English-Hungarian Dictionary Free dictionaries at TranslationDirectory.com. translation job
Home Free Glossaries Free Dictionaries Post Your Translation Job! Free Articles Jobs for Translators

English-Hungarian Dictionary
(Starting with "S")By Peter Vereszki,
Hungary
Become a member of TranslationDirectory.com at just $8 per month (paid per year)


Advertisements:Use the search bar to look for terms in all glossaries, dictionaries, articles and other resources simultaneously

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T1 | T2 | T3 | T4 | U | V | W | X | Y | Z

 

s.o.b. - szarházi

sabbatic - szombati, szombat-

sabbatical - szombati, szombat-

sabbatical year - alkotószabadság, kutatóév, szombatév

saber - kard, szablya

sabertooth tiger - kardfogú tigris

sabotage - szabotálás, szabotázs

saboteur - szabotáló

sabre - szablya, boksz

sabre-rattling - kardcsörtetés

sac - zacskó, zsák, tömlő

saccharine - szaharin

sack - kirablás, zsák, rablott holmi, ágy, hálóhely

sack bursting with corn - gabonával dugig teli zsák

sack coat - bő hátú zsákkabát

sack time - lefekvés ideje, takarodó, alvás ideje

sacrament of penance - bűnbánat szentsége

sacramental - szentségi

sacramental obligation - eskü alatt tett fogadalom

sacramentals - szentelmények

sacred - szentelt, szentesített, szentséges

sacred cow - szent tehén

sacred music - egyházi zene

sacred orders - egyházi nagyobb rendek

sacred to the memory of sy - vki emlékének szentelt

sacred writ - szentírás

sacredness - szenteltség, sérthetetlenség

sacrifice - áldozat, áldozás

sacrificial - áldozati

sacrilege - szentségtörés

sacrilegious - szentségtörő

sacrosanct - szent és sérthetetlen

sad - szerencsétlen, szomorú, sajnálatos

sad dog - szerencsétlen flótás, szomorú alak, szánalmas alak

sad sack - élhetetlen alak, balfácán

saddle - hegynyereg, hátrész, nyereg, gerinc

saddle bag - szerszámtáska

saddle of mutton - ürügerinc

saddlebag - nyeregtáska

sadism - szadizmus

sadist - szadista

sadistic - szadista

sadly - sajnálatosan, búsan, szánalmasan, leverten

safari - vadászkirándulás, vadászkaraván, szafari, szafári

safe - széf, páncélszekrény, veszélytelen, biztonságos

safe-deposit - páncélszekrény

safe-keeping - őrzés

safe harbour - védett kikötő

safeguard - védelem, biztonsági berendezés, garancia

safeguarding - vagyonvédelem

safekeeping - megóvás, megőrzés, biztos őrizet, őrizet

safety - biztonság

safety belt - biztonsági öv

safety curtain - vasfüggöny

safety dog - kasfogó karom, biztonsági retesz, kasfogó

safety margin - biztonsági ráhagyás

safety pin - biztosítótű, biztosítás (puskán)

safety razor - önborotva

safety regulations - biztonsági előírások, biztonsági rendelkezések

safety vault - páncélterem

saffron - sáfrány

sag - besüppedés, lelógás, megereszkedés

saga - családregény, monda

saga novel - családregény

sage - bölcs, józan ember, zsálya

sagely - megfontoltan, bölcsen

sago - szágó

sago-palm - szágó, szágópálma

sago-tree - szágópálma

sagoin - selyemmajom, száguin

sahib - sahib, kifogástalan úr, kifogástalan úriember, úr

sail - vitorlás, vitorlás hajó, vitorlázás, vitorlás

sail-arm - szélmalomkerék karja

sail-maker - vitorlakészítő

sail plane - vitorlázórepülő

sailboat - vitorlás, vitorlás hajó

sailfish - vitorláshal

sailing - elindulás, hajóút, indulás, vitorlázás, hajózás

sailing-ship - vitorlás hajó

sailing barge - vitorlás dereglye

sailing boat - vitorlás hajó, vitorlás

sailmaker's awl - vitorlalyukasztó ár

sailor - tengerész

sailor's yarn - fantasztikus történet, háryjánoskodó történet

sailor collar - matrózgallér

sailor hat - zsirardi, kerek szalmakalap, matrózsapka

sailor suit - matrózruha

sailplane - vitorlázó repülőgép

saint's-day - búcsú, védőszent névünnepe

Saint Matthew passion - Máté-passió

sainted - megszentelt, szent volta vkinek, szent emlékű

sainthood - szent volta vkinek, szentség

saintliness - szentség, életszentség

saintly - tiszta, szenthez illő, jámbor, szent

sake - szaké, rizspálinka, japán rizspálinka

sakes alive! - teringette!, nagy ég!, teremtő atyám!

sakes! - teringette!, nagy ég!, teremtő atyám!, nahát!

salable - eladható

salad - saláta

salad bowl - salátástál

salad dish - salátástál

salad dressing - salátaöntet

salad plate - kistányér, salátástányér

salamander - szalamandra, pirítólap, kemencetapadék, tűzkaparó

salamander in flames - tűzgyík

salamander safe - tűzbiztos vaskazetta, tűzbiztos páncélszekrény

salamander stove - kis hordozható tűzhely, kis hordozható kályha

salamander wool - azbeszt

salamandrian - szalamandraszerű

salamandrine - szalamandraszerű

salamandroid - szalamandraszerű, szalamandrákhoz tartozó

salami - szalámi

sale - vásár, kiárusítás

sale-room - árverési csarnok, eladóhelyiség, árverési terem

sale at an official price - hatósági áron történő eladás

sale sheet - eladási jegyzék

saleable - eladható

sales - vevők

sales slip - blokk

sales system - értékesítési rendszer

sales tax - forgalmi adó

salesclerk - elárusító, eladó

salesgirl - eladónő

saleslady - eladónő

salesmanship - eladás művészete, értékesítés, elárusítás, eladás

salesroom - eladóhelyiség, eladási terem, árverési csarnok

saleswoman - eladónő

saleswomen - eladónő

salicylic acid - szalicilsav

salient - kiszögellő, kiugró, szembeötlő, kiugrás

saline - sótartalmú, sós

salinity - sótartalom, sósság

saliva - nyál

salivary - nyál-, nyáltermelő

salivary glands - nyálmirigyek

salivation - nyálfolyás, nyáladzás, nyálképződés

sallow - sárgásfakó, fűzfa, fűz

sally - érzelemkitörés, szellemes ötlet, csintalanság

salmon - lazac

salmon leap - lazaclépcső

salon - szalon, összejövetel, bemutató terem, díszterem

salon music - szalonzene, könnyű zene

salons - tárlat, kiállítási terem, kiállítás

saloon - díszterem, italbolt, italmérés, szalon, nagyterem

saloon-car - luxuskocsi

saloon-keeper - kocsmáros

saloon car - négyajtós autó, szedán

salsa - csípős zöldséges mártás, latin-amerikai táncfajta

salse - sós iszapvulkán

salsify - salátabakszakáll

salt - sóban eltett, sóban pácolt, só, nátriumklorid, íz

salt bed - sóér, sótelep, sóágy, sólelőhely

salt deposit - sóréteg, sólerakódás

salt furnace - sófőzde, sólepárló, sókemence

salt garden - sókert

salt grass - sziki fű, sós talajon növő fű

salt hay - sziki fű

salt horse - sózott marhahús

salt of lemon - sóskasó, káliumbioxalát, káliumtetroxalát, heresó

salt of life - élet sava-borsa

salt of the earth - föld sója

salt plant - tengervízben élő növény, tengeri növény

salt provisions - sózott élelmiszer, sóval tartósított élelmiszer

salt shaker - sótartó, sószóró

salt tears - keserű könnyek, bánatos könnyek

salt volatile - ammóniumkarbonát, agancs-só, szarvasszarv-só

salt water - tengerben élő, tengervíz, könnyek, sós víz

salt wit - csípős szellem, csípős elmésség

saltcellar - sószóró, sótartó

salter - sózó dézsa, konzerv- és festékárus, sózotthús árus

salts - hashajtó sók, purgáló sók

salts of lemon - káliumbioxalát, sóskasó, káliumtetroxalát, heresó

salty sticks - sósrúd, ropi

salubrity - egészségesség, egészség

saluki - észak-afrikai agár

salutary - hasznos, üdvös

salutation - köszöntés, megszólítás, üdvözlés

salute - tisztelgés, üdvözlés, díszlövés, köszöntés

salvage - hasznosított hulladék, megmentett holmi, mentés

salvage- - mentési

salvation - megmentés, üdvösség, üdvözülés, üdvözítés

salvationist - lélekmentő, üdvhadsereg tagja

salve - gyógyír, balzsam, gyógykenőcs, enyhülés, kenet

salving- - mentési

salvo - megnyugtatásra szolgáló eszköz, kikötés, szalve

salvo bombing - összes bomba egyidejű kioldása

salvo fire - sorozattűz

Sam Browne belt - antantszíj, vállszíj

same - ugyanaz, ugyanúgy, azonos

same as - akárcsak

same here! - nekem is!, én is!

sameness - azonosság

sammy - amerikai katona, ragacsos, vizenyős, nedves

samovar - szamovár

sampan - szampan, kínai csónak, kínai lakócsónak

sample - mutató, kóstoló, minta

sample sent on request - kívánatra árumintát küldünk

sampler - mintahímzés, mintaszalag

sampling - mintavétel, kóstolgatás

sampling tube - lopó

samurai - japán nemes, szamuráj

sanctification - megszentelés, megünneplés, megszentesülés

sanctified - megszentelt, szentesített, szemforgató, szent

sanctifier - felszentelő, szentelő, megszentelő

sanctimonial - szenteskedő, szemforgató, álszent, kenetteljes

sanctimonious - kenetteljes, szemforgató

sanctimonious snuffle - kenetes orrhang, szenteskedés, szenteskedő orrhang

sanctimony - szenteskedés, szentség, szemforgatás

sanction - beleegyezés, szentesítés, szankció, megtorlás

sanctuary - menedékhely, szentély

sanctum - saját szoba, szentély

sand - homok

sand-bar - fövenytorlódás, elhomokosodás

sand-blast - homokfúvó, homokverés

sand box - homokozó, homokfogó

sand catcher - homokfogó

sand pit - homokozó

sand trap - homokfogó

sandal - szandál, bocskor

sandals - szandál

sandalwood - szantálfa

sandbag - homokzsák

sandbox - porzótartó, homokszóró láda

sandcastle - homokvár

sandpaper - dörzspapír, smirgli

sandpiper - sárjáró libuc

sandtrap - homokgödör (golfpályán)

sandwich - szendvics

sandy - vörösesszőke, vörhenyes, ingatag, skót, fövenyes

sane - épelméjű, józan

sang - énekel

sang-froid - higgadtság, hidegvér, lélekjelenlét

sanguinary - véres, vérszomjas

sanguine - szangvinikus, vérvörös, optimista, bizakodó

sanitaria - szanatórium

sanitarium - szanatórium

sanitary - egészségi, egészségügyi, higiénikus

sanitary bag - hányózacskó

sanitary conditions - egészségi viszonyok

sanitary cordon - egészségügyi záróöv

sanitary statistics - egészségügyi statisztika

sanitary truck - szemeteskocsi

sanitation - higiénia, egészségi viszonyok, közegészségügy

sanitize - higiénikussá tesz

sanity - józan ész, józanság

sank - mélyre süllyed, felad (ellenérzést), mélyít, lesüt

sans - nélkül

sap - futóárok, életerő, hiszékeny ember, fafej, nedv

sapling - csemete, facsemete, suháng

sapper - utász, árkász

sapphire - zafírkék, zafír

sappy - nedvdús, lüke, ütődött, életerős

saran wrap - folpack

sarcasm - maró gúny, gúnyos megjegyzés, szarkazmus

sarcophagus - díszkoporsó, szarkofág

sardine - szardínia

sardonic - kaján, keserűen gúnyos, cinikus

sardonically - kajánul, keserűen, cinikusan

saree - szári, hindu női tóga

sari - hindu női tóga, szári

sark - hálóing, ing

sarkful of sore bones - tetőtől talpig nyavalyás

sarking - inganyag

sarkit - ingbe öltözött, inges

sarkless - ing nélküli

sarky - szarkasztikus, csípős, gúnyos

sarong - maláj szoknya, szarong

sash - selyemöv, vállszalag, ablakszárny, tolóablak

sash-cord - súlyzsinór

sash-frame - ablakkeret

sash-line - súlyzsinór

sash-window - tolóablak

sashweight - tolóablak-ellensúly

sass - visszabeszélés, pofázás, pofátlan

Sassenach - angol

sassy - pikánsan sikkes, feleselő, pimasz

sat - ülésezik, megül, ülést tart, időz, tartózkodik, ül

Satan - ördög, sátán

satanic - ördögi, sátáni

Satanism - ördögimádás, sátánizmus, sátáni gonoszság

satchel - hátitáska, iskolatáska

sated - eltelt, jóllakott, kielégült

sated to nausea - megcsömörlésig telt, megcsömörlésig jóllakott

satellite - hold, mellékbolygó, mesterséges hold, műhold

satiable - kielégíthető

satiety - jóllakottság, kielégültség

satin - atlaszselyem, szatén

satin-stitch - ferde gobelinöltés

satin-wood - selyemfa

satiny - fényes, atlaszfényű

satire - gúnyirat, szatíra

satirical - ironikus, szatirikus

satirist - szatíraíró

satisfaction - megelégedettség

satisfactory - kielégítő, közepes osztályzat, elégséges

satisfactory mark - közepes eredmény

satisfied - megelégedett

satisfying - kielégítő

saturated - telített

saturation - telítés, telítettség, átitatás

saturation bombing - szőnyegbombázás

sauce - szósz, mártás, ízesítő, fűszer

saucepan - lábas

saucer - csészealj

sauciness - szemtelenség, feleselés

saucy - feleselő, pikánsan sikkes

saucy baggage - szemtelen fruska, szemtelen kölök, szemtelen srác

saucy little hat - hetyke kis kalap

sauerkraut - savanyú káposzta

sauna - finn gőzfürdő, szauna, gőzfürdő

saunter - barangolás, lézengés, kódorgás, séta, korzózás

saunterer - ődöngő, őgyelgő, lézengő

sausage - kolbász

sauté - hirtelen sült

sautée - hirtelen sült

sauterne - bordói borfajta

savage - kegyetlen ember, barbár, műveletlen, vadember, vad

savageness - brutalitás, barbarizmus, kegyetlenség

savagery - barbarizmus

savanna - szavanna

savannah - szavanna

savate - lábbokszolás

save - kivéve, védelem, védés

save my life - még ha az életemről is van szó

save your breath! - kár a szót vesztegetni!

saver - megmentő, megszabadító, takarékos ember, jó gazda

saving - megtakarítás

savings - takarékbetét, megtakarítás

savings bank - takarékpénztár

savior - megmentő

saviour - megmentő

savor - aroma, megmentő, zamat, íz

savory - csombord, pikáns, sós, ízletes, ínyencfalat

savour - aroma, zamat

savouriness - kellemes illata vminek, ízletesség

savourless - szagtalan

savoury - pikáns, kellemes szagú, jóízű, ízletes

savvy - intelligencia, ész, hozzáértés

savvy? - kapiskálod?, érted?

saw - közmondás, gondoskodik vmiről, ért, átél, fűrész

saw-tooth - fűrészfog

sawdust - fűrészpor

sawed - vág, befűrészel, fog, fűrészel, elfűrészel, cincog

sawhorse - fűrészbak

sawmaker - fűrészkészítő

sawmill - fűrésztelep, fűrészmalom

sawn - vág, elfűrészel, fűrészel, kornyikál, fog, cincog

sawn timber - fűrészáru

sawtooth - fűrészfog

saxophone - szaxofon

say - azaz

say-so - döntés joga, döntés, parancs, kétes állítás

say no more - ne beszélj többet, ne mondj többet

say something! - mondj valamit!

say! - ejha!

saying - mondás

scab - var, sztrájktörő, rüh, rühesség, ótvar, varasodás

scabbard - hüvely

scabbiness - varasság, piszkos zsugoriság, rühesség

scabby - varas, koszos, smucig, rühes, heges

scabies - rühesség, rüh

scabious - koszos, rühes, ördögszem

scaffold - épületállvány, állványzat, állvány, akasztófa

scaffolding - állványozás

scalar - skaláris, skaláris mennyiség

scalar product - skaláris szorzat

scalawag - fejlődésben visszamaradt állat, semmirekellő

scald - forrázási seb, skandináv dalnok, forrázás

scalding - leforrázás, forralás, forró, felforralás

scale - skála, hártya, hangsor, korpa (fejen), salak, héj

scales - mérleg

scaling - leválasztás, lepikkelyezés, mérlegelés, lehámozás

scaling ladder - ostromlétra

scallop - csipkézés, cakkozás, cakk, kagyló, hornyolás

scallop-shell - fésűkagyló héja

scalloped - csipkézett, kivágott, csipkés, cakkozott, hornyolt

scalloping - szélcsipkézett

scallywag - sovány marha, bliccelő, himpellér, silány marha

scalp - epikranon, gömbölyded kopár hegytető, hajas fejbőr

scalpel - szike

scalper - csonthártyaletoló, kis tőzsdeügynök, jegyüzér

scalplock - hajtincs (indián harcosé)

scaly - kazánköves, vízköves, pikkelyesen hámló, hályogos

scamper - gyors szökellés, iramodás, kontár, megugrás, fuser

scan - vizsgáló pillantás, skandálható

scandal - botrány

scanner - kutató, letapogató, skandáló, vizsgáló, fürkésző

scansion - metrikai forma, ütemezés, skandálás, versmérték

scant - szűkös, gyér, csekély, kevés, hiányos

scant of breath - lihegő

scant of speech - szűkszavú

scantily - alig, hiányosan, gyéren, szűkösen

scantiness - szegényesség, szűkösség

scantly - hiányosan, gyéren, szűken, szűkösen

scanty - hiányos, elégtelen, gyér

scapegoat - bűnbak

scapula - lapockacsont

scapulae - lapockacsont

scar - heg, sebhely, hegesedés, forradás

scarce - kevés, elégtelen

scarcely - bajosan

scarcely ever - szinte soha

scarcity - szűke vminek, vminek a szűke, hiány

scare - ijedelem, pánik, rémület

scare-mongering - rémhírterjesztés

scarecrow - madárijesztő

scared - ijedt, rémült

scarf - ferde lapolású hegesztés, sál, ferde lapolás, kaja

scarlet - skarlátpiros, skarlát, élénkvörös

scarlet fever - vörheny, skarlát

scarp - rézsű

scarred - forradásos, sebhelyes

scarring - vágás, seb

scarry - sebhelyes, forradásos

scarves - vállszalag, nyaksál, nyakravaló, nyakkendő, sál

scary - ijesztő, ijedező, ijedős, rettenetes, ijedt

scathing - kegyetlen

scatter - szóródás, szórás

scatter bomb - repeszbomba

scattered - szétszóródott

scavenger - utcaseprő, guberáló, dögevő állat

scavenger-beetle - temetőbogár

scavenging - utcaseprés, guberálás

scenario - forgatókönyv, szcenárium, szövegkönyv

scene - színtér, színhely, táj

scene of action - cselekmény színhelye

scenery - látvány, táj, tájkép

scenic - színpadi, kies, színpadias, festői, látványos

scenic effects - színpadi hatások

scenic railway - szellemvasút

scenographical - távlati

scent - szimat, kölni, szaglás, szag

scented - illatosított

scepter - jogar, királyi kormánypálca, királyi hatalom

sceptered - uralkodói

sceptic - szkeptikus, kételkedő

sceptical - kételkedő, szkeptikus

scepticism - szkepticizmus, kétkedés, kételkedés

sceptre - jogar, királyi hatalom, királyi kormánypálca

sceptred - királyi, uralmon levő, uralkodói

schedule - menetrend, ütemterv, táblázat

scheduled monument - védett műemlék

schema - séma, váz, beszédalakzat, szóalakzat, képlet

schemata - beszédalakzat, szkéma, váz, szóalakzat, képlet

schematic - vázlatos, sematikus

schematically - sematikusan, vázlatosan

scheme - cselszövés, cselszövény, tervezet, összeállítás

schemer - cselszövő

scheming - cselszövés, áskálódó, intrikus, intrika, tervezés

schism - hitszakadás, skizma, egyházszakadás

schismatic - szakadár

schismatical - szakadár

schismatism - szakadárság

schist - agyagpala

schizophrenia - tudathasadás, skizofrénia

schizophrenic - skizofrén, tudathasadásos

schlock - rossz minőségű áru, ócskaság

schlockmeister - bóvli gyártó, giccsgyártó

schmo - barom

scholar - ösztöndíjas, tanuló

scholarly - tudós, tudományos

scholarship - ösztöndíj

scholarship prize - jutalomként odaítélt ösztöndíj

scholastic - tudálékos

scholastic record - tanulmányi eredmény

school - iskolaépületek, vizsgáztató- és előadóterem, kar

school-age - iskoláskor

school-children - iskolások

school-day - tanítási nap

school-marm - tanítónő, tanító néni, tanárnő

school age - tanköteles kor, iskolaköteles kor

school attendance - iskolalátogatás

school children - iskolások

school doctor - iskolaorvos

school exercise - írásbeli dolgozat, iskolai dolgozat

school fee - tandíj, együtt úszó halraj

school fees - tandíj

school of forestry - erdészeti főiskola

school report - bizonyítvány, tanulmányi értesítő

school sports - iskolai atlétika

school uniform - iskolaköpeny, iskolai egyenruha

school yard - iskolaudvar

school year - tanév

schoolboy - iskolásfiú, éretlen kölyök, diákfiú

schoolboy logic - kölyökészjárás, gyerekes gondolkodás

schoolboy slang - diáknyelv

schoolchildren - iskolások

schooldays - diákévek

schoolgirl - diáklány

schoolmarmishly - tanítónénisen

schoolmistress - tanárnő, tanítónő

schoolroom - tanterem, tanulószoba

schoolwork - iskolai munka, iskolai eredmények

schooner - söröskorsó, szkúner

sciatic - far-, ülőideg, csípő-

sciatic hernia - ágyéksérv

sciatic nerve - ülőideg

sciatica - ülőidegzsába, isiász, faridegzsába, farzsába

science - tudomány

science of forestry - erdészeti tudomány

scientific - tudományos

scimitar - hosszú nyelű nyesőkés, handzsár

scintilla - szemernyi, szikra

scintillation - sziporkázás

scissors - olló

scissors with blunt ends - tompa végű olló, elkerekített olló

scoff - gúny tárgya, gúnyolódás, kötekedő megjegyzés, kaja

scold - házsártos

scone - lángos

scone-hot - fantasztikusan, elképesztően, vadul, ésszerűtlenül

scoop - kanál, teknő, hangsiklás, puttony, jó fogás, szapó

scoop-hunting - szenzációra vadászó

scoop-net - fenékkaparó háló, fenékkotró háló, merítőháló

scoop-wheel - vízemelő kerék, merítő kerék

scoop neckline - ovális mély nyakkivágás

scoop of ice-cream - fagylaltgombóc, fagylalt gombóc

scoop of sg - kanál vmi, lapátnyi vmi, lapát vmi, kanálnyi vmi

scooped - kivájt, odvas, üreges, belül üres, vájt

scooped out - odvas, vájt, belül üres, kivájt, üreges

scooper - lapátoló, gulipán, háromélű véső, homorú véső

scooter - robogó, roller

scope - oszcilloszkóp, tér, kör, képcső, radarernyő, határ

scope of activities - munkaterület, munkakör

scope of duties - feladatkör

scope of sy's duties - feladatkör

scorch - repesztés, megperzselődés, megperzselés, megégés

scorched - kiégetett, megperzselt

scorched earth - felperzselt föld taktikája

scorcher - kánikulai nap, igen nagy vmi, igen klassz vmi

score - partitúra, szóbanforgó tárgy, huzagolás, gólszám

score below line - vonal alatti pontszám, vonal alatti poén

score of the game - játék állása

scoreboard - eredményjelző tábla

scores - temérdek

scores of people - rengeteg ember

scores of time - rengetegszer

scoring - karcolás, rovás, hangszerelés, pontszerzés

scorn - megvetés, gúny

scornful - gúnyos

scornfully - megvetően, gúnyosan

Scot - földadó, bírság

scot - cech

Scot - skót

scot - számla összege, hirtelen haragú ember

scot-free - biztonságban, büntetlen, épen, költség nélkül

scot and lot - községi adó, egyházi adó

scotch - támasztóék, bemetszés, rovátka, skóciai, fékpofa

Scotch - skót

scotch - skót kutya, skót szövet, skót nyelv, féksaru

scotch eggs - főtt tojás mártással

scotch fingering - gyapjúfonál kötöttárukhoz

scotch fir - erdei fenyő

scotch hands - vajmérő lapicka

scotch heather - szürke hanga

scotch pine - erdei fenyő

scotch tape - cellux

scotch thistle - szamárbogáncs

Scottish - skótok, skót nyelvjárás, skót, skót nyelv

Scottish national dress - skót nemzeti viselet

scoundrel - csibész, csirkefogó

scoundrelism - csibészség, gazemberség

scoundrelly - gaz

scour - tisztítás, tisztító eszköz, súrolás

scourge - istencsapása, veszedelem, korbács, megpróbáltatás

scouring powder - súrolópor

scout - inas, járőr, cserkész, felderítő

scoutmaster - cserkész őrsvezető, cserkésztiszt

scow - vonszoló lemez, uszály, lapos fenekű teherhajó

scowl - haragos tekintet

scrabble - játék a betűkkel, négykézláb való keresés

scrag - sovány állat, nyak, sovány ember, tarkó

scragginess - soványság, göröngyösség, elcsenevészesedés

scraggly - durva, egyenetlen

scraggy - bütykös, egyenetlen, csomós, érdes, szirtes, vézna

scram! - tűnj el!

