, profession

szerzetesi rend - monasticism

szerzetesnek megy - to take vows

szerzetesrend - order

szerzetesrend tagja - religious

szerzetesrendbõl kizár - to uncowl

szerzetesség - monasticism

szerzett - acquired

szerzett tulajdonságok - acquired characters, acquired characteristics

szerzõ - getter, originator, winner, author, present writer

szerzõdés - concord, compact, pact, covenant, engagement

szerzõdésben nem kikötött - uncovenanted

szerzõdésben nem rögzített - uncovenanted

szerzõdéses - contractual

szerzõdéses munkások - indentured labour

szerzõdéses tarifa - conventional tariff

szerzõdéses vámtarifa - conventional tariff

szerzõdéses vámtétel - conventional rate

szerzõdési - contractual

szerzõdésileg nem kikötött - uncovenanted

szerzõdésileg nem rögzített - uncovenanted

szerzõdéskötés - signing a contract

szerzõdéssel kötelez - to indenture

szerzõdést aláíró felek - signatories to a treaty

szerzõdést felbont - to terminate a contract

szerzõdést köt - to enter into a contract, to contract

szerzõdéstervezet - draft agreement

szerzõdésszegés - breach of contract

szerzõdésszegõ fél - defaulting party

szerzõdésszerû - conventional

szerzõdik - to sign on, to sign up, to contract

szerzõdõ - signatory, contracting

szerzõdõ fél - privy

szerzõdõ felek - signatories to a treaty

szerzõdtet - to engage, to hire, to take, took, taken, to shop

szerzõdtetés - hire, engagement

szerzõi díj - royalty

szerzõi jogbitorlás - piracy

szerzõi jogdíj - royalty

szerzõi tulajdon - literary property

szerzõi tulajdonjog - literary property

szerzõség - authorship

szerzõséget tulajdonít vkinek - to father

szesz - spirit, hard drink, rum, hard liquor

szesz eleje - faints

szesz utója - faints

szeszély - whimsy, kink, whim, fancy, fantasy, fit, maggot

szeszélyes - erratic, moody, maggoty, whimsical, wanton, kinky

szeszélyes ember - man of moods

szeszélyesen - wantonly, fitfully

szeszélyesség - whimsicality, capriciousness, whimsy

szeszélyét kielégíti - to satisfy one's whim for sg

szeszes ital - drink, rum, hard liquor, alcoholic drink, likker

szeszes italok - spirits

szeszfok - proof

szeszfok meghatározás - standardization

szeszfõzde - distillery

szeszfõzõ készülék - still

szeszkazán - hoocher, hooch hound, zonker, hooch head

szeszkereskedelem - licences victuallers

szesztartalom - proof

szesztilalmas állam - dry country

szesztilalmas ország - dry country

szesztilalom - prohibition

szesztilalom híve - prohibitionist, dry

szesztõl elbutult - sodden, sodden with drink

szét - apart, asunder

szétágazik - to radiate, to fork

szétálló - splayed

szétbomlás - disintegration

szétbomlik - to come undone, to decompose

szétbont - to decompose, to unfold, to disassemble

szétbontás - disassembly

szétbontásra váró szedés - dead matter

szétbontó gép - disintegrator

szétcsatolás - decoupling

szétdarabol - to chop, to split up, to spal, to break up

szétdarabolás - dissecting, spalling, dissection

szétdaraboló gép - disintegrator

szétdobál - to throw about, to fling about

szétdobál vmit - to send sg flying

szétdobott szedés helye - dump

szétdobott szedés raktára - dump

szétdörzsölés - comminution

szétesés - disintegration

szétesik - to break up, to disintegrate, to fall apart

szétesõ - loose

szétfeszítés - bursting

szétfeszíti az állkapcsokat - to prize open the jaws

szétfolyik - to feather

szétforgácsol - to splinter, to dissipate, to sliver

szétforgácsolódik - to sliver

szétfoszlik - to become frayed

szétfutó - straggling

széthajigál - to fling about

széthajtogat - to unfold

széthány - to throw about, to derange, to shuffle

széthasad - to exfoliate, to rive, rived, riven

széthasadás - exfoliation

széthasít - to split, split, to split, to rive, rived, riven

széthint - to scatter

széthull - to split up

széthullás - cascading

széthúz - to pull away, to draw aside

széthúzás - pulling away, dissension

széthúzza a függönyöket - to draw the curtains

széthúzza a függönyt - to pull back the curtains

szétkapcsol - to disengage, to unhitch, to unclasp, to uncouple

szétkapcsolás - detachment, decoupling

szétkapcsolódik - to disengage

szétkotorja a tüzet - to rake out the fire

szétküld - to send out

szétlapít - to squash, to plate, to flatten

szétlõtt hajó - crippled ship

szétmálladó - mouldering

szétmállás - mouldering

szétmálló - mouldering, short

szétmar - to fret

szétmarcangol - to maul, to lacerate

szétmegy - to unravel

szétmorzsol - to scrunch, to crush, to crumb, to crumble

szétmorzsolás - crush

szétnyílik - to come loose, to get loose

szétnyit - to unfurl, to unclinch, to unclench, to unfold

szétnyom - to crush

szétnyomás - crush

szétoszlat - to dissipate

szétoszlik - to diffuse, to dissolve, to disperse, to break up

szétoszt - to mete out, to space, to apportion, to partition

szétosztás - dispensation, dispensing, apportionment

szétosztó - distributor, dispenser

szétosztó szerkezet - spreader

szétpattan - to crack

szétpattanás - bursting

szétpattanó - bursting

szétpermetezett mennyiség - spray

szétporlad - to weather

szétporlaszt - to disintegrate

szétpukkadás - blow-out

szétpukkadó - bursting

szétrág - to corrode, to erode, to scrunch

szétrak - to unfold

szétráz - to stagger

szétreped - to fragment, to crack, to bust, to burst, burst

szétrepedés - bursting, exfoliation

szétrepedezés - spallation

szétrepedõ - bursting

szétrepeszt - to burst, burst, to rive, rived, riven, to split

szétrobban - to bust, to burst, burst

szétrobbanás - bursting

szétrobbanó - bursting

szétrobbant - to burst, burst, to bust

szétrombol - to cut up

szétroncsol - to crash, to mangle

szétrostálás - sizing

szétsodor - to unravel

szétsugároz - to radiate

szétszabdalás - dissection

szétszaggat - to lacerate, to tear, tore, torn

szétszaggatás - bursting

szétszakad - to split, to burst, burst, to split, split

szétszakadás - disruption

szétszakadozó felhõfoszlányok - scud

szétszakít - to bust, to burst, burst, to disrupt

szétszakítás - laceration, pulling apart, pulling asunder

szétszalaszt - to rout

szétszed - to dismantle, to disassemble, to strip, to cut up

szétszedés - stripping

szétszedhetõ - knockdown

szétszedõ eszköz - picker

szétszéledés - spreading

szétszerel - to disassemble, to dismount, to knock down

szétszerelés - disassembly

szétszór - to dissipate, to diffuse, to distribute, to rout

szétszórás - diffusion, spreading

szétszóródás - spreading, dispersal, dispersion, diffusion

szétszóródik - to dissipate, to disperse, to dissolve

szétszóródott - scattered

szétszórt - strewn, diffuse, straggling, disorganised

szétszórtság - dispersion, dispersal

szett - doily

széttagol - to chop

széttapos - to squelch, to crunch

széttárt ujjak - spread fingers

széttartó közdarab - spreader

széttartó rúd - spreader

széttekeredett - uncoiled

széttekeredik - to uncoil

széttép - to mangle, to shred, to lacerate, to rupture

széttépés - bursting

szetter - setter

szétterít - to spread, to spread out, to stretch out

szétterítés - spreading

szétterítõ henger - spreader

szétterjed - to branch, to diffuse

szétterjedés - diffusion

szétterjedõ - expansive, diffuse

szétterjedt - diffuse

szétterjesztett - spread

szétterjesztett szárnyak - spread wings

szétterpeszt - to sprawl

szétterpesztett lábbal állás - straddle

szétterpesztett lábbal ülés - straddle

szétterpeszti lábát - to straddle

széttolható ajtó - foldaway door

szétvágott - cut

szétválás - pulling apart, detachment, pulling asunder

szétválaszt - to partition, to divide, to disassociate, to part

szétválasztás - pulling apart, disassociation, partition

szétválaszthatatlan vmitõl - to be an integral part of sg

szétválik - to split, to diverge, to split up, to split, split

szétválogat - to weed out, to garble

szétver - to rout

szétvet - to bust

szétvetés - bursting

szétvetett barázda - boundary furrow, water furrow

szétvetett lábbal megy - to straddle

szétvetett lábbal ül - to straddle

szétzilál - to tousle, to tumble

szétzúz - to pulverize, to smash, to break up, to crash

szétzúzza az érvelést - to riddle an argument

szexbomba - pinup girl, lulu

szexepil - sex appeal

szexi - hot, sexy

szexis - hot, sexy

szexista - sexist

szexizmus - sexism

szexológia - sexology

szexológus - sexologist

szexpróba - sex-test

szextáns - sextant

szextett - sextet, sextette

szexuális - erotic, sexual

szexuális aktivitás - ass

szexuális élet - sex

szexuális felvilágosítás - sex education, sex instruction

szexuális hormon - sex hormone

szexuálisan - sexually

szexuálisan felgerjedt - hot

szexuálisan vonzó - hot

szexuáltudomány - sexology

szexvizsgálat - sex-test

szezámcsont - sesamoid bone

szezámfû - sesame

szezámfûfélék - sesaseae

szézámfûfélék - sesameae

szezon - season

szezonja van vminek - to be in

szféra - sphere

szia - hi

szia! - so long!

