Chrześcijańskie Artykuły. Мълчаливият свидетел на Възкресението.
Welcome to the world of language jobs!
 
Portal for Language Professionals and their Clients.  39,000+ Freelance Translators.  7,000+ Translation Agencies.
Artykuły Chrześcijańskie - Мълчаливият свидетел на Възкресението
Home Database of Translation Agencies Database of Translators Become a Member! Submit Your Article Hire Translators!

Menu

  Upload Your Resume
  Add Your Translation Agency
  Become a Member
  Edit Your Profile
  Find Translation Jobs
  Find Rare Translation Jobs
  Find Very Rare Language Jobs
  Find Jobs in Rarest Pairs
  Receive All Jobs by RSS
  Work for Translation Agencies
  Post Your Translation Job
  Hire Translators-Members
  Hire All Translators
  Easily Contact Translators
  Hire Translation Agencies Members
  Contact All Translation Agencies
  Obtain Blacklisted Employers
  Apply to Collection Agencies
  Read Articles (By Category)
  Read Articles (By Index)
  Read Sense-of-Life Articles
  Read Work-at-Home Articles
  Use Free Dictionaries
  Use Free Glossaries
  Use Free Translators
  Use Free Software
  Vote in Polls for Translators
  Subscribe to Free Newsletter
  Advertise Here
  Buy Database of Translators
  Buy Translation Agencies List
  Buy Membership
  Watch Out for Scam E-mails
  Read Testimonials
  Read More Testimonials
  Read Even More Testimonials
  Read Yet More Testimonials
  Read Still More Testimonials
  Become our Customer
  Use Resources for Translators
  Use Online Directory
  Read our FAQ
  Ask Questions in Forum
  Use Sitemap
  Admire God's Creations

Мълчаливият свидетел на Възкресението
Никой човек не е бил очевидец на самия момент на възкръсването на тялото на Иисус, което, преди полагането в гроба, е било обвито в ленено платно с дължина 4 м и 36 см и с ширина 1,10 м.

Тази гробна плащаница е служела като постеля, покривало и кърпа ( sodara ) и е обвивала главата и цялото тяло – с едната половина отдолу, а с другата отгоре. От близо сто години учени от различни области на науката провеждат трудоемки и всестранни изследвания върху Торинската плащаница, които сочат нейната автентичност. Благодарение на тези изследвания Торинската плащaница е станала най-известната християнска реликва, една учудваща света на науката „фотографска лента” на страданието, смъртта и възкресението на Христос. Научните изследвания потвърждават, че отпечатъкът върху плащаницата се е получил в резултат от присъствието на истинското разпънато Тяло, което се е изобразило върху нея като фотографски негатив, а петната от кръвта са като позитив . Тази безценна реликва се е запазила до наши дни и се съхранява в Торино.

Американските физици от Академията на Американските военновъздушни сили Д. Джаксън и Е. Джампър са открили, че изображението върху плащаницата е триизмерно. Многократни подробни изследвания потвърждават, че съвременната наука не е в състояние да пресъздаде такова изображение, толкова повече не би могъл да го направи и никакъв фалшификатор. Този образ не е нарисуван с четка или с друга техника и не е дело на човек. Върху него няма никакви следи от мазка, както е при всяка картина или рисунка. Образът е с прозрачно жълт цвят и представлява голяма загадка, понеже в него изобщо не се откриват никакви пигменти, бои или багрила. Преждата е пожълтяла по-силно само върху външната страна. Оказва се, че измежду стотината влакна, образуващи нишката, само две или три външни влакна са променили цвета си. Така че изображението е възникнало само върху повърхността на влакната и не съществува нито от външната страна на платното, нито във вътрешността на нишките. Направените върху някои нишки опити да бъде премахнато оцветяването на влакната с помощта на 25 различни лабораторни разтворители са останали без резултат. И така научните изследвания доказват, че изображението върху плащаницата не може да се премахне с нищо.

Благодарение на триизмерна обработка на изображението учените са идентифицирали две монети върху дясното и лявото око на Човека от плащаницата. Върху дясното око се намира отпечатък на монетата lepton lituus , сечена между 29 и 32 година след Христа, по времето на Пилат Понтийски. Върху лявото око пък се идентифицира монета, сечена от Пилат единствено през 29 година след Христа, в чест на Юлия, майката на Тиберий. Това е поредното доказателство за произхода на плащаницата от времето на Христос, а наличието на монетите върху очите отразява стар еврейски обичай, прилаган при погребване на мъртвите.  

Образът върху плащаницата има много характеристики, които въвеждат учените в голямо недоумение. Въпреки че в нея е било завито тяло, изображението е идеално плоскостно. То е без изменения и съгласно законите на оптиката представлява успоредна проекция. Учените предполагат, че най-вероятно този незаличим негативен образ на Разпънатия върху плащаницата е възникнал вследствие на някакво тайнствено избухване на енергия отвътре. Тогава образът се е отпечатал чрез „прогаряне” на повърхността на влакната от инфрачервено лъчение или от бомбардиране на протони с енергия един мегаелектронволта(с такава енергия протонът преминава през зона с потенциална разлика един милион волта).

Науката не е в състояние напълно да изясни механизма за нанасяне на образа на тялото върху платното. Затова ученият Д. Джаксън пише: „Въз основа на познатите днес физико-химически процеси имаме основание да твърдим, че върху плащаницата не би трябвало да възникне образ, но той е действителен, дори когато не сме в състояние да изясним как е възникнал. Научните изследвания са изключили вероятността образът върху плащаницата да е фалшифициран. Единственият творец на този потресаващ фотографски негатив е мъртвото тяло на разпнат човек, евреин от първи век, разпънат от римските войници точно по начина, който описват Евангелията.  