scramble - tülekedés, kúszás, mászás

scrambled eggs - rántotta, tojásrántotta

scran - ételmaradék, kaja, étel, ételmorzsa

scran-bag - kenyérzsák

scrap - selejt, töredék, dulakodás, törmelék, verekedés

scrap-book - album

scrape - leheletnyi vajréteg, karcolás, slamasztika

scraper - kaparó, sárkaparó, vakaró

scraper knife - kaparókés

scraping - kaparás, megtakarított pénzecske, dörzsölés

scrapings - ételmaradék, kaparék, vakarék

scratch - rajtvonal, vakaródzás, horzsolás, karcolás

scratch team - gyenge csapat, hirtelen összeállított csapat

scratchy - kaparó, szálkás (írás), vakaró, viszkető

scrawl - firkálás

scrawny - ványadt, vézna

scream - csuda dolog, sikoly, mulatságos dolog, sikoltás

screams of laughter - harsány nevetés, hahotázás

scree - kavics, kőtörmelék, omladék

screech - sikoltás, sivítás, rikoltás, csikorgás

screech-owl - kuvik

screen - filmművészet, rács, film, szúnyogháló, mozivászon

screening - igazolás (fasisztáé), káderezés, árnyékolás

screenplay - forgatókönyv

screenwriter - forgatókönyvíró

screw - hajócsavar, kefélés, zsugori, uzsorás, smasszer

screw-up - balfácán, fejetlenség, rumli, gubanc, töketlenség

screw shaft - hajócsavartengely, csavarorsó

screw stopper - zárócsavar, csavaros dugó

screw streamer - csavargőzös

screwdriver - csavarhúzó

screwy - félbolond, zsugori, értéktelen, excentrikus

scribal - írnoki, írástudói

scribble - levélke, firkálás

scribbler - firkász, firkáló, skribler

scribbling - firkálás, irkafirka

scrimmage - közelharc, edzőmérkőzés, edzés, kavarodás

scrimp - spórolós, szűkre szabott, szegényes, szűken mért

scrimpy - szűkre szabott, szegényes, fukar, garasos, hiányos

scrip - tarisznya, batyu, cédula, ideiglenes részvény

script - írás, kézirat, írásbeli dolgozat, szövegkönyv

script writing - kézírás

scriptural - szentírásra vonatkozó, szentírási, bibliai

scripture history - bibliai történet

scripture reader - Biblia-felolvasó, Biblia hirdető

scriptures - Biblia, szentírás

scripturist - bibliás ember, szentírásban jártas ember, írástudó

scrofula - skrofula, görvélykór

scrofulide - skrofulás, görvélykóros

scrofulism - skrofulózis

scrofulous - görvélyes, skrofulás

scrog - csenevész bokor, cserje, vadalma, törpe bokor

scrogged - törpe, satnya, elsatnyult, kényszeredett

scrogs - bokros terület, cserjés terület, bokros vidék

scroll - jelmondat (szalagon), kacskaringó, csigavonal

scroll-saw - ívelő fűrész, lombfűrész, kanyarító fűrész

scroll-work - voluta, volutadísz, lombfűrészmunka

scrota - herezacskó

scrotum - herezacskó

scrounge - sikkasztó, harácsoló, tolvaj, élősködő

scrounger - élősködő, potyázó, sikkasztó, harácsoló

scrounging - számító, elcsenés, elcsaklizás, elsikkasztás

scrub - gyengébb csapat, szegény agyondolgozott nő, bozót

scrub brush - súrolókefe

scrub nurse - műtősnő

scrub suit - műtősruha

scrubber - vakaróvas, gáztisztító berendezés, kaparóvas

scrubbing - gáztisztítás, súrolás

scrubbing-brush - súrolókefe

scrubby - csenevész, bozótos, borotválatlan, rongyos

scrubland - bozótos, cserjés

scrubs - műtősruha

scruff - tarkóbőr, tarkó

scruffy - satnya, rosszul öltözött, elhanyagolt, ápolatlan

scrum - dulakodás, összefutás, viaskodás, kavarodás

scrummy - klassz

scrumptious - klassz

scrunch - fogcsikorgatás, ropogtatás, reccsenés, recsegés

scruple - kétség, patikamérték, lelkiismeretfurdalás, 6 g

scrupulous - kínosan pontos, aggályoskodó, lelkiismeretes

scrutiny - részletekbe menő vizsgálat, alapos megvizsgálás

scuba - légzőkészülék

scuba-diving - búvárkodás

scud - szétszakadozó felhőfoszlányok, tovasiklás, futás

scuddy - meztelen, meztelen kisgyerek, pucér kisgyerek

scuff - papucs

scuffle - tolókapa, dulakodás, saraboló, tömegverekedés

scull - iklandó evező, evező, farevező, párevező

scullery - mosogató, mosogatóhelyiség

scullery-maid - mosogatólány

sculptor - szobrász

sculpture - szobrász, szobrászat

scum - tajték, söpredék, hab, salak, szemét

scummy - salakhabbal borított, tajtékzó, vashabbal borított

scun - érczsinór, jelentéktelen telér

scupper - vízkieresztő rés

scurrility - trágár beszéd

scurrilous - mocskos, trágár, obszcén

scurry - sietség, rohanás, hirtelen hóvihar

scurvied - skorbutos, hitvány, aljas, közönséges

scurvily - aljasul

scurvy - skorbut

scuttle - sietős járás, fedélzeti lejáró, csapóajtó, futás

scuttlebutt - ivóvíz-tartály, pletyka, mendemonda

scuz - szenny, germó, piszok, genny alak, piszkos ember

scuzz - genny alak, germó, piszok, trutyi, piszkos ember

scuzzbag - szemétláda, genyó

scuzzy - koszlott, szaros, trutyis

scythe - pengesor, kasza, sarló

scythe-man - kaszás, kaszáló ember

scythe-men - kaszás, kaszáló ember

scythe-stone - fenőkő, kaszakő

scythed - sarlós kerekű

sea - óceán, tenger, erős hullámzás, hullámzás, sokaság

sea-bed - tengerfenék

sea air - tengeri levegő

sea bag - matrózzsák

sea blue - tengerkék, tengerészkék

sea bream - tengeri keszeg

sea crayfish - tengeri rák, homár, languszta

sea cucumber - tengeri ugorka

sea forces - haditengerészet

sea ladder - kötélhágcsó

sea lane - óceánjárók előírt útvonala, óceánjárók útvonala

sea level - tengerszint

sea loch - keskeny hosszú tengeröböl, fjord

sea mile - tengeri mérföld, 1852 m

sea of blood - vérfürdő

sea of difficulties - tengernyi nehézség

sea of trouble - tengernyi baj

sea salt - tengeri só

sea urchin - tengeri sün

seafarer - tengerjáró hajó, tengerjáró személy, tengerjáró

seafaring - tengeri utazások, tengerész-, tengeri utak, hajós

seafaring man - tengerész

seafaring nation - hajósnemzet, tengerésznemzet

seagoing man - tengerjáró ember

seagull - sirály

seahorse - csikóhal

seal - lezárás, padlóbevonat, papírpecsét, forrasztás

seal rookery - fókatelep

sealant - elzárószer, tömítőszer

sealing - pecsételés, tömítőelem, hitelesítés, bélyegzés

seam - telér, szegély, réteg, varrás, varrat, szegés

seaman - hajós

seamanlike - tengeri dolgokban jártas, tengerészhez illő

seamanship - tengerészeti jártasság

seamed - varrott, szegett, barázdált

seamen - hajós

seamless - varrás nélküli, egy darabban szőtt, varrat nélküli

seamstress - varrónő

seamy - forradásos, varrásos, varratos

seamy side of life - élet árnyoldala

seance - ülés, szeánsz

séance - szeánsz, ülés

sear - elhervadt, hervadt, elsütő billentyű, fonnyadt

search - keresés, kutatás, nyomozás, vizsgálat, motozás

search for identity - önmegvalósításra törekvés

search warrant - házkutatási engedély

searcher - kutasz, szonda, kereső berendezés, vizsgáló

searching - fürkésző, aprólékos, szívhez szóló

searchlight - keresőlámpa, fénykéve

searing - kiégett terület, kiszáradó, kiszáradt terület

searing sun - perzselő nap

seas of blood - vérfürdő

seas of troubles - tengernyi baj

seashell - kagyló, kagylóhéj

seashore - tengerpart

seasick - tengeri beteg

seasickness - tengeri betegség

seaside - tengerpart

season - időszak, évszak, szezon, évad, idény

seasoned - fűszerezett, fűszeres, viharedzett, érett

seasoning - fűszerezés

seat - ülőhely, mandátum, központ, vidéki kastély, ülés

seat-belt - biztonsági öv

seat-box - kocsiláda

seat-holder - bérlettulajdonos

seat belt - biztonsági öv

seat cushion - ülőpárna

seat of confession - gyónási titok

seat of learning - agy, észbeli központ, szellemi központ, egyetem

seat of war - hadszíntér

seating - ültetés, leültetés

seating-room - befogadóképesség, ülőhelyek száma

seating capacity - ülőhelyek száma

seats crashed over - a székek feldőltek, az ülések feldőltek

seawall - tengerparti védőgát

seaway - hajózható vízi út, hajó helye a tengeri úton

seaweed - hínár

seaworthiness - tengerbírás, tengerre való alkalmasság

seaworthy - úszóképes, hajózásra alkalmas, tengerbiztos

sec. - második, titkárság, másodperc

seceder - disszidens, szakadár

seceding - elszakadó, különváló, elszakadt

secession - kiválás, kilépés, kivonulás, elszakadás

secessionist - elszakadó, kilépő, szeparatista

secluded - félreeső, elvonult

seclusion - elhagyatott volta vminek, magányosság, magány

seclusion room - elkülönítő

second - párbajsegéd, segítő, másodperc, másodrendű

second-class - másodrendű, kettes érdemjegy, másodosztályú

second-hand bookseller - antikvárius

second-rank violinist - másodrangú hegedűs

second-rate - másodrendű, másodosztályú

second cousin - másodfokú unokatestvér

second growth - másodvirágzás, sarjú

second hand - másodpercmutató

second helping - repeta, pótadag

second in command - helyettes parancsnok, parancsnokhelyettes

second last - utolsó előtti

second lieutenant - hadnagy

second of exchange - váltó másodpéldány, második váltó, váltó másodlat

second stomach - recés gyomor

second teeth - második fogzás

secondary average - másodrendű átvitel

secondary battery - könnyűtüzérség

secondary product - melléktermék

secondary raw material - másodnyersanyag

seconds - durván őrölt liszt, derce, másodrendű áru

secrecy - diszkréció, titkosság, titoktartás

secret - rejtelem, titokzatos, diszkrét, titok, titkos

secret agent - hírszerző, titkos ügynök

secret entrance - titkos bejárat

secretarial - titkári

secretariat - titkárság

secretary - titkár, titkárnő

secretary of war - hadügyminiszter

secretary to the manager - igazgató titkára

secretion - kiválasztás, rejtegetés, elválasztás, váladék

secretive - titokzatoskodó, titkoló

secretly - diszkréten, titokzatosan

sect - szekta

section - szegmens, részleg, hálókocsifülke, keresztszelvény

section commander - részlegparancsnok

section engineer - osztálymérnök

section foreman - körzetvezető

section gang - vasúti pályamunkás-osztag

section hand - vasúti pályamunkás

section house - munkáslaktanya, vasúti munkáslaktanya

section mark - paragrafusjel

section of a line - vasúti vonalszakasz

section of a party - pártcsoport

section of a town - városnegyed

section of an orange - narancsgerezd

section of land - köztelekrész, 640 acre

section paper - diagram-papír, diagrampapír

section plan - metszetrajz

section plane - metszet síkja, metszősík

sector - lyuk, kvadráns, szakasz, szektor, körzet, tárcsaív

secular - világi

secular arm - világi hatalom

secularization - államosítás, szekularizáció

secure - biztosított, biztonságos

securely - biztosan

securities - értékpapírok, kötvények

security - biztonság, állami kötvény, biztosíték

security check - biztonsági vizsgálat

security checking - biztonsági vizsgálat

security gate - röntgenkapu

security guard - biztonsági őr

security pin - biztosítás (puskán)

sedan - szedán, luxuskocsi, négyajtós autó

sedate - higgadt

sedately - higgadtan

sedation - csillapítás, sedatio, megnyugvás, nyugtatás

sedative - altató

sedent - nyugalmi helyzetben levő, henye, ülő

sedentariness - ülő életmód

sedentary - sokáig egy helyen állomásozó, nem mozgó, ülő

sedentary life - ülő életmód

sedentation - megtelepedés, ülő életmód

seducer - csábító

seduction - csábítás, varázs, vonzerő, elcsábítás

seductive - elragadó, meggyőző, csábító, bujtogató, rábeszélő

seductive eloquence - meggyőző ékesszólás

seductive offer - csábító ajánlat

seductiveness - csábító volta vminek, megtévesztő volta vminek

see - püspökség, egyházmegye, érsekség

see-through - átlátszó

see-through foil - folpack

see for yourself! - nézd meg magad!

see that - ügyelj arra, gondoskodj róla, gondoskodjék róla

see through curtain - csipkefüggöny

see what a prize I have found! - mit találtam!, nézd

see you later! - viszlát!

see you soon! - viszlát!, viszontlátásra!

seed - csíra, sperma, ondó, mag

seed box - máktok, gubó, mákfej

seeded player - kiemelt játékos, kiemelt versenyző

seeding - kristálycsíra, felhők behintése, vetés

seedless - magtalan, nem magtermő, mag nélküli

seedless orange - köldökös narancs

seedless raisins - kimagozott szárított szőlő

seedling - magonc, magról nőtt csemete, magról nőtt növény

seedy - beteges, gyengélkedő, magvas, keshedt, felmagzott

seeming - látszólagos

seemliness - helyesség, illendőség

seemly - illő, alkalomszerű, illendő, szemrevaló, csinos

seen - ért, átél, gondoskodik vmiről, utánanéz vminek

seen in the figure below - az alábbi ábrán látható

seepage - elszivárgás, átszivárgás, beszivárgás

seer - látnok

seersucker - vékony csíkos pamutszövet, hullámkrepp, krepp

seesaw - libikóka, mérleghinta

seethe - bugyborékolás, zubogás, forrás, bugyogás, buzogás

seething - kavargó, forrongó

seething-pot - főzőfazék

segment - metszet, rész, gerezd, szelvény

segmental - részekre osztott, szelvényes

segmentation - szelvényekre oszlás, szelvényekre osztás

segregation - elkülönítés, feldúsulás

segue - folytonos átmenet

seguidilla - szegedilla, spanyol táncfajta

seism - földlökés, földrengés

seismic - földrengési, szeizmikus

seismic country - szeizmikus terület, rengéses terület

seismograph - földrengésmérő, földrengést jelző készülék

seismography - szeizmográfia, földrengésjelzés, földrengéstan

seismological - földrengéstani, szeizmológiai

seismologist - földrengéstudós, szeizmológus, földrengéskutató

seismology - szeizmológia, földrengéstan

seismometer - szeizmométer, földrengésmérő, földrengésjelző

seismophone - szeizmofón, lehallgató földrengésjelző

seismotectonic - földrengés-tektonikai, szeizmotektonikai

seisms - szeizmikus jelenségek

seizure - elkobzott dolog, elkobzás, roham (betegségé)

seldom - ritkán

selection - kiválasztás, választék

selective - szelektív, kiválasztó, igényes

selective bombing - célzott bombavetés

selective breeding - fajnemesítés

selective filters - színszűrők

selective loading - osztályozó rakodás, rakodás fajták szerint

selective receiver - szelektív vevő

selective service - általános hadkötelezettség, újoncozási szolgálat

selective solvent process oil - oldószerrel finomított olaj

selective system - szelektív védelem, kiválasztórendszer

selectivity - kiválasztóképesség, szelektivitás

selenium - szelén

self - saját maga, önmaga, énje vkinek, maga

self-abased - önmagát lealacsonyító, önmagát lealázó

self-abasement - szégyenkezés, önmegalázás, megalázkodás

self-adsorbed - önmagával elfoglalt

self-affairs - magánügyek, privát üzletek

self-assertion - öntudatos fellépés, magabiztosság, tolakodás

self-assertive - tolakodó, magabiztos

self-awareness - öntudatosság, öntudat

self-centered - egocentrikus, önközéppontú, önző

self-confidence - elbizakodottság, önbizalom, beképzeltség

self-confident - elbizakodott, öntelt, magabízó, magabiztos

self-conscious - öntudatos, tudatos, zavarban levő, affektáló

self-consciousness - elfogultság, kényszeredettség, feszélyezettség

self-control - önuralom

self-defence - önvédelem

self-defense - önvédelem

self-deluding - önmagát becsapó

self-depreciation - önlebecsülés, túlzott szerénység

self-discipline - önfegyelem

self-effacing - félrevonuló

self-esteem - önbecsülés, önérzet

self-evident - nyilvánvaló, magától értetődő

self-explanatory - önmagát indokló, önmagát magyarázó

self-expression - önkifejezés

self-ignition - öngyulladás

self-importance - elbizakodottság, fontoskodás, önteltség

self-important - gőgös

self-imposed - saját maga által kijelölt, önként vállalt

self-indulgence - önelkényeztetés, saját vágyainak kielégítése

self-indulgent - önelkényeztető

self-interest - haszonlesés, önérdek

self-interruption - önműködő megszakító

self-loathing - önutálat

self-pity - önsajnálat, önszánalom

self-portrait - önarckép

self-possessed - magán uralkodni tudó

self-possession - önuralom

self-praise - öndicséret

self-preservation - önfenntartás

self-reliance - önbizalom, önmagára támaszkodás, magabízás

self-reliant - önmagára támaszkodó, magabízó, önmagában bízó

self-respect - hiúság, önbecsülés, önérzet

self-respecting - önmagára adó, önbecsülő, önmagára valamit adó

self-righteous - farizeusi, önelégült

self-righteousness - álszentség

self-righting - önbeálló, önigazító, önegyengető, állékony

self-sacrifice - önfeláldozás

self-sacrificing - önfeláldozó

self-service - önkiszolgáló, automatikus, önkiszolgálás, önműködő

self-starter - automatikus indító, kezdeményezőképes ember

self-starting - önindítású

self-styled - állítólagos, magát vminek kiadó, úgynevezett

self-sufficiency - önellátásra törekvés, önellátás, önelégültség

self-sufficient - önellátó, önelégült

self-sufficing - önálló

self-supporting - önmagát ellátó, önmagát fenntartó, önálló

self-timer - önműködő időrögzítő

self accounting unit - önelszámoló egység

self carnation - egyszínű szegfű

selfish - önös

selfishly - önző módon, önzően

selfishness - önzés

selfless - önzetlen

selflessness - önzetlenség

selfsame - pontosan ugyanaz, teljesen ugyanaz, ugyanaz

sell - csalás, becsapás

seller - jól menő cikk, eladó áru, kelendő áru

seller's over - tőzsdei áru, áru

selling - eladás

sellotape - cellux

seltzer - szódavíz

seltzer water - szódavíz

selves - saját maga, maga, énje vkinek, maga, énje vkinek

semaphore - fényjeladó készülék, szemafor, fényjelző

semaphore-signal - szemaforjelzés, szemaforjeladás

semaphore arm - jelzőkar, szemaforkar

semaphore disc - jelzőtárcsa

semaphoric - szemafor-

semblance - külszín, hasonlat

semester - tanulmányi félév, félév, szemeszter

semi- - fél-, félig

semi-conducting - félvezető

semi-conductor - félvezető

semi-precious stone - féldrágakő

semibreve - egész hang

semicircle - félkör

semicircular - félkör alakú

semicolon - pontosvessző

semiconductor - félvezető

semidarkness - félhomály, derengés

semigod - félisten

semiliterate - félig analfabéta, félig írástudatlan

seminal - termékenyítő, mag-

seminal emission - magömlés

seminar - szeminárium

seminary - leánynevelő intézet, papnevelde, szeminárium

semiprecious - féldrága

semiquaver - tizenhatod hangjegy

Semite - sémi, szemita

Semitic - szemita, sémi

semitism - szemitizmus, sémi jelleg

semitrailer - nyerges pótkocsi, kétkerekű utánfutó

senate - szenátus, egyetemi tanács

senatus - egyetemi tanács

send - erős bukdácsolás, felemelkedő mozgás, emelő hatás

send-off - búcsúztató, búcsú, útnak indítás

send-up - kigúnyolás, paródia

send him victorious - tedd győztessé

sender - feladó

sender's name and address - feladó neve és címe

sending - elküldés

sending-off - kiállítás

senile - szenilis, aggkori

senility - szenilitás

senior - negyedéves hallgató, öregebb, idősebb, feljebbvaló

senior citizen - nyugdíjas állampolgár

senior class - felső tagozat

senior clerk - irodafőnök, irodavezető

senior lecturer - adjunktus, egyetemi adjunktus

senior master - vezető tanár

senior officer - rangidős tiszt

senior partner - vezető üzlettárs

senior service - haditengerészet

seniority - idősebb rang, rangidősség, magasabb rang

sensation - érzékelés, feltűnés, érzés, érzet, benyomás

sensation-monger - szenzációs hírek terjesztője

sensation level - küszöb feletti szint, érzékelésszint

sensation of constriction - összeszorító érzés, összeszorítás érzete

sensation of fear - félelemérzés

sensation of light - fényérzet

sensational - feltűnést keltő, világraszóló, szenzációs, érzéki

sensational news - szenzációs újság, feltűnést keltő újság

sensational rumour - feltűnést keltő hír, szenzációs hír

sensational victory - világraszóló győzelem

sensationalism - szenzációhajhászás, feltűnéskeltés

sensationalist - szenzációkat hajhászó

sensationism - feltűnéskeltés, szenzációhajhászás

sensationist - szenzációkat hajhászó, szenzualista

sense - érzet, ítélőképesség, jelentés, tudat, érzék

sense of direction - tájékozódó képesség

sense of duty - kötelességtudat

sense of feeling - tapintóérzék, tapintás

sense of guilt - bűntudat

sense of locality - tájékozódási képesség

sense of purpose - céltudatosság

sense of sg - érzék vmihez

sense of taste - megízlelés, ízlelés

sense of time - időérzék

senseless - öntudatlan

senses - ész, tudat

sensibility - érzék

sensible - értelmes, józan, észlelhető, ésszerű, praktikus

sensible heat - érezhető hő, észlelhető hő

sensibly - érzékelhetően

sensitive - kényes, érzékeny, túlérzékeny, érző

sensitive plant - mimóza, nebáncsvirág

sensitized - fényérzékeny

sensor - érzékelő

sensory - érzékekre vonatkozó, érzékelési, érzék-

sensory nerve - érzőideg

sensory organs - érzékszervek

sensory perception - érzéki észlelet

sensual - kéjenc, érzéki, bujálkodó, kéjes

sensual pleasures - érzéki örömök, testi örömök

sensualism - szenzualizmus

sensualist - szenzualista, érzéki ember

sent - megajándékoz, küld, kegyesen megad, repít

sentence - mondat

sententious - nagyképű, nagyképűen bölcs

sentient - érző, érzékeny

sentiment - érzékenység, nézet, érzés, érzelem

sentimental - érzelmes, szentimentális

sentimentalism - érzelgősség, érzelmesség, szentimentalizmus

sentimentality - szentimentalizmus, érzelmesség

sentinel - őrszem

sentry - őr, őrszem

separable - leválasztható, levehető, elválasztható

separate - külön, önálló, független, különálló

separate feeding - egyedi takarmányozás

separately - elválasztva, külön-külön

separateness - függetlenség, önállóság

separates - egyes ruhadarabok

separation - elválasztás, elválás, különélés, elkülönülés

separation allowance - különélési pótlék

separation from bed and board - ágytól-asztaltól való elválás, különélés

separatism - szeparatizmus

separatist - szeparatista

separator - szeparátor, gabonarosta, szelektor, fölözőgép

sepia - szépia, tintahal

septa - válaszfal, belső rekeszfal

septic - rothadt, szeptikus

septic infection - vérmérgezés

septuagenarian - hetvenéves, hetvenes

septum - belső rekeszfal, válaszfal

septum speculum - orrtükör

sepulcher - síremlék, sír

sepulchral - síri, temetési

sepulchral mound - sírhant, sírhalom

sepulchral vault - sírbolt

sepulchral voice - síri hang

sepulchrally - síri hangon

sepulchre - síremlék

sequel - fejlemény, következmény

sequelae - utóbaj, hívek, következmény

sequence - sorrend, szekvencia, számsor, következés, képsor

sequential - egymást követő

sequentially - egymást követően

sequestered - zár alatt levő, visszavonult, félreeső

sequestration - visszavonultság, elkobzás

sequestrator - zárgondnok

sequin - flitter, régi olasz aranypénz, zecchino

sera - vérsavó, védő-oltóanyag, szérum

Serb - szerb

sere - hervadt

serenade - szerenád, éjjeli zene

serenader - éjjeli zenét játszó, szerenádokat játszó

serene - derült, békés

serenely - nyugodtan, higgadtan

serenity - hercegi cím, derültség, nyugalom, higgadtság

serf - jobbágy, rabszolga

serge - gyapjúszövet

sergeant - hűbéres, őrmester, testőr, fegyveres lovag

sergeant-major - törzsőrmester

sergeant at arms - fegyveres ajtónálló, parlament katonai parancsnoka

sergeant of police - rendőrőrmester

sergeant of the watch - éjjeli őr

serial number - sorozatszám

series - sor

seriousness - súlyosság, komolyság

sermon - prédikáció, szentbeszéd

sermonizer - örökös erkölcsprédikáló

serpent - kígyó

serpentine - szálas azbeszt, kígyózó, antigonit, kígyó alakú

serpentine cooler - kígyóshűtő

serpentine path - szerpentinút, szerpentinösvény

serpentine wisdom - kígyó okossága

serrated - fűrészfogú, recés, fűrészes, fűrésszerű, fogazott

serration - fogazás, fűrésszerű kiképzés, csipkézet

serried - összezsúfolt, zárt, sűrű, logikusan felépített

serrulate - fűrészfogú, fogazott, csipkés

serrulated - fogazott, fűrészfogú

serrulation - finom fogazás

serum - szérum, védő-oltóanyag, vérsavó

serum-sickness - szérumbetegség

serum eruption - szérumkiütés

servant - szolgálólány, segéd

servant's hall - személyzeti nappali szoba, személyzeti ebédlő

service - kiszolgálás, kézbesítés, közlekedés, szolgáltatás

service-book - szertartáskönyv

service-flat - főbérleti lakás kiszolgálással

service-hoist - ételfelvonó

service-line - adogatóvonal

service-tree - berkenyefa

service-uniform - szolgálati egyenruha

service afloat - tengeri beosztás, tengeri szolgálat

service at home - anyaországbeli szolgálat, belföldi szolgálat

service battery - kiszolgáló üteg

service charge - kiszolgálási díj

service club - önsegítő társaság, helyőrségi klub

service court - adogatóudvar

service data - üzemi adatok

service department - vevőszolgálat

service included - kiszolgálással együtt

service line - adogatóvonal

service or end - adogató vagy fogadó, szerváló vagy fogadó

service road - bekötőút

service station - szervizállomás, töltőállomás

service swing - lendületvétel adogatáshoz, adogatási lendület

serviceable - használható

serviceableness - használhatóság

serviceman - katona, véderő tagja, haderő tagja, szerelő

servicemen - véderő tagja, szerelő, katona, haderő tagja

services - szolgáltatások

servicing - karbantartás, szerviz, gondozás, szervizelés

serviette - szalvéta

servile - alázatos, szolgai, szervilis

servility - szolgaság, szervilizmus, szolgalelkűség

serving - kiszolgálás, szolgáló, adag, adogatás, szerválás

serving dish - pecsenyéstál

serving of sentence - büntetés kitöltése

servitude - szolgalom, szolgaság

sesame - szezámfű

sesameae - szézámfűfélék

sesamoid bone - szezámcsont

sesaseae - szezámfűfélék

session - gyűlés, ülésszak

set - alakulás, megmerevedett, kötött, szerviz, játszma

set-back - kudarc, kedvezőtlen fordulat, beugrás (épületé)

set-down - elutasítás, letromfolás

set-off - kontraszt, ellentétel, beszámítás, ellenkövetelés

set-to - hajtépázás, verekedés, csata, összekapás, harc

set-up - szerkezet, összeállítás, testtartás, testalkat

set collar - beállítógyűrű, rögzítőgyűrű, biztosító gyűrű

set hair - berakott haj, becsavart haj

set of mind - észjárás

set of rooms - lakosztály

set of teeth - műfogsor

set of twins - ikerpár

set purpose - szilárd elhatározás, feltett szándék

set rule - biztos szabály

set the fox to watch the geese - kecskére bízza a káposztát

set your mind at ease! - nyugodj meg!, ne csinálj ebből gondot!

setback - beugrás (épületé), beugró rész, kefevisszaállítás

setback device - nullázó

setness - merevség, makacsság

setness of purpose - elhatározottság

setout - áruk elrendezése, kijelölés, fogat, kiállítás

setsquare - háromszögű vonalzó

settee - kétüléses kanapé

setter - szetter, szedő, hosszúszőrű vizsla, betűszedő

setter-wort - fekete hunyor

setting - letisztulás, tevés, megérlelés, kiszedés, letét

setting-up - berendezés

setting angle - beállítási szög

setting coat - simító vakolás, simítás, fedőréteg

setting for piano - zongoraátirat

setting lotion - fixatőr, dauervíz

setting of objective - célkitűzés

setting of objectives - célkitűzés

setting pole - csáklya

setting rate - elszámolási kulcs, elszámolási árfolyam

setting screw - szabályozó csavar, beállító csavar

setting stick - nyomdai sorjázó

setting to music - megzenésítés

setting to zero - nullára állítás, zéróra visszaállítás

settled weather - állandó szép időjárás, állandóan szép idő

settlement - hozomány, letelepedés, gyarmat, elszámolás, telep

settlement per contra - kompenzálás

settler - betelepülő, telepes

settling - lezárás, leülepedés, elszámolás, letelepedés

settling day - rendezési nap

settling down - elhelyezkedés

settling pan - derítő tartály, ülepítő tartály

settling place - teljesítési hely, elintézési hely

settling plant - derítőtelep

settling tank - derítőtartály, ülepítőkád

settling vat - derítőtartály, ülepítőkád

settlings - üledék, lerakódás

seven - hét, hetes

seven league boots - hétmérföldes csizmák

seven seas - tengerek és óceánok, tengerek

seventeen - tizenhét

seventh - heted, hetedik

seventy - hetven

several - egyes, számos, önálló, saját, különféle, néhány

several times - több ízben, többször

severally - külön-külön, egyénileg

severance - különválás, kettéválás, elvágás, különválasztás

severance pay - végkielégítés

severe - sallangmentes, dísztelen, szigorú, puritán, kimért

severe blow - súlyos csapás

severe pain - súlyos fájdalom

severely - szigorúan, ridegen, keményen, sallangmentesen

severity - dísztelenség, szigorúság

sewage - szennyvíz

sewage worker - csatornatisztító

sewed - varr

sewer - utcai víznyelő, kanális

sewer pipe - szennyvízcső

sewerage - csatornázás

sewing - varrás

sewing machine - varrógép

sewing thread - gépselyem

sewn - varr

sex - nemiség, nők, szexuális élet, nemi élet

sex-kitten - cicababa

sex-test - szexvizsgálat, szexpróba

sex act - nemi aktus

sex appeal - nemi vonzerő, nemi varázs, szexepil

sex determination - nem meghatározása

sex education - szexuális felvilágosítás, nemi felvilágosítás

sex hormone - szexuális hormon, nemi hormon

sex instinct - nemi ösztön

sex instruction - nemi felvilágosítás, szexuális felvilágosítás

sex urge - nemi vágy, nemi ösztön

sexagenarian - hatvanéves személy, hatvanéves, hatvanas

sexagenary - hatvan éves, hatvan részből álló, hatvanas

sexagenary arithmetic - hatvanas számrendszer

sexed - nemiséggel bíró

sexism - nemek szerinti diszkrimináció, szexizmus

sexist - szexista

sexless - nem nélküli

sexlessness - nem nélküliség

sexologist - szexológus

sexology - szexológia, szexuáltudomány, nemi élet tudománya

sextant - szextáns

sextet - szextett, hatos

sextette - hatos, szextett

sexton - sírásó, sekrestyés

sexton-beetle - temetőbogár

sextuple - hatszoros

sexual - nemi, szexuális

sexual intercourse - közösülés, nemi közösülés

sexuality - nemiség

sexually - nemileg, szexuálisan

sexy - szexis, szexi

sg for one's bottom drawer - kelengyére való

sg has come up - vmi közbejött, sajnálom

sg has put that out of my head - elfeledkeztem erről vmi miatt

sg has turned his brain - elkapatta vmi

sg in the shape of - vmi fajta, vmi féle

sg is preying on his mind - emészti vmi, vmi emészti

sg is sure to turn up - majd csak adódik vmi

sg of a sort - vminek nevezhető dolog, vmiféle

sg of sorts - egy vminek nevezhető dolog, egy vmiféle

sg of the kind - ilyesmi

sg to hang one's hat on - amire támaszkodni lehet

sg will turn up - majd csak adódik vmi

shabby - fukar, elnyűtt, piszkos, rongyos, ócska, kopott

shack - kunyhó, kaliba

shackle - szorítókengyel, kengyel alakú lánctag, lánc, gát

shackled by conventions - konvenciók által megbéklyózva

shackles of the convention - hagyományok akadályai, hagyományok béklyói

shade - homály, hajszálnyi vmi, görfüggöny, üvegbura, árny

shade deck - sátorfedélzet, sátoros fedélzet

shade of meaning - értelemárnyalat, jelentésárnyalat

shaded - árnyékos

shades - szálloda bárja, kocsma, alvilág, pokol

shades of evening - szürkület

shadow - tükörkép, állandó kísérő, árnykép, oltalom, árny

shadow-box - árnyékolódoboz, árnyékoló előtét

shadow cabinet - ellenzéki kormánylista, árnyékkormány

shadow effect - árnyékhatás

shadow of death - halál árnyéka

shadow pattern - elmosódott minta

shadows of old age - borús öregség

shadowy - árnyékos

shady - kétes, árnyas, árnyékos, gyanús

shaft - liftakna, törzs, tengely, lándzsa, nyél, hímvessző

shaft horse - rudak közé befogott ló

shaft of ridicule - gúny nyilai

shaft of satire - gúny nyilai

shaft sinker - kútásó

shafts - villásrúd, rúdpár

shag - plüss, gazember, bozontos szőrzet, üldözés, hajsza

shag dog - bozontos kutya, bozontos szőrű kutya

shaggy - bozontos, gubancos

shaggy dog - hosszú szőrű kutya

shake - pillanat, vibrálás, megrázkódás, megrázás, turmix

shake-down - hevenyészett fekvőhely, razzia

shake-down cruise - próbajárat

shake-up - átszervezés, izgalom

shakedown - bejáratás, összeszokás, pénzkicsikarás, razzia

shakedown cruise - hajó bejáratása

shaken - megrendít, megráz, megremegtet, ráz, megrázkódtat

shakeout - racionalizálás, gazdasági lehiggadás, racionálás

shaker - keverőedény, rázó, keverő, séker, séker-szektabeli

shakily - erőtlenül, bizonytalanul, remegve

shakiness - ingatagság, bizonytalanság

shaking - rázkódás, rázás

shaky - bizonytalan, repedezett, remegő

shale - agyagpala

shall we get there in time? - odaérünk időben?