Sziám - Siam

sziamang - siamang

sziámi - Siamese

sziámi ember - Siamese

sziámi gibbon - siamang

sziámi ikrek - Siamese twins

sziámi macska - Siamese cat

sziámi macskafajta - blue point Siamese cat

sziámi majom - siamang

sziámi nyelv - Siamese

szid - to scold, to swear at, to chide, chid, chidden

szidalmak áradata - storm of abuse

szidalmak özöne - storm of abuse

szidalmakat szór - to fulminate

szidalmakkal áraszt el - to opprobriate

szidalmaz - to opprobriate

szidalmazás - opprobrium, fulmination

szidalmazó - opprobrious, vituperative

szidalmazó személy - vituperator

szidalmazva kikerget - to whoop out

szidalom - imprecation, vituperation

szidás - wig, kick in the pants, vituperation, comeuppance

szidást kap - to get the raspberry, to cop it, to get beans

szieszta - nap, siesta

sziesztázik - have a nap, to take a nap

szifilisz - pox, syphilis, measles

szifiliszes - syphilitic

szifó - siphon, syphon

szifon - offset, syphon, soda-water siphon, air lift

szifoncsövön átmegy - to siphon

szifoncsövön átvezet - to siphon

szifonszerû - siphoniform

szifonzár - regulation siphon

sziget - isle, island

sziget- - insular

szigetecske - islet

szigetel - to shackle, to deafen, to weather-strip, to proof

szigetelés - lining, seal, insulation, isolation

szigetelõ fedéllemez - roofing felt, tarred felt

szigetelõ fedéllemezzel befed - to felt

szigetelõanyag - dielectric

szigetelõhüvely - busing

szigetelõlakk - Japan, japan

szigetelõszalag - duct tape, insulating tape

szigetelt huzal - flex

szigeti - insular

szigetlakó - islander

szigetvilág - archipelago

szignál - to OK, to sign, to O.K.

szignálás - signing

szignatúrát vág - to rout out

szignó - cipher

szigony - gaff, harpoon, spear, striker, fish-fork

szigonyágyú - whaling-gun

szigonyozó - striker

szigor - rigidity, rigor, rigidness, rigour

szigorítás - aggravation

szigorlat - great go

szigorlatra bocsátás - grace

szigorú - severe, religious, dour, harsh, exacting, strait

szigorú bírálat - stricture

szigorú büntetés - smart punishment

szigorú de igazságos - strict but fair

szigorú gazda - hard master

szigorú képet ölt - to look grave

szigorú kihallgató - poser

szigorú mester - hard master

szigorú õrizet - close prisoner

szigorú próba - crucial test

szigorú sors - hard fate

szigorú szankciókat fûz vmihez - to put teeth into sg

szigorú tanár - hard master

szigorú tekintetet ölt fel - to put on a serious look

szigorú tekintetet vesz fel - to put on a serious look

szigorú tél - hard winter

szigorú úr - hard master

szigorú vizsgáztató - poser

szigorú vkivel szemben - to be hard on sy

szigorúan - strictly, severely, rigidly, austerely, narrowly

szigorúan bizalmas - top secret

szigorúan egyszerû - austere

szigorúan elbírál - to bolt

szigorúan megkritizál - to excoriate

szigorúan tartják - to be in leading-strings

szigorúság - austerity, severity, rigor, rigidity, stringency

szíj - strap, belt, chafing-mat, thong

szíjak - strapping

szíjazat - strapping

szíjcsúszás - creep

szíjfeszítõ - belt tension

szíjfeszültség - belt tension

szíjjal elnáspángol - to belt

szíjjal elver - to leather, to strap, to belt

szíjjal megverés - strapping

szíjjal összeköt - to belt

szíjon kifen - to strap

szíjról levesz - to unstrap

szikár - spare, lean, haggard, skinny

szikár alkatú - to be spare of build

szike - scalpel, lance, dissector, lancet

szikes - lick

szikes legelõ - lick

szikesség - alkalinity

sziki fû - salt grass, salt hay

szikkaszt - to dehydrate

szikla - cliff, rock, crag

sziklabérc - piton

sziklából szobrot farag - to hack a figure out of a rock

sziklából szobrot kinagyol - to hack a figure out of a rock

sziklacsúcs - nab

sziklafal - cliff

sziklafok - nose

sziklakert - alpine garden

sziklamászás - mountaineering

sziklaorom - crag

sziklapad - bank

sziklás - rocky, craggy

sziklás kõzetréteg - pan

sziklazátony - bank, flat

szikopál - to syncopate

szikra - spark, sparkle, flake, scintilla

szikracsillapító - damper

szikrácska - sparklet

szikrafrekvencia - spark frequency

szikragyakoriság - spark frequency

szikragyújtás - spark ignition

szikrákat hány a szeme - to see stars

szikraoltó - quencher

szikraszínkép - spark spectrum

szikrát hány - to spark, to sputter

szikrát vet - to sputter

szikratávírás - spark, spark telegraphy

szikratávírász - sparks

szikratávirat - wireless, wireless message

szikratávíró - wireless, wireless telegraphy

szikrázás - sparkle

szikrázik - to spark, to sparkle, to scintillate, it lightens

szikrázó - starry, a-sparkle, sparkling

szikrázó fény - glitter

sziksó - lick

szikvíz - soda-water

szilaj - tempestuous, robustious, robustic, vehement

szilaj természet - impetuous disposition

szilajság - derring-do

szilánk - shard, shiver, splintering, splinter, flaw, sliver

szilánkbiztos - splinter-proof

szilánkbiztos fedélzet - splinter-deck

szilánkbiztos páncél - splinter-plates

szilánkfogó földhányás - traverse

szilánkmentesen törõ - splinter-proof, splinterless

szilánkok - splintering, chippings

szilánkokká zúz - to splinter

szilánkokra hasad - to splinter, to sliver

szilánkokra hasadás - splintering

szilánkokra hasít - to splinter

szilánkokra repeszt - to splinter

szilánkokra tör - to splinter

szilánkokra törik - to splinter

szilánkos - splintered, splintery

szilánkos törés - comminution, splintery fracture

szilánkosan hasadó - splintery

szilánkosan hasít - to exfoliate

szilánkosan reped - to splinter

szilánkosan törik - to splinter

szilánkosodás - fragmentation

szilánkosra törött - splintered

szilánkot hasít - to sliver

szilánkot lehasít - to sliver

szilánkot lerepeszt - to sliver

szilánkot repeszt - to sliver

szilánktöltet - fragmentation charge

szilárd - stout, fast, firm, rigid, sturdy, robustful, solid

szilárd elhatározás - set purpose

szilárd eltökéltség - grim determination

szilárd piac - stiff market

szilárd test - solid body, solid

szilárdan - stably, steadily, sturdily, substantially, tightly

szilárdan áll - to keep one's legs

szilárdan megáll - to take a firm stand

szilárdan tartja a piacot - to peg the market

szilárdít - to solidify, to firm

szilárdság - fastness, rigidity, substance, solidity, balance

szilárdsági - static

szilárdsági próba - endurance test

szilárdságtan - statics

sziléziai félfehér lenvászon - tandem

szilfa - elm

szillogisztikus - syllogistic

szillogizmus - syllogism

szillogizmusba foglal - to syllogize

szillogizmusokban okoskodik - to syllogize

sziluett - silhouette

szilva - plum

szilvafa - plum

szilvaszínû - damson

szilveszter - new year's eve

szilveszterest - new year's eve

szilveszterezik - to see the old year out

szilveszteri ájtatosság - year's-end mass

szilveszteri istentisztelet - year's-end mass

szimat - nose, flair, scent, vent

szimatol - to snoop around, to snoop, to star-gaze, to sniff

szimatolás - sniff, snoop

szimbiotikus - symbiotic

szimbiotikus szövetség - symbiote

szimbiózis - symbioses, symbiosis

szimbiózisban élõ szervezet - symbion, symbiont

szimbolika - symbolism

szimbolikus - emblematic, symbolic, symbolical, emblematical

szimbolikus ábrázolás - symbolism

szimbolikusan - symbolically

szimbolizál - to symbolize

szimbolizmus - symbolism

szimbólum - symbol

szimfónia - symphony

szimmetria - symmetry, balance

szimmetria hiánya - wryness, skewness

szimmetrikus - symmetrical

szimpatizál vkivel - to sympathize with sy

szimpla - single

szimpla módszer - easy method

szimuláció - sim

szimulál - to simulate, to counterfeit, to malinger

szimulálás - pretence, simulation, counterfeit

szimuláns - counterfeiter, pretender, simulator, malingerer

szimulátor - simulator

szín - complexion, setting, tint, colour, hovel, face

szín- - fine

szín (kártyában) - suit

szín lehúzása - stripping

színarany - fine gold

színarany amit mondott! - you've said a mouthful!

