Keresztény cikkek. Jézus mindig győzedelmeskedik.
Welcome to the world of language jobs!
 
Portal for Language Professionals and their Clients.  39,000+ Freelance Translators.  7,000+ Translation Agencies.
Keresztény cikkek - Jézus mindig győzedelmeskedik
Home Database of Translation Agencies Database of Translators Become a Member! Submit Your Article Hire Translators!

Menu

  Upload Your Resume
  Add Your Translation Agency
  Become a Member
  Edit Your Profile
  Find Translation Jobs
  Find Rare Translation Jobs
  Find Very Rare Language Jobs
  Find Jobs in Rarest Pairs
  Receive All Jobs by RSS
  Work for Translation Agencies
  Post Your Translation Job
  Hire Translators-Members
  Hire All Translators
  Easily Contact Translators
  Hire Translation Agencies Members
  Contact All Translation Agencies
  Obtain Blacklisted Employers
  Apply to Collection Agencies
  Read Articles (By Category)
  Read Articles (By Index)
  Read Sense-of-Life Articles
  Read Work-at-Home Articles
  Use Free Dictionaries
  Use Free Glossaries
  Use Free Translators
  Use Free Software
  Vote in Polls for Translators
  Subscribe to Free Newsletter
  Advertise Here
  Buy Database of Translators
  Buy Translation Agencies List
  Buy Membership
  Watch Out for Scam E-mails
  Read Testimonials
  Read More Testimonials
  Read Even More Testimonials
  Read Yet More Testimonials
  Read Still More Testimonials
  Become our Customer
  Use Resources for Translators
  Use Online Directory
  Read our FAQ
  Ask Questions in Forum
  Use Sitemap
  Admire God's Creations

Jézus mindig győzedelmeskedik
Az ördögűzés Jani szemével. A lelkigyakorlat utolsó napján az egyik fiút megszállta az Ördög. Ima közben hirtelen felállt és a kövét az Úrmutató felé dobta, melyben az Oltáriszentséget tartottuk.

A kő nem talált, de az oltár mögötti fa díszítést felsértette. Ordítozni kezdett, hogy: „Nem sikerült, sosem találom el Őt!” A megszállt fiú, Árpi azzal fenyegetőzött, hogy tönkreteszi a családomat és felfedi az összes bűnömet, de a pap Jézus nevében megtiltotta neki, hogy beszéljen. Megváltónk nevében megparancsolta a gonosz léleknek, hogy hagyja el Árpi testét.

Árpi istenkáromlásokat sokaságát kiáltozta. Átkokat szórt Szent Fausztina nővérre és a Szentatyára. Mi pedig eközben, mind a tizenkilencen hangosan a Miatyánkot és az Üdvözlégyet imádkoztuk. A pap a fiú fölé hajolt és ő is imádkozott. Kézen fogva körbeálltuk őket és az oltárt. Az ördögűzés közben saját szememmel láttam mindent. Most már száz százalékig biztos vagyok abban, hogy Krisztus valóban jelen van az Oltáriszentségben, és csak azért rejtőzik el a kenyér színében, mert nem tudnánk elviselni az örömöt, ha valóságában látnánk a Megváltót. Én mindig is hittem ebben, de mivel olyan nehéz felfogni, nem nagyon elmélkedtem rajta. Most már nem csak hiszem, hanem tudom is. Mérhetetlen kegyelemben volt részem! Isten úgy szeretett bennünket, hogy fölajánlotta magát a kenyér formájában. Ezért teljes szívemből hálával tartozom neki.

Az ördögűzés megmutatta nekem, hogy mit tehet egy pap Jézus Krisztus nevében. A pap az Ő nevében megbocsátja bűneinket, és Szentmisét mutat be. Tulajdonképpen Jézus nevében bármit meg tud tenni.

Saját szememmel láttam, ahogy Jézus nevében kiűzte a gonosz lelket. Most már tudom, hogy Isten a papokon keresztül tevékenykedik. Micsoda nagyszerű ajándékot helyezett nekünk Jézus papjainál letétbe! Mekkora erő van a papságban!