shallot - mogyoróhagyma

shallow - felszínes, sekély, alacsony

shallow water - sekély víz

sham - tettetés, ál-, ámítás, nem valódi, sarlatán

sham battle - kisebb jelentőségű ütközet, színlelt harc

sham fight - fegyvergyakorlat, álharc

shamble - csoszogás, cammogás

shambles - mészárszék, összevisszaság, rendetlenség, vágóhíd

shambling - csoszogó, cammogó

shame - szégyen, szégyenkezés

shame on you! - szégyelld magad!

shamefaced - szégyenlős, szégyenkező, szemérmes

shamefacedly - szégyenlősen, zavarban, félénken, szégyenkezve

shamefacedness - szemérmesség, szégyenlősség, félénkség

shameful - szégyenteljes

shameless - szemérmetlen, arcátlan, szégyentelen

shampoo - sampon

shank's mare - apostolok lovai

shanty - viskó, vityilló, csapszék, tengerészmunkadal

shape - jelenség, féle, formában készített étel, fajta

shape of things to come - amit a jövő hozni fog, jövendő

shapeless - formátlan, alaktalan

shapelessness - alaktalanság, formátlanság, idomtalanság

shapeliness - formásság, arányosság

shapely - formás

shaping - tervezés, alakító, alakítás, formáló, formálás

shard - cserépdarab, kemény szárny (bogáré), szilánk

share - részesedés, osztályrész, ekevas, részvény, kvóta

share holder - részvényes

sharecropper - részes bérlő, részes arató

sharing - osztozkodás, részesedés, osztozás, részvétel

shark - cápa

sharp - éles eszű, fekete billentyű (zongorán), hamisan

sharp's the word! - mozgás!, gyerünk-gyerünk!, csak gyorsan!

sharp lesson - kemény lecke

sharp practice - tisztességtelen eljárás

sharpener - hegyező, élesítő

sharper - szélhámos, hamiskártyás

sharpshooter - mesterlövész, jó lövész

sharpshooting - lövészet

shat - szarik, kulázik, székel, kakál, átbaszik vkit

shatter - törmelék

shattered - darabokra tört, megtört, megviselt, meghiúsult

shattered nerves - rossz idegállapot, rossz idegek

shave - borotválás, borotválkozás, hántolókés

shaveling - tejfölösszájú, borotvált, csuhás, leborotvált

shaven - tonzúrás, borotvált

shaver - srác, gyerkőc, villanyborotva, borotváló

shavetail - fiatal hadnagyocska, hadnagy

shaving - fémhulladék, borotválkozás, hántolás, gyalulás

shaving brush - borotvapamacs

shavings - faradék, gyaluforgács

shawl - sál, kendő, vállkendő

she's got it - van szexepilje, van benne vmi, pikáns szépség

she-cat - nőstény macska

she always gets milady - őt mindig milady-nek szólítják

she always wears black - mindig feketében jár

she came to - magához tért

she can read and write - tud írni-olvasni

she films well - jól mutat a filmen

she goat - nősténykecske

she goes for him in a big way - bukik rá, egészen bele van habarodva

she has brown eyes - barna szeme van

she has got brown eyes - barna szeme van

she has seen better days - jobb napokat is látott

she has the brains of a canary - tyúkesze van

she hasn't a good memory - nincs jó emlékezőtehetsége, nincs jó memóriája

she is a little peculiar - kicsit dilis, kicsit furcsa, kicsit extravagáns

she is a perfect duck - bájos kis nő

she is an angel of a woman - angyali nő, igazi angyal ez a nő

she is as tall as he - egyforma magasak

she is coming - szülés előtt van

she is coming ten - tíz éves lesz, tizedik évében van

she is expecting - gyermeket vár

she is kindness itself - maga a jóság

she is losing her charms - veszít szépségéből, veszít vonzerejéből

she is near her time - rövidesen szülni fog, mindenórás

she is no class - közönséges nőszemély, közönséges nő, vacak nő

she is not amiss - nem csúnya nő, helyes kis nő

she is of a respectable age - tisztes korban van

she is quite a dish - jó kis csaj

she is rather promiscuous - fűvel-fával lefekszik

she is romantically given - romantikus természetű

she is something under forty - még nincs egészen negyven éves

she is younger than me - ő fiatalabb

she offered no answer - nem adott választ, nem válaszolt

she reassured me on this head - ezt illetőleg megnyugtatott

she sang and danced - táncolt, dalolt, énekelt és táncolt

she sat next to me - mellettem ült

she trembled as she spoke - reszketve beszélt

she was very much upset - igen izgatott volt, nagyon felizgatta a dolog

she was widowed early - korán megözvegyült, korán özvegységre jutott

she went dry - elapadt a teje

she will lead apes in hell - vénlányként fog meghalni

she won't click - nem viszonozza a közeledést

sheaf - köteg, kéve

shear - nyíró igénybevétel, ollópenge, nyírás

shear plane - nyírófelület

sheared - nyes, deformálódik, kopaszt, nyír

shearing - nyesés, nyírás

shearing stress - nyírófeszültség

shearings - lenyírt gyapjú, nyiradék

shears - emelőbak, nyesőolló, kétlábú állvány, nyíróolló

shearwater - vészmadár

sheatfish - harcsa

sheath - másolókeret, kőtöltés, vesszőhüvely, hüvely, tok

sheath corset - melltartós gumifűző, princessz-fűző

sheath gown - hosszú egyenes és szűk ruha, zsákruha

shebang - bár, kabaré, ócska autó, játékbarlang, kunyhó

shed - viskó, hullat, kocsiszín, barakk, fészer, ont

sheen - fényesség, ragyogás

sheeny - ragyogó, fényes

sheep - málészájú, juh, birka

sheep-dip - birkaúsztató

sheep bell - kolomp

sheep dog - juhászkutya

sheep lambed in February - februári ellésű juh

sheepish - félénk, szégyenlős, mafla

sheepishly - szégyenlősen, maflán

sheer - csellengés, átlátszó, fedélzetívelés, fedélzetív

sheer impossibility - teljes lehetetlenség

sheer nonsense - teljes képtelenség

sheet - vitorlakivonó kötél, sütőlap, könnyű takaró, lepel

sheet-metal - fémlemez

sheet-metal worker - lemezipari dolgozó

sheet-rock - dekorációs gipsztábla fajta

sheet music - kotta, nyomtatott kotta

sheetrock - dekorációs gipsztábla fajta

sheets - ágynemű

sheik - nőcsábász, sejk, szépfiú

sheikh - nőcsábász, szépfiú, sejk

shelf - párkány, zátony, homokpad, szél, polc

shell - gránát, külsőség, karosszérialemezek, váz, burok

shell-proof - páncélozott, golyóálló

shell-room - lőszerraktár

shell-shock - harctéri idegsokk, gránátnyomás

shell-shocked - idegsokkos, gránátnyomásos

shell auger - kanalas fúró

shell shock - gránátnyomás, harctéri idegsokk

shellfire - ágyútűz, gránáttűz

shellfish - mészhéjú állatok, rákfélék, kagylók

shelling - hántolás, bombázás, hántolt rizs, hántolt zab

shelter - oltalom

shelter belt - mezővédő erdősáv

sheltered - védett

sheltered harbour - védett kikötő

sheltered industry - védett ipar

shelves - párkány, zátony, polc, homokpad, szél

shelving - polcok

shenanigan - blöff, trükk, gyanús ügy, suskus

shepherd - pásztor, juhász

shepherd's purse - pásztortáska

shepherd dog - juhászkutya

sheriff's officer - bírósági végrehajtó, bírósági kézbesítő

sherpa - nepáli hegylakó

sherry - xeresi bor, sherry

sherry-glass - sherrys pohár

shibboleth - ismertetőjel, jelszó

shield - pártfogó, védőburok, védelem, védelmező, védőlap

shielding - árnyékolás, oltalom, védelem

shift - elmozdulás, módosulás, ürügy, fortély, műszak

shifter - elmozdító, kulisszatologató, agyafúrt személy

shiftiness - álhatatlanság, alattomosság

shifting - tolatás, földmozgatás, eltolás, váltóállítás

shifting boards - deszka-közfal

shiftless - élhetetlen, gyámoltalan, ügyefogyott, lusta

shifty - sunyi, ötletes

shikar - vadászat

shikaree - bennszülött vadász, bennszülött kísérő

shikari - bennszülött kísérő, bennszülött vadász

shilling dreadful - rémregény

shilling shocker - ponyvaregény

shim - alátétlemez, béléslemez, betétlemez, alátét

shimmer - csillámlás, pislákoló fény, pislákolás

shimmery - reszketve csillogó, csillámló, pislákoló

shimmy - simi, oldallengés (elsőkerék), női ing

shimmy-shake - simi

shin - sípcsont, lábszár

shin bone - sípcsont

shin guards - lábszárvédő

shinbone - sípcsont

shindig - táncmulatság, ricsaj, nagy hepaj, hűhó

shindy - nagy hepaj, ricsaj, hűhó, táncmulatság

shine - fényesség, cipőfényesítés, fényesítés, ricsaj

shiner - apró aranyhal, bedagadt szem, ami ragyog

shingle - zsindely, névtábla, bubifrizura, nagyszemű kavics

shingles - övsömör

shingly - kavicsos, murvás

shininess - fényesség

shining - fénylő

shiny - fénylő, ragyogó, kifényesedett

ship - hajó

ship's husband - több célra használatos erős ár, hajó felelőse

ship-building yard - hajóépítő műhely, hajóépítő telep

ship-shape - rendben, rendben levő, kifogástalan karban levő

ship at the moorings - horgonyzó hajó, kikötött hajó

ship burning oil - pakuratüzelésű hajó, olajtüzelésű hajó

ship down by the head - orrával meghúzó hajó, orrnehéz hajó

ship in distress - végveszedelemben forgó hajó

ship moored head to - széllel szemben kikötött hajó

ship next astern - sorban következő hajó

ship not under command - kormányát vesztett hajó

ship of the line - sorhajó

ship slack in stays - lassan forduló vitorlás hajó

shipboard - fedélzet, hajófedélzet

shipmate - hajóstárs, hajótárs, tengerész bajtárs

shipment - szállítmány, elküldés, hajóba rakás, behajózás

shipping - hajón szállítás, postázás, hajózás

shipping intelligence - hajózási hírek

shipping office - hajózási iroda, hajótársaság

shipwreck - hajótörés

shipyard - hajójavító műhely, hajógyár

shire - megye

shire horse - igásló

shirker - lógós, munkakerülő

shirred - behúzott, húzott

shirt - mez, ing

shirt-sleeve - közvetlen, ingujj, minden formalitástól mentes

shirt-sleeved - ingujjas, ingujjra vetkőzött

shirt collar - inggallér

shirt front - ingmell

shirt stud - inggomb, beilleszthető inggomb

shirtfront - ingmell, plasztron

shirttail - családias, minden formalitástól mentes

shirtwaist - ingblúz, blúz

shirtwaist dress - ingruha

shirty - morcos, dühös

shit - kellemetlen helyzet, téma, kula, székelés, anyag

shit-ass - szar alak, faszkalap, szarfaszú, balfasz

shit-brained - húgyagyú

shit-face - görény, tetű, szarfaszú

shit-hawk - szarfaszú, szar alak, faszkalap

shit-heel - seggfej, görény, tetű, faszfej, faszkalap

shit-house - budi, perváta, árnyékszék

shit-kicker - mucsai, furkó, tahó, bunkó, tapló, paraszt, suttyó

shit-sack - szarzsák

shit-stirrer - szarkeverő, bajkeverő

shit city - gebasz, kellemetlen helyzet, szar ügy

shit for the birds - pimpós vaker, hülye duma, mellébeszélés

shit hot - eszméletlen, fasza, baró, haláli, remek, jó

shit street - szar ügy, kellemetlen helyzet, tréfli

shit! - a szentségit!, az istenit!, a kurva életbe!

shitbox - roncs, ócska autó, vén csotrogány, tragacs

shithead - szarfaszú, szar alak, faszfej, faszkalap, seggfej

shithole - odú, piszkos lakás, luk

shithouse - lepratelep, szarfészek, vécé, kellemetlen hely

shitloads of sg - sok vmi, baszott sok vmi, egy valag vmi

shitter - vécé, retyi, szaroda, klotyó, klozet

shittus - klozet, szaroda, retyi, vécé

shitty - szaros, lepra, genny, fos, silány

shitty junk - silány dolog, rossz dolog, nagy szar

shiver - szilánk, borzongás, didergés, forgács

shivering-fit - hidegrázás

shivery - borzongó, didergős, reszketős, didergő, borzongós

shmo - buta ember, barom, ellenszenves ember

shoal - zátony, homokpad, rejtett veszély, sekély, halraj

shock - bozontos, ijedtség, ütközés, összecsapás, ütődés

shock absorption - lökéscsillapítás

shock cord - lökéscsillapító gumikötél

shock methods - rohammunkamódszer

shock therapy - elektrosokk, sokk-gyógymód

shock wave - lökéshullám

shocker - megbotránkoztató látvány, megdöbbentő dolog

shocking - borzasztóan, megrendítő, vacak, megdöbbentő

shocking bad - borzasztóan pocsék

shockingly - megrendítően, borzasztóan, botrányosan

shod - cipővel ellát, megpatkol, cipővas, patkolt, vasalt

shoddy - vásári áru, hitvány, vacak, tucatáru, bóvli

shoe - patkó, cipő, kábelsaru, fékpofa, félcipő

shoe laces - cipőfüző

shoe polish - cipőkrém, cipőfénymáz, cipőkenőcs

shoe trees - sámfa

shoehorn - cipőkanál

shoelace - cipőfűző

shoemaker - cipész

shoemaker's end - szurkos cipészfonal, szurkos dratva

shoestring - cipőfűző

shoestring potatoes - szalmaburgonya

shone - fénylik, jeleskedik

shoo-in - biztos befutó, esélyes

shoo! - el innen!, mars!, hess!, el veled!, sicc!

shook - ráz, reng, rezeg, remegtet, rázkódtat, megráz

shoot - hajtás (növényen), zuhogó, lövés, surrantó

shoot-out - tűzharc

shooting - folyó sebes szakasza, kikelés, átkelés, meglövés

shooting-stick - egylábú vadászszék, egyengetőfa, hajtófa, botszék

shooting affair - lövöldözés

shooting affray - lövöldözés

shooting competition - lövészverseny, céllövő verseny

shooting iron - revolver, lőfegyver

shooting lodge - vadászlak

shooting script - forgatókönyv

shooting season - vadászidény

shooting star - hulló csillag

shooting war - tényleges hadviselés, melegháború

shop - hivatal, kereskedés, színházi szerződés, műhely

shop-soiled - agyonfogdosott, elpiszkolódott

shop-worn - agyonfogdosott, elpiszkolódott

shop assembly - műhelyi szerelés

shop assistant - elárusító, eladó

shop chairman - üzemi megbízott

shop committee - üzemi bizottság

shop deputy - üzemi megbízott

shop drawing - műhelyrajz

shop price - fogyasztói ár

shop! - vevő!

shoplifter - áruházi tolvaj

shopper - anyagbeszerző, bevásárló, vásárló

shopping - bevásárlás

shopping area - üzleti negyed, bevásárlóközpont

shopping basket - bevásárlókosár

shopping cart - bevásárlókocsi

shopping centre - üzletközpont, bevásárló-központ

shopping district - bevásárlóközpont, üzleti negyed

shopping mall - üzletközpont

shopping precinct - sétáló bevásárló központ

shopping trolley - bevásárlókocsi

shopwalker - áruházi felügyelő

shopworn - elpiszkolódott, agyonfogdosott

shore - tengerpart, támoszlop, part, tópart

shore crab - veszett tarisznyarák, ehető tengeri rák

shoreless - parttalan, végtelen

shoreline - partvonal

shorn - nyírt, nyír, deformálódik, nyírott, nyes, kopaszt

short - kevesebb, nem teljes, lobbanékony, rövid lejáratú

short-cake - omlós torta, gyümölcstorta

short-circuit - rövidzárlat

short-circuit finder - rövidzárlat-kereső

short-cut - rövidebb út

short-handed - túl kevés munkással rendelkező

short-term - rövidtávú

short and - és jel

short bills - rövid lejáratú váltók

short breath - kifulladás

short cause - sommás eljárás alá tartozó ügy

short cut - levágás, egyszerűsített megoldás, útrövidítés

short delivery - részszállítás, hiányos szállítás

short drawers - rövid alsónadrág

short drink - rövid ital

short exchange - rövid lejáratú váltó

short for - rövidítve

short head - orrhossz

short history of Hungary - magyarország rövid története

short in cash - pénzszűke

short in the legs - kurta lábú

short leave - eltávozás

short list - szűkített névsor

short memory - rossz emlékezőtehetség

short octave - rövid oktáv

short of - vmitől eltekintve, vmin kívül

short page - kimenetoldal

short pastry - porhanyós tészta, omlós tészta, vajas tészta

short pull on the river - evezős kirándulás a folyón

short rations - csökkentett fejadag

short run - kis példányszám

short score - kispartitúra

short sea - szabálytalan hullámverés, rövid hullámverés

short sight - rövidlátás

short steep - szendergés

short steps - apró léptek

short story - elbeszélés, novella

short supply of water - gyenge vízellátás, korlátolt vízellátás

short temper - lobbanékony természet, türelmetlen természet

short term credit - rövid lejáratú hitel

short time - részleges munkaidő, nem teljes munkaidő

short ton - kis angol tonna, 907, 2 kg

short train - vicinális, helyiérdekű vonat

short wave - rövidhullám

shortcoming - hiba

shortcut - rövidebb út

shorter catechism - kis káté, kis katekizmus

shortfall - deficit

shorthand - gyorsírás

shorthand-typist - gyors- és gépíró

shorthand-writer - gyorsíró

shorthand pad - gyorsírófüzet

shorthand typewriter - gyorsírógép

shorthand typist - gyors- és gépírónő, gyors- és gépíró

shortish - meglehetősen rövid

shortly - hamarosan

shortly before - röviddel vmi előtt

shorts - derce, selejt, sort, hulladékszén, rövidnadrág

shorts and overs - deficit és többlet, hiány és többlet

shot - golyó, lő, meglő, lövés, dobás, próbálkozás, rúgás

shot-gun - vadászpuska

shot glass - kupica, stampedli

shot in the arm - egy kis dopping, felpezsdítés

shot in the dark - kapásból való találgatás

shot in the locker - segélyforrás, vastartalék

shotgun - vadászpuska

should it so happen - ha úgy adódnék

should the necessity arise - ha a szükség úgy adódnék

should the occasion arise - ha a szükség úgy hozná magával, alkalomadtán

shoulder - felfekvési felület, töltéspadka, lapocka, padka

shoulder-blade - lapocka

shoulder bag - válltáska

shoulder belt - vállszíj

shoulder blade - lapocka

shoulder brace - hátegyenesítő

shoulder loop - vállpánt

shoulder mark - epolett, váll-lap

shoulder of lamb - báránylapocka

shoulder of mutton - ürülapocka

shoulder of mutton sail - háromszögletű vitorlavászon

shoulder to shoulder - egymás mellett felsorakozva, egyesült erővel

shoulder yoke - vállrész

shoulders - tűperem, tűkiszélesedés

shout - kiáltás, kiabálás

shouting - kiabálás

shove - lökés, taszítás, tolás

shovel - lapát

shovelful - egy lapátra való, lapátnyi

show - látványosság, siker, felmutatás, előadás, vállalat

show-business - tömegszórakoztató ipar

show-case - vitrin, tárló

show-off - felvágós alak, nagyképű alak, büszkélkedés

show-piece - kiállítási darab, kiállítási példány

show-place - látványosság, látnivaló, nevezetesség

showdown - kártyák leterítése, szándékok közlése, leszámolás

showed - látszik vminek, kilátszik, felfed, látszik

shower-bath - zuhanyozó, zuhany, zuhanyfürdő

shower-proof - esőálló

shower curtain - zuhanyzófüggöny

shower head - zuhanyrózsa

shower of stones - kőzápor

showery scuds - záporfelhők

showgirl - görl, női statiszta, revügörl

showing the film - vetítés

showman - látványosság rendezője, pozőr, nagy pozőr

showmanship - rendezői képesség, rendezés művészete

showmen - nagy pozőr, pozőr, látványosság rendezője

shown - megmutat, látszik vminek, látszik, kilátszik

showpiece - mutatós darab, látványos darab, látnivaló

showroom - bemutató helyiség, mintaterem, kiállítási terem

showy - feltűnő, csiricsáré, mutatós, kirívó, tetszetős

shrank - visszahúzódik, összezsugorít, összemegy, zsugorít

shrapnel - srapnel

shred - rongy, foszlány

shredder - szártépő gép, rongyválogató és simító munkás

shrew - hárpia, házsártos asszony

shrew-mouse - cickány

shrewd - fondorlatos, metsző, jó szimatú, pörlekedő, pajkos

shrewd pain - éles fájdalom, metsző fájdalom

shrewdly - okosan, élesen, eszesen, csípősen, tisztánlátással

shrewdness - ravaszság, okosság

shriek - sikoltás, visítás

shrift - gyónás és bűnbocsánat, gyónás és feloldozás

shrill - átható, visító, követelődző

shrillness - éleshangúság, erőszakosság, követelődzés

shrilly - éles hangon, metsző hangon

shrimp - apró tengeri rák, garnélarák, kis tökmag, vakarcs

shrine - síremlék, kegyhely, oltár, szent hely, szentély

shrink - összemenés, visszahőkölés, összehúzódás, hátrálás

shrinkage - összezsugorodás, csökkenés, beavatás (kelméé)

shrivelling - elaszás, összeszáradás, aszalódás, megaszalódás

shroud - csarnak, védőborítás, halotti takaró, lombozat, ág

shroud line - ejtőernyő függesztő kötele

shroud of snow - hótakaró

shrub - rumos limonádé, bokor, cserje

shrubbery - élősövény, bokrokkal beültetett föld, csalitos

shrug - vállrándítás, vállvonás

shrunk - visszahúzódik, visszariad, összezsugorít, zsugorít

shrunken - összeugrott, összeaszott, összement

shrunken apple - aszalt alma

shtick - speciális jelleg, komikus dolog

shuck - háncs, zöld héj, tüskés tok, tok, kagylóteknő, héj

shucks - szamárság

shucks! - hát még mit nem!, ugyan kérlek!, frászt!, fenét!

shudder - borzongás, iszonyodás, vacogás, irtózás, borzadás

shuddering - borzadás, didergő, iszonyodás, borzadó, borzongás

shudderingly - reszketve, remegve, borzongva

shuffle - csűrés-csavarás, hímezés-hámozás, keverés, sasszé

shuffle of the government - kormányalakítás

shuffleboard - tologatós társasjáték

shuffling - köntörfalazó, csoszogó, kertelő, zavar, kitérő

shuffling along - csoszogó járás, csoszogó menés

shun! - vigyázz!, hapták!

shunt - tolatás, mellékáramkör

shunting yard - rendezőpályaudvar

shut - becsukódik, csukódik, becsuk, csukott, záródik

shut up! - kuss!, fogd be a szád!

shut your mouth! - fogd be a pofádat!

shutdown - zárvatartás, üzembezárás, üzemszünet, bezárás

shutter - redőny, spaletta, zár (fényképezőgépen)

shuttle - ingaforgalom, tiltótábla, szövőke, zsiliptábla

shuttle-armature - kettős T-armatura

shuttle-bombing - megismétlődő bombavetés

shuttle-race - vetélőpálya

shuttle-service - ingajárat

shuttle-train - ingavonat, ingajárat

shuttle-winder - orsózó

shuttle movement - alternáló mozgás

shuttlecock - tollaslabda

shuttlecock policy - hintapolitika

shy - dobás, bátortalan, szemérmes, megbokrosodás

shyly - szégyenlősen, tartózkodóan, szemérmesen, félénken

shyness - szemérmesség, félénkség, visszahúzódás

shyster - zugprókátor

Siam - Sziám

siamang - sziamang, sziámi majom, sziámi gibbon

Siamese - sziámi ember, sziámi, sziámi nyelv

Siamese cat - sziámi macska

Siamese twins - elválaszthatatlan barátok, sziámi ikrek

siamesed - ikervillás, villásan elágaztatott

siamesed pipes - ikerelágazású csövek

sibilant - sziszegő hangzó, sziszegő, sziszegő hang

sibling - testvér

sick - dühös

sick-bay - betegszoba, hajókórház, gyengélkedő

sick-bed - betegágy

sick-leave - betegszabadság

sick bag - hányózacskó

sick flag - járványt jelző zászló, betegséget jelző zászló

sick leave - betegszabadság

sickening - visszataszító

sickeningly - émelyítően

sickle - sarló

sickly - szentimentális, émelyítő, érzelgős, beteges

sickness - betegség

sicko - dilinyós, elmebeteg, dilinós, elmebajos

side - tagozat, rokonsági ág, másodrendű, állásfoglalás

side-mounted - oldalára szerelt

side-show - vurstlirész, vurstli-rész, mellékesemény

side-splitting - derűt keltő, nevettető

side-track - átrakóvágány, iparvágány, kitérővágány

side-walk - járda

side airscrew - oldallégcsavar

side awning - kocsifüggöny, kis oldaltető

side blow - oldalütés

side brake - oldalfék, kézifék

side by side - párhuzamosan, egymás oldalán, egymás mellett

side current - mellékáram

side cut - oldalrés, oldalvágat

side door - oldalajtó, mellékajtó, kisajtó, kocsikapu

side drift - elsodródás, eltérés útiránytól, oldalvágat

side dump car - billenőcsille, oldalra billenthető csille

side elevation - oldalnézet, oldalhomlokzat

side entrance - oldalbejárat, mellék bejárat, személyzeti bejárat

side entry - oldalbejárat

side issue - másodrendű kérdés, mellékes kérdés

side judge - társbíró, bírósági ülnök

side lighting - oldalvilágítás

side line - szárnyvonal, mellékvonal, oldalvonal, béklyó

side money - mellékjövedelem

side note - széljegyzet

side of a fault - törés széle, törés fala

side of an equation - egyenlet egyik oldala

side of bacon - oldalszalonna

side path - gyalogjáró, kevéssé használt út, oldaljárda

side plate - kistányér

side quarter - hintó párnázott könyöklője

side split - angolspárga

side splits - angolspárga

side stream tributaries - oldalhozzáfolyások, mellékfolyók

side street - mellékutca, keresztutca

side tipper - oldalra billenő kocsi

side track - iparvágány

side wing - épületszárny, oldalszárny

sidearms - pólusvégződések, oldalfegyver, szúrófegyverek

sideboard - tálaló

sideboards - barkó, oldalszakáll

sideburns - barkó, oldalszakáll

sidecar - oldalkocsis motorkerékpár, oldalkocsi

sidekick - jó haver, üzlettárs, jó barát, pajtás

sideline - oldalvonal

sidelong - oldalra irányuló, oldalt, oldalról jövő, oldalra

sides of spectacles - szemüveg szárai

sidestep - oldallépés

sidetrack - mellékvágány

sidewalk - járda

sideward - oldal felőli, oldalt, oldal-, oldalról, oldalvást

sidewards - oldalt, oldalról, oldalvást

sideways - oldalról

siding - mellékvágány, tolatóvágány, pártjára állás

siege - ostrom

siesta - szieszta, déli pihenő

sieve - szita, szűrő

sifter - szitáló, rostáló, rosta, szűrő

sifting - rostaalja

sigh - sóhaj, sóhajtás

sight - látnivaló, nevezetesség, nézet, tekintet, látás

sight for sore eyes - szívderítő látvány, kellemes látvány

sighting - megfigyelés, észlelés, célbavétel

sightless - vak, világtalan

sign - jel, címtábla, cégtábla, cégér, jelzőtábla

sign-post - útjelző tábla

sign convention - előjelszabály

signal - szemafor, indítótárcsa, emlékezetes, kiváló, jelző

signal alarm bell - vészjelzőcsengő, jelzőcsengő, riasztócsengő

signal at danger - tilosra állított szemafor, tilosra állított jelző

signal box - váltóház

signal channel - hírcsatorna

signal corps - híradós alakulat, híradósok, híradós fegyvernem

signal distortion - jeltorzítás, jeltorzulás

signal flare - jelzőrakéta

signal gantry - szemafor

signal instance of courage - bátorság nagyszerű példája

signal intensity - jelintenzitás, jelerősség

signal office - hírközpont

signal red - piros szín, piros fény

signal strength - jelerősség, jelintenzitás

signal success - jelentős siker, emlékezetes siker

signal tactics - híradó harcászat

signal tower - jelzőbódé, váltóállító torony, jelzőtorony

signal troops - híradó csapatok

signal unit - híradós alakulat

signalbox - jelzőbódé

signalman - jelzőőr, jelzőőr, jelzőszolgálatos, híradós

signalmen - jelzőszolgálatos matróz, jelzőőr, jelzőszolgálatos

signatories to a treaty - szerződést aláíró felek, szerződő felek

signatory - aláíró, szerződő, aláíró fél

significance - értelem

significant - kifejezésteljes, kifejező, fontos, lényeges

significant figure - érték-számjegy

significant glance - jelentőségteljes pillantás

signification - jelzés

signing - szignálás, láttamozás, jelbeszéd, aláírás

signing a contract - szerződéskötés

signing on of workers - munkásfelvétel

signpost - útjelző tábla, irányjelző tábla

silage - silózott takarmány, besilózás

silence - feledés, némaság, adásszünet, csendesség, szünet

silence broods over the scene - csend borul a tájra

silence cabinet - csendeskamra, süketkamra

silence cloth - hangtompító nemezlap

silence ensued - csend állt be

silence gives consent - a hallgatás beleegyezés

silence is golden - hallgatni arany

silence! - ácsi!, csend!, csend legyen!