szinarchia - joint rule

színárnyalat - dye, tone, tincture, shade, hue, tint, cast

színárnyalatot kap - to tone

színben összeillik - to tone

színben összeillõ öltözék - matched outfit

színbõr - bend

színdarab - drama, piece

színdarab bohóc fõszereplõvel - harlequinade

színdarabot bemutat - to present a play

színdarabot elõad - to present a play

szindikátus - syndicate

szindikátusba tömörül - to syndicate

szindikátusban tömörít - to syndicate

szindróma - syndrome

színe-java vminek - picked, cream, prime

színe-virága vminek - pick

színehagyott - rusty

színei szinte lángolnak - to be aflame with colour

színeket egymás után nyomtat - to lay on colours

színeket játszó - opalescent

szinekúra - soft job, sinecure

szinergikus - synergistic

színes - colourful, colorful, vivid, laced, picturesque

színes agyagkeverék - slip

színes ceruza - color pencil, coloured pencil, crayon

színes díszcsempe - Dutch tile

színes folt - splash

színes jelzõrakéta - pyrotechnical signal

színes karton - cambric muslin

színes kõnyomat - chromo

színes rakétajelzés - pyrotechnic signal

színes szemüveg - tinted spectacles

színesedik - to draw, drew, drawn

színesen - vividly

színesfém - non-ferrous metal

színész - actor, performer

színész jelenése - actor's entrance on the stage

színész szerepe - actor's lines

színészbejáró - stage door

színészet - acting

színészetre adja magát - to go in for acting

színészi - theatrical

színészi álnév - stage-name

színészi tehetség - dramatics

színészies - theatrical

színészkedik - to be putting on show

színészkedve - theatrically

színésznek megy - to take to the boards, to go on the stage

színésznõ - comedienne, actress

színét változtató - shot

színét veszi - to pale

színét veszti - to pale

színez - to stain, to tinge, to tincture, to modulate

szinezék - dyestuff

színezés - coloration

színezet - shade, complexion, tincture, tinge

színezetlen - unfinished, unstained

színezett - tinted

színezett papír - tinted paper

színezett üveg - tinted glass

színezõ - tinctorial

színezõ henger - print beam, printing beam

színezõdés - coloration, cast

színezõdik - to tone

színfal - flat

színfalak - slips, wings

színfalak mögé - in the wings

színfalak mögött - behind the curtain, in the wings

színfalhasogatóan játszik - to chew the scenery

színfolt - dash of colour

színfoltok elrendezése - spotting

szingli ász - ace bare

szingli király - king bare

szinguláris pont - singular point

szingulett - singlet

színház - theater, house, theatre, stage, shop

színházba járó ember - theatre-goer

színházba megy - to go to the play

színházi - theatrical

színházi kellék - prop

színházi kellékek - stage properties

színházi látcsõ - opera glasses

színházi szempontból - theatrically

színházi szerzõdés - shop

színházi ügyelõ - stage-manager

színházi vállalkozó - entrepreneur

színházlátogató - theatre-goer, theatergoer, theater-goer, playgoer

színházrajongó - stage-struck

színhely - locus, loci, stage, locale, scene

színhiánya van kõrbõl - to be short in hearts, to be short of hearts

színi pályán mûködik - to tread the boards, to walk the boards

színielõadás - dramatic performance

színielõadást tart - to barnstorm

színikritika - dramatic criticism

színjátszás - dramatics, iridescence, acting

színjátszó - shot

színjátszó társulat - acting company

színjeles - straight as

színjózan - cold sober

színkép - spectrum, spectral

színkép színei - prisms

színképelemzés - spectral analysis

színképsávok - bands of the spectrum

színképtartomány - spectral range

színképvonal - line of spectrum, spectrum line

szinklinális - synclinal

szinklinális hajlás - syncline, synclinal

szinkópa - syncopation, syncope

szinkopálás - syncopation

szinkron - synch

szinkronizál - to dub, to interlock

szinkronizált - dubbed

szinkronozás - phasing

színlapot kiragaszt - to bill

színleges jogügylet - simulated contract

színleges szerzõdés - simulated contract

színlegesen - pro forma

színlel - to take on, to feign, to put on, to affect

színlelés - pretence, feint, pose, assumption, counterfeit

színlelõ - pretender, counterfeiter, disingenuous, simulator

színlelt - insincere, bogus, fictional, feigned, make-believe

színlelt bánat - counterfeit grief

színlelt bátorság - bravado

színlelt harc - sham battle

színlelt harciasság - bravado

színlelt támadás - false attack, feint

színlelt támadást indít - to feint

színlelt ügylet - dead bargain

színlelt vétel - dead bargain

színmû - drama

színmûirodalom - drama

színmûvész - performer

színmûvészet - drama, dramatic art, dramatics

színoldal - face

szinonim - synonymous

szinopszis - synopsis, synopses

színpad - stage, proscenium, proscenia, boards

színpad háttere - up-stage

színpad hátterébe megy - to go up-stage

színpad mélye - up-stage

színpad mélyén - up-stage

színpadi - theatrical, scenic

színpadi csattanó - coup de théátre

színpadi elõadás - staging

színpadi elõtér - downstage

színpadi elõtérhez tartozó - downstage

színpadi fogás - coup de théátre

színpadi hatás - stage effect

színpadi hatások - scenic effects, stage effects

színpadi kellék - adjunct, stage-property

színpadi sztárok világa - stardom

színpadi technika - stagecraft

színpadi utasítás - stage direction

színpadi világítás - stage lights

színpadi zene - incidental music

színpadias - scenic, theatrical, stagy, stagey

színpadiaskodás - theatricality

színpadkép - stage-setting

színpadon - on-stage

színpadon balra - left side of the stage

színpadon jobbra - right side of the stage

színpadon kívül - offstage

színpadon van - to be on

színpadra alkalmaz - to stage, to dramatize

színpadra lép - to go on the stage, to go in for acting

színpadra visz - to put on the boards

színpompa - riot of colours, gaiety

színpompás - flamboyant

színpompásan - flamboyantly

színre-szemre - on the surface

színre alkalmaz - to dramatize

színre alkalmazás - staging

színre hoz - to produce, to put on, to get up

színre jól alkalmazható darab - piece that plays well

színre lép - to go on

színre visz - to stage

színrehozás - getting up

színskála - range of colours

színszappan - neat soap, curd

színszûrõk - selective filters

szint - bench, horizon, level, rate, plane, story, mark

színt kérõ kontra - take-out double

színt vall - to commit oneself

színtársulat - troupe, acting company, theatrical company

színtársulat tagja - trouper

színtartó - fast

színtartóan fest - to engrain, to ingrain

színtartóság - fastness

szintazonosítási vonal - tie line

szinte - as good as, next door to

szinte kiabál róla - writ large on it

szinte rögtön - in no time

szinte soha - scarcely ever, hardly ever, almost never

szinte sohasem - almost never

színtelen - white, bald, languid, toneless, colourless, pale

színtelen életet él - to lead a drab existence

színtelen üveg - white glass

színtelenítés - stripping

színtelenül - palely

szintén - eke, too, also, likewise

színtér - scene, stage

szinterel - to sinter

szinterelés - sintering

szinterelt - sintered

szintetikus - artificial, synthetic, synthetical

szintetikusan elõállít - to synthetize

szintetizál - to synthetize

szintez - to level

szintez (tudásszint szerint) - to stream

szintézis - synthesis

szintezõ látcsõ - dumpy level

szintezõ létcsõ - dumpy

szintezõléc - straight edge

szintezõs negyedlõ - quadrant

szintjel - benchmark, point of reference

szintvonal - contour line, level line

szintvonalas térkép - contour map

szinusz - sine

színültig - full to the brim

színültig megtölt - to brim

színültig tele - teeming, brimful, full to the brim

színültig tele van - to brim

színültig teli - as full as an egg

színültig tölt - to brim

színvak - colour-blind, colourblind

színvakság - colourblindness

színvallásra kényszerít vkit - to call sy's bluff

színvonal - standards, standard, level, plane

színvonalas - up to par

szipákol - to snivel, to sniff, to sniffle, to snuffle

szipákolás - sniff

szipka - holder, cigarette holder

szipog - to sniffle, to snuff, to snuffle

szipogás - snivel, sniffle

szipolyozó - vampiric

szipolyozó ember - vampire

sziporka - flake, spark

sziporkázás - scintillation, sparkle, flying, fireworks

sziporkázik - to scintillate, to sparkle

sziporkázó - sparkling

sziporkázó ész - wit, esprit

sziporkázó ötletesség - wit

sziporkázó szellemesség - sparkling wit

szipózik - to horn

szippant - to sniff, to pull at

szippantás - snuff, hit, sniff

szippantás (alkoholból) - snort

szír - Syriac, Syrian

szir-szar - tat

szír nyelv - Syriac

szirén - mermaid, mermaiden, siren

sziréna - siren, hooter, steam-siren

sziréna hangja - toot

szirénabúgás - blast

szirénával jelt ad - to sound a blast

szirénázás - blast

Szíria - Syria

szíriai - Syrian

szirom - petal

szirt - cliff, rock, ledge

szirtes - craggy, scraggy

szirtfal - cliff

szirtfok - crag

szirup - treacle, syrup

szirupos - syrupy, treacly, mushy

sziruppal leönt - to treacle

szírus - Syriac

sziszeg - to hiss

sziszegés - swish, hiss

sziszegõ - sibilant

sziszegõ hang - sibilant, hiss

sziszegõ hangon mond - to hiss

sziszegõ hangzó - sibilant

sziszegve mond - to hiss

szisztematikus - systematical, systematic

szít - to fester, to foment, to instigate

szít (viszályt) - to get up

szita - jig, strainer, sieve

szitahenger - bolting-reel, bolting-mill, bolting-machine

szitakötõ - adder-fly, dragonfly, flying adder

szitál - to garble, to jig, to screen, to drizzle, to sift

szitál (esõ) - to sift

szitálás - bolting, screening, jigging

szitálás dobbal - trommeling

szitáló - sifter, drizzly, garbler

szitáló esõ - drizzle

szitálókamra - bolting room, bolting house

szitálókészülék - bolting-mill, bolting-machine

szitán visszamaradó anyag - overs, oversize, overflow

szítás - fomentation

szitaszekrény - bolting-machine, bolting-mill

szitaszerkezet - bolting work

szitaszövet - bolting-cloth, bunting

szitává lõ vkit - to riddle sy with bullets

szitavászon - crinoline

szítja a tüzet - to fan the coals, to blow the coals, to fire up

szítja vki dühét - to blow the coals

szítja vki haragját - to fan the coals, to blow the coals

szítja vki szenvedélyét - to fan the flames

szitkok áradata - storm of abuse

szitkok özöne - storm of abuse

szitkokat szór - to belch forth blasphemies

szitkozódás - swear

szitkozódik - to rail, to swear, swore, sworn, to cuss, to bitch

szitkozódó - foulmouthed

szitok - damning, cuss, swear-word

szitokáradat - strafe

szittyó - rush

szív - to draw, drew, drawn, cardiac, to suck, heart

szív alakú nyakkivágás - sweetheart neck

szív és érrendszer - cardiovascular system

szivacs - sponge

szivacs vízkivezetõ nyílása - osculum, oscula

szivaccsal felitat - to sponge, to sponge up

szivaccsal kitöröl - to sponge out

szivaccsal lemos - to sponge

szivaccsal letöröl - to sponge

szivaccsal letöröl vmit - to give sg a sponge

szivaccsal töröl - to sponge

szivacsos - fungous, spongy, spoungy

szivacsosság - sponginess

szivacsszerû - spoungy

szivar - smoke, cigar, chappie, weed, chappy, fella, feller

szivarfajta - perfecto

szivárgás - leak, leakage, ooze, trickle, bleed

szivárgó - relief, oozy

szivárog - to distill, to weep, wept, to bleed, bled, to leak

szivárogtat - to ooze

szivárvány - bow, water bow, rainbow

szivárványhártya - iris

szivárványszínek - prisms

szivárványszínekben játszó - iridescent

szivarvég-szedegetõ - picker up

szívás - sucking, suction, suck

szivató - choke

szívátültetés - heart transplant

szivattyú - pump

szivattyú gém - pump beam

szivattyú kar - pump beam

szivattyúkamra - barrel

szivattyúkar - spear

szivattyúz - to pump

szivattyúzás - suction, pumping

szívbe markoló - poignant

szívbemarkoló - heart-rending

szívbõl - sincerely

szívbõl fakadó - wholehearted

szívbõl jövõ - heartfelt, sincere, hearty, wholehearted

szívbõl nevet - to laugh heartily

szívbõl utál vkit - to hate sy's guts

szívderítõ látvány - sight for sore eyes

szívdobogás - beating, palpitation

szívdobogva - in a flutter

szíve dagadozott az örömtõl - her heart swelled exultantly

szíve mélyén - at heart

szíve mélyérõl - from the bottom of one's heart

szíve repesett örömében - her heart jumped

szíve szerint - to one's heart's content, to the heart's content

szíve választottja - beloved

szívébe zár vkit - to become attached to sy

szívecském - luv

szívek királynõje - queen of hearts

szívelégtelenség - cardiac failure

szívélyes - complaisant, warm-hearted, gracious, wholehearted

szívélyes fogadtatásra talál - to meet with a warm reception

szívélyes üdvözletét küldi - to send one's love to sy

szívélyes üdvözlettel - yours sincerely, sincerely yours

szívélyes vkihez - to be gracious to sy

szívélyesen - heartily, amicably, genially, kindly

szívélyesség - kindliness, cordiality, complaisance, gentry

szívem mélyén - in my heart of hearts

szívére vesz - to take to heart

szívére vesz vmit - to take sg to heart

szíverõsítõ - water of life, cordial

szíverõsítõ ital - cordial

szíves - willing, neighbourly, kind, neighborly, benevolent

szíves engedelmével - by your favour

szíves válaszát várva - hoping to hear from you

szívesen - gladly, readily, nothing loath, wholeheartedly

szívesen fogad vkit - to be gracious to sy

szívesen lát - to welcome

szívesen lát vendégeket - to keep open house

szívesen látott - welcome

szívesen megcsinál vmit - to be willing to do sg

szívesen megtesz vmit - to be willing to do sg

szívesen tesz vmit - to do sg with a good grace

szívesen vesz - to welcome

szívesen! - certainly!, not at all!

