English-Hungarian Dictionary Free dictionaries at TranslationDirectory.com. translation job
Home Free Glossaries Free Dictionaries Post Your Translation Job! Free Articles Jobs for Translators

English-Hungarian Dictionary
(Starting with "T")

From "to cab" to "to juxtapose"

By Peter Vereszki,
Hungary
Become a member of TranslationDirectory.com at just $8 per month (paid per year)


Advertisements:Use the search bar to look for terms in all glossaries, dictionaries, articles and other resources simultaneously

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T1 | T2 | T3 | T4 | U | V | W | X | Y | Z

 

to cab - taxizik, taxin megy

to cable - kábelez

to cache - készletet halmoz fel, eldug

to cackle - gágog, kodácsol

to caddie for sy - ütőket hordoz vkinek (golfban)

to cajole - levesz a lábáról, cirógat

to cake - laposra összeprésel, laposra összenyom

to cake-walk - kalácstáncot jár

to calcinate - kalcinál, pörköl, éget

to calculate - vél, hisz

to calculate on sg - számít vmire

to calendar - jegyzékbe szed, céduláz, előjegyzésbe vesz

to calibrate - kalibrál

to call - kikiált, licitál, kiabál, hív, bemond, kihív

to call a doctor - orvost hív

to call a spade a spade - nevén nevezi a gyermeket, nevén nevezi a dolgot

to call around - benéz vkihez

to call at a port - kikötőt érint, kiköt

to call back - visszaszól, visszakiált, visszahív

to call cousin with sy - vki rokonának adja ki magát

to call down - letol, lehív

to call down curses to sy - megátkoz vkit

to call elections - választásokat kiír

to call for - kiált vmiért, érte jön, érte megy, hozat vmit

to call for comment - kritikát kíván

to call for sg - kér vmit, érte megy

to call for silence - csendet kér, csendre int, csendre utasít

to call for water - helyet kér

to call forth - előhív, előcsal, eredményez, kicsal

to call in - bekéret, lehív, bekér, elhív, beszólít, behív

to call in the best brains - minden tehetséget igénybe vesz

to call it quits - elintézettnek tekinti a dolgot

to call off - elhív, lemond, lefúj, elszólít

to call on - felszólít, meglátogat

to call out - kihív, kivezényel, sztrájkba szólít, felkiált

to call out for sg - kiált vmiért

to call out the troops - kivezényli a katonaságot

to call out to sy - odakiált vkinek

to call sg into action - megindít vmit, folyamatba helyez vmit

to call sg to mind - emlékezetébe idéz vmit

to call sy's attention to sg - felhívja vki figyelmét vmire

to call sy's bluff - színvallásra kényszerít vkit, felveszi a kihívást

to call sy hard names - durva nevekkel illet vkit, jól lehord vkit

to call sy names - sérteget vkit, gorombaságokkal illet vkit

to call sy to account - számon kér, felelősségre von vkit

to call sy to account for sg - felelősségre von vkit vmiért

to call the roll - névsorolvasást tart, névsort olvas

to call to order - megnyit, rendreutasít

to call to see sy - elmegy meglátogatni vkit, eljön meglátogatni vkit

to call to sympathize - részvétlátogatásra megy

to call up - felébreszt, felhív (telefonon), behív (katonának)

to call upon - felszólít

to calm - lecsillapul, lecsillapít, lecsendesedik

to calm down - lecsendesedik, lecsillapul, csillapodik

to calm one's nerves - megnyugtatja az idegeit

to calm sy down - megnyugtat

to camber - ívben meghajlít, ívben görbül, kidomborodik, ível

to camouflage - rejtőztet, álcáz

to camp - táborozik, kempingezik

to camp it up - túloz, ripacskodik, adja a buzit, buziskodik

to camp out - szabad ég alatt hál, sátorozik, táboroz

to campaign - hadjáratban részt vesz

to can - talonba rak, konzervál, abbahagy, befőz, tartósít

to canadianize - elkanadaiasít, kanadaivá tesz

to cancel - áthúz, kiiktat, megsemmisít, levesz a műsorról

to candy - cukorral bevon, kandíroz, cukorban eltesz

to cannibalize - kibelez

to cannon - összeütközik, ágyúz

to canoe - kenuzik

to canopy - boltoz, ernyőz, sátrat von vmi fölé

to cant - felfordít, szélez, üres frázisokat ont, megbillent

to cant a beam - dúcgerendát ferdén állít fel, gerendát ferdére vág

to cant a boat for repairs - csónakot javításhoz felfordít

to cant a ship - megfordítja a hajót horgonyán

to cant about sg - szaval vmiről, papol vmiről

to cant off an angle - leélez, egyik élét lefaragja

to canter - könnyű vágtában megy, könnyű vágtában lovagol

to canvass - házal, korteskedik, meghány-vet

to cap - válogatott csapatba bevesz, lefőz, sapkával ellát

to cap it all - mindennek tetejébe

to caper - ugrál, szökdécsel

to capitalize - tőkét kovácsol, hasznosít, nagy kezdőbetűvel ír

to capitalize on sg - tőkét kovácsol vmiből

to capitulate - kapitulál

to captain - kapitánya vkinek, parancsnoka vkinek, parancsnokol

to captivate - meghódít, elbájol, megnyer

to capture - zsákmányol, megragad (figyelmet), bevesz (várat)

to carbolize - karbolsavval átitat, karbolsavval lemos

to carbozine - szenesít, karbonizál, szenet szárazon lepárol

to care - törődik, hajlandó vmit megtenni

to care about - törődik vmivel

to care for - érdekli vmi, törődik vkivel, törődik vmivel

to careen - hajót oldalára fordít

to career - vágtat, szalad

to career about - keresztül-kasul jár, keresztül-kasul futkos

to career along - teljes iramban rohan, teljes iramban vágtat

to career over - keresztül-kasul futkos, keresztül-kasul jár

to caress - dédelget, cirógat

to caricature - torzít, kifiguráz, karikatúrát rajzol

to carillon - szól a harangjáték

to carol - csattog (pacsirta), énekel, dalol, trillázik

to carol forth - dicsőítő énekbe kezd, örömujjongásba kezd

to carol out - örömujjongásba kezd, dicsőítő énekbe kezd

to carom - biliárdozik, karambolozik

to carom into sg - összeütközik vkivel, véletlenül találkozik vkivel

to carouse - iszik

to carp - ócsárol

to carpet - összeszid, felhint, szőnyeggel borít

to carry - hord, cipel, elvisz, beszállít, elfoglal, megnyer

to carry a joke too far - túl sokat enged meg magának

to carry a motion - javaslatot megszavaz

to carry a town - beveszi a várost

to carry all before one - elsöprő sikere van, mindenkit lehengerel

to carry authority - tekintélye van, súlya van

to carry away - elhord, elragad, elragadtat

to carry coals to Newcastle - Dunába vizet hord, kocsmába sört hord

to carry forward - áthoz

to carry goods by air - árut repülőgépen szállít

to carry interest - kamatozik

to carry into effect - foganatosít

to carry it high - magasan hordja az orrát

to carry off - elnyer

to carry off a prize - díjat nyer

to carry off the bays - elnyeri a babérokat

to carry off the palm - elnyeri a győzelmet, elnyeri a pálmát

to carry on - folytat, tovább csinál, jeleneteket csinál

to carry on a conversation - folytatja a beszélgetést

to carry on a word - átvisz egy szót

to carry on sg awful - szörnyű jelenetet rendez, állatian hisztizik

to carry on with sy - félredug vkivel, viszonya van vkivel

to carry one's point - érvényesíti akaratát, véleményét elfogadtatja

to carry oneself badly - rossz a tartása, rosszul viselkedik

to carry out - kivitelez

to carry out one's bat - ütést véghezvisz

to carry out the order - teljesíti a parancsot

to carry over - megnyer vkit

to carry sg into execution - keresztülvisz vmit

to carry sg off - sikerül neki vmi, megússza a dolgot

to carry sg under one's arms - hóna alatt visz vmit

to carry sy off his feet - leveszi a lábáról, ámulatba ejt

to carry sy with oneself - magával ragad vkit

to carry the can - tartja a hátát

to carry the can back - viseli a felelősséget

to carry things too far - túlzásba viszi a dolgokat

to carry through - végigcsinál, baj nélkül kivezet

to carry up - felvisz

to carry weight - súlya van, tekintélye van

to cart - fuvaroz, elszállít

to cartoon - gúnyrajzot készít, vázlatot készít

to cartwheel - cigánykereket hány

to carve - vág, darabol, farag, kivés, metsz

to cascade - zuhog, sorba kapcsol, kaszkádba kapcsol, aláesik

to case - tokba rak, ládába rak, ládáz, beburkol

to case the joint - helyszíni szemlét tart

to cast - kioszt (szerepet), elhány, elveszt, hajít

to cast a chill over a company - lehűti a hangulatot, lehűti a kedélyeket

to cast a glamour over sy - bűbájossá tesz

to cast a gloom over sy - rossz kedvre hangol vkit

to cast a shadow - árnyat vet

to cast a shadow over sg - árnyat vet vmire

to cast a sidelong glance - szeme sarkából néz

to cast a spell over sy - megigéz vkit

to cast about for sg - keresgél vmit

to cast an account - számítást végez, számvetést csinál

to cast aside - félredob

to cast aspersion upon sy - kígyót-békát kiált vkire, befeketít vkit

to cast doubt on sg - kétségbe von vmit

to cast doubts on sg - kétségbe von vmit

to cast down - lehangol

to cast in one's lot with sy - közös kockázatot vállal vkivel

to cast its horns - agancsát elhullatja, agancsát levedli

to cast its skin - leveti a bőrét, vedlésben elhányja a bőrét

to cast off - kitaszít

to cast one's ballot - leadja szavazatát

to cast one's weeds - újra férjhez megy, eldobja az özvegyi fátylat

to cast stones at sy - vádol vkit, megkövez vkit, elítél vkit

to cast the gorge - hány az undortól

to cast the horoscope - horoszkópot készít

to cast up the gorge - hány az undortól

to castor - görög, gördül

to castrate - kiherél, kasztrál

to cat - hány

to catalog - jegyzékbe vesz, lajstromoz, katalogizál

to catalogue - lajstromoz, jegyzékbe vesz, katalogizál

to catalyze - katalizál

to catapult - katapultál

to catcall - lehurrog, kifütyül

to catch - megkap, beleakad, kap (betegséget)

to catch a chill - meghűl, megfázik

to catch a cold - meghűl, megfázik

to catch a crab - rákot fog, evezőt túl mélyen merít

to catch a packet - halálos sebet kap

to catch a tartar - törököt fog

to catch alight - lángra lobban, lángra kap

to catch at - utánakap

to catch at shadows - ábrándokat kerget

to catch cold - meghűl, megfázik

to catch fire - tüzet fog

to catch flies - bámészkodik, szájtátva bámészkodik

to catch hold of sy - megfog vkit, elcsíp vkit, elkap vkit, elfog vkit

to catch in the pan - odaég, lekozmál

to catch on - ért, sikere van, könnyen ért, kapcsol

to catch one's eyes - szembe ötlik, szemet szúr

to catch out - rajtakap, tetten ér

to catch red-handed - tetten ér

to catch sight of sy - észrevesz vkit

to catch sy a blow - behúz vkinek

to catch sy bending - rossz helyzetben talál vkit

to catch sy in fault - rajtakap vkit

to catch sy napping - alváson kap rajta vkit

to catch sy off guard - készületlenül talál vkit

to catch sy on the hop - tetten ér vkit, rajtacsíp vkit

to catch sy tripping - rájön vkinek a hibájára, rájön vkinek a bűnére

to catch sy up - félbeszakít vkit, beleszól

to catch sy up in a speech - félbeszakít vkit beszédében

to catch the eye - magára vonja a figyelmet

to catch the fancy of - megtetszik neki

to catch up - elkap, megért, felfüggeszt, felkap

to catch up arrears - utoléri magát, hátralékot behoz

to categorize - kategorizál, osztályba sorol

to cater - ellát, gondoskodik, élelmez

to caterwaul - lármázik, nyivákol, kornyikál, zajt üt

to cause - előidéz

to cause misgivings - rossz előérzeteket támaszt

to cause sensation - szenzációt kelt

to cause sy to do sg - csináltat vmit vkivel, tétet vmit vkivel

to cauterize - kiéget

to caution - óva int, figyelmeztet

to cave in - beadja a derekát, megadja magát

to cavort - ugrabugrál, fickándozik

to caw - károg, krákog

to cease - abbahagy

to cease flowing - elapad

to cede - felad, enged vmiben, engedményez, elismer vmit

to cede a point in discussion - enged egy vitapontban

to celebrate - ünnepel

to cement - cementtel összeragaszt, cementez, összeragaszt

to cense - tömjénez

to censor - húz, cenzúráz, betilt, olvashatatlanná tesz

to censure - fedd, megró, megfedd, elítél, rosszall

to center - középre ad, középpontba állít, összpontosít

to centralize - központosít, centralizál, központosul

to centre - összpontosít, középre ad, középpontba állít

to centre round sg - vmi körül forog, forog vmi körül

to centrifuge - centrifugál

to certify - hitelesít, dokumentál, képesít

to certify a lunatic - elmebajosnak nyilvánít vkit

to certify sy of sg - biztosít vkit vmi felől, értesít vkit vmi felől

to certify to sg - tanúságot tesz vmiről, tanúskodik vmiről

to chafe - felháborodik, horzsol, felingerel, kidörzsöl

to chaff - csipked, csipkelődik, incselkedik, szecskáz, ugrat

to chaffer - alkuszik, semmitmondóan csacsog, kereskedik

to chagrin - bánt

to chalk - mésszel trágyáz, krétával megjelöl, krétával ír

to chalk up - szerez, árakat felemel, felír

to chalk up sg - eredményt elér, pontot szerez

to chalk up sg on sg - krétával felír vmit vmire

to chalk up the drinks - felírja az italfogyasztást

to chalk up two runs - két menetben győz

to challenge - kétségbe von, megállásra felszólít, felhív, dacol

to chamfer - rézsűt vág

to chamois - kikészít (bőrt)

to champ - harapdálja zabláját, ropogtat, zajosan rágcsál

to champion - síkra száll

to chance - megkockáztat

to chance one's arm - megreszkíroz vmit, szerencsét próbál

to chance to do sg - véletlenül tesz vmit

to chance upon - ráakad, belebotlik

to change - átszáll, módosul, felvált, megváltoztat, cserél

to change about - hátraarcot csinál

to change colour - elpirul

to change down - visszakapcsol

to change gear - sebességet vált

to change guard - leváltja az őrséget

to change hands - gazdát cserél, kezet vált, fogást vált

to change into second - kettesbe kapcsol

to change lanes - sávot vált

to change one's cast - kicseréli a csalétket

to change one's clothes - átöltözik

to change one's quarters - máshova költözik

to change sg into sg - változtat vmit vmivé, vmit vmivé változtat

to change sides - átáll a másik párthoz, más álláspontra helyezkedik

to change the baby - pelenkáz

to change to sg - átalakul vmivé, átváltozik vmivé, átvált vmire

to change trains for swhere - átszáll vmi felé

to change up - nagyobb sebességre kapcsol

to channel - csatornáz, kivés, vízmosásossá tesz, rovátkol

to chant - éneklő hanghordozással beszél, eldalol, dalol

to chaperon - kísér, gardíroz

to chaperone - gardíroz

to char - elszenesedik, karbonizál, szenesedik, doroszol

to characterize - jellemez

to charcoal - beszenez, széngázzal megfojt, szénnel megjelöl

to charge - megvádol, rohamoz, vádol, gondjaira bíz, felszámít

to charge a commission - jutalékot számít

to charge an account - számlát megterhel

to charge at sy - megtámad vkit

to charge boots to boots - sűrű sorokban támad, tömött sorokban támad

to charm - elvarázsol, megbabonáz

to charm away - eltüntet

to chart - térképez, térképet készít, grafikont készít

to charter - szabadalmaz, kibérel

to chase - rohangál, dorozmál, trébel, hajszol, cizellál

to chase a diamond in gold - gyémántot aranyba foglal

to chase a gun - ágyúcsövet huzagol

to chase an ashlar - dorozmál

to chasten - fegyelmez, megzaboláz, büntet, zaboláz

to chastise - megfenyít, zaboláz

to chat - diskurál, cseveg, beszélget

to chat sy up - beszédbe elegyedik vkivel

to chatter - vacog, csiripel, csicsereg, zörög

to cheapen - leszállít (árat), olcsóbbá tesz

to cheat - súg

to cheat sy out of sg - kicsal vkiből vmit

to cheat the gallows - megússza az ügyet

to check - visszafojt, felad (megőrzésre), megpipál, kipipál

to check in - bejelenti magát, jelentkezik

to check off - kipipál

to check on sg - megvizsgál vmit, ellenőriz vmit, utánanéz vminek

to check out - bélyegez, elvisz, elmegy, kijelenti magát, kivált

to check sy out - másvilágra küld

to check the growth - feljődésben visszavet

to check the oil - meghőmérőz

to check up - ellenőriz, felülvizsgál

to check up with sg - egyezik vmivel, egybevág vmivel

to cheer - tapsol, megtapsol, megéljenez, éjlenez, felvidít

to cheer up - felvidul, felvidít

to cherish - babusgat, dédelget, kedvel

to chew - bagózik, rág, rágcsál, megrág, kérődzik

to chew oakum - csepűt rág, kócot rág

to chew over sg - rágódik vmin, morfondíroz vmin, meghány-vet vmit

to chew sg up - tönkretesz vmit

to chew sy out - lebaltáz vkit, keményen lehord vkit

to chew the cud - kérődzik, rágódik vmin

to chew the fat - hosszasan eltársalog, hosszasan elbeszélget

to chew the food of fancy - szerelemről elmélkedik

to chew the rag - hosszasan eltársalog, régi bajokon rágódik

to chew the scenery - színfalhasogatóan játszik

to chew upon sg - meghány-vet vmit, morfondíroz vmin, rágódik vmin

to chide - korhol, pirongat, szid

to chill - megdermeszt, megmerevedik, elfakít, lehűt, behűt

to chime - cseng-bong, szól (harang)

to chime in with - egyetért

to chime the bells - megszólaltatja a harangokat, harangoz

to chime together - összhangban van

to chin - dumcsizik, felhúzódzkodik, társalog, állal tart

to chink - megcsendít, csörget

to chip - letörik, letör, farag, kicsorbul, szeletel

to chip at - gúnyol

to chip at sg - gúnyol vmit

to chip away - elmállik

to chip in - belekapcsolódik, beleavatkozik, tesz (kártyában)

to chip in with - hozzájárul vmivel

to chip off - kicsorbul, letöredezik

to chip off a piece from a cup - csészét kicsorbít

to chip on sg - beleszól vmibe

to chirp - csiripel, cirpel, énekel, trillázik, ciripel

to chirp up - hangocskáját hallatja, felvidul, felvidít vkit

to chirrup - csicsereg, nyelvével csettint

to chisel - bepaliz, cizellál, vés

to chock - megékel, kitámaszt, felékel

to chock up - felékel, feltámaszt, feldúcol, támaszt, kitámaszt

to choke - megfojt, fojtogat, megfullad, fulladozik

to choke down - legyűr (ételt)

to chomp - zajosan rágcsál, ropogtat

to choose - elhatározza magát, választ, kiválogat

to chop - elharap (szavakat), szétdarabol, széttagol, aprít

to chop about - hirtelen megfordul (szél)

to chop and change - véleményét változtatja, forog mint a szélkakas

to chop at - rácsap, rávág

to chop fine - apróra vagdal

to chop in - beleszól

to chop meat fine - húst apróra vagdal, húst apróra vág, fasíroz

to chop off - levág, lehasít

to chop round - hirtelen megfordul (szél)

to chop up - felszeletel, feldarabol

to choreograph - koreográfiáját elkészíti, komponál

to chortle - diadalmasan nevet, kacarászik, viháncol

to chorus - kórusban énekel, karban énekel, karban mond

to chorus sg - kórusban kiabál vmit, kórusban ismétel vmit

to chow - eszik, kajál, burkol

to chow sg down - bekap, bezabál, gyorsan eszik vmit

to christen - megkeresztel, keresztel, elnevez

to chronicle - krónikában feljegyez

to chuck - eldob, nyájasan megvereget, otthagy

to chuck about - dobálódzik

to chuck off - kirúg

to chuck one's weight about - hányavetin viselkedik

to chuck sg - otthagy vmit

to chuck up - felad

to chuck up the sponge - feladja a küzdelmet

to chuff - töfög, pöfög

to chug - töfög, pöfög, puffog

to chug along - elpöfög

to chug off - elpöfög

to chum - barátkozik

to chum up with sy - összebarátkozik vkivel

to churn - tajtékzik, pezseg, kavarog, túráztat (motort)

to churn the engine - járatja a motort, túráztatja a motort

to churn up the foam - tajtékot ver, habot ver

to cicatrize - sebhelyekkel éktelenít, beforr, beforraszt

to cinder - elhamvaszt, elsalakosít

to cipher - titkosírással ír, zavarólag búg, sifríroz, számol

to cipher a sum - összeget kiszámít

to cipher out a mystery - titkot kikutat, rejtélyt kikutat, titkot megfejt

to cipher out a sum - összeget kiszámít

to circle - körbejár, övez, kering, körüljár, körbemegy

to circle round - kering, köröz

to circuit - kering, körbejár, körben jár, körüljár

to circulate - terjed, közkézen forog, körben forog, átáramoltat

to circumnavigate - körülhajóz

to circumscribe - körülír, körülhatárol

to cite - idéz, beidéz, megidéz

to civilize - kiművel, civilizál

to clack - kattog, zörög, csattog

to claim - igényt emel, igényel, követeléssel lép fel, állít

to claim acquaintance with sy - vki ismerősének mondja magát

to claim against sy - keresettel él vki ellen

to claim one's due - érvényesíti jogait, érvényt szerez jogainak

to claim sg back from sy - visszakövetel vmit vkitől

to claim support - tartásdíjat követel

to claim that - azt állítja hogy, kijelenti hogy, bizonygatja hogy

to clam - kagylót gyűjt, kagylót szed

to clam up - hallgat, befogja a száját

to clamber - kúszik

to clamber up - felkapaszkodik

to clamor for sg - követel vmit

to clamour - lármázik

to clamour for sg - követel vmit

to clamp - összeszorít, leszorít, összefog

to clamp down on sg - megszigorít

to clang - zeng, rikácsol, cseng, csenget

to clank - csörög, cseng, csörget, zörget

to clap - tapsol, megtapsol, csattog, csattogtat

to clap sy by the heels - lecsuk vkit, nyakon csíp vkit

to clarify - tisztul, kitisztul, derít

to clash - összeüt, ütközik, összeütközik, ellenkezik

to clasp - átölel, átkarol, bekapcsol, átfog

to clasp one's hands - összekulcsolja a kezét

to class - beoszt, osztályoz

to classify - besorol

to clatter - csörömpöl, neszez, zörömböl, zörög, zörget

to claw - karmol, megkarmol

to clean - lesúrol, súrol, megmos

to clean one's teeth - fogat mos

to clean the blackboard - letörli a táblát

to clean the board - mindent elnyer

to clean up - takarít, besöpör, megtisztít

to cleanse - purgál, tisztít

to clear - leszed (asztalt), vámkezeltet, kiderül, megtisztul

to clear a question - kérdést tisztáz

to clear away - feltisztul, leszed (asztalt), eltakarít

to clear of a charge - vád alól tisztáz

to clear one's throat - torkát köszörüli

to clear out - meglóg, anyagilag tönkretesz

to clear sg by inches - kicentiz, éppen kikerül

to clear sy from sg - tisztáz (személyt)

to clear ten per cent - tíz százalékot keres vmin

to clear the air - tiszta helyzetet teremt

to clear the board - befejezi a nyírást

to clear the decks for sg - hajót ütközetre előkészít, nekikészül vminek

to clear the ground for sg - vminek előkészíti a talajt

to clear the harbour - elhagyja a kikötőt

to clear the table - leszedi az asztalt

to clear up - kitakarít, kiderít, kitisztul

to cleat - léccel vezet, léccel rögzít

to cleave - ragaszkodik, tapad, tapad

to clench - összeerősít, összeszegel, eldönt, megmarkol

to clench one's fists - ökölbe szorítja a kezét

to clepe - hív, hív, nevez, nevez

to clerk - hivatalnokoskodik

to clerk for sy - titkára vkinek, hivatalnokoskodik vkinél

to clew up - felgombolyít, bevon, felgöngyöl

to click - jókor jön össze, csörrent, csattog, csörren

to click one's heel - összeveri a bokáját, összeüti a bokáját

to click one's tongue - nyelvével csettint

to click sy for a fatigue - soros munkát végez, kirendelik soros munkára

to climb - kúszik, megmászik, emelkedik, futtat (rózsát)

to climb down - leereszkedik, alább adja

to climb up a tree - felmászik a fára

to clinch - összeerősít, megszegel, megköt, összeszegel

to cling - kapaszkodik, belekapaszkodik

to clink - csörget, csörög

to clink glasses - koccint

to clinker - salakol, salakosodik

to clip - átlyukaszt, nyír, csíptet, körülfog, vakar, kefél

to clip one's words - elharapja a szóvégeket

to clip sy's claws - megnyirbálja vki szárnyait

to clip sy's ears - felpofoz vkit, leken egy nyaklevest vkinek

to clip sy's wings - megnyirbálja vki szárnyait, szárnyát szegi vkinek

to cloak - leplez

to clobber - rapityára ver vkit, alaposan elagyabugyál

to clobber out - kiöltözik, felcicomázza magát

to clobber up - felcicomázza magát, kiöltözik

to clock off - távozáskor bélyegez

to clock out - távozáskor bélyegez

to clog - betapad, elzár, eltömődik, eltorlaszol, megterhel

to clog together - tömörül, összeáll, felgyülemlik, összecsomósodik

to clog up - eltömődik, akadozik

to cloister - bezár, kolostorba zár

to clomp - csörtet, dobbant, zajosan megy, dobban

to clone - klónoz

to close - végződik, befejeződik, csuk, becsukódik, becsuk

to close a hole - megstoppol, befoltoz

to close down - beszüntet, bezár (üzemet)

to close in - közeleg, bedől, bekerít, közeleg (éjszaka)

to close in on sy - körülfog vkit, bekerít vkit, átkarol vkit

to close off - kizár

to close out holdings - túlad a készleteken

to close sy's eyes - befogja a szemét (halottnak)

to close the door against sy - beteszi vki előtt az ajtót

to close the door upon sy - beteszi vki mögött az ajtót

to close up - eltorlaszol, összepréselődik, betömődik, bezárul

to close with - megállapodásra jut vkivel, nekitámad

to closet oneself - bezárkózik

to clot - csomósodik, megalvad

to clothe - öltöztet, felöltöztet, öltöztet, felöltöztet

to cloud - elhomályosul, felhőbe borít, beborul

to cloud over - elkomorul, felhősödik

to cloud up - elkomorul, felhősödik

to clown - bohóckodik

to cloy - eltölt (étel), émelyít, túlságosan jóllakat

to cloy the appetite - undort kelt

to cloy the palate - eltompítja az ízlést

to club - egyesít, bunkósbottal üt, bunkósbottal megüt

to club together - összeáll

to cluck - kotkodácsol, lotyog

to clue sy in - felokosít, kiokosít, felvilágosít

to clue sy up - kiokosít, felvilágosít, felokosít

to clump - vastagon megtalpal, nehézkesen megy, felhalmoz

to clunk - döngve megüt, dübörögve mozog

to cluster - csoportba gyűjt, csoportosul

to clutch - megfog, kuplungol, megragad

to clutter - zűrzavart teremt, rendetlenséget teremt

to clutter up - telezsúfol

to co-operate - szövetkezik, hozzájárul, együttműködik

to co-ordinate - összhangba hoz, koordinál, egymás mellé rendel

to coach - hintón jár, magánórákat ad, kocsin megy, oktat

to coach sy up - beszajkóztat vkivel vmit, megszid vkit

to coach with sy - magánórákat vesz vkitől

to coal - szenet vesz fel, szénnel ellát, szenel

to coal up - megtölti a gyomrát, megrakja a bendőjét

to coalesce - koalícióra lép, szövetkezik, összenő

to coast - lesiklik, szabadonfutóval legurul, megél vmiből

to coat - beborít

to coat a surface with metal - felületet galvanizál

to coat iron with zinc - vasat horgannyal galvanizál, vasat horganyoz

to coat with bakelite - bakelitoz, bakelizál

to coax - rábeszél, kérésekkel zaklat, hízelkedik

to coax sg out of sy - hízelgéssel kicsikar, rábeszéléssel kicsal

to coax the fire - lassan élesztgeti a tüzet

to coax up the fire - lassan élesztgeti a tüzet

to cobble - kövez, foltoz, kavicsol, összetákol, kikövez

to cock - felgyűr, felhajt, felhúzza a kakasát (puskának)