Всички научни данни позволяват да твърдим, че става дума за автентичното погребално платно на Иисус Христос. Учените К. Е. Стевенсон и Г. Р. Хабермас твърдят, че степента на вероятност, образът върху плащаницата да не е образ на тялото на Иисус е 1 от 82 944 000. За да илюстрират това по-добре, те представят следното сравнение: Да си представим 82 944 000 банкноти от 1 долар наредени една до друга. Това прави дължина, три пъти по-голяма от разстоянието между Ню Йорк и Сан Франциско. Едната от тези банкноти е белязана и един човек със завързани очи може само веднъж да протегне ръка, за да я намери. Вероятността да намери белязаната банкнота е 1 от 82 944 000. Окончателният извод е следният: Плащаницата е погребално платно, в което е било завито тялото на Иисус Христос. Този извод се опира на изобилно документирани научни факти (Вердетто сулла Синдоне. Брешия, 1982 г., с. 146).    

И. Делаж правилно забелязва, че толкова силни и неоспорими аргументи няма да убедят само онези хора, които поради идеологически причини „са си сложили разума на трупчета”. Експерти по съдебна медицина въз основа на познания върху процеса на съсирванена кръвта , твърдят, че тялото на Иисус е било обвито в плащаницата около два часа и половина след смъртта и е останало в нея 36 часа, тъй като върху тъканта няма никакви следи на разлагане и гниене. Нещо повече, тялото със сигурност не е било извадено от плащаницата, понеже няма никакви следи от разкъсване , ясно се виждат ненарушени съсиреци от кръв. Този факт не може да се изясни научно, нито да се възпроизведе в лаборатория.

По какъв начин тялото е проникнало през лененото платно, без да наруши неговата структура? Какво е причинило тайнственото отпечатване на цялото тяло върху плащаницата? Отговор може да даде само вярата, която говори, че всичко това е станало в момента на Възкресението на Иисус Христос. И затова по време на своята проповед в Торино на 13 април 1980 г. Светият отец Йоан-Павел II каза, че „приемайки аргументите на много учени, Светата торинска плащаница е особен свидетел на Пасхата: на Страданието, Смъртта и Възкресението. Мълчалив, но едновременно красноречив свидетел”.

Науката открива кой е Човекът от плащаницата, а вярата води към Неговото разпознаване. Тази най-ценна реликва по особен сугестивен начин ни напомня, че Христос наистина страда, умря на кръста и възкръсна заради мен, заради моето спасение. Мога ли да остана безразличен към тази безкрайна любов?

„За вярващия човек – казва Йоан-Павел II – е важно преди всичко това, че плащаницата е огледалото на Евангелието. (…) Всеки чувствителен човек, размишлявайки върху него, изпитва вътрешно вълнение и разтърсване (…) . Плащаницата е наистина невероятен знак, който обръща към Иисус, истинското Слово на Отца, и призовава човека, да следва в живота си Този, който предаде за нас самия себе си…” (Торино 24.05.1998)

Поръчайте своя абонамент

Целият брой PDFСтатии са публикувани с разрешение на Обичайте се! през ноември 2010 r.
Прочетете също християнски статии на български
Published in March 2014.
Submit your article!

Read more articles - Free!

Need translation jobs? Click here!

Translation agencies are welcome to register here - Free!

Freelance translators are welcome to register here - Free!

Subscribe to TranslationDirectory.com newsletter - Free!

Take part in TranslationDirectory.com poll - your voice counts!


 

Free Newsletter

Subscribe to our free newsletter to receive updates from us:

 

New at the Forum

Read Articles

# 2488
Rosetta Stone and Translation Rates

# 2467
Translation - an Ageless Profession

# 2466
Have Language, Will Travel

# 2486
Почему так мало хороших переводов и хороших переводчиков?

# 2479
Average monthly wage in different European countries

# 2487
Two New Chinese Translations of Hamlet Introduced and Compared

# 2475
Linguistic history of the Indian subcontinent

# 2474
Languages with official status in India

# 2251
The Database: Your Most Valuable Asset!

More articles
More articles for translators

Vote in Polls

All Polls:
Polls on all topics

Christian Polls:
Polls on Christian topics

Financial Polls:
Polls on Financial topics

Polls for Freelancers:

Poll # 104
Have you obtained at least one new client through your facebook account?

Poll # 100
What is the worst time-waster?

Poll # 099
If you work at a laptop, do you usually use touchpad or mouse?

Poll # 094
If you run a translation agency, do you ever outsource / subcontract your projects to other translation agencies?

Poll # 090
What do you like the most about TranslationDirectory.com?

Poll # 088
Which translation portal emails you the largest number of job notifications?

Poll # 087
Which one of the following sites has the most appealing color scheme?

Poll # 085
Do you charge a fine (interest) fee for every day of payment delay?

Poll # 083
Do you have licensed SDL Trados software installed at your computer?

Poll # 079
Have you always dreamt to become a translator?

Poll # 078
Do you plan to be a freelance translator for the rest of your life?

Poll # 077
Is it necessary to learn translation theory in order to become a good translator?

Poll # 076
Will human translation be entirely replaced by machine translation in the future?

Poll # 074
Do you have savings?

Poll # 065
Do you know that the Bible is the most popular book in the world?

Poll # 063
What is the purpose of your life?

Poll # 059
How many hours per night do you sleep (in average)?

More polls
More polls for freelancers


translation jobs
christianity portal


 

 
Copyright © 2003-2024 by TranslationDirectory.com
Legal Disclaimer
Site Map