Egy órás viaskodás után Árpi megvallotta hitét Jézus Krisztusban. Csodálatos volt! Amikor a Gonosz elhagyta Árpit, úgy zokogtunk, mint a gyerekek. A boldogság könnyei potyogtak szemünkből. Még soha nem voltam ennyire boldog! Akkor tudatosult bennem, hogy saját szememmel láttam, ahogy Jézus legyőzi a Sátánt. Ez egy csoda volt. Saját szemünkkel láthattuk, mit tehet egy pap Jézus nevében.

Abban is biztos vagyok, hogy a Szűzanya végig velünk volt. A gonosz lélek tartott tőle, s ezt meg is mondta. Ösztönösen énekeltünk egy éneket Jézus győzelméről, olyan nagy öröm volt ez nekünk! Még soha sem imádkoztam ennyire buzgón. Jézus adott nekünk hitet és bátorságot, hogy a „küzdelem óráját” végignézzük és tanúi legyünk győzelmének. A Sátánnak nagy a hatalma, nagyobb, mint az embernek. De Isten velünk van. Kitől féljünk, ha Isten velünk van? Marek atya meg is mondta, továbbra is Istenben kell élnünk, hiszen a Sátán továbbra is dobálni fogja a köveket. De nem kell félnünk, még sosem találta el Krisztust, és nem is fogja. A szegény fiú végül hitvallást tett és ezt teszem most én is az újság lapjain: Jézus Krisztus az én Uram, a Szűzanya a Királynőm. Ámen.
 

Jani

Szeretnék előfizetni

Ha a teljes változatot szeretnéd PDF-ben letölteniEz a cikk megjelent a honlapon "Christian portálon" jóvoltából "Szeressétek egymást!" novemberben 2010-ben
Olvasd el más cikkeket a magyar nyelvet
Ez a cikk megjelent augusztus 2014
Submit your article!

Read more articles - Free!

Need translation jobs? Click here!

Translation agencies are welcome to register here - Free!

Freelance translators are welcome to register here - Free!

Subscribe to TranslationDirectory.com newsletter - Free!

Take part in TranslationDirectory.com poll - your voice counts!

Please see some ads as well as other content from TranslationDirectory.com:


Free Newsletter

Subscribe to our free newsletter to receive updates from us:

 

New at the Forum

Read Articles

# 2488
Rosetta Stone and Translation Rates

# 2467
Translation - an Ageless Profession

# 2466
Have Language, Will Travel

# 2486
Почему так мало хороших переводов и хороших переводчиков?

# 2479
Average monthly wage in different European countries

# 2487
Two New Chinese Translations of Hamlet Introduced and Compared

# 2475
Linguistic history of the Indian subcontinent

# 2474
Languages with official status in India

# 2251
The Database: Your Most Valuable Asset!

More articles
More articles for translators

Vote in Polls

All Polls:
Polls on all topics

Christian Polls:
Polls on Christian topics

Financial Polls:
Polls on Financial topics

Polls for Freelancers:

Poll # 104
Have you obtained at least one new client through your facebook account?

Poll # 100
What is the worst time-waster?

Poll # 099
If you work at a laptop, do you usually use touchpad or mouse?

Poll # 094
If you run a translation agency, do you ever outsource / subcontract your projects to other translation agencies?

Poll # 090
What do you like the most about TranslationDirectory.com?

Poll # 088
Which translation portal emails you the largest number of job notifications?

Poll # 087
Which one of the following sites has the most appealing color scheme?

Poll # 085
Do you charge a fine (interest) fee for every day of payment delay?

Poll # 083
Do you have licensed SDL Trados software installed at your computer?

Poll # 079
Have you always dreamt to become a translator?

Poll # 078
Do you plan to be a freelance translator for the rest of your life?

Poll # 077
Is it necessary to learn translation theory in order to become a good translator?

Poll # 076
Will human translation be entirely replaced by machine translation in the future?

Poll # 074
Do you have savings?

Poll # 065
Do you know that the Bible is the most popular book in the world?

Poll # 063
What is the purpose of your life?

Poll # 059
How many hours per night do you sleep (in average)?

More polls
More polls for freelancers


translation jobs
christianity portal


 

 
Copyright © 2003-2018 by TranslationDirectory.com
Legal Disclaimer
Site Map