Español-Polaco Dictionary Free dictionaries at TranslationDirectory.com. translation job
Home Free Glossaries Free Dictionaries Post Your Translation Job! Free Articles Jobs for Translators

Español-Polaco Dictionary
(Starting with "D")By Dr. Waldemar Labusga,
Translator for German, Polish, Spanish and English,
"Translation Services Dr. Labusga",
Mendoza, Argentina

info[at]1t2.net
www.1t2.net
Become a member of TranslationDirectory.com at just $12 per month (paid per year)
Advertisements:Use the search bar to look for terms in all glossaries, dictionaries, articles and other resources simultaneously


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | ZDanubio

DunajDescartes | Rene Descartes | René Descartes

Kartezjusz, René Descartes (1596-1650), fr. filozof i matematykDios | dioses

BógDolomitas

DolomityDominicano | Dominicanos

dominikanin (należący do zakonu św. Dominika)Don Quijote

Don KiszotDon Quixote

Don Kiszotdaga | dagas

sztyletdama | damas

damadamasco | damascos

moreladanza | danzas

taniecdanzar | danzo | danzas | danza | danzado

tańczyćdar | doy | das | da | damos | dais | dan | dió | dado

dać; udzielićdar de alta | de alta | alta

posłać do domu (ze szpitala)dar de baja | doy de baja | das de baja | da de baja | damos de baja | dan de baja | dí de baja | diste de baja | dió de baja | dimos de baja | dieron de baja | dado de baja

usunąć (z listy); wyrzucić (z pracy)dar una mano

pomóc; wspomócde acuerdo

zgoda!
tej samej opinii; w zgodziede acá para allá

tam i z powrotemde aquí en adelante

odtądde balde

za darmo; gratisowode pronto

naglede repente

naglede súbito

nagledebilitación | debilitaciones

osłabieniedecimal | decimales

dziesiętnydecir | digo | dices | dice | decimos | dijeron | dijo | dicho

powiedzieć; wypowiedziećdeclaración | declaraciones

deklaracja; wypowiedźdeducción | deducciones

dedukcja; wnioskowanie; wniosekdefecar | defeco | defecas | defeca | defecado

defekowaćdelfín | delfines

delfindelicado | delicada | delicados | delicadas

delikatnydelincuente | delincuentes

delikwentdelineado | delineada | delineados | delineadas

naszkicowanydelito | delitos

występek; przestępstwodemasiado

zbyt; zbytnio; za dużodemasiado poco

za małodenominador | denominadores

mianownik (mat.)dentista | dentistas

dentystadeporte | deportes

sportdeportista | deportistas

sportowiecdepresión | depresiones

depresjaderecha

prawa strona; prawica (polit.)derecho | derechos

prawo (do czegoś)
prosto (np. wskazując kierunek)derrota | derrotas

porażkadesafiante | desafiantes

stanowiący wyzwaniedesaparecer | desaparezco | desapareces | desaparece | desaparecido

zniknąćdesaparecido | desaparecidos

zaginionydesastre | desastres

klęska; dramat; tragediadescomposición | descomposiciones

rozkładdescubridor | descubridores

odkrywcadescubrimiento | descubrimientos

odkryciedesde allí

stamtąddesde arriba

z górydeserción | deserciones

dezercjadesesperación

rozpaczdesesperado | desesperada | desesperados | desesperadas

zrozpaczonydesesperanza

rozpaczdesesperarse | me desespero | te desesperas | se desespera | desesperado

rozpaczaćdesgracia | desgracias

nieszczęściedesnutrido | desnutridos | desnutrida | desnutridas

niedożywionydesorganizar | desorganizo | desorganizas | desorganiza | desorganizado

zdezorganizowaćdespertar | despierto | despiertas | despierta | despertado

zbudzićdespertarse | me despierto | te despiertas | se despierta | despertado

obudzić się; zbudzić siędesproporcionado | desproporcionados

nieproporcjonalnydespués

potem; późniejdesteńido | desteńida | desteńidos | desteńidas

wyblakłydesteñirse | se destiñe | desteñido

wyblaknąćdetrás

z tyłu; zadiablo | diablos

diabełdialecto | dialectos

dialekt; gwara; narzeczediamante | diamantes

diamentdiapositiva | diapositivas

slajd; przeźroczedibujar | dibujo | dibujas | dibuja | dibujado

rysować; szkicowaćdiccionario | diccionarios

słownikdiciembre | diciembres

grudzieńdieta | dietas

dieta
parlament
dieta (parlamentarzystów)diezmo | diezmos

dziesięcinadifamación | difimaciones

kalumnia; oszczerstwo; paszkwil; zniesławieniedificultad | dificultades

trudnośćdifunto | difuntos

zmarłydinero

pieniądzedisciplina

dyscyplina; rygordisciplinar | disciplin | disciplinas | disciplina | disciplinó | disciplinado