to cock its ears - fülét hegyezi

to cock one's ears - fülel

to cock one's eye at sy - kacsint vkire, rákacsint vkire

to cock one's hat - félrecsapja a kalapját

to cock one's nose - magasan hordja az orrát

to cock up - elcsesz, elkúr, elbasz, eltökít

to cockneyfy - ellondoniasít

to cockneyize - ellondoniasít

to cocoon - begubózik

to cod - bolonddá tart, bolondot járat, burkot alkalmaz

to cod out - magot ömleszt

to coddle - túltáplál, elkényeztet

to coerce - korlátoz

to coexist - egyidejűleg létezik, egyidejűleg van

to cog - fogaz, hamisít, felszegez, egymásba kapaszkodik

to cog down - hengerléssel tömörít, előhengerel

to cogitate - gondolkozik, megfontol

to cohere - összetapad, összefügg, összetartozik

to coil - tekeredik, felcsavarodik, felgöngyölít, felcsavar

to coin - új szót alkot

to coin money - pénzt ver

to coincide with sg - egybeesik vmivel

to coke - kokszol, kokszolódik, kokszosít

to cold-cock - kinyiffant, leterít

to coldcock - leterít, kifektet, kinyiffant

to collage - kollázst készít

to collapse - ájul

to collar - galléron ragad, szerel, megakaszt, göngyöl

to collar sy low - derékon kap vkit

to collar the swag - meglóg a zsákmánnyal

to collate - egybevet

to collect - beszed, érte megy

to collect a tax - adót behajt

to collect one's wits - összeszedi az eszét

to collect oneself - összeszedi magát

to collect stamps - bélyeget gyűjt

to collectivize - társadalmi tulajdonba vesz, társadalmasít

to collid - felzavar

to collide - beleütközik

to collide with a ship head on - orrával másik hajónak ütközik

to collide with sg - összeütközik vmivel

to colonize - gyarmatosít

to color - elpirul, befest

to comb - gerebenez, átvizsgál, átfésül, fésül

to comb one's hair - fésülködik, fésüli a haját

to comb out - kifésül, átfésül

to comb sy's hair for sy - megmossa a fejét vkinek

to combat - küzd, verekszik, hadakozik

to combat a disease - harcol egy betegség ellen, küzd egy betegség ellen

to combine - vegyül, összeköt, egyesül

to come - eljön, jön, megtesz (utat), történik, megérkezik

to come a long way - hosszú utat tesz meg

to come about - irányt változtat

to come abreast of sg - felnyomul vmi mellé

to come across - rászánja magát, véletlenül találkozik, átkel

to come across a passage - rábukkan egy részre, ráakad egy részre

to come across with - megfizet

to come again - visszajön

to come along - halad, végigmegy, eljön, fejlődik, vele megy

to come and go - jön-megy

to come astern - hátrafelé jön, hátra jön

to come at - nekiesik, hozzáfér vmihez, nekiront, elér vmit

to come at the wrong time - alkalmatlan időpontban jön, rosszkor jön

to come away - leszakad, letörik, leválik, eljön

to come back - visszanyeri öntudatát, magához tér, visszavág

to come back on board - visszajön a hajóra, visszatér a hajóra

to come back to sy - újból eszébe jut vmi, visszaemlékezik vmire

to come barrelling along - nyílegyenesen tart vmi felé

to come barrelling down - nyílegyenesen tart vmi felé

to come before - vki elé kerül, elé kerül, vmi elé kerül

to come by - útközben belátogat, szert tesz, hozzájut

to come by money - pénzt szerez, pénzhez jut, pénzre tesz szert

to come by one's death - halálát leli

to come by sg - elmegy vmi mellett

to come clean - töredelmesen bevall

to come down - korlátozódik, lenyúlik, lesüllyed, kidől, omlik

to come down a peg - leszáll a magas lóról, alább adja

to come forward - előjön

to come from a good house - jó helyről való, jó helyről kerül ki

to come full circle - teljes kört ír le

to come hard on sy - keservesen sújt vkit, érzékenyen érint vkit

to come home - visszakerül, hazajön, hazaérkezik

to come home to sy - ráeszmél vmire, világossá lesz vki előtt vmi

to come in - befolyik (pénz), divatba jön, bejön, hatalomra jut

to come in a body - testületileg jönnek, zárt tömegben jönnek

to come in fashion - divatba jön

to come in first - elsőnek érkezik a célba

to come in for sg - részt kap vmiből, részesül vmiben

to come in from the cold - kellemetlen helyzete véget ér

to come into - bejut

to come into a legacy - örököl

to come into action - beavatkozik a harcba, működni kezd, nekikezd

to come into consideration - figyelembe jön

to come into contact with sg - kapcsolatba kerül vmivel

to come into effect - hatályba lép

to come into existence - létrejön, megszületik

to come into force - érvénybe lép

to come into money - vagyont örököl

to come into one's own - megkapja jogos tulajdonát

to come into play - működésbe lép

to come into power - hatalomra jut

to come into sg - örököl vmit

to come into the limelight - előtérbe kerül

to come into the open - kitudódik

to come loose - kioldozódik, szétnyílik, kioldódik, leoldozódik

to come mucker - pórul jár, pofára esik, elhasal

to come near - hasonlít, közelebb jön, közel áll, megközelít

to come near to - majdnem megtesz vmit

to come near to doing sg - majdnem megtesz vmit

to come off - végbemegy, leszakad, lemállik, sikerül, lejön

to come off badly - rosszul jár, rövidebbet húzza

to come off guard - őrséget befejez, őrségről levonul, őrséget átad

to come off in flakes - rétegesen leválik, lepattog

to come off well - jól sikerül

to come off with a whole skin - ép bőrrel megmenekül

to come on - jól nő, jól fejlődik, jön, sorra kerül, halad

to come on deck - felmegy a fedélzetre

to come on for trial - tárgyalja a bíróság

to come on stream - üzemelni kezd, termelni kezd

to come on the heels - nyomon követ

to come out - debütál, először lép fel, kifakul, előtűnik, kijön

to come out at - kitesz vmennyit, kerül vmibe

to come out of joint - kificamodik

to come out with sg - kirukkol vmivel

to come over - átáll, átjön, elfogja vmilyen érzés, átpártol

to come over funny - kezdi magát rosszul érezni

to come over giddy - elszédül

to come over queer - kezdi magát rosszul érezni

to come round - kibékül, körüljár, belemegy vmibe, átjön vkihez

to come round the corner - befordul a sarkon

to come safe to port - ép bőrrel megússza, épségben megérkezik

to come short of sg - nem ér fel vmihez, nem üti meg vminek a mértékét

to come through - átmegy, megúszik, beváltja a reményeket, átesik

to come to - visszanyeri eszméletét, jön, belemegy, odajön

to come to a bad end - rossz véget ér, gyászos vége lesz, rossz vége lesz

to come to a check - elveszti a nyomot

to come to a full stop - teljesen megáll

to come to a halt - megáll, leállít

to come to a head - meggyűlik, elgennyed, válságossá válik, gennyed

to come to a sticky end - szomorú vége van, gyászos vége van

to come to an end - bevégződik

to come to an understanding - megállapodik vkivel, megegyezik vkivel

to come to blows - verekedésre kerül sor

to come to fruition - megvalósul, valóra válik

to come to grief - balul végződik, bajba kerül

to come to grips - ökölre megy, megmérkőzik, fogást vesz

to come to grips with sy - ölre megy vkivel

to come to hand - kézhez kap

to come to heel - meghunyászkodik

to come to heels - engedelmeskedik gazdájának, követi gazdáját

to come to high words - éles szóváltásba keveredik

to come to know - vmilyennek tapasztal, megtud, megismer

to come to light - napvilágra kerül

to come to mind - felötlik, eszébe jut

to come to naught - nem sikerül

to come to nothing - semmivé lesz, abbamarad

to come to one's senses - észre tér

to come to pass - megtörténik

to come to sy's knowledge - tudomására jut vkinek

to come to sy's notice - tudomására jut vkinek

to come to terms - kiegyezik

to come to the fore - előtérbe kerül

to come to the halter - kötélre jut, akasztófára jut, bitóra jut

to come to the point - rátér a tárgyra

to come together - összegyűlik

to come true - testet ölt, megvalósul, teljesül, valóra válik

to come unbound - kioldozódik, kibomlik

to come unbuttoned - kigombolódik

to come under - hatáskörébe tartozik, tartozik, be van sorolva

to come under sy's influence - vki befolyása alá kerül

to come under the hammer - árverésre kerül, kalapács alá kerül

to come undone - kifűződik, felfeslik, felbomlik, kikapcsolódik

to come unstitched - felfeslik, kibomlik

to come up - csinál, kihajt, szerepel vmiként, feljön, felmegy

to come up against sg - ütközik vmibe

to come up against sy - összeütközésbe kerül vkivel

to come up before the court - megjelenik a bíróság előtt

to come up for discussion - megvitatásra kerül

to come up into the wind - felluvol, jobban szélnek szorít, felfut

to come up to broadside - hajót oldalról megközelít

to come up to scratch - megüti a mértéket

to come up to sg - felér vhova, felér vmeddig, felér vmivel

to come up to sy - felér vkihez, közeledik vkihez, méltó vkihez

to come up to the university - megkezdi egyetemi tanulmányait

to come up to town - feljön a városba

to come up with - előhozakodik

to come up with sg - felér vmivel

to come upon - rátör, összeakad, ráakad

to come upon a mare's nest - eltalálja szarva közt a tőgyét

to come upon the rates - közsegélyből él

to comfort - vigasztal

to command - elrendel, megparancsol, vezényel, parancsol

to command a fine view - szép kilátást nyújt

to command attention - figyelmet parancsol

to command oneself - uralkodik magán, uralkodik önmagán

to command respect - tiszteletet parancsol, tiszteletet kelt

to commandeer - parancsol, rekvirál, katonai célra igénybe vesz

to commemorate - megünnepel, megemlékezik, emléket állít

to commence - kezd, kezdődik, folyamatba tesz, indul

to commend - rábíz, beajánl

to comment on - magyaráz, magyarázó jegyzetekkel lát el

to commercialize - üzleti alapokra helyez, elüzletiesít

to commingle - összevegyül, összevegyít

to comminute - darabol

to commiserate - szán, megszán, együtt érez, sajnál, megsajnál

to commiserate sg - sajnálkozik vmi miatt, sajnálkozik vmin

to commiserate sy - megszán vkit, részvétét fejezi ki vkinek

to commiserate with sy - szánakozik vki sorsán, sajnálkozik vki sorsán

to commission - megtesz vminek, megrendelést ad, kinevez, megbíz

to commit - elkövet, bíz

to commit a gaffe - tapintatlanságot követ el

to commit a mayhem on sy - összever vkit

to commit an error - hibázik, hibát követ el

to commit an outrage on sy - durván megsért vkit, durván bántalmaz vkit

to commit excesses - végletekbe megy, mértéktelenül viselkedik

to commit murder - gyilkosságot követ el

to commit one's soul to god - istennek ajánlja lelkét

to commit oneself - rábízza magát, elkötelezi magát, állást foglal

to commit oneself to sg - nyilatkozik

to commit sg to paper - írásba foglal vmit, leír vmit, papírra vet vmit

to commit sg to sy's care - vki gondjaira bíz vmit

to commit sg to writing - írásba foglal vmit, papírra vet vmit, leír vmit

to commit suicide - öngyilkos lesz, öngyilkosságot követ el

to commit sy - bebörtönöztet vkit, bebörtönöz vkit

to commit sy for trial - vád alá helyez vkit

to commit sy to prison - bebörtönöztet vkit, bebörtönöz vkit

to commit the facts to writing - írásban lefekteti a tényeket

to commit to memory - könyv nélkül megtanul

to commit to the deep - tengerbe temet

to commit to writing - írásba foglal

to commit troops - sereget ütközetbe bevet, katonákat ütközetbe bevet

to commune - úrvacsorát vesz, tanácskozik, áldozik

to communicate - kommunikál

to commute - ingázik, átváltoztat (büntetést), felcserél

to compare - összehasonlít

to compartmentalize - csoportokra oszt, alosztályokra tagol

to compass - megkerül, körülvesz

to compel - kényszerít

to compensate - kompenzál, kárpótol, kártalanít

to compčre - bekonferál

to compete - konkurál, versenyez, pályázik

to compete for sg - pályázik vmire

to compile - összeállít, szerkeszt

to complain - panaszkodik

to complain of sg - elpanaszol vmit

to complement - pótol, kipótol

to complete - betetőz

to complete a task - feladatot teljesít

to complete the circuit - zárja az áramkört

to complicate - komplikál, bonyolít

to compliment - gratulál, bókol, dicsér

to comply with - alkalmazkodik, eleget tesz, betart

to compose - rendez, képez, komponál, eldönt

to compose one's thoughts - összeszedi a gondolatait

to compose oneself - lecsillapodik, lehiggad

to compost - komposztál

to compound - kiegyezik, kompaundál, kever, egyezkedik, elegyít

to compound a debt - adósságot konszolidál

to compound a felony - feljelentéstől eláll

to compound a medicine - orvosságot készít

to compound for a tax - megváltja adókötelezettségeit

to compound interest - kamatot tőkésít

to comprehend - magába foglal, magában foglal

to compress - összeprésel, sűrít

to comprise - tartalmaz, beszámít

to comprise in - beszámít

to compromise - veszélyeztet, kompromittál, elsimít

to con - betanul, megtanul, rászed, átejt, beugrat

to con over - átismétel

to concede - ad, engedményt tesz, megad, átenged, koncedál

to concede a doubtful point - vitás pontban enged

to concede that - belátja, elismeri

to conceit - beképzeltté tesz, képzel, elkapat

to conceit oneself over sg - saját hiúságát legyezi vmivel

to conceit oneself that - beképzeli magának, avval áltatja magát

to conceit upon one's father - apjára gondol

to conceive - megfogan, teherbe esik

to conceive a distaste for sy - megutál vkit

to conceive a passion for sy - szerelemre gyullad vki iránt

to conceive of - vélekedik, megért

to conceptualize - fogalmat alkot

to concern - tartozik, vonatkozik, illet, érdekel, érint

to concert - megbeszél

to concertina - harmonikaszerűen csukódik

to conciliate - kiengesztel, egyeztet, kibékít

to conclude - összefoglal, lezár (vitát), elintéz, következtet

to conclude... - egyszóval...

to concoct - kiagyal, készít, kifőz, kotyvaszt

to concur - egybeesik

to concuss - megrendít, megfélemlít, kényszerít

to condemn - megbélyegez, elítél

to condemn sy unheard - meghallgatás nélkül elítél

to condemn to do sg - vmire kárhoztat, kárhoztat vmire

to condense - cseppfolyósít, cseppfolyósodik, összesűrűsödik

to condescend - kegyeskedik

to condition - pihentet, megszab, kondicionál

to condole with sy on sg - részvétét kifejezi vkinek

to condone - kárpótol, megbocsát vmit

to conduce to sg - elősegít vmit

to conduct - lefolytat, levezet, vezet vhova, viselkedik

to conduct one's own case - saját ügyét viszi

to conduct water to a lake - tóba vizet vezet

to confederate - szövetkezik

to confer - tárgyal, adományoz

to confess - elismer, meggyón, beismer, megvall, gyóntat, gyón

to confess to a thing - bevall vmit, beismer vmit, hitet tesz vmi mellett

to confide - bizalmasan közöl

to confide in sy - bizalmába avat vkit, megbízik vkiben

to configure - kialakít

to confine - visszaszorít, korlátok közé zár, lecsuk, elzár

to confine oneself to - szorítkozik

to confine oneself to facts - tényekhez tartja magát, tényekre szorítkozik

to confine oneself to sg - szorítkozik vmire

to confirm - igazol

to confiscate - elkoboz

to conflict - ellentmondásba kerül, ütközik

to conform - hasonlóvá lesz

to confound - zavarba hoz

to confront - szembesít, szembeszáll, összevet

to confute - meghazudtol, meggyőz, megcáfol, elhallgattat

to congeal - megszilárdul, megdermed, megalvad, alvaszt, befagy

to conglomerate - összehalmozódik

to congratulate - gratulál, szerencsét kíván

to congregate - egybegyűjt, összehív, összegyülekezik, összejön

to conjecture - következtet

to conjugate - egyesül, ragoz, összekapcsol, párosít

to conjure - varázsol, szellemet idéz, esdekelve kér, kér

to conjure sg away from sy - elcsen vmit vkitől, ellop vmit vkitől

to conjure sy's help - vki segítségéért könyörög

to conjure up - idéz, felidéz, elővarázsol

to conk out - lerobban, lerohad, bedöglik

to connive - összejátszik vkivel

to connive at a crime - cinkostárs, tettestárs, bűnpalástolást követ el

to connive at sg - fedez vmit, hallgatólagosan elnéz vmit

to conquer - meghódít

to consecrate - beszentel, szentel, megszentel

to consent - jóváhagy, beleegyezik

to consent to sg - jóváhagy vmit, hozzájárul vmihez

to conserve - konzervál, tartósít, befőz, megóv

to consider - tekint, fontolóra vesz, figyelembe vesz

to consign - rábíz, kiszolgáltat, letétbe helyez, bizományba ad

to consist in sg - áll vmiben

to consist of sg - áll vmiből

to console - vigasztal

to consolidate - megszilárdít, összeáll, ülepedik, állandósít

to consort with - érintkezik, társul, egyetért

to conspire - összeesküszik, hozzájárul vminek a romlásához

to constipate - székrekedést okoz

to constitute - megtesz vminek, kinevez vminek, képez

to constrain - erőltet, szorít, korlátoz

to constrict - szorít, szűkít, zsugorít, összeszorít

to construe - elemezhető, taglal, magyaráz, magyarázható, elemez

to construe sg into sg - belemagyaráz vmit vmibe

to consult - szakvéleményt kér, irányítást kér, értekezik

to consult with one's pillow - meggondolja

to consume - pusztul, elfogy, elpusztul, felemészt, fogyaszt

to consummate - betetőz, tökéletessé tesz, elhál (házasságot)

to contact - érintkezésbe lép, kapcsolatba lép

to contain - magába foglal, türtőztet, feltartóztat, fékez

to contaminate - beszennyez, szennyez, fertőz, megfertőz

to contemn - lenéz, megvet

to contemplate - szándékozik, elmélkedik, megfontol, szemlél

to contend - civódik, vitatkozik, verseng

to content oneself with sg - megelégszik vmivel, beéri vmivel

to contest - küzd, kétségbe von, megtámad, vitatkozik, elvitat

to contest a seat - képviselőjelöltként fellép

to continentalize - európai eszmékhez idomít, szárazfölddé alakít

to continue - folytatódik

to contort - elferdít, kicsavar, eltorzít

to contract - vállal, szerződést köt, összevon, kap (betegséget)

to contrast - ellentétbe hoz, elüt, távgépíró, ellentétben áll

to contrast strikingly with sg - élesen különbözik vmitől

to contravene - áthág, ellentmond

to contribute - közreműködik, fizet, adakozik

to contribute to sg - közreműködik

to contrive - feltalál, kijön (fizetésből), kigondol, megél

to contrive to - módját ejti vminek, szerét ejti vminek

to contrive to sg - szerét ejti vminek, módját ejti vminek

to control - ellenőriz, vezérel, felügyel

to contuse - zúzódást okoz

to convalesce - lábadozik, felgyógyul, felépül

to convene - gyülekezik, összehív

to converge - azonos irányt követ, lecsap, összegyűjt, összefut

to converse - beszélget

to convert - konvertál, megtérít, átvált

to convert into cash - pénzzé tesz

to convert into money - értékesít

to convey - hord, beszállít, közvetít, átad

to convey an impression - benyomást kelt

to convince of sg - meggyőz vmiről

to convoke - összehív

to convoy - fedezettel kísér, védőkíséretet ad

to convulse - megráz, megrázkódtat

to coo - gügyög, turbékol

to cook - teper, készül, tépelődik, füstölög vmin, kakukkol

to cook a problem - mellékmegfejtést talál

to cook accounts - számításokat meghamisít

to cook in a gentle oven - lassú tűzön süt

to cook sy's goose - elintéz vkit, ellátja vki baját, betesz vkinek

to cook the books - sikkaszt

to cook up - kieszel, kiagyal, kitalál

to cool - hűsít, hűl, hűt, lehűl, lehűt

to cool down - lehűl

to cool off - lehűl, lenyugszik

to cool one's coppers - torkát öblögeti

to cool one's heels - ácsorog, igen soká várakozik, rostokol

to coop - bezár (csirkéket)

to coop up sy - beszorít vkit, becsuk vkit

to cop - elkap, fülön fog, rajtakap, tetten ér, nyakon csíp

to cop it - sebet kap, szidást kap, elfognak vkit

to cop out - kilép a buliból, nem teljesíti a kötelességét

to cope - kupolával ellát, vásárol, érintkezik vkivel, befed

to cope over - föléhajlik, ráhajlik, boltozatot alkot

to cope with a danger - veszéllyel megbirkózik

to cope with a situation - megbirkózik egy helyzettel

to cope with sg - megbirkózik vmivel

to cope with sy - megbirkózik vkivel

to copper - rézlemezekkel ellát, rézzel bevon, rezez

to copulate - elhál, párosodik, párzik

to copy - lemásol, puskázik

to copy out - kimásol

to coquet - kacérkodik, flörtöl

to cordon - kordonnal lezár, kordonnal körülvesz

to cordon off - kordonnal lezár, kordonnal körülvesz

to core - kimagoz

to cork - bedugaszol, parafadugókkal felszerel

to cork a bottle - üveget bedugaszol

to cork sy up - elhallgattat vkit, befogja a száját vkinek

to cork up a bottle - üveget bedugaszol

to cork up one's feelings - elfojtja érzelmeit

to corkscrew - csigavonalban halad, spirálisan száll

to corner - sarokba szorít, nekiszorít vminek, kanyarodik

to corner the market - felvásárlással hiányt teremt

to corner timber - fát ferdén vág, fát rézsútosan vág

to corral - összezár, hatalmába kerít vmit, körbe állít

to correct - ellensúlyoz, megbüntet, megfenyít, kijavít

to correct exercises - dolgozatot javít

to correlate - összefüggésbe hoz, viszonyít

to correlate to sg - viszonyít vmihez

to correlate with sg - összefüggésbe hoz vmivel, viszonyít vmihez

to correspond - levelez

to correspond with sg - megegyezik vmivel, összhangban van vmivel

to corroborate - hitelesít

to corrode - korrodál, korrodálódik, rozsdásodik, kimar, kikezd

to corrugate - ráncol, recéz, hullámosít

to corset - befűz, fűzőt vesz magára, befűzi magát

to coslettize - rozsdagátló anyaggal kezel

to cost - kerül vmibe, jön vmibe, vmibe kerül, kóstál vmibe

to cost an arm - rámegy mindene, rámegy a gatyája, rámegy a vagyona

to cost an arm and a leg - méregdrága

to cost an article - kikalkulálja egy cikk árát

to cost no end of money - rettenetesen drága, egy vagyonba kerül

to cost sy dearly - nagy árat fizet, megkeserül vmit

to cotillion - francianégyest jár, füzértáncot táncol

to cotillon - francianégyest jár, füzértáncot jár

to cotton - jól megfér vkivel, kijön vkivel

to cotton on to sy - ragaszkodik vkihez, vonzódik vkihez

to cotton to sy - ragaszkodik vkihez

to cotton up to sy - dörgölődzik vkihez

to couch - kushad, fekszik, meglapul, lesben áll

to cough - köhög

to cough hackingly - szárazon köhög, erősen köhög

to cough out sg - kiköhög vmit

to cough slightly - köhécsel

to cough up 20 forints - kicsenget 20 forintot, leszúr 20 forintot

to cough up money - pénzt kicsenget, pénzt kiguberál

to cough up phlegm - váladékot felköhög, váladékot kiköhög

to counsel - tanácsol

to count - megszámlál, számol, tekint vminek, tart vminek

to count down - visszaszámol

to count in - beleszámít

to count noses - megszámolja híveit, megszámolja követőit

to count on - számít vmire

to count out - kiszámol (bokszolót), kiszámol (pénzt)

to count over - átolvas (pénzt)

to count up to ten - tízig számol

to count upon - számít vkire

to countenance - elnéz

to counter - visszaüt, hárít, szembehelyezkedik

to counter-move - ellentétes irányban mozog, ellenáll

to counter-offer - ellenajánlatot tesz

to counteract - ellensúlyoz

to counterfeit - másol, tettet, szimulál, megjátszik

to countermand - visszahív, visszaszív

to countermarch - ellenirányban menetel, ellenirányban meneteltet

to countersign - ellenjegyez

to counterweight - ellensúllyal felszerel, egyensúlyban tart

to couple - párosít, párosul

to course - üldöz, fut, szalad

to court - udvarol vminek

to court-martial - hadbíróság elé állít, haditörvényszék elé állít

to court danger - kihívja a veszélyt

to cove - boltoz, beboltoz, átboltoz

to covenant - kötelezettséget vállal, egyezséget köt, lerögzít

to cover - fed, védelmez, véd, hírlapi beszámolót ír, betakar

to cover a roof with zinc - tetőt horganylemezzel fed, tetőt bádoggal fed

to cover a surface with metal - felületet fémréteggel bevon

to cover in - betakar, betemet

to cover one's eyes - befogja a szemét

to cover one's tracks - nyomát eltünteti, lábnyomát eltünteti

to cover over - betemet, elterít

to cover sy's eyes - befogja a szemét vkinek

to cover sy with sg - sakkban tart vkit vmivel

to cover the insurance - biztosításról gondoskodik

to cover up - elleplez, betakar

to cover up one's tracks - tévútra vezeti a rendőrséget, eltünteti a nyomokat

to covet - vágyik vmire, megkíván

to cow - korlátok közé szorít, megfékez, megszelídít

to cower - leguggol, meglapul, lekucorodik, retteg vmitől

to cowhide - megkorbácsol, korbácsol

to cozy up to sy - hízeleg, benyalja magát vkinél, dörgölődzik vkihez

to crab - átlósan vezet, lepocskondiáz, élesen kritizál

to crab each other - marják egymást, karmolják egymást, tépik egymást

to crack - csattan, mutál, csattant, betör, pattant, betörik

to crack a bottle with sy - megiszik egy üveg italt vkivel

to crack a crib - betör egy házba

to crack a joke - tréfálkozik, elsüt egy viccet

to crack down on sy - igen szigorúan bánik vkivel, rámászik vkire

to crack on - vitorlát felvon

to crack sy up - kicsinál, összeroppant, megnevettet

to crack up - összeroppan, összetörik, elröhögi magát, beflúgol

to crackle - pattog, csikorog, zörren, ropog, felhasogat, reped

to cradle - bölcsőben nevel, ringat

to cram - zsúfol, bemagoltat, teletömi magát, bemagol

to cramp - görccsel összehúz, görcsöt okoz, akadályoz, bénít

to cramp down - leerősít

to crane - daruval felemel, kinyújt (nyakat)

to crane at sg - megtorpan vminél

to crank - tesz vmit, izél, könyökösre hajlít, meglazul

to crank away at sg - egyre csak kurblizik

to crank sg out - összeüt vmit, hevenyészve ír vmit, leken vmit

to crank up - indít, felkurbliz, rátesz egy lapáttal, ad neki

to crank up a motor car - autót kézzel beindít, autót bekurbliz

to crank up the engine - motort forgattyúval beindít

to crap - szarik

to crap around - szarakodik, szarozik

to crap in the pants - nadrágba szarik, nadrágba beszarik

to crap one's pants - összecsinálja magát, beszarik, összeszarja magát

to crap oneself - összecsinálja magát

to crap out - kifingik, hibázik, befuccsol, gyáván otthagy

to crap sg up - elszar, elkúr, elcsesz

to crash - harsog, karambolozik, zeng, összeomlik, lezuhan

to crash-dive - hirtelen alámerít, hirtelen alámerül

to crash-land - kényszerleszállást hajt végre

to crash down - hirtelen összeomlik, leomlik, nagy robajjal leesik

to crash in - beszakad

to crash into a shopwindow - kirakatüveget betör, kirakatüveget bever

to crash into sg - beleszalad vmibe, egymásba szalad, beleesik vmibe

to crash over - összedől

to crash the gates - erőszakosan behatol vhova, betöri az ajtót

to crash through sg - nagy zajjal átesik vmin, nagy zajjal átmegy vmin

to crashland - kényszerleszállást hajt végre

to crate - fakeretbe csomagol, rekeszbe csomagol

to crave - sóvárog, vágyakozik

to crave after sg - vágyakozik vmi után

to crave for sg - vágyakozik vmi után, sóvárog vmi után

to crave sg from sy - könyörög vkinek vmiért

to crave sg of sy - könyörög vkinek vmiért

to crawfish - kihátrál

to crawl - mászkál, mászik, kúszik, portyázik, lassan halad

to crawl all over - egész testében zsibbad, tetőtől talpig bizsereg

to crawl before sy - csúszik-mászik vki előtt

to crawl in - becsúszik, besiklik, bemászik

to crawl into sy's favour - behízelgi magát vkinél, befurakodik vki kegyeibe

to crawl to sy - csúszik-mászik vki előtt

to crawl with vermin - nyüzsög a férgektől, hemzseg a férgektől

to crayon - pasztellceruzával rajzol, vázlatot csinál

to crayon out a plan - tervezetet papírra vet, tervet felvázol

to craze - meggyengít, apró repedéseket idéz elő, repeszt

to creak - recseg, nyikorog

to cream - tejszínt tesz, mártássá kever ki, átpaszíroz

to cream off - lefölöz, leszedi a javát vminek, kimazsoláz

to crease - redőz, ráncosodik, összegyűrődik, gyűrődik, gyűr

to create - kivált, vmilyen rangra emel, teremt, hisztizik

to create a part - szerepet játszik

to create sensation - szenzációt kelt, feltűnést kelt

to create utopias - utópiákat alkot, utópiákat kerget

to credit - elhisz, hitelt ad, bízik, hitelt nyújt, javára ír

to credit sy with sg - tulajdonít vmit vkinek

to creep - csúszik, borzong, lopódzik, mászik

to creep on - odakúszik

to cremate - elhamvaszt

to creosote - karbolsavval telít, karbolsavval tartósít

to crescendo - fokozatosan erősödik

to crest - tetejére kúszik, föléje tornyosul vminek

to crib - puskázik

to crick - megrándít

to crimp - ondolál, hullámosít

to cringe - alázatosan hajlong, megalázkodik

to crinkle - összegyűrődik, ráncolódik, összegyűr, gyűr

to cripple - bénává tesz, mozgóképességétől megfoszt

to cripple along - mankón jár, sántikál

to crisp - ropogósra süt

to criss-cross - keresztekkel jelöl, keresztben egymásra rak

to criticize - bírál

to croak - brekeg, károg, huhog

to crochet - horgol

to crock - egészségileg tönkretesz

to crock up - egészségileg tönkremegy, lerobban

to croft - gyepen fehérít

to crook - behajlít, hajlít, görbít, begörbít

to croon - zümmög, halkan dúdol

to crop - terem, bevet, rövidre vág, lelegel, megművel

to crop up - felbukkan

to croquet - krokettezik

to cross - áthalad, áthúz, keresztülhúz (terveket), keresztez

to cross-examine - keresztkérdéseket tesz fel

to cross-question - keresztkérdéseket tesz fel

to cross oneself - keresztet vet

to cross over - átkel

to cross over the road - átmegy az úton, átmegy az utcán, átkel az úttesten

to cross sy's path - keresztezi vkinek az útját

to cross the bows of a ship - elvágja a hajó útját

to cross the ferry - átkel a réven

to cross the river - kimúlik, elhuny, elpatkol

to cross the river of death - elhuny, kimúlik

to cross the water - átkel az óceánon, átkel a tengeren

to crouch - meghajol, meglapul, lekuporodik, guggol, leguggol

to crow - gügyög, sikongat, kukorékol, kiabál, gügyög

to crow over sg - ujjong vmi felett

to crow over sy - fennhéjázóan beszél vkivel

to crowd - összeszorít, özönlik, teletöm, előrenyomakodik

to crowd on sail - felvonja az összes vitorlát

to crown - betetéz, megkoronáz

to crucify - sanyargat, keresztre feszít

to cruise - tengeren utazik, cirkál

to crumb - szétmorzsol, morzsál, elmorzsol, paníroz

to crumble - porlad, szétmorzsol, morzsolódik

to crumple - összegyűr

to crunch - recseg, összeroppant, ropog, csikorog, ropogtat

to crush - tolong, szétnyom, szétmorzsol, felmorzsol

to crush one's way through sg - átfurakodik vmin

to crush out - kisajtol, kinyom

to crush up - összenyom, összezúz, összetör, összeszorul

to cry - eladásra kínál, felkiált, kiabál, ugat, kikiált

to cry down - ócsárol

to cry for sg - esdekel vmiért, sírva kér vmit

to cry for the moon - lehetetlen dolgot kíván

to cry havoc - szabad rablást engedélyez

to cry off - visszavon, visszalép, eláll vmitől

to cry quarter - megadja magát kegyelemre, kegyelemért könyörög

to cry shame on sy - megbotránkozik vkin

to cry stinking fish - ócsárolja saját portékáját, leszólja önmagát

to cry wolf - vaklármát csap

to crystallize - kristályosít, kikristályosít, kikristályosodik

to cube - köböz, köbre emel, kikövez

to cuckold - felszarvaz

to cuddle - összebújik, ölel, megölel, magához ölel

to cuddle up to sy - odabújik vkihez, odasimul vkihez

to cudgel - megver, megbotoz

to cuff - arcul üt, pofon üt, öklöz

to cull - választ, szed (virágot), kiszemel

to culminate - kulminál, tetőz, delel

to culminate in - eléri a csúcspontját

to cultivate - kiművel, fejleszt, művel, tart, ápol, kifejleszt

to cup - domborít, köpölyöz, vért vesz, iszik, dorbézol

to cup one's hand - kissé behajlítja ujjait

to curb - megzaboláz, megfékez

to curd - megaltat, megalszik

to curdle - megalvaszt, koagulál, megfagy, megfagyaszt

to cure - kigyógyít, leszoktat, gyógyít

to cure sy of sg - kikúrál vkit vmiből

to curl - kisüt (hajat), görbít, fürtökbe hull, csavarodik

to curl up - összesik, besodor, fodorít, összekuporodik

to curry - ápol, lecsutakol, megcsutakol, vakar, elagyabugyál

to curry favour with sy - nyüzsög vki körül, udvarol vkinek

to curry sy's hide - ellátja vkinek a baját, kicserzi vkinek a bőrét

to curse - átkoz, káromkodik, megátkoz, átkozódik

to curtail - megkurtít, megnyirbál, lerövidít, megfoszt

to curtail of sg - megfoszt vmitől

to curtain - befüggönyöz, lefüggönyöz

to curtain off - elfüggönyöz

to curve - hajlik, görbít, görbül

to cushion - kipárnáz, beágyaz

to cuss - szitkozódik, átkoz, átkozódik

to cut - vág, megvág, lenyír, kiszab, leszállít (árat)

to cut a dash - hatást kelt, flancol, kiöltözködik

to cut a long story short - hogy rövid legyek

to cut a poor figure - siralmas látványt nyújt, gyengén szerepel

to cut a sorry figure - siralmasan szerepel, gyengén szerepel

to cut a statue out of wood - faszobrot farag, szobrot fából kifarag

to cut and come again - még egyszer vesz (ételből)

to cut and run - eliszkol

to cut away - lenyes

to cut back - korábbi eseményre visszaugrik, visszametsz

to cut capers - ficánkol, ugrabugrál

to cut coal - szenet fejt

to cut corners - egyszerűsíti az ügyintézést, levágja a kanyart

to cut dead - teljes mértékben negligál, teljes mértékben mellőz

to cut down - ledönt, lerövidít, megrövidít, meghúz (cikket)

to cut in - játékba beugrik, elévág, lekér (táncban), beékel

to cut in a resistance - ellenállást kapcsol be, ellenállást iktat be

to cut in half - megfelez

to cut in on a vehicle - járműnek elévág

to cut in two - megfelez, kettévág

to cut it fat - nagyot mond, nagyít

to cut it fine - hajszálra kiszámítva tesz meg

to cut off - eltaszít magától, megszakít, leválaszt, elvág

to cut off a corner - utat lerövidít, kanyart átvág

to cut off supplies - megszünteti a zsebpénzt, megszünteti a járadékot

to cut one's losses - idejében kiszáll a buliból, leírja a veszteségeit

to cut one's stick - meglóg

to cut one's tooth - fogzik, nő a foga, kinő a foga

to cut oneself adrift from sy - függetleníti magát vkitől, szakít vkivel

to cut out - dolgát elvégzi, birkanyírást befejezi, kiválaszt

to cut out superfluous details - felesleges részleteket elhagy

to cut sg down to a minimum - minimálisra csökkent vmit

to cut sg fine - maximális kockázatot vállalja

to cut sg in two - kétfelé vág vmit, kettévág vmit

to cut sy's comb - letöri a szarvát vkinek

to cut sy dead - tudomást sem vesz vkiről

to cut sy off with a shilling - kitagad vkit

to cut sy out - kitúr vkit, kiszorít vkit

to cut sy short - félbeszakít vkit, megállít vkit

to cut sy to the quick - érzékenyen talál vkit, elevenébe vág

to cut the cheese - szellent

to cut the inside edge - belső élen fut

to cut the mustard - szellent, képes vmit megtenni

to cut the whole business - faképnél hagyja az egészet

to cut to shape - megfelelő alakra vág

to cut up - leránt (bíráló), szétrombol, szétszed, felszel

to cut up fat - sok pénzt hagy maga után

to cut up rough - bedühödik, megsértődik

to cut up rusty - nem áll kötélnek

to cut up ugly - mérgelődik, nagyon pipa

to cut up well - nagy vagyont hagy hátra

to cycle - bringázik, biciklizik, kerékpározik

to cypher - rejtjelez, sifríroz, számol

to dab - bepúderoz, felrak (festéket), megérint, nyomogat

to dabble - pancsol, meglocsol, megnedvesít

to dabble at sg - felületesen foglalkozik vmivel

to dabble in sg - felületesen foglalkozik vmivel

to dally - időt elfecsérel, flörtöl, enyeleg, tétlenkedik

to dam - gátat emel

to damage - megkárosít

to damn - átkoz, lehúz (irodalmi művet), elítél, elátkoz

to damp - elfojt, tompít

to dampen - tompít, megnedvesít

to dance attendance on sy - körüludvarol vkit, sürgölődik vki körül

to dance on one's toe - spiccel

to dandify - felpiperéz, kicicomáz

to dangle - fityeg, lógat, lóbál

to dangle after a woman - lebzsel egy nő körül

to dangle sg before sy - csalogat vkit vmivel, bíztat vkit vmivel

to dapple - pettyez

to dare - merészel, dacol, mer, szembeszáll, mer, felhív

to darken - elhomályosul, elsötétít, elsötétedik, beborul

to darken counsel - tanácstalanságot növel, zűrzavart növel

to darn - foltoz, stoppol, besző

to dart - szökken, vet, nekilendül, hajít

to dash - fröcsköl, befröcsköl, elegyít, hozzákever, robog

to dash against - nekiront vminek, nekivág vmit vminek

to dash away - elviharzik

to dash in - beront vhova

to dash into - beront vhova

to dash off - elrohan, lefirkant, sebtében odavet

to dash out - kirohan

to dash over - odarohan

to dash over to sg - rohan vmi felé

to date - keltez

to date back to - vhonnan ered

to daub - pingál

to daub a wall - falat vakol

to daunt - elcsüggeszt

to dawdle - cselleng, lóg

to dawdle away the time - elvesztegeti az időt

to dawn - kezd kivilágosodni, dereng, hajnalodik, pirkad

to dawn on sy - dereng már vmi, kezdi érteni, kezdi sejteni

to dawn upon sy - kezdi sejteni, dereng már vmi, kezdi érteni

to daze - kábít

to dazzle - vakít, elkápráztat, elvakít

to deactivate - hatástalanít

to dead-lock - holtpontra juttat, holtpontra jut

to deaden - fénytelenít, csillapít, eltompít, elzsongít, fojt

to deaden a ship's way - hajó haladását ellenőrzi, hajó útját ellenőrzi

to deafen - szigetel, süketít, tompít, megsüketít

to deal - oszt (kártyát), ad (ütést)

