English-Bulgarian Dictionary Free dictionaries at TranslationDirectory.com. translation job
Home Free Glossaries Free Dictionaries Post Your Translation Job! Free Articles Jobs for Translators

English-Bulgarian Dictionary
(Starting with "S")

By Willy Obretenov
Become a member of TranslationDirectory.com at just $8 per month (paid per year)


Advertisements:Use the search bar to look for terms in all glossaries, dictionaries, articles and other resources simultaneously

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Zsabbatarian

1. а, съботянски.
II. n, съботянин.

 

sabbath

1. n, шабат, събота (у евреите);
2. неделя (у протестантите);
3. почивен ден, време за почивка.
witches' S - нощно сборище на вещици.
S school - неделно училище.

 

sabbatic|sabbatical

1. а, съботен (у евреите);
2. неделен (у протестантите).
S year - 1. библ: всяка седма година;
2. свободна от лекции година за университетски професор (една на всеки седем).

 

sable

1. n, зоол: самур (Mustella/Martes zibellina);
2. caмурова кожа.
II. attr, самуров.
III. a, черен, траурен, мрачен.
IV. n, 1. черен цвят;
2. pl: траур.
his S Majesty - Дяволът.

 

sabot

1. n, (фр.) сабо, дървена обувка.

 

sabotage

1. n+v, (фр.) саботаж, саботирам.

 

sabra

1. n, евреин, роден в Израел (не имигрант).

 

sabre|saber

1. n, сабя;
2. кавалерист;
3. рl: кавалерия.
II. v, посичам, съсичам, ранявам (със сабя).

 

sabrerattle|sabre-rattle

1. v, дрънкам с оръжие, заплашвам с войнa.

 

sabretooth|sabre-tooth

1. n, саблезъб тигър (предисторичeско животно, също Sed tiger или Sed lion).

 

sabulous

1. a, песъчлив.

 

sac

1. n, анат: торбичка;
2. кухина, алвеола.

 

saccharine|saccharin|saccharic

1. n, захарин (и saccharin);
II. a, 1. захарен, захарист;
2. прен: сладникав.
S acid - хим: захарна киселина.

 

saccharose

1. n, хим: захароза, тръстикова захар.

 

sacerdotal

1. а, свещенически, жречески.

 

sachem|sagamore

1. n, индиански вожд;
2. прен: важна особа.

 

sachet

1. n, (фр.) (торбичка с) ароматни билки (напр. лавандула);
2. ароматен прах, съхраняван в такава торбичка.

 

sack

1. n, торба, чувал, сак;
2. рокля/палто сак;
3. разг: чаршафи, спален чувал.
II. v, 1. слагам в чувал(и);
2. разг: уволнявам, изхвърлям.
III. v, 1. грабя, плячкосвам;
2. предавам на плячкосване.
IV. n, плячкосване, разграбване, грабеж.
V. n, ост: вид бяло (испанско) вино.
to get the S - бивам уволнен.
to put to S - разграбвам.

 

sackbut

1. n, ист: примитивен духов инструмент, приличащ на тромбон.

 

sackcloth|sacking

1. n, зебло, кеневир;
2. библ: власеница.

 

sackful

1. n, чувал (мярка за вместимост);
2. пълен чувал с.

 

sacral

1. a, обреден, сакрален;
2. анат: кръстен, на кръста.

 

sacrament|sacramental

1. n, рел: тайнство, причастие;
2. нещо, притежаващо религиозно значение или мистична сила;
3. клетва.
sacramental, a.

 

sacrarium|sacraria

1. n, (pl. -ria) (лат.) светилище, светая светих.

 

sacred|sacredness

1. а, свят, свещен;
2. неприкосновен;
3. посветен (to).
S music - религиозна/ църковна музика.
sacredness, n.

 

sacrifice

1. n, жертвоприношение;
2. жертва, жертвуване;
II. v, 1. извършвам жертвоприношение;
2. принасям в жертва.
the last/great S - смърт в бой за родината.
to sell at a S - продавам на загуба.

 

sacrificial

1. а, жертвен.

 

sacrilege|sacrilegious

1. n, светотатство, кощунство.
sacrilegious, a.

 

sacring

1. n, рел: освещаване на дарове;
2. посвещаване, коронясване на епископ.

 

sacrist|sacristan

1. n, църк: пазител на светите одежди и утвари;
2. разг: клисар.

 

sacristy

1. n, църк: ризница.

 

sacrosanct

1. а, свещен, неприкосновен.

 

sacrum|sacra

1. n, (pl. -s, -ra) анат: сакрум, кръст (съставна кост в долната част на гръбначния стълб).

 

sad

1. а, тъжен, натъжен, печален;
2. нерадостен, скръбен;
3. клисав (хляб);
4. тъмен, мрачен (цвят, колорит);
5. ост: сериозен.
in S earnest - съвършено сериозно.
S-iron - (голяма/тежка) ютия.

 

sadden

1. v, натъжавам (се), нажалявам (се), опечалявам (се).

 

saddle

1. n, седло, самар;
2. геол: свод, седловина;
3. тех: шейна, супорт (на струг), гнездо (на клапан), подложка, стъпка.
II. v, 1. оседлавам (up);
2. качвам се на седлото;
3. натоварвам, обременявам (with).
in the S - 1. на кон, яхнал;
2. на власт съм, работя с увлечение.

 

saddleback

1. n, геогр: седловина;
2. арх: покрив с два фронтона.
II. a, 1. седловинен, със седловина;
2. на гърба.

 

saddlebag|saddle-bag

1. n, (обикн. pl.) дисаги, чанта на колело;
2. тежка материя за килим.

 

saddlebow|saddle-bow

1. n, преден лък на седло.

 

saddlefast

1. a, стабилно държащ се на седлото.

 

saddlehorse|saddle-horse

1. n, кон за езда.

 

saddler

1. n, седлар, сарач;
2. амер: ездитен кон.

 

saddlery

1. n, седларство, сарачество;
2. сарачница;
3. сарaшко снаряжение, сбруя.

 

sadism|sadist

1. n, садизъм.
sadist, doer.

 

sadness

1. n, скръб, печал, униние.

 

safe

1. а, невредим, здрав (и читав);
2. в безопасност, запазен;
3. сигурен, надежден, безопасен;
4. спасен, избавен.
II. n, 1. сейф, огнеупорна каса;
2. кафез (за провизии), хладилник.
S conduct - 1. пропуск, открит лист; 2. охрана.

 

safecracker|safe-cracker

1. n, касоразбивач.

 

safeguard

1. n, гаранция, защита;
2. охрана;
3. предпазна мярка;
4. предпазител, предпазно устройство.
II. v, 1. гарантирам, защищавам (against);
2. предпазвам, охранявам.

 

safely

1. adv, безопасно, благополучно;
2. сигурно, със сигурност.

 

safety

1. n, безопасност, сигурност;
2. запазеност, непокътнатост.
S glass - нечупливо/нетрошливо стъкло.
S razor - самобръсначка.
S valve - 1. тех: предпазен вентил/клапан;
2. прен: отдушник.

 

safetybelt|safety-belt

1. n, спасителен пояс;
2. предпазен колан (на автомобил).

 

safetylock|safety-lock

1. n, секретна брава.

 

safetymatch|safety-match

1. n, (безопасна) кибритена клечка.

 

safetynut|safety-nut

1. n, тех: контрагайка.


 

safetypin|safety-pin

1. n, безопасна игла.

 

safflower

1. n, бот: шафранка, багрилен/див шафран (Carthamus tinctorius).

 

saffron

1. n, бот: жълт минзухар, шафран (Crocus sativus);
2. яркожълт цвят.
II. a, яркожълт, шафранен.

 

sag

1. v, (-gg-) хлътвам, вгъвам се;
2. вися, провисвам;
3. мъкна се, плета крака;
4. поевтинявам;
5. мор: отклонявам се от курса, отнасям се от вятъра.
II. n, 1. хлътване, вгъване;
2. изкривяване, провисване;
3. спадане на цените;
4. мор: дрейф, отнасяне от вятъра, oтклонение от курса.

 

saga

1. n, лит: сага, хроника;
2. сказание, преданиe.

 

sagacious|sagacity

1. а, проницателен, далновиден, прозорлив;
2. пресметлив, съобразителен;
3. умен (за животно).
sagacity, n.

 

sage

1. a, далновиден, мъдър, умен;
2. (често ирон.) учен, всезнаещ.
II. n, мъдрец.
III. n, бот: градински чай (Salvia officinalis).
S-green - a+n, сивозелен (цвят).

 

sagebrush|sage-brush

1. n, бот. амер: пелин (Artemisia).

 

saggar|sagger

1. n, капсула за изпичане на порцеланови изделия.

 

sagittal|sagittate|sagittated

1. а, стреловиден.

 

sagittarius

1. n, Стрелец (съзвездие и зодиакален знак).

 

sago

1. n, бот: сагова палма (и S palm);
2. саго, палмено нишесте.

 

sahib

1. n, инд: господин, господар;
2. oбръщение към европеец.

 

sail

1. n, корабно платно;
2. крило на вятърна мелница;
3. платноход(ка) (и S-boat).
under S - с опънати/вдигнати платна.
to hoist/make S - 1. вдигам платна;
2. прен: тръгвам си, изчезвам.
to shorten S - намалявам/свивам платната.
to strike/take in S - 1. свалям платната;
2. прен: признавам се за неправ/победен.
S ho! - мор: вижда се кораб!
II. v, 1. пътувам с/управлявам (платноход);
2. нося се, движа се плавно.
S in - намесвам се, вземам мерки.

 

sailcloth|sail-cloth

1. n, брезент, материал за платна.

 

sailer

1. n, платноход, кораб с платна.
good S - бързоходен платноход.

 

sailfish

1. n, зоол: вид риба меч (Istiophorus).

 

sailing

1. n, плаване, навигация;
2. ветроходство;
З. тръгване, отплаване.
II. a, ветроходен.
III. pres.p. от sail.
S orders - инструкции към капитана преди отплаване.

 

sailingmaster|sailing-master

1. n, мор: щурман;
2. шкипер, капитан на ветроходен съд.

 

sailor

1. n, моряк, матрос;
2. мореплавател.
II. attr, моряшки.

 

sailoring

1. n, моряшки живот/дейност.

 

sainfoin

1. n, бот: еспарзета (Onobrychis viciaefolia).

 

saint

1. n, светец (и прен.), светия.
II. v, канонизирам, почитам като светец.
III. a, (пред име) свети (често съкратено - St).

 

sainthood

1. n, святост;
2. събир: светци, светии.

 

saintly|saintlike

1. а, свят, непорочен, безгрешен;
2. като (на) светец.

 

sake

1. n, японска оризова ракия.
II. n, for the S of, for smb's S - за, заради, в интерес на.
for God's S! - за Бога!

 

saker

1. n, зоол: вид голям сокол (Falco sacer);
2. ост. воен: малко оръдие, използувано през XVII век.

 

sal

1. n, хим. фарм: сол.
S volatile - алкохолен разтвор на амониев карбонат със силна амонячна миризма.

 

salaam

1. n+v, (араб.) селям, източен поздрав;
2. темане, поклон.

 

salable|saleable

1. а, амер: който може да се продаде, който се търси.

 

salacious|salacity

1. а, похотлив, сластолюбив;
2. неприличен, непристоен.
salacity, n.

 

salad

1. n, салата.
II. attr, за салата;.
S dressing - подправка за салата.

 

salamander

1. n, зоол: дъждовник, саламандър;
2. прен: който може да понася голяма жега.

 

salariat

1. n, събир: служители на заплата.

 

salary

1. n, заплата.
II. v, плащам заплата на.

 

sale

1. n, продажба, продан;
2. търг;
3. разпродажба.
for S - продава се.

 

salesgirl|saleslady|saleswoman

1. n, продавачка (в магазин).

 

salesman

1. n, (pl. -men) продавач (в магазин);
2. търговски пътник, комисионер.

 

salesmanship

1. n, търговски похват, изкуство да се привличат купувачи.

 

salework

1. n, стока за продан;
2. небрежна работа.

 

salicylic

1. а, хим: салицилов.

 

salience

1. n, очебийност, изтъкнатост;
2. изпъкналост, издутина.

 

salient

1. a, очебиен, очевиден;
2. изпъкващ, забележителен.
II. n, издаденост, релеф.

 

saliferous

1. a, геол: съдържащ сол (за пласт).

 

salina

1. n, (um.) солено блато, солена почва;
2. солна мина.

 

saline

1. a, солен;
2. солев, съдържащ соли.
II. n, 1. солено езеро, солен извор;
2. мед: физиологичен разтвор;
3. хим: сол.

 

saliva

1. n, слюнка.

 

salivary

1. а, физиол: слюнчен, на слюнката.

 

salivate|salivation

1. v, мед: отделям слюнка;
2. предизвиквам отделяне на слюнка.
salivation, n.

 

sallet

1. n, ист: лек шлем.

 

sallow

1. а, жълтеникав, бледен, нездрав.
II. n, 1. бот: ива (Salix caprea);
2. върбова фиданка.

 

sally

1. n, воен: внезапно нападение за излизане от обсада;
2. разходка/екскурзия извън града;
3. изблик (на гняв и пр.).
II. v, 1. воен: нападам внезапно от обсадa (out);
2. излизам, отправям се (forth, out).
S lunn - вид сладка кифла.
S-port - воен: врата в укрепление за внезапни нападения при обсада.

 

salmagundi

1. n, (фр.) готв: ястие от кълцано месо, аншуа и зеленчуци.
2. прен: смесица, сбирщина.

 

salmi

1. n, (фр.) готв: рагу от дивеч.

 

salmon

1. n, (pl. без изменение) зоол: сьомга (Salmo salar);
2. (и S-pink) розово-оранжев цвят (на месото на сьомга).
S trout - зоол: балканска пъстърва (Salmo trutta).

 

salon

1. n, (фp.) салон, приемна зала;
2. литературен салон.
III. attr, салонен.

 

saloon

1. n, салон, обща зала (в параход, хотел и пр.);
2. aмер: кръчма, пивница, бар;
3. жп вагон без купета.
S-keeper - амер: съдържател на пивница/бар.
S deck - мор: пасажерски кабини за I класа.

 

salsify

1. n, бот: козя брада, брадица (Tragopodon).

 

salt

1. n, сол (и хим. и готварска);
2. разг: остроумие.
II. а, 1. солен, осолен;
2. живеещ/растящ в солена вода.;
3. разг: твърде скъп.
III. v, 1. соля, посолявам, насолявам, (и с away, down);
2. осолявам (за консервиране).

 

saltation

1. n, скачане, подскачане, скок;
2. биол: мутация.

 

saltatory|saltatorial

1. а, пригоден за скачане;
2. скачащ, движещ се на скокове;
3. скокообразен, внезапен.

 

saltbox|salt-box|salt-cellar

1. n, солница;
2. амер: къща с два етажа отпред и един отзад.

 

saltbush

1. n, бот: лобода (Atriplex).

 

saltcake|salt-cake

1. n, хим: натриев сулфат.

 

saltern|salt-works

1. n, солница, инсталация/мина за производство на сол.

 

saltine

1. n, амер: тънка солена бисквита.

 

saltpan|salt-pan|salt-pit

1. n, солено езеро, солница.

 

saltpetre

1. n, хим: селитра.

 

saltwater|salt-water

1. а, морски, соленоводен.

 

saltwort

1. n, бот: вълмо, корай (храст с бодливи листа, Salsola kali).

 

salty

1. a, солен;
2. солен, пикантен, леко нецензурен;
3. остроумен.

 

salubrious|salubrity

1. а, здрав, здравословен.
salubrity, n.

 

salutary

1. a, полезен, благотворен;
2. здравословен, лечебен.

 

salutation

1. n, поздрав, приветствие;
2. формално приветствие в началото на писмо.

 

salutatorian

1. n, амер: втори по успех;
2. випусник, който произнася словото на края на годината.

 

salutatory

1. а, поздравителен, приветствен.
II. n, амер: поздравително слово.

 

salute

1. v, поздравявам, приветствувам;
2. воен: отдавам чест;
3. срещам, посрещам.
II. n, 1. поздрав, приветствие;
2. воен: салют, отдаванe чест.

 

salvage

1. n, спасяване на имущество (при пожар, корабокрушение и пр.);
2. спасеното имущество;
3. изваждане на потънали кораби;
4. воен: трофей, събиране на трофеи.
II. v, 1. спасявам от унищожение/пленяване;
2. воен: събирам трофеи, оръжие и пр. от бойното поле;
3. sl: крада, присвоявам.

 

salvation

1. n, спасение, избавление.
S Army - Армия на Спасението (религиозно-благотворителна организация).

 

salve

1. n, мехлем;
2. успокоително средство/влияние.
II. v, 1. намазвам с мехлем, лекувам;
2. успокоявам (съвест), изглаждам (противоречия).
III. v, = salvage.

 

salver

1. n, поднос, табла.

 

salvia

1. n, бот: конски босилек, какула (Salvia splendens).

 

salvo

1. n, воен: оръдеен залп, салют;
2. изблик, взрив (от аплодисменти);
3. групов парашутен скок.
II. n, 1. резерва, уговорка, условие;
2. извъртане, несъществено оправдание.

 

salvor

1. n, спасителен кораб;
2. човек, участващ в спасяване (на кораб, имущество и пр.).

 

samara

1. n, бот: семе (на бряст и пр.) което хвърчи с въртене при падането си.

 

samarium

1. n, хим: самарий (Sm).

 

sambar|sambur

1. n, зоол: индийски елен (Cervus unicolor).

 

sambo

1. n, потомък на смесен брак между индианец и негър.
II. n, сп: самбо(вид борба).

 

same

1. pron+a, същият, един и същ, еднакъв;
2. еднообразен.
II. pron+n, едно и също, все същото;
2. юр. търг: гореспоменат.
III. adv, също (така), по същия начин.
it is all the S for me - все ми е едно.

 

sameness

1. n, еднаквост, тъждественост, идентичност;
2. еднообразие.

 

samisen

1. n, муз: японска триструнна китара.

 

samite

1. n, ост: златотъкан брокат.

 

samlet

1. n, млада сьомга.

 

samp

1. n, амер: качамак.

 

sampan

1. n, плоскодънна китайска лодка.

 

samphire

1. n, бот: крайморска салата, морски копър (Crithmum maritimum).

 

sample

1. n, проба, мостра, образец;
2. шаблон, модел.
II. v 1. вземам проба от;
2. избирам образец;
3. подбирам, сравнявам.
to be up to S - отговаря на мострата.
as per S - съгласно образеца.

 

sampler

1. n, изпробвач, дегустатор;
2. амер: сборник oт откъси, албум с мостри;
3. парче плат бродирано с различни шевове като помагало за начинаещи в бродерията.

 

sampling

1. n, взимане на проби/образци.
2. самата проба.
II. pres.p. от sample.
.

 

sanative|sanatory

1. а, целебен, лечебен.

 

sanctify|sanctified|sanctification

1. v, освещавам, придавам святост на;
2. очиствам от греха;
3. обявявам за правилно/свещено.
sanctified, a.
sanctification, n.

 

sanctimonious|sanctimony

1. а, лицемерен, престорено набожен.
sanctimony, n.

 

sanction

1. n, разрешение;
2. oдобрение, поддръжка;
3. санкция, наказателни мерки;
4. утвърждаване, ратификация.
II. v, 1. санкционирам;
2. утвърждавам, ратифицирам;
3. одобрявам, разрешавам.

 

sanctity

1. n, святост;
2. нерушимост, неприкосновеност;
З. pl: свещени задължения.

 

sanctuary

1. n, светилище, олтар;
2. свещено място/сграда;
3. убежище, резерват.

 

sanctum|sanctorum

1. n, (лат.) светилище, светая светих (и прен.);
2. разг: работен кабинет.

 

sand

1. n, пясък;
2. песъчинка;
3. pl: пясък, плаж, пясъчна пустиня;
4. пясъчен цвят.
II. v, 1. поръсвам с/заравям в пясък;
2. смесвам с/прибавям пясък;
3. чистя/шлифовам с пясък.
the Ss are running out - дните му са преброени.

 

sandal

1. n, сандал, каишка на сандал.
II. n, бот: сандалово дърво (и S-wood, Santalum album).

 

sandarac|sandarach

1. n, сандарак (смола от африканско хвойново дърво);
2. ост. минер: реалгар (арсенов сулфид).

 

sandbag|sand-bag

1. n, торба/торбичка с пясък, баластен чувал.
II. v, (-gg-) 1. укрепвам с пясъчни чували;
2. удрям/зашеметявам с пясъчно чувалче;
3. прен: принуждавам, сплашвам.

 

sandbank

1. n, пясъчна плитчина.

 

sandbar|sand-bar

1. n, пясъчен нанос/насип.

 

sandblast|sand-blast

1. n+v, тех: пясъчна струя (за почистване на камък и пр.).

 

sandblind|sand-blind

1. a, полусляп, недовиждащ.

 

sanded

1. a, посипан/покрит с пясък;
2. примесен с пясък.
II. p.p. от sand.

 

sanderling

1. n, зоол: трипръст пясъчник (птица от рода на бекасите, Crocethia alba).

 

sandfly

1. n, зоол: папатак (Phlebotomus papatasii);
2. хапеща мушица от рода Simulium.

 

sandhill|sand-hill|sand-dune

1. n, дюна.

 

sandman

1. n, дет: сънчо.

 

sandpaper

1. n+v, гласпапир, шкурка.

 

sandpiper

1. n, зоол: вид бекас (Arctitis hypolencos).

 

sandstone

1. n, минер: пясъчник.

 

sandwich

1. n, сандвич.
II. v, 1. правя сандвич;
2. поставям по средата, вмествам между.
III. attr, тех: многослоен.
S boards - рекламни плакати носени на гърба и гърдите от движещ се човек (S-man).
open S - единичен сандвич.

 

sandwort

1. n, бот: песъчарка (Arenaria).

 

sandy

1. a, пясъчен, песъчлив;
2. жълтеникавочервен, с пясъчен цвят.
II. n, разг: (прозвище за) шотландец.

 

sane

1. а, здравомислещ, нормален;
2. разумен, смислен.

 

sanforize

1. v, текст: правя несвиваем.

 

sangaree

1. n, сладко подправено разредено вино.

 

sanguinary

1. а, кървав;
2. кръвопролитен;
3. кръвожаден;
4. проклет.

 

sanguine

1. a, жизнерадостен, сангвиничен (характер);
2. пълнокръвен;
3. румен, налят с кръв.
II. v, поет: окървавявам, оцапвам/опръсквам с кръв.

 

sanguineous

1. a, кръвен, пълнокръвен;
2. кървавочервен.

 

sanitarian

1. a, хигиенист;
2. санитарен инспектор.

 

sanitary

1. a, чист, хигиеничен;
2. санитарен, здравен.
S towel - дамска превръзка.

 

sanitate|sanitize|sanitation

1. v, хигиенизирам, дезинфекцирам;
2. амeр: правя по-приемлив.
sanitation, n.

 

sanity

1. n, здрав разум, нормална психика;
2. уравновесеност, трезвост.

 

sap

1. n, бот: сок, мъзга;
2. бот: беловина;
З. прен: жизнени сокове.
II. v, (-pp-) 1. източвам соковете на (дърво);
2. прен: изсмуквам, изтощавам.
III. n, 1. воен: покрит окоп;
2. прен: подривна дейност.
IV. v, (-pp-) 1. копая окопи;
2. нападам от окоп;
3. подривам, подкопавам.
V. v+n, уч. sl: зубря.

 

sapgreen|sap-green

1. a+n, жълто-зелен (цвят).

 

sapid|sapidity

1. a, вкусен, приятен;
2. ароматен;
3. интересен, съдържателен.
sapidity, n.

 

sapient|sapience

1. a, мъдър, поучителен (обикн. ирон.).
sapience, n.

 

sapless

1. a, без сок, изсъхнал;
2. безжизнен, изтощен;
3. безинтересен, безсъдържателен.

 

sapling

1. n, фиданка;
2. юноша, младеж;
З. млада хрътка.

 

saponaceous

1. а, сапунен;
2. амер: мазнишки, подмазвачески.

 

saponify

1. v, хим: осапунвам (се).

 

sapor

1. n, вкус, аромат.

 

sapper

1. n, воен: сапьор.

 

sapphic

1. a+n, сафически, на Сафо;
2. лесбийски.
S verse - стих с три римувани реда, а четвъртият е неримуван.

 

sapphire

1. n, минер: сапфир.
II. attr, 1. сапфирен;
2. тъмно-син.

 

sapphism

1. n, лесбийство.

 

sappy|sappiness

1. a, сочен;
2. жизнен, пълен с енергия;
З. sl: глупав.
sappiness, n.

 

saprogenic|saprogenous

1. а, гнилостен (за бактерии).

 

sapwood|sap-wood

1. n, бот: беловина, току-що образувана дървесина.

 

saratoga

1. n, голям куфар, сандък за пътуване (и S-trunk).

 

sarcastic|sarcasm

1. a, саркастичен.
sarcasm, n.

 

sarcenet|sarsenet

1. n, текст: тънък копринен плат за подплата и пр.

 

sard|sardonyx

1. n, минер: вид кафяво-оранжев халцедон.

 

sardine

1. n, зоол: сардина, сардела (Sardinops sagax).

 

sardonic

1. а, сардоничен, зъл, циничен, язвителен.

 

sargasso

1. n, бот: саргасово водорасло (Sargassum).

 

sari|saree

1. n, (инд.) сари (женска дреха, наметало).

 

sark

1. n, (шотл.) ост: риза.

 

sarsaparilla

1. n, фaрм: тонизиращо средство (екстракт oт корените на вид тропическа лоза от рода Smilax)

 

sartorial

1. а, шег: шивачески, шивашки.

 

sartorius

1. n, анат: шивашки мускул.
II. n, известна марка везни и измервателни уреди.

 

sash

1. n, шарф (на офицер, орден);
2. широк платнен колан, пояс.
II. v, украсявам с шарф/лента.
III. n, 1. рамка на прозорец, прозорец с рамката;
2. плъзгащата се рамка на подвижен прозорец.
S-door - остъклена врата;
S-window - подвижен/повдигащ се прозорец.

 

sashay

1. v, амер. разг: нося се (елегантно, плавно);
2. ходя наперено, перча се.

 

sass

1. v+n, амер. разг: отвръщам дръзко/нахално.

 

sassafras

1. n, бот: дребно американско лаврово дърво (Sassafras albidum).
2. (тоник, приготвен от) ароматната кора на това дърво.

 

sassy

1. а, амер: дързък, нахален.

 

satanic|satanism

1. а, сатанински.
satanism, n.

 

satchel

1. n, ученическа чанта (за гръб).

 

sate

1. v, засищам, задоволявам (апетит и пр.);
2. пресищам (се).

 

sateen

1. n, текст: вид памучен сатен.

 

sateless

1. а, поет: ненаситен.

 

satellite

1. n, астр: спътник;
2. изкуствен спътник;
3. последовател, придружител, сателит.
II. attr, вторичен, второстепенен, придружаващ.

 

satiable

1. а, утолим, задоволим.

 

satiate

1. v, утолявам, засищам, насищам;
2. пресищам (ce).
II. a, 1. заситен;
2. преситен.

 

satiation

1. n, насищане, наситеност, насита;
2. пресищане.

 

satiety

1. n, насита, пресита.
to (the point of) S - до насита.

 

satin

1. n, текст: сатен, атлаз;
II. attr, 1. атлазен, сатиниран;
2. лъскав, гланцов.
III. v, гланцирам, сатинирам.

 

satinet|satinette

1. n, текст: сатинет.

 

satiny

1. а, като атлаз;
2. гладък, лъскав.

 

satiric|satirical|satire|satirist

1. а, сатиричен, саркастичен.
satire, n.
satirist, doer.

 

satirize

1. v, осмивам, пиша сатира (за).

 

satis

1. adv, (лат.) достатъчно.

 

satisfaction

1. n, задоволство, удовлетворение (at, with);
2. удоволствие;
3. изплащане на дълг, изпълнение на задължение.
to demand S - искам удовлетворение (или дуел).

 

satisfactory

1. a, задоволителен, сносен, адекватен;
2. хубав, приятен;
3. достатъчен.

 

satisfy

1. v, задоволявам, удовлетворявам;
2. харесвам се на;
3. отговарям, съответствувам (на изисквания);
4. утолявам (глад, жажда);
5. погасявам дълг, изпълнявам задължение;
6. убеждавам се (of, that).

 

saturate|saturation

1. v, пропивам/просмуквам се в;
2. напоявам с, накисвам в;
3. хим: насищам;
4. хим: неутрализирам;
5. прен: прониквам, оказвам силно влияние.
saturation, n.

 

saturday

1. n, cъбота.

 

saturnalia

1. n, pl. (лат.) сатурналии, тържества в чест на Сатурн в древния Рим.

 

saturnine

1. a, мрачен, навъсен, намръщен;
2. оловен, дължащ се на оловно отравяне.

 

saturnism

1. n, мед: оловно отравяне, сатурнизъм.

 

satyr

1. n, мит: сатир;
2. прен: развратник;
З. зоол: пеперуда от сем. Satyridae.

 

sauce

1. n, coc, подправка;
2. (нещо, което придава) пикантност;
3. наглост, дързост;
4. амер: плодово пюре;
5. амер. разг: спиртна напитка.
II. v, 1. гарнирам със сос, слагам сос на;
2. придавам пикантност.
to serve with the same S - отвръщам със същото.
S-box - разг: нахалник.

 

sauceboat|sauce-boat

1. n, сосиера, съд за сос.

 

saucepan

1. n, тенджера (с дълга дръжка).

 

saucer

1. n, чинийка/подложка (за чаша);
2. плитка котловина;
3. тех: пета.
flying S - летяща чиния, НЛО.

 

saucereyed|saucer-eyed

1. а, с големи ококорени очи, ококорен.

 

saucy|sauciness

1. а, нахален, дързък, безочлив;
2. жив, весел;
З. sl: моден, елегантен, добре облечен.
sauciness, n.

 

saunter|saunterer

1. v, разхождам се бавно/спокойно, шляя се.
II. n, (бавна/спокойна) разходка.
saunterer, doer.

 

sauntering

1. n, разходка;
2. бавен, ленив (за походка).

 

saurel

1. n, зоол: сафрид (Trachurus).

 

saurian

1. а, зоол: от рода на гущерите.

 

saury

1. n, зоол: хищна морска риба (Scomberesox saurus, Cololabis saira)

 

sausage

1. n, кренвирш;
2. наденица, суджук, луканка (и flat S).

 

sausagedog|sausage-dog

1. n, разг: дакел.

 

sausagemeat|sausage-meat

1. n, кайма.

 

sausageroll|sausage-roll

1. n, кренвиршка, пирожка с мляно месо или кренвирш.

 

saute

1. a, (фр.) леко запържен/задушен.
II. v, запържвам/задушавам леко.

 

sautern|sauterne

1. n, (фр.) сотерн (вид бяло вино).

 

savage

1. a, див, дивашки, първобитен (и прен.);
2. свиреп, жесток;
3. разг: побеснял.
II. v, 1. правя да подивее;
2. oтнасям се грубо, използувам сила;
3. лудея (хапя, тъпча - за кон).
III. n, дивак.

 

savagery

1. n, дивачество;
2. жестокост, свирепост, варварство.

 

savanna|savannah

1. n, савана, прерия, гола равнина.

 

savant

1. n, (фр.) учен.

 

save

1. v, спасявам, избавям, предпазвам (from);
2. пестя, спестявам;
3. икономисвам, натрупвам (up).
II. n, спасяване (и сп.).
III. prep, 1. освен, с изключение на;
2. aко не.
S-all - нещо което пази/предпазва, работно облекло.

 

saveloy

1. n, сух салам.

 

saver

1. n, спасител, избавител;
2. спестовник, спестител.

 

savin

1. n, бот: смрадлива хвойна (Juniperus sabina).

 

saving

1. a, спасителен;
2. пестелив, спестовен;
З. стиснат, скъпернически;
4. правещ уговорка (за клауза в договор).
II. n, 1. спасяване, избавяне;
2. спестяване, икономия;
3. рl: спестявания.
III. prep+ cj, с изключение (на), освен;
IV. pres.p. от save.

 

savingsbank|savings-bank

1. n, спестовна каса.

 

saviour|savior

1. n, спасител.
the S - Спасителят (Христос).

 

savory

1. n, бот: чубрица (Satureja).
II. a, = savoury.

 

savour|savor

1. n, (характерен) вкус/аромат;
2. прен: оттенък, привкус;
3. пикантност.
II. v, 1. имам вкус/аромат (of - на);
2. прен: напомням (на, за);
3. ост: слагам подправки.

 

savoury

1. a, вкусен, апетитен;
2. пикантен;
З. приятен, привлекателен;
4. почтен.
II. n, пикантна хапка.

 

savoy

1. n, вид зимно къдраво зеле (и S-cabbage).

 

savvy|savvey

1. v, sl: знам;
2. схващам, разбирам, лесно загрявам.
II. n, sl: акъл, схватливост, загряване.

 

saw

1. v, вж. see.
II. v, режа с трион.
III. n, трион.
IV. n, сентенция, поговорка, мъдра мисъл.

 

sawbones

1. n, sl: хирург.

 

sawbuck|saw-buck

1. n, = sawhorse;
2. амер. sl: банкнота от 10 долара.

 

sawder

1. n+v, разг: ласкателство, мили очи, подмилкване (и soft-S).

 

sawdust

1. n, дървени стърготини.

 

sawedged|saw-edged

1. a, назъбен, трионовиден.

 

sawfish|saw-fish

1. n, зоол: риба трион (Pristis).

 

sawfly|saw-fly

1. n, зоол: листна оса (сем. Tenthretinidae).

 

sawhorse|saw-horse

1. n, магаре за рязане на дърва.

 

sawmill|saw-mill

1. n, дъскорезница.

 

sawney

1. n, презр: шотландец;
2. sl: глупак, простак.

 

sawwort|saw-wort

1. n, бот: сърпец (Serratula tinctoria).

 

sawyer

1. n, резач на дърва;
2. амер: залято от река дърво;
З. вид дървояден червей.

 

sax

1. n, секира (и apxeoл.).
II. n, съкр. от saxophone.

 

saxatile

1. а, скален, растящ върху камъни.

 

saxifrage

1. n, бот: обичниче, потайниче (Saxifraga).

 

saxon

1. n, ист: саксонец;
2. шотл. ирл: англичанин;
З. англосаксонски език, германски елементи в английския език.
in plain S - без заобикалки.
S blue - светлосин цвят.

 

saxony

1. n, (плат от) фина вълнена прежда.

 

saxophone

1. n, муз: саксофон.

 

say|said

1. v, (said) казвам (s.th. to s.o.);
2. произнасям, декламирам.
II. n, (решаващо) мнение, (последна) дума;
S-so - амер. разг: (лично) твърдение/мнение.
S out - изказвам се откровено.
to S no - отричам, отказвам.
that is to S - тоест.

 

saying

1. n, поговорка, пословица.
II. pres.p. от say.
as the S is/goes - както се казва.
S-lesson - научен наизуст урок.

 

scab

1. n, струпей, коричка (на рана);
2. мед: краста, кел;
З. бот: болест (краста) по кората на дърветата;
4. разг: стачкоизменник;
5. съединителна скоба/планка.
II. v, (-bb-) 1. зараствам, образувам коричка (за рана);
2. ставам стачкоизменник;
3. дялам камък.

 

scabbard

1. n, ножница.
II. v, прибирам/слагам в ножницата.

 

scabbed

1. a, крастав, келяв;
2. жалък, никакъв.
II. p.p. от scab.

 

scabby

1. a, покрит със струпеи;
2. сърбящ;
З. разг: жалък, никакъв.

 

scabies

1. n, мед: краста.

 

scabious

1. n, бот: самогризка, заешки уши (Scabiosa).
II. а, мед: крастав.

 

scabrous

1. а, бот. зоол: грапав, неравен;
2. прен: труден, противоречив.

 

scad

1. n, = saurel.
II. n, амер. pl: голямо количество, куп, маса.

 

scaffold

1. n, ешафод;
2. прен: смъртно наказание;
3. скеле.
II. v, правя/вдигам скеле около.

 

scaffolding

1. n, стр: (материал за) скеле.

 

scalable

1. а, по който може да се изкатери човек.

 

scalar

1. n, мат: скалар, скаларна величина.
II. attr, 1. мат: скаларен;
2. бот: като/приличащ на стълбица.

 

scald

1. v, опарвам, попарвам;
2. потапям във вряла вода, стерилизирам.
II. n, 1. опарване;
2. изгаряне с вряла течност;
3. изгорено място.
III. n, = skald.

 

scalding

1. a, врял, горещ;
2. изгарящ.
II. pres.p. от scald.

 

scale

1. n, блюдо на везна.
(pair of) Ss - везна, везни.
the Ss - Везни (съзвездие и зодиакален знак).
to turn the S - наклонявам везните.
II. v, 1. тегля, претеглям;
2. тежа.
III. n, 1. люспа (и зоол.), коричка, корица (и на рана);
2. перде (на око), пелена;
3. зъбен камък;
4. тех: накип, окалина.
IV. v, 1. чистя люспите на (риба);
2. лющя (се) (и за мазилка);
3. тех: образувам/чистя накип.
V. n, 1. скала, стълбица (на термометър и пр.);
2. мащаб, мащабна линия;
3. муз: гама;
4. мат: бройна система (S of notation).
VI. v, 1. катеря се/покатервам се по;
2. изкачвам, достигам до;
3. мащабирам, определям мащаба;
4. съизмерим/съпоставим съм.

 

scalearmour|scale-armour

1. n, ист: люспеста броня.

 

scaleboard|scale-board

1. n, тънка дъсчица или картон, която защитава картина от обратната страна.

 

scalebug|scale-bug|scale-insect

1. n, зоол: щитоносна въшка (Coccidae).

 

scalefern|scale-fern

1. n, бот: люспеста папрат (Ceterach officinarum).

 

scalene

1. a, геом: разностранен (за триъгълник);
2. наклонен (за конус, цилиндър).

 

scalingladder|scaling-ladder

1. n, ист: обсадна стълба;
2. пожарникарска стълба.

 

scallion

1. n, зелен лук, видове лук които не образуват големи луковици.
2. праз.

 

scallop|escallop

1. n, зоол: вид мида (сем. Pectinidae);
2. кръгла раковина;
3. съд (чиния) във формата на кръгла раковина;
4. pl: фестон, назъбен край.
II. v, 1. готвя/пека в раковина;
2. амер: панирам (и escallop).
3. украсявам с фестон/назъбен ръб.

 

scallywag|scalawag

1. n, кранта, дръгливо добиче;
2. sl: нехранимайко, безделник.

 

scalp

1. n, скалп, кожата на главата.
II. v, 1. скалпирам (и прен.);
2. амер. разг: купувам евтино, спекулирам на дребно.
to be out for Ss - настроен съм войнствено/нападателно/много критично.
S lock - дълъг кичур коса на бръсната глава на индианец.

 

scalpel

1. n, мед: скалпел.

 

scaly

1. а, люспест;
2. покрит с накип/котлен камък;
З. амер: жалък, долен.

 

scamp

1. n, калпазанин (често галено), хаймана;
2. ист: разбойник.
II. v, претупвам (работа), работя как да е.

 

scamper

1. v, тичам, лудувам (about);
2. бягам стремглаво, избягвам (от);
3. прочитам бегло.
II. n 1. луд бяг, галоп;
2. стремглаво бягство, спасяване;
3. бегло прочитане.

 

scan

1. v, (-nn-) сканирам;
2. прен: опипвам, изучавам внимателно;
3. телев: разлагам изображение на компоненти.

 

scandal

1. n, скандал;
2. позор, срам, позорна постъпка;
3. злословие, сплетни.

 

scandalize

1. v, възмущавам, скандализирам, шокирам.
II. v, мор: намалявам площта на платно.

 

scandalmonger

1. n, клюкар, сплетник, интригант.

 

scandalous

1. а, възмутителен, позорен, срамен, скандален;
2. злословен, клеветнически.

 

scandent

1. а, бот: пълзящ, виещ се.

 

scandium

1. n, хим: скандий (Sc).

 

scanner

1. n, комп: скенер, периферно устройство за дигитализиране на изображения.
2. телев: устройство за разлагане на изображението.

 

scansion

1. n, лит: метричен анализ на стих.

 

scansorial

1. а, зоол: лазещ, катерещ се;
2. пригоден зa катерене.

 

scant|scanty

1. а, твърде малък, недостатъчен;
2. ограничен, оскъден.
with S courtesy - нелюбезно.
S of breath - задъхващ се.
II. v, ост: ограничавам, икономисвам, скъпя се.

 

scanties

1. n, pl. разг: дамски пликчета.

 

scantling

1. n, дървен материал с малки размери (летви, дъсчици);
2. ост: малко количество;
3. ост: шаблон, образец;
4. стелаж за бъчви.

 

scape

1. n, бот: стъбло;
2. арх: стержен, тяло на колона.
II. ост: = escape.

 

scapegoat

1. n, изкупителна жертва.

 

scapegrace

1. n, разг: хаймана, пройдоха, нехранимайко.

 

scapula|scapular

1. n, (рl. -lae) анат: лопатка.
scapular, а.

 

scar

1. n, белег (от рана);
2. белег, рязка, драскотина;
З. прен: следа.
II. v, (-rr-) оставям белег, правя белег/рязка.
III. n, стръмна/изпъкнала скала, канара.

 

scarab

1. n, зоол: скарабей (бръмбар, Scarabaeus sacer).
2. пръстен/печат с изображение на скарабей.

 

scaramouch

1. n, ост: смешник, шут (от итал. комедии);
2. нехранимайко.

 

scarce

1. а, недостатъчен, оскъден;
2. рядък, дефицитен (за стока);
3. рядко срещащ се.
II. adv, = scarcely.
to make oneself S - изчезвам, тръгвам си, не се набивам в очи.

 

scarcely

1. adv, едва;
2. едва-що, тъкмо;
3. eдва ли.

 

scarcity

1. n, недостиг, липса, оскъдица;
2. недостатъчност, рядкост;
3. глад.

 

scare

1. v, плаша (се), изплашвам (се).
II. n, уплаха, паника, ужас.
S-heading - сензационно заглавие (с едри буквu).

 

scarecrow

1. n, плашило (и прен.).

 

scaremonger

1. n, паникьор, разпространител на тревожни слухове.

 

scarf

1. n, шалче, шарф (и воен.);
2. широка мъжка вратовръзка.
II. v, слагам/мятам шалче (на), увивам с шалче.
III. n, 1. тех: скосен ръб, скосяване;
2. срязване под остър ъгъл;
3. съединяване под ъгъл.
IV. v, 1. скосявам, срязвам косо/под ъгъл;
2. правя съединение под ъгъл;
3. скосявам ръбовете, оглаждам.

 

scarfskin

1. n, анат: горния пласт на кожата, епидермис.

 

scarify|scarifier

1. v, разрязвам, правя нарези на;
2. изподрасквам;
3. агр: разрохквам почвата;
4. прен: уязвявам, критикувам.
scarifier, doer.

 

scarious

1. а, бот: сух, съсухрен;
2. зоол: люспест.

 

scarlet

1. a, ален, червен.
II. n, 1. ален цвят;
2. плат/дреха с ален цвят.
to turn S - пламвам, изчервявам се.
S fever - мед: скарлатина.
S whore/woman - 1. бuбл: голямата блудница; название на Вавилон; 2. пренебр: католическата църква, папството.

 

scarletbean|scarlet-bean|scarlet-runner

1. n, бот: градински боб с червени цветове (Phaseolus Coccineus).

 

scarper

1. v, sl: избягвам, офейквам.

 

scary

1. а, разг: страшен, страховит;
2. плашлив, уплашен.

 

scat

1. v+n, (-tt-) sl: импровизирам джазова мелодия.
II. n, животински изпражнения.
III. v, (-tt- обикн. imp.) махам се, изпарявам се.
IV. int, махай се! пcт! (към котка).

 

scathe

1. v, повреждам, поразявам, съсипвам;
2. прен: унищожавам (с критика).
II. n, вреда, повреда, ущърб.
without S - невредим.

 

scathing

1. a, жесток, враждебен, увреждащ.
II. pres.p. от scathe.
S criticism - унищожителна критика.

 

scatter

1. v, пръскам (се), разпръсквам (се), разхвърлям;
2. наръсвам, поръсвам;
3. разгонвам (тълпа);
4. разточителствувам, пръскам пари.

 

scatterbrained|scatter-brained

1. a, вятърничав, лекомислен, разсеян.

 

scattered

1. а, разхвърлян, разпръснат, разпилян;
2. разпокъсан, изолиран;
3. отделен.
II. p.p. от scatter.

 

scattering

1. а, разпилян, разпръснат, в различни посоки.
II. n, 1. разпръскване;
2. физ: разсейване.
III. pres.p. от scatter.

 

scatty

1. а, разг: луд, шантав;
to drive s.o. S - подлудявам някогo.

 

scaup|scaup-duck

1. n, зоол: северна потапница (Aythia marila).

 

scavenge|scavenger

1. v, чистя улиците, събирам смет;
2. ровя в боклука, търся полезни отпадъци;
3. тех: продухвам (цилиндър), изхвърлям отработени газове.
scavenger, doer.

 

scenario|scenarist

1. n, сценарий (и прен.), либрето.
scenarist, doer.

 

scene

1. n, място на действие/събитие, арена;
2. сцена, явление (от пиеса);
3. декори;
4. пейзаж, картина;
5. сцена (на ревност и пр.), скандал;
6. телев: обект на предаването.

 

scenedock|scene-dock

1. n, склад за декори.

 

scenepainter|scene-painter|scene-designer

1. n, художник-декоратор.


 

scenery

1. n, декори;
2. пейзаж, природа.

 

sceneshifter|scene-shifter

1. n, театр: сценичен работник.

 

scenic|scenical

1. а, сценичен, театрален;
2. декоративен;
3. живописен, панорамен (за път).

 

scent

1. n, миризма, мирис;
2. аромат, (благо)ухание;
3. парфюм;
4. следа;
5. нюх, усет.
II. v, 1. душа, подушвам (и с out);
2. изпълвам с аромат;
3. вървя по следа.

 

scented

1. а, ароматен, благоуханен;
2. парфюмиран, ароматизиран.
II. p.p. от scent.

 

sceptic|sceptical

1. а, скептичен, скептически.
II. n, скептик.

 

sceptre|scepter

1. n, скиптър (и прен.).

 

schedule

1. n, списък, каталог, опис;
2. таблица;
З. план, график, разписание;
4. тех: режим.
II. v, 1. правя списък/опис;
2. съставям разписание;
3. планирам, набелязвам.
on S - точно, навреме, по разписание.

 

scheme|schematic

1. n, план, проект, програма;
2. схема, скица, диаграма;
3. интрига, замисъл.
II. v, 1. планирам, проектирам, възнамерявам;
2. правя схема/скица;
3. замислям, правя интриги.
schematic, a.

 

schemer

1. n, интригант, нечестен човек.

 

scherzo

1. n, муз: скерцо.

 

schilling

1. n, шилинг (парична единица на Австрия).

 

schism|schismatic

1. n, схизма, разкол.
schismatic, a.

 

schist|schistose|schistous

1. n, геол: шиста.
schistose, -ous, a.

 

schizophrenia|schizophrenic

1. n, мед: шизофрения.
schizophrenic, a.

 

schnook|schmoe

1. n, амер. sl: глупак, простак.

 

schnorkel

1. n, шнорхел.

 

scholar

1. n, учен;
2. грамотен/образован човек;
З. стипендиант;
4. ученик.

 

scholarlike|scholarly

1. a, начетен;
2. научен, на научно ниво.

 

scholarship

1. n, начетеност, ерудиция, знания;
2. стипендия.

 

scholastic

1. a, схоластичен, педантичен, ограничен;
2. учителски, училищен.
a S institution - учебно заведение.
II. n, схоластик.

 

scholasticism

1. n, схоластика, схоластичност.

 

scholiast

1. n, коментатор, анотатор (на древни автори).

 

scholium|scholia

1. n, (pl. -ia) бележка, коментар (към старогръцки или латински текст).

 

school

1. n, училище;
2. класна стая;
3. учебни занаятия;
4. школа (научна, художествена).
II. v, 1. уча, обучавам;
2. уча се (в училище);
3. приучвам, тренирам;
4. дисциплинирам.
III. n, пасаж, ято, стадо (риба).
IV. v, събирам се на ято (за риба).
S-board - училищно настоятелство.

 

schoolable

1. а, податлив на обучение;
2. на училищна възраст.

 

schoolbook|school-book

1. n, учебник, учебно пособие.

 

schoolboy|schoolgirl

1. n, ученик.
II. attr, ученически, момчешки.
schoolgirl, ж.р.

 

schoolfellow|schoolmate

1. n, съученик.

 

schooling

1. n, образование, възпитание;
2. школовка, тренировка;
3. такса за обучение.
II. pres.p. от school.

 

schoolman|schoolmen

1. n, (pl. -men) схоластик;
2. амер: учител.

 

schoolmaster

1. n, учител;
2. ръководител, наставник.
II. n, 1. риба която води пасажа;
2. вид хищна морска риба (Lutjanus apodus).

 

schoolwork

1. n, уроци;
2. домашна работа.

 

schooner

1. n, мор: шхуна.
II. n, амер: висока чаша (за бира), мярка за количество бира.

 

sciagraphy

1. n, рентгенография;
2. наслагване на сенки (в рисунка).

 

sciatic

1. а, анат: седалищен;
2. мед: страдащ от ишиас.

 

sciatica

1. n, мед: ишиас.

 

science

1. n, наука (обикн. естественa);
2. умение, ловкост.
applied S - приложна наука.
natural S - естествени науки.
S fiction - научна фантастика.

 

sciential

1. а, научен;
2. знаещ, компетентен, способен.

 

scientific

1. а, научен, точен;
2. природонаучен;
З. вещ, изкусен.

 

scientist

1. n, учен;
2. естественик, естествоизпитател.

 

scilicet

1. adv, (лат.) а именно, тоест.

 

scilla

1. n, бот: синчец (Scilla bifolia).

 

scimitar

1. n, ятаган.

 

scintilla

1. n, искра;
2. прен: следа, зрънце, капчица.

 

scintillate|scintillation

1. v, святкам, искря;
2. блясвам, блещукам;
scintillation, n.

 

sciolism|sciolist

1. n, повърхностни знания, мнима ученост, дилетантство.
sciolist, doer.

 

scion

1. n, издънка, филиз;
2. прен: потомък, издънка.

 

scissel

1. n, метални изрезки.

 

scissile

1. а, цеплив, който може да се реже.

 

scission

1. n, рязане, разрязване, изрязване;
2. отделяне, разделяне.

 

scissor

1. v, режа, разрязвам, срязвам (с ножица - up, off);
2. изрязвам, подрязвам;
3. разг: вървя с бърза, решителна крачка.
II. n, 1. pl: ножици (и pair of S);
2. cn: ножица.
S and paste - преписване, компилация.

 

sclerosis|sclerotic

1. n, мед: склероза;
2. бот: втвърдяване.
sclerotic, a.

 

sclerous

1. а, твърд, втвърден;
2. мед: склерозиран.

 

scobs

1. n, pl: стружки, стърготини, талаш;
2. шлак, отпадък.

 

scoff

1. v, подигравам се, надсмивам се, осмивам (at).
II. n, 1. подигравка, присмех, насмешка;
2. посмешище.
III. v, sl: лапам, нагъвам.
IV. n, sl: ядене, кльопачка.

 

scoffer

1. n, присмехулник;
2. безбожник.

 

scold

1. v, карам се (на);
2. мъмря, хокам, гълча.
II. n, кавгаджийка, свадлива жена.

 

scolding

1. n, хокане, мъмрене, ругатни.
II. pres.p. от scold.

 

scombrid

1. n, риба от семейството на скумриите.

 

sconce

1. n, стенен свещник, аплик.
II. n, 1. ост: шлем;
2. шег: глава, теме.
III. n, 1. воен: закритие, окоп;
2. ост: убежище, подслон;
3. ост: навес, барака, будка.
IV. v+n, налагам глоба (обикн. от една бира) за лошо държание на масата (в Оксфорд).

 

scone|scon

1. n, вид кифла;
2. sl: глава, тиква.

 

scoop

1. n, черпак, гребло, лопата (на водно колело);
2. изваждане, изчерпване;
3. удълбаване, впадина;
4. тех: диапазон на измерване (на уред).
II. v, 1. греба, загребвам, изгребвам (и с in, up);
2. копая, издълбавам.
at one S - с един замах.
S out - издълбавам.
S shovel - земекопачка, екскаватор.

 

scoot

1. v, разг: офейквам, бягам, махам се.

 

scooter

1. n, детскa тротинетка;
2. мопед;
З. сп: скутер.

 

scop

1. n, староанглийски поет/певец, менестрел.

 

scope

1. n, обсег, сфера, обхват;
2. компетенция, компетентност.
II. разг. съкр. от telescope, microscope и пр.

 

scorch

1. v, обгарям (се), изгарям (се), опърлям (се);
2. свивам (се), съсухрям (се) (от жега);
3. sl: карам лудо.
II. n, 1. обгаряне, изгаряне;
2. изгорено място;
3. sl: лудо каране.

 

scorched

1. a, изгорен, обгорен, опърлен.
II. p.p. от scorch.
S earth policy - воен: тактика на изгорената земя.

 

scorcher

1. n, ужасно горещ ден;
2. sl: човек, който кара лудо.

 

scorching

1. а, горещ, изгарящ;
2. зноен, палещ;
3. прен: унищожителен (критика).
II. pres.p. от scorch.

 

score

1. n, рязка, черта, белег, рабош;
2. бразда, драскотина;
3. резултат, точки (в игра);
4. късмет, успех;
5. две десетки, двадесет;
6. pl: множество;
7. причина, основание;
8. муз: оркестрация, разделяне по партитури.
II. v, 1. драскам, правя резки на, отбелязвам с резки;
2. надрасквам, набраздявам;
3. сп: отбелязвам гол, записвам точка;
4. печеля, имам късмет/успех;
5. муз: оркестрирам.
S keeper - сп: лице, което отбелязва резултата при състезание.
three Ss and ten - седемдесет (години).
a S or two of instances - десетки примери.
Ss of times - многократно.
on the S of - поради.
S off - разг: получавам предимство, надделявам.
to pay off old Ss - разплащам се.
S out - зачерквам, изличавам.
you have Sd - провървя ти.

 

scoreboard|score-board

1. n, табло с резултатите (при състезания).

 

scorer

1. n, сп: = score keeper;
2. играч, който отбелязва гол/точка.

 

scoria

1. n, (pl. -riae) шлака, сгурия;
2. pl: шлакови пoроди от вулканичен произход.

 

scorify

1. v, шлаковам, правя на шлака.

 

scorn

1. n, презрение;
2. обект на презрение;
2. присмех, насмешка.
II. v, 1. презирам;
2. отказвам с презрение (to).

 

scornful

1. a, презрителен;
2. надменен, пренебрежителен.

 

scorpio

1. n, астр: Скорпион (съзвездие и зодиакален знак).

 

scorpion

1. n, зоол: скорпион;
2. = Scorpio;
З. библ: бич с шипове.

 

scot

1. n, ист: налог, данък;
to pay o.'s S and lot - поемам дела си в общото дело.
II. n, 1. шотландец;
2. ист: келт (преселен от Ирландия в днешна Шотландия).

 

scotch|scottish

1. v, ост: рязвам, срязвам, ранявам;
2. унищожавам, потушавам.
II. n, драскотина, лека рана.
III. v+n, подпирам с клин (колело, бъчва и пр.).
IV. а, 1. шотландски (и Scottish);
V. n, 1. шотлански диалект/говор;
2. събир: шотландците (the S);
3. разг: шотландско уиски.
a S and soda - уиски със сода.
S broth - гъста овнешка супа.
S fir - бот: бял бор (Pinus sylvestris).
S cap - вълнена шапка без козирка.
S tape - прозрачни лепенки, тиксо.

 

scotchman|scotsman

1. n, (pl. -men) шотландец.
flying S - експрес Лондон-Единбург.

 

scoter

1. n, зоол: вид потапница (Melanitta).

 

scotfree|scot-free

1. a+adv, здрав, невредим;
2. безнаказан.

 

scotoma

1. n, анат: слепи петна в ретината на окото.

 

scotopic

1. а, пригоден за виждане в тъмно.

 

scoundrel

1. n, мошеник, подлец, негодник.

 

scour

1. v, търкам, изтърквам, жуля,
2. лъскам, излъсквам;
3. смивам, отмивам (със силна струя).
II. n, 1. изтъркване, излъскване;
2. ерозивно действие;
3. подмол, дупка изровена от вода.
III. v, 1. движа се бързо, профучавам;
2. преброждам;
З. ровя, претърсвам.

 

scourer

1. n, телче за търкане;
2. прах за чистене/търкане.

 

scourge

1. n, бич, камшик;
2. прен: бич, напаст, бедствие.
II. v, 1. бия с камшик, шибам;
2. измъчвам, мъча, наказвам.

 

scout

1. n, разузнавач (и за кораб, самолет и пр.);
2. патрул;
3. скаут.
II. v, разузнавам, проучвам;
III. v, отхвърлям с презрение/присмех (идея и пр.).

 

scow

1. n, шлеп, плоскодънна гемия (за въглища и пр.).

 

scowl

1. v, мръщя се, намръщвам се, гледам навъсено (at).
II. n, мръщене, намръщване, намръщено изражение/поглед.

 

scrabble

1. v, дращя, драскам;
2. пиша неразбрано;
3. изгребвам.
to S about for sth. - опипвам, тършувам.
II. n, 1. драскане, дращене;
2. драсканици;
З. ровене, тършуване.

 

scrag

1. n, мършав човек/животно, слабо/линеещо растение;
2. прен: тънка шия.
II. v, (-gg-) 1. хващам за шията;
2. извивам врата на, удушвам.

 

scraggly

1. а, щърбав, нащърбен, счупен;
2. висящ на парцали.

 

scraggy

1. а, мършав, кокалест;
2.= scraggly.

 

scram

1. v, (-mm-, обикн. imp.) махам се, пръждосвам се.
II. int, махай се! чупката!

 

scramble

1. v, катеря се, лазя, промъквам се;
2. боричкам се (за);
3. бързам, действам спешно;
4. събирам набързо, омешвам при събирането;
5. кодирам (телевизионен сигнал).
II. n, 1. катерене, лазене;
2. боричкане, блъскане, безразборно движение.
Sd eggs - бъркани яйца.

 

scran

1. n, sl: храна;
2. остатъци от храна.

 

scrannel

1. а, ост: слаб, мършав;
2. писклив, креслив.

 

scrap

1. n, парче, парченце, късче;
2. pl: парчетии, остатъци (от храна);
3. изрезка от вестник;
4. събир: метални отпадъци, скрап (и S-iron).
II. v, (-pp-) 1. изхвърлям на боклука (и прен.), бракувам;
2. давам за скрап, нарязвам на скрап.
III. n+v, sl: сбиване, счепкване, кавга.

 

scrapbook|scrap-book

1. n, албум за залепване на изрезки.

 

scrape

1. v, стържа, остъргвам, цикля (away, off, out);
2. закачам (се - against, along);
3. скрибуцам (на цигулка);
4. скъпернича, икономисвам.
II. n, 1. стъргане, остъргване;
2. драскотина, остъргано място;
3. скърцане;
4. разг: затруднение, загазване.
S-penny - скъперник, скръндза.
S together - събирам с мъка, спестявам по малко.
S through - 1. спасявам си кожата;
2. едва изкарвам (изпит).
S up - намирам от немай-къде.
S away/down - очиствам, остъргвам.
to S one's chin - разг: бръсна се.
to bow and S - държа се раболепно.

 

scraper

1. n, стъргалка, стъргало (за обувки и пр.);
2. скъперник;
3. тех: шабър, цикла.
4. разг: мотика, кирка.

 

scrapheap|scrap-heap

1. n, куп железни отпадъци;
2. бунище, боклук (и прен.).

 

scrapings

1. n, pl: останки, отпадъци (от стъргане).

 

scrapman

1. n, (pl. -men) вехтошар, човек който събира метални отпадъци.

 

scrapper

1. n, амер. разг: скандалджия, кавгаджия.

 

scrapple

1. n, амер: вид наденица.

 

scrappy

1. а, нееднороден, смесен, съставен от различни неща;
2. несвързан, откъслечен.
II. а, амер. разг: агресивен, кавгаджийски, налитащ на бой.