szíveskedjék befáradni - have the goodness to step in

szívesség - act of grace, service, favour, favor, kindness

szívességbõl - as a matter of courtesy, by courtesy

szívességbõl csinál - to oblige

szívességért megjutalmaz vkit - to requite sy for a service

szívességet busásan megfizet - to repay a service with usury

szívességet kér - to put the weights on, to put the acid on

szívességet kér vkitõl - to ask a favour of sy

szívességet tesz vkinek - to do sy a favour, to do a kindness to sy

szívességi számla - pro forma invoice

szívességi váltó - kite

szívét kitáró - expansive

szívét szaggatja vkinek - to harrow sy's feelings

szívet tépõ - harrowing, heart-breaking, heart-rending

szívfacsaró - harrowing, heart-rending, heart-breaking

szívfájdalom - heartache

szívfájdító - harrowing, tantalizing

szívhez szóló - searching

szivi - cutie, luv

szivikém - cutie, lovey-dovey

szívizom - cardiac muscle

szívjóság - goodness

szívjunk el egy pipát! - let's put on a pipe!

szívkirálynõ - queen of hearts

szívkoszorúér elzáródás - coronary occlusion

szívlevelû pontedéria - pickerel-weed

szívnivaló - smoke

szívó - sucker, sucking

szívó- - suction

szívócsõ - siphon, proboscis, proboscides, syphon, nozzle

szívócsõvel elvezet - to siphon off, to siphon out

szívócsõvel kiszív - to siphon off, to siphon out

szívogatja a pipáját - to pull

szívóka - sucker

szívókorong - sucker

szívókotró - hydraulic excavator, hydraulic dredger

szivornya - air lift, syphon, leading tube, siphon

szivornya alkalmazása - siphonage

szivornyamûködés - siphonage

szivornyaszerû - siphonal

szívós - persistent, tough, stout, hardy, to die hard

szívós és izmos - wiry

szívós hajsza - eager pursuit

szívósan - stoutly, hard

szívóssá tesz - to toughen

szívósság - persistence, tenacity, toughness, persistency

szívószál - straw

szívószerv - proboscis, proboscides

szívpanasz - heartache

szívpanaszok - heartache

szívpitvar - atrium, atria

szívroham - heart attack

szívszaggató - harrowing, poignant

szívszerelem - fancy man

szívtelen - stony-hearted, heartless, he's as hard as a flint

szívtelenül - heartlessly

szívtipró - philanderer

szívvel-lélekkel - with heart and hand, body and soul, with a will

szívvel lélekkel csinál vmit - have one's heart in sg

szívverés - beat, beating

szívvirág - bleeding heart

szívzörej - cardiac murmur

szizálkender - Mexican grass

szkafander - spacesuit

szkéma - schema, schemata

szkepticizmus - skepticism, scepticism

szkeptikus - sceptical, sceptic, skeptic, skeptical

szkiff - skiff

szkin-hatás - skin effect

szkip - skip hoist, skip

szkippálya - skip road

szkipszállításos vágat - skip road

szkipvezeték - skip road

szklerotikus szövetek - hard tissues

szklerotiniás száradás - wilt

szkúner - schooner

szkunksz - skunk, polecat

szkunksz szõrme - skunk

szlalom - slalom

szlapál - to toot

szláv - Slav

szlem - slam

szleng - slang

szlogen - buzzword, slogan

szlopál - to toot

szlovák - Slovak

szlovák ember - Slovak

szlovák nyelv - Slovak

szlúp - sloop

szmirnaszõnyeg - Turkish rug, Turkish carpet, turkey carpet

szmoking - tux, dinner jacket, tuxedo, black tie

szmokingba öltözik - to put on a dinner-jacket

szmokingba vágja magát - to put on a dinner-jacket

sznob - snobbish, snooty, snobby

sznob ember - snob

sznobéria - hauteur

sznobizmus - snobbishness, snobbery

sznobság - snobbishness, snobbery

szó - term, word

szó eleji - prosthetic

szó eleji hangtoldás - prosthesis

szó helytelen használata - wrong use of a word

szó hibás használata - wrong use of a word

szó nélkül - wordlessly, without a word

szó nélkül elhisz - to eat up

szó nélkül eltûr - to pocket

szó rossz használata - wrong use of a word

szó se lehet róla! - no go!

szó sem lehet róla - not on your life

szó sincs róla - far from it

szó sincs róla! - good gracious no!, no go!, certainly not!

szó szerint - word for word, verbatim, word-for-word, literally

szó szerinti - verbal, literal, verbatim

szó szerinti fordítás - construe, word for word translation, construing

szó szoros értelmében - in a proper sense, literally, technically speaking

szó szoros értelmében vett - proper, unmitigated

szó teljes értelmében - in the full sense of the word

szó téves használata - wrong use of a word

szó van róla - to be in the air

szóalakzat - schema, schemata

szóáradat - river of talk, exuberancy, vent of words, tirade

szoba - closet, apartment, chamber, room

szoba bútorozatlanul kiadó - room to let unfurnished

szóba hoz - to bring on, to broach

szoba kiadó - room to let, rooms to let

szoba konyhahasználattal - room with cooking privileges

szóba sem jöhet! - no go!