to deal at - vkinél vásárol

to deal at sy - vásárol vkinél

to deal by - bánik vkivel

to deal for a fall - áresésre spekulál

to deal in - kereskedik vmivel

to deal with - bánik vkivel, foglalkozik vmivel

to deal with sg - foglalkozik vmivel

to death - halálosan

to debar - kirekeszt, elzár

to debar from inheriting - örökségből kizár

to debar sy a right - megfoszt vkit vmilyen jogától

to debar sy from doing sg - megtiltja vkinek, eltilt vkit vmi megtételétől

to debar sy from sg - kizár vkit vmiből, megtilt vkinek vmit

to debase - lealáz, leértékel, leront

to debate - megvitat

to debauch - megront, kicsapongásra csábít, elzülleszt

to debilitate - legyöngít, elgyöngít, meggyengít, elerőtlenít

to debone - kicsontoz

to debunk - nimbuszt leront, nimbuszt megsemmisít, leszól

to decaffeinate - koffeinmentesít, koffeintalanít

to decamp - tábort bont, eloson, felszedi a sátorfáját

to decant - iszapol, hígját leönti, lefölöz, áttölt, dekantál

to decapitate - lefejez, állásból eltávolít, lenyakaz

to decay - pusztul, szuvasodik, bomlik, romlik, korhad

to deceive - megtéveszt

to decelerate - sebességet csökkent

to decide - dönt, eldönt, határoz

to decide for sg - dönt vmi javára

to decide upon sg - vmire elhatározza magát, elhatározza magát vmire

to decimate - tizedel, megtizedel

to decipher - kibetűz, megfejt

to deck - befed, padlóval lát el, nyomótégelyre ívet felhúz

to deck a house with flags - házat fellobogóz

to deck in - fedélzettel ellát, deszkaburkolattal ellát

to deck oneself out - kicicomázza magát, kiöltözik

to deck over - deszkaburkolattal ellát, tetővel ellát

to deck up - kiöltöztet

to deck with flags - zászlódíszbe öltöztet, fellobogóz

to declaim - szaval

to declare - deklarál, nyilatkozik, kijelent

to declare war on sy - hadat üzen vkinek

to declassify - felold

to decline - ragoz, romlik, hanyatlik, visszautasít

to decode - kirejtjelez, dekódol

to decompose - szétbomlik, elrothad, szétbont

to decorate - fest, feldíszít, tapétáz, kitüntet

to decoy - tőrbe csal, csalogat

to decree - dönt, határoz, elrendel

to decry - leértékel, leszól

to dedicate - dedikál, istennek ajánl, isten oltalmába ajánl

to dedicate a way - magánutat közhasználatra átad

to dedicate one's life to sg - életét szenteli vminek

to dedicate oneself to sg - vminek szenteli magát, szenteli magát vminek

to deduce - leszármaztat, levezet

to deduct - levon, beszámít (büntetést)

to deed - okirattal átír, okirattal átruház

to deem - vminek gondol, vminek ítél, gondol vminek

to deem it proper to - megítélése szerint helyes, célszerűnek tartja

to deep-six - hidegre tesz, hullát kidob (hajóból), kiszanál

to deepen - sötétebbé válik, mélyebbé válik, mélyül, elmélyít

to defame - rágalmaz, becsületébe gázol

to default - mulasztást követ el, nem tesz eleget, elmakacsol

to defeat - megver, legyőz, megdönt

to defeat a motion - javaslatot elutasít

to defecate - derít, kiürít, ürül, letisztul, megtisztul

to defect - disszidál

to defend - megóv

to defer - elhalaszt, halogat, késlekedik

to defile - ellép, megbecstelenít, foltot ejt, bemocskol

to define - körülír, határt szab, értelmez, definiál

to define numerically - számszerűen meghatároz

to define one's position - tisztázza álláspontját

to deflate - kiereszt (levegőt), lelohaszt, deflál, leereszt

to deflect - legörbül, begörbül, behajlít, eltér, behajlik

to deflower - deflorál, szépségétől megfoszt

to deform - torzít

to defuse - hatástalanít

to defy - ellenszegül, dacol

to defy every climate - minden klímát kibír

to defy sy to do sg - megtilt vkinek vmit

to degasify - gázmentesít, gázt lecsapol

to degenerate - degenerál, elkorcsosul, elfajul, elfajzik

to degrade - lealacsonyít, lefokoz, elfajzik, gyengít

to degrease - zsírtalanít, mos

to dehydrate - szárít, szikkaszt, dehidrál, víztelenít, aszal

to dehydrogenate - dehidrál, dehidrogénez

to deify - istenít, istenként imád, istenné tesz, bálványoz

to deign to do sg - kegyeskedik vmit megtenni

to deject - elkedvetlenít, lehangol

to delay - lassít, feltartóztat

to delegate - kiküld, ráruház, megbíz

to delete - deleál, töröl

to deliberate - tanácskozik, gondolkozik, fontolgat, latolgat

to deliberate over a question - kérdést fontolgat, kérdést latolgat

to delight - örömet szerez, gyönyörködtet

to delight in sg - örömét leli vmiben

to delimit - határt szab, körülhatárol

to delineate - körvonalaz, ismertet

to delist - listáról levesz

to deliver - mond (beszédet), beszállít, tart (előadást)

to deliver a lecture - előadást tart

to deliver a message - üzenetet ad át

to deliver a speech - beszédet mond, beszédet tart, szónokol

to deliver the goods - árut leszállít, teljesíti kötelességét

to deliver up - kiad (tettest)

to delude - megcsal

to delve - turkál, motoz, kotorászik, földet túr, ereszkedik

to delve into sg - mélyére hatol vminek

to delve into sy's past - kutatja vki múltját

to delve out - napfényre hoz

to delve up - napfényre hoz, kiás

to demagnetize - lemágnesez, lemágneseződik

to demand - igényel, megkövetel

to dematerialize - átszellemül, átszellemít, anyagtalanít

to demean oneself - lealacsonyítja magát, lealázza magát

to dement - elveszi az eszét, megbolondít

to demise - átruház, örökül hagy, hagyományoz

to demist - jégtelenít, párátlanít

to democratize - demokratizál

to demolish - lebont, megdönt

to demonopolize - monopóliumot megszüntet

to demonstrate - bemutat, felvonul, bebizonyít, tüntet, szemléltet

to demote - alsóbb osztályba sorol

to demur - akadékoskodik, aggályoskodik, tiltakozik

to denigrate - rossz hírbe hoz

to denominate - megnevez, elnevez

to denote - mutat

to denounce - felmond, leleplez, feljelent, denunciál

to densify - összesűrít, sűrűsödik, megsűrűsödik

to dent - bemélyít, kicsorbít, behorpaszt, rovátkáz

to denude - lemeztelenít, levetkőztet

to deny oneself sg - megtagad magától vmit

to depart - elutazik

to depend on - függ vmitől

to depict - lefest

to depilate - szőrtelenít

to deplane - repülőgépről leszáll, repülőgépből kiszáll

to deplore - sajnál, szán

to deploy - telepít, kibontakoztat, felfejlődik, felvonultat

to deport - kényszerkitelepít, számkivetésbe szállít, deportál

to depose - letesz, lemondat, eskü alatt tanúsít

to deposit - bankba betesz, deponál (értéket), lerak

to deprave - lealjasít, megront, lezülleszt

to deprecate - helytelenít

to depreciate - lenyom (árat), leértékel, elértéktelenedik

to depress - elkedvetlenít, lenyom, megnyom, pangást idéz elő

to deprive sy of sg - megfoszt vkit vmitől

to depute - felhatalmaz, kiküld, delegál

to deputize - képvisel

to derail - kisiklik

to derange - széthány, őrületbe kerget

to derange sy's plans - felborítja vki terveit

to derate - névleges jellemzőket csökkent

to deride - kinevet

to derive - származtat

to derive solace from - vigaszt talál

to derogate - csorbít

to descend - leereszkedik, lemegy, leszármazik

to descend from - leszármazik vkitől

to descend on sy - megrohan vkit

to desecrate - megszentségtelenít, visszaél, profanizál

to desert - átáll, átpártol, dezertál

to deserve - érdemel, kiérdemel, megérdemel

to deserve well - jót érdemel

to desiccate - szárít, kiszárad

to design - tervezőként dolgozik, megszerkeszt, kigondol

to design to do sg - tervez vmit megtenni, szándékozik vmit megtenni

to designate - mond vmilyennek, nevez, kijelöl

to desire - kér, vágyik vmire, óhajt, kíván vmit

to desist - eláll

to desist from sg - eláll vmitől

to desolate - elnéptelenít, lesújt

to despair - kétségbeesik, kétségbe van esve

to despatch - elintéz, másvilágra küld

to despise - lenéz, lebecsül, fitymál, lefitymál, semmibe vesz

to despise a threat - fittyet hány a fenyegetésnek, nem fél a veszélytől

to despoil - megfoszt, kirabol, kifoszt

to destine - rendel, határoz

to destroy - elpusztít

to desugarize - cukortalanít

to detach - elkülönít, kikülönít, leválaszt, elválaszt

to detach oneself - elkülönül

to detail - osztagot kirendel, eligazítást kiad, részletez

to detain - gátol, feltart, fogva tart, marasztal

to detect - észlel, kinyomoz, leleplez, kimutat

to deter - elrettent, elriaszt

to deteriorate - degenerálódik, elfajul, leront, elértéktelenít

to determine - véget ér, dönt, határoz, megállapít

to determine sy's seniority - rangsorol vkit

to detest - utál

to detonate - robban, felrobbant, robbant, felrobban

to detour - elterel

to detoxify - méregtelenít

to detract - becsmérel, elvon, értéke csökken, lebecsül

to detract attention - figyelmet elvon

to devalue - leértékel

to devastate - letarol, feldúl

to develop - megkap (betegséget), alakít, parcelláz, kitudódik

to develop a middle-age spread - elterebélyesedik, pocakot ereszt

to develop one's talents - tehetségét fejleszti, képességét fejleszti

to develop rust - rozsdásodik

to devil - farkasol (rongyot), fűszeresen süt, fűszeresen főz

to devise - szerkeszt, kigondol, örökül hagy

to devolve - rászáll, áthárít, háramlik

to devote - szentel

to devour - felfal, elnyel

to dew - harmatossá tesz, megnedvesít, harmatozik

to dewater - víztelenít

to diagram - sematikusan ábrázol

to dial - tárcsáz

to dial the wrong number - rosszul tárcsáz, téves számot tárcsáz

to dice - kockázik, kockára vág

to dicker - üzletel, alkudozik, seftel, csereberélget

to dictate - megszab, diktál, parancsol, tollba mond

to diddle - ide-oda siet, megkefél, dug, kamatyol, megkamatyol

to diddle sy out of his money - kiforgat vkit a pénzéből, pénzt csal ki vkitől

to die - meghal

to die a dog's death - nyomorultan hal meg, gyalázatban hal meg

to die an early death - fiatalon hal meg

to die away - elhalkul

to die by one's own hand - megöli magát

to die by violence - erőszakos halált hal

to die down - elfonnyad, lecsillapul

to die from a wound - belehal sebesülésébe

to die hard - lassan múlik el, sokáig tartja magát, szívós

to die in a ditch - árokban hal meg, útszélen hal meg

to die in childbirth - szülésben meghal, gyermekágyban meghal

to die in one's shoes - felakasztják

to die in the last ditch - végletekig kitart

to die in the shafts - munka közben hal meg

to die like a dog - nyomorultan hal meg, gyalázatban hal meg

to die like a rat in a hole - elhagyottan hal meg

to die of a broken heart - bánatában hal meg, megszakad a szíve

to die of fright - szörnyethal ijedtében

to die of hunger - éhen hal

to die of sg - belehal vmibe

to die off - egyenként lehull, egyenként elhal

to die out - kialszik, kihal

to die unregretted - meg nem siratva hal meg, meg nem gyászolva hal meg

to diet - diétát tart, diétára fog, diétát ír elő, diétázik

to differ - különbözik

to differ from sg - eltér vmitől

to differentiate - elkülönül

to diffuse - szétterjed, szétszór, sugároz, szóródik, árad

to dig - felás, bedöf, élvez vmit, veszi a lapot, túr, ás

to dig a pit for sy - vermet ás vkinek

to digest - kivonatol, feltár, emészt, megemészt

to dignify - kitüntet, megtisztel

to digress - elkalandozik

to dike - gáttal véd

to dilate - kitágul, kitágít, kinyújt, nyújt, tágul

to dilate upon sg - hosszú lére ereszt vmit

to dilute - hígít

to dilute wine with water - bort vizez, megkereszteli a bort

to dim - sötétít, homályosul, megfakul, elhalványodik

to dim out - részlegesen elsötétít

to dim the headlights - tompított fényre vált, leveszi a fényt

to dimple - gödröcskét csinál, fodroz, gödröket képez

to din - megsüketít, zajong

to din sg into sy's ears - teleharsogja a fülét vmivel

to dine - vacsorázik, vacsoráztat, étkezik, ebédeltet

to dine in hall - közös étkezőben ebédel

to dip - csáváz, merít, ereszkedik, süllyed, merül, önt

to dip into one's purse - fizet, belenyúl a zsebébe

to dip one's flag - zászlóval üdvözöl

to dip the headlights - leveszi a fényt, tompított fényre vélt

to dip the sheep - birkát füröszt, birkát úsztat

to direct - küld, utasít, visz

to dirk - tőrrel ledöf, tőrrel leszúr

to dirty - piszkolódik, sárba ránt, mocskos lesz, mocskolódik

to disable - elgyengít, megbénít, képtelenné tesz

to disadvantage - veszteséggel

to disagree - ellentétben áll, nem felel meg, nem egyezik

to disagree with the facts - ellenkezik a tényekkel

to disappoint - cserben hagy, csalódást okoz, kiábrándít

to disapprove - nem hagy jóvá

to disapprove of - helytelenít

to disarm - lefegyverez, leszerel

to disassemble - szétszed, kiszerel, szétszerel, szétbont, leszerel

to disassociate - különválaszt, szétválaszt

to disavow - nem ismer el, tagad, megtagad

to disbar - ügyvédi kamarából kizár, kirekeszt

to disbelieve - tagad vmit, nem hisz vkinek, nem ad hitelt vminek

to disburden - kirak, könnyít vkinek a terhén

to disburden one's mind - kiönti a szívét

to disburse - kiad (pénzt), kifizet

to discard - kiszuperál, elcsap, letesz

to discern - meglát, észlel, megkülönböztet, észrevesz

to discharge - kilép, kifizet, kibocsát, kirakodik, ürül, tisztul

to discharge an account - jóváír, számlán jóváír, számláról leír

to discharge one's functions - hivatalos kötelességét végzi

to discipline - fegyelmez, büntet, nevel, fenyít

to disclaim - nem ismer el

to disclose - feltár, kitakar

to discomfit - zavarba hoz

to discommode - kényelmetlenséget okoz, kellemetlenséget okoz

to disconnect - leválaszt

to discontent - elégedetlenné tesz, nem elégít ki

to discontinue - nem folytatódik, felhagy, lemond, megszakad

to discount - leszámít, leszámítol, nem vesz figyelembe

to discourage - kedvét szegi, rosszall, elkedvetlenít

to discourse - értekezik

to discover - felfedez, vmilyennek tapasztal

to discredit - kétségbe von, hitelétől megfoszt

to discriminate - különbséget tesz

to discuss - tárgyal, megbeszél, fejteget

to disdain - lenéz

to disease - gondot okoz, beteggé tesz

to disembark - partra száll, kiszáll

to disembowel - kizsigerel

to disenchant - kiábrándít

to disengage - kiszabadul, szétkapcsolódik, felszabadul, elválik

to disengage the clutch - kikuplungoz

to disentangle - fölfejt

to disfigure - eltorzít, torzít, elcsúfít, csúfot tesz vkivel

to disgorge - kihány, kiokád, visszaad

to disgrace - megvonja kegyeit vkitől, megbecstelenít

to disguise - elrejt, palástol

to disgust - ellenszenvet kelt, undort kelt

to dish - tálal, kijátszik, átver

to dish up - feltálal

to dishearten - elcsüggeszt

to dishonor - megszégyenít, nem vált be (csekket)

to dishonour - nem fogad el (váltót), nem vált be (csekket)

to disillusion - kiábrándít

to disinfect - fertőtlenít

to disinherit - örökségből kizár, kitagad

to disintegrate - felbomlaszt, szétesik, elmállaszt, szétporlaszt

to disinter - exhumál

to disjoint - kificamít, taglal, boncol, ízekre szed, feldarabol

to dislike - idegenkedik, elégedetlen, nem szeret, rosszall

to dislike doing sg - nem szívesen tesz vmit, nem szívesen tesz meg vmit

to dislocate - elmozdít, kizökkent

to dislodge - kiűz, kiszabadít, kimozdít

to dismantle - szétszed

to dismember - megcsonkít

to dismiss - elűz, feloszlat, távozást engedélyez

to dismount - leszáll (lóról), kivet (nyeregből), leszerel

to disobey - nem fogad szót, nem engedelmeskedik

to disorient - megzavar a tájékozódásban, rossz útra térít

to disorientate - nem keletel, zavarba ejt, rossz útra térít

to disown - nem ismer el, megtagad

to disparage - lealacsonyít, aláássa hírnevét, lebecsül, lenéz

to dispatch - másvilágra küld

to dispel - elűz, eloszlat

to dispense - kioszt, elkészít, igazságot szolgáltat

to dispense from sg - felment vmi alól

to dispense with sg - nélkülöz vmit, eltekint vmitől

to disperse - szóródik, eloszlat, szétszóródik, szétoszlik

to displace - kiszorít, elmozdít

to display - mutogat, kitesz, bizonyságot tesz, láttat, bemutat

to displease - mérgesít, bánt, megharagít, visszatetszik

to disport - szórakozik

to dispose - megszabadul, elrendez, túlad, rendelkezik

to dispossess - megfoszt

to dispute - kétségbe von, vitat, vitatkozik, harcol, megvitat

to disqualify - diszkvalifikál

to disquiet - aggaszt

to disregard - elhanyagol, nem vesz figyelembe

to disrupt - szétszakít

to dissect - felboncol, boncolgat, elemez

to dissent - más véleményen van

to dissert - értekezik

to dissipate - kicsapong, elherdál, oszlat, szétoszlat, szétszór

to dissolve - oszlik, cseppfolyósít, eloszlik, oldódik, átúszik

to dissolve a spell - varázst megtör

to dissolve in tears - könnyeket ont, könnyekre fakad

to dissolve into thin air - eloszlik mint a buborék, semmivé válik, lába kél

to dissuade - lebeszél

to dissuade sy from sg - lebeszél vkit vmiről

to distance - térelőnybe kerül

to distend - felfúvódik, feszül, kibővít

to distil - desztillál, csöpögtet, párol, leszűr

to distill - leszűr, szivárog, csöpögtet, desztillál, párol

to distinguish - megkülönböztet

to distort - torzít, kiforgat, eltorzít

to distract - szórakoztat, eltérít, elvon

to distress - csüggeszt, aggodalmat okoz, megszomorít, kifáraszt

to distress oneself - gyötrődik, emészti magát

to distribute - szétszór, kihord, eloszt, feloszt, elszór

to ditch - kényszerleszállást végez, árkol, árokba fordít

to ditto - duplikátot készít, ugyanazt mondja, ugyanazt teszi

to dive - bemerít, beugrik, alámerül, alábukik, kifürkész

to dive-bomb - zuhanórepüléssel bombáz

to dive down on the enemy - lecsap az ellenségre (repülő)

to dive down the street - végigszáguld az utcán

to dive into - mélyen behatol, belemerül, mélyen benyúl

to dive into one's pocket - gyorsan a zsebébe nyúl

to dive into the bushes - berohan a bokrok közé, besurran a bokrok közé

to dive on the enemy - lecsap az ellenségre

to diverge - szétválik, elágazik, eltávolodik

to diverge from sg - különbözik vmitől

to diversify - változatossá tesz

to divert - elterel, elvezet, mulattat

to divest sy of sg - megfoszt vkit vmitől

to divide - eloszt, eloszlik, kettéoszt, szétválaszt, feloszt

to divide the house - szavazást rendel el

to divide up - adagol, kiadagol

to divine - megsejt

to divulge - elhíresztel

to divvy - eloszt, feloszt

to do - cselekszik, elér vmilyen eredményt, megcsinál

to do a good turn - jót tesz

to do a kindness to sy - szívességet tesz vkinek

to do a part - játszik vmilyen szerepet, vmilyen szerepet játszik

to do a quick mile - gyorsan megtesz egy mérföldet

to do a room - szobát kitakarít

to do a spot of work - dolgozik egy cseppet, dolgozik egy kicsikét

to do a sum - számtanpéldát megold, számtanpéldát megcsinál

to do a swap - cserét csinál

to do a translation - fordítást csinál

to do as one pleases - ahogy kedve tartja

to do badly by sy - rosszat tesz vkivel

to do battle against sy - hadakozik vki ellen

to do battle for sy - hadakozik vkiért

to do business - üzletet köt

to do by - eljár vkivel

to do cartwheels - cigánykereket hány

to do for - gondoskodik vkiről, megfelel vmi helyett, megöl

to do good - jót tesz

to do gymnastics - tornászik, tornázik

to do harm to sy - bajt okoz vkinek, árt vkinek

to do ill - gonoszat cselekszik, rosszat cselekszik

to do in - bead vkinek, kicsinál vkit

to do into - lefordít

to do justice to sg - eleget tesz vminek

to do more harm than good - többet árt, mint használ

to do number two - nagydolgozik

to do odd jobs - alkalmi munkákat végez, apró munkákból él

to do on - kijön vmiből

to do one's best - megtesz minden tőle telhetőt

to do one's bit - kiveszi a részét, megteszi a magáét

to do one's duty - teljesíti a kötelességét, megteszi kötelességét

to do one's hair - megfésülködik, megcsinálja a frizuráját

to do one's heart good - örömet okoz vkinek

to do one's level best - megtesz minden tőle telhetőt

to do one's share - kiveszi a részét vmiből

to do one's stuff - megteszi a maga dolgát, amit várnak tőle, megteszi

to do one's time - katonai szolgálatát teljesíti

to do one's work - megcsinálja a munkáját, elvégzi a munkáját

to do out - kitakarít

to do out of - kiforgat (vagyonából)

to do over - áttöröl, átdolgoz, bevon

to do penance - vezekel

to do right by sy - korrektül bánik vkivel

to do sg all by oneself - egyedül végez el vmit

to do sg as a body - együttesen tesznek vmit, testületileg tesznek vmit

to do sg at sy's command - vki parancsára tesz vmit

to do sg by oneself - egyedül végez el vmit

to do sg by sy's command - vki utasítására tesz vmit

to do sg desperate - végez magával, kárt tesz magában, öngyilkos lesz

to do sg for a living - foglalkozásszerűen űz vmit

to do sg for kicks - heccből tesz vmit

to do sg in all good faith - jóhiszeműen cselekszik

to do sg on one's own - egyedül csinál vmit, egymaga csinál vmit

to do sg out of hand - azonnal megcsinál vmit, kapásból megcsinál vmit

to do sg unasked - kéretlenül megtesz vmit, magától megtesz vmit

to do sg unbidden - magától tesz meg vmit, kérés nélkül tesz meg vmit

to do sg with a bad grace - nem szívesen tesz vmit, vonakodva tesz vmit

to do sg with a good grace - tisztességtudóan tesz vmit, szívesen tesz vmit

to do sg with grace - elegánsan csinál vmit, finoman csinál vmit

to do sg with intent - szándékosan tesz vmit, szántszándékkal tesz vmit

to do sg with minute detail - minuciózusan végez vmit

to do sg with the idea of - vmilyen szándékkal tesz vmit

to do shine in sg - jó vmiben, ragyogó vmiben

to do sports - sportol

to do sy's job - elvégzi vki munkáját, dolgozik vki helyett

to do sy a disservice - kárt okoz vkinek

to do sy a favour - szívességet tesz vkinek

to do sy a service - szolgálatot tesz vkinek

to do sy an ill turn - rossz szolgálatot tesz vkinek, rosszat tesz vkinek

to do sy harm - árt vkinek

to do sy in the eye - kitol vkivel

to do sy justice - igazságot szolgáltat

to do sy proud - megtisztel vkit, pompásan megvendégel vkit

to do sy to death - kivégez vkit, megöl vkit

to do sy wrong - igazságtalanul bánik vkivel

to do the cooking - kotyvaszt, főz, süt-főz, főzőcskézik

to do the dirty on sy - rútul rászed vkit, rútul becsap vkit

to do the effects of watching - mint ébrenlétben, olyanokat tesz

to do the honours of the house - házigazda szerepét tölti be

to do the inside edge - belső élen fut

to do the right thing - helyesen jár el

to do the rooms - rendet csinál

to do the shopping - bevásárol

to do the splits - spárgát csinál

to do things by halves - félmunkát végez

to do time - börtönben ül, leüli börtönbüntetését

to do up - összecsomagol, átalakít, rendbe hoz, kitálal

to do up one's hair - kontyba fűzi a haját, feltűzi a haját

to do well - jól szerepel, jól megy a sora

to do well by sy - jót tesz vkivel

to do with - elégnek talál, beéri vele, szüksége van vmire

to do without - megvan vmi nélkül, megvan vki nélkül

to do wrong - rosszat tesz

to do wrong to sy - igazságtalanul bánik vkivel

to do yeoman's service - értékes szolgálatot tesz, értékes segítséget nyújt

to do yeoman service - értékes szolgálatot tesz, értékes segítséget nyújt

to dock - megnyirbál, dokkba állít, dokkol, megkurtít, kiköt

to docket - iktat, feljegyez, tartalmi kivonatot készít

to doctor - orvosi gyakorlatot folytat, gyógyít, hamisít

to document - dokumentál

to dodder - totyog

to dodder along - öregesen bandukol, öregesen megy

to doddle - irkafirkál, szórakozottan firkálgat, firkál

to dodge - ravaszkodik, kikerül, félreugrik, mesterkedik

to dodge on one side - félreugrik

to doff - emel (kalapot), levet (ruhadarabot)

to dog - vaskapoccsal lefog, vaskapoccsal megerősít, üldöz

to dog sy's footsteps - szorosan sarkában van vkinek, ráragad vkire

to dogmatize - dogmatikus kijelentéseket tesz

to doll oneself up - kirittyenti magát, kicsicsázza magát

to doll sg up - kirittyent, kicicomáz, kicsicsáz

to dolly - alátart, ellentart, bolygat, kever, sulykol

to dome - kupolával fed

to domesticate - megszelídít, háziasít

to dominate - uralkodóban van

to don - felvesz

to donate - adományoz, adakozik

to doodle - szórakozottan firkálgat

to doom - elítél, halálra szán, halálra ítél, ítél

to doom to sg - vmire ítél, ítél vmire

to dope - doppingol, kábítószerrel él, belakkoz, pancsol

to dope oneself - kábítószert szed, kábítószerrel él

to dope out the winners - eltalálja a nyerőket, kipécézi a nyerőket

to dope sg out - megért vmit, rájön vmire

to dope the engine - erőlteti a motort

to dose - adagol

to dose oneself - gyógyszereli önmagát

to dose out - kiadagol

to doss - kemény fekhelye van, alszik

to doss down - leheveredik, ledől, ledöglik

to doss out - szabad ég alatt alszik

to dot - tarkít, kipontoz, pontoz, pontot tesz, pettyez

to dote on sg - bolondul vmiért

to dote upon sy - majomszeretettel csüng vkin

to double - összehajt, futólépésben megy, megdupláz, megkettőz

to double back - visszakanyarodik, visszahajlik, visszafut

to double down - behajt

to double over - meggörnyed

to double up - kétrét görnyed, kétrét hajt, odafut

to double up with sy - megoszt vkivel

to doubt - kételkedik

to douche - irrigál, lezuhanyoz, tusol, kiirrigál, letusol

to douse - gyorsan bevon (vitorlát), vizet locsol, vízbe márt

to dovetail - összeillik, összeilleszkedik

to down - leszállásra kényszerít

to down-shift - visszakapcsol

to down a glass of beer - lehajt egy pohár sört

to downshift - visszakapcsol

to downsize - méretcsökkentés

to doze - bóbiskol, szendereg, szundikál

to drab - kurválkodik

to draft - megszerkeszt, behív, besoroz, megír, kikülönít

to drag - ráncigál, vontatottan halad, kotor, rángat

to drag along - magával hurcol

to drag away - elhurcol

to drag behind - hátramaradozik

to drag in - előráncigál, becipel

to drag out - kikotor, elnyújt

to drag sy through the mire - meghurcol vkit, bemocskol vkit

to drag up - felcipel, felhurcol, gondatlanul nevel, felvonszol

to draggle - sárban húz

to drain - kiszárít, lecsapol, kiszipolyoz, kimerül, kiszárad

to dramatize - nagy felhajtást csinál vmiből, dramatizál

to drape - redőz, szövettel bevon, lágyan esik, megsző

to draw - megfogalmaz, intézvényez, von, hengerel, szív

to draw a bead on - megcéloz, célba vesz

to draw a bill on sy - váltót intézvényez vkire, váltót állít ki vkire

to draw a blank - felkopik az álla, nem nyerő számot húz

to draw a bow - nyíllal lő, íjat felajz, íjat kifeszít

to draw a cheque - csekket kiállít

to draw a conclusion - levon egy következtetést

to draw a cork - orrvérzést okoz ellenfelének

to draw a curtain over sg - fátyolt borít vmire

to draw a line - megállapítja a határt, megvonja a határt

to draw a lottery - nyerő számot húz

to draw a parallel - párhuzamot von, párhuzamba állít, párhuzamost von

to draw across - összehúz

to draw aft - hátrafelé vált át

to draw apart from sg - elhúzódik vmitől

to draw aside - széthúz, félrevon

to draw back - visszahúz

to draw blood - eret vág, vért ont, vért vesz

to draw breath - kifújja magát, lélegzetet vesz

to draw down - lehúz, jár vmilyen következménnyel, behúz

to draw from nature - természet után rajzol

to draw from the nude - aktot rajzol

to draw in - beszív, rövidebb lesz (napok), takarékoskodik

to draw in ink - tusrajzot készít

to draw in one's horn - behúzza a farkát, visszahúzódik a házába

to draw into - begördül

to draw lots - sorsot húz

to draw near - közelebb megy, közelebb jön, közelít

to draw on - hozzányúl (pénzhez), igénybe vesz, közeledik

to draw on one's memory - emlékezőtehetségére épít

to draw on one's savings - hozzányúl bankbetétjéhez

to draw on sy - váltót állít ki vkire, váltót intézvényez vkire

to draw one's fees - tiszteletdíjban részesül

to draw out - kivesz, beszédre bír, kinyújt

to draw out money - pénz kivesz

to draw profit from - kihasznál

to draw sy's anger on oneself - magára bőszít vkit, magára vonja vki haragját

to draw sy's teeth - kihúzza vkinek a fogát, kihúzza vkinek a fogait

to draw sy on to do sg - rávesz vkit vmi megtételére

to draw tea - teát leforráz

to draw the cork of a bottle - kihúzza a dugót a palackból

to draw the curtains - széthúzza a függönyöket, összehúzza a függönyöket

to draw the inference - következtetést levon

to draw the line at sg - határt von vmi előtt, nem hajlandó vmin túl menni

to draw the long bow - túloz, elveti a sulykot, túllő a célon, nagyít

to draw tighter - szorosabbra fűz

to draw to an end - közel jár a befejezéshez, végéhez közeledik

to draw up - felsorakozik, felhúz, előáll, odahúz

to draw up in battle array - harcrendet kialakít, felfejlődik

to draw vengeance on oneself - bosszút hív ki maga ellen

to draw water - vizet húz

to drawl - vontatottan beszél, vontatottan mond

to drawl out - vontatottan beszél, vontatottan mond

to dread - aggódik, retteg, megrettent

to dread death - retteg a haláltól

to dread falling ill - hogy megbetegszik, attól reszket, attól retteg

to dread oneself - retteg

to dread to fall ill - attól reszket, attól retteg, hogy megbetegszik

to dream - álmodik, ábrándozik, álmodik

to dream-speak - álmában beszél

to dredge - behint

to dredge out - kikotor

to dredge up - kikotor

to drench - átáztat, állatot orvossággal megitat

to drench with sg - átáztat vmivel

to dress - öltözködik

to dress up to the nines - kicicomázza magát

to dribble - csöpög, cselez, nyáladzik, cselezve vezet

to drift - úsztat, úszik, irányul, összeterel, lebeg, kerget

to drift under bare poles - alig tengődik

to drill - gyakorlatoztat, kifúr, besulykol, gyakorlatozik

to drink - részegeskedik, italozik, iszik

to drink a toast of sy - iszik vki egészségére

to drink deep - sokat iszik, a kancsó fenekére néz

to drink down - felhajt (italt)