 

scratch

1. v, драскам, дращя;
2. драсвам (кибрит и пр.), одрасквам;
3. чеша (се), почесвам (се);
4. изстъргвам с нокти;
5. боцкам (плат, пуловер);
6. чуруликам;
7. зачерквам, изличавам (от списък) (също c off, out);
8. захвърлям, отказвам се от.
II. n, 1. драска, драскотина, одраскване;
2. чоплене, почесване;
3. дращещ, стържещ звук;
4. сп: стартова линия (и S-line);
5. рязка, белег;
6. успешен удар в билярда;
7. прен: щастлива случайност.
III. а, 1. смесен, разнороден;
2. сборен, събран от къде да е;
3. случаен, импровизиран.
Old S - дяволът, сатаната.
S pad - амер: бележник.
S test - мед: проба за алергичност (чрез одраскване).
to start from S - 1. започвам отначало;
2. нямам преимущество.
no great S - нищо особено, не особено хубава вещ.
to S the surface - отнасям се повърхностно към.
S up/together - натрупвам, насъбирам.

 

scratchwig|scratch-wig

1. n, частична перука, тупе.

 

scratchwork|scratch-work

1. n, изк: сграфито.

 

scratchy

1. а, надраскан, лошо написан/нарисуван;
2. дращещ, стържещ;
3. бодлив (храст);
4. разнороден, лошо подбран.

 

scrawl

1. v, драскам, надрасквам (over - по);
2. написвам набързо.
II. n, 1. драскулка, драсканица;
2. лош/неразбираем почерк.

 

scrawny

1. а, амер: мършав, слаб, кокалест.

 

scream

1. v, пищя, крещя, викам (at s.o. - на някого);
2. рева (сирена).
II. n, 1. писък, крясък, вик;
2. sl: умора.
Ss of laughter - истеричен смях.

 

screamer

1. n, кресльо, пискун;
2. птица, която крещи;
3. sl: превъзходен екземпляр, сензационно заглавие;
4. разг. сп: добър удар, скок и пр.

 

screaming

1. а, пищящ, крещящ, викащ;
2. крещящ (за цвят);
3. разг: уморителен.
II. pres.p. от scream.

 

screamy

1. a, пищящ, истеричен;
2. крещящ (за цветове).

 

scree

1. n, сипей.

 

screech|screak

1. v, пищя/крещя (зловещо/пронизително);
2. издавам остър звук.
II. n, 1. (пронизителен/зловещ) крясък, писък;
2. остър/стържещ звук.

 

screechowl|screech-owl

1. n, зоол: вид американска сова (Otus);
2. нещо предвещаващо нещастие.

 

screechy

1. a, остър, пронизителен, скърцащ (звук).

 

screed

1. n, дълго скучно писмо/реч, ферман;
2. стр: майка (изравнителна летва даваща нивото на мазилката).

 

screen

1. n, екран;
2. щит, преграда, параван (и прен.);
3. прикритие, заслон, завеса;
4. дъска за обявления;
5. мрежа за насекоми;
6. едро сито, решето.
II. v, 1. преграждам, отделям (и с off);
2. скривам, слагам защитен екран;
3. пресявам, сортирам;
4. прожектирам на екран.;
5. мин: обогатявам руда.
S test - пробни снимки (за филмов актьор).

 

screening

1. n, отсяване, отбор;
2. pl: пресяване, отсевки;
3. екранизация;
4. мин: обогатяване (на руда).
II. pres.p. от screen.

 

screenplay|screen-play

1. n, сценарий за филм.

 

screw

1. n, винт, болт;
2. шнек, червяк;
3. витка, оборот на винт;
4. скъперник;
5. разг: заплата, хонорар.
II. attr, винтов.
III. v, 1. завинтвам (се), закрепвам с винт;
2. извивам, изстисквам (гъба);
3. нарязвам резба;
4. притискам, притеснявам;
5. скъпя се, икономисвам.
male/exterior S - винт.
female/interior S - гайка.
to have a S loose on - разг: побъркан съм по.
to S the lid - завинтвам капака.
S out - изнудвам.
to S up one's eyes - присвивам очи.

 

screwball

1. a+n, aмер. sl: смахнат/ексцентричен човек, чешит.

 

screwdie|screw-die

1. n, тех: винтонарезна глава.

 

screwdown|screw-down

1. a, с винтова капачка (за буркан).

 

screwdriver

1. n, отвертка.

 

screwed

1. a, sl: пиян.

 

screwtap|screw-tap

1. n, тех: метчик.

 

screwthread|screw-thread

1. n, тех: резба, винтов нарез.

 

screwwheel|screw-wheel

1. n, тех: червячно колело.

 

screwwrench|screw-wrench

1. n, тех: раздвижен гаечен ключ.

 

screwy

1. a, усукан, навит;
2. изтощен, капнал (зa кон);
3. скъпернически.

 

scribal

1. a, отнасящ се до преписвача, направен при преписване.

 

scribble

1. v, пиша набързо/небрежно, надрасквам;
2. писар съм.
II. n, драсканица, лош/нечетлив почерк.
III. v, разчесвам, кардирам (вълна и пр.).

 

scribbler

1. n, пренебр: писач, драскач.
II. n, текст: кардираща машина.

 

scribe

1. n, ист: преписвач (на ръкописи);
2. ост: писар, секретар;
3. библ: книжник.
II. v, 1. правя знак на дърво и пр. с острие;
2. геом: вписвам/описвам.

 

scrim

1. n, текст: здрав памучен/ленен плат;
2. маскировъчна мрежа.
3. амeр. театр: завеса.

 

scrimmage|scrummage

1. n, сборичкване, схватка;
2. сп: меле (на ръгби).
II. v, 1. сборичквам се, боря се;
2. сп: участвувам в меле.

 

scrimp

1. v, скъпя се на, орязвам;
2. oграничавам се;
3. скъсявам, съкращавам.
II. n, амер. разг: скъперник.

 

scrimshank

1. v, sl: кръшкам;
2. воен. sl: отклонявам се от военна служба.

 

scrimshaw

1. n+v, резба/украса върху раковини, слонова кост и пр.

 

scrip

1. n, ост: кесия, торбичка.
II. n, документ за притежание нa aкции и пр.

 

script

1. n, почерк, писмо, начин на писане;
2. азбука, писмени знаци;
3. юр: оригинал (на документ);
4. писмена работа на изпит;
5. сценарий.
II. v, пиша сценарий (за).

 

scriptorium|scriptoria

1. n, (pl. -ria) ист: стая за преписване на ръкописи (в манастир).

 

scriptural

1. a, библейски.

 

scripture

1. n, Светото писание, Библията (и Holy S, the S);
2. цитат от Библията.
II. attr, библейски.
Mohammedan S - Коранът.

 

scriptwriter|scripter

1. n, сценарист.

 

scrivener

1. n, ост: писар;
2. нотариус;
3. лихвар, брокер.

 

scrofula|scrofulous

1. n, мед: скрофулoза, скрофули, живеница.
scrofulous, a.

 

scroll

1. n, свитък (на стар ръкопис);
2. чернова;
3. списък, изброяване;
4. изображение на лента с надпис;
5. арх: спираловиден орнамент, волута;
6. тех: плоска резба.
II. v, 1. навивам (се), завивам (се);
2. aрх: украсявам с волути.

 

scrollhead|scroll-head

1. n, мор: извита декоративна грeда на носа на кораб.

 

scrollwork|scroll-work

1. n, резба с извивки/спирали.

 

scroop

1. v, скърцам, издавам стържещ звук;
2. шумоля (като коприна).

 

scrotum|scrota

1. n, (pl. -ta) aнат: скротум, торбичка съдържаща тестисите.

 

scrounge

1. v, sl: отмъквам, задигам, свивам;
2. живея на чужда сметка.

 

scrub

1. n, храсталак, шубрак;
2. полупустинна област в Австралия;
З. дребосък, недорасъл.
II. v, (-bb-) 1. търкам, жуля, изтърквам (с четка, и с out, off);
2. тех: пречиствам газ чрез промиване (прекарване през течност).
III. n, 1. почистване, изтъркване (с четка);
2. твърда четка за под (и S-brush);
3. човек, вършещ тежка работа.

 

scrubby

1. а, нискостеблен, недорасъл (и за животно);
2. залинял, неразвит;
3. обрaсъл с храсти/шубраци.

 

scrubup|scrub-up

1. n, основно почистване.

 

scruff

1. n, анат: тил, задна част на врата.
II. n, = scurf.

 

scruffy

1. a, рaзг: мърляв, мръсен;
2. износен, развлечен (за дреха).

 

scrummy|scrumptious

1. a, рaзг: чудесен, превъзходен;
2. много вкусен.

 

scruple

1. n, колебание, съмнение;
2. скрупули, угризение на съвестта;
3. аптекарска мярка за тегло (= 20 грана , 1.295 г)
II. v, 1. колебая се, не ми се ще (to - да);
2. имам известни колебания, не се решавам;
3. изпитвам скупули/угризения.

 

scrupulous|scrupulosity

1. a, съвестен, добросъвестен;
2. съзнателен (about, in);
3. педантично точен, щателен.
scrupulosity, n.

 

scrutable

1. а, разбираем, разгадаем.

 

scrutineer|scrutator

1. n, преброител, проверител (при избори);
2. внимателен и добросъвестен изследовател;
3. международен наблюдател, инспектор на международна организация.

 

scrutinize

1. v, разглеждам/изследвам подробно и внимателно.

 

scrutiny

1. n, внимателно/подробно разглежданe или изследване;
2. проверка на честността на избори;
3. изпитателен поглед.

 

scry

1. v, гaдая/гледам на кристал.

 

scuba

1. n, леководолазен дихателен апарат.
S-diver - леководолаз.

 

scud

1. v, (-dd-) нося се/движа се леко/плавно;
2. мор: нося се по вятъра.
II. n, 1. леко/плавно движение, бяг;
2. облаци/мъгли гонени от вятъра.

 

scuff

1. v, тътря си краката;
2. протривам (се, oт носене);
3. aмер: побутвам с крак.
II. n, 1. тътрене на краката;
2. ожулено/протрито място.

 

scuffle

1. v, боря се, боричкам се;
2. тътря се;
З. разривам (с гребло).
II. n, боричкане, сбиване, схватка.

 

scull

1. n, двойни (скулови) весла;
2. кърмово весло;
3. лодка с весла, малка гребна лодка, скул.
II. v, карам лодка с весло/весла.
III. n, шотл: голяма плоска кошница за храна.

 

sculler

1. n, гребец;
2. лодка с весла.

 

scullery

1. n, помещение за миене на кухненски съдове, черна кухня,
S-maid - помощничка на готвачката, миячка на чинии.

 

scullion

1. n, ост: слуга в кухнята, мияч на чинии.

 

sculp|sculpt

1. v, рaзг: вая, извайвам.

 

sculptor

1. n, скулптор, ваятел.

 

sculptural

1. a, скулптурен, пластичен;
2. подобен на скулптyра.

 

sculpture

1. n, скулптура;
2. статуя, скулптурно произведение.
II. v, 1. вая, извайвам;
2. украсявам със скулптура.

 

sculpturesque

1. a, като статуя, като изваян, пластичен.

 

scum

1. n, нечиста пяна;
2. метaл: нагар, накип, окалина;
З. прен: отрепка.
II. v, (-mm-) 1. пеня се;
2. образувам/отделям нечиста пяна;
3. обирам образуваната пяна.

 

scumble

1. v+n, изк: смекчавам очертанията на рисунка с лек пласт непрозрачна боя.

 

scummer

1. n, лъжица за обиране на пяна.

 

scummy

1. а, покрит с пяна, пенест, като пяна.

 

scunner

1. n, диал: отвращение;
2. предмет предизвикващ отвращение.
II. v, изпитвам отвращение.
to take a S against - намразвам.

 

scupper

1. n, мор: шпигат (канал за оттичане на водата от палубата).
II. v, sl: 1. нападам внезапно и избивам;
2. нападам и потопявам (кораб).

 

scurf

1. n, пърхот;
2. инкрустация на метал;
3. котлен камък, накип.

 

scurfy

1. a, покрит с пърхот/люспици;
2. прашен (улица).

 

scurrilous|scurrility

1. а, неприличен, мръсен, циничен, вулгарен.
scurrility, n.

 

scurry

1. v, бягам, тичам, припкам, препускам;
2. лутам се, щурам се;
3. правя нещо набързо.
II. n, 1. бягане, тичане, препускане;
2. шум от бързи стъпки;
3. суетене, щуране.

 

scurvy

1. n, мед: скорбут.
II. а, долен, низък, подъл.

 

scurvygrass|scurvy-grass

1. n, бот: пореч (Cochlearia officinalis).

 

scut

1. n, къса опашка (на заек, елен).

 

scutate

1. a, бот. зоол: щитовиден.

 

scutch

1. v, чукам, мъна (лен и пр.).
II. n, 1. мъналка;
2. каменоделски чук.

 

scutcheon

1. n, щит от герб;
2. табелка на вратата.

 

scuttle

1. n, кофа за въглища (и като мярка за количество).
II. n, 1. прозорче с капак на покрив/стена;
2. люк.
III. v, 1. пробивам (борда на кораб);
2. отварям люковете (на кораб).
IV. v 1. офейквам, избягвам (off, away);
2. избягвам от трудности/опасности;
3. суетя се.
V. n, 1. бягство, офейкване;
2. измъкване, дезертиране.

 

scuttlebutt|scuttle-butt

1. n, мор: каца с вода за пиене;
2. sl: слух, сплетни.

 

scutum|scuta

1. n, (pl. -ta) бот. зоол: щитче, щитовидна люспа;
2. анат: капачка на коляното.

 

scythe

1. n, коса (за косене).
II. v, кося, режа.

 

scythian

1. a, ист: скитски;
II. n, ист: 1. скит;
2. скитски език.

 

sea

1. n, море, океан;
2. вълни, вълнение на морето;
3. прен: огромно количество.
II. attr, морски, крайморски.
to take the S - излизам в морето.
a high/heavy S - бурно море.
a S of troubles - море от мъки.
to be all at S - не знам какво да правя.
S anchor - мор: плаваща котва.
S anemone - зоол: актиния (Actinaria).
S gate - път/канал/излаз към морето.
to find/get o.'s S-legs - свиквам с клатенето на кораба (с моряшкия живот).

 

seabank|sea-bank

1. n, морски бряг;
2. дига, крайморски вал.

 

seabear|sea-bear

1. n, зоол: бяла мечка;
2. морска котка (тюлен от видовете Callorhinis или Arctocephalus)

 

seabells|sea-bells

1. n, бот: вид поветица (Convolvulvus soldanella).

 

seaboard

1. n, крайбрежие, морски бряг, брегова линия.
II. a, крайбрежен, крайморски.

 

seaborn|sea-born

1. a, поет: роден от морето.
the S town - Венеция.

 

seaborne|sea-borne

1. а, превозен/доставен по море, морски (за търговия). 

seacoast

1. n, крайбрежие, морски бряг.

 

seacow|sea-cow

1. n, зоол: ламантин (Trichechus latirostris);
2. морж.

 

seacraft|sea-craft

1. n, мореплаване;
2. морски плавателни съдове.

 

seadog|sea-dog

1. n, зоол: тюлен;
2. = dogfish;
З. стар опитен моряк (и old S).

 

seafarer

1. n, поет: моряк, мореплавател.

 

seafaring

1. n, мореплаване.
II. attr, моряшки, мореплавателен.

 

seafolk

1. n, събир: моряци.

 

seafood|sea-food

1. n, морски дарове, (ястия от) риба, раци, миди и пр.

 

seafront|sea-front

1. n, крайморска част на град, крайморски булевард.

 

seagoing

1. a, морски (за кораб);
2. моряшки.

 

seagull|sea-gull|sea-mew

1. n, зоол: чайка (Larus).
 

seahorse|sea-horse

1. n, зоол: морж (Odobenus rosmarus);
2. морско конче (Hippocampus).

 

seakale|sea-kale

1. n, бот: крамбе (Crambe maritima).

 

seal

1. n, зоол: тюлен ( Pinnipedia);
2. тюленова кожа.
II. v, ходя на лов за тюлени.
III. n, 1. печат, клеймо, пломба;
2. тех: изолация, изолиращ слой;
3. тех: затвор, обтуратор.
IV. v, 1. подпечатвам, слагам печат/клеймо на;
2. скрепявам с печат, запечатвам;
3. тех: изолирам, затварям херметически;
4. притварям, затварям (очи).
his fate is Sed - съдбата му е решена.
S-ring - пръстен с печат.

 

sealane|sea-lane

1. n, проток, морски проход (между острови);
2. път за маневриране в пристанищен район.

 

sealawyer|sea-lawyer

1. n, разг: моряк/човек, който вечно се оплаква.

 

sealed

1. a, запечатан;
2. непонятен.
II. p.p. от seal.

 

sealer

1. n, контрольор по мерки и теглилки.
II. n, 1. ловец на тюлени;
2. кораб за ловене на тюлени.

 

sealery

1. n, лов на тюлени;
2. място, където се въдят/ловят тюлени.

 

sealine|sea-line

1. n, брегова линия;
2. линия на хоризонта;
3. мор: тънко въже, лин.

 

sealyham

1. n, порода териер (и S terrier).

 

seam

1. n, шев (и мед.);
2. следа, белег (от рана);
3. бръчка (нa лицето);
4. геол: пласт, слой;
5. тех: сглобка.
II. v, 1. съшивам, съединявам с шев;
2. набраздявам, набръчквам.

 

seaman|seamen

1. n, (pl. -men) моряк, матрос;
2. мореплавател.

 

seamanlike

1. а, моряшки, (присъщ) на опитен моряк.

 

seamanship

1. n, моряшко/мореплавателно умение;
2. морска практика.

 

seamark|sea-mark

1. n, фар, маяк, брегови знак;
2. линия на максималния прилив.

 

seamless

1. a, безшевен, от едно парче.

 

seamouse|sea-mouse

1. n, зоол: вид морски червей (Aphrodite).

 

seamy

1. а, покрит с шевове;
2. шив: с непочистени шевове.
the S side - обратната (нелицевата) страна.

 

seance

1. n, (фр.) събрание, заседание;
2. сеанс (и спиритически).

 

seapike|sea-pike

1. n, зоол: морска щука.

 

seaplane

1. n, хидроплан, водосамолет.

 

sear|sere

1. a, увяхнал, изсъхнал, съсухрен.
II. v, ряд: 1. обгарям;
2. изсушавам, съсухрям (се), изсъхвам;
3. притъпявам.
III. n, (автоматичен) спусък, спускова ръчка.

 

search

1. v, търся;
2. претърсвам, обискирам;
3. правя митническа проверка;
4. изследвам.
II. n, 1. търсене;
2. претърсване, обиск;
3. изследване.
S out - намирам.
S me! - разг: нямам понятие.
S warrant - заповед/разрешително за обиск.

 

searching

1. a, изпитателен, проницателен (зa поглед);
2. пронизващ (студ, вятър);
3. внимателен, щателен.
II. pres.p. от search.

 

searchlight

1. n, прожектор.

 

searover|sea-rover

1. n, пират;
2. пиратски кораб.

 

seascape|sea-scape|sea-piece

1. n, изк: морски пейзаж.

 

seashell

1. n, черупка от мида/охлюв.

 

seashore|seaside

1. n, крайбрежие, морски бряг;
2. юр: частта от брега, която се залива от прилива.

 

seasickness|seasick

1. n, морска болест.
seasick, а.

 

season

1. n, годишно време;
2. сезон (и театр. сп. и пр.);
3. (подходящо) време, момент, период.
II. attr, сезонен.
III. v, 1. закалявам, аклиматизирам (се);
2. оставям да изсъхне (дървен материал);
3. подправям, придавам пикантност.
out of S - ненавреме.
S-ticket - абонаментна карта.

 

seasonable

1. a, подходящ за сезона;
2. навременен, на място.

 

seasonal

1. а, сезонен, случващ се в определено време.

 

seasoned

1. a, закален, опитен (боец);
2. отлежал (вино);
3. подправен (с подправки, за храна).
II. p.p. от season.

 

seasoning

1. n, подправка (за ядене);
2. отлежаване.
II. pres.p. от season.

 

seastick|sea-stick

1. n, вид солена сардина.

 

seat

1. n, седалка, място за сядане;
2. стол, пейка;
3. седалище, местонахождение;
4. тех: основа, подставка, опорна площ.
to take a S - сядам.
II. v, 1. слагам да седне;
2. refl: сядам;
3. побирам, вмествам (за зала);
4. разположен съм.

 

seatbelt|seat-belt

1. n, авт: предпазен колан.

 

seaurchin|sea-urchin

1. n, зоол: морски таралеж (Echinodea).

 

seaward|seawards

1. a+adv, (насочен/разположен/гледащ) към морето.

 

seaweed

1. n, морска трева, водорасло.

 

seaworthy

1. а, здрав, издръжлив (за кораб);
2. с добри мореходни качества.

 

sebaceous

1. а, физиол: мастен.
S glands - мастни жлези.

 

sec

1. a, (фр.) сух, не сладък (за вино).

 

secant

1. a, геом: сечащ, пресичащ.
II. n, мат: секателна, секанта.

 

secateurs

1. n, (фр.) pl: секатор (градинарски ножици).

 

secede|secession

1. v, отделям се, отцепвам се (from - от).
secession, n.

 

secessionism

1. n, отцепничество, разкол.

 

seclude|seclusion|secluded

1. v, изолирам, отделям (from);
2. refl: уединявам се, усамотявам се.
seclusion, n.
secluded, a.

 

second

1. a+num, втори;
2. вторичен;
3. второстепенен, от второ качество.
II. adv, на второ място, второ.
III. n, 1. помощник, секундант;
2. следващ по ред/ранг;
3. втора награда, втора класа (в превозно средство);
4. pl: второкачествена стока.
IV. v, 1. подкрепям, поддържам (предложение и пр.);
2. изпълнявам ролята на секундант;
3. воен: превеждам (офицер) от строева в щабна служба.
V. n, 1. секунда;
2. миг, момент.

 

secondary

1. a, вторичен, второстепенен;
2. хим: двувалентен;
3. страничен (явление);
4. геол: от мезозойската ера.
II. n, 1. помощник, подчинен;
2. представител.
S school - средно училище.

 

secondbest|second-best

1. а, второкачествен, не най-добър.

 

secondguess|second-guess

1. v, умувам/сещам се когато вече е късно.

 

secondhand|second-hand

1. a, купен/продаден на старо, употребяван.
II. n, секундарник, секундна стрелка.

 

secondly

1. adv, второ, на второ място.

 

secondrate|second-rate

1. a, посредствен, второкачествен.

 

secondsight|second-sight

1. n, ясновидство, пророчество.

 

secrecy

1. n, тайна;
2. потайност, таен/секретен характер;
3. умение да се пази тайна.

 

secret

1. а, таен, секретен;
2. скрит, прикрит;
3. уединен, затънтен.
II. n, тайна, секрет.
to be in the S - посветен съм в тайната.
S service - разузнаване.

 

secretaire

1. n, (фр.) писалищна маса.

 

secretary

1. n, секретар;
2. държавен секретар, министър (for на).
S-bird - зоол: африканска птица, подобна на щъркел (Sagittarius serpentarius).
S-general - генерален/главен секретар.

 

secrete

1. v, физиол: отделям;
2. ост: скривам, укривам.

 

secretion

1. n, физиол: отделяне, секреция;
2. ост: скриване, укриване.

 

secretive|secretory

1. а, мълчалив, скрит, потаен (за човек);
2. физиол: отделителен.

 

secretly

1. adv, тайно, незабелязано.

 

sect

1. n, секта.

 

sectarian

1. а, сектантски.
II. n, сектант.

 

sectile

1. а, цепещ се, цепителен (за минерал и пр.).

 

section

1. n, разделяне, разсичане;
2. сечение, разрез;
3. профил, отрязък, сегмент;
4. част, секция;
5. параграф, раздел;
6. воен: взвод, отделение;
7. амер: квартал, район;
8. амер: купе на спален вагон.
II. v, 1. разделям/разрязвам на части;
2. подреждам на секции.
cross S - напречно сечение.
built in S - разглобяем.
S-mark - знак за параграф (§).

 

sectional

1. a, секционен;
2. местен, локален;
3. разглобяем;
4. тех: даден в разрез.
S area - площ на напречно сечение.

 

sector

1. n, геом: сектор;
2. воен: сектор, участък;
З. дял, клон, бранш;
4. тех: кулиса.

 

secular

1. a, светски, мирски, не църковен (музика);
2. продължителен, вековен (като противоположност на periodical или cyclic).
II. n, мирянин.
the S bird - мит: птица-феникс.

 

secularity|secularize

1. n, светски (нерелигиозен) характер;
2. бавен, но постоянен и неотстъпващ (като характер).
secularize, v.

 

secure

1. а, спокоен, сигурен;
2. безопасен, надежден;
3. уверен (of);
4. гарантиран, застрахован.
II. v, 1. охранявам, обезпечавам;
2. застраховам, гарантирам;
3. укрепвам, заграждам, заключвам;
4. сдобивам се с, осигурявам си (напр. билет);
5. овладявам, завладявам.
III. n, амер: отбой.

 

security

1. n, сигурност, безопасност (against, from);
2. увереност;
3. охрана, защита;
4. гаранция, залог, обезпечение;
5. поръчител;
6. pl: ценни книжа.

 

sedan

1. n, ост: носилка, паланкин;
2. авт: затворено купе (като тип автомобил).

 

sedate

1. а, спокоен, уравновесен;
2. сериозен, улегнал;
3. невъзмутим.
II. v, мед: давам успокоително лекарство.

 

sedative

1. a, мед: успокоителен;
2. сънотворен.
II. n, успокоително/сънотворно лекарство.

 

sedentary

1. а, заседнал, неподвижен (за начин на живот).

 

sedge

1. n, бот: острица (Carex).

 

sediment|sedimentary

1. n, утайка (и хим.);
2. геол: утаечен слой.
sedimentary, a.

 

sedimentation

1. n, утаяване, отлагане.

 

sedition|seditious

1. n, подмолна противодържавна дейност;
2. (призив към) бунт/размирици, антиправителствена агитация.
seditious, a.

 

seduce|seducer

1. v, съблазнявам, прелъстявам, отклонявам от правия път (from).
seducer, doer.

 

seduction

1. n, съблазняване, прелъстяване;
2. съблазън;
З. привлекателност.

 

seductive

1. a, съблазнителен, привлекателен;
2. убедителен, увличащ;
3. прелъстителен.

 

sedulous|sedulity

1. a, усърден, прилежен.
sedulity, n.

 

sedum

1. n, бот: тлъстига (Sedum).

 

see|seen

1. v, (saw, seen) виждам, гледам;
2. оглеждам, преглеждам;
3. разбирам;
4. виждам се, навестявам;
5. изпращам (някого до в къщи);
6. гледам, грижа се за.
II. n, 1. епархия;
2. престол (епископски).
to S proper/right - считам за нужно да.
S about - грижа се за.
S after - внимавам, следя за.
S off - изпращам.
to S red - изпадам в ярост.
to S things - халюцинирам.

 

seed

1. n, семе (и прен.), зърно;
2. събир: семена;
3. ряд: сперма;
4. зародиш, начало.
II. v, 1. сея, засявам;
2. давам семе, ронят ми се семената.
to raise up S - давам потомство.

 

seedcake|seed-cake

1. n, кейк с ким или други подправки.

 

seedcorn|seed-corn

1. n, зърно за посев/семе.

 

seedcrystal|seed-crystal

1. n, хим: затравка, зародишен кристал.

 

seeddrill|seed-drill

1. n, агр: редосеялка.

 

seeder

1. n, сеяч;
2. редосеялка;
3. уред за вадене на семена/костилки (от плод).

 

seedfish|seed-fish

1. n, риба хвърляща хайвер.

 

seedleaf|seed-leaf|seed-lobe

1. n, бот: семедел, котиледон.

 

seedless

1. a, без семена, без костилки (напр. грозде).

 

seedling

1. n, младо стръкче, младок;
2. рl: разсад.

 

seedpearl|seed-pearl

1. n, дребен бисер, маргарит.

 

seedy

1. а, пълен със семена, семест;
2. разг: оръфан, опърпан;
3. западнал, недобре изглеждащ.
to feel S - чувствам се зле.

 

seeing

1. сj, тъй като (и S that).
II. prep, поради, доколкото, като се има предвид.
III. n, виждане, зрение.
IV. pres.p. от see.

 

seek|sought

1. v, (sought) търся, диря;
2. опитвам се, старая се, стремя се към;
3. предявявам иск.
S after/for - домогвам се до.
S through - претърсвам.

 

seeker

1. n, търсач, човек, който се мъчи да открие;
2. разг: самонасочваща се ракета.

 

seel

1. v, ост: закривам очите на (ловен сокол).

 

seem

1. v, изглеждам;
2. имам вид на, правя впечатление на.
it Ss - изглежда.
to S (to be) tired etc. - изглеждам уморен и пр.

 

seeming

1. а, привиден, мним.
II. pres.p. от seem.

 

seemingly

1. adv, привидно, на вид, както изглежда.

 

seemly

1. a, приличен, пристоен, подобаващ;
2. приятен наглeд.

 

seep

1. v, просмуквам се, прониквам (through);
2. тека, стичам се;
3. капя, пропускам вода.

 

seepage

1. n, просмукване, филтрация;
2. изтичане, стичане;
3. утечка, капане;
4. просмукваща се влага;
5. геол: излаз на нефт.

 

seer

1. n, пророк, гадател;
2. (особено) прозорлив човек.

 

seersucker

1. n, текст: крепон на ивици.

 

seesaw

1. n, климушка, детска люлка (с опора в средата);
2. люлеене, клатене (върху такава люлка);
3. разг: възвратно-постъпателно движение.
II. adv, нагоре-надолу, напред-назад.
III. v, 1. люлея се (на климушка), клатя се, клатушкам се;
2. движа се назад-напред или нагоре-надолу;
3. колебая се, нерешителен съм.

 

seethe

1. v, кипя (и прен.) (with - от).

 

segment

1. n, част, дял, откъс;
2. геом: сегмент, отрез;
3. елек: пластина на колектора.
II. v, деля (се), разделям (се на сегменти), сегментирам.

 

segmentary

1. a, сегментиран, разделен на сегменти.

 

segmentation

1. n, делене, разделяне, сегментация.

 

segregate|segregation

1. v, отделям (се), разделям (се), изолирам (се) (from).
II. n, изолиран/различен индивид (и биол.).
III. a, 1. отделен, изолиран;
2. зоол: прост, единичен.
segregation, n.

 

seiche

1. n, геогр: колебание в нивото на езеро/вътрешно море вследствие на атмосферното налягане.

 

seigneur|seignior

1. n, феодален владетел, сеньор.
grand S - благородник, важна персона.

 

seigniorage

1. n, права на феодален владетел;
2. такса за правото да се секат монети;
3. фин: разликата между номиналната стойност на банкнота и разходите за отпечатването и.

 

seigniorial

1. а, феодален, господарски, владетелски.

 

seigniory

1. n, власт на феодал, феодална власт;
2. феодално владение.

 

seine

1. n, гриб (рибарска мрежа) (и S net).
II. v, ловя риба с гриб.

 

seismal|seismic

1. а, земетръсен, сеизмичен.

 

seismology

1. n, сеизмология, наука за земетресенията.

 

seize

1. v, хващам, сграбчвам;
2. арестувам;
З. завземам, завладявам;
4. хващам се за, възползувам се (от случая);
5. обземам, обхващам (паника);
6. юр: въвеждам във владение;
7. тех: заяждам, заклинвам се.

 

seizin|seisin

1. n, юр: (встъпване във) владение.

 

seizure

1. n, конфискация, конфискуване;
2. конфискувани стоки;
3. внезапно прилошаване, припадък.

 

sejant

1. a, хер: седящ.

 

selachian

1. a, зоол: хрущялен;
II. n, хрущялна риба.

 

seldom

1. adv, рядко.

 

select

1. v, избирам, подбирам.
II. a, 1. подбран, избран;
2. висококачествен;
3. придирчив, избиращ;
4. ексклузивен.

 

selection

1. n, избор, подбор;
2. биол: подбор, селекция;
3. кръг, брой предмети от които може да се избира;
4. сборник от избрани произведения.
natural S - биол: естествен отбор.

 

selective|selectivity

1. а, избиращ, подбиращ;
2. селективен, избирателен.
selectivity, n.

 

selector

1. n, човек, който избира/подбира;
2. тех: селектор, търсач, копче за настройка.

 

selenite

1. n, хим. минер: селенит.

 

selenium

1. n, хим: селен (Se).

 

selenography|selenology

1. n, селенография, изучаване на (повърхността на) луната.

 

self

1. n, собствена личност, собствено аз.
my own/very S - самият аз.
one's second S - дясна ръка, най-близък приятел.
II. а, 1. еднакъв, от същия цвят/материал;
2. едноцветен.
III. pref, 1. изразява насоченост на действието към себе си, само-, себе- на/в себе си;
2. изразява автоматичност, самостоятелност на действието.

 

selfabnegayion|self-abnegation|self-denial

1. n, самоотрицание, самопожертвувателнст.

 

selfabsorbed|self-absorbed|self-centered

1. а, егоцентричен.

 

selfacting|self-acting

1. a, автоматичен, самопроизволен.

 

selfaction|self-action

1. n, самопроизволно действие.

 

selfaffirmation|self-affirmation

1. n, самоутвърждаване.

 

selfappointed|self-appointed

1. а, самозван.

 

selfassumption|self-assumption

1. n, високомерие.

 

selfassurance|self-assurance

1. n, самоувереност, самонадеяност.

 

selfcollected|self-collected|self-possessed

1. a, спокоен, хладнокръвен.

 

selfcommand|self-command|self-control

1. n, самообладание.

 

selfconscious|self-conscious

1. a, стеснителен, смутен, неловък.

 

selfcontained|self-contained

1. a, въздържан, резервиран, необщителен;
2. тех: независим, самостоятелен (за механизъм).

 

selfdefence|self-defence

1. n, самоотбрана.

 

selfesteem|self-esteem

1. n, самоуважение;
2. самомнение.

 

selfevident|self-evident

1. а, очевиден, не се нуждаещ от доказателства.

 

selfheal|self-heal

1. n, бот: усойче (Prunella vulgaris).

 

selfhood

1. n, индивидуалност, собствена личност;
2. егоизъм, себичност.

 

selfish

1. а, егоистичен, себелюбив, себичен.

 

selfless

1. а, самоотвержен, себеотрицателен, caмопожертвуватен.

 

selfmade|self-made

1. а, който сам се e издигнал (за човек).

 

selfpity|self-pity

1. n, самоокайване, самосъжаление.

 

selfsame

1. а, (този) същият, тoзи именно.

 

selfsufficient|self-sufficient

1. a, самостоятелен, независим;
2. самодоволен, самонадеян.

 

selfwill|self-will

1. n, своеволие;
2. упоритост.

 

sell|sold

1. v, (sold, sold) продавам (и прен.);
2. амер: рекламирам, популяризирам;
3. разг: измамвам, разигравам.
II. n, разг: 1. измама;
2. разочарование.
S off/out - разпродавам (с отстъпка).
S up - продавам на търг.

 

seller

1. n, продавач;
2. нещо, което се продава (добре, зле).

 

seltzer

1. n, вид минерална/газирана вода, сода (и S water).

 

selvage|selvedge

1. n, кенар, ива (на плат), кант.

 

sematic

1. а, биол: сигнален, предпазен (за цвят).

 

semblance

1. n, сходство, подобие;
2. образ, външен вид.
to put on a S of - давам си вид, правя се на.

 

semen

1. n, биол: сперма.

 

semester

1. n, семестър.

 

semi

1. pref, полу-.

 

semiannual|semi-annual

1. a, полугодишен.

 

semicircle

1. n, полукръг.

 

semicircular

1. а, с форма на/нареден в полукръг.

 

semicolon

1. n, точка и запетая.

 

semiconductor

1. n, физ: полупроводник.

 

semiconscious|semi-conscious

1. a, в полусъзнание;
2. полуосъзнат.

 

semifinal|semi-final

1. а+n, сп: полуфинал(ен).

 

semilucent

1. a, полупрозрачен.

 

seminal

1. а, биол: семенен;
2. биол: зародишен, недоразвит;
3. плодотворен.
S fluid - сперма.

 

seminary

1. n, духовна семинария;
2. амер: частно средно училище (особ. девическо).

 

semination

1. n, биол: осеменяване.

 

semiprecious

1. a, полускъпоценен (камък).

 

semiquaver

1. n, муз: шестнадесетина нота.

 

semitic

1. а, семитски.
II. n, семитски език.

 

semolina|semola

1. n, грис.

 

sen

1. n, сен (японска парична единица, 1/100 oт йената).

 

senate|senator

1. n, сенат;
2. академичен съвет.
senator, doer.

 

senatorial

1. а, сенаторски;
2. сенатски.

 

send|sent

1. v, (sent, sent) пращам, изпращам;
2. запращам;
3. рад: предавам.
II. n+v, мор: вдигам се на гребена на вълната.
S away - прогонвам, изпращам някъде.
S down - 1. изключвам (от университет); 2. намалявам (цени).
S forth - издавам, изпускам
S off - 1. прогонвам; 2. изпращам (пътник);
3. сп: отстранявам (състезател).
S in - връчвам, подавам (заявление).
to S a word - съобщавам, известявам.
to S flying - 1. разбивам, обръщам в бягство;
2. отблъсквам.
to S smb. to Coventry - разкарвам нкг.

 

sendal

1. n, ист: фин копринен/ленен плат.

 

sender

1. n, подател (на писмо и пр.);
2. рад: предавател.

 

sendup|send-up

1. n, разг: сатира, пародия, карикатура.
II. attr, сатиричен, карикатурен.

 

senescence|senescent

1. n, остаряване, стареене;
2. старост.
senescent, a.

 

seneschal

1. n, ист: сенешал, управител на замък.

 

senile|senility

1. а, старчески, грохнал;
2. сенилен, изкуфял.
senility, n.

 

senior

1. а, по-стар (to - от);
2. старши;
3. амер: от последния клас/курс.
II. n, 1. стар/възрастен човек;
2. старши;
3. випускник на Кембридж;
4. амер: ученик/студент от последен курс.
he is two years S to me - той е с две години по-възрастен от мен.
he is my S - той е по-стар(ши) от мен.

 

seniority

1. n, старшинство;
2. амер: трудов стаж.

 

senna

1. n, бот. фaрм: сена (Cassia acutifolia).

 

sennet

1. n, ист: тържествен тръбен сигнал (и като ремарк в пиеса).

 

sennight

1. n, ост: седмица.

 

sensation

1. n, усещане, чувство;
2. възприятие;
3. сензация.

 

sensational

1. а, сензационен;
2. ряд: сетивен, свързан с усещането.

 

sense

1. n, чувство, усещане;
2. сетиво;
3. смисъл, значение;
4. pl: разум, съзнание;
5. pl: чувственост.
II. v, 1. усещам, долавям;
2. чувствувам, предчувствувам;
3. разбирам.
to come to one's Ss - идвам на себе си, вразумявам се.
common/good S - здрав разум.
it makes no S - няма смисъл.
in a S - в известен смисъл, до известна степен.

 

senseless

1. a, безчувствен, нечувствителен;
2. в безсъзнание;
3. безсмислен.

 

sensibility

1. n, (способност за) усещане, усет;
2. чувствителност (to - за), точност (на прибор).

 

sensible|sensibly

1. а, сетивен;
2. видим, осезаем, забележим;
3. (благо)разумен, здравомислещ.
be S of - чувствувам, усещам.
sensibly, adv.

 

sensitive|sensitiveness|sensitivity

1. а, чувствителен, възприемчив (to - към);
2. нежен, лесно раздразващ се, обидчив;
3. тех: прецизен, точно нагласен.
S plant - бот: срамежлива мимоза (Mimosa pudica).
S paper - светлочувствителна/фотографска хартия.
sensitiveness, sensitivity, n.

 

sensitize

1. v, правя чувствителен, изострям чувствителността си;
2. фото: сенсибилизирам.

 

sensor

1. n, датчик, сензор, чувствителен елемент.

 

sensory|sensorial

1. a, сетивен;
2. физиол: сензорен.

 

sensual|sensuality

1. a, чувствен, плътски, сладострастен.
sensuality, n.

 

sensuous

1. а, сетивен, чувствен;
2. естетически.

 

sentence

1. n, юр: присъда;
2. грам: изречение;
3. ост: сентенция.
II. v, осъждам (to - на).
life S - доживотна присъда.

 

sententious

1. а, нравоучителен, моралистичен;
2. афористичен, като сентенция;

 

sentient|sentience

1. а, псих: чувствителен, усещащ;
2. съзнаващ, съзнателен.
sentience, n.

 

sentiment

1. n, чувство, емоционалност;
2. сантименталност;
3. мнение, отношение;
4. тост, наздравица.

 

sentimental|sentimentality

1. а, сантиментален, разнежен.
sentimentality, n.

 

sentinel

1. n, страж, пазач;
2. караул.
II. v, охранявам, стоя на стража.
to stand S over - пазя, бдя над.

 

sentry

1. n, воен: часови, караул;
2. пост, стража.
S-box - воен: караулка.
S-unit - караулно подразделение.

 

sepal

1. n, бот: чашелистче.

 

separable|separability

1. a, отделим.
separability, n.

 

separate

1. a, отделен;
2. самостоятелен, обособен;
3. изолиран, уединен.
II. v, 1. отделям (се), деля (се), разделям (се);
2. сортирам, отсявам;
3. разлагам на части, прекъсвам връзките между;
4. различавам;
5. воен: демобилизирам.

 

separation

1. n, отделяне, обособяване;
2. разделяне, разлагане;
3. изолиране;
4. сортиране, отсяване;
5. разделено живеене на съпрузи;
6. мин: обогатяване, сепарация.
S allowance - парична помощ за жена на войник.

 

separator

1. n, сепаратор, машина/приспособление за разделяне;
2. решето, сито.

 

sepia

1. n, сепия (вид червено-кафяв пигмент);
2. рисунка/снимка в червеникавокафяво.

 

sept

1. n, (ирландски) род, клан, племе.

 

septal|septate

1. a, биол: разделен с преграда.

 

septangle|septangular

1. n, геом: ceдмoъгълник.
septangular, a.

 

september

1. n, септември.
II. a, септемврийски.

 

septenary

1. а, състоящ се от седем, седморен;
2. седемгодишен.

 

septennial

1. а, седемгодишен;
2. който става веднъж на седем години.

 

septentrional

1. a, ост: северен.

 

septic|septicity

1. a, мед: септичен;
2. разг: ужасен, отвратителен.
septicity, n.

 

septicaemia

1. n, мед: отравяне на кръвта.

 

septum|septa

1. n, (pl. -ta) биол, aнат: преграда.

 

septuple

1. a, седемкратен.
II. v, умножавам по седем, увеличавам седем пъти.

 

sepulchral

1. а, погребален;
2. гробовен.

 

sepulchre

1. n, гроб, гробница.
whited/painted S - лицемер.
II. v, погребвам.

 

sepulture

1. n, погребване, погребение.

 

sequacious

1. а, логичен, последователен;
2. послушен, податлив;
3. подражателски.

 

sequel

1. n, продължение, втора част/серия (на роман, филм);
2. последващо събитие, последствие.
in the S - впоследствие.

 

sequence

1. n, ред, редица, последователност;
2. серия, поредица;
3. цикъл (стихове), епизод (кино);
4. последица, следствие, резултат.
S of tenses - грам: последователност на времената.
in S - един след друг.

 

sequent

1. a, следващ;
2. явявящ се като резултат/следствие.

 

sequential

1. а, последователен;
2. явяващ се продължение на.

 

sequester|sequestrate

1. v, отделям, уединявам, изолирам;
2. юр: конфискувам, отчуждавам, секвестирам.

 

sequestration

1. n, уединение, усамотяванe;
2. мед: карантина;
3. юр: секвестиране, конфискация.

 

sequestrum|sequestra

1. n, (pl. -ra) мед: умъртвена част от костта.

 

sequin

1. n, пайета;
2. стара венецианска златна монета.

 

sequoia

1. n, бот: секвоя (Sequoia sempervirens).

 

serac

1. n, (фр.) леден връх/куличка образуван от глетчер.

 

seraglio

1. n, харем;
2. дворец, сарай.

 

serai

1. n, кервансарай, ориенталски хан.

 

serape

1. n, южноамериканско вълнено наметало.

 

seraph|seraphim

1. n, (pl. -s, -phim) църк: серафим.

 

seraphic

1. а, ангелски, божествен.

 

serbian|serb|servian

1. n, сърбин;
2. сръбски език.
II. а, сръбски.

 

serenade

1. n+v, серенада.

 

serene

1. a, ясен, ведър, безоблачен;
2. спокоен, тих, безметежен.
II. v, поет: 1. прояснявам;
2. успокоявам.
III. n, поет: безоблачно небе, спокойно море.
all S - разг: всичко е наред.

 

serenity

1. n, безоблачност, ведрина;
2. спокойствие, мир, тишина.
3. Светлост (титла).

 

serf

1. n, крепостник, крепостен селянин;
2. роб.

 

serfdom|serfage|serhood

1. n, крепостничество;
2. робство.

 

serge

1. n, текст: шевиот.

 

sergeant

1. n, сержант;
2. старши полицай.
S major - старши сержант.
S-at-arms - церемониалмайстор в Парламента или към кралския двор.

 

serial

1. a, сериен, пореден;
2. излизащ на части (за роман).
II. n, сериал, роман/филм разделен на серии.

 

serialize

1. v, издавам на части;
2. разполагам в правилен ред.

 

seriate

1. v, нареждам, подреждам (в серии).
II. а, нареден в серия/поредица.

 

seriatim

1. adv, (лат.) точка по точка, в правилен ред.

 

sericeous

1. а, бот. зоол: пухкав, покрит с лъскав пух;
2. копринен.

 

sericulture

1. n, копринарство.

 

series

1. n, (pl. без изменение) низ, серия, поредица;
2. мат: прогресия;
3. елек: последователно свързване.

 

serin

1. n, зоол: диво канарче (Serinus canarius).

 

serious

1. a, важен, сериозен;
2. предизвикващ опасения.
are you S? - сериозно ли говориш?
and now to be S - шегата настрана.

 

seriousness

1. n, сериозност, важност.
in all S - съвсем сериозно.

 

sermon

1. n, проповед, поучение;
2. прен: лекция, четене на конско.
II. v, проповядвам.

 

sermonize

1. v, пренебр: проповядвам, морализирам, чета конско.

 

serpent

1. n, змия (и прен.);
2. змей, дракон;
3. лукав, коварен, зъл човек.

 

serpentine

1. a, змийски, змиевиден;
2. лъкатушен, криволичещ;
3. прен: коварен, лукав.
II. v, 1. вия се, извивам се;
2. лъкатуша, криволичa.
III. n, серпентина, спирална тръба.

 

serrate|serrated

1. а, назъбен, нарязан.

 

serried

1. а, сбит, сгъстен (за редица).

 

serrulate|serrulated

1. a, дребноназъбен.

 

serum|sera

1. n, (pl. -s, -ra) серум.

 

servant

1. n, слуга, прислужник (и domestic S).
public S - държавен служител.

 

serve

1. v, служа (на), полезен съм;
2. слуга съм (на), заемам/изпълнявам служба;
3. ставам за, удовлетворявам изисквания;
4. обслужвам, сервирам;
5. юр: връчвам (призовка);
6. сп: бия сервис.
II. n, сп: сервис.
S for - ставам за, годен съм.
S out - раздавам, разпределям.
S up - сервирам на масата.

 

service

1. n, служба, работа;
2. oбслужване, сервиз;
3. услуга;
4. действие, функция;
5. воен: род войски;
6. сп: подаване;
7. богослужение;
8. фин: лихва по държавни ценни книжа.
II. v, 1. обслужвам;
2. поддържам (в добро състояние), зареждам (с гориво).
S entrance - заден/служебен вход.
S flat - апартамент в сграда с обща прислуга.
S-hatch - шубер.
S station - бензиностанция, автосервиз.

 

serviceable

1. a, полезен, пригоден;
2. услужлив.
S fabric - здрав плат.

 

servicebook|service-book

1. n, църк: требник.

 

serviceman

1. n, (pl. -men) военнослужещ.

 

servicetree|service-tree

1. n, бот: оскруша (Sorbus domestica).

 

serviette

1. n, (фр.) салфетка.

 

servile|servility

1. а, робски, на роби;
2. раболепен, сервилен, угоднически.
servility, n.

 

servitor

1. n, ост: слуга, прислужник.

 

servitude

1. n, робство, робия;
2. юр: сервитуд.
penal S - каторга.

 

servo

1. pref, спомагателен, помощен.
S-mechanism - тех: спомагателен механизъм.

 

sesame

1. n, бот: сусам (Sesamum indicum).

 

sessile

1. a, бот: без дръжка (за лист и пр.);
2. неподвижен, прикрепен.

 

session

1. n, заседание;
2. сесия;
3. амер: занятия, учебно време;
4. разг: време заето с нещо (особ. с неприятна дейност).
to be in S - заседавам.

 

sessional

1. а, на/за дадена сесия;
2. заседателен.

 

sesterce|sestertius

1. n, ист: сестерция (римска монета).

 

set

1. v, поставям, слагам, турям;
2. намествам, настанявам, разполагам;
3. привеждам в определено състояние, движа се в определена посока;
4. прогонвам, слагам в рамка;
5. садя;
6. обръщам, отправям се (към);
7. определям, установявам;
8. задавам (работа, задача);
9. залязвам;
10. сгъстявам (се), втвърдявам (се);
11. оформям (се), получавам се;
12. правя стойка (за куче).
II. а, 1. неподвижен, застинал;
2. прен: мъртъв, безжизнен;
3. обмислен, приготвен предварително;
4. установен;
5. предписан;
6. построен;
7. твърд, решителен, непоколебим;
8. пресечен (мляко), втвърден (цимент);
9. погълнат (оn, upon - oт).
III. n, 1. набор, комплект, серия;
2. гарнитура (мебели);
3. група, компания, кръг от хора;
4. склонност, тенденция;
5. конфигурация, очертания;
6. кройка;
7. изкривяване, изметване;
8. тех: остатъчна деформация;
9. тех: прибор, апарат, установка;
10. радиоапарат;
11. театр: декор;
12. сп: сет, част от тенис-мач;
13. разсад.
S square - ъгълник, винкел.
S about - 1. започвам, пристъпвам към;
2. разг: нахвърлям се върху, удрям.
S apart - 1. прибирам, скътвам;
2. отделям, разделям (биещи се).
S aside - 1. прибирам, скътвам;
2. анулирам, отхвърлям.
S at - нападам, нахвърлям се.
S forth - 1. излагам, обяснявам; 2. отправям се към;
3. хваля, препоръчвам;
S forward - придвижвам, отправям се.
S in - 1. започвам, настъпвам; 2. установявам се.
S on - 1. насъсквам, подстрекавам; 2. нападам.
S right - оправям, коригирам;
S to - заемам се енергично с, встъпвам в (бой).
S with - обсипвам с.

 

seta|setae

1. n, (pl. -tae) бот. зоол: четина.

 

setaceous|setose

1. a, бот. зоол: четинест.

 

setback|set-back

1. v, задържам, препятствам.
II. n, 1. препятствие, задръжка;
2. неудача, неуспех;
3. регрес.

 

setdown|set-down

1. n, скастряне, срязване;
2. отпор, противодействие.
II. v, 1. хвърлям на земята;
2. записвам, излагам писмено;
3. приписвам, предписвам.

 

setoff|set-off

1. украшение, украса;
2. компенсация;
З. противовес, противопоставяне.
II. v, 1. отлагам;
2. уравновесявам;
3. противопоставям;
4. откроявам се.


 

setout|set-out

1. n, начало, започване;
2. подготовка;
З. изложба, витрина.
II. v, 1. излагам (на показ, за продажба);
2. възнамерявам;
3. отправям се, тръгвам.

 

sett

1. n, паве, камък за облицовка;
2. дървено блокче.

 

settee

1. n, канапе, малък диван.
II. n, мор: вид платноход с две или три мачти.

 

setter

1. n, сетер (порода куче);
2. словослагател (и type-S);
3. регулиращ/нагласяващ прибор.

 

setting

1. n, (oкръжаваща) среда, обстановка;
2. театр: художествено оформление;
3. рамка, гнездо (на скъпоценен камък);
4. музика по стихове;
5. залез;
6. сгъстяване, затвърдяване (мляко, цимент);
7. реглаж, нагласяване, пускане в ход;
8. тех: натоварване.
S-up - тех: монтаж, сглобяване.

 

settle

1. v, заселвам се, установявам се (down);
2. оправям (се), натъкмявам (се), привеждам (се) в ред;
3. успокявам (се), стабилизирам (се) (и S-down);
4. разрешавам, стигам или водя до определено решение;
5. хим: утаявам се, правя утайка;
6. разплащам се, разчиствам си сметките с.
II. n, дълга пейка с облегало.
that Ss the matter - въпросът е изчерпан.
S up - плащам (сметка).
S upon - избирам.

 

settled

1. a, определен, установен;
2. постоянен, устойчив;
3. заседнал (начин на живот);
4. спокоен, уравновесен.
II. p.p. от settle.

 

settlement

1. n, селище, колония;
2. амер: село;
3. заселване, колонизиране;
4. разплата, уреждане на сметка;
5. решение/съгласие достигнато след спор;
6. слягане (на почва), утаяване.

 

settler

1. n, заселник, колонист;
2. sl: решителен удар/довод.

 

settling

1. n, слягане (на почва), утаяване;
2. стабилизация, успокояване;
3. pl: утайка.
II. pres.p. от settle.
S-day - ден за изравняване на сметките (на борсата).

 

settlor

1. n, юр: завещател;
2. лице, което прехвърля/приписва имущество.

 

setup|set-up

1. v, основавам, учредявам (предприятие);
2. възвисявам се (over - над);
3. снабдявам, обезпечавам (with);
4. причинявам (болка);
5. вдигам (шум).
II. n, 1. стойка, осанка;
2. структура, устройство, организация;
3. план, проект;
4. разг: положение, ситуация.
S for - представям се за.

 

seven

1. num, седем;
II. n, седмица, седморка.

 

sevenfold

1. a+adv, седемкратен, седморен.

 

seventeen

1. num, седемнадесет.

 

seventh

1. num. ord, седми.
II. n, 1. седма (част), седмо число (на месеца);
2. муз: септима.

 

seventies

1. n, pl: седемдесетте години;
2. възраст между 70 и 79 години.

 

seventieth

1. num ord, седемдесети.
II. n, седемдесета част.

 

seventy

1. num, седемдесет.

 

sever

1. v, отделям, разделям, разлъчвам;
2. откъсвам, отрязвам, прерязвам.

 

several

1. pron. indef. (като същ. или прил.) няколко, неколцина;
2. малко;
S of us - някои/няколко от нас.
II. a, отделен, индивидуален, собствен.

 

severally

1. adv, поотделно, поединично.

 

severance

1. n, отделяне, разделяне;
2. разлъка;
3. откъсване, отрязване.

 

severe|severely|severity

1. а, строг, суров (наказание);
2. жесток, тежък (загуба);
3. рязък силен (болка, буря);
4. строг, прост (стил, облекло);
5. язвителен, саркастичен.
severely, adv.
severity, n.

 

sew|sewn

1. v, (sewed, sewn) шия, ушивам, зашивам.
S down/on - пришивам.
II. v, пресушавам, изпускам вода от.
to be Sed up - мор: засядам на плитчина.

 

sewage|sewerage

1. n, канализация;
2. канални води.

 

sewer

1. n, шивач (кa).
II. n, 1. канал, канализационна тръба/колектор;
2. клоака.
III. v, прокарвам канализация.
IV. n, ucm: майордом.

 

sewing

1. n, шев, шиене;
2. нещо ушито.
S-machine - шевна машина.
S-kit - принадлежности за дребен ремонт на дрехи.

 

sex

1. n, биол: пол.
II. v, откривам/определям пола на.
III. attr, полов.
to S up - възбуждам.
the fair/gentle/softer S - женският/нежният пол.
the sterner/stronger S - силният пол.

 

sexagenarian

1. a+n, шестдесетгодишен, човек в своите шестдесет години.

 

sexagesimal

1. a+n, шестдесети, шестдесета част.

 

sexappeal|sex-appeal

1. n, сексапил, физическа привлекателност.

 

sexennial

1. а, шестгодишен, траещ шест години;
2. ставащ веднъж на шест години.

 

sexiness

1. n, чувственост, сексуалност.

 

sexless

1. а, безполов;
2. фригиден.

 

sextain

1. n, строфа от шест стиха.

 

sextan

1. а, явяващ се (на) всеки шести ден.
II. n, мед: такава треска.

 

sextant

1. n, мор: секстант(уред за определяне местоположението);
2. една шеста част от окръжност.

 

sextet|sextette

1. n, муз: секстет.

 

sexton

1. n, клисар;
2. гробар.

 

sextuple

1. а, шесторен, шестократен.

 

sexual|sexuality

1. а, полов, сексуален.
sexuality, n.

 

sexy

1. a, сексуален, еротичен;
2. сексапилен;
3. сладострастен.

 

shabby

1. а, износен, изтъркан;
2. опърпан, дрипав, парцалив;
3. запуснат, изоставен (къща);
4. жалък, нищожен;
5. низък, подъл.
S-genteel - който се мъчи да прикрие бедността си.

 

shack

1. n, колиба, барака;
2. будка.
II. n, 1. падалина (орехи, плодове и пр.);
2. остатъци и дребни рибки, хвърляни за примамка при риболов.

 

shackle

1. n, pl: белезници, окови, вериги;
2. pl. прен: гнет, тирания;
3. тех: карабина, съединителна скоба.
II. v, 1. оковавам във вериги, слагам белезници;
2. прен: стеснявам, сковавам;
3. тех: зацепвам, съеднявам.

 

shad

1. n, зоол: карагьоз (Alosa sapidissima).

 

shaddock|pomelo

1. n, тропическо цитрусово дърво с голям оранжев плод, подобен на грейпфрут.

 

shade

1. n, сянка, полумрак;
2. oттенък, нюанс, незначително различие;
3. абажур, глобус, екран (на осветително тяло);
4. тента, маркиза (над витрината на магазин);
5. сянка, прохлада;
6. поет: безплътна сянка, дух на умрял.
among the Ss - в царството на сенките.
II. v, 1. засенчвам, затулям, предпазвам от светлина;
2. екранирам, заслонявам, слагам абажур;
3. помрачавам, замъглявам.
S away/off - неусетно изчезвам, стопявам се.
S into - преминавам неусетно в.
to S prices - слабо понижавам/повишавам цени.

 

shadow

1. n, сянка (и прен.);
2. полумрак;
3. призрак;
4. някой който преследва (като сянка).
II. v, 1. помрачавам, затъмнявам, хвърлям сянка върху;
2. следвам по петите, следя тайно.
S forth/out - говоря неясно, с алегории, символизирам.
S box - стъклена витрина (за художествени предмети).

 

shadowgraph|shadow-graph

1. n, разг: рентгенова снимка;
2. силует, фигура образувана от сенки.

 

shadowplay|shadow-play

1. n, пиеса, при която зрителите виждат само сенките на изпълнителите.

 

shadowy

1. a, сенчест, засенчен;
2. неясен, смътен;
З. призрачен.

 

shady

1. а, тъмен, сенчест, засенчен;
2. съмнителен, непочтен, с лоша репутация.

 

shaft

1. n, дръжка (на копие и пр.);
2. ръчка, ръкохватка;
3. лъч/сноп светлина;
4. ствол, стъбло, тяло на колона;
5. стълб, шпил;
6. шахта, комин на пещ;
7. тех: ос, шпиндел.
S furnace - тех: шахтова пещ.
S horse - впрегатен кон.

 

shafting

1. n, тех: трансмисионна предавка, система от валове и оси.

 

shag

1. n, рошава/чорлава коса, рошава/рунтава козина;
2. ост: груб плат, шаяк;
3. ост: махорка (вид тютюн).
II. v, (-gg-) 1. вися на рошави кичури;
2. разрошвам;
З. гоня, преследвам.
III. n, зоол: качулат корморан (Phalacrocorax aristotelis).

 

shaggy

1. a, рунтав, космат;
2. влакнест, мъхнат (за плат);
3. рошав, несресан.

