English-Bulgarian Dictionary Free dictionaries at TranslationDirectory.com. translation job
Home Free Glossaries Free Dictionaries Post Your Translation Job! Free Articles Jobs for Translators

English-Bulgarian Dictionary
(Starting with "T")

By Willy Obretenov
Become a member of TranslationDirectory.com at just $8 per month (paid per year)


Advertisements:Use the search bar to look for terms in all glossaries, dictionaries, articles and other resources simultaneously

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Ztab

1. n, закачалка на дреха и пр.;
2. петлица, ушенце;
3. наушник (на шапка);
4. воен: петлица.
II. v, (-bb-) 1. разг: слагам етикет(и) на;
2. разполагам във вид на таблица/диаграма.
red T - разг: щабен офицер.
keep Ts on - контролирам.

 

tabard

1. n, ист: къса дреха без ръкави, носена от рицарите върху бронята;
2. облекло на херолд.

 

tabaret

1. n, копринен раиран плат за тапицировка.

 

tabby

1. n, текст: копринен плат моаре;
2. котка на сиви/кафяви ивици;
3. разг: клюкарка, сплетница.

 

tabernacle

1. n, библ: временно жилище/ подслон;
2. библ: палатката, която са носели със себе си Израелтяните, за да се молят в нея по време на Странстването си;
3. църк: дарохранителница;
4. църк: украсена ниша в която се разполага икона/статуя.
II. v, подслонявам се, обитавам временно.
T-work - арх: резба/ажурна украса над амвонa или в ниша.

 

tabes

1. n, мед: постепенно отслабване, изтощение, измършавяване.

 

table|table-land

1. n, маса;
2. хората около масата;
3. плочка, дъсчица, табелка, табло за настолни игри;
4. таблица;
5. планинско плато, плоска повърхност (и T-land).
II. v, 1. слагам/подреждам на масата;
2. съставям таблица;
3. представям отчет/доклад.
T of contents - съдържание (на книга).
turn the Ts on smb. - променям коренно положението, разменяме си ролите.
T a motion - оставям предложение без последствие.
T manners - добри маниери при хранене.
T water/wine - трапезна вода/вино.

 

tableau|tableaux

1. n, (фр.) (pl. -eaux) жива картина (и Т vivant);
2. прен: ярко изображение, неочаквана гледка.

 

tablecloth|table-cloth

1. n, покривка за маса.

 

tablemat|table-mat

1. n, подложка за маса (за под чаша, кана, горещ съд и пр.).

 

tablemoney|table-money

1. n, воен: пари за представителни нужди на висш офицер.

 

tablespoon|table-spoon

1. n, супена лъжица (и като мярка).

 

tablestone|table-stone

1. n, археол: долмен.

 

tablet

1. n, плочица, дъсчица, табелка (обикн. с надпис);
2. таблетка;
3. калъп (сапун);
4. планшет.

 

tabletop|table-top

1. a, за върху маса (за снимка, календар и пр.).

 

tableware|table-ware

1. n, pl: сервизи и прибори за маса.

 

tabloid

1. n, булеварден/сензационен вестник (обикн. с малък формат и много снимки);
2. мед: таблетка.
II. a, 1. сбит, концентриран, опростен;
2. във форма на таблетка.

 

taboo|tabu

1. n, рел: табу, неприкосновен предмет;
2. разг: нещо забранено/недопустимо.
II. a+predic, 1. свещен, който не бива да се докосва;
2. забранен.
III. v, 1. слагам под възбрана, запрещавам;
2. налагам табу.

 

tabor

1. n, ист: барабанче.

 

tabouret

1. n, табуретка;
2. гергев.

 

tabular

1. a, табличен, подреден във вид на таблица;
2. плосък, с плоска повърхност;
3. на тънки пластове/слоеве.

 

tabulate|tabulation|tabulator

1. v, подреждам в редици, колони, таблици;
2. правя плосък, с плоска повърхност.
tabulation, n.
tabulator, doer.

 

tacamahac

1. n, ароматична смола, от която се прави тамян.

 

tachycardia

1. n, мед: ускорена сърдечна дейност, тахикардия.

 

tacit

1. а, мълчалив, безмълвен (за отказ, съгласие и пр.);
2. подразбиращ се.

 

tacitly

1. adv, мълчаливо, тихомълком, безмълвно.

 

taciturn

1. а, мълчалив, сдържан, необщителен.

 

tack

1. n, гвоздейче с широка главичка, кабърче;
2. тропоска;
З. мор: курс, галс;
4. лепливост.
II. v, 1. закрепвам, прикрепвам;
2. закачам/заковавам с гвоздей;
3. тропосвам;
4. мор: сменям галса;
5. прен: променям мнението си/линията на поведение.
III. n, събир: принадлежности за оседлаване на кон (седло, юзда и др.).
IV. n, мор. sl: 1. храна (хляб, сухар и пр.);
2. глупости.

 

tackboard

1. n, дъска за обяви/съобщения.

 

tackle

1. n, принадлежности, съоръжения, такъми, инструменти;
2. оборудване;
3. мор: такелаж;
4. разг: верижка на джобен часовник;
5. тех: полиспаст;
6. сп: хващане на държащия топката в амер. футбол.
II. v, 1. мор: закрепвам с корабни въжета;
2. вдигам с полиспаст;
3. хващам, опитвам се да спра/удържа;
4. заемам се с, опитвам се да направя/разреша нещо;
5. сп: хващам играча с топка (в амер. футбол).

 

tackleblock|tackle-block

1. n, тех: макара/скрипец на полиспаст.

 

tacklefall|tackle-fall

1. n, тех: въже на полиспаст.

 

tacky

1. а, лепкав, леплив;
2. незасъхнал (за лак, боя и пр.);
3. амер: имащ/показващ лош вкус.

 

tact

1. n, тактичност, такт;
2. муз: такт.
to use Т - постъпвам тактично.

 

tactful

1. а, тактичен.

 

tactical

1. а, тактически, умел, изкусен.

 

tactics

1. n, (sing. употр. като pl.) тактика.

 

tactile|tactual|tactility

1. a, физиол: осезателен;
2. осезаем, осезателен.
tactility, n.

 

tadpole

1. n, зоол: попова лъжичка.

 

tael

1. n, азиатска мярка за тегло (около 1,5 унции, 40 г.);
2. китайска сребърна монета.

 

taenia

1. n, (pl. -niae) зоол: тения (Cestoda);
2. анат: тъкан във форма на панделка.

 

taffeta

1. n, текст: тафта.
II. attr, от тафта, тафтен.

 

taffrail|tafferel

1. n, мор: ограда на хакборда, горната част на кърмата.

 

taffy

1. n, разг: валиец, жител на Уелс.
II. n, амер: 1. = toffee;
2. sl: ласкателство.

 

tag

1. n, свободен/висящ край;
2. метален наконечник на връзка;
3. закачалка на дреха, ухо;
4. етикет;
5. изтъркана фраза, баналност;
6. припев;
7. игра на гоненица.
II. v, (-gg-) 1. слагам наконечник на връзка;
2. прикачвам етикет;
3. разг: следвам по петите;
4. хващам/докосвам при гоненица (и при бейзбол).
T on - прибавям (to).
T together - съединявам, скърпвам.
Т line - заключителна фраза (на пиеса, обикн. с обръщение към публиката или с поука).
Т-rag = ragtag.

 

tagend|tag-end

1. n, най-задна/най-ниска част от нещо;
2. остатък.

 

tagged

1. а, етикетиран, снабден с етикет.
II. p.p. от tag.
Т аtоms - физ: белязани атоми.

 

tahitian

1. а, таитски.
II. n, местен жител на о-в Таити.

 

tail

1. n, опашка;
2. задната част на нещо;
3. пола, дипла;
4. свита;
5. опашка, редица от чакащи хора;
6. pl: тура, обратната страна на монета;
7. pl. sl: задник.
II. v, 1. слагам опашка на (хвърчило и пр.);
2. подрязвам опашката на животно, махам дръжките на плодове;
3. следя, следвам (after);
4. проточвам се (за опашка от хора).
III. n, юр: ограничение на условията за наследяване.
IV. а, юр: ограничен, с известни условия (за право на наследяване).
turn T - подвивам опашка, оттеглям се от страх.
T off/away - намалявам, изоставам, изчезвам в далечината.
T on - присъединявам се (to - към).
Т wind - мор: попътен вятър.

 

tailboard|tail-board|tail-gate

1. n, заден/подвижен капак на камион, каруца и пр.

 

tailcoat|tail-coat

1. n, фрак.

 

tailend|tail-end

1. n, заден край, опашка (на колона и пр.);
2. последна/заключителна част.

 

tailgate|tail-gate

1. n, долна врата на шлюз.
II. v, карам на опасно близко разстояние зад друга кола.

 

tailing

1. n, стр: подаващата се навън част на вкопана в стена тухла/камък;
2. pl: остатъци, отпадъци;
3. pl. метал: скален остатък след обогатяване на руда.

 

taillamp|tail-lamp|tail-light

1. n, жп: червен буферен фенер;
2. авт. ав: задни/опашни светлини.

 

tailor

1. n, шивач, крояч (обикн. на дрехи по поръчка).
II. v, кроя и шия дрехи по поръчка.

 

tailoring

1. n, шивачество, шивашки занаят, шивашко умение.
II. pres.p. от tailor.

 

tailormade|tailor-made

1. a, специално подготвен, ушит по поръчка, приспособен за определена цел;
2. с мъжка кройка, строг (за дамски костюм).
3. фабрично произведен.

 

tailpiece|tail-piece

1. n, струнник на цигулка, чело и пр.;
2. заключителна част;
3. печ: винетка в края на глава/пасаж.

 

tailpipe|tail-pipe

1. n, тех: смукателна тръба на помпа;
2. авт: ауспух.

 

tailrace|tail-race

1. n, вада/улей под воденичното колело.

 

taint

1. n, петънце, петно;
2. прен: позорно петно, порок;
3. зараза, разваленост (на храна);
4. скрита болест/порок.
II. v, 1. замърсявам, заразявам (въздух, вода и пр.);
2. развалям (се).

 

taintless

1. а, непорочен, неопетнен;
2. безупречен.

 

take|took|taken

1. v, (took, taken) вземам;
2. хващам, завладявам;
3. ловя, улавям;
4. приемам, съгласявам се;
5. добивам, получавам;
6. гълтам, приемам (лекарство);
7. заемам, отнемам (време, място, и T up);
8. реагирам (на), отнасям се (към);
9. изваждам, отнемам (off, from);
10. изобразявам, фотографирам;
11. стр: втвърдявам се (цимент).
II. n, 1. улов (дивеч, риба и пр.);
2. касов сбор;
3. pl: бакшиши.
to T a walk - разхождам се.
to T action/steps - действувам, взимам мерки.
to T part - участвувам.
to T effect - встъпвам в сила, имам ефект.
to T leave - тръгвам си, сбогувам се (of).
to T a breath - взимам си дъх, вдишвам.
to T place - случвам се.
to T a seat - сядам, заемам мястото си.
to T offense - обиждам се.
to T up with smb. - 1. сближавам се с; 2. доволен съм от някого.
to T the chair - ставам председател.
to T it - получавам удари, бият ме.
to T one's time - не бързам.
to T the wind - разчува се, става известно.
T aback - смайвам, шашвам, сварвам неподготвен.
T after - приличам на.
T care - внимавам.
T hold of - грабвам, улавям.

 

takein|take-in

1. n, измама, мошеничеcтво.

 

takeoff|take-off

1. n, комична имитация, пародия, карикатура;
2. ав: излитане;
3. сп: дъска за отскачане (при дълъг/троен скок).

 

taker

1. n, крадец;
2. приемащ бас/облог;
3. doer от take.

 

taking

1. а, привлекателен, пленителен;
2. заразителен.
II. n, 1. рl: вземания, постъпления, печалби;
2. pl: бакшиши;
3. хващане, арест;
4. разг: вълнение, безпокойство.
III. pres.p. от take.

 

talcum|talc

1. n, минер: талк, стеатит (хидратиран магнезиев сулфат).
T powder - талк на прах (за пудрене и за медицински цели).

 

tale

1. n, приказка, разказ, история;
2. (често pl.) измислици;
3. сплетни.
to tell Ts - сплетнича.

 

talebearer

1. n, клюкар, сплетник;
2. издайник, доносник.

 

talent

1. n, дарба, талант (for);
2. талантлив човек, талант;
3. ист: мярка за тежест и парична единица в древността.

 

talented

1. а, надарен, даровит, талантлив.

 

talentless

1. а, бездарен.

 

talesman|talesmen

1. n, (pl. -men) юр: резервен съдебен заседател.

 

taleteller

1. n, разказвач;
2. сплетник, клюкар.

 

talion

1. n, юр: определяне на наказание на виновника, налагащо същото увреждане (око за око, зъб за зъб).

 

talipes|taliped

1. n, мед: деформирано стъпало, дюстабан;
2. деформация на стъпалото.
taliped, a.

 

talipot

1. n, бот: вид палма (Corypha umbraculifera).

 

talisman

1. n, талисман, муска, амулет.

 

talk

1. v, говоря, приказвам;
2. разговарям (about, of - за);
3. сплетнича, разпространявам слухове.
II. n, 1. разговор, беседа;
2. pl: преговори;
3. предмет на разговора;
4. слух, мълва.
T back - отвръщам, възразявам.
T big - хваля се.
Т down - надвиквам.
T into - уговарям, убеждавам.
T out of - разубеждавам.
T over - 1. обсъждам подробно; 2. убеждавам.
T up - 1. хваля; 2. говоря силно и отчетливо.
to T turkey - амер: говоря делово/за неприятни неща.

 

talkathon

1. n, разг: проточени дискусии.

 

talkative

1. а, приказлив, бъбрив, словоохотлив.

 

talker

1. n, човек, който говори;
2. бърборко, разговорчив човек;
3. добър оратор.

 

talking

1. a, говорещ, който може/умее да говори;
2. изразителен;
3. разговорчив.
II. pres.p. от talk.
T film/picture - говорящ филм.
T point - тема/проблем за разискване/спор.
T of it - междувпрочем.

 

talkingshop|talking-shop

1. n, презр: говорилня (за парламент и пр.).

 

talkingto|talking-to

1. n, мъмрене, смъмряне.

 

tall

1. а, висок (за човек, сграда, дърво и пр.);
2. разг: невероятен, прекален;
3. разг: самохвален.
to talk Т - хваля се, разказвам небивалици.
a T order - непосилна задача.

 

tallage

1. n, ист: данъци, налагани на васали от феодал.

 

tallboy

1. n, висок скрин;
2. чаша с високо столче.

 

tallow

1. а, лой, сало;
2. твърдо растително масло.
II. v, 1. намазвам/смазвам с лой;
2. угоявам (животно).

 

tallowy

1. а, лоен, като лой;
2. мазен, тлъст, угоен.

 

tally|tally-stick

1. n, рабош (и T-stick);
2. копие, дубликат;
3. опознавателен знак (на пакет/сандък);
4. табелка с името на растение в градина.
II. v, 1. съответствувам си, отговарям на, съвпадам (with);
2. слагам табелка/етикет;
3. смятам на рабош.

 

tallyho|tally-ho

1. int, ловджийски вик "дръж!";
II. v, насъсквам (ловджийски) кучета.
III. n, голяма карета с четворен впряг.

 

tallyman|tallymen

1. n, (pl. -men) търговец даващ на вересия.

 

tallyshop|tally-shop

1. n, дюкян, в който се продава на вересия.

 

tallytrade|tally-trade

1. n, вересия;
2. търговия с разсрочено плащане.

 

talon

1. n, нокът на хищна птица;
2. талон от квитанция и пр.

 

talus|tali

1. n, (pl. -li) геол: сипей;
2. склон, скат.
3. aнaт: глезен, глезенна кост.

 

tamarack

1. n, бот: вид амер. лиственица (Laryx laricina).

 

tamarind

1. n, бот: вид тропическо дърво/плод (Tamarindus indica).

 

tamarisk

1. n, бот: вид вечнозелен храст (Tamarix gallica).

 

tambour

1. n, барабан, тъпан;
2. гергеф;
З. арх: барабан, тамбур.
II. v, бродирам на гергеф.

 

tambourine

1. n, муз: дайре, тамбурина.

 

tame

1. а, питомен, опитомен, дресиран;
2. укротен, кротък, покорен;
3. банален, безинтересен.
II. v, 1. опитомявам, дресирам;
2. укротявам, обуздавам.

 

tameable|tamable

1. а, опитомим, укротим, поддаващ cе на дресиране.

 

tameless

1. а, поет: неукротим, необуздан, див.

 

tamer

1. n, (зверо)укротител, дресьор;
2. усмирител.

 

tamil

1. n, (езикът на) населението на Южна Индия и Северна Шриланка.

 

tammy|tam

1. n, шотландска барета ( и tam-o'shanter).

 

tamp

1. v, трамбовам, набивам, утъпквам;
2. натъпквам, запълвам.

 

tampan

1. n, зоол: отровен южноафрикански кърлеж.

 

tamper

1. v, (обикн. с with) меся се, бъркам се;
2. пипам, бърникам;
3. подправям (документ);
4. подкупвам, оказвам нерегламентирано влияние.
II. n, трамбовка.

 

tampion

1. n, втулка, запушалка;
2. воен: затулка за дуло.

 

tampon

1. n, мед: тампон.
II. v, слагам тампон(и) на рана и пр.

 

tamtam|tomtom

1. n, примитивен африкански барабан, там-там.
2. голям метален гонг.

 

tan

1. n, дъбилно вещество, танин;
2. жълтокафяв цвят;
З. слънчев загар.
II. v, (-nn-) 1. щавя (кожи);
2. загарям, обгаpям от слънцето, добивам загар;
3. sl: натупвам.
III. а, светлокафяв, жълтеникавокафяв, бронзово кафяв (за загар).
IV. n, съкр. от tangent.

 

tandem

1. n, тандем, двойка;
2. велосипед за двама, кола с два коня.

 

tang

1. n, заострен край на инструмент, който се вкарва в дървената дръжка.
II. v, дрънча, звънтя.
III. n, 1. дрънчене, звънтене, звън;
2. остър/особен вкус;
3. вид морско водорасло.

 

tangent|tangential

1. а, мат: допирателен;
II. n, 1. мат: допирателна, тангента;
2. мат: тангенс.
tangential, a.

 

tangerine

1. а+n, танжерски, жител на Танжер.
II. n, бот: мандарина.

 

tangible|tangibility

1. a, реален, осезаем;
2. юр: материален, веществен;
3. ясен, забележим.
tangibility, n.

 

tangle

1. n, объркано/заплетено кълбо и пр.;
2. сплъстена коса;
3. бърканица, неразбория, лабиринт.
II. n, вид морско водорасло (Laminaria).
III. v, 1. забърквам (се), обърквам (се), заплитам (се);
2. сплъстявам се.

 

tangly

1. а, сложен, заплетен, объркан.

 

tangy

1. а, остър, рязък, силен (за вкус, миризма).

 

tank

1. n, цистерна, резервоар;
2. изкуствен водоем.
II. v, (обикн. с up) 1. пълня резервоар/цистерна;
2. съхранявам в резервоар/цистерна.
III. n, воен: танк.
IV. attr, танков.
T top - тясна къса деколтирана горна дреха без ръкави.
T trap - воен: противотанково препятствие.

 

tankage

1. n, вместимост на резервоар;
2. събиране/съхраняване (на вода и пр.) в цистерна;
3. такса за това.
4. утайка в резервоар/цистерна.

 

tankard

1. n, голяма чаша с дръжка и капак, халба.
cold T - разхладителна напитка от вино, лимонов сок и вода.

 

tanker

1. n, кораб-цистерна, танкер;
2. зареждащ с гориво;
3. амер: жп цистерна.
4. амер: танкист.

 

tankfarming|tank-farming

1. n, агр: отглеждане на растения без почва (в хранителен разтвор).

 

tannage

1. n, щавене, дъбене (на кожи).

 

tanner

1. n, който щави кожи.
II. n, английска сребърна монета от 6 пенса.

 

tannic

1. a, танинов.
T acid - танин.

 

tannin

1. n, хим: танин.

 

tansy

1. n, бот: вратига (Tanacetum).

 

tantalize

1. v, измъчвам/дразня с;
2. подлагам на танталови мъки;
3. залъгвам с неосъществими обещания.

 

tantalum

1. n, хим: тантал (Ta).

 

tantalus

1. n, заключваща се поставка за шишета с напитки;
2. мит: Тантал.

 

tantamount

1. а, равносилен, равностоен, равняващ се.

 

tantara

1. n, фанфарни звуци на тромпет, рог и пр.

 

tantivy

1. a+adv, в пълен галоп.

 

tantrum

1. n, разг: внезапно раздразнение, гневно избухване.

 

tap

1. n, кран, канелка, запушалка, чеп;
2. вид, марка (бира);
3. тех: метчик, винторез.
II. v, (-pp-) 1. слагам кран, тапа и пр. на;
2. пробивам бъчва (с бира), наливам бира;
3. прихващам, подслушвам (съобщение);
4. тех: нарязвам резба;
5. метал: изпускам разтопения метал от пещта.
III. v, (-pp-) 1. почуквам, потропвам (на врата, прозорец и пр.);
2. слагам капак ( на тока на обувка).
IV. n, 1. почукване, потропване, похлопване;
2. потупване (по рамото);
3. капак на тока на обувка.
wine/beer on the Т - наливно вино/бира.
to T on the shoulder - потупвам по рамото.
to T the line - подслушвам телефона.

 

tapdance|tap-dance

1. n, степ (танц).

 

tape

1. n, лента, ширит;
2. сп: лента на финала;
3. телеграфна/магнетофонна лента.
II. v, 1. връзвам/пристягам с лента;
2. подшивам/облепям с лента;
3. измервам с рулетка.
T up - бинтовам.
red T - бюрократизъм, формализъм.

 

tapeline|tape-line|tape-measure

1. n, рулетка;
2. шивашки сантиметър.

 

tapemachine|tape-machine

1. n, автоматичен телеграф;
2. магнетофон.

 

taper

1. n, натопен във восък фитил, тънка свещица;
2. слаба светлина;
3. конусообразна/заострена форма.
II. а, заострен, изострен;
2. изтъняващ в единия край, конусообразен;
3. тънък и дълъг (за пръсти);
III. v, заострям/изтънявам (се) (off, away, down).

 

tapering

1. а, заострен, изострен, изтънен.

 

tapestry

1. n, гоблен;
2. тъкан, подобна на/имитираща гоблен.
II. v, украсявам с гоблени.

 

tapeworm|tape-worm

1. n, зоол. мед: тения.

 

taphole|tap-hole

1. n, метал: отвор за изтичане/източване на чугун/разтопен метал.

 

tapioka

1. n, гранулирано нишесте от маниока (Manihot esculenta), използувано като добавка към хляб или за сгъстяване/желиране.

 

tapir

1. n, зоол: тапир (Tapirus).

 

tapper

1. n, телеграфен ключ.

 

tappet

1. n, тех: палец, ексцентрик, повдигач на клапан.

 

taproom|tap-room

1. n, общо помещение в пивница.

 

taproot|tap-root

1. n, бот: главен/отвесен корен.

 

tapster

1. n, прислужник в кръчма, който точи и сервира бира.

 

tapwater|tap-water

1. n, вода от чешмата (нефилтрирана, неварена и пр.).

 

tar

1. n, катран, смола;
2. sl: моряк.
II. v (-rr-) мажа/намазвам с катран, катраносвам.
to T and feather - намазвам с катран и овалям в пера.

 

taradiddle|tarradiddle

1. n, дребна лъжа, увъртане, измислица.

 

taraxacum

1. n, бот: глухарче (Taraxacum);
2. разслабително лекарство, което се приготвя от глухарче.

 

tarboosh

1. n, мюсюлмански фес.

 

tardy|tardiness

1. a, бавен, муден;
2. разтакаващ се, отлагащ, закъснял;
3. изостанал.
tardiness, n.

 

tare

1. n, бот: глушина, фий (Vicia sativa);
2. pl: плевели в нива;
З. амер. рl: нещо нежелано.
II. n, 1. тегло на опаковката, тара;
2. отчитане на тарата.
III. v, определям/отчитам тарата.

 

targe

1. n, ист: малък кръгъл щит.

 

target

1. n, цел, мишена;
2. прен: прицел, обект (for - на, за);
3. план, задание.
T language - езикът, на който се превежда.
to beat the T - преизпълнявам плана.

 

tariff

1. n, тарифа (за мита, превоз и пр.), разценка.
II. v, 1. включвам в (митническа) тарифа;
2. оценявам.

 

tarlatan

1. n, текст: тънък прозрачен муселин.

 

tarmacadam|tarmac

1. n, пътна настилка от чакъл/сгур, споен/залят с катран.

 

tarn

1. n, планинско езерце.

 

tarnish

1. v, потъмнявам, губя/правя да загуби лъскавината си.
II. n, 1. тъмен/мътен пласт върху метал, минерал и пр.;
2. прен: петно, недостатък.

 

tarot|taroc

1. n, (фр.) карти: таро (игра);
2. колода от 78 карти за таро.

 

tarpaulin

1. n, насмолен брезент, мушама;
2. моряшко мушамено яке/шапка.

 

tarpon

1. n, голяма океанска риба от рода на херингите (Megalops atlanticus).

 

tarragon

1. n, бот: естрагон, вид пелин използуван за подправка ( Artemisia dracunculus).

 

tarry

1. а, накатранен, насмолен, смолист.
II. v, 1. бавя се, мая се;
2. закъснявам;
2. стоя, оставам, дочаквам.

 

tarsal

1. а, анат: на глезена.

 

tarsus|tarsi

1. n, (pl. -si) анат: глезен;
2. зоол: пищял.

 

tart

1. n, плодова пита, пай;
2. бисквита с мармалад;
3. sl: проститутка.
II. а, 1. кисел, тръпчив;
2. хаплив, язвителен, саркастичен.
III. v, разг: натруфям (се), накичвам безвкусно.

 

tartan

1. n, разноцветно кариран вълнен плат;
2. шотландска поличка от такъв плат.
3. разг: шотландец.

 

tartar

1. n, зъбен камък;
2. винен камък.
II. а, татарски;
T sauce - сос тартар.
III. n, 1. татарин;
2. прен: човек с неприятен нрав, дивак.

 

tartaric

1. a, произлизащ от/съдържащ винен камък.
T acid - хим: винена киселина.

 

tartarus|tartarean

1. n, мит: преизподня, ад.
tartarean, a.

 

tartness

1. n, тръпчив/кисел вкус;
2. хапливост, острота.

 

tartrate

1. n, хим: тартарат, сол/естер на винената киселина.

 

task

1. n, работа, задача (особ. трудна или неприятна);
2. задание, урок;
3. амер: норма.
II. v, 1. давам/възлагам работа;
2. поставям на изпитание;
3. претоварвам, оказвам се труден.
T force - воен: отряд със специална задача.

 

taskmaster|task-master

1. n, строг/взискателен учител;
2. бригадир, надзирател.

 

taskwork|task-work

1. n, работа на парче;
2. тежка работа;
3. уроци, домашни.

 

tassel

1. n, пискюл;
2. панделка за маркировка в книга;
3. бот: свила, коса (напр. на царевица).
II. v, (-ll-) украсявам с пискюли.

 

taste

1. n, вкус;
2. склонност към;
3. проба, малко парченце за опитване;
4. представяне, първо запознанство с.
II. v, 1. опитвам, вкусвам;
2. прен: вкусвам, познавам, изпитвам;
3. имам вкус на.
a burnt Т - вкус на изгоряло.
a man of T - човек с вкус.
a T higher - мъничко по-високо.
to T sour - киселея, имам кисел вкус.

 

tasteful

1. а, направен с вкус, изискан;
2. благоприличен.

 

tasteless

1. а, безвкусен, просташки;
2. нетактичен, неприличен.