to drink in - issza vki szavait, nem tud eltelni vmivel

to drink like a fish - mint a gödény, iszik mint a kefekötő

to drink more than one ought - többet iszik a kelleténél

to drink off - lehajt (italt), felhajt (italt)

to drink the waters - ivókúrát tart, gyógyvizet iszik

to drink to excess - mérték nélkül iszik

to drink to sy - itallal felköszönt vkit

to drink up - az utolsó cseppig kiürít, utolsó cseppig kiürít

to drink wine neat - tisztán issza a bort

to drip - cseppent, csöpög, csepegtet

to drip-dry - facsarás nélkül szárít, csavarás nélkül szárad

to drive - sodródik, üt (labdát), bever (szeget), kocsizik

to drive a hard bargain - keményen alkudozik

to drive a nail home - szöget egészen bever, szöget tövig bever

to drive a tunnel - alagutat épít

to drive along - végigkocsizik, végighajt

to drive at - odaüt, céloz vmire

to drive at a dangerous rate - hajmeresztő sebességgel hajt

to drive away - elhajt

to drive off - elhajt

to drive on - nógat, továbbhajt

to drive on full throttle - teljes gőzzel megy, teljes gázzal megy

to drive sg home - egészen becsavar vmit, egészen bever vmit

to drive sg home to sy - belever vmit vkinek a fejébe, meggyőz vmiről vkit

to drive sy distracted - megőrjít vkit

to drive sy into a corner - sarokba szorít vkit, dilemma elé állít vkit

to drive sy round the bend - halálra bosszant vkit, megőrjít vkit

to drive sy to despair - kétségbeesésbe hajszol vkit

to drive sy to exasperation - végsőkig felingerel vkit, elkeseredésbe hajt vkit

to drive sy to extremes - kétségbeesésbe kerget vkit

to drive tandem - tandemben hajt

to drive the matter home - kierőszakolja az ügy sikerét

to drive through - keresztüldöf, áthajt

to drive to despair - kétségbe ejt

to drive to distraction - megőrjít

to drive to the wall - sarokba szorít

to drivel - ostobaságokat beszél, folyik a nyála

to drizzle - szitál, permetezik

to drone - zümmög, henyél, monoton hangon elmond, búg

to drool - nyáladzik, folyik a nyála, ostobaságokat beszél

to droop - lesüpped, lehervad, lehanyatlik, lekonyul

to drop - összeesik, elesik, borjazik, ellik, cseppent, ejt

to drop a brick - ostobán elszólja magát

to drop a hint - célzást tesz vmire

to drop a pot of money - elveszt egy halom pénzt

to drop around - benéz vhova, látogatóban benéz vhova

to drop astern - hátramarad

to drop away - elmaradozik, egymás után meghal, lemorzsolódik

to drop behind - lehagyják, sor végére marad

to drop by - meglátogat vkit, benéz vkihez, bekukkant vkihez

to drop down dead - holtan összerogy, holtan elterül, holtan összeesik

to drop in on sy - benéz vkihez

to drop into - beleejt, belepottyan

to drop off - leesik, lehull

to drop off like flies - hullanak mint a legyek

to drop one's teeth - meglepődik, elképed, leszakad a pofája

to drop out - lemorzsolódik, kimarad, kiesik

to drop sy a line - pár sort ír vkinek

to drop the flag - nekivág vminek, zászlóval jelt ad az indulásra

to drop the pilot - révkalauzt elbocsát

to drop with fatigue - összeesik a kimerültségtől

to dross - leszedi a salakot

to drown - elönt, vízbe folyt, vízbe fojt, vízbe fullad

to drown oneself - vízbe öli magát

to drowse - elálmosít, szundikál

to drug - elbódít, kábítószert szed, bódít

to drum - dobol

to dry - kiapad, megszárad, szárad, törülközik, törölközik

to dry fuck - száraz baszást végez, szerelmi játékot imitál

to dry one's eyes - megtörli a szemét

to dry up - eltörölget, belesül, felszárad, kiszárad

to dub - zenei aláfestést ad, magnetofonszalagról átír

to dub a fly - műlegyet szúr, legyet szúr

to dub oneself sg - nevezi magát vminek, kikiáltja magát vminek

to dub sy a knight - lovaggá üt vkit

to dub sy knight - lovaggá üt vkit

to dub sy sg - vminek elnevez vkit, elnevez vkit vminek

to duck - behúzza a nyakát, alábukik, lehorgasztja a fejét

to duel - párbajozik

to dull - kifakít, elbutít, eltompít, elfakul, butul, fakul

to dumbfound - meghökkent

to dumfound - elnémít

to dump - áron alul exportál, gyapjút báláz, kirakodik

to dump a lie on sy - megetet vkivel vmit, hazudik vkinek

to dump all over sy - fúr vkit, bemárt vkit, kritizál vkit, megfúr vkit

to dump down - tompa puffanással ledob, lehány, lezúdít

to dump on sy - megfúr vkit, rátámad vkire, kritizál vkit

to dump one's load - ejakulál, elélvez, rókázik, kidobja a taccsot

to dump oneself on sy - ráragad vkire, ráerőlteti magát vkire

to dump sg on sy - rásóz vmit vkire, áron felül elad

to dun - pénzt követel vkitől

to dung - trágyát ad, trágyával rögzít, ganajozik, szarik

to dunk - mártogat, tunkol

to dupe - becsap, palira vesz, részed

to duplex - kétirányúvá tesz, duplexel

to dust - leporol, beporoz, port töröl, kiporol, behint

to dwarf - akadályozza vminek a növését, eltörpít

to dwell - marad

to dwell long upon sg - hosszan időzik vminél, hosszan fejteget vmit

to dwell on sg - elidőz vminél

to dwindle - sorvad, megcsappan, kevesbedik, leapad, elenyészik

to dwindle away - megcsappan, fogy, leapad, gyengül, kevesbedik

to dwindle to nothing - semmivé lesz

to dye - festődik, megfest

to ear - művel, kalászol, fület tesz, kalászba szökik

to earmark - előirányoz (pénzt), előjegyez

to earn - keres, pénzt keres, kiérdemel, megkeres

to earn a bare living - létminimumot keresi meg

to earn money - pénzt keres

to earn one's keep - megkeresi a szükségeset

to earn one's living by sg - él vmiből, vmivel keresi kenyerét, vmiből él

to earnest - komolyan gondol vmit, előleggel leköt, leelőlegez

to earth - földdel feltölt, földel, lelő

to earth up - feltölt (növényt)

to ease - enyhül, megkönnyít, óvatosan helyére illeszt

to ease a curve - kanyart levág

to ease both reins - mindkét gyeplőt utánaengedi

to ease down - könnyít, csökkent, lankad

to ease from sg - megszabadít vmitől

to ease of sg - megszabadít vmitől

to ease off - felenged, fél gőzzel dolgozik, esik (árfolyam)

to ease oneself of a burden - terhét leteszi

to ease sy's anxiety - eloszlatja vki aggodalmait

to ease sy from sg - megszabadít vkit vmitől, tehermentesít vkit vmitől

to ease sy of sg - megszabadít vkit vmitől, tehermentesít vkit vmitől

to ease sy of sy's purse - ellopja vki pénztárcáját, elemeli vki pénztárcáját

to ease the belly - megkönnyebbül

to ease the chest - oldja a slejmet, oldja a hurutot

to ease the helm - utánaengedi a kormányt

to ease the rudder - utánaengedi a kormányt

to ease the situation - könnyebbséget okoz, megkönnyíti a helyzetet

to ease the tension - csökkenti a feszültséget

to ease up - lassít, könnyebbül

to easy with sg - óvatosan bánik vmivel

to eat - kiesz, étkezik, kimar

to eat away - elmos

to eat crow - deferál, megalázkodni kénytelen

to eat humble pie - visszaszívja kijelentését

to eat its head off - többet eszik mint jövedelmez, nem fizetődik ki

to eat one's dinner - megebédel

to eat one's heart out - emésztődik vmi miatt, bánkódik vmi miatt

to eat one's word - nem tartja meg, visszaszívja ígéretét, amit ígért

to eat one's words - visszaszívja amit mondott

to eat out - házon kívül étkezik

to eat out of sy's hand - tenyeréből eszik vkinek

to eat salt with sy - megosztja a kenyerét vkivel

to eat sg with relish - jó étvággyal eszik vmit

to eat sy's salt - eszi vki kenyerét, élvezi vki vendégszeretetét

to eat till one is full - teleeszi magát

to eat to repletion - torkig lakik

to eat up - felél, befejezi az evést, mindent elnyel

to eat up all sy's time - visszaél vkinek az idejével

to eat up the miles - csak úgy nyeli a mérföldeket

to eat well - jó étvágya van, jó koszton él

to eavesdrop - hallgatózik, hallgatódzik

to ebb - apad, visszaesik

to ebb away - megfogyatkozik

to echelon - csúsztat (munkaidőt), lépcsőzetesen oszt el

to echo - visszhangoz

to echo again - visszhangzik

to eclipse - túlszárnyal, elsötétít, elhomályosít

to economize - beosztással él, beoszt, jól beoszt vmit

to eddy - örvénylik

to edge - élesít

to edge along - halad vmi mentén

to edge away - elsomfordál

to edge in - besompolyog

to edge off - leélez (pengét)

to edge on - ösztökél, noszogat

to edge one's way out of sg - kifurakodik vhonnan

to edge sy out of a job - kitúr az állásából vkit

to edify - tanít, oktat

to edit - összevág (filmet), sajtó alá helyez

to edit out - kicenzúráz

to educate - oktat, tanít

to educe - levezet, kihúz, kivon, kikövetkeztet

to eff about - totojázik

to eff about with sg - toszogat

to eff and blind - anyázik, szentségel

to eff around - gatyázik, totojázik

to eff around with sg - toszogat, piszkál, babrál

to efface - háttérbe szorít, töröl, olvashatatlanná tesz

to efface oneself - félrehúzódik, háttérben marad

to effect - végrehajt, eredményez, eszközöl

to effect an entrance - erőszakkal behatol

to effect an order - megbízást teljesít

to effect payment - fizetést eszközöl

to effectuate - létrehoz

to effervesce - gyöngyözik, felbuzog, felpezseg, szabadfogás

to effuse - ont, kifolyik, kiáramlik, kiömlik

to egg - tojásba márt, tojást gyűjt, záptojásokkal megdobál

to egg and crumb - paníroz

to egg sy on to do sg - serkent vkit vmire, nógat vkit vmire

to egg sy to do sg - buzdít vkit vmire, noszogat vkit vmire

to egotize - állandóan önmagáról beszél

to egress - kilép

to eject - kilövell, szór, kilakoltat, kivet, elűz

to eke out - kipótol, kiegészít

to elaborate - feldolgoz (témát), gondosan kidolgoz

to elapse - múlik, eltelik

to elate - fellelkesít, kellemes izgalomba hoz, felhangol

to elect - megválaszt

to elect sy a member - taggá választ vkit

to elect to do sg - elhatározza magát vmire

to electrify - felvillanyozódik, villamos töltéssel ellát

to electrocute - villamosszékben kivégez

to electrodeposit - galvánúton bevon, galvanizál

to elevate - felemel, előléptet

to elf - összekócol

to elicit - kiderít, kiszed, kicsal, tisztáz

to eliminate - kiküszöböl, kihagy, felszámol

to elongate - meghosszabbodik, nyurgul, nyújt, megnyúlik, nyúlik

to elucidate - tisztáz, megmagyaráz, értelmez

to elude - kitér, kijátszik, egérutat nyer, megmenekül

to elutriate - iszapol, ülepít, üledéket mos

to emaciate - lefogyaszt, lesoványít

to emanate - ömlik, árad, kisugároz, kiömlik, kiárad, ered

to emancipate - emancipál

to emasculate - elnőiesít, elpuhít, megférfiatlanít, férfiatlanít

to embalm - illatos kenetekkel beken, megőriz a feledéstől

to embargo - szállítási tilalom alá von, lefoglal, elkoboz

to embark - beszáll, hajóra száll

to embed - beágyaz

to embellish - kiszínez

to embezzle - sikkaszt

to embitter - elkeserít, megkeserít

to emblazon - felmagasztal, díszít, címerrel ékesít

to embody - magába foglal

to emboss - ellát, présel, vaknyomást készít, tajtékkal borít

to embrace - átölel, magáévá tesz, megölel

to embroider - hímez, kiszínez, szépít, kihímez

to embroil in sg - belekever vmibe, belesodor vmibe

to emerge - felmerül, kiderül, kilép, kikerül, kiemelkedik

to emerge suddenly - felvetődik

to emit - sugároz, forgalomba hoz, áraszt, kiáraszt

to emit smoke - füstölög, füstöt bocsát ki, füstöl

to empathize - beleéli magát

to emphasise - hangsúlyoz

to emphasize - aláhúz, hangsúlyoz

to employ - foglalkoztat, felhasznál, dolgoztat

to empower - meghatalmaz, képessé tesz, felhatalmaz, feljogosít

to empty - kifolyat, ürül, megüresedik, torkollik, ürít

to empty into - befolyik

to emulate - felülmúlni igyekszik, vetélkedik

to enable - képessé tesz

to enact - törvénybe iktat

to enamel - fényez, simít, lakkoz, zománcfestékkel bevon

to encamp - elhelyezkedik, letáboroz, tábort üt

to encapsulate - betokosodik, tokba zár

to encase - tokba zár

to encase in plaster - gipszbe tesz

to enchant - megbabonáz, magával ragad, elbájol, elvarázsol

to encircle - körülfog

to enclose - mellékel, csatol

to encode - bekódol, kódol

to encompass - körülfog, túljár az eszén, felölel, behálóz, övez

to encore - megújráztat, megismételtet

to encounter - összecsap, összeakad, összetalálkozik

to encourage - bátorít, felbátorít

to encroach - betolakodik, beavatkozik

to encroach on sg - betolakodik

to encrust - kéregként lerakódik, kéreggel bevon

to encumber - terhel, megnehezít, meggátol, megterhel

to end - megszüntet, bevégződik, lezár (vitát), végződik

to end in sg - végződik vmiben

to end up - végez, bevégez

to end up in smoke - füstbe megy

to endear - megkedveltet, megszerettet

to endeavor - törekszik

to endeavor to do sg - igyekszik vmire

to endeavour to do sg - igyekszik vmire

to endorse - hozzájárul, jóváhagy, helyesel, hátlapra ír

to endow - járadékot biztosít, alapít, felruház (tehetséggel)

to endure - kiáll, megadással visel, eltart, megedz, megmarad

to endure to the end - végsőkig kitart

to energize - stimulál, erélyesen működik, áram alá helyez

to enervate - elerőtlenít

to enfeeble - elgyengít

to enfold - beborít

to enfold sy in one's arms - karjaiba vesz vkit

to enforce - kikényszerít, kierőszakol, érvényre juttat

to enfranchise - felszabadít, választójogot ad

to engage - kötelez, kötelezettséget vállal, elkötelezi magát

to engage a room - szobát foglal

to engage for sg - kezeskedik vmiért

to engage in - foglalkozik vmivel, belekezd

to engage in politics - politikára adja magát

to engage in sg - kezd vmihez

to engage oneself to do sg - kötelezi magát vmire

to engage the clutch - felengedi a kuplungot, visszaengedi a kuplungot

to engage the enemy - megtámadja az ellenséget

to engage the first gear - első sebességbe kapcsol

to engineer - forral, konstruál, épít

to engorge - fal, magába töm, befal, bekap

to engrain - színtartóan fest, bevés, megrögzít

to engrave - bevés, gravíroz

to engross - leír, monopolizál, megszerkeszt, durvává tesz

to engross sy's time - elrabolja vki idejét, elveszi vki idejét

to engross the conversation - kisajátítja a társalgást

to engulf - elnyel

to enhance - kihangsúlyoz

to enjoy - élvez

to enjoy oneself immensely - remekül szórakozik, nagyszerűen mulat

to enlarge - kitágít, nagyít, megnagyobbít

to enlist - toboroz, beáll katonának, zászló alá áll, besoroz

to enlist the services of sy - közreműködését igénybe veszi

to ennoble - nemesi rangra emel, megnemesít, nemesség tesz

to enquire - vizsgálatot folytat, nyomoz

to enrage - felbőszít

to enrapture - elragadtat

to enrich - gazdagszik, gazdagodik

to enrol - beáll, beiktat, beiratkozik, besoroz, bejegyez

to enroll - bejegyez, beiratkozik, beír, beáll, beiktat

to ensconce - behúzódik, betelepszik

to enshrine - kegyelettel gondoz, kegyelettel őriz

to enslave - rabul ejt, leigáz, rabszolgává tesz

to ensnare - tőrbe csal

to ensnarl - összegabalyít, összekuszál, összezavar

to ensue - következik

to enswathe - bepólyáz

to entail - ró, vele jár, ráró, maga után von

to entail an estate on sy - hitbizományul hagy vkire

to entangle - belekever

to enter - beír, bejegyez, idomítani kezd, bejön, bemegy

to enter by the door - belép az ajtón

to enter for - benevez, indul (versenyen)

to enter into - osztozik, belebocsátkozik, belekezd

to enter into a contract - szerződést köt

to enter into details - kitér a részletekre, részletekbe bocsátkozik

to enter into sy's feeling - együttérez vkivel, együtt érez vkivel

to enter on - belebocsátkozik, belép, megkezd

to enter on a name on the list - nevet listára felvesz

to enter on an inheritance - örökséget birtokba vesz

to enter the lists - felveszi a küzdelmet

to enter through the door - belép az ajtón

to entertain - vendégül lát, szórakoztat, táplál (érzelmeket)

to entertain a proposal - foglalkozik egy javaslattal

to entertain doubts - kétségei vannak

to enthral - rabjává tesz, elbűvöl

to enthrall - rabjává tesz, elbűvöl

to enthrone - trónra emel, trónt emel, megkoronáz, felszentel

to enthuse - rajong, lelkesedik

to enthuse over sg - rajong vmiért, lelkesedik vmiért

to entitle - címet ad, címez

to entomb - elföldel, eltemet, befogad (sír halottat)

to entrain - vonatra száll, bevagoníroz, vonatba rak

to entrance - elragad, elbájol

to entrap - tőrbe csal, kifog, beugrat, visszatart

to entreat - könyörög, kér, esedezik, bánik vkivel

to entrust - megbíz

to entrust sg to sy - rábíz vmit vkire

to entrust sy with sg - megbíz vkit vmivel

to entwine - egymásba fon, körülfon

to enumerate - elszámlál, felsorol

to enunciate - enunciál, kiejt, artikulál, kijelent

to environ - övez

to envisage - előre lát, szembenéz vmivel, elképzel, kitűz

to envision - lelki szemeivel lát vmit, látomása van vmiről

to envy - irigyel

to enwreathe - koszorúval övez, koronáz, átfon, koszorúz

to epitomize - kivonatol, összefoglal

to equal - beállít (csúcsot), megegyezik, felér

to equalize - kiegyenlítődik, egyenlít

to equate - kiegyenlít, egyenlővé tesz

to equilibrate - egyensúlyba hoz, kiegyensúlyoz

to equip - fegyverrel ellát, berendez

to equip sy with sg - ellát vkit vmivel

to eradicate - kipusztít, gyökerestül kitép

to erect - összeszerel, összeállít, létesít

to erode - kimar, erodál, szétrág, kimos

to err - hibázik, tévelyeg, vétkezik

to err is human - tévedni emberi dolog

to erupt - kinő, kitör

to escalate - kiterjedik, erősödik, kiterjeszt

to escape - kiömlik, elkerül, megmenekül, szökik

to escape notice - elkerüli a figyelmet

to escape observation - elkerüli a figyelmet

to escape pursuit - megszökik üldözői elől

to escape unhurt - baj nélkül megmenekül

to escarp - rézsűz, lejtősen rak, meredek sáncfalat épít

to escort - elkísér, kísérget

to espouse - nőül vesz, magáévá tesz, eljegyez

to espy - meglát

to essay - megpróbál

to establish - meghonosít, létesít, megalapoz, kiépít, alapít

to establish a claim to sg - igényt támaszt valamire

to esteem - tisztel, nagyra tart

to estimate - felbecsül, felmér

to estrange - elidegenít

to etch - karcol, bemarat

to etherealize - légiessé varázsol, légiessé változtat

to euchre - csőbe húz, játszmát nyer

to eulogize - dicshimnuszokat zeng, dicsér

to euphonize - dallamossá tesz, szép hangzásúvá tesz

to evacuate - evakuál

to evaluate - kiértékel

to evangelize - hirdeti az evangéliumot, hirdeti az igét, térít

to evaporate - párolog, elgőzölögtet, párologtat, elpárolog

to evaporate down - besűrít, bepárol

to even - kiegyenesít, egyenesít

to eventuate - vezet vmire, előadja magát, eredményez vmit

to eventuate in sg - végződik vmiben

to evict - kilakoltat, birtokot megszerez, megszerez

to evidence - vall, megnyilatkozik, evidenciában tart vmit

to evince - kimutat, bizonyít

to eviscerate - kizsigerel

to evoke - megidéz, felelevenít, felidéz

to evoke a smile - mosolyt kelt

to evolve - kifejleszt, kifejlődik, kibontakozik

to exacerbate - felbőszít, elkeserít

to exact - megkíván, behajt, követel, kicsikar

to exaggerate - eltúloz, felnagyít

to exalt - felmagasztal, dicsér, magas rangra emel

to examine - vizsgál

to exasperate - felbőszít, elkeserít

to excavate - kiváj, kiás

to exceed - túltesz, kimagaslik, meghalad, túlszárnyal

to exceed in number - meghaladja számban, nagyobb számban vannak

to excel - kitűnik, túltesz, kiemelkedik

to except - kiemel, kivesz, kivételt tesz, kizár

to except against - nem fogad el, kifogást emel, óvást emel

to exchange - kicserél, vált, cserekereskedelmet folytat, cserél

to exchange bishops - futárt lecserél, futárt cserél

to exchange blows - ütést vált

to exchange broadsides - sortüzet vált

to exchange for sg - átváltható vmire

to exchange glances - pillantást vált, pillantásból ért

to exchange into a new post - új beosztást kap, áthelyezik hivatalcserével

to exchange posts with sy - beosztást cserél vkivel, hivatalt cserél vkivel

to exchange sg for sg - becserél vmit vmire, kicserél vmit vmire

to excise - közvetett adót kiró, közvetett adót kivet, kitöröl

to excite - izgat, felidegesít, gerjeszt

to exclaim - felkiált, kiált

to exclaim against sg - tiltakozik vmi ellen

to exclude - kirekeszt

to excoriate - szigorúan megkritizál, ledorongol, feldörzsöl

to excuse - elnéz, elenged, megbocsát

to execute - végrehajt, elvégez, kivégez

to execute an order - rendelést teljesít

to exemplify - példáz, másolatot készít, szemléltet

to exempt - felment, mentesít

to exercise - mozog, sétál, gyakorlatoztat, gyakoroltat

to exercise a right - jogot érvényesít

to exercise a skill - mesterséget űz

to exercise sy's patience - türelmét próbára teszi

to exert - használ, gyakorol, fáradozik

to exert an influence on sy - nyomást gyakorol vkire, hatást gyakorol vkire

to exert oneself - erőlködik, megerőlteti magát

to exfoliate - rétegesen hasít, pikkelyesen hasad, bőrt vált

to exhale - kigőzölög, kilehel, elpárolog, kibocsát

to exhibit - kiállít, bemutat, bead, benyújt, láttat

to exhilarate - felüdít

to exhort - buzdít, sürget, figyelmeztet, tanácsol, rábeszél

to exile - számkivet

to exist - fennáll, létezik, él, van

to exonerate - tisztáz, megszabadít, mentesít, felment

to exonerate sy - tisztáz vkit a vád alól

to exorcise - kifüstöl

to exorcize - kifüstöl

to expand - terjeszkedik

to expatriate - hazájából száműz, hazájából kiűz, száműz

to expatriate oneself - kivándorol, lemond állampolgárságáról

to expect - remél, valószínűnek tart, elvár

to expect sg from sy - elvár vmit vkitől

to expectorate - kiköhög, köp

to expedite - küld, siettet, szállít, elszállít

to expel - kicsap, kikerget, kiűz

to expend - felhasznál, költ, ráfordít

to experience - tapasztal

to experiment with sg - kísérletezik

to expiate - megbűnhődik, bűnhődik, levezekel, lakol

to expire - elmúlik, kialszik, kilélegzik, eltelik, kilehel

to explain - megmagyaráz, indokol

to explain away - kimagyaráz vmit

to explain oneself - magyarázkodik, világosabban fejti ki nézetét

to explicate - fejteget

to explode - felrobbant, kitör, kirobban, megdönt

to exploit - kiaknáz, kitermel, kizsákmányol

to explore - kikutat, felderít, átkutat

to expose - közszemlére tesz, mutogat, megvilágít, kiállít

to expose oneself to sg - kiteszi magát vminek

to expose to sg - kitesz vminek

to expostulate - helytelenítően vitatkozik, tiltakozva vitatkozik

to expound - értelmez, megmagyaráz

to express - kifejez

to expropriate - elvesz, kisajátít

to extemporize - rögtönöz, készülés nélkül beszél, hasal, összeüt

to extemporize on the organ - improvizál az orgonán, rögtönöz az orgonán

to extend - ad, terít, növel, megnagyobbít, nő, kiterjeszt

to extenuate - palástol, enyhébb színben tüntet fel, tisztára mos

to extenuate an offence - kisebbíti vki bűnét, mentegeti vki vétkét

to extenuate sy's conduct - mentegeti vki viselkedését

to exterminate - megsemmisít, kipusztít

to extinguish - kiirt, letörleszt, kiolt, kiöl

to extirpate - teljesen kipusztít, gyökerestől kitép

to extol - dicsőít

to extort - kicsikar, kierőszakol, kikényszerít

to extract - kicsikar, lepárol, eltávolít, extrahál, kivonatol

to extract the root of sg - gyököt von vmiből

to extradite - kiad, kiszolgáltat

to extrapolate - extrapolál, kivetít, kikövetkeztetve kivetít

to extrude - kitaszít, kiprésel, sajtol, feltolul, kisajtol

to exude - kiválik, kiizzad

to exult - örvend, örvendez, örül, ujjong

to exult over sy - győzedelmeskedik vki felett, diadalt ül vki felett

to eye - szemmel tart

to eye sy evilly - gonosz pillantásokat vet vkire, sötéten néz vkit

to eye sy up and down - tetőtől talpig végigmér vkit

to eyeball - megstíröl, stíröl, megnéz, néz, kukkol, megkukkol

to fabricate - kohol

to face - szembenéz vmivel

to face it - szembenéz vele

to face the issue - szembenéz a tényekkel

to face the music - vállalja a következményeket

to facilitate - elősegít, megkönnyít

to factor - tényezőkre bont

to fade - elhervad, elhalványul, elhalkul, elhervaszt

to fade away - elenyészik

to fade in - fokozatosan előtérbe hoz, előtűnik

to fade into - beleolvad vmibe, egymásba olvad

to fade out - elhalványít, eltűnik

to fail - kudarcba fullad, nem üti meg a mértéket, leromlik

to fail in one's duty - nem teljesíti a kötelességét

to fail to do sg - nem tesz meg vmit

to fake - gyűrűbe teker, hamisít, kohol, meghamisít, cinkel

to fall - vmilyen állapotba kerül, esik, süllyed, lehull

to fall a victim to sg - áldozatul esik vminek

to fall afoul of sy - nekitámad vkinek

to fall among thieves - rablók kezébe kerül

to fall apart - darabokra hullik, szétesik

to fall astern - lemarad

to fall asunder - bomlik

to fall away - elpártol, elmarad

to fall back - visszaesik, visszahanyatlik, hátraesik, meghátrál

to fall back on - kénytelen beérni vele, ráfanyalodik, rászorul

to fall back upon - rászorul, ráfanyalodik, kénytelen beérni vele

to fall behind - nyomába szegődik, lemaradozik

to fall dead - teljesen eláll (szél), teljesen megszűnik

to fall dead in one's tracks - holtan esik össze

to fall down - beomlik, bedől, lezuhan

to fall down before sy - térdre hull vki előtt

to fall down in a faint - ájultan esik össze, elájul

to fall due - esedékessé válik

to fall flat - dugába dől, kudarcba fullad, nincs sikere

to fall for sg - bevesz vmit

to fall for sy - beleszeret vkibe, beleesik vkibe

to fall foul of - összevész

to fall from grace - elveszti a kegyelem állapotát, súlyos bűnbe esik

to fall from sy's grace - kegyvesztetté válik vkinél

to fall ill - megbetegedik

to fall in - beomlik

to fall in line - felsorakozik

to fall in love with sy - beleszeret vkibe

to fall in with sy - véletlenül találkozik vkivel, megegyezik vkivel

to fall into - belesik vmibe, feloszlik

to fall into a habit - megszokik vmit, szokásává válik vmi

to fall into a slumber - elnyomja az álom, elszenderedik, elszunyókál

to fall into a swoon - eszméletlenül összeesik, elalél, elájul

to fall into abeyance - felfüggesztik, hatályon kívül helyezik

to fall into arrears - hátralékba kerül, hátralékba jut

to fall into discredit - lejáratja magát, hitelét veszti

to fall into hysterics - idegrohamot kap

to fall into line with - csatlakozik, felzárkózik, beáll a sorba

to fall into oblivion - feledébe merül

to fall into rank - sorba áll

to fall into step with sy - igazodik vkinek a lépéséhez

to fall into sy's hands - vki karmai közé kerül, karmai közé kerül vkinek

to fall into the power of sy - vkinek a fogságába esik, fogságába esik vkinek

to fall mortally wounded - halálos sebet kap, halálosan megsebesül

to fall off - lemorzsolódik, fogy, leesik, romlik, csökken

to fall on - ráesik, nekiesik, nekitámad

to fall on evil days - nehéz napokra virrad, nyomorba jut

to fall on one's face - végigvágódik, hasra esik

to fall on one's food - nekiesik az ételnek

to fall on sy's neck - vkinek a nyakába borul, nyakába borul vkinek

to fall on the enemy - ellenséget megtámad

to fall one's eyes - lesüti a szemét

to fall one's face - leesik az álla

to fall out - kiesik, megtörténik, sorból kilép

to fall out of grace with sy - elveszti vki jóindulatát, kiesik vkinek a kegyéből

to fall out of use - kimegy a használatból

to fall out with sy - összeveszik vkivel

to fall over - hátra esik, ráhull, hanyatt esik, feldől, felborul

to fall over oneself - megbotlik siettében, elbukik siettében

to fall overboard - tengerbe esik

to fall prey to - áldozatul esik, szenved vmi miatt

to fall short of expectations - nem felel meg a várakozásnak

to fall short of sg - nem üti meg a mértéket, alatta marad vminek

to fall short of the mark - célon innen esik le, nem ér a célig

to fall sick - megbetegszik

to fall through - kudarcba fúl

to fall to - becsapódik, nekiesik

to fall to one's share - osztályrészül jut

to fall to sy's lot - osztályrészül jut vkinek

to fall to the ground - leesik a földre, szertefoszlik

to fall under - tartozik vmilyen csoportba

to fall under suspicion - gyanúba kerül

to fall upon sy's neck - nyakába ugrik vkinek

to fall vacant - megüresedik

to fall within sy's cognizance - vkinek a hatáskörébe tartozik

to falsify - rácáfol

to falter - botladozik, bizonytalanul mozog

to falter out - kinyög, akadozva elmond

to famish - éhezik, éheztet, kiéheztet

to fan - legyez, kirostál, rostál, legyezget

to fan a quarrel - veszekedést szít

to fan out - legyezőszerűen szétterjed

to fan the coals - szítja a tüzet, szítja vki haragját

to fan the flames - felkorbácsolja szenvedélyét

to fan up the fire - tüzet szít

to fancy - hisz, elgondol, képzel, tetszik vmi

to fancy oneself - sokra tartja magát

to fantasize - álmodozik, fantáziál

to faradize - faradizál

to fare - utazik, eszik, étkezik

to fare forth - elutazik

to fare ill - rosszul sikerül, rosszul jár, balul végződik

to fare well - jól kosztol, jól megy a sora

to farm - tartásra ad, bérbe vesz, gazdálkodik, bérbe ad

to fart - fingik

to fart about - ökörködik, vacakol, szarakodik, piszmog

to fart around - barmul, szarakodik

to fascinate - megbűvöl, elkápráztat

to fashion - megformál

to fast - koplal, böjtöl

to fast-wind - előreteker (szalagot), gyorscsévél (magnón)