silenced - prédikátori jogtól megfosztott, hangtompítós

silenced camera - zörejmentes kamera, zajtalan kamera

silenced pistol - hangtompítós pisztoly

silencer - kipufogódob, hangtompító

silent - hangtalan, zajtalan

silhouette - körvonal, árnykép, sziluett, árnyalak

silk - selyem

silk gut - hernyóbél

silk hat - kürtőkalap, cilinder

silk thread - hímzőcérna, selyemszál

silken - lágy, selymes

silkiness - lágyság, mézesmázosság, melegség, bársonyosság

silkworm - selyemhernyó

silkworm gut - hernyóbél

silky - bársonyos, mézesmázos, selymes

sill - ablakpárkány, küszöb, küszöbfa

silliness - butaság

silly season - uborkaszezon

silo - rakétasiló, siló, takarmánysiló

silt - hordalék, iszap

siltation - eliszapolódás, eliszaposodás

silver - ezüst

silver-bearing - ezüst tartalmú

silver bar - hadnagyi rangjelzés

silver fir - ezüstfenyő

silver foil - alufólia

silver fox - ezüstróka

silver plating - ezüstözés

silver reclamation - ezüstkicsapás

silver streak - La Manche-csatorna

silver talent - ezüst talentum

silverfish - ezüstmoly, nádméznyaló, ezüstlazac

silverware - evőeszköz

silvery - ezüstözött, ezüst csengésű, ezüstösen csillogó

silviculture - erdészet

sim - szimuláció

simian - majomszerű, majom

similarly - hasonlóképpen, hasonlóan

simile - hasonlat

simmer - lassú tűzön főzés, zümmögő csendes forrás, párolás

simmering - párolás, zümmögő csendes forrás, lassú tűzön főzés

simoleon - dollár

simp - csacsi személy, barom, ökör, maflácska

simper - vigyorgás, mesterkélt mosoly

simperingly - vigyorogva, mesterkélt mosollyal

simple - bamba, valóságos, együgyű

simple-hearted - nyíltszívű

simple chancre - lágyfekély

simple equation - egyismeretlenes egyenlet

simpleton - együgyű

simplicity - egyszerűség

simplification - egyszerűsítés

simplistic - végletekig leegyszerűsített, primitív

simply - egyszerűen, csak, csupán

simulacra - bálványkép, csalóka látszat, árny

simulacrum - árny, csalóka látszat, bálványkép

simulated - ál

simulated contract - színleges jogügylet, színleges szerződés

simulated fire - céltűz

simulated pearl - hamisgyöngy

simulation - utánozás, mutatás, megjátszás, tettetés

simulator - szimulátor, tettető, utánzókészülék, színlelő

simultaneity - egyidejűség

sin - vétek

sin of omission - mulasztási vétek

since then - azóta

sincere - igaz, vegyítetlen, szívből jövő, komoly, egyenes

sincere intention - komoly szándék

sincere regret - őszinte sajnálat, őszinte sajnálkozás

sincere vine - tiszta bor, vegyítetlen bor

sincerely - komolyan, szívből, nyíltan

sincerely yours - szívélyes üdvözlettel, baráti üdvözlettel

sincereness - őszinteség

sincerity - jóhiszeműség, nyíltság

sincipital - koponyatetői

sine - szinusz, nélkül

sinecure - szinekúra, kényelmes hivatal, gondtalan állás

sinew - ín

sinews - izomerő, izomzat

sinewy - inas

sinful - vétkes

sinfulness - vétkesség

sing-song - éneklő, monoton kántálás, egyhangú ének, monoton

singe - megperzselés

singer - énekes

singing - madárfütty, zümmögés, madárdal, dalolás, fütyülés

singing-bird - énekes madár

singing arc - Poulsen-ív, éneklő ívkisülés

singing in the ears - fülzúgás

singing lesson - énekóra

singing master - énektanár

singing point - begerjedési pont, füttypont

single - külön, segítség nélkül elvégezhető, szimpla, fark

single-deck bus - emelet nélküli autóbusz

single-entry bookkeeping - egyszerű könyvelés, egyszerű könyvvitel

single-handed - félkezű, segítség nélküli, segítség nélkül

single-handedly - segítség nélkül

single-shot - egylövetű

single admission - egyoldalú bevezetés

single ale - gyenge sör

single beat - együtemű, egyfázisú

single bed - egyszemélyes ágy

single bedroom - egyágyas szoba, egyágyas hálószoba

single brake - egyes fék, külön fék

single cabriolet - szedán-kabriolet

single carriageway road - egypályás út

single combat - párbaj, párviadal

single door - egyszárnyú ajtó

single entry - egyszerű könyvvitel

single envelopment - egyoldali átkarolás

single eyeglass - monokli

single fire - egy célra leadott össztűz

single flower - egyszerű virág

single handed class - egyszemélyes versenyhajó típus

single heart - nyílt szív, őszinte szív, őszinte lélek

single house - egylakásos ház

single insurance - egyedi biztosítás

single line - egy vágányú vasútvonal

single load - összpontosított terhelés, koncentrált terhelés

single meal - egyszeri étkezés

single party - egységes párt

single riveting - egysoros szegecselés, közönséges szegecselés

single silk - nyers selyemgubószál, nyers gubószál

single swing of a pendulum - fél ingalengés

single test - egyedi próba, egyedi vizsgálat

single ticket - egyszeri utazásra szóló jegy

single way - egynyom-szélességű út

single woman - egyedülálló nő

single world market - egységes világpiac

singles title - egyéni bajnoki cím

singlet - szingulett, trikó, atlétaing

singly - egyedül, magányosan, egyesével, egyenként

singsong - monoton, kántálás, éneklő, egyhangú ének

singular - egyes szám, rendkívüli, egyetlen, páratlan, egyes

singular man - furcsa ember, különc

singular number - egyes szám

singular occurrence - egyedülálló eset

singular performance - nagyszerű teljesítmény

singular point - szinguláris pont

singularity - példátlanság, rendkívüliség, különösség, bizarrság

sinister - baljós, vészjósló, baljóslatú

sink - mélyfúrás, tartály, süllyesztő, emésztő gödör

sink or swim - vagy elpusztul, megszokik vagy megszökik

sinkable - elsüllyeszthető, süllyeszthető

sinker - platina, hullámosító elem, süllyesztő ón, mérőón

sinkhole - víznyelő, pöcegödör, lefolyólyuk

sinking - süllyedés, süllyesztés, mélyítés, süllyedő

sinking the offal - aprólék nélkül, belsőségek nélkül

sinologist - sinológus

sinology - Kínával foglalkozó tudomány, sinológia

sins of the flesh - hús bűnei, érzékiség, testi bűnök

sinter - zsugorított érc, mésztufa, zsugorított fém

sintered - szinterelt

sintering - metallokerámia, zsugorítás, szinterelés

sinuosity - kanyargósság

sinuous - szerpentin, kígyózó, kanyargó, kanyargós

sinus - öböl, beöblösödés, hajlat, beöblösödés, hajlat

sip - hörpintés, korty

siphon - szifó, szódásüveg, autoszifon, bűzelzáró, szagzáró

siphon-bottle - autoszifon, szódásüveg

siphon-closet - leszívós árnyékszék

siphon-device - vízfelszín-szabályozó

siphon barometer - csőbarométer

siphon separator - hidraulikus osztályozó

siphonage - szivornya alkalmazása, szivornyaműködés

siphonal - szivornyaszerű

siphoniform - szifonszerű

sire - apamén, uram, apaállat, felséges úr, nemző, apa

sireless - apa nélküli, utódok nélküli

siren - szirén, gőzsíp, sziréna, hableány

sirloin - hátszín, vesepecsenye

siskin - csíz

sissy - nőies fiú, kislány, puhány

sister - lánytestvér, húg, nővér

sister-in-law - sógornő

sisters-in-law - sógornők

site - házhely, fekvés, hely, telek

sitter - könnyű lövés, modell, könnyű fogás, kotlós, ülő

sitting - testületi gyűlés, szeánsz, fenntartott hely, ülés

sitting and standing room - ülő- és állóhely

sitting bath - ülőfürdőkád, ülőfürdő

sitting cross-legged - törökülés

sitting duck - könnyű célpont

sitting hen - kotló tyúk

sitting in a ring - körben ülve

sitting over the fire - tűz körül ülve, tűz mellett ülve, tűznél melegedve

sitting pigeon - könnyű célpont

sitting posture - ülő testtartás, ülő helyzet

sitting room - nappali

sitting shot - ülő helyzetben leadott dobás

sitting tenant - birtokon belüli bérlő

sittings - ülésszak

situated - helyezkedő

six-pack - hat palackos tartó

six head of cattle - hat darab szarvasmarha, hat szarvasmarha

six strikes - hat harangütés

six times over - hatszor egymás után

sixteen - tizenhat

sixty - hatvan

sizable - meglehetős, jókora

size - szám, nagyság, formátum, ragasztóanyag, terjedelem

size in collar - nyakbőség

sizeable - jókora

sizing - méret szerinti osztályozás, hitelesítés, enyvezés

sizing gauge - osztályozó gép

sizing screen - osztályozó rosta, osztályozó szita

sizings - derce

sizzle - sistergés

sizzling - perzselő, sistergés

skate - sínféksaru, gurítható díszlet, ronda alak, rája

skateboard - gördeszka

skater - korcsolyázó

skating - korcsolyázás

skating-rink - görkorcsolyapálya, műjég, korcsolyapálya

skating rink - görkorcsolyapálya, korcsolyapálya, jégpálya

skedaddle - általános bomlás, általános fejvesztettség

skedaddle! - tűnj innen!, menj innen!, nem mész innen!

skeeter - szúnyog

skein - motring, repülő vadkacsacsapat

skeletal - csontváz-

skeletalized - csontvázas

skeleton - csontváz

skeleton key - álkulcs

skeptic - szkeptikus, kételkedő

skeptical - kételkedő, szkeptikus

skepticism - kételkedés, kétkedés, szkepticizmus

sketch - skicc, karcolat

sketchbook - vázlatkönyv, vázlattömb, vázlatfüzet

sketchy - hevenyészett, vázlatos, nagy vonásokban ecsetelt

sketchy knowledge - hézagos ismeret, elemi tudás

sketchy notions - halvány fogalmak, bizonytalan elképzelés

skew - rézsútos, ferdeség, aszimmetria, rézsútosság

skew distribution - aszimmetrikus eloszlás, ferde eloszlás

skewed - elferdült, egyoldalas, aszimmetrikus

skewer - kis nyárs, pecek, kard

skewness - torzulás, szimmetria hiánya, ferdeség

ski pole - síbot

ski poles - síbot

ski sticks - síbot

skid - megcsúszás, ék, farolás, csúszás, féksaru

skid-row - erdei facsúszda

skier - síelő

skiff - szkiff, könnyű csónak

skiing - síelés

skiing hat - sísapka

skilful - szakképzett

skill - szakértelem, szakképzettség, készség, ügyesség

skilled labor - szakmunka

skilled labour - szakmunka

skillet - serpenyő

skillful - szakképzett, gyakorlott

skillfully - gyakorlottan

skim-milk - lefölözött tej

skimmer - lefölöző kanál, fölözőkanál, merítőkanál, átlapozó

skimmings - tejszín, hab, föl

skimped coat - szűk ruha, szűkre szabott ruha

skimpiness - fukarság, szűkösség

skimpy - szűkre szabott, kicsi, spórolós, garasos, szűk

skimpy meal - silány élelem, szűken mért élelem, sovány élelem

skimpy skirt - szűkre szabott szoknya

skin - dolcsi, kikészített bőr, héjlemezelés, reve, kéreg

skin-diving - könnyűbúvár sport

skin-tight - testhez álló

skin diving - könnyűbúvár-sport

skin effect - felületi áramhatás, bőrhatás, kelvin-hatás

skin friction - felületi súrlódás

skin of a ship - belső palánkolás, belső lemezelés

skin resistance - felületi súrlódás

skindiver - könnyűbúvár

skinner - embernyúzó, szőrmeárus, szűcs, gyepmester, tímár

skinners - részben üres orsók

skinners satin - erős fényes szaténszövet

skinny - szikár, hártyás, ösztövér, csontos, sovány

skint - szegény

skip - ugrándozás, szállító tartály, kiszolgáló, aknakas

skip band - rövidhullámú néma zóna

skip car - billenőkocsi

skip hoist - vedres elevátor, vedres felvonó, puttonyemelő

skip road - szkipvezeték, szkippálya, csillejárat

skip zone - holtzóna

skipjack - pattanóbogár

skipper - csapatkapitány, hajóskapitány, kapitány

skipping - kötélugrás, ugrás, ugrándozás, ugrálás

skipping-rope - ugrókötél

skipping rope - ugrókötél

skips - béléspapír

skirmish - csetepaté, csatározás

skirmisher - előcsatározó

skirt - asszony, szoknya, alj, leány

skis - síléc

skit - paródia, burleszk, tréfás jelenet

skittish - mesterkélten kislányos, dévaj, bakfiskodó, kokett

skittishness - ijedősség

skittle - tekebábu

skiver - barkahasíték, amerikázó, munkakerülő, gyalukés

skulk - lógós, ólálkodó, lógó, leselkedő

skull - koponya

skull and cross-bones - halálfej

skull practice - szakértők tanácskozása

skull session - szakértők tanácskozása

skullcap - házisapka, vízmelléki csukóka, koponyatető

skunk - utolsó fráter, ronda fráter, bűzös borz, szkunksz

sky - égbolt, atmoszféra, klíma, ég, légkör

sky-high - fel az égig, égbenyúló, égig, égig érő

sky-rocket - világítórakéta, magasra szálló rakéta, jelzőrakéta

sky shade - ellenfényszűrő

skycap - reptéri hordár

skylark - pacsirta

skylarking - tréfa

skylight - tetőablak

skyline - távlati várossziluett, égvonal

skyscraper - felhőkarcoló

slab - széldeszka, szelet, lemez, darab, tábla, lap

slab-muscled - nyurga

slab-sided - cingár

slack - kókadt, feszítéslazulás, lazaság, hézag, szénpor

slack bread - ragacsos kenyér, csirizes kenyér, szalonnás kenyér

slack hours - csökkent forgalmú órák

slack lime - oltott mész, kalciumhidroxid, mésztej

slack oven - lassú tűz, középmeleg sütő, gyenge tűz

slack sea - mozdulatlan tenger

slack season - holtszezon

slack side - laza oldal, laza ág

slack time - pangás, üzlettelenség

slack vowel - széles ejtésű magánhangzó

slack water - lassú víz, pangó víz, holtvíz

slack weather - nyomott időjárás, bágyasztó időjárás

slack wing - feszítetlen szárny

slacked lime - mésztej, kalciumhidroxid

slackening - tágulás

slacker - lógós, lazsáló

slackness - ernyedtség, lazaság

slacks - lötyögő nadrág, lötyögő pantalló, hosszúnadrág

slag - cafka, salak, lotyó, ribanc

slagging - sülés, salakkimaródás, salaklehúzás

slain - megöl

slaked lime - oltott mész, mésztej, kalciumhidroxid

slalom - műlesiklás, szlalom

slam - csapódás, lerántás, éles bírálat, levágás, szlem

slam jam in the middle of sg - kellős közepébe vminek

slander - rágalmazás, becsületsértés

slang - szleng

slank - lopakodik, ólálkodik, settenkedik

slant - rézsútos irány, elgondolás, ötlet, ferde irány

slant fire - oldalazó tűz

slant of life - életfelfogás, beállítottság

slant of wind - futó szélváltozás, helyi szélváltozás

slanting - oldalt csapódó, lejtős, dőlt

slantwise - rézsútosan, ferdén

slap - ütés, egyszerre

slap in the face - váratlan visszautasítás

slap in the kisser - pofánverés, pofon

slapstick comedy - helyzetvígjáték, bohózat sok ütleggel

slash - forradás, hasítás, hasíték, vágás

slat - keresztléc, zsalugáterlap, orr-segédszárny, léc

slate - pala, palatábla, választási jelölőlista

slate green - palazöld

slate roof - palatető

slater's horse - palahordó saroglya

slathers - nagy csomó, tömérdek, rengeteg

slats - bordák

slaughter - leölés, öldöklés, levágás, mészárlás

slaughterhouse - vágóhíd

Slav - szláv

slave - rabszolga

slave-owning - rabszolgatartó

slave ship - rabszolgahajó

slaver - kicsorgó nyál, nyálka, rabszolgakereskedő

slaveringly - nyáladzva

slavery - rabszolgaság, rabszolgamunka, lélekölő munka

slavey - fiatal mindenes, kis mindenes

slavish - rabszolgai, rabszolga, strapás

slavish imitation - szolgai utánzás

slaw - káposztasaláta, vagdalt káposzta, gyalult káposzta

slayer - gyilkos

sleaze - mocsok, visszataszító ember

sleazebag - tetű, mocsok, visszataszító ember

sleaziness - ritkaság, lazaság

sleazo - szemét, szar, lerobbant, szakadt, lepusztult

sleazy - szakadós, lerobbant, lompos, gyenge tartású

sled - szánkó

sled-dog - szánhúzó kutya

sledge - szánkó

sledgehammer - nagykalapács, kőtörő kalapács, pöröly

sleek - sima, olajosan csillogó, simulékony, fényes

sleekly - ravaszul, simán, simulékonyan, ügyesen, fényesen

sleekness - simulékonyság, olajos simaság, olajos csillogás

sleep - álom, alvás

sleep-walker - holdkóros, alvajáró

sleep-walking - alvajárás

sleeper - talpfa, alvó, párnafa, ászokfa, hálókocsi

sleepily - álmosan

sleepiness - álmosság

sleeping - alvás, alvó

sleeping-bag - hálózsák

sleeping-car - hálókocsi

sleeping-draught - altatószer

sleeping-pill - altatószer

sleeping-quarters - hálóhelyiségek

sleeping-sickness - afrikai álomkór, encephalitis lethargica

sleeping-suit - kezeslábas, hálózsák

sleeping bag - hálózsák

sleeping beauty - csipkerózsika

sleeping car - hálókocsi

sleeping partner - csendestárs

sleeping pill - altató

sleepless - álmatlan, éber

sleeplessness - álmatlanság

sleepwalker - alvajáró

sleepwalking - alvajárás

sleepy - álmosító, álmos, kásás (gyümölcs)

sleepy-head - álomszuszék, hétalvó

sleet - ónos eső, dara, ólmos eső, havas eső

sleet chaser - páramentesítő, üvegmelegítő

sleety - ónos esőtől vert, ónos esős, havas esőt hozó

sleeve - célzsák, kabátujj, persely, vezetőhüvely, szélzsák

sleeve of flexible shaft - flexitömlő, hajlékony tengelytömlő

sleeve of the cylinder - hengerbetét, hengerpersely

sleeve target - célzsák

sleeveless - ujjatlan

sleight bell - csengettyű

slein - agyonver

slender - nyúlánk, karcsú

slenderizing - soványítás

slenderness - karcsúság

slept - elszállásol

sleuth - véreb, rendőr, detektív, kopó

sleuth-hound - véreb

slew - agyonver, ringatás, himbálódzás, tekeredés, ringás

slice - szelet

slicer - uborkaszeletelő, uborkagyalu

slick - ravasz, simán, ügyesen, sima felület, olajréteg

slicker - esőköpeny, dörzsölt fickó

slid - csúszkál, megcsúszik, csúsztat, siklik

slide - hangcsúsztatás, hosszú előke, glissando, dia

slide changer - diaváltó

slide frame - diakeret

slide mouth - diakeret

slide rule - logarléc

slide strip - diafilmcsík, diafilm

slider - csúszórész, keresztfej, lemez (mikroszkópon)

sliding collar - tológyűrű, csúszógyűrű

slight - megalázás, vékony, megbántás, könnyű, kevés

slightly - kevéssé, kissé, alig

slim - kevés, csekély, vékony, ravasz

slim chance - halvány eshetőség, csekély eshetőség

slim excuse - gyenge kifogás

slim income - szerény jövedelem

slime - nyálka, iszap

sliminess - nyálkásság, iszaposság

slimming - fogyasztás (testsúlyé)

slimy - hajbókoló, nyálkás, talpnyaló, csúszó-mászó

sling - hám, vállszíj, heveder, hordóakasztó, kötélhám

sling-shot - csúzli

slingshot - csúzli

slink - halvaszületett állat bőre, lopakodó, lopakodás

slink skin - elvetélt állat bőre, hasi állat bőre

slinky - kurvás, feszes, idomokat kidomborító, testhezálló

slip - színes agyagkeverék, bujtvány, kombiné, női ing

slip-up - baklövés, baki

slip of a girl - csitri

slip of paper - papírdarab, cetli, cédula

slip of the pen - elírás

slip proof - hasáblevonat, hasábkorrektúra

slip road - lehajtósáv, felhajtósáv

slipcase - könyvtok

slipper chin - hegyes áll

slippers - papucs

slippery - csúszós, minden hájjal megkent, sikamlós, síkos

slippery road - csúszós úttest

slips - háromszögnadrág, kulisszák, színfalak

slipshod - felületes, letaposott cipősarkú

slipstream - légcsavarszél, légcsavarsugár

slit - elhasad, pina, vagina, elreped, hasíték, repeszt

slit-eyed - mandulaszemű, ferde szemű

slither - megcsúszás

sliver - nyújtott szalag, szilánk, szelet, fátyolszalag

slob - trehány alak, lerakódásos terület, latyak, sár

slobber - medúza, sár, latyak, csöpögő érzelgősség

slobby - iszapos, latyakos

sloe - kökény

slog - erős ütés

slogan - szlogen

sloop - lapos fenekű segédhajó, naszád, lapos fenekű bárka

slop - moslék, folyékony betegkoszt, mosogatólé, lötty

slope - emelkedő, lejtősség, rézsű, lejtős út

sloppily - hanyagul, felületesen

sloppy - lucskos, túl bő, laza, érzelgős, túl nagy, áradozó

sloppy omelet - sületlen tojáslepény

sloppy sentimentality - érzelgősség

slosh - frász, füles, flemm, sör

slot - zárka, nyom, hasíték, rés, kürtő, vájat, rúd

slot coin - automataérme

slot pleat - szembeállított ránc, szemberánc

sloth - lusta ember, lajhár, lajhármedve, restség

sloth-bear - lajhármedve

sloth-monkey - karcsú lórimajom, karcsú lóri, egykarú félmajom

sloth bear - lajhármedve

slothful - nembánom, rest, indolens, munkakerülő, lusta

slothfulness - lustaság, restség, lomhaság, henyeség, tunyaság

slouch - nehézkes mozgás, melák, esetlen fickó

slough - levedlett bőr, pocsolya, kétségbeesés, hámló bőr

Slovak - tót, szlovák ember, szlovák nyelv, szlovák

sloven - ápolatlan ember, lompos ember, szurtos ember

slovenliness - lomposság, ápolatlanság, szurtosság

slovenly - lompos, ápolatlan, szurtos, slampos

slow - lassú, vontatott, késedelmes, megfontolt, hanyag

slow-witted - lassú észjárású

slow child - nehéz felfogású gyerek

slow goods - teheráru

slow motion - lassított felvétel

slow poison - lassan ölő méreg

slow train - személyvonat

slowly - lassan

slowly round the corner - lassan befordulni

slowness - szellemi tompaság, lassúság, lustaság

slubber - előfonó, bozótban élő haramia, előfonó gép

slubberer - slendrián, felületes munkát végző

sludge - savkátrány, olajüledék, üledék, sár, úszó jégdarab

sludge bed - iszapágy

sludgy - úszó jégdarabokkal teli, iszapos, sáros, salakos

slue - fordulás, elfordulás, ringatás, himbálás, ringás

slug - semmittevő, fémdarab, erős ütés, puskagolyó, darab

sluggard - rest, semmittevő

slugger - keményöklű bokszoló, erősen ütő baseball-játékos

sluggish - lassú folyású, renyhe, lomha

sluggishly - lomhán, tunyán

sluice - zsilip

sluice gate - zsilip

sluice valve - zsilip

slum - nyomornegyed

slumber - szundikálás, alvás, szunyókálás, könnyű álom

slumber cap - hálósapka

slumber suit - pizsama

slumber wear - hálóöltöny, hálóruha, hálóholmi

slumberer - alvó, szendergő

slumberous - álomba merült, álmosító, álomba merítő, altató

slumberous eyelids - álomtól elnehezült szemhéjak

slumberous silence - álmosító csend

slumbery - szendergő, álomba merítő, altató, alvó, álmosító

slump - pangás, gazdasági válság

slums - szegénynegyed, nyomornegyed

slung - ellódít, elhajít, vállára vet, felköt, hajít

slunk - lopakodik, ólálkodik, settenkedik, settenkedik

slur - ligatúra (zenében), hadarás, szégyenfolt, kötőív

slurp - szürcsölés

slurping - szürcsölés, szürcsölve

slurred - egybefolyó, összefolyó, elmosódott

slurry - cementlé, iszap

slush - kenőanyag, émelyítő érzelgősség, giccs, locspocs

slush-fund - kenésre félretett pénzalap, pártkassza

slushy - latyakos, hajószakács, kásás, giccses, érzelgős

slushy sentimentality - émelyítő érzelgés, émelyítő érzelgősség

slushy voice - zsíros hang

slut - rossz hírű nő, szutykos nő

sluttish - rossz hírű, loncsos, szutykos, lompos

sly - alattomos, sunyi

sly boots - ravasz fickó

sly dog - ravasz kópé

slyly - alattomosan, ravaszul

smack - íz, puff neki, egy árnyalatnyi, zamat, mellékíz

smack-up - összetűzés

smack in the face - sértő visszautasítás, váratlan pofon, arculcsapás

smack in the middle - kellős közepébe, pont bele, egyenesen bele

smack of a kiss - csók cuppanása

smack of the whip - ostorcsattanás

smack went the whip - csattant az ostor

small-time - szerény arányú, kisszerű, szerény méretű, piti

small-time collector - kisgyűjtő

small arms - kézi lőfegyver

small box - zsámoly (tornaszer)

small cakes - teasütemény

small change - aprópénz

small coal - hulladékszén, apró szemű szén, kockaszén

small end - dugattyúvég

small face - kis szemű betű

small fry - kisemberek, apróságok, gyerekek

small game - szárnyasvad, apróvad

small grain - finom szemcséjű

small gross - tíz tucat

small gut - vékonybél

small holdings - kisbirtokok, parcellák

small in numbers - kisszámú, kevesen, csekély létszámú, kis létszámú

small intestine - vékonybél

small letter - kisbetű

small shot - sörét

small sticks - rőzse

small timer - kisember

smallholder - kisbérlő, kisgazda

smallpox - himlő

smarmy - nyaló, mézesmázos

smart - talpraesett, kifogástalan rendben levő, jól ápolt

smart arse - okoskodó ember, nagyokos

smart ass - észkombájn, okostóni, ügyeletes zseni, nagyokos

smart boots - ügyeletes zseni

smart cricketer - ügyes krikettjátékos, fürge krikettjátékos

smart guy - okostóni, okoskodó ember, nagyokos, észkombájn

smart money - beavatottak befektetése

smart of the wounds - sebek sajgása

smart pain in the side - sajgó oldalfájás, hasogató oldalfájás

smart practice - fondorlat, szélhámosság

smart punishment - hathatós büntetés, szigorú büntetés

smart set - nagyvilági társaság, mondén társaság

smart society - mondén társaság, elegáns társaság

smartarse - ügyeletes zseni, okoskodó ember, észkombájn

smartass - okostóni, észkombájn

smarty - kisokos, okoskodó, mindent jobban tudó

smash - darabokra törés, tönkremenés, összezúzódás, krach

smash hit - bombasiker

smashing - megsemmisítő, hatalmas, patent, átütő erejű, irtó

smashing victory - hatalmas győzelem, óriási győzelem

smatterer - felületes ember, féltudós, felszínes ember

smattering - felületes tudás, féltudás, felületes ismeret

smattering of language - felületes nyelvismeret

smear - zsírfolt, kenet, maszat

smear-word - rágalom, csúfnév

smeary - maszatos

smell - szaglás, szag

smell of oil - izzadságszaga van

smelling-salts - repülősó

smelly - rossz szagú

smelt - szaga van, megömlesztés, ömlesztés, olvasztás

smelter - öntőmunkás, bűzöslazac halász, eperlánlazac halász

smidgen - darabka, kis mennyiség

smile - mosoly

smile from ear to ear - széles mosoly

smiling - mosolygós, mosolygó

smirk - önelégült mosoly

smith home - Smithék háza

smithereens - apró darabok

smithing coal - kovácsszén

smithy - kovácsműhely

smithy coal - kovácsszén

smitten - csapást mér, legyőz, rásújt, sújt

smock - munkaruha, munkaköpeny

smock-frock - köpeny, munkaköpeny, munkaruha

smoke - cigaretta, porfelhő, füst, szívnivaló, köd, pára

smoke-screen - mesterséges köd, rejtőztető ködfal, füstfüggöny

smoke-screen bomb - füstbomba, füstfejlesztő bomba

smoke abatement - füst elleni védekezés, füsttelenítés, füstemésztés

smoke ball - füstbomba

smoke band - füstcsík

smoke barrage - ködfüggöny

smoke mission - ködösítés

smoke proof - új betű koromlenyomata

smoke writing - füstbetűk, füstírás

smokestack - kémény

smoking - dohányzás, gőzölő, füstölő

smoking-room - dohányzó szoba, dohányzó

smoking-room story - vaskos történet, borsos történet

smoky - füstölő, bekormozott, füsttől feketére festett

smoky city - Pittsburgh

smoky lamp - kormozó lámpa, füstölgő lámpa

smoky quartz - füstkvarc

smoldering - parázsló

smooth - akadály nélküli, zavartalan, csiszolt, redőtlen

smooth as glass - mint az üveg

smooth as ice - sík, mint a jég

smooth crossing - nyugodt átkelés, szélcsendes átkelés

smooth flame - enyhe láng, enyhe tűz

smooth gallop - egyenletes ügetés

smooth muscle - sima izom

smooth passing - szélcsendes átkelés, viharmentes átkelés

smooth riding surface - sima útfelület

smooth running - szabályos működés, szabályos gépműködés

smooth sailing - egyszerű dolog, sima ügy

smooth take-off - sima felszállás

smooth wine - zamatos bor, kellemes ízű bor, sima bor

smooth words and fair promises - szépen hangzó ígéretek

smooth working - nyugodt üzemelés, sima üzemelés, sima üzem

smoothly - simán, egyenletesen, szabályosan

smorgasbord - svédasztal

smote - rásújt, csapást mér, sújt, legyőz

smothery - fojtogató, fojtó, fullasztó

smouldering - parázslás, füstölés, izzó, parázsló, lappangó

smudge - sűrű füst, paca, füstölgő tűz

smudgy - pacás, elmosódott

smug - kínosan rendes, pedáns, önelégült

smuggler - csempészhajó, csempész

smuggling - csempészés

smugly - pedánsan, önelégülten

smugness - pedánsság

smut - gabonaüszög, trágárság, korom, koromfolt, maszat

smuttiness - kormosság, trágárság, üszkösség

smutty - piszkos, trágár, üszkös, kormos

snack - gyorsétkezés, uzsonna, könnyű hideg vacsora, rész

snack bar - büfé, falatozó

snacks! - osztozzunk!, felezzünk!