szobácska - closet

szobafestés - decoration

szobafestõ - painter, decorator

szobafoglalás - reservation

szobafogság - confinement to quarters, confinement

szobafogságra ítélt - defaulter

szobalány - parlor-maid, parlour-maid, chambermaid

szobamagasság - stud

szóban - in words

szóban forgó - in question

szóban forgó dolog - matter in hand

szóban forgó ügy - manner in dispute, matter in hand

szóban kifejez - to utter

szóban vagy gondolatban - in word or in thought

szóbanforgó kérdés - score

szóbanforgó tárgy - score

szobanövények - houseplants, indoor plants

szobányi - roomful

szobára való - roomful

szobarend - police

szobasor - suite of rooms, tier of rooms

szobát bérel - to take a room

szobát foglal - to engage a room, to make a reservation

szobát kell õriznie - to be a prisoner to one's room

szobát kiad - to take in lodgers

szobát kitakarít - to do a room

szobatárs - roommate, room-mate, chum

szobatiszta - housebroken

szobatisztaságra nevel - to housebreak, -broke, -broken

szobatudós - dryasdust

szobaûrszék - commode

szóbeli - verbal, wordy

szóbeli hagyomány - unwritten tradition

szóbeli üzenet - message

szóbeli vizsga - quiz, oral test

szóbelileg - by word of mouth

szóbeszéd - chit-chat, tittle-tattle, hearsay, rumour, report

szobor - monument, statue, image

szobor- - statuary

szobor nélkül maradt talapzat - pedestal bare of its statue

szoborbronz - monumental metal

szoborfaragó - pointer

szoborfém - monumental metal

szobornak való - statuary

szoborral díszít - to sculpture

szoborszépségû nõ - lady of statuesque beauty

szoborszerû - statuesque

szoborszerûség - statuesqueness

szobortalapzat - plinth

szóbõ - copious, voluble, wordy

szóbõség - readiness of speech, volubility

szobrász - sculptor, statuary, sculpture

szobrász- - statuary

szobrászat - sculpture, statuary

szobrászmárvány - statuary marble

szobrászmunkát végez - to sculpture

szobrászmûvészet - statuary

szobrocska - figurine, statuette

szobrok - statuary

szobrot fából kifarag - to cut a statue out of wood

szobrot kifarag - to hew out a statue

szobrot kinagyol - to hew out a statue

szociáldemokrata - social democrat

szociális - social

szociális gondozó - social worker

szociális intézmények - social services

szociális környezet - milieu

szociális munka - social work

szociális otthonba kerül - to go on the parish

szociális teendõk - social work

szocialista - socialistic, red, socialist

szocialista realizmus - social realism

szocializál - to socialize

szocializálás - socialization

szocializmus - socialism

szociológia - sociology

szociológiai - sociological

szociológus - sociologist

szócsata - battle of words, spar

szócsatát vív - to spar

szócsavarás - quibbling

szócsavaró - quibbling

szócséplés - quibbling

szócséplõ - quibbling

szócsõ - trumpet, mouthpiece

szóda - soda-water, soda

szódabikarbóna - cooking soda

szódabikarbónás víz - soda-water

szódásüveg - siphon, siphon-bottle

szódavíz - soda, seltzer, seltzer water, soda-water

szódavizes üveg - soda-water siphon

szodómiát követ el - to bugger

szófa - chesterfield

szofista - sophistic, sophistical

szofista érveket fejt ki - to sophisticate

szofisztikus - sophistical, sophistic

szofizma - sophistication

szofizmákban fejez ki - to sophisticate

szófogadás - obedience

szófogadatlanság - disobedience

szófogadó - obedient, dutiful, orderly

szófogadóan - dutifully, obediently

szófosó - windbag

szófukar - laconic, uncommunicative, tight-lipped

szófukar ember - clam

szófukarság - laconism

szógyakorisági együttható - word frequency index

szóhalmozás - redundancy, redundance

szóhasználat - expression, phrasing

szóhoz sem tudott jutni - he was completely floored

szójabab - soy-bean, soy, soya-bean, soya

szójababolaj - soy-bean oil

szójáték - word-play, pun, quip, play on words, quibble

szójátékot csinál - to pun

szójegyzék - glossary

szókapcsolat - collocation, locution

szokás - wont, rule, fashion, institution, way, custom, use

szokás szerint - commonly, as usual

szokása szerint - as was his custom

szokása vmit megtenni - to be in the way of doing sg

szokásává tesz vmit - to make a practice of doing sg

szokásává válik vmi - to fall into a habit

szokásjog - unwritten law, common law

szokásnak megfelelõen - according to precedent

szokásom - it's a habit with me

szokásos - ruling, regular, run, wonted, habitual, accustomed

szokásos eljárás - conventional measures

szokásos kezelésmód - conventional measures

szokásos méret - stock size

szokásos munkamenet - routine

szokásostól eltérõ - out of the ordinary

szokást felvesz - to get into the habit of sg

szokásszerû - conventional

szokásszerûen - customarily, habitually

szokatlan - unfamiliar, unaccustomed, strange, particular, odd

szokatlan módon viselkedik - to carry on

szokatlanság - singularity

szokatlanul - unusually, extraordinarily

szokatlanul magas - taunt

szókép - schema, schemata, image, metaphor

szóképek - imagery

szókimondás - bluntness of speech

szókimondó - straightforward, free-spoken, outspoken, explicit

szókincs - vocabulary

szoknya - skirt

szoknya feneke - seat

szoknyabolond - womanizer

szoknyafelkötõ zsinór - page

szoknyafogó csat - page

szoknyafogó tû - page

szoknyáját pöndörítve leül - to make at cheeses, to play at cheeses

szoknyák után fut - to womanize

szoknyavadász - womanizer, gay dog, striker

szokott - wonted, wont

szókölcsönzés - borrowing of words

szóköz - space

szóközbillentyû - spacer

szoktat - to practice, to practise

szokva van vmihez - to be used to sg

szokvány - rule

szokványos - stock

szól - to run, ran, run, to toot, to yammer, to ring out

szól (fúvós hangszer) - to blow, blew, blown

szól (hangszer) - to play

szól (harang) - to chime

szól a csengõ - there's the bell

szól a harangjáték - to carillon

szól a telefon - the telephone bell rings

szól egy jó szót vki érdekében - to give sy one's good word

szól vkinek egy ügyben - to approach sy on sg

szól vmirõl - to go, went, gone

szólás - idiom, dictum, dictumta, idiomatic phrase, word

szólásgyûjtemény - phrase-book

szólásmód - idiomatic turn, idiomatic phrase, parlance

szólásmondás - dictum, dicta, dictum, dictumta, figure of speech

szólásszabadság - liberty of speech, free-speech, freedom of speech

szolga - groom, attendant, wallah, skip, henchman, henchmen

szolgai - subservient, menial, sneaky, courtly, servile

szolgai engedelmesség - subservience, subserviency

szolgai módon megalázkodó - courtly

szolgai utánzás - slavish imitation

szolgai utánzó - ape

szolgál - to minister, to stead, to serve

szolgál (kutya) - to sit up

szolgál vmire - to make for

szolgálat - service, employ, charge, duty, serving

szolgálatait felajánlja - to volunteer

szolgálatára - anon

szolgálatára áll - to attend

szolgálatára áll vkinek - to attend upon sy, to attend on sy

szolgálatára van vkinek - to be of service to sy

szolgálatba áll - to go into service, to go out to service

szolgálatba ismét belép - to re-enter an employment

szolgálatba lép - to take up one's duties

szolgálatba lép vkinél - to take service with sy

szolgálatba megy - to go out to service, to go into service

szolgálatba újból belép - to re-enter an employment

szolgálatba visszalép - to re-enter an employment

szolgálatban - on duty

szolgálatban álló - attached

szolgálatban felmerülõ munka - fatigue

szolgálatban levõ - orderly

szolgálatban van - to be on duty

szolgálatból kilép - to stand down

szolgálatért megjutalmaz vkit - to requite sy for a service

szolgálati bejárat - side door

szolgálati beosztás jegyzéke - roster, rota

szolgálati bizonyítvány - testimonial

szolgálati egyenruha - service-uniform, undress, undress uniform

szolgálati ideje alatt - during his tenure of office

szolgálati revolver - regulation revolver

szolgálati úton - hierarchically

szolgálatkész - helpful, complacent, accommodating, complaisant

szolgálatkészség - promptitude, compliance, promptness, complacency

szolgálaton kívül - off duty

szolgálaton kívüli - off-duty

szolgálatos - orderly

szolgálatos százados - captain in charge

szolgálatot busásan megfizet - to repay a service with usury

szolgálatot teljesít vkinek - to be in attendance upon sy

szolgálatot teljesítõ - serving

szolgálatot tesz - to stead

szolgálatot tesz vkinek - to do sy a service, to render sy a service

szolgálatszegés - dereliction of duty

szolgálattevõ kamarás - groom in waiting, equerry

szolgalelkû - creepy-crawly, subservient, obsequious, abject

szolgalelkûen - obsequiously

szolgalelkûség - servility, obsequy, obsequiousness

szolgalmi jog - easement

szolgáló - serving, girl, maid, wench

szolgálólány - servant, girl, maidservant

szolgalom - servitude, right of way, encumbrance, easement

szolgáltat - to yield, to supply, to furnish, to provide

szolgáltat (igazságot) - to mete

szolgáltatás - supply, furnishing, service, provision

szolgáltatások - public utilities, services

szolgaság - thrall, servitude, servility, thraldom

szolgaságban tart vkit - to keep sy in thraldom, to hold sy in thraldom

szolid - solid, well-set

szolidáris - solid

szolidaritás - solidarity

szolidaritást vállal vmivel - to identify oneself with sg

szolipszista - solipsistic

szolipszizmus - solipsism

szólista - soloist

szólít - to address

szóló játék - single

szólóénekes - narrator, soloist

szólóest - recital

szólóhangverseny - recital

szolváció - solvation

szombat- - sabbatical, sabbatic

szombatév - sabbatical year

szombati - sabbatic, sabbatical

szomjas - to feel dry, thirsting, thirsty, dry, hungry

szomjazik - to parch

szomjazik vmire - to thirst for

szomjúhozza a tudást - to be hungry for knowledge

szomjúság - thirst

szomorít - to distress, to afflict

szomorkodik - to trouble, to mope, to sorrow, to yearn

szomorú - sorrowful, sad, to be in the dumps, cheerless

szomorú alak - sad dog

szomorú kimenetelû - tragical, tragic

szomorú vége van - to come to a sticky end

szomorú végû - tragic, tragical

szomorú végzet - doom

szomorúan - mournfully, dolefully, dismally, in a minor key

szomorújátékban lép fel - to play a tragedy

szomorújátékban szerepel - to play a tragedy

szomorújátékkal kapcsolatos - tragic

szomorúnak látszik - to look blue

szomorúság - ruefulness, gloom, grief, mournfulness, dumps, woe

szomorúvá tesz - to darken

szomszéd - neighbor, neighbour, next

szomszédban - next door

szomszédban lakik - to live round the corner

szomszédja vminek - to neighbor, to neighbour

szomszédok - neighborhood, neighbourhood

szomszédos - in contiguity, adjacent, to abut, adjoining, next

szomszédos vmivel - to flank, to neighbour, to neighbor

szomszédosság - contiguity, nearness

szomszédság - neighborhood, proximity, neighbourhood, vicinity

szómutató - concordance, word index

szonár - sonar

szonda - searcher, probe

szondáz - to probe

szondázás - breath test

szonett - sonnet

szonett író - sonneteer

szonett költõ - sonneteer

szonett sorozat - sonnet sequence

szonettköltõ - sonneteer

szónikus - sonic

szónok - speaker, spouter, speech-maker, orator

szónoki - rhetoric

szónoki emelvény - rostrum, rostra, tribune

szónoki hév - flight of oratory

szónoki képesség - eloquence, oratory

szónoki lendület - flight of oratory

szónoki tehetség - oratory

szónokian - rhetorically

szónokias - rotund

szónokiasság - rotundity

szónoklás - platform, spouting

szónoklás mûvészete - oratory

szónoklat - speech, pulpit, oration, harangue

szónoklat tartása - deliverance of a speech

szónoklatok - platform

szónokol - to hold forth, to mouth, to deliver a speech

szónokot lehurrog - to groan down a speaker

szónokot lepisszeg - to groan down a speaker

szóözön - volley

szop - to suck

szop vmit - to take a suck at sg, have a suck at sg

szópár - doublet

szopás - suck, sucking

szopik - to suckle, to suck

szopó - sucker, sucking

szopogat - to suck

szopogat vmit - have a suck at sg, to take a suck at sg

szopogató - sucker

szopógép - cocksucker

szopóka - mouthpiece, nipple

szopós - sucking

szopós állat - suckling, sucker

szopós gyermek - nursling, nurseling

szopós maca - cocksucker

szopós malac - squealer, sucker, sucking pig

szoprán - treble, soprano

szoprán hang - treble

szoprán szólam - treble

szoptat - to give a suck, to suckle, to nurse

szoptatás - nursing, suckling

szoptató - nurturer

szoptatós dajka - foster-nurse, wet-nurse

szór - to strew, to sprinkle, to fritter away, to eject

szór (puska) - to scatter the shot

szóra bír - to bring out

szóra sem érdemes - it is no trouble, it is not worth talking about

szóra sem érdemes! - you have no occasion!, not at all!