 

shagreen

1. n, шагрен, шагренова кожа;
2. необработена грапава кожа на някои акули използвана като абразив.

 

shah

1. n, шах (титла на персийски владетел).

 

shake|shaken

1. v, (shook, shaken) клатя (се), разклащам;
2. тръскам (се), разтърсвам;
3. треперя (от страх, студ).
II. n, 1. клатене, поклащане, разклащане;
2. тръскане, разтърсване;
3. кимане (с глава);
4. ръкостискане;
5. треперене;
6. шейк, коктейл;
7. разг: шок, потрес.
the Ss - разг: треска, треперене, страх.
S off - 1. отръсквам (прах от дрехите); 2. отървавам се от.
S out - 1. прогонвам (неприятни мисли);
2. разгъвам (знаме), разгръщам се (воен.).
to S hands with - ръкувам се с нкг.
to S in one's shoes - треперя от страх.
to S a leg - 1. танцувам; 2. раздвижвам се, разбързвам се.

 

shakedown|shake-down

1. v, тръскам, бруля (плодове от дърво);
2. постилам на земята (одеало);
3. свиквам, заживявам;
4. разг: изтръсквам някого (взимам пари на заем).
II. n, 1. импровизирано легло (напр. от слама);
2. амeр. sl: изнудване, изтръскване.

 

shaker

1. n, шейкър, съд за приготвяне на коктейли;
2. тех: тръскащо сито.

 

shakeup|shake-up

1. v, разтърсвам, събуждам.
II. n, npeн: раздвижване, основна промяна/реорганизация.

 

shako

1. n, вид цилиндрична военна шапка с перо, кивер.

 

shaky

1. а, треперещ, разтреперан, треперлив;
2. разклатен, неустойчив;
3. съмнителен, ненадежден;
4. тех: вибриращ, тресящ се.
to feel S - чувствам се неуверен.

 

shale

1. n, геол: глинести шисти.
S gas/oil - газ/нефт добиван от шисти.

 

shall|should|shalt

1. v, (should) спомагателен глагол за образуване на бъдеще време;
2. модален глагол, изразяващ намерение, заповед.

 

shalloon

1. n, текст: лек вълнен плат.

 

shallop

1. n, поет: малка лодка, ладия.

 

shallot

1. n, бот: вид дребен лук (Allium ascalonicum).

 

shallow

1. a, плитък (и прен.);
2. плитководен;
3. прен: повъхностен, незадълбочен.
II. v, 1. ставам (по-)плитък;
2. намалявам дълбочината на.
III. n, плитчина.

 

sham

1. v, (-mm-) преструвам се (на), правя се (на);
2. симулирам.
II. n, 1. преструване, преструвка;
2. симулация;
3. измама, шарлатания;
4. измамник, шарлатанин;
5. имитация.
III. a, 1. престорен, симулиращ;
2. подправен, фалшифициран;
3. имитиращ, бутафорен.

 

shaman

1. n, шаман, жрец.

 

shamble

1. v, влача се, тътря се, мъкна се;
2. влача си краката.
II. n, тромава походка, тътрене на краката.
III. n, 1. месарски щанд на пазар;
2. pl: пазар/щандове за месо;
3. pl. (обикн. с гл. в sing.) касапница, кланица.

 

shambling

1. а, тромав (за походка).

 

shame

1. n, срам, свян;
2. срам, позор;
3. досада, неприятност.
II. v, срамя, засрамвам, посрамвам;
2. позоря, опозорявам.

 

shamefaced|shame-faced

1. a, срамежлив, стеснителен, засрамен;
2. скромен, незабележим.

 

shameful

1. а, срамен, позорен;
2. неприличен, срамотен;
3. скандален, възмутителен.

 

shameless

1. а, безсрамен.

 

shammer

1. n, преструван, симулант.

 

shammy|chamois

1. n, зоол: вид дребна анилопа (Rupicapra rupicapra);
2. oбработена кожа от нея;
3. гюдерия.

 

shampoo

1. n, шампоан, течен сапун;
2. миене на косата.
II. v, 1. мия/измивам косата (на);
2. правя масаж на главата.

 

shamrock

1. n, бот: вид детелина (Trifolium minus, T. procumbens);
2. националната емблема на Ирландия (детелина).

 

shamus

1. n, амер. sl: полицай, частен детектив.

 

shandry|shandrydan

1. n, лека двуколка, таратайка.

 

shandy|shandygaff

1. n, смес от обикновена бира и ale/ginger и пр.

 

shanghai

1. v, наемам за моряк с измама, като го упоя/напия;
2. прен: принуждавам някого с нечестни средства да върши нещо което не му е приятно.

 

shank

1. n, анат: кракът от коляното до глезена;
2. разг. pl: крака;
3. тех: ствол, стержен;
4. дръжка при някои инструменти;
5. мор: стъбло на котва.

 

shanty

1. n, колиба, барака, хижа;
2. моряшка хорова песен.

 

shape

1. n, форма, облик, вид;
2. очертание, профил;
3. модел, шаблон, форма;
4. разг: състояние, положение.
in good/poor S - в добро/лошо състояние.
II. v 1. оформявам (се) (и прен.);
2. давам/придобивам формa;
3. приспособявам (to);
4. ост: кроя.

 

shaped

1. a, имащ определена форма.
II. p.p. от shape.
cone-S - конусовиден.
S like a pear - крушообразен.

 

shapeless

1. а, безформен.

 

shapely

1. a, добре сложен/оформен, строен;
2. хубав, с правилни черти.

 

shaping

1. n, оформяне, придаване на определена форма;
2. тех: пластична обработка.
II. pres.p. от shape.
S machine - тех: шепинг.

 

shard

1. n, чиреп, парче от глинен съд;
2. зоол: елитра, твърдо крило на насекомо.

 

share

1. n, дял, част, пай;
2. участие;
3. търг: акция.
fair S - полагаема част.
preferred S - привилегирована акция.
to go Ss - деля поравно.
II. v, деля, разделям, поделям (си).
S out - раздавам.
to S a room with - живея в една стая с.
III. n, лемеж, палешник (на плуг).

 

sharecropper

1. n, изполичар.

 

shareholder

1. n, търг: акционер.

 

shark

1. n, зоол: акула;
2. прен: мошеник, измамник, лихвар;
3. амер. sl: oтличен познавач.
II. v, амер: мамя, изнудвам, живея мошенически.

 

sharkskin

1. n, кожа от акула, шагрен;
2. вид плътен лъскав плат от изкуствена коприна.

 

sharp

1. а, остър;
2. изострен, заострен, подострен;
3. ясен, ясно очертан, отчетлив;
4. стръмен;
5. остър, силен (за вкус), лют, резлив;
6. рязък (болка), пронизителен (звук);
7. заядлив (забележка), раздразнителен (характер);
8. умен, проницателен, наблюдателен;
9. муз: твърде висок, съдържащ диез.
II. n, 1. муз: диез;
2. тънка игла за шев;
З. рязък, пронизителен звук;
4. разг: мошеник;
5. рапира за дуел, самият дуел.
III. adv, 1. точно (за време);
2. стръмно, рязко;
3. муз: твърде високо.
at 6 o'clock S - точно в 6 часа.
IV. v, амер. муз: 1. подвигам с полутон;
2. пея високо (фалшиво).

 

sharpcut|sharp-cut

1. a, ясно очертан;
2. заострен, наточен.

 

sharpen

1. v, остря, наострям, подострям;
2. точа, наточвам;
3. изострям, усилвам.

 

sharpener

1. n, острилка;
2. точилен камък, брус.

 

sharper

1. n, мошеник, измамник (особ. при игра на карти).

 

sharpset|sharp-set

1. a, добре наточен/наострен;
2. много гладен, настървен.

 

sharpshooter|sharp-shooter

1. n, снайпер, изкусен стрелец.

 

sharpsighted|sharp-sighted|sharp-eyed

1. a, с остро зрение;
2. проницателен, далновиден.

 

sharpwitted|sharp-witted

1. a, с бърз/остър ум.

 

shatter

1. v, разбивам (се), раздробявам (се);
2. разтрошавам (се), строшавам (се);
3. разстройвам (здраве), провалям (надежди).
II. n, pl: отломки.

 

shave

1. v, бръсна (се);
2. обръсвам, допирам леко;
3. стържа, остъргвам;
4. sl: обирам.
II. n, 1. бръснене, обръсване;
2. стружка;
3. разг: измама, мистификация.
close/narrow S - едва избягната опасност.

 

shaveling

1. n, ост. пренебр: монах, поп ("бръснат");
2. младок, който още не се бръсне.

 

shaven

1. а, (о)бръснат;
2. подстриган (за монах);
3. ниско окосен (за трева).
II. p.p. от shave.

 

shaver

1. n, самобръсначка;
2. разг: младок, хулиган;
3. разг: мошеник, измамник.

 

shavetail

1. n, необяздено магаре;
2. разг. воен: младши лейтенант.

 

shaving

1. n, бръснене;
2. тех: шевинговане;
З. рl: стружки.
II. pres.p. от shave.
S brush/cream - четка/пяна за бръснене.

 

shawl

1. n, шал.
II. v, намятам/загъвам с шал.

 

shawm

1. n, средновековен музикален инструмент, приличащ на обой.

 

she

1. pers. pron, тя, тази;
2. женска (на животно).

 

shea

1. n, бот: африканско дърво с ореховидни плодове (Butyrospemum parkii).

 

sheaf

1. n, сноп;
2. снопче, връзка, пачка.
II. v, връзвам на сноп(и).

 

shear

1. n, рl: ножици (за стригане на овце и пр.);
2. стригане;
3. тех: срязване, срязваща сила.
II. v, 1. стрижа (особ. овце);
2. режа, срязвам;
3. лишавам от нещо.

 

shearlegs|shear-legs|sheer-legs

1. n, мор. pl: подвижен/подемен кран, крик;
2. тринога.

 

shearling

1. n, млада (веднъж стригана) овца;
2. кожа от такава овца.

 

shearwater

1. n, зоол: средиземноморски буревестник (Puffinus).

 

sheatfish|sheat-fish

1. n, зоол: сом (Silurus glanis).

 

sheath

1. n, ножница, кания;
2. кобур, калъф;
З. амер: презерватив;
4. анат: обвивка;
5. тех: обшивка.

 

sheathe

1. v, слагам/прибирам в ножница;
2. тех: обшивам, обковавам;
3. защитавам/скривам в обвивка.

 

sheave

1. v, събирам на снопи.
II. n, тех: 1. шайба/ролка с канал;
2. макара, шпула.

 

shebang

1. n, амер. sl: къща, жилище;
2. учреждение, фирма;
3. публичен дом;
4. устройство, приспособление.

 

shebeen

1. n, тайна кръчма, заведение където се предлагат контрабандни спиртни напитки.

 

shed

1. v, (shed) меня, сменявам (кожа, перушина);
2. падат/окапват (зъби, косми, листа);
3. лея, проливам (сълзи, кръв);
4. излъчвам, хвърлям (светлина).
II. n, 1. навес, заслон, сайвант;
2. гараж, хангар.

 

sheen|sheeny

1. n, лъскавина, гланц;
2. поет: блясък, сияние;
3. бляскава дреха.
II. a, ост: красив, блестящ.
sheeny, a.

 

sheep

1. n, (pl. без изменение) овца (и прен.);
2. рl: паство;
З. овча кожа.

 

sheepfold|sheep-fold|sheep-cote

1. n, кошара за овце.

 

sheephook|sheep-hook

1. n, овчарска гега/кривак.

 

sheepish|sheep-faced

1. a, стеснителен;
2. смутен, смущаващ се;
3. възглупав, овчедушен.

 

sheepshank

1. n, мор: възел за скъсяване на въже.

 

sheepskin

1. n, овча кожа;
2. обработена овча кожа, пергамент.

 

sheer

1. а, явен, очевиден;
2. чист, пълен, абсолютен;
3. отвесен, перпендикулярен;
4. лек, прозрачен (за тъкан).
II. n, лека/прозрачна материя.
III. adv, 1. отвесно, перпендикулярно;
2. стръмно, право надолу;
3. напълно, съвършено, абсолютно.
IV. v+n, мор: отклонявам (се) от пътя/курса (особ. за кораб).
S off - прен: отдалечавам се, уединявам се.

 

sheet

1. n, чаршаф;
2. лист (хартия, метал и пр.);
3. вестник;
4. обширна област/повърхност (вода, сняг и пр.);
5. ведомост, голяма таблица;
6. поет: платно;
7. геол: пласт.
II. attr, листов.
III. v, 1. покривам, увивам (с чаршаф и пр.);
2. точа, разточвам, правя на листове.
IV. n, мор: 1. шкот;
2. рl: предна/задна част на гребна лодка.
V. v, мор: връзвам/изопвам с шкот.
clean S - чисто минало.
stand in a white S - покайвам се публично.
S lightning - зарево.

 

sheetanchor|sheet-anchor

1. n, мор: запасна котва;
2. прен: последна надежда, спасителен подслон.

 

sheeting

1. n, плат за чаршафи;
2. тех: обвивка, кофраж, защитно покритие.

 

sheetproofs|sheet-proofs

1. n, печ. pl: коректури.

 

sheik|sheikh

1. n, шейх;
2. разг: очарователен мъж, донжуан.

 

shekel

1. n, шекел (староеврейска мярка за тегло и монета);
2. pl. sl: богатство.

 

sheldrake|shelduck

1. n, зоол: едра дива патица (бял ангъч, пъстър килифар, сем. Tadorna)

 

shelf|shelves

1. n, (pl: -ves) лавица, полица, рафт;
2. издатина, ръб;
З. риф, подводна плитчина;
4. шелф, крайбрежни води.
to lay/put on the S - слагам настрана, прибирам в архива.

 

shell

1. n, раковина, черупка (и прен.);
2. обвивка, люспа, ципа;
3. щит, броня (на костенурка), гилза;
4. воен: патрон, снаряд;
5. кожух, капак (на машина);
6. pl. sl: пари.
II. v, 1. лющя, беля, роня (царевица);
2. роня се, падам;
3. обстрелвам с артилерия.

 

shellac

1. n, шеллак.
II. v, 1. полирам с шеллак;
2. амер. sl: побеждавам в бой.

 

shellback

1. n, разг: стар моряк, морски вълк.

 

shellfire

1. n, воен: артилерийски огън.

 

shellfish

1. n, събир: ракообразно/мекотело животно с черупка.

 

shelljacket|shell-jacket

1. n, къса полуофициална куртка.

 

shellproof|shell-proof

1. a, брониран, защитен от артилерийска стрелба.

 

shellshock|shell-shock

1. n, мед: психическо разстройство вследствие на шока от попадане на бойно поле.

 

shellwork

1. n, украшение от/с раковини.

 

shelter

1. n, подслон, заслон;
2. закътано място, прибежище, убежищe.
II. v, 1. подслонявам (се), приютявам (се);
2. намирам/давам подслон, служа за убежище;
3. укривам (се), защитавам (се) от.
S-belt - полезащитен пояс (от дървета).
S tent - амер. воен: полева палатка.

 

sheltered

1. а, защитен, закътан;
2. икон: покровителствуван.
II. p.p. от shelter.
S place - закътано място, завет.

 

sheltie|shelty

1. n, шотландско пони;
2. шотландско овчарско куче.

 

shelve

1. v, слагам на полица/рафт;
2. поставям полици в;
З. отлагам, слагам в далечното чекмедже;
4. уволнявам.
II. v, спускам се полегато (за хълм).

 

shepherd

1. n, овчар, пастир.
II. v, 1. паса, грижа се за;
2. подбирам, подкарвам (стадо);
3. sl: следя тайно.
S's plaid - текст: пепит.
S's pie - мусака с картофено пюре.
S's purse - бот: овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)

 

sheraton

1. n, английски стил на мебели от 18 в.

 

sheriff

1. n, шериф (ист. и амер.).

 

sherry

1. n, шери, херес (питие).

 

shibboleth

1. n, тайна парола, опознавателен белег;
2. лозунг, слоган;
3. дума или обичай, характерен за дадена затворена група;
4. библ: (откъдето идва) дума произнасяна различно от Гилеадитите и Ефраимитите по която са успявали да ги различат.

 

shield

1. n, щит,
2. хер: щит с герб;
3. защита, закрила, покровителство;
4. амер: полицейска значка;
5. тех: екран.
II. v, 1. защищавам, пазя, предпазвам;
2. браня, отбранявам;
3. тех: екранирам.

 

shift

1. v, местя (се), премествам (сe), отмествам (се);
2. предавам, прехвърлям (на);
3. меня (се), променям (се), колебая се;
4. отстранявам, избавям се от;
5. изхитрявам се, увъртам;
6. тех: превключвам.
II. n 1. (постепенна) промяна, разместване, изместване;
2. преместване, придвижване;
3. смяна, редуване;
4. работна/учебна смяна;
5. хитрост, уловка.

 

shifter

1. n, театр: сценичен работник.

 

shifting

1. а, променлив, подвижен.
II. pres.p. от shift.

 

shiftless

1. а, некадърен;
2. безпомощен;
3. безотговорен, мързелив.

 

shifty

1. а, находчив, изобретателен, ловък;
2. хитър, измамнически, лъжлив;
3. променлив, ненадежден.

 

shill

1. n, aмер. sl: поставено лице, което купува/играе, за да привлича посетители.

 

shillelagh

1. n, (ирл.) сопа, тояга (дъбова).

 

shilling

1. n, шилинг (сребърна монета = 1/20 лири = 12 пенса).
every S - до последната стотинка.
to cut off with a S - лишавам от наследство.
S's worth - нещо за/на стойност един шилинг.

 

shillyshally|shilly-shally

1. v, колебая се, двоумя се.
II. n, колебание, нерешителност, двоумение.

 

shim

1. n, тех: тънка уплътнителна вложка, шайба.

 

shimmer

1. v, блещукам, трептя (за светлина).
II. n, блещукане, трептяща светлина.

 

shimmy

1. n, шими (танц);
2. авт. ав: вибрация, трептене.
II. v, 1. танцувам шими;
2. авт. ав: вибрирам, трептя.

 

shin|shin-bone

1. n, анат: тибия, пищял(на кост) (и S-bone).
II. v, (-nn-) 1. катеря се, изкатервам се (с ръце и крака, up - по);
2. удрям/ритам по пищялките.

 

shindig

1. n, амер. разг: шумна веселба/забава;
2. = shindy.

 

shindy

1. n, разг: кавга, врява;
2. скандал, сбиване.

 

shine|shone

1. v, (shone) светя, блестя, сияя;
2. амер: полирам, лъскам, придавам блясък.
II. n, 1. светлина, блясък;
2. лъскавина, гланц;
3. лъскане (на обувки);
4. сияние, великолепие;
5. амер. разг: харесване, разположение.
rain or S - при всякакво време.

 

shiner

1. n, sl: (златна) монета.
2. pl. sl: пари;
3. амер. sl: ударено/насинено око.

 

shingle

1. n, тънка дъска/летва, дървени покривни плочки;
2. амер: табела, фирма (на магазин и пр.).
II. v, покривам (покрuв) с дървени плочки.
III. n, чакълен морски бряг, дребни камъчета.
IV. v+n, късо подстригана коса (бубикопф).

 

shingles

1. n, pl. мед: херпес зостер.

 

shingly

1. а, чакълест, покрит с камъчета.

 

shining

1. a, ярък, блестящ, сияещ;
2. великолепен, прекрасен.
II. pres.p. от shine.

 

shinny|shinney|shinty

1. n, амер: вид хокей.
II. v, амер. разг: катеря се, изкатервам се (up - по).

 

shiny

1. a, слънчев;
2. блестящ;
3. лъскав, излъскан.

 

ship

1. n, кораб;
2. корабен екипаж.
II. attr, корабен.
III. v, 1. товаря/превозвам/качвам се на кораб;
2. наемам екипаж, постъпвам моряк;
3. поставям греблата в ключа.
old S - стари приятелю (обращение).
S of the desert - шег: камила.
to S a sea - загребвам вода (лодка).

 

shipbiscuit|ship-biscuit

1. n, мор: сухар.

 

shipbuilding|shipbuilder

1. n, корабостроене;
2. корабостроителница.
shipbuilder, doer.

 

shipchandler|ship-chandler

1. n, корабен доставчик.

 

shipman|shipmen

1. n, (pl. -men) ост: моряк;
2. капитан на кораб.

 

shipmaster|shipowner

1. n, капитан/собственик на кораб.

 

shipmate

1. n, моряк от същия кораб, спътник по море.

 

shipment

1. n, изпращане (на стоки);
2. пратка, изпратена стока;
3. натоварване, натоварена стока.

 

shippable

1. а, годен/готов за изпращане (за стока).

 

shipper

1. n, търговец, който изпраща стоки;
2. износител, товародател.

 

shipping

1. n, събир: кораби, параходи, (търговски) флот;
2. натоварване, превоз на товари.
II. pres.p. от ship.
S-agent - представител на параходното дружество.
S-articles - договор между капитан и товародател за наемане на кораба.
S-bill - митническа декларация за товара на кораба.

 

shipshape

1. adv+a, в отлично състояние, в пълен порядък.

 

shipway|ship-way

1. n, мор: стапел;
2. канал за кораби.

 

shipwreck

1. n, корабокрушение;
2. oстанки от корабокрушение.
II. v, 1. претърпявам/причинявам корабокрушение;
2. причинявам вреда.

 

shipwright

1. n, корабостроител;
2. корабен дърводелец.

 

shipyard

1. n, коpaбocтpоителницa.

 

shire

1. n, графство (административна единица в Англия).

 

shirk|shirker

1. v, бягам, кръшкам, клинча (от);
2. избягвам, гледам да се измъкна, бягам от отговорност.
II. n, кръшкач.
shirker, doer.

 

shirr|shir

1. v, набирам, правя набор (на дреха).
II. n, набор, ластик.

 

shirt

1. n, риза (мъжка);
2. шемизета (и S-blouse).
S-waist - блуза тип шемизета.
in one's S-sleeves - по риза (без сако).
to keep one's S on - запазвам спокойствие.

 

shirtfront|shirt-front

1. n, (колосан) нагръдник.

 

shirting

1. n, плат за ризи.

 

shirty

1. a, sl: ядосан, нервиран.

 

shit

1. n, вулг: лайна;
2. sl: хашиш;
3. sl: глупости.
II. v, (-tt-) вулг: сера.
to S on s.o. - sl: правя някому мръсно.

 

shiver

1. v, треперя, потрепервам;
2. тръпна, потръпвам (with - от);
3. трептя (знаме, платно).
II. n, 1. тръпка;
2. рl: тръпки, треперене.
to give a S - настръхвам.
III. n, 1. треска, тресчица;
2. отломка, парченце.
IV. v, разбивам (се) на хиляди парчета.

 

shivery

1. a, треперещ, разтреперан;
2. трескав, зъзнещ.
II. а, чуплив.

 

shoal

1. а, плитък.
II. n, 1. плитчина;
2. (подводен) пясъчен насип, банка;
3. (обикн. pl.) скрита опасност.
III. v, 1. ставам по-плитък;
2. навлизам в по-плитки води.
IV. n, 1. рибен пасаж, стадо риби;
2. прен: маса, куп, тълпа.
V. v, събирам се на пасаж (за риби), тълпя се.

 

shoat

1. n, амер: младо прасе, прасенце.

 

shock

1. n, удар, сблъскване;
2. разтърсване, сътресение;
3. мед: шок.
II. attr, ударен, съкрушителен, шоков.
III. v, 1. потрисам, ужасявам, поразявам;
2. шокирам, отвращавам;
3. поет: сблъсквам се.
IV. n, кръстец (от 12 снопа).
V. v, нареждам на кръстци.
VI. n, 1. чорлава/сплъстена коса (и S of hair);
2. рошаво куче.

 

shocker

1. n, разг: отвратителен човек, нещо отвратително;
2. евтин булеварден роман;
3. лош екземпляр или пример за нещо.

 

shocking

1. а, възмутителен, скандален, отвратителен.
S pink - ярко розово.
II. adv, ужасно, отвратително;
2. ужасно, много.
III. pres.p. от shock.

 

shockproof|shock-proof

1. a, издръжлив на удари.

 

shockworker|shock-worker

1. n, ударник.

 

shoddy

1. n, плат от дреб;
2. прен: боклук, нещо просташко;
3. нещо направено от долнокачествени материали.
II. a, боклучав, долнопробен.

 

shoe|shod

1. n, обувка (половинка);
2. подкова, петало.
high S - цяла/висока обувка.
in his Ss - на негово място.
put the S on the right foot - обвинявам, когото трябва.
II. v, (shod) 1. обувам, снабдявам с обувки;
2. подковавам.

 

shoeblack

1. n, ваксаджия.

 

shoehorn

1. n, обувалка.

 

shoemaker

1. n, обущар.

 

shoepolish|shoe-polish

1. n, паста/боя за обувки.

 

shoestring|shoe-lace|shoe-string

1. n, pl: връзки за обувки.

 

shoetree

1. n, калъп за (поддържане формата на) обувки.

 

shoo

1. v изпъждам, прогонвам, изкъшквам (away, off).
S! - къш!
S-in - амер. sl: състезател/кандидат, който сигурно ще спечели.

 

shook

1. v, вж. shake.
II. n, дъски/обръчи за една бъчва, материал за един сандък.

 

shookup|shook-up

1. a, амер. sl: потресен, разтревожен, изплашен (и all S).

 

shoot

1. v, (shot) стрелям, изстрелвам (at - по);
2. застрелвам, разстрелвам (и S down);
3. стрелвам се, прокрадвам се, преминавам бързо (along, forth, out);
4. напъпвам, пускам филизи;
5. изхвърлям, изливам (особ. боклук);
6. навивам (часовник);
7. правя снимка, фотографирам;
8. подавам (топка), стрелям във вратата/коша.
II. n, 1. издънка, израстък, филиз;
2. вейка, стрък;
3. лов, състезание по стрелба;
4. тех: канал, улей, жлеб.
S in - прицелвам се.
S out - 1. изскачам, излитам; 2. издавам се (нос).
S up - 1. раста бързо, излитам, надигам се;
2. воен: потискам с огън.
S ahead - избързвам.
to S dice - играя на зарове.
to S fire - искря, хвърлям искри (за очи).
to S a line - разг: хваля се.
to S Niagara - правя отчаяна стъпка/огромен риск.
the whole S - разг: всичко.

 

shooter

1. n, стрелец;
2. (в съчет.) огнестрелно оръжие, пистолет.

 

shooting

1. n, стрелба;
2. лов, право на лов;
3. внезапна остра болка;
4. кино: снимки, снимане.
II. pres.p. от shoot.
S season - ловен сезон.
S-gallery - стрелбище (и на панаир).
S-iron - sl: огнестрелно оръжие, пистолет.
S star - 1. метеор; 2. амер: вид иглика (Dodecatheon meadia).
S war - гореща, истинска война (за разлика от студената).

 

shootingbox|shooting-box

1. n, ловна хижа.

 

shop

1. n, магазин, дюкян;
2. цех, работилница;
3. разг: заведение, учреждение.
II. v, 1. пазарувам, правя покупки;
2. амер: ходя по магазините;
3. sl: вкарвам в затвора.
all over the S - разхвърлян навсякъде, в безпорядък.
S hours - pl: работно време на магазин.


 

shopboy|shop-boy|shop-girl|shop-assistant

1. n, продавач в магазин.

 

shopfloor|shop-floor

1. n, събир: работници (в дадено предприятие);
2. редови членове на профсъюз.

 

shopkeeper

1. n, (дребен) търговец, собственик на магазин.

 

shoplift|shop-lift

1. v, крада от магазин (правейки се на купувач).

 

shopman

1. n, (pl. -men) (дребен) търговец;
2. продавач в магазин;
3. амер: работник.

 

shopper

1. n, купувач.

 

shopping

1. n, пазаруване, пазар.
II. pres.p. от shop.
to go S, to do o.'s S - отивам на пазар.

 

shoptalk

1. n, професионален език/жаргон.

 

shopwalker

1. n, надзирател/управител в универсален магазин.

 

shore

1. n, бряг (на море, голямо езеро).
II. v, (обикн. с up) подпирам, подкрепям.
III. n, опора, подпора, укрепване.
IV. v, вж. shear.
S-leave - мор: отпуск на брега.

 

shoreless

1. а, поет: безбрежен, безкраен.

 

shoreman|shoresman

1. n, лодкар, крайбрежен рибар.

 

shoreward

1. a+adv, (движещ се) към брега.

 

short

1. a, къс;
2. кратък, краткосрочен;
3. недостатъчен, непълен;
4. ронлив, хрупкав (за бисквита и пр.).
II. adv, 1. кратко, внезапно, рязко;
2. преждевременно.
III. n, 1. краткост, нещо късо/кратко;
2. кратка гласна или сричка;
3. разг: късо съединение (и S-circuit);
4. pl: стърготини, дребни отломъци;
5. pl: шорти, спортни гащета.
IV. v, елек. разг: правя/причинявам късо cъединение.
be S of, fall S - не ми достига.
a S way off - недалече.
a S time ago - неотдавна.
in S supply - дефицитен.
S of breath - запъхтян.
S of that - с изключение на.
S sight - 1. късогледство; 2. недалновидност.
for S - съкратено, галено.
in the S run - скоро.
at S notice - незабавно.
S ton - къс (американски) тон = 907 кг.

 

shortage

1. n, липса, недоимък, криза;
2. (касов) недостиг.

 

shortbread|shortcake

1. n, (ронлив) сладкиш от маслено тесто.

 

shortchange|short-change

1. v, връщам по-малко ресто.

 

shortcoming

1. n, (обикн. pl.) слабост, недостатък, дефект;
2. дефицит, недостиг;
3. простъпка, прегрешение.

 

shortcut|short-cut

1. n, пряк път, кестeрме;
2. най-кратко разстояние, кратка процедура;
3. сорт дребнонарязан тютюн.
II. a, 1. съкратен, скъсен;
2. нарязан на дребно.

 

shorten

1. v, скъсявам (се), намалявам (се);
2. съкращавам (се);
3. мор: свивам, намалявам площта на платната.

 

shortening

1. n, скъсяване, съкращаване;
2. готв: мазнина, която се прибавя към тестото за придаване на рохкавост.

 

shortfall

1. n, фин: дефицит.

 

shorthand

1. n, стенография.

 

shorthanded|short-handed

1. a, с недостатъчно работна ръка/персонал.

 

shortlived|short-lived

1. a, който не живее дълго;
2. мимолетен, кратък.

 

shortly

1. adv, накратко, с две думи;
2. скоро, не след дългo;
3. кратко, сбито, отривисто.

 

shortrange|short-range

1. a, на близко разстояние (за стрелба).

 

shortrib|short-rib

1. n, анат: лъжливо ребро.

 

shortspoken|short-spoken

1. a, рязък, лаконичен.

 

shorttempered|short-tempered

1. a, сприхав, избухлив.

 

shortterm|short-term

1. a, краткосрочен.

 

shortwaisted|short-waisted

1. a, анат: с къс гръден кош;
2. с висока талия (и за дреха).

 

shortwinded|short-winded

1. a, който лесно се задъхва/страда от задух.

 

shorty

1. n, разг: дребосък.

 

shot

1. n, (pl. без изменение) сачма, сачми;
2. воен. сп: гюлле;
3. изстрел, прен: удар;
4. глътка, малка доза;
5. снимка, кадър.
II. v, вж. shoot.
III. a, 1. с преливащ цвят, шанжан (за плат);
2. изпъстрен, примесен (with - с).
IV. n, (дял от) сметка.
to stand S - плащам си сметката.
like a S - веднага, охотно, за минутка.
а S in the blue - не уцелване, пропуск.

 

shotgun|shot-gun

1. n, пушка (ловджийска, със сачми).
II. attr, насилствен, принудителен.

 

shotproof|shot-proof

1. a, непробиваем от куршуми, брониран.

 

shotput

1. n, сп: тласкане на гюлле.

 

shotten

1. а, която си е хвърлила хайвера (риба, и прен.).

 

should

1. (past of shall) спомагателен глагол за образуване на бъдеще време в миналото;
2. спомагателен глагол за образуване на условно наклонение;
3. модален глагол изразяващ задължение или известна неувереност.

 

shoulder

1. n, рамо, плешка;
2. рl: гръб (и прен.);
3. тех: издатина, отстъп, фланец;
4. стр: банкет на път.
II. v, 1. нарамвам, слагам/нося на рамо;
2. прен: наемам се, нагърбвам се.
to S one's way - пробивам си път.
to S arms - воен: взимам на рамо (пушка).

 

shoulderbelt|shoulder-belt

1. n, воен: портупей.

 

shoulderblade|shoulder-blade

1. n, анат: лопатка.

 

shouldermark|shoulder-mark|shoulder-board

1. n, амер: пагон (особено на военно-морските сили).

 

shoulderstrap|shoulder-strap

1. n, воен: пагон;
2. презрамка (на бельо и пр.).

 

shout

1. v, викам, извиквам, провиквам се;
2. крещя, изкрясквам (at - на).
II. n, вик, провикване, възглас.
S down - заставям да замълчи.
it's my S - sl: мой ред е (да платя).

 

shove|shovelboard

1. v, бутам (се), блъскам (се);
2. тикам, тласкам;
3. разг: пробутвам (onto - на).
II. n, тласък, бутане, блъскане.
S-halfpenny = shovelboard - вид хазартна игра.

 

shovel

1. n, лопата, бел;
2. механична лопата, екскаватор;
3. лемеж.
II. v, (-ll-) 1. копая, рина;
2. греба, изгребвам, насипвам/разравям с лопата (up, in).
S hat - широкопола шапка на свещеник.

 

shovelhead|shovel-head

1. n, зоол: вид есетра (род Siluroides);
2. вид акула (Sphyrna tiburo).

 

shoveller

1. n, ринач, копач, машина за копане;
2. зоол: клокaч, лопатар (птица - Spatula clypeata).

 

shoveoff|shove-off

1. v, мор: отблъсвам.

 

show|showed|shown

1. v, (showed, shown) показвам;
2. проявявам, излагам, демонстрирам;
3. доказвам;
4. виждам се, проявявам се (петно).
II. n, 1. показване, излагане;
2. показ, демонстрация;
3. шоу, зрелище, спектакъл;
4. изложба;
5. витрина;
6. видимост, външен вид;
7. показност, парадност.
S in/out - въвеждам/извеждам (в/от помещение).
S up - 1. изобличавам; 2. откроявам се.
to S fight - оказвам съпротива.
S business (sl. S biz) - светът на театърът/киното/вариетето и пр.
S place - туристически обект, забележителност.
S room - изложбена зала за стоки.
S-stopper - разг: номер/изпълнител, който бива многократно аплодиран.
S time - начало на сеанса/представлението.

 

showbill|show-bill

1. n, афиш.

 

showboat|show-boat

1. n, речен кораб с пътуващ театър.

 

showcase|show-case

1. n, (вътрешна) витрина (и прен.).

 

showdown|show-down

1. n, разкриване на картите (и прен.);
2. sl: открит конфликт, конфронтация, окончателно разчистване на сметките.

 

shower

1. n, душ;
2. преваляване;
3. физ: поток (от електрони).
heavy S - кратък проливен дъжд.
S-bath - къпане под душ.
S stall - душ-кабина.
II. v, 1. лея (се), изливам (се), сипя (се);
2. обсипвам, затрупвам (с въпроси);
3. поливам, оросявам;
4. взимам душ.
III. n, този който показва.

 

showery

1. а, дъжделив, с превалявания.

 

showgirl|show-girl

1. n, статистка в шоу.

 

showing

1. n, показване, представяне и пр. (вж. show);
2. кинопрожекция.
II. pres.p. от show.
on his own S - по собствените му думи.

 

showoff|show-off

1. v, хваля, показвам в изгодна светлина.
II. n, 1. парадиране, фукане;
2. фукльо.

 

showpiece

1. n, експонат;
2. образцов екземпляр, нещо (като) за изложба.

 

showy

1. а, с външен блясък, ярък, крещящ;
2. ефектен, претенциозен.

 

shred

1. n, парцалче, късче, парченце.
II. v, (-dd-) нарязвам/накъсвам на парчета;
2. надробявам;
3. разпарцалявам.
torn to Ss - на парцали.

 

shrew

1. n, зла/свадлива жена;
II. n, зоол: земеровка (мишка, сем. Soricidae).
S mole - амер: къртица.

 

shrewd

1. a, умен, проницателен;
2. хитър, отракан, ловък;
3. силен, пронизителен (болка);
4. ост: злобен.

 

shrewish

1. а, свадлив, заядлив, опърничав.

 

shriek

1. v, пищя, крещя пронизително;
2. смея се гръмогласно.
II. n, (пронизителен) писък, крясък.
Ss of laughter - гръмогласен смях.

 

shrievalty

1. n, служба/район на шериф.

 

shrift

1. n, ост: изповядване, изповед.
short S - кратък срок между присъдата и наказанието.
to give a short S to smb. - разправям се набързо с.

 

shrike

1. n, зоол: сврака (сем. Laniidae).

 

shrill

1. a, писклив;
2. остър, пронизителен (за звук);
3. рязък, невъздържан.
II. v, 1. издавам писклив/креслив звук, пищя;
2. изпявам/изговарям пискливо.

 

shrimp

1. n, зоол: скарида (Natantia);
2. дребен човек, дребосък;
3. бледорозов цвят (на варена скарида).

 

shrine

1. n, гробница на светец;
2. капище, олтар/параклис посветен на светец;
3. сандъче за мощи.
II. v, 1. поставям в гробница;
2. прен: съхранявам благоговейно.

 

shrink|shrank|shrunk

1. v, (shrank, shrunk) свивам се (и за плат);
2. намалявам се, съкращавам се;
3. сбръчквам се, смръщвам се;
4. отдръпвам се, отстъпвам ( from - от).
to S into oneself - вглъбявам се в себе си.

 

shrinkage

1. n, свиване, съкращаване, смаляване;
2. слягане, утаяване.

 

shrinking

1. а, смаляващ се, намаляващ се, стопяващ се (надежда, капитал и пр.);
2. срамежлив.
II. pres.p. от shrink.

 

shrive|shrove|shriven

1. v, (shrove, shriven) ост: изповядвaм (и опрощавам).

 

shrivel

1. v, (-ll-) сбръчквам се, съсухрям се, изсъхвам (и с up).

 

shroud

1. n, саван, покров, плащeница;
2. прен: було, пелена, покривалo;
3. pl. мор: ванти;
4. тех: кожух, обвивка.
II. v, 1. увивам/покривам със саван;
2. закривам, обвивам, обгръщам.

 

shrovetide

1. n, църк: великденски заговезни.

 

shrub

1. n, храст, шубрак.
II. n, коктейл от портокалов/лимонов сок и ром.

 

shrubbery

1. n, храсталак;
2. градинска алея, оградена с храсти.

 

shrubby

1. а, храстовиден;
2. обрасъл с храсти.

 

shrug

1. v, (-gg-) свивам рамене (и to S o.'s shoulders).
II. n, свиване на рамене.
to S off - пренебрегвам, отминавам.

 

shrunken

1. а, свит, смален, съсухрен.

 

shuck

1. n, шушулка, люспа, черупка;
2. външна обвивка.
II. v, 1. беля, обелвам, махам черупката;
2. sl. свалям, махам (дреха).
III. int, амер. sl: глупости!

 

shudder

1. v, (главно прен.) потръпвам, изтръпвам, тръпна (от ужас).
II. n, треперене, потръпване.
it gives me the Ss - разг: нещо ме ужасява.

 

shuffle

1. v, влача/тътря си краката;
2. влача се, тътря се;
3. разбърквам (карти);
4. размествам, премествам;
5. увъртам, извъртам.
II. n, 1. влачене, тътрене (на краката);
2. танцова стъпка;
3. разбъркване (на карти);
4. размяна на местата;
5. трик, хитрина, извъртане.
S off - хвърлям (дрехи), отхвърлям (отговорност).

 

shun

1. v, (-nn-) отбягвам, избягвам, бягам от (и прен.).

 

shunt

1. v, премествам, прехвърлям (на друга работа);
2. жп: маневрирам, вкарвам в друга линия;
3. елек: шунтирам;
4. разг: махам се.
II. n, 1. жп. маневра, стрелка, отклонение;
2. eлек: шунт.

 

shunter

1. n, жп: стрелочник, маневрист;
2. sl: умел организатор.

 

shush

1. v, шъткам, не давам да говори.
II. int, шът!

 

shut

1. v, (shut) затварям (се), заключвам (се);
2. сгъвам, затварям (напр. чадър).
II. a, затворен, заключен.
S up - 1. затварям (магазин), вкарвам в затвора;
2. int, млъкни! затваряй си устата!

 

shutdown|shut-down

1. v, затварям, закривам, спирам, изключвам;
2. прекратявам работа.
II. n, 1. спиране, изключване;
2. затваряне на предприятие.

 

shuteye|shut-eye

1. n, разг: дрямка, сън, подремване.

 

shutin|shut-in

1. a, затворен, изолиран.
II. n, лежащо болен.

 

shutoff|shut-off

1. n, тех: изключване, спиране, изолиране от;
2. затвор, клапан.
II. v, тех: спирам, изключвам.

 

shutout|shut-out

1. v, не пускам, не допускам;
2. изключвам възможността за.
II. n, 1. изключване, недопускане;
2. локаут.

 

shutter

1. n, жалузи, капак на прозорец;
2. тех: шибър, бленда, затвор.
II. v, слагам капаците на прозорците;
2. прен: спускам кепенците.

 

shuttering

1. n, стр: кофраж.

 

shuttle

1. n, совалка;
2. редовен рейс, обслужващ кратко разстояние;
3. тех: затвор (на шлюз);
II. v, снова, движа/подмятам напред-назад.
S bus/train - влак/рейс-совалка.

 

shuttlecock

1. n, игра, подобна на федербал.
II. v, = shuttle.

 

shy

1. а, плашлив, плах, боязлив;
2. свенлив, срамежлив, стеснителен.
II. v, 1. плаша се (за кон, at - от);
2. прен: дърпам се, отбягвам.
III. v, разг: хвърлям, мятам, замервам (at).
IV. n, разг: 1. хвърляне, мятане, удар;
2. язвителна забележка;
3. опит.
to have a S at - опитвам се да.

 

shyer

1. n, плашлив кон.

 

shyster

1. n, амер: нечестен/безскупулен адвокат;
2. мошеник, шарлатанин.

 

siamese

1. а, сиамски.
II. n, (pl. без изменение) сиамец.

 

sib

1. a, ост: кръвно сроден (to - с).

 

siberian

1. а, сибирски.
II. n, сибирец.
S dog - сибирска лайка.
S plague - мед: сибирска язва.

 

sibilant

1. a+n, фон: съcкащ, шипящ (звук).

 

sibilate

1. v, фон: произнасям със съскане.

 

sibyl

1. n, пророчица, гадателка;
2. вещица, магьосница.

 

sic

1. adv, (лат.) така.
II. a, = sick, III.

 

siccative

1. a, изсушаващ.
II. n, средство за сушене, сикатив.

 

sice

1. n, шестица (на зар).

 

sick

1. a, болен;
2. болезнен;
3. на който му се повдига;
4. преситен (of - от);
5. тъгуващ (for - по);
6. слаб, бледен (цвят, светлина).
II. v, разг: повръщам (и с up).
III v, амер: (и sic, обикн. imp.) дръж! (на куче).
S headache - мед: мигрена.

 

sickbay|sick-bay

1. n, мор: корабен лазарет.

 

sickbenefit|sick-benefit

1. n, осигуровка/помощ при заболяване.

 

sickcall|sick-call

1. n, посещение/повикване при болен;
2. воен: записване на болни за лекар.

 

sicken

1. v, разболявам се, заболявам;
2. повдига ми се;
3. предизвиквам повдигане/отвращение;
4. пресищам се (of - от).

 

sickening

1. а, отвратителен, гаден, противен;
2. разболяващ се.
S fear - сковаващ страх.

 

sickflag|sick-flag

1. n, мор: флаг за карантина (обикн. издигане на жълто знаме).

 

sickle

1. n, сърп.
II. n, Лъв (съзвездие и зодиакален знак).
III. attr, сърповиден.

 

sickleave|sick-leave

1. n, отпуск по болеcт.

 

sicklist|sick-list

1. n, списък на болни, болничен лист.
to be on the S - отсъствам поради болест.

 

sickly

1. a, болнав, хилав;
2. нездрав (за климат, цвят на лицето и пр.);
3. предизвикващ повдигане;
4. разг: сантиментален.
II. v, ост: придавам болнав/нездрав вид на.

 

sickness

1. n, болеcт, боледуване;
2. повдигане, гадене.

 

side

1. n, страна (на предмет, въпрос и пр.);
2. позиция, гледна точка;
3. склон (планински);
4. мор: борд;
5. sl: важничене, високомерие.
II. attr, страничен.
to put on S - важнича.
to S with, to take S - вземам страната на, поддържам.
on the S - амер: между другото, освен това.
S show - интермедия, странична атракция (на панаир, цирк и пр.)

 

sidearms|side-arms

1. n, pl: оръжие, което се носи на пояса (сабя, нож, амер. също револвер).

 

sideboard

1. n, бюфет (мебел);
2. странична дъска (на каруца).
3. = sideburns.

 

sideburns

1. n, рl. амер. разг: бакенбарди.

 

sidecar|side-car

1. n, кош на мотоциклет;
2. вид коктейл.

 

sidedish|side-dish

1. n, леко допълнително блюдо.

 

sideface|side-face

1. n, профил (на лицето).

 

sideglance|side-glance

1. n, поглед изкосо;
2. намек.

 

sideissue|side-issue

1. n, второстепенен/страничен въпрос.

 

sidekick|side-kick

1. n, амер. sl: приятел, другар;
2. подчинен, съдружник.

 

sidelight

1. n, странична светлина, осветление отстрани;
2. страничен прозорец/фар, мор: отличителна светлина;
3. странични сведения, изясняващи даден въпрос.

 

sideline|side-line

1. n, странична работа/занимание/интереси;
2. стoка, която се продава покрай другата;
3. сп: странична линия на игрището.
II. v, изваждам (играч) извън игрището.

 

sideling

1. a, наклонен, не прав.

 

sidelong

1. а+adv, страничен, движещ се встрани;
2. кос (за поглед).

 

sidereal

1. а, звезден;
2. астрономически, измерен по движението на звездите (напр. година).

 

sidesaddle|side-saddle

1. n, дамско седло.

 

sideslip|side-slip

1. n+v, авт: занасяне, плъзгане.

 

sidesman

1. n, (pl. -men) - църковен служител, заместник-епитроп.

 

sidesplitting|side-splitting

1. a, много/ужасно смешен;
2. гръмогласен (за смях).

 

sidestep|side-step

1. n+v, отстъпвам/дръпвам се настрани;
2. страня, избягвам, отминавам (проблем).

 

sidestroke|side-stroke

1. n, сп: плуване на една страна;
2. страничен удар.

 

sidetrack|side-track

1. v+n, жп: вкарвам в запасен/страничен коловоз (и прен.)

 

sideview|side-view

1. n, профил, страничен изглед/вид.

 

sidewalk

1. n, амер: тротоар.

 

sideward|sidewards|sideway|sideways

1. a+adv, косо, на верев;
2. настрани, с рамото напред.

 

siding

1. n, странична стена, страница;
2. жп: страничен, резервен коловоз;
3. амeр. стр: външна обшивка (на ограда).
II. pres.p. от side.

 

sidle

1. v, вървя/движа се с рамото напред;
2. промъквам се предпазливо (along, up to).

 

siege

1. n, воен: обсада;
2. бавно минаващо, неприятно време.
II. v, ост: обсаждам.
state of S - обсадно положение.

 

sienna

1. n, сиенска пръст, вид охра.

 

sieve|sifter

1. n, сито, решето.
II. v, пресявам, филтрирам.

 

sift

1. v, пресявам, отсявам (from - от) (и с out);
2. ръся, наръсвам, сипя се (сняг);
3. прен: анализирам, разглеждам щателно.

 

siftings

1. n, pl: отсевки.

 

sigh

1. v, въздишам, въздъхвам.
II. n, въздишка, стон.
to S a long S - въздишам дълбокo.

 

sight

1. n, зрение;
2. зрително поле, гледна точка;
3. поглед, разглеждане;
4. pl: забележителности;
5. прицел;
6. pl. сп. разг: точки.
II. v, 1. виждам, съзирам, забелязвам;
2. наблюдавам.
3. прицелвам се, взимам на мушка.
at 30 days S - търг: 30 дни след представяне.
second S - дарба за познаване на бъдещето.
catch S of - съзирам.
lose S of - губя от погледа си.
at first S - на пръв поглед.
to come in S - появявам се.
to know by S - познавам по лице.

 

sightless

1. а, сляп, лишен от зрение;
2. невидим.

 

sightly

1. а, хубав, с приятна външност, привлекателен.

 

sightseeing|sightseer

1. n, екскурзия, разглеждане на забележителности.
sightseer, doer.

 

sigil

1. n, печат;
2. магически знак/образ.

 

sign|signboard

1. n, знак;
2. белег, признак, симптом (и мед.);
3. знамение;
4. табелка, надпис (и signboard);
5. подпис;
6. следа.
II. v, 1. давам/правя знак (to - на);
2. подписвам (се);
3. отбелязвам, поставям знак.
S manual - саморъчен подпис.
as a S of - в знак на.

 

signal

1. n, сигнал, знак;
2. сигнализация, семафор;
3. елeк: сигнал, информация;
4. pl. воен: свръзки, свързочна служба.
II. v, (-ll-) давам знак/сигнал, сигнализирам.
III. a, 1. забележителен, изтъкнат;
2. сигнален.
S-book - воен: код, шифър от условни знаци.
S Corps - рl. амер. воен: свързочни войски.

 

signalize

1. v, отпразнувам, отбелязвам (събитиe);
2. прославям, ознаменувам;
3. сигнализирам.

 

signaller|signal-man

1. n, сигналист;
2. воен: свързочник.

 

signally

1. adv, изключително, забележително.
to fail S - претърпявам пълен неуспех.

 

signatory

1. a, юр: подписващ (договор, документ).
II. n, подписваща страна.

 

signature

1. n, подпис, подписване;
2. печ: сигнатура;
З. муз: ключ.

 

signet

1. n, (личен) печат.
the S - ист: кралският печат.

 

signetring|signet-ring

1. n, пръстен с печат.

 

significance

1. n, значение, значителност;
2. важност, значимост;
3. изразителност, многозначителност.

 

significant

1. а, значителен, важен, съществен;
2. смислов, със значение на;
3. изразителен, многозначителен.

 

signification

1. n, значение, смисъл (на дума и пр.);
2. значимост.

 

significative

1. а, показателен, изразяващ (of);
2. свидетелствуващ за.

 

signify

1. v, знача, означавам;
2. изразявам (съгласие и пр.), давам да се разбере;
3. имам значение;
4. предвещавам.
it doesn't S - това няма значение.

 

signpost

1. n, пътепоказател.

 

silage

1. n, агр: силаж.
II. v, силажирам.

 

silence

1. n, тишина;
2. мълчание, безмълвие;
3. забвение.
to pass into S - предавам на забвение.
II. v, 1. накарвам да млъкне/замълчи;
2. смълчавам, заглушавам.

 

silencer

1. n, тех: шумозаглушител;
2. муз: сурдинка.

 

silent

1. a, тих, мълчалив, безмълвен;
2. безшумен;
3. ням (за филм);
4. неизказан, непроизносим (за буква).
the S service - разг: подводен флот.

 

silhouette

1. n, силует, очертание, профил.
II. v, (обикн. pass.) откроявам се, очертавам се като силует.

 

silica|silex

1. n, минер: кварц, кремък;
2. хим: силициев двуокис.

 

silicate

1. n, хим: силикат.
II. attr, силикатен.

 

silicic|siliceous

1. а, хим: силициев.

 

silicon

1. n, хим: силиций (Si).

 

silicone

1. n, хим: силоксан, силикон.

 

silicosis

1. n, мед: силикоза.

 

silk

1. n, коприна;
2. копринена дреха, копринена нишка;
3. разг: кралски адвокат.
II. attr, копринен.
S hat - цилиндър.
S-grower - бубар.
S-stocking - амер: елегантен, богат, аристократичен.

 

silken|silky

1. a, като коприна, копринен (за коса и пр.);
2. мек, нежен, кадифян (глас и пр.);
3. елегантен, шикозен.

 

silkworm

1. n, зоол: копринена буба (Bombyx mori).

 

sill

1. n, подпрозоречна дъска, разширен перваз;
2. праг, стъпалo.

 

silly|silliness

1. a, глупав;
2. амер. разг: замаян, зашеметен;
3. ост: невинен, безобиден.
II. n, глупак.
silliness, n.

 

silo

1. n, силоз;
2. силажна яма.
II. v, силажирам.

 

silt

1. n, тиня, нанос, утайка.
II. v, (обикн. с up) затлачвам (се)/задръствам (се) с тиня.

 

silver

1. n, хим: сребро (Аg);
2. сребърна монета, сребърни изделия;
3. сребрист цвят.
II. v, 1. посребрявам (и прен.);
2. амалгамирам (огледало);
3. посивявам (за коса).
III. a, 1. сребърен, сребрист;
2. побелял (за коса).
S birch - бяла бреза (Betula alba).
S fir - бял/сребрист бор (Abies pectinata).
S fox - сребърна лисица (Vulpes fulva).
S paper - 1. станиол; 2. тънка увивна или цигарена хартия.
worked with S - текст: със сребърни нишки.
the S streak - разг: Ламанша.

 

silvergilt|silver-gilt

1. n, позлатено сребро, имитация на позлата върху сребро.

 

silvern

1. а, поет. ост: сребърен, сребрист.

 

silverplate|silver-plate|table-silver|silver-ware

1. n, събир: сребърни/посребрени съдове и прибори.
II. v, посребрявам, покривам със сребро (чрез галванизация)

 

silverside|silver-side

1. n, (месо/сланина от) най-хубавата част на говежди бут;
2. амер: вид дребна рибка със сребристи ивици.

 

silversmith

1. n, майстор/търговец на сребърни изделия.

 

silvery

1. a, сребрист;
2. ясен, звънлив.

 

simian

1. a, от рода на човекоподобните маймуни;
2. маймуноподобен, маймунски.
II. n, (човекоподобна) маймуна.

 

similar|similarity

1. а, подобен (и геом.), сходен;
2. приличащ, от същия вид.
similarity, n.

 

similarly

1. adv, по същия начин, също така.

 

simile

1. n, лит: сравнение.

 

similitude

1. n, подобие, прилика;
2. образ, вид.
to assume the S of - правя се на, давам си вид.

 

simmer

1. v, къкря, варя/вря на тих огън;
2. оставям да поври;
3. едва сдържам (гняв).
II. n, къкрене.
S down - свалям от огъня и оставям да изстине.

 

simnel

1. n, вид празничен сладкиш с много плодове (и S-cake).

 

simony|simoniac

1. n, ист: симония (търговия с църковни длъжности).
simoniac, doer.

 

simoom|simoon

1. n, самум (пустинен вятър).

 

simper

1. v, усмихвам се престорено/глуповато.
II. n, престоpена/глуповата усмивка.

 

simple

1. a, прост (не сложен);
2. мат: елементарен, неразложим;
3. наивен, простодушен;
4. прям, честен;
5. скромен, непретенциозен.
S equation - мат: уравнение от първа степен.
II. n, 1. лековита билка, лекарство от билки;
2. обикновен/прост човек;
3. pl: oснови, елементарни знания.

 

simplehearted|simple-hearted

1. a, откровен, простосърдечен.

 

simpleminded|simple-minded

1. a, лековерен, наивен.

 

simpleton|simp

1. n, (разг. съкр: simp) глупак, простак.

 

simplex

1. n, грам: проста (непроизводна) дума.

 

simplicity|simpleness

1. n, простота;
2. леснота;
3. наивност, простодушие.

 

simplify|simplification

1. v, опростявам, правя по-лесен.
simplification, n.

 

simplistic|simplism

1. а, опростенчески, прекалено опростен.
simplism, n.

 

simply

1. adv, просто, скромно;
2. просто, само;
3. лесно;
4. (употр. за усилване) абсолютно.

 

simulacrum|simulacra

1. n, (лат. pl. -cra) подобие, образ;
2. смътна представа.

 

simulate|simulation|simulator

1. v, правя се, преструвам се;
2. симулирам;
3. имам вид на, приличам на.
simulation, n.
simulator, doer.

 

simulcast

1. v, предавам едновременно по радиото и по телевизията.

 

simultaneous|simultaneity

1. а, едновременен.
simultaneity, n.

 

sin

1. n, грях, греховност.
II. v, (-nn-) греша, съгрешавам, извършвам грях.
live in S - незаконно съжителствувам.

 

since

1. adv, (с перфектни времена) оттогава, след това;
2. (с прости времена) преди.
II. prep, от (дадено време, събитие в миналото).
III. cj, 1. откакто;
2. тъй като;
3. въпреки.

 

sincere|sincerity

1. а, искрен, прям, чистосърдечен.
sincerity, n.

 

sincerely

1. adv, искрено, откровено.
S yours - искрено Ваш (завършек на писмо).

 

sine

1. n, мат: синус.
II. prep, (лат.) без.
S qua non - задължително условие.

 

sinew

1. n, сухожилие;
2. pl. мускулатура, физическа сила;
3. прен: сила, енергия, издръжливост.

 

sinewless

1. а, слаб, отпуснат.

 

sinewy

1. a, жилест (за месо);
2. жилав, здрав, мускулест.

 

sinful

1. а, грешен, греховен.

 

sing|sang|sung

1. v, (sang, sung) пея, изпявам, възпявам;
2. свиря (вятър, куршум), звъня (в ушите);
3. пиша/рецитирам поезия.
to S flat - пея фалшиво.
to S small - понижавам тона, успокоявам се.

 

singe

1. v, леко изгарям (при гладене);
2. опърлям, пърля.
II. n, леко изгаряне, опърляне.

 

singer

1. n, певец;
2. пойна птица;
З. поет.

 

singhalese|sinhalese

1. а, цейлонски, от/на Шри Ланка.
II. n, сингалски език.

 

singing

1. n, пеене.
II. pres.p. от sing.
S lesson/master - урок/учител по пеене.

 

single

1. а, (един) единствен, само един, едничък;
2. единичен, самотно стоящ;
3. единичен, предназначен за един човек;
4. неженен/неомъжена.
II. n, 1. тенис: (обикн. рl.) единична игра (не на двойки);
2. еднопосочен билет.
to S out - избирам, изтъквам, набелязвам.

 

singlebreasted|single-breasted

1. a, еднореден (за костюм и пр.).

 

singleeyed|single-eyed

1. a, едноок;
2. искрен, праволинеен, честен;
3. целеустремен;

 

singlehanded|single-handed

1. a, еднорък;
2. извършен с една ръка;
3. сам, без чужда помощ.

 

singlehearted|single-hearted|single-minded

1. a, предан, всеотдаен;
2. праволинеен, целенасочен.

 

singleness

1. n, искреност, преданост;
2. всеотдайност, праволинейност;
3. самота.
S of purpose - целеустременост.

 

singlestage|single-stage

1. a, едностепенен.

 

singlestick

1. n, пръчка с дръжка за упражнения по фехтовка;
2. упражнения по фехтовка.

 

singlet

1. n, долна фланелка, потник.

 

singleton

1. n, единствено дете;
2. килия - единочка;
3. карти: сек.

 

singly

1. adv, (по)отделно, един по един;
2. самостоятелно, без чужда помощ;
3. сам, без жена/мъж.

 

singsong

1. n+v, монотонно/напевно четене, монотонно пеене, напяване;
2. импровизирано пеене от компания.

 

singular

1. n, грам: единственo число;
2. дума в единствено число.
II. a, 1. грам: единствен (за число);
2. необикновен, изключителен;
3. странен, своеобразен.

 

singularity

1. n, странност, необичайност, чудатост.

 

sinister

1. a, зловещ, злокобен;
2. застрашителен, страшен;
3. зъл, престъпен;
4. хер: намиращ се на дясната (за зрителя) страна на герба.

 

sinistral

1. а, ляв, в лява посока;
2. с/за лявата ръка;
3. зоол: с извивки в лява посока.