snag - gond, kiálló szikla, rejtett akadály, gubanc

snail - csiga

snake - kígyó

snap - lopás, hirtelen időváltozás, csat, pattanás, kép

snap fastener - patent

snap lid - rugós fedél, csapófedél

snapper - zsémbes ember, alligátorteknős, mogorva ember

snapper-up - enyveskezű

snapper-up of trifles - apróságokat elcsenő tolvaj

snappily - talpraesetten, csípősen

snapping - harapós, elpattanás, roppanás, kettétörés, mogorva

snapping beetle - pattanóbogár

snapping cold - metsző hideg

snapping jack - pattanóbogár

snapping of the yarn - fonalszakadás

snapping out - gyors kikapcsolás

snapping turtle - alligátorteknős

snappish - csattanó, pattogó, ingerült, élesen csattanó

snappy - visszavágós, rámenős, lendületes, élesen csattanó

snappy person - harapós ember, ingerült ember

snappy sound - csattanó hang, pattogó hang

snapshot - amatőr fénykép, pillanatfelvétel, fénykép

snare - hurok, kelepce, háló, tőr

snare-drum - erős pergésű dob

snarl - bonyodalom, csomó, vicsorgás, morgás, zavar

snatch - töredék, odakapás, kis időköz, foszlány

sneak - alattomos ember, árulkodó, spicli

sneaker - settenkedő

sneakers - gumitalpú cipő, surranó, gumitalpú tornacipő

sneaking - sunyi, be nem vallott

sneaky - csúszó-mászó, trükkös, szolgai, meghunyászkodó

sneer - gúnyos mosoly

sneeze - tüsszentés

snick - bevágás, kattanás, bemetszés, gubanc, kis bevágás

snicker - vihogás, kuncogás, nyihogás, röhögés

sniff - szimatolás, szippantás, szipákolás

sniffle - szipogás

sniffy - baró, szuper, lenéző, egy kis szaga van

snifter - heves szélroham, orkán, szűkszájú ivópohár, ital

snifters - száraz nátha

snigger - kacarászás, vihogás, kuncogás

snip - szelet, előnyös dolog, nyisszantás, darab, szabó

snipe - mitugrász fickó, félig elszívott szivar, szalonka

snipe-eel - szalonkacsőrű angolna

snipe-fish - szalonkacsőrű angolna, árcsőrű csuka

sniper - orvlövész

sniping - lövés rejtekhelyről

snippet - vagdalék, apró darabka, töredék

snips - lemezvágó olló

snitch - orr, kitűnő dolog, pompás dolog, orron vágás

snitcher - áruló, kézi bilincs

snivel - csepegő takony, nyafogás, szipogás, nyavalygás

sniveler - síró-rívó, nyafogó, nyavalygó

sniveling - nyavalygó

sniveller - síró-rívó, nyavalygó

snob - sznob ember

snobbery - sznobizmus, sznobság

snobbish - sznob

snobbishness - sznobság, sznobizmus

snobby - sznob

snog - nyalakodás, etyepetye, smárolás, smacizás

snoop - spicliskedés, szaglászás, szimatolás

snooty - felvágós, sznob

snooze - szundikálás

snore - horkolás

snoring - horkolás, hortyogó, hortyogás, horkoló

snorkel - búvárpipa

snort - prüszkölés, szippantás (alkoholból), horkantás

snot - rongy alak, takony, piszkos fráter

snotty - rongy, taknyos, tengerészkadét

snout - pofa

snow - hó, kokain

snow-capped - hóborította, hósapkás

snow boots - hótaposó

snow shovel - hólapát

snow suit - bélelt overall

snowball - hógolyó

snowdrift - hófuvat, hófúvás, hótorlasz

snowdrop - hóvirág

snowfall - hóesés

snowflake - hópehely, hópihe

snowman - hóember

snows of yesteryear - tavalyi hó

snowshoe - hótalp

snowstorm - hóvihar

snowy - havas, hófehér

snozzle - ormány, orr

snub - gally, ág, hirtelen fékezés, visszautasítás, púp

snubber - indító fúrólyuk, dörzstárcsás lökésgátló

snuff - szippantás, tubák, gyertya hamva, burnót

snuffle - orrhang, szortyogás, szörtyögés, szuszogás

snuffler - orrhangon beszélő, képmutató

snuffles - dugult nátha, nátha, orrdugulás

snuffy - mocskos

snug - biztos, csinos kis, kényelmesen elegendő, védett

snug as a bug in a rug - kényelmesen befészkelődve

snug garment - testhez álló ruha

snuggery - meghitt kis szoba, kényelmes kis szoba

snugly - kényelmesen

snugness - kényelem

so - akként, annyira, tehát, így, ennyire, úgy, úgyhogy

so-called - úgynevezett

so am I - részemről szintén, én is

so as to - azon célból hogy

so be it! - hát legyen!, így legyen!

so far - ez ideig, mindeddig, még, idáig, mostanáig

so far and so farther - eddig és ne tovább

so far as - amennyiben, már amennyire

so far so good - ennyire már volnánk, eddig rendben volnánk

so I am! - bizony!

so it goes - így megy ez

so long as - amíg, amíg, mindaddig, ameddig, amennyiben, míg

so long! - viszontlátásra!, szia!

so many - ennyi

so much - ennyire, annyi, annyira, ennyi

so much as - ugyanannyira, amennyire, mint, annyi, ugyanannyira

so much for his sincerity! - ennyit az őszinteségéről!

so much so that - olyannyira

so much the better - annál jobb, annyival jobb

so much the more - annál is inkább

so that - úgy... hogy, azon célból... hogy, annyira... hogy

so that's your little game! - hát így vagyunk!

so the story runs - így szól a történet

so there! - nesze neked!, hát ez a helyzet!

so thus - így

so to speak - úgyszólván

so what? - na és?, hát aztán?, na és aztán?, mi köze ehhez?

so you are back - visszajöttél, ugye visszajöttél?

so! - nos hát!, no csak!

soak - sokat követelő tanár, zuhé, uzsoraár, áztatás, pác

soaked - átitatott, átázott

soaking wet - bőrig ázott, bőrig ázva, csuromvizesen

soap - szappan, csúszópénz

soap-box orator - népszónok

soap dish - szappantartó

soapsuds - szappanos víz habja, szappanhab, szappanos víz

soapy - szappanos

sob - zokogás

sobbing - zokogás, zokogó

sober - higgadt, józan, mértékletes

sober-minded - józan gondolkodású, komoly, józan ítéletű

sober fact - rideg valóság

sober senses - józan ész

sobering - kijózanító

soberly - mértékletesen, józanul

soberness - józanság

sobersides - komoly ember

sobriety - józanság

sobriquet - becenév, gúnynév, álnév, csúfnév

soccer - futball

soccer field - futballpálya

soccer shoes - futballcipő

sociability - társas hajlam, barátkozó természet

sociable - társaságkedvelő, barátkozó

sociably - barátságosan

social - társas, szociális, társas összejövetel, társadalmi

social capital - társadalmi tőke

social class - társadalmi osztály

social climber - társadalmi törtető

social contacts - társadalmi kapcsolatok

social democrat - szociáldemokrata

social economy - nemzetgazdaságtan, közgazdaságtan

social evening - baráti összejövetel, estély, társas összejövetel

social events - társadalmi események

social evil - társadalmi baj, prostitúció

social function - társadalmi alkalom, társadalmi esemény

social gathering - társas összejövetel

social history - társadalomtörténet

social institutions - társadalmi intézményrendszer

social insurance - társadalombiztosítás

social ladder - társadalmi ranglétra

social realism - szocialista realizmus

social register - előkelőségek névjegyzéke

social science - társadalomtudomány

social services - szociális intézmények

social standing - társadalmi állás, társadalmi pozíció

social status - társadalmi helyzet, társadalmi állás

social welfare - közjólét, társadalmi jólét

social work - szociális teendők, szociális munka

social worker - szociális gondozó

socialism - szocializmus

socialist - szocialista

socialistic - szocialista

socialization - társadalmi tulajdonba vétel, szocializálás

socialized medicine - társadalmi betegsegélyezés, társadalombiztosítás

socially - társadalmilag

societal - társadalmi

society - társadalom

sociological - szociológiai

sociologist - szociológus

sociology - szociológia

sociopath - antiszociális ember

sociopathic - antiszociális

sock - rövid harisnya, zokni, parafa talpbetét

sock susp - kedvesem!

sock suspender - harisnyakötő, zoknitartó

sockdolager - döntő érv, elsöprő erejű ütés, kegyelemdöfés

socket - konnektor, csaplyuk, gödör, foglalat, karmantyú

socket-wrench - csőkulcs

socks - zokni, rövid harisnya

sod - nehéz helyzet, gyeptégla, hapsi, nehéz feladat

sod all - szar se

soda - szénsavas üdítőital, szódavíz, szóda

soda-water - szikvíz, szódabikarbónás víz, szódavíz, szóda

soda-water siphon - szifon, szódavizes üveg

sodden - átnedvesedett, felázott, szesztől elbutult, párolt

sodden to the skin - bőrig ázva

sodden with drink - elázott, ivástól elbutult, elitta az eszét

sodden with sg - vmivel átitatott

sodding - ellenszenves, mocsok, geci, utált

soddy - füves, gyepes, gyeptéglából rakott kunyhó

sofa - kanapé, dívány, háromüléses kanapé, pamlag

soft - halk, gyenge, halkan, puha, lágy, lágyan, sima

soft-boiled eggs - lágytojás

soft-hearted - lágyszívű

soft-pedal - bal pedál zongorán

soft boiled egg - kétperces lágy tojás

soft collar - puha gallér

soft cover - puha kötés

soft currency - nem konvertibilis valuta

soft drink - üdítőital, alkoholmentes ital

soft felt hat - puha kalap, puha nemez kalap, puha filc kalap

soft job - szinekúra, jó kis állás

soft money - bankjegy, papírpénz

soft palate - lágy íny

soft roe - tejeshal ivarterméke, tejeshal teje

soft soap - kenőszappan

soft solder - talpnyalás, hízelgés, lágyforrasz

soft spot - gyenge pont, sebezhető pont

soft water - lágy víz

soft words butter no parsnips - ígéretekből nem lehet megélni

soft! - pszt!, várj egy kicsit!, csak lassan!

softened - megenyhülve

softie - mamlasz, szentimentális puhány

softness - enyheség, lágyság, puhaság

softwood - puhafa

softy - mamlasz, szentimentális puhány, balek

soggily - nedvesen, ázottan, nyirkosan

soggy - csirizes, átázott, felázott, nyirkos, nedves

soil - piszokfolt, talaj, föld, termőföld

soil alkalinity - talajlúgosság

soil research - talajtani kutatás, talajtan

soil science - talajtan

soiled linen - szennyes fehérnemű

sojourn - időzés, tartózkodás, átmeneti tartózkodás

sojourner - jövevény, vendég

solace - vigasz, vigasztalás, megnyugvás

solar - nap-

solar eclipse - napfogyatkozás

solar flare - napkitörés

solar stratosphere - napsztratoszféra

sold - értékesít, árusít, árul

solder - forrasztófém, forrasz, forrasztódrót, kötőanyag

soldier - közlegény

soldier lad - kiskatona

soldier of fortune - szerencsevadász

soldierly bearing - katonás modor, katonás magatartás

soldiers on the loot - fosztogató katonák, garázdálkodó katonák

sole - talp, egyetlen

solely - kizárólag, egyedül

solemn - ünnepélyes

solemnity - ünnepély, ünnepélyesség, komolyság

solemnly - ünnepélyesen

solicitor - jogtanácsos, városi tiszti ügyész, üzletszerző

solicitous - aggodalmas, aggályosan gondos

solicitousness - aggály, féltő gondosság, aggályosság

solicitude - szerető gondosság, féltő gondosság, aggályosság

solid - téridom, őszinte, háromdimenziójú, szolid, tömör

solid-colour - egyszínű

solid angle - testszög

solid body - szilárd test

solid compound - egybeírt összetétel

solid consideration - megalapozott határozat

solid defence - megalapozott védelem

solid figure - geometriai test

solid geometry - térmértan

solid measures - térfogatmérték

solid vote - egyhangú szavazat

solid waste chute - szemétledobó

solid white line - záróvonal

solidarity - összetartás, szolidaritás, együttérzés

solidification - besűrűsödés, megszilárdítás, megdermedés

solidity - szilárdság, masszívság, valódiság, tömörség

solidly - egyhangúan, teljes egyetértésben, folyamatosan

soliloquy - monológ, magánbeszéd

soling and heeling - talpalás és sarkalás

solipsism - szolipszizmus

solipsistic - szolipszista

solitaire - egyedül játszható játék, pasziánsz

solitariness - magány

solitary - társtalan, elhagyatott, magában élő, félreeső

solitude - magány, egyedüllét

soloist - szólóénekes, szólista

Solomonic decision - salamoni döntés

solubility - megoldhatóság, oldhatóság, megfejthetőség

solubilization - oldhatóvá tétel

soluble - feloldható, megfejthető, oldható, megoldható

soluble glass - vízüveg

solute - oldott anyag

solution - megfejtés, oldat, feloldás, oldás

solvability - oldhatóság, megfejthetőség, megoldhatóság

solvable - oldódó, feloldható, megfejthető, megoldható

solvation - szolváció

solvency - fizetőképesség

solvent - feloldó, oldóképes, hitelképes, oldószer, oldható

solver - megfejtő, oldó

solving - megoldás

soma - test, részegítő növényi nedv

somatic - fizikai

somber - kietlen, komor

sombre - kietlen

sombre shade of colour - sötét színárnyalat

sombrely - sötéten, komoran, mogorván

sombreness - komorság, sötétség, mogorvaság

sombrero - sombreró, széles karimájú mexikói kalap

some - egy bizonyos, egyes, néhány, mintegy, némely, némi

some day - egy szép napon, közeljövőben, majd egyszer

some day or other - majd egyszer

some fine day - egy szép napon

some guy - igazi fickó, belevaló fickó

some hot head - valami meggondolatlan alak

some more - még egy kicsit, még egy kis, még, még egynéhány

some more bread please! - kérek még egy kis kenyeret!

some of them - némelyikük

some other - valaki más, valami más

some people - némely ember, néhány ember

some time ago - nem is olyan régen

some time or other - valamikor majd, egyszer majd, vmikor majd

some years back - néhány éve

somebody - számottevő személyiség, szerelmese vkinek, valaki

somebody else - valaki más

somebody is knocking - kopognak, kopogtatnak, valaki kopogtat

someday - egy napon, majd vmikor, majd egyszer

somehow - valahogyan, valahogy

somehow or other - isten tudja hogyan, valahogy majd csak

someplace - valahol

somersault - bukfencezés, bukfenc, halálugrás, előrebukfencezés

somerset - bukfenc, bukfencezés, előrebukfencezés, felbukás

something - bizonyos mértékben, egy kissé, szörnyen, némileg

something for the teeth - valami harapnivaló, valami ennivaló

something has turned his brain - elkapatta valami

something in the shape of - valami fajta

something inexplicable - valami megmagyarázhatatlan

something is sure to turn up - majd csak adódik valami

something like - megközelítőleg, mintegy, körülbelül

something of - egy kevés, egy csekély, némi, egy kis

something of a sort - valamiféle, valaminek nevezhető dolog

something of sorts - egy valamiféle, egy valaminek nevezhető dolog

something of the kind - ilyesmi

something or other - ez vagy az, valami

something short - egy kupica pálinka

something to do with sg - kapcsolatban vmivel

something to drink - innivaló

something to live for - valami életcél, amiért érdemes élni, valami

sometime - valaha, valamikor, egykor, hajdani, egykori

sometimes coming sometimes coy - hol szívélyes hol tartózkodó

somewhat - egy kevés, némileg, egy kissé, némiképp

sommelier - italos pincér

somnambulist - holdkóros, alvajáró

somnolent - álmosító, aluszékony, kórosan álmos

son-in-law - vő, vej

son-of-a-gun - haszontalan fráter

son of a bitch - gazember

son of a gun - haszontalan fráter

sonar - hanglokátor, szonár

song - ének, költemény, dal

song hit - sláger

song without words - dal szöveg nélkül

sonic - hangsebességi, hanghatáson alapuló, szónikus

sonic altimeter - akusztikus magasságmérő

sonic bang - hangrobbanás

sonic barrier - hanghatár

sonic boom - hangrobbanás

sonic speed - hangsebesség

sonic wave - hanghullám

sonnet - szonett

sonnet sequence - szonett sorozat

sonneteer - szonett író, szonettköltő, szonett költő

sonny - kisfiam, fiacskám

sonority - csengő hang, hangzás, telt hang, rezonancia

sonorous - csengő hangú, hangzatos, zengzetes, telt hangú

soon - semhogy, korán, hamar, inkább

soon after - röviddel vmi után, rövidesen azután

soon or late - előbb-utóbb

soot - korom

soothing - megnyugtató, enyhítő, csillapító, nyugtató

soothsayer - jós, igazmondó, ájtatos manó, jövendőmondó

soothsaying - jóslás, jövendölés, jövendőmondás

sooty - kormos

sophistic - hamisan érvelő, szofista, szofisztikus

sophistical - hamisan érvelő, szofista, szofisztikus

sophisticated - elferdített, nem természetes, affektált, csiszolt

sophisticated style - mesterkélt stílus, keresett stílus

sophistication - félrevezető hamis érvelés, affektáltság, szofizma

sophomore - másodéves hallgató

sophomoric - bombasztikus, felületes, sekélyes

soprano - szoprán

sorb - berkenye

sorbet - sörbet, szörbet

sorcerer - varázsló

sorceress - boszorkány

sorcery - boszorkányság

sordid - zsugori

sore - fájdalmas, fájó, heveny, gyulladásos, seb, mélyen

sore spot - érzékeny pont, sebezhető pont, fájó pont

sore throat - torokfájás, torokgyulladás

sorehead - elégedetlen mérges ember

sorely - súlyosan

sorely needed - égetően szükséges

sorely tried - sok megpróbáltatást átélt

soreness - fájdalom, érzékenység

sorority - főiskolai diáklány-egyesület, egyházi közösség

sorority house - egyetemi kollégium

sorrel - sóska, vörösessárga ló, rőt, vörösessárga

sorrow - bú, csapás, bánat

sorrowful - bánatos, szomorú

sorry - sajnos, sajnálom, vmi közbejött, siralmas

sorry sg has come up - sajnálom vmi közbejött

sorry to say - sajnos

sort - féle, mód

sort of - valahogy

sorter - levélcsoportosító, válogató, osztályozó

sorting - kiválogatás, osztályozás, szortírozás

sot - tökfejű alak, korhely ember, részeges, ostoba alak

sotto-voce - sotto voce, félhangon, egész halkan, halkan

sou - fitying, régi francia pénzérme

sou'wester - viharkalap

souffle - fúvózörej

soufflé - apró színes flitter, apró színes üveggyöngy

sough - sóhajtás, susogás

sought - szándékozik vmit tenni, megkísérel

soul - ember, lélek

soul-searching - lelkiismeret-vizsgálat, önvizsgálat

soul-stirring - felrázó, lelkesítő

soulful - mélyen átérzett, kifejezésteljes, mélyen érző

soulless - lélektelen

sound - úszóhólyag, hang, igaz, zaj, mélyen (alszik), ép

sound-proof - hangszigetelő, hangszigetelt, hangelnyelő

sound-proofing - hanggátlás, hangszigetelés, zörejmentesítés

sound beam - hanghullám, hangnyaláb, irányított hangnyaláb

sound of mind - épelméjű

sound pick-up - hangfelvevő, hanglejátszó, hangleszedő, mikrofon

sound signal - hangjel, hangjelzés

sound track - hangsáv

sounding - hangzó, hangmérés, hallgatózás, kopogtatás

sounding-out - tapogatózás, puhatolózás

sounding board - szószék feletti mennyezet

sounding line - fenékmérő, mélységmérő

soundings - vízmélység

soundless - feneketlenül mély, zajtalan, hangtalan, feneketlen

soundly - épen, mélyen, józanul

soundness - egészségesség, helyesség, megbízhatóság, alaposság

soundtrack - hangsáv, hangbarázda

soup - lóerő, repülőbenzin, leves

soup bowl - levesestányér, mélytányér

soup meat - leveshús

soup plate - levesestányér

soup stick - levestészta

souped-up - felpiszkált

sour - savas oldat, savas víz, keserű dolog, erjedt

sour cherry - meggyfa, meggy

sour cream - tejföl

sour grapes - savanyú a szőlő

sour gum - fekete mézgásfa

sour orange - keserű narancs

sour soil - savanyú talaj

sour stomach - gyomorsavtúltengés

source of infection - fertőzési góc

sourly - megsavanyodva, fanyarul, keserűen, besavanyodva

south - déli fekvésű, déli rész, déli irányba, délre, déli

south pole - déli-sark

southern - déli

southern confederacy - déli szakadár államok

southpaw - balkezes játékos

southwest - délnyugatról, délnyugat felől, délnyugat

southwester - viharkalap, délnyugati szél

southwestern - délnyugati

souvenir - ajándék, emléktárgy, ajándéktárgy

sovereign - uralkodói, független, legfelső, szuverén, felséges

sovereignty - korlátlan uralom, szuverenitás

sow - koca, emse, anyadisznó

sowed - behint, bevet

sown - bevet, behint

soy - szójabab

soy-bean - szójabab

soy-bean oil - szójababolaj

soya - szójabab

soya-bean - szójabab

spa - gyógyfürdő

spa therapy - gyógyfürdő-kezelés

space - hely, térző, tér, távolság, időköz, szóköz, táv

space between - közbeeső tér, köz

space capsule - űrszonda

space centre - űrközpont

space flight - űrhajózás, űrrepülés

space helmet - űrsisak

space modul - űrkabin

space of time - időköz

space probe - űrszonda

space research - űrkutatás

space shuttle - űrsikló, űrkomp, űrrepülőgép

space station - űrállomás

space travel - űrrepülés, űrutazás

space traveller - űrhajós, űrutas, űrrepülő

space vehicle - űrhajó

spaceman - űrhajós

spacer - alátét betétdarab, térközállító, alátétlemez, faék

spaceship - űrhajó

spacesuit - szkafander, űrruha

spacewoman - űrhajósnő

spacious - kiterjedt, tágas, téres, terjedelmes

spade - pikk, zöld (kártyában), kiherélt állat, ásó

spade terminal - késélvégződés

spaded finish - simított felület

spades - pikk

spades are trumps - pikk az adu

spaghetti - spagetti

spahi - francia lovas katona, török lovas katona, szpáhi

spall - felaprítás, lemezes leválás, kőforgács

spallation - felhasadás, szétrepedezés

spalling - hasítás, falbedőlés, hasogatás, elhasadás, leválás

spalls - szemelt érc, válogatott érc

spam - löncshús, fűszeres disznóhús sonkával

span - fordul, időtartam, perdül, perdít, sodor, fesztáv

spandrel - ívbolt, lépcsőkifalazás, ráfalazás, lépcsőzug

spangle - flitter, tölgyfagubacs, csillogó apróság

spangly - csillámló, flitterrel díszített

Spaniard - spanyol ember, spanyol

spaniel - spániel, kajtászeb, csúszómászó

spank - fenékre ütés, ütés tenyérre

spanker - táncos járású ló, táncos léptű ló, remek ember

spanker-boom - farfa

spanking - haláli, gyors, elpáholás, sebes, elfenekelés

spanking breeze - élénk szél

spanner - csavarkulcs

spar - árbocfa, szarufa, barátságos bokszmérkőzés, pózna

spare - fölösleges, pót-, pótkerék, tartalék, szikár

spare-time - szabadidő

spare bed - vendégágy, pótágy

spare bedroom - vendégháló, vendégszoba

spare parts - pótalkatrészek, tartalékalkatrészek

spare room - szalon, vendégszoba

spare suit of clothes - még egy ruha, másik öltözet, másik ruha

spare time - szabad idő, ráérő idő, üres óra, felesleges idő

spare tyre - pótkerék

spare wheel - pótkerék

sparingly - alig

spark - splitter, gavallér, aranyifjú, sziporka, divatbáb

spark failure - gyújtáshiba, gyújtás megszakadása, gyújtáskihagyás

spark frequency - szikrafrekvencia, szikragyakoriság

spark ignition - szikragyújtás

spark of life - élet tüze

spark of wit - szellemi sziporka

spark plug - gyertya

spark spectrum - szikraszínkép

spark telegraphy - szikratávírás

sparkle - szikrázás, csillogás, szellemesség, szikra

sparkler - gyémánt, csillogó drágakő, csillagszóró, fényes úr

sparklet - szénsavpatron, kis szikra, szikrácska

sparkling - villódzó, pezsgő, pattogó, szikrázó, sziporkázó

sparkling cup - habzó serleg, gyöngyöző serleg

sparkling heat - fehérizzási hő

sparkling wit - sziporkázó szellemesség

sparks - szikratávírász, rádióstiszt, távírász, rádiós

sparring - öklözés, bokszolás

sparring-match - barátságos ökölvívó-mérkőzés

sparring-partner - ökölvívó edzőtársa

sparrow - veréb

sparrow-grass - csirág

sparrow-hawk - karvaly

sparrowfart - verébfing

sparse - ritka, elszórt, szórványos

sparsely - gyéren, ritkásan, szórványosan, elszórtan

Spartan - spártai

spasm - görcs

spasmodic - görcsös, lökésszerű, hirtelen

spasmodically - görcsösen, lökésszerűen

spastic - szélhűdéses, bénult, görcsös

spat - kamásli, szemerkél (eső), pök, osztrigaikra, kiköp

spatial - tér-, térbeli

spatial average - térbeli középérték

spatially - térbelileg

spatter - befröcskölés, kopogás, fröcskölés, csöpögés

spatula - szedőlapát

spawn - ebihal, ivadék, poronty, ikra

speak true! - mondd meg az igazat!

speakeasy - engedély nélkül működő kocsma, tiltott italmérés

speaker - képviselőház elnöke, beszélő, hangszóró, szónok

spear - spanyollovas hegye, fiatal sudár fa, szivattyúkar

spear side - férfiág

spearmint - fodormenta

special - különvonat, különkiadás, speciális, sajátságos

special air edition - légipostai kiadás

special constable - felesküdött polgárőr

special correspondent - különtudósító

special delivery - expressz küldemény, expressz levél

special effect - filmtrükk

special embassy - rendkívüli küldetés, rendkívüli kiküldetés

special peculiarities - különös ismertetőjel

special pleading - elfogult érvelés, megtévesztő érvelés

special subject - speciális érdeklődési kör, szaktárgy

specialist - szakember, szak-, specialista, szakorvos

speciality - speciális, különlegesség, szakterület, sajátosság

specialization - részletezés, specializálódás, szakosodás

specialized - szakosított

specialized knowledge - szaktudás

specialized word - szakszó

specially - különösen, különlegesen, külön

specialty - szakterület, írásbeli szerződés

species - fajok, fajták

specific - fajlagos, közelebbről meghatározott, különleges

specific gravity - fajsúly

specific resistance - fajlagos ellenállás

specific terms of reference - megrendelői utasítás

specifically - különösen, kimondottan, kifejezetten, speciálisan

specification - kikötések, munkafeltételek, részletes leírás

specimen - csodabogár, példány, mutatvány, mintadarab

specious - megtévesztő

speck - szemcse, petty, csepp

speckle - petty

speckled - pettyes

specks of dust - porszemek

specs - részletes leírás, szemüveg, specifikáció

spectacle - látványosság, látvány

spectacled - szemüveges

spectacles - szemüveg

spectacular - látványos

spectacularly - látványosan

spectator - néző

spectators' terrace - lelátó

spectral - kísérteti, színkép

spectral analysis - színképelemzés

spectral range - színképtartomány

spectre - szellem

spectroscope - spektroszkóp

spectroscopy - spektroszkópia

spectrum - színkép, spektrum

spectrum line - színképvonal

speculation - spekuláció, töprengés, elmélkedés, elmélet

speculative - elméleti, elmélkedő, spekulációs, spekulatív

speculator - spekuláns, tőzsdés

sped - sebességet szabályoz, gyorsít, prosperál, siet

speech - beszélő képesség, szónoklat, beszédmód, hang

speech-maker - szónok

speech-reading - ajakról való leolvasás, szájról olvasás

speech area - nyelvjárási terület, nyelvterület

speech basis - artikulációs bázis

speech choir - szavaló kórus

speech clinic - beszédhibások gyógyintézete

speech community - nyelvközösség

speech correction - helyes kiejtésre tanítás

speech failed him - elállt a szava

speech greeted with cheers - tetszéssel fogadott beszéd

speech island - nyelvjárási sziget, nyelvsziget

speech level - nyelvi réteg, stiláris réteg

speech marks - idézőjel

speech on the long side - hosszú lére eresztett beszéd, terjedelmes beszéd

speech organ - beszélőszerv

speech sound - beszédhang

speeches - évzáró, tanévzáró ünnepély

speechless - néma, tökrészeg, holtrészeg, szótlan, hangtalan

speed - fényérzékenység, sebességfokozat, sebesség

speed-up - gyorsítás, tempófokozás, gyorsulás, meggyorsítás

speed boat - motorcsónak

speed bump - fekvőrendőr

speedily - hirtelen, haladéktalanul, gyorsan, sebesen

speedily concluded marriage - gyorsan megkötött házasság

speedometer - sebességmérő

speedy - sebes

spell - bűbáj, munkaszakasz, váltás, szakmány, időszak

spellbinding - lenyűgöző hatású

spellbound - lenyűgözött, elbűvölt

spelling - helyesírás, betűzés

spelt - szótagol, helyesen leír, jelent vmit, betűz, kiír

spelunker - amatőr barlangkutató, amatőr geológus

spelunking - barlangászkodás

spending - elköltés, költés

spending money - költőpénz

spending power - vásárlóerő

spent - elcsigázott, költ (pénzt), ikráit lerakott (hal)

spent acid - fáradt sav, használt sav, hulladéksav

spent ball - átütő erejét vesztett golyó, fáradt golyó

spent bobbin - legombolyodott orsó

spent bulb - kiégett izzó, kiégett villanykörte

spent bullet - átütő erejét vesztett golyó, fáradt golyó

spent liquor - anyalúg, szappanalj

spent lye - anyalúg, szappanalj

spent oil - fáradt olaj

spent storm - megcsendesedett vihar, kifáradt vihar

spent volcano - kialudt vulkán, kialudt tűzhányó

sperm - ondó, cetvelő, sperma

sphere - gömb, szféra, terület, golyó

sphere of action - hatáskörzet, működési kör

sphere of influence - befolyási körzet, befolyási övezet

sphere of interest - érdekszféra

spherical - gömbölyű

sphincter - záróizom

sphincteral - záróizom-

sphincterial - záróizom-

spice - fűszer

spicy - borsos, jóízű, zamatos, fűszerfélékben gazdag

spicy bits of scandal - pikáns kis pletykák

spider - hosszúnyelű serpenyő, támasztórúd, dugattyúagy

spider's web - pókháló

spider web - pókháló

spidery - pókos, pókokkal teli, pókszerű

spidery handwriting - szarkalábas írás

spiel - hanta, szöveg, duma

spiffed - beszeszelt

spiffing - jól öltözött

spiffy - baró, frankó, jól öltözött, menő

spigot - csővég, hordócsap

spike - tüske, szeg, kampósszeg, ácsszeg, kalász, vashegy

spile - karó, gerenda, hordócsap, cölöp

spill - leesés, dugó, fémcsap, papírtekercs (tárolásra)

spillage - kifolyás, kiesés, kiszóródás, kihullás, kiöntés

spilling - kiöntés, kiömlés, kiszóródás, kiesés, kiszórás

spillover - bukógát

spilt - kiloccsant, kiloccsan, kilöttyent, kizuhan

spin - dugóhúzó (repülésben), forgás, pörgés, kirándulás

spin-off - mellékes haszon, hasznos melléktermék

spin drier - centrifuga

spin dryer - centrifuga

spinach - spenót

spinal - gerincoszlop-, gerincagyi érzéstelenítő szer

spinal column - gerincoszlop

spinal complaint - gerincbántalom

spinal cord - gerincagy

spinal curvature - gerincgörbület

spinal marrow - gerincvelő

spinalgia - spinalgia

spinalis - gerinc-, tövis-

spinant - gerincingerlő szer, spinans

spindle - vékony ember, inda, tengely, orsó, nyurga ember

spindly - nyurga, cingár, nyakigláb

spine - hátgerinc, tüske, tövis, gerinc

spinel - spinell, magnézium-aluminát, szalagszövő lenfonal

spineless - gerinctelen, tüskétlen

spinnaker - hosszú háromszögvitorla, versenyvitorla

spinnaker pole - pillangófa, spinakker-rúd

spinney - bozót, csalitos, csalit

spinning-mill - fonoda

spinning top - búgócsiga

spinster - aggszűz, hajadon, vénlány, vénkisasszony

spiny - tüskés

spiral - csavarmenet, csigavonal, csigavonalú, spirális

spiral staircase - csigalépcső

spire - orom, templomtorony

spirit - spiritusz, alkohol, lelkierő, kedély, szesz

spirit-level - vízszintező

spirit level - vízszintező

spirit of salts - higított sósav

spirit of the age - korszellem

spirited - bátor, talpraesett

spiritedness - határozottság

spirits - szeszes italok

spirits of salts - higított sósav

spiritual - egyházi, spirituálé, szellemi, lelki

spiritual court - egyházi bíróság

spiritualism - spiritualizmus, idealizmus, spiritizmus

spiritualist - spiritiszta

spiritually - szellemileg, lelkileg

spit - ásónyomnyi föld, futó eső, futó havazás, nyárs

spit and polish - fényesítés, előírásos külcsín, tisztogatás

spit it out! - nyögd már ki!, nyögd ki!