to fasten - begombol, odaköt, elreteszel, megerősít, záródik

to fasten a crime on sy - bűnt másra ken

to fasten one's eyes on sg - szemét rászegezi vmire

to fat - hízik, hizlal, hízlal

to father - örökbe fogad, apaságot elismer, feltalál

to fathom - mélyére hatol, mélységet mér

to fatigue - kifárad, elfáraszt, fáraszt, kimerül, munkán van

to fatten - hízlal, hizlal, meghizlal

to fatten on sg - zsírosodik vmin, meghízik vmin

to fatten up - hízlal, meghizlal, hizlal

to fault - hibázik, vetődik, hibáztat, elmozdul, eltolódik

to favor - pártfogol, hasonlít vkire, kedvez, kitüntet

to favour - kitüntet, hasonlít vkire, pártfogol, megtisztel

to favour attention - figyelmet szentel

to fawn on sy - hízelkedőn farkát csóválja, hízeleg vkinek

to fawn upon sy - hízelkedőn farkát csóválja

to fear - tart vkitől, aggódik, tart vmitől, félve tisztel

to fear for one's skin - félti a bőrét

to fear for sy - retteg vki életéért, aggódik vki életéért

to fear one's skin - félti a bőrét

to fear the worst - legrosszabbtól tart

to feast - dőzsöl, megvendégel, gyönyörködtet

to feather - habzik, tollat tűz, tollasodik, nyomot keres

to feather one's nest - megtollasodik, megszedi magát

to feather out - tollasodik, tollakat növeszt

to feature - jellemez, fő helyen közöl, szerepeltet

to fecundate - megtermékenyít, termékennyé tesz

to fed low - sovány koszton él

to federate - államszövetségbe egyesít, államszövetséget alkot

to fee - díjaz vkit

to feed - táplálkozik, etet, tápot ad, takarmányoz, élelmez

to feed a child by hand - gyermeket cuclisüvegen nevel

to feed low - sovány koszton él

to feed out of sy's hand - tenyeréből eszik vkinek

to feed the fishes - hízlalja a halakat, eteti a halakat, vízbe fúl

to feed up - hizlal, felhizlal

to feel - érzi magát vhogy, tapasztal, tapint, végigtapogat

to feel abashed - kelletlenül érzi magát, kényszeredetten érzi magát

to feel about - tapogatózva keres

to feel aggrieved - megbántva érzi magát

to feel all the better for it - jobban érzi magát

to feel as if - úgy gondolja, úgy véli

to feel as though - úgy véli, úgy gondolja

to feel at ease - kényelembe helyezkedett

to feel at ease in society - társaságban könnyen mozog

to feel at home - fesztelenül érzi magát, otthonosan érzi magát

to feel at home in sg - otthonos vmiben

to feel at home with sy - otthonosan érzi magát vkivel

to feel below par - nincs formában

to feel blue - el van kenődve, rossz hangulatban van

to feel cheap - kutyául érzi magát, érzi hogy nem volt korrekt

to feel cold - fázik

to feel cramped for room - nem tud kényelmesen mozogni, szorosan áll

to feel crummy - cefetül van

to feel dicky - vacakul érzi magát

to feel dry - szomjas

to feel easier - jobban érzi magát, könnyebben érzi magát

to feel easy about the future - nem aggasztja a jövő

to feel faint - erőtlennek érzi magát, elalél, elgyengül

to feel for sg - keresgél vmit, tapogatva keresgél vmit

to feel for sy - részvéttel van vki iránt

to feel for sy in sy's sorrow - együtt érez vkivel bánatában

to feel frightened - meg van rémülve, meg van ijedve

to feel giddy - szédül, forog vele a világ, szédeleg

to feel happy - kitűnően érzi magát

to feel hard - kemény tapintású

to feel hungry - üres a gyomra, megéhezik, korog a gyomra

to feel ill - nem jól érzi magát, beteg

to feel ill at ease - kényelmetlenül érzi magát

to feel in a drawer for sg - turkál vmi után a fiókban

to feel in one's pocket - zsebében keres, zsebében keresgél

to feel inclined to do sg - hajlik vmit megtenni, hajlandó vmit megtenni

to feel indignant at sg - haragszik vmire, dühös vmi miatt, dühös vmire

to feel indisposed - gyengélkedik

to feel it necessary to - szükségesnek tartja

to feel like a boiled rag - mint egy mosogatórongy, olyan, úgy érzi magát

to feel like doing sg - kedve van megtenni vmit, kedve támad vmire

to feel lonely - egyedül érzi magát

to feel low - gyengén érzi magát, nem jól érzi magát

to feel one's legs - erejének tudatára ébred, megáll a lábán

to feel one's way - tapogatózva halad, óvatosan jár el

to feel oneself at home - otthonosan viselkedik

to feel out - felderíti az ellenség erejét, kipuhatol, kitapogat

to feel out of sorts - nem érzi jól magát

to feel pity for sy - szán vkit, sajnál vkit

to feel prime - prímán érzi magát, kitűnően érzi magát

to feel quaky - valami remegés bujkál benne

to feel queasy - felfordul a gyomra, háborog a gyomra

to feel rum - ideges

to feel run down - le van strapálva

to feel sg in one's bones - előre érez vmit, csontjaiban érez vmit

to feel sick - émelyeg

to feel slack - agyonvertnek érzi magát, ernyedt, kókadt, nyomott

to feel sorrow for sy - sajnál vkit

to feel stiff - izomláza van

to feel sy's pulse - kitapintja vki érverését, kitapintja vki pulzusát

to feel unfit - rosszul érzi magát, nem érzi jól magát

to feel up to sg - alkalmasnak érzi magát vmire

to feel very queer - nagyon furcsán érzi magát, nyavalyásnak érzi magát

to feel washed out - halálra fáradt

to feel well - kitűnően érzi magát

to feel with - együtt érez

to feel wobbly - kóvályog a gyomra, alig áll a lábán, rogyadozik

to feign - színlel, tettet, tetteti magát

to feign death - halottnak tetteti magát

to feint - színlelt támadást indít, cselez

to felicitate - boldogít, boldoggá tesz

to felicitate sy on sg - gratulál vkinek vmihez

to fell - letaglóz, beszeg, leüt

to felt - nemezzel bevon, összefilcesedik, nemezel

to fence - vív

to fend for sy - gondoskodik vkiről

to ferment - erjed, megerjeszt, megerjed, erjeszt

to ferret - menyéttel vadászik

to ferry - átszállít

to ferry over - átkel

to fertilize - megtermékenyít

to fester - megrothad, elkorhad, gennyesít, meggyűlik, szít

to festoon - füzérrel díszít

to fetch - elhoz, kikötőbe ér

to fetch a compass - kerülőt tesz

to fetch in - behoz

to fetter - béklyóz, megbilincsel, bilincsel

to fever - lázas, lázt okoz, lázat okoz, belázasít, lázban ég

to fever pitch - robbanásig feszült

to fib - ütéseket záporoz vkire, füllent

to fiddle - orgazdaságot űz, játszik, nyekerget, babrál

to fiddle about - piszmog

to fidget - nyugtalanít, izeg-mozog

to field - mezőnyben játszik, megfog és visszadob

to field a team - csapatot összeállít

to fight - verekedik, harcol

to fight a battle - csatát megvív, csatát vív

to fight a dual - párbajozik

to fight a fire - tüzet olt

to fight an action - perben védekezik

to fight for one's own hand - maga kezére dolgozik, saját érdekeit védi

to fight hand to hand - közelharcot vív, kézitusát vív

to fight it out - végigküzd vmit, kiharcol vmit

to fight it to a finish - harcol a döntésig

to fight man to man - ember ember ellen harcol

to fight one's way - küzdelmesen boldogul

to fight shy of sg - kitér vmi elől, húzódozik vmitől

to fight sy - vki ellen küzd, küzd vki ellen

to fight sy's battle - pártját fogja vkinek, küzd vki érdekében

to fight windmills - szélmalomharcot folytat, szélmalomharcot vív

to figure - képet alkot magának, mintáz, számol vmivel, becsül

to figure on - kalkulál vmivel

to figure out - kiszámít, kigondol, kiókumlál

to figure up - kiókumlál, kiszámít

to filch - lop, elsinkófál, csen

to file - irattárba helyez, ráspolyoz, reszel, irattároz

to file a petition - kérelmet nyújt be

to file in - bevonul

to file off - egyes sorban elvonul

to file out - kivonul

to filibuster - obstruál

to fill - tölt, megtölt, megtelik, töm, telik, dagad

to fill a part - szerepet betölt

to fill a tooth - betöm egy fogat

to fill a vacancy - üresedést betölt, állást betölt

to fill an order - rendelést teljesít

to fill every requirement - minden kívánalomnak megfelel

to fill in - kitölt, kiállít (iratot), betemet, betölt

to fill out - kitölt, kitelik, kiállít (iratot)

to fill the ranks - feltölti az alakulatot

to fill up - kiállít (iratot), betölt, feltöltődik, kitölt

to fillip - ujjával pattint, fricskát ad, fricskáz, izgat

to fillip off - lefricskáz

to film - filmre alkalmaz, bevon, hártyásodik, filmez

to filter - beszivárog, szűr, átszűr

to filter out - kiszűr

to filter through - kiszivárog

to fin - uszonyokat levág, uszonyokkal csapkod

to finagle - kipanamáz, megcsal, svindlizik, csal

to finalize - végső formába önt, végső formát ad vminek

to finance - pénzel, finanszíroz

to find - vmilyennek tapasztal, meglel, megtalál, lel

to find a berth - révbe jut

to find a deputy - helyettesítteti magát

to find a job - állásban elhelyezkedik

to find a means to - módját ejti, szerét ejti

to find a place - állásban elhelyezkedik

to find a true bill against sy - vádat megalapozottnak tekint

to find a watery grave - elmerül a hullámsírban

to find bail - kezest állít

to find bottom again - újra talpra áll

to find fault with - gáncsoskodik, hibásnak talál, kritizál

to find fault with sy - bírál, megjegyzéseket tesz

to find favour with sy - vki kegyeit élvezi, élvezi vki kegyeit

to find for sy - dönt vki javára

to find one's account in sg - megtalálja a számítását vmiben

to find one's bearings - megtalálja a kivezető utat, megtalálja a megoldást

to find one's feet - egyenesbe jön

to find one's legs - megáll a lábán, erejének tudatára ébred

to find one's match - emberére talál

to find one's speech - újra megjön a szava

to find one's way about - kiismeri magát

to find oneself - magára talál, vhogyan érzi magát, felismeri célját

to find out - rajtakap, megtudakol, kiderít, megtud

to find pleasure in sg - kedve telik vmiben

to find sg heavy going - nehezen halad vmivel

to find sg to one's taste - kedvére valónak talál vmit

to find shape in sg - testet ölt vmiben

to find sy at fault - rajtakap vkit

to find sy guilty - bűnösnek talál vkit, bűnösségét megállapítja

to find sy out - kiismer vkit

to find the clue to sg - nyomára jön vminek, megtalálja vminek a nyitját

to fine - pénzbüntetéssel sújt, leülepszik, kitisztul, dúsít

to fine down - finomít, derít, dúsít

to finesse - fortélyt alkalmaz, impasszol, ravaszkodik

to finesse sg away - fortéllyal megszerez vmit

to finesse the queen - impasszt ad a dámának

to finger - nyúl, megtapogat, besúg, tapogat, tapint, fogdos

to finger a bribe - vesztegetési pénzt fogad el

to finger sg over - végigtapint vmit, végigsétáltatja az ujjait vmin

to finger sy's money - ellopja vki pénzét, elcseni vki pénzét

to finger the piano - klimpíroz, zongorán kalimpál

to finish - tökéletesít, kidolgoz, befejeződik, bevégződik

to finish fourth - negyediknek végez

to finish off - megesz vmit, végez, megeszik

to finish sy off - végez vkivel

to fink on sy - beköp, feldob, besmúzol

to fink out of sg - kiszáll a buliból, meglóg vmi elől

to fink out on sy - elhagy vkit, lelép vkitől

to fire - kilő, tüzel, felgyújt, robban, elsüt, kigyullad

to fire a broadside - oldalsortüzet ad

to fire a gun - puskát elsüt

to fire a gun at sg - rálő vmire

to fire a question at sy - hirtelen kérdést tesz fel

to fire a round - lead egy lövést, lead egy sorozatot

to fire a salute - üdvlövést lead, díszlövést lead

to fire a salvo - sorozatot lő, üdvlövést ad le, sortüzet ad le

to fire at - rálő

to fire away - ellövöldöz

to fire into - belelő

to fire up - felfortyan, fűt, feldühödik, szítja a tüzet, tüzel

to firm - szilárdít, megerősödik, megszilárdul

to first-name sy - tegez vkit

to fish - halászik, horgászik

to fish in troubled waters - zavarosban halászik

to fish out - kifog

to fish up - kihalász, kifog

to fishtail - farolva halad, farral csúszkálva halad

to fit - alkalmas vmire, odaillik, hozzáillik, illeszt

to fit for habitation - lakásra alkalmas

to fit for service - katonai szolgálatra alkalmas

to fit in - beilleszkedik, összeegyeztet, összeilleszt

to fit into - beleilleszt

to fit on - rászerel, próbál, felpróbál, befog

to fit out - ellát

to fit parts - összeilleszti a részeket, összeszereli a részeket

to fit parts together - összeszereli a részeket, összeilleszti a részeket

to fit sy - jó vkinek, megfelel vkinek

to fit sy for sg - előkészít vkit vmire

to fit sy like a glove - mintha rá szabták volna, mintha rá öntötték volna

to fit sy to do sg - kiképez vkit vmire

to fit tight - szűk, testhez simul

to fit to a nicety - mintha rá szabták volna, mintha rá öntötték volna

to fit together - hozzáillik, odaillik, összeillik, beleillik

to fit well - jól áll

to fit with - ellát vmivel, felszerel vmivel

to fix - felerősít, ártalmatlanná tesz, letelepszik, fixál

to fix a bar against sg - akadályt gördít vmi elé

to fix an appointment with sy - megbeszél egy időpontot vkivel

to fix on - kijelöl, megállapodik vminél, elhatároz

to fix sg in one's mind - emlékezetébe vés vmit, jól emlékezetébe vés vmit

to fix sy's fate - megpecsételi vki sorsát

to fix sy a drink - italt készít vkinek, italt kever vkinek

to fix sy up - elhelyez vkit

to fix sy up with a job - munkát szerez vkinek

to fix the blame on sy - rákenik a hibát vkire

to fix up - elhelyez, ártalmatlanná tesz, kiöltözködik

to fix up a quarrel - nézeteltérést elsimít

to fizz - pezseg, sistereg

to fizzle - pezseg, sistereg

to fizzle out - gyengén végződik

to flag - kikövez, elgyengül, bágyad, zászlójeleket ad

to flag a cab - taxit leint

to flag down - leint (autót)

to flag down the train - vonatot megállít

to flail - hadonászik, csépel

to flake - lehámoz, lapokra hasad, pettyez, rétegesen leválik

to flake away - lepattog, lemezekre hasad, lapokra hasad, lehámlik

to flake off - lemezekre hasad, lepattog, lehámlik, hámlik

to flame - lobog, fellángol, ég

to flame out - lánggal ég, lángokban áll, lángol, nagy lánggal ég

to flame up - meggyullad

to flank - oldalról megkerül, oldalba támad, oldaloz

to flank with sg - szegélyez vmivel

to flannel - feltöröl, töröl

to flap - lebegtet, megcsap, lebeg

to flare - öblösödik, kiszélesedik, felszínre kitör, kiárad

to flare out - tölcsérszerűen kiszélesedik, kihasasodik, kihajlik

to flare up - felvillan, lángra lobban, felgyullad, gyullad

to flash - elsurran, megvilágít, surran, villogtat, átcikázik

to flatten - szétlapít

to flatter - áltat, hízeleg, kecsegtet

to flatter sy's vanity - legyezgeti vkinek a hiúságát

to flaunt - elhenceg, büszkélkedik, páváskodik, tüntet, lobog

to flaunt one's knowledge - tudásával kérkedik, tudásával tüntet

to flaunt oneself - páváskodik

to flavor - megízesít, fűszerez, ízesít

to flavor of sg - vkinek a stílusára hasonlít, vmilyen illata van

to flavour - fűszerez, megízesít

to flavour of sg - vmilyen illata van, emlékeztet vkinek a stílusára

to flaw - elront, reped, megrepeszt, elhasad, hasad

to flay - ostoroz, nyúz, leránt, lehánt, hevesen bírál

to flay alive - elevenen megnyúz

to fleck - tarkít, pettyez

to flee - menekül, megfutamodik

to fleece - megnyír

to fleet - gyorsan elröppen (idő)

to flemish - farkát csóválja

to flench - zsírréteget lehánt, lenyúz, bőrt lenyúz, megnyúz

to flense - lenyúz, bőrt lenyúz, zsírréteget lehánt, megnyúz

to flesh - vérben megforgat, tűzkeresztség alá vet, húsosodik

to flesh out - részletekkel kiegészít

to flex - feszít

to flick - megpöccint, megcsap

to flick sg away - lefricskáz vmit, elhessent vmit

to flick sg off - lefricskáz vmit, elhessent vmit

to flicker - pislákol, lobban, vibrál, villog, rezeg

to flinch - hátrál, megrándul

to fling - rúgkapál, lendít, hadonászik, bevet (alakulatot)

to fling a coil of rope - kidobja a kötélcsomót

to fling about - szétdobál, rugdalódzik, széthajigál, dobálja magát

to fling at - hozzávág

to fling down the gauntlet - kesztyűt dob vkinek

to fling down to sg - leheveredik, ledobja magát vmire

to fling into - beledob

to fling on one's clothes - magára kapkodja ruháit

to fling one's arms about - hevesen gesztikulál

to fling oneself into sg - beleveti magát vmibe

to fling open - hirtelen kitár, kivág (ablakot), felránt, kitár

to fling out - elszáguld, kirúg, kihajít

to fling out its heels - hátrafelé kirúg

to fling the door open - kitárja az ajtót

to fling up - feldob, levegőbe hajít, levegőbe dob, felhajít

to fling up one's job - otthagyja az állását

to fling up the heels - kirúg (ló)

to flip - pattogtat, begolyózik, megfricskáz, megránt

to flip through - átfut (könyvet), átlapoz

to flirt - lobogtat, csapkod, kacérkodik, flörtöl

to flit - röpköd, suhan (idő), átvillan (gondolat), szálldos

to float - felszínen tart, felszínen marad, úszik, sodródik

to flocculate - csomósít, koagulál, flokkulál, pelyhesedik

to flock - gyülekezik, összesereglik

to flock together - összesereglik

to flog - megvesszőz, ostorral ver, vesszővel ver, korbácsol

to flog a dead horse - hiábavaló erőfeszítést tesz, falra hányja a borsót

to flog a willing horse - túlterhel vkit, elcsigáz vkit, agyonhajszol vkit

to flog oneself - agyonhajszolja magát, halálra fárasztja magát

to flog sg into sy - belever vmit vki fejébe

to flog sg out of sy - kiver vkiből vmit

to flog the water - vizet horgászzsinórral csapja

to flood - kiárad, kiönt

to floodlight - kivilágít

to floor - legyűr, torkára forrasztja a szót, padlóz, leteper

to floor a paper - kiválóan vizsgázik, minden tételt megold

to flop - kudarcot vall, csap, leejt, lepottyant

to flop down - lerogy, leroskad

to flounce - küszködik, hirtelen elfordul, ugrál, visszahőköl

to flounce about - ide-oda ugrál, ugrándozik

to flounce in - beront, beviharzik

to flounce out - kirohan, kiviharzik, kiszáguld

to flounce out of the room - kipenderül a szobából

to flounder - ügyetlenül intéz, evickél, belezavarodik

to flourish - hadonászik, tevékenykedik, virágkorát éli, harsog

to flout - kigúnyol, megvető nemtörődömséggel kezel, gúnyol

to flow - folyik, hömpölyög, áramlik, ömlik

to flow into - befolyik

to flow like water - bőven ömlik

to flub - hülyeséget csinál, baklövést követ el, bakizik

to flub up - hülyeséget mond, hülyeséget csinál, bakizik

to fluctuate - hullámzik, változik

to fluff - bolyhoz

to fluidize - megfolyósodik, fluidizál

to flummox - elképeszt

to flunk - megbuktat

to flurry - izgat, nyugtalanít, idegesít, felizgat

to flush - áraszt, elönt, hevül, pirulásra késztet, felhajt

to flush out - kiöblít

to flush red - elpirul

to fluster - felidegesít, kapkod, idegesít, idegeskedik

to flutter - felizgat, nyugtalanít, lebegtet, idegesít, csapkod

to flux - összeolvaszt, olvaszt, cseppfolyósít, lágyít

to fly - repülőgépet vezet, repülőgépen visz, szökik, elfut

to fly a flag - lobogót kitűz, lobogót felhúz

to fly a kite - sárkányt ereget, kísérleti léggömböt ereszt fel

to fly at too high game - túl magas célt tűz ki maga elé

to fly for one's life - fut az életéért, futással menekül

to fly high - magasan repül, magasra tör

to fly in a panic - hanyatt-homlok menekül

to fly in echelon - lépcsősen repül

to fly into a passion - indulatba jön

to fly low - óvatosan jár el

to fly off at a tangent - hirtelen más tárgyra tér

to fly off the handle - begurul

to fly the beam - rádióirányítással repül, rádióirányítás után repül

to fly with the owls - éjszakai életet él

to foam - habzik

to foam at the mouth - habzik a szája

to foam with rage - tajtékzik a dühtől

to fob sg off on sy - rásóz vmit vkire, rátukmál vmit vkire

to fob sy - megcsal vkit

to fob sy off - megcsal vkit, megtéveszt vkit

to focus - koncentrál, összpontosít, összefut, konvergál

to fodder - abrakoltat, takarmányoz

to foil - meghiúsít

to fold - korcol, összecsavarodik, passzol, összecsukódik

to fold back - visszahajlik, behajt, visszahajt

to fold down - lehajlik

to fold in - begöngyöl

to fold one's arms - karját összefonja

to fold one's hands - kezét összekulcsolja

to fold up - összecsuk, összehajtogat, véget ér, tönkremegy

to follow - utána jön, követ, űz, folytat, következik

to follow a conversation - figyel a beszélgetésre

to follow a trade - vmi szakmában működik, vmi pályán működik

to follow about sy - mindenhová követ vkit

to follow after - után következik

to follow from - vmiből következik, következik vmiből

to follow hard behind sy - sarkában jár vkinek, sarkában van vkinek

to follow hard on sy - sarkában van vkinek

to follow in sy's track - vki nyomdokában halad, nyomdokaiba lép vkinek

to follow in the wake of sy - nyomdokait követi vkinek, nyomában jár vkinek

to follow one's hunch - ahogy ösztöne sugallja, követi ösztönét

to follow one's nose - orra után megy

to follow out - végigcsinál vmit, megvalósít vmit

to follow suit - hasonlóan cselekszik, utánoz vkit

to follow sy's lead - követ vkit, követi vki útmutatását

to follow sy about - mindenhová követ vkit

to follow sy like a dog - kutyaként követ vkit, mint egy kutya

to follow the fashion - hódol a divatnak

to follow the plough - mezőgazdasági munkát végez

to follow the sea - tengerésznek megy, tengerészpályán van

to follow through - megvalósít vmit

to follow up - nyomon követ, kihasznál, végigcsinál vmit

to follow with attention - figyelemmel kísér

to foment - szít, borogat, ösztökél, melegít

to fondle - cirógat, dédelget, simogat, megsimogat

to fool - lóvá tesz, bolondját járatja vkivel, bolondozik

to fool about - ostobaságokkal tölti az idejét, hülyéskedik

to fool around - elbolondozza az időt

to fool away - elpocsékol

to fool sy into doing sg - belerángat vkit vmibe

to fool sy out of sg - kiforgat vkit vmijéből

to foot up - összead, összegez, összesen kitesz

to footle about - ostobaságokkal tölti az idejét

to footle away one's time - elfecsérli az idejét

to footle the flute - fuvolázik

to forage - takarmányt gyűjt, takarmányoz, takarmánnyal ellát

to forage for sg - kutat vmi után

to foray - betör, fosztogat

to forbear - nem vesz igénybe vmit

to forbear with sy - türelmes vkivel szemben, elnéző vkivel szemben

to forbid - megtilt, kitilt, tilt

to force - erőltet, kikényszerít, erőszakol, kierőszakol

to force back - visszakényszerít

to force back one's tears - visszafojtja könnyeit

to force one's way - utat tör magának

to force out - kikényszerít, kinyom, kiprésel

to force sg down sy's throat - ráerőszakol vmit vkire

to force sg from sy - kicsikar vmit vkitől

to force sg into sg - beleerőszakol vmit vmibe

to force sg on sy - ráerőltet vmit vkire

to force sg upon sy - rákényszerít vmit vkire

to force sy's hand - akaratát rákényszeríti vkire, siettet vkit

to force sy into doing sg - kényszerít vmire

to force sy into the room - betuszkol vkit a szobába

to force the pace - nagy iramban megy, nagyon siet, erőlteti az iramot

to force to do sg - kényszerít megtenni vmit

to ford - átgázol (folyón)

to forebode - előre megérez, megjósol, előre megsejt

to forecast - becsül

to foreclose - kizár

to foreclose an objection - ellenvetést megelőz

to foredoom - előre elítél, előre elrendel

to forego - vmi előtt megy, megy vmi előtt, előtte halad

to foreordain - előre elhatároz, előre elrendel

to forerun - előtte jár, előtte megy

to foresee - előre lát, megsejt

to foreshadow - sejtet, előreveti árnyékát

to foreshorten - rövidülésben ábrázol, rövidülésben rajzol

to forestall - gátat vet, elébe vág, spekulációra felvásárol

to forestall sy's desires - ellesi a kívánságát vkinek

to foretell - előre megmond, jósol

to foretoken - előre jelent, előre jelez

to forewarn - óva int, előre figyelmeztet

to forfeit - elveszít, eljátszik

to forge - kalapál, kohol, kovácsol

to forge ahead - előretör, teljes gőzzel halad

to forget - elfelejt vmit

to forget one's manners - megfeledkezik az illemről

to forget oneself - önzetlenül viselkedik, nem törődik magával

to fork - vasvillával hány, elágazik, szétágazik

to fork out - kiguberál, előkotor

to fork up - kiguberál

to form - formál, kialakít

to form a climax - tetőpontra hág

to form in the lathe - esztergál

to form line - sorba áll, felsorakozik

to formulate - szabályba foglal, kifejezésre juttat, megszövegez

to fornicate - paráználkodik, bujálkodik

to forsake - cserbenhagy, elhagy

to forswear - esküvel letagad, esküvel tagad

to forswear oneself - hamisan esküszik

to forward - hajtat, szállítmányoz, továbbít

to foster - felnevel, tápot ad, istápol, dajkaságba vesz

to foul - eldugul, szabálytalanságot követ el, beszennyez

to found - elolvaszt, életre hív, formába önt, alapoz

to found a family - családot alapít

to found an entail - hitbizományt létesít

to found in sg - alapoz vmire

to found on sg - alapoz vmire

to found oneself on - támaszkodik

to founder - sántikálni kezd, elmerül, lesántít, leszakad

to founder in the mire - megreked a sárban

to fowl - szárnyasra vadászik

to fox - kibabrál, kitol, megfoltosodik, fortélyoskodik

to fractionate - frakcionál

to fracture - roncsol, eltör (csontot), törik, betörik

to fragment - szétreped, darabokra hullik

to frame - megszerkeszt, megalkot, tervez, szerkeszt, alkot

to frame sg into sg - idomít vmit vmihez, alakít vmit vmihez

to frame up - hamisan megvádol, hamisan meggyanúsít

to frame well - jól fejlődik

to franchise - privilegizál, feljogosít

to frank - mentesít, portómentességet ellenjegyez, megkönnyít

to frap - kötélzettel összeköt

to fraternize - bratyizik, pajtáskodik, barátkozik

to fray - lekoptat, harcol, elzavar, felhorzsolódik, kikopik

to fray out - kiharcol

to fray sy's nerves - idegesít vkit

to freak - kiborít

to freak out - bedilizik

to freak sy out - kiborít

to freckle - megszeplősödik, szeplőssé tesz, pettyez

to free - mentesít, szabaddá tesz, felszabadít

to free-lance - szabadúszóként működik

to free from sg - ment vmitől

to free of sg - ment vmitől

to freeload - tarhál, lejmol, rodázik, potyázik

to freewheel - szabadon fut

to freeze - befagyaszt (bért), rögzít (árat), mélyhűtőbe tesz

to freeze hard - erősen fagy, keményre fagy

to frequent - gyakran ellátogat vhova, jár vhova

to freshen - felfrissít, felfrissül

to fret - felzavar, szétmar, rágódik, koptat, fodrosít

to fret and fume - dúl-fúl

to fret oneself - bosszankodik, idegeskedik, rágódik

to fret the bit - rágja a zablát (ló)

to frieze - bogácsol, bolyhoz

to fright - megijeszt, megrémít

to frighten - megijeszt

to frighten away - elijeszt

to frighten off - elijeszt

to fringe - kifoszlik a széle, rojtoz, szegélyez, kiszálasodik

to fringe upon - határol, vmi határán fekszik, határán jár vminek

to frisk - csóvál (farkat), megmotoz

to fritter - apróra darabol, apróra tör, apróra vág

to fritter away - elapróz, szór

to frivol - léháskodik, haszontalanságokat művel

to frivol away - elherdál, elpazarol

to frizzle - ropogósra süt, kunkorodik, bodorít, göndörödik

to frizzle up - összezsugorodik, felkunkorodik

to frog-march - kezénél-lábánál fogva szállít

to frolic - csintalankodik, mókázik

to front - arcvonalba sorakozik, arcvonalba fejlődik

to front sy with sy - szembesít vkit vkivel

to front upon sg - néz vmire

to frost - cukormázzal bevon, cukorral behint, dermeszt

to froth - tajtékzik, gyöngyözik

to frown - elítél, rosszall, szemöldököt ráncol, helytelenít

to fructify - hasznot hajt, gyümölcsöt terem, jövedelmez

to frustrate - útjában áll vminek, semlegesít, hatálytalanít

to frustrate sy - megakadályoz vkit, csalódást okoz vkinek

to fry - süt, villamosszékben kivégez, sül

to fry in bread crumbs - paníroz

to fry in one's own grease - megeszi amit főzött, saját zsírjában sül

to fuck - baszik, megbasz, kúr

to fuck about - állatkodik, bassza a szellőt, bassza a szart

to fuck around - bassza a szart, tökölődik, bassza a szellőt

to fuck off - elhúzza a belét, elmegy a picsába, távozik, lazsál

to fuck up - beszarik, kudarcot vall, csődöt mond

to fuck with sy - cseszeget, baszogat

to fudge - simliskedik, mellébeszél

to fudge on sg - halandzsázik

to fuel - üzemanyaggal ellát

to fuel up - tankol

to fulfil - bevált (reményt)

to fulfil one's obligation - teljesíti kötelességét

to fulfill - bevált (reményt), eleget tesz, elvégez

to fulminate - durran, kihirdet, robban, mennydörög, kifakad

to fumble - motoszkál, ügyetlenül kezel, összevissza turkál

to fumble one's way - keresi az útját, tapogatja az útját, botorkál

to fumble with sg - ügyetlenkedik vmivel

to fume - párologtat, gőzölögtet, dúl-fúl, füstöt bocsát ki

to fumigate - megfüstöl, füstöl

to function - jár (gép), üzemben van, ellátja hivatalát

to function as a filter - szűrőként szerepel

to fund - tőkésít, befektet

to funk - be van gyulladva

to funk sg - tart vmitől

to funnel - tölcsérrel tölt, tölcsérrel önt

to fur - lepedékessé válik, prémmel díszít, prémmel bélel

to furbish - csiszol, újjáalakít, kifényesít, rendbe hoz

to furl - becsavar, összezár, felgöngyöl, felcsavar

to furl up - felgöngyölődik, fecsavarodik, összegöngyölődik

to furlough - szabadságot ad

to furnish - juttat, szolgáltat, bebútoroz, berendez

to furnish information to sy - felvilágosítással szolgál

to furrow - barázdát húz, kihornyol, szánt, hornyol, barázdál

to further - támogat

to fuse - kiég, összeolvaszt, összeolvad, olvaszt, megolvad

to fuss - kicsinyeskedik, fontoskodik, okvetetlenkedik

to fuss about - fontoskodik, tesz-vesz

to fuss round - sürgölődik, tesz-vesz

to futz - kirámol

to fuze - kiég, gyújtókészülékkel ellát, összeolvaszt

to gab - elhadar, locsog, ledarál

to gabble - hadar

to gad - kódorog

to gag - émelyeg, berekeszt, eltöm, kiáll, átejt, előreáll

to gag at a proposition - ajánlatot visszautasít

to gag the press - elnémítja a sajtót, elhallgattatja a sajtót

to gage - megmér, kalibrál

to gaggle - gágog, hápog

to gain - megérkezik vhova, elnyer, siet (óra), hasznára van

to gain a firm hold over sy - hatalomra tesz szert, befolyásra tesz szert

to gain a foothold - megveti a lábát

to gain a hearing - meghallgatást nyer

to gain admittance to sy - bebocsátást nyer vkihez, bejut vkihez

to gain ascendancy over sy - fölénybe kerül vkivel szemben

to gain credence - elhiszik, hitelre talál

to gain ground - tért hódít

to gain in prestige - növekszik a tekintélye

to gain on - tért hódít, utolér

to gain strength - megerősödik

to gain sy's affection - elnyeri vki szeretetét

to gain sy's ear - kihallgatást kap vkitől, meghallgatást nyer vkinél

to gain sy over - meggyőz vkit, megnyer vkit

to gain the day - felülkerekedik

to gain the good graces of sy - megkedvelteti magát vkivel, kegyeibe jut vkinek

to gain upon - utolér, tért hódít

to gainsay - tagad, ellentmond

to gall - sért, felhorzsol, bosszant

to gallop - vágtat

to galvanize - galvanizál, felvillanyoz, fémmel bevon

to galvanize into action - hirtelen tevékenységre serkent

to galvanize life into sy - felvillanyoz vkit, életet lehel vkibe

to gamble - hazardíroz, hazárdjátékot játszik

to gamble away - eljátszik

to gambol - szökell, ugrál

to game - pénzben játszik

to game away one's money - elkártyázza a pénzét, eljátssza a pénzét

to gang - megy

to gang up - összebeszél, bandába verődik

to gangrene - üszkösödik, elüszkösödik

to gape - ásít, ásítozik, tátott szájjal bámul, tátong

to garb - öltöztet

to garb oneself - öltözik

to garble - kiválogat, szétválogat, elferdít, átszitál, szitál

to gargle - gargalizál, torkot öblít

to garland - füzérrel díszít, megkoszorúz

to garner - betakarít

to garnish - körít, letilt (fizetést)