 

sink|sank|sunk

1. v, (sank, sunk) спадам, снижавам се;
2. потъвам, затъвам;
3. потапям (кораб), наводнявам (местност);
4. хлътвам, снишавам (се), спускам се;
5. слягам се, пропивам се (за боя);
6. отслабвам, западам;
7. скривам, премълчавам;
8. погасявам (дълг);
9. влагам неизгодно (капитал).
II. n, 1. кухненска мивка;
2. преливник, отточна тръба (и S-hole);
3. помийна яма, клоака.
S in - прониквам.
to S a feud - забравям вражда.
to S into poverty - изпадам в бедност.
one's heart S - свива ми се сърцето.

 

sinker

1. n, тежест (на рибарска мрежа и пр.);
2. амер. sl: поничка;
3. амер. sl: сребърен долар, фалшива монета.

 

sinking

1. n, потъване, намаляване и пр. (вж. sink).
2. внезапна слабост.
II. pres.p. от sink.

 

sinkingfeeling|sinking-feeling

1. n, разг: чувство на слабост (от глад, страх и пр.).

 

sinkingfund|sinking-fund

1. n, фин: амортизационен фонд.

 

sinner

1. n, грешник;
2. нарушител, виновник;
З. шег: калпазанин.

 

sino

1. а, (в съчет.) китайски.
S-American - китайско-американски.

 

sinology|sinologist|sinologue

1. n, китаистика.
sinologist, -gue, doer.

 

sinter

1. v, метал: синтеровам (се), спичам (се).
II. n, метал: нагар, шлак.

 

sinuous|sinuosity

1. а, криволичещ, лъкатушен;
2. извиващ се, змиевиден, вълнообразен.
sinuosity, n.

 

sinus

1. n, анат: синус.

 

sinusitis

1. n, мед: синузит, синуит.

 

sioux

1. n, (pl. без изменение) сиукс (индианец).

 

sip

1. v, (-pp-) сръбвам, отпивам малко количество.
II. n, (малка) глътка, опитване.

 

siphon

1. n, сифон, фуния;
2. бутилка за газиране на вода с газов патрон.
II. v, 1. източвам със сифон (out, off);
2. преливам през сифон.

 

sippet

1. n, хапка за супа (пържено късче хляб като гарнитура за супа).

 

sir

1. n, господине (обръщение към по-възрастни/по-високопоставени).
II. v, (-rr-) обръщам се към някого с названието sir.

 

sirdar

1. n, (перс.) командир, началник, сердар;
2. ист: британски главнокомандващ на англо-египетските войски.

 

sire

1. n, ост: ваше величество;
2. поет: отец, баща.
II. v, 1. баща съм на (за животно);
2. npен: автор съм на.

 

siren

1. n, мит: сирена;
2. прен: прелъстителка, красива но бездушна жена;
3. сирена, сигнал за въздушна тревога.

 

sirloin

1. n, говеждо филе.

 

sirocco|scirocco

1. n, метео: сироко (вид средиземноморски вятър).

 

sisal

1. n, бот: сизал, (влакно от) американска агава (Agave sisalana).

 

sisiphean

1. а, мит: сизифов;
2. тежък и безсмислен (труд).

 

siskin

1. n, зоол: птичка, подобна на щиглеца (Carduelis spinus).

 

sissy|cissy

1. n, мамино детенце;
2. пъзльо, малодушен човек;
3. амер: сестричка, момиченце.
II. attr, нежен, крехък.

 

sister

1. n, сестра;
2. калугерка, сестра;
З. (старша) медицинска сестра;
4. разг: момиче (обръщение).
S-in-law - зълва, снаха, бълдъза.

 

sisterhood

1. n, сестринство;
2. (добри) сестрински отношения;
3. женска религиозна общност.

 

sisterly

1. а, сестрински.

 

sit|sat

1. v, (sat) (-tt) седя, сядам (и с down);
2. позирам;
3. намирам се, разположен съм;
4. стоя (за дреха);
5. заседавам (съд);
6. гледам (дете);
7. насаждам (квачка), мътя.
S back - почивам, безделнича.
S for - 1. позирам; 2. представям (в парламента).
S out - 1. не участвувам, седя по време на танцова забава; 2. доседявам докрай.
S through - издържам, доседявам докрай.
S up - 1. седя до късно, не си лягам;
2. сядам (в легло), седя изправен;
to S in judgement - осъждам, критикувам.
to S tight - държа се, не се предавам.

 

site

1. n, местоположение, място;
2. място/парцел за строеж и пр.
3. страна, странична стена/склон;
4. комп: страница в Интернет.
II. v, 1. разполагам, поставям, определям място за;
2. определям позицията на, локализирам.

 

sith

1. cj, ост: тъй като.

 

sitter

1. n, седящ/седнал човек/пътник;
2. позиращ на фотограф, художник и пр.;
3. детегледач(ка) (и S-in);
4. разг: лесна работа.

 

sitting

1. n, седене;
2. сесия, заседание;
З. сеанс (и при позиране);
4. мътене.
II. pres.p. от sit.

 

sittingroom|sitting-room

1. n, всекидневна, гостна (стая).

 

situate

1. v, поставям, разполагам.

 

situation

1. n, разположение, местоположение (на предмет);
2. положение, състояние (на нещата);
3. ситуация, обстановка.
to do with the S - справям се с положението.

 

six|sixth

1. num, шест;
2. шестица, шесторка;
З. шести номер.
sixth, num.ord.

 

sixain|sixaine

1. n, лит: строфа с шест стиха.

 

sixfold

1. a+adv, шестократен, шестoрен.

 

sixfooter|six-footer

1. n, човек висок 6 фута;
2. разг: ковчег.

 

sixpence

1. n, сребърна монета от шест пенса.

 

sixpenny

1. а, който струва шест пенса, за шест пенса.

 

sixshooter|six-shooter

1. n, барабанен револвер с шест патрона.

 

sixteen|sixteenth

1. num, шестнадесет.

 

sixties

1. n, шестдесетте години (на всеки век);
2. възраст между 60 и 69 години.

 

sixty|sixtieth

1. num, шестдесет.

 

sizable

1. а, доста голям.

 

sizar

1. n, студент със стипендия;
2. ист: студент, който плаща намалeна такса или е освободен от такса.

 

size

1. n, големина, размер(и);
2. мярка, обем;
3. формат, калибър, номер (на дрехи).
II. v, сортирам, класирам, подреждам по големина/ръст.
III. n, клей, лепило.
IV. v, залепвам, намазвам с клей/лепило.
S up - 1. определям размера на;
2. разг: съставям си мнение.

 

sizzle

1. v+n, пръщя, цвъртя (при пържене).

 

skat

1. n, карти: скат, трупа.

 

skate

1. n, кънка, пързаляне на кънки.
II. v, кънкьор съм, карам кънки.
III. n, зоол: (събир.) скат, скатова риба.
IV. n, амер. sl: кранта.

 

skater

1. n, кънкьор, кънкобегач.

 

skean|skene

1. n, ост: къса шотландска кама.

 

skedaddle

1. v, разг: офейквам, измъквам се, изпарявам се.

 

skein

1. n, чиле (прежда);
2. ято (диви гъски и пр.);
З. прен: нещо объркано, бъркотия.

 

skeleton|skeletal|skeletonize

1. n, скелет (и прен.);
2. рама, скелет на строяща се сграда;
3. план, намерение.
reduced to a S - станал на кожа и кости.
S key - шперц.
skeletal, a.
skeletonize, v.

 

skep

1. n, кошница;
2. сламен/плетен кошер.

 

skerry

1. n, риф, скала в морето;
2. скалист остров.

 

sketch

1. n, скица, план (на съчинение и пр.);
2. ескиз, бележки;
3. лит: скеч, кратко есе.
II. v, скицирам (и прен.);
2. прен: нахвърлям, правя бележки.
S-block - скицник, блок за рисуване.

 

sketchily

1. adv, повърхностно, непълно, без подробности.

 

sketchy|sketchiness

1. a, бегъл, непълен, повърхностен, схематичен.
sketchiness, n.

 

skew

1. a, кос (и мат. aрх.);
2. наклонен, изкривен, веревен;
3. асиметричен.
II. n, наклон, откос.
III. v, 1. поставям/изрязвам косо;
2. изкривявам, разкривявам;
З. отклонявам (се), свивам настрани;
4. диал: гледам накриво/изкосо.

 

skewback

1. n, apх: сводова пета.

 

skewbald

1. а, пъстър, на петна (за кон).

 

skewer

1. n, шиш:
2. шег: шпага; кама.
II. v, 1. набождам с/на шиш;
2. пробождам, пронизвам.
S-eyed - разг: кривоглед, разноглед.

 

ski

1. n, (pl. ski, skis) ска;
II. v, карам ски.
S pole - щека.
S tow - ски-влек.

 

skid

1. n, приспособление/дъcка за спускане на товар;
2. авт: буксуване, занасяне;
3. спирачка, клин (при спускане по наклон);
4. ав: опашна опора, рило.
II. v, авт: занасям се, плъзгам се неконтролирано (особ. настрани).
S row - амер. разг: квартал с долнопробни кръчми и пр.

 

skiddy

1. а, хлъзгав.

 

skier

1. n, скиор.

 

skiff

1. n, малка/лека лодка;
2. сп: скиф.

 

skiffle

1. n, вид популярна джазова музика, базирана на фолклорни мотиви.
S-group - самодейна група за изпълнение на skiffle, обикновено с китара и перкусия.

 

skiing

1. n, (каране на) ски, ски-спорт.

 

skilful|skillful

1. а, сръчен, ловък;
2. вещ, опитен (at, in - в);
3. изкусен, умел.

 

skill

1. n, умение, сръчност, ловкост, вещина.

 

skilled

1. a, вещ, опитен, изкусен, квалифициран (in smth, in doing smth.).

 

skillet

1. n, малка тенджера с крачета и дълга дръжка;
2. aмер: тиган.

 

skilly

1. n, рядка супа/каша.

 

skim

1. v, (-mm-) обирам каймак/пяна от (мляко, бульон и пр.);
2. прелиствам, бегло прочитам;
3. едва докосвам, нося се над.
S-milk - обезмаслено мляко.

 

skimmer

1. n, лъжица за обиране на каймак, пяна и пр;
2. тех: сепаратор;
3. разг: хидросамолет.
4. зоол: вид водолюбива птица (сем. Rynchopidae);
5. широкопола сламена шапка.

 

skimp

1. v, не давам достатъчно, скъпя се, икономисвам.

 

skimpy

1. а, оскъден, недостатъчен;
2. тесен, къс (за дрехи).

 

skin

1. n, кожа (на човек, животно);
2. бот: ципа;
З. кора, кожица;
4. обвивка, външен слой;
5. мех за вино;
6. sl: скъперник.
II. v, (-nn-) 1. дера, одирам, беля, обелвам;
2. зараствам (рана), покривам се с кожица (over);
3. sl: обирам напълно, изпивам до дъно.
in a whole S - цял и невредим.
to get under the S - досаждам, действам на нервите.
to S a flint - стискам се, скъперник съм.

 

skindeep|skin-deep

1. a, повърхностен, недълбок (и за рана).

 

skindive|skin-dive

1. v, гмуркам се/плавам под водата без специален (неопренов) костюм, на голо.

 

skinflick|skin-flick

1. n, sl: порнографски филм.

 

skinflint

1. n, скръндза, скъперник.

 

skinful

1. n, съдържанието на един мех за вино;
2. sl: толкова, колкото може да изпие човек.

 

skingame|skin-game

1. n, нечестна хазартна игра, измама, трик;
2. боксиране без ръкавици;
3. прен: борба на живот и смърт.

 

skinhead|skin-head

1. n, скинхед, хулиган (с бръснатa главa).

 

skinner

1. n, кожар (който обработва/търгува с кожи);
2. sl: мошеник, измамник.

 

skinny

1. а, мършав, много слаб;
2. разг: свидлив, оскъден.

 

skint

1. a, sl: без пукната пара.

 

skintight|skin-tight

1. a, много тесен, съвсем опънат (за дреха).

 

skip

1. v, (-pp-) скачам, подскачам, прескачам;
2. отскачам, рикоширам;
3. скачам на въже;
4. пропускам, прескачам;
5. sl: отпътувам, избягвам (от).
II. n, 1. скок, подскок;
2. пропуск, изпускане.
3. тех: скип, скипов подемник.
4. капитан на отбор при игра на кегли, кърлинг и пр.

 

skipjack

1. n, подскачаща играчка;
2. зоол: събир. за скачащи насекоми, риби и др.

 

skipper

1. n, мор: шкипер, капитан на (малък търговски/риболовен) кораб.

 

skirl

1. n, звук/пищене на гайда.
II. v, пищя (за гайда).

 

skirmish

1. n, схватка, престрелка (и прен.);
2. размяна на остроумия.
II. v, 1. влизам в схватка/престрелка;
2. воен: водя сражение на малки отряди.

 

skirt

1. n, пола (дреха, на дреха);
2. (често pl.) - покрайнина, поли (на планина);
3. sl: жена.
II. v, 1. движа се покрай (along), заобикалям;
2. гранича, разположен съм на края на.

 

skit

1. n+v, сатира, пародия, скеч (on).

 

skitter

1. v, движа се, пляскайки по водата (за птица);
2. движа въдицата бързо през водата;
З. прен: тичам, втурвам се.

 

skittish

1. а, плашлив (за кон);
2. жив, игрив, закачлив;
З. кокетен, глезен, капризен.

 

skittle

1. n, кегла (и S-pin);
2. pl. (с гл. в sing.) игра на кегли.
II. v, 1. играя на кегли;
2. разг: прахосвам, пилея.

 

skittleground|skittle-ground|skittle-alley

1. n, кегелбан.

 

skive

1. v, цепя, остъргвам (кожа);
2. шлифовам (скъпоценен камък);
3. sl: кръшкам, измъквам се от задължение.

 

skivvy

1. n, разг. презр: слугиня;
2. pl. мор. sl: долно бельо.

 

skua

1. n, зоол: морелетник (Catharacta skua).

 

skulduggery|skullduggery

1. n, шег: мошеничество, (хитра) измама.

 

skulk|skulker

1. v, спотайвам се, крия се (зад гърба на някого);
2. кръшкам, клинча, бягам от отговорност;
3. движа сe крадешком, дебна.
skulker, doer.

 

skull

1. n, череп.
thick S - дебела глава, дебелоглавие, глупост.

 

skullcap|skull-cap

1. n, кепе, тюбетейка, еврейска шапчица;
2. бот: превара (Scuttelaria).

 

skunk

1. n, зоол: скункс, миризливец (Mephitis);
2. кожа от скункс;
3. амер. sl: мерзавец, подлец.
II. v, aмер. sl: поразявам, правя на пух и прах (противник).

 

sky

1. n, небе, небеса;
2. прен: климат.
II. v, 1. cn: хвърлям/ритам (топка) нависоко;
2. окачвам картина много високо (под самия таван).

 

skyblue|sky-blue

1. a, небесносин, лазурен.
II. n, лазур.

 

skyborne|sky-borne

1. a, въздушен, въздушнопреносим (за войска и пр.).

 

skyey

1. а, небесносин;
2. небесен, въздушен, лек;
3. възвишен.

 

skyhigh|sky-high

1. a+adv, (стигащ) до небето (и прен.).

 

skylark

1. n, зоол: полска чучулига (Alauda arvensis).
II. v, разг: лудувам, забавлявам се, правя си шеги.

 

skylight

1. n, прозoрец на покрив, тавански прозорец, оберлихт.

 

skyline

1. n, хоризонт, линия на хоризонта;
2. очертание на фона на небето.

 

skypilot|sky-pilot

1. n, летец, авиатор;
2. sl: свещеник, поп.

 

skyrocket|sky-rocket

1. v, увеличавам (се) неимоверно (за цени, производство и пр.);
2. устремявам се нависоко.

 

skyscape

1. n, въздушен пейзаж, картина изобразяваща небе.

 

skyscraper|sky-scraper

1. n, небостъргач.

 

skyward|skywards

1. a+adv, (отправен) към небето/нагоре.

 

skyway

1. n, въздушна линия;
2. амер: пътен надлез (в град).

 

slab

1. n, плоча, пластина;
2. таблетка (шоколад и пр.);
3. дебело парче/резен.
II. v, (-bb-) 1. разрязвам (трупи) на дъски, разбичвам;
2. настилам с плочи.

 

slack

1. a, вял, слаб, отпуснат;
2. отпуснат, ненапрегнат (въже);
3. бавен (крачка);
4. застоял (вода);
5. прен: небрежен.
II. n, 1. провис (на въже и пр.);
2. затишие, бездействие;
3. тех: хлабина, междина.
II. adv, 1. отпуснато, хлабаво;
2. вяло, небрежно.
IV. v, 1. прен: отпускам се (и с off);
2. разхлабвам, разпускам;
3. забавям (се);
4. утолявам (жажда), гася (вар).
to keep a S hand/rein - отпускам поводитe.
S up - забавям ход.
S away/off - мор: отпускам по малко (въже).
S lime - гасена вар.

 

slackbaked|slack-baked

1. a, недопечен;
2. недоразвит.

 

slacken

1. v, намалявам (скорост и пр.), забавям (темпо);
2. стихвам, отслабвам;
3. отпускам се.

 

slacker

1. n, разг: мързеливец, лентяй;
2. кръшкач;
3. отклоняващ се от военна служба.

 

slag

1. n, шлака, окалина;
2. лава.

 

slake

1. v, утолявам, уталожвам (глад, жажда);
2. насищам, задоволявам (и прен.);
3. гася (вар, огън).

 

slakeless

1. а, поет: неутолим, ненаситен.

 

slam

1. v, (-mm-) блъсвам (се), хлопвам (се), затръшвам (се);
2. разг: критикувам.
II. n, 1. блъсване, затръшване (на врата);
2. трясък;
3. сп: забиване (в баскетбола);
4. карти: шлем;
5. разг: критика.

 

slambang

1. a+adv, разг: шумен, с гръм и трясък;
2. енергичен.

 

slander|slanderer|slanderous

1. n, клевета, злословие.
II. v, клеветя, оклеветявам, злословя (по адрес на).
slanderer, doer.
slanderous, a.

 

slang

1. n, сленг, жаргон (и професионален, групов).
II. v, ругая, наругавам.

 

slangy

1. а, жаргонен;
2. употребяващ/пълен с жаргонни изрази.

 

slant|slantwise

1. v, наклонявам (се);
2. спускам се/насочвам надолу;
3. вървя косо.
II. n, 1. наклон, склон;
2. склонност, тенденция;
3. амер: бърз/кос поглед.
III. а, кос, наклонен (и slantwise).

 

slap

1. n, плясване;
2. прен: рязък отпор, възражение.
II. v, (-pp-) 1. плясвам. шляпвам;
2. зашлевявам.
III. adv, направо, изведнaж, неочаквано.
a S in the face - плесница (и пpeн.).
to run S into - налитам/натъквам се на.

 

slapbang|slap-bang

1. a, с пълна сила, шумно;
2. направо, изведнaж, неочаквано.


 

slapdash

1. a, небрежен;
2. бърз, прибързан, импулсивен.
II. adv, небрежно, надве-натри, както дойде.

 

slaphappy|slap-happy

1. a, разг: безгрижен, весел, шумен;
2. зашеметен, пиян.

 

slapjack

1. n, палачинка.
2. амер: вид (детска) игра на карти.

 

slapstick

1. n, груб фарс, клоунада;
2. пръчка, която се използува в такова представление (за удари наужким).

 

slapup|slap-up

1. n, sl: шик, съвсем модерен, съвременен;
2. първокласен.

 

slash

1. v, сека, разсичам (със сабя);
2. цепя, разцепвам;
3. режа, разрязвам;
4. рязко критикувам;
5. намалявам или съкращавам драстично.
II. n, 1. удар със сабя/нож и пр.;
2. разрез, цепка;
3. рана;
4. драстично намаление/съкращение.
III. n, амер: блатисто място.

 

slashing

1. а, остър, сатиричен, саркастичен;
2. жесток, безпощаден;
3. силен, стремителен.
II. n, сеч, удар със сабя.
III. pres.p. от slash.

 

slat

1. n, летва, дъсчица;
2. рl. aмер. sl: ребра.

 

slate

1. n, геол: шисти, плоча от шисти, плочник;
2. плоча за покрив, плоча за писане;
3. сиво-синкав цвят.
II. v, 1. покривам (покрив) с плочи;
2. разг: критикувам остро, ругая.
a clean S - безупречна репутация.

 

slateclub|slate-club

1. n, взаимоспомагателна каса.

 

slatepencil|slate-pencil

1. n, калем (зa писaне).

 

slather

1. n, (обикн. рl.) амер: голямо количество, куп, маса.
II. v, aмер. рaзг: 1. намазвам дебело/обилно (на);
2. изразходвам в големи количества.

 

slattern

1. n, повлекана, мърла.

 

slatternly

1. a, мръсен, развлечен;
2. небрежен, занемарен.

 

slaty

1. a, плочест, шистов;
2. тъмносив, сиво-син.

 

slaughter|slaughterer

1. n, клане, колене, изколване;
2. прен: сеч, кръвопролитие, касапница.
II. v, 1. коля, заколвам;
2. избивам, изколвам.
slaughterer, doer.
S-house - кланица.

 

slaughterous

1. а, унищожителен, кръвопролитен, кръвожаден.

 

slav

1. а, славянски.
II. n, славянин.

 

slavdom

1. n, cлaвянcтвo.

 

slave

1. n, роб (и прен.).
II. v, работя като роб, мъча се, робувам.
S States - ист. южните щати на САЩ.

 

slaveborn|slave-born

1. a, роден в робство.

 

slavedriver|slave-driver

1. n, ист: надзирател на роби;
2. прен: експлоататор.

 

slaveholder|slave-holder

1. n, робовладелец.

 

slaver

1. n, търговец на роби;
2. кораб, който пренася роби.
II. n, 1. слюнка, лига;
2. подмазване, подлизурство.
III. v, 1. лигавя (се), олигавям (се);
2. подмазвам се.

 

slavery

1. n, робство, робия.
in S - в/под робство.

 

slavey

1. n, разг: слугиня, момиче за всичко.

 

slavic|slavonic

1. a, ез: славянски, oт групата на славянските езици.

 

slavish

1. a, робски (зa подражание и пр.);
2. угоднически, подлизурски.

 

slaw|coleslaw

1. n, амер: салата от зеле (и coleslaw).

 

slay|slain|slayer

1. v, (slew, slain) убивам;
2. sl: шашвам, правя силно впечатление.
slayer, n.

 

sleave

1. n, ост: тънки (заплетени) нишки.
II. v, 1. оправям, размотавам, разплитам (кълбо);
2. разделям на нишки.

 

sleazy

1. а, тънък, слаб, неиздръжлив (за плат);
2. разг: мръсен, занемарен.

 

sledge|sled|sleigh

1. n, шейна.
II. v, (-dd-) карам/возя се на шейна.

 

sledgehammer|sledge-hammer

1. n, тежък ковашки/боен чук.
II. attr, тежък, съкрушителен.

 

sleek

1. а, лъскав, гладък, пригладен;
2. добре охранен/гледан.
II. v, 1. приглаждам (коса и пр.);
2. успокоявам, изглаждам.

 

sleep|slept

1. n, сън, спане.
II. v, (slept) 1. спя, заспал съм;
2. нощувам (at, in).
S off/away - прекарвам в/лекувам със сън, отспивам си.
go to S - заспивам.
S in - нощувам на работното си място.
S over - отлагам (решение) за утре.
S with - имам сексуален контакт с.

 

sleeper

1. n, спящ човек;
2. сънливец;
3. (обикн. pl.) детска пижама;
4. разг: спално място (във влак);
5. амер: залежала стока.
to be a light/heavy S - спя леко/тежко.

 

sleeping

1. a, спящ;
2. спален.
S-draught - приспивателно/сънотворно лекарствo.

 

sleepingbag|sleeping-bag

1. n, спален чувал.

 

sleepless

1. а, безсънен;
2. неспокоен;
З. буден (и прен.).

 

sleepwalker|sleep-walker

1. n, сомнамбул.

 

sleepy

1. а, сънен, сънлив;
2. заспал, тих (за селище);
З. презрял (за плод).

 

sleepyhead

1. n, сънливко, сънльо (особ. за дете).

 

sleet

1. n, суграшица;
2. лапавица, киша;
3. амер: (тънък) лед.
it is Sing - вали/пада суграшица.

 

sleety

1. a, кишав;
2. амер: заледен.

 

sleeve

1. n, ръкав;
2. калъф (на грамофонна плоча);
3. тех: втулка, гилза.

 

sleight

1. n, ост: ловкост, умение, изкуство;
2. трик, фокус.
S-of-hand - жонгльорство, фокусничество, ловкост на ръцете.

 

slender

1. а, тънък, слаб, строен;
2. нежен, крехък, деликатен;
3. малък, незначителен.
S hope - слаба надежда.

 

slenderize

1. v, изтънявам, правя/ставам по-слаб;
2. отслабвам.

 

sleuth

1. n, копой, хрътка (и S-hound);
2. разг: детектив, таен агент.

 

slew

1. v, вж. slay.
II. v, амер: въртя се, обръщам (се) (и с round).
III. n, амер: въртене, въртеливо движение.
IV. n, амер: тресавище, плитчина.

 

slice

1. n, парче, резен, филия;
2. дял, част, пай;
3. широк нож (за мазане или за риба).
II. v, 1. режа, нарязвам (на парчета) (и с up);
2. разделям на части, разпределям.

 

slick

1. а, рaзг: гладък, хлъзгав;
2. ловък, изкусен;
З. повърхностен.
II. v, 1. изглаждам, oглаждам;
2. приглаждам, намазвам (коса с брилянтин);
3. амер: подреждам, слагам в ред.
III. n, 1. нещо разлято, хлъзгаво място (на пътя);
2. петно от нефт във водата;
2. амер. sl: лъскаво списание.
IV. adv, 1. право, направо, точно;
2. гладко, плавно (напр. за работа на машина).

 

slicker

1. n, амер. разг: мушама, дъждобран;
2. разг: хитрец, измамник.

 

slide|slid

1. v, (slid) плъзгам (се), хлъзгам (се);
2. пързалям се по лед;
3. минавам незабелязано (за време);
4. вървя гладко/безпрепятствено.
II. n, 1. плъзгане, хлъзгане, пързаляне;
2. пързалка;
З. наклонена плоскост за спускане на товари;
4. диапозитив, предметно стъкло на микроскоп;
5. тех: шейна, супорт, пълзяща част от механизъм;
6. геол: свлачище.
S fastener - aмер: цип.

 

sliderule|slide-rule|sliding-rule

1. n, логаритмична/сметачна линийка.

 

slidevalve|slide-valve

1. n, тех: шибър.

 

slight

1. a, тънък, слаб;
2. крехък, чуплив;
З. малък, незначителен.
II. v, пренебрегвам, не зачитам.
III. n, незачитане, пренебрежение.
to be in S demand - слабо се търси
put a S (up)on - показвам неуважение.

 

slightly

1. adv, едва, малко.

 

slim

1. а, тънък, строен;
2. слаб, долнокачествен;
З. разг: недостатъчен, оскъден.
II. v, (-mm-) отслабвам, пазя диета за отслабване.
keep S - пазя линия.

 

slime

1. n, тиня, лепкава кал;
2. лига, слуз.
II. v, 1. покривам със слуз;
2. изчиствам от слуз (рибa);
3. sl: изплъзвам се (away, past).

 

slimy

1. а, лигав, слизест;
2. тинест, кален;
З. прен: мазен, ласкателен.

 

sling|slung

1. n, прашка, ластик;
2. клуп, превръзка през рамо;
З. тех. мор: въже на кран с кука, товарозахващо устройство.
II. v, (slung) 1. хвърлям (с прашка), мятам;
2. мятам през рамо;
3. воен: взимам на ремък;
4. вдигам с помощта на ремък/въже.
III. n, амер: питие от уиски/джин със сода, захар, лимон и мускатово орехче.
S out - изхвърлям.

 

slingshot

1. n, прашка с дървен чатал.

 

slink|slunk

1. v, (slunk) промъквам се, прокрадвам се (обикн. off, away)
II. n+v, пометнато/недоносено животно.

 

slinky

1. а, дебнещ, прокрадващ се;
2. sl: очертаващ фигурата (за дреха).

 

slip

1. v, (-pp-) хлъзгам (се), подхлъзвам (се);
2. буксувам (колело);
3. изплъзвам се;
4. прокрадвам се, минавам незабелязано;
5. летя, минавам (време, away);
6. плавно преминавам от едно състояние в друго;
7. пъхвам (се);
8. пускам, изпускам;
9. греша, правя неволна грешка;
10. помятам (за животно).
II. n, 1. подхлъзване, хлъзгане;
2. преместване, отместване;
3. неволна грешка, опущение;
4. фуста, комбинезон (женски), слипове, плувки (мъжки);
5. мор: стапел;
6. тех: буксуване, приплъзване;
7. pl. театр: кулиси.
S of the pen - правописна грешка.
S in - влизам незабелязано, вмъквам се (и грешка).
S up - 1. спъвам се; 2. допускам грешка.

 

slipcase|slip-case

1. n, картонен калъф за книга.

 

slipcover|slip-cover

1. n, калъф (за мебел);
2. обложка (на книга).

 

slipknot|slip-knot

1. n, хлабав възел;
2. подвижна/затягаща се примка на връв.

 

slipon|slip-on

1. a, който се облича през главата;
2. който не се закопчава.
II. v, надявам, навличам (дреха).

 

slipover|slip-over

1. n, калъф;
2. пуловер без ръкави.

 

slipper

1. n, пантоф, чехъл;
2. тех: челюст на спирачка, плъзгач.

 

slippery|slippy

1. а, плъзгав, хлъзгав;
2. изплъзващ се, увъртащ;
3. прен: опасен, деликатен.

 

slipshod

1. a, небрежно облечен, размъкнат;
2. обут с чехли/със стари обувки;
3. небрежен, неакуратен.

 

slipslop

1. a+n, небрежен;
2. глупав, сантиментален (книга);
3. слаб (питие, напр. ликьор).

 

slipsole

1. n, стелка, подложка;
2. вардало.

 

slipway

1. n, мор: хелинг.

 

slit

1. v, (slit) разрязвам по дължина;
2. цепя (се), късам (се), разцепвам (се).
II. n, 1. (надлъжен) разрез;
2. цепнатина, цепка (и на дреха);
3. (тесен) отвор, шлиц.

 

slither|slithery

1. v, хлъзгам (се), плъзгам (се).
slithery, a.

 

sliver

1. n, треска, тресчица;
2. тънко резенче, отломък;
3. вълмo.
II. v, 1. цепя (дърво);
2. цепя (се), отцепвам (се), отчупвам (се).

 

slob

1. n, (ирл.) тиня, кал;
2. sl: лош работник, мърляч;
З. sl. простак, глупак.

 

slobber|slabber

1. v, лигавя сe, пускам лиги;
2. прен: сантименталнича.
II. n, лигавене, сантименталничене.

 

slobbery

1. а, лигав;
2. немарлив, небрежен, мърляв.

 

sloe

1. n, бот: трънка (Primus spinosa);
2. плод от трънка.
S-eyed - с тъмни бадемови очи.

 

slog

1. v, (-gg-) удрям, блъскам, бъхтя;
2. бия път, влача се;
3. работя упорито, бъхтя се.
II. n, 1. силен удар;
2. тежък/упорит труд.

 

slogan

1. n, девиз, лозунг;
2. рекламно послание;
3. боен вик (на шотландските планинци).

 

sloop

1. n, едномачтов платноход;
2. ист: малък военен кораб (и S of war).

 

slop

1. n, локва, кал;
2. разлята течност;
3. pl. течна храна (за бебета).
II. v, (-pp-) изплисквам (се), разливам (се) (over - на, по).
III. n, 1. pl: работен комбинезон, широка връхна дреха;
2. pl: дрехи и постелно бельо раздавани на моряците на кораб;
3. евтини готови дрехи.
IV. n, sl: полицай, фанте.
S over - хленча, сантименталнича, изливам си чувствата.
S basin - купичка за изсипване на остатъка от кафе-машина.

 

slope

1. n, наклон, полегатост;
2. стръмност;
3. склон, скат, откос;
4. воен: полжение "на рамо".
II. v, 1. наклонявам (се), имам наклон;
2. срязвам, скосявам;
3. спускам (се) под наклон;
4. sl: избягвам.

 

sloppail|slop-pail

1. n, кофа/ведро за помия.

 

sloppy

1. a, кален, покрит с локви;
2. мокър (от разлята течност);
3. небрежен, немарлив;
4. сълзлив, сантиментален.

 

slopshop|slop-shop

1. n, магазин за (евтини) готови дрехи.

 

slopwork

1. n, произвоство на евтини готови дрехи;
2. немарлива, прибързана работа.

 

slot

1. n, прорез, разрез, пролука;
2. цепнатина, цепка;
3. дълбей, жлеб;
4. резе.
II. v, (-tt-) 1. прорязвам, правя отвор/разрез/цепка в;
2. слагам резе.
III. n, следа, диря (на диво животно).
IV. v, (-tt-) проследявам (дивеч).
S-machine - монетен автомат.

 

sloth

1. n, мързел, леност;
2. зоол: ленивец (сем. Bradypodida).

 

slothful

1. а, ленив, мързелив;
2. муден.

 

slouch

1. v, ходя/седя/стоя отпуснато;
2. отпускам, прегърбвам (се);
3. увисвам (дреха), нахлупвам (шапка).
II. n, 1. отпуснатост, прeгърбена/отпусната походка;
2. тежки стъпки.
S about - шляя се.
S hat - шапка с широка, отпусната периферия.

 

slough

1. n, блато, тресавище, мочурище;
2. прен: униние, отчаяние.
II. n, 1. стара кожа на змия, изпадали пера/косми;
2. струпей, олющване.
III. v, 1. сменям (се, за кожа, пера и пр.);
2. лющя се (кожа).

 

sloughy

1. а, блатист, мочурлив.
II. а, олющен (за кожа), на струпеи, като струпей.

 

slovak

1. n, словак.
II. attr, словашки.

 

sloven|slovenly|slovenry

1. n, повлекан, немарливец.
slovenly, adv.
slovenry, n.

 

slovene

1. n, словенец.

 

slovenian|slavonian

1. a, словенски.
II. n, словенски език.

 

slow

1. а, бавен, забавен;
2. муден, тежък;
3. бавен, постепенен;
4. назад (за часовник);
5. скучен, безинтересен;
6. вял (търговия).
II. v, забавям (се), намалявам скоростта (up, down).
III. adv, бавно.

 

slowcoach

1. n, бавен/муден човек;
2. бавно загряващ човек.

 

slowdown|slow-down

1. n, забавяне;
2. умишлено забавяне на производството.

 

slowly

1. adv, бавно, с малка скорост.

 

slowmatch|slow-match

1. n, бикфордов шнур.

 

slowmotion|slow-motion

1. a, с/на бавни обороти.

 

slowwitted|slow-witted

1. a, глуповат, тъп, бавно загряващ.

 

slowworm|slow-worm

1. n, зоол: слепок (Anguis fragilis).

 

slubber

1. v, върша небрежно/как да е;
2. прен: претупвам, свършвам набързо.

 

sludge

1. n, киша, лапавица, плаващ лед;
2. гъста кал;
3. утайка, мътилка, шлам.

 

sludgy

1. а, тинест, кален, мътен.

 

slug

1. n, зоол: плужек, гол охлюв (сем. Limacidae);
2. мързелан, човек, който обича да се излежава (и S-abed).
II. v, (-gg-) 1. движа се бавно, мъкна се;
2. воен: обстрелвам.
III. n, 1. (грубо излят) куршум;
2. сачма (за въздушна пушка);
3. метал: слитък, самороден къс метал;
4. амер: жетон за телефон.
IV. n+v, = slog.

 

sluggard

1. n, ленивец, мързеливец.

 

sluggish

1. а, бавен, муден, инертен;
2. бавнотечащ;
3. мързелив, ленив.

 

sluice

1. n, шлюз;
2. изкуствен канал;
3. мин: (корито/канал за) промиване.
II. v, 1. отварям шлюз;
2. изпразвам водоем чрез отвеждане на вода, изпускам шлюз;
3. заливам изобилно с вода;
4. мин: промивам.
S-gate - шлюзова врата, пропускателен отвор.

 

slum

1. n, (обикн. pl.) беден/пренаселен квартал;
2. овехтяла порутена къща.
II. v, (-mm-) обикалям бедните квартали с благотворителна цел.

 

slumber

1. n, поет: (лек) сън, дрямка;
2. покой.
II. v, спя (спокойно/леко), дремя.
to S away - проспивам.

 

slumberous

1. а, сънлив, задрямал;
2. приспивен.

 

slumbersuit|slumber-suit

1. n, пижама.

 

slump

1. n, икон: рязко спадане (на цени и пр.), икономически спад/криза;
2. падане във вода;
3. слягане (на почва).
II. v, 1. (с)падам рязко (за цени, интерес, качество и пр.);
2. отпускам се тежко (на стол), падам във вода;
3. прен: провалям се, претърпявам неуспех.

 

slur

1. v, (-rr-) сливам (звукове, букви, думи - при говорене, писане);
2. пиша нечетливо, гълтам думи;
3. пропускам, минавам набързо;
4. замазвам (разликите).
II. n, 1. петно (и прен.);
2. злостна забележка, инсинуация;
3. сливане (на звукове, думи);
4. муз: легато.

 

slurp

1. v, мляскам, сърбам (шумно).

 

slurry

1. n, стр: рядък цимент/глина/кал, глинена каша, циментово мляко.

 

slush|slosh

1. n, киша, лапавица, (рядка) кал;
2. сантиментална измислица;
3. тех: защитно покритие.
II. v, изцапвам, изкалвам, цапам в кал/лапавица.
S fund - амер: пари за подкупи (при избори и пр.).

 

slushy

1. а, кишав, кален;
2. сладникаво-сантиментален, лигав.
II. n, мор. sl: корабен готвач.

 

slut

1. n, повлекана;
2. уличница;
З. ост. шег: момиче;
4. кучкa.

 

sluttish

1. а, развлечена, небрежна, мръсна (за жена).

 

sly

1. а, хитър, лукав;
2. потаен;
3. забранен, незаконен;
4. ироничен, с добродушна насмешка.
on the S - (по)тайно, крадешком.

 

slyboots

1. n, (pl. с гл. в sing.) разг. шег: хитрец.

 

slype

1. n, (покрит) пасаж, галерия.

 

smack

1. n, (звънка) плесница, шляпване;
2. мляскане, млясване;
3. шумна целувка.
II. v, 1. пляскам, шляпвам;
2. мляскам, млясвам;
3. плющя (бич).
III. adv, 1. с плясък;
2. право, точно.
IV. n, 1. вкус, миризма, мирис (of - на);
2. глътка, залък, малко количество ядене.
V. v, 1. имам вкус/миризма, намирисвам (of);
2. имам примес (of);
3. малко приличам на, имам сходство с.
VI. n, мор: вид малка рибарска платноходка.
S in the middle - право в средата.
have a S at - опитвам се.

 

smacker

1. n, разг: звучна целувка;
2. силен/звучен удар;
З. едър екземпляр;
4. амер. sl: долар.

 

smacking

1. а, звучен, шумен;
2. силен (за вятър).
II. pres.p. от smack.

 

small

1. а, малък, дребен, ситен;
2. нищожен, незначителен.
II. adv, дребно, на малки парчета;
2. ситно, със ситни букви.
III. n, най-тясна/тънка част.
S of the back - анат: кръст.
S change дребни пари.
S wares - pl: галантерия, кинкалерия, пасмантерия.

 

smallage

1. n, бот: кервиз, целина (Apium graveolens).

 

smallbore|small-bore

1. a, воен: малокалибрен.

 

smallholder

1. n, дребен (селски) собственик;
2. дребен арендатор.

 

smallminded|small-minded

1. a, дребнав, ограничен.

 

smallpox

1. n, мед: едра шарка, вариола.

 

smallscale|small-scale

1. a, в малък мащаб, дребен.

 

smallsword|small-sword

1. n, шпага, рапира.

 

smalltime|small-time

1. a, незначителен, дребен, маловажен.

 

smarm

1. v, разг: изглаждам, приглаждам;
2. замазвам, намазвам;
3. подмазвам се.

 

smarmy

1. а, подмазващ се, мазен, неискрено учтив.

 

smart

1. а, интелигентен, умен;
2. бърз, находчив, остроумен;
3. моден, елегантен, франтски;
4. рязък, силен (удар, болка);
5. суров (наказание).
II. v, 1. смъди (ме), боли (ме), пари (ми);
2. причинявам остра болка.
III. n, 1. остра болка, прерязване;
2. смъдене, парене;
3. огорчение.
a S few - амер: доста.
the S set - разг: модното общество.

 

smarten

1. v, спретвам (се), докарвам (се), оправям (се) (и с up).

 

smartmoney|smart-money

1. n, юр: обезщетение за физическо увреждане(особ. когато е твърде високо).

 

smartweed|smart-weed

1. n, бот: пача трева, пипериче (Polygonum hydrophora).

 

smarty

1. n, амер. разг: всезнайко, хитрец, нахакан човек.

 

smash

1. v, счупвам (се), разбивам (cе, на парчета), строшавам (се) (и с up);
2. сблъсквам се (into);
3. фалирам, банкрутирам;
4. разг: удрям със всички сили.
II. n, 1. счупване, разбиване;
2. сблъскване, удар, катастрофа;
3. съкрушителен удар;
4. сп: смаш (удар в тениса);
5. фалит, банкрут.
III. adv, с трясък, с все сила.
to go S into - блъскам се с всичка сила; претърпявам провал.
S in - влизам със взлом, разбивам вратата.

 

smasher

1. n, нещо изключително;
2. съкрушителен удар/довод;

 

smashing

1. а, тежък, съкрушителен;
2. разг: чудесен, великолепен.
II. pres.p. от smash.

 

smatter|smattering|smatterer

1. v, говоря повърхностно, имам повърхностни познания по.
II. n, дилетантство, повърхностни познания (of - по).
smattering, n.
smatterer, doer.

 

smaze

1. n, смес от дим и мъгла.

 

smear

1. v, мажа, намазвам, нацапвам;
2. зацапвам (написано);
3. позоря, безчестя.
II. n, 1. петно, леке;
2. лепкаво/цапащо вещество;
3. клевета, опозоряване.

 

smeary

1. а, зацапан, замърсен, мръсен, лепкав.

 

smell

1. n, миризма, мирис, аромат (of - на);
2. обоняние.
II. v, 1. усещам мирис (на);
2. помирисвам;
3. мириша (на);
4. прен: изглеждам нечестен/неправилен и пр.
S out - проследявам по миризмата.
to S a rat - подозирам нещо, усещам нещо гнило.
to S a powder - калявам се в бой, помирисвам барут.

 

smeller

1. n, sl: нос;
2. sl: удар по носа;
3. sl: който си пъха носа навсякъде.

 

smelling

1. a, миризлив.
II. n, помирисване.
S-bottle - шишенце с амонячна сол (за вдишване).
S-salts - pl: амонячна сол за вдишване.

 

smelly

1. а, разг: миризлив, вонлив;
2. вонящ, зловонен.

 

smelt

1. v, топя, стопявам;
2. произвеждам (метал) чрез стапяне на руда.
II. n, метал: 1. плавка, стопилка;
2. стопен метал.
III. n, зоол: корюшка (риба) (сем. Osmerus).
IV. p.p. от smell.

 

smile

1. n, усмивка.
II. v, 1. усмихвам се (и прен. on, upon);
2. изразявам с усмивка.
to be all Ss - изглеждам много доволен/щастлив.
to S farewell - усмихвам се за довиждане.
S at - пренебрегвам нещо.
S upon - благоприятствувам, благоволявам.

 

smirch

1. v, омърсявам, изцапвам;
2. петня, опетнявам.
II. n, петно (главно прен.).

 

smirk

1. n, самодоволна/глупава усмивка.
II. v, усмихвам се/хиля се самодоволно, глупаво, престорено.

 

smite|smote|smitten

1. v, (smote, smitten) удрям (се), блъскам (се);
2. разбивам, разрушавам, поразявам;
3. наказвам.
II. n, 1. силен удар;
2. разг: опит.

 

smith

1. n, ковач;
2. шлосер, механик.

 

smithereens

1. n, pl. разг: парченца, късчета, отломки.
to smash to/into S - разбивам на парчета.

 

smithery|smithy

1. n, ковачница (и smithy);
2. ковашки занаят.

 

smock

1. n, широка набрана риза, рубашка;
2. работна дреха/ комбинезон (и S-frock).
II. v, 1. набирам, украсявам с набори;
2. обличам в работни дрехи.

 

smog

1. n, черна мъгла, смог;
2. мъгла, примесена с пушек.

 

smoke

1. n, пушек, дим;
2. пушене, изпушване (на цигара и пр.);
3. ряд: пари, изпарение;
4. разг: цигара, пура.
II. v, 1. пуша, димя;
2. пуша (тютюн и пр.);
3. опушвам (риба и пр.);
4. усещам, подозирам;
5. разкривам, откривам;
6 sl. уч: почервенявам.

 

smokeblack|smoke-black

1. n, сажди.

 

smokedried|smoke-dried|smoked

1. a, пушен (за риба и пр.)

 

smokehouse|smoke-house

1. n, помещение за опушване на риба и пр.

 

smokejack|smoke-jack

1. n, механизъм за въртене на шиш.

 

smokeless

1. а, бездимен.

 

smoker

1. n, пушач;
2. купе за пушачи;
З. мъжко събиране (в клуб и пр.).

 

smokestack|smoke-stack

1. n, (висок) комин (и на кораб);
2. кюнец.

 

smoking

1. n, пушене;
2. опушване.
II. pres.p. от smoke.
S car/compartment - вагон/купе за пушачи.
S-mixture - смес от тютюн за лула.

 

smokingroom|smoking-room

1. n, пушалня;
II. a, разг: нецензурен, неприличен.

 

smoky

1. a, димен, задимен, запушен;
2. опушен;
3. пушещ, димящ.

 

smooth

1. a, гладък, равен (и за стих, глас);
2. плавен, спокоен;
3. еднороден;
4. учтив, ласкателен.
II. v, 1. изглаждам, оглаждам, приглаждам;
2. успокоявам, смекчавам (down);
3. тех: лъскам, полирам.
III. n, 1. гладка повърхност;
2. изглаждане, полиране.

 

smoothbore|smooth-bore

1. а+n, гладкоцевна (пушка).

 

smoothfaced|smooth-faced|smooth-tongued

1. a, (гладко) обръснат;
2. голобрад, младолик;
З. любезен, лицемерен (и smooth-tongued).

 

smorgasbord

1. n, разг: швед;
2. шведска маса.

 

smother|smothery

1. v, задушавам (се), душа (се);
2. потушавам, угасявам;
3. гъсто покривам, обгръщам с дим;
4. прикривам (факт), подавям (прозявка).
II. n, гъст облак дим/прах.
smothery, a.

 

smoulder|smolder

1. v, тлея, пуша;
2. прен: тая се;
II. n, тлеене, тлеещ огън.

 

smudge|smutch

1. v, зацапвам (се);
2. изгонвам с пушек (насекоми).
II. n, 1. петно (и прен.), зацапано място (при писане);
2. огън/пушек за прогонване на насекоми.

 

smudgy

1. а, оцапан, зацапан;
2. опетнен.

 

smug

1. а, самодоволен, подчертаващ превъзходството си.
2. стегнат, спретнат.

 

smuggle

1. v, контрабандирам, внасям тайно/контрабандно;
2. вмъквам (into), измъквам (out of).

 

smuggler

1. n, контрабандист;
2. кораб, който пренася контрабанда.

 

smut

1. n, сажди;
2. петно от сажди;
3. бот: ръжда, главня (по житните култури).
II. v, (-tt-) 1. изцапвам (се) със сажди, опушвам;
2. заразявам (се) с ръжда/главня.

 

smutty

1. а, оцапан (със сажди), очернен;
2. заразен от главня/ръжда;
3. непристоен (език).

 

snack

1. n, закуска, леко ядене, похапване;
2. дял, част.
II. v, похапвам леко, закусвам.
to go Ss - поделям си, разделям.

 

snackbar|snack-bar

1. n, закусвалня.

 

snaffle

1. n, вид юздечка.
II. v, 1. слагам юздечка на;
2. sl: отмъквам, задигам.
to ride s.o. on the S - отнасям се меко/внимателно към.

 

snafu

1. а, амер. sl: объркан, хаотичен, в безпорядък.
II. n, амер. sl: бъркотия, хаос, грешка, гаф.

 

snag

1. n, опасно стърчащ дънер/клон (и под водата);
2. счупен зъб;
3. прен: препятствие.
II. v, (-gg-) 1. блъскам се/закачам се на дънер/клон/ камък на дъното;
2. очиствам корито на река от препятствия.

 

snaggy|snagged

1. а, пълен с дънери/клони (за речно корито);
2. възлест, чепат.

 

snail

1. n, зоол: охлюв;
2. разг: бавен, муден човек;
3. тех: спирала.

 

snake

1. n, змия (и прен.).
II. v, 1. извивам се/пълзя като змия;
2. влача (трупи с въже/верига).
S in the grass - скрита опасност, скрит враг.
S-charmer - змиеукротител.
S fence - амер: зигзагообразна ограда.

 

snakebite

1. n, ухапване от змия.

 

snakepit|snake-pit

1. n, sl: лудница (и прен.).

 

snakeroot

1. n, бот: дебрянка (Sanicula europaea);
2. бот: дъбравник (Aristolochia serpentaria).

 

snaky

1. a, змиевиден, змийски;
2. пълен със змии;
З. извиващ се като змия;
4. прен: коварен.

 

snap

1. v, (-pp-) щраквам (с) (и за снимка);
2. плющя (с камшик), изплющявам;
3. oзъбвам се, захапвам;
4. чупя се, късам се шумно.
II. n, 1. тракване, щракване;
2. брава, затварящо устройство;
3. курабия, хрупкав сладкиш;
4. моментална снимка;
5. живост, енергичност;
6. тех: клема, щипка.
III. а, внезапен, неочакван, направен без предупреждение.
IV. adv, 1. внезапно;
2. шумно, с трясък.
S at - 1. захапвам, хващам внезапно; 2. говоря ядосано.
S off - отхапвам, отчупвам се.
S up - 1. грабвам, захващам се енергично; 2. прекъсвам говорещия.
S bean - амер: вид зелен фасул.
to S one's fingers - щраквам с пръсти.

 

snapback

1. n, амер: бързо възстановяване (на цени);
2. футб: връщане на топката от центъра назад.

 

snapbrim|snap-brim

1. a, със спусната отпред периферия (за шапка).

 

snapdragon

1. n, бот: кученце (Antirrhinum majus).

 

snapper

1. n, вид тропическа риба (род Pomatomus);
2. вид костенурка (Chelydra serpentina).

 

snappish

1. a, който хапе (за куче);
2. раздразнителен, сприхав.

 

snappy

1. a, = snappish;
2. жив, пъргав, енергичен.

 

snapshot

1. n, (моментална) снимка (без позиране);
2. бърз изстрел, изстрел без прицелване.

 

snare

1. n, примка, капан, клопка;
2. уловка, трик, примамка.
II. v, улавям в капан, впримчвам (и прен.), примамвам.

 

snarl

1. v, ръмжа, зъбя се, озъбвам се (и прен.).
II. n, ръмжене, зъбене, озъбване (и прен.).
III. v, 1. обърквам (се), омотавам (се), уплитам (се) (за кълбо прежда);
2. докарвам до безпорядък.
IV. n, 1. омотано кълбо (прежда);
2. амер: бъркотия, безпорядък.

 

snatch

1. v, грабвам, сграбчвам;
2. открадвам;
3. отскубвам, изтръгвам.
II. n, 1. грабване, сграбчване, посягане;
2. откъс, парче;
3. (обикн. pl.) кратък интервал (от време).

 

snatchthief|snatch-thief

1. n, апаш, крадец на чанти.

 

snatchy

1. а, откъслечен, на пресекулки.

 

snath|snathe

1. n, амер: дръжка на коса.

 

sneak

1. v, дебна, промъквам (се), прокрадвам се (by, in);
2. sl: открадвам, отмъквам.
II. n, 1. разг: подлец, доносник;
2. амер. разг: измъкване.
S out - измъквам се.

 

sneakers

1. n, pl: гуменки.

 

sneaking|sneaky

1. a, подъл;
2. скрит, таен;
3. неизразен, необясним.
II. pres.p. от sneak.

 

sneer

1. v, подигравам се, надсмивам се (at - на).
II. n, 1. подигравателна/презрителна усмивка;
2. подигравки, насмешки.

 

sneeringly

1. adv, подигравателно, презрително.

 

sneeze

1. v, кихам.
II. n, кихане, кихавица.

 

snick

1. v, клъцвам.
II. n, 1. клъцване;
2. резка, белег.

 

snicker

1. v, кикотя се, хихикам;
2. подсмивам се;
3. цвиля леко.
II. n, 1. кикот(ене), хихикане;
2. подсмиване, насмешка;
3. тихо цвилене.

 

snickersnee

1. n, шег: дълъг нож, кинжал.

 

snide

1. а, фалшив;
2. подигравателен;
3. злонамерен, хитро злепоставящ.
II. n, фалшивa монетa/бижу.

 

sniff

1. v, подсмърчам;
2. душа, помирисвам;
3. вдишвам през носа;
4. изсумтявам (презрително).
II. n, 1. подсмърчане, смъркване;
2. (презрително) сумтене;
3. дишане през носа.

 

sniffy

1. a, разг: високомерен, презрителен;
2. намирисващ.

 

snifter

1. n, дълбоко вдишване;
2. pl: хрема;
3. sl: глътка силно питие;
4. амер: (тумбеста) чаша за вино.

 

snigger

1. v, кикотя се, хихикам (подигравателно) (at, over).
II. n, кикот(ене), хихикане, сподавен смях.

 

snip

1. v, (-pp-) режа, обрязвам;
2. клъцвам, окълцвам;
3. отрязвам с ножици.
II. n, 1. рязване, клъцване;
2. отрезка, парче(нце);
З. sl: шивач;
4. тех: ножица за ламарина.

 

snipe

1. n, зоол: (pl. без изменение) бекасина (Scolopax gallinaga);
2. зоол: бекас (Limosa melanura);
3. изстрел от засада;
4. sl: фас.

 

sniper

1. n, снайпер;
2. точен/изкусен стрелец, снайперист.

 

snippet

1. n, отрязък;
2. pl: откъслечни сведения/знания, откъси от книга.

 

snippy

1. a, откъслечен;
2. разг: рязък, подигравателен, хаплив;
3. разг: раздразнителен.

 

snipsnap|snip-snap

1. n, разг: остроумен/находчив отговор.

 

snit

1. n, амер: вълнение, раздразнение.

 

snitch

1. v, sl: крада, открадвам;
2. доноснича, издавам (on).

 

snivel

1. v, подсмърчам, разсополивям се;
2. хленча, подсмърчам;
3. вайкам се лицемерно.
II. n, 1. сополи;
2. хленч, подсмърчане, вайкане.

 

sniveller

1. n, сополанко;
2. хленчещ/лицемерно разкаян човек.

 

snobbery|snob

1. n, снобизъм.
snob, doer.

 

snobbish

1. а, снобски, превзето интелектуален.

 

snood

1. n, шотл: панделка за глава, мрежа за коса.

 

snook

1. n, зоол: различни видове тропически риби.
II. n, sl: нос.
to cock/make a S at smb. - показвам дълъг нос на нкг.

 

snooker

1. n, вид билярд.

 

snookered

1. а, разг: затруднен, в затруднено положение.

 

snoop|snooper

1. v, разг: навирам си носа (into);
2. слухтя, дебна, подслушвам.
II. n, (и snooper) човек, който си навира носа навсякъде.

 

snoot

1. n, = snout;
2. амер: презрителна гримаса;
З. амeр: сноб.

 

snooty

1. a, разг: високомерен, презрителен, снобски.

 

snooze

1. v, дремя, подрямвам.
II. n, дрямка, подрямване.

 

snore

1. v+n, хъркам, хъркане.

 

snorkel

1. n, шнорхел.

 

snort

1. v, сумтя, пухтя, изсумтявам (и с out ) (и прен.);
2. смъркам (особ. кокаин).
II. n, 1. сумтене, пухтене, изсумтяване;
2. смъркане;
3. амер: глътка силно питие.

 

snorter

1. n, разг: нещо изключително;
2. трудна работа/задача;
3. силна буря.

 

snorting|snorty

1. а, поразителен, смайващ.
II. pres.p. от snort.

 

snot

1. n, груб: сопол;
2. подлец, леке.

 

snotrag|snot-rag

1. n, груб: носна кърпа.

 

snotty

1. а, вулг: сополив;
2. разг: ядосан, раздразнен;
3. разг: нахален.
II. n, мор. sl: мичман, корабен курсант (вж. midshipman).

 

snout

1. n, зурла, рило, муцуна;
2. разг: (голям) нос;
3. тех: сопло.

 

snow

1. n, сняг;
2. снеговалеж (и fall of S);
3. белтъци на сняг;
4. sl: кокаин.
II. attr, снежен.
III. v, 1. вали/пада сняг;
2. ръся се/падам като сняг.

 

snowball

1. n, снежна топка;
2. бoт: вид калина (Viburnum opulus);
З. нещо което се увеличава/ускорява много бързо (като търкаляща се снежна топка).
II. v, играя/замервам (се) със снежни топки.

 

snowbird|snow-bird

1. n, = junco;
2. sl: наркоман (пристрастен към кокаин).

 

snowblind|snow-blind

1. a, временно ослепен от блясъка на снега.

 

snowblink|snow-blink

1. n, сияние/отражение на сняг (на небето).

 

snowbound|snow-bound

1. a, заснежен;
2. откъснат/блокиран от снегове.

 

snowdrift|snowbank

1. n, снежна преспа.

 

snowflake|snow-flake

1. n, снежинка.

 

snowplough|snow-plough

1. n, снегорин;
2. ски: рало.

 

snowslide|snow-slide|snow-slip

1. n, лавина.

 

snowy

1. a, снежен, снеговит;
2. белоснежен

 

snub

1. v, (-bb-) прен: срязвам, унижавам, поставям (някого) на мястото му;
2. тех. мор: спирам рязко, погасявам инерцията.
II. n, 1. презрително/високомерно отношение;
2. укор, подигравки;
3. внезапно спиране.

 

snubnosed|snub-nosed

1. a, чипонос.

 

snuff

1. n, емфие;
2. смръкване, прах/тютюн за смъркане.
II. v, 1. = sniff;
2. смъркам емфие.
III. n, нагар на свещ.
to S out - гася (свещ); прен: развалям, умирам.
S-box - кутия за емфие.

 

snuffers

1. n, pl: щипци за чистене/загасяване на свещ.

 

snuffle|sniffle

1. v, сумтя;
2. гъгна, говоря през нос;
З. = sniff.
II. n, 1. сумтене;
2. гъгнене, носов говор/звук.
3. pl: хрема.
S valve - тех: изпускателен клапан.

 

snug

1. а, уютен, закътан;
2. спретнат, прибран;
3. чист, акуратен;
4. плътно прилягащ.
II. v, 1. подреждам, спретвам;
2. гуша се, сгушвам се (up);
3. устройвам се, настанявам се удобно.

 

snuggery

1. n, разг: уютна стая.

 

snuggle

1. v, притискам (се), гушвам (се), сгушвам (се);
2. настанявам се удобно.

 

so

1. adv, така, по такъв начин;
2. толкова;
3. също така.
he gave me 4 $ or S - той ми даде приблизително 4$.
I don't think S - не мисля така.
S far - досега.
S long - довиждане.
S-called - така наречен.
II. cj, 1. така че, и така;
2. значи, следователно.
III. int, добре! така!

 

soak

1. v, кисна, накисвам;
2. мокря, намокрям;
3. напоявам, натопявам;
4. пропивам се с (течност);
5. разг: пиянствувам;
6. разг: изстисквам (с цени, данъци и пр.).
II. n, 1. намокряне, накисване;
2. просмукване, пропиване;
3. разг: проливен дъжд;
4. разг: пиянство, запой, пияница.

 

soaker

1. n, разг: проливен дъжд;
2. sl: пияница.

 

soap

1. n, сапун.
II. v, 1. сапунисвам;
2. sl: докарвам се, подмазвам се.

 

soapdish|soap-dish

1. n, canyнepкa.

 

soapstone|soap-stone

1. n, минер: стеатит, талк.

 

soapy

1. a, сапунен, пенест;
2. сапунисан;
З. угоднически, подмазвачески.