dyscyplinowaćdisciplinario

dyscyplinarinydisco | discos

płyta; dyskdiscoteca | discotecas

dyskotekadiscreto

dyskretny; taktowny; dyplomatyczny
dyskretnie; taktownie; dyplomatyczniediscriminación | discriminaciones

dyskryminacjadiscriminar | discrimino | discriminas | discrimina | discriminó | discriminado

dyskryminować; być stronniczym; rozróżniać; rozeznawaćdiscusión | discusiones

dyskusja; kłótniadiscutido

dyskutowanydiscutir | discuto | discutes | discute | discutió | discutido

dyskutować; kłócić siędisertación | disertaciones

dysertacja; praca doktorskadispensar | dispenso | dispensas | dispensa | dispensó | dispensado

dyspenzować; zwalniać z czegośdisputa | disputas

dysputa; kontrowersja; kłótniadistanciamiento | distanciamientos

zdystansowanie się; odszunięcie siędivergir | divergo | diverges | diverge | divergió | divergido

iść w różnych kierunkach; poróżnić siędiversión | diversiones

rozrywkadividir | divido | divides | divide | dividió | dividido

dzielić; podzielićdivorcio | divorcios

rozwóddiácono | diáconos

diakondiócesis

diecezjadoblar | doblo | doblas | dobla | dobló | doblado

składać; zwijaćdoble | dobles

podwójny; dualnydoctor | doctores

doktor; lekarzdoctoral

doktorski; doktoranckidoctrina | doctrinas

doktryna; nauka; dogmatdocumento | documentos

dokumentdogma | dogmata | dogmas

dogmat; nauka; doktrynadominar | domino | dominas | domina | dominó | dominado

dominować; górowaćdomingo | domingos

niedzieladominio | dominios

panowanie; władza; domenadominó

dominodoncella | doncellas

służącadonde

gdziedormido

rozespanydormilón | dormilones

śpiochdormir | duermo | duermes | duerme | dormimos | duermen | dormido | durmió | dormí | dormiste

spaćdosificar | dosifico | dosificas | dosifica | dosificó | dosificado

dozyfikować; dawkowaćdosis

doza; dawkadossier

dossier; aktadotación | dotaciones

dotacjadragón | dragones

smokdrama | dramas

dramatdramatizar | dramatizo | dramatizas | dramatiza | dramatizó | dramatizado

dramatyzować; przesadzaćdramaturgo | dramaturgos

dramaturgdramático | dramaticós

dramatycznyduelo | duelos

pojedynek; żałobadulce | dulces

słodki
dżem; marmeladaduplicado | duplicados

duplikat; replikadurazno | duraznos

brzoskwiniadébil | débiles

słabydía | días

dzieńdía del santo

imieninydía siguiente

nazajutrz; następnego dniadólar | dólares

dolar

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Find free glossaries at TranslationDirectory.com

Find free dictionaries at TranslationDirectory.com

Subscribe to free TranslationDirectory.com newsletter

Need more translation jobs from translation agencies? Click here!

Translation agencies are welcome to register here - Free!

Freelance translators are welcome to register here - Free!

Submit your glossary or dictionary for publishing at TranslationDirectory.comFree Newsletter

Subscribe to our free newsletter to receive news from us:

 

Menu

Use More Dictionaries
Use Free Glossaries
Use Free Translators
Use Free Software
Submit Your Dictionary
Post Translation Job
Find Freelance Translators
Read Translation Articles
Register Translation Agency
Submit Your Resume
Obtain Translation Jobs
Visit Language Job Board
Subscribe to Free Newsletter
Buy Database of Translators
Obtain Blacklisted Agencies
Vote in Polls for Translators
Advertise Here
Read our FAQ
Read Testimonials
Admire God's Creations
Use Site Map

Advertisements

translation directory

christianity portal
translation jobs


 

 
Copyright © 2003-2024 by TranslationDirectory.com
Legal Disclaimer
Site Map