spitball - összerágott papírgalacsin

spite - harag, rosszakarat, gyűlölködés, rosszindulat

spiteful - gonosz

spitfire - méregzsák

spitkid - kis hajó, hamutálca, hamutartó

spitting image - kiköpött hasonmás

spittle - köpés, nyál, köpet

spittoon - köpőláda, köpőcsésze

splash - folt, kiloccsantott víz, kifröcskölt víz, sár

splash-board - sárvédő, sárhányó

splash-down - vízreszállás

splash-guard - sárfogólap

splash headline - szenzációs főcím

splashdown - vízre szállás

splasher - ellenző, sárvédő, védőellenző, sárhányó

splashy - sáros, latyakos

splat - loccsanás

splatter - befröcskölés, sárfolt, csöpögés, fröcskölés

splay - kihajló, rézsű, kihajlás, ferdére vágott, rézsűs

splay-foot - lúdtalp

splayed - kihajló, kifelé szélesedő, szétálló

spleen - lép

splendid - nagyszerű

splendor - nagyszerűség

splendour - nagyszerűség

splice - gerendacsatlakozás, összekötés, összeragasztás

splint - faháncs, léc, gyémántszilánk, szálka, szárcsont

splint-bone - szárkapocs-csont

splinter - repesz, szálka, szilánk

splinter-bar - rugótartó rúd

splinter-bone - szárkapocs-csont

splinter-deck - szilánkbiztos fedélzet, repeszbiztos fedélzet

splinter-plates - repeszbiztos páncél, szilánkbiztos páncél

splinter-proof - repeszbiztos, szilánkbiztos, biztonsági

splinter effect - repeszhatás

splinter group - párttöredék, töredékcsoport

splinter party - töredék párt, szakadár párt, disszidens párt

splintered - szilánkosra törött, szilánkos

splintering - sínbe rakás, szilánkok, töredékek, töredék, repesz

splinterless - szilánkmentesen törő, biztonsági

splintery - szilánkos, szilánkosan hasadó

splintery fracture - szilánkos törés

split - megbomlik az egység, hasított, rés, fél pohár ital

split personality - tudathasadás

split ring - kulcskarika

splodge - maszat, paca

splodgy - összmázolt, foltos, bepettyegetett, összekent

splotch - maszat, fröccsenés, paca

splurge - feltűnő viselkedés, özönvíz, befröcskölés

splutter - köpködés, fröcsögés

spoil - haszon, zsákmány, préda, elhordott föld, meddő

spoil-bank - meddőhányó

spoil-sport - ünneprontó

spoil-trade - olcsójános, tisztességtelen konkurens, üzletrontó

spoilage - hulladékpapír, káló

spoils - jövedelmező állások

spoilsman - konjunktúralovag

spoilt - rosszul nevel, elrontott, elkényeztetett

spoke - küllő, beszél

spoken - beszél

spoken language - beszélt nyelv

spoken word - élőszó, beszéd

spokesman - szószóló, szóvivő

spokesperson - szóvivő

sponge - tampon, törlő, ingyenélő, piskótatészta, potyázó

sponger - élősdi, potyázó

sponginess - szivacsosság

sponging - potyázás, élősködés, letörlés szivaccsal

spongy - átázott, likacsos, szivacsos

sponsor - szponzor, keresztanya, ajánló, jótálló, kezes

sponsorship - védnökség, támogatás

spontaneous - nem erőltetett

spontaneously - magától

spoof - átejtés

spoof auction - tréfás árverezés

spoofer - svindler

spook - hazajáró lélek

spookily - kísértetiesen

spookiness - kísértetiesség

spookish - kísérteties

spookist - szellemidéző

spooky - kísértetjárta, kísérteties, kísértet-

spool - tengely, orsó, cséve, tekercs, korong, görgő

spoon - szerelmes, kanál, málé, evező tolla, mamlasz

spoon auger - kanalas fúró

spoonbill - kanalas gém

spoonfed - agyontámogat, államilag támogat, kanállal etet

spoonful - kanálnyi

spoony - szerelmeskedő

spoor - nyom, csapa, lábnyom, szag

sporadic - szórványos

sporadically - szórványosan, hellyel-közzel, elszórtan

spore - spóra

sporran - bőrerszény

sport - időtöltés, rendellenesen fejlődött szerv, játék

sporting - sportszerű

sportive - mókás, tréfás

sportman - sportoló

sports - sport-, sport

sports-loving - sportszerető, sportkedvelő

sports car - sportkocsi

sports coupe - csukott sportautó, csukott sportkocsi

sports results - sporteredmények

sports writer - sportújságíró

sportsmanship - sportszerűség

sporty - sportos, sportszerű

sporulation - spóraképződés

spot - egy csepp, pont, szégyenfolt, egy harapás, pecsét

spot ball - pettyes golyó

spot cash - készpénzfizetés

spot check - villámellenőrzés

spot contract - készáruügylet

spot cotton - raktári pamut, készleten levő pamutáru

spot deal - készáruügylet

spot goods - azonnal szállítható áru

spot market - készárupiac

spot of trouble - egy kis baj

spot purchase and sale - helyszíni vétel és eladás

spot removal - folttisztítás

spot test - villámellenőrzés

spotless - makulátlanul tiszta, ragyogóan tiszta, hótiszta

spotlessly - makulátlanul

spotlessness - makulátlanság, szeplőtlenség, ragyogó tisztaság

spotlight - reflektorfény

spots - leopárd

spotted - pöttyös

spotter - bukfenc, légoltalmi figyelő, magándetektív

spotting - egyszerű filmretus-eljárás, foltozás, foltosság

spotting-tool - kipontozó kés, kipontozó szerszám

spotting officer - tűzvezető tiszt, bemérő tiszt

spotting plane - tüzérségi figyelő repülőgép

spotting post - megfigyelőállás, légvédelmi megfigyelőállás

spotty - pettyes, foltos, mocskos

spoungy - szivacsszerű, szivacsos

spouse - házastárs

spout - vízköpő, lefolyócső, edény szája, vízsugár

spouter - szónok

spouting - szónoklás, kilövellés, kifecskendezés, szavalás

sprain - rándulás, ficam

sprained - kificamodott

sprang - elhasít, kiindul, rugóz, sarjad, hajlít, megpattan

sprawl - terpeszkedés

sprawling - burjánzó, terpeszkedő

spray - gally, szétpermetezett mennyiség, szpré, szóró

spray of diamonds - gyémántboglár, gyémántdiadém

spray of flowers - virágzó ág, virágos ág

spray tower - permetező torony

spread - kitárt, eszem-iszom, oldalszóródás, nyílás, takaró

spread-eagle - túlzó soviniszta, békaszerűen elterpeszkedő

spread chord - tört hangzat, arpeggio

spread fan - nyitott legyező, kinyitott legyező

spread fingers - széttárt ujjak

spread of a tree - fa koronájának szélessége, fa koronájának átmérője

spread of the sails - vitorlaszélesség

spread table - terített asztal

spread wings - szétterjesztett szárnyak

spreader - felrakógép, furnérenyvező gép, oldalfeszíték

spreading - szétszórás, kisimítás, szóródás, szétszéledés

spreading-machine - szövetkenőgép, kenőgép, felrakógép, szalagozógép

spreading of the table - terítés

spreading the dung - trágyázás, trágyaszórás

spreadsheet - adatbáziskezelő

spree - stikli, muri, dáridó

sprig - hajtás, ágacska, gallyacska, ág, sarjadék, sarj

sprightliness - élénkség

spring - repedés, rugó, ugrás, forrás, megvetemedés, tavasz

spring-cleaning - tavaszi nagytakarítás

spring-wound acoustic - felhúzós táskagramofon

spring balance - rugós kézi mérleg, húzós kézi mérleg

spring bed - rugós ágy, ruganyos ágy

spring chicken - rántani való csirke

spring draws near - közeledik a tavasz

spring gaiter - rugótok

spring stud - rugós retesz, rugós zár, rugós gomb

springboard - trambulin, ugródeszka

springbok - dél-afrikai gazella, dél-afrikai csapat

springe - háló, hurok, gyalogtőr

springtime - tavasz, kikelet

springy - ruganyos, rugalmas

sprinkler - locsolófej, öntözőfej

sprinkling-can - öntözőkanna

sprinkling can - öntözőkanna

sprite - manó, tündér

sprocket - csillagkerék, lánckerék, láncdió

sprocket-chain - hevederes lánc

sprocket-drum - lánckerékdob

sprocket-wheel - láncdió, csillagkerék, lánckerék

sprout - csíra, sarjadék, bimbó, rügy, sarj, hajtás

spruce - lucfenyő, takaros

sprung - hajlít, sarjad, ível, keletkezik, meghajlik, rugóz

spry - virgonc

spume - spuma, hab, tajték

spun - pörög, forgat, megfordul, perdít, megforgat, sodor

spunk - geci, tapló, mersz, gyújtós, bátorság

spunky - mokány

spur - ösztönzés, sarkantyú, kiszögellés, ösztökélés

spurious - ál

spurn - elutasítás, megvetés

spurt - hirtelen kitörés, kilövellés, hajrá, sugár

sputter - hadaró beszéd, köpködő beszéd, hadarás

spy - kém, besúgó, spion

squabble - pörlekedés, civakodás, szóváltás, civódás

squabbling - civódó, perlekedő

squad - raj, brigád

squad car - járőrkocsi

squadron - repülőszázad, lovasszázad, hajóraj

squadron-leader - repülőőrnagy

squalid - nyomorúságos, mocskos, ocsmány

squall - fülsértő visítás, éles kiáltás, ordítás, széllökés

squall-cloud - záporfelhő

squally - szélviharos

squalor - mocsok, szenny, nyomor

squanderer - tékozló

squandering - pazarló

squanderingly - pazarlóan, tékozlóan

square - szögletes, korrekt, tagbaszakadt, négyzetes, kocka

square brackets - szögletes zárójel

square dance - francia négyes

square game - négyesben játszható játék

square measure - területmérték

square meter - négyzetméter

square mile - 59 négyzetkilométer, négyzetmérföld, 2, 259 ha

square root - négyzetgyök

square rule - derékszögű vonalzó

squarely - szemben, egyértelműen, derékszögben, becsületesen

squareness - becsületesség, négyszögletűség, tisztességesség

squarish - majdnem derékszögű, majdnem négyszögletes

squash - tumultus, tolongás, tottyanás, kása, gyümölcslé

squat - guggoló

squatter - állami földön gazdálkodó, megbúvó vad, földfoglaló

squatter state - újtelepes állam, Kansas állam

squattish - zömök

squaw - indián asszony

squawk - vijjogás, panaszkodás, rikoltás, lamentálás

squeak - nyikorgás, cincogás, nyikkanás

squeakily - nyüszítő hangon, vinnyogó hangon

squeaky - vinnyogó, csikorgó, nyüszítő, nyikorgó

squeal - rikoltozás, sikítás

squealer - madárfióka, csupasz galambfióka, sikító állat

squeamish - túl érzékeny, finnyás, kényes gyomrú, émelygős

squeamishly - túl érzékenyen, émelygősen, finnyásan

squeamishness - émelygés, finnyásság, émelygősség

squeegee - gumibetétes felmosó, gumibetétes törlő

squeegee-scraper - gumis ablaktisztító, gumis ablakmosó

squeeze - szorongatás, összenyomás, préselés, vizsga

squelch - szortyogás, tromf, eltiprás, kiirtás, ledorongolás

squelchy - tocsogó, szortyogó, cuppogó

squib - gyáva ember, kígyóröppentyű, tűzkígyó, rakéta

squid - tintahal

squiggle - cirkalom, rövid cirkalmas vonal, macskakaparás

squint - bandzsa, sandítás, kancsal, bandzsítás, kancsalság

squire - békebíró, pajzshordó, fegyvernök, gavallér

squirm - vonaglás, fészkelődés, kötélgörcs, kötélgyűrű

squirming - vonagló

squirrel - mókus

squirt - fecskendő, folyadéksugár, szemtelen fráter

squish - kibuggyanás, narancslekvár, giccs, kilövellés

squishy - vizenyős, pépes

St Andrew's cross - András-kereszt

St. John's bread - szentjánoskenyér

St. John's evil - epilepszia, eskór

St. John the Baptist - keresztelő Szent János

St. Martin's evil - iszákosság, részegesség

stab - szúrás, szúrt seb, szúró fájdalom

stab in the back - hátbatámadás

stabbing - késelés

stabilizer - stabilizáló berendezés, stabilizátor

stable - lóállomány, lóistálló, stabil

stable-boy - istállófiú, lovászgyerek, lovászinas

stableboy - istállófiú, lovászgyerek, lovászinas

stably - szilárdan, stabilan

staccato - szaggatott, szaggatottan, staccato

staccato bowing - staccato vonóvezetés

staccato mark - staccato jelzés

staccato note - staccatoval játszott hang

staccato style - szálkás stílus, szaggatott stílus

stack - nagy mennyiség, halmozás, kürtő, kémény, kéménysor

stack gas - gázalakú hulladéktermék, gázalakú égéstermék

stack of straw - szalmakazal

stack up arms! - fegyvert gúlába!

stacked - jó alakú, nagy mellű

stadium - stadion

staff - mérőléc, munkatársak, vezérkar, kotta öt vonala

staff-sergeant - törzsőrmester

staff officer - vezérkari tiszt

staff sergeant - írnok tiszthelyettes, adminisztrációs őrmester

staffer - követségi ember, követségi alkalmazott

stag - szarvasbika, tőzsdespekuláns, facér férfi

stag-beetle - szarvasbogár

stag party - kanmuri

stage - munkaállvány, pihenő, munkaállás, dobogó, etap

stage-box - proszcéniumpáholy

stage-coach - postakocsi, delizsánsz

stage-hand - díszletező munkás

stage-manager - rendező, színházi ügyelő, ügyelő

stage-managership - ügyelőség, rendezőség

stage-name - színészi álnév, művésznév

stage-property - színpadi kellék

stage-setter - fődíszletmester

stage-setting - színpadkép

stage-struck - színházrajongó

stage-whisper - félreszólás, hangos súgás, hangos suttogás

stage direction - rendezői utasítás, színpadi utasítás

stage door - színészbejáró

stage effect - színpadi hatás

stage effects - színpadi hatások

stage fever - szereplési vágy

stage fright - lámpaláz

stage lights - rivaldafény, színpadi világítás

stage properties - színházi kellékek

stage right - előadási jog

stagecraft - rendezői gyakorlat, drámaírói képesség

staged - lépcsős, állványozott, állványzattal körülvett

stagey - megrendezett, színpadias, nem őszintén ható

stagger - dülöngélés, tántorgás, támolygás

staggered - lépcsősen elosztott, lépcsőzetes

staggerer - meghökkentő dolog, meghökkentő helyzet

staggering - tántorgás, megrázó, tétovázás, támolygás

staggeringly - megdöbbentően, megrázóan

staging - színre alkalmazás, építőállvány, színpadi előadás

stagnancy - pangás, stagnálás, tespedés, állás

stagnant - pangó, mozdulatlan, stagnáló

stagnant water - állóvíz

stagnation - tespedés, stagnálás, gerinc

stagy - megrendezett, színpadias, nem őszintén ható

stagy smile - erőltetett mosoly

staid - komoly

staidness - higgadtság, megfontoltság, komolyság

stain - pecsét, szégyenfolt, festék

stain remover - folttisztító szer

stainable - Gramot felvevő, Gram-pozitív

stained - pecsétes

stair - lépcsőfok

staircase - lépcsőház, lépcsősor

stairs - lépcsősor

stairway - lépcsőház, lépcső

stairwell - lépcsőház

stake - máglya, karó, érdekeltség, pózna, lóverseny, cölöp

stakeholder - részvényes

stale - lapos, állott, poshadt, banális, áporodott, régi

stale joke - szakállas vicc

stalemate - patt

staleness - áporodottság, ízetlenség, poshadtság

stalk - peckes lépkedés, cserkészés, inda, kocsány

stall - sebességvesztés, kórusülés, boksz, árusítóbódé

stall-fed - istállóban hízlalt

stalled - istállóban tartott, jószágállásokkal felszerelt

stalled flight - túlhúzott repülés, repülés az átesés határán

stallion - csődör, mén, apamén

stalls - zsöllye, földszint (színházban)

stamen - porzószál, porzó

stamina - erély, állóképesség, életerő

stammer - dadogás, hebegés

stamp - bélyeg, bélyegző

stamp pad - bélyegzőpárna

stamped - lebélyegzett, ledöngölt, bélyeges

stamped concrete - döngölt beton

stampede - pánik, eszeveszett menekülés

stamping - lebélyegzés, zúzás, toporzékolás, bevésés

stamping ground - kedvenc tartózkodási hely

stance - állás, helyzet, hozzáállás

stanch - rendületlen, rendíthetetlen

stanchion - rakonca, támaszték, oszlop, dúc, alátámasztás

stand - alsó része vminek, tanúk padja, leállás, álláspont

stand-in - helyettes, dublőz, helyettes színész, megegyezés

stand-off - zsákutca, döntetlen mérkőzés, tartózkodó, holtpont

stand-offish - rezervált, visszavonuló

stand-offishness - rátartiság, kimértség, rezerváltság, fennhéjazás

stand-up collar - álló gallér

stand and deliver! - pénzt vagy életet!

stand at ease! - pihenj!

stand easy! - pihenj!

stand for fruit - gyümölcsös bódé

stand of arms - fegyverzet

stand play - karzatnak szóló játék

stand to! - fegyverbe!

standard - szabvány, alapvető, mérték, nívó, standard, oszlop

standard form of capital - tőke alapformája

standard of living - életszínvonal

standard state - standard állapot

standardization - vegyülési arány meghatározás, titrálás, tipizálás

standards - színvonal

standby - megbízható segítség, hűséges támasz, tartalék-

standby passenger - üres helyre váró utas

standing - pozíció, tekintély, tartós, álló helyzet, álló

standing-ground - talaj, támpont, támaszpont

standing-point - szempont, álláspont

standing-stone - menhir

standing army - állandó hadsereg, állandó zsoldos hadsereg

standing barrage - tűzfüggöny, merev zárótűz, zárótűz

standing bevel - síkok által bezárt tompaszög

standing block - állócsiga

standing bolt - ászokcsavar anyával, állványcsavar

standing cabs - állomáson álló taxik

standing committee - állandó bizottság

standing crops - lábon álló termés

standing down - visszalépés

standing engine - álló gép, nem működő gép

standing expenses - rezsiköltségek, kezelési költség

standing form - állószedés

standing gear - állandó kötélzet

standing ground - állékony kőzet

standing jib - orrvitorla

standing joke - hagyományos tréfa, jól ismert tréfa

standing jump - helyből ugrás, összetett lábbal ugrás

standing locution - állandósult szókapcsolat

standing matter - állószedés

standing measure - felállított mérték, állómérce

standing order - állandó rendelés, folyamatos rendelés

standing orders - ügyrend, házszabályok, képviselőházi házszabályok

standing pier - közbenső pillér

standing place - állóhely

standing price - rögzített ár

standing pulley - állócsiga

standing rigging - állandó kötélzet

standing room - állóhely

standing rope - kihorgonyzó kötél

standing ropes - állandó kötélzet, csarnak

standing rule - megváltoztathatatlan szabály, állandó szabály

standing timber - erdőállomány

standing toast - állva elmondott pohárköszöntő

standing type - állószedés

standing water - állóvíz

standing wave - állóhullám

standish - tintatartó, írószertartó

standpipe - biztonsági állványcső, függőleges cső, állványcső

standpoint - álláspont

standstill - mozdulatlanság, leállás

stank - büdös, bűzlik

stanza - versszak, strófa

staple - legfontosabb, főtermény, legfőbb, lerakodóhely

stapler - tűzőgép, főtermény-kereskedő, szálosztályozó

star - csillagzat, sztár, csillag

star-crossed - rossz csillag alatt született, szerencsétlen

star-gazer - négyszemű hal, csillagász, ábrándozó ember

star-gazing - csillagászat, bámulás, álmodozás, merengés

star turn - sztárszerep, főszám

star witness - koronatanú

starboard - jobb oldal (hajóé), hajó jobb oldala

starch - keményítő, feszesség, merevség

starched - keményített

starchy - feszes, kikeményített, keményített, szertartásos

starchy foods - keményítőben dús élelmiszerek

stardom - sztárság, sztárok világa, sztár volta vkinek

stare - bámulás, merev tekintet, bámészkodás

starfish - tengeri csillag

staring - merev tekintet, merev pillantás, rábámulás, bámész

staring eyes - merev pillantás, elképedt tekintet

stark - meredt, tisztára

stark staring mad - sült bolond, teljesen őrült

starkly - mereven, teljesen, erősen

starlet - fiatal sztár, sztárjelölt

starling - pillérvédő cölöpfal, jégtörő cölöpgát, seregély

starlit - csillagfényes

starring - főszerepben

starry - ragyogó, csillag alakú, csillogó, szikrázó

starry-eyed - nagyra törő, csillagszemű, ábrándkergető

starry eyes - ragyogó szemek, csillogó szemek

starry false spirea - díszcserje

starry sky - csillagos égbolt

stars and stripes - csillagos-sávos lobogó

start - start, indulás pont, rajtvonal, startvonal, kezdet

starter - elindító, bekezdő fúró, tápszer, induló, alapító

starter-button - indító nyomógombja, indítógomb

starter cathode - indítókatód

starter motor - indító, önindító

starter pedal - indítópedál

starting - indulás, elindulás, összerezzenés, megriadás

starting-block - rajtgép

starting-engine - indítómotor

starting-gate - indítókorlát

starting-lever - indítókar

starting-point - kiindulópont

starting-post - rajtpózna

starting point - kiindulópont

startled - ijedt, riadt

startler - meglepő hír, feltűnést keltő hír, meglepő dolog

startling - lesújtó, riasztó, hűvösen, rémítő

startling get-up - feltűnést keltő öltözet, hajmeresztő öltözet

startling news - meglepő hír, lesújtó hír, megdöbbentő hír

startling resemblance - megdöbbentő hasonlatosság, meglepő hasonlatosság

startlingly - riasztóan, ijesztően

starvation - éhezés, éhínség

starvation wages - éhbér

starveling - kiéhezett állat, éhes ember, éhes állat

stasis - pangás, alvadtság állapota, nedvek elakadása

state - státusz, méltóság, állam, állam-, pompa, állami

state affairs - államügyek

state apartments - reprezentációs helyiségek

state ball - udvari bál

state bank - állami bank

state bond - államkötvény

state call - udvariassági látogatás

state coach - díszhintó

state department - külügyminisztérium

state dinner - díszebéd

state exam - államvizsga

state grant - államsegély

state legislature - tagállam parlamentje

state of affairs - a dolgok állása, a helyzet

state of development - fejlettség

state of health - egészségi állapot

state of mind - lelkiállapot

state of the facts - tényleges helyzet

state prisoner - politikai fogoly

state trial - politikai bűnper

state variable - állapotváltozó

statehouse - szövetségi állam parlamentje

stateliness - méltóságteljesség, tekintélyesség

stately - impozáns, díszes, tekintélyes

statement - állítás, közlés, bejelentés, vallomás, számadás

statement of account - számlakivonat

statement of claim - igénybejelentés

statement of costs - költségjegyzék

statement of expenses - költségjegyzék

statement of facts - tényállás

stateroom - magánlakosztály, luxusfülke, luxuskabin

states - rendek

stateside - amerikai, egyesült-államokbeli

statesman - államférfi

statesmanlike - államférfihoz illő, államférfiúi

statesmanship - államférfiúi adottságok, államférfiúi képességek

statesmen - államférfi

static - nyugvó, statikai, statikus, szilárdsági

static calculation - statikai számítás

static converter - statikus átalakító

static coupling - statikus csatolás, kapacitív csatolás

static eliminator - zörejvágó kapcsolás, zajcsökkentő kapcsolás

static eye - alkalmazkodásra képtelen szem

static friction - statikus súrlódás

static head - statikus nyomásmagasság

static induction - statikus indukció

static line - ejtőernyő-bekötő zsinór

static moment - forgató nyomaték

static soaring - statikus vitorlázórepülés

statically - statikailag, statikusan

statice - lelleg, sóvirág

staticless - zavarmentes

statics - légköri zavarok, statika, szilárdságtan

station - hivatal, állomás, rang, pályaudvar, megálló, állás

station in life - társadalmi pozíció, társadalmi állás

station waggon - kombi

station wagon - kombi

stationary - álló

stationer - papírkereskedő, könyvkiadó, könyvkereskedő

stationery - irodaszerek, levélpapír, írószer és papíráru

stationmaster - állomásfőnök

stations of the cross - kálvária

statist - statisztikus

statistic - statisztikai

statistical - statisztikai

statistical analysis - statisztikai elemzés

statistical estimation - statisztikai becslés

statistical figures - statisztikai adatok

statistical grouping - statisztikai csoportosítás

statistical record - statisztikai számbavétel

statistical standard - statisztikai mérleg

statistical table - statisztikai tábla

statistical treatment - statisztikai feldolgozás

statistically - statisztikailag

statistician - statisztikus

statistics - statisztika, statisztikai adatok

statistics of circulation - forgalmi statisztika

stator - sztátor, állórész

statuary - szobrászművészet, szobrászat, szobornak való

statuary marble - szobrászmárvány

statue - szobor

statue mile - angol mérföld, 1609, 33 m

statuesque - plasztikus, szoborszerű

statuesqueness - plasztikusság, szoborszerűség

statuette - szobrocska

stature - alkat, termet, formátum, szellemi kaliber

status - státus, helyzet

status quo - régi állapot, korábbi állapot, status quo

status symbol - státusszimbólum

statute - törvény, szabály, rendelet

statute mile - angol mérföld

statutes - szabályzat, alapszabály, statutum

statutory - törvényszerű, törvényen alapuló, törvényes

statutory rule - törvényerejű rendelet

staunch - légmentesen záródó, légszigetelt, vízálló

staunchness - kitartó hűség, vízhatlanság, megbízhatóság

stave - kotta öt vonala, versszak, hordódonga, létrafok

staves - vonalrendszer, kotta öt vonala

stay - árbocmerevítő kötél, felfüggesztés, állóképesség

stayer - állóképes ember, kitartó ember

stays - női fűző

stead - hely

steadfast - állhatatos, rendületlen

steadfastly - állhatatosan, rendíthetetlenül, rendületlenül

steadfastness - rendületlenség

steadfastness of purpose - céltudatos kitartás

steadily - állhatatosan, szünet nélkül, szilárdan

steadiness - kitartás, egyenletesség, határozottság

steady - elkészülni, állhatatosan, egyöntetű, szünet nélkül

steady! - álljon meg a menet!, lassan a testtel!

steak - sütnivaló szelet, rostélyos, hússzelet, vagdalt

steak-house - frissen sültek olcsó étterme

steak hammer - húsverő, húsklopfoló

steakhouse - frissensültek olcsó étterme

stealing - lopás

stealth - lopva

stealthily - titkon, suba alatt

stealthy - óvatos, lopva tett, rejtett

steam - pára, gőz

steam-shovel - exkavátor, gőzüzemű ásógép

steam-siren - sziréna

steam cushion - gőzpuffer, gőzpárna

steam engine - gőzmozdony

steam locomotive - gőzmozdony

steam shovel - gőzüzemű kanalas ásógép, gőzüzemű kanalas kotrógép

steamboat - gőzös, gőzhajó

steamer - gőzhajó, gőzös, gőzölő

steamship - gőzhajó

steamy - gőzös, gőzölgő, nedves, ködös, párás

steed - paripa

steel - kard, acél fűzőmerevítő, fenőacél, acél, penge

steel-jack plane - acélvázas gyalu

steel edge - acél-élvető, kantni

steel grip - vasmarok

steel plating - páncélzat

steel ribbon - acélszalag

steel sheet - acéllemez

steel tape - acél mérőszalag

steel wire - acélhuzal, acéldrót

steely - acélozott, acélból való, acél-, acélos

steely glance - könyörtelen pillantás, kemény pillantás

steep - beáztatás, áztatófolyadék, áztatás, rendkívüli

steeple - toronysisak, épülettorony, templomtorony

steeplejack - toronyállványozó, kéményjavító

steeply dipping lode - meredek dőlésű telep

steeply dipping seam - meredek dőlésű telep

steer - fiatal ökör

steering-wheel - kormánykerék

steering wheel - kormánykerék

steersman - kormányos

stellar - csillagos, csillagszerű, csillag-

stem - szár, nyél, nemzetség, hajóorr, törzs, szótő

stem-winder - koronafelhúzású óra

stem sucker - dugvány

stemware - talpas poháráru

sten - géppisztoly

stench - rossz szag, bűz

stench-pipe - szellőztető készülék

stench-trap - szagfogó, bűzelzáró

stench bomb - bűzbomba

stenchy - bűzös

stencil - stencil, betűrajzoló minta, patron, festősablon

stencilled sheets - egyetemi jegyzet

steno pad - gyorsírófüzet

stenographer - gyorsíró

stenography - gyorsírás

stentorian - sztentori, harsogó hangú

step - eljárás, lépés, előléptetés, lépcsőfok, járásmód

step by step - lépésről lépésre

step fault - fokozatos vetődés, lépcsős törés

step this way! - erre tessék!