 

soar

1. v, извисявам се;
2. рея се, планирам;
3. покачвам се много/стремително (за цени и пр.)

 

soaring

1. n, ав: планиране, планиращ полет.
II. a, 1. планиращ, летящ високо;
2. възвишаващ се;
3. намиращ се над обичайното ниво (цени).
III. pres.p. от soar.

 

sob

1. v, (-bb-) ридая, плача;
2. хълцам, хлипам.
II. n, ридание, хлипане, сподавен плач.
S story - сантиментална/тъжна история (често измисленa).

 

sober

1. а, трезвен;
2. спокоeн, умерен;
3. разсъдлив.
II. v, 1. изтрезнявам;
2. правя да изтрезнее (обикн. с up);

 

soberblooded|sober-blooded

1. a, спокоен, хладнокръвен.

 

soberminded|sober-minded

1. a, сериозен, здравомислещ, трезвомислещ,

 

sobersides

1. n, (pl. с гл. в sing.) разг: сериозен/улегнал човек.

 

sobriety|soberness

1. n, трезвеност;
2. трезвост, уравновесеност;
3. умереност.

 

soccer|socker

1. n, сп: американско название на европейския футбол.

 

sociable|sociability

1. a, общителен;
2. другарски, приятелски.
II. n, 1. открит екипаж със седалки една срещу друга;
2. триколесен велосипед с две седалки.
3. амер: вечеринка.
sociability, n.

 

social

1. a, обществен, социален;
2. общителен;
3. светски.

 

socialite

1. n, амер. разг: човек от хайлайфа/висшето общество.

 

sociality

1. n, социалност;
2. общественост, обществен характер;
3. общителност.

 

socialize|socialization

1. v, социализирам, правя обществен;
2. общувам с.
socialization, n.

 

socially

1. adv, социално, обществено;
2. неофициално, неформално;
3. в обществото.

 

society

1. n, общество (и биол.), общественост;
2. дружество, организация;
3. светско общество.

 

sock

1. n, къс мъжки чорап;
2. стелка на обувка;
З. ист: сандали на комичен герой от античния театър.
II. v, sl: 1. удрям (силно), цапардосвам;
2. хвърлям, запращам (камък, аt).
III. n, sl: (силен) удар.
to S away - амер: скътвам (пари).

 

sockdolager|sockdologer

1. n, амер. sl: решаващ удар/довод;
2. нещо огромно.

 

socket

1. n, вдлъбнатина, гнездо;
2. тех: фасунга, цокъл, розетка;
3. тех: муфа, разклонение на тръба.
4. анат: очна кухина (и eye-S).

 

sockeye

1. n, зоол: вид сьомга (Onchorhyncus nerka).

 

socle

1. n, арх: цокъл, пиедестал, подставка.

 

sod

1. n+v, чим (трева), затревявам с чимове.
the old S - разг: родината.
under the S - разг: в гроба.
II. n, 1. вулг: съкр. от sodomite;
2. мръсник.
S it! S off! - груб: махай се!

 

soda

1. n, хим: сода, натриев бикарбонат;
2. газирана вода (и S-water).
S-fountain - инсталация/кран за газирана вода.
backing/cooking S - бакпулвер.

 

sodality

1. n, (религиозно) общество, братство.

 

sodden

1. a, съвсем мокър/измокрен;
2. пропит, просмукан;
3. клисав (хляб).
II. v, 1. накисвам, намокрям;
2. размеквам (се), разкисвам (се).

 

sodium

1. n, хим: натрий (Na).

 

sodomy|sodomite

1. n, содомия, педерастия, хомосексуализъм.
sodomite, doer.

 

soever

1. adv, какъвто/каквото и да;
2. по какъвто и да било начин.

 

sofa

1. n, диван, канапе, кушетка.

 

soft

1. a, мек, гъвкав;
2. нежен, тих (за звук);
3. лесно поддаващ се (на обработка, рязане и пр.), ковък;
4. изнежен, с разклатено здраве;
5. неярък (цвят), неконтрастен (снимка);
6. влажен, дъждовен (за време);
7. безалкохолен (за напитка);
8. разг: глупав, слабоумен.
II. adv, тихо, леко.
III. int, тихо! тишина!
S goods - pl: текстилни изделия.

 

soften

1. v, омеквам;
2. смекчавам (се), размеквам (се);
3. уталожвам, успокоявам.

 

softener

1. n, хим: омекотител (за варовита вода).

 

softheaded|soft-headed|soft-witted

1. a, малоумен, слабоумен.

 

softhearted|soft-hearted

1. a, добросърдечен, отзивчив.

 

softsoap|soft-soap

1. v, рaзг: лаская, подмазвам се, докарвам се на.

 

softspoken|soft-spoken

1. a, с тих/приятен глас, любезен, утешителен.

 

software

1. n, комп: програмно осигуряване.

 

softy|softie

1. n, рaзг: лековерен/сантиментален човек, слабак, "баба".

 

soggy

1. а, влажен, мокър, просмукан;
2. блатист, мочурлив.

 

soil

1. n, почва (и прен.);
2. земя, пръст.
II. v, цапам (се), изцапвам (се), зaмърсявам (се).
III. n, 1. петно (и прен.), леке, изцапанo място;
2. мръсотия, изпражнения, тор.
IV. v, храня (добитък) с прясно сено/фураж.

 

soilpipe|soil-pipe

1. n, канализационна тръба (на клозет).

 

soiree

1. n, (фр.) соаре, вечеринка.

 

sojourn

1. v, живея/пребивавам временно.
II. n, временно (место)пребиваване.

 

sol

1. n, муз: сол.
2. хим: зол.
3. паричната единица на Перу.
4. разг: Слънцето.

 

solace

1. n, утешение, утеха, успокоение (from - от).
II. v, утешавам, успокоявам, развличам.

 

solan

1. n, зоол: бял рибояд (Sula bassana).

 

solar

1. а, астр: слънчев.
S flare - слънчево изригване.
S plexus - анат: слънчево сплетение.

 

solarize

1. v, фот: преекспонирам;
2. излагам/подлагам на въздействието на слънцето.

 

solatium|solatia

1. n, (лат, pl. -tia) юр: обезщетение, компенсация.

 

solder

1. v, споявам (се), запоявам (се).
II. n, мек припой, спойка.

 

soldier

1. n, войник, редник;
2. военен, войн;
3. sl: пушена херинга.
II. v, служа войник/във войската.
S-crab - зоол: рак-пустинник (сем. Paguridae).

 

soldierlike|soldierly

1. a, войнствен, храбър, решителен;
2. стегнат по войнишки.

 

soldiership

1. n, военно изкуство;
2. военщина.

 

soldiery

1. n, събир: войска, войници, войнство.

 

sole

1. n, подметка;
2. табан, долната част на ходилото;
З. долната част на нещо.
II. v, слагам подметки на.
III. n, зоол: писия, морски език (сем. Soleidae).
IV. а, 1. единствен;
2. изключителен;
3. юp. ост: неженен, неомъжена.
S weight - собствено тегло.
S right - изключително право.

 

solecism

1. n, граматична грешка, погрешно употребена дума;
2. нарушение на приличието.

 

solely

1. adv, единствено, само, изключително.

 

solemn|solemnity

1. a, сериозен, тържествен;
2. официален, церемониален;
З. формален, отговарящ на всички изисквания;
4. помпозен, впечатляващ.
solemnity, n.

 

solemnize|solemnization

1. v, отпразнувам тържествено;
2. придавам сериозност/тържественост;
3. извършвам тържествен обряд.
solemnization, n.

 

solfa|sol-fa

1. n+v, муз: солфеж, пея солфежи.

 

solicit|solicitation

1. v, моля, прося (s.o, for s.th - някого за нещо);
2. ходатайствам;
3. предлагам се (за проститутка).
solicitation, n.

 

solicitor

1. n, молител, ходатай;
2. адвокат (който дава консултации и има право да се явява само в първоинстанционен съд).
3. юрисконсулт.
S-General - амер: главен прокурор.

 

solicitous

1. а, силно желаещ, изпълнен с желание (of - за);
2. стремящ се (към);
3. грижлив, безпокоящ се за (for, about).

 

solicitude

1. n, загриженост, грижа, внимание.

 

solid

1. a, твърд (не течен);
2. плътен, непрекъснат;
3. масивен (не кух);
4. здрав, солиден;
5. сплотен, единодушен;
6. мат: тримерен, пространствен.
II. adv, единодушно.
III. n, 1. физ: твърдо тяло;
2. мат: геометрично тяло;
3. плътна автомобилна гума.
S state - физ: твърдо състояние.
S grounds - солидно основание.
S geometry - стереометрия.
S foot - кубичен фут.

 

solidarity

1. n, сплотеност, солидарност.

 

solidify

1. v, хим: втвърдявам (се), кристализирам;
2. сплотявам се.

 

solidity

1. n, твърдо състояние;
2. плътност, монолитност;
3. солидност.

 

soliloquize|soliloquy

1. v, произнасям монолог;
2. говоря си сам.
soliloquy, n.

 

solitaire

1. n, солитер (голям брилянт или друг скъпоценен камък);
2. пасианс, игра за един човек;
3. ряд: отшелник.

 

solitary|solitude

1. a, самотен, сам;
2. усамотен, уединен;
3. единичен, отделен.
solitude, n.

 

solo

1. n, муз: соло, единично изпълнение;
2. ав: пилотиране без инструктор.
II. v, ав. летя без инструктор.
III. adv, единичен, без придружител.

 

soloist

1. n, солист.

 

solstice

1. n, астр: слънцестоене.
summer/winter S - лятно/зимно слънцестоене.

 

soluble|solubility

1. a, хим: разтворим;
2. решим, разрешим.
solubility, n.

 

solus

1. a+predic (лат.) сам, в единствено число (особ. в ремарки към пиеca).

 

solute

1. n, хим: разтворено вещество (като част от разтвора).

 

solution

1. n, разтваряне, разтвор;
2. решение (и мат.), разрешаване (на проблем);
3. мед: течно лекарство.

 

solvable

1. a, разрешим;
2. разтворим.

 

solve

1. v, решавам, намирам решение/отговор на (и мат.);
2. намирам изход, обяснявам;
3. изплащам (дълг).

 

solvency

1. n, платежоспособност.

 

solvent

1. a, юр: платежоспособен;
2. хим: разтварящ;
З. прен: смекчаващ, облекчаващ.
II. n, 1. хим: разтворител;
2. прен: смекчител, облекчител.

 

somatic

1. a, биол: телесен, соматичен.

 

sombre

1. a, тъмен, мрачен, навъсен (и за небе);
2. сериозен, мрачен (характер).

 

some

1. a+pron, неопределено количествo/брой;
2. някакъв, някой;
3. няколко, малко.
S of these days - тези дни, скоро, някога.
II. adv, 1. приблизително, около;
2. отчасти, до известна степен.

 

somebody|someone

1. pron, някой.
II. n, важен човек.
he thinks he is S - мисли се за важна клечка.

 

somehow

1. adv, по някакъв начин, някак си.
S or other - по един или друг начин.

 

someplace

1. adv, разг: някъде.

 

somersault|somerset

1. n+v, салто, правя салто;
2. прен: обръщане на 180 градуса.

 

something

1. n+pron, нещо.
S else - още нещо, нещо друго.
II. adv, 1. малко, до известна степен;
2. приблизително.

 

sometime

1. adv, някога, по някое време.
II. а, бивш, някогашен.

 

sometimes

1. adv, понякога.

 

someway

1. adv, някак, някак си.

 

somewhat

1. adv, малко, до известна степен.

 

somewhere

1. adv, някъде;
S about - към, около, приблизително.
S else - другаде.

 

somniferous|somnifacient

1. а, приспивателен, сънотворен.

 

somnolent|somnolence|somnolency

1. а, сънлив, дремлив;
2. приспивен, действуващ приспивателно.
somnolence, -cy, n.

 

son

1. n, син;
2. потомък.
S of a bitch - груб: копеле, кучи син.
S-in-law - зет.

 

sonant

1. a, фон: звучен, звънък.
II. n, звучна съгласна.

 

sonde

1. n, сонда (особ. метеорологична радиосонда).

 

song

1. n, песен;
2. стихотворение.
not worth an old S - нищо не струва.

 

songbird|song-bird

1. n, пойна птичка.

 

songbook|song-book

1. n, сборник от песни, песнопойка.

 

songful

1. a, мелодичен.

 

songster

1. n, певец;
2. пойна птичка;
З. поет;
4. aмeр: = song-book.

 

songthrush|song-thrush

1. n, зоол: поен дрозд (Turdus musicus).

 

sonic

1. a, звуков;
2. със скоростта на звука.

 

sonnet|sonneteer

1. n, сонет.
S sequence - поредица от сонети с обща тематикa.
sonneteer, doer.

 

sonny

1. n, разг: сине, синко (обръщение).

 

sonometer

1. n, аудиометър, уред за изследване на слуха.

 

sonority

1. n, звучност, гръмкост, звънкост.

 

sonorous

1. a, плътен, звучен, резонантен (за глас, инструмент);
2. звънък, мелодичен;
3. високопарен (език).

 

sonsy

1. a, (шотл.) - приятно закръглен, миловиден;
2. пълен и добродушен.

 

soon

1. adv, скоро;
2. рано;
3. охотно.
as S as - веднага щом, не-по-късно от.
the Ser, the better - колкото по-рано, толкова по-добре.

 

soot

1. n, сажди.
II. v, покривам/изчерням със сажди.

 

sooth

1. n, ост: истина, действителност, факт.

 

soothe|soother

1. v, утешавам, успокоявам;
2. облекчавам, смекчавам (болка).
soother, doer.

 

soothing

1. а, успокояващ, утешителен, облекчаващ.
II. pres.p. от soothe.

 

soothsaying|soothsay|soothsayer

1. n, предсказание, пророчество.
soothsay, v.
soothsayer, doer.

 

sooty

1. a, покрит/опушен/начернен със сажди;
2. тъмен, черен като въглен.

 

sop

1. n, натопен залък хляб;
2. прен: подкуп, малка отстъпка.
II. v, (-pp-) 1. потопявам, накисвам, наквасвам (хляб);
2. попивам, обирам (течност);
3. намокрям се.

 

sophistic|sophistical

1. а, софистки, софистичен.

 

sophisticate

1. v, усложнявам, не зачитам простото решение;
2. развалям, фалшифицирам;
3. употребявам софизми, извъртам.

 

sophisticated

1. a, усложнен, комплициран;
2. неестествен, лишен от наивност, изкушен от.

 

sophistication

1. n, (прекалена) изисканост/изтънченост, усложненост;
2. фалшификация, подправка;
3. софистика.

 

sophistry

1. n, софистика.

 

sophomore|soph

1. n, амер: студент второкурсник, ученик втора година.

 

sopor

1. n, тежък/здрав сън.

 

soporific

1. a, сънотвоpен, приспивателен;
2. наркотичен.
II. n, сънотворно средство.

 

sopping

1. а, просмукан с течност, наквасен;
2. подгизнал, вир вода.
II. adv, много, съвсем, крайно.
III. pres.p. от sop.

 

soppy

1. a, мокър, подгизнал, вир-вода;
2. разг: сълзливо-сантиментален.
to be S on - влюбен съм в.

 

sorbet

1. n, шербет.

 

sorbo

1. n, порест/шуплест каучук, дунапрен (и S rubber).

 

sorcerer

1. n, магьосник, вълшебник, чародей.

 

sorcery

1. n, магьосничество, магии, вълшебство.

 

sordid|sordidness

1. а, мръсен, жалък, мизерен;
2. гаден, гнусен, подъл;
3. безсрамен, безчестен.
sordidness, n.

 

sordine|sordini

1. n, (pl. -ini) муз: сурдинка.

 

sore

1. a, болезнен, чувствителен;
2. разранен, възпален;
3. огорчен, обиден;
4. поет: тежък, мъчителен.
II. n, 1. наранено/възпалено/болно място;
2. язва, рана.
III. adv, ост. поет: тежко, мъчително, жестоко.
to be in S need - крайно се нуждая.
S spot - болно място.

 

sorehead

1. n, амер. sl: навъсен/раздразнен/кисел човек.

 

sorel

1. n, зоол: тригодишен елен-лопатар.

 

sorely

1. adv, дълбоко, тежко;
2. силно, много, извънредно.

 

soreness

1. n, болезненост, чувствителност;
2. раздразнeние, обидчивост.

 

sorgo|sorgho|sorghum

1. n, бот: тропическо житно растение, сорго (Sorghum).

 

sorority

1. n, сестринско религиозно общество;
2. aмер: студентски дамски клуб.

 

sorrel

1. а, червеникавокафяв, дорест (особ. за кон).
II. n, дорест кон.
III. n, бот: киселец (Rumex).

 

sorrow

1. n, скръб, печал, горест, болка;
2. съжаление, покаяние.
II. v, тъгувам, скърбя, жаля (at, for, after, over - за).

 

sorrowful

1. a, скърбящ, натъжен, опечален;
2. тъжен, скръбен;
3. траурен.

 

sorry

1. a+ predic, съжаляващ, каещ се;
2. нещастен;
3. мрачен, тъжен.
I'm (so) S - 1. съжалявам; 2. извинете.
S excuse - неудачно извинение.

 

sort

1. n, вид, род, сорт, категория;
2. качество, характер;
3. ряд: начин, способ.
II. v, 1. сортирам, отделям, разпределям (и с over);
2. ост: съответствувам.
nothing of the S - нищо подобно.
out of Ss - без настроение.
S out - отделям, разпределям по категории.
a S of - нещо като.

 

sorter

1. n, сортировач (особ. в поща), сортировъчна машина.

 

sortie

1. n, воен: вилазка;
2. излитане за бойна задача (самолет).

 

sortilege

1. n, пророкуване, гадаене (чрез теглене на жребий/случайни числа).

 

sortition

1. n, теглене на жребий, разпределяне по жребий.

 

sorus|sori

1. n, (pl. -ri) бот: куп, грозд (особ. от спорангии).

 

sot|sottish

1. n, пияница, затъпял от пиене човек.
sottish, a.

 

souchong

1. n, вид черен катайски чай.

 

souffle

1. n, мед: лек шум при преслушване.
II. n, готв: суфле.

 

sough

1. n, шептене, шумолене, стенание (на вятър, особ. в листа).
II. v, шептя, шумоля (за вятър).

 

soul

1. n, душа, дух;
2. въплъщение;
3. разг: човек.
to be the (life and) S of - душата съм на.
S-destroying - прен: убийствен, унищожителен, опустошителен.
upon my S - честна дума, кълна се.
don't tell a S - не казвай на никого.

 

soulful

1. а, изпълнен с/издаващ дълбоко чувство;
2. разг: сантиментален.

 

soulless

1. а, бездушен, безинтересен, вял.

 

soulstirring|soul-stirring

1. a, вълнуващ, затрогващ.

 

sound

1. n, звук, шум;
2. значение, съдържание (на нещо чуто/прочетено).
II. v, 1. звуча, прозвучавам;
2. издавам шум/звук;
3. произнасям;
4. разгласявам;
5. мед: преслушвам, почуквам.
III. а, 1. здрав, в добро състояние, непокътнат;
2. правилен, логичен;
3. дълбок, щателен (анализ);
4. надежден, платежоспособен;
5. здрав, дълбок (сън);
6. юр: законен, действителен.
IV. adv, здраво, крепко;
V. v, 1. измервам дълбочина (на вода);
2. сондирам, изследвам (и мед.);
3. гмуркам се (особ. за кит), спускам се на дъното.
VI. n, 1. мед: хирургическа сонда;
2. тесен пролив;
3. плавателен мехур (на риба).
S barrier - звукова бариера.

 

soundbox|sound-box

1. n, резонатор;
2. мембрана на грамофон.

 

sounder

1. n, слухов телеграфен апарат, клопфер.
II. n, мор: механичен лот (за измерване на водни дълбочини).
III. n, ост: стадо диви свине.

 

sounding

1. a, звучен, звучащ, издаващ звук;
2. громък, бомбастичен;
3. празен (за обещание).
II. n, 1. измерване на водни дълбочини;
2. (обикн. рl.) място където се измерва дълбочината;
3. допълнителен въпрос за изясняване.
III. pres.p. от sound.

 

soundingboard|sounding-board

1. n, муз: резонатор.

 

soundingline|sounding-line

1. n, мор: лот.

 

soundingrod|sounding-rod

1. n, мор: прът за измерване на водата в трюма.

 

soundless

1. a, беззвучен, безшумен, тих.

 

soundman|sound-man

1. n, амер: звукооператор, звукорежисьор.

 

soundproof|sound-proof

1. a, непропускащ/изолиращ звука;
2. звукоизолиран.

 

soundtrack|sound-track

1. n, звукова пътечка на кинолента.

 

soundtruck|sound-truck

1. n, рекламна кола/камион с високоговорител.

 

soup

1. n, супа;
2. sl: гъста мъгла;
З. sl: нитроглицерин.
S up - 1. увеличавам мощността на мотор (чрез свръхподхранване на гориво);
2. придавам сила/живец.
in the S - sl: в затруднено положение.

 

soupcon

1. n, (фр.) малко количество, следа.
a S of - мъничко (особ. в готварски рецепти).

 

soupkitchen|soup-kitchen

1. n, безплатна трапезария (за бедни).

 

soupplate|soup-plate

1. n, дълбока/супена чиния.


 

soupspoon|soup-spoon

1. n, супена лъжица.

 

soupy

1. а, като супа, чорбест;
2. sl: много облачен/мъглив.

 

sour

1. а, кисел;
2. хим: киселинен;
3. вкиснал, прокиснал;
4. прен: сърдит, раздразнителен;
5. прен: студен и влажен (време).
II. v, 1. прокисвам, вкисвам се;
2. заквасвам (мляко);
3. хим: окислявам;
4. прен: раздразвам се, озлобявам се.
III. n, амер: коктейл с лимон.

 

source

1. n, извор (на река);
2. източник, начало;
3. първопричина.

 

soursop

1. n, тропическо дърво с едри сочни кисели плодове (Annona muricata).

 

souse

1. n, саламура, марината;
2. пача;
З. sl: напиване, пиянство;
4. sl: пияница.
II. v, 1. слагам в саламура, мариновам;
2. мокря, наквасвам, потапям във вода;
3. sl: напивам се.
III. v, 1. връхлитам (down on - върху, за птица);
2. ав: пикирам.
IV. adv, стремително, от ход.

 

soused

1. а, маринован, саламурен;
2. sl: пиян.
II. p.p. от souse.

 

soutane

1. n, (фр.) расо на католически свещеник.

 

south

1. n, юг (обикн. с определителен член);
2. мор: южен вятър.
II. а, южен.
III. аdv, на юг, южно (of - от).
IV. v, отправям се към/движа се на юг (особ. за кораб).
the S - амер: Южните щати.
the S Seas - южната част на Тихия океан.
S-east/west - югоизток/югозапад.

 

southbound

1. а, пътуващ/отправен на юг.

 

southdown

1. n, английска порода овце с къса вълна.

 

southerly

1. a+adv, южен, на юг.

 

southern|southerner

1. а, южен, южняшки.
II. n, 1. южняк;
2. жител на Южните щати.
S Cross - астр: съзвездието Южен кръст.

 

southernmost

1. а, най-южен.

 

southernwood

1. n, бот: божо дръвче, катриника (Artemisia abrotanum).

 

southing

1. n, мор: придвижване на юг, разлика в южните ширини;
2. астр: преминаване през меридиан.

 

southpaw

1. n, сп. разг: играч левак (особ. в бейзболa).

 

southron

1. a, (шотл.) южен;
2. английски.
II. n, южняк, англичанин.

 

southward|southwards

1. а, южен, обърнат на юг, разположен на юг от.
II. adv на/към юг.
III. n, южно направление.

 

souvenir

1. n, (фр.) (подарък за) спомен, сувенир.

 

sovereign

1. n, повелител, суверен;
2. златна лира (английска монета).
II. а, 1. върховен, най-висш;
2. независим, суверенен;
3. абсолютен, пълновластен;
4. превъзходен.

 

sovereignty

1. n, върховна власт;
2. независимост, суверенитет;
З. независима държава.

 

sow|sowed|sown

1. v, (sowed, sown) сея, засявам;
2. насаждам, разпространявам.
II. n, 1. свиня, свиня-майка;
2. метал: слитък.

 

sowbread

1. n, бот: дива циклама, ботурче.

 

sower

1. n, сеяч;
2. сеялка.

 

sowing

1. n, сеитба;
2. посев.
II. pres.p. от sow.
S-machine - сеялка.

 

sowthistle|sow-thistle

1. n, бот: кострец (Sonchus).

 

soy

1. n, вид азиатски соc за риба, приготвен от соя;
2. = soya.

 

soya

1. n, бот: соя (Soja hispida) (и S-bean) .

 

sozzled

1. а, sl: пиян-залян.

 

spa

1. n, минерален извор;
2. курортно място с минерален извор, минерални бани.

 

space

1. n, място, пространство;
2. разстояние, празно място;
3. космос, вселена;
4. интервал, промеждутък от време;
5. място, седалка (в превозно средство, стадион и пр.);
6. печ: шпация.
II. v, 1. оставям място между букви, думи, редове и пр.;
2. поставям на равни интервали.
within the S of - в течение на (за време).
S mark - печ: знак за разстояние (#) (в коректyри).
S rocket - ракета за изстрелване на космически кораби.
S station - космическа станция.
S suit - косм: скафандър.
S time - физ. фил: четвъртото измерение.
S travel - пътуване из космоса.
S walk - излизане на космонавт извън космическия кораб.

 

spacebar|space-bar

1. n, клавиш за интервал (на пишеща машинa и пр.).

 

spacecraft|spaceship

1. n, космически кораб, кораб за междупланетни полети.

 

spaceheater|space-heater

1. n, отоплително тяло (електрическа, газова печка).

 

spaceless

1. a, безкраен, безграничен;
2. затворен, лишен от пространство.

 

spaceman

1. n, космонавт;
2. пришълец, същество от космоса.

 

spaceport

1. n, космодрум.

 

spacer

1. n, клавиш за интервал;
2. тех: ограничител, детайл задаващ определено разстояние.

 

spacewriter|space-writer

1. n, журналист, получаващ хонорар на печатен ред.

 

spacing

1. n, нареждане с разстояние;
2. интервал между буквите.
II. pres.p. от space.

 

spacious|spaciously|spaciousness

1. а, просторен, пространен, обширен;
2. прен: широк, голям (кръгозор).
spaciously, adv.
spaciousness,n.

 

spade

1. n, лизгар, бел, права лопата;
2. остра лопата за рязане на чимове.
II. v, прекопавам/копая с лопата (и с up).
III. n, карти: пики.
IV. n = spado.
in Ss - амер. sl: до голяма степен, крайно.
S beard - продълговата заострена накрая брада.

 

spadebone|spade-bone

1. n, анат: лопатка.

 

spadework|spade-work

1. n, търпелива подготвителна работа.

 

spadger

1. n, sl: врабче.

 

spado

1. n, (лат.) кастриран/импотентен мъж;
2. кастрирано животно.

 

spaghetti

1. n, (ит.) спагети.

 

spall

1. n, късче, парченце (от руда, камък).
II. v, ломя, троша, чупя (руда, камъни).

 

spalpeen

1. n, (ирл.) хлапак;
2. пакостник, безделник.

 

spam

1. n, вид кълцана шунка с подправки (най-често в консерва).
II. n, комп: нежелана електронна поща с рекламна цел.

 

span

1. n, педя (мярка около 23 см);
2. прен: късо разстояние, кратко време;
3. обхват, размах (на ръце, крила);
4. просвет (на мост), разстояние между опорите на арка;
5. мат: хорда.
II. v, 1. (-nn-) измервам с педя;
2. обхващам, обгръщам (и прен.);
3. покривам (за покрив), простирам се от край до край;
4. мор: закрепвам, затягам.
III. n, амер: впряг, чифт животни (коне, мулета, волове и пр.).
IV. v, вж. spin.
to S a river with a bridge - построявам мост през реката.
S roof - двускатен покрив.

 

spancel

1. n+v, (въже за) спъване/връзване задните крака на кон/крава.

 

spang

1. adv, амер. разг: точно, право;
2. напълно, съвсем.

 

spangle

1. n, дребен лъскав предмет/частичка;
2. пайета.
II. v, 1. украсявам с пайети;
2. бляскам, обсипвам с блестящи точки/звезди.

 

spaniard

1. n, испанец, испанка.

 

spaniel

1. n, шпаниел (порода куче);
2. подлизурко, низкопоклонник.

 

spanish

1. а, испански.
II. n, испански език.
S bayonet - бот: вид юка (Yucca aloifolia).
S Main - ист: североизточният бряг на Северна Америка.
S omelette - омлет със запържени зеленчуци.

 

spank

1. v, плясвам, шляпвам;
2. бия с ръка, натупвам;
3. плясвам, подкарвам да бърза (особ. по задника);
4. движа се бързо (along), бягам бързо (кон).
II. n, плясване, шляпване.

 

spanker

1. n, този който шляпва;
2. бърз кон, бегач;
3. забележителен по размери, открояващ се екземпляр.

 

spanking

1. n, напляскване, натупване (на дете).
II. а, 1. бърз, енергичен;
2. sl: отличен, чудесен.
3. sl: свеж, силен (вятър).

 

spanner

1. n, гаечен ключ;
2. стр: разпънка, напречник.

 

spannew|span-new

1. a, чисто нов, току-що купен.

 

spanworm|span-worm|inchworm

1. n, амер. зоол: (гъсеница) педомерка (сем. Geometridae).

 

spar

1. n, мор: рангоут (събир. за мачти, рейки, стенги и пр.);
2. як дървен или метален прът, греда.
II. n, минер: шпат.
III. v, (-rr-) 1. боксирам се (особ. тренировъчно), боричкам се;
2. споря, препирам се;
3. бия се (за петли).
IV. n, 1. боксов мач;
2. бой на петли;
З. препирня, спор.

 

sparable

1. n, малко обущарско гвоздейче без главичка.

 

sparbuoy|spar-buoy

1. n, мор: шамандура с вертикален дълъг прът.

 

spardeck|spar-deck

1. n, мор: горна палуба.

 

spare

1. а, свободен, неизползуван;
2. излишен, в повече;
3. резервен, запасен;
4. скромен, оскъден.
II. v, 1. щадя, пощадявам;
2. жаля, икономисвам;
3. минавам без нещо, отделям нещо за някого.
III. n, резервна част (на кола, уред и пр.).
S time - свободно време.
S room - стая за гости.
S part - резервна част.
to S no expenses - не жаля разходите.

 

sparely

1. adv, оскъдно, скромно, икономично.

 

sparge

1. v, поръсвам, навлажнявам.

 

sparing

1. а, умерен, предпазлив;
2. икономичен (in), пестелив (of);
3. оскъден, недостатъчен.
II. pres.p. от spare.

 

spark

1. n, искра;
2. прен: искрица, проблясък (живот, надежда и пр.).
II. v, 1. пускам искри, искря;
2. елек: давам искра;
3. прен: запалвам, въодушевявам с пример.
III. n, 1. весел младеж;
2. галантен кавалер, ухажор.
IV. v, 1. проявявам се като галантен кавалер;
2. ухажвам.

 

sparkcoil|spark-coil

1. n, елек: индукционна бобина.

 

sparkgap|spark-gap

1. n, елек: искров промеждутък.

 

sparkish

1. а, весел;
2. галантен.

 

sparkle

1. v, блещукам;
2. искря (за вино, очи и пр.);
З. шумя, кипя (шампанско).
II. n, 1. искрене, блестене, блясък;
2. искрица;
3. остроумие, интелигентност.

 

sparkler

1. n, sl: брилянт;
2. фoйерверк;
З. pl. sl: искрящи очи.

 

sparklet

1. n, искрица.

 

sparkling

1. а, искрящ;
2. блестящ;
З. газиран, пенлив (за вино).
II. pres.p. от sparkle.

 

sparkplug|sparking-plug|spark-plug

1. n, авт: свещ;
2. aмер: инициатор.

 

sparring

1. n, спаринг, тренировъчен мач (особ. боксов, и S-match).
II. pres.p. от spar.
S partner - спаринг-партньор.

 

sparrow

1. n, зоол: врабче ( сем. Passeridae, Emberizidae).

 

sparrowgrass|sparrow-grass

1. n, разг: аспержа.

 

sparrowhawk|sparrow-hawk

1. n, зоол: ястреб врабчар (Accipiter nisus).

 

sparse

1. а, рядък, пръснат, разпръснат, разпилян.

 

sparsely

1. adv, разпръснато, нарядко.

 

sparsity

1. n, рядкост;
2. недостатъчност, оскъдица.

 

spasm

1. n, мед: спазма, гърч;
2. изблик, пристъп.

 

spasmodic

1. а, конвулсивен, спазматичен;
2. идващ на пристъпи.

 

spat

1. n, хайвер на стриди.
II. v, (-tt-) хвърлям си хaйвера (за стрида).
III. n, (обикн. рl.) гети.
IV. n, амер: 1. леко скарване;
2. незначително количество.
V. v, (-tt-) амер: 1. дърля се, препирам се, карам се;
2. похлопвам, пошляпвам.
VI. v, вж. spit.

 

spatchcock

1. n, току-що заклана и веднага сготвена птица.
II. v, разг: вмъквам/прибавям думи набързо.

 

spate

1. n, прииждане (на река), наводнение;
2. внезапен силен дъжд, порой;
3. прен: изобилие, многословие.
in S - придошъл.

 

spatial

1. а, пространствен.

 

spatter

1. v, изпръсквам, опръсквам;
2. лискам, плискам;
3. прен: черня, клеветя.
II. n, 1. изпръскване, опръскване;
2. пръски, дъждовни капки.

 

spatula

1. n, тех. фарм: лопатка, шпатула.

 

spavin|spavined

1. n, вет: шпат, подуване/надебеляване на ставите (особ. у конете).
spavined, a.

 

spawn

1. v, хвърлям хайвера си, снасям яйца (за риба, жаба);
2. презр: плодя се, размножавам се.
II. n, 1. хайвер;
2. бот: мицел;
3. презр: потомство, племе, изчадия.

 

spay

1. v, вет: стерилизирам женско животно чрез отстраняване на яйчниците.

 

speak|spoke|spoken

1. v, (spoke, spoken) говоря, разговарям;
2. казвам, съобщавам;
3. произнасям реч, изказвам се;
4. свидетелствувам (for -за).
S at - заговарям.
S of - споменавам.
S out/up - 1. изказвам се; 2. говоря високо.

 

speakeasy|speak-easy

1. n, амер. разг: контрабандно питейно заведение.

 

speaker

1. n, говорител, говорещ;
2. радиоговорител, спикер;
З. оратор;
4. рупор, високоговорител.

 

speaking

1. а, говорещ, приказващ;
2. изразителен, очебиен.
II. n, говорене, приказване;
2. разговор;
3. реч.
III. pres.p. от speak.
S-trumpet - 1. рупор; 2. ост: слухова тръба.
S-tube - 1. домофон; 2. ост: тръба за разговаряне с шофьора.

 

spear

1. n, копие;
2. поет: копиеносец;
З. харпун;
4. бот: филиз.
II. v, 1. пронизвам, промушвам (с копие);
2. забивам харпун;
3. пускам филизи.
S grass - вид дълга твърда трева.
S side - мъжката/бащината линия в рода.

 

spearhead

1. n, острие на копие;
2. воен: преден отряд.

 

spearman|spearmen

1. n, (pl. -men) копиеносец.

 

spearmint

1. n, бот: градинска мента (Mentha spicata).

 

spec

1. n, разг: спекулация, рисковано предприятие.
I did it on S - направих го наслуки/на риск.

 

special

1. a, специален, нарочен;
2. особен, екстрен.
II. n, 1. извънредно издание;
2. специален влак/автобус;
3. специален кореспондент.

 

speciality

1. n, особеност, характерна/отличителна черта;
2. специалност;
3. pl: детайли, подробности.

 

specialization|specialism

1. n, специализация;
2. специализиране.

 

specialize

1. v, специализирам се (in - в);
2. ограничавам, стеснявам;
3. приспособявам се, адаптирам се (и биол.).

 

specially

1. adv, специално, нарочно;
2. особено.

 

specie

1. n, звонкови пари, монети.
to pay in S - плащам с монети.

 

species

1. n, (pl. без изменение) биол: вид;
2. род, вид, порода;
3. разновидност.

 

specific

1. а, специфичен, особен;
2. характерен, типичен;
3. точен, определен, конкретен;
4. биол: видов, характерен за вида;
5. физ: специфичен.

 

specification

1. n, (обикн. рl.) спецификация;
2. подробности, уточняване, детайлизиране;
3. детайл, подробност.

 

specificity

1. n, специфичноcт, специфика.

 

specify

1. v, определям, уточнявам,
2. установявам;
3. споменавам изрично;
4. специфицирам, правя спецификация.

 

specimen

1. n, образец, мостра;
2. екземпляр;
3. разг: тип, субект.
II. attr, пробен.
a queer S - чудак.
S page - пробна страница.

 

speciology

1. n, наука за произхода и развитието на видовете.

 

specious|speciosity

1. a, благовиден;
2. правдоподобен;
3. показен, измамливо привлекатен.
speciosity, n.

 

speck

1. n, петънце, точица (и от загниване);
2. дребно нещо, частица.
a S of dust - прашинка.
II. v, 1. петня;
2. нашарвам, покривам/изпъстрям с петна.

 

speckle

1. n, петънце, луничка (на кожата).
II. v, нашарвам, изпъстрям с петна/точки/лунички.

 

speckled

1. а, пъстър, на петна/точки;
2. луничав.

 

spectacle|specs

1. n, зрелище, гледка;
2. спектакъл;
3. pl: очила (и pair of S, разг: specs).

 

spectacled

1. а, с очила, очилат;
2. зоол: с кръгове около очите.

 

spectacular

1. a, ефектен, завладяващ (гледка);
2. зрелищен.

 

spectator

1. n, зрител.

 

spectral

1. a, призрачен;
2. физ: спектрален.

 

spectre

1. n, привидение, призрак;
2. сянка, фантом.

 

spectrum|spectra

1. n, (pl. -ra) спектър.
S analysis - спектрален анализ.

 

specular

1. а, отразяващ, огледален.

 

speculate

1. v, отдавам се на размисъл, размишлявам (on, upon, abot);
2. oбмислям;
3. спекулирам, играя на борсата.

 

speculation|speculator

1. n, размишление, размисъл;
2. теория, предположение;
3. спекулация, игра на борсата.
speculator, doer.

 

speculative

1. а, умозрителен;
2. теоретичен;
3. рискован, спекулативен.

 

speculum|specula

1. n, (pl. -la) метално огледало, рефлектор;
2. огледало на телескоп;
3. цветно петно на крилото на птица.

 

speech

1. n, говор, произношение;
2. реч, ораторстване;
3. език, диалект;
4. театр: реплика;
5. муз: звучене (на инструмент).
II. attr, речеви, говорен.
set S - предварително подготвена реч.
S community - езикова общност.
S-day - празника за приключване на учебната година.
S-reading - разбиране на говора по движението на устните.

 

speechify

1. v, иpoн: ораторствувам.

 

speechless

1. a, занемял, онемял, безмълвен.

 

speed|sped

1. n, бързина, скорост;
2. тех: обороти;
3. ост: успех, благоденствие.
II. v, (sped) 1. движа се бързо, летя;
2. ускорявам (up);
3. ост: успявам, преуспявам.
S-reducer - тех: редуктор.

 

speedball|speed-ball

1. n, sl. pl: смec от кокаин и хероин или морфин.

 

speedboat|speed-boat

1. n, бързоходна моторна лодка, скутер.

 

speedcop|speed-cop

1. n, sl: полицай с радар, проверяващ за превишена скорост.

 

speeder

1. n, тех: регулатор на оборотите, ускорител.
2. предавка.

 

speedily

1. adv, бързо, скоро, незабавно.

 

speedometer

1. n, тех: спидометър, скоростомер.

 

speedster

1. n, амер: шофьор, каращ с превишена скорост;
2. бързоходен кораб.

 

speedway

1. n, мотописта;
2. писта за ускоряване при вливане в магистрала.

 

speedwell

1. n, бот: великденче, вероника (Veronica officinalis).

 

speedy

1. a, бърз, спешен;
2. незабавен.

 

spelaean

1. a, пещерен;
2. живеещ в пещери.

 

speleology

1. n, изучаване на пещерите, спелеология.

 

spell

1. n, заклинание;
2. очарование, обаяние.
under a S - омагьосан, омаян.
to break the S - развалям магията.
II. v, омагьосвам, очаровам.
III. 1. изговарям/пиша по букви;
2. образувам дума по букви.
IV. n, 1. (кратък) период от време;
2. смяна, пауза.
a S of fine weather - период на хубаво време.
V. v, амер: 1. работя/правя нещо на смени/с почивки;
2. давам пауза, почивка;
3. отдъхвам, поемам дъх.
S out - 1. чета с труд, на срички;
2. разбирам, разшифровам.

 

spellbind|spellbinder

1. v, омагьосвам;
2. очаровaм.
spellbinder, doer.

 

spellbound

1. а, очарован, омагьосан, запленен;
2. смаян, слисан.

 

spelldown|spelling-bee

1. n, амер: състезание по правопис.

 

spelling

1. n, правопис.
II. n, амер: 1. пауза, почивка от работа;
2. заместник, заместващ.
III. pres.p. от spell.
S-book - правописен речник.

 

spelt

1. n, бот: вид пшеница, шпелта (Triticum spelta).
II. v, past+p.p. от spell.

 

spelter

1. n, технически цинк (особ. на кюлчета);
2. цинков припой.

 

spelunker

1. n, амер: пещерняк, спелеолог.

 

spencer

1. n, тясно късо (вълнено) жакетче.
II. n, мор: малко корабно платно, използувано при буря.

 

spend

1. v, (spent) харча, похарчвам (on - за);
2. прекарвам (време);
3. хвърлям хайвер;
4. мор: губя, изгубвам.
Sing money - амер: джобни пари, пари за харчлък.

 

spendthrift

1. а+n, разточителен, разпилян, прахоснически.

 

spent

1. v, вж. spend.
II. а, изтощен, изнемощял.
S steam - тех: отработена пара.

 

sperm

1. n, биол: сперма.
II. n, 1. зоол: кашалот (и S-whale, Physeter catodon);
2. спермацет, китова маc.

 

spermaceti

1. n, спермацет, китова маc.

 

spermary

1. n, мъжка полова жлеза, тестикул.

 

spermatic

1. а, биол: семенен.

 

spermatozoon|spermatozoid|spermatozoa

1. n, (pl. -zoa) биол: сперматозоид.

 

spew|spue

1. v, изригвам, изхвърлям, бълвам;
2. ост: повръщам;
3. сипя, изсипвам;
4. тех: шприцвам.

 

sphagnum|sphagna

1. n, (pl. -na) бот: торфен мъх (Sphagnum).

 

sphenoid

1. а, анат: клиновиден, клинообразен.
S bone - клиновидна кост.

 

sphere

1. n, геом: сфера;
2. сферично/кълбовидно тяло, кълбо;
З. глобус;
4. сфера/поле на дейност.
II. v, 1. затварям/поставям в сфера/кръг;
2. обграждам;
3. придавам кълбовидна форма;
4. поет: превъзнасям до небесата.

 

spheric|sphery

1. a, = spherical;
2. поет: небесен, възвишен.

 

spherical

1. а, сферичен, кълбовиден.

 

spherics

1. n, (pl. с гл. като sing.) - сферична геометрия/тригонометрия.

 

spheroid

1. n, леко сплеснато кълбо, сфероид.

 

spherule

1. n, малко кълбо, сферичка.

 

sphinx|sphinges

1. n, (pl. -ges) сфинкс (и прен.).

 

sphygmus

1. n, анат: пулc.

 

spica

1. n, бот: класовидно съцветие;
2. превръзка във форма на рибена кост.

 

spice

1. n, подправка;
2. cъбup: подправки (зa ястия и др.);
3. привкус, оттенък.
II. v, 1. подправям, слагам подправки на (ядене);
2. придавам пикантност.

 

spicebush|spice-bush

1. n, бот: американски храст от семейството на дафиновото дърво (Lindera benzoin).

 

spicery

1. n, подправки;
2. пикантност.

 

spicy

1. a, ароматен, ароматичен;
2. c подправки;
3. прен: пикантен.

 

spider

1. n, паяк;
2. вид чугунен тиган с крака (за огнище).
S monkey - зоол: вид маймуна (Ateles).

 

spidercrab|spider-crab

1. n, зоол: вид рак, морски паяк (Oxyrhyncha).

 

spiderweb|spider-web

1. n, паяжина.

 

spidery

1. a, подобен на паяк;
2. пълен с паяци;
З. много тънък (като паяжина).

 

spiel

1. n, амер: сладкодумно слово, увлекателно разказана история.
II. v, говоря сладкодумно, разказвам увлекателно.

 

spiffing|spiffy

1. n, sl: стегнат, издокаран;
2. хубав, приятен.

 

spigot

1. n, канелка, чеп;
2. тех: втулка, втулково съединение;
3. амер: кран (водопроводен).

 

spike

1. n, острие, шип;
2. клин;
3. шип, габър (на подметка);
4. метален прът, кол (на ограда);
5. бот: клас (житен).
II. v, 1. слагам шипове на;
2. пробождам, промушвам;
3. изваждам от строя, правя безполезен.
S heel - висок тънък ток на дамска обувкa.
to S the guns of - развалям нечии (лоши) планове.

 

spiked

1. a, снабден с остриета/шипове.
II. p.p. от spike.
S boots - подковани ботуши.

 

spikenard

1. n, бот: нард (ароматично растение и мехлем от него, Nardostachis jatamansi).

 

spiky

1. а, заострен, изострен;
2. покрит с шипове;
З. прен: упорит, неотстъпчив.

 

spile

1. n, стр: тежък/здрав кол, пилон;
2. втулка, чеп.
II. v, 1. пробивам дупка за чеп (на бъчва);
2. запушвам с чеп.

 

spill|spilt

1. v, (spilt, spilled) разливам (се), разсипвам (се);
2. проливам (кръв);
3. разг: събарям (от стол, седло и пр.);
4. мор: обезветрям платно.
II. n, 1. изсипване, разливане;
2. разг: падане, събаряне.
III. n, 1. тънка тресчица или навита хартия за палене на огън;
2. дървена тапа, чеп.
to S the beans - разг: издавам тайна.
S over - преливам.

 

spillage

1. n, разпиляване;
2. разпиляни материали;
З. брaк, отпадък.

 

spillikin

1. n, микадо, игра с двуостри дървени пръчици;
2. самите пръчици.

 

spillway

1. n, стр: преливник (на язовирна стена).

 

spilth

1. n, ост: излишък;
2. това, което е разлято.

 

spin

1. n, въртене, завъртане;
2. предене;
3. кратка разходка с автомобил;
4. физ: спин;
5. прен: замайвaне.
II. v, (span, spun) 1. въртя, завъртам, описвам кръгове;
2. преда, суча;
3. плета паяжина;
4. нося се, движа се бързо;
5. тех: обработвам на струг.
to S a yarn - разказвам небивалици.
S out - разказвам надълго и нашироко.
to S a coin - хвърлям ези-тура.
flat S - разг: паника.

 

spinach|spinage

1. n, бот: спанак (Spinachia oleracea);
2. амер. разг: нежелано/ненужно нещо.

 

spinal

1. а, гръбначен.
S column - гръбначен стълб;
S cord - гръбначен мозък.

 

spindle

1. n, вретено;
2. тънко нещо/човек;
З. чиле, мярка за прежда;
4. тех: вал, ос, шпиндел.
II. v, изтънявам се, източвaм се, издължавам се.
S side - майчината/женската линия в рода.

 

spindlelegs|spindle-legs|spindle-shanks

1. n, разг: човек с дълги тънки крака, дългун, крачун.

 

spindletree|spindle-tree

1. n, бот: чашкодрян (Euonymus europaeus).

 

spindly

1. a, вретеновиден;
2. тънък - дълъг, източен, изтънен.

 

spindrift

1. n, пръски от пяна на морски вълни;
2. водни пръски, носени от вятъра.
S clouds - леки перести облаци.

 

spindry|spin-dry

1. n, изсушавам пране с центрофуга.

 

spine

1. n, гръбначен стълб, гръбнак;
2. същност;
3. бот. зоол: игла, бодил, шип;
4. планински гребен.
S-chiller - книга/филм и пр., предизвикващ ужас.

 

spinel

1. n, минер: шпинел, шпинелова структура.

 

spineless

1. а, зоол: безгръбначен;
2. прен: безхарактерен, слаб;
3. бот. зоол: без бодли.

 

spinet

1. n, муз: вид клавесин.

 

spinifex

1. n, вид австралийска трева с твърди остри листа.

 

spinnaker

1. n, мор: голямо триъгълно платно, спинакер.

 

spinner

1. n, предач;
2. предачна машина;
З. стругар;
4. = spinneret.

 

spinneret

1. n, паяжинна жлеза (на паяк, копринена буба и пр.).

 

spinney

1. n, храсталак, гъсталак;
2. малка горичка.

 

spinning

1. a, предачен.
II. n, предене.
III. pres.p. от spin.
S-house - ист: изправителен дом за жени.
S-jenny - ист: предачна машина с периодично действие.
S-wheel - чекрък.

 

spinous|spiny

1. а, бот. зоол: покрит/пълен с бодли, бодлив, трънлив.

 

spinster

1. n, юр: неомъжена жена;
2. стара мома.

 

spinule

1. n, бот. зоол: игличка, бодилче, трънче.

 

spiracle

1. n, зоол: дихателен отвор, стигма;
2. тех: отдушник.

 

spiral

1. а, спирален, спираловиден;
2. винтов.
II. n, 1. спирала;
2. спирална пружина.
III. v, 1. движа се спираловидно;
2. образувам спирала.

 

spire

1. n, шпил, шпиц, заострен връх на кула/дърво и пр.;
2. острие, връх на стрелка;
3. остър планински връх, пик.
II. v, 1. изострям се/изтънявам се нагоре;
2. поставям острие.
III. n, 1. спирала;
2. витка на спирала.

 

spirit

1. n, дух, духовно начало;
2. душа;
3. дух, привидение;
4. смисъл;
5. характер;
6. pl: настроение, душевно състояние;
7. въодушевление;
8. pl: алкохол, спирт, спиртна напитка.
II. attr, 1. спиритичен;
2. спиртен.
II. v, 1. ободрявам, въодушевявам (up);
2. грабвам/отвличам тайно и мистериозно (away, off).
S blue - синя анилинова боя, разтворима в спирт.
to be in high S - в приповдигнато настроение съм.
S-lamp - спиртна лампа, спиртник.
S-rapping - рaзг: викане на духове, спиритически сеанс.

 

spirited

1. a, енергичен, жив, оживен,
2. разгорещен;
3. храбър.
II. p.p. от spirit.

 

spiritual|spirituality|spiritualize

1. a, духовен;
2. одухотворен;
3. възвишен, религиозен, свят.
II. n, 1. негърска религиозна песен;
2. pl: църковни дела.
spirituality, n.
spiritualize, v.

 

spiritually

1. adv, духовно, религиозно.

 

spirituel|spirituelle

1. а, (фр.) нежен, изтънчен, префинен;
2. ефирен.

 

spirituous

1. a, спиртен, съдържащ голям процент алкохол.

 

spiry

1. a, островръх, със заострен връх;
2. висок и тънък.
II. а, спирален, спираловиден.

 

spit

1. n, шиш;
2. дълга, вдадена в морето ивица земя, тесен нос.
II. v, (-tt-) набождам на шиш/сабя и пр.
III. v, (spat) 1. плюя, храча;
2. съскам, пращя, хвърлям искри (за фитил, огън и пр.).
IV. n, 1. плюене, храчене;
2. плюнка, храчка;
З. ръмене, лек дъжд.
V. n, 1. права лопата, бел;
2. дълбочина един бел.
S at - държа се враждебно с.
S upon - плюя на, отнасям се с презрение.
S out - изплювам (и тайна).
dead S of, the S and image of - точно копие, одрал си му кожата.
S and polish - воен. мор: старателно почистване (на оръжие, екипировка и пр.).

 

spite

1. n, яд, злоба;
2. злина, проклетия.
II. v, правя напук, дразня, ядосвам.
in S of - напук, въпреки.

 

spiteful

1. а, злобен, злостен.

 

spitfire

1. n, сприхав/избухлив човек.

 

spittle

1. n, плюнка, храчка.

 

spittoon

1. n, плювалник.

 

spitz

1. n, шпиц (порода куче, и S-dog).

 

spiv

1. n, черноборсаджия на дребно;
2. дребен спекулант;
3. съмнителен тип.
II. attr, спекулантски.

 

splanchnic

1. а, анат: коремен, на вътрешните органи.

 

splash

1. v, пръскам, изпръсквам, напръсквам;
2. цопвам, шляпвам (във вода);
3. шляпам (из калта - through, across);
4. разливам.
II. n, 1. пръскане, изпръскване, напръскване;
2. пръски;
3. плясък, цопване;
4. петно (кал, боя);
5. пудра за лице;
6. разг: газирана вода от сифон;
7. неголямо количество.
make a S - предизвиквам сензация.
S guard - калник на задното колело (на велосипед).

 

splashboard|splash-board

1. n, калник (на превозно средство).

 

splashdown|splash-down

1. n, приземяване на космически кораб в океана.

 

splashing

1. n, sl: великолепен, изумителен.
II. pres.p. от splash.

 

splatter

1. v, плискам или пръскам леко;
2. говоря неразбрано.

 

splay

1. v, скосявам, наклонявам (стени на отвор);
2. изрязвам косо/скосено;
3. изкълчвам.
II. а, 1. кос, наклонен, наведен;
2. скосен, разширяващ се.
III. n, 1. наклонена повърхност, откос;
2. разширена амбразура.
S-footed - с плоско стъпало, дюстабан.

 

spleen

1. n, анат: далак;
2. лошо настроение, яд, злоба;
З. ост: меланхолия.

 

spleenful|spleeny

1. а, злобен;
2. раздразнителен, заядлив.

 

splendent

1. а, поет: лъскав, блестящ;
2. прочут, знаменит.

 

splendid

1. а, великолепен, разкошен;
2. разг: прекрасен, чудесен, отличен.

 

splendour

1. n, блясък, величие;
2. великолепие, пищност, разкош;
3. красота, благородство.

 

splenetic

1. а, далачен, на далака;
2. язвителен, злъчен, раздразнителен.
II. n, 1. язвителен/злъчен човек;
2. страдащ от далак.

 

splenic

1. а, aнат: далачен, разположен в далака.

 

splenitis

1. n, мед: възпаление на далака.

 

splenius|splenial

1. n, анат: шиен мускул (двата широки мускула, които поддържат главата права).
splenial, a.

 

splice

1. v, мор: снаждам, наставям (въже);
2. съединявам с припокриване/застъпване.
II. n, 1. снаждане, сплитане;
2. снадка, наставяне;
3. съединение с припокриване.

 

spline

1. n, тех: шпонка;
2. шпонков жлеб/канал;
3. мат: изглаждаща функция.

 

splint

1. n, треска, отломък;
2. тънка ивица дърво, лико, лента (за кошници и пр.);
3. мед: шина;
4. анат: фибула (и splint-bone);
5. вет: надкостница (на конете);
6. тех: щифт, шплинт.
II. v, мед: поставям шинa, шинирам.

 

splinter

1. n, отломък, парче;
2. цепеница, треска, подпалка;
3. воен: шрапнел.
II. v, цепя (се), разцепвам (се), натрошавам (се).
III. a, воен: бризантен, осколъчен (за снаряд).

 

splinterbar|splinter-bar

1. n, терзия, кантарка (на каруца).

 

splintery

1. а, на/като трески;
2. който лесно се цепи;
3. разбиващ се на парчета.

 

split

1. v, (split) (-tt-) цепя (се), разцепвам (се) (и прен.);
2. счупвам се, разбивам се;
3. разделям се на части/фракции и пр.
II. n, 1. цепене, разцепване, разделяне;
2. раздвояване;
3. цепнатина, процеп;
4. разкол;
5. половин порция, половин чаша;
6. елек: разклонение;
7. сп: шпагат.
III. a, разцепен, раздробен, разделен наполовина.
S one's ears - оглушавам някого.
S one's sides - пукваме се от смях.
to S the difference - 1. взимам средна величина;
2. правя компромис.
S hairs/straws - споря за дреболии.
S decision - решение с приблизително равенство на гласовете.
S second - част от секундата.
S mind/personality - раздвоение на личността.
S ring - ключодържател, пръстен за ключове.

 

splitlevel|split-level

1. a, арх: построен на различни нива (за къща).

 

splitter

1. n, нещо, което разцепва/разделя;
2. разколник;
3. силен главобол.

 

splotch|splodge

1. n, голямо неправилно петно (on - върху);
2. изцапано място.
II. v, 1. оцапвам, изплесквам;
2. покривам с петна.

 

splotchy

1. а, изплескан, наплескан, изпоцапан, на петна.

 

splurge

1. n, разг: самохвалство, перчене.
II. v, 1. хваля се, перча се, фукам се;
2. харча безразсъдно.

 

spode

1. n, вид английска фина керамика;
2. порцеланови изделия.

 

spoil

1. n, (често pl.) откраднати неща, плячка;
2. печалба/изгода получена в резултат на конкуренцията;
3. придобит с труд рядък/ценен предмет;
4. изкопаната при изкопни работи пръст.
II. v, 1. развалям (се);
2. ограбвам, обирам;
3. разглезвам.
Ss of war - военнa плячка, трофеи.
S-sport - човек, който разваля играта/удоволствието на другите.

 

spoilable

1. а, нетраен, подлежащ на бързо разваляне (за стокa).

 

spoilage

1. n, повреждане на хранителни продукти и пр.;
2. повредени продукти.

 

spoiler

1. n, грабител;
2. авт: въздушен дефлектор, допълнителна конструкция за намаляване съпротивлението на въздуха..

 

spoke

1. n, спица (на колело);
2. прът за запиране на колело;
3. стъпало на подвижна стълба.
II. v, 1. поставям спици на (колело);
2. запирам (колелo).
III. v, вж. speak.

 

spokebone|spoke-bone

1. n, анат: лъчева кост.

 

spoken

1. a, устен, говорим;
2. изречен, произнесен.
II. v, вж. speak.

 

spokeshave

1. n, крив рукан, обирачка (бъчварски инструмент).

 

spokesman|spokesmen

1. n, (pl. -men) говорител;
2. представител, делегат;
3. човек, който говори от името на други.

 

spoliation|spoliator

1. n, грабеж, ограбване (особ. на неутрален кораб);
2. юр: умишлено унищожаване на документи/доказателства.
spoliator, doer.

 

sponge

1. n, зоол: сюнгер (Porifera);
2. гъба за миене;
3. миене/изтриване с гъба;
4. гъбовидно вещество, нещо напомнящо сюнгер (бухнало тесто, разбити белтъци и пр.);
5. прен: лесно възприемащ човек, лесно попиващо вещество.
II. v, 1. мия (се)/изтривам (се) с гъба;
2. събирам сюнгери.
S cake - пандишпан.
S on - живея на чужда сметка.
S up - oбирам/попивам с гъба.
to S it - амер. sl: прощавам.
to chuck the S - признавам се за победен.

 

sponger

1. n, прен: готован, хрантутник;
2. ловец на сюнгери.

 

spongy

1. a, гъбест, порест, шуплест;
2. еластичен, пружиниращ.

 

sponsion

1. n, поръчителство;
2. юр: въвличане на държавата в ангажимент.

 

sponsor|sponsorship

1. n, поръчител;
2. настойник, опекун, попечител;
3. кръстник;
4. спонсор;
5. поръчител на реклама.
II. v, 1. поръчител съм на, поръчителствувам за;
2. организирам, устройвам (мероприятие);
3. спонсорирам, субсидирам.
sponsorship, n.

 

spontaneous|spontaneity

1. a, спонтанен, естествен, непринуден;
2. доброволен;
3. непринуден, самопроизволен, стихиен.
spontaneity, n.

 

spoof

1. v, sl: измамвам, изигравам;
2. майтапя.
II. n, sl: 1. измама;
2. шеговита пародия, майтап.
III. attr, шеговит, майтапчийски.

 

spook

1. n, шег: дух, призрак.

 

spooky

1. a, шег: призрачен, напомнящ призраци;
2. обитаван от призраци.

 

spool

1. n, макара, шпула, масур;
2. ролка, бобина.
II. v, навивам на макара и пр.