szórakozás - recreation, relaxation, play, pleasure, sport

szórakozás államköltségen - junket

szórakozás nélküli - unamused

szórakozásból - as a relaxation, just for fun

szórakozási lehetõség - amusement

szórakozások áradata - whirl of pleasures

szórakozások árja - whirl of pleasures

szórakozások sodra - whirl of pleasures

szórakozást keres a könyvekben - to seek relaxation in books

szórakozik - to sport, to amuse oneself, to disport, to junket

szórakozik vkivel - to bugger sy around, to bugger sy about

szórakozni megy - to go out

szórakozóhely - pleasure-ground

szórakozott - absentminded, abstracted, inattentive, lightheaded

szórakozott ember - star-gazer

szórakozott tekintet - faraway look

szórakozottan - abstractedly, absently

szórakozottan beszél - to maunder

szórakozottan firkál - to doddle

szórakozottan firkálgat - to doodle, to doddle

szórakozottnak látszik - to look blue

szórakozottság - lightheadedness, star-gazing, absence of mind

szórakoztat - to entertain, to amuse, to distract, to beguile

szórakoztat vkit - to keep sy company

szórakoztatás - amusement, diverting, entertainment

szórakoztató - entertainer, amusing, rich, diverting

szórakoztató dolog - gas

szórakoztató képes folyóirat - glossy magazine

szórakoztató mûsor - cabaret, cabaret show

szórakoztató olvasmány - escape literature

szórakoztató regény - light fiction

szórás - diffraction, spread, scatter, dispersal, diffusion

szórástényezõ - coefficient of variation

szordínó - damper

szordínós - muted

szórend - word order

szorgalmas - studious, hard-working, busy, laborious, assiduous

szorgalmas munkás - hard worker

szorgalmasan - industriously, assiduously, studiously

szorgalmasan dolgozik - to work hard

szorgalmasan tanuló - studious

szorgalmaz - to push, to urge

szorgalom - industry, diligence

szorít - to constrain, to constrict, to press, to stress

szorít vkit - to push sy for payment

szorítás - grip, wring, pinch, splice, clench, cramp, squeeze

szorítja a lovát - to ride hard

szorítkozik - to restrict oneself to, to confine oneself to

szorítkozik vmire - to confine oneself to sg, to be confined to sg

szorító - nipping, collar, ropes, dog, clamp, stressful

szorító kapocs - buckle

szorítóbéka - eccentric clamp

szorítóbilincs - clip, shackle

szorítófog - clip

szorítófogó - grab

szorítógyûrû - grummet

szorítókapocs - clamp, clip, clam

szorítókarika - grummet

szorítókengyel - shackle, clip

szorítókeret - clamp, clam

szorítókészülék - gripping device

szorítókötél - sling

szorítószerkezet - clam

szórja a pénzét - to burn one's money

szórja a pénzt - free with one's money, to blow the expense

szóró - castor, caster, spray

szóró képesség - throwing power

szóródás - diffusion, spreading, scatter

szóródik - to disperse, to diffuse

szóróernyõ - diffuser

szórófej - spreader

szórófelület - diffuser

szórógép - spreader

szóról-szóra - word-for-word

szóról szóra - in so many words, word for word

szóról szóra bevág vmit - to get sg off by heart

szórólap - throwaway

szorong - to press

szorongás - flutter, press, distress

szorongat - to push, to beset, beset, to screw, to beset

szorongat vkit - to run sy close, to run sy hard

szorongatás - stranglehold, squeeze

szorongató helyzet - pinch

szorongatott - beset

szorongatott helyzetben van - to be hard run

szorongatottság - obsession

szórópisztoly - gun

szórórózsa - quencher

szoros - strict, cramp, cove, pass, near, tense, cramped

szoros ábécérend - strict alphabetical order

szoros barátság - intimacy, close friendship

szoros csatolás - close coupling, tight coupling

szoros csomó - tight knot

szoros együttmûködés - close co-operation

szoros kapcsolat - rapport, marriage, intimate connection

szoros kapcsolatba hoz - to gear

szoros kapcsolatban vmivel - close ties with sg

szoros kötelék - close ties, close links, close bond, tight bond

szoros küzdelem - close fight, close contest

szoros összefüggés - close connection

szoros összetartozás - marriage

szoros ruha - tight-fitting clothes

szoros választási eredmény - close vote

szorosabbá tesz - to tighten

szorosabbá válik - to tighten

szorosabbra fûz - to draw tighter, to bind closer, to tighten

szorosan - tautly, close, tightly

szorosan a kötél mellett fut - have the pole

szorosan a nyomában van - to tag

szorosan áll - to be cramped for room, to feel cramped for room

szorosan egyesít - to knit, knit, to knit

szorosan egyesül - to knit, knit, to knit

szorosan egymás mellett - chockablock, cheek by jowl, end to end

szorosan egymás mögött - end to end

szorosan egymás után - back-to-back

szorosan fog - to hold fast

szorosan kapcsolt - close-knit

szorosan nyomában van vkinek - to dog sy's footsteps

szorosan összefüggõ - interconnected, close-knit

szorosan sarkában van vkinek - to dog sy's footsteps

szorosan tart - to hold fast, to clip

szorosan testhez simuló - slinky

szorosan ül - to feel cramped for room, to be cramped for room

szorosan vki mellett fekszik - to nuzzle with sy, to nuzzle together with sy

szorosra fog vkit - to keep a tight rein on sy

szorosra húz - to tauten

szorosság - tautness, fastness, tightness

szórótest - diffuser

szórótükör - convex mirror

szoroz - to multiply

szórt - diffuse, diffused

szórt cement - jet-cement

szortíroz - to sort

szortírozás - assortment, sorting

szortírozó - sorter

szortyog - to squelch, to snuffle

szortyogás - squelch, snuffle

szortyogó - squelchy

szorul - to clog

szorul a hurok a nyaka körül - have a gallows look

szorulás - constipation

szorulása van - to be bunged up

szorult érzés - disease

szorult helyzet - push, tight squeeze, cramp

szorult helyzetbe került - to be bunkered, to be treed

szorult helyzetben - with one's back to the wall

szorult helyzetben van - he is in low water, to be on one's beam-ends

szorult helyzetbõl kiránt - to get off

szorultság - extremity, exigency, distress, fix, exigence

szórványos - sparse, stray, diffuse, sporadic

szórványos látogatások - angel's visit

szórványosan - sparsely, sporadically

szórvavetõ gép - broadcaster

szorzás - multiplying, multiplication

szorzat - product

szorzótényezõ - factor

szósz - sauce

szószaporítás - verbiage, circumlocution, tautology, redundancy

szószátyár - long-winded, gassy, diffuse, windbag

szószátyár ember - man of many words

szószátyárkodás - verbiage

szószátyárság - loquacity, garrulity, chit-chat

szószegés - breach of promise, perfidy

szószegõ - truthless, defaulter

szószék - desk, pulpit

szószék feletti mennyezet - sounding board

szószékre lép - to take the stand

szószóló - mouthpiece, ombudsman, combatant, spokesman

szót emel - to lift up one's voice, to take the stand

szót emel vki mellett - to give sy one's good word

szót fogad - to obey

szót sem érdemel - not at all

szótag - syllable

szótaghangsúly - tonic accent

szótagol - to spell, to spell, spelt

szótagot elhagy - to syncopate

szótár - dictionary

szótári címszó - entry

szótári jel - swung dash

szótlan - tongued-tied, speechless

szótlan fickó - dumb dog

szótlanul - wordlessly

szótõ - base, stem, root, theme

szótöbbség - majority

szotyakos - pulpy

szóvá tesz - to broach

szóval - in a word, in words, in one word

szóval vagy gondolattal - in word or in thought

szóváltás - squabble, argument

szóváltása van vkivel - have words with sy, have a word with sy

szóvégi betû - terminal letter

szóvirág - trimming, garnish, flourish

szóvirágokkal beszél - to flourish

szóvirágokkal ékes - flowery

szóvivõ - spokesperson, spokesman

szõ - to plate, to warp, to weave, wove, woven

szõ (összeesküvést) - to get up

szöcske - grasshopper

szöcske játék - tiddly-winks

szög - bevel, nail, angle, corner

szög-visszagörbítõ szerszám - clincher

szög tangense - tangent of an angle

szögalakban meghajlít - to angle

szögben elfordul - to angle

szögben elhajlás - bevel

szögekkel kiver - to spike

szögemelõ - toggle-lever

szögesdrót - barbed wire

szögesdrót kerítés - barbed-wire fence

szöget egészen bever - to drive a nail home

szöget tövig bever - to drive a nail home

szöggel lát el - to spike

szöghúzó fogó - claw

szöghúzó villásvég - claw

szöglet - nook, corner-kick, cant, corner

szögletes - boxy, square, angular, bony, angled

szögletes cukorka - lozenge

szögletes fûrészáru - cant

szögletes szakadás - winkle-hawk, winkle-hole

szögletes tabletta - lozenge

szögletes zárójel - square brackets

szögletrúgás - corner-kick, corner

szögmérõ - protractor, bevel

szögperc - minute, prime

szögrögzítés - clinch

szögtávolság - digression, elongation

szögvágó - anvil-cutter

szögvas-felerõsítõ kapocs - clip

szökdécsel - to lop, to hop, to caper, to scamper about

szökdécselés - hop, skip

szökdécselõ - skittish

szökdécselve - with a hop skip and a jump

szökdelés - hop

szõke - blond, blonde, light, fair

szõke haj - yellow hair

szökell - to spring, sprang, sprung, to gambol, to leap

szökellés - dart, hop, skip, vaulting, bounce, lope, trip

szökellõ - vaulting

szökés - flying, desertion, escape, get-out

szökési sebesség - escape velocity

szökést kísérel meg - to make a dash for freedom

szökevény - escapee, deserter, runaway

szökevény rabszolga - maroon

szökik - to escape, to fly, flew, flown

szõkít - to bleach

szõkítõ - bleach

szökjél! - cheese it!

szökken - to spring, sprang, sprung, to dart

szökkenés - leap

szökõ - flying

szökõár - tidal wave, bore

szökõév - leap year

szökõkút - fountain, waterworks

szökött - runaway

szöktet - to jink

szökve - on the lam

szõlõ - grape, grapes, vine

szõlõcukor - glucose

szõlõfürt - cluster of grapes, bunch of grapes

szõlõlevéldísz - vignette

szõlõskert - vineyard

szõlõszedés - grape picking

szõlõt szed - to pick grapes

szõlõtõ - vine

szõlõtõke - grapevine, vine

szõnyeg - carpeting, rug, carpet

szõnyeg (tornaszer) - floor mat

szõnyeganyag - carpeting

szõnyegbombázás - saturation bombing

szõnyegbombázást végez - to salvo

szõnyegen forog (kérdés) - to be on the carpet

szõnyegen levõ kérdés - question at issue

szõnyegen van (kérdés) - to be on the carpet

szõnyegezés - carpeting

szõnyeggel borít - to carpet

szõnyeggel takar - to carpet

szõnyegseprû - sweeper

szõr - nap, ooze, fur, pubescence, hair

szõr- - hairy

szõr ellen - against the hair

szõr ellenében - against the nap, against the hair

szörbet - sorbet

szõrcsomó - floss, plume

szõrét hullatja - to lose its hair

szörf - windsurfer, surf, surfboard

szörfdeszka - surfboard, surf

szörfözik - to surf, to windsurf

szörfözõ - windsurfer

szõrme - fur, fell

szõrmeárus - skinner

szõrmekabát - fur coat

szõrmekereskedõ - skinner

szõrmés oldalával befelé - with the fur inside

szõrmesapka - fur cap

szõrmével díszített - furred

szõrmével szegett - furred

szörny - monster, monstrosity, abnormality

szörnyen - atrociously, something, awfully, dreadfully, awful

szörnyen dühös volt! - he wasn't half ratty!