 

taster

1. n, дегустатор, чаша за дегустиране;
2. разг: редактор, рецензент.

 

tasty

1. а, вкусен, апетитен;
2. пикантен;
3. елегантен, изискан.

 

tat

1. v, (-tt-) плета дантела със совалка (вж. tatting).
II. n, 1. грубо платно, зебло;
2. sl: зарче.

 

tatter

1. n, (обикн. pl.) дрипа, парцал, откъснато парче от дреха.
II. v, скъсвам се, ставам на парцали.
to tear to Тs - разкъсвам/правя на парцали.

 

tatterdemalion

1. n, дрипльо, парцаланко.

 

tattered

1. а, дрипав, парцалив, съдран, опърпан.
II. p.p. от tatter.

 

tatting

1. n, ръчно плетена със совалка дантела.

 

tattle|tattler

1. v, бърборя, дрънкам, клюкарствувам.
II. n, 1. бърборене, дрънкане, клюкарствуване;
2. клюки.
tattler, doer.

 

tattoo

1. v+n, воен: свиря вечерна заря;
2. барабаня с пръсти;
З. отмервам такта с крак.
II. v+n, татуирам, татуировка.

 

tatty

1. а, дрипав, опърпан;
2. безвкусно облечен.

 

taunt

1. v, подигравам се, присмивам се на;
2. надсмивам се, дразня.
II. n, презрителна/саркастична насмешка, присмех, подигравка.

 

taupe

1. а+n, (c) тъмносив/сивокафяв цвят.

 

taurus

1. n, Телец (съзвездие и зодиакален знак).

 

taut|tauten|tautness

1. а, опънат, изопнат, напрегнат (и за нерви);
2. стегнат, акуратен;
3. изправен, в добро състояние.
tauten, v.
tautness, n.

 

tautology

1. n, повторение, тавтология.

 

tavern

1. n, кръчма, механа;
2. хан.

 

taw

1. v, обработвам кожа без дъбене (с минерални вещества).
II. n, 1. стъклено топче за игра;
2. игра на топчета;
З. кале, чертата, от която се хвърлят топчетата.

 

tawdry

1. а, безвкусен, натруфен, крещящ;
2. евтин, безвкусен (за украшение).

 

tawny

1. а+n, (cъс) cвeтлoкaфяв, жълтeникaвoкaфяв цвят.

 

tax

1. v, облагам с данък;
2. юр: определям разноските (по дело);
3. подлагам на изпитание, налагам бреме;
4. предявявам прекалени изисквания.
II. n, 1. данък, налог;
2. тежко изпитание, обременяващо задължение.
to lay/put/levy a T on s.th. - облагам с данък.
I cannot T my memory - не мога да си спомня.
T with - обвинявам за.

 

taxable|taxability

1. а, облагаем, подлежащ на облагане с данък.
taxability, n.

 

taxation

1. n, облагане с данъци;
2. (размер на) данъци и налози.

 

taxcollector|tax-collector|tax-gatherer

1. n, данъчен агент, бирник.

 

taxdodger|tax-dodger

1. n, човек, който се измъква от плащане на данъци.

 

taxfarmer|tax-farmer

1. n, човек, откупващ от правителството правото да обработва държавна земя.

 

taxi|taxi-cab

1. n, такси (и T-cab).
II. v, пътувам/превозвам с такси.

 

taxidermy|taxidermist

1. n, препариране на животни.
taxidermist, doer.

 

taxing

1. а, труден, тежък, изморителен;
2. данъчен.
II. n, събиране на данъци.
III. pres.p. от tax.

 

taxingmaster|taxing-master

1. n, съдебен чиновник, определящ съдебните разноски.

 

taxis

1. n, биол: ответна реакция на организма;
2. мед: наместване на изкълчена става/счупена кост ръчно/с натискане.
3. грам: словоред;
4. ист: бойно подразделение в античната гръцка армия.

 

taxonomy|taxology

1. n, наука за класификацията на организмите, таксономия.

 

tazza

1. n, широка плитка купа/фруктиера на подставка.

 

tea

1. n, чай (храст) (Camellia sinesis);
2. чай (питие и продукта за приготвянето му);
3. настойка, отвара.
II. v, 1. пия чай;
2. поднасям (някому) чай.

 

teabag|tea-bag

1. n, чай в торбичка-филтър.

 

teaball|tea-ball

1. n, метална топка с дупки за запарване на чай.

 

teabreak|tea-break

1. n, кратко прекъсване на работата за пиене на чай.

 

teach|taught

1. v, (taught) уча, обучавам, преподавам.
I will T him a lesson - аз ще го науча (заканително).

 

teachable

1. a, подлежащ на обучение;
2. прилежен, схватлив.

 

teacher

1. n, учител(ка), преподавател(ка).

 

teachin|teach-in

1. n, поредица от лекции и дискусии извън учебната програма.

 

teaching

1. n, учителство, учителска професия;
2. обучение, преподаване;
3. учение, доктрина.
II. pres.p. от teach.
Т aid - учебно помагало.

 

teacosy|tea-cosy

1. n, калъф за покриване на порцеланов чайник с чай.

 

teacup|tea-cup

1. n, чаена чаша, чаша за чай (и като мярка).
a storm in a T - буря в чаша вода.

 

teagown|tea-gown

1. n, полуофициална следобедна рокля.

 

teahouse|tea-house

1. n, заведение за сервиране на чай, японска/китайска чайна.

 

teak

1. n, бот: тиково дърво (Tectona grandis).
2. тик (растение и материал).

 

teakettle|tea-kettle

1. n, метален и пр. чайник за възваряване на вода.

 

teal

1. n, зоол: вид дребна дива патица, примкар.
II. n+a, синьо-зелен (цвят).

 

team

1. n, отбор, eкип, тим;
2. работен колектив, бригада;
3. впряг;
4. екипаж на кораб.
II. v, 1. впрягам заедно;
2. обединявам в отбор, бригада и пр.
T spirit - дух на колективност, колективно чувство.

 

teammate|team-mate

1. n, играч от същия отбор, съотборник.

 

teamster

1. n, човек, който кара впряг;
2. животно от впряг.

 

teamwork|team-work

1. n, организирана съвместна работа, колективни действия.

 

teaparty|tea-party

1. n, официално поканени гости на чай.

 

teapot

1. n, порцеланов чайник за запарване на чай.

 

tear|tore|torn

1. v, (tore, torn) късам (се), скъсвам (се), откъсвам (се);
2. наранявам, одрасквам;
3. износвам се, отработвам се;
4. нося се (along, down).
II. n, 1. скъсано/съдрано място, прорез, дупка;
2. рaзг. бързина, бързане;
3. тех: износване.
III. n, 1. сълза;
2. капка роса.
in Тs - разплакан, облян в сълзи.
Т bomb - бомба със сълзотворен газ.
T down - събарям, разрушавам до основи.
T up - 1. изтръгвам (от корена); 2. разкъсвам.

 

tearaway

1. а, бурен, стремителен, необуздан.
II. n, хулиган, нехранимайко.

 

teardrop|tear-drop

1. n, отронена сълза;
2. висулка на обица и др.

 

tearduct|tear-duct

1. n, анат: сълзно каналче.

 

tearful

1. а, разплакан;
2. плачлив;
З. тъжен, печален, скръбен.

 

tearing

1. а, раздиращ (за болка);
2. бесен, яростен, неистов;
З. главоломен.
II. pres.p. от tear.

 

tearjerker|tear-jerker

1. n, сърцераздирателен филм/пиeса и пр.

 

tearless

1. а, сух, без сълзи (за очи);
2. тих, безмълвен (за скръб);
З. безчувствен.

 

tearoff|tear-off

1. n, част (от лист), която се откъсва по маркирана/перфорирана линия.

 

tearose|tea-rose

1. n, бот: чаена роза (Rosa odorata).

 

tearstained|tear-stained

1. a, мокър/носещ следи от сълзи (за лице).

 

tease

1. v, дразня, ядосвам;
2. досаждам, натрапвам се;
3. чепкам, разчепквам, нищя, разнищвам;
4. текст: кардирам.
II. n, 1. прен: драка, човек който обича да дразни/да се закача;
2. закачки, дразнене.

 

teasel|teazel

1. n, бот: лугачка (Dipsacus);
2. глава/плод от лугачка.
II. n, текст: машина за кардиране.
III. v, кардирам.

 

teaser

1. n, драка, човек който обича да дразни/да се закача;
2. разг: трудна задача, главоблъсканица;
3. разг: реклама, рекламно съобщение.

 

teaset|tea-set|tea-service|tea-things

1. n, pl: прибори за чай, чаен сервиз.

 

teaspoon|teaspoonful

1. n, чаена лъжичка (и като мярка).

 

teat

1. n, анат: цицка, зърно на гърда;
2. тех: цапфа;
З. дръжка на врата във формата на топка.

 

teatable|tea-table

1. n, мaca за чай;
2. гости, събрани на чай.
T gossip - разговор/клюки по време на чай.

 

teatime|tea-time

1. n, (обичайното) време за сервиране/пиене на чай.

 

teatray|tea-tray

1. n, табла/поднос за чаен сервиз.

 

teatrolley|tea-trolley|tea-wagon

1. n, масичка с колелца за сервиране на чай.

 

technical

1. a, технически, промишлен;
2. технически, специален (за термин и пр.).
T hitch - спиране/прекъсване поради технически причини.

 

technicality

1. n, техническа страна на нещо;
2. рl: технически подробности/формалности;
3. pl: специална терминология.

 

technically

1. adv, технически;
2. в специален смисъл.

 

technician

1. n, техник;
2. човек, добре владеещ техниката.

 

technics

1. n, (pl. употр. като sing.) техника, технически науки;
2. = technique.

 

technique

1. n, техника, технически похвати/ умение (напр. на художник).

 

technocracy

1. n, общество, в което техниката и техническите експерти имат решаваща роля.

 

technology

1. n, технология;
2. техника, техническа наука;
3. специална терминология.

 

techy|tetchy

1. а, раздразнителен;
2. обидчив, докачлив.
T subject - щекотлива тема.

 

tectonic

1. a, архитектурен;
2. строителен, конструктивен;
3. геол: тектоничен.

 

tectonics

1. n, (pl. с глаголи употр. като sing) строително изкуство/наука;
2. геол: тектоника.

 

ted|tedder

1. v, (-dd-) разпръсвам/обръщам (трева, сено) да съхне.
tedder, doer.

 

tedious

1. а, скучен, досаден, еднообразен;
2. проточен, дълъг.

 

tedium

1. n, скука, досада, еднообразие.

 

tee

1. n, буквата T;
2. тройник, нещо във формата на главно Т.
II. n, позлатена чадъровидна украса на върха на пагода.
III. n, 1. мишена (в различни игри);
2. голф: площадка, от която започва играта за всяка дупка.
IV. v, голф: слагам топката за удар.
T shirt (T-shirt) - тениска.

 

teem

1. v, гъмжа, изобилствувам (with - от, с);
2. намирам се в изобилие;
3. плодовит/плодороден съм.
II. v, изливам/наливам метал в калъп.
to T down - лея се, плющя (за дъжд).

 

teen

1. n, ост: беда, нещастие, мъка, скръб.

 

teenage

1. а, младежки, юношески.

 

teenager|teener

1. n, младеж/девойка на възраст от 13 до 19 г.

 

teeter

1. n, амер: люлка за двама от дъска.
II. v, 1. люлея се на такава люлка;
2. разг: клатя се, олюлявам се, залитам, вървя на зигзаг.

 

teethe

1. v, никнат ми зъби (за бебе);
2. разг: започвам, начевам се.

 

teethridge

1. n, анат: алвеоли.

 

teetotal|teetotaller

1. а, въздържателен, трезвен;
2. амер. разг: пълен, абсолютен.
teetotaller, doer.

 

teetotum

1. n, четиристенен пумпал с букви (играчка).

 

teg

1. n, овца във втората си година.

 

tegular

1. а, керемиден, нареден като керемиди.

 

tegument

1. n, анат: покривка, обвивка (ципа, кора и пр.).

 

tehee

1. n+v, сподавен подигравателен смях, хихикане, кикотене.

 

teil

1. n, бот: липа (и T-tree, Tilia).

 

telecast

1. v, предавам/излъчвам по телевизията.
II. n, телевизионно предаване/програмa.

 

telegram

1. n, телеграма.

 

telegraph

1. n, телеграф.
II. attr, телеграфен.
III. v, телеграфирам, изпращам по телеграфа.
by T - телеграфически.

 

telegraphese

1. n, pазг: телеграфен стил.

 

telemeter

1. n, уред за измерване на далечина, далекомер.

 

telephone|telephonic|telephonist

1. n, телефон.
II. v, телефонирам, съобщавам/предавам по телефона.
T-set - телефонен апарат.
telephonic, a.
telephonist, doer.

 

telephoto

1. n, телеобектив (на фотоапарат);
2. снимка с телеобектив.

 

telergy

1. n, псих: телепатична способност/сила.

 

telescope

1. n, телескоп.
II. v, свивам (се)/сгъвам (се) като телескоп.

 

television

1. n, телевизия;
2. телевизионни предавания/програми.
II. attr, телевизионен.

 

tell|told

1. v, (told) казвам, разказвам;
2. указвам, уверявам;
3. обаждам, издавам (тайна);
4. заповядвам;
5. засягам, отразявам се (on);
6. различавам, отличавам.
T one from the other - различавам единия от другия.
T off - 1. нахоквам; 2. отделям, определям (за някаква цел).
T tales - клюкарствувам.

 

teller

1. n, разказвач;
2. преброител на гласове (в парламента);
3. касиер (в банка).

 

telling

1. а, изразителен;
2. многозначителен, правещ силно впечатление;
3. ефектен, убедителен.
II. pres.p. от tell.

 

telltale

1. n, издайник, доносник, клеветник;
2. клюкар, сплетник;
3. тех: контролно/регистрационно табло.
II. a, 1. предателски;
2. тех: контролен.

 

tellurian|telluric

1. а, земен, отнасящ се до Земята.
II. n, жител на Земята.

 

tellurium

1. n, хим: телур (Te).

 

telly

1. n, разг: телевизия, телевизор.

 

telpher

1. n, телфер, товароподемно/транспортно устройство.

 

temblor

1. n, амер: земетресение.

 

temerity|temerarious

1. n, смелост, неустрашимост;
2. безразсъдство;
З. дързост, нахалство.
temerarious, a.

 

temp

1. n, разг: временно назначен служител.

 

temper

1. v, регулирам, смекчавам, темперирам;
2. правя по-умерен/по-мек;
3. смесвам в точни пропорции;
4. муз: модулирам;
5. метал: отгрявам, закалявам.
II. n, 1. характер, нрав;
2. настроение;
3. гняв, раздразнение;
4. смес/разтвор с точно (желано) съдържание;
5. метал: закаляване, закалка;
6. метал: въглеродно съдържание (за стомана), степен на твърдост.
be out of T - яд ме е, сърдит съм (with).
lose one's T - загубвам самообладание.

 

temperament|temperamental

1. n, темперамент, нрав;
2. раздразнителност, свръхчувствителност.
temperamental, a.

 

temperance

1. n, умереност, сдържаност;
2. въздържание, трезвеност.

 

temperate

1. а, умерен, сдържан, въздържан (за човек, възгледи и пр.);
2. умерен (климат).

 

temperature

1. n, температура;
2. разг: повишена температура.
have a T - имам температура.

 

tempered

1. а, метал: закалeн;
2. мек, пластичен (за глина и пр.);
3. смесен в нужните пропорции;
4. муз: модулиран.
II. p.p. от temper.

 

tempest

1. n+v, силна буря (и прен.).

 

tempestuous

1. а, бурен, бушуващ, вилнеещ, яростен.

 

templar

1. n, ист: тамплиер, рицар от ордена на тамплиерите.

 

template|templet

1. n, тех: шаблон, кривка;
2. стр: подпорна греда на трегер.

 

temple

1. n, храм;
2. анат: сляпо око, слепоочие;
3. тех: разпънка.
the T - (ист: едно от двете) лондонско адвокатско сдружение.

 

tempo

1. n, муз: темпо;
2. темп, ритъм (на живота и пр.).

 

temporal

1. a, свързан с/ограничен от времето;
2. временен, преходен;
3. светски.
II. a, анат: слепоочен.
III. n, анат: слепоочна кост.

 

temporality|temporariness

1. n, юр: временен характер;
2. гражданска/светска власт;
3. pl: църковни имоти и доходи.

 

temporalty

1. n, ост: миряни, светски лица.

 

temporary

1. а, временен, нетраен, преходен.
II. n, временен работник.

 

temporization

1. n, печелене на време, изчакване;
2. нагаждане, приспособяване.

 

temporize

1. v, изчаквам, не бързам;
2. забавям, печеля време;
3. правя само това което е непосредствено зададено;
4. приспособявам се към обстоятелствата.

 

tempt|temptation

1. v, изкушавам, съблазнявам;
2. блазня, мамя, подмамвам;
3. oст: изпитвам, проверявам.
temptation, n.

 

tempter

1. n, изкусител, съблазнител.
the T - дяволът, сатаната.

 

tempting

1. а, съблазнителен, примамлив, привлекателен, блазнещ.
II. pres.p. от tempt.

 

ten

1. num, десет;
2. n, десятка;
3. pl: десети номер.
Т to one - много вероятно, почти сигурно.
Т-gallon hat - амер: каубойска шапка.

 

tenable

1. а, здрав, устойчив;
2. удържим, защитим (за позиция, довод и пр.);
3. годен за живеене;
4. разбираем, логичен.

 

tenacious|tenacity|tenaciousness

1. а, здрав, силен, издръжлив;
2. държащ (се) здраво, неподдаващ;
3. лепкав, вискозен.
tenacity, tenaciousness, n.

 

tenancy

1. n, наемане, държане под наем;
2. период на наемане.

 

tenant

1. n, наемател, арендатор, временно владеещ;
2. жител, обитател;
3. юр: собственик на недвижимо имущество.
II. v, използувам (земя, къща и пр.) като наемател/арендатор.

 

tenantry

1. n, събир: наематели, обитатели.

 

tench

1. n, зоол: лин (риба) (Tinсa tinca).

 

tend

1. v, грижа се за, отглеждам;
2. паса (овце и пр.);
3. гледам (болен), обслужвам (машина).
II. v, 1. клоня, насочен съм (to, towards - към);
2. имам тенденция към, водя до.

 

tendance

1. n, (съкр. от attendance) грижа, гледане;
2. свита.

 

tendency

1. n, склонност, наклонност;
2. стремеж, направление, тенденция;

 

tendentious

1. а, тенденциозен;
2. пристрастен, предубеден.

 

tender

1. n, гледач (на деца, болни и пр.);
2. мор: малък снабдителен кораб, плаваща база;
3. жп: тендер.
II. v, 1. предлагам сума и пр. за погасяване на дълг;
2. внасям пари (в банка);
3. подавам заявка (на търг, за ценни книжа и пр.);
4. амер: присъждам (награда), давам (обед).
III. n, 1. официално предложение, оферта;
2. заявка за участие в търг;
3. сума, внасяна в банка или за погасяване на дълг.
IV. а, 1. нежен, деликатен;
2. крехък, слаб (и за здраве);
3. чувствителен, уязвим;
4. грижовен, загрижен;
5. мек (звук, цвят, месо).
legal T - законно платежно средство.
to T one's thanks - изразявам благодарност.
T passion - любов, нежни чувства.

 

tendereyed|tender-eyed

1. а, с меки/топли очи;
2. със слабо зрение.

 

tenderfoot|tender-foot

1. n, новобранец, непривикнал с новата обстановка/трудностите.

 

tenderhearted|tender-hearted

1. a, добър, сърдечен, състрадателен, милостив.

 

tenderloin

1. n, филе (месо).
T district - амер: квартал с лоша слава.

 

tenderly

1. аdv, нежно, с нежност.

 

tenderness

1. n, нежност, топлота (for - към);
2. крехкост, деликатност;
3. чувствителност, грижовност.

 

tendon

1. n, анат: сухожилие.

 

tendril

1. n, бот: филиз, ластар, мустаче.

 

tenebrous

1. а, ост: мрачен, тъмен, сумрачен, сенчест.

 

tenement

1. n, жилище, квартира, апартамент;
2. жилищен дом, разделен на еднофамилни апартаменти;
3. арендована земя/имение.

 

tenet

1. n, принцип, доктрина;
2. убеждение, догма.

 

tenfold

1. а+adv, десеторен, десетократен.

 

tenner|ten-spot

1. n, разг: банкнота от десет лири/долара;
2. sl: десет години затвор.

 

tennis

1. n, сп: тенис.

 

tenon

1. n, тех. стр: шип, цапфа;
2. тех: езиче, шпилка;
3. ключ/сглобка с шип.
II. v, тех. стр: съединявам/свързвам с шип/шпилка.

 

tenor

1. n, ход, обща насока, тенденция;
2. начин на живот;
3. общ смисъл;
4. юр: истинско намерение.
II. n, муз: тенор, партия на тенор;
T violin - муз: виола.

 

tenpins

1. n, (pl. с гл. в sing) американски вариант на боулинга с десет кегли.

 

tense

1. n, грам: глаголно време.
II. а, 1. обтегнат, опънат, напрегнат;
2. свит, стегнат (за мускул и пр.);
3. напрегнат, възбуден.
III. v, изпъвам (се), изопвам (се);
2. стягам (се), напрягам (се);
3. създавам напрежение.

 

tensile

1. а, разтеглив.
T strength - тех: издръжливост на опън.

 

tensility

1. n, разтегливост;
2. тех: издръжливост/якост на опън.

 

tension

1. n, обтягане, разтягане;
2. опъване, разпъване;
3. напрежение, напрегнато състояние;
4. неловкост, безпокойство;
5. елек: напрежение.
II. v, подлагам на напрежение и пр.

 

tensity

1. n, напрежение, напрегнатост, напрегнато състояние.

 

tensor

1. n, анат: флексор, сгъващ мускул;
2. мат: тензор.

 

tent

1. n, палатка, шатра.
II. v, 1. покривам (като) с палатка/навес;
2. настанявам в палатки.
III. n+v, мед: тампон.
IV. n, испанско сладко червено вино, използувано главно за причастие.

 

tentacle

1. n, зоол: пипало;
2. бот: ластар, мустаче.

 

tentaculate|tentacled

1. а, зоол: (снабден) с пипала;
2. бот: с ластари/ мустачки.

 

tentage|tent-cloth

1. n, плат за палатки, брезент;
2. съоръжения за построяване на палатка.

 

tentative

1. а, пробен, експериментален.
II. n, 1. опит, проба;
2. предложение/теория за доказване с опит.

 

tentatively

1. adv, за опит, като начало;
2. колебливо, неуверено, опипом.

 

tentbed|tent-bed

1. n, походно легло.

 

tenter

1. n, текст: рамка за опъване и сушене на плат;
2. тех: разпънка, разпъваща машина.

 

tenterhook

1. n, текст: кука за прикрепяне на плат на рамка.
to be on Ts - седя като на тръни.

 

tenth

1. num. ord, десети.
II. n, десета част, една десетина.

 

tenuity

1. n, разреденост (на въздух, течност и пр.);
2. тънкост;
3. бедност, нужда;
4. простота (на стил).

 

tenuous

1. а, разреден;
2. тънък, слаб;
З. беден, оскъден.

 

tenure

1. n, (акт или право на) владение/собственост;
2. юр: срок на владение на имот.

 

tepee

1. n, индианска колиба, вигвам.

 

tepefy

1. v, позатоплям (се).

 

tepid|tepidity|tepidly

1. a,топличък, възтопъл;
2. хладък (за вода и пр.);
3. прен: равнодушен, безразличен.
tepidity, n.
tepidly, adv.

 

terai

1. n, вид широкопола филцова шапка.

 

teratoid

1. а, биол: уродлив, патологичен.

 

terbium

1. n, хим: тербий (Tb).

 

tercel|tiercel

1. n, мъжки ястреб, (особ. от вида ястреб-скитник, Falko peregrinatis) .

 

tercentenary

1. а, тристагодишен.
II. n, (чествуване на) тристагодишнина.

 

tercet

1. n, проз: тристишие;
2. муз: триолa.

 

terebinth

1. n, бот: терпентиново дърво (Pistacia terebinthus).

 

teredo

1. n, зоол: корабен червей.

 

terete

1. а, биол: закръглен, цилиндричен, с кръгло сечение.

 

tergal

1. а, зоол: гръбен, дорсален.

 

tergiversation|tergiversate

1. n, ренегатство, отстъпничество;
2. увъртане.
tergiversate, v.

 

term

1. n, срок, период;
2. предварително уговорен ден за плащане;
3. pl: хонорар, условия на заплащане;
4. термин;
5. pl: език, изразяване;
6. pl: условия на договор/съглашение;
7. семестър;
8. сесия на съда;
9. pl: лични отношения.
10. мед: термин на бременна;
11. мат: член.
II. v, наричам, назовавам, определям като.
during his T of office - докато беше на служба.
for T of life - пожизнено.
to speak in Ts - говоря ясно/разбрано.
in Ts of - 1. поредством; 2. с цената на.
to be on good/bad Ts - в добри/лоши отношения съм.
to set/extend a T - определям/продължавам срок.
T of a bill - падеж.

 

termagant

1. n, зла/деспотична жена, кавгаджийка.
II. attr, свадлив.

 

termer

1. n, човек, който изпълнява нещо за определен срок (излежава присъда, изслужва мандат и пр.).

 

terminable

1. а, срочен, с oгpaничeн/oпpeдeлeн срок;
2. който можe да бъде прекратен.

 

terminal

1. а, разположен/намиращ се накрая, краен, заключителен;
2. пограничен;
3. семестриален.
II. n, 1. крайна станция на автобусна/въздушна и пр. линия;
2. определено място в летище за обработка на пътниците и товара на отделен самолет, терминал.
3. изпит в края на семестъра;
4. елек: извод, клема.

 

terminally

1. adv, накрая;
2. всеки семестър.

 

terminate

1. v, приключвам, прекратявам;
2. ограничавам, определям граница до.

 

termination

1. n, завършване, прекратяване.
2. грам: окончание;
3. тех: крайно устройство.

 

terminus|termini

1. n, (pl. -ni, -nuses) крайна гара, последна спирка;
2. цел, крайна точка;
3. ряд: граница.

 

termite

1. n, зоол: термит (Isoptera).

 

termless

1. a, безграничен, неограничен;
2. безусловен, независим;
3. безсрочен.

 

tern

1. n, зоол: малка морска птица, подобна на чайка (Sterna).
II. n, 1. тройка, група от три предмета, числа и пр.
2. три лотарийни номера, които трябва да бъдат изтеглени заедно за голямата печалба.

 

ternary

1. а, троен, трикомпонентен;
2. мат: троичен.
II. n, тройка, триада.

 

ternate|ternal

1. а, подреден на тройки;
2. бот: троен (за лист).

 

terne

1. n, сплав от олово и калай за калайдисване (и T-plate).

 

terrace

1. n, веранда, тераса (и геол.);
2. редица от еднотипни къщи;
3. плосък покрив;
4. амер: зелена ивица по средата на улица.
II. v, терасирам.

 

terracota|terra-cota

1. n, изк: изпечена глина, теракота;
2. теракотена керамика;
3. цвят на изпечена глина.

 

terrain

1. n, местност, терен;
2. почва, грунд;
З. територия.
II. attr, земен, наземен.

 

terrapin

1. n, зоол: сладководна костенурка (сем. Теstudinidae).

 

terraqueous

1. а, земноводен;
2. състоящ се от суша и вода.

 

terrarium|terraria

1. n, (pl. -ria) терариум.

 

terrazzo

1. n, (ит.) стр: подова мозайка.

 

terrene

1. a, от земя/пръст, пръстен;
2. земен, светски.
II. n, земна повърхност.