 

spoon

1. n, лъжица;
2. лопата на гребло;
3. блесна (за въдица, и S-bait).
II. v, 1. греба/сипвам с лъжица;
2. ловя риба на блесна.
III. n, sl: 1. глупак, простак, ахмак;
2. влюбен до оглупяване;
3. влюбеност, сантименталност.
IV. v, sl: ухажвам лигаво, занасям се по.
to be Ss on - влюбен съм в.

 

spoonbill|spoon-bill

1. n, зоол: лопатарка (птицa) (Plataleidae).

 

spoonerism

1. n, (случайно) размествaне на (началните) букви на съседни думи (tight row - right tow).

 

spoonfed|spoon-fed

1. a, изкуствено хранен (за дете и пр.);
2. нуждаещ се от постоянна помощ;
3. амер: разглезен.

 

spoonfood|spoon-food

1. n, храна за малки деца (кашички и пр., и прен.)

 

spoonful

1. n, една лъжица (количество - и като мярка).

 

spoony

1. a+n, sl: сантиментално/заслепено влюбен, занесен;
2. глупав, просташки.

 

spoor

1. n, диря/следа на диво животно.
II. v, вървя по дирите на (диво животно).

 

sporadic|sporadically

1. а, спорадичен, единичен, случаен.
sporadically, adv.

 

sporangium|sporangia

1. n, (pl. -gia) бот: спорангий.

 

spore

1. n, биол: спора.

 

sporogenesis

1. n, образуване на спори;
2. размножаване чрез спори.

 

sporran

1. n, висяща отпред кожена торба (част от шотл. народна носия).

 

sport

1. n, спорт, спортни игри;
2. забава, развлечение, шега;
3. посмешище;
4. амер: играч, запалянко.
II. v, 1. играя, забавлявам се, развличам се;
2. занимавам се със спорт.
in S - на шега.
S away - пропилявам, изхарчвам.
to make S of - правя за смях.

 

sportful

1. а, амер: забавен, занимателен;
2. игрив;
З. шеговит.

 

sporting

1. а, спортен;
2. занимаващ се със спорт, интересуващ се от спорт;
3. предприемчив.
S house - амер: 1. игрален дом; 2. публичен дом.

 

sportive

1. а, весел, игрив;
2. спортен;
3. амер: разпален, необуздан.

 

sportsman

1. n, (pl. -men) спортист;
2. ловец, рибар;
3. спортсмен.

 

sportsmanlike

1. а, спортсменски;
2. честен, порядъчен, благороден.

 

sportsmanship

1. n, спортсменство;
2. честност, порядъчност;
3. спортни умения, любов към спорта.

 

sportswear

1. n, спортно облекло.

 

sporty

1. а, разг: спортен, спортсменски;
2. весел;
3. показен, демонстративен.

 

spot

1. n, петно (и прен.);
2. петънце, леке, луничка;
3. точка (на плат);
4. място;
5. разг: малко количество ядене/пиене.
II. attr, 1. наличен, на склад;
2. местен, локален.
III. v, (-tt-) 1. изцапвам, правя/ставам на петна;
2. прен: позоря, опетнявам;
3. виждам, забелязвам, познавам.
on the S - на място, веднага.
to be on the S - присъствувам на мястото.
S cash - плащане при доставка където и да е.
S price - цена на заплащане при доставка.
S goods, Ss - pl: стоки, които се доставят и плащат незабавно.
to tоuch the S - уцелвам, попадам в целта.
to S the cause of trouble - определям причината за аварията.
S check - 1. проверка на място; 2. внезапна анкета.
S out - почиствам петната от.

 

spotless

1. а, безупречно чист;
2. прен: неопетнен, безупречен.

 

spotlight

1. n, театрален прожектор, ловен прожектор на автомобил;
2. прен: център на вниманието.
II. v, 1. осветявам;
2. прен: насочвам вниманието върху.

 

spotted

1. a, петнист, луничав;
2. изцапан, на петна.
II. p.p. от spot.
S fever - мед: петнист тиф.

 

spotty

1. a, = spotted;
2. пъпчив;
З. разг: неравен/нееднакъв по качество.

 

spouse

1. n, (шег.) брачен партньор, съпруг, съпруга.

 

spout

1. v, струя, бликам, шуртя, лея се;
2. разг: ораторствувам, многословен съм.
II. n, 1. чучур, гърло (на чайник и пр.);
2. водoсточна тръба/улей, изпускателен отвор;
3. струя, воден стълб;
4. зоол: дихателен отвор (на кит).
up the S - 1. заложен, даден в залог;
2. прен: разорен, свършен, архивиран.

 

spraddle

1. v, разтварям широко крака.

 

sprag

1. n, клин за запиране на колело;
2. мин: подпора.
3. зоол: млада треска (риба).

 

sprain

1. v, навяхвам, изкълчвам, разтеглям връзки.
II. n, навяхване, изкълчване.

 

sprat

1. n, зоол: хамсия, цаца (Clupea sprattus);
2. събир: (всякакъв вид) дребна риба;
3. прен: дребосък, незначителен човек.
S-day - денят на началото на лова на хамсия (9 ноември).

 

sprawl

1. v, просвам се, изтягам се (човек);
2. пълзя, разпростирам се (растение).
II. n, 1. отпусната поза, изтягане;
2. разпръснато застроен град.

 

spray

1. n, (разцъфнала) клонка, клонче, вейка;
2. украшение вив вид на клонче.
II. n, 1. капчици, пръски;
2. течност/препарат за пръскане;
3. пръскачка, пулверизатор.
III. v, пръскам, оросявам (с пръскачка, пулверизатор и пр.).

 

spraydrain|spray-drain

1. n, отводнителен ров, изпълнен с клони и пръст.

 

sprayer

1. n, пръскачка, пулверизатор;
2. тех: дюза, струйник.

 

spraygun|spray-gun

1. n, бояджийски пистолет.

 

spread

1. v, (spread) разстилам (се), настилам, постилам;
2. мажа, намазвам;
3. простирам се, разпространявам се;
4. продължавам, удължавам;
5. тех: разтеглям, разплесквам, разширявам.
II. n, 1. разпространение;
2. обхват, обсег, размах на крила;
3. протежение, пространство, обем;
4. нещо което се маже на филия;
5. покривка, покривало;
6. разтегляне, разширение;
7. разтворен вестник.
S out - разгъвам (се).

 

spreadeagle|spread-eagle

1. n, хер: образ на орел с разперени криле.
II. v, връзвам някого или заставам с широко разтворени ръце и крака.

 

spreader

1. n, разпространител (на идеи и пр.);
2. приспособлeние за разстилане, разширител;
3. агр: разпръсквачка.

 

spreadover|spread-over

1. n, ненормиран работен ден в някои индустрии.

 

spree

1. n, шумна веселба/забавление;
2. гуляй.
II. v, 1. веселя се, забавлявам се;
2. гуляя, пиянствувам.

 

sprent

1. а, ост: напръскан, поръсен.

 

sprig

1. n, клонче, клонка, вейка;
2. украшение във форма на клонче;
3. щифт, гвоздейче без глава;
4. разг: издънка, филиз;
5. младеж, юноша.
II. v, (-gg-) 1. украсявам с клончета;
2. бродирам/рисувам клончета;
3. закрепвам с щифт.

 

sprightly|sprightliness

1. а+adv, жив, оживен, весел.
sprightliness, n.

 

spring|sprang|sprung

1. v, (sprang, sprung) скачам, подскачам, отскачам;
2. хвърлям се, нахвърлям се (at);
3. извирам, водя началото си (from);
4. никна, изниквам;
5. появявам се, възвишавам се;
6. възпламенявам (се), експлодирам;
7. вдигам дивеч;
8. пружинирам, слагам на пружини.
II. n, 1. скок, отскок;
2. отскачане, подскачане;
3. пружина, ресор;
4. гъвкавост, еластичност;
5. живец, енергия;
6. извор, източник, начало;
7. мотив, причина;
8. мор: теч, пробойна.
III. n, пролет.
IV. attr, пролетен.
S back - отскачам от.
S out - прен: следвам, произтичам от.
S up - възниквам, появявам се.
S water - изворна вода.
S-balance - пружинен кантар, теглилка.
S bed - пружинено легло, легло с пружинен матрак.
S chicken - прен: млад/неопитен човек.

 

springboard|spring-board

1. n, (сп. и прен.) трамплин.

 

springbok|springbuck

1. n, зоол: дребна южноафр. газела (Antidorcas euchore).

 

springclean|spring-clean

1. v, правя основно (пролетно) почистване.

 

springe

1. n, капан за ловене на дребен дивеч.

 

springer

1. n, скачач;
2. порода куче, подобна на шпаниела;
3.= springbok;
4. пиле;
5. арх: най-долната част/основния камък на извивката на арка.

 

springlike

1. а, пролетен, като пролет.

 

springtide|springtime

1. n, пролетен сезон, пролет (и прен.).

 

springy|springiness

1. а, еластичен, гъвкав;
2. пружиниращ.
springiness, n.

 

sprinkle|sprinkling

1. v, пръскам, напръсквам;
2. ръся, поръсвам;
3. прен: изпъстрям, осейвам (with - с).
II. n, 1. малко количество, мъничко;
2. попръскване, ръмене.

 

sprinkler

1. n, пръскачка (за поливане на затревена площ);
2. агр: дъждовална машина/установка.

 

sprint|sprinter

1. n, сп: спринтиране, спринт;
2. сп: бягане на къси дистанции.
II. v, сп: спринтирам.
sprinter, doer.

 

sprit

1. n, мор: част от рангоута издигаща се по диагонал на мачта, шпринг.
S-sail - мор: триъгълно платно, прикрепено на шпринга.

 

sprite

1. n, фея, елф.

 

sprocket

1. n, тех: зъб на колело, захващащ верига или перфорация.
S-wheel - зъбно колело за захващане (напр. на веригата на велосипед).

 

sprout

1. n, никна, изниквам, пониквам;
2. израствам, пораствам, пускам филизи.
II. n, 1. издънка, филиз;
2. прен: потомък, младок;
3. рl: брюкселско зеле (зеленчук, Brassica oleracea gemmifera).

 

spruce

1. n, бот: смърч (Picea).
II. a, 1. спретнат, стегнат, издокаран;
2. напет.
III. v, придавам спретнат вид, издокарвам (обикн. с up).
S-beer - бира от зелени иглички и клонки на смърч.

 

sprue

1. n, мет: вертикален леяк (отвор за наливане на разтопения метал);
2. металът, оставащ в този канал.
II. n, мед: тропическо заболяване на тънките черва, съпроводенo с диария.

 

spry

1. а, жив, пъргав, енергичен, чевръст;
2. пресметлив, съобразителен.

 

spud|spuddle

1. n, малка мотичка за окопаване;
2. sl: картоф;
3. тех: притискателна планка.
II. v, (-dd-) (ост: spuddle) 1. окопавам с мотичка;
2. пускам сонда, правя сондаж.

 

spume

1. n+v, пяна, пеня се.

 

spumous|spumy

1. а, пенлив;
2. като пяна, покрит с пяна.

 

spunk

1. n, прахан;
2. разг: смелост, кураж;
З. разг: раздразнителност.

 

spunky

1. а, разг: смел, енергичен;
2. раздразнителен, избухлив.

 

spur

1. n, шпора;
2. прен: стимул, подбуда;
3. мин. жп: разклонение (на жила).
II. v, (-rr-) 1. пришпорвам (и прен.);
2. слагам шпори на;
3. прен: подбуждам, подстрекавам (to).
on the S of the moment - веднага, без подготовка.

 

spurge|euphorbia

1. n, бот: млечка (Euphorbia).

 

spurious

1. a, фалшив, неистински, лъжлив;
2. фалшифициран;
3. бот: лъжлив.

 

spurn

1. v, отхвърлям с презрение, отблъсквам;
2. отритвам, изблъсквам с крак.
II. n, 1. ритник;
2. отхвърляне, отблъскване;
2. презрително отношение.

 

spurrier

1. n, майстор на шпори.

 

spurry

1. n, бот: вид бурен (Spergula).

 

spurt

1. v, сп: напъвам се, правя внезапно усилие;
2. давам бърз ход.
II. n, 1. внезапно усилие, напън, порив;
2. бърз ход, голяма скорост.
III. v, 1. бликвам, избликвам, шурвам;
2. изхвърлям (струя, пламък).
IV. n, 1. силна струя, изблик (и прен.);
2. порив на вятъра.

 

spurwheel|spur-wheel|spur-gear

1. n, тех: цилиндрично зъбно колело.

 

spurwort

1. n, бот: брош (Rubia tinctoria).

 

sputter|splutter

1. v, пръскам слюнки;
2. прaщя (за огън);
З. цвъртя (при пържене);
4. ломотя, говоря несвързано;
5. тех: нанасям метален слой чрез разпрашаване.
II. n, 1. пръщене, цвъртене;
2. пръски, плюнки;
3. ломотене, дърдорене.

 

sputum|sputa

1. n, (pl. -a) плюнка, слюнка;
2. мед: (обикн. pl.) храчки.

 

spy

1. n, таен агент, шпионин.
II. v, 1. следя, шпионирам;
2. виждам, забелязвам, съзирам.
to be a S on - шпионирам (някого, нещo).
S out - проследявам, разузнавам.

 

spyglass|spy-glass

1. n, далекоглед;
2. малък телескоп.

 

spyhole|spy-hole

1. n, шпионка (на врата и пр.).

 

squab

1. а, нисък и дебел, трътлест, тантурест.
II. n, 1. нисък и дебел човек;
2. младо неоперено гълъбчe;
3. твърдо набита възглавница;
4. кушетка.

 

squabble|brabble

1. n, кавга, разправия, счепкване (за дребни неща).
II. v, карам се, разправям се, дърля се (за дреболии).

 

squad

1. n, воен: взвод;
2. амер: отделение, артилерийски разчет;
3. амер: бригада (работници), отбор (спортен).
S car - амер: полицейска патрулна кола.
S drill - строева подготовка.

 

squadron

1. n, воен: ескадрон;
2. амер: кавалерийска дивизия;
3. мор: ескадра;
4. ав: ескадрила.

 

squalid

1. а, мръсен, мизерен, бедняшки;
2. противен, долен;
3. занемарен, запуснат.

 

squall

1. v, рева, изревавам;
2. пищя, (от страх, болкa и пр.).
II. n, 1. рев, писък;
2. внезапна буря, снежна вихрушкa;
3. мор: шквал.

 

squally

1. a, бурен, поривист (вятър).

 

squalor

1. n, мръсотия, мизерия, нищета;
2. низост, подлост.

 

squama|squamae

1. n, (pl. -ae) n, зоол: люспа.

 

squander

1. v, пpaxocвaм, пилeя;
2. paзпилявaм, пpoпилявам (пари, време и пр.).

 

square

1. n, квадрат, квадратно парче;
2. площад;
3. квартал;
4. воен: каре;
5. мат: втора степен, квадрат на число;
6. мярка за повърхнина (100 кв. фута = 9.3 кв. м.).
II. а, 1. квадратен, четвъртит, правоъгълен;
2. правилен, точен;
3. честен, прям.
III. v, 1. правя квадратен/правоъгълен, придавам квадратна форма;
2. изправям, слагам в ред;
3. съгласувам (се), схождам се;
4. мат: вдигам на квадрат;
5. разг: подкупвам.
IV. adv, 1. право, изправено, перепендикулярно;
2. честно;
3. пряко, непосредствено, лице в лице.
S brackets - pl: квадратни скоби.
S meal - солидно ядене.
on the S - честно.
get accounts S - оправям сметките.
get S with - разплащам се, квит съм.
S up to - 1. заемам поза за бокс; 2. прен: гледам фактите в очите;
3. разплащам се, оправям сметките.
S with - съгласувам (се) с.

 

squarebuilt|square-built|square-shouldered

1. a, широкоплещест.

 

squarehead

1. n, aмер. sl: скандинавски/немски/холандски емигрант.

 

squarely

1. adv, честно, почтено;
2. твърдо, категорично;
3. точно насреща.

 

squaretoed|square-toed

1. a, прен: старомоден;
2. формален, педантичен.

 

squarson

1. n, шег: свещеник - земевладелец (съкр. от squire+parson).

 

squash

1. v, мачкам, смазвам, смачквам (се);
2. промъквам се, пробивам си път;
3. тълпя се;
4. прекъсвам (говорещия).
II. n, 1. плодова каша, пулп;
2. плодов сок (питие);
3. тълпа, блъсканица;
4. сп: скуош (игра с топка).
III. adv, с цопване/плясък.
IV. n, бот: тиква (сем. Cucurbita).
S hat - мека филцова шапка.

 

squashy

1. а, много мек, кашав;
2. презрял (за плод).

 

squat

1. v, клеча, клякам;
2. прикляквам/сядам с прибрани към тялото крака;
3. заселвам се незаконно.
II. а, 1. нисък и дебел;
2. дундест, тумбест.
III. n, 1. клякане, приклякане;
2. дупка, бърлога (на животно).

 

squatter

1. n, (при)клекнал човек/животно;
2. незаконно заселил се (на държавна земя с цел да я придобие).

 

squaw

1. n, индианка;
2. пренебр: жена, съпруга.

 

squawk

1. v, гракам, грача;
2. крякам, изкрясквам (за птица);
3. sl: шумно протестирам, жалвам се.
II. n, 1. крясък, грачене, грак;
2. sl: жалба, протест.
S box - рaзг: високоговорител.

 

squawman|squaw-man

1. n, (pl. -men) - aмер: бял, женен за индианка.

 

squeak

1. v, писукам, църкам, цвърча;
2. скърцам (за врата и пр.);
3. sl: издавам, доноснича (за).
II. n, 1. писък, писукане, цвърчене;
2. скърцане, скрибуцане.

 

squeaker

1. n, пискун;
2. малко пиленце (обикн. гълъбче);
З. sl: доносник.

 

squeaky

1. a, писклив, креслив, пронизителен;
2. скърцащ.

 

squeal

1. v, пискам, врещя, квича;
2. оплаквам се, хленча;
3. протестирам;
4. sl: издавам, доноснича.
II. n, 1. писък, врясък, квичене;
2. остро изскърцване (на спирачки);
3. sl: доносник.

 

squeamish

1. а, гнуслив, гадлив;
2. неразположен, изпитващ гадене;
3. придирчив, избиращ (за храна);
4. обидчив.

 

squeegee

1. n, приспособление за миене на прозорци/под от гумена лента, прикрепена за дръжка.

 

squeezable

1. a, отстъпчив, податлив, поддаващ се на натиск;
2. свиваем, който може да се натиска.

 

squeeze

1. v, стискам, изстисквам;
2. изцеждам, процеждам (сълзи, сок и пр.);
3. изтръгвам, изнудвам (out of);
4. облагам с данъци;
5. промъквам се (past, through).
II. n, 1. стискане, изтискване, изцеждане;
2. изцеден сок;
3. натиск, принуда, изнудване, шантаж;
4. затруднение, притеснено положение;
5. карти: скуиз;
6. сечене (на монети).
S bottle - шише, чието съдържание се изстисква.
to give a S - стискам (нкм.) ръката.

 

squeezer

1. n, изнудвач, шантажьор;
2. сокоизстисквачка.

 

squelch

1. v, шляпам/джапам в кал и пр.;
2. смазвам, стъпквам с крак;
3. потушавам (въстание), унищожавам.
II. n, 1. шляпане, джапане (в калта);
2. смазване, унищожение, съкрушителен удар;
3. остроумен отговор.

 

squib

1. n, фишек, бомбичка;
2. запалка на снаряд, малка ръчна ракета;
3. памфлет, епиграма.
II. v, (-bb-) 1. гърмя, взривявам се;
2. пиша епиграми;
3. отправям нападки към (писмено, устно).

 

squid

1. n, зоол: вид сепия;
2. изкуствено подобие на сепия, използувано за стръв.

 

squiffy|squiffed

1. a, sl: леко пийнал, фирнал.

 

squiggle

1. n, драскулка, завъртулка.
II. v, рисувам завъртулки, пиша неразбрано.

 

squill

1. n, бот: синчец (Scilla);
2. луковицата на синчеца, използувана като разслабително.

 

squint

1. n, кривогледство;
2. разг: бърз/бегъл поглед.
II. v, 1. кривоглед съм, гледам накриво;
2. хвърлям бегъл поглед;
3. присвивам очи (от силна светлина);
4. амер: намеквам.
III. a, кривоглед, разноглед.

 

squinteyed|squint-eyed

1. a, кривоглед;
2. предубеден, подозрителен;
3. с лош/зъл поглед.

 

squire

1. n, зeмевладелец, oсоб. собственикът на най-много земя в даден район;
2. ист: оръженосец;
3. кавалер, придружител на дама.
II. v, придружавам/кавалерствувам на (дама).

 

squirearchy|squirarchy

1. n, земевладелците (като съсловие);
2. (политическа) власт на земевладелците.

 

squireen|squirelet

1. n, дребен земевладелец (предимно в Ирландия).

 

squirm

1. v, гърча се, свивам се като червей;
2. проявявам/изпитвам силно смущение.
II. n, гърчене, неспокойно въртене.

 

squirrel

1. n, зоол: катерица (Sciuirus vulgaris).

 

squirt

1. n, бликам, струя, изхвърлям струи;
2. пръскам, църкам.
II. n, 1. струя;
2. спринцовка;
3. разг: нахакан хлапак, самодоволен човек.
S-job - sl: реактивен самолет.

 

squish

1. n, (звук от) шляпане из калта;
2. каша, пулп, мека кал;
3. разг: мармалад.

 

squit

1. n, дребен/незначителен човек, нищожество.

 

stab

1. v, (-bb-) промушвам, пробождам;
2. ранявам, нанасям удар с нож или друго остро оръжие;
3. пронизвам (болка);
4. стр: начуквам, награпавявам (стена).
II. n, 1. (рана от) промушване с остро оръжие;
2. внезапна остра болка, пронизване.
a S in the back - удар в гърба, предателско нападение.
to have a S at - опитвам се да направя нещо.

 

stabile

1. a, = stable;
2. физически/химически устойчив;
II. n, абстрактна скулптура/постройка.

 

stability

1. n, устойчивост, постоянство, стабилност;
2. твърдост, устойчивост (и на характера).

 

stabilize|stabilization|stabilizer|stabilizator

1. v, стабилизирам (се), правя/ставам устойчив;
2. закрепвам, затвърдявам.
stabilization, n.
stabilizer, stabilizator, doer.

 

stable

1. а, устойчив, стабилен;
2. твърд, здрав;
3. постоянен, траeн;
4. решителен, непоколебим.
II. n, 1. конюшня, обор;
2. събир: породисти коне от една конюшня.
III. v, 1. поставям/държа в конюшня;
2. живея в/като в конюшня.
S-boy/man - коняр, прислужник в конюшня.
S-companion/mate - кон от същата конюшня.

 

stabling

1. n, събир: конюшни.
II. pres.p. от stable.

 

stably

1. adv, устойчиво, стабилно;
2. твърдо, здраво;
3. решително, непоколебимо.

 

stack

1. n, купа (сено и пр.);
2. куп, купчина;
З. pазг: маса, множество, голямо количество;
4. воен: пирамида (от пушки);
5. стелаж;
6. стек (мярка за количество дървен материал = 4 куб. ярда);
7. комин на параход.
II. v, 1. нареждам/натрупвам на куп;
2. подреждам на стелаж.
S the cards - подреждам картите (за измама, и прен.).
S up - разполагам (се) един над друг.

 

stadium|stadia

1. n, (pl. -dia) стадион;
2. стадий, етап;
З. старогръцка мярка за дължина (ок. 180 м.).

 

staff

1. n, тояга;
2. жезъл;
З. пилон, флагщок (на знаме и пр.);
4. стълб, опора, поддръжка;
5. муз: петолиние.
II. n, 1. щат, персонал (на дадено предприятие);
2. воен: щаб.
III. a, 1. щатен;
2. (само) за персонала;
3. воен: щабен.
IV. v, окомплектовам/снабдявам с персонал.

 

stag

1. n, благороден елен (на повече от пет години);
2. вол, кастриран бик;
3. борсов спекулант;
4. ергенска вечер (и S-party).
II. v, 1. излизам/забавлявам се сам, без жени;
2. sl: следя, шпионирам.

 

stagbeetle|stag-beetle

1. n, зоол: бръмбар рогач (Lucanidae).

 

stage

1. n, естрада, площадка, подиум;
2. сцена (в театър);
3. театрално изкуство, актьорство;
4. арена, място на действието;
5. фаза, етап, стадий;
6. елек: стъпало, каскада;
7. предметна маса (на микроскоп).
II. v, 1. поставям (пиеса);
2. имам сценични качества, ставам за сцена;
3. подготвям и осъществявам.
S-direction - авторска забележка в пиеса, ремарка.
S right - изключително право за поставяне на пиесa
S whisper - 1. театр: настрана;
2. думи, предназначени не за този, към когото се обръщаш.

 

stagecoach|stage-coach

1. n, пощенска кола, дилижанс.

 

stagedoor|stage-door

1. n, служебен/заден вход на театър.

 

stagehand|stage-hand

1. n, театр: работник за смяна на декорите.

 

stager

1. n, (особ. old S) - човек с богат опит, ветеран.

 

stagesetting|stage-setting

1. n, сценично оформление, мизансцен.


 

stagger

1. v, клатушкам се, залитам, олюлявам се;
2. разклащам се, ставам неустойчив;
3. колебая се, нерешителен съм;
4. поразявам, смайвам;
5. разполагам зигзагообразно/стъпаловидно;
6. тех: извършвам комбинирано движение едновременно около надлъжната и напречната си ос.
II. n, 1. клатушкане, люшкане, олюляване;
2. pl: замайване, световъртеж;
3. зигзагообразно разположение.

 

staggerer

1. n, залитащ, олюляващ се (човек);
2. поразяващо/смайващо известие или събитие;
3. труден въпрос.

 

staggering

1. а, олюляващ се, залитащ;
2. зашеметяващ, замайващ;
3. смущаващ, объркващ.
II. pres.p. от stagger.

 

staging

1. n, стр: скеле;
2. поставяне на пиеса, постановка.
II. pres.p. от stage.

 

stagnant|stagnancy

1. a, застоял (за вода);
2. бавен, муден, бездеен;
3. вял, инертен.
stagnancy, n.

 

stagnate

1. v, не изтичам, застоявам се, замърсявам се (за вода);
2. бездеен съм, не се развивам, стагнирам.

 

stagnation

1. n, застой, застоялост;
2. инертност, бездействие.

 

stagy

1. а, театрален, неестествен, пресилен.

 

staid

1. а, спокоен, трезвен;
2. улегнал, уравновесен, сериозен.

 

stain

1. v, цапам (се), изцапвам (се);
2. ставам на петна, лекьосвам (се);
3. позоря, развалям репутацията;
4. багря, боядисвам (се).
II. n, 1. петно, леке (и прен.);
2. позор;
3. боя, багрилно вещество.

 

stainable

1. а, който лесно се цапа/хваща петна;
2. който лесно се оцветява/боядисва.

 

stained

1. a, изцапан, лекьосан, на петна;
2. опетнен, опозорен;
3. оцветен, боядисан.
II. p.p. от stain.
S glass - стъклопис.

 

stainless

1. а, чист, без петна;
2. неопетнен, неопозорен (и прен.);
3. неръждаем.

 

stair

1. n, стъпало на стълбище;
2. pl: стълба, стълбище.
below Ss - кухнята и помещенията за прислугата.
S-rod - метална пръчка за прикрепване на пътека на стълбите.

 

staircase|stairway

1. n, стълбище, стълбищна клетка.
winding/spiral S - вита стълба.
principal S - парадно стълбище.

 

stake

1. n, заострен кол;
2. стълб, стойка;
3. стълб за връзване на кладата, изгаряне на клада;
4. залог, ставка (на бас, карти);
5. (притежаване на) част от капитала в предприятие;
6. pl: награда в състезание.
II. v, 1. привързвам, прикрепям към кол/колове;
2. набивам на кол;
3. рискувам, поставям на карта;
4. карти: залагам;
5. sl: финансирам, поддържам материално.
to be at S - изложен на риск.
have a S in - заинтересован съм парично.
S out/off - заграждам, определям граница.
S out a claim - запазвам периметър.
S on - залагам.

 

stakeholder

1. n, лице, което пази залозите.

 

stakenet|stake-net

1. n, талян, постоянна рибарска мрежа прикрепена с колове.

 

stakeout

1. n, амер: полицейски надзор върху заподозряно място.

 

stale

1. а, стар, баят, (за хляб и пр.);
2. спарен, запарен, застоял (за въздух);
3. банален.
II. v, 1. правя/ставам безинтересен/банален;
2. остарявам, изхабявам се.
III. n+v, пикая, пикоч (особ. за добитък).
IV. n, ост: ръчка, дръжка, ръкохватка.

 

stalemate

1. n, шах: пат;
2. прен: задънена улица, мъртва точка.
II. v, 1. шах: довеждам противника си до пат;
2. прен: вкарвам в задънена улица.

 

stalk

1. n, бот: стъбло, дръжка;
2. зоол: стълбче на орган;
3. столче на чаша;
4. фабричен комин.
II. v, 1. крача горделиво/наперено, шествам (along);
2. дебна (дивеч), прокрадвам се.
III. n, 1. горделива/наперена походка;
2. дебнене на дивеч.

 

stall

1. n, (отделение в) обор/конюшня;
2. щанд, сергия, палатка на панаир;
3. театр: място на партера;
4. седалка в катедрала (за духовни лица);
5. духовен сан;
6. мин: забой.
II. v, 1. отвеждам/държа добиче в обор/конюшня;
2. затъвам, боксувам (автомобил);
3. разг: измамвам, въвеждам в заблуда;
4. амер: печеля време, бавя, преча, спъвам умишлено.
III. n, съучастник в престъпление, който отвлича вниманието докато то се извършва.

 

stallion

1. n, (нескопен) жребец.

 

stalwart

1. а, здрав, як, силен;
2. смел, твърд, решителен.
II. n, 1. пол: твърд електорат;
2. човек с крепко здраве.

 

stamen

1. n, бот: тичинка.

 

stamina

1. n, жилавост, издръжливост, жизнени сили.

 

staminate

1. а, бот: само с тичинки (без пестик).

 

stammer|stammerer

1. v, заеквам, запъвам се, пелтеча.
II. n, заекване, запъване, пелтечене.
stammerer, doer.

 

stamp

1. v, подпечатвам, слагам клеймо;
2. отпечатвам;
3. запечатвам се (в паметта);
4. тъпча с крака, стъпквам, рия с копита;
5. залепвам пощенска марка;
6. тех: щамповам, изрязвам със щампа.
II. n, 1. печат, щемпел, клеймо;
2. пломба, етикет (на стока);
3. отпечатък;
4. пощенска марка;
5. характерно отличие, марка;
6. тъпкане, тропот.
S down - стъпквам.
S out - потушавам, унищожавам.
S Act - закон за гербовия налог.
S-collector - колекционер на марки, филателист.

 

stampede

1. n, стампедо, паническо масово бягство на стадо живоmни, които стъпкват всичко по пътя си.
II. v, 1. причинявам паническо бягство;
2. хуквам панически.

 

stamping

1. n, S ground - любимо, често посещавано място, сборище (на животни).

 

stampmill|stamp-mill

1. n, тех: чукова/ударна мелница.

 

stanch|staunch

1. v, спирам потока на (кръв, сълзи пр.).
II. a, 1. верен, предан, лоялен;
2. твърд, непоколебим;
3. здрав, устойчив.

 

stanchion

1. n, стълб, (вертикална) подпора;
2. преграда, скоба на стена;
3. прегради между кравите в обор.

 

stand|stood

1. v, (stood) стоя;
2. стоя прав, държа се на краката си;
3. поставям, помествам;
4. ставам, изправям се;
5. спирам се;
6. намирам се, разположен съм;
7. държа се, устоявам на (against);
8. понасям, търпя, подлагам се на;
9. правя стойка (за куче);
10. мор: държа курс.
II. n, 1. спиране, спирка;
2. съпротивление;
3. място, позиция;
4. стойка, поставка, етажерка, пиедестал;
5. щанд;
6. стоянка (на таксита, кораби и пр.).
S away/back - отстъпвам, държа се по-назад.
S behind - изоставам.
S for - 1. означавам, символизирам; 2. поддържам;
3. кандидат съм за; 4. разг: търпя, понасям.
S on - 1. настоявам, основавам се на;
2. съблюдавам точно;
3. мор: продължавам по същия курс.
S out - 1. изпъквам, отделям се; 2. държа се, не се предавам.
S over - оставам нерешен/отложен.
S to - поддържам, твърдо държа за, спазвам обещание.

 

standard

1. n, знаме (и прен.), флаг;
2. норма, стандарт;
3. мерило, критерий;
4. стойка, поставка;
5. отделение (клас в началното училище);
6. фин: паричен стандарт.
II. a, 1. стандартен, типов, нормален;
2. общоприет, установен;
3. стоящ (напр. лампа).
S-bearer - знаменосец (и прен.).
S time - местно време.

 

standardize|standardization

1. v, cтaндapтизиpaм, уeднaквявaм;
2. калибрирам.
standardization, n.

 

standaway|stand-away

1. а, амер: разперен (за пола и пр.).

 

standby|stand-by

1. v, присъствувам;
2. готов съм, стоя в състояние на готовност;
3. помагам, поддържам, защитавам.
II. а, запасен, резервен.
III. n, запас, надеждна опора.

 

standee

1. n, амер: правостоящ.

 

standfast

1. a, здрав, стабилен, надежден.
II. n, стабилно положение.

 

standin|stand-in

1. v, в добри отношения съм;
2. помагам, взимам участие в.
II. n, 1. благоприятно положение;
2. кино: дубльор.

 

standing

1. а, стоящ, прав, правостоящ;
2. изправен на крака;
3. спрял, установен, неподвижен;
4. неработещ;
5. стоящ, нетечащ (за вода).
II. n, 1. статус, (обществено) положение;
2. местоположение;
3. стаж, продължителност.
III. pres.p. от stand.
S jump - скок от място.
S menace - вечна заплаха.

 

standish

1. n, ост: мастилница, прибори за писане.

 

standoff|stand-off|stand-offish

1. v, отдръпвам се, държа се на разстояние от;
2. отбивам (атака);
3. мор: отдалечавам се от брега.
II. n, 1. сдържаност, хладност (на отношения);
2. сп: равен резултат.
III. a, хладен, сдържан (и stand-offish).

 

standpoint

1. n, гледище, становище.

 

standstill

1. n, спиране, застой;
2. прекъсване, бездействие.

 

standup|stand-up

1. v, ставам, изправям се;
2. оправдавам надеждите, оказвам се здрав.
S for - защитавам, отстоявам.
II. a, прав, изправен, стоящ.
S buffet - бюфет на крак.

 

stanhope

1. n, лека едноместна открита каляска.

 

staniel|stannel

1. n, зоол: ветрушка, керкенез (Falco tinnunculus).

 

stannary

1. n, калаена мина;
2. район, където се добива калай.

 

stannic

1. a, хим: калаен.

 

stanza

1. n, строфа, станса.

 

staple

1. n, скоба (U - образна);
2. насрещник (дупка в рамката на врата, в която влиза езичето на бравата);
3. гнездо на болт.
II. v, слагам скоба на, заскобвам.
III. n, 1. главен/основен продукт на даден район;
2. основен предмет на търговия, главна тема на разговор;
3. суровина.
IV. а, важен, главен, основен.
S diet - основна храна.
V. v, текст: сортирам (вълна и пр.) по качество, класифицирам качеството на влакната.

 

stapler

1. n, текст: сортировач/окачествител на влакна;
2. скоба за защипване на листове, спирала за подвързване.

 

star

1. n, звезда;
2. звезда (кино, значка и пр. преносни значения);
3. печ: звездичка;
4. съдба, орис.
II. v, (-rr-) 1. украсявам/осейвам със звезди;
2. отбелязвам със звездичка;
3. играя главна роля.
III. a, 1. звезден;
2. прен: водещ, изтъкнат.
shooting S - падаща звезда.
to thank one's S - благодаря на съдбата.
S turn - коронен номер.

 

starboard

1. n, мор: десен борд на кораб/самолет.
II. v, обръщам кормилото надясно.
III. a, лежащ вдясно, към десния борд.

 

starch|starchy

1. n, скорбяла, нишесте;
2. кола (за колосване);
З. прен: скованост, официалност.
II. v, колосвам.
starchy, a.

 

starcrossed|star-crossed

1. a, ост: злочест, клет.

 

stardom

1. n, театр. кино: положение/ранг на звезда;
2. събир: звездите (на киното).

 

stare

1. v, гледам втренчено/вторачено, вглеждам се, заглеждам се.
II. n, втренчен/вторачен поглед, опулени/ококорени очи.

 

starfish

1. n, зоол: морска звезда (Asteroidea).

 

stargazer|star-gazer|star-gazing

1. n, астролог, зведоброец;
2. шег: астроном;
3. идеалист, мечтател.
star-gazing, v.

 

staring

1. а, широко отворен, опулен, ококорен (за очи);
2. втренчен, вторачен (за поглед);
3. ярък, крещящ, биещ на очи.
II. pres.p. от stare.

 

stark

1. а, скован, вкочанен (за труп);
2. пълен, абсолютен.
II. adv, напълно, изцяло, съвършено.

 

starknaked|stark-naked

1. a, чисто гол.

 

starless

1. а, беззвезден.

 

starlet

1. n, звездица, звездичка;
2. кино: млада/обещаваща актриса, бъдеща звезда.

 

starling

1. n, зоол: скорец (Sturnus);
2. мор: вълнорез.

 

starlit|starlight

1. a, осветен/огрян от звезди.
starlight, n.

 

starred

1. а, обсипан/осеян със звезди;
2. украсен/маркиран със звезди;
3. повлиян от звездите.

 

starry

1. a, звезден;
2. звездообразен;
3. ярък/сияещ като звезда, светнал, грейнал.

 

starshell|star-shell

1. n, воен: осветителен снаряд.

 

starspangled|star-spangled

1. a, обсипан/осеян със звезди.
the S banner - националното знаме на САЩ.

 

start

1. v, започвам, захващам се за;
2. тръгвам, отправям се (на път);
3. откривам, учредявам;
4. пускам (машина), стартирам (и сп.);
5. трепвам, сепвам се, стряскам се;
6. лов: вдигам (дивеч);
7. разхлабвам се, разшивам се.
II. n, 1. старт, начало;
2. тръгване, пускане в действие;
3. трепване, сепване, стряскане;
4. предимство.
to get the S of smb. - получавам преимущество пред.
he gave me a S ot 10 m. - той ми даде преднина от 10 м.
by fits and Ss - неравномерно, на тласъци.
S out - 1. разг: готвя се, възнамерявам да; 2. тръгвам на път.
S up - 1. скачам, хвърлям се; 2. изскачам, появявам се;
3. пускам (машина).
to S with - преди всичко.

 

starter

1. n, стартер, човек който дава сигнал за стартиране;
2. състезател, явил се на старта;
3. тех: стартер (на автомобил), пусково устройство.

 

starting

1. n, стартиране.
II. pres.p. от start.
S gate/post - сп: бариера/стълб на старта (в хиподрум и пр.)/
S handle - манивела, ръчка за задвижване на мотор.
S-point - отправна точка, изходен пункт.

 

startle

1. v, сепвам (се), стряскам (се);
2. изплашвам, разтревожвам;
3. шокирам.
II. n, шок, уплаха.

 

startler

1. n, нещо изумително/сензационно.

 

startling

1. а, потресаващ, поразителен, изумителен;
2. плашещ, обезпокоителен.
II. pres.p. от startle.

 

starvation

1. n. глад, гладуване (и прен.);
2. умиране от глад, гладна смърт.

 

starve

1. v, умирам от глад;
2. гладувам (и прен.).
to S to death - уморявам от глад.

 

starveling

1. a, гладуващ, изнурен от глад;
2. прен: оскъден, недостатъчен.
II. n, изтощен от глад човек/животно.

 

starving

1. а, гладен, изгладнял, гладуващ.
II. pres.p. от starve.

 

starwort|stitchwort

1. n, бот: звездица (Stellaria).

 

stash

1. v, sl: скривам, скътвам, прибирам на сигурно място (и S away).
II. n, 1. амер. sl: скривалище, таен склад;
2. скрито съкровище.

 

stasis|stases

1. n, (pl. -ses) мед: спиране течението на кръвта (или други телесни течности);
2. забавяне, застой.

 

state

1. n, състояние, положение, условия;
2. строеж, структура;
3. ранг, положение в обществото;
4. великолепие, пищност.
II. а, 1. официален, тържествен;
2. параден, церемониален.
III. v, 1. излагам, изразявам;
2. заявявам, съобщавам;
3. мат: формулирам, изразявам с формули.
IV. n, 1. държава;
2. щат.
V. а, 1. държавен;
2. щатски.
S Department - Външното министерство на САЩ.

 

stateaided|state-aided

1. a, субсидиран от държавата.

 

statecouncil|state-council

1. n, държавен съвет.

 

stated

1. a, определен, установен, редовен;
2. регулярен, фиксиран (интервал);
3. изразен, изложен;
4. формулиран.
II. p.p. от state.

 

stately

1. а, величествен, величав, великолепен;
2. блестящ, тържествен;
3. достоен, изпълнен с достойнство.

 

statement

1. n, излагане, изразяване, изложение;
2. официално изложение/бюлетин, финансов отчет;
3. формулировка, излагане.

 

stateroom|state-room

1. n, приемна зала;
2. самостоятелна кабина (на кораб);
3. амер: купе.

 

statesman|statesmen

1. n, (pl. -men) опитен държавник;
2. далновиден/прозорлив политически деец;
3. диал: дребен земевладелец в Северна Англия.

 

statesmanship|statecraft|stateliness

1. n, изкуството да се управлява държавата.

 

static|statical

1. a, статичен, неподвижен;
2. пасивен;
3. неизменен, постоянен.

 

statics

1. n, (pl. с гл. в sing.) статика;
2. рад. телев: атмосферни смущения от статично електричество.

 

station

1. n, място, позиция, пункт;
2. пост, станция;
3. rapa, спирка;
4. геодезична точка;
5. биол: ареал.
II. v, 1. поставям на определено място;
2. помещавам, настанявам;
3. разполагам (се).

 

stationary

1. а, стационарен, неподвижен, стоящ на едно място;
2. постоянен, неизменен.
S warfare - позиционна война.

 

stationer

1. n, книжар, търговец на канцеларски принадлежности.

 

stationery

1. n, канцеларски материали/принадлежности;
2. книжарница.

 

stationhouse|station-house

1. n, полицейски участък.

 

stationmaster|station-master

1. n, началник-гара.

 

stationwagon|station-wagon

1. n, амер: голям автомобил, пикап, комби.

 

statism

1. n, (теория на) държавно планиране и контрол.

 

statist|statistician

1. n, статистик (и statistician);
2. привърженик на държавното планиране.

 

statistic|statistical

1. a, статистически.
II. n, статистически факт/пункт.

 

statistics

1. n, (pl. с гл. в sing.) статистика;
2. статистически данни.
vital S - 1. статистически данни за ражданията и умиранията;
2. разг: обиколка на бюст, ханш и талия за жените.

 

statuary

1. n, скулптура, ваятелство;
2. скулптор.
II. а, 1. скулптурен, ваятелски;
2. подходящ за скулптурни работи (за материал).
S marble - висококачествeн мрамор, подходящ за скулптури.

 

statue

1. n, скулптура, статуя.

 

statuesque

1. a, подобен на статуя, като изваян, неподвижен, величествен.

 

statuette

1. n, статуйка, статуетка.

 

stature

1. n, ръст, височина, бой.
above average S - над средния ръст.

 

status

1. n, (обществено) положение, ранг, чин;
2. състояние на нещата;
3. юр: установено със закон отношение между юридически субекти.
S quo - лат: статукво.

 

statute

1. n, статут, закон, законодателен акт;
2. постановление;
3. устав, правилник.
S-book - сборник от закони, кодекс.
S law - писан закон (антоним на common law).

 

statutory

1. а, изискван от закона, установен със закон.

 

staunch

1. а, верен, предан, лоялен;
2. твърд, непоколебим;
3. водонепроницаем.
II. v, = stanch.

 

stave

1. n, дъга на бъчва;
2. стъпало нa подвижна стълба;
3. строфа.
II. v, (staved, stove) слагам дъги на бъчва.
S in - пробивам (бъчва, лодка).
S off - предотвратявам/отлагам бедствие.

 

staverhyme|stave-rhyme

1. n, лит: алитерация.

 

stay

1. v, стоя, оставам;
2. задържам, сдържам;
3. живея в, отсядам (at), гостувам на (with);
4. разг: издържам, понасям, не се уморявам;
5. укрепвам, придавам издръжливост (на конструкция);
6. стягам в корсет;
7. повел: чакай! не бързай!
II. n, 1. престой, прекарване, пребиваване;
2. спиране, отсядане;
3. издръжливост;
4. юр: отсрочка, спиране на дело.
III. n, 1. банел;
2. pl: корсет (и pair of Ss);
З. прен: опора, подкрепа.
IV. n, мор: щаг.
to be in Ss - лавирам (за кораб).
S-at-home - домосед, домошар.
come to S - установявам се, ставам обичаен, вкоренявам се.
S away - не се явявам.
S in - не излизам, оставам си в къщи.
S on - продължавам.
S up - оставам буден, не си лягам.

 

staybolt|stay-bolt

1. n, тех: анкерен болт.

 

stayer

1. n, издръжлив човек/животно;
2. сп: бегач на дълги разстояния, стайер.

 

staying

1. a, спиращ, задържащ (се);
2. неотслабващ, оставащ постоянен.
II. pres.p. от stay.
S power - издръжливост, жилавост.

 

staysail

1. n, мор: стаксел.

 

stead

in smb's S, in S of smb. - вместо някого.
to stand s.o. in good S - правя услуга, полезен съм на.

 

steadfast

1. а, неподвижен, прикован;
2. постоянен, твърд, устойчив.
S gaze - втренчен поглед.

 

steadily

1. adv, постоянно, неотклонно.

 

steading

1. n, диал: ферма, чифлик (c постройките).

 

steady

1. а, устойчив, стабилен;
2. равномерен, равен;
3. постоянен, неизменен, неотклонен;
4. верен, твърд, непоколебим;
5. сериозен, уравновесен, надежден.
II. v, 1. крепя (се), закрепвам (се);
2. уравновесявам (сe);
3. улягам.
III. n, разг: постоянен приятел/приятелка.
IV. int, внимавай!

 

steadygoing|steady-going

1. a, спокоен, улегнал, уравновесен.

 

steak

1. n, бифтек, дебело парче месо/риба за печене на скара.

 

steal|stolen

1. v, (stole, stolen) крада, открадвам;
2. правя нещо крадешком;
3. прокрадвам се (up);
4. постепенно завладявам, обземам (за чувство, идея).
II. n, 1. амер. разг: кражба;
2. разг: открадната вещ.
S away - 1. изплъзвам се незабелязано;
2. завладявам, овладявам.
S by - прокрадвам се покрай.

 

stealth

1. n, by S - крадешком, мълчешката, тихомълком.

 

stealthy|stealthily

1. а, потаен, скрит, прикрит;
2. тих, безшумен, предпазлив;
3. плах, боязлив.
stealthily, adv.

 

steam

1. n, пара;
2. изпарение;
3. прен. разг: енергия, сила, ентусиазъм.
II. v, 1. изпускам пара;
2. издигам се във вид на пара;
3. движа се с пара;
4. запарвам, готвя на пара.
III. a, парен, на пара.
S away - изпарявам, изкипявам.
S train - влак с парен локомотив.

 

steamboiler|steam-boiler

1. n, парен котел.

 

steamengine|steam-engine

1. n, парна машина;
2. парен двигател.

 

steamer|steamboat

1. n, параход;
2. съд за готвене на пара.

 

steamgauge|steam-gauge

1. n, манометър.

 

steamheating|steam-heating

1. n, парно отопление.

 

steamroller|steam-roller

1. n, парен валяк;
2. прен: съкрушителна сила.
II v, набивам/отъпквам с валяк.

 

steamtight|steam-tight

1. a, непропускащ пара, пароупорен.

 

steamy

1. а, парен, парообразен;
2. запотен (за прозорец);
З. врящ, изпаряващ се, наситен с пара.

 

steatite

1. n, минер: стеатит (вид талк, сапунен камък).

 

steed

1. n, поет. шег: кон.

 

steel

1. n, стомана;
2. меч, шпага;
3. точило;
4. огниво.
II. v, 1. покривам/обточвам със стомана;
2. закалявам;
3. ожесточавам (се), втвърдявам (се).
grip of S - желязна хватка;
S blue - синкаво/сив, стоманен цвят.
S guitar - хавайска китара.
S engraving - гравюра върху стомана.
S wool - стоманена вълна (за изтърквaне, полирaне).

 

steelclad|steel-clad|steel-plated

1. n, брониран (със стоманена броня).

 

steelwork

1. n, събир: стоманени изделия;
2. стоманена конструкция;
3. pl: стоманолеярен завод.

 

steely

1. а, твърд като стомана;
2. твърд, непреклонен, суров.

 

steelyard

1. n, ръчен кантар с топуз.

 

steening|steen

1. n, каменна облицовка на кладенец.
steen, v.

 

steep

1. a, стръмен;
2. бърз, внезапен;
З. рaзг: прекален, преувеличен, неправдоподобен.
II. n, стръмнина, стръмен скат, урва.
III. v, 1. топя, топвам, потапям;
2. мокря, намокрям;
3. кисна, накисвам.
IV. n, 1. натопяване, накисване;
2. течност, в която се накисва.

 

steepen

1. v, правя/ставам (по-)стръмен.

 

steeple

1. n, шпил, шпиц, островърха кула;
2. камбанария.

 

steeplechase

1. n, вид конно надбягване с препятствия.

 

steer

1. v, управлявам, насочвам, направлявам;
2. карам (кола, кораб), рулирам.
II. n, 1. младо кастрирано добиче;
2. амер. sl: намек, подсказване.
S for - отправям се към.
S clear of - страня от, избягвам.

 

steerage

1. n, управляване, направляване;
2. мор: сила нa руля, влияние на руля върху хода на кораба;
3. мор: задна палуба, третокласни места за пасажерина задната палуба.
S-way - мор: разстояниeто необходимо за завиване на кораба.

 

steering

1. n, управление, направляване с кормило.
II. pres.p. от steer.
S-column/post - кормилен вал.
S committee - управителен съвет, ръководство.
S gear - кормилен/рулеви механизъм.
S-wheel - кормило, волан, щурвал.

 

steersman|sreersmen

1. n, (pl. -men) кормчия, рулеви.

 

stein

1. n, (нем.) керамична халба (за бира и пр.).

 

stele|stelae

1. n, (pl. -lae) възпоменателна плоча/стълб с надпис;
2. ист: дръжка на копие.

 

stellar

1. a, звезден;
2. амер: главен (за роля и пр.).

 

stellate|stellated

1. a, звездовиден;
2. бот: във формата на венче.

 

stem

1. n, стебло, стрък, ствол;
2. дръжка (на плод, цвете, листо, инструмент);
3. столче на чаша;
4. грозд банани;
5. грам: основа;
6. мор: нос, форщевен;
7. тех: стъбло, стержен;
8. печ: вертикален щрих върху буква.
II. v, (-mm-) 1. заприщвам, преграждам;
2. съпротивлявам се, вървя срещу течението;
3. сп: спирам със ски.
III. v, 1. проследявам произхода/развитието на;
2. произхождам, водя началото си от (from, out of).
from S to stern - мор: на целия кораб.

 

stemma|stemmata

1. n, (pl. -mata) родословие, родословно дърво.

 

stemmed

1. а, с изчистени дръжки (за плодове).
II. p.p. от stem.

 

stemplough|stem-plough

1. n, ски: снежно рало, завой с "рало".

 

stench

1. n, воня, зловоние, смрад.

 

stencil

1. n, шаблон (и S-plate);
2. шарка/надпис, направен с шаблон.
II. v, украсявам с шарка, нанасям шарка с шаблон.

 

stenography|stenographer|stenographic|steno

1. n, стенография.
stenographer, doer.
stenographic,a.
steno,
разг. съкр.

 

stentorian

1. а, гръмлив, гръмовен (за глас).

 

step

1. n, стъпка, крачка;
2. шум/следа от стъпки;
3. походка;
4. мярка, постъпка;
5. стъпало, праг;
6. тех: ход, стъпка (на резба).
II. v, (-pp-) 1. стъпвам, ходя, крача;
2. измервам с крачки (out);
3. елек: трансформирам (ток);
S aside/back - отстъпвам, давам път на.
S down - слизам (от кола);
S in - влизам, качвам се (в кола);
S up - 1. приближавам се; 2. амер: увеличавам, ускорявам (се).
S on it - мърдай! побързай!
to be in S - съответствувам, в крак съм.
to take Ss - взимам мерки.
S-ladder - подвижна сгъваема стълба.

 

stepbrother

1. n, доведен/заварен брат.

 

stepchild

1. n, доведено/заварено дете.

 

stepdaughter

1. n, доведена/заварена дъщеря.

 

stepfather

1. n, втори баща.

 

stepins|step-ins

1. n, pl. разг: лесни за обличане дрехи/обувки, които не се закопчават/връзват.

 

stepmother

1. n, мащеха;
2. груба/небрежна майка (и прен.).

 

stepney

1. n, резервно колело на автомобил.

 

steppe

1. n, (рус.) степ.

 

steppedup|stepped-up

1. а, засилен, ускорен, повишен.

 

stepsister

1. n, доведена/заварена сестра.

 

stepson

1. n, доведен/заварен син.

 

stereo

1. a, (гр.) пространствен.
II. n, разг. съкр. от stereophonic, stereoscope и пр.

 

stereotype

1. n, печ: стереотипeн печат;
2. прен: навик, стереотип.
II. attr, стереотипен.
III. v, 1. стереотипирам, печатам със стереотип;
2. правя постоянен, шаблонен.

 

sterile

1. а, безплоден, ялов;
2. прен: безрезултатен;
3. мед: стерилен, стерилизиран.

 

sterility

1. n, безплодност, яловост;
2. стерилност.

 

sterilize|sterilization

1. v, стерилизирам, обеззаразявам;
2. правя безплоден/стерилен.
sterilization, n.

 

sterlet

1. n, зоол: чига (Acipenser ruthenus).

 

sterling

1. a, пълноценен, истински, чист (за злато и сребрo, монети);
2. солиден, надежден.
II. n, английски пари, лира стерлинг, английска лира.

 

stern

1. а, строг, cypoв;
2. неумолим, неотстъпчив, непреклонен.
II. n, 1. мор: кърма, задната част на кораб;
2. разг: задник (на животно).
III. attr, заден, кърмов.

 

sternfaced|stern-faced

1. a, със строго/сурово изражение на лицето, намръщен.

 

sternfast|stern-fast

1. n, въже/верига за връзване на кораб откъм кърмата.

 

sternpost|stern-post

1. n, мор: ахтерщевен.

 

sternum|sterna

1. n, (pl. -na) анат: гръдна кост.

 

sternutation

1. n, мед. шег: кихане, кихавица.

 

sternutatory|sternutative

1. a, мед: предизвикващ кихане.

 

sternward

1. adv, мор: назад, към кърмата.

 

sternway|stern-way

1. n, мор: заден ход (на кораб).

 

sternwheeler|stern-wheeler

1. n, параход с едно голямо гребно колело отзад.

 

stertorous

1. а, хрипкав, придружен с хъркане, затруднен (за дишане).

 

stetson

1. n, мъжка висока широкопола шапка.

 

stevedore

1. n, докер.
II. v, работя като докер.

 

stevengraph

1. n, изтъкана от коприна картина.

 

stew

1. v, варя, сварявам, задушавам (ядене и пр.);
2. вря, къкря;
3. потя се, изнемогвам от жега.
II. n, 1. варено, задушено, яхния;
2. разг: вълнение, безпокойство.
Irish S - овнешка яхния.
III. n, (обикн. рl.) ост: публичен дом, вертеп.
IV. n, рибарник, развъдник за риба/стриди.
S-pan/pot - тенджера с капак (за задушаване).

 

steward|stewardess

1. n, управител, иконом;
2. разпоредител (в кино и пр.);
3. стюард, сервитьор в кораб, самолет и пр.
stewardess, ж.р.

 

stewed

1. a, готв: задушен.
S fruit - компот.

 

stick|stuck

1. n, пръчка, палка, жезъл;
2. съчка, клонче;
3. клечка, стрък(че);
4. калъп (сапун), плочка (шоколад);
5. разг: глупав, нерешителен човек;
6. мор. разг: мачта;
7. воен: бомбена серия, бомбен килим.
II. v, (stuck) 1. бода, бодвам, набождам;
2. ръгам, пъхам;
3. коля, заколвам;
4. стърча, изпъквам (out, up);
5. прилепвам, лепя (се);
6. забивам се;
7. придържам се (to - към), оставам верен (на), упорствувам (в);
8. засядам, заяждам;
9. търг: залежавам (стока).
S it (out) - разг: търпя, издържам.
S at - 1. постоянствувам, продължавам упорито;
2. колебая се, спирам се пред.
S out for - настоявам за.
S up for - защищавам, поддържам.
S up to - не се подчинявам, оказвам съпротива.
to S a stamp (on) - залепвам марка (на).
to S in one's throat - присяда ми.
S-in-the-mud - бавен, инертен, неамбициозен, изостанал човек.

 

sticker

1. n, шип, бодил;
2. лепенка, стикер, обява, афиш (залепвана);
3. упорит/неуморим човек;
4. гост, който се застоява;
5. стачник.

 

sticking

1. a, леплив, залепващ.
S-place - тех: място/момент на засечка (и прен.).
S plaster - лейкопласт, пластир.

 

stickjaw

1. n, разг: лепкав дъвчащ бонбон, карамел.

 

stickle

1. v, възразявам, споря упорито;
2. съмнявам се.

 

stickleback

1. n, бодливка, къдринка (риба) (Gasterosteidae).

 

stickler

1. n, силен привържник, защитник (for).

 

stickpin

1. n, амер: игла за вратовръзка.

 

stickup|stick-up

1. n, sl: бандитско нападение, обир, кражба;
2. разг: твърда/висока яка.

 

sticky

1. а, лепкав, леплив;
2. нерешителен;
3. придирчив, нетърпящ.
to be S - лепна (with - от).
S end - катастрофа, неприятност.

 

stiff

1. а, твърд, корав, нееластичен;
2. плътен, гъст;
3. колосан;
4. вдървен, вкочанясал;
5. непоколебим, непреклонен;
6. натегнат, принуден;
7. силен (вятър, питие), висок (цени);
8. прекален (изисквания), строг (наказание).
II. n, sl: 1. книжни пари;
2. труп;
3. (big S) - непоправим/безнадежден човек.
III. adv, крайно, до изнемогване, до смърт.
I was scared S - уплаших се до смърт.
as S as a poker - глътнал бастун.

 

stiffen

1. v, втвърдявам се, вкоравявам се;
2. вдървявам се, вкочанясвам се;
3. сгъстявам се;
4. колосвам.

 

stiffnecked|stiff-necked

1. a, упорит, твърдоглав, инат;
2. високомерен.

 

stiffness

1. n, скованост, вдървеност;
2. надменност, високомерие.

 

stifle

1. v, душа, задушавам (се) (от горещина, пушек и пр.);
2. задъхвам се;
3. гася (огън), потушавам, подавям (прозявка).
II. n, колянна става на кон, куче и пр. (и S-joint).

 

stifling

1. а, задушен, задушлив;
2. горещ, душен.
II. pres.p. от stifle.

 

stigma|stigmata

1. n, (pl. -mas, -mata) позор, петно;
2. ист: дамга (клеймосване на престъпник);
3. зоол: трахея на насекомо;
4. бот: част от семенната кутийка (вж. също pistil).

 

stigmatize

1. v, опетнявам, позоря, опозорявам;
2. клеймя, дамгосвам.

 

stile

1. n, преход, пасарелка;
2. стъпала/прегради, през които могат да преминават хора, но не и животни;
3. въртяща се врата.

 

stiletto

1. n, (pl. -os, -oes) малка кама, стилет.
S heels - високи тънки дамски токчета.