to garrison - beszállásol, helyőrséget helyez el

to gas - gázzal világít, gázzal tölt, vakerál, süketel

to gash - megvág, összeszabdal

to gasp - zihál, levegőért kapkod, elakad a lélegzete

to gasp out - zihálva elmond

to gather - erősödik, összehúz, leszed, betakarít, összeszed

to gather confidence - összeszedi a bátorságát, önbizalmat merít

to gather flesh - meghízik, hízik

to gather head - növekszik, fokozódik

to gather pace - gyorsul, felgyorsul, növeli sebességét, meggyorsul

to gather round sy - vki köré gyűlik

to gather to a head - válságossá válik, tetőpontjára ér, elgennyed

to gather up sg - felszed vmit, összeszed vmit

to gauge - méreteket ellenőriz, adagol, akóz, kalibrál

to gauge sy's capacities - felméri vki képességeit

to gavel - kévébe szed

to gawk - bután néz, hülyén néz

to gawk at - stíröl, mereszti a csipáját

to gawp - tátong, tátja a száját, tátog

to gawp at - stíröl, bámul, mereszti a csipáját

to gaze - hosszasan néz, bámul, mereven néz

to gaze hard at sy - kitartóan fixíroz vkit, kitartóan néz vkit

to gear - felszerszámoz, kapcsolódik, felgyorsul, arányosít

to gear down - csökkentő áttételt alkalmaz

to gear to sg - függővé tesz vmitől, igazít vmihez

to gear up - megnövel, felgyorsít, gyorsító áttételt alkalmaz

to gel - géllé alakul, megkocsonyásodik

to gelatinize - elkocsonyásít, elkocsonyásodik

to gender - nemz, szül

to generalize - kiterjeszt, általánosít, elterjeszt

to generate - létrehoz, előállít, előidéz

to gentle - nemessé tesz, nemesít, megnyugtat

to germinate - csíráztat, sarjad, csírázik

to gesticulate - taglejtésekkel beszél

to gesture - gesztikulál

to get - eljut, nemz, elejt (vadat), beszerez, rávesz, elér

to get a big haul - gazdag zsákmányt ejt

to get a bill through - törvényjavaslatot megszavaztat

to get a blow on the head - ütés éri a fején, fejbe ütik, kupán vágják

to get a bun on - berúg

to get a class on - viszi az osztályt

to get a command - parancsnokká nevezik ki

to get a door to shut - sikerül betennie az ajtót

to get a fair - közepesre felel

to get a fair crop - jó termést takarít be

to get a fine view of sg - szép kilátás nyílik vmire

to get a first - ötöst kap, kitűnőt kap

to get a footing - megveti a lábát

to get a girl into trouble - felcsinál egy lányt

to get a good beating - alaposan elverik, alulmarad

to get a good night's rest - kialussza magát

to get a grip on sg - hatalmat nyer vmi felett

to get a hamper from home - hazait kap

to get a hold of - kapcsolatba kerül

to get a kick out of sg - élvezetet talál vmiben

to get a leg in - behízelgi magát

to get a lesson - órát vesz

to get a line on sg - tájékoztatást szerez vmiről, tájékozódik vmiről

to get a little sleep - szundít egyet

to get a mast up - árbocot felszerel

to get a meal - ételt készít

to get a name - híressé válik, hírnévre tesz szert

to get a nearer view of sg - közelebbről megszemlél vmit

to get a peep of sg - épp csak megpillant vmit

to get a rise out of sy - felingerel vkit, kihoz a sodrából vkit

to get a run - menesztik, elbocsátják, kiteszik állásából

to get a situation - állásban elhelyezkedik

to get a solution to sg - megoldást talál vmire

to get a station - állomást fog (rádión)

to get a touch of the sun - napszúrást kap

to get a wife - megnősül, megházasodik, asszonyt hoz a házhoz

to get a woman with child - nőt teherbe ejt

to get about - terjed (hír)

to get about again - lábadozik

to get abroad - elterjed (hír)

to get acclimatized - akklimatizálódik, meghonosodik, megszokik

to get acquainted with sg - megismerkedik vmivel, megismer vmit

to get across - sikerre visz, átjut, keresztülvisz

to get across sy - összeveszik vkivel

to get admission to swhere - bebocsátást nyer vhova

to get admittance into a place - sikerül bejutnia vhova

to get ahead - boldogul

to get ahead of sy - túltesz vkin, lehagy vkit

to get along - előrejut

to get along with sy - kijön vkivel, összefér vkivel

to get an article into a paper - sikerül egy cikket közöltetnie

to get an article into shape - végső simítást ad a cikknek

to get an electric shock - megrázza az áram

to get an insight into sg - betekintést nyer vmibe

to get an opportunity - alkalma nyílik

to get around - befordul, elterjed a híre, rávesz, megkerül

to get around to sg - nekilát vminek, hozzáfog vmihez

to get at - kifakad, hevesen kifakad, eljut, átejt, hozzáfér

to get at a witness - tanút hamis tanúzásra bír, tanút megdolgoz

to get back - visszakerül, visszatér, visszakap, visszaér

to get back to normal - normalizálódik a helyzet

to get balled up - zavarba jön, belezavarodik

to get beans - ütlegeket kap, szidást kap

to get between the sheets - ágyba fekszik

to get beyond one's depth - bizonytalannak érzi magát, mély vízbe merészkedik

to get bitten - megcsípik, rászedik, becsapják, megharapják

to get bitten over sy - belebolondul vkibe, belegabalyodik vkibe

to get bogged - mocsárba süllyed, megreked

to get bogged down - mocsárba süllyed

to get bottom - feneket ér

to get busy - dolgozni kezd, hozzálát, hozzálát a munkához

to get by - elcsúszik, elhalad

to get by heart - könyv nélkül megtanul

to get by on bread and water - megél kenyéren és vízen

to get by sg - megússza a dolgot

to get carried away - elragadtatja magát

to get caught by sy - elfogja vki, elkapja vki

to get caught in sg - beleakad vmibe

to get cheesed off - megcsömörlik

to get clear - kihúzza magát a bajból, kihúzza magát a csávából

to get clogged - betömődik, eldugul

to get confused - összekeveredik, összezavarodik

to get copped - elcsípik, rajtakapják

to get disgraced - kegyvesztetté válik

to get dismissed - elküldik, elbocsátják

to get divorced - elválik, válik

to get down - leemel, lejön, leszáll, leakaszt, levesz, leszed

to get down the ladder - lekászálódik a létráról

to get down to facts - tárgyra tér

to get down to one's knees - térdre borul

to get down to one's work - komolyan munkához lát

to get down to work - komolyan munkához lát, munkához lát

to get dressed - felöltözik

to get drowned - vízbe fullad

to get engaged - eljegyzi magát

to get enlisted - besorozzák

to get equal with sy - leszámol vkivel

to get even with sy - elégtételt vesz vkin, elintézi a dolgát vkivel

to get exasperated - felbőszül, elkeseredik

to get excited - izgalomba jön, felizgul

to get fame - hírnévre tesz szert, híressé válik

to get fat - elhízik

to get fed up with - megun vmit

to get finished with sg - elkészül vmivel

to get five years - öt évet kap

to get flurried - zavarba jön, elveszti a fejét, összezavarodik

to get free - kiszabadul

to get friends - jó barátokká válnak, összebarátkoznak

to get going - megindul, mozgásba jön

to get grey - őszül, megőszül

to get hairy - méregbe jön, dühbe jön

to get hard - megköt, megkeményedik

to get hauled over the coals - alaposan leteremtik, alaposan lekapják

to get help - segítséget hoz, segítséget hív

to get high - vad szagú lesz

to get hold of sg - birtokába jut vminek, megszerez vmit, szerez vmit

to get hold of sy - befolyása alatt tart vkit

to get home - hazaér, érzékenyen érint, elevenére tapint

to get home on sy - elevenére tapint vkinek

to get hot - indulatba jön

to get hungry - megéhezik

to get ideas into one's head - nagyot képzel magáról, fejébe vesz dolgokat

to get ill - megbetegszik, megbetegedik

to get in - megválasztják, hív, beérkezik, hozat, bejut, befut

to get in a word edgeways - pár szót közbevet

to get in one's road - útját állja, útjába kerül

to get in sy's pants - becsempészi a lompost

to get in the neck - kihúzza a lutrit

to get in touch with - érintkezésbe lép

to get in touch with sy - kapcsolatban van

to get in touch with sy or sg - kapcsolatba kerül

to get injured - megsérül

to get inside sy's knickers - becsempészi a lompost

to get inside sy's pants - elcsábít

to get into - beledug, belerak, beletesz, kerül, belebújik, jut

to get into a bad habit - rossz szokást vesz fel

to get into a flap - azt sem tudja, hol áll a feje, fel van dúlva

to get into a muddle - belegabalyodik vmibe

to get into a rage - dühbe gurul

to get into a spin - csigavonalban zuhan, csigavonalban száll

to get into arrears - hátralékba jut, hátralékba kerül

to get into bad company - rossz társaságba keveredik

to get into boorish habits - elkanászosodik

to get into evil ways - rossz útra téved, elzüllik

to get into hot water - bajba jut, pácba kerül

to get into khaki - angyalbőrbe bújik

to get into one's strides - újra belendül, lendületbe jön

to get into sg - elmélyed vmiben

to get into sy's good grace - vkinek a kegyeibe kerül, kegyeibe kerül vkinek

to get into sy's hair - buzerál, rászáll

to get into the habit of sg - megszokik vmit, szokást felvesz

to get into the swim - események sodrába kerül

to get into the train - beszáll a vonatba

to get into trouble - bajba kerül

to get involved in sg - belekeveredik vmibe

to get it - jól letolják, jól megkapja a magáét

to get it hot - jól megkapja a magáét, jól letolják

to get it wrong - számolásnál elhibáz vmit

to get killed - életét veszti

to get knocked - kiütik, nehézségei vannak, ütést kap

to get large - növekszik, nagyobbodik

to get larger - nagyobbodik

to get laughed at - kinevetik

to get loose - kioldozódik, kitágul, kioldódik, leoldozódik

to get lost eventually - kézen-közön elvész

to get lunch - elkészíti az ebédet

to get married - férjhez megy, megnősül

to get mixed up in sg - belezavarodik vmibe

to get money on the cuffs - felírásra kap hitelt, hitelbe kap pénzt

to get no change out of sy - nem megy vele semmire

to get nothing by it - semmi haszna belőle

to get nothing out of it - semmi haszna belőle

to get nowhere - nem boldogul, nem sikerül

to get off - leválik, eltávozik, leszáll (járműről), lejön

to get off a chair - székről lemászik

to get off cheap - olcsón megússza

to get off easily - könnyen megússza

to get off light - enyhe büntetéssel megússza, könnyen megússza

to get off one's daughter - férjhez adja a lányát

to get off sy - békén hagy vkit, leszáll vkiről

to get off the ground - kezd kifizetődő lenni

to get off with a fine - pénzbírsággal szabadul, pénzbírsággal megússza

to get off with sy - viszonyt kezd, összemelegszik vkivel

to get old - megöregszik, öregszik

to get on - felvesz, közeledik vmihez, felszáll (járműre)

to get on a horse - lóra ül, nyeregbe száll

to get on a subject - rátér vmilyen témára

to get on better - többre viszi

to get on in life - sokra viszi, sokra viszi az életben

to get on like a house on fire - mint a karikacsapás, úgy megy

to get on one's feet - erőre kap, feltápászkodik, lábra áll, feláll

to get on one's high horse - fölényeskedik, nagyképűsködik, magas lóról beszél

to get on one's nerves - az idegeire megy vkinek

to get on the bandwagon - sikeres ügyet támogat

to get on the knees - letérdel, térdre kényszerít

to get on the train - felszáll a vonatra, vonatra száll

to get on to a subject - rátér vmilyen témára

to get on to sg - megnyer vmit

to get on to sy - kiismer vkit, érintkezésbe lép vkivel

to get on well with sy - megfér vkivel

to get on with one's work - szépen halad a munkájával, halad a munkájával

to get on with sg - boldogul vmivel, halad vmivel

to get on with sy - megfér vkivel, összefér vkivel

to get on without sg - megvan vmi nélkül

to get on without sy - megvan vki nélkül

to get one's arm broken - eltöri a karját

to get one's bearings - kiismeri magát, megtalálja a kivezető utat

to get one's company - századossá lép elő

to get one's deserts - megkapja méltó büntetését

to get one's face in a knot - felizgatja magát

to get one's gruel - megkapja a magáét

to get one's hand in sg - beledolgozza magát vmibe, beletanul vmibe

to get one's hat - veszi a kalapját

to get one's knife into sy - ledöf vkit, élesen bírál vkit

to get one's living - kenyeret keres, megkeresi a kenyerét

to get one's own way - érvényre juttatja akaratát, ahogy ő akarja

to get one's remove - felsőbb osztályba léphet

to get one's stripes - rangban előlép (hadseregben)

to get one's thing at X. - X-nél vásárol

to get one's wings - leteszi a pilóta vizsgát, leteszi a pilótavizsgát

to get oneself a name - hírnévre tesz szert, híressé válik

to get oneself appointed - kinevezteti magát

to get oneself into a fix - belemászik a csávába

to get oneself up - kifesti magát

to get oneself up as a woman - nőnek öltözik

to get out - kiszáll, kiszabadul, kijut, kihoz

to get out of bed - felkel

to get out of control - elszabadul

to get out of hand - elkanászosodik, lázadóvá válik, elvadul

to get out of one's skull - csontrészegre issza magát

to get out of sg - abbahagy vmit, kibújik vmi alól, felhagy vmivel

to get out of shape - elformátlanodik, elveszti az eredeti alakját

to get out of the way - félreáll az útból

to get out of true - meggörbül, elhajlik, megvetemedik, elferdül

to get over - kihever, túljut, túlteszi magát vmin, átesik

to get over a bad habit - rossz szokást levetkőz

to get over one's difficulties - legyőzi a nehézségeket, legyűri a nehézségeket

to get over one's losses - kiheveri a veszteségeket

to get over one's shyness - erőt vesz félénkségén

to get over one's surprise - magához tér meglepetéséből

to get over sy - kifog vkin, túljár vki eszén

to get over traditions - túlteszi magát a hagyományokon

to get overheated - túlmelegedik, túlmelegszik

to get pinched - elkapják

to get ploughed - elzúg, elbukik

to get power - hatalomra jut

to get publicity - nyilvánosságot kap

to get ready - elkészül, előkészül

to get ready for sg - előkészül vmire, felkészül vmire

to get red with rage - elvörösödik a dühtől, a dühtől elvörösödik

to get results - eredményt ér el

to get rid of sg - megszabadul vmitől

to get riffed - lapátra kerül

to get right inside a part - beleéli magát a szerepbe

to get round - szájról szájra jár, befordul, híre jár

to get round sy - leszerel vkit, meglágyítja vki szívét

to get round the world - körülutazza a világot

to get round to everybody - mindenkihez sorban odamegy, mindenkit sorra kerít

to get rusty - megrozsdásodik, berozsdásodik

to get sg across to sy - elfogadtat vmit vkivel, megértet vmit vkivel

to get sg bent - meghajlít vmit

to get sg by heart - könyv nélkül megtanul vmit, bemagol vmit

to get sg cheap - olcsón vesz vmit

to get sg dear - drágán vesz vmit

to get sg done - elvégeztet vmit, megcsináltat vmit

to get sg done by sy - elvégeztet vkit vmivel

to get sg down - papírra vet

to get sg first shot - elsőre eltalál vmit

to get sg for free - ingyen kap vmit

to get sg for sy - szerez vkinek vmit

to get sg into sg - beletesz vmit vmibe, belegyömöszöl vmit vmibe

to get sg into sy's head - fejébe ver vkinek vmit, vki fejébe ver vmit

to get sg off by heart - szóról szóra bevág vmit

to get sg off one's hand - túlad vmin, elveti vminek a gondját

to get sg on board - kihúz a vízből vmit

to get sg on sy - vki ellen vmi vádja van, baja van vkivel

to get sg over - legyőz vmit, letud vmit, elintéz vmit, leküzd vmit

to get sg right - tisztáz vmit, pontosan megért vmit

to get sg through the customs - átcsúsztat vmit a vámon

to get shaved - megborotválkozik

to get short shrift - kurtán elbánnak vele, kurtán elzavarják

to get smashed - berúg

to get sore - megharagszik

to get speech with sy - sikerül beszélnie vkivel

to get spliced - összeesküsznek

to get sy' - hátrafelé

to get sy's back up - feldühösít vkit

to get sy's dander up - feldühít vkit

to get sy's ear - sikerül beszélni vkivel, sikerül bejutnia vkihez

to get sy's goat - méregbe hoz vkit, bosszant vkit, ingerel vkit

to get sy's number - kiismeri vki szándékait, tisztába jön vkivel

to get sy a big hand - jól megtapsol vkit

to get sy downhearted - elkedvetlenít vkit, elcsüggeszt vkit

to get sy hidden - elbújtat vkit

to get sy home - hazavisz vkit

to get sy into trouble - teherbe ejt

to get sy on board - kihúz a vízből vkit, kisegít a vízből vkit

to get sy on the run - megszalaszt vkit

to get sy on to a subject - rávezet vkit vmilyen témára

to get sy over - meg nyer vkit

to get sy round - magához térít vkit

to get sy through - összeköttetést létrehoz, átsegít, kapcsol vkit

to get sy to bed - lefektet vkit

to get sy to do sg - megcsináltat vmit vkivel, rávesz vkit vmire

to get sy up on his ears - felbosszant vkit, megharagít vkit

to get sy upstairs - felsegít vkit a lépcsőn, felvisz vkit a lépcsőn

to get sy with child - teherbe ejt vkit

to get sy wrong - félreért vkit

to get talking with sy - beszédbe elegyedik vkivel

to get taped - véleményt alkotnak vkiről

to get the answer right - eltalálja a helyes választ

to get the ax - leépítik

to get the axe - leépítik

to get the best of sy - fölébe kerekedik vkinek, legyőz vkit

to get the boot - kirúgják, elkergetik

to get the breakfast - elkészíti a reggelit

to get the breakfast ready - elkészíti a reggelit

to get the clue to sg - nyomára jön vminek, vminek nyomára jön

to get the goods on sy - ráveri a cinket vkire

to get the hang of it - kitanulja csínját-bínját, kapiskál vmit

to get the key into the lock - bedugja a kulcsot a zárba

to get the kick - kirúgják

to get the knack of sg - rájön a nyitjára

to get the laugh of sy - nevetségessé tesz vkit

to get the mastery over sg - felülkerekedik vmin

to get the measles - kanyaróba esik, kanyarót kap

to get the message - veszi az üzenetet

to get the picture - veszi az üzenetet, veszi a lapot

to get the play over - sikerre viszi a darabot

to get the push - kirúgják az állásából

to get the raspberry - lehordják, ráordítanak, kiadják az útját

to get the run of it - jól belejön

to get the sack - kirúgják, elcsapják, kiteszik az állásából

to get the shore - partot ér

to get the spear - elveszti állását, kiteszik állásából

to get the start of sy - megelőz vkit

to get the upper hand of sy - fölébe kerekedik vkinek

to get the weather-gauge of sy - felülkerekedik vkin

to get the wind up - be van gyulladva, be van tojva

to get the windward of sy - megkárosít vkit, meglóg vki elől

to get there - odaér, eléri célját

to get there with both feet - sikert ér el, beérkezik

to get through - áthatol, átbújik, átvergődik, átmegy, teljesít

to get through the customs - átjut a vámon, átesik a vámvizsgálaton

to get through to sy - kapcsolást kap vkivel, összeköttetést kap vkivel

to get tired - elfárad

to get to - elér vhova, eljut vhova

to get to do sg - nekidurálja magát vkinek

to get to first base - szerény eredményt ér el

to get to grips with sg - birkózik vmivel, küszködik vmivel

to get to know sy - megismerkedik vkivel, megismer vkit, kiismer vkit

to get to look very slack - nagyon elformátlanodik, nagyon szétmegy

to get to one's feet - felugrik

to get to sg - ér vhova

to get to the bottom of sg - vminek a mélyére hatol, mélyére hatol vminek

to get to work - munkához fog, dolgozni kezd, munkának nekifog

to get turned out - utcára kerül

to get under control - ellenőrzés alá kerül, megfékezik

to get under one's skin - irritál, behatol, mélyen érint

to get under sy's skin - bőszít vkit

to get under way - mozgásba jön

to get under weigh - felhúzza a horgonyokat

to get unused to sg - elszokik vmitől

to get up - sző (összeesküvést), dagad, feláll, támad, felkel

to get up a shirt - inget adjusztál

to get up a subscription - költséget közösen visel, gyűjtőívet bocsát ki

to get up from the table - feláll az asztaltól

to get up the ladder - felmegy a létrán

to get up to kill - kicsípi magát

to get up to mischief - rosszalkodik

to get up to sy - eléri vki színvonalát

to get up to the nines - kiöltözködik

to get up with the larks - korán kel

to get upright - visszalendül a függőlegesbe

to get used to sg - hozzászokik vmihez

to get warm - felmelegszik, kimelegszik, bemelegszik

to get wealth - meggazdagodik

to get well - helyrejön, meggyógyul

to get wind - lélegzethez jut

to get wind of sg - megneszel vmit, megszimatol vmit

to get with it - halad a korral, lépést tart a világgal

to get wrong - elhibáz, félreért

to ghettotize - gettóba zár, gettóba szorít, elkülönít

to ghost - más néven ír, más helyett ír, négerez

to gibber - badarságokat mond, összevissza beszél

to gibbet - kipellengérez

to giddy - elszédít, szédeleg, megszédít, szédít

to gift - felruház, megjutalmaz, ajándékoz, megáld vmivel

to gift sg away - elajándékoz vmit

to gift sy with sg - megjutalmaz vkit vmivel

to giggle - kacarászik, kuncog, vihog

to gild - bearanyoz, szépít, bearanyoz

to gild the lily - agyondíszít vmit

to gild the pill - szépen csomagol, megédesíti a keserű pirulát

to gimp - cakkoz, szegélydísszel díszít, zsinórral díszít

to ginger - doppingol

to ginger sy up - felvillanyoz vkit

to gird - felövez, övez, felövez

to gird at sy - csúfolódik vkivel, gúnyolódik vkivel

to gird on one's sword - kardot ölt

to girdle with - körülvesz vmivel, övez vmivel

to give - odaad, enged, felenged, ajándékoz, megmond, okoz

to give a chase to sy - üldöz vkit, megkerget vkit

to give a cheer - éljenez, hurráz

to give a child a swing - gyereket meglök, gyereket meghintáztat

to give a dinner - vacsorát ad, vacsorát rendez

to give a false impression - hamis benyomást kelt

to give a fat laugh - teli torokból nevet

to give a fillip to sy - új életet önt vkibe, serkentően hat vkire

to give a good tug - jól megrángat

to give a grunt - felröffen, felmordul, morog, morgást hallat

to give a hand - segítséget nyújt

to give a handle for sg - ürügyet szolgáltat vmire, alkalmat ad vmire

to give a handle to sg - alkalmat ad vmire, okot ad vmire

to give a helping hand to sy - segédkezet nyújt vkinek, segít vkinek

to give a hint - célzást tesz vmire

to give a horse its head - megereszti a gyeplőt, megereszti a kantárszárat

to give a knee to sy - segít vkinek

to give a lecture on sg - előadást tart vmiről

to give a light - tüzet ad

to give a proof of sg - tanújelét adja vminek, bizonyítékát adja vminek

to give a pull at the bell - meghúzza a csengőt, megrántja a csengőt

to give a reading - felolvasást tart

to give a ship a wide berth - hajónak jól kitér

to give a sigh - sóhajt egyet

to give a spin to the ball - pörgetve üti a labdát

to give a start - összerezzen

to give a suck - szoptat, megszoptat

to give a toast - pohárköszöntőt mond, iszik vkinek az egészségére

to give access to - átjáróul szolgál vhova, bejáratul szolgál vhova

to give air to sg - kijelent vmit, kinyilvánít vmit

to give an account of sg - beszámol vmiről, elmesél vmit, elbeszél vmit

to give an earnest to sy - lefoglalóz vkinél vmit, foglalót ad vkinek

to give an edge to one's style - maróvá teszi a stílusát, csípőssé teszi a stílusát

to give an evasive answer - kitérő választ ad, kitérő feleletet ad, se nemet

to give an example of sg - példát mond vmiről

to give an eye to sg - szemmel tart vmit

to give assistance to sy - segítséget nyújt vkinek

to give away - odaajándékoz, odaad

to give back - visszaad

to give battle - megütközik

to give bed and board to sy - lakást és ellátást ad vkinek

to give birth - létrehoz

to give body to a sauce - ízt ad a mártásnak, berántja a mártást

to give body to the tone - teltté teszi a hangot

to give chase to sg - üldöz vmit

to give credence to sg - hitelt ad vminek

to give credit to sg - hitelt ad vminek, elhisz vmit

to give details - közelebbi adatokat közöl, részletez vmit

to give effect to sg - életbe léptet vmit, hatályba léptet vmit

to give example - példát mond

to give expression to sg - kifejezésre juttat vmit

to give forth - hallat, ad (hangot), árast, nyilvánít, fejleszt

to give free play - szabadjára ereszt

to give free run of sg - rendelkezésre bocsát vmit

to give free vent to sg - szabad teret enged vminek

to give full swing to sg - teljes lendületbe hoz vmit, szabadjára enged vmit

to give full throttle - teljes erővel megy, teljes gőzzel megy

to give grace - haladékot ad, haladékot nyújt

to give ground - visszavonul, hátrál

to give heed to sg - megszívlel vmit

to give him his due - megadja neki ami őt illeti

to give in - bead

to give in one's name - nevét bemondja

to give it another screw - még egyet húz rajta, még egyet csavar rajta

to give judgement - ítéltet mond

to give legs - elpucol, elfut

to give notice to sy - felmond vkinek

to give off shoots - ágat hoz, hajtást hoz

to give offence to sy - megsért vkit

to give offense to sy - megsért vkit

to give on - vhová nyílik

to give one's ear to sy - meghallgat vkit

to give one's hair a smooth - lesimítja a haját

to give one's hand on sg - kezet ad vmire

to give one's O.K. - beleegyezik

to give oneself airs - nagyképűsködik, megjátssza magát, felvág

to give oneself up - feladja magát, önként jelentkezik

to give oneself up to sg - belemerül vmibe, beleveti magát vmibe

to give out - kimerül, kioszt, közhírré tesz, kihirdet, kibocsát

to give pain - fájdalmat okoz

to give pause to sy - megállásra kényszerít vkit

to give place - felvált vmit, vmi helyébe lép, helyt ad

to give private coaching - magánúton előkészít vkit, korrepetál vkivel

to give proof of sg - bizonyítékát adja vminek, bizonyságot tesz vmiről

to give quarter - megkíméli az életét, megkegyelmez, kegyelmet ad

to give red light - forgalmat leállít

to give rise to sg - okoz vmit, alkalmat szolgáltat vmire, előidéz vmit

to give sg a cant - megdönt vmit, megbillent vmit

to give sg a good turnout - alaposan kitakarít vmit

to give sg a look - pillantást vet vmire

to give sg a miss - kihagy vmit

to give sg a ring - felhív vkit telefonon

to give sg a rub - átdörzsöl vmit, kifényesít vmit

to give sg a sponge - szivaccsal letöröl vmit

to give sg a twist - megcsavar vmit

to give sg over to sy - átad vmit vkinek, átenged vmit vkinek

to give sg the once-over - gyorsan átnéz vmit, átfut vmit, átnéz vmit, átfut

to give sg to sy - odaad vmit vkinek, ad vmit vkinek

to give shape to a plan - körvonalazza a tervet

to give short weight - mérésnél becsap

to give sy a bash on the face - leken vkinek egyet, pofon vág vkit

to give sy a beating - elnáspángol vkit

to give sy a bit of one's mind - megmondja vkinek a magáét

to give sy a black look - ferde pillantást vet vkire

to give sy a break - alkalmat nyújt vkinek, alkalmat ad vkinek

to give sy a chance - megad vkinek egy lehetőséget, próbára tesz vkit

to give sy a clincher - gyorsan megfelel vkinek, gyorsan válaszol vkinek

to give sy a clip - beüt vkinek egyet, behúz vkinek egyet

to give sy a close crop - kopaszra nyír vkit

to give sy a curry - keményen letol vkit, alaposan lehord vkit

to give sy a dirty look - csúnyán néz vkire, rosszallóan néz vkire

to give sy a dog's life - pokollá teszi vki életét

to give sy a doing - megmossa vkinek a fejét

to give sy a fair show - lehetőséget ad vkinek

to give sy a flying start - nagy előnyt jelent vkinek

to give sy a good hand - jól megtapsol vkit

to give sy a hammering - elpáhol vkit, elkalapál vkit, eltángál vkit

to give sy a hand - megtapsol vkit, segít vkit

to give sy a hell - jól megtáncoltat vkit, jól letol vkit

to give sy a kick - megrúg vkit

to give sy a kiss - megcsókol vkit

to give sy a leg up - nyeregbe segít vkit, vállával felsegít vkit

to give sy a line on sg - tájékoztat vkit vmiről

to give sy a little strap oil - csúnyán elnáspángol vkit, csúnyán elver vkit

to give sy a miss - szándékosan nem vesz észre, kerül vkit

to give sy a nod - odabiccent vkinek

to give sy a pat on the back - kedvesen hátba ver vkit, bátorít vkit

to give sy a poser - fogas kérdést tesz fel vkinek

to give sy a prod - sarkall vkit, ösztökél vkit

to give sy a punch - ököllel üt vkinek az arcába, pofon vág vkit

to give sy a run - elbocsát vkit, kitesz vkit az állásából

to give sy a squeeze - kezet szorít vkivel

to give sy a start - kedvezően indít el, előnyt ad vkinek

to give sy a thick ear - nyakon teremt vkit, leken egyet vkinek

to give sy a thrashing - elver vkit, megruház vkit

to give sy a tinkle - megereszt egy telefont, odacsönget, felcsörög

to give sy a trouncing - megsemmisít vkit, megver vkit, tönkretesz vkit

to give sy a wide berth - messze elkerül vkit, nagy ívben elkerül vkit

to give sy admittance - bebocsát vkit, beenged vkit

to give sy beans - alaposan elintéz vkit, jól lehord vkit, megüt vkit

to give sy hell - jól megtáncoltat vkit, jól letol vkit

to give sy his head - enged vkinek

to give sy in charge - őrizetbe vetet vkit, átad vkit a rendőrségnek

to give sy lick - megnyal vkit

to give sy notice of sg - előre értesít vkit vmiről

to give sy occasion to do sg - okot ad vkinek vmi megtételére

to give sy one's good word - szót emel vki mellett

to give sy one's word for sg - szavát adja vkinek vmire

to give sy over to sy - kiszolgáltat vkit vkinek

to give sy plenty of elbowroom - széles teret nyújt vkinek

to give sy plenty of rope - szabad kezet ad vkinek, tág teret biztosít vkinek

to give sy rope - tág teret biztosít vkinek, szabad kezet ad vkinek

to give sy sg for himself - borravalót ad vkinek

to give sy short change - kevesebbet ad vissza

to give sy short shrift - kurtán elintéz, kurtán elbánik vkivel

to give sy the air - elbocsát vkit, kidob vkit

to give sy the boot - kirúg vkit, elkerget vkit

to give sy the cold shoulder - elutasít vkit, hűvösen kezel vkit

to give sy the creeps - végigfut a hátán a hideg, libabőrös lesz vmitől

to give sy the cut direct - nem ismer meg vkit, keresztülnéz vkin

to give sy the jink - kitér vki elől, ügyesen megkerül vkit

to give sy the jitters - begyullaszt vkit, alaposan begyullaszt vkit

to give sy the low-down - belső titokba beavat vkit

to give sy to believe that - elhiteti vkivel

to give sy to understand - értésére adja vkinek

to give sy up for lost - elveszettnek tekint vkit

to give sy warm welcome - meleg fogadtatásban részesít

to give sy what for - lekap vkit a tíz körméről

to give the breast to a child - gyereket megszoptat

to give the cards a shuffle - keveri a kártyát, megkeveri a kártyát

to give the cold shoulder - durván mellőz

to give the fire a stir - megpiszkálja a tüzet

to give the green light - zöld utat jelez, szabad teret enged

to give the hare both barrels - rádupláz a nyúlra

to give the jitters - begyullaszt

to give the lie to sy - meghazudtol vkit

to give the rein to - szabadjára enged, szabad folyást enged

to give the time of the day - jó reggelt kíván, jó napot kíván, jó estét kíván

to give the truth a twist - kicsavarja az igazságot

to give the word to do sg - jelt ad vminek az elvégzésére

to give three cheers - vastapsot adnak, ütemesen tapsolnak

to give up - megválik vmitől, lemond vmiről, kiszolgáltat

to give up one's plan - lemond tervéről, feladja tervét

to give up one's seat to sy - átadja ülőhelyét vkinek

to give up smoking - abbahagyja a dohányzást, felhagy a dohányzással

to give up the game - feladja a játszmát

to give up the ghost - kileheli a lelkét

to give up the race - feladja a versenyt

to give up the struggle - feladja a harcot

to give upon sg - néz vmire

to give utterance to sg - hangot ad vminek, kifejezést ad vminek

to give vent to a cask - hordót felbont

to give vent to one's anger - haragra lobban, utat enged haragjának

to give voice to sg - kifejezést ad vminek, hangot ad vminek

to give way - beszakad, lesüllyed, hátrál, utat enged

to give way to despair - erőt vesz rajta a kétségbeesés, kétségbeesik

to give words to a wish - kívánságának hangot ad, kívánságot szavakba foglal

to gladden - megörvendeztet

to glamorize - feltűnővé tesz, ragyogóvá tesz, felmagasztal

to glance - pillantást vet, pillant

to glance at - belekukkant, rápillant

to glance off - lepattan (golyó), félrecsúszik (kard)