 

terrestrial

1. a, земен, сухоземен, сухопътен;
2. светски, земен.
II. n, жител на Земята.

 

terret

1. n, халка на хамут, през която минава юздата.

 

terrible|terrific

1. а, ужасен, страшен, внушаващ страх;
2. разг: огромен, грамаден, страшен (за усилване).

 

terrier

1. n, порода куче териер;
2. войник от териториалната армия.
II. n, ист: поземлена книга.

 

terrify

1. v, ужасявам, плаша, всявам ужас.

 

terrine

1. n, глинен съд (особ. за продажба на деликатеси);
2. деликатес, който се продава заедно със съда в който се съдържа.

 

territorial

1. a, териториален, областен;
2. поземлен.
II. n, войник от териториалната армия.
T department - амер: военен окръг.

 

territory

1. n, територия, облаcт (и прен.);
2. административна единица нямаща статута на щат (в САЩ) или провинция (в Канада и Австралия).

 

terror

1. n, ужас, страх;
2. нещо/някой внушаващ страх;
3. терор.
the king of Ts - смъртта.

 

terrorize|terrorist|terroristic

1. v, тероризирам, всявам страх.
terrorist, doer.
terroristic, a.

 

terrorstricken|terror-stricken|terror-struck

1. а, обзет/обладан от ужас, ужасен.

 

terry|terry-cloth

1. n, текст: хавлиена тъкан с неотрязана бримка (и T-cloth).

 

terse|tersely|terseness

1. а, сбит, стегнат, ясен, изразителен (за стил, реч).
tersely, adv.
terseness, n.

 

tertian

1. a, мед: свързан с треска, която се изостря всеки трети ден.
Т fever/ague - малария.

 

tertiary

1. а, геол: третичен, терциерен;
2. трети по ред/степен/важност.
II. n, 1. геол: терциер;
2. зоол: махово перо (на крилото на птица).

 

tesselation|tesselate

1. n, мозайка, мозаeчен паваж.
tesselate, v.

 

tessera

1. n, (pl. -rae) мозаечно кубче (от мрамор, камък, стъкло и пр.)

 

test

1. n, изпитание, тест;
2. изпит, контролна работа;
3. мерило, критерий;
4. хим: изследване, проверка;
5. хим: реактив.
II. attr, контролен, изпитателен.
III. v, 1. подлагам на изпитание;
2. изпробвам, изпитвам, подлагам на проверка.
IV. n, зоол: черупка, броня.
to stand the T - издържам изпитание

 

testable

1. а, който може да бъде изпитан/проверен.
2. юр: който може да се завещава.

 

testament

1. n, юр: завещание;
2. църк: завет.

 

testamentary

1. а, юр: завещан, определен/предаден чрез завещание.

 

testate|testator

1. а, оставил валидно завещание.
II. n, покойник, оставил завещание (и testator).

 

tester

1. n, човек, който проверява/изпитва;
2. хим: лаборант, човек който прави анализи;
3. пробник, сонда.
II. n, балдахин над легло/амвон.
III. n, ист: шилинг от времето на Хенрих VIII.

 

testicle|testis

1. n, анат: тестикул, тестис.

 

testiculate

1. а, яйцевиден, яйцеобразен.

 

testification

1. n, свидетелствуване;
2. свидетелски показания.

 

testify

1. v, давам показания, свидетелствувам;
2. тържествено заявявам;
3. изразявам, проявявам (желание, убеждения).

 

testily

1. adv, раздразнено, сопнато, сприхаво.

 

testimonial

1. n, свидетелство, атестат;
2. препоръка, препоръчително писмо;
3. приветствен адрес.
II. a, 1. благодарствен;
2. приветствен.

 

testimony

1. n, свидетелски показания, показания дадени под клетва;
2. тържествено заявление, декларация.
to bear Т to - свидетелствувам за.

 

testiness

1. n, сприхавост, раздразнителност.

 

testpaper|test-paper

1. n, хим: лакмусова хартия, лакмус;
2. писменa работа/изпит.

 

testtube|test-tube

1. n, хим: епруветка.

 

testtype|test-type

1. n, мед: таблица за определяне остротата на зрението.

 

testy

1. а, сприхав, раздразнителен, обидчив.

 

tetanus|tetanic

1. n, мед: тетанус;
2. мускулни спазми като при тетанус.
tetanic, a.

 

tether

1. v+n, връзвам животно за кол (с дълго въже за да пасе).
at the end of one's T - на края на силите си.

 

tetrad

1. n, четворка, група от четири;
2. хим: химичен елемент от четвърта валентност.

 

tetragon|tetragonal

1. n, геом: четириъгълник.
tetragonal, a.

 

tetrahedron|tetrahedral

1. n, геом: тетраедър, четиристен.
tetrahedral, a.

 

tetrapod

1. a, четирикрак.
II. n, четирикрако животно.

 

tetter

1. n, мед: екзема, лишей.
eating Т - кожна туберкулоза.

 

teuton|teutonic

1. n, тевтонец;
2. разг: германец.
teutonic, a.

 

text

1. n, текст;
2. тема;
3. цитат от библията;
4. едър закръглен почерк.

 

textbook

1. n, учебник, ръководство.

 

textile

1. а, текстилен.
II. n, 1. тъкан, материя, плат;
2. pl: текстилни материали.

 

textual

1. а, текстов, отнасящ се до текста;
2. текстуален, буквален.

 

textualism

1. n, строго придържане към авторския текст.

 

textually

1. а, дословно, текстуално, точно.

 

texture

1. n, качество/плътност на тъкан (груба или фина);
2. биол: строеж, устройство;
3. хим: структура, текстура.
loose Т - рехава/рядка тъкан.

 

thalamus

1. n, анат: част от мозъка, една от основните мозъчни структури където са свързани сетивните нерви.

 

thaler

1. n, ист: талер, немска сребърна монета.

 

thallium

1. n, хим: талий (Tl).

 

thallus

1. n, бот: талус (низше растение с недиференцирани листа стъбло и пр. напр. лишей, водорасло и др.).

 

than

1. cj, от, отколкото (за сравнение).
he is taller Т you - той е по-висок от тебе.
none other T - не друг, а...

 

thane|thegn

1. n, ист: тан (свободен рицар в Англия преди Норманското нашествие);
2. шотл: вожд на клан.

 

thank

1. v, благодаря, благодарен съм.
II. n, (обикн. pl.) благодарност.
T offering - ист: благодарствено жертвоприношение.

 

thankful

1. а, благодарен, признателен.

 

thankless

1. a, неблагодарен, непризнателен;
2. неблагодарен, непроизводителен (за работа).

 

thanksgiving

1. n, изразяване на благодарност;
2. благодарствена молитва.
T Day - амер: официален празник за изразяване благодарност на Бога за събраната реколта (последния четъртък на ноември).

 

thankworthy

1. a, заслужаващ благодарност.

 

that|those

1. pron, (pl. those) този, онзи;
2. който, този който.
II. adv, разг: толкова, така, до такава степен.
III. сj, че, за да.
and all T - и така нататък.
T is (to say) - тоест.
T far - толкова далече, на такова разстояние.

 

thatch

1. n+v, сламен/тръстиков покрив;
2. разг: гъста рошава/сплъстена коса.

 

thaumaturge

1. n, чудотворец;
2. магьосник, фокусник.

 

thaw

1. v, топя (се), разтопявам (се);
2. прен: отпускам (студ);
3. прен: разтопявам ледовете, ставам по-дружелюбен.
II. n, 1. топене, размразяване;
2. отпускане, затопляне (на време, отношения и др.).

 

theatre|theater

1. n, театър;
2. прен: арена на действието;
3. амфитеатрална аудитория.

 

theatrical|theatric

1. a, театрален, драматичен, сценичен;
2. театрален, неестествен, мелодраматичен.
II. n, pl: 1. театрални представления, особ. любителски;
2. театрален живот, сценично изкуство.

 

theatricalize|theatricize|theatricality

1. v, театралнича, инсценирам, държа се неестествено.
theatricality, n.

 

theca|thecae

1. n, (pl. -cae) бот: капсула;
2. зоол: обвивка на какавида.

 

thee

1. pron. pers, ост: (косвен падеж от thou) те, тебе, ти.

 

theft

1. n, кражба;
2. крадени вещи.

 

their|theirs

1. pron. pers, техен (употребява се атрибутивно).
theirs - употребява се предикативно.

 

them

1. pron. pers, (косвен падеж от they) тях, ги, им;
2. разг. = those.

 

thematic

1. a, тематичен, по тема.
T catalogue - предметен каталог.

 

theme

1. n, тема (и муз.);
2. грам: основа;
З. сигнал на радиостанция, музикална заставка.

 

themesong|theme-song

1. n, (основна) мелодия на филм и пр.

 

themselves

1. pron. refl, се, себе си, си, тях си;
2. emph, самите.

 

then

1. adv, тогава, по това/онова време;
2. след това, после;
3. тогава, в такъв случай;
4. освен това.
II. а, тогавашен, от онова време.
III. n, това време.
by T - тогава.
since T - оттогава.
every now and T - от време на време.

 

thenar

1. n, анат: длан;
2. анат: месестата изпъкналост в основата на палеца.

 

thence

1. adv, ост: оттам, следователно;
2. оттогава нататък.

 

thenceforth|thenceforward

1. adv, оттогава насам.

 

theology|theologian|theological

1. n, теология, богословие.
theologian, doer.
theological, a.

 

theophany

1. n, явяване на бог пред хората в човешки вид.

 

theoretic|theoretical

1. а, теоретичен, теоретически.

 

theory|theorize|theorist

1. n, теория;
2. разг: тълкуване, предположение.
theorize, v.
theorist, doer.

 

therapeutics|therapy|therapeutical|therapeutist

1. n, (pl. с глаголи употр. като sing.) терапевтика, терапия (дял от медицината занимаващ се с лекуването на болестите).
therapeutical, a.
therapeutist, doer.

 

there

1. adv, там, тук;
II. int, ето (на)! вземи! ето ти! на (ти)!
T it is! - 1. ето го! 2. това е то!
Т you are! - 1. ето ви и вас; 2. ето какво стана;
3. заповядайте, вземете.
are you T - чувате ли? (по телефона).
T and then - веднага, на самото място.
T is/are - има (безлично).

 

thereabout|thereabouts

1. adv, приблизително, горе-долу толкова, татък;
2. наблизо.

 

thereafter

1. adv, ост: след това, после, впоследствие;
2. оттогава;
3. според това, съгласно с това.

 

thereat

1. adv, ост: там;
2. след това, във връзка с това, по тази причина.

 

thereby

1. adv, така, по този/такъв начин;
2. във връзка с това, вследствие на това;
3. около (за място).

 

therefor

1. adv, ост: за това, за тази цел.

 

therefore

1. adv, по тази причина, затова, следователно.

 

therefrom

1. adv, ост: от това, оттам.

 

therein

1. adv, там, на това място;
2. в това отношение;
З. амер: тогава.

 

thereof

1. adv, ост: от това, от него, от този източник;
2. на това, на него.

 

thereon

1. adv, ост: на/върху него;
2. след това.
a text with a comentary Т - текст с коментари върху него.

 

thereto|thereunto

1. adv, ост: към него, нататък;
2. освен това, към това, в добавка.

 

theretofore

1. adv, ост: дотогава, до/преди това време, по-рано.

 

thereunder

1. adv, ост: под него, по-долу, долуспоменат.

 

thereupon

1. adv, тогава, после;
2. веднага/наскоро след това;
3. затова, вследствие на това;
4. ост: на това, по този повод.

 

therewith|therewithal

1. adv, ост: с това, към/в добавка към това;
2. веднага, незабавно.

 

theriac

1. n, балсам против ухапване от змия и пр.;
2. амер: лекарство за всичко, панацея.

 

therm

1. n, физ: терм (единица мярка за топлина).

 

thermae

1. n, (лат.) pl: горещи извори;
2. терми, римска баня.

 

thermal

1. а, топлинен, термичен, калоричен;
2. горещ, термален (извор).
II. n, метео: отвесно издигащ се поток от топъл въздух.
T unit - калория, единица за топлина.
T capacity - физ: топлоемкост.
T conductivity - физ: топлопроводност.

 

thermic

1. а, топлинен, термичен.

 

thermit|thermite

1. n, тех: термит (сплав за заваряване).

 

thermocouple|thermo-couple

1. n, елек: термоелемент, термодвойка.

 

thermodynamics

1. n, (pl. с глаголи в sing.) термодинамика.

 

thermograph

1. n, самопишещ термометър.

 

thermometer

1. n, термометър, топломер.

 

thermonuclear

1. а, физ: термоядрен.
T bomb - водородна бомба.

 

thermoplegia

1. n, мед: топлинен удар.

 

thermos

1. n, термос (и T-flask/bottle).

 

thermostable

1. а, тoплоустойчив.

 

thermotecnics

1. n, (pl. с глаголи в sing.) топлотехника.

 

thesaurus|thesauri

1. n, (pl. -ri) съкровищница, източник (на информация);
2. (енциклопедичен) речник.

 

thesis|theses

1. n, (pl. -ses) теза, тезис;
2. дисертация;
3. ученическо съчинение.

 

thespian

1. а, драматичен, трагически.
II. n, драматичен/трагически актьор.

 

theta

1. n, гръцката буква тета.

 

theurgy|theurgical|theurgist

1. n, магия, вълшебство, чародейство;
2. чудо, свръхестествено явление.
theurgical, a.
theurgist, doer.

 

thews

1. n, pl: мускули, телесна сила;
2. прен: сила, енергия;
3. умствени възможности, сила на ума.

 

they

1. pron. pers, те;
2. хората.
Т say that - (хората) говорят, че.
T who - тези, които.

 

thick

1. a, дебел;
2. плътен, черен (за шрифт);
3. гъст (коса, гора);
4. запълнен, изобилен;
5. мътен (течност);
6. неясен, мъглив (време);
7. хриплив, приглушен (глас);
8. тъп, глупав;
9. близък, неразделен (приятел);
10. двусмислен, непристоен.
II. n, 1. гъсталак, най-гъстата част;
2. разг: глупак.
III. adv, 1. дебело, обилно (за намазване);
2. гъсто;
3. хрипливо, неясно (говорене).
an inch Т - дебел един инч.
in the Т of the wood - сред/вдън гората.
T with dust - покрит с дебел слой прах.
through T and thin - упорито, въпреки всичко.

 

thicken

1. v, сгъстявам (се);
2. зачестявам, учестявам (се);
3. помътнявам (течност);
4. усложнявам се, заплитам се.
5. тепам, степвам (се, за плат).

 

thicket

1. n, гъстак, гъсталак.

 

thickhead|thickheaded|thick-headed|thick-skulled|thick-witted

1. n, глупак, дръвник.
thick-headed, a.

 

thickish

1. a, дебеличък, въздебел;
2. гъстичък.

 

thickness

1. n, дебелина;
2. гъстота, плътност, сбитост;
З. слой, пласт.

 

thickset

1. а, нагъсто засаден, засаден на гъсти редове;
2. нисък, набит.
II. n, гъст жив плет (и T hedge).

 

thickskinned|thick-skinned

1. а, прен: безчувствен, дебелокож.

 

thief|thieves

1. n, (pl. -ves) крадец.

 

thieve|thievery

1. v, крада, извършвам кражби.
thievery, n.

 

thievish

1. a, крадлив.

 

thigh

1. n, анат: бедро.
Т-bone - анат: бедрена кост.

 

thill|thiller

1. n, ок (на каруца).

 

thimble

1. n, напръстник;
2. метален накрайник/капаче;
3. тех: муфа, втулка.

 

thimbleful

1. n, малко количество, мъничко (един напръстник);
2. малка глътка.

 

thimblerig

1. n, игра на "тука има-тука няма".

 

thin

1. а, тънък, тъничък;
2. слаб (човек), рядък (коса, питие);
3. малочислен (публика);
4. дребен (дъжд);
5. разреден, воднист;
6. неубедителен (аргумент);
7. разг: неприятен, разочароващ.
to have a T time - прекарвам неприятно (някъде).
II. v, (-nn-) 1. тънея, изтънявам;
2. слабея, отслабвам;
3. разреждам (се), ставам оскъден.
to wear Т - изтънявам, излинявам, изтърквам.
T down - отслабвам, изострям се.
T out - разреждам, прореждам (посеви).
T on top - разг: плешив.

 

thinblooded|thin-blooded

1. a, малокръвен, хилав, немощен.

 

thine|thy

1. pron. poss+adv, ост. поет: твой.

 

thing

1. n, нещо, предмет, вещ;
2. факт, работа;
3. pl: дрехи, багаж;
4. литературно/музикално произведение.
not a Т - нищо, нищичко.
the T is - главното/проблема е.
just the T - точно каквото искам/търся.
all Ts considered - като се има предвид всичко това.
it amounts to the same T - това е едно и също.

 

thingamy|thingummy|thingumbob

1. n, разг: кажи го де, как му беше името.

 

think

1. v, (thought) мисля;
2. помислям, обмислям;
3. измислям, намирам;
4. считам, смятам;
5. разбирам, представям си;
6. възнамерявам, имам предвид.
II. n, разг: мислене, размишление.
T aloud - мисля на глас.
T out - обмислям старателно/докрай.
T over - обсъждам, обмислям.
T up - измислям, съчинявам.
to have a Т about - помислям за.
T much/nothing of - имам високо/лошо мнение за.
T better (of it) - вземам друго решение, разкандардисвам се.
Т piece - амер. разг: обзорна аналитична статия върху определено събитие.

 

thinkable

1. а, мислим, възможен, осъществим.

 

thinker

1. n, мислител.

 

thinking

1. а, мислещ, разумен;
2. интелектуален.
II. n, 1. мисъл, начин на мислене;
2. размисъл, размишление.
III. pres.p. от think.
T part - театр: роля без реплики.

 

thinskinned|thin-skinned

1. a, тънкокож;
2. прен: чувствителен, обидчив, раздразнителен.

 

third

1. num. ord, трети.
II. n, 1. третина, трета част;
2. муз: терца.
T person - 1. грам: трето лице; 2. юр: свидетел, трето лице.
T degree - амер: разпит с изтезания.
T class - 1. третокласен; 2. третостепенен, малоценен.
T World - (страните от) третия свят.

 

thirdrate|third-rate

1. а, третокачествен, треторазряден;
2. долнокачествен, малоценен.

 

thirst

1. n, жажда (и прен.) (of, for, after).
II. v, 1. изпитвам жажда, жаден съм;
2. прен: жадувам.

 

thirsty

1. a, жаден, измъчван от жажда;
2. разг: предизвикващ жажда (напр. суха храна);
3. жадуващ (for - зa);
4. пресъхнал (за почва).

 

thirteen

1. num. card, тринадесет.

 

thirteenth

1. num. ord, тринадесети;
II. n, една тринадесета (част).

 

thirties

1. n, pl: тридесетте (години);
2. възраст между 30 и 39 години.

 

thirtieth

1. num. ord, тридесети;
II. n, една тридесета (част).

 

thirty

1. num. card, тридесет.

 

this|these

1. a+pron (pl. these) тоз, този, тоя (за нещо близкo).
II. adv, разг: ей толкова.
T much - ето толкова;
T high/long - толкова високо/дълго.
like T - така, по такъв начин.
T way - оттук.

 

thisness

1. n, филос: същина, същност, индивидуалност.

 

thistle

1. n, бот: магарешки трън (Carduus).
2. събир. за бодливи плевели и тръни.

 

thistledown|thistle-down

1. n, бот: семена/хвърчилки на магарешки трън.

 

thistly

1. a, обрасъл с магарешки тръни;
2. трънлив, бодлив.

 

thither|thitherward|thitherwards

1. adv, ост: натам, нататък.

 

thitherto

1. adv, ост: дотогава, до това време.

 

thole

1. n, ключ за гребло на лодка (и T-pin);
2. арх: купол.

 

thong

1. n, ремък, каиш;
2. камшик.
II. v, 1. слагам ремък на;
2. бия с камшик.

 

thorax|thoraces|thoracic

1. n, (pl. -ces) анат: гръден кош.
thoracic, a.

 

thorium

1. n, хим: торий (Th).

 

thorn

1. n, шип, трън, бодил;
2. ист: руническа буква, съответствуваща на th.
Т hedge - трънлив/бодлив плет.
to be/sit on Ts - седя (като) на тръни.

 

thornapple|thorn-apple

1. n, бот: (бодливият плод на) татул (Datura stramonium).

 

thornback|thorn-back

1. n, зоол. събир. за скатова риба с копчета на гърба (калкан, морска лисица и пр.);
2. зоол: вид едър рак с грапава черупка (Maja squinado).

 

thorny

1. а, трънлив, бодлив;
2. прен: тежък, труден.

 

thorough

1. а, цял, пълен, съвършен, истински;
2. основен, щателен.

 

thoroughbass|thorough-bass

1. n, муз: генералбас (инструмент);
2. муз: басова партия, в която хармонията е означена с цифри.

 

thoroughbred

1. а, чистокръвен, породист;
2. добре възпитан, аристократичен.
II. n, чистокръвно животно.

 

thoroughfare

1. n, път, проход, право на преминаване;
2. главна/оживена улица, пътна артерия.

 

thoroughgoing|thorough-going

1. а, решителен, безкомпромисен, отиващ до край.

 

thoroughly|throughly

1. adv, напълно, съвсем, докрай;
2. основно, коренно, щателно.

 

thoroughness

1. n, цялост, пълнота;
2. грижливост, усърдност;
3. щателност, основателност.

 

thoroughpaced|thorough-paced

1. а, отлично обучен (за кон);
2. опитен;
3. oтявлен.

 

thorp|thorpe

1. n, ост: малко селце.

 

thou

1. pron. pers, ост: ти.

 

though

1. cj, макар че, при все че, въпреки че;
2. даже ако.
II. adv, обаче, все пак, въпреки това.

 

thought

1. n, мисъл, мислене;
2. размисъл, размишление;
3. намерение;
4. грижа, внимание.
II. past и p.p. от think.
as quick as T - мигновен, бърз като светкавица.
on second Ts - като поразмисля.
T transference - телепатия.

 

thoughtful

1. a, замислен, потънал в мисли;
2. мислещ;
3. задълбочен, сериозен, дълбокомислен;
4. грижлив, внимателен (of - към).

 

thoughtless

1. а, нехаен, небрежен;
2. необмислен, неразумен, безразсъден;
3. невнимателен (of - към).

 

thousand

1. num. card, хиляда.
one in a T - 1. един на хиляда; 2. прен: изключителен.
a T times - много пъти (не непременно хиляда).

 

thousandth

1. num. ord, хиляден.
II. n, (една) хилядна част.

 

thracian

1. а, тракийски.
II. n, 1. тракийски език;
2. тракиец.

 

thraldom

1. n, ост: робство, крепостничество.

 

thrall

1. n, роб (of, to);
2. поет. ост: обвързаност, робство.
II. v, ост: заробвам, поробвам.

 

thrash

1. v, бия (особ. с бастун, камшик), натупвам, напердашвам;
2. побеждавам (в състезание).
T about - мятам се (напр. болен).
T out - щателно обсъждам/изяснявам (въпрос).

 

thrasher

1. n, човек, който нанася побой;
2. = thresher;
З. зоол: вид пойна птица от рода на присмехулника (Toxostoma).

 

thrashing

1. n, бой, пердах;
2. = threshing.
II. pres.p. от thrash.

 

thrasonical

1. а, изпълнен със самохвалство, самохвален.

 

thread

1. n, конец, нишка (и прен.);
2. прежда;
3. тех: резба, нарез (на винт);
4. елек: жило на кабел;
5. геол: жила.
II. v, 1. вдявам (игла), нанизвам (мaниста);
2. провирам се (и T one's way);
3. тех: нарязвам резба.

 

threadbare

1. а, изтъркан, изтрит;
2. износен, овехтял (и прен.);
3. бедно облечен, с износени дрехи.

 

threader

1. n, тех: винторез, винторезна дъска;
2. ухо за вдяване на игла.

 

threadlike

1. а, нишковиден;
2. влакнест;
З. тънък, източен.

 

threadmark|thread-mark

1. n, воден знак върху хартия.

 

threadworm

1. n, зоол: вид глисти (Enterobius vermicularis).

 

thready

1. а, тънък като конец;
2. влакнест, стоящ на конци;
З. слаб, едва доловим.

 

threat

1. n, заплаха.

 

threaten

1. v, заплашвам, застрашавам (with - с, to - да);
2. заканвам се (to - да).

 

threatening

1. a, заплашващ, заплашителен;
2. надвиснал (опасност).
II. pres.p. от threat.

 

three

1. n, num. card, три.
II. n, 1. тройка;
2. pl: трети номер/размер;
3. сп: три точки.

 

threecornered|three-cornered

1. a, триъгълен;
2. с трима участници;
3. прен: ръбест, неудобен.

 

threedecker|three-decker

1. n, трипалубен кораб;
2. нещо на три реда;
3. трилогия, тритомник.

 

threedeep|three-deep

1. а, на три редици, по трима един зад друг.

 

threefold

1. а, троен, утроен, трикратен.

 

threepenny

1. а, на стойност три пенса.
a T bit/piece - монета от три пенса.

 

threeply|three-ply

1. а, троен, от три ката;
2. на три пласта (напр. шперплат).
II. n, шперплат.

 

threequarter|three-quarter

1. а, три-четвърти (за портрет и пр.).

 

threescore

1. n, шестдесет.
T and ten - седемдесет.

 

threesome

1. n, трима души, тройка, трио;
2. игра за/с трима играчи.

 

threnode|threnody

1. n, погребална песен.

 

thresh

1. v, чукам, вършея.
2. = thrash.

 

thresher|threshing-machine

1. n, вършач, вършачка (и threshing-machine).

 

threshing

1. n, вършеене, вършитба.
II. pres.p. от thresh.

 

threshingfloor|threshing-floor

1. n, харман, гумно.

 

threshold

1. n, праг (и прен.);
2. преддверие;
3. прен: начална точка.
on the T of - пред прага на.

 

thrice

1. adv, ост: три пъти, триж;
2. в сложни думи означава много, във висша степен.
T happy - много щастлив.
T-told - много пъти разказван.

 

thrift

1. n, пестеливост, спестовност, икономия;
2. ряд: бърз/буен растеж;
3. бот: алпийско цвете (Armeria maritima) характерно с експанзивния си растеж.

 

thriftless

1. а, разточителен, прахоснически.

 

thrifty

1. a, пестелив, спестовен, икономичен;
2. бързо/буйно растящ (за растение), процъфтяващ.

 

thrill

1. v, треперя, потрепервам, тръпна;
2. разтрепервам се (от страх, радост);
3. вълнувам (се) силно, изпитвам трепет;
4. ост: пробивам дупка.
II. n, 1. силно вълнение, трепет;
2. потреперване, разтреперване, тръпки;
3. разг: сензация.

 

thrilled

1. a, възбуден, развълнуван;
2. заинтересуван, заинтригуван.
II. p.p. от thrill.

 

thriller

1. n, трилър (вълнуващ, особ. криминален роман/филм);
2. сензационна книга/филм и пр.

 

thrilling

1. a, силно вълнуващ, сензационен;
2. интригуващ;
3. трептящ, вибриращ.
II. pres.p. от thrill.

 

thrips

1. n, зоол: дребно насекомо вредител (Thysanoptera).

 

thrive|throve|thriven

1. v, (throve, thriven) процъфтявам, преуспявам;
2. буйно раста, разраствам се (за растение);
3. развивам се добре.

 

throat

1. n, анат: гърло, глътка, гръклян;
2. шия, гуша;
3. прен: тесен отвор/проход и пр.
4. тех: гърловина, светло сечение.

 

throaty

1. а, гърлест, гърлен;
2. дрезгав, прегракнал.

 

throb

1. v, (-bb-) туптя, тупкам, бия, пулсирам;
2. тръпна, вълнувам се.
II. n, 1. туптене, тупкане, биене;
2. пулсиране, удар на сърцето;
3. трепет, вълнение.