 

still

1. a, тих, мирен, спокоен;
2. неподвижен, застоял;
3. безшумен.
II. аdv, 1. още, все още;
2. все пак, въпреки това.
II. n, 1. поет: пълна тишина, мълчание, безмълвие;
2. кино: (отделен) кадър, диапозитив.
IV. v, 1. успокоявам (се), усмирявам (се), утолявам (глад);
2. укротявам се, утихвам.
V. n, 1. дестилатор, казан за варене на ракия и пр.;
2. спиртоварна.
VI. v, дестилирам, варя ракия и пр.
S life - изк: натюрморт.

 

stillage

1. n, дъска, рамка за изцеждане/сушенe на дрехи.

 

stillbirth|still-birth

1. n, раждане на мъртво дете, мъртво раждане.

 

stillborn|still-born

1. a, мъртвороден (за дете);
2. прен: безуспешен.

 

stillness

1. n, тишина, спокойствие.

 

stillroom|still-room

1. n, помещение за дестилиране на ракия;
2. килер (за консерви).

 

stilly

1. adv, тихо, спокойно, безшумно.

 

stilt

1. n, (обикн. pl.) кокили;
2. pl. прен: дълги крака;
3. зоол: вид газеща птица (Cladorhynchus leucocephalus или Himantopus mexicanus).
to walk on Ss - ходя на кокили.

 

stilted

1. a, надут, бомбастичен;
2. неестествен, скован;
3. ходещ на кокили.

 

stimulant

1. а, възбуждащ, стимулиращ.
II. n, 1. възбудително средство/лекарство;
2. спиртна напитка;
3. стимул.

 

stimulate|stimulation

1. v, подбуждам, подтиквам, стимулирам;
2. насъсквам, провокирам.
stimulation, n.

 

stimulus|stimuli

1. n, (pl. -li) подтик, подбуда, стимул;
2. влияние;
3. подбудител.

 

sting|stung

1. v, (stung) жиля, ужилвам;
2. парвам, опарвам (за коприва);
3. причинявам/чувствувам остра болка;
4. уязвявам, терзая.
5. разг: ужилвам (излъгвам с пари).
II. n, 1. жило;
2. ужилване, опарване (от коприва и пр.);
3. остра болка;
4. разг: злобна, хаплива шега.

 

stinger

1. n, жило;
2. жилещо насекомо;
3. силен/причиняващ болка удар;
4. разг: хаплива забележка;
5. разг: уиски със сода.

 

stinging

1. а, жилещ, парещ;
2. причиняващ силна болка.
II. pres.p. от sting.
S words - хапливи думи.
S-nettle - бот: обикновена коприва (Urtica).

 

stingless

1. а, зоол: без жило (и прен.).

 

stingo

1. n, ост. sl: силна бира.

 

stingray|sting-ray

1. n, зоол: вид скатова риба (тропическа плоска риба с отровни шипове на опащката, сем. Dasyatidae).

 

stingwinkle|sting-winkle

1. n, зоол: мида, която пробива дупки в черупките на други миди и охлюви.

 

stingy

1. а, скъпернически, стиснат, свидлив;
2. оскъден, недостатъчен.

 

stink|stank|stunk

1. v, (stank, stunk) воня, смърдя;
2. разг: отблъскващ/противен съм;
3. sl: помирисвам, познавам по миризмата.
II. n, 1. воня, зловоние, смрад;
2. sl. pl: химия.
to raise/kick up a S - критикувам, оплаквам се.

 

stinkard

1. n, вонящ/смрадлив човек;
2. прен: мръсник, подлец;
3. зоол: смрадливка (сем. Pentatomidae).

 

stinkball|stink-ball|stink-bomb

1. n, разг. воен: ръчна химическа граната.

 

stinker

1. n, = stinkard;
2. sl: гад, гадина (и прен.);
3. sl: нещо лошо/долнокачествено.

 

stinking

1. а, вонящ, зловонен, смрадлив;
2. прен: противен, гаден, отвратителен.
II. pres.p. от stink.

 

stinkwood

1. n, бот: южноафр. дърво с неприятна миризма, африкански орех (Ocotea bullata).

 

stint

1. v, скъпя се, свиди ми се, неохотно давам;
2. ограничавам, орязвам.
II. n, 1. ограничаване, ограничение;
2. граница, предел.
without S - неограничено, без да се скъпиш.

 

stipe

1. n, бот: дръжка, стебло (на гъба).

 

stipend

1. n, стипендия, периодично изплащане на помощ;
2. парично възнаграждение (особ. на свещеник).

 

stipendiary

1. а, платен, на заплата/възнаграждение.
II. n, 1. стипендиант;
2. длъжностно лице на държавна заплата.

 

stipple

1. v+n, гравирам/рисувам с точици, вместо с линии;
2. нанасям/прекарвам пунктир.

 

stipulate|stipulation

1. v, уговарям, договарям;
2. обуславям, поставям като условие.
stipulation, n.

 

stipule

1. n, бот: прилистник.

 

stir

1. v, (-rr-) движа (се), раздвижвам (се);
2. мърдам (се), помръдвам (се);
3. бъркам, мешам, размесвам;
4. вълнувам, възбуждам (и с up).
II. n, 1. движение, отместване;
2. бъркане, размесване;
3. суетня, суматоха.
III. n, sl: затвор, дранголник, пандиз.
to create a S - правя сензация.
to make a S - възбуждам всеобщ интерес.

 

stirabout|stir-about

1. n, овесена/царевична каша;
2. суматоха, суетня.

 

stirk

1. n, биче, юница, теле (във втората си година).

 

stirless

1. а, спокоен, неподвижен.

 

stirps

1. n, pl: клон на рода, линия на наследство;
2. юр: родоначалник.

 

stirrer

1. n, тех: бъркалка, машина/уред за разбъркване.
S-up - виновник, подстрекател (of).

 

stirring

1. n, разбъркване, размесване.
II. a, 1. деен, активен;
2. вълнуващ.
III. pres.p. от stir.

 

stirrup

1. n, стреме;
2. мор: въже с халка;
З. тех: скоба, халка, бигла.
S-leather - ремък на стреме.
S-pump - ръчна/портативна (противопожарна) помпа за вода.

 

stirrupcup|stirrup-cup

1. n, ост: чаша вино на тръгване/за изпроводяк (която се е пиела вече на седлото).

 

stitch

1. n, шев, бод;
2. бримка (при плетене);
3. разг: малко количество;
4. разг: остра болка, пронизване.
II. v, шия, бродирам.
long S - едър бод.
to put Ses in - зашивам (рана и пр.).
to S up - 1. зашивам, закърпвам; 2. печ: подшивам.

 

stitchery

1. n, шев, бродерия, ръкоделие.

 

stithy

1. n, ост. поет: ковачница;
2. наковалня.

 

stiver

1. n, петак, петаче, най-дребната монета.
not to have a S - нямам пукната пара.

 

stoat

1. n, зоол: сибирска белка/хермелин (Mustela erminea), с лятната си кафява козина.

 

stock

1. n, пън, дънер (и прен.);
2. (главен) ствол, стъбло на дърво;
3. подпора, приклад;
4. род, семейство;
5. група домашни животни, животновъдна ферма, поголовие;
6. (автомобилен) парк, подвижен състав;
7. суровини;
8. ик: основен/акционерен капитал;
9. широка вратовръзка или шал;
10. карти: куп, нераздадената на играчите част от тестето;
11. pl. мор: стапел.
II. v, 1. снабдявам, оборудвам;
2. имам в наличност;
3. държа на склад.
III. а, 1. наличен, постоянно на разположение/на склад;
2. рутинен, по навик, шаблонен.
IV. n, 1. запас, складово количество;
2. инвентар;
3. асортимент (от стоки).
word S - речников запас.
in S - в наличност (за стоки), под ръка.
to take S - 1. инвертаризирам; 2. разглеждам/оценявам критично.
on the Ss - в подготовка, незавършен.
Ss and stones - 1. неодушевени предмети; 2. безчувстени хора.
S company - 1. акционерно дружество;
2. театр: постоянната трупа на един театър.
S exchange, S-market - фондова борса.
S-in-trade - 1. запас от стоки; 2. необходим инвентар, оборудване.
S phrase - изтъркана фраза, клише.
S shot - кино: (използуване на) кадър от филмотека.

 

stockade

1. n, укрепление/ограда от колове;
2. амер: затвор, каторга.
II. v, ограждам/укрепявам с (ограда от) колове.

 

stockbook|stock-book

1. n, търг: стокова книга.

 

stockbreeder|stock-breeder

1. n, скотовъд, животновъд.

 

stockbroker

1. n, борсов посредник/агент.

 

stockcar|stock-car

1. n, амер: товарен вагон за добитък;
2. вид състезателна кола.

 

stockdove

1. n, зоол: див гълъб, хралупар (Columba oenas).

 

stockfish

1. n, сушена/веяна без сол риба.

 

stockholder

1. n, ик: акционер.

 

stockinet

1. n, еластично трико;
2. еластичен бинт.

 

stocking

1. n, (дълъг) чорап.
II. pres.p. от stock.
S cap - плетена островърха шапка с пискюл/помпон.

 

stockish

1. а, безчувствен, дървен, непохватен.

 

stockjobber|stock-jobber

1. n, борсов спекулант;
2. амер: безскрупулен борсов агент.

 

stockkeeper

1. n, амер: овчар, говедар;
2. отговорник на склад.

 

stocklist|stock-list

1. n, борсов бюлетин.

 

stockman

1. n, (pl. -men, австрал.) работник в животновъдна ферма.

 

stockpile

1. n, запас, резерва (на стоки, материалu и пр.).
II. натрупвам, запасявам се, правя запаси.

 

stockroom|stock-room

1. n, склад, хранилище.

 

stockstill|stock-still|stone-still

1. a, много тих, безмълвен;
2. неподвижен, вкаменен.

 

stocktaking|stock-taking

1. n, инвентаризация;
2. проверка на пристигаща стока/доставка.


 

stockwhip|stock-whip

1. n, пастирски камшик.

 

stocky

1. а, як, здрав, нисък и набит.

 

stockyard

1. n, оградено място за добитък (особ. при кланица).

 

stodge

1. n, разг: тежка/засищаща храна;
2. прен: скучна работа, трудни уроци.
II. v, разг: тъпча, натъпквам (особ. с храна), пресищам.

 

stodgy

1. а, разг: тежък, засищащ, трудносмилаем (за храна);
2. неапетитен;
3. скучен, досаден.

 

stogy|stogie

1. n, тежка/груба обувка;
2. (дълга тънка евтина) пура.

 

stoichiometry

1. n, хим: стехиометрия.

 

stoke

1. v, поддържам, подклаждам (огън);
2. пълня (пещ) с гориво;
3. разг: хапвам набързо.
S up - поддържам, придавам сили.

 

stokehold

1. n, котелно помещение.

 

stoker

1. n, огняр.

 

stole

1. n, църк: епитрахил;
2. дълъг дамски шал.
II. v, past от steal.

 

stolid|stolidity

1. a, безстрастен, отпуснат;
2. вял, флегматичен, безжизнен.
stolidity, n.

 

stolon

1. n, бот: ластун (на ягода и пр.), ластар.

 

stomach

1. n, анат: стомах;
2. евф. за корем, търбух, шкембе;
3. прен: апетит, вкус за.
II. v, 1. ям с апетит, услажда ми се;
2. търпя, понасям, преглъщам.
proud/high S - високомерие.

 

stomacher

1. n, ист: корсаж на рокля, покриващ бюста и горната част на корема.

 

stomachic

1. а, стомашен;
2. храносмилателен;
З. възбуждащ апетита.

 

stomatology

1. n, стоматология.

 

stone

1. n, камък (и скъпоценен, и материал);
2. костилка, семка (на плод);
3. зърно град;
4. пул (на табла), жетон;
5. (pl. без изменение) стоун (мярка за тегло = 14 фунта = 6.34 кг.).
II. v, 1. замерям/пребивам с камъни;
2. облицовам с/строя от камък;
3. вадя костилките на.
III. а, направен от камък, каменен.
S Age - каменната ера, първобитния свят.
S-blind/deaf/dead - съвсем сляп/глух/мъртъв.
S-boiling - загряване на вода чрез поставяне на нажежени камъни.

 

stoneborer|stone-borer

1. n, зоол: вид мекотело (Lithophaga).

 

stonebroke|stone-broke|stony-broke

1. a, амер. sl: без петак, без пукната пара.

 

stonecast|stone-cast|stone's cast

1. n, един хвърлей разстояние.

 

stonechat

1. n, зоол: ливадарче (Saxicola torquata).

 

stonecoal|stone-coal

1. n, антрацит.

 

stonecrop

1. n, бот: тлъстига (Sedum acre).

 

stoned

1. a, с каменна настилка/паваж;
2. с изчистени костилки;
3. sl: под въздействието на наркотик.
II. p.p. от stone.

 

stonefence|stone-fence

1. n, амер. sl: смесена алкохолна напитка, особ. уиски с газирано.

 

stoneless

1. а, безкостилков (за плод).

 

stonepine|stone-pine

1. n, бот: италиански кедър, пиния (Pinus pinea).

 

stonepit|stone-pit

1. n, каменна кариера, каменоломна.

 

stonewall

1. v, полит: правя обструкции, протакам дебати.

 

stoneware

1. n, керамични изделия (особ. гледжосани).

 

stonework

1. n, каменна зидария;
2. каменоделство.

 

stonewort

1. n, бот: див магданоз;
2. вид сладководно водорасло (клас Charophyceae).

 

stonily

1. adv, хладно, със смразяващо безразличие.

 

stony

1. a, каменлив, каменист;
2. прен: хладен, безразличен, безучастен.
S stare - неподвижен/празен поглед.
S-hearted - коравосърдечен, безмилостен, жесток.

 

stooge

1. n, sl. театр: марионетка, актьор играещ подчинена роля;
2. посмешище;
3. подставено лице.
II. v, sl: 1. вървя по гайдата (for - на);
2. играя второстепенна роля;
3. съм/ставам за посмешище.

 

stook

1. n+v, диал: купа (сено).

 

stool

1. n, стол без облегалка, табуретка, скамейка;
2. пън/корен пускащ издънки.
II. v, 1. пускам издънки (зa корен, дънер);
2. мед: ходя по голяма нужда.
S-pigeon - 1. лов: миоре, мамец;
2. прен: провокатор, доносник.

 

stoop|stoep

1. v, навеждам се;
2. изгърбвам се, ходя приведен;
3. прен: унижавам се.
II. n, прегърбване, прегърбена стойка.
III. n, амер: малка покрита веранда пред къща, покрито преддверие (и stoep).

 

stooping

1. а, приведен, прегърбен.

 

stop

1. v, (-pp-) спирам (се);
2. прекратявам (се), свършвам (се);
3. гостувам/оставам за малко;
4. удържам (from - от);
5. преграждам, блокирам;
6. затварям, запушвам (се);
7. мор: закрепвам, застопорявам;
8. грам: поставям препинателни знаци.
II. n, 1. спиране, спирка, задръжка;
2. край, прекратяване;
3. пауза, прекъсване;
4. препинателен знак;
5. муз: клапа на духов инструмент;
6. тех: стопор, ограничител.
S-and-go - амер: 1. съпроводен с често спиране;
2. движение, контролирано от светофар.
full S - грам: точка.
S up - затъквам, запушвам (се).
S valve - тех: обратен клапан, спирателен вентил.

 

stopcock

1. n, спирателен/запорен кран.

 

stope

1. n, мин: добивен забой.

 

stopgap

1. n, тех: тапа, запушалка, пробка;
2. временен заместител, временна мярка.

 

stoplight|stop-light

1. n, червена светлина на светофар;
2. авт: стоп-светлини.

 

stopover|stop-over

1. n, амер: прекъсване на пътуване (с право да продължиш със същия билет);
2. престой;
3. sl: кратко пребиваване в затвора.

 

stoppage

1. n, спиране, прекратяване, преустановяване;
2. стачка, прекратяване на работа;
3. задръжка, удръжка;
4. тех: запушване.

 

stopper

1. n, тапа, запушалка;
2. тех: стопор, затварячка, зaпънка.
II. v, 1. запушвам, затапям;
2. мор: закрепвам въже със стопор.

 

stopping

1. a, бавен, пътнически.
II. n, 1. спиране, запушване;
2. пломба (на зъб).
III. pres.p. от stop.

 

stopple

1. n, тапа, запушалка;
2. восъчни и пр. запушалки за уши.
II. v, запушвам, затапям.

 

stopwatch|stop-watch

1. n, хронометър.

 

storage

1. n, складиране;
2. прибиране, съхранение;
3. натрупване, акумулиране;
4. склад, хранилище.
S battery - акумулаторна батерия, акумулатор.
S heater - акумулиращ електрически радиатор.
S reservoir - водохранилище.

 

storax

1. n, бот: тропическо дърво (Styrax officinalis), от кората на което се получава ароматна смола.

 

store

1. n, запас (и прен.);
2. изобилие;
3. pl: припаси, имущество (особ. на кораб);
4. склад;
5. амер: дюкян, магазин;
6. голямо количество от.
II. а, 1. амер: купен от магазин, купешки, готов (за дреха);
2. запасен, резервен.
III. v, 1. пълня с, трупам, натрупвам;
2. запасявам (се) с, складирам;
3. вмествам, побирам.
to set S by - придавам голямо значение на.
department S - универсален магазин.
in S - 1. на склад; 2. в готовност, който се готви.
self service S - магазин на самообслужване.

 

storecattle|store-cattle

1. n, добитък за угояване.

 

storeclothes|store-clothes

1. n, pl: готови дрехи, конфекция.

 

storehouse|store-house

1. n, склад, хранилище, хамбар.

 

storeroom|store-room

1. n, стая за провизии, килер;
2. воен: вещеви склад.

 

storeship|store-ship

1. n, воен: снабдителен кораб.

 

storey

1. n, eтаж, ниво.
the upper S - шег: ум, акъл, глава.

 

storied|storiated

1. а, легендарен;
2. известен от митове/предания;
3. изпълнен с исторически cцени/сюжети.

 

storiette

1. n, къс разказ/приказка.

 

stork

1. n, зоол: щъркел (и събир., сем. Ciconiidae).
S's bill - бот: вид мушкато (Pelargonium).

 

storm

1. n, буря;
2. мор: щорм, ураган;
3. воен: щурм.
II. v, 1. щурмувам, превземам с щурм;
2. бушувам, беснея;
3. нося се стремително, профучавам.
a S of rain - проливен дъжд.
a S of applause - взрив от аплодисменти.
a S of arrows - град от стрели.

 

stormbeaten|storm-beaten

1. a, блъскан/очукан от бури;
2. прен: препатил, с голям опит.

 

stormbird|storm-bird|storm-petrel|storm-finch

1. n, зooл: вид буревестник (Hydrobates pelagicus).

 

stormboat|storm-boat

1. n, мор: десантен катер.

 

stormlantern|storm-lantern

1. n, петролна лампа със защитен от вятъра фитил.

 

stormproof|storm-proof

1. a, неуязвим/защищаващ от бури;
2. непропускащ вятър.

 

stormtossed|storm-tossed

1. a, подмятан/тласкан от буря;
2. прен: претърпял много беди/вълнения.

 

stormtroops|storm-troops

1. n, pl: щурмови отряди;
2. (нем.) есесовски войски.

 

stormy

1. a, бурен, яростен (и прен.);
2. предвещаващ буря.

 

storting|storthing

1. n, стортинг, парламентът на Норвегия.

 

story

1. n, разказ, приказка;
2. история, предание, легенда;
3. сюжет, фабула;
4. разг: слух, лъжа, измислица.
II. n, = storey.

 

storybook|story-book

1. n, книга с разкази/приказки;
2. книга за децa.

 

stoup

1. n, голяма чаша, бокал;
2. съд за светена вода.

 

stout

1. а, як, здрав;
2. твърд, упорит;
3. издръжлив, траен;
4. смел, решителен;
5. дебел, пълен, тучен (за почва).
II. n, 1. дебел човек;
2. силна тъмна бира.

 

stouthearted|stout-hearted

1. a, смел, храбър;
2. решителен, упорит.

 

stoutish

1. a, възпълен, дебеличък.

 

stoutness

1. n, пълнота, корпулентност;
2. якост, издръжливост;
3. смелост, решителност.

 

stove

1. n, готварска/отоплителна печка;
2. сушилня, парник.
II. v, отглеждам (рaстения) в парник.
III. p.p. и past от stave.

 

stovepipe|stove-pipe

1. n, кюнец;
2. рaзг: цилиндър (шапка и S-pipe hat).

 

stow

1. v, прибирам, подреждам, слагам на място;
2. сгъвам (дрехи) и опаковам;
3. пълня, натоварвам;
4. sl: спирам, прекратявам.
to S goods in the hold - натоварвам стоки в трюма на кораба.
S it! - sl: мълчи! спри!
S away - 1. скривам; 2. пътувам без билет (на кораб).

 

stowage

1. n, нареждане, подреждане, складиране;
2. такса за натоварване/складиране, магазинаж.

 

strabismus|strabismic

1. n, мед: кривогледство, разногледство.
strabismic, a.

 

straddle

1. v, разкрачвам се, разтварям крака, седя/стоя с разкрачение крака;
2. разг: колебая се, водя двойствена политика;
3. воен: хващам целта във вилица.
II. n, 1. разкрачване, разкрач;
2. пол: колеблива, двойствена политика.

 

strafe

1. v, (нем.) sl: обстрелвам/бомбардирам жестоко;
2. наказвам строго.
II. n, sl: 1. тежка артилерийска бомбардировка/обстрел;
2. наказание.

 

straggle|straggler

1. v, движа се разпръснато/без ред;
2. изоставам, влача се;
3. раста единично (за дърво).
II. n, разпръсната/разпиляна група (хора или предмети).
straggler, doer.

 

straggling

1. а, разпръснат, разпилян;
2. откъслечен;
З. дълъг, провиснал (за дреха).
II. pres.p. от straggle.

 

straight

1. a, прав;
2. в права посока;
3. пряк, директен;
4. прям, честен, искрен.
II. n, 1. изправеност, право положение;
2. права/хоризoнтална линия/плоскост;
3. сп: финална права;
4. амер: истина, правилно твърдение.
III. adv, 1. право, направо, директно;
2. точно, правилно;
3. прямо, честно, открито;
4. веднага, незабавно.
S away - разг: веднага, на часа.
S out - напряко, направо.

 

straightaway

1. а, амер: бърз, незабавен;
2. прям, честен.

 

straightbred|straight-bred

1. a, чистокръвен, некръстосан (за порода).

 

straightcut|straight-cut

1. a, нарязан надлъжно на тънки ивици (за тютюн).

 

straightedge|straight-edge

1. n, дървена и пр. линия за чертане.

 

straighten

1. v, изправям (се), изпъвам (се) (и с up);
2. оправям (се), привеждам в порядък;
3. амер: поправям се (за престъпник).

 

straightforward

1. а, прям, откровен, честен;
2. открит, недвусмислен;
3. прост, разбираем.
II. adv, прямо, открито и т.н.

 

straightway

1. adv, ост: право, направо;
2. веднага, незабавно.

 

strain

1. v, опъвам, обтягам, разтягам;
2. изпъвам, напъвам (се);
3. напрягам (се), пресилвам (се);
4. превишавам (права), злоупотребявам;
5. процеждам (се), просмуквам (се), филтрирам (се);
6. тех: огъвам, деформирам.
II. n, 1. напрежение (и тех.);
2. опъване, обтягане, разтягане;
3. тех: деформация.
III. n, 1. вид, сорт, род, порода (животни);
2. наследствена черта/склонност;
3. биол: щам;
4. муз. поет: (обикн. pl.) - напев, мелодия.
the S of the harp - звуците на арфата.
S after - стремя се към, желая силно.
S off - отцеждам.

 

strained

1. а, опънат, обтегнат (и прен.);
2. разтегнат (напр. сухожилие);
3. тех: деформиран;
4. изцеден, филтруван.
II. p.p. от strain.
S relations - обтегнати отношения.

 

strainer

1. n, цедка, цедилка, гевгир;
2. натяжка, приспособление за опъване/натягане.

 

strait

1. а, ост: тесен, ограничен;
2. строг, взискателен;
З. амер: труден.
II. n, 1. геогр: (и рl.) пролив;
2. (обикн. pl.) затруднение, нужда, притеснение.

 

straiten

1. v, ограничавам, стеснявам, затруднявам;
2. стягам, затягам.

 

straitjacket|strait-jacket

1. n, усмирителна риза.

 

straitlaced|strait-laced

1. a, прен: строг, суров, пуритански, тесногръд.

 

stramonium

1. n, бот: татул (Datura);
2. фарм: страмоний (представлява сушени листа от татул).

 

strand

1. n, поет: бряг, крайбрежие.
II. v, изхвърлям на брега, засядам на пясък/плитчина.
III. n, 1. нишка, жичка (от въже);
2. шнур, връв;
З. кичур (коса);
4. наниз.
IV. v, 1. скъсвам (нишка);
2. усуквам (нишки, въже и пр.).

 

stranded

1. а, заседнал, изхвърлен на брега (за кораб);
2. прен: изпаднал в бeда (особ. парично);
3. усукан, увит.
II. p.p. от strand.

 

strange

1. а, чужд, непознат, неизвестен;
2. чуждестранен;
3. странен, чудат, удивителен;
4. непривичен, неизвестен.
to feel S - чувствам се неловко.

 

strangely

1. adv, странно, чудато, необичайно.

 

stranger

1. n, чужденец, странник, непознат;
2. чужд човек;
3. човек непознаващ нещо (to - страх, мъка и пр.).

 

strangle

1. v, удушавам, задушавам;
2. давя се, задушавам се, задъхвам се;
3. стискам (яка), сподавям.
II. n, pl. вет: катар.

 

stranglehold|strangle-hold

1. n, душене, задушаване;
2. прен: нещо, което задушава/стиска гърлото.

 

strangler

1. n, удушвач.

 

strangulate|strangulation

1. v, = strangle;
2. мед: притискам, пристягам (напр. кръвоносен съд).
strangulation, n.

 

strangury

1. n, мед: затруднено и болезнено уриниране.

 

strap

1. n, ремък, каиш;
2. каишка (и за часовник), ивица, лента;
3. воен: пагон;
4. разг. pl: бой с колан (и S-oil);
5. тех: закрепваща планка/скоба.
II. v, (-pp-) 1. връзвам/пристягaм с ремък, каишка и пр.
2. точа бръснач на каиш.
S work - арх: украса във форма на плетеници.

 

straphanger

1. n, разг: правостоящ пътник (в трамвай и пр.) държащ се за кожената дръжка;
2. разг: леко четиво (като за в трамвая).

 

strapless

1. а, без презрамки (за дреха).

 

strapontin

1. n, (фр.) подвижна/допълнителна седалка или стол (в театър, кола и пр.).

 

strappado

1. n, ист: (уред за) изтезание чрез вдигане и спускане.

 

strapper

1. n, едър човек, здравеняк;
2. разг: чудовищна лъжа.

 

strapping

1. а, разг: висок, едър;
2. мускулест, здрав.
II. n, 1. кожа за ремъци;
2. бой с колан;
З. мед: лейкопласт.

 

stratagem

1. n, (военна) хитрост;
2. хитрина, уловка, измама.

 

strategic|strategical

1. а, стратегически.

 

strategy|strategics

1. n, стратегия, оперативно изкуство.

 

strath

1. n, (шотл.) широка речна долина.

 

strathspey

1. n, вид бърз шотландски танц.

 

straticulate

1. а, геол: съставен от тънки пластове.

 

stratify|stratification

1. v, геол: напластявам (се), наслоявам (се).
stratification, n.

 

stratocracy

1. n, военно управление/диктатура.

 

stratum|strata

1. n, (pl. -ta) геол: пласт, слой;
2. обществен слой, прослойка.

 

stratus|strati

1. n, (pl. -ti) метеор: слоест облак.

 

straw

1. n, сламка, слама;
2. сламена шапка;
3. дреболия.
II. v, 1. застилам/покривам със слама;
2. пълня/натъпквам със слама.
III. a, 1. сламен;
2. жълтеникав, със цвят на слама (и S-coloured);
3. прен: съмнителен, ненадежден.
S-board - вид груб картон.
S flower - бот: вид безсмъртниче (Helichrysum bracteatum).
S wine - вид сладко десертно вино.

 

strawberry

1. n, бот: ягода (Fragaria).
II. attr, ягодов.
S mark - чeрвеникаво петно по кожата, белег oт рождение.
S tongue - мед: малиновочервен подут език.
S tree - бот: арбутус (Arbutus unedo).

 

strawy

1. а, сламен, като слама;
2. напълнен/покрит със слама.

 

stray

1. v, отдалечавам се, отделям се (from - от);
2. отклонявам cе;
3. заблуждавам се, обърквам пътя;
4. поет: блуждая, бродя.
II. n, 1. изгубено/заблудено животно;
2. безпризорно дете;
3. pl. рад: смущения, паразитни капацитети.
III. а, 1. изгубен, заблуден;
2. бездомен, безстопанствен;
3. случаен.
S bullet - заблуден куршум.
S thoughts - несвързани мисли.

 

strayed

1. а, заблуден, заблудил се, изгубен.

 

streak

1. n, рязка, черта, ивица;
2. драскотина;
3. черта на характера;
4. стъпало на подвижна стълба.
II. v, 1. нашарвам с линии/резки/жилки;
2. разг: пронасям се, проблясвам.
the Silver S - евф. за Ламанша.
a S of luck - период на удачи.

 

streaky|streaked

1. а, на резки/ивици, на тънки пластове;
2. непостоянен, изменчив;
3. sl: раздразнителен.
S bacon - шарена сланина.

 

stream

1. n, поток (и прен.);
2. река, ручей;
3. течение, струя;
4. поток, върволица.
II. v, 1. тека изобилно, струя, лея (се);
2. бликам, шуртя;
3. проливам, източвам;
4. развявам (се).

 

streamer

1. n, вимпел, дълго тясно знаме;
2. дълга лента, серпантина;
3. лозунг, транспарант;
4. амер: вестникарско заглавие на цялата ширина на страницата;
5. (табло за) бягащи новини;
6. лъч светлина в небето, лъч от северно сияние.

 

streamlet

1. n, рекичка, поточе, ручейче.

 

streamline

1. n, естествено течение на вода/ въздух;
2. аеродинамична форма;
3. ав: линия на обтичане, посока на въздушния поток;
4. воен: речен рубеж.
II. v, 1. придавам аеродинамична форма на;
2. амер: рационализирам (производство).

 

streamlined

1. а, обтекаем, аеродинамичен;
2. амер: опростен, рационализиран.

 

streamy

1. а, струящ, като поток;
2. изобилствуващ с потоци;
З. развяващ се.

 

street

1. n, улица.
II. attr, уличен.
S urchin - безпризорно дете, гаменче, гаврош.

 

streetcar|street-car

1. n, амер: трамвай.

 

streetdoor|street-door

1. n, главен/преден вход.

 

streetguide|street-guide

1. n, план (на улиците) на град.

 

streetwalker|street-walker

1. n, уличница, проститутка.

 

strength

1. n, сила, мощ, мощност;
2. здравина, устойчивост;
3. непристъпност;
4. воен: численост.
S of body - физическа сила.
S of materials - тех: съпромат.
on the S of - по силата на.

 

strengthen

1. v, засилвам (се), усилвам (се), заякчавам (сe).

 

strengthening

1. а, подсилващ, даващ сила.
II. pres.p. от strengthen.

 

strenuous

1. а, напрегнат, усилен, изморителен;
2. усърден, енергичен.

 

stress

1. n, натиск, напор;
2. напрежение, усилие;
3. ударение, акцент;
4. прен: значение;
5. псих: стрес.
II. v, 1. подчертавам, наблягам на;
2. слагам ударение/акцент на;
3. тех: подлагам на натиск/напрежение.

 

stressless

1. а, неударен (за сричка).

 

stretch

1. v, разтягам (се), разтеглям (се), обтягам (се);
2. натягам (се);
3. простирам се, продължавам до;
4. усилвам, увеличавам;
5. превишавам, преувеличавам;
6. sl: просвам, повалям (с удар).
II. n, 1. протягане, разтягане, удължаване;
2. oбтягане, натягане;
3. протежение, пространство;
4. сп: загрявка, гимнастика;
5. мор: разстоянието, преминато в един галс;
6. sl: срок на присъдата.
III. а, еластичен, от еластична материя, лесно разтягащ се.
at a S - на един път, без прекъсване.
to S point - излизам извън границите на позволеното.
S out - 1. протягам; 2. ускорявам крачка.
to S one's legs - разтъпквам се.

 

stretched

1. а, проснат, опнат, протегнат;
2. изтегнат, разтегнат.
II. p.p. от stretch.

 

stretcher

1. n, тех: разтегачка, уред за разширяване;
2. носилка;
3. мор: опора за краката на гребеца в лодка;
4. разг: лъжа, преувеличение;
5. разг. pl: разтегателни (найлонови) чорапи/клин.

 

stretchy

1. а, еластичен, разтегаем, разтеглив.

 

strew|strewn

1. v, (strewed, strewn) (раз)пръсвам, разхвърлям;
2. посипвам (с пясък, захар и пр.);
3. разстилам.

 

stria|striae

1. n, (pl. striae) анат. биол: ивица, полоса;
2. рязка, бразда.

 

striated

1. а, анат. биол: набразден, на ивици.

 

stricken

1. а, поразен, връхлетян (от болеcт и пр.);
2. пострадал, настигнат от бедствие;
3. болен, нетрудоспособен.
II. p.p. от strike.
S out - амер: зачеркнат.
awe-S - обхванат от ужас.

 

strickle

1. n, равнилка (при мерене на зърно);
2. брус, точило.

 

strict|strictly|strictness

1. a, строг, взискателен;
2. точен, определен;
3. недопускащ отклонения/изключения.
strictly, adv.
strictness, n.

 

stricture

1. n, (обикн. pl.) строга критика, порицание, осъждане;
2. мед: свиване на съдове.

 

stride|strode|stridden

1. v, (strode, stridden) крача;
2. прекрачвам (across, over).
II. n, (голяма) крачка, разкрач.
to make great Ss - постигам големи успехи.
get into one's S - хващам се за работа.

 

strident|stridency

1. а, остър, рязък, пронизващ (за звук и пр.).
stridency, n.

 

stridor

1. n, скърцащ/пронизващ звук;
2. мед: хрип, свистенe.

 

stridulate|stridulant|stridulation

1. v, цвърча, скърцам (за насекомо).
stridulant, a.
stridulation, n.

 

stridulous

1. а, рязък, пронизващ (за глас).

 

strife

1. n, спор, несъгласие, кавга;
2. борба, съперничество, конфликт.

 

strike|struck|stricken

1. v, (struck, stricken) удрям, бия;
2. бия (за часовник);
3. драсвам (кибрит), паля (огън);
4. тех: избивам, чеканя;
5. натъквам се, срещам случайно;
6. правя впечатление, идва ми на ум;
7. всявам (ужас), поразявам;
8. спускам (флаг), прибирам (платна);
9. сключвам (сделка);
10. засаждам (се), пускам корени;
11. прониквам, пронизвам (за светлина).
II. n, 1. геол: открито рудно находище;
2. разг: неочакван късмет.
III. n+v, 1. стачка, стачкуване;
2. бойкот.
S at - нападам, нанасям удар.
S down - сразявам, повалям.
S into - 1. пронизвам; 2. задълбочавам се; 3. вселявам (ужас).
S off - 1. отсичам (с меч); 2. зачерквам; 3. импровизирам.
S out - 1. измислям, изобретявам; 2. отправям се към.
S up - започвам, завръзвам (познанство), срещам случайно.
S-breaker - стачкоизменник.
S-pay/benefit - надници, плащани на стачкуващи работници от профсъюзите.
lucky S - късмет, щастлива находка.

 

striker

1. n, воен: ударник (на огнестрелно оръжие);
2. амер: ординарец;
3. мор: харпунер (при лов на китове).
II. n, стачник, стачкуващ.

 

striking

1. а, поразителен, забележителен, удивителен;
2. ударен, атакуващ;
3. удрящ.
II. pres.p. от strike.
S distance - достижимост, граница на поразяване.

 

string|strung

1. n, връв, канап, връзка, шнур;
2. тетива, струна;
3. pl: струнни музикални инструменти;
4. наниз, върволица;
5. амер. разг: условие, ограничение.
II. v, (strung) 1. връзвам, завързвам, привързвам;
2. слагам/натягам струни, тетива и пр.
3. нанизвам (гердан), окачвам (картина).
(to have) on a S - държа под контрол, използувам като марионетка.
first/second S - главен/запасен ресурс.
S along with - предан съм на, следвам.
S up - 1. разг: опъвам/ходя по нервите на;
2. разг: обесвам.
S bag - пазарска мрежа.
S base - муз: контрабас.
S bean - бот: зелен фасул.

 

stringboard|string-board

1. n, странична дъска на стълба.

 

stringed

1. а, струнен (за инструмент).
four S guitar - четириструнна китара.

 

stringency

1. n, строгост (на правила, разпоредби);
2. убедителност (на аргументи);
3. липса, недоимък.

 

stringendo

1. adv, муз: с ускоряващо се темпо.

 

stringent

1. а, строг (за правилник и пр.), формализиращ се;
2. неоспорим, задължителен;
3. убедителен (аргумент);
4. притеснен (финансово).

 

stringer|string-piece

1. n, акордьор;
2. тех: надлъжна греда, подпорна греда на мост (и string-piece).

 

stringiness

1. n, жилавост (на месо);
2. лепкавост.

 

stringy

1. a, жилав, жилест;
2. гъст, лепкав, точещ сe.

 

strip

1. v, (-pp-) обелвам, одирам, оголвам;
2. лишавам от, отнемам (собственост/ранг и пр.);
3. събличам;
4. разглобявам на части.
II. n, 1. ивица, полоса (вода, земя, хартия и пр.);
2. лента;
3. хумористична страница във вестник;
4. воен: писта за излитане/кацане.
III. v, (-pp-) нарязвам на ивици.
to S a cow - доя крава.

 

stripcartoon|strip-cartoon

1. n, списание с комикси.

 

stripe

1. n, ивица, райе, шарка (напр. на тигър);
2. раиран плат;
3. воен: нашивка;
4. ост: удар/бой с камшик.
II. v, раирам, правя на ивици.

 

striped|stripy

1. а, раиран, на райета, на ивици.

 

striper

1. n, воен. sl: лице с военен чин (с нашивки);
2. амер: флотски офицер.
four-S - офицер с 4 нашивки (капитан втори ранг).

 

striplighting|strip-lighting

1. n, луминесцентно осветление.

 

stripling

1. n, младеж;
2. амер: юноша.

 

stripmining|strip-mining

1. n, открит способ за добив на руда/въглища.


 

striptease|strip-tease

1. n, стриптиз, танц със събличане.

 

strive|strove|striven

1. v, (strove, striven) стремя сe, старая се, полагам усилия (for);
2. боря се (with, against - със).

 

striving

1. n, усилия, борба, стремеж (for).
II. pres.p. от strive.

 

strobile

1. n, бoт: борова шишарка;
2. шишарковиден цвят.

 

stroke

1. n, удар (и прен.);
2. мед: удар, припадък, пристъп;
3. отделно движение или усилие (напр. загребване);
4. ход, постъпка, прийом;
5. мазка, щрих;
6. поглаждане с ръка;
7. мор: загребни.
II. v, 1. гладя/поглаждам с ръка, милвам, галя;
2. мор: задавам такт на гребане.
a S of luck - късмет.

 

stroll

1. v, разхождам се бавно/безцелно, шляя се, разкарвам се;
2. странствувам (за театрална трупа).
II. n, разходка.

 

stroller

1. n, разхождащ се човек;
2. скитник, бродяга;
З. странствуващ артист.

 

strolling

1. а, бродещ, странствуващ (артист, музикант).
II. pres.p. от stroll.

 

strong

1. а, силен, твърд, як (и прен.);
2. здрав;
3. решителен, енергичен;
4. устойчив, издръжлив;
5. силен, неразреден (за питие);
6. ревностен, усърден (привърженик);
7. грам: силен (глагол).
II. n, pl. събир: силните, властимащите.
S language - ругатни.

 

strongarm|strong-arm

1. n, употреба на сила.
II. а, разг: брутален, насилнически (за метод, тактика и пр.);
III. v, употребявам груба сила, нападам.
by the S - чрез сила/насилие.

 

strongbox|strong-box

1. n, каса за ценности, сейф.

 

stronghold

1. n, укрепление, крепост;
2. прен: опоpa.

 

strongly

1. adv, силно, решително, енергично.

 

strongminded|strong-minded

1. a, с жив/остър ум;
2. енергичен, решителен.

 

strongpoint|strong-point

1. n, воен: специално укрепена отбранителна позиция.

 

strongroom|strong-room

1. n, помещение за съхраняване на ценности, трезор.

 

strongwilled|strong-willed

1. a, решителен, волеви, упорит.

 

strontium

1. n, хим: стронций (Sr).

 

strop

1. n, ремък/каиш за точене, точило;
2. мор: строп.
II. v, (-pp-) точа на ремък/с точило.

 

strophe

1. n, строфа, стихове.

 

stroppy

1. a, sl: сърдит, ядосан, раздразнителен.

 

structure|structural

1. n, структура, строеж, устройство;
2. постройка, съоръжение.
structural, a.

 

structureless

1. а, биол. геол: аморфен.

 

strudel

1. n, (нем.) щрудел (вид сладкиш).
apple S - щрудел с ябълки.

 

struggle

1. v, боря се, преборвам се (with, against);
2. старая се, правя усилия;
3. пробивам си път.
II. n, 1. борба, преборване (и прен.) (with - със, for - за);
2. напрежение, усилие.

 

strum

1. v+n, (-mm-) дрънкам (на пиано, китара и пр.).

 

struma|strumose

1. n, (pl. -mae) мед: скрофули, гуша.
strumose, a.

 

strumpet

1. n, ост: проститутка.

 

strut

1. v, (-tt-) ходя/стъпвам важно/наперено, перча се.
II. n, важна/наперена походка.
III. n, стр: коса подпора, паянта.
IV. v, (-tt-) опаянтвам, подпирам/подкрепям с коса подпора.

 

struthious

1. a, зоол: щраусов.

 

stub

1. n, пън;
2. малко парче, остатък (от нещо);
3. фас, угарка;
4. корен на зъб;
5. амер: талон на квитанция и пр.
II. v, (-bb-) 1. изкоренявам пънове (обикн. с up);
2. загасявам цигара (обикн. с out);
3. удрям си крака в нещо твърдо.

 

stubbed

1. а, отсечен (за дърво);
2. разчистен от пънове;
3. притъпен, скъсен.
II. p.p. от stub.

 

stubble

1. n, стърнище;
2. набола брада;
3. късо подстригана коса.

 

stubbly

1. а, оставен на стърнище (за нива);
2. набол, четинест (за брада).

 

stubborn|stubbornness

1. а, крайно упорит, непреклонен, инат;
2. неподатлив, труден за обработка.
stubbornness, n.

 

stubby

1. а, нисък и набит;
2. къс и дебел (за пръсти);
3. осеян с пънове (просека).

 

stucco

1. n+v, стр: външна замазка/мазилка.

 

stud

1. n, конезавод, расови коне отглеждани за разплод;
2. амер. = S horse.
II. n, 1. кабър, декоративен гвоздей с голяма глава;
2. копче за ръкавели;
3. тех: разпънка, обтегач.
III. v, (-dd-) 1. приковавам;
2. покривам/украсявaм гъсто с блестящи елементи;
3. тех: разпъвам, обтягам.
S-book - родословна книга на расови коне.
S-horse - расов жребец.

 

student

1. n, студент;
2. амер: ученик;
3. ученолюбив, изучаващ нещо;
4. стипендиант (в някои колежи).

 

studentship

1. n, студентски години, студентство;
2. стипендия.

 

studied

1. a, преднамерен, грижливо обмислен, предварително подготвен;
2. престорен (любезност);
3. изучаван.

 

studio

1. n, ателие, студио (на художник, фотограф и пр.);
2. радио-, теле-, киностудио.
S-couch - канапе, което става на легло.

 

studious

1. а, прилежен, усърден, работлив;
2. старателен;
3. занимаващ се с наука;
4. = studied.

 

study

1. n, изучаване, изследване, проучване;
2. наука, научна област;
3. научен труд, монография;
4. pl: обучение, придобиване на знания;
5. работен кабинет;
6. дълбока замисленост, вглъбеност;
7. лит: очерк;
8. муз: етюд, упражнение;
9. изк: ескиз, скица, етюд.
II. v, 1. изучавам, изследвам, проучвам;
2. уча, следвам;
3. готвя се за изпит;
4. старая се, стремя се към.
S out - разбирам, изяснявам си.
S-hall - уч: занималня.

 

stuff

1. n, материя, вещество;
2. вещи, имущество;
3. плат (особ. вълнен);
4. боклук, отпадъци;
5. тех: материал за подпълване/натъпкване;
6. разг: измама, мошеничество.
II. v, 1. тъпча, натъпквам (и прен.);
2. пъхам, натиквам;
3. запушвам;
4. тъпча се (с храна), угоявам (животно);
5. пломбирам зъб;
6. препарирам, фаршировам;
7. разг: измамвам, мистифицирам.

 

stuffing

1. n, тъпчене, натъпкване;
2. пълнене;
3. запушване;
4. готв: пълнеж, плънка, фарш.
II. pres.p. от stuff.

 

stuffingbox|stuffing-box

1. n, тех: салник.

 

stuffy|stuffiness

1. а, задушен, непроветрен (за помещение);
2. застоял (за вода);
3. разг: строг, пуритански.
stuffiness, n.

 

stultification

1. n, омаловажаване, окарикатуряване.

 

stultify

1. v, правя да изглежда безсмислен/нелогичен;
2. омаловажавам;
3. окарикатурявам.

 

stum

1. n, гроздов сок, шира, мъст.
II. v, (-mm-) спирам ферментацията на.

 

stumble

1. v, спъвам се, препъвам се (over - о, в);
2. запъвам (се), заеквам.
II. n, 1. спъване, препъване;
2. запъване, задръжка;
3. прен: погрешна стъпка, грешка.
S across/against - натъквам се на, срещам случайно.
S along - вървя, препъвайки се.

 

stumbling

1. pres.p. от stumble.
S-block/stone - 1. спънка, пречка, препятствие;
2. препъникамък.

 

stumer

1. n, sl: фалшива монета/банкнота, невалиден чек;
2. негоден за нищо човек.

 

stump

1. n, дънер, пън;
2. остатък от нещо (корен нa зъб, ампутиран крайник и пр.);
3. угарка, фас;
4. дребосък;
5. тежка стъпка/походка;
6. импровизирана трибуна;
7. pl. шег: крака.
to stir one's Ss - размърдвам се, побързвам.
S orator - демагог.
II. v, 1. отсичам дърво, очиствам отсечено дърво от клоните;
2. стъпвам тежко, залитам (и S along);
3. разг: озадачавам, затруднявам, поставям в задънена улица.
4. сп: избивам от играта (на крикет).

 

stumper

1. n, разг: затрудняващ въпрос, трудна работа;
2. сп: вратар на крикет.

 

stumpy

1. a, нисък и набит;
2. къс и дебел (зa пръсти).

 

stun

1. v, (-nn-) зашеметявам, смайвам;
2. докарвам до безсъзнание (зa удaр и пр.);
3. шокирам.

 

stunner

1. n, разг: нещо изумително, прекрасен екземпляр;
2. забележителен човек;
3. великолепно зрелище.

 

stunning

1. а, зашеметяващ, изумителен;
2. шокиращ;
3. разг: великолепен.
II. pres.p. от stun.

 

stunsail|studding-sail

1. n, мор: допълнително платно, лисел.

 

stunt

1. v, спирам изкуствено растежа на, осакатявам (дърво, растение).
II. n, 1. разг: ефектен акробатически и пр. номер;
2. ав: фигура от висшия пилотаж;
3. трик, фокус;
4. сензационна статия.
III. v, 1. правя трикове/фокуси, демонстрирам ловкост/смелост;
2. ав: правя фигури.
S man - каскадьор.

 

stunted

1. а, спрян в растежа/развитието си;
2. закърнял.
II. p.p. от stunt.

 

stupe

1. n+v, горещ компрес, лапа.
II. n, рaзг: глупак.

 

stupefy|stupefaction

1. v, притъпявам, затъпявам;
2. замайвам (за опиат);
3. смайвам, зашеметявам.
stupefaction, n.

 

stupendous

1. а, изумителен (особ. по размери);
2. удивителен, поразителен.

 

stupid|stupidity

1. а, глупав;
2. бавно схващащ, тъп;
3. безинтересен, безсмислен;
4. зашеметен, вцепенен.
II. n, разг: глупак.
stupidity, n.

 

stupor|stuporous

1. n, унес, пълна апатия, полусъзнание;
2. мед: вцепенение, ступор.
stuporous, n.

 

sturdy|sturdiness

1. а, здрав, жизнен;
2. силен, як;
3. твърд, решителен.
II. n, вет: въртоглавие (болест по овцете).
sturdiness, n.

 

sturgeon

1. n, зоол: есетра (Acipenser).

 

stutter|stutterer

1. v, заеквам, пелтеча;
2. говоря смутено/неуверено.
II. n, заекване, запъване, пелтечене.
stutterer, doer.

 

stutteringly

1. аdv, със заекване/запъване.

 

sty

1. n, кочина;
2. прен: много мръсно/замърсено място;
3. прен: бардак.
II. v, затварям/държа в кочина.
III. n, мед: ечемик на окото.

 

stygian

1. а, (гр. мит.) тъмен, мрачен.

 

style

1. n, изк: стил;
2. маниер, начин (на писане, говорене и пр.);
3. школа, направление в изкуството;
4. мода, вкус, изящество;
5. род, тип, вид;
6. поет: перо;
7. грамофонна игличка, игла за гравиране;
8. титла, име.
II. v, 1. зова, назовавам, титулувам;
2. оформям;
3. шия по модата, въвеждам мода.
that S of thing - такива ми ти работи.
live in grand S - живея нашироко.

 

stylet

1. n, малка кама, стилет;
2. мед: сонда.

 

styling

1. n, оформление;
2. стилистична обработка.

 

stylish

1. а, моден, елегантен, изискан, стилен.

 

stylist

1. n, стилист;
2. моделиер, декоратор.

 

stylistic

1. а, стилов, стилистичен.

 

stylite

1. n, рел: стълпник.

 

stylize

1. v, изк: стилизирам.

 

stylograph|stylo

1. n, (съкр. stylo) автоматична писалка, стило.

 

stylus|styli

1. n, (pl. -li) ист: острие за писане;
2. грамофонна игличка.

 

stymie|stymy

1. v, поставям в трудно положение;
2. преча, попречвам.
II. n, 1. (откъдето идва цялото значение) при голф: положение при което топката на съперника се намира между твоята топка и дупката.
2. прен: трудно/безизходно положение.

 

styptic

1. а, кръвоспиращ.
II. n, кръвоспиращо средство.

 

suable|suability

1. а, юр: подсъден.
suability, n.

 

suasion|suasive

1. n, уговаряне, убеждаване.
moral S - морално въздействие.
suasive, a.

 

suave|suavity

1. a, учтив, вежлив, любезен, приветлив;
2. благ, мек (за вкус);
3. привидно ласкав, подмилкващ се.
suavity, n.

 

sub

1. pref, (с различни части на речта) по-ниско от, отдолу, под;
2. подчинение, подчиненост;
3. подразделение;
4. незначителна степен/количество.
II. n+v, разг. съкр. от голям брой думи, съдържащи представката sub, напр. от submarine, subordinate, subway и пр.
S judice - (лат.) юр: още нерешен/неприключен.

 

subaltern

1. n, младши офицерски чин.
II. a, подчинен.

 

subatomic

1. а, отнасящ се до частици, по-малки от атома.

 

subaudition

1. n, подразбиране;
2. четене между редовете.

 

subaverage

1. а, под средното ниво.

 

subconscious|subconsciousness

1. а, подсъзнателен.
II. n, подсъзнание.
subconsciousness, n.

 

subcontract

1. n, договор, съставящ част от друг договор;
2. договор, преотстъпен от първоначално договарящата се страна.

 

subcutaneous

1. а, подкожен.

 

subdivision|subdivide

1. n, подразделяне, подразделение.
subdivide, v.

 

subdue|subdual

1. v, покорявам, подчинявам;
2. укротявам, усмирявам;
3. смекчавам, отслабвам;
4. обработвам земята.
subdual, n.

 

subdued

1. а, сломен, потиснат;
2. унил, тих.
II. p.p. от subdue.
S voice - приглушен глас.

 

subereous|suberic

1. a, корков.

 

subfusc

1. а, притъмнен, убит (за цвят);
2. прен: незначителен, незабележителен.
II. n, тъмни дрехи/облекло.

 

subhead

1. n, подзаглавие;
2. заместник-директор.

 

subjacent

1. а, лежащ/разположен под/по-ниско от.

 

subject

1. n, тема, сюжет, предмет на разговора;
2. обект, предмет;
3. учебен предмет;
4. повод (for - за);
5. поданик, гражданин;
6. грам: подлог;
7. фил: субект.
II. а, 1. зависим, несамостоятелен (за държава и пр.);
2. подчинен, подвластен;
3. подлежащ, подложен (to - на).
III. v, 1. подчинявам, покорявам;
2. подлагам (на влияние).
S-heading - предметен указател (в книга).

 

subjection

1. n, покоряване, подчинение;
2. зависимост (от);
3. подлагане (на).

 

subjective

1. а, субективен, личен;
2. грам: свойствен на подлога.
S case - грам: именителен падеж.

 

subjoin

1. v, добавям накрая, прилагам, дописвам.

 

subjugate|subjugation|subjugator

1. v, подчинявам, покорявам, поробвам.
subjugation, n.
subjugator, doer.

 

subjunctive

1. а, грам: подчинителен.
II. n, грам: подчинително наклонение.

 

sublimate

1. v, хим: сублимирам;
2. прен: пречиствам, възвисявам.
II. n, 1. хим: сублимат;
2. пречистенo/рафиниранo чрез сублимация вещество.

 

sublimation

1. n, хим: сублимация, сублимиране.

 

sublime|sublimity

1. а, благороден, възвишен;
2. грандиозен, величествен;
3. отличен, превъзходен;
4. надменен, високомерен.
II. n, the S - великото, възвишеното.
sublimity, n.

 

subliminal

1. а, псих: подсъзнателен;
2. приеман подсъзнателно (напр. реклама).

 

subman

1. n, (pl. -men) получовек;
2. разг: глупав или брутален човек.

 

submarine

1. a, подводен.
II. n, 1. подводница;
2. подводно растение/животно.

 

submerge|submerse

1. v, потапям (се), гмурвам (се);
2. потъвам.

 

submerged

1. а, потопен, залян с вода;
2. подводен.

 

submission

1. n, подчинение, покорност, послушание;
2. отстъпване, смирение;
3. подаване, представяне (на документи).

 

submissive

1. а, покорен, смирен;
2. послушен, хрисим.

 

submit

1. v, предавам, предоставям, отстъпвам;
2. подчинявам се, покорявам се;
3. представям (за разглеждане).

 

subnormal

1. а, по-нисък/по-малък от нормалното, под нормата.

 

subordinate

1. а, подчинен, зависим (to);
2. второстепенен, низш;
3. грам: подчинен (изречение).
II. v, подчинявам, правя зависим.

 

subordination

1. n, подчиняване, подчинение, субординация;
2. зависимост (от).

 

suborn|subornation

1. v, накарвам (някого) чрез подкуп и пр. да извърши незаконно действие.
subornation, n.

 

suborner

1. n, човек, който си служи с рушвети.

 

subpoena

1. n, юр: призовка.
II. v, юр: призовавам с призовка.

 

subreption

1. n, премълчаване, укриване;
2. преиначаване, неправилна интерпретация.

 

subrogation

1. n, фин: заменяне на един кредитор с друг.

 

subscribe|subscriber

1. v, подписвам (писмо, документ и пр.);
2. абонирам се;
3. присъединявам се, приемам (to);
4. давам пари за.
subscriber, doer.

 

subscription

1. n, подпис, подписване;
2. подписка;
3. доброволна вноска, лепта;
4. абонамент.
to take up/make a S - правя подписка, събирам пари за.

 

subsequent

1. a, следващ, последващ, по-късен.

 

subsequently

1. adv, впоследствие, после, сетне, след товa.

 

subserve

1. v, подпомагам, съдействувам на (цел, намерение).

 

subservient|subservience

1. а, раболепен, сервилен;
2. подчинен, подвластен на;
3. съдействуващ (to).
subservience, n.

 

subshrub

1. n, малък/нискорастящ храст.

 

subside|subsidence

1. v, утихвам, стихвам, отминавам (за буря);
2. спадам, намалявам (температура);
3. слягам се (за почва);
4. шег: отпускам се (в кресло).
subsidence, n.

 

subsidiary

1. a, допълнителен, спомагателен, помощен.
II. n, 1. помощник, помагач;
2. филиал (и S-company).

 

subsidize

1. v, субсидирам.

 

subsidy

1. n, субсидия, дотация.

 

subsist

1. v, живея, преживявам;
2. храня се, издържам се (от);
3. съществувам.

 

subsistence

1. n, съществуване;
2. средства за съществуване;
3. прeпитание, прехрана.

 

subsonic

1. а, по-малък от скоростта на звука (за скорост).

 

substance

1. n, вещество, материя;
2. същина, същност;
3. реалност, действителност;
4. имущество, състояние.

 

substantial|substantiality

1. а, материален, веществен;
2. съществен, важен;
3. значителен;
4. състоятелен, заможен;
5. хранителен.
substantiality, n.

 

substantially

1. adv, по същество, всъщност;
2. в основата на, в значителна степен;
3. съществено, значително, здравата, основателно.

 

substantiate|substantiation

1. v, доказвам, потвърждавам, привеждам факти;
2. конкретизирам, правя реален.
substantiation, n.

 

substantive

1. a, самостоятелен, независим;
2. грам: отнасящ се до съществителното.
II. n, грaм: съществително име.

 

substitute|substitution

1. n, заместник;
2. заместител, сурогат, ерзац;
3. сп: смяна.
II. v, заменям, замествам;
2. подменям.
substitution, n.

 

substrate

1. n, хим: подложка.

 

substratum|substrata

1. n, (pl. -strata) долен слой/пласт;
2. база, основа, подложка;
3. филос: субстрат.

 

substructure

1. n, стр: основа, фундамент;
2. стр: подложка (на път).

 

subsume

1. v, включвам, отнасям (в/към клас, категория) (under).

 

subtenant

1. n, пренаемател.

 

subtend

1. v, геом: противолежа;
2. отговарям на даден ъгъл (за хорда).

 

subtense

1. n, геом: хорда или страна на триъгълник, лежаща срещу даден ъгъл.

 

subterfuge

1. n, увъртане, хитруване, уловка.

 

subterminal

1. а, който се намира/става към края.

 

subterranean|subterraneous

1. a, подземен;
2. (по)таен, скрит.

 

subtilize

1. v, възвисявам, пречиствам, облагородявам;
2. впускам се в подробности, мъдрувам.

 

subtitle

1. n, подзаглавие (на книга);
2. кино: надписи на филм.

 

subtle|subtly|subtlety

1. а, тънък, лек, фин, изтънчен;
2. неуловим, едва доловим;
3. хитър, ловък, изкусен;
4. остър, тънък (слух);
5. труден, забъркан (работа).
subtly, adv.
subtlety, n.

 

subtract|subtraction

1. v, мaт: изваждам (from - от).
subtraction, n.

 

subtrahend

1. n, мат: умалител.

 

subulate

1. a, бот. зоол: тънък, заострен, шилест.

 

suburb

1. n, предградие;
2. pl: околности на град.

 

suburban|suburbanite

1. a, от предградията;
2. прeнебр: ограничен, провинциален.
II. n, (и suburbanite) - жител на предградие.

 

subvention

1. n, подпомагане, помощ;
2. субсидия, дотация.

 

subversion

1. n, подривна дейност;
2. сваляне (на правителство), преврат;
3. поваляне, гибел.

 

subversive

1. а, подривен, подмолен;
2. гибелен, пагубен, разрушителен.

 

subvert

1. v, събарям, свалям, катурвам;
2. руша устоите на;
3. погубвам, разрушавам.

 

subway

1. n, тунел, подлез;
2. амер: подземна железница, метро.

 

subzero

1. a, отрицателен, под нулата (за температура).

 

succeed

1. v, успявам, постигам целта си,
2. процъфтявам, преуспявам;
3. следвам, сменям, приемник съм на;
4. наследявам (to).