szörnyen sajnálom - I am awfully sorry

szörnyen unalmas ember - he is an awful bore

szörnyeteg - mooncalf, mooncalves, monstrosity

szörnyethal ijedtében - to die of fright

szörnyszülött - lusus nature, freak of nature

szörnyû - dreadful, terrific, horrid, gruesome, morbid, dire

szörnyû butaság - crass stupidity

szörnyû drága - to cost no end of money

szörnyû fájdalom - excruciating pain

szörnyû földrengés - desperate earthquake

szörnyû jelenetet rendez - to carry on sg awful

szörnyû lárma - hell of a noise

szörnyû nagy - whacking-great, huge, whacking

szörnyû ostobaság - crass stupidity

szörnyû tévedés - capital error

szörnyû tudatlanság - crass ignorance

szörnyû volta vminek - monstrosity

szörnyûen - terribly

szörnyûség - monstrosity, abnormality, horror, enormity

szörnyûséges - lurid

szörnyûségesség - luridity

szõrök - hairs

szõrös - hirsute, pubescent, furry, in the hair, hairy

szõrös szemölcs - hairy mole

szõröstalpú - hairy-heeled

szõröstül-bõröstül - flesh and fell, neck and crop, root and branch

szõröz - to split hairs, to hair

szõrözõ - martinettish, sticky, martinetish

szõrözõ kiképzõ - martinet

szõrözõ tiszt - martinet

szörp - syrup

szõrre száradt fécesz - clinkers

szõrrel ellát - to hair

szõrszál - hair

szõrszálak - hairs

szõrszálat hasogat - to quibble, to split hairs

szõrszálhasogatás - fault-finding, niggling

szõrszálhasogató - punctilious, finicking, finical, finicky

szõrtelen - hairless, smooth, bald

szõrtelenít - to depilate

szõrtelenítõ - superfluous hair remover

szörtyög - to snuffle

szörtyögés - snuffle

szõrzet - fur, hairs

szösz - tow, junk

szöszke - flaxen

szöszmötöl - to moon about, to moon along

szöszmötöl két órát - to moon away two hours

szöszmötöl vmivel - to tinker away at sg

szöszös bükköny - hairy vetch

szõtt fémháló töltet - woven wire mesh

szövedék - tissue, web

szöveg - pitch, yack-yack, yackety-yak, text, spiel, rap

szöveg (dalé) - words

szöveg áll rajta - to bear a lettering, to bear a legend

szövegegyeztetõ - collator

szövegel - to schmooze, to witter, to schmoose, to rabbit

szövegelés - yakking, jaw

szövegelget - to rabbit

szövegelõ - yakky

szövegértelmezés - reading

szövegét írta - words by

szöveget megzenésít - to set words to music

szövegezõ - drawer, drawer up

szövegfilmezés - insert

szöveghû fordítás - close translation

szövegíró - lyricist

szövegismétlés szedésben - doublet

szövegismétlõdés a bibliában - doublet

szövegkönyv - continuity, book of words, script, scenario

szövegkörnyezet - context

szövegmagyarázat - exposition

szövegrendezés kép körül - runaround

szövegszerkesztés - word processing

szövegszerkesztõ - word processor

szövegváltozat - reading

szövés - weave

szövésmód - weave

szövet - texture, weft, stuff, textile, web, woof, weave

szövet bolyhos oldala - nap

szövet színe - right side of a fabric

szövetelhalás - necrosis

szövetfestés - dyeing

szövetfeszítõ - stretcher

szövetfeszítõ munkás - stretcher

szövetgumizó gép - spreader

szövetgumizógép - spreader

szövetháló - wire gauze

szövethiba - yaw

szövethulladék - waste cloth

szövetkenõgép - spreader, spreading-machine

szövetkezés - coalition, fusion

szövetkezet - hook-up, co-op, co-operative society, co-operative

szövetkezeti bolt - co-op

szövetkezik - to co-operate, to coalesce, to confederate

szövetkezik vkivel - to make common cause with sy

szövetlepel - plaid

szövetnyíró gép - clips

szövetség - clubbing, covenant, association, alliance, union

szövetségben van vkivel - to be in league with sy

szövetségen kívüli - uncovenanted

szövetséges - confederate, federate, auxiliary, combiner, ally

szövetséges állambeli külföldi - alien friend

szövetséges külföldi - alien friend

szövetséges társ - federate

szövetséget köt - to league

szövetségi - federal, federate

szövetségi állam parlamentje - statehouse

szövetségi államrendszer - federalism

szövetségi hivatalnok - fed

szövetségi ügynök - fed

szövetszegély - listing

szövetszél - edge

szövettalár - stuff gown

szövettel bevon - to drape

szövettel díszít - to drape

szövetteregetõ - stretcher

szövetteregetõ munkás - stretcher

szövevény - tissue

szövevényes - labyrinthine, subtle

szövõdik - to weave, wove, woven

szövõke - shuttle

szövõlepke - tussock, tussock-moth

szövõszék - loom

szpáhi - spahi

szponzor - sponsor

szponzorál - to sponsor

szpré - spray

sztár - headliner, star, ace, leading lady

sztár-szereposztás - all-star cast

sztár volta vkinek - stardom

sztárjelölt - starlet

sztárok világa - stardom

sztárrendszer - stardom

sztárság - stardom

sztárszerep - star turn

sztárszerepet játszik - to star

sztátor - stator

sztearin gyertya - composite candle

sztentori - stentorian

sztepptáncos - tap dancer

sztereo- - stereo

sztereofónikus - stereophonic

sztereoszkópikus - stereo

sztereotip - stereotype, stereotyped

sztereotip kifejezés - stereotyped phrase

sztereotipál - to stereotype

sztereotipált - stereotyped, stereotype

sztereotípia - stereotypy, stereo, stereotype

sztereotípia-papír - stereo

sztetoszkóp - stethoscope

sztirol - styrol, styrene

sztoa - stoic body

sztochasztikus változó - variate

sztoicizmus - stoicism

sztoikus - stoical, stoic

sztoikus filozófus - stoic

sztori - story

sztöchiometria - stoichiometry

sztöchiometrikus - stoichiometric

sztrájk - turnout, walkout, strike, walk-out

sztrájkba lép - to go on strike, to strike work, to go out

sztrájkba szólít - to call out

sztrájkol - to be on strike, to strike, struck

sztrájkoló - striker

sztrájkoló munkás - striker

sztrájkõr - picket

sztrájkõr állítás - picketing

sztrájkõrség - picket

sztrájkõrséget állít - to picket

sztrájktörõ - black, fink, scab, goon

sztratigráfia - stratigraphy

sztratoszféra - stratosphere

sztrippelés - stripping

sztriptíz - striptease

szuahéli - Swahili

szuahéli nyelv - Swahili

szubarktikus - subarctic

szubjektív - subjective, pectoral

szubjektivizmus - subjectivism

szubkután injekció - hypo

szublimál - to sublimate, to sublime

szublimálás - sublimation

szublimáló készülék - sublimatory, sublimator

szublimálódik - to sublime

szubpoláris - subpolar

szubsztrátum - substratum, substrata, substrate

szubvenció - subsidy, grant

szubvencionál - to subsidize

szuflé - soufflé

szuggerál - to suggest

szuggerálható - suggestible

szuggerálhatóság - suggestibility

szuggeráló kérdés - leading question

szuggesztív - suggestive

szuka - bitch

szukkulencia - succulence

szula - gannet

szulák - convolvulus

szulfaminsav - sulfamic acid

szulfát - sulfate

szulfid - sulfide

szulfit - sulphite

szulfiteljárás - sulphite process

szulfosó - sulpho-salt

szultán - sultan

szultánkenyér - Turkish delight, Turkish paste

szundikál - to drowse, to nod, to nap, to doze

szundikálás - nap, slumber, catnap, snooze

szundít - to snooze, to nap

szundít egyet - to get a little sleep, have forty winks

szundítás - slumber, cat-nap, catnap

szunyál - to be sacked out

szunyálni megy - to sack out

szunnyadó - latent

szunnyadozás - slumber

szúnyog - gnat, mosquito, skeeter

szúnyogháló - screen

szúnyogirtó ködbomba - aerosol bomb

szunyókál - have a nap, to slumber, to take a nap, to nap

szunyókálás - cat-nap, nap, catnap, slumber

szuper - super, sniffy, top notch, boss

szuper- - super-

szuperbenzin - premium gasoline

szuperklasszisú - topgallant

szuperpozíció - superimposition

szúr - to prickle, to twinge, to pick, to thrust, to stab

szúr egyet vkin - have a dig at sy, to take a dig at sy

szúr vmi felé - to stab at sg

szúrás - stuck, thrust, twitch, stab, sting, tingle, dig

szurát - surat

szuráti gyapot - surat cotton

szurdok - gorge, canyon, glen, gothic pass, notch, gulch

szurdokos - canyoned

szurkál - to prod

szurkálja a földet - to peck up the ground

szurkol - have the jitters, to be flurried, to jitter

szurkol vkinek - to pull for sy, to barrack for sy

szurkolás - jitter

szurkoló - supporter, fan

szurkolók - fandom

szurkos - pitching

szurkos cipészfonal - shoemaker's end

szurkos dratva - shoemaker's end

szúró - smart, tingly, tingling, keen

szúró- és vágófegyverek - cold steel

szúró fájdalom - pull, mordant pain, twinge, stitch, stab

szúró oldalfájás - smart pain in the side

szúrófegyverek - sidearms

szurok - black pitch, pitch

szurokérc - pitchblende

szurokfekete - jet, jet-black

szurokszén - jet

szúróláng - jet lance

szúrólopó - plunging siphon

szurony - bayonet

szuronypapucs - frog

szuronytüske - cross-guard

szúrós - intent, prickly, stinging, hirsute, barbed, stingy

szúrós állat - stinger

szúrós fájdalom - smart

szúrós megjegyzés - fling, dig

szúrós növény - stinger

szúrós szemek - gimlet eyes

szúrós tekintet - cutting glance

szúróvésõ - drift

szúrt seb - stab

szurtos - slovenly

szurtos ember - sloven

szurtosság - slovenliness

szuszog - to blow like a grampus, to snuff, to sniffle

szuszogás - snuffle

szuszpenzió - suspension

szusszanás - breather

szutykos - sluttish, grungy

szutykos nõ - slut, trollop

szuvasodás - decay, cavity, rot

szuvasodik - to decay

szuvasodó - decaying

szuvasság - rot

szuverén - sovereign

szuverenitás - sovereignty

szûcs - skinner

szüfrazsett - suffragette

szügy - breast

szügyelõ - breast-band

szûk - cramped, poky, pokey, to fit tight, skimpy, narrow

szûk ajtónyílás - crack

szûk állású ló - horse that stands near behind

szûk keresztmetszet - bottleneck