 

throe

1. n, (обикн. pl.) болка, мъка;
2. предсмъртна борба, агония;
3. родилни мъки.

 

throne

1. n, престол, трон;
2. суверенна власт.
II. v, възкачвам (се) на престола, възцарявам (се) (и прен.).

 

throng

1. n, тълпа, множество;
2. навалица, блъсканица.
II. v, трупам се, тълпя се, събирам се (за хора).

 

throstle

1. n, шотл: дрозд;
2. тех: рингова предачка (и Т framе).

 

throttle

1. n, анат: гърло, гръклян;
2. тех: клапан, дросел, регулатор.
II. v, 1. душа, задушавам;
2. задъхвам се;
3. прен: потискам, заглушавам;
4. тех: дроселирам, намалявам мощността.
at full T - с пълна мощност/скорост.

 

through|thru

1. prep, през, из, по;
2. в течение/продължение на;
3. включително;
4. чрез, посредством, благодарение на.
II. adv, открай докрай, изцяло, напълно.
III. а, 1. пряк, директен, без прекачване/смяна (маршрут);
2. свободен, безпрепятствен.
to be T (with) - свършвам (с).
to get T - преминавам през.
Monday T Friday - от понеделник до петък включително.

 

throughout

1. adv, навсякъде, открай докрай;
2. изцяло, съвсем, във всяко отношение.
II. prep, 1. през, в течение на;
2. по (цялото) протежение на.

 

throughput|through-put

1. n, производство (количеството суровини, изразходвани за определен срок).

 

throughway

1. n, артерия, магистрала, главен път.

 

throw|threw|thrown

1. v, (threw, thrown) хвърлям, мятам;
2. изхвърлям, нахвърлям се;
3. прехвърлям (мост);
4. отелвам се, ожребвам се и пр.
5. воен: придвижвам бързо, прехвърлям (войски).
II. n, 1. хвърляне, мятане, запращане;
2. хвърляне на зар;
3. хвърлей, разстоянието на което може да се хвърли (камък);
4. риск, рискована работа;
5. сп: туш (борба);
6. грънчарско колело;
7. размах, ексцентрицитет.
T about - 1. размахвам; 2. разхвърлям, пропилявам напразно.
T in - добавям, вмъквам.
T on - намятам (палто).
T oneself into - хвърлям се в, заемам се здравата с.
T over - изоставям, отказвам се.
Т up - 1. отказвам се от; 2. повръщам, излъчвам; 3. обвинявам, упреквам.
at a stone's T from - на хвърлей камък от.
T open - отварям (врата) широко, позволявам всеобщ достъп до.

 

throwaway|throw-away

1. n, рекламна листовка (на магазин и пр.).
II. adv, подхвърлен (реплика), казан между другото.
III. v, 1. (за)хвърлям, изхвърлям;
2. пропилявам, изпускам.

 

throwback|throw-back

1. n, биол: проява на атавизъм, индивид с атавистични качества;
2. регрес, връщане към миналото.
II. v, 1. отблъсквам, отмятам;
2. забавям (развитие).

 

throwdown|throw-down

1. n, амер: отказ;
2. амер: поражение.

 

thrower

1. n, човек, който хвърля;
2. метателен апарат;
3. грънчар.

 

throwoff|throw-off

1. n, начало, започване (на надбягване, лов и пр.).
II. v, отхвърлям, отървавам се от.

 

throwout|throw-out

1. n, разг: отпадъци.
II. v, 1. изхвърлям, изгонвам, отхвърлям;
2. подхвърлям, подмятам (реплика).

 

thrum

1. n, текст. събир: отрязаните нишки след изваждане на изтъканото.
II. v, (-mm-) 1. дрънкам (на струнен инструмент, on);
2. тропам/барабаня с пръсти.
III. n, дрънкане (на струнен инструмент);
2. потупване, потропване/барабанене с пръсти.

 

thrush

1. n, зоол: дрозд (Turdus philomelos).
II. n, 1. мед: млечница (детска болеcт);
2. вет: възпаление на меката част на копитото на кон.

 

thrust

1. v, мушвам, пъхам, напъхвам;
2. забивам, пронизвам;
3. вмъквам се, пробивам си път;
4. захвърлям (със сила).
II. n, 1. тласък, тикане, бутане;
2. нападение, удар;
З. тех: напор.
T aside - отхвърлям, отмествам.
T in(to) - втиквам, пронизвам.
T together - стискам.
T upon - натрапвам.

 

thud

1. n, тъп/глух звук (от сблъскване);
2. тупване, падане с глух звук.
II. v, (-dd-) тупвам, падам с глух звук.

 

thug

1. n, (инд.) ист: войнствен фанатик от религиозна секта, който души жертвите си.
2. прен: убиец, главорез.

 

thulium

1. n, хим: тулий (Tm).

 

thumb

1. n, анат: палец.
II. v, 1. прелиствам (страници - through);
2. правя нещо несръчно.
under the Т оf - изцяло под влиянието/властта на.
T a ride - стопирам коли, пътувам на автостоп.

 

thumbed

1. а, измачкан/измърсен от прелистване с палец (страница).

 

thumbindex|thumb-index

1. n, азбучник (на речник, бележник и пр.).

 

thumbmark|thumb-mark|thumb-print

1. n, отпечатък/следа от мръсен палец;
2. дактилоскопски отпечатък.

 

thumbnail|thumb-nail

1. n, нещо с големина на нокът.
II. а, прен: миниатюрен, кратък, съкратен.

 

thumbtack|thumb-tack

1. n+v, амер: кабарче.

 

thump

1. n, силен удар;
2. думкане, тупване, звук от удар.
II. v, бия/удрям с юмруци, блъскам, думкам;
2. падам тежко/с шум.

 

thumper

1. n, разг: нещо огромно/поразително;
2. явна лъжа.

 

thumping

1. а, разг: силен (за удар), лош/тежък (зa падане);
2. разг: огромен, поразяващ.
II. adv, разг: много, ужасно.
III. pres.p. от thump.

 

thunder

1. n, гръм, гърмеж, трясък;
2. силен шум, грохот;
3. гръмотевица;
4. pl: вестникарски шум.
II. v, 1. гърмя, трещя, тряскам;
2. говоря гръмогласно;
3. много гневен съм, хвърлям гръм и мълнии.
Т peal - удар от гръм, гръмотевица.
Т storm/shower - гръмотевична буря (обикн. с проливен дъжд).

 

thunderbolt|thunderclap

1. n, гръм, мълния, гръмотевица;
2. прен: заплаха, закана.
to be/come like a T - поразявам, случвам се съвсем неочаквано.

 

thunderer

1. n, гръмовержец.
the T - мит: Зевс, Юпитер.

 

thundering

1. а, гръмлив, силен, оглушителен;
2. разг: огромен, поразителен.
II. adv, разг: необикновено, крайно, решително.
III. pres.p. от thunder.

 

thunderous|thundery

1. а, гръмлив, силен, шумен, оглушителен;
2. бурен, буреносен, предвещаващ буря.

 

thunderstruck

1. а, (като) ударен от гръм;
2. смаян, слисан, втрещен, ужасен.

 

thurible

1. n, църк: кадилница.

 

thurify

1. v, църк: кадя, прикадявам (с тамян).

 

thursday

1. n, четвъртък.

 

thus

1. adv, така, по този/такъв начин;
2. до такава степен.
T far - досега, дотук.
T much - толкова.

 

thwack

1. v, бия/удрям силно с пръчка и пр.;
2. набивам/натупвам здравата.
II. n, (звук от) силен удар.

 

thwart

1. v, преча, попречвам (на);
2. осуетявам, разстройвам (планове), спирам изпълнението на;
3. ост: пресичам.
II. а, 1. напречен, кос;
2. неблагоприятен;
3. упорит, несговорчив.
III. n, седалка/място в лодка за гребеца.

 

thyme

1. n, бот: мащерка (Thymus).

 

thyroid

1. a, aнат. зоол: щитовиден.
T gland - анат: щитовидна жлеза.
T deficiency - мед: недостатъчност на щитовидната жлеза.
Т cartilage - анат: Адамова ябълка.

 

thyrsus|thyrsi

1. n, (pl. -si) мит: тирс (украсен с върбови клонки жезъл на бога Бакхус).

 

tiara

1. n, тривърха папска корона, тиара;
2. украсена диадема.

 

tibia

1. n, (pl. -ae) анат: пищялна кост, пищял(ка).

 

tic

1. n, нервно свиване на мускул (особ. на лицето), тик.

 

tick|ticking

1. v, цъкам, тиктакам (за часовник и пр.);
2. oтбелязвам с "чавка" ( и T off).
II. n, 1. цъкане, тиктакане, пощракване;
2. леко пърпорене, работа на празен ход (на автомобилен двигател);
3. отметка, чавка, знак "V";
4. разг: миг, момент.
III. n, разг: кредит, вересия.
IV. n, 1. зоол: кърлеж;
2. прен: неприятен човек.
V. n, 1. раиран плат за калъф на дюшек/възглавница;
2. дюшеклък (и ticking).
to buy/sell on T - купувам/продавам на кредит.

 

ticker

1. n, махало;
2. телеграфен апарат;
3. разг: часовник, сърце.

 

ticket

1. n, билет;
2. етикет;
3. квитанция, картонче, номер от гардероб;
4. амер: списък на кандидатите на една партия за избори.
II. v, поставям етикет с цената (на артикул и пр.).
to get a T - бивам глобен.
that is the T - точно каквото ми трябва.
not quite the T - не е съвсем това, което трябва.
T of leave - предсрочно/условно освобождаване на затворник.

 

tickle

1. v, гъделичкам;
2. гъдел ме е, сърби ме;
3. прен: угаждам, доставям удоволствие;
4. ловя риба с ръце.
II. n, 1. гъдел;
2. гъделичкане, погъделичкване.
T to death, T pink - уморявам от смях, угаждам във висша степен.

 

tickler

1. n, разг: затруднение, деликатно положение/въпpос;
2. трудна работа/задача.

 

ticklish

1. а, който има гъдел;
2. разг: труден, деликатен, щекотлив;
3. обидчив.

 

tidal

1. а, свързан с приливите и отливите.

 

tiddler

1. n, дребна рибка;
2. нещо дребно, маловажно.

 

tiddlywinks|tiddly-winks

1. n, pl: детска игра (на "бълхи").

 

tide

1. n, прилив и отлив;
2. поток, течение;
3. поет: море, пълноводен поток.
II. v, 1. мор: влизам в/излизам от пристанище с помощта на прилива/отлива;
2. ост: плавам по течението.
high/full Т - връхна точка на прилива.
to go with the T - прен: плувам по течението.
to work double Ts - работя ден и нощ, много напрегнато.
to T over a difficulty - преодолявам затруднение.

 

tidegate|tide-gate

1. n, шлюз, който се отваря при прилив и затваря при отлив.

 

tidegauge|tide-gauge

1. n, мареограф, уред за измерване на нивото на прилива.

 

tideland|tide-land

1. n, заливаната от приливa суша.

 

tidemark|tide-mark

1. n, следата, оставена на сушата от прилив, най-високата точка достигната от прилива;
2. шег: линията останала между чистото и мръсното, когато си си измил ръцете само донякъде.

 

tidewaiter|tide-waiter

1. n, ист: митнически чиновник в пристанище.

 

tidewater

1. n, водата на прилив, приливна вълна;
2. амер: нисък морски бряг.
II. attr, крайбрежен, приморски.

 

tideway

1. n, изкуствен канал, направен за оттичане на прилива и отлива.

 

tidiness

1. n, спретнатост, стегнатост, прибраност.

 

tidings

1. n, (pl. с глаголи в sing.) ост: новина, вест, известие.

 

tidy

1. а, спретнат, стегнат, прибран, уреден;
2. грижлив, акуратен;
3. разг: не лош, значителен (сума).
II. n, 1. салфетка (за маса, за облегалка на мека мебел);
2. кутийка/торбичка за прибиране на дребни неща.
III. v, разтребвам, прибирам, оправям, подреждам (обикн. с up).

 

tie

1. v, връзвам, свързвам, привързвам;
2. обвързвам, стеснявам свободата на действие;
3. ограничавам с условия;
4. сп: изравнявам резултата, завършвам наравно.
II. n, 1. връзка, възел, съединение;
2. свързващо звено;
3. вратовръзка;
4. pl: обувки с връзки;
5. ограничение, задължение;
6. сп: равен резултат;
7. стр: свързващ/поддържащ елемент.
to Т in a knot - връзвам на възел.
T down - привързвам, ограничавам свободата на действие.
T in - свързвам се с (with), присъединявам се.

 

tiebeam|tie-beam

1. n, стр: напречна (закотвяща) греда.

 

tiepin|tie-pin

1. n, карфица/игла за вратовръзка.

 

tier

1. n, ред, редица, полица (в смисъл на ниво, обикн. разположено едно над друго);
2. театр: балкон;
З. мор: намотка на въже; pl: бухта от намотано въже.
II. n, 1. (този) който връзва;
2. закрепване, завръзване.

 

tierce

1. n, среднo голяма бъчва;
2. карти, муз: терца;
3. фехт: трета позиция.

 

tieup|tie-up

1. n, свързаност, амер: съюз;
2. спиране, застой, мъртва точка;
3. близко познанство, дружески връзки;
4. сдружение, обединение/сливане на предприятия и пр.
II. v, 1. свързвам, привръзвам, превързвам;
2. съвпадам, схождам се;
3. преча, препятствам, ограничавам свободата на действие;
4. обединявам усилията (with).

 

tiff

1. n, мусене, цупене;
2. леко скарване, спречкване.
II. v, 1. цупя се, муся се;
2. спречкваме се.
III. n, глътка от алкохолно питие.
IV. v, пия бавно, на малки глътки.

 

tiffany

1. n, текст: копринен/муселинов газ;
2. амер: тензух.

 

tig

1. n+v, детска игра на гоненица.

 

tiger|tigress

1. n, зоол: тигър (Panthera tigris);
2. прен: жесток/зъл човек, силен противник.
American T - ягуар.
paper T - прен: безопасен човек, нереална опасност.
T shark - зоол: тигрова акула (Galeocerdo cuvieri).
tigress, ж.р.

 

tigerbeetle|tiger-beetle

1. n, вид хищен бръмбар (сем. Cicindelidae).

 

tigercat|tiger-cat

1. n, зоол: дива котка, оцелот, сервал;
2. домашна котка с тигрова окраска.

 

tigereye|tiger-eye|tiger's-eye

1. n, минер: тигрово око (жълто-кафяв кварц).

 

tigerish

1. а, жесток/свиреп като тигър.

 

tigerlily|tiger-lily

1. n, бот: оранжев крем (Lilium tigrinum).

 

tigermoth|tiger-moth

1. n, вид нощна пеперуда (сем. Arctiidae).

 

tight

1. а, стегнат, опънат;
2. (из)опнат, обтегнат;
3. натъпкан, компактен;
4. тесен, плътно прилягащ (дреха);
5. непроницаем (особ. в съставни думи);
6. оскъден, недостатъчен;
7. стиснат, скъпернически;
8. стегнат (стил).
II. adv, 1. тясно, стегнато;
2. силно, здраво;
3. плътно, компактно.
to sit T - упорствувам, държа се твърдо, отстоявам позиция.
Т squeeze - разг: затруднено положение.
T as a drum/brick - мъртво пиян.

 

tighten

1. v, стягам (се), притягам;
2. опъвам (се);
3. натъпквам, уплътнявам.
T one's belt - затягам колана.

 

tightfisted|tight-fisted

1. а, стиснат, свидлив.

 

tightfitting|tight-fitting

1. а, плътно прилепващ/прилепнал, тесен;
2. стегнат, затегнат.

 

tightlipped|tight-lipped

1. а, с тънки устни, със здраво стиснати устни;
2. мълчалив.

 

tightly

1. adv, плътно прилепнало;
2. = tight, II.

 

tightness

1. n, стегнатост, сбитост;
2. напрегнатост.
T in the air - напрегната атмосфера.

 

tightrope|tight-rope

1. n, опънато въже (на въжеиграч).
T-dancer - въжеиграч.

 

tights

1. n, pl: трико на балерина, акробат и пр.;
2. разг: чорапогащи.

 

tigon

1. n, зоол: кръстоска между тигър и лъвица.

 

til

1. n, бот: сусам (растението, Sesamum indicum).

 

tilbury

1. n, ист: лека открита двуколка.

 

tilde

1. n, печ: тилда;
2. диакритичен знак (~) (в испански и пр.).

 

tile|tiler

1. n, керемида;
2. кахла, куха тухла;
3. разг: цилиндър (шапка).
II. v, 1. покривам с керемиди;
2. облицовам/настилам с плочи.
to have a T loose - хлопа ми дъската, малко съм откачен.
tiler, doer.

 

tilestone|tile-stone

1. n, каменна плоча за покрив.

 

tilestove|tile-stove

1. n, кахлена печка.

 

tiling

1. n, (покриване с) керемиди;
2. облицовка, облицовъчни плочи.
II. pres.p. от tile.

 

till

1. prep, до, чак до, не по-рано от.
Т now - досега.
Т then - дотогава.
II. cj, докато, дотогава.
III. n, чекмедже/кутия за пари, каса (в магазин, банка и пр.).
IV. n, геол: втвърдена глина, примесена с пясък и камъни.
V. v, обработвам, ора (земя).

 

tillable

1. а, орна, обработваема (за земя).

 

tillage

1. n, оране, оран, обработване на земята;
2. обработена земя.

 

tiller

1. n, орач, земеделец;
2. агр: култиватор.
3. мор: лост на кормило, румпел;
4. тех: лост, ръчка, ръкохватка.
II. n, 1. издънка, филиз;
2. фиданка.
III. v, пускам издънки/филизи.

 

tilt

1. n, наклон, навеждане, (движение в) наклонено положение;
2. спор, караница, стълкновение;
3. ист: удар с копие от коня надолу;
4. ист: рицарски турнир за бой с копия.
II. v, 1. навеждам (се), накланям (се);
2. преобръщам (се);
3. ист: бия се с копие, участвам в рицарски турнир.
T at/against - боря се с, нападам (особ. в рицарски турнир).
at full T - с всички сили, с голяма скорост.
III. n+v, 1. чергило, гюрук;
2. навес, тента, сгъваем покрив.

 

tilth

1. n, = tillage;
2. дълбочина на обработването;
З. култивиране, облагородяване на земя.

 

tiltyard|tilt-yard

1. n, арена за рицарски турнири.

 

timbal|tymbal

1. n, муз: голям тъпан, литавра.

 

timber

1. n, дървен материал (за строителство и пр.);
2. дървена греда;
3. мор: шпангоут;
4. мин: подпори, подпорни греди;
5. разг: кибрит.
II. v 1. правя/строя от дърво;
2. облицовам с дърво.

 

timbercart|timber-cart

1. n, кола за товарене и пренасяне на дървен материал.

 

timberland|timber-land

1. n, амер: площ, покрита с гори за дърводобив.

 

timberline|timber-line

1. n, височина над морското равнище, над която не растат дървета.

 

timbertoe|timber-toe

1. n, (обикн. pl.) sl: (човек с) дървен крак;
2. човек, който стъпва тежко.

 

timbre

1. n, муз: тембър.

 

timbrel

1. n, муз: малко дайре, тамбурина.

 

time

1. n, време;
2. срок;
3. (често pl.) епоха, времена;
4. път(и);
5. муз: темпо, такт.
II. v, 1. избирам подходящ момент за, върша нещо когато трябва;
2. хронометрирам, отбелязвам по часовник;
3. тактувам.
for the T being - засега.
it beats my T - не мога да го разбера.
one at a T - един по един.
take your T! - не бързай!
to mark the T - ходя/бягам на място.
T bomb - бомба със закъснител.

 

timeconsuming|time-consuming

1. а, поглъщащ/отнемащ много време;
2. при който се губи време.

 

timehonoured|time-honoured

1. а, запазен през вековете, зачитан, спазван (обичай).

 

timekeeper

1. n, часовник, хронометър;
2. сп: хронометрист;
3. контрольор, човек отбелязващ времето за определена операция.

 

timelag|time-lag

1. n, интервал от време между причината и следствието.

 

timeless

1. а, безкраен, вечен;
2. който не се отнася до определено време;
3. несвоевременен.

 

timely|timeliness

1. а, навременен, своевременен;
2. уместен, подходящ.
timeliness, n.

 

timeout|time-out

1. n, прекъсване, пауза, почивка (особ. в състезание).

 

timepiece

1. n, уред за измерване на времето, часовник.

 

timer

1. n, таймер, автоматичен прибор регулиращ продължителността на определена операция;
2. сп: хронометрист.

 

timesaving|time-saving

1. а, спестяващ време;
2. бързо действащ, бърз, ускоряващ.

 

timeserver|time-server

1. n, приспособленец, нагаждач, опортюнист.

 

timeserving|time-serving

1. n, приспособленчество, безпринципност, опортюнизъм.
II. а, приспособяващ се, опортюнистичен.

 

timesharing|time-sharing

1. n, комп: използване на дадено устройство едновременно от няколко потребители.

 

timetable|time-table

1. n, програма, разписание.

 

timework|time-work

1. n, работа, заплащана на ден/час.

 

timeworn|time-worn

1. a, изтъркан, износен, овехтял;
2. стар, остарял.

 

timid|timidity

1. а, плах, стеснителен, свенлив;
2. боязлив, плашлив.
timidity, n.

 

timing

1. n, подбиране на точния/подходящия момент;
2. тех: синхронност, съгласувано действие;
3. разписание.

 

timorous

1. а, плах, боязлив, изплашен, крайно стеснителен.

 

timothy

1. n, бот: тревисто растение (Phleum pratense), отглеждано и като фуражна култура.

 

timpano|timpani

1. n, (pl. -ni) муз: тимпани, литаври.

 

tin

1. n, хим: калай (Sn);
2. ламарина, бяло тенеке;
3. консервна кутия (и T-can);
4. sl: пари, богатство
II. v, (nn) 1. калайдисвам;
2. консервирам;
З. слагам/опаковам в тенекии.
III. a, 1. калаен;
2. прен: подправен, неистински.
T Lizzie - амер. sl: малък евтин автомобил.
T wedding - десетата годишнина от сватбата.
T fish - мор. sl: торпедо.
T foil - станиол.

 

tinct

1. n, цвят, оттенък;
2. боя, багрило.
II. а, поет: обагрен, оцветен.

 

tinctorial

1. а, багрилен.

 

tincture

1. n, багрилно вещество;
2. оттенък, нюанс (на някакъв цвят);
3. привкус, малък примес от;
4. фарм: тинктура, настойка;
5. pl. xep: цветове (фонов цвят) на герба.
II. v, 1. багря, обагрям, оцветявам;
2. придавам вкус/мирис, пропивам с.

 

tinder

1. n, прахан;
2. сухо гнило дърво;
3. прен: лесно възпламенимо вещество.

 

tinderbox|tinder-box

1. n, ист: (кутийка с) прахан, кремък и запалка;
2. прен: лесно възпламенимо вещество.
3. прен: избухлив/раздразнителен човек.

 

tindery

1. а, лесно възпламеним;
2. гнил, загнил (за дърво).

 

tine

1. n, бод/острие на вилица, вила и пр.;
2. зъб на гребен;
3. разклонение на еленов рог.

 

tinea

1. n, мед: трихофития, кел (кожна болест).

 

tinge

1. v, багря, обагрям, оцветявам леко (with - с).
II. n, 1. отсянка, оттенък, нюанс;
2. дъх, лъх.

 

tingle

1. v, писват ми ушите, чувствувам бодежи (в изтръпнал крайник);
2. щипе, боде (refl);
3. треперя, горя (with - от).
II. n, 1. бучене/пищене в ушите;
2. изтръпналост, сърбеж, бодеж.

 

tinhorn

1. n, амер. sl: самохвалко;
II. a, показен, самохвален.

 

tinker

1. n, калайджия;
2. прен: нескопосник, несръчен работник;
3. прен: опит да се поправи нещо как да е.
II. v, 1. калайдисвам, занимавам се с калайджийство;
2. правя/поправям как да е, на бърза ръка.

 

tinkle|ting

1. v, дрънкам, дрънча;
2. звъня, звънтя.
II. n, 1. дрънкане, дрънчене (при удар на метални предмети);
2. дзънкане, звънене;
3. звънтеж.

 

tinkler

1. n, камбанка.
II. n, калайджия.

 

tinned

1. a, консервиран, в консервна кутия;
2. калайдисан, покрит с калай.
Т goods - консерви.

 

tinnitus

1. n, мед: пищене/бучене/шум в ушите.

 

tinny

1. а, съдържащ калай;
2. имащ вкус/дъх на тенекия (хранителен продукт);
З. тенекиен (звук).

 

tinopener|tin-opener

1. n, отварячка за консерви.

 

tinpan|tin-pan

1. a, рязък, неприятен, тенекиен (за звук).

 

tinplate|tin-plate

1. n, тенекия, бяла/калайдисана ламарина.

 

tinpot

1. а, презр: долнокачествен, евтин, без стойноcт.

 

tinsel

1. n, сърма;
2. лъскави ленти, гирлянди и др. украшения.
II. а, 1. показен, безвкусен, евтин;
2. лъжлив, фалшив.
III. v, 1. украсявам със сърма, гирлянди и пр.;
2. придавам блясък.

 

tinsmith|tinman|tin-smith|tin-man

1. n, тенекеджия.

 

tinstone

1. n, минер: каситерит (калаена руда).

 

tint

1. n, цвят, боя, багра;
2. отсянка, нюанс, тон;
З. окраска, колорит, преобладаващ цвят.
II. v, 1. оцветявам, обагрям (и прен.);
2. придавам нюанс/колорит на.
Тed glasses - тъмни очила.

 

tintinnabulation

1. n, биене/звън на камбани.

 

tintometer

1. n, тех: колориметър.

 

tinware|tin-ware

1. n, тенекиени изделия;
2. калаени съдове.

 

tiny

1. а, (съвсем) мъничък, дребничък, миниатюрен.

 

tip

1. n, заострен край, връх, завършeк;
2. наконечник.
with the T of one's fingers - с върха на пръстите.
II. v, (-pp-) 1. наклонявам (се), накланям (се), килвам (се);
2. накланям (везните) към себе си, имам преимущество;
3. докосвам/удрям леко;
4. обръщам, опразвам (чаша).
III. n, 1. леко прикосновение, потупване;
2. наклон;
3. място за изхвърляне на боклук; разг: разхвърлено място.
IV. n, 1. бакшиш, пари за почерпка, дребен подарък;
2. полезeн съвет/намек/информация;
3. информация получена по частен път.
V. v, (-pp-) 1. давам бакшиш/пари за почерпка на;
2. давам съвет/полезна информация на.
Т and run - cп: вид крикет;
T and run raid - разг: светкавичен отговор.
T off - 1. наливам от; 2. разг: предупреждавам, разубеждавам.
T over/up - преобръщам (се).

 

tipcat|tip-cat

1. n, челик (детска игра).

 

tiplorry|tip-lorry|tip-cart|tipper

1. n, самосвал, количка която се изпразва с преобръщане..

 

tippet

1. n, наметало, пелерина;
2. църк: opap.

 

tipple|tippler

1. v, пия, попийвам си.
II. n, разг: спиртно питие;
2. шег: всякакъв вид питие.
tippler, doer.

 

tipstaff

1. n, съдебен пристав, помощник-шериф;
2. жезъл с железен наконечник, носен от съдебния пристав.

 

tipster

1. n, човек който дава предварителна информация или съвети при залагане (особ. на конни надбягвания).

 

tipsy|tipsily|tipsiness

1. а, пийнал;
2. залитащ, неустойчив.
T lurch - пиянски залитаща походка.
Т cake - пандишпан напоен с ром или вино, поднасян с крем, пудинг и пр.
tipsily, adv.
tipsiness, n.