 

success

1. n, успех, сполука;
2. някой или нещо който постига успех;
3. триумф.
be a S - сполучвам, имам успех.

 

successful

1. а, успешен, сполучлив, благополучен;
2. удачен.

 

succession

1. n, последователност, редуване;
2. приемственост, право на наследяване.
in S - подред.
S duties - данък наследство.

 

successive

1. a, следващ, последващ, един след друг;
2. последователен.

 

successor

1. n, приемник, наследник;
2. заместник.

 

succinct

1. а, сбит, стегнат;
2. кратък и ясен (за стил);
3. препасан, плътно прилягащ (дреха).

 

succotash

1. n, амер: готвено от (зелен) боб, зелена царевица и солена сланина.

 

succour

1. n+v, помощ, дадена във време на нужда/ когато е най-необходима;
2. рl. ост: подкрепления.

 

succubus|succuba

1. n, (pl. -ba) зъл дух/демон, за който се вярва, че се съвокуплява със спящи хора.

 

succulent|succulence

1. a, сочен, месест, вкусен;
2. дебел и сочен (стъбла, листа).
succulence, n.

 

succumb

1. v, поддавам се, не издържам, отстъпвам (to - на, пред).

 

such

1. а, такъв, подобен.
II. pron, такъв.
III. adv, толкова, такова, така.
S a long time ago - толкова отдавна.

 

suchlike

1. а, разг: подобен, такъв, от този род.
II. pron, разг: някой/нещо от този род.
and S - и тям подобни.

 

suck

1. v, суча, бозая;
2. смуча (бонбон и пр.);
3. засмуквам (помпа).
II. n, 1. сукане, бозаене, кърмене;
2. засмукване;
3. неголяма глътка питие.
S in - 1. засмуквам, всмуквам (вкл. водовъртеж, знания и пр.);
2. амер. разг: вярвам на всичко.
S up - 1. всмуквам, поглъщам;
2. уч. sl: подмазвам се.

 

sucker

1. n, бозайник, сукалче (особ. прaсенце);
2. близалка, захарно петле;
3. разг: паразит;
4. зоол: прилепало;
5. тех: смукателна тръба.

 

sucking

1. а, сучещ, бозаещ;
2. начинаещ, неопитен;
3. тех: всмукателен (тръба).
II. pres.p. от suck.

 

suckle

1. v, кърмя, давам да бозае;
2. откърмям, отхранвам.

 

suckling

1. n, кърмаче, сукалче.

 

suction

1. n, засмукване, всмукване.
II. attr, тех: всмукателен, вакуумен.

 

suctorial

1. a, зоол: смукателен, смучещ;
2. пригоден/приспособен за смучене.

 

sudanese

1. а, судански.
II. n, суданец.

 

sudatorium|sudatoria

1. n, (pl. -ia, лат.) гореща/парна баня, сауна.

 

sudatory|sudorific

1. а, мед: причиняващ изпотяване.
II. n, средство за изпотяване, парна баня.

 

sudden|suddenness

1. а, внезапен, ненадеен, неочакван;
2. прибързан.
all of a S - изведнъж, ненадейно, неочаквано.
suddenness, n.

 

suddenly

1. adv, внезапно, ненадейно, неочаквано;
2. изведнаж, изневиделица.

 

suds

1. n, pl: сапунена вода/пяна.

 

sue

1. v, давам под съд, съдя, завеждам дело.
S for - моля, прося за.

 

suede

1. n, велур.
II. attr, велурен.

 

suffer

1. v, страдам, мъча се, измъчвам се;
2. изпитвам, претърпявам;
3. търпя, понасям, позволявам.

 

sufferable

1. а, поносим, сносен, търпим.

 

sufferance

1. n, търпение, търпеливост;
2. мълчаливо съгласие/разрешение.
beyond S - нетърпимо.

 

sufferer

1. n, страдалец, мъчениик;
2. пострадал.

 

suffering

1. а, страдащ.
II. n, страдание, мъка, болка.
III. pres.p. от suffer.

 

suffice

1. v, стигам, достатъчен съм;
2. удовлетворявам, задоволявам.

 

sufficient|sufficiency

1. а, достатъчен, задоволителен;
2. наличен в достатъчно количество.
sufficiency, n.

 

sufficiently

1. adv, достатъчно, доволно.

 

suffix

1. n, грам: наставка, суфикс.
II. v, прибавям наставка/суфикс.

 

suffocate|suffocation

1. v, удушавам, задушавам;
2. задъхвам се, задушавам се.
suffocation, n.

 

suffocative|suffocant

1. а, задушаващ, задушлив;
2. задушен.
II. n, воен: бойно отровно вещество със задушливо действие.

 

suffragan

1. n, църк: викарий, помощник-епископ (и S-bishop).

 

suffrage

1. n. избирателно право, право на вот;
2. глас (особ. в защита на нещо);
3. одобрение, съгласие;
4. църк: ектения.

 

suffragist|suffragette

1. n, поборник за даване на избирателни права на жените.

 

suffuse|suffusion

1. v, разстилам се по, заливам (със сълзи, светлина и пр.);
2. покривам се с (боя, поруменявам - за бузи).
suffusion, n.

 

sugar

1. n, захар;
2. прен: ласкателство.
II. v, 1. подслаждам (и прен.);
2. лаская.
III. attr, захарен.
burnt S - карамел.
S baby - sl: възлюблена, сладур.
S beet - бот: захарно цвекло (Beta vulgaris).
S-candy - захарен бонбон, шекерче.

 

sugarcane|sugar-cane

1. n, бот: захарна тръстика (Saccharum officinarum).

 

sugarcoat|sugar-coat

1. v, покривам/поръсвам със захар;
2. захаросвам.

 

sugardaddy|sugar-daddy

1. n, aмер. sl: богат възрастен поклонник на младо момиче, желана партия, любовник правещ скъпи подаръци.

 

sugarmaple|sugar-maple

1. n, бот: захарен клен (Acer saccharum).

 

sugarplum

1. n, кръгъл захарен бонбон;
2. прен: комплимент;
3. разг: подкуп.

 

sugary

1. a, захарен;
2. прeкалено сладък, сладникав (и прен.).

 

suggest

1. v, внушавам, подсказвам;
2. предлагам, съветвам;
3. намеквам, навеждам на мисълта че.

 

suggestible

1. а, податлив на внушение;
2. който може да бъде внушен.

 

suggestion

1. n, предложение, съвет;
2. внушение, намек, подсказване;
3. съблазън.
full of S - многозначителен.

 

suggestive

1. а, намекващ, указващ, подсказващ;
2. подтикващ (of);
3. непристоен, съдържащ неприлични намеци.

 

suicidal

1. а, самоубийствен;
2. прен: гибелен, пагубен.

 

suicide

1. n, самоубийство;
2. самоубиец.
II. v, самоубивам се (и to commit S).

 

suit

1. n, молба, искане, прошение;
2. ходатайство;
3. ухажване, сватосване;
II. n, 1. набор, комплект;
2. мъжки костюм (и S of clothes);
3. съгласие, хармония;
4. карти: цвят.
III. v, 1. удобен/подходящ съм, устройвам нкг;
2. годен съм, полезен съм;
3. съответствувам на;
4. пригаждам, приспособявам.
two-piece S - дамски костюм.
in one's birthday S - гол, както го е майка родила.
follow S - 1. карти: отговарям на цвета;
2. прен: подражавам.
in S with - заедно с.

 

suitable

1. a, nодходящ, удобен (for, to);
2. отговарящ на, съответен.
S to the occasion - подходящ за случая.

 

suitcase

1. n, куфар.

 

suite

1. n, набор, комплект, гарнитура;
2. серия, група;
3. свита;
4. муз: сюита.

 

suited

1. а, подходящ, годен (for, to - за);
2. съответствуващ.
II. p.p. от suit.

 

suiting

1. n, (често pl.) плат/материя за костюми.
II. pres.p. от suit.

 

suitor

1. n, просител, молител;
2. юр: ищец;
3. поклонник, ухажор.

 

sulcate

1. а, бот. зоол: набразден, надиплен.

 

sulcus|sulsi

1. n, (лат. pl: sulsi) бразда, вдлъбнатина;
2. анат: мозъчна гънка.

 

sulk

1. v, муся се, цупя се;
2. мръщя се, чумеря се;
3. сърдя се.
II. n, (обикн. рl.) цупене, сърдене;
2. лошо настроение.

 

sulky

1. а, намръщен, намусен;
2. мрачен, потискащ (и за време);
3. в лошо настоение.
II. n, вид едноместна двуколка.

 

sullage

1. n, нечистотии, отпадъци;
2. кална утайка.

 

sullen

1. а, мрачен, сърдит;
2. навъсен, потиснат;
3. враждебен, зловещ;
4. приглушен (звук), убит (цвят).
II. n, ост: (обикн. рl.) мрачно настроение.

 

sully

1. v, петня, цапам, замърсявам;
2. оплесквам, опетнявам,
II. n, петно, белег.

 

sulphate

1. n, хим: сулфат (сол на сярната киселина).

 

sulphur|sulfur

1. n, хим: сяра (S);
2. с цвят на сяра (жълт до жълто-зелен);
3. зоол: вид жълта или оранжева пеперуда (сем. Pieridae).
flowers of S - фaрм: серен прах.

 

sulphurate|sulphurize

1. v, хим: сулфурирам;
2. третирам/опушвам със сяра.

 

sulphureous

1. а, хим: сернист;
2. с цвят на сяра.

 

sulphuric

1. а, хим: серен.
S acid - cяpнa киceлинa.

 

sulphurous

1. a, хим. = sulphureous;
2. прен: накален, нажежен, нагорещен.

 

sulphury

1. а, сероподобен, серен, сернист.

 

sultan

1. n, султан;
2. зоол: порода бели кокошки.

 

sultana

1. n, съпруга/дъщеря/сестра на султан;
2. фаворитка, любимка;
З. вид стафиди без семки.

 

sultriness

1. n, зной, пек, задуха.

 

sultry

1. a, зноен, жарък, душен;
2. прен: огнен, страстен;
3. прен: сензационен (новина).

 

sum

1. n, сума, сбор;
2. същност;
3. (обикн. pl.) аритметика, решаване на задачи.
II. v, събирам, сумирам (и с up).
to do Ss - решавам задачи.
in S - накратко, като обобщение.
S up - резюмирам.

 

sumac|sumach

1. n, бот: смрадлика, тетра (Rhus).

 

summarily

1. adv, накратко;
2. незабавно, безцеремонно.

 

summarize

1. v, резюмирам, обобщавам, повтарям накратко.

 

summary

1. а, сумарен;
2. сбит, кратък, съкратен;
3. юр: по съкратена процедура.
II. n, 1. резюме, конспект, извлечение;
2. кратко изложение.

 

summat

1. n, sl. диал: нещо.

 

summation

1. n, събиране;
2. сумиране, обобщаване.

 

summer

1. n, лято;
2. разцвет, зрелост;
З. поет: година.
a girl of ten Ss - десетгодишно момиче.
II. attr, летен.
III. n, арх: напречна греда (и S-tree).
S house - 1. лятна беседка (в парк и пр.);
2. вила, лятна къща.

 

summery|summerly

1. а, летен;
2. подходящ за лято.

 

summit

1. n, връх, било;
2. най-висока част, висши кръгове;
3. прен: апогей, предел;
4. полит: на високо равнище.
S talks/meeting - разговори/среща на ниво държавни глави.

 

summon

1. v, призовавам, извиквам (и в съд);
2. свиквам (заседание);
3. изисквам изпълнението на нещо.

 

summons

1, n, призовка, съдебно известие;
2. воен: предложение към противника да се предаде.
II. v, извиквам/призовавам в съда с призовка.

 

sump

1. n, клоака, канал за нечистотии;
2. мин: водосборна яма.

 

sumpter

1. n, ост: товарно животно.
S-horse - товарен кон.

 

sumptuary

1. а, отнасящ се до разходи, контролиращ/ограничаващ разходите.

 

sumptuous|sumptuousness

1. а, разкошен, пищен, луксозен, разточителен.
sumptuousness, n.

 

sun

1. n, слънце, слънчева светлина.
II. v, (-nn-) излагам на слънце, подлагам на действието на слънцето.
S and planet gear - тех: планетарен механизъм.

 

sunbaked|sun-baked|sun-dried

1. a, изсушен/изпечен на слънце.

 

sunbathe

1. v, пека се на слънце, правя слънчева баня.

 

sunbeam

1. n, слънчев лъч;
2. прен: човек, особ. дете със слънчев характер.

 

sunblind|sun-blind

1. n, навес над прозорец, сенник, щори.

 

sunburn|sunburnt

1. v+n, почернявам/изгарям от слънце, добивам загар.
sunburnt, a.

 

sunburst

1. n, проблясване на слънце иззад облаци;
2. украшение или фойерверк във формата на слънце.

 

sundae

1. n, плодов сладолед със сметана, бадеми и пр, мелба.

 

sunday

1. n, неделя.
II. attr, неделен.
S's best - шег: най-хубавите ти дрехи.
a month of Ss - неопределено дълъг период oт време.

 

sunder

1. v, поет: разделям (се), разединявам, разтрогвам.

 

sundew|drosera

1. n, бот: росянка (Drosera).

 

sundial|sun-dial

1. n, слънчев часовник.

 

sundog|sun-dog

1. n, астр: лъжливо слънце.

 

sundown

1. n, залез слънце;
2. амер: дамска широкопола шапка.

 

sundress|sun-dress

1. n, деколтирана рокля без ръкави.

 

sundries

1. n, pl: дреболии, джунджурии, това-онова.

 

sundry

1. а, шег: разни, различни, няколко.
to talk of S matters - говоря за различни неща.

 

sunfish

1. n, зоол: риба луна (Mola mola).

 

sunflower|helianthus

1. n, бот: слънчоглед (Helianthus annuus).
the S State - амер: щатът Канзас.

 

sunglasses|sun-glasses

1. n, pl: тъмни/слънчеви очила.

 

sunk

1. a, хлътнал, потънал, потопен;
2. разг: погубен, загубен.
II. p.p. от sink.

 

sunken

1. a, потопен, потънал;
2. затънал, заседнал;
3. хлътнал (напр. бузи).
S rock - подводна скала.

 

sunlamp|sun-lamp

1. n, кварцова лампа.

 

sunless

1. а, мрачен, без слънце, усоен.

 

sunlit

1. а, осветен/огрян от слънце(то).

 

sunn

1. n, индийски коноп/кълчища.

 

sunny

1. а, слънчев, осветен от слънцето;
2. радостен, весел, лъчезарен.

 

sunproof

1. a, непроницаем за слънцето;
2. неизбеляващ.

 

sunrays

1. n, pl: слънчеви лъчи;
2. мед: ултравиолетови лъчи.

 

sunrise|sun-up

1. n, изгрев слънце;
2. поет: изток.
sun-up, амер.

 

sunset

1. n, залез слънце;
2. прен: залез, упадък;
3. цветовете на залеза;
4. поет: запад.

 

sunshade

1. n, слънчобран, чадър;
2. сенник, навес, тента.

 

sunshine|sunlight

1. n, слънчева светлина, слънце, слънчево място;
2. хубаво време;
3. прен: светлина, радост, веселие, разцвет.

 

sunspot|sun-spot

1. n, луничка;
2. астр: слънчево петно;
3. разг: слънчево кътче.

 

sunstroke|sun-stroke

1. n, слънчев удар, слънчасване.

 

suntan|sun-tan

1. n, слънчев загар, почерняване от слънцето.

 

suntrap|sun-trap

1. n, закътано слънчево място, припек.

 

sunward|sunwards

1. а, обърнат/с лице към слънцето.
sunwards, adv.

 

sunwise

1. adv, по посока на часовниковата стрелка.

 

sup

1. v, (-pp-) сърбам, поемам на малки глътки (супа, чай и пр.);
II. n, (малка) глътка, сръбване.
III. v, вечерям.
to S on/off bread and cheese - вечерям с хляб и сирене.
a S of tea - малко чай.

 

super

1. a, разг: от най-високо качество, чудесен, превъзходен;
2. разг: съкр. от superficial, superfine, supernumerous и пр.
II. n, 1. театр. разг: статист;
2. излишен, ненужен човек;
3. търг: продукт от най-високо качество, първокласна стока.
III. pref, свръх-, над-, най-.

 

superable

1. а, преодолим.

 

superannuate|superannuation

1. v, пенсионирам, уволнявам поради старост;
2. прен: предавам в архива.
superannuation, n.

 

superannuated

1. а, остарял, престарял;
2. разг: изостанал от времето си.

 

superb

1. а, великолепен, величествен;
2. изключителен, превъзходен;
3. прекрасен, благороден.

 

superbomb

1. n, водородна бомба.

 

supercargo

1. n, (pl. -goes) мор: лице, отговарящо за приемането/продажбата на корабния товар.

 

supercharge

1. v, претоварвам, пресилвам;
2. тех: пълня с компресор.

 

supercharger

1. n, тех: компресор, нагнетателна помпа.

 

superciliary

1. а, анат: намиращ се над веждата/окото.

 

supercilious

1. а, презрителен, високомерен, надменен.

 

superconductivity

1. n, физ: свръхпроводимост.

 

supercool

1. v, хим: преохлаждам (се) (за течност и пр.).

 

supererogation

1. n, престараване, пресилване;
2. изпълнение на повече отколкото изискват задълженията ти.

 

superficial|superficiality

1. а, повърхностен, бегъл, незадълбочен;
2. прен: несериозен, лекомислен.
superficiality, n.

 

superficies

1. n, (pl. без изменение) повърхност, повърхнина.

 

superfine

1. а, извънредно фин/изтънчен;
2. съвсем тънък;
3. търг: екстра качество.

 

superfluity

1. n, изобилие, обилност;
2. излишък;
З. (обикн. pl.) разкош, излишество.

 

superfluous

1. a, излишен, безполезен, ненужен;
2. предостатъчен.

 

superheat

1. v+n, тех: прегрявам (течност, пара).

 

superimpose

1. v, полагам върху, слагам отгоре, налагам.

 

superincumbent

1. a, лежащ/разположен отгоре;
2. амер: окачен на.

 

superinduce

1. v, въвеждам допълнително, привнасям.

 

superintend

1. v, надзиравам, наглеждам, контролирам.

 

superintendence

1. n, надзор, контрол;
2. управление.

 

superintendent

1. n, надзирател, надзорник;
2. директор, управител;
3. амер: висш полицейски офицер(по-висш от инспектор).

 

superioir

1. а, по-горен, по-висш, старши (to);
2. по-добър, от по-добро качество;
3. превъзхождащ;
4. самодоволен, високомерен;
5. зоол: горен, разположен над;
6. астр: отстоящ от Слънцето на по-голямо разстояние от Земята.
II. n, 1. старши, началник;
2. превъзхождащ, с по-висок ранг.
Father/Mother S - игумен(ка) на манастир.

 

superiority

1. n, превъзходство, преимущество (to - над, пред);
2. старшинство.
S complex - мания за величие.

 

superlative

1. n, връх, кулминация;
2. силна/прекалена похвала, суперлатив;
3. грам: превъзходна степен, прилагателно в превъзходна степен.
II. a, 1. превъзходен, великолепен;
2. пълен с похвали (за текст);
3. грам: превъзходен (за степен на прилагателно).
to speak in S - преувеличавам.

 

superman|supermen

1. n, (pl. -men) свръхчовек;
2. рaзг: изключителнo умен/способен/силен и пр. човек.

 

supermarket

1. n, голям магазин за хранителни стоки на самообслужване.

 

supernal

1. a, поет: небесен, божествен, възвишен.

 

supernumerary

1. а, излишен, ненужен, в повече;
2. свръхщатен.
II. n, 1. свръхщатен работник, заместващ временно;
2. театр: статист.

 

superposition|superpose

1. n, мат: налагане (едно върху друго);
2. геол: напластяване.
superpose, v.

 

superpower

1. n, noлит: велика сила, една от признатите най-мощни велики държави.

 

supersaturation|supersaturate

1. n, хим: пресищане (на разтвор).
supersaturate, v.

 

superscription|superscribe

1. n, надпис;
2. адрес на писмо.
superscribe, v.

 

supersede

1. v, замествам, заменям, заемам мястото на;
2. измествам.

 

supersonic

1. а, свръхзвуков (за скорост).

 

supersound

1. n, физ: ултразвук.

 

superstition|superstitious

1. n, суеверие.
superstitious, a.

 

superstructure

1. n, стр: надстройка;
2. стр: частта от сградата над основите;
3. мор: надпалубни съоръжения (оръжейни кули и пр.).

 

supertax

1. n, прогресивeн подоходен данък;
2. допълнителен данък за субекти с големи доходи.

 

supervene|supervenient

1. v, идвам/настъпвам като последица;
2. произтичам/следвам от.
supervenient, a.

 

supervise

1. v, надзиравам, наглеждам;
2. направлявам, ръководя.

 

supervision|supervisor

1. n, надзор, наблюдение;
2. направление, ръководство.
supervisor, doer.

 

supervisory

1. а, контролен, надзорен.
S body - надзорен съвет.

 

supine

1. а, лежащ на гръб, възнак/проснат;
2. обърнат с длaните нагоре;
3. прен: ленив, бездеен, инертен.

 

supper

1. n, вечеря.

 

supplant

1. v, избутвам, изпъждам;
2. измествам, вземам нечие място (особ. с хитрост).

 

supple

1. a, мек, гъвкав, еластичен;
2. ловък, хитър, бързо приспособим;
3. податлив, отстъпчив;
4. ласкателен, угоднически.
II. v, правя/ставам гъвкав и пр.
S-jack - бот: име на няколко увивни растения.

 

supplement|supplemental|supplementary

1. n, допълнение, приложение, притурка (на вестник);
2. геом: допълнителен ъгъл.
II. v, прибавям, допълвам, притурям.
supplemental, -tary, a.

 

suppliant|supplicant

1. а, умоляващ, умолителен.
II. n, смирен молител.

 

supplication|supplicate

1. n, молба, жалба;
2. смирена молитва.
supplicate, v.

 

supplicatory

1. а, умолителен, умоляващ.

 

supplier

1. n, снабдител, доставчик (човек, фирма и пр.).

 

supply

1. v, снабдявам (with - с);
2. давам, доставям;
3. попълвам (запаси), удовлетворявам (нужди);
4. тех: захранвам, подвеждам, подавам.
II. n, 1. снабдяване, продоволствие;
2. наличност;
3. запас, припаси;
4. търг: предлагане;
5. временен заместник (напр. на учител);
6. тех: подаване, захранване.
III. adv, гъвкаво, еластично и пр. (вж. supple).
conditions/terms of S - условия на доставка.
S and demand - търсене и предлагане.

 

support

1. v, поддържам, подпомагам;
2. подкрепям, подпирам;
3. съдействувам, способствувам;
4. помагам, поддържам материално.
II. n, 1. поддръжка, подкрепа;
2. подпора, поставка;
3. тех: супорт (на струг).
to speak in S of - поддържам, защитавам.

 

supporter

1. n, поддръжник, защитник, привърженик;
2. хер: животно, поддържащо щита.

 

supporting

1. а, поддържащ;
2. кино: с поддържаща/спомагателна роля.
II. pres.p. от support.

 

suppose

1. v, предполагам, допускам;
2. считам, мисля.

 

supposed

1. а, предполагаем, мним;
2. предназначен;
3. очакван.
II. p.p. от suppose.
to be S to - очаква се от мен, имам задължение да.

 

supposedly

1. adv, по общо мнение.

 

supposing

1. cj, ако, в случай че, при положение че.
II. pres.p. от suppose.

 

supposition

1. n, предположение, хипотеза.

 

supposititious

1. a, фалшив, подправен, лъжлив.

 

suppository

1. n, мед: свещичка, супозиторий.

 

suppress|suppression

1. v, потискам, потъпквам, потушавам;
2. тая, сдържам;
3. конфискувам, изземам от продажба (вестник, книга);
4. укривам, премълчавам (факт).
suppression, n.

 

suppurate|suppuration

1. v, мед: загноявам, забирам.
suppuration, n.

 

supra

1. adv, (лат.) горе, по-горе (в текст, книга).

 

supremacy

1. n, върховна власт;
2. господство, превъзходство.

 

supreme

1. a, най-висш, върховен;
2. най-важен, критичен, краен.
S Court - Върховен съд.
at the S moment - в критичния момент.

 

supremely

1. adv, във висша степен;
2. извънредно, безпределнo.

 

surcharge

1. n, претоварване, допълнителен товар, свръхтовар;
2. преразход;
3. доплащане (за писмо, багаж и пр.);
4. глоба.
II. v, 1. претоварвам;
2. глобявам;
З. изисквам доплащане.

 

surcingle

1. n+v, подпруга, подпружен ремък/колан (на кон).

 

surcoat

1. n, ист: туника, носена върху броня;
2. къса горнa дреха.

 

surd

1. n+a, мат: ирационалнo число;
2. фон: беззвучна съгласна.

 

sure

1. а, сигурен, уверен, убеден;
2. верен, безгрешен, несъмнен.
II. adv, сигурно, несъмнено, без съмнение.
III. int, разбира се, естествено.

 

surefire|sure-fire

1. a, амер. разг: безпогрешен, верен, сполучлив (напр. за рецепта).

 

surefooted|sure-footed

1. a, устойчив, здрав, непогрешим.

 

surely

1. adv, сигурно, устойчиво, безопасно;
2. вярно, несъмнено;
3. ост: непременно, обезателно (в отговор).

 

surety

1. n, поръчител, гарант;
2. ряд: гаранция, поръчителство;
3. ост: сигурност, увереност.
of a S - навярно, несъмнено.
to stand S for - гарантирам за.

 

surf

1. n, прибой;
2. (шум/плясък на) разбиващи се вълни;
3. морска пяна.

 

surface

1. n, повърхност (и геом.);
2. геол: земна повърхност;
3. прен: външност, видимост.
II. attr, повърхностен, външен.
S tension - физ: повърхностно напрежение.

 

surfeit

1. n, излишество, прекаленост (особ. в ядене);
2. втръсване, преситеност;
3. преяждане.
II. v, 1. натъпквам се, пресищам се;
2. преяждам (on).

 

surfing

1. n, сп: сърфинг, плъзгане по вълните.

 

surge

1. v, надигам се, вълнувам се, бушувам (вълни, тълпа и пр.);
2. мор: отпускам (въже).
II. n, 1. голяма вълна;
2. вълнение, вълни;
3. прен: наплив, нахлуване.
S forward - втурвам се напред.

 

surgeon

1. n, хирург;
2. военен лекар, офицер от медицинска служба.

 

surgery

1. n, хирургия;
2. лекарски кабинет;
3. приемно време на лекар.

 

surgical

1. а, хирургически.
S bag - санитарна чанта.

 

surly

1. а, груб, невъзпитан;
2. навъсен, нацупен, кисел.

 

surmise

1. n, предположение, догадка.
II. v, изказвам предположение, правя догадки;
2. подозирам.

 

surmount

1. v, преодолявам, превъзмогвам;
2. прехвърлям, преминавам;
3. (обикн. pass.) увенчавам.
peaks Sed with snow - заснежени върхове.

 

surmullet

1. n, зоол: барбун (риба) (Mullus barbatus).

 

surname

1. n, прякор, прозвище;
2. презиме, фамилно име.
II. v, измислям/давам прякор на.

 

surpass

1. v, надвишавам, превишавам;
2. надминавам, надхвърлям.

 

surpassing

1. а, превъзхождащ;
2. ненадминат, изключителен.
II. pres.p. от surpass.

 

surplice

1. n, църк. стихар (широка бяла връхна дреха).
S-fee - възнаграждение на свещеника за отслужване на църковен обряд (бракосъчетание, опело и пр.).

 

surplus

1. n, излишък, остатък;
2. търг: активно салдо.
II. a, 1. излишен, в повече;
2. добавъчен, принаден.
S value - принадена стойност.

 

surprise

1. n, изненада;
2. учудване, удивление;
3. неочаквано нападение.
II. attr, внезапен, неочакван.
III. v, 1. изненадвам;
2. учудвам, удивлявам;
3. заварвам неподготвен.

 

surprisedly

1. adv, учудено, смаяно.

 

surprising

1. a, неочакван, ненадеен;
2. изненадващ, внезапен;
3. смайващ, учудващ.
II. pres.p. от surprise.

 

surrender

1. v, предавам се, капитулирам;
2. отстъпвам, подчинявам се;
3. отдавам се, поддавам се на.
II. n, 1. предаване, капитулация;
2. отказ (от).
S hope - губя надежда.
S a right - отказвам се от право.

 

surreptitious

1. а, таен, потаен;
2. подмолен, нелегален
S look - поглед крадешком.

 

surreptitiously

1. adv, тайничко, скришом, крадешком.

 

surrey

1. n, амер: лека двуместна каляска.

 

surrogate

1. n, заместник;
2. заместител, сурогат;
3. църк: епископски наместник.

 

surround

1. v, обграждам, заобикалям;
2. обкръжавам;
3. обсаждам.

 

surrounding

1. a, заобикалящ, окръжаващ.
II. n, pl: 1. околности;
2. среда, обкръжение.
III. pres.p. от surround.

 

surtax

1. n+v, допълнителен подоходен данък.

 

surtout

1. n, (фр.) сюртук.

 

surveillance

1. n, надзор, наблюдение.

 

survey

1. v, правя общ преглед/обзор на (събития, положение и пр.);
2. инспектирам;
3. провеждам изследвания;
4. правя топографски/земемерни измервания.
II. n, 1. общ преглед, обзор;
2. изследване, инспекция;
3. доклад от инспекция;
4. топографска снимка/план.
III. attr, обзорен.

 

surveyor

1. n, инспектор, контрольор;
2. земемер, топограф;
3. амер: митничар.

 

survival

1. n, преживяване, оцеляване.

 

survive

1. v, живея по-дълго от, преживявам, надживявам;
2. оживявам, оцелявам, оставам жив.

 

survivor

1. n, останал жив/оцелял (при катастрофа).
there are no Ss - никой не е оцелял.

 

sus

1. v, sl: подозирам.
II. n, sl: подозрение.
to S out - издирвам, разузнавам.

 

susceptible|susceptibility

1. а, впечатлителен,чувствителен, възприемчив;
2. податлив (of);
3. обидчив;
4. влюбчив.
susceptibility, n.

 

suspect

1. v, подозирам, съмнявам се;
2. мисля, считам, предполагам.
II. n, 1. заподозряно лице;
2. подозрителен човек.
III. а, 1. подозрителен, съмнителен;
2. заподозрян.

 

suspend

1. v, окачвам, провесвам;
2. обесвам;
3. спирам, (временно) прекратявам;
4. (временно) отстранявам от длъжност;
5. отлагам.

 

suspended

1. а, пуснат надолу да виси, окачен, провесен;
2. спрян, прекратен;
3. отстранен от длъжност;
4. хим: суспендиран.

 

suspender

1. n, pl: жартиери.
2. амер: тиранти.
S belt - колан за жартиери.

 

suspense

1. n, напрегнатост, безпокойство;
2. неизвестност, несигурност, напрегнато очакване;
3. пауза, временно прекратяване.

 

suspension

1. n, окачване, провесване;
2. (временно) прекратяване, (временно) отстраняване от длъжност;
3. бизн: банкрут, неплатежоспособност;
4. хим: суспензия, суспендирано състояние.
S bridge - висящ мост.
S point - многоточие.

 

suspensive

1. a, временно прекратяващ/преустанoвяващ;
2. неизвестен, несигурен;
3. нерешителен.

 

suspensory

1. а, поддържащ;
2. задържащ, зaбавящ.
II. n, 1. презрамка;
2. мед: поддържаща превръзка, бандаж.

 

suspicion

1. n, подозрение, съмнение;
2. привкус, оттенък.

 

suspicious|suspiciousness

1. a, подозрителен, съмнителен;
2. мнителен, недоверчив.
suspiciousness, n.

 

suspire

1. v, поет: въздъхвам.

 

sustain

1. v, поддържам, подпирам, подкрепям;
2. понасям, претърпявам, издържам;
3. поддържам, потвърждавам (твърдение).

 

sustained

1. a, продължителен, непрекъснат, постоянен;
2. физ: незатихващ.

 

sustaining

1. а, подпиращ, подкрепящ;
2. потвърждаващ, доказващ.
II. pres.p. от sustain.
S power - издръжливост.

 

sustenance

1. n, поддържане, поддръжка;
2. препитание;
З. средства за съществуване;
4. храна, хранене;
5. хранителност, питателност.

 

sustentation

1. n, поддръжка, издръжка;
2. подхранване;
3. подкрепа.

 

sustention

1. n, подкрепа;
2. поддържане в едно и също състояние.

 

susuration

1. n, ряд: шепот;
2. ромолене, ромон.

 

sutler

1. n, ист: съпровождащ войската лавкаджия.

 

suture

1. n, анат. бот: шев;
2. мед: зашиване, шев;
3. хирургически конец.
II. v, мед: зашивам (рана).

 

suzerain

1. n, ист: феодален владетел, сюзерен;
2. сюзеренна държава.

 

suzerainty

1. n, сюзеренитет, сюзеренни права/власт.

 

svelte

1. a, строен, гъвкав, изящен, грациозен (обикн. за жена).

 

swab

1. n, подомиячка с дръжка;
2. мед: тампон.
II. v, (-bb-) 1. чистя/мия с подомиячка ( и S down);
2. попивам/събирам с парцал (и S up).
S out - промивам (рана).

 

swaddle|swaddling

1. v, повивам, увивам (бебе) в пелени;
2. увивам се с много дрехи.
S bands/clothes - pl: пелени.

 

swag

1. n, фестон, драперия;
2. sl: плячка, плячкосване;
3. sl: взимане на подкуп.
II. v, 1. полюлявам се, вися;
2. драпирам (завеса и пр.).

 

swage

1. n, тех: щамповъчен чук;
2. ковашка щампа, пуансон.
II. v, щампосвам на горещо.

 

swagger|swaggerer

1. v, ходя важно/наперено (и about, out);
2. перча се, големея се;
3. хваля се наляво и надясно (about).
II. n, 1. наперена походка;
2. перчене, големеене;
3. разпуснатост.
III. а, разг: моден, елегантен, шик (за облекло).
swaggerer, doer.

 

swaggercane|swagger-cane|swagger-stick

1. n, късо франтовско бастунче.

 

swaggercoat|swagger-coat

1. n, дамско широко палто/манто.

 

swagman

1. n, скитник;
2. странствуващ работник.

 

swain

1. n, поет: момък, ерген, любим;
2. шег: селски ерген;
3. шег: обожател.

 

swale

1. n, амер: блатиста низина.

 

swallow

1. v, гълтам, преглътвам;
2. поглъщам (и прен.);
3. преглъщам (обида).
II. n, 1. глътка;
2. гълтане, преглъщане.
at one S - на една глътка, наведнъж.
to S the bait - хващам се на въдицата.
III. n, зоол: лястовица (сем. Hirundinidae).

 

swallowhole|swallow-hole

1. n, геoл: подземна река, понор.

 

swallowtail|swallow-tail

1. n, раздвоена/клиновидна/лястовича опашка;
2. разг: фрак (и S-ed coat);
З. зоол: вид пеперуда (Papilio).

 

swamp

1. n, тресавище, мочурище, блато.
II. v, 1. заливам, наводнявам;
2. поглъщам, засмуквам (за тресавище).
S fever - мед: малария.
S ore - лимонит (желязна руда).

 

swampy

1. а, блатист, мочурлив.

 

swan

1. n, зоол: лебед;
2. астр: съзвездието Лебед.
II. v (-nn-) 1. нося се/плувам плавно;
2. шляя се.
black S - прен: странно явление, голяма рядкост.

 

swanflower|swan-flower

1. n, бот: вид тропическа орхидея.

 

swank

1. v, рaзг: перча се, фукам се, надувам се.
II. n, разг: перчене, пъчене, надуване, фукня.

 

swanky

1. a, рaзг: наперен, надут;
2. биещ на очи, моден, шик.

 

swanlike

1. a, подобен на лебед, изящен, грациозен.

 

swannery

1. n, развъдник за лебеди.

 

swansdown|swan's down

1. n, лебедов пух;
2. мек пухкав памучен плат.

 

swanshot|swan-shot

1. n, лов: едри сачми.

 

swanskin|swan-skin

1. n, вид мек вълнен плат, каша.

 

swansong|swan-song

1. n, прен: лебедова песен;
2. последна проява на музикант/артист.

 

swap|swop

1. v, (-pp-) разменям, сменям, правя замяна;
2. разменям си местата;
3. разменям си удари/закачки и пр.
II. n, 1. размяна, замяна, смяна;
2. трампа, сделка.

 

sward

1. n, тревна площ, морава;
2. чим;
З. торф.

 

swarf

1. n, стружка, стърготина (метална).

 

swarm

1. n, рой, рояк (пчели и пр.);
2. стадо, тълпа;
3. (често pl.) маса, множество.
II. v, 1. роя се (за пчели);
2. трупам се, тълпя се;
З. гъмжа (от).
III. v, катеря се (по въже, стълб и пр.) (и с up).
S-cell - биол: зооспора.

 

swart

1. a, ост. = swarthy;
2. aмер: зловреден, гибелен, зъл.

 

swarthy

1. а, мургав, смугъл.

 

swash

1. v, плискам се, пляскам (за вода);
2. ост: удрям силно.
II. n, 1. плискане, плясък, (шум на) разбиващи се вълни;
2. (крайбрежна) плитчина, плитко място за газене;
3. ост: силен удар.

 

swasher|swashbuckler

1. n, ист: перчещ се с оръжието си рицар или войник;
2. дързък авантюрист.

 

swat|swatter

1. v, (-tt-) sl: удрям силно;
2. убивам/смачквам (насекомо) със силен удар.
II. n, 1. силен/тежък удар;
2. мухобойка (и swatter).

 

swath

1. n, откос (при косене), полоса откосена трева;
2. ряд: размах на косата.

 

swathe

1. v, обвивам/увивам в (топли дрехи);
2. бинтовам.
II. n, бинт.
III. = swath.

 

sway

1. v, люлея (се), полюшвам (се);
2. олюлявам се;
3. колебая се;
4. оказвам влияние на.
II. n, 1. люлеене, колебание;
2. олюляване, полюляване;
3. влияние, власт (над).

 

swaybacked|sway-backed

1. a, с ненормално хлътнал гръб, с изкривен навътре гръбнак (особ. за кон).

 

swaybeam|sway-beam

1. n, тех: балансьор;
2. кобилица.

 

swear|swore

1. v, (swore, sworn) кълна се, давам клетва;
2. заклевам, карам да се закълне;
3. гарантирам, поръчителствувам;
4. кълна, ругая, богохулствувам (at).
II. n, рaзг: ругатня, псувня, богохулство (и S-word).
S by - кълна се в.
S off - заричам се (обикн. да не правя нещо).

 

swearing

1. n, клетва, заклеване;
2. ругатни, клетви, богохулство.

 

sweat

1. n, пот;
2. изпотяване, запотяване;
3. разг: тежка работа, трудно упражнение.
II. v, 1. потя се, изпотявам се (и прен.);
2. запотявам се (стъкло и пр.);
3. изпотявам, карам да се поти (от работа, усилия и пр.);
4. разг: експлоатирам, карам да върши трудната работа;
5. амер. sl: разпитвам с изтезания.
S out - изтръгвам, изнудвам.

 

sweatband|sweat-band

1. n, кожена и пр. лента за попиване на потта в шапка.

 

sweatbox|sweat-box

1. n, разг: карцер.

 

sweated

1. а, зле платен, жестоко експлоатиран (за работник).
II. p.p. и past от sweat.

 

sweater

1. n, човек, който обилно се поти;
2. дебел, подплатен памучен пуловер, суитър;
3. експлоататор, кожодер.
S-girl - разг: момиче с голям бюст.

 

sweating

1. a, изпотен, потен;
2. тежък и зле платен (за труд).
II. n, 1. потене, изпотяване;
2. запотяване, овлажняване;
3. експлоатация, тежък труд.
S-bath - гореща/турска баня, хамам.

 

sweaty

1. а, потен, запотен, изпотен;
2. причиняващ изпотяване;
3. миришещ на пот.

 

swede

1. n, швед;
2. бот: вид шведска ряпа (Brassica napobrassica).

 

swedish

1. а, шведски.
II. n, шведски език.

 

sweep|swept

1. v, (swept) нося се;
2. понасям се, преминавам (along, over);
3. преминавам бързо, профучавам;
4. обземам, обхващам;
5. простирам се, протягам се;
6. извивам се, огъвам в дъга;
7. мета, помитам;
8. чистя, прочиствам, премахвам (away, off, down);
9. увличам (аlong, away);
10. мор: протралвам (за мини).
II. n, 1. замах, размах;
2. обхват, кръгозор;
3. течение, непрекъснато движение;
4. протежение;
5. извиване, завой (на път);
6. метене, помитане, измитане;
7. едно замахване с метлата;
8. чистене, прочистване;
9. коминочистач;
10. pl: смет;
11. дълго гребло, крило на вятърна мелница;
12. тех: шаблон.
as black as a S - черен като дявол.
to S the board - карти: печеля всичко.

 

sweeper

1. n, уличен метач;
2. автоматична метачка с четки (за килими, улици и пр.).

 

sweeping

1. а, бърз, стремителен;
2. буен (за поток и пр.);
3. широкообхватен, безразборен.
II. n, 1. метене, помитане;
2. рl: смет;
3. прен: измет.
III. pres.p. от sweep.

 

sweepnet|sweep-net

1. n, голяма рибарска мрежа, серкме;
2. мрежа за пеперуди.

 

sweepstake

1. n, (често рl.) лотарийно залагане, тотализатор.

 

sweet

1. а, сладък;
2. приятен, вкусен;
3. пресен (за храна);
4. звучен, мелодичен;
5. мил, ласкав, любим;
6. плодороден (почва).
II. n, 1. бонбон;
2. сладкиш, десерт;
З. сладост, сладък вкус;
4. (обикн. рl.) удоволствие, наслаждение;
5. любим, възлюблен(а);
6. (обикн. pl.) аромат.
S water - прясна вода.
S one - 1. любим, любима (като обращение);
2. sl: силен удар с юмрук.
to have a S tooth - обичам сладки работи.
S bay - 1. = bay, IV;
2. вид американска магнолия (Magnolia virginiana).
S oil - маслиново масло, зехтин.
S pea - бот: ароматен rpax (Lathyrus odoratus).
S potato - бот: сладък картоф, батат (Ipomoea batatas).
S-scented - ароматен, (благо)уханен.
S talk - aмер. разг: ласкателcтво, подмазване.
S-tempered - с благ характер, добросърдечен.

 

sweetbread

1. n, момици (като храна).

 

sweetbriar|sweet-briar|sweet-brier

1. n, бот: дива роза, шипка (Rosa eglanteria).

 

sweeten

1. v, подслаждам (и прен.);
2. смекчавам;
З. освежавам, проветрявам;
4. агр: торя;
5. карти: увеличавам залога.

 

sweetener

1. n, sl: подкуп, рушвет;
2. рушветчия.

 

sweetheart

1. n, любим(а), възлюблен(а), скъп(а) (и като обращение).

 

sweetie|sweety

1. n, бонбон(че);
2. рaзг: любима, изгора.

 

sweeting

1. n, сладък сорт ябълки;
2. ост: = sweetheart.

 

sweetish

1. a, възсладък;
2. сладникав.

 

sweetmeat

1. n, бонбон;
2. pl: захаросани плодове/ядки.

 

sweetness

1. n, сладост;
2. благоуханност, аромат;
З. ласкавост, приветливост.

 

sweetwilliam|sweet-william

1. n, бот: самакитка (Dianthus barbatus).

 

swell|swollen

1. n, възвишение, изпъкналост;
2. мъртво вълнение (след буря и пр.);
3. раздуване, нарастване, усилване (на звук);
4. разг: важна клечка, франт, денди.
II. v, (swelled, swollen) 1. надувам се, раздувам се;
2. увеличавам се, нараствам;
3. бухвам (тесто);
4. надигам се (вълнение), издувам се (платно);
5. изпълвам се (с чувства);
6. усилвам се постепенно (за звук);
7. разг: важнича, надувам се.
III. а, 1. разг: моден, елегантен, шик;
2. разг: първокласен, отличен.

 

swellfish|swell-fish

1. n, зоол: риба-таралеж (сем. Tetraodontidae).

 

swelling

1. n, подутина, тумор;
2. изпъкналост, издутина;
З. нарастване, увеличаване, раздуване.
II. а, 1. издаден, издут, изпъкнал;
2. прен: надут, важен, високопарен.
III. pres.p. от swell.

 

swellish

1. а, разг: моден, елегантен, контешки.

 

swelter

1. n, жега, зной, задуха.
II. v, изнемогвам от горещина/задуха, обливам се в пот.

 

swerve

1. v, отклонявам се, свивам, криввам;
2. прен: отклонявам се, отплесвам се.
II. n, отклонение (и прен.).

 

swift

1. а, бърз, бързо минаващ (за време и пр.);
2. внезапен, неочакван.
II. n, 1. зоол: бързолет (вид лястовица, сем. Apodidae);
2. зоол: вид дребно гущерче (Sceloporus);
3. текст: шпула, макара за навиване на прежда.
III. v, 1. мор: зарифявам (платно);
2. мор: опъвам, обтягам.
S to anger - избухлив (човек).

 

swifthanded|swift-handed

1. a, ловък, сръчен.

 

swiftly

1. adv, бързо;
2. набързо.

 

swiftness

1. n, бързина, скорост.

 

swig

1. v, (-gg-) пия на големи глътки/на екс.
II. n, голяма глътка (питие).
to take a S at - сръбвам си от.

 

swill

1. v, плакна, изплаквам (и с out);
2. пия жадно, лоча.
II. n, 1. плакнене, изплакване;
2. поило (за животни).

 

swim|swam|swum

1. v, (swam, swum) плувам, плавам;
2. залят съм с, плувам в;
3. вие ми се свят.
II. n, 1. плуване;
2. световъртеж.

 

swimmer

1. n, плувец;
2. зоол: въздушен мехур (на риба);
З. плувка/тапа на въдица.

 

swimming

1. n, плуване;
2. световъртеж.
II. a, 1. плуващ, плавателен;
2. изпитващ световъртеж.
S bath - закрит плувен басейн.
S pool - открит плувен басейн.
S-belt - спасителен пояс/жилетка.
S suit - бански костюм (и swim suit).

 

swimmingly

1. adv, прен: леко, гладко, като по вода.

 

swindle|swindler

1. v, измамвам, изигравам.
II. n, 1. измама, мошеничество;
2. лошокачествена стока.
to S sbm. out of sth. - измъквам нещо с измама.
swindler, doer.

 

swine

1. n, свиня;
2. събир: свине;
З. прен: противен човек, свинщина.

 

swinebread|swine-bread

1. n, бот: трюфел (гъба).

 

swineherd|swine-herd

1. n, свинар.

 

swinery

1. n, свинарник, кочина (и прен.).

 

swing|swung

1. v, (swung, swung) люлея (се), олюлявам се;
2. разклащам, залюлявам;
3. окачвам, беся;
4. въртя се, обръщам се;
5. вървя с равномерна крачка;
6. амер: изпълнявам суинг-музика.
II. n, 1. люлеене, люшкане, полюляване;
2. люлка;
3. размах, замах;
4. естествен ход на, свобода на действията;
5. ритъм, отмерена походка;
6. физ: амплитуда на колебание;
7. тех: максимално отклонение (на стрелката на прибор);
8. суинг-музика.
in full S - в разгара си, с пълна сила.
to go with a S - върви като по вода.
to S a bell - клатя (бия) камбаната.
to S one's arms - размахвам ръце.
he shall S for it - ще го обесят за това.
to S open - отварям широко (врата).

 

swingback|swing-back

1. n, сп: връщане на топката назад;
2. промяна/обръщане на общественото мнение.

 

swingbridge|swing-bridge

1. n, подвижен (вдигащ се) мост.

 

swingdoor|swing-door

1. n, двукрила летяща врата.

 

swinge

1. v, ост: удрям силно, шибам.

 

swingeing

1. a, силен, зашеметяващ (за удар);
2. разг: грамаден;
3. разг: забележителен, отличен.

 

swinging

1. а, разг: жив, весел, жизнерадостен;
2. моден, модерен;
3. люлеещ се, колебаещ се, обръщащ се.
II. n, люлеене, колебание, обръщане.
III. pres.p. от swing.

 

swingjoint|swing-joint

1. n, тех: шарнирно съединение.

 

swingle

1. n, мъналка (за биене на лен).
II. v, бия, мъна (лен).
S-tree - терзия, кантарка (на каруца или рало - напречна греда, на която се закрепват юларите)

 

swinish

1. а, свински;
2. прен: груб, противен, просташки.

 

swink

1. v, ост: трудя се, трепя се.

 

swipe

1. v, удрям силно и безразборно;
2. амер. sl: крада.
II. n, силен/безразборен/неточен удар;
2. тех: кобилица.
III. n, pl. sl: слаба/мътна/долнокачествена биpa.

 

swirl

1. v, въртя се, завихрям се (за вода, прах и пр.);
2. образувам водовъртеж.
II. n, 1. въртене, водовъртеж;
2. следа на кораб във водата;
3. бързо движение на риба;
4. кълбо дим.

 

swish

1. v, махам/размахвам (пръчка, така че да свисти).
2. плющя (камшик и пр.);
3. разг: бия с пръчка/бастун.
II. n, 1. мах, замах, размах;
2. плющене, свистене във въздуха;
3. разг: удар, шибване с пръчка/бастун.
III. а, разг: елегантен, моден, шик.

 

swiss

1. а, швейцарски.
II. n, швейцарец, швейцарци.

 

switch

1. n, камшик;
2. тънка жилава пръчка:
3. елек: ключ, превключвател;
4. жп: стрелка;
5. тел за разбиване на яйца/сметана и пр.
II. v, 1. бия с пръчка, шибам;
2. махам, размахвам;
3. елек: превключвам;
4. жп: премествам на друг коловоз;
5. внезапно сменям посоката (на разговор, мнение и пр.).
6. бия (сметана).
S on - включвам (ток, апарат и пр.)
S off - 1. изключвам; 2. давам отбой.
S-blade - джобно ножче, отварящо се с пружинка.

 

switchback

1. n, зигзаговиднo трасе на път или жп линия по стръмен наклон;
2. амер: = roller coaster.

 

switchman|switch-man|switch-tender

1. n, жп: стрелочник.

 

switchover|switch-over

1. n, промяна/смяна в положението, обрат в тактиката;
2. преход към.

 

swivel

1. n, тех: шарнирно съединение.
II. attr, въртящ се, oбръщащ се.
III. v, (-ll-) въртя (се) (като) на ос.
S-chair - въртящ се стол.
S-eyed - разноглед, кривоглед.

 

swiz

1. n, рaзг: горчиво разочарование;
2. измама.

 

swizzle

1. n, рaзг: коктейл, смесена алкохолна напитка сервирана във висока чаша.
II v, 1. забърквам коктейл;
2. бъркам питието си с пръчка/сламка;
3. разг: напивам се.

 

swoon

1. v, загубвам съзнание, припадам.
II. n, припадък.

 

swoop

1. v, спускам се, връхлитам, нападам ненадейно (обикн. с down);
2. ав: пикирам.
II. n, 1. внезапно спускане, връхлитане;
2. ав: пикиране.
in one fell S - с един удар.

 

sword

1. n, меч, сабя;
2. шпага, рапира.
cavalry S - сабя.
court S - шпага.
duelling S - рапира.

 

swordarm|sword-arm|sword-hand

1. n, дясната ръка.

 

swordbelt|sword-belt

1. n, портупей.

 

swordcane|sword-cane|sword-stick

1. n, кух бастун, в който се поставя тънка сабя.


 

swordfish|sword-fish

1. n, зоол: риба меч (Xiphias gladius).

 

swordflag|sword-flag

1. n, бот: жълт ирис/перуника.

 

swordgrass|sword-grass|sword-lily

1. n, бот: гладиола;
2. вид шавар.

 

swordhilt|sword-hilt

1. n, ефес.

 

swordlaw|sword-law

1. n, право на силния.

 

swordplay|sword-play

1. n, фехтовка;
2. прен: ожесточен спор, словесна престрелка.

 

swordsman

1. n, фехтовчик;
2. мечоносец (войник).

 

sworn

1. p.p. от swear.
II. а, заклет.
S brothers - побратими.
S friends - най-верни приятели.

 

swot

1. v, (-tt-) уч. sl: уча усилено, кълва, зубря (обикн. с up).
II. n, уч. sl: 1. зубрене, зазубряне, кълване;
2. зубрач.

 

sybarite

1. n, разпуснат, тънещ в разкош човек.

 

sycamore

1. n, бот: може да се отнася за три различни дървета:
а) платан, чинар (Platanus occidentalis);
б) явор (Acer pseudoplatanus);
в) смокиня (Figus sycamorus).

 

sycophancy

1. n, подлизурство, угодничество.

 

sycophant|sycophantic

1. n, мазник, подмазвач, подлизурко.
sycophantic, a.

 

sycosis

1. n, мед: вид кожно заболяване.

 

syllabary

1. n, слогова/сричкова азбука.

 

syllabic

1. a, сричков;
2. сричкообразуващ.

 

syllabicate|syllabify|syllabize|syllabication

1. v, разделям/произнасям на срички.
syllabication, n.

 

syllable

1. n, сричка;
2. прен: дума.
II. v, произнасям на срички.
not a S - нито дума, нито звук.

 

syllabub|sillabub

1. n, десерт от сметана, захар и вино.

 

syllabus|syllabi

1. n, (pl. -buses, -bi) учебна програма;
2. план, конспект (на урок);
3. разписание.

 

sylph

1. n, мит: дух на ефира;
2. нежна/изящна девойка.
S-like - изящен, грациозен.

 

sylvan|silvan

1. n, поет: горски, горист.

 

sylviculture|silviculture

1. n, лесовъдство.

 

symbiosis

1. n, биол: симбиоза.

 

symbol|symbolic|symbolical

1. n, символ, емблема;
2. условен писмен знак, обозначение.
symbolic(al), a.

 

symbolize|symbolization

1. v, символизирам;
2. представям/изобразявам със символи.
symbolization, n.

 

symbology

1. n, изкуство да се изобразява със символи;
2. тълкуване на символи.

 

symmetric|symmetrical

1. a, симетричен, съразмерен.

 

symmetry

1. n, симетрия, съразмерност.

 

sympathetic

1. a, съчувствен, състрадателен;
2. симпатизиращ;
3. симпатичен ( и за нервна система);
4. физ: ответен.
II. n, физиол: симпатична нервна система.
S ink - симпатично (невидимо) мастило.

 

sympathize|sympathizer

1. v, съчувствувам, изразявам/изказвам съчувствие;
2. симпатизирам (with - на).
sympathizer, doer.

 

sympathy

1. n, съчувствие, състрадание, отзивчивост (with, for);
2. симпатия;
3. взаимно разбиране.
in S with - в съгласие с.

 

symphonious

1. а, хармоничен, съзвучен.

 

symphony|symphonical

1. n, симфония;
2. aмер: симфоничен оркестър;
З. хармония.
II. attr, симфоничен.
symphonical, a.

 

symposium|symposia

1. n, (pl. -sia) симпозиум, събеседване;
2. сборник от статии на различни автори върху една и съща тема;
3. (др. гр.) ист: пиршество.

 

symptom

1. n, симптом, признак (и мед.);
2. белег, знак, указание.

 

symptomatic

1. а, показателен, симптоматичен.

 

synapse

1. n, биол: място на съприкосновение на две нервни клетки.

 

sync|synch

1. n+v, разг. съкр. от synchronization/synchronize.

 

syncarp

1. n, бoт: съставен плод (напр. малина, къпина и пр.).

 

synchronious|synchronic|synchronistic

1. а, едновременен, синхронен.

 

synchronism

1. n, едновременноcт.

 

synchronize|synchronization|synchronizer

1. v, синхронизирам, координирам, съгласувам по време;
2. установявам едновременност на две събития;
3. сверявам (часовник), показвам едно и също време (за два часовника).
synchronization, n.
synchronizer, doer.

 

synchrony

1. n, едновременност, синхронност;
2. синхрон.

 

synchrotron

1. n, физ: установка за ускоряване на елементарни частици.

 

syncline

1. n, геол: скално корито, синклинала.

 

syncope|syncopate

1. n, мед: припадък, синкоп;
2. грам. муз: синкоп.
syncopate, v.

 

syncretize|syncretism

1. v, филос: обединявам/съчетавам несъвместими схващания.
syncretism, n.

 

syndetic

1. а, грам: съединителен, свързващ, съюзен.

 

syndic

1. n, юр: синдик;
2. старши административен служител.

 

syndicate

1. n, синдикат, обединение;
2. синдикален съвет.
II. v, обединявам се в синдикат.

 

syndrome

1. n, мед: синдром, комбинация от различни симптоми при дадена болест.

 

synergic

1. а, действуващ съвместно/обединено.

 

syngenesis

1. n, биол: полово размножаване;
2. геол: сингенеза.

 

synod

1. n, църк: синод, духовен събор.

 

synonym

1. n, синоним (of, for).

 

synonymous|synonymic|synonymity|synonymy

1. а, еднозначен, синонимен (with - на).
synonymy, -ity, n.

 

synopsis|synopses

1. n, (pl. -ses) кратък обзор, резюме, конспект.

 

synoptic|synoptical

1. a, метео: синоптичен;
2. нагледен, прегледен;
3. резюмиран, конспективен.

 

syntax|syntactic

1. n, грам: синтаксис.
syntactic, a.

 

synthesis|syntheses

1. n, (pl. -ses) синтез.

 

synthesize|synthetize

1. v, синтезирам.

 

synthetic

1. a, хим: синтетичен;
2. изкуствен, добит по изкуствен начин.
II. n, (обикн. pl.) получена по изкуствен начин материя (пластмаси и пр.).

 

syntonic|syntonize

1. а, нормално реагиращ, приспособяващ се към околната среда;
2. радио: настроен на същата честота.
syntonize, v.

 

syphilis

1. n, мед: сифилис.

 

syriac

1. а+n, древносирийски (език).

 

syrian

1. а, сирийски.
II. n, сириец.

 

syringa

1. n, бот: жасмин (сем. Philadelphus);
2. бял люляк.

 

syringe

1. n, спринцовка, шприц;
2. (пожарна) помпа.
II. v, инжектирам, впръсквам.

 

syrinx

1. n, мед: фистула;
2. анат: евстахиева тръба;
З. зоол: гръклян на птица (органът за пеене на птиците);
4. муз: пан-флейта.

 

syrup|sirup

1. n, сироп;
2. глюкоза, петмез;
3. разг: сладникавост.
II. v, сиропирам, заливам със сироп.

 

systaltic

1. а, мед: пулсиращ.

 

system

1. n, система (филос. полит. физ. и пр.);
2. метoд, организация, порядък;
3. организъм;
4. свят, вселена;
5. геол: формация.

 

systematic

1. a, системен;
2. систематичен, методичен.

 

systematize|systematization

1. v, привеждам в система, систематизирам.
systematization, n.

 

systemic

1. a, физиол: на целия организъм, органически.

 

systemless

1. а, безсистемен, неметодичен.

 

systole

1. n, физиол: съкращаване на сърцето;
2. проз: съкращаване на гласна/сричка по средата на думата.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Find free glossaries at TranslationDirectory.com

Find free dictionaries at TranslationDirectory.com

Subscribe to free TranslationDirectory.com newsletter

Need more translation jobs from translation agencies? Click here!

Translation agencies are welcome to register here - Free!

Freelance translators are welcome to register here - Free!

Submit your glossary or dictionary for publishing at TranslationDirectory.com

Free Newsletter

Subscribe to our free newsletter to receive news from us:

 

Menu

Use More Dictionaries
Use Free Glossaries
Use Free Translators
Use Free Software
Submit Your Dictionary
Post Translation Job
Find Freelance Translators
Read Translation Articles
Register Translation Agency
Submit Your Resume
Obtain Translation Jobs
Visit Language Job Board
Subscribe to Free Newsletter
Buy Database of Translators
Obtain Blacklisted Agencies
Vote in Polls for Translators
Advertise Here
Read our FAQ
Read Testimonials
Admire God's Creations
Use Site Map

Advertisements

translation directory

christianity portal
translation jobs


 

 
Copyright © 2003-2018 by TranslationDirectory.com
Legal Disclaimer
Site Map