stepbrother - mostohatestvér, féltestvér

stepdaughter - mostohalány

stepfather - mostohaapa

stepladder - fokos létra, kis állólétra

stepmother - mostohaanya

steps - utaslépcső, lépcsősor

steps of a key - kulcs fogazata

stepsister - féltestvér, mostohatestvér

stepson - mostohafiú

stepwise - lépkedve, lépésről lépésre

stereo - térhatású, dúc, sztereotípia-papír, lemezjátszó

stereography - távlati kép

stereophonic - térbeli hallásérzetet keltő, sztereofónikus

stereophonic sound - plasztikus hang

stereotype - sztereotip, sztereotipált, tömöntvény, tömöntésű

stereotype foundry - tömöntöde

stereotyped - sztereotip, tömöntött, sablonos, megmerevedett

stereotyped phrase - sztereotip kifejezés

stereotyper - tömöntő munkás, klisékészítő

stereotyping - tömöntési eljárás, tömöntés

stereotyping room - tömöntöde

stereotypist - tömöntő munkás, klisékészítő

stereotypography - tömöntés, nyomtatás tömöntvényről

stereotypy - sztereotípia, tömöntőlemezek készítése

sterile - steril, terméketlen

sterile sheet - steril lepedő

sterility - sterilitás, meddőség

sterilization - fertőtlenítés, pasztőrözés, sterilizálás

sterilized gauze - steril géz

sterling - törvényes finomságú, valódi, sterling

sterling area - fontövezet, sterling-övezet

stern - hajófar, tat, zord, komoly

sterna - szegycsont, mellcsont

sternly - komoran, ridegen

sternum - szegycsont, mellcsont

sternum chisel - szegycsontvelő

sternwheeler - farlapátkerekes hajó

stet - nem törlendő, maradhat

stethoscope - sztetoszkóp, fonendoszkóp

stetson - puhakalap, széles karimájú nemezkalap

stew - haltartó medence, zűrzavar, párolt hús, ragu

stew-pan - serpenyő

steward - utaskísérő, főrendező, gazdasági intéző, pincér

stewardess - légi utaskísérőnő, légikisasszony

stewardship - intézőség, gondnokság, sáfárkodás

stewed rabbit - nyúlpörkölt

stewing-pan - serpenyő

stibium - antimon

stick - rúd, bot, hokiütő, fadarab, karó, sorjázó, vessző

stick-on label - öntapadós címke

stick of celery - zellerszár

stick shift - sebességváltó

sticker - fogas kérdés, öntapadós címke, címke, hentes

sticking plaster - ragtapasz

stickler - nehéz probléma

stickman - kaszinó felügyelője

stickmen - kaszinó felügyelője

sticks - rőzse, aprófa

sticky - kockázatos, kínos, veszélyes, rizikós, meredek

sticky fingers - enyveskezű

stiff - javíthatatlan ember, megerőltető, reménytelen alak

stiff collar - kemény gallér

stiff drink - mellbevágó ital

stiff joint - megmerevedett ízület

stiff market - szilárd piac

stiff neck - nyakfájás

stiff price - borsos ár

stiff with cold - hidegtől meggémberedve, hidegtől megmeredve

stiffener - merevítő

stiffish - meglehetősen merev

stiffly - mereven, hűvösen

stiffness - merevség

stifling - fojtogató, fullasztó

stigma - bibe, bibeszáj, sebhely, bélyeg, szégyenbélyeg

stigmata - szégyenbélyeg, bibeszáj, tünet, stigma, bibe

stigmatic - becstelen, megbélyegzett, stigmás, anasztigmatikus

stile - útelzáró forgókereszt, ablakkeret, ajtófélfa

still - még mindig, állókép, csend, messzebb, még távolabb

still-birth - halva születés, halva szülés

still-born - halva született, kudarcot vallott

still-room - pálinkafőző

still I shall go - mégis el fogok menni

still less - még kevesebb, még kevésbé

still more - még inkább

still pack - talon

still picture - állókép

still projector - diavetítő

still small voice - lelkiismeret szava, lelkiismeret hangja

still vines - nem habzó borok, nem gyöngyöző borok

still water - állóvíz

still waters run deep - lassú víz partot mos

stillness - nyugalom, csend

stilly - csendesen, halkan

stilt - dúc, cölöp, gólyaláb, gázlómadár, partfutó

stilted - dagályos, magasított, cicomás, emelt, modoros

stilted arch - magasított ív, emelt ív

stiltedly - modorosan, mesterkélten, dagályosan, erőltetetten

stimulant - élénkítő, stimuláns, izgatószer

stimulating - serkentő, stimuláló

stimulation - serkentés, ösztökélés, izgatás

stimuli - inger, stimuláns, izgatószer, élénkítőszer

stimulus - élénkítőszer, ösztönző, inger, izgatószer

sting - csípés, szúrás, fullánk

stinger - whisky szódával, szúrós növény, csípős állat

stingily - csípősen, maróan, élesen

stinging - sajgó, szúrós, fullánkos

stinging blow - fájdalmas ütés

stinging nettle - aprócsalán

stingy - fullánkos, szúrós, fösvény, fukar

stink - bűz, büdösség

stinkard - ronda fráter, görény, büdös ember

stinker - büdös ember, dög nehéz

stinkhorn - szemérmetlen szömörcsög

stinks - kémiaóra

stinky - szar, tetű, büdös, silány

stint - előírt munkafeladat

stipend - illetmény, fizetés

stipulated - meghatározott, kikötött

stipulation - megszorítás, feltétel

stipule - pálhalevél, pálha

stir - kavarodás, kavarás, sürgölődés, keverés, siti

stir-about - nyughatatlan ember, zabkása, zabnyákleves

stir and you are a dead man - a halál fia vagy, ne moccanj, ha kedves az életed

stirrer - fürge ember, felizgató, agitátor, keverő, izgató

stirring - izgató, izgalmas, mozgalmas, lelkesítő

stirrup - kengyelszíj, lábszíj, kengyelvas, oszlopkaloda

stirrup handle - kengyeles fogantyú

stirrup lens-panel - objektívtartó lap

stirrup pump - kézi tűzoltó szivattyú

stitch - szúró fájdalom, öltés, szem (kötésen), nyilallás

stitch in the side - oldalnyilallás

stoat - hölgymenyét, hermelin

stock - fatörzs, szokványos, raktári, államkötvény, tőke

stock-blind - teljesen vak

stock-book - raktárkönyv

stock-breeder - fajállattenyésztő, állattenyésztő

stock-broker - részvényügynök, tőzsdeügynök, tőzsdés, alkusz

stock-broking - tőzsdei ügynökösködés

stock-cube - leveskocka

stock-farm - fajállattenyészet, állattenyészet

stock-in-trade - raktári készlet, repertoár

stock-jobber - közvetítő alkusz, részvényügynök

stock-list - árfolyamjegyzék

stock-market - értékpiac, értéktőzsde

stock-owl - fülesbagoly

stock-pot - húslevesfazék, leveses fazék, sűrített húsleves

stock-raising - állattenyésztés

stock-still - mozdulatlan, teljesen mozdulatlan

stock-taking - leltározás

stock-yard - marhaállás, pályaudvari istállótelep, marhakorlát

stock capital - élőfakészlet

stock exchange - értéktőzsde

stock in hand - raktári készlet, raktáron tartott áru

stock obsolescence - készletromlás, elavulás

stock of a rifle - puskaagy, puskatus

stock of coal - szénkészlet

stock of consumables - fogyó anyagok

stock of water - vízkészlet

stock on hand - raktári készlet

stock phrase - sablonos kitétel, klisé

stock size - szabványos méret, szokásos méret, szabvány méret

stockade - cölöpkerítés

stockbroker - alkusz, tőzsdés, tőzsdeügynök, részvényügynök

stocker - lerakat vezetője, készletező

stockfish - szárított tőkehal

stockholder - részvényes

stocking - hosszú harisnya

stocking cap - jambósapka

stocking frame - harisnyakötő gép

stocking loom - harisnyakötő gép

stockings - harisnya

stockish - árulerakat vezetője, kizárólagos képviselő

stockman - állattenyésztő, marhatenyésztő, csordás, gulyás

stockmen - csordás, állattenyésztő, marhatenyésztő, gulyás

stockpile - raktár, tartalékkészlet, hányó, árukészlet

stockpiling - készletgyűjtés, készletezés

stocks - kaloda, sólya, hajóépítő állvány

stocky - zömök, köpcös

stodge - nehéz étel, laktató étel

stodgy - laktató, köpcös, vaskos, nehezen emészthető

stogy - ormótlan, munkásbakancs, olcsó erős szivar, durva

stoic - szenvedélymentes, sztoikus, sztoikus filozófus

stoic body - sztoa

stoical - sztoikus

stoichiometric - sztöchiometrikus

stoichiometry - sztöchiometria

stoicism - sztoicizmus, szenvedélymentesség, higgadtság

stoke-hole - kazánház, tüzelőnyílás

stokehold - tüzelőtér, kazántér

stoker - piszkavas, kazánfűtő, fűtő, bolygatórostély

stole - lopódzik, oson

stolen - lopódzik, oson

stolid - közönyös, egykedvű

stolidity - flegma, közöny, egykedvűség

stolidly - közönyösen

stomach - dölyf, harag, gőg, vágy, has, mersz, hajlandóság

stomach-ache - gyomorfájás

stomach-pump - gyomormosó készülék

stomachal - gyomor-

stomacher - mellkendő

stomachic ulcer - gyomorfekély

stone - dominó kocka, mag, golyó, 14 font, vesekő, 6, kő-

stone's throw - kőhajításnyi távolság, kőhajítás

stone-head - fekükőzet

stone age - kőkorszak

stone coal - antracit

stone deaf - süket

stoned - kövezett, kimagozott, kikövezett, kővel burkolt

stones will cry out - még a kövek is feljajdulnak

stonewall - kőfal

stonewalling - időhúzó játék, obstrukció

stonewashed - kőmosott

stonework - kőfaragó munka, kőfaragás, kőfalazat

stonily - hidegen, érzéketlenül

stoniness - hidegség

stony - teljesen tönkrement, leégett, köves, kövecses

stony-broke - leégett

stony-hearted - szívtelen

stood - áll, bír, odatesz, érvényben van, tűr, elvisel

stool - támlátlan szék, ablakpárkány, széklet, zsámoly

stoolie - tégla, besúgó

stoop - lehajlás, görbe hát, kancsó, meggörnyedés, serleg

stoop crop - kapás növény

stoop work - hátgörbesztő munka, fárasztó munka, nehéz munka

stooping - görnyedt

stop-cock - elzáró csap, elzáró váltó, üvegcsap

stop-light flasher - stoplámpa

stop dog - finom beállítású ütköző, ütköző

stop light - stoplámpa

stop line - stopvonal

stop sign - stoptábla

stop your gab! - fogd be a szád!

stop your gob! - ne karattyolj!

stoping - lépcsős művelés, jövesztés

stopover - rövid tartózkodás, útmegszakítás

stoppage - megállítás, dugulás, megállás, fennakadás, leállás

stopper - fogólap, elzáró, kábelrögzítő, stopperóra, fogás

stopping train - személyvonat

stopwatch - stopper, stopperóra

storage - raktár, tárolás, elraktározás, tárolási díj

storage battery - akkumulátortelep

storage closet - kis bolt, lomtár

storage tank - olajtartály

storage time - tárolási idő

store - áruraktár, bolt, tartalék, depó

stores - áruház

storey - emelet

stork - gólya

storm - megrohanás, vihar

storm and stress - viszontagságos időszak, küzdelmes korszak

storm damage - vihar okozta kár

storm in a puddle - sok hűhó semmiért, vihar egy pohár vízben

storm in a tea-cup - vihar egy pohár vízben

storm of abuse - szidalmak özöne, szitkok áradata, szitkok özöne

storm of applause - fergeteges taps, tapsvihar, tapsorkán

storm of arrows - nyílzápor

storm of cheers - viharos éljenzés, fergeteges éljenzés

storm of indignation - viharos felháborodás, felháborodás vihara

storm of rain - zivatar

storm rubber - kalocsni, sárcipő

stormcloud - viharfelhő

storming wave - támadóhullám

stormy petrel - kis hojsza, viharfecske

story - bonyodalom, novella, tréfás történet, újságcikk

storyteller - elbeszélő, hazudozó, füllentő, mesemondó

stout - vaskos, szívós, szilárd

stoutish - elég masszív, elég erős, elég tartós, kövérkés

stoutly - szívósan

stoutness - kövérség, erősség

stove - tűzhely, kályha, dongával ellát

stovepipe - kályhacső, csöves nadrág

stovepipe hat - kürtőkalap, cilinder

stowage - elrakodás, berakás, rakodás, rakodótér, raktárdíj

stowaway - potyautas

stower - rakományelrendező

straddle - terpeszállás, politikai kétkulacsosság, vak emelés

strafe - megverés, megbüntetés, szitokáradat, bombázás

straggler - elmaradozó, elkóborló, elcsatangoló

straggling - szétszórt, ritka, szertelen, szétfutó

straight - rendben levő, tömény, direkt, szabott árú, tisztán

straight-line pen - kihúzó, kihúzótoll

straight angle - egyenesszög

straight as - színjeles

straight away - rögtön

straight edge - szintezőléc, ellenőrző vonalzó, lehúzó vonalzó

straight from horse's mouth - megbízható forrásból

straight header - fejesugrás

straight line - egyenes vonal

straight look - nyílt tekintet

straight off - azonnal

straight on end - megszakítás nélkül, végig egyfolytában

straight razor - borotvakés

straight ticket - hivatalos pártprogram

straight tip - biztos tipp

straight whisky - sima whisky

straightaway - egyenes pályaszakasz, nyomban, egyenes, közvetlen

straightforward - lényeggel törődő, egyenes irányú, szókimondó

straightforwardness - őszinteség, egyenes irány

strain - rándulás, vonás, baktériumtörzs, megerőltetés

strained - megrándult, megfeszített, meghúzódott

strained relations - feszült viszony

strainer - szita, szűrő

straining - megerőltetés, erőltetés, megfeszítés, szűrés

straining bag - szűrő zacskó

strait - nehéz helyzet, tengerszoros, szigorú, keskeny

straitjacket - kényszerzubbony

strake - palánksor, hajópalánk, lemezsor

strake boat - palánksoros csónak

strand - szál, part, fonál

stranded - kátyúba jutott, zátonyra futott, hajótörött

strange - szokatlan, idegenszerű

strange to say - bármilyen különös is, furcsán hangzik

strangely - különösképpen, furcsán

strangeness - idegenszerűség, furcsaság

stranger - ismeretlen ember, külföldi, idegen

stranglehold - szorongatás, szabálytalan fojtogató fogás

stranglehold of restrictions - korlátozások béklyója

strangler - fojtogató

strangles - takonykór

strangling - fojtogatás

strangulated - lezárt, elzárt

strangulated hernia - kizárt sérv, kizáródott sérv

strangulation - összeszorulás, lekötés, megfojtás, leszorítás

strap - szíj, heveder, váll-lap, pánt, ragtapasz, vállszíj

strapping - sebkötés, jó alakú, deltás, szíjazat, hajtószíjak

strata - vonulat, település, rétegsor, réteg, kőzetrétegek

stratagem - hadicsel

strategy - stratégia

stratification - rétegződés

stratigraphy - sztratigráfia, rétegtan

stratosphere - sztratoszféra

straw - szívószál, szalmaszál, szalmakalap, szalma

strawberry - eper

strawman - stróman, szalmabáb

stray - kóborló gyermek, alkalmi, kóbor, elszórt, eltévedt

stray lamb - eltévedt bárányka

stray light - diffúz fény

strays - recsegés (rádióban), légköri zavarok

streak - csík, palánksor, vonal, kvarc, erezet

streak culture - szélesztett tenyészet

streak of bad luck - pechszéria

streak of irony - egy kis irónia, gúny árnyéka

streak of light - fénysáv

streak of luck - jó kártyajárás, szerencsesorozat

streak of ore - érctelér

streak yarn - csíkos fonal

streaky bacon - sovány szalonna

stream - özön, folyó, áram, áramlás, irányzat, áradat

stream-gold - folyammedri arany, mosott arany, alluviális arany

streamer - kolumnás címsor, zászlócska, lobogó, üstökös farka

streamers - szerpentin, szerpentinszalag, fénysugárnyaláb

streamful - vízbő, vízfolyásokban bővelkedő, vízben bővelkedő

streamlet - ér

streamline - akadálytalan áramlás, akadálytalan folyás

streamlined - mai ízlésnek megfelelő, áramvonalas

street - utca

street-car - villamos

street-walker on the beat - utcalány palifogáson, strichelő kurva

street arab - utcagyerek

street crossing - gyalogátkelőhely, kijelölt gyalogátkelőhely

street lamp - utcalámpa

street light - utcalámpa

street mugging - utcai rablótámadás

street mumbler - utcán magában beszélő személy

street orderly - köztisztasági alkalmazott, öntöző, utcaseprő

street sign - utcanévtábla

street sweeper - utcaseprő

street urchin - utcagyerek

streetcar - villamos

streetcar stop - villamosmegálló

streetcar tracks - villamosvágány

strength - intenzitás, tartósság, kitartás, erély, állomány

strenuous - fáradhatatlan, buzgó

strenuously - fáradhatatlanul, erélyesen

stress - megpróbáltatás, igénybevétel, erőfeszítés, erő

stressed - kiemelt

stressful - szorító, fontos, nyomatékos, feszes, hangsúlyos

stretch - terjedés, tér, kifeszítés, nyújtózkodás, tartam

stretch nylon - kreppnylon

stretch pants - lasztex nadrág

stretch slacks - lasztex nadrág

stretcher - feszítőrúd, nehezen elhihető történet, feszítő

stretcher-bearer - szanitéc, hordágyvivő, egészségügyi katona, mentő

strewed - terjeszt, beszór, hint

strewn - beszór, hint, szétszórt, terjeszt

stria - vonal, csík, oszlopborda

stria of light - fénysáv

striae - vonal, csík, oszlopborda

striate - rovátkás, bordás, hornyolt, csíkolt, rovátkolt

striated - bordás, csíkos, hornyolt, rovátkolt, rovátkás

striated discharge - sávos kisülés

striated gypsum - rostos gipsz

striated muscle - harántcsíkolt izom

striations - bordák

stricken - megsebzett, meglepett, vmi által sújtott

strict - szoros, szabatos

strict alphabetical order - szoros ábécérend

strict but fair - szigorú de igazságos

strictly - szigorúan

stricture - szűkülés, kifogás, szűkület, kifogásolás, gáncs

strictured - szűkületes

stridden - lépdel, lovaglóülésben ráül

stride - hosszú lépés, nagy lépés, terpesztávolság

stridency - csikorgósság, recsegősség

strident - fülhasogató, csikorgó

strife - küzdelem, viszály

strike - légi csapás, sztrájk, telér

strike while the iron is hot - addig üsd a vasat

striker - szigonyozó, szoknyavadász, pörölyöző, ütőszeg

strikers - támadójátékosok, csatárok

strikingly - feltűnően

string - füzér, párkány, húr, szénzsinór, béléscső-rakat

string-bag - hálószatyor

string-bean - zöldbab

string-course - szalagtag, övpárkány

string-orchestra - vonószenekar

string-quartet - vonósnégyes

string beans - zöldbab

stringed instrument - húros hangszer, vonós hangszer

stringency - megszorultság, megszorítás, precízség, szigorúság

stringent - vminek szűkében levő, megszorult, precíz

stringer - felhúrozó, tartógerenda, húrozó, hosszaljzat

stringiness - rostosság, szálasság, inasság, rágósság

strings - vonósok

stringy - rágós, szálas, szálkás, rostos, inas

strip - sáv, mez, hüvelyéből kihúzott, alátét, pólya, csík

strip-mining - külfejtés, külszíni művelés

strip carpet - rongyszőnyeg

strip cartoon - tréfás rajzsorozat

strip cultivation - szalagos művelés, teraszos művelés

strip felling - sávos erdővágás, szegélydöntés

strip floor - deszkapadló, hajópadló

strip leaves - kierezett dohánylevél, kikocsányolt dohánylevél

strip lighting - fénycsővilágítás

strip lights - talajfények

strip marker - mezőnyhatárjel

strip mill - szalaghengermű

strip mine - külfejtésű bánya, külszíni bánya

strip of onions - hagymaágy

strip pit - kőbánya, külfejtés, bányaudvar, fejtőgödör

strip shoe - pántokból álló szandál

strip tin - forrasztóón-pálca

stripe - vonal, korbácsütés, csík, sujtás, szalag

stripling - suhanc, fiatal ember, tejfölösszájú, ifjú, legény

stripling kid - tacskó, gyerkőc

stripling youth - gyerkőc, tacskó

stripping - fosztólepárlás, lehántás, öntvénykibontás, leválás

striptease - sztriptíz, fátyoltánc, vetkőző szám

stripy - csíkos

striven - igyekszik

striving - igyekvő, törekvő, versengő

strobe - választó impulzus

strobe light - elektromos blicclámpa, stroboszkóp

strobic - stroboszkopikus

strode - lovaglóülésben ráül, lépdel

stroke - karcsapás, felvillanás (gondolaté), szélhűdés

stroke of fate - sorscsapás

stroke of the pen - tollvonás

stroke off the cushion - buzeralökés

stroke on the gong - óra ütése, falióra ütése

stroll - séta, kószálás

stroller - sport babakocsi

strong-minded - erélyes

strong beat - hangsúlyos ütem

strong body of evidence - bizonyítékok halmaza

strong hand - kemény kéz politikája

strong sea - viharos tenger

strong water - tömény szesz

stronghold - erődítmény, erőd, erősség

strop - fenőszíj, borotvaszíj, borotvafenő, borotvaélesítő

stroppy - idegroncs, kekeckedő, kekec, idegbajos, kötekedő

strove - igyekszik

struck - rábukkan, vmi ellen támad, támad vmi ellen, odavág

structural geology - szerkezeti földtan

structure - szerkezet

struggle - harc, küzdelem, igyekezet

strung - nyúlóssá válik, felhúroz, feszült, felidegesít

strut - támasztógerenda, gyámfa, feszítés, kevély járás

strutting - megerősítés horogvassal, hevederes kötés

strutting-beam - keresztkötés

strutting-head - ütközőfej

strutting-piece - keresztkötés

stub - maradék, ceruzavég, ellenőrző szelvény, tuskó

stub axle - féltengely

stub pinion - tömpe fogazás

stubble - háromnapos szakáll, borostás áll, tarló

stubbly - borostás, letarolt

stubbly beard - háromnapos szakáll

stubbly field - tarló

stubborn - ellenálló, nyakas, konok, nehezen olvadó, makacs

stubborn facts - rideg valóság

stubborn fever - makacs láz

stubborn soil - terméketlen talaj, rossz talaj

stubbornly - akaratosan, makacsul, önfejűen, konokul

stubbornness - akaratosság, csökönyösség, nyakasság

stubby - zömök, köpcös

stucco - stukkó, műmárvány, díszvakolat

stuccoed - stukkóval díszített

stuck - ragaszt, bennragad, dug, karóz, tűz, megragadt

stuck-up - beképzelt, felfuvalkodott, öntelt, elbizakodott

stud - kettős gomb, gombfejű szög, gomb, járomfa, lécezet

student - diák, egyetemi hallgató, hallgató

student's canteen - diákmenza

student's hostel - egyetemi kollégium, diákotthon

student of divinity - teológus hallgató

student re-attending a course - ismétlő

student residence - diákotthon, diákszálló

studio - stúdió, műterem

studio apartment - műteremlakás

studio couch - rekamié

studio flat - műteremlakás

studious - szorgalmasan tanuló, igyekvő, kiszámított

studiously - hangsúlyozottan, szorgalmasan

study - tanulmány, tudományág, dolgozószoba, tanulás, etűd

study-aid - segédlet

stuff - nyersanyag, ruhaanyag, dolog, jószág, kacat, anyag

stuff and nonsense! - buta beszéd!, dajkamese!, szamárság!

stuff gown - szövettalár

stuff to laugh - nevetni való dolog

stuff! - menj már!, hülyeség!

stuffed - töltött, megtömött, kitömött

stuffed shirt - makacs személy, nagyképű alak

stuffed toy animal - kitömött játékállat

stuffing - töltelék, tömés, falás, ingyenpublikum, tömőanyag

stuffy - áporodott, zabos, begyöpösödött, fülledt, dohos

stumble - botlás

stumbling - botló, megbotló, botlás, megbotlás, botladozás

stump - törzs, fatönk, csikk, csonk, tuskó, tönk

stump orator - hordószónok

stumpy - rönkökkel teli, csonka, levágott, zömök

stumpy umbrella - rövid nyelű női ernyő

stunk - bűzlik, büdös

stunned - kábult, döbbent

stunner - elképesztő dolog, klassz dolog, meglepő ember

stunning - meglepő, elkábító

stunt - attrakció, kunszt, meglepő mutatvány

stunt flying - műrepülés

stunt man - kaszkadőr

stunted - satnya, elsatnyult, fejlődésben visszamaradt

stunted growth - fejlődési hiba, növekedési hiba

stuntman - kaszkadőr

stuntmen - kaszkadőr

stuntwoman - kaszkadőrnő

stuntwomen - kaszkadőrnő

stupefaction - elkábulás, kábultság, elképedés

stupefying - dermesztő, elképesztő, kábító

stupefyingly - elképesztően

stupendous - elképesztően nagy

stupidity - hülyeség

stupidly - bután

stupor - szellemi dermedtség, bódulat, eszméletlenség

stupor of limb - végtag zsibbadtsága, végtag elalvása

stuporous - kábultsággal járó, elkábult, letargikus, életunt

sturdily - szilárdan

sturdy - izmos, robusztus, szilárd

sturdy beggar - munkaképes csavargó koldus

stutter - dadogás, hebegés

stutterer - dadogós

sty - disznóól

style - fajta, karcolótű, jelleg, típus, divat, bibeszál

style marked by felicities - kifejező stílus

style of living - életmód, életforma

stylish - divatos, elegáns, ízléses, sikkes

stylishly - divatosan, elegánsan, ízlésesen

stylishness - divatosság, ízlésesség, elegancia

stylus - gramofontű, vágótű, tű

styptic pencil - timsórudacska

styrene - sztirol

styrol - vinilbenzol, sztirol

suave - csiszolt, lágy, behízelgő, édes, kellemes

suave manners - mézesmázos modor, édeskés modor

suavity - szeretetreméltóság, behízelgő modor, nyájasság

sub - jegyzés, alhadnagy, alantas, alapozó, alárendelt

sub-contract - alvállalatba adás, mellékszerződés

sub-contractor - alvállalkozó

sub-lieutenancy - alhadnagyi rang, tengerészzászlósi rang

sub-lieutenant - alhadnagy, tengerészzászlós

sub-total - részösszeg

subarctic - szubarktikus

subaudible - hallhatóság alatti, nem hallható

subbranch - alcsoport

subcaliber cartridge - űrméreten aluli lőszer

subcaliber gun - kisöblű puska

subcommittee - albizottság

subconscious - tudat alatti, tudatalatti

subcontractor - alvállalkozó

subcooling - túlhűtés

subcutaneous - bőr alá adott

subdivision - parcellázás, kamra, parcella, alosztály

subdrain - alagcső, dréncső

subdued - enyhített, leigázott, halk, diszkrét színezetű

subdued light - félhomály, hangulatvilágítás, tompa fény

subdued mountain - lepusztult hegy

subfamily - alcsalád, alcsoport, mellékág

subgenera - alfaj

subgenus - alfaj

subgrade - altalaj, alaptalaj, útágyazat

subgroup - alcsoport

subhead - alcím

subheading - alcím

subhuman - félállati, emberi színvonalat el nem érő

subject - alattvaló, állampolgár, téma, tantárgy, tárgy

subject-heading - tárgyszó, vezérszó

subject-matter - tárgy, tartalom, téma

subject for jokes - tréfa tárgya

subject to alteration - időnként változó, esetleg változó

subject to being unsold - közbenső eladás fenntartva

subjection - alávetés, hódoltság, leigázottság, leigázás

subjective - szubjektív, alanyi, alany

subjective case - alanyeset

subjective factor of capital - tőke személyi tényezője

subjectivism - szubjektivizmus

subjug - bekaszniz

subjugation - leigázás

subjunctive - hozzákapcsolt, hozzákötött, konjunktívusz, kötőmód

sublet - alhaszonbérlet, albérlet

sublimated zinc oxide - gálma

sublimation - nemesítés, szublimálás

sublimator - szállasztó készülék, szublimáló készülék

sublimatory - szállasztó készülék, szublimáló készülék

sublime - fölényes, nagyszerű, fennkölt, magasztos, fenséges

sublime indifference - teljes közömbösség

sublime muscles - felületi izmok

sublime porte - fényes porta

sublimed sulphur - kénvirág

sublimely - fennkölten, nagyszerűen, fenségesen, tökéletesen

sublimeness - fennköltség, nagyszerűség, magasztosság, fenség

subliminal - tudatküszöb alatti

submarine - tenger alatti, tengeralattjáró

submarine pen - tengeralattjáró támaszpont, tengeralattjáró kikötő

submariner - tengeralattjárós

submergence - elöntés, alámerítés, alámerülés, elsüllyedés

submersible - elárasztható, tengeralattjáró

submersible combat vehicle - úszó harcjármű

submission - meghódolás, engedelmeskedés, engedelmesség

submissive - alázatos, engedelmes

submissively - engedelmesen, engedékenyen

suborbital - ballisztikus, szemüreg alatti

subordination - alárendelés

subornation - hamis tanúvallomásra bírás, megvesztegetés

suborner - megvesztegető, vesztegető

subplot - mellékcselekmény

subpoena - megidézés

subpoenal - bírság terhe alatt, bírság terhe alatti

subpoint - alpont

subpolar - sarkvidéki, sark alatti, szubpoláris

subscriber - aláíró, részvényjegyző, előfizető, adakozó

subscript - alsó index

subscription - előfizetés, adakozás, aláírás, jegyzés

subscription concert - bérleti hangverseny

subscription list - gyűjtőív

subsection - alfejezet

subsequent - következő, későbbi, újabb, azutáni

subsequently - következésképpen

subservience - szolgai engedelmesség, alárendeltség, célszerűség

subserviency - kedvezés, szolgai engedelmesség, megalázkodás

subservient - szolgalelkű, elősegítő, szolgai, behódoló, függő

subset - előfizetői készülék (telefon), részhalmaz

subsidence - leülepedés, ülepedés, süppedés, lesüppedés

subsidiary - másodlagos, leányvállalat

subsidiary company - leányvállalat

subsidy - szubvenció, anyagi támogatás

subsidy related to export - export dotációja, exporttámogatás

subsistence - megélhetés, létfenntartás, fennmaradás

substance - vminek a veleje, szilárdság, veleje vminek

substantial - kiadós, tápláló, vagyonos, létező, tekintélyes

substantially - lényegesen, alapjában véve, kiadósan, szilárdan

substantiation - bizonyíték, bizonyítás

substantive - főnév, lényegi, független, egyéni, érdemi, anyagi

substantive law - anyagi jog

substantive noun - főnév

substantive rank - tényleges rendfokozat

substantive verb - létige

substitutable - behelyettesíthető

substitute - helyettesítő, pótszer

substitution - behelyettesítés

substrata - alsó réteg, szubsztrátum, táptalaj, altalaj, fekü

substrate - altalaj, táptalaj, szubsztrátum, fekü, alap

substratum - táptalaj, altalaj, alsó réteg, fekü, szubsztrátum

subterfuge - menedékhely, ravasz kibúvó, mentség, kifogás

subterranean - földalatti

subtitle - filmfelirat, alcím

subtle - szövevényes, körmönfont, hajszálnyi

subtlety - bonyolultság, finom megkülönböztetés

subtopic - altéma

subtracting - kivonás

suburb - külváros

suburban - külvárosi

suburbanite - külvárosi ember, külváros lakója

subversion - felfordulás, felforgatás

subversive - felforgató, romboló, bomlasztó

subway station - metró-megálló

success - siker

success attended my efforts - törekvéseimet siker koronázta

successful - sikeres

successfully - sikeresen

succession - utódlás, sorrend, sorozat, utódok, öröklés

successive - egymást követő, egymás utáni

successively - rendre

successor - jogutód

succinct - tömör, szűkszavú

succinctness - szűkszavúság

succinic acid - borostyánkősav

succour - megerősítés, támasz, segítség, utánpótlás, segítő

succours - felmentő seregek, megerősítések, segélycsapatok

succulence - ízes lédússág, zamatosság, nedvbőség, levesesség

succulent - pozsgás növény, nedvdús, lédús, pozsgás, zamatos

succulent leaf - húsos levél

such - ilyen

such a - ilyen

such a clever man - egy ilyen okos ember

such a man - egy olyan ember

such an - ilyen

such as - úgy mint, olyan mint

such as it is - olyan amilyen

such carryings on! - micsoda illetlen viselkedés!