 

tiptoe

1. n, пръст на крака, връхчето на пръстите на крака.
on Т - на пръсти.
II. v, 1. ходя на пръсти;
2. прокрадвам се, промъквам се.

 

tiptop

1. n, връх, висша точка, граница;
2. съвършенство.
II. а, разг: първокачествен, първокласен, превъзходен.
III. adv, разг: превъзходно, чудесно, екстра.

 

tirade

1. n, дълга гневна реч, тирада.

 

tire

1. n+v, ост: украшение за глава;
2. ост: облекло, премяна.
II. v, 1. уморявам (се) (of - от);
2. доскучавам, омръзвам.
III. n, амер = tyre.

 

tired

1. а, уморен, изморен;
2. преситен, отегчен.
II. p.p. от tire.
T looking - с уморен вид.
T out - изнурен, измъчен.

 

tireless

1. а, неуморен, неуморим.

 

tiresome

1. a, уморителен;
2. досаден, отегчителен.

 

tirewoman

1. n, ост: камериерка;
2. театр: гардеробиерка (за артистите), жена помагаща при обличането.

 

tiring

1. a, уморителен, изтощителен.
II. pres.p. от tire.

 

tiringroom|tiring-room|tiring-house

1. n, театр: стая за обличане, гримьорна.

 

tiro

1. n, (лат.) начеващ, начинаещ, новак.

 

tisane|ptisan

1. n, билков чай/запарка.

 

tissue

1. n, тънка мека материя/тъкан;
2. фин плат, с втъкани златни или сребърни нишки;
3. биол: тъкан.
T paper - 1. китайска хартия от копринени нишки;
2. цигарена хартия.

 

tit|titmouse

1. n, зоол: синигер (сем. Paridae, и titmouse);
2. ост: конче;
З. ост: девойче.
II. n, sl: безволев глупак.
T for tat - око за око, зъб за зъб; каквото повикало, такова се обадило.

 

titan|titanic

1. n, мит: титан;
2. прен: гигант, титан.
titanic, a.

 

titanium

1. n, хим: титан (Ti).

 

titbit|tidbit

1. n, вкусно парченце, хапка;
2. пикантна новина/клюка.

 

tithe

1. n, ист: една десета част;
2. ист: църковен десятък;
3. незначителна/малка част, троха, капчица.
II. v, ист: облагам с десятък.

 

titillate|titillation

1. v, гъделичкам, приятно вълнувам/възбуждам.
titillation, n.

 

titivate

1. v, разг: разкрасявам (се), издокарвам се.

 

titlark

1. n, зоол: ливадна бъбрица (птица, Anthus pratensis).

 

title

1. n, заглавие;
2. название, име;
3. юр: право на собственост (to - на), документ даващ право на собственост;
4. кино: надпис, субтитър;
5. сп: титла.
II. v, 1. озаглавявам;
2. титулувам.

 

titled

1. а, титулуван, имащ (благородническа) титла.
II. p.p. от title.

 

titledeed|title-deed

1. n, нотариален акт за собственост.

 

titleholder|title-holder

1. n, носител на звание, шампион.

 

titlepiece|title-piece

1. n, заглавие на есе, разказ и пр., дало името на цялата книга.

 

titling

1. n, заглавие със златни букви на корицата на книга;
2. озаглавяване.
II. n, = titlark.
III. pres.p. от title.

 

titrate|titration

1. v, хим: титрувам.
titration, n.

 

titter

1. v+n, хихикам, смея се сподавено.

 

tittle

1. n, чертичка, точка (над буква или фонетичен знак);
2. частица, дреболия, йота.

 

tittletattle|tittle-tattle

1. n, празни приказки, клюки.
II. v, бъбря, клюкарствувам.

 

tittup

1. v, стъпвам весело/игриво, подскачам, лудувам.
II. n, 1. весело/игриво подскачане, лудуване;
2. лек галоп.

 

titubate

1. v, ост: заеквам, запъвам се при говорене;
2. залитам, вървя с несигурна стъпка.

 

titular|titulary

1. a, титулован;
2. номинален;
3. свързан с титла/заемана длъжност.
II. n, човек носещ титла/звание, титуляр (и titulary).

 

tizzy

1. n, разг: състояние на нервна възбуда;
2. паника, тревожене за дреболии.
II. n, sl: монета от 6 пенса.

 

to

1. инфинитивна частица.
II. prep, 1. (за движение, посока) - на, към;
2. (за ограничение) - до;
3. (за цел на действието) - за, на;
4. (за отношение) - на;
5. (за принадлежност) - до, към, за;
6. (за близост, съседство) - до, в.
T this day - до днес.
2 is T 4 as 4 is T 8 - 2 се отнася към 4, както 4 към 8.
five (minutes) T six - шест без пет (минути).
T the left/right - наляво/надясно.
T all appearances - както изглежда по всичко.
T arms! на оръжие!
T my knowledge - доколкото ми е известно.
III. cj, за да, да.
he did it T annoy me - той го направи, за да ме ядоса.
IV. adv, (за привеждане в определено състояние).
T and fro - насам-натам.
bring/come T - свестявам (ce).
shut the door T - затворете вратата!

 

toad

1. n, зоол: крастава жаба (Bufon);
2. прен: отвратителен човек, гадина.

 

toadflax|toad-flax

1. n, бот: луличка (Linaria vulgaris).

 

toadstool

1. n, събирателно за гъба (с пънче и качулка, особ. за отровна гъба).

 

toady|toad-eater

1. n, ласкател, мазник, подлизурко.
II. v, лаская, подмазвам се, подлизурствувам.

 

toast

1. v+n препичам (филии хляб и пр.) на огън, скара и пр.
II. v+n, наздравица, тост.

 

toaster

1. n, тостер, елек. скара за препичане на филии;
2. човек, който вдига тост.

 

toasty

1. а, приятно затоплен, загрят.

 

tobacco

1. n, тютюн.
T plant - бот: тютюн (растение, Nicotiana tabacum).

 

tobacconist

1. n, продавач/търговец на тютюневи изделия.

 

toboggan

1. n, дълга спортна шейна, тобоган;
2. детска шейнa.
II. v, карам/спускам се с тобоган.

 

toby

1. n, бирена кана с форма на дебел старец с триъгълна шапка;
2. учено куче (герой от английски куклен театър);
3. sl: задник.
T collar - гофрирана яка.

 

tocher

1. n, (шотл.) зестра.

 

toco|toko

1. n, (учил. sl.) бой, пердах, телесно наказание.

 

tocology

1. n, акушерство (като наука).

 

tocsin

1. n, камбана за тревога, сигнал за тревога с камбана.

 

tod

1. n, (шотл.) лисица;
2. мярка за тегло на вълна (28 фунта).

 

today|to-day

1. adv, днес;
2. сега, в наши дни.
II. n, днес, днешният ден

 

toddle|toddler

1. v, щапукам, кретам, вървя несигурно (за дете);
2. разтъпквам се, разхождам се.
II. n, 1. щапукане, несигурно ходене;
2. разтъпкване, лека разходка.
toddler, doer.

 

toddy

1. n, вид подсладен пунш;
2. (ферментирал) палмов сок.

 

todo|to-do

1. n, шум, суматоха, суетене.

 

toe

1. n, пръст на кракa (на човек, животно);
2. нос, предна част (на чорап, обувка и пр.);
3. долния край, долната част на нещо;
4. тех: пета.
II. v, 1. слагам капаче на носа на обувка;
2. замрежвам дупка на пръстите на чорап;
3. разг: ритам.
to be on one's Ts - нащрек съм, деен/жизнерадостен съм.

 

toecap|toe-cap

1. n, бомбе на обувка, капаче на носа на обувка.

 

toedance|toe-dance

1. n+v, танц/танцуване на палци.

 

toeless

1. а, без пръсти, изрязан отпред (за обувки).

 

toenail|toe-nail

1. n, нокът на пръст на крака;
2. разг: косо закован пирон.
II. v, 1. забивам (пирон) косо;
2. заковавам с коси пирони.

 

toff

1. n, sl: видна личност;
2. богаташ;
З. конте, франт.
II. v, обличам се като франт, труфя се.

 

toffee|toffy

1. n, твърд карамел, лактa.

 

toft

1. n, диал: хълмче, възвишение;
2. къща със стопански двор.

 

tog

1. v, (-gg-) обличам се, издокарвам се (и с out, up).
II. n, (обикн. pl.) облекло, дрехи.

 

together

1. adv, заедно;
2. подред, непрекъснато.
for hours T - с часове.
Т with - заедно с, едновременно с.

 

toggery

1. n, разг: дрехи, облекло;
2. pl. амер: магазин за дрехи.

 

toggle

1. n, тех: щифт, клин, чеп;
2. дървено копче (с клуп).
II. v, прикрепям с щифт, съединявам с клуп и чеп.
III. v, комп: прехвърлям между два възможни начина на изпълнение на компютърна програма.

 

toil

1. v, трудя се, мъча се, трепя се (at, on);
2. мъкна се, едва ходя (up, along).
II. n, труд, тежка работа, блъскане, трепане;
2. (обикн. рl.) прен: клопка, капан.

 

toiler

1. n, работник, труженик.

 

toilet

1. n, тоалет, дамско облекло;
2. обличане, грижа за облеклото;
3. тоалетка с огледало;
4. тоалетна.
II. attr, тоалетен (сапун, хартия и пр.).

 

toiletry

1. n, (обикн. pl.) тоалетни артикули/принадлежности.

 

toiletset|toilet-set|toilet-service

1. n, комплект от тоалетни принадлежности (разположени на тоалетката).

 

toilful|toilsome

1. а, усилен, тежък, труден, уморителен.

 

toilworn|toil-worn

1. а, отруден, изтощен/преуморен от работа.

 

tokay

1. n, токайско (вино/грозде).

 

token

1. n, знак, белег;
2. признак, символ;
3. подарък за спомен;
4. талон, жетон.
II. attr, 1. привиден, символичен;
2. предварителен.
in/as a Т of - в знак на.
by this/the same T - oсвен това, също така.

 

tolerable|tolerably|tolerability

1. а, търпим, поносим, приемлив;
2. доста добър, удовлетворителен.
tolerably, adv.
tolerability, n.

 

tolerance

1. n, търпимост, толерантност;
2. толериране;
З. тех: допуск;
4. търг: допустимо отклонение от стандартното тегло/размер и пр.

 

tolerate|tolerant|toleration

1. v, търпя, понасям;
2. търпя, допускам, разрешавам;
3. толерантен съм;
4. покровителствувам.
tolerant, a.
toleration, n.

 

toll

1. v, звъня/бия/удрям равномерно (за камбана);
2. отмервам часовете със звън (за часовник).
to Т in - събирам/приканвам в черквата.
II. n, 1. камбанен звън;
2. погребален звън.
III. n, 1. такса/данък за използване на шосе/мост/ пристанище и пр.;
2. мито;
3. уем (при мелене на жито);
4. воен: загуби.
take T of - 1. удържам част от, вземам жертви;
2. прен: уронвам (престиж, здраве и пр.).
road T - жертви от пътно-транспортни произшествия.
Т call - междуселищен телефонен разговор.

 

tollable

1. а, за който се плаща или който се облага с такса/мито.

 

tollage

1. n, плащане на такса/данък/мито;
2. размер на такса/данък/мито.

 

tollkeeper|tollman

1. n, човек който събира пътни такси и пр.

 

tolu

1. n, (ароматна смола, добивана от) вид южноамериканско дърво (Myroxylon balsamum).

 

toluene|toluol

1. n, хим: толуол.

 

tomahawk

1. n+v, томахавка, бойна брадва на американските индианци.

 

tomato

1. n, (pl. -oes) бот: домат (Lycopersicon esculentum).
II. attr, доматен.

 

tomb

1. n, гроб, гробница;
2. надгробен камък/паметник;
З. прен: смърт.

 

tombac|tombak

1. n, сплав от мед и цинк, използувана в бижутерията.

 

tomboy

1. n, буйно/палаво момиче, мъжкарана.

 

tombstone

1. n, надгробен камък/плоча.

 

tomcat|tom-cat

1. n, котарак.

 

tome

1. n, том (особ. обемист), голяма книга.

 

tomentose

1. а, бот: силно окосмен, мъхнат (за листо и пр.).

 

tomfool

1. n, глупак;
2. палячо, клоун.
II. attr, глупав, безсмислен.
III. v, държа се като глупак, върша щуротии.

 

tomfoolery

1. n, глупаво държане, палячовщина;
2. глупави шеги, щуротии.

 

tommy|tommy-bar

1. n, разг: войник, редник;
2. мор. разг: хляб, храна;
3. разг: стоки давани на работник вместо заплата;
4. тех: ръчка (и T-bar).

 

tommygun|tommy-gun

1. n, воен: автомат, шмайзер.

 

tommyrot|tommy-rot

1. n, разг: глупости, дивотии, щуротии.

 

tomnoddy

1. n, глупак, тъпак.

 

tomorrow|to-morrow

1. adv, утре.
II. attr, утрешен.
III. n, утрешният ден.
T morning - утре сутрин(та).

 

tomtit

1. n, дребно птиченце, особ. синьо синигерче;
2. малчуган, дребосък.

 

tomtom|tom-tom

1. n, там-там, примитивен барабан удрян с ръка;
2. монотонно ритмично барабанене.

 

ton

1. n, тон (мярка за тежест с различна стойност).
long/gross Т = 1016 кг;
short/net T = 907 кг;
metric T = 1000 кг;
displacement T - (мярка за водоизместимост на кораби) = теглото на 35 кубични фута вода.
freight T = 1.12 куб. м.
register T - бруто-регистър тон = 2.83 куб. м.
Ts of people - маса народ.

 

tonal

1. а, муз: тонов, тонален.

 

tonality

1. n, муз: тоналност;
2. изк: цветна гама.

 

tondo

1. n, изк: рисунка/релеф в кръгла форма.

 

tone

1. n, тон;
2. музикален звук, цяла нота;
3. стил, начин на изразяване;
4. обща атмосфера, преобладаващо настроение/характер;
5. интонация, модулация на гласа;
6. мед: тонус;
7. изк: градация на тоновете, преобладаващ тон.
II. v, 1. муз: акордирам, настройвам;
2. придавам необходимия/искания тон (на звук или цвят);
3. хармонирам (in, with - със).
T down - смекчавам (цвят, израз), отслабвам, намалявам интензивността.
T up - усилвам, повишавам тона.
T poem - муз: симфонична поема.

 

toneless

1. a, беззвучен, безизразен;
2. глух, без резонанс.

 

tongs

1. n, pl. (често a pair of T) щипци (за захар и пр.);
2. маша;
3. тех: клещи.

 

tongue

1. n, анат: език;
2. език, реч, маниер на говорене;
3. нещо напомнящо по форма език (език на пламък, камбана и пр.);
4. коса, дълга тясна ивица земя в морето;
5. теглич.
II. v, свиря стакато (на флейта и пр.).
mother T - майчин език.
have one's T in one's cheek - сам не си вярвам на думите; говоря с насмешка.
hold one's T - замълчавам, държа си устата.
give T - виквам, залайвам, изказвам се.
to oil one's T - лаская.

 

tonguetie|tongue-tie

1. n, дефект в говора;
2. неразбираема артикулация.

 

tonguetied|tongue-tied

1. а, с дефект в говора;
2. не умеещ да се изкаже/да изрази мислите си (и поради смущение).

 

tonguetwister|tongue-twister

1. n, трудна за произнасяне фраза/име;
2. скоропоговорка.

 

tonic

1. n, мед: укрепващо/тонизиращо средство;
2. муз: основен тон.
3. фон: сричка с най-високо тоническо ударение.
II. а, 1. мед: укрепващ, тонизиращ;
2. фон: тонически, тоничен;
3. муз: тонически, основен.

 

tonicity|tonus

1. n, мед: тонус.

 

tonight|to-night

1. n+adv, довечера, тази вечер.

 

tonnage

1. n, тонаж, товароподемност;
2. пристанищна такса за кораб.

 

tonne

1. n, метричен тон (1000 кг).

 

tonometer

1. n, муз: камертон;
2. уред за измерване на кръвното налягане.

 

tonsil

1. n, анат: сливица.

 

tonsillitis

1. n, мед: възпаление на сливиците, ангина.

 

tonsure

1. n+v, тонзура, обръсната до голо част от темето на главата (на монах и пр.).

 

tony

1. а, амер: моден, елегантен, шик.

 

too

1. adv, също и, освен това;
2. при това, и то;
3. много, твърде, прекалено;
4. действително.

 

tool

1. n, инструмент, сечиво;
2. прен: средство, оръдие;
3. тех: струг, стругарски нож.
II. v, 1. работя с инструмент;
2. дялам (камък);
3. обработвам на струг;
4. оборудвам (с инструменти).

 

toolbag|toolbox

1. n, торбичка/кутия/сандъче за инструменти.

 

tooled

1. a, обработен механически;
2. оборудван с инструменти;
3. настроен (за струг).
II. p.p. от tool.

 

tooler

1. n, каменарско длето.

 

tooling

1. n, тех: механическа обработка;
2. вдълбан орнамент на подвързия.
II. pres.p. от tool.

 

toot

1. v, изсвирвам със сирена, клаксон, рог и пр.
2. давам звуков сигнал.
II. n, бибипкане, звук на клаксон/рог и пр;
2. амер: гуляй, веселие.

 

tooth|teeth

1. n, (pl. teeth) зъб;
2. тех: зъб, зъбец.
II. v, 1. правя зъбци (на колело и пр.), назъбвам;
2. зацепвам (се).
T and nail - с нокти и зъби, ожесточено.
have a sweet T - обичам сладко.
to show one's T - озъбвам се.
in the T of - въпреки, напук на.
fed to the T - наяден до пръсване, преял.

 

toothache

1. n, зъбобол.
to have a T - боли ме зъб.

 

toothbrush|tooth-brush

1. n, четка за зъби.
T moustache - тънки, къси мустачки.

 

toothcomb|tooth-comb

1. n+v, гъст гребен.

 

toothed

1. a, зъбат, зъбчат, назъбен;
2. (обикн. в съчет.): white-T, large-T - с бели/големи зъби.

 

toother

1. n, разг: удар в зъбите.

 

toothful

1. n, малка глътка (алкохолна напитка и пр.).

 

toothing

1. n, тех: зъбно зацепване, зъбчат венец;
2. стена, завършваща с издаващи се навън тухли/камъни.

 

toothless

1. a, беззъб.

 

toothpaste|tooth-paste|tooth-powder

1. n, паста за зъби.

 

toothpick

1. n, клечка за зъби;
2. разг: нож, тояга и пр.

 

toothsome

1. а, вкусен, апетитен (и прен.), приятен.

 

toothy

1. а, зъбест, с много едри/издадени напред зъби.

 

tootle

1. v, свиря тихо (като) с флейта и пр., тръбя тихичко;
II. n, свиркане, тръбене, звук на рог.

 

tootsie|tootsy

1. n, амер. разг: сладур(че);
2. sl: проститутка.

 

top

1. n, връх, най-горна част, горен край;
2. капак, таван, най-горно стъпало;
3. висша степен, първо място;
4. мор: марс, марсова площадка.
II. a, 1. най-горен, връхен;
2. максимален;
3. най-главен.
III. v, (-pp-) 1. слагам връх/капак на, покривам върха на;
2. изкачвам се до върха, прескачам нещо през високата му част;
3. увенчавам, правя нещо много добре;
4. превъзхождам, предвождам, първи съм;
5. превишавам (величина, тегло и пр.);
6. разг: обесвам, отрязвам главата на (up).
IV. n, пумпал.
big T - циркова шатра.
T secret - съвършено секретно.
to go over the T - 1. воен: атакувам, тръгвам в атака;
2. правя решителна стъпка, действам решително.

 

topaz

1. n, минер: топаз.

 

topcoat|top-coat

1. n, горно палто;
2. най-горен/последен пласт (боя).

 

topdrawer|top-drawer

1. n, най-висок ранг/обществено положение;
2. елит;
II. attr, виден, високопоставен, първокласен.

 

topdress|top-dress

1. v, агр: разхвърлям тор по повърхността на почвата;
2. разг: подхождам повърхностно (към).

 

tope

1. v, пия прекалено, пиянствувам.
II. n, вид малка акула (Galeorhinus galeus).
III. n, (инд.) горичка, особ. от мангови дървета.
IV. n, будистки храм-паметник, ступа.

 

toper

1. n, пияница.

 

topflight

1. а, разг: най-добър, първокласен;
2. амер: висш, ръководен (персонал).

 

topfull

1. a, пълен до горе.

 

topgallant

1. n, мор: брамсел, брамстенга;
2. прен: връх, висша точка.
II. a, прен: възвишен.

 

tophat|top-hat

1. n, цилиндър (шапка).
II. attr, прен: от висшата класа.

 

topheavy|top-heavy

1. a, неустойчив, натежаващ в горната си част;
2. разг: пиян.

 

tophole|top-hole

1. a, sl: първокласен, превъзходен.

 

tophus|tophi

1. n, (pl. -phi) мед: удебеляване на става като резултат от подагра;
2. зъбен камък.

 

topiary

1. n, изкуство за подрязване на дървета и храсти в различни форми;
2. градина с такива дървета.

 

topic

1. n, тема, въпрос, предмет на разговор/обсъждане.

 

topical

1. а, актуален, злободневен;
2. текущ;
3. мед: местен, локален.

 

topknot|top-knot

1. n, зоол: качулка (на птица);
2. сноп пера, панделки и пр. за украса.

 

topless

1. а, без горна част (за дреха);
2. гол до кръста (за човек).

 

toplofty|top-lofty

1. а, разг: надменен, високомерен, надут.

 

topmast

1. n, мор: най-високата мачта на кораб;
2. стенга (продължение на мачтата).

 

topmost

1. а, най-горен, най-висок.

 

topnotch|top-notch

1. а, разг: превъзходен, първокласен.
II. n, най-високата точка (на нещо).

 

topper

1. n, разг. = top-hat ;
2. широко дамско палто;
3. нещо, превъзхождащо всичко останало;
4. нещо което се намира най-отгоре (в сандък, куфар и пр.).

 

topping

1. а, по-висок от, надвишаващ;
2. разг: чудесен, превъзходен;
3. главен.
II. n, 1. горна част, връх;
2. отрязване на върха (на дърво и пр.).
III. pres.p. от top.
T cheat - sl: бесилка.

 

toppingly

1. adv, разг: великолепно, превъзходно.

 

topple

1. v, падам, прекатурвам се (и с over);
2. падам напред/надолу с главата;
3. заплашвам да падна (за нещо надвиснало).

 

topsail

1. n, мор: марсел (платно).

 

topshaped|top-shaped

1. а, крушовиден, с формата на пумпал.

 

topside

1. n, горна страна;
2. мор: непотопената във водата част на кораб;
3. парче (говеждо) месо от горната част.
II. adv, 1. мор: на палубата;
2. прен: главен, командващ.

 

topsoil|top-soil

1. n, агр: горният (разораваният) пласт на почва.

 

topsyturvy|topsy-turvy

1. a+adv, с главата надолу, в пълен безпорядък.
II. n, пълна бъркотия, безпорядък, хаос.

 

toque

1. n, плътно прилягаща дамска шапка без периферия.

 

tor

1. n, чукар, скалист връх.

 

torch

1. n, факел, факла (и прен.);
2. тех: горелка, бензинова лампа;
3. прен: светилник.
to hand on the Т - поддържам и предавам знания/традиции.
to put to the T - предавам на огъня, изгарям.
electric T - джобно електрическо фенерче.
carry a T for - амер. разг: влюбен съм в.

 

torchlight

1. n, осветление от факли/електрическо фенерче.
T procession - факелно шествие.

 

torchon

1. n, (фр.) груба ленена дантела с геометрични фигури (и Т lace);
2. груба плътна хартия (и T-paper).

 

torchsong|torch-song

1. n, амер. разг: сантиментална песен за несподелена любов.

 

toreutic

1. а, кован, гравиран (за метал);
2. щампован (за кожа).
II. n, pl: ковано желязо.

 

torment

1. n, мъка, мъчение, изтезание.
II. v, 1. мъча, измъчвам, изтезавам;
2. досаждам.

 

tormentil

1. n, бот: очиболец (билка, Potentilla tormentilla).

 

tormentor

1. n, мъчител, изтезател;
2. амер. театр: странична завеса/кулиса;
3. агр: колесна брана.

 

tormina

1. n, pl: рязка болка в корема.

 

tornado

1. n, (pl. -does, -dos) - опустошителна вихрушка, смерч, торнадо;
2. прен: взрив, буря (от аплодисменти и пр.).

 

torose

1. а, зоол: с подутини/изпъкналости;
2. бот: цилиндричен с удебелявания.

 

torpedo

1. n, торпила, торпедо;
2. експлозивен патрон, детонатор;
3. зоол: електрически скат (Torpedo nobiliana).
II. v, 1. торпилирам;
2. прен: парализирам, унищожавам.
T-boat - воен: торпеден катер, миноносец.
T-boat destroyer - воен: ескадрен миноносец.

 

torpid|torpidity|torpor

1. a, вцепенен, вдървен, изтръпнал (крайник);
2. бездеен, апатичен, вял;
3. зоол: в състояние на летаргия.
II. n, 1. състезателна гребна лодка с осем гребла;
2. pl: състезание на вторите отбори по гребане на Оксфордския университет след Коледната ваканция.
torpidity/torpor, n.

 

torque

1. n, археол: вита метална огърлица на древните тевтонци, гали и пр.;
2. тех: въртящ момент, сила на усукване.

 

torrefy

1. n, изсушавам (на огън), пресушавам;
2. тех: пържа (руда).

 

torrent

1. n, порой, буен/стремителен поток (и прен.);
2. pl: пороен дъжд.

 

torrential

1. а, пороен, буен;
2. проливен;
3. обилен.

 

torrid

1. a, жарък, палещ, зноен;
2. изсушен от слънцето;
3. прен: огнен, горещ, пламенен.
T zone - тропически пояс.

 

torse

1. n, хер: гирлянда.

 

torsel

1. n, стр: конзола на греда;
2. спирален орнамент.

 

torsion|torsional

1. n, усукване;
2. извиване, завиване, извъртане;
3. усуканост.
torsional, a.

 

torso|torsi

1. n, (pl. -sos, -si) туловище, труп;
2. изк: торс;
3. арх: колона със завит орнамент.

 

tort

1. n, юр: закононарушение, даващо право за предявяване на иск.

 

torticollis

1. n, (фр.) мед: ревматична болка на шийните мускули.

 

tortile

1. а, завит, усукан, увит, извит.

 

tortilla

1. n, тортиля, мексиканска царевична питка.

 

tortoise

1. n, зоол: земна костенурка (сем. Testudinidae).

 

tortoiseshell|tortoise-shell|turtle-shell

1. n, черупка/броня на костенурка (и като материал);
2. зоол: вид пеперуда с окраска наподобяваща броня на костенурка.
II. attr, костенурков.

 

tortuous|tortuosity

1. а, изкривен, извит, усукан;
2. обиколен, лъкатушен, криволичещ;
3. неискрен, уклончив.
tortuosity, n.

 

torture|torturer

1. n, мъка, мъчение, изтезание.
II. v, 1. мъча, измъчвам, изтезавам;
2. прен: изопачавам, изкривявам.
torturer, doer.

 

torturous

1. a, мъчителен, болезнен.

 

torula|torulae

1. n, (рl. -lae) вид квасна гъбичка.

 

torus|tori

1. n, (pl. -ri) мат: тор (геометрична фигура);
2. издутина, изпъкналост;
3. арх: изпъкнала украса на основата на колона, полукръгъл фриз.
4. бот: цветоложе.

 

tory

1. n, консерватор, член на британската консервативна партия.
II. attr, консервативен.

 

tosh

1. n, sl: глупости, празни приказки, дрън-дрън.