to glare - rikít, szemét mereszti

to glare at sy - mereven bámul, ellenségesen méreget

to glaze - zománcoz, fényez, üvegez, fátyolossá tesz, megken

to glaze in a window - ablakot beüvegez

to glaze over - megüvegesedik, fátyolossá válik, üvegessé válik

to glaze over sy's faults - palástolja vki hibáit, szépíti vki hibáit

to gleam - felvillan

to gleam yellow - sárgul, sárgállik

to glean - böngészik, szed, tallóz

to glide - suhan, sikló repüléssel repül, elsurran, surran

to glimmer - pislákol, halványan fénylik

to glimpse - megpillant

to glint - tükröz, villan, visszaver, felvillan, villódzik

to glisten - csillog, fénylik

to glitter - fénylik, ragyog, csillog

to gloat over - kárörvendő tekintettel néz, mohó tekintettel bámul

to gloat upon - mohó tekintettel bámul, kárörömmel gondol vmire

to glorify - szépít, megszépít, feldicsér

to gloss - magyarázó jegyzetekkel ellát, simít, fényesít

to gloss over - szépítget, elkendőz

to glow - lángol, izzik, parázslik, sugárzik

to glower - haragosan néz

to glue - enyvez, ragaszt

to glut - túltelít, felfal, megzabál, kielégít

to glut one's revenge - bosszúját kitölti

to glutinize - nyúlóssá tesz, ragadóssá tesz, nyálkássá tesz

to gnash one's teeth - fogát csikorgatja

to gnaw - emészt, emészt, rágcsál, gyötör, rág

to gnaw at - rágcsál

to gnaw away - lerág

to gnaw off - lerág

to go - menni, való vhova, szól vmiről, telik, folyik

to go a-hunting - vadászni megy, vadászatra megy, vadászgat

to go a cracker - pokoli iramban rohan, tékozol

to go a long way towards sg - jelentékenyen megközelít vmit

to go a mucker - elhasal, pofára esik, pórul jár

to go aboard - beszáll

to go about - nekilát vminek, megfordul (hajó), járkál

to go about in bodily fear - testi épségéért aggódik

to go about loose - szabadon jön-megy, szabadon jár-kel

to go abroad - külföldre megy

to go adrift - hányódik, hányódni kezd

to go after - utánajár

to go all-out for sg - minden erejét vminek szenteli

to go all-out in sg - minden erejét vminek szenteli

to go around the block - tapasztalatra tesz szert, merre hány lépés, tudja

to go ashy pale - hamuszürkévé válik, halottsápadttá válik

to go astern - hátra megy, hátrafelé megy

to go astray - eltéved

to go at a crawl - nagyon lassan megy, nagyon lassan halad, mászik

to go at a spanking pace - gyorsan halad, sebesen halad

to go at it baldheaded - nekimegy, teljes erejével nekilát

to go at it hammer a tongs - nagy garral vitázik, teljes erőből nekifog

to go at it hard - nagy hévvel lát neki, nagy erővel megy neki

to go at it tooth and nail - teljes erejéből ráveti magát

to go awry - rosszul megy, kudarcba fullad

to go back - visszamegy, visszanyúlik (időben)

to go back high in the past - messzire visszanyúlik a múltba

to go back on - visszavon (ígéretet)

to go back upon - visszavon (ígéretet)

to go bad - megrothad, elromlik

to go bail for sy - jótáll vkiért

to go berserk - dühöngő őrültté válik, megvadul

to go beyond one's depth - mély vízben van, bizonytalanul mozog

to go beyond one's power - túllépi hatáskörét, túllépi jogkörét

to go beyond sy's cognizance - túlmegy vki hatáskörén

to go black - elsötétül, elméje elborul

to go blind - megvakul

to go blonkers - megőrül, bedilizik, beflúgol, becsavarodik

to go blue - elkékül

to go boating - csónakázni megy

to go boldly at it - egyenesen hozzáfog vmihez, bátran hozzáfog vmihez

to go broody - megkotlik

to go bust - csődbe megy, lecsúszik

to go by - igazodik, ítél, elhalad, tartja magát, múlik

to go by a false name - álnevet visel, álnéven szerepel

to go by air - repülőgépen utazik, repülőgépen megy

to go by appearances - látszat után ítél

to go by car - autón megy

to go by the board - tengerbe esik, félre lesz dobva, elvész

to go by the shortest road - legrövidebb úton megy

to go by train - vonaton megy, vonaton utazik, vonattal megy

to go clean through sg - egészen áthatol vmin, egészen átmegy vmin

to go clear on to the end - elmegy a végsőkig

to go crazy - megőrül

to go daffy over a girl - belehabarodik egy lányba

to go dead - elalszik, elzsibbad, érzéketlenné válik

to go dead slow - lehető leglassabban hajt, lehető leglassabban megy

to go down - lenyugszik, lemegy

to go down on the knees - letérdel

to go down the wrong way - cigányútra megy, cigányútra téved

to go dry - leszokik az alkoholról, bevezetik a szesztilalmat

to go empty away - üres kézzel távozik

to go express - sürgősen megy, azonnal megy

to go far - nagyon soká tart, nagyon soká elég

to go far afield - messzire elkalandozik

to go fast - gyorsan megy

to go flat - kimerül (elem), leenged (autógumi)

to go for - elmegy vminek, rátámad, elmegy vmiért, nekitámad

to go for a blow - levegőre megy

to go for a drive - kocsikázik egyet

to go for a leak - pisilni megy

to go for a paddle - lubickolni megy

to go for a ride - kerékpározik egyet, utazik, kilovagol

to go for a roam - csatangol, sétát tesz, barangol

to go for a row - evezni megy

to go for a run in the car - autózni megy, autóútra megy

to go for a soldier - elmegy katonának, beáll katonának, bevonul

to go for a spin - kiruccan, autózik egyet

to go for a stroll - sétál egyet

to go for a swim - úszik egyet

to go for a tramp - elmegy kószálni

to go for a trip - utazást tesz, utazik, kirándul

to go for a walk - sétálni megy

to go for sg - bedől vminek

to go for sy - bukik vkire, csíp vkit

to go for sy cut and thrust - vadul nekiront vkinek

to go for sy scone-hot - keményen letol vkit, keményen lehord vkit

to go full bat - nagyon siet, szaporázza a lépést

to go green - elzöldül

to go grey - elsápad

to go halves with sy - mutyizik vkivel, felez vkivel

to go hand in hand with sg - vkivel egyetértésben jár el, együtt jár vmivel

to go haywire - félresikerül, becsavarodik, összezavarodik

to go head over heels - hanyatt vágódik, megfordul a levegőben

to go home - hazatér, hazamegy

to go home to one's woods - elbújik, biztos helyre menekül

to go home to sy - világossá lesz vki előtt vmi, megért vki vmit

to go hungry - éhezik, koplal, szenved az éhségtől

to go in - belemegy, bemegy

to go in fear of sy - tart vkitől, fél vkitől

to go in for acting - színészetre adja magát, színpadra lép

to go in for sg - vmilyen pályára lép, vmilyen pályára megy

to go in for sports - sportol

to go in on one's face - jegy nélkül bemegy, belóg

to go in quest of sg - keresésére indul vminek, kutatására indul vminek

to go into - bemegy, belebocsátkozik, belemerül

to go into a huddle - bizalmas értekezletet tart

to go into a huddle with sy - bizalmas értekezletre megy, összeül vkivel

to go into a spin - pörögni kezd, csigavonalban zuhan, bajba jut

to go into action - támadást indít, megkezdi a harcot

to go into details - kitér a részletekre, részletekbe bocsátkozik

to go into ecstasy over sg - fellelkesedik vmin

to go into exile - számkivetésbe megy, száműzetésbe megy

to go into mourning - gyászt ölt

to go into politics - politikai pályára megy

to go into raptures over sg - dicshimnuszokat zeng vmiről, áradozik vmiről

to go into service - szolgálatba áll, szolgálatba megy

to go into the line - előremegy az arcvonalba, kimegy a frontra

to go into the trenches - elfoglalja a lövészárkokat, lövészárkokba száll

to go into training - edzeni kezd

to go it boots - tüstént energikusan nekifog

to go like clockwork - megy mint a karikacsapás

to go marketing - bevásárolni megy, piacra megy

to go nap on sg - mindent feltesz vmire, biztosra megy

to go nuts - becsavarodik, beflúgol

to go off - végbemegy, felhagy vmivel, letér, elkel (áru)

to go off at a tangent - hirtelen más tárgyra tér

to go off in a faint - ájultan esik össze

to go off in a swoon - eszméletlenül összeesik

to go off one's head - meghülyül, megbolondul

to go off the air - megszakad (rádióadás), elmegy (rádióállomás)

to go off the deep end - begerjed

to go off to sleep - álomba merült, elalszik

to go off well - jól sikerül, jól sül el

to go off with sy - meglép vkivel

to go on - elkezd vmit, elkezdődik vmi, továbbmegy

to go on a bat - berúg, becsíp

to go on a bender - erősen kirúg a hámból

to go on a diet - fogyókúrázni kezd, diétázni kezd

to go on a holiday - szabadságra megy

to go on a message - megbízatást teljesít, üzenetet visz

to go on a trip - kábítószert szed, kirándulást tesz, kirándul

to go on an errand - megbízásokat bonyolít le

to go on as before - úgy tesz, mint eddig

to go on before - előre megy, elöl megy, elébe kerül

to go on board - hajóra száll

to go on deck - hajóra száll, felmegy a fedélzetre

to go on doing sg - folytat vmit

to go on foot - gyalog megy

to go on guard - őrhelyre felvonul, őrségre felvonul

to go on horseback - lóháton megy

to go on one's hands and knees - négykézlábra ereszkedik, négykézláb megy

to go on record - feljegyzik róla, állást foglal vmi mellett

to go on strike - sztrájkba lép

to go on the air - rádióban beszél, rádióban szerepel

to go on the batter - kirúg a hámból

to go on the bend - görbe éjszakát csinál

to go on the boards - fellép

to go on the bust - züllik, mulat

to go on the fritz - eltörik

to go on the game - dolgozik (prostituált)

to go on the loose - szabadon jön-megy, sétál, szabadon jár-kel

to go on the parish - köztartásban részesül, szociális otthonba kerül

to go on the spree - lumpolni megy, görbe éjszakát csinál

to go on the stage - színpadra lép, színésznek megy

to go on the warpath - harcba száll

to go on the water - hajókirándulást tesz, vízi kirándulást tesz

to go on with sg - tovább csinál vmit

to go on wrong lines - helytelen módszert alkalmaz, rosszul cselekszik

to go one's own way - saját feje után megy, maga útját járja

to go out - sztrájkba lép, társaságba jár, kimegy

to go out charring - alkalmi munkát vállal, napszámba jár

to go out of fashion - kimegy a divatból

to go out of one's depth - mély vízben van

to go out of one's way to - mindent elkövet, nem restelli a fáradságot

to go out of use - kimegy a használatból, kimegy a divatból

to go out to sea - tengerre kel

to go out to service - szolgálatba áll, szolgálatba megy

to go out with sy - jár vkivel

to go outside one's range - olyan területen mozog, mely nem sajátja

to go over - átgondol, átpártol, átolvas

to go over the top - rohamra indul

to go over to the enemy - átpártol az ellenséghez

to go past - elmegy, elhalad

to go phut - bedöglik, elromlik

to go places - utazgat

to go pop - pukkan, tönkremegy

to go queer - meghibban

to go rabbitting - nyulászni megy

to go red - piroslik, elvörösödik, fejébe száll a vér

to go right on - ugyanúgy folytatja, egyenesen továbbmegy

to go round - kerülő úton megy, kézről kézre jár, körben jár

to go round an obstacle - körülkerüli az akadályt

to go round the world - körülutazza a világot

to go round with the hat - tányéroz

to go shares in sg - részt vállal miből, részesedést vállal vmiből

to go shares with sy - mutyizik vkivel, felez vkivel

to go shooting - vadászni megy, vadászik

to go shopping - bevásárol

to go sick - beteget jelent

to go slow - lassan hajt, óvatosan bánik vmivel

to go smack - csattan, pattan

to go smash - csődbe jut

to go snack with sy in sg - megosztozik vkivel vmin

to go sour - megsavanyodik, kihagy

to go south - olajra lép, elmenekül, esik (tőzsdei árfolyam)

to go sprawling - egész hosszában elvágódik, elvágódik

to go steady with sy - jár vkivel

to go straight - tisztességes marad, tisztességesen él

to go straight up in the air - majd megpukkad dühében, majd felrobban dühében

to go sweethearting - udvarolni megy, kedveséhez megy

to go the pace - nagy sebességgel megy, botrányosan él

to go the round - szájról szájra jár (történet)

to go the shortest way - legrövidebb úton megy

to go the way of all flesh - osztozik minden ember sorsában

to go the wrong way - cigányútra megy

to go through - átnéz, végigcsinál, eleget tesz vminek, átmegy

to go through all one's money - nyakára hág minden pénzének

to go through sy - lepriorál vkit, lekáderez vkit

to go through sy's pockets - kikutatja vki zsebeit, megmotoz vkit

to go through the motions - úgy tesz mintha

to go through with sg - befejez vmit, végigcsinál vmit, végigszenved vmit

to go to bat for sy - véd vkit, közbelép vki érdekében

to go to bed - ágynak dől

to go to bed with sy - közösül vkivel, lefekszik vkivel

to go to expense - költségbe veri magát

to go to extremes - végső eszközökhöz nyúl, túlzásba visz vmit

to go to hear mass - misére megy

to go to mass - misére megy

to go to one's account - befejezi földi pályafutását

to go to one's head - fejébe száll

to go to pot - veszendőbe megy

to go to press - nyomdába kerül

to go to queen - átváltozik vezérré

to go to rack a ruin - elpusztul, pusztul

to go to school - iskolába jár

to go to sea - tengerésznek megy

to go to sleep - elalszik

to go to sleep over one's work - elbóbiskol munka közben, elalszik munka közben

to go to stool - székel

to go to sy's head - fejébe száll vkinek

to go to sy's relief - megsegítésére megy vkinek, segítségére siet vkinek

to go to the bad - erkölcsileg megromlik

to go to the dogs - lezüllik, balul végződik, ebek harmincadjára jut

to go to the opposite extreme - ellenkező végletbe csap át

to go to the pix - moziba jár

to go to the play - színházba megy

to go to the polls - szavaz, urnához járul

to go to the wall - alulmarad, félreállítják, engedni kénytelen

to go to town - városba megy

to go to war against sy - hadba száll vki ellen, háborút indít vki ellen

to go to waste - elgazosodik, elfecsérlődik, elfolyik, elpazarlódik

to go together - együvé tartozik

to go up - épül, mélyítés, levegőbe repül

to go up-stage - színpad hátterébe megy

to go up for an exam - vizsgára megy

to go up in flames - kigyullad

to go up on high - harmadik sebességre kapcsol

to go up the line - előremegy az arcvonalba, kimegy a frontra

to go up the stairs - felmegy a lépcsőn

to go up to sy - odamegy vkihez

to go up to town - bemegy a városba, városba megy, felmegy vidékről

to go up to university - egyetemre megy

to go upon - ítélkezik

to go well - jól megy

to go west - nyugatra megy

to go while the going is good - amíg meleg, addig veri a vasat, megy amíg lehet

to go white - fakó lesz az arca, fehér lesz az arca, sápadozik

to go with a swing - jó ritmusa van, pompásan megy, jól zajlik le

to go with the stream - úszik az árral

to go within - bemegy

to go wrong - rosszul jár, rosszul működik, eltéveszti az irányt

to go yellow - megsárgul

to goad - felbiztat, felpiszkál, nógat, noszogat

to goad on sg - noszogat vmire, ösztökél vmire

to goad sy's curiosity - csiklandozza vki kíváncsiságát

to gob - nagyzol, köp

to gobble - felfal, zabál, hurukkol

to gobble up - zabál

to goggle - kidülled a szeme, majd kiesik a szeme

to goggle one's eyes - szemét mereszti

to golf - golfozik, golfot játszik

to gong a driver - autóvezetőt megállít

to goof off - ellógja az időt

to goof up - elkúr vmit, elszarja a kalapácsnyelet

to goose - vasal, seggbe bök, fejel (cipőt), kipisszeg

to gore - megsebesít

to gorge - tömi magát, befal, jóllakik, lakmározik, nyel, töm

to gorge oneself - lakmározik, jóllakik, bezabál, teletömi magát

to gossip - pletykál, tereferél

to gothicize - középkori hangulatot ad vminek, gót stílusúvá tesz

to gouge - homorú vésővel megmunkál, homorít, kiszúr, kinyom

to gouge out - kivés, vés

to gouge out sy's eyes - kinyomja vki szemét, kivájja vki szemét

to gouge sg out of sy - kicsikar vmit vkiből, kizsarol vmit vkiből

to govern - nyelvtani esetet vonz, irányít, kormányoz

to grab - megmarkol, fog

to grab a job - állást megkaparint

to grab at sg - fog vmit, megragad vmit

to grab for sg - fog vmit

to grace - megtisztel, felékesít

to grade - minősít, osztályoz, planíroz, elegyenget

to grade papers - dolgozatot javít

to grade up - feljavít

to graduate - fokozatossá tesz, végbizonyítványt szerez, elvégez

to graduate into sg - fokozatosan átmegy vmibe

to graft - átültet, szemez, olt

to grain - szemcséz, barkáz (bőrt)

to grain sg under one's heel - sarkával széttapos vmit

to grant - adományoz, engedményez, megenged, meghallgat

to grant a request - kívánságot teljesít, kérést teljesít

to grant a respite for payment - fizetési haladékot ad

to grant credit - hitelt nyújt

to grapple - kiemel (kábelt), birkózik, dulakodik, viaskodik

to grapple with sy - dulakodik vkivel, viaskodik vkivel

to grasp - megfog

to grass - befüvesít, füvesít

to grate - nyikorog, ráspolyoz, csikorog, reszel

to grate on the ear - bántja a fülét, hasogatja a fülét

to grate one's teeth - fogát csikorgatja

to gratify - jutalomban részesít, kielégülést nyújt

to gratify one's passions - kiéli szenvedélyeit

to gratify one's whims - kielégíti szeszélyeit, eleget tesz szeszélyeinek

to grave - bevés, vés, kifarag, kifarag, kiváj

to gravitate - gravitál, vonzódik, nehézségi erő hatására mozog

to graze - legel, legeltet, horzsol

to grease - olajoz, ken, zsíroz, megveszteget

to grease sy's palm - megken vkit

to green - megzöldít, zöldre fest

to green out - kizöldül, zöldül

to greet - üdvözöl, köszönt, fogad

to grey - megőszül, megszürkül, megőszít

to grieve - elszomorít, fájdalmat okoz, búsul

to grill - roston süt, vallat, roston sül, kihallgat

to grimace - fintorog, grimaszol, fintorokat vág

to grin - vigyorog

to grind - keményen megdolgoztat, sanyargat, darál, köszörül

to grip - elfog, megmarkol, magával ragad

to gripe - zúgolódik

to grit - csikorog, homokkal beszór, csikorgat

to grit the teeth - csikorgatja a fogát

to grizzle - nyafog, nyűgösködik

to groan - nyög, nyöszörög, sóhajtozik, sóhajt

to groan down a speaker - szónokot lepisszeg, szónokot lehurrog

to groan inwardly - befelé kesereg, oda van, magába fojtja bánatát

to groan out sg - kinyög vmit

to groin - boltoz

to groom - vakar, kicsinosít, kefél

to groom sy for office - preparál vkit állásra, előkészít vkit állásra

to groom sy for sg - kiképez vkit vmire, preparál vkit vmire

to groove - árkol

to grope - tapogatózik

to grope after sg - tapogatózva keres vmit

to grope for sg - tapogatózva keres vmit

to grope one's way - tapogatózva keresi az utat

to gross out - undorít

to grouch - morog, zsémbel

to ground - megfenekeltet, földre fektet, megfeneklik, földel

to ground sy in sg - megtanít vminek az alapjaira

to group - csoportosul, csoportosít

to grouse - dörmög, zúgolódik

to grout - besajtol, híg habarccsal kiönt, eltöm, cementál

to grovel - arccal a porban fekszik, arccal a földön fekszik

to grow - termeszt

to grow cold - kihűl

to grow dim - elhomályosul, elhalványul, megfakul, elmosódik

to grow fat - elhízik

to grow grey in harness - munkában megőszül

to grow hard - megkeményedik

to grow into a habit - rászokik vmire

to grow languid - elbágyad, elpilled

to grow large - nagyobbodik

to grow less - kisebbedik

to grow narrow - szűkül, összeszűkül

to grow old - megvénül, megöregszik

to grow rank - túl gyorsan nő, túl sűrűn nő

to grow red - piroslik, vörössé válik, elvörösödik, vöröslik

to grow rich - meggazdagszik, meggazdagodik

to grow savage - megvadul

to grow serious - komollyá válik

to grow thinner - soványodik, lesoványodik, lefogy

to grow up - fejlődik, kifejlődik, felnő

to grow vertiginous - szédülni kezd

to growl - dörmög

to grub - feltúr, felkutat, gürcöl, kikutat, magol, felás

to grudge - irigyel vkitől vmit, sajnál vkitől vmit

to grudge oneself sg - megtagad magától vmit

to gruel - kidögleszt

to grumble - korog, zsémbel, dörög

to grunt - felmordul, röfög, röffen

to grunt out sg - morog vmit

to guarantee - garantál

to guard - őriz, kordában tart

to guard against sg - védekezik vmi ellen

to guard one's tongue - ügyel a nyelvére

to guess - sejt, vél, hisz

to guess a riddle - rejtvényt megfejt

to guess at sg - találgat, igyekszik kitalálni vmit

to guess wrong - nem találja el, nem találja ki

to guffaw - röhög

to guide - kalauzol

to guide the way for sy - utat mutat vkinek

to guillotine - körülvág, lenyakaz, nyaktilóz, klotűrt alkalmaz

to gull - bepaliz, rászed

to gulp - nyel

to gum - ragaszt, gumiz, megragaszt

to gum up - besül

to gumshoe - kikémlel, nyomoz

to gun - revolverlövéssel megsebesít, rákapcsol, lövöldöz

to gun for - üldöz, űz, hajt, hajszol

to gun for game - vadászik

to gun sy down - lelő vkit

to gunite - habarcsot lövell, torkrétoz

to gurgle - csobog, gagyog, csörgedezik

to gush - áradozik, ömleng, dűl

to gush forth - feltör, kibuggyan

to gust - ízesít, megízlel

to gut - kizsigerel, kibelez

to gutter - csurgóval ellát, csatornáz, csöpögve ég (gyertya)

to guzzle - korhelykedik, vedel, részegeskedik, lakmároz, fal

to guzzle away one's fortune - elissza a vagyonát, eldorbézolja a vagyonát

to gyrate - pörög

to hack - lovagol, összevág, marcangol, torkot reszel, kapál

to hack a figure out of a rock - kőtömbből szobrot kinagyol

to hack along the road - lovon poroszkál az úton, poroszkál az úton

to hack an argument to death - unalomig ismétel egy érvet

to hack at sy with one's sword - karddal csapkod vki ellen

to hack for sy - négerkedik vkinek, albérletben ír vkinek

to hack in corn - kukoricát vet, kukoricát ültet

to hack it - sikeresen befejez, megcsinál, kibír vmit

to hack one's way through - utat tör magának, keresztülverekszi magát

to hack sg away - csákányozással lerombol vmit

to hack sg down - csákányozással lerombol vmit

to hackle - gerebenez

to hackney - elcsépel, lejárat, agyoncsépel

to haft - fogantyúval ellát, nyéllel ellát, nyélbe beilleszt

to hag - kínoz

to haggle - alkudozik

to haggle with sy over sg - alkudozik vkivel vmin

to hail - rákiált, zúdít, odakiált, üdvözöl

to hair - szőrrel ellát, szőröz, kopaszt

to hale - von, vontat

to hallucinate - hallucinál

to halo - dicsfénnyel vesz körül, dicsfénnyel övez

to halter - felköt

to halter a horse - lovat kötőfékkel megköt, lovat felszerszámoz

to halter up a horse - lovat felszerszámoz, lovat kötőfékkel megköt

to ham - ripacskodik, túljátssza a szerepét

to ham and haw - hümmög

to hammer - tönkrezúz, kikalapál, tönkrever, kalapál, kovácsol

to hammer at sg - dörömböl vmin

to hammer away at - megfeszített erővel dolgozik, püföl vmit

to hammer in - besulykol (tudnivalót)

to hammer into - bever, belever

to hammer on - dörömböl vmin

to hammer out - kikalapál

to hammer sg into sy's head - belever vmit vki fejébe

to hamper - akadályoz

to hand - kézbesít, odaad, átnyújt

to hand-pick - kézzel tisztít, kézzel kiválogat

to hand about - kézről kézre ad

to hand back - visszaad

to hand down - utókorra hagy, lesegít, lead

to hand down an opinion - jogi szakvéleményt ad

to hand in - bead

to hand it to sy - fölényét elismeri

to hand on - továbbad

to hand on the torch - továbbadja a tudás fáklyáját

to hand out - kisegít

to hand round - körbe ad

to hand up - feladogat

to handcraft - kézzel készít

to handcuff - megbilincsel

to handicap - hátrányos helyzetbe hoz

to handicraft - kézzel készít

to handle - foglalkozik, bánik, hozzányúl

to handle sy with kid gloves - kesztyűs kézzel bánik vkivel

to handle the ribbons - hajt (kocsit)

to hang - függ, lehorgaszt, lógat, felakaszt (embert)

to hang about - kószál, csoportosul

to hang about sg - lebzsel vmi körül

to hang at poise - függőben van

to hang back - hátramarad

to hang by a hair - egy hajszálon függ

to hang by a thread - egy hajszálon függ

to hang fire - csütörtököt mond (puska), függőben marad

to hang in effigy - jelképesen felakaszt

to hang on - kapaszkodik, megfogódzik, belekapaszkodik

to hang out - kilóg, kitereget

to hang over - kiugrik (sarok), kinyúlik (szikla)

to hang slack - nincs meghúzva, lóg, nem feszül meg, belóg

to hang sy on the gallows - felköt vkit, felakaszt vkit, bitófán kivégez vkit

to hang the arse - vonakodik, le-lemarad, hátramaradozik

to hang together - összhangban van, egybevág, összefügg

to hang up - feltartóztat, felakaszt, függőben tart

to hang up one's fiddle - visszavonul az üzlettől, leteszi a lantot

to hang up one's hat - behurcolkodik

to hanker - vágyakozik, sóvárog

to hap - megesik

to happen - adódik, megesik, előadódik, előfordul

to happen again - újra előfordul, ismételten előfordul, ismétlődik

to happen along - odavetődik, arrafelé viszi az útja

to happen in - beszól vkihez

to happen in with sy - véletlenül összeakad vkivel

to happen on sg - véletlenül rátalál vmire, véletlenül ráakad vmire

to happen on sy - véletlenül összeakad vkivel

to happen to do sg - véletlenül csinál vmit, történetesen csinál vmit

to happen upon sg - véletlenül rátalál vkire, véletlenül ráakad vkire

to harangue - nagyhangú szónoklatot tart, beszédet intéz

to harass - molesztál, bosszant

to harbor - rejteget, szállást ad, menedéket ad

to harbour - menedéket ad, szállást ad, rejteget

to harden - keményedik, keményít, megedződik, megedz

to harden into stone - kővé dermed, kővé mered, megkövül, megkövesedik

to hare - lélekszakadva rohan

to hark - hallgatódzik

to hark back to sg - visszatér vmire (társalgásban)

to harm - bajt csinál, megsért, árt, bajt okoz, sért

to harmonize - összehangol, harmonizál, egyeztet, hangszerel

to harness - ökröt befog, befog, lovakat befog, hasznosít

to harness a horse to a cart - lovat kocsiba befog

to harp - hárfázik

to harp on sg - folyton ugyanazon lovagol

to harpoon - megszigonyoz

to harrow - boronál

to harrow sy's feelings - érzelmeibe gázol vkinek, szívét szaggatja vkinek

to harrumph - torkát köszörüli, panaszkodik

to harry - kirabol, elpusztít

to harvest - betakarít, arat

to hash up - összevagdal, fasíroz

to hasp - lakatra zár, belakatol

to hasten - siet

to hasten the pace - jól kilép, szaporázza a lépést

to hat - bíborosi kalapot adományoz, kalapot ad

to hatch - sraffoz, kikölt, vonalkáz, kikel, kiforral, kikelt

to hatch a plot - összeesküvést sző, rossz tervet forral

to hate - utál, gyűlöl

to hate sy's guts - szívből utál vkit

to haul - hurcol

to haul sy over the coals - megszid vkit, megró vkit, megdorgál vkit

to haunt - kísért, gyakran látogat, frekventál

to have - mond, enged, túljár az eszén vkinek, bír vmit

to haver - hülyeségeket beszél, butaságokat beszél

to hawk - köhécsel, házal, terjeszt, ügynökösködik, krákog

to hawk up - felköhög

to hazard - kockára tesz, merészel megtenni vmit, megkockáztat

to hazard doing sg - megpróbál megtenni vmit, megkísérel megtenni vmit

to haze - permetez, elcsigáz, megtréfál, durván megtréfál

to head - felirattal ellát, élén áll vminek, fejel

to head and shoulders above sy - messze felülmúl vkit

to head off - lebeszél

to head the line - sor elején jár, elöl áll, elöl jár

to heal - meggyógyul, begyógyul

to heal the nation's smarts - begyógyítja a nemzet sebeit

to heap - megrak, telerak, halomba hord, halomba rak

to heap up - halomba rak, halomba hord

to hear - tárgyal, hall, meghallgat, meghall, letárgyal

to hear a child his lesson - kikérdezi a leckét

to hear a concert through - végighallgat egy hangversenyt

to hear both sides - minden oldalról megvizsgál

to hear from sy - üzenetet kap vkitől, hírt kap vkitől

to hear mass - misét hallgat

to hear sy's confession - gyóntat

to hear sy out - végighallgat vkit

to hear the lesson - kikérdezi a leckét, feleltet

to hear the witness - kihallgatja a tanút

to hearken - hallgatózik, hallgatódzik

to hearken unto sg - ügyel vmire, meghallgat vmit, figyel vmire

to heart - fejesedik, fejbe borul

to heart up - fejbe borul, fejesedik

to hearten - új erőt ad, buzdít, felbátorít, felbátorodik

to hearten up - felbátorodik

to heat - tűzbe hoz, befűt, hevít, megmelegít, felgerjed

to heave - emel, emelkedik, felfúvódik, kibök (szót), zihál

to heave a deep sigh - nagyot sóhajt

to heave a long pull - nagyokat húz

to heave a name - nevet kibök

to heave a ship astern - hajót farával hátra húz

to heave a sigh of relief - megkönnyebbülten felsóhajt

to heave coal - szenet kirak, szenet hord

to heave in sight - feltűnik a látóhatáron

to heave one's gorge - hányingere van

to heave sg overboard - fedélzetről a vízbe dob, hajóról a vízbe dob

to heave short - rövid horgonyra áll, rövid horgonyra felhúz

to heave the anchor - felvonja a horgonyt

to heave the lead - leereszti a mérőónt

to heave the ship ahead - hajót orrával felvontat, hajót orrával húz

to heave up the anchor - felszedi a horgonyt

to hector - terrorizál, henceg, szájhősködik

to hedge - nem vall színt, beültet, sövénnyel bekerít, nyír

to hedge in - behatárol, korlátoz

to heed - gondosan figyel vmire, vigyáz vmire

to heel - nyomon követ, megsarkal (cipőt), táncol

to heel over - oldalára dől (hajó)

