Swedish-Kurdish Dictionary Free dictionaries at TranslationDirectory.com. translation job
Home Free Glossaries Free Dictionaries Post Your Translation Job! Free Articles Jobs for Translators

Svensk-Kurdisk Ordbok
Swedish-Kurdish Dictionary
(Starting with "H")By Mujde Rashid,
Master of Science (MSc) in Electrical Engineering,
LUND INSTITUTE OF TECHNOLOGY,
Stockholm, Sweden

mujde.rashid[at]ericsson.com
http://hem2.passagen.se/eramura/engelska/ordindex.htm
Become a member of TranslationDirectory.com at just $8 per month (paid per year)


Advertisements:Use the search bar to look for terms in all glossaries, dictionaries, articles and other resources simultaneously


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Öha hebûn
hacka hencinîn, wirdkirdin
haka çenage
halm ka, bûs,
hals mil, gerû, qurig
halt s,el, leng
halta s,elîn, lengîn
halv nîw, nîme
halvera nîwkirdin, letkirdin, dûletkirdin
halvö nîwçedûrge
han ew (bo nêr)
hand dest
handel bazirganî
handelsman bazirgan
handflata lep, nawlep, berî dest
handgjord destkird
handskrift destnûs
hane nêr
hatt s,epqe
hav derya
hejda ragirtin, bergirtin
hemlig nihênî
henne ew (berkar, bo mê)
himmel asman
hemmel behes,t
hinder berbest, tegere
hinder tegere têxistin
hjul pêçke, çerx, wîl
hjälp yarmetî, komek
hjälpa yarmetîdan, komekkirdin
hjälte palewan, qareman
hjärna mês,k, mox
hjärta dil
hon ew (bo mê)
honom ew (berkar, bo nêr)
hopp hîwa, ûmêd
hopp baz
hoppa bazdan
hoppas hiwa hebûn, ûmed hebûn
horisont aso
horisontell asoyî
horn s,ax, qoç
hos le kin, le lay
hosta koke, qife
hosta kokîn, kokekirdin, qifîn
hotell otêl, mîwanxane
hund seg
hundra sed
hunger birsêtî
hungrig birsî
hur çon
hus xanû
hustru jin, xêzan
huvud ser
huvudstad paytexit
huvudvärk janeser, serês,e
hyman sirûd
hyra kirê
hyra bekirêgirtin
hyra ut bekirêdan
hål kun, çal
håna galte pêkirdin, sûkayetî pêkirdin
hår qij, mû, tûk
hård req
hårig tûkîn, mûdar
hälsa silawkirdin
hälsa tendurustî
hämta hênan, hawirdin
händelse rûdaw
hänga helwasîn
hänglös qifil
här êre
häst esip
hög berz, bilind
höjd berzî, berzayî
höna mamir, mir, miris,kî sere
höra bîstin, jineftin, guê lêbûn
hörn gos,e, sûç, qus,bin
höst paiyz
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö
Find free glossaries at TranslationDirectory.com

Find free dictionaries at TranslationDirectory.com

Subscribe to free TranslationDirectory.com newsletter

Need more translation jobs from translation agencies? Click here!

Translation agencies are welcome to register here - Free!

Freelance translators are welcome to register here - Free!

Submit your glossary or dictionary for publishing at TranslationDirectory.comFree Newsletter

Subscribe to our free newsletter to receive news from us:

 

Menu

Use More Dictionaries
Use Free Glossaries
Use Free Translators
Use Free Software
Submit Your Dictionary
Post Translation Job
Find Freelance Translators
Read Translation Articles
Register Translation Agency
Submit Your Resume
Obtain Translation Jobs
Visit Language Job Board
Subscribe to Free Newsletter
Buy Database of Translators
Obtain Blacklisted Agencies
Vote in Polls for Translators
Advertise Here
Read our FAQ
Read Testimonials
Admire God's Creations
Use Site Map

Advertisements

translation directory

christianity portal
translation jobs


 

 
Copyright © 2003-2018 by TranslationDirectory.com
Legal Disclaimer
Site Map