 

toss

1. v, хвърлям (се), мятам (се);
2. подхвърлям, подмятам;
3. oтхвърлям, отблъсквам (away, aside);
4. нося се по вълните, поклащам се от вълнението;
5. вдигам на рогата си (за бик), хвърлям (ездач);
6. мин: промивам (руда).
II. n, 1. мятане, хвърляне;
2. подхвърляне, отхвърляне;
3. тласък, сътресение;
4. суматоха, бъркотия.
T off - 1. правя нещо набързо; 2. изпивам на един дъх.

 

tossup|toss-up

1. n, хвърляне на жребий;
2. определяне (на победителя) чрез жребий;
3. несигурна работа, нещо съмнително.

 

tot

1. n, мъничко детенце, малчуган (и tiny Т );
2. разг: малка чашка/ малко количество алкохол.
II. n, разг: сума, сбор.
III. v, (-tt-) (обикн. с up) 1. събирам колона от цифри;
2. пресмятам, изчислявам.

 

total

1. а, цял, общ (за сума и пр.);
2. пълен, абсолютен, цялостен;
3. тотален, сумарен, съвкупен.
II. n, сбор, сума, цяло.
III. v, (-ll-) 1. събирам, пресмятам;
2. достигам, възлизам на (и Т up).
T eclipse - астр: пълно затъмнение.
grand T - общ/краен сбор.
T recall - способност за ясно запомняне на вcички подробности.

 

totality

1. n, цяла сума/количество, цялостност, цeлокупност.

 

totalize|totalization

1. v, изчислявам общата сума/ сбор;
2. обобщавам, обединявам в едно цяло.
totalization, n.

 

totally

1. adv, изцяло, като цяло;
2. напълно, съвсем.

 

tote

1. v, амер. разг: мъкна, влача, тегля, вдигам.
II. n, амер. разг: 1. товар;
2. пренасяне, превозване;
3. голяма пазарска чанта/торба (и Т bag).

 

totter

1. v, вървя несигурно, залитам, олюлявам се (особ. за пиян човек);
2. клатя се, нестабилен съм, заплашвам да падна;
3. загивам, близо съм до разрушение.
II. n, 1. неустойчиво движение/походка;
2. клатушкане, олюляване.

 

tottery

1. а, залитащ, клатушкащ се;
2. несигурен, неуверен, нестабилен;
3. заплашващ да падне.

 

toucan

1. n, зоол: тукан, ярко изпъстрена южноамер. птица с голям извит клюн (сем. Ramphastidae)

 

touch

1. v, пипам, докосвам;
2. допирам се до, долепен съм до;
3. трогвам, вълнувам;
4. касая се, имам отношение към;
5. получавам (заплата);
6. леко оцветявам, придавам оттенък;
7. геом: допирам се.
II. n, 1. осезание, пипане, усещане от пипане;
2. допиране, съприкосновение, общуване;
3. примес, оттенък, малко количество;
4. лек пристъп (на болест);
5. проба, изпитание;
6. муз: туш;
7. гоненица (детска игра).
in/within T - 1. близо, под ръка; 2. достъпен, достижим.
near T - опасност която едва си успял да избегнеш.
put to T - пробвам, подлагам на изпитание.
to T wood - чукам на дърво.
T at - мор: влизам в пристанище.
T on - 1. гранича с; 2. засягам накратко (въпрос).
T up - 1. довършвам, слагам последните щрихи;
2. напомням, натяквам; 3. развълнувам.

 

touchable

1. а, осезаем, който може да бъде докоснат.

 

touchandgo|touch-and-go

1. а+n, крайно несигурен, рискован, критичен.

 

touchdown|touch-down

1. v, ав: приземявам се, докосвам земята;
2. сп: печеля точка при американски футбол.
II. n, 1. ав: приземяване;
2. сп: точка при ръгби и амер. футбол.

 

touched

1. а, трогнат, развълнуван;
2. разг: смахнат, не с всичкия си.
II. p.p. от touch.

 

touching

1. а, трогателен, затрогващ, покъртителен.
II. prep, ост: относно, касателно.
III. pres.p. от touch.

 

touchline|touch-line

1. n, футб: странична линия, тъчлиния.

 

touchmenot|touch-me-not|jewelweed

1. n, бот: слабонога, цвете от сем. Impatiens чиито семенни кутийки се пръсват при докосване когато са узряли.

 

touchstone

1. n, пробен камък, критерий;
2. брус, точило.

 

touchwood

1. n, гнило дърво, прахан.

 

touchy|touchily|touchiness

1. а, обидчив, докачлив, много чувствителен, раздразнителен.
touchily, adv.
touchiness, n.

 

tough|toughen|toughness

1. а, жилав, твърд;
2. як, здрав, издръжлив (за човек);
3. устойчив, несгъваем, еластичен;
4. упорит, несговорчив;
5. вискозен (за течност);
6. амер. sl: престъпен, бандитски.
II. n, амер. sl: бандит, гангстер, опасен хулиган.
T as leather - (жилав) като подметка (за месо).
T luck - лош късмет.
toughen, v.
toughness, n.

 

toupee

1. n, малка перука на темето;
2. изкуствен кичур, добавка от изкуствена коса.

 

tour

1. n, обиколка, тур, турне;
2. екскурзия, разходка;
3. воен: проверка на караула;
4. оборот, цикъл;
5. смяна (работна).
II. v, 1. обикалям, обхождам, правя обиколка из;
2. гастролирам, на турне съм.

 

tourer

1. n, туристически автобус/самолет;
2. = tourist.

 

touring

1. а, туристически, екскурзионен.
II. n, туризъм, (участие в) излет, обиколка и пр.

 

tourist

1. n, турист, излетник.
II. attr, туристически, за туризъм.

 

tournament|tourney

1. n, спортнo състезаниe, турнир (и ист., особ. tourney)

 

tourniquet

1. n, мед: турникет, притискаща превръзка.

 

tousle|tousy

1. v, раздърпвам, разрошвам (коса);
2. разбърквам реда.
tousy, a.

 

tout

1. v+n, предлагам настойчиво, натрапвам (стоки, услуги и пр.).

 

tow

1. v, влача, тегля след себе си (кораб, човек и пр.);
2. вземам на буксир.
II. n, 1. влачене, теглене;
2. буксир, буксиране, буксирно въже;
3. плавателен съд взет на буксир.
III. n, кълчища.
T coloured - светъл (за коса).

 

towage

1. n, влачене, теглене;
2. (такса за) буксиране на кораб.

 

toward

1. а, ост: близък, предстоящ;
2. послушен;
3. схватлив, способен да се учи.
II. prep, поет.= towards.

 

towardly

1. а, ост: благосклонен, благоразположен;
2. благоприятен, подходящ;
3. отстъпчив, сговорчив.

 

towards

1. prep, към, по посока/направление на;
2. към, по отношение на;
3. за, с цел да;
4. (за време) към, около.
T noon - към обед.
T saving some money - с цел да се спестят малко пари.

 

towboat|tow-boat

1. n, буксир, влекач.

 

towel

1. n, кърпа, пешкир (за подсушаване/избърсване).
II. v, (-ll-) избърсвам, изтривам/подсушавам с кърпа.
to throw in the T - предавам се, хвърлям кърпата.
oaken T - sl: сопа, бухалка.
T-horse - закачалка за кърпи.

 

towelling

1. n, хавлиен плат за пешкири;
2. sl: бой, пердах.
II. pres.p. от towel.

 

tower

1. n, кула;
2. прен: опора, надеждна защита;
3. тех: мачта, пилон, вишка.
II. v, издигам се, извисявам се, стърча (и прен.);
2. по-висок съм от околните (over, above).
the T (of London) - Tауър, Лондонската кула използувана за затвор за знатни престъпници.

 

towering

1. а, много висок, внушителен, извисяващ се (над);
2. растящ, увеличаващ се, натрупващ се.
II. pres.p. от tower.

 

towline|tow-line|towing-line|towing-rope

1. n, буксир, буксирно въже.

 

town

1. n, град;
2. най-голямото населено място в даден район, административния център и пр.
II. attr, градски.
T hall - сграда на градския съвет, кметство.
T house - градската къща на човек, който има няколко.

 

townee

1. n, презр: гражданин;
2. sl: жител на университетски град, който не е свързан с университета.

 

townsfolk|townspeople

1. n, събир: граждани;
2. жители на даден град.

 

township

1. n, амер: община;
2. амер: градче, селище;
З. амер: район/участък определен за застрояване.

 

townsman|townsmen

1. n, (pl. -men) гражданин;
2. съгражданин.

 

toxic|toxicity

1. а, отровен, токсичен.
toxicity, n.

 

toxicant

1. а, причиняващ отравяне.
II. n, вещество причиняващо отравяне.

 

toxicology

1. n, наука за отровите.

 

toy

1. n, играчка (и прен.);
2. нещо миниатюрно, като за кукли;
3. дреболия, нещо незначително.
II. v, 1. играя си, забавлявам се (with - с) (и прен.);
2. държа се/отнасям се несериозно;
3. играя си, въртя из ръцете си;
4. флиртувам.
III. attr, куклен, миниатюрен, като играчка.
T fish - аквариумна рибка.
T soldier - оловен войник.

 

toyshop

1. n, магазин за детски играчки.

 

trabeated

1. а, арх: изграден с хоризонтални греди/трегери, облечен с дърво.

 

trace

1. v, следя, проследявам;
2. намирам, забелязвам;
3. разглеждам, различавам;
4. начертавам, очертавам;
5. скицирам, прекопирвам на паус;
6. набелязвам, трасирам.
II. n, 1. следа, белег, диря (и прен.);
2. aмер: (утъпкана) пътека;
3. черта, линия;
4. следа, незначително количество.
II. n, 1. ремък на хамут;
2. стр: паянта.

 

traceable

1. а, който може да се проследи, издири и пр.

 

traceless

1. а, безследен, който не оставя дири.

 

tracer

1. n, служител в бюро за загубени вещи;
2. уред за търсене на повреди;
3. чертожник-копировач;
4. хим: белязан атом (и T-element);
5. воен: трасиращ куршум/снаряд.

 

tracery

1. n, фигура, рисунка, плетеница, декоративен мотив.

 

trachea|tracheae

1. n, (pl. -cheae) анат: трахея.

 

tracing

1. n, чертане, начертаване;
2. набелязване, очертаване, трасиране;
3. копиране, проследяване (на чертеж).
II. pres.p. от trace.
Т paper - копирна хартия, паус.

 

track

1. n, следа, диря;
2. стъпка, отпечатък;
3. пътека, междуселски път;
4. жизнен път;
5. жп: релси, релсов път;
6. сп: писта;
7. гъсеница (на танк);
8. звукова пътечка ( на филм, плоча и пр.).
II. v, 1. следя, проследявам;
2. вървя (по), проправям път;
3. преминавам, покривам разстояние;
4. прокарвам коловоз/релси.
T events - всички видове бягане в атлетиката.
T-and-field - сп: лека атлетика.
T suit - сп: анцуг.

 

trackage

1. n, железопътни релcи, железопътна мрежа;
2. (такса за) разрешение за превозване по релсов път.

 

trackless

1. a, неутъпкан, не оставящ следи;
2. без прокаран път;
3. безрелсов (превозно средство).

 

tract

1. n, широко/открито пространство, шир (водна, небесна);
2. ост: продължителност, непрекъснат период от време;
3. анат: тракт (напр. храносмилателен);
4. брошура, памфлет, трактат (особ. с религиозно-поучително съдържание).

 

tractable|tractability

1. а, послушен, хрисим;
2. отстъпчив, сговорчив;
3. тех: податлив на обработка.
tractability, n.

 

tractile

1. a, разтеглив, разтягащ се (по дължина).

 

traction

1. n, теглене, влачене;
2. опъване, изтеглянe;
3. тех: тяга;
4. тех: сила на сцепление (на колелата с пътя).
Т-engine - влекач.

 

tractive

1. а, годен/предназначен да тегли/влачи.

 

tractor

1. n, трактор;
2. влекач;
3. ав: самолет с предно витло.

 

trade

1. n, занятие, професия;
2. търговия;
3. събир: търговци/ предприемачи в определен отрасъл;
4. събир: купувачи, клиенти;
5. търговска сделка.
II. v, 1. търгувам (in - с нещо, with - с някого);
2. извличам полза от, използувам (on, upon);
3. заменям (for - за).
III. attr, 1. търговски;
2. профсъюзен.
T off - заменям, правя бартер.
T acceptance - полица, подписана от купувач на продавач.
Т agreement -търговска спогодба.
Т disease - професионално заболяване.
Т price - фабрична цена, цена на едро.
T union - професионален съюз, трейдюнион.
T wind - пасат (и trades).

 

trademark|trade-mark

1. n, фабрична/търговска марка;
2. прен: отличителна черта.
II. v, 1. поставям фабрична марка на;
2. регистрирам търговска марка.

 

tradeoff|trade-off

1. n, размяна, трампа, бартер (често с известен компромис).

 

trader

1. n, търговец (особ. на едро);
2. търговски кораб.

 

tradesman|tradesmen

1. n, (pl. -men) търговец (особ. на дребно);
2. дюкянджия, собственик на магазин;
3. занаятчия.

 

trading

1. a, търговски, занимаващ се с търговия.
II. n, търговия.
III. pres.p. от trade.
T estate - индустриална зона/комплекс.
Т post - търг: фактория.

 

tradition|traditional|traditionist

1. n, традиция, стар обичай;
2. предание;
З. юр: прехвърляне (на имот).
traditional, a.
traditionist, doer.

 

traditionally

1. adv, традиционно, по традиция.

 

traduce|traducer

1. v, клеветя, оклеветявам, злословя (за).
traducer, doer.

 

traffic

1. n, улично движение, транспорт;
2. количеството на осъществения трафик;
3. търговия (често нелегална).
II. v, търгувам (in - с нещо).
III. attr, транспортен, отнасящ се до уличното движение.
Т cop - амeр. разг: регулировчик.
Т jam - задръстване на движението.
T circle - ав: кръгово движение.
T-light - светофар.

 

trafficator

1. n, авт: мигач.

 

trafficker

1. n, трафикант.

 

tragedian

1. n, автор на трагедии;
2. трагик, трагически актьор.

 

tragedy|tragic|tragical

1. n, трагедия.
II. attr, трагичен, отнасящ се до трагедия.
tragic(al), a.

 

trail

1. v, мъкна (се), влача (се);
2. изоставам, мъкна се отзад;
3. разпростирам (се) по земята (за дреха);
4. проследявам, вървя по следа;
5. прокарвам път, утъпквам пътека;
6. пълзя (за растение);
7. извличам трупи от сечище.
II. n, 1. следа, диря;
2. пътека;
3. бот: пълзящо растение, стелещ се по земята филиз.
Т blazer - човек, който проправя път (и прен.), пионер.
in the T of - по дирите на.

 

trailer

1. n, трейлър, прицеп;
2. ремарке (и на лека кола), караван;
3. (филиз на) пълзящо растение;
4. клип с откъси от предстоящ за пускане филм.

 

trailnet|trail-net

1. n, мор: трал.

 

train

1. v, възпитавам, приучвам на добри навици/дисциплина;
2. обучавам, тренирам;
3. дресирам, обяздвам;
4. воен: управлявам огъня (upon).
II. n, 1. влак, ешелон;
2. свита, процесия, кортеж;
3. керван, обоз;
4. редица, верига, последователност от събития;
5. шлейф, опашка;
6. тех: серия от свързани механични части за предаване на движение.

 

trainbearer|train-bearer

1. n, паж.

 

trained

1. а, обучен, трениран, подготвен, квалифициран;
2. дресиран.
II. p.p. от train.

 

trainee

1. n, стажант, практикант;
2. човек, когото обучават за дадена работа.

 

trainer

1. n, треньор, инструктор;
2. дресьор;
3. ав: тренировъчен самолет, симулатор.

 

training

1. n, обучение, тренировка, подготовка, квалификация;
2. дресировка.
II. a, учебен, тренировъчен.
III. pres.p. от train.

 

traipse|trapse

1. v, разг: мъкна се, едва се влача;
2. ходя без работа, мотая се;
3. влача по земята.
II. n, уморителна разходка.

 

trait

1. n, характерна/отличителна черта;
2. ряд: елемент/следа на.

 

traitor|traitorous

1. n, изменник, предател (to - на).
traitorous, a.

 

trajectory

1. n, траектория.

 

tram

1. n, трамвай;
2. трамвайни релси/линия;
3. мин: вагонетка, количка.
II. v, (-mm-) 1. пътувам/возя се с трамвай;
2. мин: превозвам с вагонетки.
III. n, текст: пресукана коприна.

 

tramcar|tram-car

1. n, трамвайна мотриса, трамвай.

 

tramdriver|tram-driver

1. n, ватман.

 

trammel

1. n, вид рибарска мрежа;
2. мрежа за хващане на птици;
3. pl: пречка, ограничение, нещо задържащо;
4. чатал за окачване на съд над огъня;
5. инструмент за чертане на елипси.
II. v, (-ll-) (обикн. прен.) 1. преча на, спъвам, спирам, ограничавам;
2. хващам с мрежа.

 

tramontane

1. a+n, намиращ се/лежащ отвъд планината (особ. за Алпите);
2. прен: чуждоземен, варварски.

 

tramp

1. v, стъпвам/крача тежко, тропам при ходене;
2. утъпквам, трамбовам;
3. ходя/вървя пеша, влача се;
4. вървя с труд/неохота;
5. скитам, скитнича.
II. n, 1. скитник, бродяга;
2. трудно/уморително пътуване (обикн. пеша);
3. звук от тежки стъпки;
4. мор: товарен кораб, не изпълняващ фиксиран курс;
5. амер. sl: курва.

 

trample

1. v, стъпвам тежко;
2. тъпча, газя, сгазвам, смачквам;
3. подавям (съпротива), погазвам.
II. n, тъпчене, газене, погазване.

 

trampoline

1. n, сп: батут.

 

trance

1. n, мед: сънно състояние, унесеност, транс;
2. екстаз.
II. n, = entrance.

 

tranquil|tranquillity

1. а, тих, спокоен, необезпокояван.
tranquillity, n.

 

tranquilizer

1. n, мед: успокоително средство, транквилизатор.

 

tranquillize|tranquilize

1. v, успокоявам (се), утихвам.

 

trans

1. pref, пpeз-, отвъд-, oт другата страна;
2. пре-.

 

transact

1. v, правя, върша;
2. извършвам, провеждам;
3. сключвам сделка, правя бизнес.

 

transaction

1. n, сделка;
2. pl. публикувани протоколи от разисквания (особ. научни);
3. юр: решаване на спор чрез споразумение/компромис.

 

transcalent

1. a, физ: топлопроводен.

 

transcend

1. v, издигам се над, излизам извън обсега на;
2. надхвърлям, надминавам, превишавам.

 

transcendent|transcendence

1. a, превъзходен, превъзхождащ;
2. надминаващ всички, необикновен;
3. нематериален, не описван от физическите закони;
4. смътен, недостъпен за сетивата.
transcendence, n.

 

transcendental

1. а, фил. мат: трансцендентен;
2. интуитивен, не основан на опита;
3. смътен, неясен, абстрактен.

 

transcribe|transcript|transcription

1. v, преписвам, правя копие;
2. разшифровам стенограма;
3. записвам на лента/плоча и пр.
4. фон. муз: транскрибирам.
transcript(ion), n.

 

transducer

1. n, елек: предавател, преобразовател (на енергия).

 

transection|transect

1. n, напречен разрез.
transect, v.

 

transfer

1. v, (-rr-) премествам, пренасям (from - от, to - в);
2. прехвърлям (собственост), превеждам (сума);
3. прехвърлям се, прекачвам се.
II. n, 1. преместване, прехвърляне;
2. предаване, трансфер (на права), превод (паричен);
3. пренасяне на рисунка върху друга повърхност;
4. прекачване, (билет за) пътуване с прекачване.

 

transferable

1. а, който може да се прехвърля/пренася.

 

transferee

1. n, юр: лицето, на което се прехвърля нещо.

 

transference

1. n, прехвърляне (и в службата);
2. предаване, пренасяне.

 

transferor

1. n, юр: лицето, което прехвърля нещо.

 

transfiguration

1. n, преобразяване, видоизменение, метаморфоза;
2. църк: Преображение.

 

transfigure

1. v, (обикн. pass.) преобразявам, изменям внезапно (обикн. към добро).

 

transfix|transfixion

1. v, пробождам, промушвам, пронизвам, продупчвам;
2. прен: приковавам на място.
transfixion, n.

 

transform

1. v, преобразувам, превръщам;
2. елек: трансформирам.

 

transformation

1. n, преобразуване, превръщане;
2. преобразяване;
3. мат. елек: трансформация;
4. разг: дамска перука.

 

transformer

1. n, преобразовател;
2. елек: трансформатор.

 

transfuse|transfusion

1. v, преливам, правя преливане (особ. на кръв);
2. пропивам с;
3. предавам (ентусиазъм).
transfusion, n.

 

transgress|transgression|transgressor

1. v, престъпвам, нарушавам (закон);
2. прегрешавам;
З. престъпвам, преминавам отвъд (граница, рамки).
transgression, n.
transgressor, doer.

 

tranship|trans-ship

1. v, мор. жп: прекачвам (се), прехвърлям (се), претоварвам.

 

transience|transiency

1. n, мимолетност, краткотрайност, преходност.

 

transient

1. а, преходен;
2. кратък, краткотраен, мимолетен;
3. променлив, изменяем;
4. временен.
II. n, 1. амер. разг: приходящ гост (в хотел, пансион и пр.);
2. физ: преходен процес, транзиента.

 

transit

1. n, преминаване;
2. търг: превоз, превозване;
3. промяна, преход в друго състояние;
4. астр: преминаване през даден меридиан или през диска на друго небесно тяло;
5. теодолит (геодезичен инструмент).
II. v, 1. преминавам без прeстой/транзит;
2. разг: отивам на оня свят, умирам.
III. attr, транзитен.
Т-duty - мито върху транзитни стоки.

 

transition

1. n, преход, промяна;
2. преходен период;
3. преместване.

 

transitional

1. а, преходен, промеждутъчен, междинен.

 

transitive|transitiveness|transitivity

1. а, грам: преходен.
transitiveness, -ity, n.

 

transitory

1. а, преходен, краткотраен, мимолетен;
2. временен, моментен.

 

translate|translator

1. v, превеждам (от един език на друг);
2. тълкувам, обяснявам;
3. рад: препредавам, транслирам.
translator, doer.

 

translation

1. n, превод (от един език на друг);
2. рад: препредаване, транслация;
3. мат: преместване, отместване, транслация;
4. пресмятане от едни мерни единици в други.

 

transliterate|transliteration

1. v, изписвам даден текст с букви от друга азбука.
transliteration, n.

 

translocate

1. n, премествам, отмествам.

 

translucent|translucence

1. a, прозиращ, полупрозрачен;
2. през който преминава светлината.
translucence, n.

 

transmigrate|transmigrant|transmigration

1. v, преселвам се;
2. превъплътявам се.
transmigrant, doer.
transmigration, n.

 

transmission

1. n, предаване;
2. радио/телевизионно излъчване;
3. препращане;
4. тех: предавателна кутия, трансмисия.

 

transmit|transmitter

1. v, (-tt-) предавам;
2. пренасям (болест), заразявам;
3. предавам по наследство;
4. съобщавам, предавам (новини);
5. тех: предавам движението, служа за предавка;
6. рад: излъчвам предавания.
transmitter, doer.

 

transmute|transmutation

1. v, пpoмeням фopмaтa/същността на;
2. превръщам (особ. метали в злато).
transmutation, n.

 

transom

1. n, стр: напречна греда, разпънка;
2. хоризонтални летви, които разделят прозореца на части.
3. стр: трегер;
4. мор: транец (кърмова греда, на която е закрепено кормилото).

 

transparency|transparence

1. n, прозрачност;
2. транспарант;
3. прозрачна плака за диапроектор.

 

transparent|transpicuous

1. a, прозрачен, прозиращ;
2. прен: явен, очевиден;
3. прен: ясен, понятен.

 

transpierce

1. v, пронизвам, прониквам от край до край.

 

transpire|transpiration

1. v, пропускам влага през биологична тъкан (кожата, повърхността на лист и пр.);
2. избива (ме) пот, изпарява се (влага);
3. прен: разкрива се, става известно;
4. амер: става, случва се.
transpiration, n.

 

transplant|transplantation

1. v, пресаждам, разсаждам (растения и пр.);
2. мед: присаждам (органи), правя трансплантация.
transplantation, n.

 

transport

1. n, транспорт, пренасяне, превоз;
2. транспортно средство/съд;
3. прен: увлечение, силна емоция, възторг;
4. ост: каторжник.
II. v, 1. пренасям, превозвам, транспортирам;
2. прен: увличам, довеждам до възторг/силна емоция;
3. ост: изпращам на каторга.
III. attr, транспортен.

 

transportation

1. n, превоз, транспорт;
2. транспортиране, транспортно средство;
3. амер: цена на транспортиране, билет за трамвай/влак и пр.
4. ост: изпращане в каторга.

 

transporter

1. n, транспортьор;
2. конвейер;
З. подвижен/мостов кран.

 

transpose|transposition

1. v, размествам, премествам;
2. преобразувам;
3. мат: пренасям от другата страна на уравнението с обратен знак.
transposition, n.

 

transversal|transverse

1. a, напречен, пресичащ, кос.
II. n, мат: пресечна линия.
T section - напречно сечение.

 

transvestite

1. n, трансвестит, човек с неестествена склонност да се облича с дрехи характерни за другия пол.

 

trap

1. n, капан, клопка, примка (и прен.);
2. тех: сифон, U-образна тръба;
3. вентилационна врата в шахта;
4. лека двуколка;
5. sl: уста, агент, полицай.
II. v, (-pp-) 1. слагам капани, хващам в капан (и прен.);
2. впримчвам, вкарвам в клопка;
3. тех: задържам, не позволявам да излезе.
III. n, 1. (sl. обикн. pl.) лични вещи, багаж;
2. n+v, ост: украсено покривало за кон, чул.
IV. n, геол: 1. дислокация, моноклинала, трап;
2. магмена основна скала.

 

trapdoor|trap-door

1. n, люк, капак/отвор в тавана или пода;
2. падаща врата.

 

trapeze

1. n, сп: трапец.

 

trapezium|trapezia

1. n, (pl. -zia) геом: трапец;
2. анат: трапецовидна кост.
(В Америка trapezoid се употребява за трапец, а trapezium за разностранен четириъгълник)

 

trapezoid

1. n, геом: разностранен четириъгълник, трапезоид.
(В Америка trapezoid се употребява за трапец, а trapezium за разностранен четириъгълник)

 

trapper

1. n, ловец, който поставя капани;
2. мин: миньор, обслужващ вентилационните шахти.

 

trappings

1. n, pl: парадна конска сбруя;
2. разг: официален костюм, параден мундир;
3. украшения по дрехите.

 

trappy

1. а, разг: коварен, опасен, изобилствуващ с капани.

 

trapshooting|trap-shooting

1. n, сп: стрелба по подвижна цел (изхвърлени панички и пр.).

 

trash

1. n, боклук, смет;
2. остатъци, отпадъци;
3. разг: безвкусица, глупост;
4. остатък от изстискана захарна тръстика.
II. v, 1. очиствам от боклука/остатъците;
2. кастря, окастрям (дърво, храст и пр.);
3. отнасям се пренебрежително.

 

trashcan|trash-can

1. n, амер: кошче за отпадъци.

 

trashice|trash-ice

1. n, ледоход, плаващ лед,
2. натрошен лед, примесен с вода.

 

trashy

1. а, долнокачествен, без стойност, долнопробен;
2. безполезен, ненужен.

 

trauma|traumata

1. n, (гр. pl. -mata) мед: травма.

 

traumatize|traumatic

1. v, мед: травмирам, травматизирам.
traumatic, a.