szûk keresztmetszetet okoz - to bottleneck

szûk kikötõbejárat - bottleneck, cove

szûk kosztra fog vkit - to keep on short rations

szûk körû értekezlet - huddle

szûk látókörû - narrow, niggling, insular, narrow-minded

szûk marokkal mér - to scrimp, to skimp

szûk ruha - skimped coat

szûk utca - gut

szûke vminek - scarcity

szûkebb anglia - England proper

szûkebb értelemben vett - proper

szûkebbre szab - to confine

szûkebbre vesz (ruhát) - to take in

szûkében van vminek - to be hard up for sg, to be ill provided with sg

szûken - narrowly, scantly, close

szûken áll pénz dolgában - to be in low water

szûken mér - to scrimp, to skimp, to scant

szûken mért - scrimpy, skimpy, scrimp

szûken mért élelem - skimpy meal

szûkít - to constrict, to narrow

szûkítés - diminution

szûkítés elõtti - upstream

szûkített - short

szûkített névsor - short list

szûkítõ - constrictor

szûkítõ mûszer - constrictor

szûklátókörû - philistine

szûklátókörûség - narrowness

szûkmarkú - pelting, close, chary, miserly, skimpy, scrimp

szûkmarkú ember - pincher

szûkmarkúan él - to live near

szûkmarkúság - miserliness, meanness

szûköl - to whine, to yowl

szûkölés - whine, yowl

szûkölködés - destitution, privation, need, wantingness, want

szûkölködik - to want, to be in need

szûkölködik vmiben - to be ill provided with sg

szûkölködõ - wanting, destitute

szûkös - spare, scant

szûkös anyagi körülmények - narrow circumstances

szûkös elhelyezés - close quarters

szûkös esztendõk - lean years

szûkös körülmények között van - to be in necessity

szûkös viszonyok közé kerül - to fall on evil days

szûkösen - by the skin of one's, barely, scantly, scantily

szûkösen él - to skimp, to pinch and scrape, to scrimp

szûkösen kimér vmit vkinek - to begrudge sy sg

szûkösség - skimpiness, paucity, necessity, scantiness

szûkre szabott - scrimpy, skimpy, scrimp

szûkre szabott ruha - skimped coat

szûkre szabott szoknya - skimpy skirt

szükség - need, necessity, exigence, exigency, want

szükség- - makeshift

szükség esetén - in case of need, in case of necessity, pro re nata

szükség ösztönzõ ereje - goad of necessity

szükség sarkalló ereje - goad of necessity

szükség serkentõ ereje - goad of necessity

szükség szerint - as occasion requires

szükség törvényt bont - necessity knows no law, any port in a storm

szükségágy - doss-down

szükségállapot - emergency

szükségárboc - jury-mast

szükségbeli kikötõ - port of distress

szükségbõl - by necessity, from necessity, of necessity

szükségbõl erényt csinál - to make a virtue of necessity

szüksége van - to need

szüksége van vmire - to stand in need of sg, to do with

szükséges - to require, to need, needful, requisite, necessary

szükséges dolog - necessary

szükséges lépések - proper measures to take

szükséges munkaidõ - necessary labour-time

szükséges összeg - wherewithal

szükséges rossz - necessary evil

szükségesnek tartja - to feel it necessary to

szükségesnél kisebb - undersize

szükségessé tesz - to necessitate

szükségesség - necessity

szükségét elvégzi - to relieve oneself, to relieve nature

szükséget szenved - to be in necessity

szükséget szenvedõ - distressed

szükségképpen - perforce, necessarily, needs

szükségkormány - jury-rudder

szükséglet - need, requisite, needs, necessity, want

szükségletek - needs

szükségleti cikk - necessary

szükségmegoldás - make-do, makeshift

szükségmunka - relief work

szükségpénz - money of necessity

szükségrepülõtér - auxiliary field

szükségszerû - inevitable, obligate, necessary, imperative

szükségszerûen - inevitably, of force, necessarily, of necessity

szükségszerûség - necessity

szükségtelen - unnecessary, needless, redundant

szükségtelenül - redundantly, needlessly

szükségvágány - auxiliary track

szükségvitorlázat - jury-rig

szûkszájú ivópohár - snifter

szûkszavú - scant of speech, reticent, laconic, succinct

szûkszavúan - laconically

szûkszavúság - reticence, succinctness, taciturnity, laconism

szûkül - to grow narrow, to narrow

szûkülés - diminution, stricture

szûkület - stricture, waist

szûkületes - strictured

szül - to bear, bore, born, to gender, to be confined

szüleim - my parents, my people

szülés - labor, birth, confinement, deliverance, childbirth

szülés elõtt van - she is coming

szülésben meghal - to die in childbirth

szülési szabadság - maternity leave

szülésnél segédkezik - to obstetricate

szülész - obstetrist

szülészet - obstetrics, obstetricy, maternity ward, midwifery

szülészeti - obstetrical, obstetric

szülészeti fogó - obstetric forceps

szülészeti osztály - maternity ward

szülésznõ - obstetrix, maternity nurse

szülészorvos - obstetrician

születés - birth, dawn

születés elõtti - pre-natal

születésemkor - when I was born

születési - congenital, natal

születési arányszám - natality

születési hely - place of birth

születési rendellenesség - birth defect

születésnap - birthday

születésnél fogva illetõ jog - birthright

születésû - born

születésszabályozás - family-planning

született - born

született költõ - natural poet

született szónok - inborn speaker

születik - to be born

születõ - dawning

szülõ - parent

szülõanya - mother

szülõföld - home, native soil, homeland

szülõi - parental

szülõk - parents, parentage

szülõotthon - maternity hospital

szülõszoba - labour room

szülöttjének vállal vkit - to mother

szülõváros - hometown, home town

szünet - check, stand, pause, intermission, recess, silence

szünet nélkül - steadily, hourly, steady, without intermission

szünet nélkül beszél - to speak without a break

szünet nélkül folytat - to segue

szünet nyugalom - respite

szünetelés - intermission, intermittence, pause

szünetelõ - intermittent

szünetelteti a munkát - to knock off

szünetet rendel el - to recess

szünetet tart - to recess, to rest, to take some relaxation

szünetjel - interval signal, call signal

szünidõ - holiday, recess, holidays, vacation

szûnj meg! - come off it!, come off!, not so much of it!

szûnjetek meg! - no nonsense!

szûnni nem akaró - everlasting, endless, perpetual, nagging, unending

szüntelen - unremitting, perpetual, unceasing, hourly, eternal

szûntelen - never-ending

szüntelen változó kép - phantasmagoria

szüntelenül - together, ceaselessly, night and day, incessantly

szûr - to filter

szürcsöl - to slurp, to sip

szürcsölés - slurp, slurping

szürcsölve - slurping

szürcsölve eszik - to slurp

szürcsölve iszik - to slurp

szûrés - settling, screening, straining

szüret - vintage, grape harvest

szüret! - bingo!

szüretel - to pick grapes

szüretelés - grape picking

szüretelõ - picker

szürke - gray, drab, dusty, grey, dingy, flat, commonplace

szürke átlag - common run of mankind, common run, run

szürke életet él - to lead a drab existence

szürke eminenciás - backroom boy

szürke hanga - scotch heather

szürke lúd - grey goose

szürke morgóhal - hard-head, captain

szürke tengeri garnélarák - bunting

szürke tömeg - ordinary run of mankind, common run of mankind

szürkeállomány - grey matter

szürkediófa - white walnut

szürkemedve - grizzly, grizzly bear

szürkésbarna - drab, dun

szürkésbarna szín - drab

szürkeség - greyness

szürkéssbarna szín - drab

szürkület - dusk, nightfall, shades of evening, twilight

szürkületi - twilit

szûrõ - filter, screen, sieve, strainer, cullender, sifter

szûrõ kanál - skimmer

szûrõ zacskó - straining bag

szûrõbetét - filter cartridge

szûrõdik - to sift

szûrõkendõ - bolting-cloth

szûrõként szerepel - to function as a filter, to act as a filter

szûrõlap - grating

szûrõpapír - filter paper

szûrõprésiszap - defecation mud

szûrõréteg - precoat

szûrõszövet - bolting-cloth

szürreális - surreal

szürrealista - surrealist

szürrealisztikus - surrealistic

szürrealizmus - surrealism

szûrt - defecate

szûz - cherry, virgin

szûz- - virginal

Szûz Mária - Blessed Virgin

szûz talajt tör fel - to break fresh ground, to break new ground

szüzesség - cherry, virginity

szûzhártya - virginal membrane

szûzi - chaste, virginal

szûzies - maiden, chaste

szûziesen - chastely

szûziesség - chastity

szûzkurva - teaser

szvasztika - fylfot

szvetter - sweater

szving - swing

szvingtánc - swing

szvingzene - swing music

szvit - suite
A | B | C | D | E1 | E2 | F1 | F2 | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Find free glossaries at TranslationDirectory.com

Find free dictionaries at TranslationDirectory.com

Subscribe to free TranslationDirectory.com newsletter

Need more translation jobs from translation agencies? Click here!

Translation agencies are welcome to register here - Free!

Freelance translators are welcome to register here - Free!

Submit your glossary or dictionary for publishing at TranslationDirectory.comFree Newsletter

Subscribe to our free newsletter to receive news from us:

 

Menu

Use More Dictionaries
Use Free Glossaries
Use Free Translators
Use Free Software
Submit Your Dictionary
Post Translation Job
Find Freelance Translators
Read Translation Articles
Register Translation Agency
Submit Your Resume
Obtain Translation Jobs
Visit Language Job Board
Subscribe to Free Newsletter
Buy Database of Translators
Obtain Blacklisted Agencies
Vote in Polls for Translators
Advertise Here
Read our FAQ
Read Testimonials
Admire God's Creations
Use Site Map

Advertisements

translation directory

christianity portal
translation jobs


 

 
Copyright © 2003-2024 by TranslationDirectory.com
Legal Disclaimer
Site Map