to heft - megemeléssel súlyt becsül

to heighten - magasra emel, fokozódik, fokoz, emelkedik

to heist - kirámol, megfúj, lop, kipakol

to help - felszolgál, elősegít, kiszolgál

to help down - lesegít

to help in - felsegít, besegít

to help out - kisegít

to help to sg - vmivel kínál, kínál vmivel, kiszolgál vmivel

to help up - felsegít

to hem - hümmög, beszeg, felhajt, szeg

to herald - beharangoz, előre jelez, előre bejelent

to herd - összeterel, legeltet

to hesitate - tétovázik, hezitál

to hew - vagdal, vagdal, körülfarag, kinagyol, körülfarag

to hew coal - szenet fejt

to hew down - kivág, kidönt

to hew out - kiképez, kivág, kinagyol

to hew out a statue - szobrot kifarag, szobrot kinagyol

to hew the enemy to pieces - tönkreveri az ellenséget

to hex - megigéz, megront, megbűvöl, megbabonáz

to hiccough - csuklik

to hiccup - csuklik

to hide - eldug, eldug, eltakar, elver, rejtőzik, takar

to hide sg from sy - eltitkol vmit vki elől, elrejt vmit vki elől

to hierarchize - rangsorba oszt, rangsorba soroz

to hijack - repülőgépet eltérít

to hike - turistáskodik, túrázik, gyalogtúrázik

to hinder - meggátol, megakadályoz

to hinge - forog, függ, zsanérokat tesz vmire

to hint at sg - célozgat vmire

to hint to sy that - vkinek értésére adja, értésére adja vkinek

to hip - elszomorít

to hire - bérel, kibérel, szerződtet

to hire out - bérbe ad

to his face - szemébe

to hiss - kipisszeg, fütyül, sziszegő hangon mond, kifütyül

to hiss at - lepisszeg

to hiss disdain - megvetően sziszeg

to hiss sy off the stage - kifütyül vkit a színpadról

to hit - lök, eltalál, odaér, ráakad, ráakad, nekiütődik

to hit against sg - nekiüt vminek

to hit below the belt - derékon alul üt, tisztességtelen módon küzd

to hit hard - nagyot üt, erősen üt

to hit home - elevenjére tapint, talál

to hit it off with sy - jól kijön vkivel, jól megfér vkivel

to hit off a likeness - jól eltalál hasonlatosságot

to hit on - rálel

to hit one's strides - újra belendül

to hit out - erőteljesen támad

to hit pay dirt - lényeghez érkezik, értékes dologra bukkan

to hit sg - ér vhova

to hit sy a clip - behúz vkinek egyet, beüt vkinek egyet

to hit sy by a car - elüt vkit

to hit sy with a car - elüt vkit

to hit the ceiling - kiakad mint a díványrugó, felkapja a vizet

to hit the gas - nyomja a gázt

to hit the hay - beveri a szunyát, ledöglik, lefekszik aludni

to hit the high lights - emlékezetessé tesz, érdekfeszítő

to hit the high spots - emlékezetessé tesz

to hit the mark - eléri a célt, célba talál

to hit the road - útra kel

to hit the roof - ramazúrit csap, dühös lesz, felkapja a cukrot

to hit the sack - ledöglik, aludni megy

to hit the target - eléri a célt, célba talál

to hit up - rálel

to hit upon - rálel

to hit upon the idea of sg - eszébe ötlik hogy, az az ötlete támad

to hitch - biceg, hozzácsatol, passzol, húz, hozzákapcsol

to hitch a ride - autóstoppal utazik, stoppot kér

to hitch horses - jól megértik egymást, összefognak, jól megférnek

to hitch one's wagon to a star - magas célokat tűz ki maga elé, nagyra tör

to hitch up - felránt, felerősít

to hitchhike - autóstoppal utazik, stoppol

to hive - méhrajt befog, halmoz, összegyűjt, bekaptároz

to hive off - kivándorol, elköltözködik, rajzik, kirajzik

to hoard - felvásárol

to hob-nob - bratyizik

to hobble - megbéklyóz, biceg, zavarba hoz

to hobnob - bratyizik

to hobo - csavargó módjára él

to hock - megbénít, zaciba csap, elzálogosít, térdínt átvág

to hocus - lóvá tesz, kábítószerrel elbódít, felültet, becsap

to hocus-pocus - eltűntet, elvarázsol, bűvészkedik

to hog - domborít, felpúposodik, disznó módra viselkedik

to hog out - nagyon gyorsan vág

to hoick - kirángat, kiránt

to hoik - kirángat, kiránt

to hoist - felvon

to hoist up - felvon

to hoist with a crane - daruval emel

to hold - tartalmaz, befog, tartósnak bizonyul, leköt, fog

to hold a brief for sy - vkit támogatva érvel, síkra száll vkiért

to hold a nap hand - minden ütőkártya a kezében van

to hold a post-mortem - boncolást végez

to hold a wolf by the ears - törököt fogott

to hold aloof - távol tartja magát, elzárkózik

to hold an inquest on a body - halottszemlét tart

to hold back - eltitkol, visszahúzódik, visszafojt

to hold communion with oneself - lelkiismeret-vizsgálatot tart

to hold down a job - állást betölt

to hold extreme opinions - felfogásában túlzott, felfogásában szertelen

to hold fast - erősen tart, erősen fog, szorosan fog

to hold firm - erősen tart

to hold forth - szónokol, kecsegtet vmivel

to hold high jinks - majd kirúgja a ház oldalát

to hold high post - magas beosztásban van

to hold in - uralkodik magán, visszafog

to hold in check - kordában tart, féken tart, sakkban tart

to hold in supreme contempt - mélységesen megveti, le se köpi

to hold in thrall - rabszolgaságban tart

to hold off - távol marad, késik, késlekedik, elmarad

to hold on - kitart, helytáll

to hold on like grim death - elkeseredetten kapaszkodik

to hold on to sg - kapaszkodik vmibe

to hold one's breath - visszatartja a lélegzetét

to hold one's ears - befogja a fülét

to hold one's ground - állja a sarat, nem enged

to hold one's hand - tartózkodóan viselkedik, visszatartja magát

to hold one's head high - magasan hordja a fejét, büszkén hordja a fejét

to hold one's nose - befogja az orrát

to hold one's own - állja a sarat, nem hátrál, megállja a sarat

to hold one's peace - csendben marad

to hold out - kecsegtet vmivel

to hold over - elnapol, halaszt

to hold prices down - leszorítja az árakat

to hold sg against sy - felró vkinek vmit

to hold sg cheap - nem sokra becsül vmit, kevésre becsül vmit

to hold sg in abomination - irtózik vmitől

to hold sg in trust for sy - kezel vki részére vmit, gondoz vki részére vmit

to hold shares in a company - részvényese egy vállalatnak

to hold sway over one's heart - uralkodik vki szíve fölött

to hold sway over sy - uralma alatt tart vkit

to hold sy culpable - vétkesnek tart vkit, bűnösnek tart vkit

to hold sy in high esteem - nagyra becsül vkit

to hold sy in reverence - nagy tiszteletben tart vkit

to hold sy in suspense - bizonytalanságban tart vkit

to hold sy in thraldom - szolgaságban tart vkit

to hold sy in veneration - igen tisztel vkit

to hold sy up as a model - példának állít

to hold the boards - állandóan műsoron van, állandóan műsoron marad

to hold the enemy at bay - sakkban tartja az ellenséget

to hold the ribbons - hajt (kocsit)

to hold the road well - jó az úttartása

to hold the sack - tartja a hátát, viseli a következményeket

to hold the scales even - igazságosan ítél, igazságosan bíráskodik

to hold tight - erősen fog, erősen tart

to hold to - irányt tart

to hold together - együtt marad

to hold true of sg - érvényes vmire, áll vmire

to hold up - fennmarad, fenntart, megállít, tartós (időjárás)

to hold with - egy véleményen van

to hole - lyukat fúr, kilyukaszt, lyukaszt, beássa magát

to hole a mass of coal - szénréteget aláváj, szénréteget alárésel

to hole a ship - hajó léket üt

to hole out - lyukba dob, lyukba üt, lyukba küld

to hole sy - keresztüllő vkit, kilyukasztja vki irháját

to hole up - elrejtőzik, dekkol

to holler - ordítozik

to hollow out - kimélyít

to home - hazairányít, célra repül, hazavezet, hazaküld

to home in on sg - kinéz magának vmit

to hone - fen

to honeycomb - lépsejtszerűen mintáz, hatszögekkel mintáz, aláás

to honk - gágog

to honor - bevált, elfogad (váltót), tisztel

to honour - megbecsül, tisztel, elfogad (váltót)

to hoodoo - balszerencsét hoz

to hoof - kutyagol, talpal, megrúg, gyalogol

to hoof it - talpal, kutyagol

to hoof out - kirúg vkit

to hook - horoggal megfog, bekapcsol (ruhát), behúz (ütést)

to hook in - lovakat befog

to hook in a horse - lovakat befog

to hook on sy - csatlakozik vkihez, belekarol vkibe

to hook sy in - befog vkit munkára

to hook up - bekapcsol (ruhát), ráakaszt, felakaszt

to hoop - ujjong, rivalg, húz (szamárköhögős), abroncsoz

to hoot - huhog, sípol, tülköl

to hoover - porszívóz, kiporszívóz

to hop - megy, szökdécsel, sántikál, ugrik, sántít, átrepül

to hop a ride in a train - vonaton potyázik

to hop a train - felugrik a vonatra, tehervonaton potyázik

to hop along - mendegél

to hop it - kereket old

to hop off - felszáll, startol, szedi a sátorfáját

to hop out - kiugrik

to hop over to swhere - átugrik vhova

to hop the bags - megmássza a sáncot, megmássza a falakat

to hop the stick - beadja a kulcsot

to hop the twig - elpatkol, kereket old

to hope - remél

to horn - felnyársal, szipózik, megdöf, szarvval ellát

to horn in - beavatkozik, beleszól, betolakszik, befurakodik

to horn in on sg - közbeszól vmibe, beszól, beledumál vmibe

to horse - hátán visz vkit, hátára vesz vkit, sárlik, lovagol

to horse a carriage - kocsiba lovat fog

to horse around - totojázik, hülyül, marhul, elhülyüli az időt

to horse around with women - nők körül legyeskedik

to horse! - lóra!

to hose - tömlővel megöntöz, megöntöz, tömlővel lemos

to hose down - megöntöz, tömlővel megöntöz, lemos, tömlővel lemos

to hospitalize - kórházba szállít, kórházba felvesz

to hot - forróvá válik, felhevít

to hot up - forróvá válik, felhevít, felmelegít

to hotfoot after sy - nyomába iramodik vkinek, utána iramodik vkinek

to hotfoot it after sy - nyomába iramodik vkinek, üldözőbe vesz vkit

to hound - kopóval vadászik, vadászkutyával vadászik

to hound a dog on sy - kutyát ráuszít vkire, nyomot ad a kutyának

to hound a god at sy - nyomot ad kutyának, kutyát ráuszít vkire

to hound sy down - nyomon követ vkit, kiüldöz vkit vhonnan

to hound sy out - kiüldöz vkit vhonnan

to house - elszállásol, lakik, befogad

to housebreak - szobatisztaságra nevel

to hove - felpuffaszt, felfúj

to hovel - fészerbe elhelyez, betetőz, kamrába elhelyez

to hover - körbe-körbe száll, köröz, lengedez

to hover about - álldogál

to hover about sy - lóg vki nyakán, álldogál vki körül

to hover between two courses - két lehetőség között ingadozik

to howl - hahotázik, bömböl, üvölt, vonít, harsogva nevet

to howl down - lehurrog

to huddle - gyorsan és felületesen csinál

to huddle on one's clothes - sietve magára hányja ruháit

to huddle oneself up - összehúzza magát, kuporog, összekuporodik

to huddle over a piece of work - hevenyészve összeüt, hevenyében végez el munkát

to huddle sg up - összezsúfol vmit, összecsap vmit, összedobál vmit

to huddle things - egymásra dobál, összezagyvál, összehány, összehord

to huddle things together - átabotában csinál, egymásra dobál, összehalmoz

to huddle things up - összezsúfol, összehány, átabotában csinál

to huddle together - zsúfolódik, összezsúfolódik, zsúfol, összezsúfol

to huddle together sg - összezsúfol vmit, halomba hány vmit

to huddle up - kuporog, összekuporodik, behúzódik

to huff - dühöng, fújtat, dúl-fúl

to hug - megölel, keblére szorít, ragaszkodik vmihez

to hug sg - közel marad vmihez

to hull - hánt, lehámoz, telibe talál, héjától megtisztít

to hum - zümmög

to humanize - emberré tesz, szelídebbé tesz, emberiessé tesz

to humble - megaláz

to humiliate - lealacsonyít, megaláz

to humor sy - kedvére tesz vkinek, alkalmazkodik vkihez

to humour sy - alkalmazkodik vkihez, kedvére tesz vkinek

to hump - púpossá tesz, domborúvá tesz, deprimál

to hump the shoulders - behúzza a fejét

to hunch - púpossá tesz, görbévé tesz, meggörnyeszt

to hunger - sóvárog, éhezik, vágyódik, koplal

to hunt down - kézre kerít

to hunt for sg - vmi után kutat, kutat vmi után

to hunt high and low for sg - mindent tűvé tesz vmiért

to hurdle - gátfutásban vesz részt, akadályversenyen ugrat

to hurl defiance at sy - párbajra hív ki vkit, párviadalra hív ki vkit

to hurrah - hurráz, éljent kiáltoz, megéljenez, hurrát kiáltoz

to hurt - árt, megsért, megsebesít, kárt okoz

to hurt oneself - megüti magát

to hurtle - nekivágódik, vadul egymásnak ütődik, összeütközik

to hurtle along - zörögve tovaszáguld, csörömpölve tovaszáguld

to hurtle down - lezuhan

to hurtle into sg - összeütközik vmivel, nekicsapódik vminek

to husband - férjhez ad, gazdálkodik, főkötő alá hoz, művel

to husband one's resources - kíméli erejét, takarékoskodik erejével

to hush - csendben van

to hush up - elpalástol, elken, agyonhallgat, eltussol

to husk - hüvelyez, lehámoz, lehántol

to hustle - furakodik, megtaszít, tolakodik, utat tör, lökdös

to hustle out - kituszkol

to hybridize - hibrid alakot hoz létre, korcs alakot hoz létre

to hydrate - hidrál, hidratál, hidrogénez

to hymn - énekszóval dicsőít

to hype - futtat (prostituáltat), agyonreklámoz

to hypertrophy - betegesen túlteng, betegesen megnagyobbodik

to hyphen - kötőjellel ír, kötőjellel összeköt, kötőjelet tesz

to hyphenate - kötőjelet tesz, kötőjellel összeköt, kötőjellel ír

to hypnotise - megigéz

to hypnotize - hipnotizál, megigéz

to hypothecate - jelzáloggal megterhel, zálogba tesz

to ice - levegőnek néz, hidegre tesz, cukormázzal bevon

to ice-skate - korcsolyázik

to idealize - eszményít, idealizál

to identify - azonosít, egynek tekint, azonosnak tekint, ráismer

to identify oneself with sg - azonosságot vállal vmivel, támogat vmit

to idle - céltalanul lézeng, céltalanul csatangol

to idle one's time away - lopja a napot, naplopással tölti az idejét

to idle over - üresen jár

to idle over sg - piszmog vmivel, elidőzik vmivel

to idolize - bálványoz

to ignite - meggyújt

to ignore - nem vesz tudomásul

to illumine - megmagyaráz

to illustrate - ábrázol, leír

to imbibe - magába szív, felszív, teleszívja magát, elsajátít

to imbue - eltölt (érzés), hevít (érzés)

to imbue with hatred - gyűlölettel tölt el

to imitate - majmol, másol

to immerse - belemerít, belemerül

to immigrate - bevándorol

to immolate - feláldoz

to immortalize - megörökít, halhatatlanná tesz

to immunize - védetté tesz, immunizál

to immure - fallal körülkerít

to immure oneself - elzárkózik

to impact - ütődik, ütközik

to impair - megrongál

to impale - karóba húz

to impart - részesít, tudomására hoz, juttat

to impart a confidence - bizalmas titokba beavat, titkot elmond

to impeach - bevádol, felelősségre von, vádol

to impel - rávisz, ösztökél

to imperil - veszélynek tesz ki, veszélyeztet

to impersonate - vmilyen szerepet alakít, megszemélyesít vkit

to impinge - visszaverődik, taszít, túlkapást követ el, ütközik

to impinge on - nekiütközik, hatást gyakorol

to implement - keresztülvisz, teljesít

to implicate - belebonyolít, belekever

to implode - záralkotással artikulál, berobban, berobbant

to implore - esedezik

to imply - magába foglal, beleért

to import - importál, behoz

to importune - nyakára jár, erőszakosan könyörög

to impose - kiró, rárak, rátesz, nyakába varr, kivet

to impose a fine on sy - megbírságol vkit

to impound - zár alá vesz, befog (vizet medencében)

to impoverish - elszegényít

to imprecate curses on sy - átkokat szór vkire

to imprecate curses upon sy - elátkoz vkit

to impregnate - felitat, megtermékenyül, átitatódik, átitat, telít

to impress sg upon sg - rábélyegez vmit vmire, rányom vmit vmire

to imprint sg on sg - belenyom vmit vmibe, vés vmit vmibe

to imprison - bebörtönöz

to improve - megjavul, tökéletesít

to improve the occasion - kihasználja az alkalmat

to improvise - hevenyészve összeüt, rögtönöz, improvizál

to impugn - kérdésessé tesz, megtámad, vitat

to impute - tulajdonít

to inaugurate - felavat, beiktat, leleplez (szobrot), kezdeményez

to incapacitate - alkalmatlanná tesz, megfoszt cselekvőképességtől

to incarnate - megtestesít

to incense - felháborít

to incept - magába szív, beszív, doktori vizsgát tesz

to inch - lassan mászik, lassan halad

to inch along - lassan mászik, lassan halad

to inchoate - kezdeményez, elkezd

to incinerate - elhamvaszt, eléget

to incise - bevág, bemetsz

to incite - felbújt, ösztönöz

to incline - elhajlít, késztet, lejt

to include - magában foglal, belevesz, beszámít, beleszámít

to incommode - alkalmatlanságot okoz, háborgat

to inconvenience - alkalmatlankodik, terhére van

to incorporate - bekebelez, fuzionál, összekever, összeolvad

to incorporate in plaster - gipszbe tesz

to increase consumption - növeli a fogyasztást, emeli a fogyasztást

to incriminate - vádol, okol, gyanúba kever, hibáztat

to incubate - kotlik, kikölt, lappang

to inculcate sg in sy - lelkébe vés vkinek vmit, eszébe vés vkinek vmit

to incur - kiteszi magát vminek, magára von

to incur expenses - viseli a költségeket, költségeket vállal magára

to indemnify against sg - biztosít vmi ellen

to indemnify for sg - kártalanít vmiért, kárpótol vmiért

to indemnify from sg - biztosít vmi ellen

to indent - bekezdéssel szed, bekezdéssel ír, mélyen bevág

to indent on sy for sg - rendelést ad fel vkinek vmire

to indenture - szerződéssel kötelez, tanoncnak felvesz

to index - névmutatóval ellát, tartalomjegyzékbe iktat

to indicate - jelez, mutat

to indict - vádol

to indoctrinate - betanít, kioktat

to indoctrinate sy with sg - belenevel vkibe vmit

to indorse - hátirattal ellát, forgatmányoz, hozzájárul

to induce - rábír, indukál, gerjeszt, előidéz, rávesz

to induce sy to do sg - rávesz vkit vmire

to induct - besoroz, ünnepélyesen bevezet, behív (katonának)

to indulge - elkényeztet, kedvébe jár, kielégít

to indulge in chimera - hiú ábrándokkal áltatja magát

to indulge in personalities - személyeskedik

to indulge in sg - megenged magának vmit, belemerül vmibe

to indulge oneself - megenged magának vmit

to inebriate - megrészegít

to infatuate - elbolondít

to infect - megmételyez, megfertőz, fertőz

to infer - bizonyít, magával von

to infest - ellep

to infirm - érvénytelennek nyilvánít, tagadja az érvényességét

to inflame - lángra lobbant, gyulladásba jön, gyulladást okoz

to inflate - puffaszt, elbizakodottá tesz, beképzeltté tesz

to inflate the currency - inflációt okoz

to inflict - kiró, kellemetlenkedik, mér

to inflict a blow on sy - megüt vkit, ütést mér vkire

to inflict a fine on sy - bírságot ró vkire, pénzbírsággal sújt vkit

to inflict a penalty on sy - bírsággal sújt vkit, büntetést ró vkire

to inflict a punishment on sy - büntetésre ítél vkit, büntetést mér vkire

to inflict a wound upon sy - sebet ejt vkin, megsebez vkit

to inflict defeat - vereséget mér

to inflict one's company on sy - rátukmálja magát vkire, nyakára ül vkinek

to inflict oneself on sy - ráerőlteti magát vkire

to influence - kihat, befolyásol

to inform - informál

to inform against sy - feljelent vkit, besúg vkit

to inform on sy - feljelent vkit

to inform sy - közöl, tudósít

to inform sy about sg - felvilágosítást nyújt, informál

to inform sy of sg - tudósít, tájékoztat

to inform sy on sg - felvilágosítást nyújt

to infringe - áthág, megszeg, sért

to infuriate - feldühösít, dühbe hoz, felmérgesít, méregbe hoz

to infuse - beleönt, beletölt, leforráz

to ingest - magához vesz

to ingrain - bevés, színtartóan fest, megrögzít

to inhale - belélegzik, belehel

to inherit - örököl

to inhibit - meggátol

to initiate - kezdeményez, beavat

to inject - befecskendez

to injure - megsebesít, bántalmaz, kárt okoz, árt

to ink - tintával bepiszkít, tintával megjelöl, festékez

to ink in - tussal kihúz

to ink over - tussal kihúz

to ink the lines - kihúzza a vonalakat

to inlay - beilleszt darabokat, berak, berak darabokat

to inoculate - beolt, szemez

to inquire - érdeklődik, tudakozódik, vizsgálatot folytat

to insert - betesz, áramkörbe kapcsol, beilleszt, behelyez

to insert a fuse in a shell - lövedéket élesít

to insert a word in a line - beszúr egy szót a sorba

to insert in - beilleszt

to insert in a text - interpolál (szövegbe)

to insinuate - burkoltan állít, befurakszik, célozgat

to insist - kitart vmi mellett, bizonygat, súlyt helyez

to insist on sg - ragaszkodik vmihez

to insist that - súlyt helyez vmire

to insist upon sg - kitart vmi mellett

to inspect - megszemlél, ellenőriz

to inspire - inspirál, megihlet, belélegez, sugalmaz

to install - elhelyez

to install oneself - települ

to instance - hivatkozik, példaként felhoz, utal

to instar - csillaggá változtat, csillaggá tesz

to instigate - szít, felbujt, uszít

to instigate to do sg - felbujt vmire

to instil - belenevel, belecsepegtet

to instill - belecsepegtet, belenevel

to institute - megindít, alapít, szervez, folyamatba helyez vmit

to institute an action - pert indít, keresetet indít

to instruct - utasít, útbaigazít

to insulate - elszigetel

to insult - sérteget

to insure - biztosít

to insure against fire - tűz ellen biztosít, tűzkár ellen biztosít

to integrate - koordinál, integrál, egységbe rendez, egységesít

to intellectualize - szellemileg fejlődik, intellektualizál

to intend - szándékozik, tervez, szán

to intensify - felerősít, erősít

to inter - eltemet, elás, elhantol

to interact - egymásra hat

to interbreed - keresztez, kereszteződik

to intercept - átmetsz, elkoboz, átszel

to interconnect - egymással kölcsönösen összeköt

to interdict - eltilt, megtilt, bombázással lefog

to interest - érdekel

to interfere - gátol vmiben

to interject - közbevet

to interlace - összefűz, összefűződik, összeszövődik, egybeköt

to interlard - megtűzdel, spékel, tűzdel, tarkít, vegyít, kever

to interlock - egymásba hurkolódik, egymásba kapaszkodik

to intermit - ideiglenesen szünetel, megszakít, halaszt

to intern - internál, fogva tart

to interpolate - interpolál

to interpolate in a text - interpolál (szövegbe)

to interpose - közbeszól, közbelép, közvetít, közbevet, közbetesz

to interpose a remark - közbeszól

to interpose one's veto - vétójogot gyakorol

to interpret - értelmez, interpretál, tolmácsol, előad

to interrogate - kérdez, vallat, kikérdez

to interrupt - félbeszakít

to intersect - átvág, átmetsz, kereszteződik

to intersperse - belevegyít, tarkít

to intertwine - egybefonódik, egybefon

to intervene - közbelép, közbenjár, közbejön, közbeesik

to interweave - egybefűz, összefonódik, egybefűződik

to interwind - összesodor, egybecsavar, egybefon, összegöngyöl

to intimate - célozgat, tudtul ad, sejtet

to intone - énekelni kezd, megadja a hangot, zsolozsmáz

to intoxicate - részegít, mámorossá tesz, megrészegít

to intrigue - áskálódik, intrikál, érdekel, fondorkodik

to intrigue against sy - mesterkedik vki ellen, áskálódik vki ellen

to intrigue with sy - cselt sző vkivel

to introduce - telepít

to introduce a bill - törvényjavaslatot előterjeszt

to intrude - ráerőszakol, tolakodik, befurakodik

to intrude upon sy - zaklat vkit, alkalmatlankodik vkinek

to intuit - ösztönösen megérez, ösztönösen megért

to inundate - elönt

to inure - hozzáedz, megedz

to invade - beront

to invalid sy out - kiszuperál vkit, rokkantság miatt leszerel vkit

to invalidate - érvénytelenít

to invent - feltalál

to inventory - leltároz

to invert - felcserél

to invest - felruház, invesztál, beruház

to invest in sg - pénzt kiad vmire, invesztál vmibe

to invest sy with an office - hivatali állásba beiktat vkit

to investigate - nyomoz, kutat, kivizsgál, tanulmányoz

to invigorate - erőt ad, éltet, felpezsdít, élénkít

to invite - invitál

to invite applications - pályázatot meghirdet

to invite tenders - pályázatot meghirdet, versenytárgyalást hirdet

to invoice - számláz

to invoke - esdekel, segítségül hív

to involve - becsavar, maga után von, hatványoz, magával hoz

to ionize - ionizál, ionokkal telítődik, ionokkal telít

to irk - fáraszt

to iron - vasal, megvasal

to iron out - áthidal, kivasal, kiegyenlít

to iron out an opponent - alaposan elveri ellenfelét

to iron out difficulties - nehézségeket elsimít

to irradiate - besugároz, beragyog, sugárzóvá tesz, megvilágít

to irritate - felbosszant, felingerel, irritál

to issue - adódik vmiből, kifolyik, keletkezik, nyílik vhova

to issue a proclamation - kiáltványt tesz közzé

to issue a writ against sy - idézést bocsát ki vkinek

to issue in sg - eredményez vmit, vezet vmire

to italianate - elolaszosít

to italianize - olasz jelleget ad, olaszosít

to itch - viszket

to itemize - részletez, tételekre bont, részletezve felsorol

to iterate - hajtogat, ismételget, ismétel

to jab - döf

to jabber - csacsog, hadar

to jack - emelővel emel, fénnyel halászik, fénnyel vadászik

to jack off - maszturbál

to jack up - megemel, szemrehányást tesz

to jade - agyonhajszol

to jag - megszaggat, szaggat

to jam - beékel, zúz, akadozik, akad, elakad, megakaszt

to jam on the brakes - hirtelen befékez

to jangle - csörög, csörömpöl, disszonáns hangokat hallat

to japan - lakkoz, lakkal bevon

to jape - csipkelődik, tréfálkozik, évelődik, kötekedik

to jar - diszharmonikus hangot hallat, sért (fület), vibrál

to jar against - csörömpöl, csörögve nekiütődik

to jar on - csörögve nekiütődik, csörömpöl

to jar on sy's feelings - sérti vkinek az érzéseit

to jar on the nerves - idegekre megy

to jar one's nerves - felőrli vki idegeit, megőrli vki idegeit

to jar the ear - sérti a fület, hasogatja a fület

to jar with sg - élesen elüt vmitől

to jaunt - kirándulást tesz

to jaw - pofázik

to jazz - dzsessz-stílusban játszik, dzsesszt játszik

to jazz up - tarkabarkává tesz, kicsicsáz, derűsebbé tesz

to jeer at sy - kigúnyol vkit, lehurrog vkit

to jell - kialakul, alakul, kocsonyásodik

to jelly - kocsonyásít, megkocsonyásodik, megkocsonyásít

to jeopardize - kockáztat

to jerk - taszít, ránt, megránt, rángatózik, lódít

to jerk back - visszaránt

to jerk out - kibök

to jerry-build - olcsón és rosszul épít, selejt anyagból épít

to jest - gúnyol, mókázik

to jet - kibocsát, sugárhajtású géppel repül, kiszökken

to jettison - könnyítésül kidob

to jettison a bill - törvényjavaslatot elvet

to jettison the cargo - tengerbe veti a rakomány

to jewel - ékkővel díszít, ékszerrel díszít

to jib - csökönyösködik, nyugtalankodik

to jibe - kigúnyol, gúnyolódik, gúnyol, semmibe vesz

to jig - ércet mos, dzsigget jár, ülepít, mos, dzsiggel

to jig it - rángatja a lábát, kapálódzik

to jiggle - ütöget, rázogat

to jilt - faképnél hagy

to jingle - csilingel, rímel, csörget, alliterál

to jink - csőbe húz, fürgén kitér, beveti magát, eloson

to jitter - izeg-mozog türelmetlenségében, drukkol, szurkol

to jockey - mesterkedve csinál, manőverez, helyezkedve csinál

to jockey a transaction - ügyet görbe úton intéz

to jockey for sg - vmi megszerzésén mesterkedik

to jockey oneself - helyezkedik

to jockey sy out of sg - kicsal vmit vkitől, kiügyeskedik vmit vkitől

to jog - összezötyköl, stószol, meglök, bök, kocog, taszít

to jog along - lassú ügetésben megy, ballag a kitaposott ösvényen

to jog on - tovább megy

to jog one's horse on - lovát ügetésre nógatja

to jog sy's memory - felrázza vkinek a memóriáját

to jog sy on - unszol vkit, nógat vkit

to jog with sy - toszik vkivel

to join - illeszt, kapcsol, találkozik (ösvények), egybeköt

to join battle with sy - megküzd vkivel, megütközik vkivel

to join forces with sy - erejét egyesíti vkivel

to join in - csatlakozik vmihez, részt vesz vmiben

to join issue with sy on sg - vitába száll vkivel vmiben

to join the colours - felcsap katonának

to join the forces - bevonul katonának

to join together - összerak

to join two yarns end to end - két fonalvéget összeilleszt

to join up - illeszt, katonának megy

to join with - egyesül, összefog

to joint - összeilleszt, simító gyaluval meggyalul, ízel

to joist - gerendázatra erősít, födémgerendát beszerel

to joke - tréfál, mókázik

to jolly - megtréfál, felmagasztal, kidicsér, ugrat

to jolly sy along - hízelgéssel szórakoztat vkit, kötekedik vkivel

to jolly up - kidicsér

to jolt - ráz, zökken, zötykölődik, döcög, zötykölődtet

to jolt along - zötyögve halad, nehézkesen megy, zötyög

to josh - incselkedik, heccel, húz

to jostle - lökdös, tol, lökdösődik

to jot sg down - lefirkant vmit, feljegyez vmit

to joust - lándzsát tör, lovas harcjátékban vesz részt

to jubilate - ujjong, örvendezik

to judder - megrázkódtat, remegtet, megremeg

to judge - következtet, ítél, ítélkezik, kívül, gondol

to judge amiss - helytelenül ítél meg, rosszul ítél meg

to judge by externals - külső után ítél

to judge by looks - külső alapján ítél

to judge by sg - következtet vmiből

to judge from the outside - látszat után ítél

to judge in the last resort - végső fokon dönt, végső fokon mond ítéletet

to jug - csapatba verődik, dinsztel, csattog (fülemüle)

to juggle - manipulál, bűvészkedik, szemfényvesztést űz

to juggle sg out of sy - kicsal vkitől vmit, kiügyeskedik vkitől vmit

to jumble - összezagyvál, összekever, összekeveredik

to jumble up - összezagyvál

to jump - ugrik, ugrál

to jump-start - betolással indít

to jump at - két kézzel kap vmin

to jump for joy - bőréből majd kiugrik örömében

to jump on the bandwagon - jól helyezkedik

to jump out of one's skin - azt sem tudja, alig fér a bőrébe, hova legyen

to jump out of the skin - halálra rémül

to jump the claim - más kutatási jogát bitorolja

to jump the gun - jeladás előtt rajtol, elhamarkodja a dolgot

to jump the metals - kiugrik a sínből

to jump the rail - kisiklik

to jump the tracks - kisiklik

to jump to a conclusion - levonja a következtetést

to jump upon - megrohan

to junk - félredob, nagy darabokra vág, kiselejtez

to junket - szórakozik

to justify - megokol, tisztáz (személyt), felold, indokol

to jut - kiáll, kiszögell

to juxtapose - egymás mellé helyez

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T1 | T2 | T3 | T4 | U | V | W | X | Y | Z

Find free glossaries at TranslationDirectory.com

Find free dictionaries at TranslationDirectory.com

Subscribe to free TranslationDirectory.com newsletter

Need more translation jobs from translation agencies? Click here!

Translation agencies are welcome to register here - Free!

Freelance translators are welcome to register here - Free!

Submit your glossary or dictionary for publishing at TranslationDirectory.comFree Newsletter

Subscribe to our free newsletter to receive news from us:

 

Menu

Use More Dictionaries
Use Free Glossaries
Use Free Translators
Use Free Software
Submit Your Dictionary
Post Translation Job
Find Freelance Translators
Read Translation Articles
Register Translation Agency
Submit Your Resume
Obtain Translation Jobs
Visit Language Job Board
Subscribe to Free Newsletter
Buy Database of Translators
Obtain Blacklisted Agencies
Vote in Polls for Translators
Advertise Here
Read our FAQ
Read Testimonials
Admire God's Creations
Use Site Map

Advertisements

translation directory

christianity portal
translation jobs


 

 
Copyright © 2003-2018 by TranslationDirectory.com
Legal Disclaimer
Site Map