 

travail

1. n, ост: родилни мъки;
2. тежък труд.
II. v, 1. ост: мъча се при раждане;
2. напрягам се, трудя се.

 

travel

1. n, пътуване, странствуване;
2. пътешествие;
3. дължина на път;
4. тех: ход, движение;
5. сп: крачки (в баскетбола).
II. v, (-ll-, амер: -l-) 1. пътувам, пътешествувам;
2. движа се, придвижвам се;
3. напредвам;
4. сп: (баскетбол) правя крачки.

 

travelled

1. a, много посещаван/използуван;
2. с оживен трафик.
II. p.p. от travel.

 

traveller

1. n, пътник, пътешественик;
2. търговски пътник;
3. тех: подвижен (мостов) кран.
Т's cheque - пътнически чек.
Т's joy - бoт: див клематис, повет (Clematis vitalba).

 

travelling

1. n, пътуване.
II. attr, за пътуване, пътнически,
III. а, пътешествуващ, странствуващ.
T salesman - пътуващ търговец.
T kitchen - походна кухня.
T bag - несесер.

 

travelogue

1. n, лекция/беседа описваща пътешествие (обикн. с прожекция на диапозитиви или филм).

 

traverse

1. n, стр: траверса, напречна греда;
2. бариера, преграда;
3. мор: траверс;
4. юр: отхвърляне на твърденията на противната страна.
II. v, 1. прекосявам, пресичам;
2. слагам/лежа напреко;
3. обсъждам/разглеждам подробно;
4. възразявам, юр: отхвърлям твърдение;
5. тех: въртя/завъртам около вертикална ос.
III. a, напречен.

 

travertine|travertin

1. n, минер: шуплест варовик, бигор.

 

travesty

1. n+v, пародия, изопачаване.

 

trawl|trawler

1. n, мор: трал, риболовна мрежа влачеща се по дъното.
II. v, траля, ловя риба с трал.
trawler, doer (и кораб).

 

tray

1. n, табла, табличка, поднос.

 

treacherous

1. a, коварен, вероломен, предателски;
2. ненадежден.

 

treachery

1. n, предателство, измяна;
2. подлост, коварство.

 

treacle

1. n, захарен петмез/сироп;
2. меласа (остатък при рафинирането на захар);
3. прен: сладникав глас, ласкателство.

 

treacly

1. а, гъст и сладък, лепкав oт сладост;
2. прен: сладникав, мазан, ласкателен.

 

tread|trod|trodden

1. v, (trod, trodden) стъпвам;
2. ходя, крача;
3. настъпвам, потъпквам;
4. утъпквам (пътека);
5. зоол: чифтосвам се (за птици).
II. n, 1. стъпка, походка, вървеж;
2. шум от стъпки;
3. стр: хоризонталната част на стъпало;
4. тех: звено от гъсеница, външната част на автомобилна гума, която е в контакт с пътя.
T down - 1. стъпквам, размазвам; 2. прен: потискам, покорявам.
T out - тъпча грозде, гася огън с утъпкване.
T on air - прен: летя в облаците, ликувам, щастлив съм.
T on eggs - действам внимателно.

 

treadle

1. n, педал, крачна предавка.

 

treadmill

1. n, механизъм, задвижван чрез въртене от вървящи в кръг хора или животни;
2. прен: еднообразна, механична работа.

 

treason|treasonable|treasonous

1. n, измяна, предателство.
treasonable, -ous, a.

 

treasure

1. n, съкровище;
2. имане, богатство (и прен.).
II. v, 1. трупам, скътвам (up);
2. пазя като съкровище, ценя високо.
Т trove - съкровище с неизвестен собственик намерено в земята, ценна находка.

 

treasurer

1. n, касиер, ковчежник;
2. хранител (на ценности, колекции и пр.).

 

treasury|treasure-house

1. n, съкровищница;
2. ковчежничество, хазна.
T Bench - мястото за министрите в Английския парламент.
T bill - фин: съкровищен бон.

 

treat

1. v, отнасям се към, държа се с, третирам;
2. обработвам, подлагам на действието на;
3. лекувам (for- от, with - със);
4. черпя, каня (напр. да те заведа на театър);
5. имам бизнес, водя преговори с;
6. мин: обогатявам руда.
II n, 1. черпня, почерпка, угощение;
2. голямо удоволствие, наслада;
3. пътуване/екскурзия за удоволствие.

 

treatise

1. n, трактат;
2. научен труд, монография.

 

treatment

1. n, обноски, държание, отношение;
2. обработка, третиране;
3. лечение, лечебна процедура;
4. мин: обогатяване.

 

treaty

1. n, договор.
II. attr, договорен, въз основа на сключен договор.

 

treble

1. а, троен, утроен, трикратен.
II. n, 1. тройно количество;
2. муз: дискант, сопрано.
III. v, 1. утроявам (се);
2. пея с дискант.
Т figure - тризначно число.

 

trecento

1. n, (ит.) италиански стил в изкуството и литературата от XIV век.

 

tree

1. n, дърво;
2. тех: вал.
II. v, 1. катеря се на дърво;
2. качвам (се) на дърво за да се скрия от преследване;
3. прен: поставям (се) в безизходно положение.
to grow on Ts - прен: има го голямо изобилие.
family T - родословно дърво.

 

treecreeper|tree-creeper

1. n, зоол: дърволаз (птица от сем. Certhiidae).

 

treefern|tree-fern

1. n, бот: вид висока тропическа папрат, дървесна папрат (сем. Cyatheaceae).

 

treenail|trenail

1. n, гвоздей от дърво, дюбел, дибла.

 

trefoil

1. n, бот: трилистник, трилистна детелина.

 

trek|trekker

1. v, (-kk-) преселвам се;
2. пътувам на големи разстояния (бавно, с фургони теглени от волове);
3. правя голям преход, пресичам (напр. пустиня).
II. n, 1. преселване;
2. пътуване с фургони, теглени от волове;
3. преход, пътешествие;
4. воен: марш, поход, преход.
trekker, doer.

 

trellis

1. n, дървена рамка/решетка (особ. за увивни растения), асма.

 

trematode

1. n, зоол: плосък паразитен червей, метил (Trematoda, и Т-worm).

 

tremble

1. v, треперя, трептя;
2. треса се, вибрирам;
3. тръпна, опасявам се, страхувам се.
II. n, треперене, трепет.

 

trembler

1. n, ел. авт: прекъсвач.

 

trembling

1. а, треперещ, трептящ, вибриращ, треперлив.
II. n, треперене, трептене, трепет.
III. pres.p. от tremble.

 

trembly

1. а, разг: треперещ, треперлив;
2. смутен, стеснителен.

 

tremendous

1. а, огромен, грамаден;
2. страхотен, страшен, ужасен;
3. впечатляващ, потресаващ;
4. разг: много важен, много вълнуващ.

 

tremor

1. n, потръпване, трепет;
2. леко земетресение;
3. силно вълнение, тремор.

 

tremulous|tremulant

1. а, треперлив, треперещ (и за почерк);
2. плах, боязлив, нерешителен.

 

trench

1. n, изкоп, ров, канавка;
2. oкоп, траншея;
3. просека.
II. v, 1. копая окопи/канавки и пр.;
2. окопавам (се);
3. прорязвам (жлеб), просичам (просека).
T about/around - окопавам се.
Т coat - (войнишко) непромокаемо палто с колан и обикновено с пагони.
T mortar - воен: минохвъргачка, миномет.
T warfare - окопна/позиционна война.

 

trenchant|trenchancy

1. a, поет: остър, режещ;
2. прен: рязък, язвителен, критичен.
trenchancy, n.

 

trenchbomb|trench-bomb

1. n, воен: ръчна граната.

 

trencher

1. n, машина за копане на окопи/траншеи;
2. дъска за рязане на хляб/месо и пр.

 

trenchfoot|trench-foot

1. n, мед: заболяване на краката от продължително стоене прав.

 

trend

1. n, тенденция, склонност;
2. насоченост, уклон;
3. насока на развитие, направление;
4. модна тенденция.
II. v, 1. клоня, имам тенденция към;
2. отклонявам се в някаква посока.

 

trepan|trephine

1. n, мед: цилиндричен хирургически трион, трепан (и trephine);
2. тех: инструмент, монтиран на върха на сонда за пробиване на скали.
II. v, (-nn-) 1. мед: правя трепанация;
2. пробивам дупка.
III. v, 1. залъгвам, изигравам, измамвам;
2. примамвам.
IV. n, капан, уловка, трик.

 

trepang

1. n, зоол: морска краставица (Holothuria edulis);
2. сушени/пушени морски краставици използувани за храна в югоизточна Азия.

 

trepidation

1. n, трепет;
2. треперене;
З. тревога, безпокойство.

 

trespass|trespasser

1. n, юр: простъпка;
2. нарушение на граница на владение;
3. злоупотреба (on, upon - със);
4. църк: прегрешение.
II. v, 1. нарушавам границa, влизам в чужд двор/къща;
2. простъпвам, прегрешавам;
3. злоупотребявам (on).
trespasser, doer.

 

tress

1. n, кичур/плитка коса;
2. pl: дълга и разпусната женска коса.

 

tressed

1. а, с плитки, със сплетена на плитка коса.

 

trestle

1. n, дървено магаре (за подпорка и пр.);
2. подпора на мост и пр.
T board - чертожна дъска.

 

trestlework|trestle-work

1. n, стр: подпора, платформа, естакада.

 

trews

1. n, pl: тесни карирани панталони (на шотландски планинец).

 

trey

1. n, тройка (на зар, карти).

 

triable

1. а, юр: подсъден;
2. който може да бъде изпробван/изпитан.

 

triad

1. n, тройка, триада;
2. муз: тризвучие;
3. рел: троица.
II. а, хим: тривалентен.

 

triage

1. n, сортиране, сортировка;
2. воен: система за определяне реда за оказване на медицинска помощ при голямо количество ранени;
3. долнокачествено кафе (останало след като хубавото е било отбрано).

 

trial

1. n, опит (и сп.), експеримент;
2. изпитване, проба, изпробване;
3. изпитание, изкушение;
4. съд, съдебен процес.
II. attr, пробен, изпитателен.
to put on T - 1. подлагам на изпитание; 2. призовавам на съд.
T period - изпитателен срок.
T and error - (метод на) проби и грешки.

 

triangle

1. n, триъгълник (и прен.);
2. уред/инструмент с триъгълна форма.

 

triangular

1. а, триъгълен;
2. тристранен;
3. включващ/отнасящ се до група от трима участници.
T agreement - тристранно споразумение.

 

triangulate|triangulation

1. v, разделям на триъгълници;
2. геом: решавам триъгълник;
3. геод: правя тригонометрично заснемане.
triangulation, n.

 

triarchy

1. n, ист: триумвират.

 

tribal

1. a, племенен, родов.

 

tribe

1. n, племе, род, клан;
2. биол: подраздел, таксономична категория състояща се от няколко близки вида;
3. агр: (при расовите коне) - всички животни произхождащи от една майка/женска линия.
4. разг: компания.

 

tribulation

1. n, нещастие, страдание, скръб.

 

tribunal

1. n, съд, съдилище, трибунал;
2. място за съдиите в съдебната зала.

 

tribune

1. n, ист: (в древния Рим) трибун;
2. прен: народен трибун.
II. n, 1. естрада, трибуна;
2. владишки трон.

 

tributary

1. a, който плаща данък;
2. подчинен, зависим.
II. n, лице или държава, което плаща данък;
2. приток на река.

 

tribute

1. n, данък, налог, дан;
2. контрибуция.
to pay T to - хваля, поднасям почитания.

 

trice

1. n, миг, момент.
in a T - мигновено, веднага.
II. v, мор: притягам, привързвам (платно) (обикн. с up).

 

triceps

1. n, анат: триглав мускул, трицепс.

 

trichord

1. n, триструнен музикален инструмент.

 

trichotomy

1. n, делене на три части/елемента.

 

trick

1. n, хитрост, измама;
2. трик, фокус;
3. шега, закачка;
4. играчка, забавление;
5. карти: взятка;
6. мор: вахта на руля.
II. v, 1. измамвам, изигравам, излъгвам;
2. подвеждам, прилъгвам;
3. украсявам изкусно/причудливо (out, up).
do the T - правя каквото трябва.
T photography - комбинирана снимка.

 

trickery

1. n, измама, мошеничество, хитрина.

 

trickle

1. v+n, капя, процеждам се, струя бавно, едва-едва тека (с out, down, along).

 

trickster

1. n, мошеник;
2. фокусник.

 

tricksy

1. a, шеговит, игрив;
2. изкусен, ловък;
З. капризен;
4. лъжлив, ненадежден.

 

tricky

1. а, измамнически, мошенически;
2. сложен, труден за разбиране/боравене;
3. ловък, изкусен, находчив;
4. потенциално опасен, склонен да играе номера.

 

tricot

1. n, текст: трико.

 

trident

1. n, тризъбец.

 

tridimensional

1. a, тримерен, с три измерения.

 

tried

1. а, добре изпитан/изпробван, сигурен (за рецепта и пр.).

 

triennial

1. a, ставащ/случващ се през три години;
2. продължаващ три години.
II. n, 1. тригодишно растение;
2. трета годишнина.

 

trier

1. n, човек, който обича да опитва/изпробва;
2. дегустатор.

 

trifle|trifler

1. n, дреболия;
2. незначително нещо, незначително количество;
3. скромен подарък;
4. бакшиш.
II. v, 1. прахосвам, губя, пропилявам (време, пари и пр.);
2. шегувам се, държа се лекомислено;
3. играя си с, въртя в ръцете си.
trifler, doer.

 

trifling

1. а, дребен, незначителен, маловажен, нищожен.
II. n, 1. шегуване, шеговит разговор;
2. губене на време.
III. pres.p. trifle.


 

trifoliate

1. a, бот: трилистен;
2. арх: украсен с трилистници.

 

trig

1. v, (-gg-) подпирам, запирам, задържам (колело и пр.).
II. n, клин/подпорка за запъване на колело.
III. а, 1. спретнат, стегнат, издокаран, пременен;
2. параден (за дрехи);
3. изправен (за машина).
IV. v, спретвам, издокарвам, поддържам в ред.
V. n, sl: съкр. от trigonometry.

 

trigger

1. n, спусък на пушка;
2. тех: зъб, езиче, запънка.
II. v, 1. натискам спусъка;
2. прен: започвам, инициирам.
to pull the T - дърпам спусъка.

 

trigonometry|trigonometrical

1. n, тригонометрия.
trigonometrical, a.

 

trigonous|trigonal

1. n, триъгълен, с триъгълно сечение.

 

trihedral

1. а, геом: тристeнен.

 

trilateral

1. а, тристранен (и геом.).

 

trilby

1. n, вид мъжка мека филцова шапка;
2. sl. pl: крака.

 

trilingual

1. а, триезичен, (говорещ) на три езика.

 

trill

1. n, муз: трели, тремоло;
2. чуруликане на птички.
II. v, 1. извивам трели;
2. фон: произнасям звука r с вибриране.

 

trillion

1. num. card, трилион (англ = 10^ 18 степен, амер: 10^12 степен).

 

trilobate|trifid

1. а, бот: триделен (за лист).

 

trilogy

1. n, лит: трилогия.

 

trim|trimmer

1. а, чист, спретнат, кокетен;
2. подреден, уреден;
3. стегнат, издокаран;
4. в състояние на готовност.
II. v, (-mm-) 1. нареждам, подреждам, стягам;
2. гарнирам, доукрасявам;
3. почиствам, подстригвам, одялвам;
4. мор: уравновесявам (кораб, самолет);
5. разг: измамвам, измъквам пари от.
III. n, 1. спретнатост, подреденост, изправност;
2. състояние на готовност;
3. украса, гарнитура;
4. мор: подреждане на товара/баласта на кораб, за да бъде в равновесие.
trimmer, doer.

 

trimester

1. n, тримесечие, тримесечен срок.

 

trimming

1. n, (обикн. pl.) украшение, гарнитура;
2. аксесоари, принадлежности;
3. тех: почистване, изравняване, обиране на мустачета;
4. обрезки.
II. pres.p. от trim.

 

trine

1. а, троен, трикратен.
II. n, тройка, троица, трио.

 

trinity

1. n, рел: Светата троица;
2. триединство.
T Sunday - ден/празник на Светата троица.
T term - летен семестър (в университета).
T house - английска асоциация на лоцманите.

 

trinket

1. n, дреболийка, дребно украшение, евтино бижу.

 

trinomial

1. a, мат: тричленен;
2. бот. зоол: отбелязващ рода, вида и разновидността.
II. n, мат: тричлен.

 

triode

1. n, рад: триелектронна лампа, триод.

 

trip

1. n, кратко пътешествие/обиколка, екскурзия;
2. лека стъпка/походка;
3. грешка, грешна стъпка, препъване;
4. тех: закачка, приспособление за обръщане на вагонетки.
II. v, (-pp-) 1. стъпвам/танцувам бързо и леко;
2. спъвам се, препъвам се;
3. греша, правя грешна стъпка;
4. тех: зацепвам, отцепвам;
5. мор: отделям котвата от дъното.
T up - улавям в грешка.
Т-hammer - тех: механичен чук.

 

tripartite

1. а, триделен, троен;
2. юр: тристранен.

 

tripe

1. n, шкембе (като съестен продукт);
2. ост: карантия;
3. разг: глупости (особ. за нещо написано).

 

triphibious

1. а, провеждан на суша, по море и във въздуха (както amphibious, но в трите среди).

 

triple

1. а, троен, трикратен, утроен.
II. v, утроявам (се).

 

triplet

1. n, тройка, триплет;
2. (един от) три близнака;
З. проз: три римувани стиха.

 

triplex

1. a, троен, трикратен;
2. амер: триетажен;
3. тех: утроен, с тройно действие.
II. n, трислойно автомобилно стъкло, което се чупи без остри парчета.

 

triplicate

1. n, трети екземпляр/копие.
II. v, правя/размножавам в три екземпляра.

 

tripod

1. n, триножник, тринога;
2. трикрако столче/маса.

 

tripos

1. n, изпит за получаване на научна степен (в Cambridge).

 

tripper

1. n, излетник, турист, екскурзиант.

 

tripping

1. а, бързоходен, бързоног;
2. лек и бърз (за походка).
II. pres.p. от trip.

 

trisect

1. v, геом: разделям на три (обикн. равни) части.

 

tristful

1. a, ост: тъжен, печален.

 

trite

1. а, изтъркан, банален.

 

tritium

1. n, хим: тритий (изотоп на водорода).

 

triton

1. n, мит. зоол: тритон (морски охлюв от сем. Cymatiidae);
2. хим: тритиев йон (частица състояща се от един протон и два неутрона).

 

triturate

1. v, стривам на прах, пулверизирам.

 

triumph|triumphal

1. n, победа, триумф;
2. тържествуване, ликуване.
II. v, 1. побеждавам, триумфирам;
2. празнувам победа (over - над);
3. възтържествувам.
triumphal, a.

 

triumphant

1. а, тържествуващ, триумфиращ;
2. победоносен.

 

trivet

1. n, пиростия;
2. триножник, тринога.
T table - трикрака масa.
right as a T - правилен, наред.

 

trivial|triviality

1. a, обикновен, всекидневен, тривиален;
2. незначителен, нищожен, дребен;
3. народен (ненаучен - за название на местности, животни/растения и пр.).
triviality, n.

 

trivium

1. n, средновековен университетски курс, включващ граматика, реторика и логика.

 

troche

1. n, мед: таблетка.

 

troll

1. v, 1. викам/пея радостно и безгрижно с пълен глас;
2. пея последователно (в канон);
3. ловя риба на блесна;
4. примамвам, увличам;
5. ост: пускам по кръг (от хора).
II. n, 1. муз: канон;
2. ловене на риба на блесна;
3. примамка;
4. предаване по кръг.
III. n, (сканд. мит.) джудже, трол.

 

trolley

1. n, количка, масичка на колела;
2. дрезина, вагонетка;
3. елек: контактна ролка (и Т-wheel);
4. амер: трамвай (и T-car).
Т-pole - токоснимател, "жартиери" на тролей.

 

trolleybus|trolley-bus

1. n, тролей.

 

trollop

1. n, раздърпана жена, повлекана;
2. развратница;
3. проститутка.

 

troop

1. n, група, компания;
2. тълпа, множество;
3. воен: кавалерийски взвод, амер: ескадрон;
4. pl: войски, войници;
5. pl: голямо количество от.
II. v, 1. събирам се, трупам се, тълпя се (up, together);
2. движа се в строй.
T away/off - разотивам се, тръгвам си.
T round - обкръжавам.
T duty - воен: строева служба.

 

trooper|troop-horse

1. n, редник от кавалерията/танкови войски;
2. кавалерийски кон (и troop-horse).
to swear like a Т - псувам като каруцар.

 

trophy

1. n, трофей, плячка.

 

tropic

1. а, тропически.
II. n, тропик, тропически кръг.
the Тs - тропическият пояс.

 

tropical

1. а, тропически, тропичен;
2. горещ.
II. а, преносен, фигуративен, метафоричен, образен.

 

trot

1. v, (-tt-) яздя в тръс;
2. припкам, потичвам;
3. разг: (шег.) вървя пеша.
II. n, 1. тръс (конски ход);
2. бърза походка;
3. дете, което се учи да ходи.
T about - суетя се.
T round - развеждам , показвам града.

 

troth

1. n, ост: истина;
in T, by my T - наистина, честна дума.
to plight one's T - давам дума (особ. за годеж).

 

trotter

1. n, кон, вървящ в тръс;
2. (обикн. рl.) агнешки/свински крачета (като съестен продукт);
3. pl. шег: крака.

 

trouble

1. n, безпокойство, вълнение;
2. неприятност, грижа, тревога;
3. усилие, затруднение;
4. болест;
5. тех: авария, смущение.
II. v, 1. безпокоя (се), тревожа (се);
2. обезпокоявам, създавам трудности на;
3. тех: нарушавам, повреждам (се).
Т gang/crew - аварийна бригада.
to ask/look for T - докарвам си неприятности, държа се невнимателно.
in T - разг: бременна без да е женена.
to take much T - старая се много.

 

troubled

1. a, неспокоен, разтревожен;
2. бурен, предвещаващ буря.
II. p.p. от trouble.
T waters - объркано/сложно положение.

 

troublemaker|trouble-maker|troubler

1. n, сплетник;
2. смутител, подбудител, нарушител на спокойствието.

 

troubleshooter|trouble-shooter|trouble-man

1. n, амер: авариен монтьор;
2. посредник при уреждане на дипломатически спорове.

 

troublesome

1. а, обезпокоителен, неприятен, досаден;
2. мъчителен (напр. кашлица);
3. недисциплиниран, непослушен (дете).

 

troublous

1. а, ост: тревожен, неспокоен, размирен, развълнуван.

 

trough

1. n, корито (особ. за хранене/поене на добитък);
2. нощви;
3. падина, котловина;
4. ниският стадий на цикличен процес/развитие;
5. геол: синклинала.

 

trounce

1. v, бия жестоко, смазвам от бой, съсипвам.

 

troupe

1. n, (фр.) трупа (театрална, циркова и пр.).

 

trousered

1. а, обут в панталони.

 

trousering

1. n, плат за панталони.

 

trouserleg|trouser-leg

1. n, крачол на панталон.

 

trousers

1. n, pl: панталони (и a pair of Т).

 

trousersuit|trouser-suit

1. n, дамски костюм от жакет и панталон.

 

trousseau|trousseaux

1. n, (фр.) (pl. -seaux) чеиз.

 

trout

1. n, (pl. без изменение) зоол: пъстърва (Salmonidae).

 

trover

1. n, юр: присвояване на намерена вещ;
2. иск на собственика за връщането на намерена вещ.

 

trow

1. v, ост. шег: мисля, предполагам, вярвам.

 

trowel

1. n, стр: мистрия;
II. v, замазвам/заглаждам с мистрия.
to lay it on with a T - 1. прен: обсипвам с ласкателства;
2. правя нещо грубо/как да е.

 

troy

1. n, система за тегло, упогребявана при благородни метали и скъпоценни камъни. (1 troy pound = 12 troy ounces = 373 g.)
II. n, Троя.

 

truancy

1. n, манкиране, кръшкане, бягане от работа/училище.

 

truant

1. n, ученик, избягал от час.
II. a, 1. ленив, мързелив;
2. който кръшка/манкира.
T thoughts - разсеяни/блуждаещи мисли.

 

truce

1. n, воен: примирие, временно прекратяване на огъня;
2. отдих, затишие.

 

truck

1. n, размяна, обмяна, бартер;
2. стокообмен;
3. отношения, връзки (търговски);
4. разг: боклуци, ненужни вещи, глупости.
II. v, 1. разменям, давам в замяна;
2. правя бартерна/разносна търговия;
3. плащам в натура/ със стоки.
T system - система на заплащане на труда със стоки вместо с пари.
III. n, 1. товарен автомобил, камион;
2. жп: открита товарна платформа;
3. багажна количка;
4. тех: ходова част на автомобил;
5. мор: малък дървен диск на върха на мачтата с дупки за въжетата.
IV. v, товаря на/превозвам с камион.

 

truckle|truckler

1. v, огъвам се, сервилнича, отстъпвам раболепно.
truckler, doer.

 

trucklebed|truckle-bed

1. n, ист: ниско легло на колелца, което може да се скрива през деня под голямото легло. Обикновено за спане на слугата или чирака.

 

truculent|truculence|truculency

1. а, жесток, свиреп;
2. войнствен, агресивен;
3. груб, рязък.
truculence, -cy, n.

 

trudge

1. v, стъпвам бавно/тежко/с мъка;
2. вървя упорито/неотстъпно.
II. n, дълъг и уморителен път.

 

true

1. a, верен, правилен;
2. истински, действителен;
3. верен, предан;
4. искрен, непристорен.
II. adv, 1. наистина;
2. правилно, вярно, точно.
III. v, тех: поправям, изправям, оправям (и с up).
in/out of (the) T - правилно/неправилно поставен.
T bill - юр: обвинителен акт подкрепен от съдебните заседатели.

 

trueblue|true-blue

1. a, истински, същински;
2. последователен, принципен, ревностен.

 

trueborn|true-born

1. а, истински, легитимен, чистокръвен.
a Т Englishman - англичанин по рождение.

 

truebred|true-bred

1. а, добре възпитан;
2. чистокръвен, расов.

 

truehearted|true-hearted

1. а, лоялен, верен, предан.

 

truelove|true-love

1. n, възлюблен(а), любим(а).
T knot - двоен възел, символ на взаимна любов.

 

trueness

1. n, истинност, вярност, правота.

 

truepenny

1. n, ост: честен/почтен/верен човек.

 

truffel

1. n, бот: труфел (Tuber).

 

trug

1. n, дървен съд за мляко;
2. плитка градинарска плетена кoшница.

 

truism

1. n, всеизвестна истина, очевидно нещо, баналност.

 

trull

1. n, ост: уличница, проститутка.

 

truly

1. adv, наистина;
2. точно, вярно;
3. правдиво, искрено.

 

trump

1. n, карти: коз.
II. attr, козов.
III. n, 1. разг. поет: = trumpet;
2. ост: звук/зов на тръба.
T card - 1. карти: коз, козова карта, картата която се обръща за да определи коза;
2. прен: необорим аргумент, сигурно средство.
to play a Т - играя коз, цакам.

 

trumpery

1. n, събир: дрънкулки, дреболии, безполезни вещи.
II. а, 1. евтин, показен;
2. глупав, повърхностен, безполезен.

 

trumpet|trumpeter

1. n, тръба, тромпет;
2. слухова тръба;
3. рупор;
4. нещо с форма на тръба/фуния;
5. звук на тръба/тромпет;
6. рев на слон.
II. v, 1. тръбя, разтръбявам;
2. прен: възхвалявам;
3. рева (за слон).
trumpeter, doer.
Т call - 1. тръбен звук/зов; 2. прен: призив за действие.