such is life - ilyen az élet

such is the world - ilyen az élet

such things will happen - megesik az ilyesmi

suck - pech, ócska, szopás, pia, szívás, csalódás

sucker - szívókorong, szívóka, dugattyú, pali, biszbasz

sucker on dames - asszonybolond

sucker punch - gyors ütés, hirtelen ütés, váratlan ütés

sucking - szopó, szívás, szívó, szopás, szopós

sucking disk - tapadókorong

sucking pig - szopós malac

suckling - szopós állat, csecsemő, szoptatás

sucks - cukorka

suction - szívás, szívó-, szivattyúzás

sudden - hirtelen haragú, váratlan

sudden squall - hirtelen széllökés, hirtelen szélroham

suddenly - egyszerre csak

suddenness - hirtelenség, véletlenszerűség, váratlanság

suds - szappanos víz, szappanhab, szappanlé

suet - faggyú, birkafaggyú, marhafaggyú

suety - marhazsírt tartalmazó, marhazsírból készült

suffering - tűrő, szenvedő, fájó, szenvedés, fájdalom

suffering from hernia - sérvben szenvedő, sérves

suffice - elég, elégséges, elegendő

suffice it to say that - elég annyi hogy, elég az hozzá hogy

sufficiency - elegendő mennyiség

sufficient - elegendő, elégséges

sufficient grace - elégséges kegyelem

sufficiently - eléggé

suffragan - koadjutor, segédpüspök, suffraganeus püspök

suffragan bishop - felszentelt püspök, segédpüspök, koadjutor, püspök

suffrage - szavazat, választójog

suffragette - szüfrazsett

suffragist - női választójogért harcoló

suffusion - pír, elborítás, pirulás, elöntés

sugar - cukor

sugar beet - cukorrépa

sugar bowl - cukortartó

sugarcane - cukornád

suggestibility - szuggerálhatóság, befolyásolhatóság

suggestible - befolyásolható, javasolható, ajánlható

suggestive - vmire emlékeztető, kétértelmű, utaló, szuggesztív

suicidal - öngyilkos-, öngyilkossági

suicidally - végzetesen, öngyilkos módon

suicide - öngyilkosság, öngyilkos

suicide aircraft - kamikáze repülőgép

suicide attempt - öngyilkossági kísérlet

suicide plane - kamikáze repülőgép

suit - per, öltözet, kérés, szín (kártyában), garnitúra

suit at law - polgári per

suit of armour - páncélruha, páncélzat

suit of dittos - öltöny, egy öltözék ruha

suit of sails - vitorlázat

suit yourself! - tégy ahogy tetszik!, tégy ahogy jólesik!

suitability - alkalmasság, rátermettség

suitable - hozzáillő

suitable to the occasion - helyzethez illő, alkalomszerű, alkalomhoz illő

suitably - alkalmas módon

suitcase - bőrönd

suite - díszkíséret, készlet, garnitúra, slepp, szvit

suite of furniture - garnitúra, bútorzat, bútorgarnitúra

suite of rooms - szobasor, lakosztály

suitor - felperes, kérő, udvarló

sulfamic acid - amidokénsav, amidoszulfonsav, szulfaminsav

sulfate - szulfát

sulfide - szulfid

sulfuric acid - kénsav

sulk - duzzogás, durcásság

sulkily - duzzogva, durcásan, mogorván, barátságtalanul

sulkiness - duzzogás, barátságtalanság

sulking - duzzogás

sulky - durcás, duzzogó, kocsi (ügetőversenyhez)

sullage - felúszó salak

sullen - bús, lomha, sértődött, baljós, mord, morcos, dacos

sullen-browed - sötéten maga elé bámuló

sullen planet - balcsillagzat

sullenly - komoran, barátságtalanul, makacsul, nehézkesen

sullenness - rosszindulatúság, mogorvaság, komorság

sullens - morcosság, rosszkedvűség

sulphite - szulfit, kénessavas só

sulphite process - szulfiteljárás

sulpho-salt - szulfosó

sulphurous - kénes-

sultan - szultán

sultry - tikkasztó, fülledt, rekkenő, perzselő

sum - összeg

sum granted as a recompense - jutalomdíj

summarily - sommásan

summary - sommás, rövidre fogott, foglalat, összefoglalás

summary proceedings - gyorsított eljárás

summation - összegzés, összeg

summer - nyár, nyári, födémgerenda

summer-house - szaletli, lugas, filagória

summer and winter - télen-nyáron

summer holidays - nyári szünidő, nyári vakáció

summer plump - nyári zápor

summer school - nyári időszámítás

summer time - nyári időszámítás

summerly - nyárias

summertime - nyár, nyáridő

summery - nyárias

summing up - bizonyítás összefoglalása, felmérés, megítélés

summit - csúcstalálkozó, csúcspont, orom

summit meeting - csúcstalálkozó

summit talks - csúcstalálkozó

summons - hatósági felszólítás, hatósági értesítés

sump - olajteknő, tócsa, vízgyűjtő gödör

sumptuary - fényűzést szabályozó, költekezést szabályozó

sumptuary law - fogyasztást szabályozó törvény

sumptuous - luxusos, költséges, fényűző, drága

sumptuousity - fényűzés, luxus, pazar pompa

sumptuously - pazarul, költségesen, pompában, fényűzőn, pompásan

sumptuousness - fényűzés, pazar pompa, luxus

sun - napsugár, nap, dicsőség, napfény

sun-fish - közönséges naphal, közönséges holdhal

sun-helmet - trópusi sisak

sun-tan - barna arcszín, lesülés

sun-tanned - napbarnított

sun-worshipper - napimádó

sun hat - strandkalap

sunbather - napfürdőző, napozó

sunbeam - napsugár

sunburst - japán hadilobogó, futó napfény, rövid napsütés

sundae - gyümölcsös habos fagylalt

Sunday - vasárnap

Sunday school - vasárnapi iskola

sundown - napnyugta, széles karimájú szalmakalap, naplemente

sundowner - estebéd, lusta csavargó

sundry - különböző, különféle

sundry debtors - egyéb adósok

sundry fixed asset - egyéb állóeszköz

sundry prepayment - egyéb aktív elszámolások

sunflower - napraforgó

sung - énekel

sunhat - széles karimájú kalap

sunk - lehajt, lemerül, alászáll, mélyre süllyed, apad

sunk fence - mélyített kerítés

sunk in thoughts - gondolatokba merült, gondolatokba merülten

sunken - elsüllyedt, elmerült, beesett

sunless - napfénytelen

sunlit - napsütötte

sunny - napos

sunny-side up - tükörtojás

sunrise - napkelte

sunroof - napfénytető

sunscreen - naptej hatóanyaga

sunset - alkony, naplemente

sunspot - szeplő, napfényes hely, napos hely, napfolt

sunsuit - napozóruha

suntan - lesülés, barna arcszín

suntan oil - napolaj

sunup - napfelkelte, napkelte

super - extra finom, rendőrfőnök, kerületi rendőrfőnök

super- - szuper-

super royal - jézuspapír

super yard - 0, 836 négyzetméter, négyzetyard

superable - legyőzhető, áthidalható

superannuated - kivénhedt, kiöregedett, kiérdemesült, nyugalmazott

superannuation - nyugdíjazás

superb - fenséges

superbly - remekül, nagyszerűen, pompásan

supercharging - feltöltés

supercilious - önhitt, fölényes

supercooled - túlhűtött

supercooling - túlhűtés

superficial - felületi, felszínes

superfluity of capital - tőkefelesleg

superfluous - nélkülözhető, felesleges

superfluous hair remover - szőrtelenítő

superfluous prime - kromatikus félhang

superflux - feleslegesség, bősége vminek

superheated - túlhevített

superheater - túlhevítő

superheating - túlhevítés

superhuman - ember feletti, emberfölötti

superimposed title - bemásolt cím, bekopírozott cím

superimposition - ráfilmezés, rátétel, egymásra filmezés, átlapozás

superintendence - felügyelet

superintendent - főfelügyelő, főellenőr, házfelügyelő

superior - főnök, felettes, fölényes, elöljáró, felsőbb

superiority - felsőbbség, felsőbbrendűség, fölény

superlative - felsőfok, páratlan, felülmúlhatatlan, felsőfokú

supermarket - bevásárlóközpont

supernatant - felülúszó folyadék, anyalúg

supernatural - természetfeletti, természetfölötti

supernaturally - természetfeletti módon

supernumerary - statiszta, létszám feletti

superpatriot - fanatikus hazafi

superposition - egymásra rakás, fölé helyezés, egymásra helyezés

supersensitive - túlérzékeny

superstition - babona

superstitious - babonás

superstructure - felső fedélzet alatti rész, felépítmény

supertanker - óriás tartályhajó

supervention - bekövetkezés

supervision - felügyelet

supervisor - témavezető, ellenőr

supervisory - felügyeleti

supper - vacsora

supper-time - vacsoraidő

suppertime - vacsoraidő

supplanter - mást kiszorító, más helyébe lépő

supple - simulékony, ruganyos, kezelhető, gerinctelen

supplement - pótlás, kiegészítő szög, pótkötet, újságmelléklet

supplementary - mellék-

supplementary estimates - pótköltségvetés, póthitel

suppleness - simulékonyság, hajlékonyság

suppliant - kérő, folyamodó, kérvényező, könyörgő

supplicant - könyörgő, folyamodó, kérvényező, kérő

supplication - könyörgés, esedezés, kérés

supplier - ellátó, szállító, főnyomócső, felszerelő

suppliers for projects - beruházási szállítók

supplies - járadék, pénzellátmány, ellátmány, hitel

supplies on hand - raktári készletek, meglevő készletek

supply - ruganyosan, ellátás, ellátmány, készlet, kínálat

supply and demand - kínálat és kereslet

supply column - hadtáposzlop

supply of water - vízkészlet

support - biztosítás, oszlop, segély, pártfogás, segítség

supportable - elviselhető, kibírható, alátámasztható, igazolható

supporter - szurkoló, támaszték, támogató

supporting - támogató, tám-, támasztó, segítő

supporting work-paper - támogató munka okmányok

supportive - támogató

supportless - támasz nélküli

supposed - feltételezett

supposedly - feltételezhetően, feltehetően

supposing - feltéve

supposition - vélekedés, feltevés, feltételezés

suppository - végbélkúp, kúp, fogamzásgátló hüvelylabdacs

suppressed - elfojtott

suppression - elfojtás

supreme - legfontosabb, páratlan, legfelső, legfőbb, végső

supreme commander - fővezér

supreme court - legfelsőbb bíróság

supremely - legteljesebben, legjobban

suprisedly - elcsodálkozva, meglepődve, csodálkozva, meglepve

surat - szurát

surat cotton - szuráti gyapot

surcharge - pótilleték, túlterhelés, pótdíj

sure - bizonyosan, minden bizonnyal, biztosan, bizonyos

sure-fire - biztos sikerű, holtbiztos, csalhatatlan

sure as eggs is eggs - holt biztos

sure enough - egészen biztosan, feltétlenül, bizony

sure enough! - de még mennyire!, hogyne!, persze!

sure thing! - hogyne!, holtbiztos!

sure! - persze!

sureness - biztosság, bizonyosság

surf - szörfdeszka, hab, szörf, tajték

surface - takarás, felületi, útburkolat, formazáró lap

surface-planning - megmunkálás

surface chemistry - felületi rétegek kémiája

surface converting - felületi edzés

surface craft - víz színén haladó hajó

surface distance - talajtávolság

surface flow - lávafolyás

surface friction - felületi súrlódás

surface friendship - felületes barátság

surface grinder - síkköszörű

surface hand - külszíni munkás

surface integral - felületi integrál

surface irrigation - csörgedeztető öntözés, felületi öntözés

surface lift - földi szállítás

surface mail - hajón szállított posta, vasúton szállított posta

surface mine - külszíni bánya, külszíni művelésű bánya

surface noise - felszíni zörej

surface of fracture - törési felület

surface of revolution - forgási sík, forgási felület

surface of the earth - föld felszíne

surface relief - terepdomborzat

surface scratching - felszíni zörej

surface soil - termőréteg

surface speed - felszín sebesség

surface stress - felületi feszültség

surface tension - felületi feszültség

surface treatment - felületi kezelés

surface visibility - talajmenti látás

surface water - felszíni víz

surface watershed - felületi vízválasztó

surface wind - talajmenti szél

surface wiring - légvezeték, külső vezeték

surfaced road - köves út, betonos út, betonút, aszfaltos út

surfacing - esztergálás, esztergályozás

surfacing coat - alapozóréteg

surfactant - felületaktív anyag

surfboard - szörfdeszka, szörf

surfeit - émelygés, túlterheltség, csömör, undor

surge - roham, tenger, nagy hullám

surgeon - hajóorvos, sebész, katonaorvos

surgeon's mate - asszisztens, műtős

surgeon dentist - fogsebész

surgery - sebészet, orvosi rendelő, operáció, műtét

surgical - sebészi, sebészeti, műtéti

surgical action - művi beavatkozás, műtéti beavatkozás

surgical instruments - orvosi műszerek

surgical intervention - műtéti beavatkozás

surgically - műtétileg, műtéti úton

surging - hullámzó, áradó, kavargó, háborgó, dagadó

surlily - zsémbesen, nyersen, gorombán, bárdolatlanul

surliness - zsémbesség, bárdolatlanság, barátságtalanság

surly - udvariatlan, barátságtalan, bárdolatlan, mérges

surmise - vélekedés

surmountable - leküzdhető

surplus - maradvány, többlet, felesleg

surplus from fixed assets - állóeszközök többletei

surprise - rajtaütés, rárohanás, elképedés, ámulat

surprise attack - meglepetésszerű támadás

surprise packet - zsákbamacska

surprise party - rajtaütést végrehajtó csapat

surprise visit - meglepetésszerű látogatás

surprised - meglepődött, csodálkozó

surprising - meglepő

surreal - szürreális, groteszk, fantasztikus, bizarr

surrealism - szürrealizmus

surrealist - szürrealista

surrealistic - szürrealisztikus

surrender - beszolgáltatás, megadás, átadás, abbahagyás

surreptitious - meg nem engedett, lopva tett, kalózkiadású, ál

surreptitious edition - kalózkiadás

surreptitiously - lopva, alattomban

surrogate - pótszer, pótanyag

surrounding - körülvevő

surroundings - környezet

surveillance - őrizet

survey - átnézés, földmérés, közvéleménykutatás, áttekintés

survey data - földmérési adatok, topográfiai indikáció

surveyor - geodéta, vámtisztviselő, földmérő, ellenőr

surveyor's tape - mérőszalag

survivable - túlélésre képes, túlélhető

survival - csökevény, túlélés, továbbélés, életbenmaradás

survival of the fittest - legerősebbek fennmaradása

survivance - öröklés

survivor - életben maradott, hátramaradott, túlélő

survivorship - túlélés, továbbélés

susceptibility - fogékonyság

susceptible - képes, fogékony, hajlamos, érzékeny

sushi - japán rizses sütemény

suspender belt - harisnyatartó

suspenders - nadrágtartó

suspense - félbeszakítás, bizonytalanság, visszatartás

suspenseful - várakozással teli, izgatott várakozással teli

suspension - kerékfelfüggesztés, elhalasztás, lógás, rugózás

suspicion - gyanú, vminek parányi nyoma, sejtelem, sejtés

suspiciously - gyanakodva, gyanúsan

sustaining - fenntartó

sustenance - tápérték, élelmezés, fenntartás

suture - varrat

swab - felmosórongy, tampon, feltörlőrongy, kenet

swad - kormozó rossz szén, embertömeg

swaddle - pólya

swaddler - metodista

swaddling-bends - pólya, gátló befolyás

swaddling-clothes - gátló befolyás

swag - ingás, bányász cucca, lopott holmi, főtesüllyedés

swagger - jampecos, felvágás, fesztelenség, túlöltözött

swagger-cane - sétapálca, könnyű sétapálca

swagger-stick - sétapálca, könnyű sétapálca

swaggerer - szájhős, jampec

swaggering - fesztelenül fölényes

Swahili - szuahéli, szuahéli nyelv

swain - parasztlegény, romantikus udvarló, pásztorlegény

swale - süllyedés, gödrösödés, gödör

swallow - fecske, nyelés, lenyelés, falat

swallow-hole - pataknyelő

swallow-tail - frakk, fecskefarok

swallow-tailed - fecskefarkú

swam - szédül, fürdik, úsztat, kusza lesz, zavaros lesz

swami - hindu vallásoktató, pandit, hindu úr, brámin

swamp - tőzegtelep, ingovány, posvány, láp

swamp-fever - mocsárláz

swamp angel - mocsárlakó, mocsárlakó ember

swamp buggy - légcsavarhajtású csónak

swamp fever - mocsárláz

swampland - mocsár

swampy - ingoványos, mocsaras

swan - hattyú

swap - cserebere, másodpéldány, cseretárgy, duplikát

swap! - bumm!, puff!

swapping - csere, cserebere, cserélés

sward - gyep, pázsit

swardy - gyepes, pázsitos, füves

sware - esküvel fogad, megesküszik, esküt tétet

swarm - sokaság, raj

swarming time - kirajzás ideje, rajzás ideje

swart - barna bőrű, füstös képű

swarthiness - barnabőrűség

swarthy - barna bőrű, füstös képű

swashbuckler - kalandor, krakéler, szájhős

swashbuckling - kérkedés, hetvenkedés

swastika - horogkereszt

swath - lekaszált rend

swathe - batyu

swathing - borogatás, göngyöleg, pólya

swathing-bands - pólyakötő

sway - lóbálás, uralom, kilengés, himbálózás, kibillenés

swear - szitkozódás

swear-word - káromkodás, szitok

swearing - megesküvés vmire, eskütevés, esküvés vmire

sweat-pants - melegítőnadrág

sweat-shop - egészségtelen berendezésű üzem, kiszipolyozó üzem

sweat-suit - tréningruha

sweat band - izzasztó

sweat pants - melegítőnadrág

sweat shirt - melegítőfelső

sweat suit - tréningruha, melegítő

sweater - pulóver, szvetter

sweats - tréning

sweatshirt - melegítőfelső

sweaty - fülledt, átizzadt, strapás, izzadt, izzasztó

Swede - karórépa, svéd, svéd ember

Sweden - Svédország

Swedish - svéd nyelv, svéd

Swedish desk - svéd ügyek előadója

Swedish gymnastics - svéd torna

Swedish movements - svéd torna

sweep - pásztázás, söprés, nagy kanyar, letapogatás

sweeper - szőnyegseprű, utcaseprő gép

sweeping - sepregető, nagy lendületű, sodró, sebes, söprés

sweeping changes - mélyreható változások, gyökeres változások

sweeping curtsy - mély meghajlás, mély bók

sweeping flight - lebegő repülés, sikló repülés

sweeping generalization - merész általánosítás

sweeping gesture - heves mozdulat, széles gesztus, széles mozdulat

sweeping glance - mindent átfogó pillantás

sweeping line - lendületes vonal

sweeping machine - seprőgép

sweeping plain - messze elnyúló síkság, hatalmas kiterjedésű síkság

sweeping reform - gyökeres reform, alapos reform

sweeping statement - általánosító kijelentés, túlságosan sommás állítás

sweeping triumph - elsöprő győzelem, elsöprő diadal

sweepings - söpredék, összesepert szemét, összesepert hulladék

sweepings of society - társadalom söpredéke, társadalom szemete

sweet - édes illat, savmentes, behízelgő, jóízű, dallamos

sweet-shop - cukorkabolt, édességbolt, cukrászda

sweet-smelling flag - kálmos

sweet-toothed - édesszájú

sweet bay - európai nemes babér, európai nemes babérfa

sweet bay of America - kaliforniai babérfa

sweet briar - illatos vadrózsa, illatos csipkerózsa

sweet butter - teavaj

sweet cider - almamust

sweet corn - csemegekukorica

sweet delight - édes öröm, édes gyönyörűség

sweet dreams! - szép álmokat!

sweet flag - kálmos

sweet morsel - csemege, nyalánkság

sweetbread - borjúmirigy

sweetheart - jegyes, szerelmes, babája vkinek, szerető

sweetheart neck - szív alakú nyakkivágás

sweetheart! - kedvesem!

sweetie - cukorka, bonbon, szerető, szerelmes

sweetish - édeskés, egy kicsit édes

sweetmeat - cukorka, bonbon

sweets - édesség

swell - dagadás, kiemelkedés, hullámverés, domborulat

swelled - duzzaszt, puffaszt, megnagyobbodik, súlyosbít

swelling - kidudorodás, duzzadó, duzzadás, dombocska, daganat

swelter - bágyasztó hőség, meló, tikkasztó hőség, robot

sweltering - verejtékező, verejtéktől csatakos, fullasztó

swept-back hair - hátrafésült haj

swerve - kanyarodás, fordulat

swift - gyorsan, fürge, sebes, sarlós fecske, sebesen

swiftly - fürgén, gyorsan

swig - nagy húzás, korty, nagy korty

swill - vedelés, moslék, öblítés, lőre, öblögetés, lötty

swim - az események sodrása, események sodrása, lebegés

swim-bladder - úszóhólyag

swimmer - úszó

swimming - úszás

swimming pool - uszoda, úszómedence

swimming trunks - fürdőnadrág

swimsuit - női fürdőruha

swindler - csaló, svindler

swindler of the first water - közismert szédelgő, notórius szédelgő

swine - sertés, disznó

swine-herd - disznópásztor

swing - kilengés nagysága, eltolódás, lendületvétel, hinta

swing-door - lengőajtó

swing music - szvingzene

swing of the pendulum - kilengés mindkét irányba, inga lengése, váltakozás

swing of verse - vers lejtése, vers sodra, vers üteme, vers ritmusa

swing to port - dülöngés balra, csellengés balra

swing to the left - balra tolódás

swinging platform - lebegő palló

swipe - erős ütés, kútgém, nyomókar

swirl - forgatag, kavargás, örvény

swish - suhintás, sikkes, ostorcsapás, sziszegés, zizegés

Swiss - svájci gárdista, testőr, svájci testőr, kapuőr

Swiss admiral - folyami tengernagy, állítólagos tengerész

Swiss guards - svájci testőrség, svájci testőrök, svájci gárda

Swiss roll - piskóta rolád, lekváros tekercs

switch - váltó, lovaglópálca, áttérés, kapcsoló, átállás

switch-knife - rugós kés

switch desk - kapcsolóasztal

switch handle - kapcsoló hajtókar, kapcsolókar

switchboard - telefonközpont

swivel - láncforgó, forgórész, forgattyú, forgókampó, forgó

swivel-chair - forgószék

swivel-eyed - kancsal

swivel-gun - forgótalpas löveg

swivel block - forgó csigasor

swivel chair - forgószék

swivel chair job - adminisztratív munka, irodai munka

swivel connection - csuklós kapcsolat

swivel eye - gyorsan forgó szem, bandzsa szem

swivel hook - forgóhorog, forgó kapcsolóhorog

swivel joint - forgócsukló, kilengő kötés, csuklós kötés

swivel slide-rest - forgó keresztszán

swollen - duzzaszt, megnagyobbodik, megduzzadt, puffaszt

swoon - ájulás, elájulás

swooned - ájult, elalélt, alélt

swooning - ernyedt, lankadt, ájult, elhaló, alélt, elaléló

swooningly - elhalóan, aléltan, elernyedve, ellankadva

swoop - váratlan megrohanás, lecsapás (ragadozó madáré)

sword - kard

sword-belt sling - kardkötő

sword-stick - sétabotba rejtett tőr, tőrösbot, stilét

sword at the carry - kivont karddal

sword belt - kardszíj, kardkötő

swordfish - kardhal

swore - megesket, esküszik, szitkozódik, esküvel fogad

sworn - esküt tesz, esküt tétet, esküvel fogad, megesket

swum - kóvályog, leúszik, szédül, zavaros lesz, káprázik

swung - csapódik, eredményesen elintéz, lóbál, lenget

swung dash - szótári jel, hullámjel, tilde

sy's blind side - gyenge oldala vkinek, vkinek a gyenge oldala

sy's destruction - romlása vkinek, veszte vkinek

sy's handiwork - vkinek a keze munkája, vki keze munkája

sy's right hand - vkinek a jobb keze, jobb keze vkinek

sy after one's own heart - kedvére való ember

sycamore - platánfa, platán, hegyi juhar

sycophancy - talpnyalás, hízelgés

sycophant - hízelgő, talpnyaló

sycophantic - csúszómászó

syllabi - vezérfonal, tanmenet, sillabusz, összefoglalás

syllable - szótag

syllabus - vezérfonal, tanmenet, sillabusz, összefoglalás

syllogism - szillogizmus

syllogistic - szillogisztikus, következtető

sylph - tündér, karcsú magas nő

sylviculture - erdőművelés, erdészet, erdőgazdálkodás

symbion - szimbiózisban élő szervezet

symbiont - szimbiózisban élő szervezet

symbioses - életközösség, együttélés, szimbiózis

symbiosis - életközösség, szimbiózis, együttélés

symbiote - szimbiotikus szövetség

symbiotic - életközösségben élő, szimbiotikus

symbol - jel, szimbólum, jelkép

symbolic - képletes, jelképes, szimbolikus

symbolical - jelképes, képletes, szimbolikus

symbolically - jelképesen, szimbolikusan

symbolism - szimbolizmus, jelképes ábrázolás, jelképrendszer

symmetrical - szimmetrikus, részarányos

symmetry - szimmetria, részarányosság

sympathetic - együttérző, megértő, rokonszenvező

sympathetically - rokonszenvezve, megértően

sympathy - együttérzés

symphony - szimfónia

symptom - tünet, jelenség

symptomatic treatment - tüneti kezelés

symptoms - tünetek

synch - szinkron, harmónia

synclinal - szinklinális, szinklinális hajlás, teknősödés

syncline - teknősödés, szinklinális hajlás

syncopation - szinkópa, hangugratás, szinkopálás

syncope - ájulás, hangugratás, szinkópa

syndicate - hírügynökség, hírszolgálati iroda, szindikátus

syndrome - tünetcsoport, szindróma

synergism - gyógyszerek szinergizmusa

synergistic - szinergikus, együttműködő

synonymous - rokon értelmű, szinonim

synopses - áttekintés, szinopszis, összegezés

synopsis - áttekintés, szinopszis, összegezés

syntax - mondattan

synthesis - felépítés, egyesítés, szintézis

synthetic - szintetikus

synthetical - szintetikus

syphilis - vérbaj, szifilisz

syphilitic - vérbajos, szifiliszes

syphon - szifon, szívócső, szagelzáró, szifó, bűzelzáró

syrette - gyógyszeradag fecskendőben

Syria - Szíria

Syriac - szír, szír nyelv, szírus

Syrian - szír, szíriai

syringa - jázmin

syringe - fecskendő

syrup - érzelgős zene, szörp, szirup

syrupy - túl édes, szirupos

system - rendszer

system of intimidation - megfélemlítési módszer

system of land tenure - földbirtoklási rendszer, birtoklási rendszer

system of public utilities - közműhálózat

systematic - rendszeres, módszeres, szisztematikus

systematical - szisztematikus, rendszeres

systemic - szervezeti, rendszerszerű, rendszer-

systemic poison - általános méreg

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T1 | T2 | T3 | T4 | U | V | W | X | Y | Z

Find free glossaries at TranslationDirectory.com

Find free dictionaries at TranslationDirectory.com

Subscribe to free TranslationDirectory.com newsletter

Need more translation jobs from translation agencies? Click here!

Translation agencies are welcome to register here - Free!

Freelance translators are welcome to register here - Free!

Submit your glossary or dictionary for publishing at TranslationDirectory.comFree Newsletter

Subscribe to our free newsletter to receive news from us:

 

Menu

Use More Dictionaries
Use Free Glossaries
Use Free Translators
Use Free Software
Submit Your Dictionary
Post Translation Job
Find Freelance Translators
Read Translation Articles
Register Translation Agency
Submit Your Resume
Obtain Translation Jobs
Visit Language Job Board
Subscribe to Free Newsletter
Buy Database of Translators
Obtain Blacklisted Agencies
Vote in Polls for Translators
Advertise Here
Read our FAQ
Read Testimonials
Admire God's Creations
Use Site Map

Advertisements

translation directory

christianity portal
translation jobs


 

 
Copyright © 2003-2018 by TranslationDirectory.com
Legal Disclaimer
Site Map