 

truncate|truncated

1. v, отрязвам върха/крайчеца на;
2. орязвам, съкращавам.
II. а, 1. геом: пресечен;
2. отрязан, скъсен, съкратен.

 

truncheon

1. n, полицейска палка;
2. жезъл;
3. ост: тояга, сопа, дръжка на копие.

 

trundle

1. n, малко колелце/ролка (за мебел).
II. v, 1. търкалям (се);
2. возя (се)/движа (се) на колела (за мебел).
T-bed - вж. truckle-bed.

 

trunk

1. n, ствол, дънер, пън;
2. туловище, торсо, труп;
3. сандък за багаж, голям куфар;
4. хобот (на слон);
5. основна комуникационна линия, магистрала;
6. анат: главна артерия;
7. арх: ствол на колона;
8. мин: вентилационна тръба/шахта;
9. pl: шалвари, спортни гащета, ист: къси панталони носени в XVI-XVII в. (и T hose).
T line/road/railroad - магистрална линия/шосе/жп.

 

trunkcall|trunk-call

1. n, междуградски телефонен разговор.

 

trunnion

1. n, воен: (един от) двата вертикални стълба, поддържащи и позволяващи вдигането и свалянето на дулото на оръдие.

 

truss

1. n, стр: ферма, подпорна конструкция на покрив/ мост и пр.;
2. наръч, сноп (сено);
3. чепка, грозд, кичур;
4. мед: бандаж.
II. v, 1. стр: подпирам, поддържам, укрепвам (и c up);
2. връзвам на снопи/вързоп;
3. скръствам (ръце).

 

trust

1. n, доверие, доверчивост;
2. вяра, упование, надежда;
3. търг: кредит;
4. ик: тръст;
5. нещо дадено за попечителство, имущество управлявано доверително.
II. v, 1. доверявам се, имам доверие, вярвам на;
2. поверявам, давам на попечение;
3. надявам се;
4. търг: давам на кредит.
hold in T - съхранявам.
to take on T - приемам на доверие.

 

trusteeship|trustee

1. n, опека, попечителство.
trustee, v+doer.

 

trustful

1. а, доверчив.

 

trustworthy|trusty

1. а, заслужаващ доверие, на когото може да се разчита.

 

truth

1. n, истина;
2. вярност, правилност, точност.

 

truthful

1. а, честен, правдив, който казва истината (за човек);
2. верен, точен, правилен.

 

try

1. v, изпитвам, подлагам на изпитание (out);
2. пробвам, изпробвам;
3. опитвам се, старая се;
4. натоварвам, уморявам, поставям прекалени изисквания;
5. съдя (се), водя съдебен процес.
II. n, 1. опит, експеримент;
2. опитване, проба.
T on - пробвам (дреха).

 

trying

1. а, мъчен, тежък;
2. трудно поносим, мъчителен, уморителен;
3. поставящ прекалени изисквания.
II. pres.p. от try.

 

trysail

1. n, мор: трисел (малко платно използувано при буря и при маневриране).

 

tryst

1. n, ост: уговорена среща;
2. място на уговорена среща.
II. v, ост: определям си среща (with - със, особ. за влюбени).

 

tsetse

1. n, зоол: мухата цеце (и T-fly, сем. Glossinidae).

 

tub

1. n, каче, каца;
2. бъчонка ( и като мярка за вместимост = 4 галона);
3. ведро;
4. разг: вана, къпане във вана;
5. мор: учебна лодка (гребна или ветроходна), черупка.
II. v, (-bb-) 1. слагам/нареждам в каче;
2. разсаждам растения в качета;
3. взимам вана;
4. мор: тренирам екипажа в гребане/ветроходство.

 

tuba

1. n, муз: туба.

 

tubby

1. а, с форма на бъчва;
2. дундест, тантурест (за човек);
3. муз: издаващ глух звук (за инструмент).

 

tube

1. n, тръба;
2. цев;
3. туба;
4. вътрешна гума;
5. тубус (на оптичен инструмент);
6. рад: електронна лампа.

 

tuber|tuberous

1. n, бот: грудка, подземно стъбло;
2. анат: нарастък, буца.
tuberous, a.

 

tubercle

1. n, мед: нарастък, буца, туберкулозен възел;
2. бот: малка грудка.

 

tubercular|tuberculous

1. а, туберкулозен.

 

tuberculosis

1. n, мед: туберкулоза.

 

tubing

1. n, тех: тръбна инсталация, тръбопровод;
2. събир: тръби;
3. производство на тръби.

 

tubthumper|tub-thumper

1. n, площаден оратор, демагог;
2. оратор който прекалено много жестикулира.

 

tubular

1. а, тръбен, цилиндричен, тръбообразен.

 

tubulate

1. v, придавам форма на тръба.

 

tubule

1. n, тубичка, тръбичка.

 

tuck

1. v, подвивам, подгъвам;
2. поръбвам;
3. скривам, смотавам (away);
4. покривам, загъвам със завивката (up).
II. n, 1. баста, подгъв;
2. sl: неща за ядене (особ. сладки, за носене в училище).
T up - засуквам (ръкави), повдигам (поли).
III. n, ост: (звук от) биене/думкане на барабан.

 

tucker

1. n, нагръдник;
2. sl: ядене, сладки.
one's best T - разг: премяна.
II. v, амер. разг: изморявам, изтощавам (и с out).

 

tuckin|tuck-in

1. а, чийто долен край се напъхва в пола/панталон.
II. n, sl: здраво похапване, кльопачка.

 

tuckshop|tuck-shop

1. n, sl: сладкарница.

 

tuesday

1. n, вторник.

 

tufa|tuff

1. n, геол: туф (шуплеста варовита скала).

 

tuft

1. n, снопче, кичурче, туфа;
2. пискюл;
3. козя брадичка.
II. v, 1. раста на кичури/туфи;
2. украсявам с/връзвам на пискюли.

 

tufty|tufted

1. а, растящ на/образуващ снопчета/туфи;
2. кичест.

 

tug

1. v, (-gg-) дърпам силно, тегля, влача, дръпвам (at);
2. возя на буксир;
3. мъча се, напъвам се.
II. n, 1. дърпане, теглене;
2. теглещо усилие/тласък;
3. буксир.
T-of-war - сп: теглене на въже.

 

tugboat|tug-boat

1. n, буксир, влекач.

 

tuition

1. n, обучение;
2. такса за обучение (и T-fee).

 

tulip

1. n, бот: лале (Tulipa)

 

tulle

1. n, текст: тюл.

 

tumble

1. v, (пре)катурвам (се), падам (след като съм се спънал);
2. премятам се, правя акробатически номера;
3. въртя се/търкалям се в леглото;
4. разрошвам (коса), довеждам до безпорядък;
5. хвърлям се, скачам в.
II. n, 1. падане, (пре)катурване;
2. премятане, търкаляне, салто;
3. безпорядък.
T in/home - разг: лягам да спя.
T to - sl: разбирам, досещам се, забелязвам.

 

tumbled

1. a, неоправен (за легло).

 

tumbledown|tumble-down

1. a, порутен, запуснат.

 

tumbler

1. n, акробат, гимнастик;
2. висока чаша, бокал;
3. тех: обръщач, реверсивен механизъм;
4. вид гълъб, който се превърта във въздуха при летене.

 

tumbrel|tumbril

1. n, вид покрита двуколка;
2. фермерска каруца за тор/боклук и пр.
3. ист. колата, с която осъдените били отвеждани до гилотината.

 

tumefy|tumefaction|tumescence

1. v, мед: подувам се, отичам;
2. причинявам оток.
tumefaction/tumescence, n.

 

tumid|tumescent

1. a, подут, отекъл;
2. издут (за платно и пр.);
3. прен: надут, помпозен.

 

tummy

1. n, разг. дет: коремче, тумбаче.

 

tumour|tumor

1. n, оток, подутина;
2. тумор.

 

tump

1. n, (диал.) могилка, хълмче.
II. v, загърлям (при окопаване).

 

tumult

1. n, шум, врява, глъчка;
2. безредици, метеж;
3. (силно) вълнение, тревога, възбуда.

 

tumultuary|tumultuous

1. а, шумен, безреден, недисциплиниран;
2. разбъркан, безразборен;
3. буен, възбуден.

 

tumulus|tumuli

1. n, (pl. -li) (праисторическа) гробна могила.

 

tun

1. n, голяма бъчва.
II. v, (-nn-) наливам/съхранявам в бъчва.

 

tuna

1. n, зоол: риба тон (Thunnus);
2. бот: вид дива круша с бодливи клони (Opuntia tuna).

 

tunable

1. a, който може да се настрои;
2. = tuneful.

 

tune

1. n, мелодия, мотив, напев;
2. тон, звук;
3. муз: строй;
4. прен: хармония, съгласие.
II. v, 1. настройвам, акордирам (up);
2. нагласям, приспособявам;
3. звуча, издавам звук.

 

tuneful

1. а, мелодичен, хармоничен;
2. звучен, музикален.

 

tuneless

1. а, немелодичен, незвучен;
2. прен: безжизнен, глух (глас).

 

tuner

1. n, акордьор;
2. рад: механизъм за настройване на приемника.

 

tuneup|tune-up

1. n, настройване, привеждане в изправност.

 

tungsten

1. n, хим: волфрам (W).

 

tunic

1. n, ист: туника;
2. блуза, рубашка;
3. куртка, кител;
4. биол: покривка, външна обвивка.

 

tunica|tunicate

1. n, биол: покривка, обвивка, мантия.
tunicate, a.

 

tuning

1. n, настройка.
II. pres.p. от tune.
Т-fork - муз: камертон.

 

tunisian

1. а, туниски.
II. n, тунизиец.

 

tunnel

1. n, тунел;
2. мин: галерия;
3. подземен ход на животно;
4. комин, димоход.
II. v, 1. пробивам/прокарвам тунел;
2. правя си подземни ходове (за животно).
Т vision - ограничено зрително поле.

 

tunny

1. n, вж. tuna, 1.

 

tup

1. n, овен;
2. тех: главата на чук, топуз.

 

tuque

1. n, плетена вълнена шапка.

 

turban

1. n, тюрбан, чалма.

 

turbary|turfary

1. n, торфено блато;
2. право да се добива торф.

 

turbid|turbidity

1. а, мътен, размътен (за течност);
2. гъст (за дим);
3. замъглен, объркан.
turbidity, n.

 

turbinate

1. a, конусовиден (черупка на охлюв);
2. спираловиден (и анат. зa костица).

 

turbot

1. n, зоол: калкан (Scophthalmus maximus).

 

turbulent|turbulence

1. a, бурен, развълнуван;
2. шумен, буен, необуздан;
3. физ: турбулентен (движение).
turbulence, n.

 

turd

1. n, вулг: лайно

 

tureen

1. n, супник.

 

turf

1. n, чим;
2 трева, тревна площ;
3. торф.
II. v, покривам с чимове.
T out - sl: изхвърлям, изгонвам.
the T - състезателната писта на хиподрум, прен: конни надбягвания.

 

turfite|turfman

1. n, постоянен посетител на конни състезания.

 

turfy

1. a, покрит с чимове, затревен, тревист;
2. торфен.

 

turgid|turgidity

1. а, подут, издут, подпухнал;
2. надут, високопарен.
turgidity, n.

 

turk

1. n, турчин;
2. ряд: мохамеданин.

 

turkey

1. n, зоол: пуйка (Meleagris galopavo);
2. амер. sl: неуспех, провал (особ. за пиеса).
II. n, (cap.) Tурция.
T carpet - персийски килим.
T buzzard - зоол: американски лешояд (Cathartes aura).

 

turkish

1. а, турски.
II. n, турски език.
T delight - локум.

 

turkoman|turkmen

1. a, туркменски.
II. n, 1. туркменец;
2. туркменски език.

 

turmeric

1. n, бот: куркума (Curcuma longa).
T paper - хим: вид лакмусова хартия (за основи).

 

turmoil

1. n, шум, смут, бъркотия, вълнение.

 

turn

1. v, въртя (се), завъртам (се);
2. обръщам (се), преобръщам (се);
3. превръщам (се);
4. превеждам (into);
5. ставам (като спомагателен глагол).
II. n, 1. въртене, оборот;
2. обръщане, поворот;
3. завой;
4. промяна, изменение на състоянието;
5. ред, поредност;
6. услуга;
7. кратка разходка/пътуване;
8. кратък период/промеждутък от време;
9. витка (въже на макара);
10. pl: менструация.
out of T - не по ред.
to do smb. a good/ill T - правя добра/лоша услуга.
to go for a T - излизам на разходка.
T upside down - преобръщам, обръщам с главата надолу.
to T red - почервенявам.
T about - обръщам се кръгом, на 180 градуса.
T on/off - включвам/изключвам.

 

turnabout

1. n, обръщане, обрат;
2. отвръщане със същото;
3. промяна на възгледите, преминаване на другата страна;
4. амер: въртележка.

 

turnagain

1. n, припев.

 

turncoat|turnback

1. n, ренегат, изменник.

 

turncock

1. n, тех: спирателен кран.

 

turndown|turn-down

1. а, обръщаeм, който се носи обърнат (за яка).
II. n, 1. обърната яка;
2. отказ, отказана стока и пр.;
3. икон: спад.

 

turned

1. a, обърнат, преобърнат;
2. направен на струг;
3. прокиснал.
II. p.p. от turn.
T comma - печ: обърната запетая.
Т-on - амер: имащ усет за новото/модното.

 

turner

1. n, стругар;
2. амер: гимнастик.

 

turnery

1. n, стругарство;
2. стругарски изделия/работилница.

 

turning

1. n, въртене, обръщане;
2. завой, отклонение (на път);
3. превръщане;
4. оран;
5. струговане, стругарска работа.
II. pres.p. от turn.
Т-point - 1. обрат, повратна точка; 2. криза.

 

turnip

1. n, бот: ряпа (Brassica rapa);
2. ост. sl: джобен часовник с големи капаци.

 

turnkey

1. n, ключар, тъмничар.
II. а, готов за обитаване, "до ключ" (за жилище).

 

turnout|turn-out

1. n, събрание;
2. публика, посетители;
3. произведена продукция;
4. стачка, стачкуващ;
5. ставане (от леглото);
6. жп: стрелка, разклонение;
7. екипаж (заедно с конете);
8. екипировка, набор от дрехи, костюм.

 

turnover

1. n, прекатурване;
2. промяна, реорганизация;
3. икон: оборот;
4. сп: грешка, водеща до загуба на топката.

 

turnpike

1. n, бариера на път (за събиране на пътна такса).

 

turnround|turn-round

1. n, мор: поворот;
2. подготовка (на кораб) за обратния курс.

 

turnscrew|turn-screw

1. n, отвертка.

 

turnsole

1. n, бот: растение, което винаги е обърнато към слънцето;
2. средиземноморско растение (Chrozophora tinctoria) от което се добива виолетова боя.

 

turnspit

1. n, ист: слуга, който върти шишa докато се пече.

 

turnstile

1. n, въртяща се врата (вкл. и от хоризонтални пръчки) позволяваща преминаването само един по един;
2. мор: щурвал.

 

turnstone

1. n, зоол: птица-каменар (Arenaria).

 

turntable|turn-table

1. n, жп: обръщател, обръщателна платформа;
2. въртящият се диск на грамофон (върху който се слагат плочите).

 

turnup|turn-up

1. n, обърната яка, маншет и пр.;
2. маншет на панталони;
3. щастлив случай, неочакван късмет;
4. карта, обърната за коз.

 

turpentine

1. n, терпентин.
II. v, 1. разтварям в терпентин;
2. мажа/разтривам с терпентин.

 

turpitude

1. n, низост, подлост, злоба.

 

turquoise

1. n, тюркоаз;
2. тюркоазен цвят.

 

turret

1. n, куличка (на здание, замък);
2. оръдейна кула;
3. тех: револверна глава (на струг).

 

turtle

1. n, зоол: (обикн. Т dove) див гълъб, гургулица (Streptopelia).
2. зоол: морска костенурка (Testitudine).
to turn Т - мор: преобръщам се.

 

turtleneck|turtle-neck

1. n, поло яка, висока яка на пуловер.

 

tuscan

1. a, тоскански.
II. n, тосканец.

 

tush

1. int, (нетърпение, презрение) тц! пфу!
II. n, 1. кучешки зъб (на кон);
2. къс бивник (на слон, глиган и пр.).

 

tusk|tusked

1. n, бивен зъб, бивник (на слон, морж и пр.).
II. v, удрям/ранявам с бивник.
tusked, a.

 

tussive|tussal

1. a, мед: предизвикван от/придружен с кашлица.

 

tussle

1. v, бия се, боря се (with - с).
II. n, бой, борба, свада, стълкновение.

 

tussock

1. n, туфа, купчинка (трева).

 

tut

1. int, (неодобрение, досада и пр.) уф! пфу!

 

tutelage

1. n, настойничество, опекунство;
2. положение на подопечен.

 

tutelar|tutelary

1. а, настойнически, опекунски;
2. покровителски.

 

tutor

1. n, домашен учител, възпитател;
2. ръководител на група студенти;
3. амер: младши университетски преподавател;
4. юр: опекун.
II. v, 1. уча, обучавам;
2. ръководя, наставлявам;
3. давам частни уроци.
to T oneself - сдържам се, обуздавам чувствата си.

 

tutorial

1. a, настойнически, опекунски;
2. ръководен.
II. n, 1. консултация (при преподавателя);
2. ръководство за обучение, учебна игра;
3. период на обучение в колеж.

 

tutorship|tutorage

1. n, длъжност на ръководител/наставник;
2. опекунство, настойничество;
3. такса за обучение.

 

tutsan

1. n, бот: жълт кантарион.

 

tuttifrutti|tutti-frutti

1. n, (ит.) сладолед с плодове;
2. фруктова салата.

 

tuxedo|tux

1. n, амер: смокинг.

 

twaddle

1. n+v, глупости, празни приказки, плещене.

 

twain

1. n, поет. ост: два, двама;
2. двойка, чифт.
in T - на две, наполовина.

 

twang

1. n, звук на опъната струна;
2. носов говор/изговор.
II. v, 1. дръпвам силно струна;
2. дрънча/издрънчавам (за опъната струна);
3. изговарям носово.

 

twas

1. съкр. от it was.

 

tweak

1. v, щипвам, ощипвам;
2. дръпвам (за носа, ухото и пр.).
II. n, щипване, ощипване.

 

twee

1. а, разг: хубавичък, сладичък.

 

tweed

1. n, текст: туид, щрайхгарен вълнен плат (обикн. меланж);
2. pl: костюм от туид.

 

tween

1. съкр. от between.

 

tweeny

1. n, ост: момиче, помагащо в кухнята и в къщната работа.

 

tweet

1. v+n, чуруликам, цвърча, писукам.

 

tweezer

1. v, хващам/скубя с пинцети.
II. n, pl: пинцети (и a pair of Т ).

 

twelfth

1. num. ord, дванадесети.
II. n, дванадесета част, една дванадесета.
T-day - църк: Богоявление.
T-night - нощта срещу Богоявление.

 

twelve

1. num. card, дванадесет.
the T - църк: дванадесетте апостоли.

 

twelver

1. n, разг: шилинг.

 

twenties

1. n, pl: двадесетте години (на всеки век);
2. възраст между 20 и 29 години.

 

twentieth

1. num. ord, двадесети;
II. n, една двадесета (част).

 

twenty

1. num. card, двадесет.

 

twere

1. съкр. от it were.

 

twerp|twirp

1. n, sl: простак, некадърник.

 

twice

1. adv, два пъти, дваж;
2. двойно.
to think Т - премислям, помислям добре.
T as much - два пъти повече.

 

twicelaid|twice-laid

1. а, направен от остатъци/вторични суровини.

 

twicetold|twice-told

1. а, всеизвестен, изтъркан, банален.

 

twiddle

1. v, въртя с пръсти, въртя из ръцете си.
II. n, 1. въртене (на палци, пръсти);
2. заврънкулка.
T one's thumbs - безделнича.

 

twiddler

1. n, безделник.

 

twig

1. n, вейка, клонка, клонче;
2. анат: разклонение на нерв.
II. v, (-gg-) 1. sl: схващам, загрявам;
2. забелязвам, наблюдавам.
III. n, sl: мода, стил.

 

twiggy

1. а, силно разклонен (за клон).

 

twilight

1. n, здрач, полумрак, сумрак, дрезгавина;
2. неяснота.

 

twill

1. n, текст: плат с диагонална сплитка.
II. съкр. от it will.

 

twin

1. n, (обикн. pl.) близнак;
2. двойник, пълно подобие;
3. чифт.
II. v, (-nn-) 1. раждам близнаци;
2. слагам на двойки, чифтосвам.
III. a, двоен, сдвоен, съставен от две еднородни части.

 

twine

1. n, канап, връв;
2. усукване, сплитане;
З. извивка, извитост.
II. v, 1. вия, увивам, плета, сплитам;
2. преплитам (ръце);
3. увивам (се) около нещо, обкръжавам.

 

twinge

1. n, силна/внезапна болка, щракване, пробождане;
2. пристъп;
3. угризение.
II. v, изпитвам/предизвиквам внезапна болка.

 

twinkle

1. v, трепкам, блещукам (светлина и пр.);
2. примигвам;
3. блестя, искря (за очи).
II. n, 1. трепкане, блещукане;
2. мигане, примигване;
3. миг.

 

twinkling

1. n, трепкане, блещукане;
2. бързо (неуловимо) движение;
3. момент, миг.
II. pres.p. от twinkle.
in a T/in the T of an eye - докато мигнеш.

 

twirl

1. v, завъртам (се), въртя (се) бързо (и с round);
2. усуквам.
II. n, 1. въртене, завъртане;
2. вихър;
3. завъртулка (при писане).

 

twist

1. v, засуквам, усуквам, извивам (пране);
2. вия (се), извивам (се) (напр. път);
3. скръствам (ръце);
4. изкривявам, изопачавам;
5. разг: измамвам.
II. n, 1. извивка, изкривяване;
2. извиване, извъртане;
3. нещо увито, пакет;
4. изкривяване, изопачаване;
5. изкълчване;
6. характерна особеност;
7. разг: измама;
8. туист (танц).
T up - увивам (лист на тръбичка).

 

twister

1. n, текст: пресуквач, машина за пресукване;
2. смерч, торнадо;
3. разг: лъжец, измамник, лъжа;
4. разг: задача/въпрос който те поставя в задънена улица.

 

twisty

1. а, усукан, с много извивки;
2. разг: нечестен, непочтен.

 

twit

1. v, (-tt-) упреквам, укорявам, натяквам (with, about);
2. надсмивам се, закачам се.
II. n, 1. укор, упрек;
2. закачка, подигравка;
3. амер: нервност, нервно състояние.

 

twitch

1. v, дръпвам, подръпвам (at);
2. получавам тик, мърдам уши (за животно).
II. n, 1. тик, трепване, конвулсия;
2. внезапно (по)дръпване/издърпване.
III. n, бот: пирей, троскот.

 

twitter

1. v, цвърча, чуруликам;
2. прен: говоря нервно/припряно.
II. n, 1. цвъртене, чуруликане;
2. възбуда, вълнение, припряност.

 

two

1. num. card, двe.
II. n, 1. двама, двойка, чифт;
2. pl: втори номер/размер.
T by T - по двойки.
in T - на две, наполовина.

 

twobit|two-bit

1. n, амер. разг: монета от 25 цента;
2. прен: нещо дребно/евтино.

 

twobyfour|two-by-four

1. а, амер. прен: незначителен, маловажен.

 

twoedged|two-edged

1. а, двуостър, с две остриета;
2. прен: двусмислен.

 

twofaced|two-faced|two-tongued

1. а, с две лица (за плат);
2. двуличен, неискрен.

 

twofisted|two-fisted

1. а, диал: несръчен, непохватен;
2. амер: силен, як, енергичен.

 

twofold

1. а, двоен, удвоен;
2. от две части.
II. adv, двойно.

 

twopence

1. n, два пенса;
2. прен: дреболия.

 

twopenny

1. а, който струва два пенса;
2. прен: евтин, без стойност.
II. n, 1. ост: вид евтина бира;
2. sl: глава, кратуна.
T tube - sl: Лондонското метро.

 

twoply|two-ply

1. а, двоен (напр. за конец);
2. двупластов.

 

twosome

1. n, двама души, двойка;
2. игра/танц за двама;
3. (среща) на четири очи.

 

twotime|two-time

1. v, sl: лъжа, мамя, изневерявам на.

 

twoway|two-way

1. a, двупосочен;
2. двустранен, взаимен.
T switch - тех: комутатор.

 

tycoon

1. n, разг: индустриален магнат;
2. ист: обръщение, използувано от чужденците към японски шогун.

 

tyke|tike

1. n, презр: куче, пес;
2. диал: грубиян, невъзпитан човек.

 

tympanum|tympana

1. n, (pl. -na) aнaт: (барабанна кухина в) средното ухо;
2. муз: тимпан;
3. арх: тимпан.

 

type

1. n, тип, вид (и биол.);
2. типичен представител/образец;
3. символ, модел за;
4. изображение на медал/монета;
5. печ: шрифт.
blood Т - кръвна група.
II. v, 1. типичен съм, символизирам;
2. пиша на машина.

 

typefounder|type-founder

1. n, печ: букволеяр.

 

typescript

1. a, машинописен.
II. n, документ/текст, написан на пишеща машина.

 

typesetter|type-setter

1. n, печ: словослагател;
2. печатарска машина, линотип.

 

typewriter|typewrite|typewritten

1. n, пишеща машина;
2. ряд: машинописка.
typewrite, v.
typewritten, a.

 

typhoid

1. n, мед: всяка болест, подобна на тиф;
2. коремен тиф (и T fever).
II. attr, тифозен.

 

typhoon

1. n, тайфун.

 

typhous|typhoidal

1. a, тифозен.

 

typhus

1. n, мед: тиф.

 

typical|typic

1. a, типичен (of - за);
2. биол: видов, специфичен за вида;
З. символичен.

 

typify

1. v, типичен представител съм;
2. представям, изобразявам, служа за образец;

 

typing|typist

1. n, писане на машина.
T-paper - хартия за писане.
typist, doer.

 

typography|typographer|typographic|typographical

1. n, книгопечатане;
2. печатарско оформление.
typographer, doer.
typographic(al), a.

 

tyrannize

1. v, тиранизирам.

 

tyranny|tyrannical|tyrannous

1. n, тирания, деспотизъм.
tyrannical, -nous, a.

 

tyrant

1. n, тиран(ин), деспот.

 

tyre

1. n, външна гума (на автомобил/велосипед и пр.).

 

tyrolean|tyrolese

1. а, тиролски.
II. n, тиролец.

 

tyrrhene|tyrrhenian

1. a, етруски.
II. n, етруск.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Find free glossaries at TranslationDirectory.com

Find free dictionaries at TranslationDirectory.com

Subscribe to free TranslationDirectory.com newsletter

Need more translation jobs from translation agencies? Click here!

Translation agencies are welcome to register here - Free!

Freelance translators are welcome to register here - Free!

Submit your glossary or dictionary for publishing at TranslationDirectory.com

Free Newsletter

Subscribe to our free newsletter to receive news from us:

 

Menu

Use More Dictionaries
Use Free Glossaries
Use Free Translators
Use Free Software
Submit Your Dictionary
Post Translation Job
Find Freelance Translators
Read Translation Articles
Register Translation Agency
Submit Your Resume
Obtain Translation Jobs
Visit Language Job Board
Subscribe to Free Newsletter
Buy Database of Translators
Obtain Blacklisted Agencies
Vote in Polls for Translators
Advertise Here
Read our FAQ
Read Testimonials
Admire God's Creations
Use Site Map

Advertisements

translation directory

christianity portal
translation jobs


 

 
Copyright © 2003-2018 by TranslationDirectory.com
Legal Disclaimer
Site Map